EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ"

Transkript

1 EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ SOCIÁLN LNÍCH SLUŽEB Ing. Jiří Horecký, B.A.(Hons) prezident Asociace poskytovatelů sociáln lních služeb ČR sluzby.eu socialnich-sluzeb.czsluzeb.cz stari.cz 1

2 Pojetí efektivnosti v ekonomické teorii P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus Ekonomie, Svoboda, Praha 1991 efektivnost znamená absenci plýtvání neboli co nejefektivnější užívání zdrojů ekonomiky k uspokojování potřeb a přání lidí (str. 27) efektivnost je takové použití ekonomických zdrojů, které přináší maximální úroveň uspokojení dosažitelnou při daných vstupech a technologiích (str. 968) efektivní trh je takový trh, na kterém jeho účastníci rychle vstřebávají všechny nové informace a ihned je bezprostředně zahrnují do tržních cen (str. 252) 2

3 VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY Vývoj výdajů na sociální služby v letech (v mil. Kč)

4 struktura příjemcp jemců příspěvku na péči p (2009) VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY podle formy poskytované péče pobytová zařízení 16,7% ambulantní zařízení 4,1% terénní zařízení 7,3% žádný registrovaný poskytovatel 71,9% 4

5 VÝDAJE PŘÍSPĚVEK NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA PÉČI forma péče stupeň příspěvku pobytová ambulantní terénní žádný registrovaný poskytovatel celkem celkem I II III IV

6 Rozdělen lení sociáln lních služeb z pohledu financování Služby sociáln lní prevence terénn nní,, ambulantní pobytové Služby sociáln lní péče terénn nní,, ambulantní Pobytové Sociáln lní poradenství

7 Služby sociáln lní prevence terénn nní,, ambulantní Sociáln lní poradenství poradny, streetwork, krizová intervence, kontaktní centra Sociáln lní služby bez úhrady Zdroje: Státn tní dotace Rozdíln lná nákladovost Není kontrola využit ití kapacit Granty, dary IP - EU Princip adicionality

8 Služby sociáln lní prevence Pobytové Azylové domy, noclehárny Sociáln lní služby s úhradou (regulace) Zdroje: Státn tní dotace Rozdíln lná nákladovost Není kontrola využit ití kapacit Granty, dary IP - EU Princip adicionality

9 Služby sociální péče ambulantní, terénní Státní dotace Rozdílnost nákladů Úhrada od uživatelů Cenová regulace Neochota využití PnP Nepochopení PnP x nedostatečná kontrola Ostatní zdroje Nedostatečná dostupnost a kapacita, nedostatečný rozvoj Malá provázanost se zdravotní terénní péčí

10 Pobytové služby sociální péče Domovy pro seniory lůžek Domovy se zvláštní režimem lůžek Domovy pro osoby se zdravotním postižením lůžek Týdenní stacionáře lůžek

11 Pobytové služby sociální péče - zdroje Příspěvek na péči (neoptimální struktrura) osob bez PnP osob s PnP I osob s PnP II. Úhrady uživatel cenová regulace, Kč/měsíc Státní dotace - nereflektování nákladovosti nemožnost dlouhodobého financování Úhrady z fondů veřejného zdravotního pojištění Úhrada pouze 20 50% skutečné zdravotní péče Jiné příjmy

12 DOMOVY PRO SENIORY - kapacita Počet osob v DpS, které mohou být doma Počet uživatelů PS Z toho bez PnP Nutné navýšení kapacit PS Předpoklad: nepeněžní forma PnP cenová deregulace 12

13 KOLIK JE POTŘEBA DALŠÍCH MÍST Počet osob v DpS, které mohou být doma Počet uživatelů PS Z toho bez PnP Nutné navýšení kapacit PS Předpoklad: nepeněžní forma PnP cenová deregulace 13

14 14

15 Sociálně zdravotní péče nedostatečná úhrada zdravotní péče v sociálních službách (20 50% skutečnosti) minimální úhrada sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžek ve skrytých sociálních hospitalizacích 4-5 miliard Kč LDN lůžek Celkem tedy více než disponibilních lůžek Rozdílné financování Absence koncepce dlouhodobé péče 15

16 Hlavní nedostatky financování soc.sl. neefektivní alokace příspěvku na péči neefektivní redistribuce státních dotací nesystémové a neefektivní financování sociálně zdravotní péče malá dostupnost a kapacita terénních a ambulantních služeb nedostatečné odměňování pracovníků v soc.sl. 16

17 Pozitivní aspekty zvyšování kvality pobytových služeb zvyšování úrovně bydlení posilující role uživatele (objekt x subjekt) více zdrojové financování navýšení počtu pracovníků větší přehlednost stejné podmínky bez pohledu na právní formu 17

18 Předpoklady efektivního financování zavedení nepeněžní výplaty PnP vetší kontrola u neformální péče stanovení nákladových normativů služeb soc.péče stanovení personálních normativů finanční participace rodiny a zkoumání majetkových poměrů uživatele zavedení paušálů tzv. dlouhodobé péče (jak v PZSS tak v LDN) cenová liberalizace podpora soukromých poskytovatelů navýšení PnP v III. s IV. st., posílení role uživatele/zákazníka cenová liberalizace 18

19 Predikce vývoje změna systému financování sociálních služeb změna výplaty příspěvku na péči řešení problémů zdravotní péče v PZSS komplexní analýza sociálních služeb koncepce dlouhodobé péče koncepce sociálních služeb zvyšování kvality sociálních služeb 19

20 Pojetí sociální politiky Liberální státy Welfare - Reziduální systém - volný trh, rodina, malá redistribuce příjmů, nízké odvody, nízká míra dekomodifikace,oddělení státu a občanů (Velká Británie, USA, Austrálie, Nový Zéland, Irsko) Konzervativní státy Welfare - Výkonový systém - Jistá míra intervence, vázání na status, příspěvky vázány na nároky, pojistný systém, dvoustupňový model péče (Francie, Itálie, Německo, Nizozemí) Sociálně demokratický model - Redistributivní model, vysoká míra rovnosti, vysoká míra dekomodifikace, univerzální poskytování dávek (Švédsko, Norsko, Dánsko, Nizozemí) Rudimentární (středomořský) model - Menší sociální jistoty, silná pozice rodiny, duální stát (Španělsko, Itálie, Portugalsko, Řecko) 20

21 Děkuji za pozornost. 21