Zdravotnictví a finance

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotnictví a finance"

Transkript

1 Zdravotnictví a finance

2 Historie zdravotnictví 20/1966 Sb. ZÁKON Z ze dne 17. března 1966 o péči p i o zdraví lidu -definuje hlavní zásady péče p e o zdraví lidu -pozdější dodatky a změny

3 Historické změny úlohy státu tu při p i financování zdravotní péče - po 1918 i v průběhu 2. svět t války v existoval systém veřejn ejného sociáln lního pojištění.. Péče P e se financovala z rozpočtů veřejných ejných nemocenských fondů a soukromých pojišťoven. oven. Stát t prováděl l pouze částečnou doplňkovou úhradu. - po 2. svět t válce v aža do 90. let nesl veškerou odpovědnost dnost za organizaci a financování zdravotní péče e stát. t. Po r značné úspěchy; byli jsme zařazeni azeni na jedno z přednp edních míst m ve světě (kojenecká úmrtnost, mortalita, natalita-porodnost).

4 po r úroveň našeho zdravotnictví; ; začala ala klesat pokles vrcholí v 80. letech: snížen ení průměrn rné délky života materielní a technické vybavení omezená nabídka léčivl nedostatečné investice na výstavbu přílišná byrokratizace neefektivní nakládání s veřejnými ejnými zdroji psychosociáln lní vztahy mezi lékal kařem a pacientem

5 absence zákaznickz kaznické úlohy (zdánliv nlivě bezplatná péče- pacient je léčen l za prostředky nahromaděné pouze solidárn rním m způsobem) pacienti se na léčběl finančně nepodíleli, kromě příplatku platku za recept a stomatologickou protetiku pacienti rozdělov lováni mezi lékal kaře e podle spádových oblastí lékaři i byli placeni všichni v stejně podle tabulek nehledě na kvalitu a nákladyn

6 dochází k plýtvání s léčivy l a zdravotnickým materiálem náklady na zdravotnictví neustále stoupaly

7 po r zaveden systém m všeobecnv eobecného zdravotního pojištění postupná privatizace zdravotnických subjektů zrušeny OÚNZ a KÚNZK od zrušen dosavadní rozpočtový systém financování zdravotnictví a úplné napojení na státn tní rozpočet zaveden výkonový systém m založený na Seznamu výkonů s bodovými hodnotami, který byl vypracován n na základě kalkulace výkonů vycházej zejících ch z bilance mezi přímými a režijn ijními nákladyn

8 Zdravotní pojišťovny ovny -původně větší počet -dnes 9

9 Seznam zdravotních pojišťoven oven Všeobecná zdravotní pojišťovna ovna Vojenská zdravotní pojišťovna ovna Hutnická zaměstnaneck stnanecká pojišťovna ovna Oborová zdravotní pojišťovna ovna zaměstnanc stnanců bank, pojišťoven oven a stavebnictví Zaměstnaneck stnanecká pojišťovna ovna Škoda Zdravotní pojišťovna ovna Ministerstva vnitra ČR Revírn rní bratrská pokladna Zdravotní pojišťovna ovna METAL - ALIANCE Česká národní zdravotní pojišťovna ovna

10 Podíl l zdravotních pojišťoven oven na trhu Zdravotní pojišťovna METAL - ALIANCE 3% Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 9% Revírní bratrská pokladna 3% Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 1% Česká národní zdravotní pojišťovna 3% Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 5% Hutnická zaměstnanecká pojišťovna 3% Vojenská zdravotní pojišťovna 6% Všeobecná zdravotní pojišťovna 67%

11 Kde berou zdravotní pojišťovny ovny finance? Celkově cca 8 % HDP Povinné zdravotní pojištění Zaměstnavatel platí za zaměstnance 9% Zaměstnanec z platu 4,5% Odvody za státn tní pojištěnce (d (děti, důchodci, d studenti, nezaměstnan stnaní í ) Odvod v dubnu 2006 zvýšen z 530 na 636 KčK Většina u VZP => menší příjmy

12 Výdaje na zdravotnictví, ČR,

13 Soukromé výdaje na zdravotní péči Stát Podíl soukromých výdajů (v %) Česko 9 Slovensko 11 Švédsko 15 Velká Británie 17 Japansko 18 Nizozemí 19 Německo 21 Francie 24 Polsko 28 Kanada 30 Rakousko 30 Austrálie 32 Švýcarsko 42 Rusko 44 Řecko 47 Jižní Korea 48 Brazílie 54 USA 55 JAR 60 Egypt 64 Čína 67 Uruguay 71 Indie 79

14 Země Výdaje (v % k HDP) USA 15 Švýcarsko 11,5 Německo 11,1 Island 10,5 Norsko 10,3 Francie 10,1 Výdaje na zdravotnictví v OECD (v % z HDP) Kanada 9,9 Řecko 9,9 Nizozemí 9,8 Belgie 9,6 Portugalsko 9,6 Švédsko 9,4 Austrálie 9,3 Dánsko 9 Itálie 8,4 Nový Zéland 8,1 Japonsko 7,9 Španělsko 7,7 Velká Británie 7,7 Rakousko 7,5 Česko 7,5 Finsko 7,4 Turecko 7,4 Lucembursko 6,9 Polsko 6,5 Slovensko 5,9

15 CELKOVÉ VÝDAJE NA ZDRAVOTNICTVÍ V MIL. KČ Zdroj/rok Z veřejných prostředků vtom: - ze státního rozpočtu - z místních rozpočtů - ze zdravotního pojištění Přímé soukromé platby obyvatelstva Celkem Zdroj: MZ, MF, ČSÚ

16 Náklady, výnosy, hospodářský ský výsledek nemocnic Nemocnice počet náklady výnosy hospod. výsledek Přímo řízené MZ Krajské Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem resort zdravotnictví Ostatní resorty * Celkem

17 ROZLOŽENÍ NEMOCNIC PODLE DOSAŽENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA ROK 2004 Nemocnice s hospodářským výsledkem počet nemocnic podíl na celkovém počtu v % Kladným ,3 Záporným vtom: do -10 mil. Kč -10,1 až -50 mil. Kč více než -50 mil. Kč ,7 19,6 7,1 1,1 Celkem ,0

18 Vývoj průměrných rných mezd ve zdravotnických zařízen zeních nepodnikatelské sféry ČR Lékaři Farmaceuti Zdr. sestry, por. asist. x x x x x x OZPBD x x x x x x ZPSZ x x x x x x ZPOD x x x x x x JOP x x x x x x Pedagogičtí pracovníci THP Dělníci a provozní prac Celkem x/

19 Problémy Nízká spoluúčast Pocit bezplatného zdravotnictví Časté návštěvy vy u lékal kaře Příliš široká síť zdravotnických zařízen zení Nízká využívanost vanost drahé přístrojové techniky (CT, JMR) Nadbytek lůžl ůžek akutní péče

20 Možnosti řešení Zdravotní připojištění klient sám s m reguluje úroveň poskytované péče e (ubytování,, přednostnp ednostní operace) Zdravotní pojišťovny ovny větší svoboda v uzavírání smluv s poskytovateli zdravotní péče e (poměr cena/kvalita) Systém m odměn pro zodpovědn dné klienty Systém m trestů např.. snížen ení spoluúčasti pokud po operaci nepřestanete estanete kouřit

21 A co dál? d Výhody českého zdravotnictví Kvalifikovaná a nákladovn kladově přijatelná pracovní síla na velmi dobré evropské úrovni Zdravotnictví by mohlo být významným exportním m oborem s o dost trvalejší růstovou perspektivou než montovny aut přilp ilákané investičními pobídkami

22 Odkazy 3/s_rathem_do_madarska_nebo_do_indie = /23.html fm.vse.cz/dept/imzh/index. /index.asp?te xt=5

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Vývoj finančních ukazatelů

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Vývoj finančních ukazatelů

Více

Vývoj zdravotního systému v ČR

Vývoj zdravotního systému v ČR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE Vývoj zdravotního systému v ČR Josef Eim 2008 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Verze 1.2 Září 2009 Autor : ing. Petr Sláma 1 Obsah : 1. Zdravotnické systémy... 3 2. Základní principy veřejného zdravotního pojištění

Více

Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý

Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý Úvod Podíl výdajů na zdravotnictví na HDP se u nás v posledních letech pohybuje kolem 7% ( 2001 7,4%) a je od roku 1993, kdy došlo ke skokovému zvýšení

Více

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ 1 2 Ministerstvo zdravotnictví ČR červenec 2004 Základní teze koncepce systému zdravotnictví ČR (verze 1.5-20. červenec 2004) Obsah : ÚVOD 5 PROBLÉMY SOUČASNÉHO STAVU

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

15.4 Problematika spojená s transformací nového systému zdravotní péãe v âr

15.4 Problematika spojená s transformací nového systému zdravotní péãe v âr závisí na specifikách systému zdravotní péče, socioekonomického systému a na historických souvislostech. Stejně tak se liší mezi jednotlivými zeměmi míra uplatnění komerčního, veřejného pojištění a přímého

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition. Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004

Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition. Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004 Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition Summary in Czech Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004 Přehled v českém jazyce Měnící se hospodářské a sociální podmínky zdůraznily

Více

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Svaz zdravotních pojišťoven ČR 2005 Brno, 21.4.2005 1. Úvod 2. Opatření k finanční stabilizaci systému 3. Definice potřebného objemu nabídky

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vojenská nemocnice Brno Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz Schvaluji: plk. Ing. Antonín Vodák Ředitel Vojenské nemocnice

Více

Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad

Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad o činnosti v roce 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI CMU V ROCE 2014 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Organizační struktura a statutární orgány CMU... 4 3. Činnost CMU v roce

Více

Financování zdravotních služeb a zdravotní pojištění Postavení a motivace subjektů Ladislav Friedrich generáln lní ředitel OZP červen 2004 ve zdravotnictví 1 Aktuáln lní stav z pohledu financování Skut.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza financování zdravotní péče ve městě Luži Dagmar Voralová Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

Co se zdravotnictvím- tendence v EU. Ing. Miroslav Zámečník Boston Venture Central Europe

Co se zdravotnictvím- tendence v EU. Ing. Miroslav Zámečník Boston Venture Central Europe Co se zdravotnictvím- tendence v EU Ing. Miroslav Zámečník Boston Venture Central Europe Evropské zdravotnictví- velký byznys 2 ČR není mimo normu Závislost v?dajù na zdravotnictví na celkovém hospodáøském

Více

Vybrané problémy ekonomiky provozu ordinace praktického lékaře. Selected Issues in Operating Economics of General Medical Practice

Vybrané problémy ekonomiky provozu ordinace praktického lékaře. Selected Issues in Operating Economics of General Medical Practice ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE Vybrané problémy ekonomiky provozu ordinace praktického lékaře Selected Issues in Operating Economics of General Medical

Více

Vybrané charakteristiky zdravotnických systémů ve vybraných státech OECD

Vybrané charakteristiky zdravotnických systémů ve vybraných státech OECD Vybrané charakteristiky zdravotnických systémů ve vybraných státech OECD Obsah Souhrn... 3 Účel a cíle studie... 4 Zdravotnictví ve vyspělých státech... 4 Způsoby financování zdravotnictví... 5 Vztahy

Více

Přehled. Pohled na školství v ukazatelích OECD. ročník 2003

Přehled. Pohled na školství v ukazatelích OECD. ročník 2003 Přehled Pohled na školství v ukazatelích OECD ročník 2003 Overview Education at a Glance: OECD Indicators 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou

Více

SOCIÁLNÍ FARMACIE. Zdravotnické systémy a léková politika ve vybraných postkomunistických zemích. (Maďarsko, Polsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko)

SOCIÁLNÍ FARMACIE. Zdravotnické systémy a léková politika ve vybraných postkomunistických zemích. (Maďarsko, Polsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko) Zdravotnické systémy a léková politika ve vybraných postkomunistických zemích (,,,, ) MUDr. Michal Prokeš Ve všech zemích bývalého tzv. východního bloku byl počátkem 50. let zaveden systém státního zdravotnictví

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

RSDr. Miroslav Opálka opalkam@psp.cz duben 2011

RSDr. Miroslav Opálka opalkam@psp.cz duben 2011 Důchodová reforma z pohledu KSČM (č. 2) RSDr. Miroslav Opálka opalkam@psp.cz duben 2011 Jak probíháreforma DS v ČR Základy současného důchodového systému v ČR se datujíod 1. 7. 1926, respektive plošněod

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb DOPADY REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ NA HOSPODAŘENÍ

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ CÍRKVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ CÍRKVÍ V ČESKÉ REPUBLICE PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ CÍRKVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jaroslav Pilný Katedra obecné a veřejné ekonomie Fakulta ekonomicko-správní UPa 1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PROBLÉMU Významným subjektem, který po roce 1989

Více

Popis a srovnání zdravotních pojišťoven v ČR

Popis a srovnání zdravotních pojišťoven v ČR SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s. r. o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Popis a srovnání zdravotních pojišťoven

Více