Jednotka teplotního senzoru : 75 x 113 x 20 mm

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednotka teplotního senzoru : 75 x 113 x 20 mm"

Transkript

1

2 WS1815 Vlastnosti: Rádiem řízený čas s možností manuálního nastavení Měření barometrického tlaku -Předpověď počasí se stavy slunečno, mírně zataženo, zataženo, deštivo a protrhávání oblačnosti. -Sloupcový diagram barometrického tlaku a údaje o barometrickém tlaku za posledních 12 hodin. VF přijímací frekvence 433 MHz Maximálně 3 volitelné VF kanály s bezdrátovým teplotním senzorem (Jeden bezdrátový teplotní senzor přiložen) Přenosový rozsah: 30 metrů (otevřený prostor) Rozsah měření: Vnitřní teplota: 0 C ~ +50 C Vlhkost: 30 % ~ 90 % Venkovní teplota: -50 C ~ +70 C Paměť max./min. vlhkosti, vnitřní a venkovní teploty Indikátor nízkého napětí baterií pro venkovní dálkový senzor Nekonečný kalendář až do roku 2069 Volitelný 12/24 hodinový formát zobrazení času Dny v týdnu lze zobrazit v 8 jazycích Volitelná instalace na stěnu nebo na stojan na stůl Baterie: Hlavní jednotka : 2x 1,5 V velikosti AA (stejnosm.) Jednotka teplotního senzoru : 2x 1,5 V velikosti AA (stejnosm.) Rozměry Hlavní jednotka : 190 x 95 x 22 mm Jednotka teplotního senzoru : 75 x 113 x 20 mm

3 Vzhled hlavní jednotky Část A - LCD displej A1: Předpověď počasí A2: Venkovní teplota A3: Vnitřní teplota A4: Indikátor tlakové tendence A5: Indikátor nízkého napětí baterií pro dálkový senzor A6: Indikátor tendence venkovní teploty A7: Vnitřní vlhkost A8: Sloupcový diagram tendence barometrického tlaku A9: Indikátor uplynulého počtu hodin A10: Rádiem řízené zobrazení času A11: Měřič barometrického tlaku A12: Zobrazení měsíce, data a dne v týdnu Část B - Tlačítka B1: Tlačítko MODE/SET (Režim/Nastavit) B2: Tlačítko OUT MAX/MIN (Max./Min. venkovní hodnota). B3: Tlačítko CHANNEL (Kanál) B4: Tlačítko ALARM ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí alarmu) B5: Tlačítko IN MAX/MIN (Max./Min. vnitřní hodnota) B6: Tlačítko SNOOZE/LIGHT (Opakované

4 buzení/osvětlení) B7: Tlačítko HISTORY (Historie) B8: Tlačítko B9: Tlačítko ( C/ F) B10: Tlačítko C/ F B11: Tlačítko +(12/24) B12: Tlačítko B13: Tlačítko RESET (Vynulovat) Část C - Konstrukce C1: Otvor pro montáž na stěnu C2: Prostor pro baterie C3: Stojan Vzhled jednotky teplotního senzoru D1: Venkovní teplota D2: LED indikátor přenosu D3: Teplotní sonda D4: Tlačítko C/ F D5: Přepínač pro volbu kanálů D6: Tlačítko TX D7: Otvor pro montáž na stěnu D8: Prostor pro baterie Instalace: Vložte baterie. Pomocí předmětu s hrotem stiskněte tlačítko RESET (B13)

5 Rádiem řízené hodiny: Po vložení nových baterií začne budík automaticky vyhledávat VF signál 433 MHz pro registraci nové jednotky teplotního senzoru. Po registraci nových kanálů nebo stisku tlačítka CHANNEL (B3) pro zastavení vyhledávání bude budík vyhledávat časový signál DCF ( na LCD displeji bliká). Během vyhledávání časového signálu DCF nebo signálu teplotního senzoru nebudou tlačítka fungovat, pokud nedojde ke správnému příjmu nebo manuálnímu zastavení. Aby byla zajištěna správná synchronizace času, každý den ve 3.00 ráno vyhledává budík automaticky časový signál. Pokud nedojde k navázání spojení, vyhledávání se zastaví ( zmizí z LCD displeje) a provede se znovu ve 4.00 ráno, 5.00 ráno a 6.00 ráno. Manuální vyhledávání časového signálu budíkem můžete aktivovat přidržením tlačítka - (B12) po dobu 3 sekund. Pokud nedojde k navázání spojení, vyhledávání se zastaví. ( zmizí z LCD displeje). Přidržením tlačítka - (B12) na 3 sekundy můžete během příjmu časového signálu DCF zastavit vyhledávání. blikání indikuje, že právě probíhá příjem časového signálu DCF rozsvícení indikuje úspěšný příjem signálu Manuální nastavení času: Přidržením tlačítka MODE/SET (B1) na 3 sekundy můžete během zobrazení času vstoupit do režimu nastavení hodin/kalendáře. Pomocí tlačítka + (B11) nebo - (B12) proveďte nastavení a stiskněte tlačítko MODE/SET (B1) pro potvrzení každého nastavení. Sekvence nastavení se zobrazuje takto: hodiny, minuty, sekundy, rok, sekvence měsíc/den, měsíc, den, časové pásmo, jazyk pro zobrazení dnů v týdnu. Pro zobrazení dnů v týdnu lze vybrat z 8 jazyků: němčina, angličtina, ruština, dánština, holandština, italština, španělština a francouzština. Jazyky a odpovídající zkratky pro každý den v týdnu se zobrazují v následující tabulce.

6 Jazyk Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Německy, GE SO MO DI MI DO FR SA Anglicky, EN SU MO TU WE TH FR SA Rusky, RU BC NH BT CP HT NT CY Dánsky, DA SO MA TI ON TO FR LO Holandsky, NE ZO MA DI WO DO VR ZA Italsky, IT DO LU MA ME GI VE SA Španělsky, ES DO LU MA MI JU VI SA Francouzsky, FR DI LU MA ME JE VE SA Pásmo se používá u zemí, kde lze přijímat signál DCF, avšak časové pásmo je odlišné od německého času. Jestliže je čas země posunutý vůči německému času o 1 hodinu dopředu, měli byste pásmo nastavit na 1. Pak se budou hodiny automaticky nastavovat na čas posunutý o 1 hodinu dopředu vůči přijímanému signálu. Režim nastavení času se po 5 sekundách nečinnosti automaticky ukončí. 12/24 režim zobrazení hodin: Stiskem tlačítka +12/24 (B11) vyberte režim zobrazení 12 nebo 24 hodin. Budík s funkcí opakovaného buzení (Snooze): Stiskem tlačítka MODE/SET (B1) vyberte zobrazení: Čas Čas alarmu 1 ( se zobrazí na LCD displeji) Čas alarmu 2 ( se zobrazí na LCD displeji) Během zobrazení Čas alarmu 1 nebo Čas alarmu 2 můžete přidržením tlačítka MODE/SET (B1) na 3 sekundy vstoupit do režimu nastavení času alarmu. Pomocí tlačítka + (B11) nebo - (B12) nastavte čas alarmu. Během zobrazení Čas alarmu 1 nebo Čas alarmu 2 můžete stiskem tlačítka ALARM ON/OFF (B4) alarm zapnout nebo vypnout. Pokud je alarm aktivní, zobrazuje se na LCD displeji nebo. Když dojde k aktivaci alarmu, můžete stiskem tlačítka SNOOZE / LIGHT (B6) aktivovat opakované buzení (snooze). Alarm se na 5 minut vypne a pak se znovu zapne. Alarm s opakovaným buzením můžete vypnout stiskem jakéhokoliv tlačítka.

7 Funkce předpověď počasí: Po vložení baterií nebo přidržení tlačítka HISTORY (B7) po dobu 3 sekund začnou údaje pro zobrazení tlaku blikat (LCD-A11). Pomocí tlačítka (B8) nebo (B9) zadejte nadmořskou výšku meteorologické stanice. Stiskem tlačítka HISTORY (B6) potvrďte nastavení. Po zadání výšky zobrazuje údaj o tlaku barometrický tlak na mořské hladině. Pokud není zadaná výška správná, nemusí být předpověď počasí přesná. V případě změny výšky je nutno výšku znovu zadat. Předpověď počasí obsahuje celkem 5 různých druhů počasí. znamená Slunečno. znamená Mírně zataženo. znamená Zataženo. znamená Deštivo znamená Protrhávání oblačnosti. V případě jakýchkoliv rozporů v předpovědi počasí mezi místní meteorologickou stanicí a touto jednotkou by měla být předpověď místní meteorologické stanice přesnější. Ukazatel tendence na LCD displeji indikuje tendenci barometrického tlaku. indikuje rostoucí tendenci barometrického tlaku. indikuje neměnnou tendenci barometrického tlaku. indikuje klesající tendenci barometrického tlaku.

8 Měřič barometrického tlaku Stiskněte tlačítko HISTORY (B7) Přidržte tlačítko (B8) na 3 sekundy pro výběr jednotky měřiče barometrického tlaku - inhg nebo mb / hpa. Stiskem tlačítka HISTORY (B7) můžete zobrazit historii barometrického tlaku za posledních 12 hodin. Hodiny se zobrazí na LCD displeji. 0 HR = Aktuální hodnota barometrického tlaku -1HR = Hodnota barometrického tlaku před 1 hodinou -2HR = Hodnota barometrického tlaku před 2 hodinami.. atd. Sloupcový diagram tendence barometrického tlaku Tendence barometrického tlaku zaznamenaná za posledních 12 hodin se zobrazí ve sloupcovém diagramu barometrického tlaku. ( LCD-A8). Teploměr: Stiskem tlačítka C / F (B10) vyberte režim zobrazení venkovní teploty - ve stupních Celsia/ Fahrenheita. Stiskem tlačítka ( C / F) (B9) vyberte režim zobrazení vnitřní teploty - ve stupních Celsia/ Fahrenheita. Funkce pro záznam maximální/minimální venkovní teploty: Stiskem tlačítka OUT MAX/MIN (B2) můžete zobrazit maximální venkovní teplotu. se zobrazí na LCD displeji Dalším stiskem tlačítka OUT MAX/MIN (B2) můžete zobrazit minimální venkovní teplotu. se zobrazí na LCD displeji Pro smazání zaznamenané maximální a minimální naměřené hodnoty podržte tlačítko OUT MAX/MIN (B2) po dobu 3 sekund. Funkce pro záznam maximální/minimální vnitřní teploty a vlhkosti:

9 Stiskem tlačítka IN MAX/MIN (B5) můžete zobrazit maximální vnitřní teplotu a vlhkost. se zobrazí na LCD displeji Dalším stiskem tlačítka IN MAX/MIN (B5) můžete zobrazit minimální vnitřní teplotu a vlhkost. se zobrazí na LCD displeji Pro smazání zaznamenané maximální a minimální naměřené hodnoty podržte tlačítko IN MAX/MIN (B5) po dobu 3 sekund. Postup registrace jednotky venkovního teplotního senzoru: Po vložení nových baterií aktivuje hlavní jednotka automaticky příjem informací přenášených z venkovního teplotního senzoru pro měření venkovní teploty. Po vložení baterií bude teplotní senzor automaticky přenášet informace o teplotě do hlavní jednotky. Prostor pro baterie teplotního senzoru je umístěn za zadním krytem (pro otevření je nutno odšroubovat). Pokud máte více než jeden externí vysílač (maximálně 3), vyberte kanál, CH1, CH2 nebo CH3 pro zajištění toho, aby před vložením baterií každý teplotní senzor přenášel odlišný kanál. Přepínač pro výběr kanálů (D5) najdete v zadní části teplotního senzoru. Stiskněte tlačítko TX (D6) na jednotce teplotního senzoru pro manuální přenos teploty do hlavní jednotky. Hlavní jednotka po obdržení informací o teplotě pípne. Zobrazení venkovní teploty: Stiskněte tlačítko CHANNEL (B3) pro zobrazení teploty 3 kanálů. Sekvence se zobrazuje takto: Stiskněte Stiskněte Stiskněte Tlačítko CHANNEL Tlačítko CHANNEL Tlačítko CHANNEL Střídavé zobrazení 3 kanálů Podržte tlačítko CHANNEL (B3) po dobu 3 sekund pro manuální zrušení nevyužitého kanálu. Pokud nastane příjem z nového kanálu, provede se znovu automatická registrace nového kanálu.

10 Pokud není u existujícího kanálu zobrazená žádná teplota (na LCD displeji se zobrazuje - -. ), podržte na 3 sekundy tlačítko CHANNEL (B3) pro zrušení daného kanálu a proveďte nový příjem kanálu - ozve se pípnutí. Ukazatel tendence na LCD displeji indikuje tendenci venkovní teploty. indikuje vzrůstající venkovní teplotu. indikuje neměnnou venkovní teplotu. indikuje klesající venkovní teplotu. Stiskněte tlačítko C / F (D4) na jednotce teplotního senzoru pro volbu zobrazení údajů teplotního senzoru v režimu stupňů Celsia nebo Fahrenheita. Používání teplotní sondy s kabelem o délce 1,5 m: Připojte sondu (D3) do zástrčky na pravé straně jednotky teplotního senzoru. Položte kovové pouzdro ven a ponechte jednotku teplotního senzoru ve vnitřních prostorách, aby nedocházelo k zamrzání baterie při poklesu venkovní teploty pod -20 C. Vždy používejte teplotní sondu pro měření teploty tehdy, když je teplota v následujícím rozsahu: -50 C ~ 0 C a +50 C ~ + 70 C Indikace nízkého napětí baterií: Ikona nízkého napětí baterií, která se objevuje v řádku pro indikaci venkovní teploty u konkrétního kanálu znamená, že baterie externího vysílače kanálu mají nízké napětí. Podsvícení: Stiskem tlačítka SNOOZE/LIGHT (B6) můžete na 5 sekund rozsvítit podsvícení. Poznámka: Pokud jednotka nefunguje správně, stiskněte pomocí předmětu s hrotem nulovací tlačítko (reset). Nepokládejte budík do blízkosti míst, kde se vyskytují zdroje rušení/kovové rámy

11 jako např. počítače nebo televizory. V případě vyjmutí baterií ztratí budík informace o čase. Během vyhledávání signálu DCF nebo signálu teplotního senzoru nebudou tlačítka fungovat, pokud nedojde ke správnému příjmu nebo manuálnímu zastavení. Režim všech nastavení se po 5 sekundách nečinnosti automaticky ukončí.

12 WS1815 Vlastnosti: Rádiom riadený čas s možnosťou manuálneho nastavenia Meranie barometrického tlaku -Predpoveď počasia so stavmi: slnečno, mierne zatiahnuté, zatiahnuté, daždivo a pretrhávanie oblačnosti. -Stĺpcový diagram barometrického tlaku a údaje o barometrickom tlaku za posledných 12 hodín. VF prijímacia frekvencia 433 MHz Maximálne 3 voliteľné VF kanály s bezdrôtovým teplotným senzorom (Jeden bezdrôtový teplotný senzor priložený) Prenosový rozsah: 30 metrov (otvorený priestor) Rozsah meraní: Vnútorná teplota: 0 C ~ +50 C Vlhkosť: 30 % ~ 90 % Vonkajšia teplota: -50 C ~ +70 C Pamäť max./min. vlhkosti, vnútornej a vonkajšej teploty Indikátor nízkeho napätia batérií pre vonkajší diaľkový senzor Nekonečný kalendár až do roku 2069 Voliteľný 12/24 hodinový formát zobrazenia času Dni v týždni je možné zobraziť v 8 jazykoch Voliteľná inštalácia na stenu alebo na stojan na stôl Batérie: Hlavná jednotka : 2x 1,5 V veľkosti AA (jednosm.) Jednotka teplotného senzoru : 2x 1,5 V veľkosti AA (jednosm.) Rozmery Hlavná jednotka : 190 x 95 x 22 mm Jednotka teplotného senzoru : 75 x 113 x 20 mm

13 Vzhľad hlavnej jednotky Časť A - LCD displej A1: Predpoveď počasia A2: Vonkajšia teplota A3: Vnútorná teplota A4: Indikátor tlakovej tendencie A5: Indikátor nízkeho napätia batérií pre diaľkový senzor A6: Indikátor tendencie vonkajšej teploty A7: Vnútorná vlhkosť A8: Stĺpcový diagram tendencie barometrického tlaku A9: Indikátor uplynulého počtu hodín A10: Rádiom riadené zobrazenie času A11: Merač barometrického tlaku A12: Zobrazenie mesiaca, dátumu a dňa v týždni Časť B - Tlačidlá B1: Tlačidlo MODE/SET (Režim/Nastaviť) B2: Tlačidlo OUT MAX/MIN (Max./Min. vonkajšia hodnota). B3: Tlačidlo CHANNEL (Kanál) B4: Tlačidlo ALARM ON/OFF (Zapnutie/Vypnutie alarmu) B5: Tlačidlo IN MAX/MIN

14 (Max./Min. vnútorná hodnota) B6: Tlačidlo SNOOZE/LIGHT (Opakované budenie/osvetlenie) B7: Tlačidlo HISTORY (História) B8: Tlačidlo B9: Tlačidlo ( C/ F) B10: Tlačidlo C/ F B11: Tlačidlo +(12/24) B12: Tlačidlo B13: Tlačidlo RESET (Vynulovať) Časť C - Konštrukcia C1: Otvor pre montáž na stenu C2: Priestor pre batérie C3: Stojan Vzhľad jednotky teplotného senzoru D1: Vonkajšia teplota D2: LED indikátor prenosu D3: Teplotná sonda D4: Tlačidlo C/ F D5: Prepínač pre voľbu kanálov D6: Tlačidlo TX D7: Otvor pre montáž na stenu D8: Priestor pre batérie Inštalácia: Vložte batérie. Pomocou predmetu s hrotom stlačte tlačidlo RESET (B13)

15 Rádiom riadené hodiny: Po vložení nových batérií začne budík automaticky vyhľadávať VF signál 433 MHz pre registráciu novej jednotky teplotného senzoru. Po registrácii nových kanálov alebo stlačení tlačidla CHANNEL (B3) pre zastavenie vyhľadávania bude budík vyhľadávať časový signál DCF ( na LCD displeji bliká). V priebehu vyhľadávania časového signálu DCF alebo signálu teplotného senzoru nebudú tlačidlá fungovať, pokiaľ nedôjde k správnemu príjmu alebo manuálnemu zastaveniu. Aby bola zaistená správna synchronizácia času, každý deň o 3.00 ráno vyhľadáva budík automaticky časový signál. Pokiaľ nedôjde k naviazaniu spojenia, vyhľadávanie sa zastaví ( zmizne z LCD displeja) a začne sa znovu o 4.00 ráno, 5.00 ráno a 6.00 ráno. Manuálne vyhľadávanie časového signálu budíkom môžete aktivovať pridržaním tlačidla - (B12) na 3 sekundy. Pokiaľ nedôjde k naviazaniu spojenia, vyhľadávanie sa zastaví. ( zmizne z LCD displeja). Pridržaním tlačidla - (B12) na 3 sekundy môžete v priebehu príjmu časového signálu DCF zastaviť vyhľadávanie. blikanie indikuje, že práve prebieha príjem časového signálu DCF rozsvietenie indikuje úspešný príjem signálu Manuálne nastavenie času: Pridržaním tlačidla MODE/SET (B1) na 3 sekundy môžete v priebehu zobrazenia času vstúpiť do režimu nastavenia hodín/kalendára. Pomocou tlačidla + (B11) alebo - (B12) nastavte a stlačte tlačidlo MODE/SET (B1) pre potvrdenie každého nastavenia. Sekvencia nastavenia sa zobrazuje takto: hodiny, minúty, sekundy, rok, sekvencia mesiac/deň, mesiac, deň, časové pásmo, jazyk pre zobrazenie dní v týždni. Pre zobrazenie dní v týždni je možné vybrať z 8 jazykov: nemčina, angličtina, ruština, dánčina, holandčina, taliančina, španielčina a francúzština. Jazyky a odpovedajúce skratky pre každý deň v týždni sa zobrazujú v nasledujúcej tabuľke.

16 Jazyk Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nemecky, GE SO MO DI MI DO FR SA Anglicky, EN SU MO TU WE TH FR SA Rusky, RU BC NH BT CP HT NT CY Dánsky, DA SO MA TI ON TO FR LO Holandsky, NE ZO MA DI WO DO VR ZA Taliansky, IT DO LU MA ME GI VE SA Španielsky, ES DO LU MA MI JU VI SA Francúzsky, FR DI LU MA ME JE VE SA Pásmo sa používa u krajín, kde je možné prijímať signál DCF, avšak časové pásmo je odlišné od nemeckého času. Ak je čas krajiny posunutý voči nemeckému času o 1 hodinu dopredu, mali by ste pásmo nastaviť na 1. Potom sa budú hodiny automaticky nastavovať na čas posunutý o 1 hodinu dopredu voči prijímanému signálu. Režim nastavenia času sa po 5 sekundách nečinnosti automaticky ukončí. 12/24 režim zobrazenia hodín: Stlačením tlačidla +12/24 (B11) vyberte režim zobrazenia 12 alebo 24 hodín. Budík s funkciou opakovaného budenia (Snooze): Stlačením tlačidla MODE/SET (B1) vyberte zobrazenie: Čas Čas alarmu 1 ( sa zobrazí na LCD displeji) Čas alarmu 2 ( sa zobrazí na LCD displeji) V priebehu zobrazenia Čas alarmu 1 alebo Čas alarmu 2 môžete pridržaním tlačidla MODE/SET (B1) na 3 sekundy vstúpiť do režimu nastavenia času alarmu. Pomocou tlačidla + (B11) alebo - (B12) nastavte čas alarmu. V priebehu zobrazenia Čas alarmu 1 alebo Čas alarmu 2 môžete stlačením tlačidla ALARM ON/OFF (B4) alarm zapnúť alebo vypnúť. Pokiaľ je alarm aktívny, zobrazuje sa na LCD displeji alebo. Keď dôjde k aktivácii alarmu, môžete stlačením tlačidla SNOOZE / LIGHT (B6) aktivovať opakované budenie (snooze). Alarm sa na 5 minút vypne a potom sa

17 znovu zapne. Alarm s opakovaným budením môžete vypnúť stlačením akéhokoľvek tlačidla. Funkcia predpoveď počasia: Po vložení batérií alebo pridržaní tlačidla HISTORY (B7) na 3 sekundy začnú údaje pre zobrazenie tlaku blikať (LCD-A11). Pomocou tlačidla (B8) alebo (B9) zadajte nadmorskú výšku meteorologickej stanice. Stlačením tlačidla HISTORY (B6) potvrďte nastavenie. Po zadaní výšky zobrazuje údaj o tlaku barometrický tlak na morskej hladine. Pokiaľ nie je zadaná výška správna, nemusí byť predpoveď počasia presná. V prípade zmeny výšky je nutné výšku znovu zadať. Predpoveď počasia obsahuje celkom 5 rôznych druhov počasia. znamená Slnečno. znamená Mierne zatiahnuté. znamená Zatiahnuté. znamená Daždivo znamená Pretrhávanie oblačnosti. V prípade akýchkoľvek rozporov v predpovedi počasia medzi miestnou meteorologickou stanicou a touto jednotkou by mala byť predpoveď miestnej meteorologickej stanice presnejšia. Ukazovateľ tendencie na LCD displeji indikuje tendenciu barometrického tlaku. indikuje rastúcu tendenciu barometrického tlaku. indikuje nemennú tendenciu barometrického tlaku.

18 indikuje klesajúcu tendenciu barometrického tlaku. Merač barometrického tlaku Stlačte tlačidlo HISTORY (B7) Pridržte tlačidlo (B8) na 3 sekundy pre výber jednotky merača barometrického tlaku - inhg alebo mb / hpa. Stlačením tlačidla HISTORY (B7) môžete zobraziť históriu barometrického tlaku za posledných 12 hodín. Hodiny sa zobrazia na LCD displeji. 0 HR = Aktuálna hodnota barometrického tlaku -1HR = Hodnota barometrického tlaku pred 1 hodinou -2HR = Hodnota barometrického tlaku pred 2 hodinami.. atď. Stĺpcový diagram tendencie barometrického tlaku Tendencia barometrického tlaku zaznamenaná za posledných 12 hodín sa zobrazí v stĺpcovom diagrame barometrického tlaku. ( LCD-A8). Teplomer: Stlačením tlačidla C / F (B10) vyberte režim zobrazenia vonkajšej teploty - v stupňoch Celsia/ Fahrenheita. Stlačením tlačidla ( C / F) (B9) vyberte režim zobrazenia vnútornej teploty - v stupňoch Celsia/ Fahrenheita. Funkcia pre záznam maximálnej/minimálnej vonkajšej teploty: Stlačením tlačidla OUT MAX/MIN (B2) môžete zobraziť maximálnu vonkajšiu teplotu. sa zobrazí na LCD displeji Ďalším stlačením tlačidla OUT MAX/MIN (B2) môžete zobraziť minimálnu vonkajšiu teplotu. sa zobrazí na LCD displeji Pre zmazanie zaznamenanej maximálnej a minimálnej nameranej hodnoty podržte tlačidlo OUT MAX/MIN (B2) na 3 sekundy.

19 Funkcia pre záznam maximálnej/minimálnej vnútornej teploty a vlhkosti: Stlačením tlačidla IN MAX/MIN (B5) môžete zobraziť maximálnu vnútornú teplotu a vlhkosť. sa zobrazí na LCD displeji Ďalším stlačením tlačidla IN MAX/MIN (B5) môžete zobraziť minimálnu vnútornú teplotu a vlhkosť. sa zobrazí na LCD displeji Pre zmazanie zaznamenanej maximálnej a minimálnej nameranej hodnoty podržte tlačidlo IN MAX/MIN (B5) na 3 sekundy. Postup registrácie jednotky vonkajšieho teplotného senzoru: Po vložení nových batérií aktivuje hlavná jednotka automaticky príjem informácií prenášaných z vonkajšieho teplotného senzoru pre meranie vonkajšej teploty. Po vložení batérií bude teplotný senzor automaticky prenášať informácie o teplote do hlavnej jednotky. Priestor pre batérie teplotného senzoru je umiestený za zadným krytom (pre otvorenie je nutné odšraubovať). Pokiaľ máte viac než jeden externý vysielač (maximálne 3), vyberte kanál, CH1, CH2 alebo CH3 pre zaistenie toho, aby pred vložením batérií každý teplotný senzor prenášal odlišný kanál. Prepínač pre výber kanálov (D5) nájdete v zadnej časti teplotného senzoru. Stlačte tlačidlo TX (D6) na jednotke teplotného senzoru pre manuálny prenos teploty do hlavnej jednotky. Hlavná jednotka po obdržaní informácií o teplote pípne. Zobrazenie vonkajšej teploty: Stlačte tlačidlo CHANNEL (B3) pre zobrazenie teploty 3 kanálov. Sekvencia sa zobrazuje takto: Stlačte Stlačte Stlačte Tlačidlo CHANNEL Tlačidlo CHANNEL Tlačidlo CHANNEL striedavé zobrazenie 3 kanálov Podržte tlačidlo CHANNEL (B3) na 3 sekundy pre manuálne zrušenie nevyužitého kanálu. Pokiaľ nastane príjem z nového kanálu, znovu sa

20 automaticky registruje nový kanál. Pokiaľ nie je u existujúceho kanálu zobrazená žiadna teplota (na LCD displeji sa zobrazuje - -. ), podržte 3 sekundy tlačidlo CHANNEL (B3) pre zrušenie daného kanálu a skúste nový príjem kanálu - ozve sa pípnutie. Ukazovateľ tendencie na LCD displeji indikuje tendenciu vonkajšej teploty. indikuje vzrastajúcu vonkajšiu teplotu. indikuje nemennú vonkajšiu teplotu. indikuje klesajúcu vonkajšiu teplotu. Stlačte tlačidlo C / F (D4) na jednotke teplotného senzoru pre voľbu zobrazenia údajov teplotného senzoru v režime stupňov Celsia alebo Fahrenheita. Používanie teplotnej sondy s káblom s dĺžkou 1,5 m: Pripojte sondu (D3) do zástrčky na pravej strane jednotky teplotného senzoru. Položte kovové puzdro von a ponechajte jednotku teplotného senzoru vo vnútorných priestoroch, aby nedochádzalo k zamŕzaniu batérie pri poklese vonkajšej teploty pod -20 C. Vždy používajte teplotnú sondu pre meranie teploty vtedy, keď je teplota v nasledujúcom rozsahu: -50 C ~ 0 C a +50 C ~ + 70 C Indikácia nízkeho napätia batérií: Ikona nízkeho napätia batérií, ktorá sa objavuje v riadku pre indikáciu vonkajšej teploty u konkrétneho kanálu znamená, že batérie externého vysielača kanálu majú nízke napätie. Podsvietenie: Stlačením tlačidla SNOOZE/LIGHT (B6) môžete na 5 sekúnd rozsvietiť podsvietenie. Poznámka: Pokiaľ jednotka nefunguje správne, stlačte pomocou predmetu s hrotom nulovacie tlačidlo (reset).

21 Nepokladajte budík do blízkosti miest, kde sa vyskytujú zdroje rušenia/kovové rámy ako napr. počítače alebo televízory. V prípade vytiahnutia batérií stratí budík informácie o čase. V priebehu vyhľadávania signálu DCF alebo signálu teplotného senzoru nebudú tlačidlá fungovať, pokiaľ nedôjde k správnemu príjmu alebo manuálnemu zastaveniu. Režim všetkých nastavení sa po 5 sekundách nečinnosti automaticky ukončí.

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS 1715 Funkce: - Čas ovládaný rádiem s možností manuálního nastavení. - Předpověď počasí jasno - polojasno/oblačno - deštivo - přívalový déšť. - Přijímací frekvence 433MHz RF. - Až

Více

/CZ/ meteostanice Color EWS-1200

/CZ/ meteostanice Color EWS-1200 /CZ/ meteostanice Color EWS-1200 Návod na použití Děkujeme, že jste si zakoupili tuto meteostanici nové generace s pohybovým senzorem. Byla navržena a vyrobena s použitím nejmodernější technologie a kvalitních

Více

WS1701 Vlastnosti: Rádiem řízený čas s možností manuálního nastavení Předpověď počasí se stavy slunečno, mírně zataženo, zataženo, deštivo a

WS1701 Vlastnosti: Rádiem řízený čas s možností manuálního nastavení Předpověď počasí se stavy slunečno, mírně zataženo, zataženo, deštivo a WS1701 Vlastnosti: Rádiem řízený čas s možností manuálního nastavení Předpověď počasí se stavy slunečno, mírně zataženo, zataženo, deštivo a protrhávání oblačnosti VF přijímací frekvence 433 MHz Maximálně

Více

/CZ/ Nástěnné hodiny Jumbo, řízené rádiovým signálem obj. č. 113959

/CZ/ Nástěnné hodiny Jumbo, řízené rádiovým signálem obj. č. 113959 /CZ/ Nástěnné hodiny Jumbo, řízené rádiovým signálem obj. č. 113959 Návod na použití Děkujeme, ţe jste si vybrali tento Hama výrobek. Před prvním pouţitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k pouţití

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WS 1790. Prohlášení o shodě

NÁVOD K POUŽITÍ WS 1790. Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě Rádiové zařízení s ustanovenými nařízeními vlády č. 426/2000 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení. Dovozce: HP TRONIC Zlín spol.

Více

Meteorologická stanice Meteo Max

Meteorologická stanice Meteo Max Meteorologická stanice Meteo Max Pozn.: Před zprovozněním přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití. Funkce venkovní teplota přenášená pomocí bezdrátového vysílače (433MHz) se zobrazením tendence možnost

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730 Meteorologická stanice s budíkem 2730 Návod na použití Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Tesla. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 Jakmile se ráno probudíte, získáte okamžitě nejdůležitější informace o čase, teplotě nebo o počasí. A na stěně či na stropě Vaší ložnice uvidíte, která hodina udeřila.

Více

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL.

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Blahopřejme k zakoupení meteorologické stanice. Balení obsahuje základní

Více

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení této meteorologické stanice Solid TE72 s barevným displejem, která patří

Více

/CZ/ meteostanice Color EWS-1300 obj. č. 123135

/CZ/ meteostanice Color EWS-1300 obj. č. 123135 /CZ/ meteostanice Color EWS-1300 obj. č. 123135 Návod na použití Děkujeme, že jste si zakoupili náš Hama výrobek. Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod na použití a důležité informace. Návod

Více

SWS 105. User s manual. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrukcja obsługi EN CZ SK HU PL

SWS 105. User s manual. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrukcja obsługi EN CZ SK HU PL SWS 105 User s manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi WEATHER STATION WITH 2-DAY WEATHER FORECAST METEOROLOGICKÁ STANICE S 2DENNÍ PŘEDPOVĚDÍ POČASÍ METEOROLOGICKÁ

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

Rádiem řízené projekční hodiny s barevnou předpovědí počasí BAR339P

Rádiem řízené projekční hodiny s barevnou předpovědí počasí BAR339P Rádiem řízené projekční hodiny s barevnou předpovědí počasí BAR339P Návod k obsluze 1 Obsah Úvod... 3 Popis výrobku... 3 Pohled zepředu 3 Pohled zezadu 4 Dálkový senzor 5 Začínáme... 5 Napájení 5 Dálkový

Více

/CZ/ Meteostanice EWS-810, bílá obj. č. 123127

/CZ/ Meteostanice EWS-810, bílá obj. č. 123127 Ovládací prvky a indikace A Základna 1 Den 2 Měsíc 3 Den v týdnu 4 Symbol alarmu/budíku 5 Letní čas 6 Symbol baterie (základna) 7 Teplota v místnosti 8 Venkovní teplota 9 Indikace kanálů 10 Přepínání kanálů

Více

DIGITÁLNí BUDÍK JVD. 1. Vlastnosti NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ. 2. Hlavní jednotka- vzhled

DIGITÁLNí BUDÍK JVD. 1. Vlastnosti NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ. 2. Hlavní jednotka- vzhled (CZ) DIGITÁLNí BUDÍK JVD NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 1. Vlastnosti 1.1 Čas - Rádiem řízený čas - Kalendář do roku 2099 - Den v týdnu v 8 jazycích - Duální budík (2 nezávislé časy buzení) 1.2 Teplota - Měřitelný

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Detektor 4 v 1 TS530

Detektor 4 v 1 TS530 Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detektor 4 v 1 TS530 Úvod Tato jednotka je pokročílým detekčním zařízením. Může detekovat kov, AC napětí a dřevo. Navíc v sobě má svinovací metr. Lze ji

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

/CZ/ Meteostanice EWS-850, bílá obj. č. 123124

/CZ/ Meteostanice EWS-850, bílá obj. č. 123124 /CZ/ Meteostanice EWS-850, bílá obj. č. 123124 Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili náš Hama výrobek. Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod k použití a důležité informace. Návod k použití

Více

RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU. 8. Potom stiskněte znovu CLOCK tlačítko, se číslice den zabliká. Stiskněte SET/RESET

RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU. 8. Potom stiskněte znovu CLOCK tlačítko, se číslice den zabliká. Stiskněte SET/RESET WS9767 - NÁVOD K POUŽITÍ TEPLOTNÍ STANICE S RÁDIOVĚ ŘÍZENÝMI HODINAMI A BUDÍKEM ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY PŘIJMU Teplotní stanice přijímá přesný čas pomocí bezdrátové technologie. Stejně jako u všech bezdrátových

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah Obsah NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 62 46 Strana 1. Úvod...2 2. Rozsah dodávky...2 3. Účel použití meteorologické stanice...2 4. Bezpečnostní předpisy...2 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...3 5. Základní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 58

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 58 NÁVOD K OBSLUZE Použití výrobku... 2 Rozsah dodávky... 2 Funkce a charakteristické vlastnosti výrobku... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Ovládací prvky zařízení... 4 Instalace baterií... 5 Instalace baterií

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. 481 39 09. Úvod (účel použití meteorologické stanice)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. 481 39 09. Úvod (účel použití meteorologické stanice) NÁVOD K OBSLUZE Obj.č. 481 39 09 Nastavení (posunutí) časového pásma...9 Ruční nastavení času...9 Ruční nastavení kalendáře (data)...10 Zapnutí nebo vypnutí příjmu časového rádiového signálu DCF-77...10

Více

EDISON Digitální meteorologická stanice 558

EDISON Digitální meteorologická stanice 558 EDISON Digitální meteorologická stanice 558 Návod na použití Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Edison. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

Bezdrátový srážkoměr RGR122

Bezdrátový srážkoměr RGR122 Bezdrátový srážkoměr RGR122 Obj.č. : 640277 Návod k použití Úvod Děkujeme Vám za koupi bezdrátového srážkoměru RGR122. Tento přístroj disponuje následujícímu funkcemi: - měří denní množství a celkové množství

Více

Meteorologická stanice - VENTUS 827

Meteorologická stanice - VENTUS 827 Meteorologická stanice - VENTUS 827 POPIS Meteorologická stanice zobrazuje čas řízený rádiovým signálem DCF-77, měří barometrický tlak, vnitřní teplotu a relativní vlhkost, pomocí bezdrátových čidel měří

Více

Bezdrátová meteostanice WFC 301. Obj. č.: 67 24 09. Rozsah dodávky. Vysvětlení symbolů

Bezdrátová meteostanice WFC 301. Obj. č.: 67 24 09. Rozsah dodávky. Vysvětlení symbolů Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávné zobrazení, měření nebo předpověď počasí, ani za následky z nich vzniklé. Výrobek je určen jen pro soukromé použití a není vhodný pro lékařské účely ani

Více

Bezdrátová meteostanice KLASIK Model: RS8706E3 Návod k použití

Bezdrátová meteostanice KLASIK Model: RS8706E3 Návod k použití Bezdrátová meteostanice KLASIK Model: RS8706E3 Návod k použití CZ Přehled zobrazovaných údajů Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním

Více

CZ Návod k použití SM-004 METEOSTANICE. Ref.č. : 990004 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití SM-004 METEOSTANICE. Ref.č. : 990004 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití SM-004 METEOSTANICE Ref.č. : 990004 Rév. 1.00-25/01/12 1 OBSAH I) POPIS 3 1) OBSAH BALENÍ 3 2) FUNKCE 3 3) VLOŽENÍ BATERIÍ 3 4) POPIS TLAČÍTEK 3 5) NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉHO SPOJENÍ 4 6)

Více

Bezdrátová meteorologická stanice Kat. číslo 112.4055

Bezdrátová meteorologická stanice Kat. číslo 112.4055 Bezdrátová meteorologická stanice Kat. číslo 112.4055 Strana 1 z 12 1. Úvod Vaše nová profesionální bezdrátová meteorologická stanice se skládá ze základní stanice s vnitřními snímači pro teplotu v místnosti,

Více

MODE, +, -, HISTORY, CHANNEL, SNOOZE/LIGHT.

MODE, +, -, HISTORY, CHANNEL, SNOOZE/LIGHT. WS 6750 uživatelský manuál meteostanice Prosím, pozorně si přečtěte pokyny k použití, abyste se seznámili s funkcemi a způsoby provozu před použitím jednotky. Technické detaily Šest kláves: MODE, +, -,

Více

Clock Radio AJ260. UÏivatelsk manuál

Clock Radio AJ260. UÏivatelsk manuál Clock Radio AJ260 UÏivatelsk manuál 1 1 2 3 4 5 6 7 8 # $ % ^ 9 0! @ * & 1 3 6 2 4 5 7 2 3 4 Česky Dodávané příslušenství 1 X adaptéru AC/DC 7.5V(Napájení: 220-230V ~ 50Hz 30mA, V stup: 7.5V 250mA) 1x

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

ÚVOD. Poznámka: Budík může přijímat pouze teplotu z jednoho venkovního snímače. CZ - 2 VNITŘNÍ TEPLOTA IKONA SIGNÁLU DCF VENKOVNÍ TEPLOTA

ÚVOD. Poznámka: Budík může přijímat pouze teplotu z jednoho venkovního snímače. CZ - 2 VNITŘNÍ TEPLOTA IKONA SIGNÁLU DCF VENKOVNÍ TEPLOTA OBSAH ÚVOD...2 VLIV PROSTŘEDÍ NA PŘÍJEM SIGNÁLU...3 RYCHLÉ NASTAVENÍ...3 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...6 TECHNICKÉ ÚDAJE...7 POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM...8 LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 02 19 Verze 11/05 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení naměřené pokojové teploty a dvou venkovních (dalších)

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

±2 20 C ± F

±2 20 C ± F Vlhkoměr s alarmem ETP110 Úvod Tento přístroj je multifunkčním teploměrem s vlhkoměrem. Pokud vlhkost přesáhne horní limit nebo klesne pod dolní limit, spustí se varování. Senzor lze upevnit na měřič nebo

Více

FUR6100SI / Český návod k obsluze

FUR6100SI / Český návod k obsluze FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. DISPLEJ 2. UKAZATEL ODPOLEDNÍHO ČASU (PM) 3. UKAZATEL POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU 4. UKAZATEL NASTAVENÍ BUZENÍ 1 5. TLAČÍTKO SNOOZE (ODLOŽENÉ BUZENÍ) / SPÁNEK / TLUMENÍ PODSVÍCENÍ

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame NET

Bezdrátový pokojový termostat. Flame NET Bezdrátový pokojový termostat Flame NET Pokojový termostat Flame NET slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

1. Instalace. Předmluva

1. Instalace. Předmluva Bezdrátová meteorologická stanice AMBIENTE 1. Instalace Předmluva Zakoupili jste si bezdrátovou meteorologickou stanici. Můžete tak sledovat klima v místnosti (teplota/vlhkost), měřit venkovní teplotu

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

Meteorologická stanice Linear

Meteorologická stanice Linear Meteorologická stanice Linear Funkce časový signál DCF-77 řízený rádiem s možností manuálního nastavení možnost volby (ON/OFF) příjmu časového signálu 12ti/24ti hodinový formát časové pásmo (±12 hodin)

Více

TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9. Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9. Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY CZ TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9 Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Z zájmu vyhnutí se úrazům elektrickým proudem zařízení

Více

N230/R01(12.5.2008) FENIX THERM 350

N230/R01(12.5.2008) FENIX THERM 350 N230/R01(12.5.2008) FENIX THERM 350 Návod k instalaci zařízení Installation instructions Leggeanvisning Asennusohjeet Installationsanleitung Instrucciones para la instalación Wytyczne o instalacji urządzenia

Více

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení.

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Zákonné

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

Meteorologická stanice s detektorem blesků - VENTUS 266 (Ventus)

Meteorologická stanice s detektorem blesků - VENTUS 266 (Ventus) Meteorologická stanice s detektorem blesků - VENTUS 266 (Ventus) POPIS Meteorologická stanice VENTUS 266 má čas řízený rádiovým signálem DCF-77, datum, budík s funkcí Snooze, měření vnitřní a vnější teploty

Více

Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus

Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus Nastavení: 1. Nejprve do zařízení vložíme baterie. Všechny části LCD se na krátkou dobu rozsvítí. Následuje automatické nastavení vnitřních údajů na displeji

Více

Bezdrátová meteorologická stanice TE831X. Obj. č.: 64 63 29. Obsah

Bezdrátová meteorologická stanice TE831X. Obj. č.: 64 63 29. Obsah Bezdrátová meteorologická stanice TE831X Obj. č.: 64 63 29 1. Úvod + účel použití meteorologické stanice Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší moderní rádiové meteorologické stanice

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4813917

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4813917 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4813917 Tento produkt slouží k zobrazování teploty v interiéru a exteriéru, jako je teplota bazénu, dětského brouzdaliště, zahrady, jezírka, atd. Dále ukládá maximální a minimální

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

Meteorologická stanice RMR500/RMR500A

Meteorologická stanice RMR500/RMR500A Meteorologická stanice RMR500/RMR500A Návod k obsluze 1 Obsah Přehled přístroje... 3 Pohled zepředu (Obr. 1)... 3 Displej... 4 Pohled zezadu (Obr. 3)... 5 Vnější senzor - THGN500 (Obr. 4)... 5 Dálkový

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

Užívateľský manuál. Popis produktu. 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU. 3)Ovládacie tlačidlo dolu. 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív

Užívateľský manuál. Popis produktu. 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU. 3)Ovládacie tlačidlo dolu. 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív Užívateľský manuál Popis produktu Popis 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív 3)Ovládacie tlačidlo dolu 6)Reproduktor 7)Potvrdzujúce tlačidlo 8)Prepínanie režimu

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI WSC 1908 GIRL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Meteorologická stanice Meteorologická stanica Weather station Stacjy meteorologiczna CZ Vážený zákazníku, děkujeme

Více

/CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č

/CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č /CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č. 128787 Návod k obsluze Popis - Třísegmentové zobrazení hodin, času buzení a data - zobrazení aktuálního času v hodinách a minutách - zobrazení času buzení v hodinách

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

Ampermetr klešťový EM264

Ampermetr klešťový EM264 Ampermetr klešťový EM264 Úvod Tento AC/DC ampérmetr je založen na technologii Hallova jevu a je navržen, aby byl použit ve spojení s multimetrem pro měření AC a DC proudu. Zapojení baterie VAROVÁNÍ - Abyste

Více

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648 Uživatelský manuál s klávesnicí K648 EVO Uživatelský manuál OBSAH Obsah 1 Úvod 2 1.0 Popis 2 2.0 Základní operace 3 2.1 Zvuková signalizace klávesnice 4 2.2 Zobrazování LED klávesnice 4 2.3 Dělení na

Více

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY CZ RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY SK HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě

Více

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE Časové údaje: volba 12 nebo 24hodinového formátu Zobrazení data a dne v týdnu Nepřetržitý kalendář až do roku 2099 Dva budíky Automatická funkce opakovaného buzení Barometr:

Více

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

HC-506 GM ELECTRONIC

HC-506 GM ELECTRONIC Multimetr HC 506 Úvod Tento multimetr obsahuje mnoho užívaných funkcí, které jsou casto využívané pri merení v elektronice. Všechny funkce jsou navrženy pro snadnou obsluhu. Zarucuje rychlé použití kterékoli

Více

Meteorologická stanice - VENTUS 831

Meteorologická stanice - VENTUS 831 Meteorologická stanice - VENTUS 831 POPIS Meteorologická stanice zobrazuje čas řízený rádiovým signálem DCF-77, měří barometrický tlak, vnitřní teplotu a relativní vlhkost, pomocí bezdrátových čidel měří

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

SWS 280. User s manual. Uživatelská příručka. Používateľská príručka. Felhasználói kézikönyv. Instrukcja użytkownika EN CZ SK HU PL WEATHER STATION

SWS 280. User s manual. Uživatelská příručka. Používateľská príručka. Felhasználói kézikönyv. Instrukcja użytkownika EN CZ SK HU PL WEATHER STATION SWS 280 User s manual Uživatelská příručka Používateľská príručka Felhasználói kézikönyv Instrukcja użytkownika WEATHER STATION METEOROLOGICKÁ STANICE METEOROLOGICKÁ STANICA METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS STACJA

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V. Obj. č.: 57 00 55. Obsah

Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V. Obj. č.: 57 00 55. Obsah Obsah Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V Obj. č.: 57 00 55 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového termostatu topení + hlavice. Tento návod k obsluze je součástí

Více

Meteorologická stanice - GARNI 835 Arcus (Garni technology)

Meteorologická stanice - GARNI 835 Arcus (Garni technology) Meteorologická stanice - GARNI 835 Arcus (Garni technology) POPIS Meteorologická stanice s barevným inverzním V.A. displejem s ultra černým pozadím s možností volby nastavení zobrazení až z 256 barev.

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ PocketHome prvek systému PocketHome snímá teplotu v místnosti a vysílá požadavek pro sepnutí topení vhodné pro přímotopy, el. podlahové topení, sálavé panely a infrapanely vysílač k přijímačům PH-BP7-P,

Více

www.global-export-import.eu

www.global-export-import.eu CZ 3,5 LCD TFT MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ VIDEOTELEFON SE CMOS KAMEROU DF-629TS + OUT9 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! www.global-export-import.eu Nikdy neodstraňujte zadní panel zařízení,

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

Návod k obsluze. ve verzi PDF

Návod k obsluze. ve verzi PDF Návod k obsluze ve verzi PDF 2 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3003 Funkce FrostGuard : Chrání před zamrznutím místnosti Možnost

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 64 02 17 Tento budík Vám zobrazí vždy přesný čas téměř na celém světě a navíc budete vědět, jakou máte ve svém pokoji teplotu. Kromě rádiového časového signálu DCF-77

Více

Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001

Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001 Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001 Obsah balení: 1 ks programovatelný termostat 2 ks #6x1 šroubky 2 ks úchytek na stěnu 1 ks montážní destička na zeď 1 ks uživatelský manuál Teplotní

Více

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta Obj. č.: 128 96 47 Vlastnosti Aktuální profesionální předpověď počasí pro 90 regionů Evropy Pravděpodobnost srážek Rychlost větru a směr větru Teplota venku, měřená

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

Rádiobudík Sonoclock 760

Rádiobudík Sonoclock 760 Rádiobudík Sonoclock 760 CZ-GKR1500 BEZPEČNOST Tento přístroj je určen pro přehrávání zvukových signálů. Jakékoliv další použití je výslovně zakázáno. Chraňte přístroj před vlhkostí (deštěm, tekoucí vodou).

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

Poznámky: T093, T093A Meteostanice WH-5029. Návod k použití

Poznámky: T093, T093A Meteostanice WH-5029. Návod k použití Poznámky: T093, T093A Meteostanice WH-5029 Návod k použití 12 1 Přečtěte si prosím tento manuál pečlivě ještě před instalací meteorologické stanice. Obsah balení Opatrně rozbalte a vyjměte obsah: 1x hlavní

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití Vinotéka GZ 100/RD 100W 1 Návod k použití Úvod Děkujeme za volbu a koupi vinotéky. Pro správné použití si přečtěte prosím pokyny před instalací a použitím. Abyste zabránili nežádoucímu poškození, odložte

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ udržování minim.teploty podlahy hlídání maxim.teploty podlahy PI regulace a předvídavý systém záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice

Více