Meteorologická stanice Linear

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Meteorologická stanice Linear"

Transkript

1 Meteorologická stanice Linear Funkce časový signál DCF-77 řízený rádiem s možností manuálního nastavení možnost volby (ON/OFF) příjmu časového signálu 12ti/24ti hodinový formát časové pásmo (±12 hodin) kalendář den v týdnu a den (rok a měsíc pouze v módu nastavení) předpověď počasí (pomocí symbolů počasí) s tendencí počasí ukazatel stupně komfortu vnitřních hodnot teplota v C/ F pokojová a venkovní teplota s uložením MIN/MAX hodnot včetně času uložení pokojová vlhkost vzduchu RH% s uložením MIN/MAX hodnot relativní tlak vzduchu v hpa/inhg a možností nastavení hodnoty reference nastavení citlivosti symbolů počasí statistika relativního tlaku vzduchu v posledních 12ti hodinách volitelný kontrast LCD obrazovky příjem až od 3 venkovních vysílačů ukazatel spotřeby baterií k postavení na stůl či zavěšení na zeď Venkovní vysílač přenáší, pomocí signálu 868MHz, naměřenou venkovní teplotu do stanice pouzdro odolné proti srážkám k zavěšení na zeď umístěte na před sluncem a deštěm krytém místě Instalace a výměna baterií ve stanici Stanice používá baterie 2 x 1,5 V Typ Mignon AA, IEC LR6. Při instalaci nebo výměně baterií postupujte následovně: otevřete kryt baterií na zadní straně stanice vložte baterie s ohledem na správnou polaritu (viz označení) uzavřete kryt baterií Instalace a výměna baterií ve venkovním vysílači Venkovní vysílač používá baterie 2 x AAA, IEC LR3, 1,5 V. Při instalaci nebo výměně baterií postupujte následovně: otevřete kryt baterií na přední straně vysílače vložte baterie s ohledem na správnou polaritu (viz označení) uzavřete kryt baterií Pozn.: při výměně baterií v některém z přístrojů je třeba resetovat všechny přístroje! K zajištění optimální přesnosti všech přístrojů doporučujeme vyměnit baterie ve všech přístrojích jednou ročně. Základní nastavení 1. Nejprve vložte baterie do stanice (viz Instalace a výměna baterií ve stanici ). Po vložení baterií se krátce zobrazí všechny segmenty LCD obrazovky a zazní tón. Poté bude zobrazeno: pokojová teplota a pokojová vlhkost vzduchu, čas 0:00, datum

2 TH.1 a symbol předpovědi počasí polojasno. Nebude-li do 15s přijata pokojová teplota a pokojová vlhkost vzduchu vyjměte baterie ze stanice, vyčkejte nejméně 1 minutu a poté vložte baterie opět do stanice. Jsou-li nyní pokojové hodnoty zobrazeny, pokračujte v návodu. 2. Do doby 3 minut od zprovoznění stanice vložte baterie do venkovního vysílače (viz Instalace a výměna baterií ve venkovním vysílači ). 3. Po vložení baterií do vysílače začne stanice s příjmem dat od vysílače. Poté bude na stanici zobrazena venkovní teplota. Pokud se tak do 3 minut nestane, vyjměte baterie z obou přístrojů a zopakujte návod od bodu Stanice může přijímat data až od 3 vysílačů. Chcete-li zprovoznit další vysílače, zopakujte návod od bodu 2. Mezi zprovozněním posledního vysílače a zprovozněním dalšího vysílače musí být dodržena pauza alespoň 10s. Stanice očísluje vysílače tak jak byly uvedeny do provozu (prvně zprovozněný vysílač bude pod číslem 1, atd.). 5. Jsou-li zprovozněny všechny vysílače spustí se test, během kterého bude přezkoušen příjem všech vysílačů (displej rychle přepíná sem tam mezi ukazateli všech přijatých venkovních dat). Tento proces se ukončí automaticky, pokud po určitou dobu nebude stisknuto žádné tlačítko. 6. Byla-li venkovní teplota správně přijata a na stanici zobrazena, začne automaticky příjem časového signálu DCF-77. Tento příjem trvá za normálních podmínek 3-5 minut. Tento čas můžete využít k umístění venkovního vysílače na vhodné místo. Vzdálenost mezi stanicí a venkovním vysílačem by neměla být delší než 100m (viz Umístění venkovního vysílače a Kontrola příjmu signálu 868MHz ) 7. Nebude-li do 10 minut DCF-čas přijat, musí být čas a datum nastaveno manuálně pomocí tlačítka SET. Hodiny se poté automaticky pokusí přijmout signál DCF každou celou hodinu. Bude-li nakonec příjem úspěšný, manuálně nastavený čas bude přepsán časem přijatým. Datum bude také aktualizováno (viz. Rádiem řízený časový signál DCF-77 a Manuální nastavení času ). Resetování Stanice a venkovní vysílač je třeba resetovat v následujících případech: neúspěšný příjem signálu 868MHz selhání přístroje výměna baterií. K resetování vyjměte baterie ze všech přístrojů. Vyčkejte nejméně 1 minutu a poté zopakujte návod od bodu Základní nastavení. Rádiem řízený časový signál DCF-77 Základem pro rádiem řízený čas jsou césiové atomové hodiny, které pracují s časovou odchylkou menší než jednou sekundou za jeden milión let. Čas je kódován a přenášen z Mainflingenu u Frankfurtu nad Mohanem v Německu prostřednictvím signálu DCF-77 (77,5 khz) v okruhu přibližně 1500km. Vaše stanice tento signál přijímá a převádí jej na přesný čas a to jak letní tak i zimní. Kvalita příjmu závisí z velké části na geografické poloze. Za normálních podmínek by neměly být problémy s příjmem v okruhu 1500km od Frankfurtu nad Mohanem. Po ukončení testu (zmíněného v bodu 5) začne blikat DCF - symbol věže (v první sekci LCD obrazovky uprostřed). To znamená, že hodiny signál DCF-77 rozpoznaly a pokouší se tento signál přijmout. Jakmile se signál podaří přijmout, zůstane DCF symbol permanentně zobrazen a zobrazí se přesný čas. Bliká-li symbol, ale neobjeví se čas nebo se symbol nezobrazí vůbec, povšimněte si následujících bodů:

3 vzdálenost od rušivých vln, jako je například televizor nebo obrazovka PC, by měla být 1,5 2m v železobetonových stavbách (panelové domy, sklepy) může být signál slabší, v extrémních případech umístěte přístroj v blízkosti okna a/nebo jej otočte směrem k Frankfurtu v noci jsou obvykle atmosférické poruchy menší a příjem je ve většině případech možný Funkce tlačítek Stanice disponuje čtyřmi lehce obsluhovatelnými tlačítky: SET stisknutím a držením vstoupíte do manuálního módu nastavení pro: LCD kontrast, časové pásmo, příjem časového signálu ON/OFF, 12ti/24ti hodinový formát, manuální nastavení času, kalendář, teplota v C/ F, tlak vzduchu v hpa/inhg, reference relativní hodnoty tlaku vzduchu a nastavení citlivosti symbolů předpovědi počasí resetování všech minimálních a maximálních uložených hodnot IN krátkým držením k přepnutí mezi minimální, maximální a aktuální pokojovou teplotou a pokojovou vlhkostí vzduchu snížení reference relativní hodnoty tlaku vzduchu (v manuálním módu nastavení) OUT/+ krátkým držením k přepnutí mezi minimální, maximální a aktuální venkovní teplotou zvýšení, změna, přepnutí všech hodnot v manuálním módu nastavení CH k opuštění manuálního módu nastavení k přepnutí mezi jednotlivými venkovními vysílači (pokud je zprovozněn více než jeden vysílač) LCD obrazovka LCD obrazovka je rozdělena do 4 sekcí zobrazujících: 1. sekce: čas, kalendář 2. sekce: pokojová teplota a pokojová vlhkost vzduchu 3. sekce: předpověď počasí a tlak vzduchu 4. sekce: venkovní teplota Manuální nastavení Následující nastavení můžete měnit pomocí tlačítka SET : nastavení LCD kontrastu nastavení časového pásma nastavení příjmu časového signálu ON/OFF nastavení 12ti/24ti hodinového formátu manuální nastavení času nastavení data nastavení jednotky C/ F nastavení tlaku vzduchu v hpa/inhg nastavení reference relativního tlaku vzduchu nastavení citlivosti symbolů předpovědi počasí

4 Nastavení LCD kontrastu LCD kontrast můžete nastavit v 8 úrovních, od LCD 0 do LCD 7 (přednastaveno je LCD 4): stiskněte a držte SET dokud ukazatel nezačne blikat pomocí OUT/+ si můžete prohlédnout všechny úrovně kontrastu zvolte požadovaný LCD kontrast, k potvrzení volby a ke vstupu do následujícího módu Nastavení časového pásma stiskněte SET. Nastavení časového pásma Na stanici je přednastaveno časové pásmo 0h. K nastavení jiné hodnoty postupujte následovně: aktuální hodnota časového pásma začne blikat pomocí OUT/+ nastavte novou hodnotu (rozsah je od 0 do -12 a od +12 zpět na 0 postupně v hodinových intervalech) k potvrzení volby a ke vstupu do následujícího módu Nastavení příjmu časového signálu ON/OFF stiskněte SET Nastavení příjmu časového signálu ON/OFF V krajích, ve kterých není možný příjem časového signálu DCF-77, můžete tuto funkci vypnout. Hodiny pak pracují jako normální hodiny typu Quarz. Přednastaveno je ON: ukazatel ON začne blikat pomocí OUT/+ vypněte funkci příjmu časového signálu k potvrzení volby a ke vstupu do následujícího módu Nastavení 12ti/24ti hodinového formátu stiskněte SET Pozn.: Je-li funkce příjmu časového signálu manuálně vypnuta, tak neprobíhá pokus o příjem signálu DCF-77 tak dlouho, dokud nebude funkce opět aktivována. Při stavu OFF nebude symbol příjmu a DCF symbol věže na LCD obrazovce zobrazen. Nastavení 12ti/24ti hodinového formátu Hodiny mohou být nastaveny ve 12ti nebo 24ti hodinovém formátu. Přednastaven je 24ti hodinový formát: pomocí OUT/+ přepínáte mezi 12H nebo 24H k potvrzení volby a ke vstupu do následujícího módu Manuální nastavení času stiskněte SET Manuální nastavení času V případě, že stanice nerozpozná DCF signál, můžete čas nastavit manuálně. Hodiny pak pracují jako normální hodiny typu Quarz: ukazatel hodiny začne blikat hodinu nastavte pomocí OUT/+ k nastavení minut postupte stisknutím SET, ukazatel minut začne blikat minuty nastavte pomocí OUT/+ k potvrzení volby a ke vstupu do následujícího módu Nastavení kalendáře stiskněte SET Pozn.: I přes manuální nastavení času se bude stanice pokoušet přijmout signál DCF-77. Bude-li nakonec příjem úspěšný, manuálně nastavený čas bude přepsán časem přijatým. Během pokusu o příjem signálu DCF-77 bliká symbol věže. Pokud se nepodaří signál přijmout, symbol věže nebude zobrazen. Každou další celou hodinu bude proveden pokus o příjem signálu.

5 Nastavení kalendáře Na stanici je přednastaveno Pokud bude přijat signál DCF-77, datum je automaticky nastaveno na aktuální. Nebude-li signál přijat, můžete datum nastavit manuálně: ukazatel roku začne blikat rok nastavte pomocí OUT/+ (rozsah ) k potvrzení a k nastavení měsíce stiskněte SET, ukazatel měsíce začne blikat měsíc nastavte pomocí OUT/+ k potvrzení a k nastavení dne stiskněte SET, ukazatel dne začne blikat den nastavte pomocí OUT/+ k potvrzení a ke vstupu do následujícího módu Nastavení jednotky C/ F stiskněte SET Nastavení jednotky C/ F Naměřená teplota může být zobrazena ve C nebo F. Přednastaven je C: k přepnutí mezi C a F stiskněte OUT/+ k potvrzení a ke vstupu do následujícího módu Nastavení tlaku vzduchu v hpa/inhg stiskněte SET Nastavení tlaku vzduchu v hpa/inhg Tlak vzduchu může být zobrazen v hpa nebo inhg. Přednastaveno je hpa: k přepnutí mezi hpa a inhg stiskněte OUT/+ k potvrzení a ke vstupu do následující módu Nastavení reference relativního tlaku vzduchu stiskněte SET Nastavení reference relativního tlaku vzduchu Přednastavená hodnota reference relativního tlaku vzduchu je 1013 hpa (29,92 inhg). K nastavení jiné hodnoty postupujte následovně (rozsah od 960 do 1040 hpa nebo od 28,35 do 30,72 inhg): aktuální hodnota začne blikat hodnotu zvýšíte pomocí OUT/+, hodnotu snížíte pomoci IN (držením tlačítka dosáhnete rychlejšího pohybu hodnot) k potvrzení a ke vstupu do následujícího módu Nastavení citlivosti symbolů předpovědi počasí stiskněte SET Nastavení citlivosti symbolů předpovědi počasí V krajích s rychlými změnami povětrnostních podmínek můžete nastavit symbolům počasí jinou úroveň citlivosti pro rychlejší zobrazení změn v počasí. Přednastavena je úroveň 3: aktuální úroveň citlivosti začne blikat pomocí OUT/+ nastavte požadovanou úroveň citlivosti, existují tyto úrovně citlivosti: 2, 3 a 4 (úroveň 2 odpovídá nejvyšší citlivosti, úroveň 4 nejnižší citlivosti) k potvrzení a k opuštění manuálního nastavení stiskněte SET Opuštění manuálního módu nastavení K opuštění manuálního módu nastavení (během manuálního nastavení) stiskněte kdykoli CH nebo vyčkejte tak dlouho, dokud tento mód nebude opuštěn automaticky. Poté se vrátíte zpět do normálního módu LCD obrazovky.

6 Pokojová teplota a relativní pokojová vlhkost vzduchu Pokojová teplota, pokojová vlhkost vzduchu a ukazatel stupně komfortu budou stále na nový stav automaticky aktualizovány a zobrazeny ve druhé sekci LCD obrazovky. Ukazatel stupně komfortu vnitřních hodnot Ukazatel stupně komfortu je zobrazen pomocí dvou symbolů: smějící se obličej: oznamuje teplotu mezi 20 C a 25,9 C a relativní vlhkost vzduchu mezi 45% a 65% mračící se obličej: oznamuje všechny ostatní hodnoty Zobrazení a resetování naměřených vnitřních hodnot použijte tlačítka IN k přepínání mezi aktuální a uloženou minimální a maximální pokojovou teplotou a pokojovou vlhkostí vzduchu, současně bude zobrazen čas a datum uložení v první sekci LCD obrazovky (pouze pro data o teplotě) jedno stisknutí: zobrazí se maximální pokojová teplota a pokojová vlhkost vzduchu společně s časem a datem uložení dvě stisknutí: zobrazí se minimální pokojová teplota a pokojová vlhkost vzduchu společně s časem a datem uložení tři stisknutí: vrátíte se zpět k aktuálním hodnotám během zobrazení minimálních nebo maximálních dat můžete uložené minimální nebo maximální hodnoty tak i jejich čas a datum uložení resetovat stisknutím a držením SET asi na 3s tyto hodnoty se přepíší na aktuální Pozn.: minimální a maximální hodnoty musí být resetovány jednotlivě Předpověď počasí a tendence počasí Symboly předpovědi počasí Symboly předpovědi počasí nacházející se v třetí sekci LCD obrazovky mohou být zobrazeny v následujících kombinacích: slunečno polojasno deštivo Při náhlém nebo velkém kolísání tlaku vzduchu jsou symboly počasí aktualizovány, aby ohlásily změnu počasí. Pokud se symboly nemění, znamená to, že se nemění tlak vzduchu nebo že změna je příliš pomalá, aby ji stanice mohla zaregistrovat. Jestliže stanice zobrazuje symbol slunečno nebo deštivo, symbol se nezmění, pokud se počasí zlepšuje (slunečno) nebo zhoršuje (deštivo), protože tyto symboly označují obě extrémní situace. Symboly počasí oznamují zlepšení nebo zhoršení počasí a neznamenají bezpodmínečně slunečné nebo deštivé počasí. Je-li např. oblačno a na stanici je zobrazen symbol deštivo, neznamená to selhání přístroje, ale naznačuje, že tlak vzduchu klesl a může být očekáváno zhoršení počasí (nemusí to znamenat bezpodmínečně déšť). Pozn.: prvních hodin po zprovoznění stanice nelze brát předpověď počasí jako relevantní. Je to testovací období, ve kterém stanice shromažďuje data v dané lokaci pro přesnější předpověď. Jako u každé předpovědi počasí nemůže být i zde zaručena absolutní přesnost předpovědi. Průměrná přesnost předpovědi se pohybuje kolem 75% v závislosti na umístění stanice. V místech s častými náhlými změnami počasí, bude předpověď stanice přesnější než v místech, kde je počasí relativně stabilní.

7 Bude-li stanice přemístěna z jednoho místa na jiné, na značně výše nebo níže ležící lokalitu než původní (např. z přízemí do horního patra domu), potom nemusí být opět v prvních hodinách zobrazené hodnoty brány jako relevantní. To zaručuje, že stanice přesun jako změnu tlaku vzduchu nerozpoznala, když se ve skutečnosti jedná pouze o změnu výšky místa. Tendence počasí Ukazatel tendence počasí ve formě šipek (napravo a nalevo od symbolů počasí) pracuje vzájemně se symboly počasí. Ukazuje-li šipka směrem nahoru, znamená to zvyšující se tlak vzduchu a tím můžeme očekávat zlepšení počasí. Ukazuje-li šipka směrem dolů, znamená to klesající tlak vzduchu a tím můžeme očekávat zhoršení počasí. Ukazuje-li šipka směrem dolů současně se symbolem polojasno, pak poslední zaznamenaná změna se udála, když bylo slunečno. Příští změna bude tedy znamenat deštivo. Pozn.: zaznamenal-li ukazatel tendence počasí změnu tlaku vzduchu, tak bude na LCD obrazovce permanentně zobrazen. Statistika tlaku vzduchu Ve třetí sekci LCD obrazovky se nachází hodnoty relativního tlaku vzduchu a statistika tlaku vzduchu. Sloupcová grafika zobrazuje průběh tlaku vzduchu v posledních 12ti hodinách v 5 krocích v období 0h, -3h, -6h, -9h a -12h. Období 0h reprezentuje uloženou hodnotu tlaku vzduchu aktuální celé hodiny. Sloupce zobrazují hodnoty tlaku vzduchu v hpa (0, ±2, ±4) v odpovídajícím období. 0 ve středu stupnice odpovídá aktuálnímu tlaku vzduchu a každá odchylka (±2, ±4) zobrazuje, jak vysoko nebo nízko byla hpa hodnota ve srovnání k aktuálnímu tlaku vzduchu. Vzrůstají-li sloupce znamená to díky stoupajícímu tlaku vzduchu zlepšení počasí. Padající sloupce znamenají klesající tlak vzduchu a tím, od aktuálního období 0h, očekávané zhoršení počasí. Venkovní teplota Ve čtvrté sekci LCD obrazovky je zobrazena venkovní teplota, symbol příjmu, číslo aktuálně vyvolaného vysílače (pokud je zprovozněn více než jeden vysílač) a minimální nebo maximální venkovní hodnoty. Zobrazení a resetovaní naměřených venkovních hodnot použijte tlačítka OUT/+ k přepínání mezi aktuální a uloženou minimální a maximální venkovní teplotou, současně bude zobrazen čas a datum uložení jedno stisknutí: zobrazí se maximální venkovní teplota společně s časem a datem uložení dvě stisknutí: zobrazí se minimální venkovní teplota společně s časem a datem uložení tři stisknutí: vrátíte se zpět k aktuální hodnotě během zobrazení minimálních nebo maximálních dat můžete uložené minimální nebo maximální hodnoty tak i jejich čas a datum uložení resetovat stisknutím a držením SET asi na 3s tyto hodnoty se přepíší na aktuální Pozn.: minimální a maximální hodnoty musí být resetovány jednotlivě. Kontrola příjmu signálu 868MHz Nebyla-li venkovní teplota do 3 minut od zprovoznění přístrojů přijata a zobrazena (na stanici se objeví ve venkovní sekci pouze --.- ) zkontrolujte následující:

8 vzdálenost stanice a venkovního vysílače od rušivých vln (např. televizor, obrazovka PC) by měla být alespoň 2m vyvarujte se umístění venkovního vysílače na nebo v přímé blízkosti kovových okenních rámů používání jiných, na stejné frekvenci pracujících přístrojů (např. sluchátka, mikrofon), může zamezit správnému příjmu signálu 868MHz, porucha příjmu může být způsobena i od souseda, který používá přístroje pracující na stejné frekvenci Pozn.: Je-li příjem signálu 868MHz v pořádku, neotvírejte prostor pro baterie stanice ani vysílače, protože baterie mohou vyklouznout z kontaktů a způsobit vymazání hodnot. Pokud k tomu přesto dojde, pak musíte stanici i vysílač znovu zprovoznit (viz Základní nastavení ), aby jste se vyhnuli případným problémům s přenosem. Pozn.: maximální vzdálenost příjmu mezi vysílačem a stanicí činí ve volném poli asi 100m. Tato vzdálenost je závislá na okolních podmínkách. Umístění stanice Stanice může být umístěna pomocí stojánku nebo připevněna na zeď. Dříve než připevníte stanici na zeď ujistěte se, že je stanice na tomto místě schopna přijímat data od venkovního vysílače. Umístění venkovního vysílače Venkovní vysílač je dodáván spolu s držákem a 3 šrouby. Dříve než vysílač pevně umístíte na zvolené místo, přesvědčte se, zda je z tohoto místa stanice schopna přijímat informace od vysílače (dostatečný příjem signálu 868MHz). Vzdálenost přenosu vysílače může být ovlivněna též okolními teplotami. Např. při velmi nízkých teplotách může být vzdálenost přenosu snížena. Zároveň může být snížena i životnost baterií ve vysílači. Berte na toto ohled při umístění vysílače. Vzdálenost mezi stanicí a venkovním vysílačem by neměla být delší než 100m. Vyvarujte se umístění vysílače na nebo v přímé blízkosti kovových ploch. Péče a údržba extrémní teploty, vibrace nebo šoky mohou vést k poškození přístroje nebo mohou způsobit nepřesná měření a předpovědi k čištění stanice použijte měkký, lehce vlhký hadřík, nepoužívejte žádné čistící prostředky přístroj neponořujte do vody slabé baterie co nejdříve vyměňte, abyste se vyhnuli poškození jejich vytečení, k výměně používejte pouze baterie doporučeného typu nepokoušejte se přístroj sami opravovat při otevření přístroje nebo při nepřiměřeném zacházení ztrácíte nárok na záruku přístroj nevystavujte extrémním změnám teploty, které by mohly vést k rychlým změnám předpovědi a měření a tak redukovat jejich přesnost Technická data Rozsah teplotního měření Vnitřní prostor Venkovní prostor -9,9 C až +59,9 C s rozlišením 0,1 C +14,2 F až 139,8 F s rozlišením 0,2 F (ukazatel OF.L zobrazuje hodnoty mimo tento rozsah) -29,9 C do +69,9 C s rozlišením 0,1 C -21,8 F až +157,8 F s rozlišením 0,2 F (ukazatel OFL oznamuje hodnoty mimo tento rozsah)

9 Rozsah rel.vlh.vzduchu 1% až 99% s rozlišením 1% (ukazatel -- oznamuje hodnoty mimo tento rozsah) Kontrolní interval pokojové teploty každých 15s Kontrolní interval pokoj.vlh.vzduchu každých 20s Kontrolní interval tlaku vzduchu každých 15s Kontrolní interval venkovní teploty každých 5 minut Dosah přenosu až 100m (ve volném poli) Baterie stanice 2 x 1,5 V Typ Mignon AA, IEC LR6 Baterie vysílače 2 x 1,5 V Typ Micro AAA, IEC LR3 Rozměry stanice 99 x 32,3 x 220mm (bez stojánku) Rozměry vysílače 40 x 22 x 128mm (bez držáku) R&TTE Directive 1999/5/EC Výtah z Prohlášení o shodě Evropského společenství: Tímto potvrzujeme, že toto bezdrátové zařízení splňuje základní požadavky R&TTE Directive 1999/5/EC. Tento výrobek je schválen pro použití v ČR. Pozn.: baterie nesmí být vyhazovány do odpadkového koše!!!

Meteorologická stanice Meteo Max

Meteorologická stanice Meteo Max Meteorologická stanice Meteo Max Pozn.: Před zprovozněním přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití. Funkce venkovní teplota přenášená pomocí bezdrátového vysílače (433MHz) se zobrazením tendence možnost

Více

Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus

Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus Nastavení: 1. Nejprve do zařízení vložíme baterie. Všechny části LCD se na krátkou dobu rozsvítí. Následuje automatické nastavení vnitřních údajů na displeji

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 64 60 34

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 64 60 34 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 64 60 34 OBSAH Strana: Úvod... 2 Charakteristické vlastnosti... 2 Základní nastavení... 3 Výměna baterií... 4 LC-displej... 4 RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU... 5 Používání meteostanice...

Více

Radiová stanice Focus

Radiová stanice Focus Radiová stanice Focus Funkce: hodiny 12ti/24ti hodinový ukazatel časové pásmo datum předpověď počasí s třemi různými symboly ukazatel tendence počasí C/ F pokojová teplota s uložením min/max hodnot pokojová

Více

Bezdrátová meteorologická stanice Kat. číslo 112.4055

Bezdrátová meteorologická stanice Kat. číslo 112.4055 Bezdrátová meteorologická stanice Kat. číslo 112.4055 Strana 1 z 12 1. Úvod Vaše nová profesionální bezdrátová meteorologická stanice se skládá ze základní stanice s vnitřními snímači pro teplotu v místnosti,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Radiově řízená stanice Oracle

Radiově řízená stanice Oracle Radiově řízená stanice Oracle Funkce hodiny řízené signálem DCF-77 nastavení LCD kontrastu (8 úrovní) 12ti nebo 24ti hodinový ukazatel časové pásmo datum venkovní teplota pokojová teplota venkovní vlhkost

Více

Ukazatel teploty, vlhkosti a předpovědi počasí. Obj.č. : 650235. Návod k použití

Ukazatel teploty, vlhkosti a předpovědi počasí. Obj.č. : 650235. Návod k použití Ukazatel teploty, vlhkosti a předpovědi počasí Obj.č. : 650235 Návod k použití Úvod Gratulujeme Vám k získání přístroje s ukazatelem teploty, vlhkosti a předpovědi počasí. Naše výrobky byly vyvinuty, aby

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah Obsah NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 62 46 Strana 1. Úvod...2 2. Rozsah dodávky...2 3. Účel použití meteorologické stanice...2 4. Bezpečnostní předpisy...2 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...3 5. Základní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU. 8. Potom stiskněte znovu CLOCK tlačítko, se číslice den zabliká. Stiskněte SET/RESET

RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU. 8. Potom stiskněte znovu CLOCK tlačítko, se číslice den zabliká. Stiskněte SET/RESET WS9767 - NÁVOD K POUŽITÍ TEPLOTNÍ STANICE S RÁDIOVĚ ŘÍZENÝMI HODINAMI A BUDÍKEM ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY PŘIJMU Teplotní stanice přijímá přesný čas pomocí bezdrátové technologie. Stejně jako u všech bezdrátových

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 Jakmile se ráno probudíte, získáte okamžitě nejdůležitější informace o čase, teplotě nebo o počasí. A na stěně či na stropě Vaší ložnice uvidíte, která hodina udeřila.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. 481 39 09. Úvod (účel použití meteorologické stanice)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. 481 39 09. Úvod (účel použití meteorologické stanice) NÁVOD K OBSLUZE Obj.č. 481 39 09 Nastavení (posunutí) časového pásma...9 Ruční nastavení času...9 Ruční nastavení kalendáře (data)...10 Zapnutí nebo vypnutí příjmu časového rádiového signálu DCF-77...10

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

Meteorologická stanice TH 117. Obj. č.: 67 26 97. Zobrazení na displeji. Rozsah dodávky. Účel použití

Meteorologická stanice TH 117. Obj. č.: 67 26 97. Zobrazení na displeji. Rozsah dodávky. Účel použití Zobrazení na displeji Meteorologická stanice TH 117 Obj. č.: 67 26 97 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup meteorologické stanice TH 117. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL.

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Blahopřejme k zakoupení meteorologické stanice. Balení obsahuje základní

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta Obj. č.: 128 96 47 Vlastnosti Aktuální profesionální předpověď počasí pro 90 regionů Evropy Pravděpodobnost srážek Rychlost větru a směr větru Teplota venku, měřená

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

Bezdrátová meteostanice WFC 301. Obj. č.: 67 24 09. Rozsah dodávky. Vysvětlení symbolů

Bezdrátová meteostanice WFC 301. Obj. č.: 67 24 09. Rozsah dodávky. Vysvětlení symbolů Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávné zobrazení, měření nebo předpověď počasí, ani za následky z nich vzniklé. Výrobek je určen jen pro soukromé použití a není vhodný pro lékařské účely ani

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 64 02 17 Tento budík Vám zobrazí vždy přesný čas téměř na celém světě a navíc budete vědět, jakou máte ve svém pokoji teplotu. Kromě rádiového časového signálu DCF-77

Více

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105 affiliates reserve the right to make improvements or changes to this document and the products and services described at any time, without notice or obligation. Hereby, Emos spol. s r. o., declares that

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C 7.Údržba Zkontrolujte přístroj v pravidelných intervalech či není poškozený! Pro čištění displeje a těla přístroje používejte jen měkčí, navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné ředidla a abrazivní čistící

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 64 60 03

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 64 60 03 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 64 60 03 OBSAH Strana: 1 Úvod... 2 2 Důležitá, obecně platná upozornění k obsluze dotykové obrazovky:... 3 3 Uvedení do provozu... 3 3.1 Propojení systému... 4 3.2 Proudové

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

Bezdrátový srážkoměr RGR122

Bezdrátový srážkoměr RGR122 Bezdrátový srážkoměr RGR122 Obj.č. : 640277 Návod k použití Úvod Děkujeme Vám za koupi bezdrátového srážkoměru RGR122. Tento přístroj disponuje následujícímu funkcemi: - měří denní množství a celkové množství

Více

1. Instalace. Předmluva

1. Instalace. Předmluva Bezdrátová meteorologická stanice AMBIENTE 1. Instalace Předmluva Zakoupili jste si bezdrátovou meteorologickou stanici. Můžete tak sledovat klima v místnosti (teplota/vlhkost), měřit venkovní teplotu

Více

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE Legenda k symbolům, které jsou použity v návodu k obsluze a na přístroji Varování! Potenciální nebezpečí postupujte podle návodu k obsluze. Pozor! Nebezpečné napětí.

Více

/CZ/ Meteostanice EWS-810, bílá obj. č. 123127

/CZ/ Meteostanice EWS-810, bílá obj. č. 123127 Ovládací prvky a indikace A Základna 1 Den 2 Měsíc 3 Den v týdnu 4 Symbol alarmu/budíku 5 Letní čas 6 Symbol baterie (základna) 7 Teplota v místnosti 8 Venkovní teplota 9 Indikace kanálů 10 Přepínání kanálů

Více

SWS 105. User s manual. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrukcja obsługi EN CZ SK HU PL

SWS 105. User s manual. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrukcja obsługi EN CZ SK HU PL SWS 105 User s manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi WEATHER STATION WITH 2-DAY WEATHER FORECAST METEOROLOGICKÁ STANICE S 2DENNÍ PŘEDPOVĚDÍ POČASÍ METEOROLOGICKÁ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS 1715 Funkce: - Čas ovládaný rádiem s možností manuálního nastavení. - Předpověď počasí jasno - polojasno/oblačno - deštivo - přívalový déšť. - Přijímací frekvence 433MHz RF. - Až

Více

ÚVOD. Poznámka: Budík může přijímat pouze teplotu z jednoho venkovního snímače. CZ - 2 VNITŘNÍ TEPLOTA IKONA SIGNÁLU DCF VENKOVNÍ TEPLOTA

ÚVOD. Poznámka: Budík může přijímat pouze teplotu z jednoho venkovního snímače. CZ - 2 VNITŘNÍ TEPLOTA IKONA SIGNÁLU DCF VENKOVNÍ TEPLOTA OBSAH ÚVOD...2 VLIV PROSTŘEDÍ NA PŘÍJEM SIGNÁLU...3 RYCHLÉ NASTAVENÍ...3 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...6 TECHNICKÉ ÚDAJE...7 POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM...8 LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

FUR6100SI / Český návod k obsluze

FUR6100SI / Český návod k obsluze FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. DISPLEJ 2. UKAZATEL ODPOLEDNÍHO ČASU (PM) 3. UKAZATEL POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU 4. UKAZATEL NASTAVENÍ BUZENÍ 1 5. TLAČÍTKO SNOOZE (ODLOŽENÉ BUZENÍ) / SPÁNEK / TLUMENÍ PODSVÍCENÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkový řídící termostat s frekvenčně řízenou přepínací zástrčkou - f = 433 MHz

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkový řídící termostat s frekvenčně řízenou přepínací zástrčkou - f = 433 MHz 1 NÁVOD K OBSLUZE Dálkový řídící termostat s frekvenčně řízenou přepínací zástrčkou - f = 433 MHz Obj.č.: 613 000 1. Úvod: Srdečně Vám blahopřejeme k získání tohoto dálkového řídícího termostatu, jež umožňuje

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

CZ Návod k použití SM-004 METEOSTANICE. Ref.č. : 990004 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití SM-004 METEOSTANICE. Ref.č. : 990004 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití SM-004 METEOSTANICE Ref.č. : 990004 Rév. 1.00-25/01/12 1 OBSAH I) POPIS 3 1) OBSAH BALENÍ 3 2) FUNKCE 3 3) VLOŽENÍ BATERIÍ 3 4) POPIS TLAČÍTEK 3 5) NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉHO SPOJENÍ 4 6)

Více

Chronis RTS / RTS L Programovatelné spínací hodiny s bezdrátovým přenosem povelů

Chronis RTS / RTS L Programovatelné spínací hodiny s bezdrátovým přenosem povelů Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin s bezdrátovým Chronis RTS/RTS L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis RTS / RTS L jsou programovatelné

Více

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení této meteorologické stanice Solid TE72 s barevným displejem, která patří

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Při škodě, způsobené nedbáním pokynů uvedených v návodu k obsluze, zaniká záruka! Za následné škody nebereme žádnou zodpovědnost!

NÁVOD K OBSLUZE. Při škodě, způsobené nedbáním pokynů uvedených v návodu k obsluze, zaniká záruka! Za následné škody nebereme žádnou zodpovědnost! Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení ručního teploměru DT-300. Zakoupením tohoto zařízení jste získali produkt, který je navržen dle dnešních poznatků techniky. Tento produkt splňuje požadavky

Více

Stolní hodiny s budíkem řízené časovým rádiovým signálem DCF-77

Stolní hodiny s budíkem řízené časovým rádiovým signálem DCF-77 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Stolní hodiny s budíkem řízené časovým rádiovým signálem DCF-77 Obj. č.: 64 02 79 Nejpřesnější hodiny s budíkem na světě v pěkném provedení se zobrazením času a data na dobře

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 07 16

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 07 16 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 10 07 16 Tento přístroj, který měří teplotu a relativní vlhkost vzduchu a který zobrazuje na vteřinu přesný čas (hodiny řízené rádiovým časovým signálem DCF-77 ), je určen převážně

Více

Meteorologická stanice - VENTUS 827

Meteorologická stanice - VENTUS 827 Meteorologická stanice - VENTUS 827 POPIS Meteorologická stanice zobrazuje čas řízený rádiovým signálem DCF-77, měří barometrický tlak, vnitřní teplotu a relativní vlhkost, pomocí bezdrátových čidel měří

Více

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze testo 922 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6 4. Uvedení

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 64 02 49 1. ÚVOD 2 Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a k manipulaci. Proto na to dbejte, i když tento

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

RADIOBUDÍK. Sonoclock 53 SC 5303 DCF ČESKY

RADIOBUDÍK. Sonoclock 53 SC 5303 DCF ČESKY RADIOBUDÍK Sonoclock 53 SC 5303 DCF ČESKY OBSAH 3 Bezpečnost/Informace 4 Pohled na rádiobudík 6 Napájení 7 Nastavení 9 Obsluha 2 ALARM TIME SLEEP < SONOCLOCK 53 FM 88 92 96 100 104 107 108 MHz MW 530 580

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 58

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 58 NÁVOD K OBSLUZE Použití výrobku... 2 Rozsah dodávky... 2 Funkce a charakteristické vlastnosti výrobku... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Ovládací prvky zařízení... 4 Instalace baterií... 5 Instalace baterií

Více

Návod k obsluze pro měřič kyslíku

Návod k obsluze pro měřič kyslíku H59.0.21.6B-08 Návod k obsluze pro měřič kyslíku od V1.3 GOX 100 GREISINGER electronic GmbH H59.0.21.6B-08 strana 2 z 8 Obsah 1 Použití přístroje... 2 2 Všeobecné pokyny... 2 3 Likvidace... 2 4 Bezpečnostní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze testo 512 Digitální tlakoměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

DEGA PBx-CL II NÁVOD K OBSLUZE. Ruční detektor hořlavých a výbušných plynů. ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.

DEGA PBx-CL II NÁVOD K OBSLUZE. Ruční detektor hořlavých a výbušných plynů. ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs. NÁVOD K OBSLUZE Ruční detektor hořlavých a výbušných plynů DEGA PBxCL II ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 1 / Pro Vaši bezpečnost str. 2/ Technické informace

Více

Meteorologická stanice RMR500/RMR500A

Meteorologická stanice RMR500/RMR500A Meteorologická stanice RMR500/RMR500A Návod k obsluze 1 Obsah Přehled přístroje... 3 Pohled zepředu (Obr. 1)... 3 Displej... 4 Pohled zezadu (Obr. 3)... 5 Vnější senzor - THGN500 (Obr. 4)... 5 Dálkový

Více

Stereofonní radiová sluchátka

Stereofonní radiová sluchátka Stereofonní radiová sluchátka Obj. č.: 35 01 15 Tento návod k obsluze náleží k produktu. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k zacházení. Dbejte na to, i když tento produkt předáte třetí osobě.

Více

Sender / Transmitter Control Unit (TCU) Vysílač / přenašeč

Sender / Transmitter Control Unit (TCU) Vysílač / přenašeč Sender / Transmitter Control Unit (TCU) Vysílač / přenašeč 1) LCD monitor 2) Tlačítko volba 3) Tlačítko modus 4) Tlačítko zoom 5) ON / OFF 6) LED kontrolka 7) + / - výběrové tlačítko 8) Testovací tlačítko

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

Rádiem řízené projekční hodiny s barevnou předpovědí počasí BAR339P

Rádiem řízené projekční hodiny s barevnou předpovědí počasí BAR339P Rádiem řízené projekční hodiny s barevnou předpovědí počasí BAR339P Návod k obsluze 1 Obsah Úvod... 3 Popis výrobku... 3 Pohled zepředu 3 Pohled zezadu 4 Dálkový senzor 5 Začínáme... 5 Napájení 5 Dálkový

Více

MANUÁL PRO BEZKONTAKTNÍ INFRA TEPLOMĚR

MANUÁL PRO BEZKONTAKTNÍ INFRA TEPLOMĚR MANUÁL PRO BEZKONTAKTNÍ INFRA TEPLOMĚR 1.Úvod 2.Upozornění 3.Funkce 4.Ostatní 5.Rozsah normálních hodnot měření v různých věkových kategorií 6.Popis ovládacích prvků přístroje 7.Popis obrazovky 8.Popis

Více

Meteostanice T101 NÁVOD K OBSLUZE. Obsah

Meteostanice T101 NÁVOD K OBSLUZE. Obsah 6 Technické specifikace Senzor: Vzdálenost přenosu ve volném prostoru: 100m max. Frekvence: 433MHz Rozsah teplot: -40 C až +65 C Rozlišení: 0,1 C Interval měření: 48s Krytí: IPX3 Napájení: 2xAAA 1,5V alkalická

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Sada BTM-D1D zahrnuje: Přijímač*1 Ramenní manžeta *1 AAA baterie*2 3 Volt lithiová baterie (CR2032)*1 Ramenní pásek: 33cm*1 Návod k použití*1 Používání

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

MIDLAND G8. Obsah 1x Midland G8 1x stolní nabíječka 1x síťový adaptér 1x baterie 1x spona na opasek

MIDLAND G8. Obsah 1x Midland G8 1x stolní nabíječka 1x síťový adaptér 1x baterie 1x spona na opasek MIDLAND G8 Děkujeme, že jste si vybrali Midland! Midland G8 je přenosná radiostanice, která se používá téměř v celé Evropě. Pro více informací doporučujeme projít si schéma omezení použití. Midland G8

Více

Návod k použití Digitální kompas s měřením vnitřní a vnější teploty KL3863

Návod k použití Digitální kompas s měřením vnitřní a vnější teploty KL3863 Návod k použití Digitální kompas s měřením vnitřní a vnější teploty KL3863 Charakteristika Digitální kompas 16 směrů světových stran Navádění Digitální budík se zobrazováním data 12/24 mód pro zobrazování

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 NÁVOD NA POUŽITÍ GEOPEN, s.r.o., Husovická 9; 614 00 Brno tel.: 545 210 121, fax: 542 210 120, mobil: 603 411 109 www.mikrofyn.cz Potrubní laser Mikrofyn Obsah 1. Ovládací

Více

SMR 110. Personal Mobile Radio. Radiostanice. Rádiostanica. Rádióállomás. Radiostacja

SMR 110. Personal Mobile Radio. Radiostanice. Rádiostanica. Rádióállomás. Radiostacja SMR 110 OWNER S MANUAL USER INSTRUCTIONS NÁVOD K OBSLUZE UŽIVATELSKÉ POKYNY NÁVOD NA OBSLUHU POUŽÍVATEĽSKÉ POKYNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK INSTRUKCJA OBSŁUGI ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037 NÁVOD K OBSLUZE Rádiem řízený budík se slunečním modulem Obj.č.: 640 037 DCF signál pro rádiem řízené hodiny s volbou ručního nastavování 24 hodinový ukazovací cyklus Kalendářní údaje: Datum dne a měsíce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27 NÁVOD K OBSLUZE Diktafon M-Voice 32 Obj. č.: 77 35 27 OBSAH: 2 Str.: OBECNĚ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 POHLED NA PŘÍSTROJ... 4 POHLED NA DISPLEJ... 4 FUNKCE... 4 VLOŽENÍ / VÝMĚNA

Více

PMR 446 Přenosná vysílačka. Tectalk easy. Návod k použití

PMR 446 Přenosná vysílačka. Tectalk easy. Návod k použití PMR 446 Přenosná vysílačka Tectalk easy Návod k použití Obslužné prvky 1 5 6 2 7 3 8 9 4 10 1 Anténa 2 LCD-displej zobrazuje aktuální kanál a jiné symboly pro provoz. 3 Klávesy pro pohyb nahoru a dolů

Více

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA PROVOZNÍ MANUÁL SCAMSETW1 2 PEREL SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA 1. Úvod Pro všechny obyvatele Evropské Unie Důležité informace

Více

Uživatelský manuál Meteorologická stanice TECHNOLINE WS-2300

Uživatelský manuál Meteorologická stanice TECHNOLINE WS-2300 Uživatelský manuál Meteorologická stanice TECHNOLINE WS-2300 Obsah Obsah... 1 Úvodní upozornění:... 2 Požadavky na hardware PC:... 2 Obsah balení:... 2 Nastavení:... 2 Zapojení:... 2 Popis obrazovky:...

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

Rádiobudík Sonoclock 760

Rádiobudík Sonoclock 760 Rádiobudík Sonoclock 760 CZ-GKR1500 BEZPEČNOST Tento přístroj je určen pro přehrávání zvukových signálů. Jakékoliv další použití je výslovně zakázáno. Chraňte přístroj před vlhkostí (deštěm, tekoucí vodou).

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

PMR vysílačky FX-332. Návod k použití česky

PMR vysílačky FX-332. Návod k použití česky PMR vysílačky FX-332 Návod k použití česky Anténa Vypínač/hlasitost Otáčením zapínáte a vypínáte a měníte hlasitost PTT tlačítko při vysílání stiskněte a držte stisknuté CALL tlačítko vyzvánění stiskněte,

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis NÁVOD K OBSLUZE C.A.T3 a Genny3 C.A.T3 a Genny3 C.A.T3V a Genny3 C.A.T3+ a Genny3 Tato uživatelská příručka zahrnuje použití řady lokátorů C.A.T 3 a Genny3, které jsou k dispozici ve třech verzích. C.A.T3

Více

VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH

VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH Úvod Gratulujeme vám k pořízení vašich hodinek Geemarc Watch. Hodinky mají solární napájení a jsou vybavené čtyřmi silnými vibračními alarmy, které

Více

Mluví cí analogove radiem r í zene hodinky Atomic CW135

Mluví cí analogove radiem r í zene hodinky Atomic CW135 Mluví cí analogove radiem r í zene hodinky Atomic CW135 Prosím, uložte si tyto informace i pro další případné použití. Obsah 1. Úvod... 1 2. Popis... 2 3. Funkce... 2 3.1. Příjem časového signálu... 2

Více

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C pro SMD umožňuje rychlé přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat v plné míře, přečtěte si pozorně

Více

Návod k obsluze. pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4. pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD

Návod k obsluze. pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4. pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD H61.0.12.6B-02 Návod k obsluze pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4 pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD OBSAH 1 VŠEOBECNĚ...2 1.1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ...2 1.2 PROVOZNÍ POKYNY...2

Více

Návod k obsluze. Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Napájení...

Návod k obsluze. Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Napájení... testo 416 Vrtulkový anemometr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Napájení...6 4. Uvedení do

Více