Uživatelský manuál terminál AXT-500/510

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský manuál terminál AXT-500/510"

Transkript

1 Uživatelský manuál terminál AXT-500/510

2 Obsah Několik bodů pro správné fungování terminálu AXT... 4 Zásady používání biometrie... 5 Zásady používání identifikátorů... 7 HW konfigurace terminálu AXT... 8 SW konfigurace terminálu AXT... 9 Aktualizace firmware terminálu Základní popis terminálu AXT Praktické využití terminálu AXT Údržba EFG CZ spol. s r.o., 2011, 2

3 Obsah balení AXT - terminál AXT obr. č. 1 - AXT uživatelský manuál obr. č. 2 - AXT technický list obr. č. 3 - Sáček obsahující 1ks konektor, 3ks jumper, 1ks pružinka TAMPER obr. č. 4 AXT uživatelský manuál Obr. č. 1 Obr. č. 2 Sáček s konektorem, 3 jumpery a pružinkou TAMPER AXT technický list Obr. č. 4 Obr. č. 3 EFG CZ spol. s r.o., 2011, 3

4 Několik bodů pro správné fungování terminálu AXT 1) Spolu s terminálem AXT je nutná instalace software Aktion 5.1 a vyšší. 2) Pro správnou funkčnost terminálu je doporučeno připojení k síti Internet, jejímž prostřednictvím budou probíhat aktualizace firmwaru terminálu. 3) Napájení pro nepřetržitý provoz použijte externí zálohovatelný zdroj KPN 12/3A není součástí balení. Pozor na správný průřez a délku napájecího vedení, viz technický list). 4) Volba ikon pro AXT před vlastní realizací zakázky je nutné vymezit, které ikony na základní obrazovce zákazník vyžaduje. 5) Otisky ke každé osobě je doporučeno zadat 2 prsty pravý a levý ukazováček nebo obecně ty prsty, které jsou nejméně poškozeny. Není vhodné zadávat malíčky a palce z důvodu nevhodné velikosti otisků na těchto prstech. 6) Zadávání otisků prstů do systému probíhá na lokálním snímači BioMini, viz manuál: BIOMETRIE Zásady správného zadávání otisků prstů na biometrických snímačích BioMini. Je-li otisk špatně zadán kvůli poškození prstů např. prací, je nutné zadat jiné prsty popř. vydat pracovníkovi ID kartu. 7) Pro optimální síťovou komunikaci mezi terminály a řídícím PC je vhodné, aby byla vytvořena virtuální síť, aby nebyla vzájemná komunikace rušena. 8) Každý terminál musí mít přidělenu vlastní jedinečnou IP adresu a název počítače, aby nedocházelo ke kolizím v síti. 9) Vypínání terminálu a nastavení síťových parametrů se provádí pomocí konfigurační karty (není součást dodávky), kterou se vyvolá obrazovka s nastavením (více viz níže, odstavec Konfigurace AXT). Obrazovka s nastavením je automaticky spouštěna u nových, nenastavených terminálů. 10) Display je vybaven ochrannou fólií proti oděru. V případě opotřebení je nutné objednat fólii novou a provést její výměnu. Doporučený interval výměny je 1x ročně. Postup výměny fólie viz kapitola Údržba. Pozor! Fólii nestrhávejte, pokud ji nevyměňujete. Nejedná se o přepravní obalový kryt, ale o ochrannou fólii zabraňující poškození displeje při používání. 11) Během aktualizací firmwaru terminálu je nutné, aby nedošlo k výpadku napájení, jinak se může zařízení poškodit! Doporučujeme používat zálohovaný zdroj KPN 12/3A. 12) Při zapojování do sítě LAN, je nutné síťový konektor zasunout do primární síťové zásuvky (LAN1) blíže konektorům USB. 13) Přednastavená IP adresa terminálu je Před připojením více terminálů v jedné síti je nutné počínaje druhým terminálem změnit koncové trojčíslí síťové adresy např , 14) Destination IP musí být zadána pouze v případě použití CBC komunikace (nastavení v ACL Řídící PC). EFG CZ spol. s r.o., 2011, 4

5 Zásady používání biometrie Prsty pro zadávání - je doporučeno zadávat ukazováky a prostředníky - nedoporučuje se zadávat prsty s poškozenými nebo znečištěnými otisky - je doporučeno každé osobě zadat minimálně 2 prsty (např. levý a pravý ukazováček) Podmínky správného fungování kapacitních snímačů otisku prstů 1) Kapacitní snímače nelze používat: - na místech, kde se vyskytuje magnetické pole (monitory, repro,...) - na místech se zvýšenou vlhkostí nebo prašností - v mrazu a vysokých teplotách (provozní teploty 0 až +40 C) 2) Potíže se čtením otisků mohou nastat, pokud jsou: - studené prsty - z blízka dýchnout na prst nebo promnout prsty - poškozené otisky - nutno nahradit používání otisků ID kartou - špinavé prsty - očistit, omýt - suché prsty - fouknout nebo dýchnout z blízka na prst - vlhké (mokré) prsty - otřít, osušit - drobné dětské prsty - nutno nahradit používání otisků ID kartou Přikládání prstů na senzor - spodní okraj nehtu má být umístěn do středu senzoru - prsty se na senzor přikládají mírným tlakem na dobu vyhodnocení (cca 1s) - prst by měl být přikládán rovnoběžně s plochou senzoru (viz foto 1) Foto 1 - Správné přikládání prstu EFG CZ spol. s r.o., 2011, 5

6 Foto 2 - Špatné přikládání prstu - příliš malá plocha prstu na snímači Důležitá upozornění! - Zcela zásadní je správné prvotní zadání otisků do systému. - Osobě, která má při zadávání otisků do systému problémy, je vhodné vydat ID kartu. - Před zadáním otisku nové osoby je vhodné, aby pracovník zadávající otisky, vlastní zadání a přikládání otisků předvedl. - Snímač nesmí přijít do styku s kapalinami jako je voda, nápoje či chemická rozpouštědla. - Často snímač čistěte a utírejte prach. Při čištění nepoužívejte vodu, ale suchý jemný hadřík. - Při mechanickém poškození snímacích senzorů snímačů nebude fungovat čtení otisků! - Biometrických senzorů se dotýkejte pouze bříškem prstu! - Zamezte kontaktu jiných předmětů, jako jsou klíče, pouzdra karet, apod. s biometrickým senzorem! Ochrana osobních údajů Biometrická zařízení identifikačního systému Aktion neukládají otisk lidského prostu do své paměti, ale daný otisk převádí na jednoznačné identifikační číslo osoby (identifikátor), které je uloženo v databázi. Z identifikátoru nelze zpět vygenerovat otisk prstu! EFG CZ spol. s r.o., 2011, 6

7 Zásady používání identifikátorů Druhy identifikátorů - identifikační karty - identifikační přívěsky - identifikační náramky Foto 3 identifikační karta Foto 4 identifikační přívěsky Foto 5 identifikační náramek Přikládání identifikátorů ke snímači - identifikátory přikládejte ke snímači na místo označené tímto symbolem: - čtecí vzdálenost identifikátorů se pohybuje maximálně 10 cm od snímače. Závisí na použité technologii, typu identifikátoru a prostředí. Identifikační karta má větší čtecí vzdálenost než identifikační přívěšek či náramek. - identifikátor přikládejte vodorovně ke snímači. Foto 6 správné přikládání identifikátoru Foto 7 špatné přikládání identifikátoru EFG CZ spol. s r.o., 2011, 7

8 HW konfigurace terminálu AXT Při prvním spuštění terminálu AXT a naběhnutí systému je nutné provést konfiguraci. Po startu terminálu se objeví následující okno: Zde se nastavují základní parametry terminálu. V pravém horním rohu se zobrazuje verze firmware. Pro pozdější vyvolání této konfigurační obrazovky je nutné v programu ACL nastavit číslo konfigurační karty, viz kapitola SW konfigurace terminálu AXT. Přednastavené hodnoty terminálu: Local IP: Mask: Gateway: Pozn.: Pokud bude do sítě připojeno více terminálů, je nutné, aby každý z nich měl jedinečnou Local IP (např. terminál č ; terminál č , atd.). Význam položek konfigurační obrazovky: o Hostname Název počítače o MAC address - fyzická adresa terminálu o Source port - nastavení zdrojového portu, výchozí hodnota o Destination IP nastavení cílové IP adresy (pouze při CBC komunikaci)* o Destination port nastavení cílového portu o Local IP nastavení IP adresy terminálu o Mask nastavení síťové masky o Gateway nastavení brány o DNS 1 nastavení DNS serveru o DHCP automatické přiřazení síťových parametrů DHCP serverem** - tlačítko REBOOT - restart terminálu - tlačítko OFF - vypnutí terminálu - tlačítko UPGRADE - aktualizace firmware - tlačítko SAVE - ukončení konfigurace a uložení změn - tlačítko CANCEL - ukončení konfigurace bez uložení změn *) Zde se nastavuje IP adresa PC, na kterém je nainstalován ADM **) Automatické nastavení síťových parametrů Local IP, Mask, Gateway a DNS Upozornění: - Konfigurační kartu pečlivě uschovejte a ochraňte před zneužitím nepovolenou osobou. - Každá síť má rozdílné parametry. Před konfigurací je nutné zjistit konkrétní hodnoty od správce firemní počítačové sítě. - Pokud aktivujete DHCP a znovu spustíte konfigurační obrazovku, síťové všechny parametry budou nastaveny dle vaší privátní sítě. EFG CZ spol. s r.o., 2011, 8

9 SW konfigurace terminálu AXT 1) ACL - záložka Přístup - Řídící PC. Zde se nastavují parametry PC, které bude komunikovat s terminálem. - Stiskněte ikonu "Nový" a zadejte název řídícího PC např. "PC" - Nastavte v levé části IP adresu řídícího PC. (Tuto IP adresu zjistíte v parametrech Připojení k místní síti na záložce "Podpora") - Klikněte na zatržítko před prvním nepoužitým virtuálním COM portem tj. COM5. První 4 COM porty jsou vyhraněné (nepoužívají se pro ethernetová zařízení). - Dále je nutné zadat IP adresu terminálu. Defaultní IP adresa je Pokud je v síti připojeno více terminálů, musí mít každý z nich vlastní jedinečnou IP adresu např ,... IP adresy se mění na konfigurační obrazovce po přiložení konfigurační karty. Ostatní parametry není nutné měnit. Konfiguraci uložte. EFG CZ spol. s r.o., 2011, 9

10 2) ACL - Administrace - číselníky. Zde se nastavují konfigurační karty pro terminál AXT, se kterými je možné aktivovat obrazovku s nastavením. - Jako konfigurační lze zadat jednu, nebo více karet. - Konfigurační karty budou aktivní po plné aktualizaci systému (z programu ADM) - Karty lze do číselníku zadat pomocí lokálního snímače - Číslo je číslo standardní konfigurační karty, kterou lze k terminálu objednat jako příslušenství EFG CZ spol. s r.o., 2011, 10

11 3) ACL - záložka Přístup - Adresové body. Zde se nastavují parametry terminálů AXT (a jiných zařízení) - Stiskněte ikonu "Nový" a zadejte název Adresového bodu (např. AXT odchod). - Z nabídky "Typ" vyberte "AXT Multifunkční terminál" a v nabídce "Řídící PC" vyberte název řídicího PC, které jste konfigurovali) - Z nabídky COM vyberte port konfigurovaný na záložce "řídicí PC". - Z nabídky Grafický typ je možné zvolit jiný vzhled základní obrazovky popř. s jinými funkcemi. Pro jiné rozmístění tlačítek, popř. jiné grafické schéma kontaktujte dodavatele. - Na záložce "Snímač 1" je třeba vyplnit název snímače karet (např. odchod). EFG CZ spol. s r.o., 2011, 11

12 Záložka Obrazovka terminálu Zaznamenávat obraz vyfotí úspěšně/neúspěšně identifikované osoby na terminálu. V agendě Konfigurace je třeba nutno nejdříve nastavit sdílenou složku, kam na síti se mají fotky ukládat. Pokud není cesta nastavena, fotografie se ukládají pouze lokálně do CF paměti terminálu. V Konfiguraci je možné vyplnit uživatelské jméno a heslo osoby, která má právo čtení a zápisu do sílené složky na fotky. Zvolte také za jakých okolností focení aktivovat: - Platné průchody když byla osoba jednoznačně identifikována. - Alarmy ostatní případy, kdy osoba nebyla rozpoznána nebo neznámá osoba. Fotografie procházejících osob lze zobrazit v Přijatých datech po dvojkliku na konkrétním průchodu. Spořič obrazovky určuje, kdy spouštět/nespouštět vypínání displeje. Vhodné zejména pro noční hodiny, kdy by displej zbytečně svítil. Čas pro aktivaci (min) po kolika minutách nečinnosti je spořič aktivován. EFG CZ spol. s r.o., 2011, 12

13 Aktualizace firmware terminálu 1) Nastavení adresáře pro aktualizaci SW Aktion V případě více klientských stanic si určete adresář, kam se budou stahovat aktualizace z Internetu a který musí být na síti dostupný i ostatním uživatelům. Nejvhodnější umístění sdílené složky je na serveru, kde běží databáze Aktion. V ACL v menu Zobrazit Administrace Konfigurace se přepněte na záložku Aktualizace SW. Zadejte název sdílené síťové složky pro umístění aktualizačních souborů. Během aktualizace z internetu dochází k aktualizaci souborů v této složce. Všichni uživatelé na všech počítačích v dané síti musí mít do této složky přístup. Upozornění: Pokud není tato cesta vyplněna, provádí se aktualizace z Internetu, což může způsobit rozdíl ve verzích systému Aktion. Podrobnosti o nastavení potřebných oprávnění pro klientské počítače naleznete na serveru ( v menu Časté dotazy FAQ Instalace software v dokumentu Instalace SW Aktion nastavení provozu klienta bez administrátorských práv. 2) Stažení aktualizací ze serveru a povolení automatické aktualizace v některých případech může být verze na instalačním CD starší, proto doporučujeme vždy po instalaci stáhnout verzi ze serveru Automatické aktualizace zajistí, že vždy budete mít aktuální verzi. Automatickou aktualizaci je nutné povolit v systému Aktion na záložce Administrace, ikona Konfigurace, na záložce Aktualizace z internetu, přepnutím přepínače na Automaticky při spuštění u položky Aktualizace SW po internetu a Aktualizace licence po internetu. 3) Aktualizace firmware v terminálech AXT Firmware v zařízeních nemusí korespondovat s aktuálním, proto je nutné nainstalovat nejnovější verze. Nový firmware obsahuje řadu vylepšení, novinek a opravuje zjištěné problémy. Firmware je součástí aktualizací SW systému Aktion. Aktualizace terminálu se provádí těmito způsoby: a) z programu ADM - Provádí se v ADM kliknutím na tlačítko Kontrola a upgrade firmware. Zobrazí se průvodce aktualizací firmware. EFG CZ spol. s r.o., 2011, 13

14 b) tlačítkem UPGRADE na konfigurační obrazovce - přiložte konfigurační kartu ke snímači na terminálu AXT a stiskněte tlačítko UPGRADE c) automaticky ze serveru technické podpory (nastavení v ACL). Upozornění: Upgrade může trvat i několik minut. V průběhu aktualizace je terminál na okamžik mimo provoz. EFG CZ spol. s r.o., 2011, 14

15 Základní popis terminálu AXT Terminál AXT se skládá z průmyslového PC, čtečky ID karet, kamery a čtečky otisku prstu. Čtečka ID karet reaguje na přiblížení osobní identifikační karty (čtecí vzdálenost je ovlivněna použitou technologií, druhem identifikátoru a prostředím). Otisk prstu je nutné přikládat přímo na senzor nejširší plochou prstu. Kamera LED diodová barevná signalizace stavu terminálu (modrá, zelená, červená) Zde přikládat ID kartu 8X FUNKČNÍ TLAČÍTKO Předdefinovaná tlačítka jsou určena pro zadávání standardních přerušení pracovní doby: DISPLEJ 800 x 600 bodů. Zobrazuje datum, čas, typ stisknuté akce, čtení karty, jméno osoby, informace o odpracované době, systémové informace, atd. Zde přikládat otisk prstu EFG CZ spol. s r.o., 2011, 15

16 Praktické využití terminálu AXT 1) Běžný provoz na terminálu je zobrazený přednastavený text (Např. název firmy, Vítáme Vás,...) - po přiložení identifikátoru se objeví Jméno a průchod - pokud jsou přidělená příslušná práva pro průchod - po přiložení identifikátoru se objeví Vstup odmítnut - pokud identifikátor nemá přidělená příslušná práva pro průchod 2) Volný Vstup na terminálu je zobrazený text Volný vstup dveře (turniket) jsou trvale otevřeny vstup i bez přiložení identifikátoru - po přiložení identifikátoru se objeví Jméno a průchod - pokud jsou identifikátoru přidělená příslušná práva pro průchod - po přiložení identifikátoru se objeví Vstup odmítnut - pokud identifikátor nemá přidělená příslušná práva pro průchod 3) Blokovaný vstup dveře nebo turniket jsou trvale zavřené, vstup nebude povolen ani po přiložení karty. 4) Časové zóny u terminálu, který slouží pro příchod i odchod lze nastavit časové zóny, kdy je na terminálu nastaven výchozí směr průchodu příchod, nebo odchod a není třeba určovat směr průchodu stiskem příslušné ikony. Terminál může být také nastaven na směr Průchod potom je naopak vždy nutné zvolit směr průchodu manuálně stiskem příslušné ikony. Použití docházkového terminálu 1) Pokud přicházíte do zaměstnání, přiložte kartu (příp. otisk prstu) k terminálu určenému pro příchod. Terminál po přiblížení Vaší bezkontaktní karty či otisku automaticky zaznamená příchod (nemusíte na displeji nic volit). 2) Pokud odcházíte ze zaměstnání, přiložte kartu (příp. otisk prstu) k terminálu určenému pro odchod. Terminál po přiblížení Vaší bezkontaktní karty automaticky zaznamená odchod (nemusíte na displeji nic volit). 3) Pokud terminál slouží pro příchod i odchod, jsou na displeji terminálu zobrazena navíc dvě tlačítka (příchod a odchod). Dle směru Vašeho průchodu zvolte správný směr. Pro změnu směru na odchod. Pro změnu směru na příchod. 4) Pokud je váš odchod nebo příchod přerušením pracovní doby, zvolte na displeji jeden z následujících druhů přerušení: Tlačítko Význam Tlačítko Význam Při odchodu na oběd. Při započetí služební cesty. Při nástupu na dovolenou. Při odchodu k lékaři. Při nástupu na nemocenskou. Při čerpání náhradního volna. Informace o odpracované době. Funkční klávesa 1 EFG CZ spol. s r.o., 2011, 16

17 Při ošetřování člena rodiny (doprovod dítěte k lékaři). Přepínání obrazovek (z první na druhou a naopak) Zobrazí nápovědu o přikládání ID karty a otisků prstů ke snímači. Funkční klávesa 2 Funkční klávesa 3 Funkční klávesa 4 Na displeji terminálu se zobrazí doprovodná informace o vámi zvolené operaci. Záznam potvrdíte přiložením karty k terminálu či otisku prstů. V časovém rozmezí do 1 minuty můžete provést opravu. Systém zaznamená jen poslední operaci. Uživatelská tlačítka jsou definovatelná na základě potřeb a přání zákazníka. Lze je definovat v SW Aktion. 5) Chcete-li zobrazit informaci o odpracované době, stiskněte tlačítko Info a přiložte kartu. Pokud je spuštěna on-line komunikace s řídícím počítačem, zobrazí se na displeji terminálu údaj o Vaší odpracované době od začátku měsíce (pozn. tato volba musí být povolena administrátorem systému). 6) Pokud při stisku nějakého tlačítka uděláte chybu, vyčkejte, až operace sama zmizí (5 vteřin). 7) Hlášení na displeji Provoz Off-line znamená, že není aktivní komunikace s řídícím PC. Terminál zaznamená vaši akci (např. služební odchod) do své paměti. Po navázání komunikace ji automaticky přenese do řídicího PC. LED diodová barevná signalizace stavu terminálu - modrá terminál v zapnutém stavu (pokud se nepřiloží žádná karta nebo otisk klidový stav) - zelená přístup povolen (po přiložení platné karty nebo otisku), mód přístupu volno - červená přístup zamítnut (po přiložení neznámé karty nebo otisku), blokovaný přístup Upozornění: - Tlačítka na terminálu stiskněte pouze prstem, nepoužívejte předměty (tužku, klíče, apod.). - V případě problému se čtením karty nebo s docházkovým zařízením kontaktujte administrátora. - Nevystavujte kartu vysokým teplotám (přímému slunečnímu záření, otevřenému ohni) a mechanickému poškození (ohýbání, zlámání, pořezání, apod.). Dosah snímačů ID Technologie Karta Přívěsek a ostatní H4102 Unique 125 khz do 10 cm do 5 cm HighSecurity 125 khz do 10 cm do 3 cm Mifare 13,56 MHz do 5 cm do 3 cm EFG CZ spol. s r.o., 2011, 17

18 Údržba Údržba obrazovky terminálu 1) čistič na monitor, hadřík 2) lehce nastříkejte čistič na display terminálu a suchým hadříkem rozetřete, zbytek tekutiny nechte vsáknout do hadříku, 3) interval čištění dle četnosti použití a typu pracoviště Postup výměny ochranné fólie displeje terminálu AXT: (před nanesením ochranné fólie si prosím přečtěte pečlivě tento návod a dbejte následujících pokynů): 1) Odstraňte nalepenou ochrannou fólii. V libovolném rohu, kde je původní ochranná fólie při bližším pohledu vidět, se pokuste nehtem okraj fólie odloupnout a když se Vám to podaří, pak za uvolněný konec strhněte celou původní ochrannou fólii. 2) Displej Vašeho přístroje přejeďte vlhkým hadříkem (voda + mycí prostředek, např. jar). Pozor, displej jen navlhčit! 3) Stáhněte transparentní Display ochrannou fólii asi do jedné třetiny z podkladového papíru a ohněte papír dozadu. Dávejte pozor, abyste se nedotýkali prsty spodní strany fólie. 4) Nyní přiložte celou fólii na lehce zvlhčený displej a vytlačujte k okraji ven vznikající bublinky hadříkem na brýle, nebo jiným hadříkem na prach. Vytlačované zbytky vody s mycím prostředkem ihned vysušujte. Díky zvlhčenému displeji, můžete fólii posunout do Vámi požadované přesné pozice na displeji. 5) Po krátké době, cca. 30 minut, je fólie pevně spojena s displejem a již se s ní nedá pohybovat. Pozor! Za nedodržení tohoto návodu a nesprávné použití ochranné fólie neneseme žádnou zodpovědnost. Pozor! Fólii nestrhávejte, pokud ji nevyměňujete. Nejedná se o přepravní obalový kryt, ale o ochrannou fólii zabraňující poškození displeje při používání. EFG CZ spol. s r.o., 2011, 18

19 EFG CZ spol. s r.o., 2011, 19

Uživatelský manuál terminál AXT-300/310

Uživatelský manuál terminál AXT-300/310 Uživatelský manuál terminál AXT-300/310 Obsah Několik bodů pro správné fungování terminálu AXT... 4 Zásady používání identifikátorů... 5 HW konfigurace terminálu AXT... 6 SW konfigurace terminálu AXT...

Více

Terminál SingleCon Ethernet Fingerprint TSC-500/510

Terminál SingleCon Ethernet Fingerprint TSC-500/510 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Terminál SingleCon Ethernet Fingerprint TSC-500/510 Popis zařízení: Terminál s možností napájení z Ethernetu (PoE třída 0 dle standardu IEEE 802.3af) s integrovaným snímačem

Více

Terminál SingleCon Ethernet TSC-500/510

Terminál SingleCon Ethernet TSC-500/510 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Terminál SingleCon Ethernet TSC-500/510 Popis zařízení: Terminál (dříve TSC/E) s možností napájení z Ethernetu (PoE třída 0 dle standardu IEEE 802.3af) lze použít jako samostatnou

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Instalace aplikačního a komunikačního serveru str. 03 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti str. 08 Aktivace produktu str. 11

Více

Návod k obsluze Terminál ita 7

Návod k obsluze Terminál ita 7 Návod k obsluze Terminál ita 7 MOBATIME CZ-801187.02-iTA 160508 MOBATIME 2 / 20 CZ-iTA 160508 Obsah 1 Terminál ita 7... 4 1.1. Základní vlastnosti... 4 2 Montáž... 5 2.1. Montáž na stěnu... 5 2.2. Montážní

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

Obsah balení. Popis jednotky. 1 Čtečka E-Book (hl. jednotka) 2 Kožené pouzdro 3 Sluchátka 4 USB kabel 5 Průvodce rychlým startem 6 Záruční list

Obsah balení. Popis jednotky. 1 Čtečka E-Book (hl. jednotka) 2 Kožené pouzdro 3 Sluchátka 4 USB kabel 5 Průvodce rychlým startem 6 Záruční list CZ Průvodce rychlým startem Obsah balení 1 Čtečka E-Book (hl. jednotka) 2 Kožené pouzdro 3 Sluchátka 4 USB kabel 5 Průvodce rychlým startem 6 Záruční list Popis jednotky 1 2 3 4 14 8 5 6 7 9 10 12 11 13

Více

SW Aktion verze 5.1. Seznam změn a nových funkcí

SW Aktion verze 5.1. Seznam změn a nových funkcí SW Aktion verze 5.1 Seznam změn a nových funkcí Přidán nový typ adresového bodu pro terminál AXT-3xx/5xx Doplněna nová agenda Monitor událostí - sledování on-line průchodů na vybraných zařízeních přímo

Více

Fides Card Reader 2.0.0.8

Fides Card Reader 2.0.0.8 Trade FIDES, a.s. Fides Card Reader 2.0.0.8 (aktualizace - 8/2015) Popis software Manuál technika systému 2 Fides Card Reader 2 Obsah 1 Popis produktu...4 1.1 Úvod...4 2 Instalace software...5 2.1 Nutné

Více

PROGRAM ACS Control návod k použití

PROGRAM ACS Control návod k použití PROGRAM ACS Control návod k použití ACS Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci událostí (průchodů) a konfiguraci přístupových a docházkových systémů. Umožňuje přímou

Více

2N Access Commander. Základy použití. www.2n.cz 1.1.0. Verze

2N Access Commander. Základy použití. www.2n.cz 1.1.0. Verze 2N Access Commander Základy použití Verze 1.1.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Ver 1.0 (2015-1-19) HD020 Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi Před instalací a použitím tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Bezpečnostní

Více

AKTION CONNECTOR POPIS FUNKCÍ A NÁVOD

AKTION CONNECTOR POPIS FUNKCÍ A NÁVOD AKTION CONNECTOR POPIS FUNKCÍ A NÁVOD Podpora zařízení eseries a Cloud Verze 3.1 www.aktion.cz Aktion Connector Jednoduchá aplikace pro základní přiřazení IP adresy hardwaru Aktion. Verze 3.1 obsahuje

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

ŠEST SNADNÝCH KROKŮ KE SPUŠTĚNÍ NÁVOD

ŠEST SNADNÝCH KROKŮ KE SPUŠTĚNÍ NÁVOD ŠEST SNADNÝCH KROKŮ KE SPUŠTĚNÍ NÁVOD www.aktion.cz Šest snadných kroků ke spuštění Před prvotním nastavení aplikace je nutné, abyste měli správně zapojený hardware (kontrolery, terminály, snímače) dle

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

Digital Video Recorder. Uživatelská příručka V4.0

Digital Video Recorder. Uživatelská příručka V4.0 Digital Video Recorder Uživatelská příručka V4.0 Prohlášení: Copyright 2014 Bez písemného souhlasu společnosti, nemůže žádná společnost či jednotlivec, kopírovat část nebo celý obsah této příručky a šířit

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Aktivní saldo Copyright 1 Money S3 Aktivní saldo Obsah Co lze od modulu Aktivní saldo očekávat... 2 Instalace modulu Aktivní saldo... 2 Aktivní saldo... 5 Hierarchický seznam Aktivní saldo... 6 Obecné

Více

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 OBSAH 1. Návod k použití... 2 1.1 Obecný popis... 2 1.2 Rozhraní... 2 1.3 Komponenty a funkce fotopasti... 3 1.4

Více

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Uživatelský manuál (CZ)

Uživatelský manuál (CZ) Uživatelský manuál (CZ) - 1 - 1. Zadní panel Vstup Input Loop Audio Video Fan PSU Funkce LNB vstup 950-2050 MHz (F-konektor). LNB výstup pro další přijímač používající stejné pásmo a polarizaci (pouze

Více

Návod na instalaci a použití telefonního adaptéru Grandstream ATA-486

Návod na instalaci a použití telefonního adaptéru Grandstream ATA-486 Návod na instalaci a použití telefonního adaptéru Grandstream ATA-486 1. INSTALACE PŘÍSTROJE 1.1. Vzhled přístroje Před zapojením telefonního adaptéru je nutné zjistit MAC adresu síťové karty v počítači,

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací klávesnice SC-3100 je určena pro ovládání PTZ zařízení, obsahuje 28 funkčních kláves, 3D joystick a LCD display. Vlastnosti : Jedna

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

GPS lokátor s výdrží až 180 dní

GPS lokátor s výdrží až 180 dní GPS lokátor s výdrží až 180 dní Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dlouhá výdrž až 180 dní při provozu z baterie (SMS mód) Možnost připojení jak prostřednictvím magnetu, tak přímo na autobaterii Velmi

Více

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Yealink W52P a W52H Balení obsahuje: Telefonní sluchátko Základnová stanice (u modelu W52P) Nabíjecí stojánek Ethernetový kabel (u modelu W52P) Klip na opasek 2x AAA baterie Tištěné dokumenty 2x adaptér

Více

Návod na použití. Video monitory s pamětí

Návod na použití. Video monitory s pamětí Návod na použití Video monitory s pamětí VM 37TM VM47BM Strana 1 1 Popis Dotykové barevné video monitory se 7" TFT LCD displejem pro dvouvodičový systém, komunikaci a monitoring volajícího, interkomové

Více

Popis licencování, nastavení a ovládání replikací - přenosů dat

Popis licencování, nastavení a ovládání replikací - přenosů dat Popis licencování, nastavení a ovládání replikací - přenosů dat Ing. Martin Klinger 1.6.2016 Co jsou replikace? Sdílení dat, tzv. replikace najdou své uplatnění všude tam, kde je potřeba výměna dat v online

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

Průvodce nastavením IP kamer značky CP PLUS

Průvodce nastavením IP kamer značky CP PLUS Průvodce nastavením IP kamer značky CP PLUS 1 Obsah 1. Úvod... 3. Důležitá bezpečnostní opatření a varování... 3 a. Elektrická bezpečnost... 3 b. Bezpečnost při přepravě... 3 c. Instalace... 3 d. Potřeba

Více

2N NetSpeaker. Prezentační set Quick Start. IP Audio System. Verze 1.0.0 Firmware 1.0.0 www.2n.cz

2N NetSpeaker. Prezentační set Quick Start. IP Audio System. Verze 1.0.0 Firmware 1.0.0 www.2n.cz 2N NetSpeaker IP Audio System Prezentační set Quick Start Verze 1.0.0 Firmware 1.0.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým

Více

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR 1 1. Instalace HDD & zapisovatelného DVD 1.1 Instalace HDD 1.2 Instalace zapisovatelného DVD Obr. 1.1 Připojte HDD obr. 12 Zašroubujte HDD Obr. 1.3 Připojte

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Dahua IP video domovní telefony Instalační manuál Stránka 1

Dahua IP video domovní telefony Instalační manuál Stránka 1 Dahua IP video domovní telefony Instalační manuál Stránka 1 Dveřní jednotky VTO6100C : dveřní kamerová jednotka s jedním tlačítkem, bez jmenovky, provedení bílý plast, 1,3Mpx barevná kamera, H264 komprese,

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

ADMINISTRAČNÍ PŘIRUČKA verze 1.1.19. Strana 2 (celkem 20) Strana 3 (celkem 20) 1. Obsah 1. Obsah...3 2. Úvod...5 2.1. Požadavky na hardware...5 2.2. Požadavky na software...5 2.3. Instalace...5 2.4. Výchozí

Více

Konfigurátor idům. Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: - 1 -

Konfigurátor idům. Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: - 1 - Konfigurátor idům Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: Systém Melody: Změna čísla telefonu (ID)... Povolit/zakázat interkom u telefonu Změna doby otevření dveří.... Změna doby otevření

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

mpos mobilní aplikace Průvodce pro použití s Lenovo A2010

mpos mobilní aplikace Průvodce pro použití s Lenovo A2010 mpos mobilní aplikace Průvodce pro použití s Lenovo A2010 (V0.9) OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 MPOS MOBILNÍ APLIKACE... 2 2.1 TECHNICKÉ POŽADAVKY MPOS MOBILNÍ APLIKACE... 2 2.1.1 Požadavky pro Smartphone s mobilním

Více

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys Foxtron spol. s r.o. Jeseniova 1522/53 130 00 Praha 3 tel/fax: +420 274 772 527 E-mail: info@foxtron.cz www: http://www.foxtron.cz Verze dokumentu

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení.

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení. Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3., Mozilla nebo Firefox DSL-584T ADSL2+ směrovač Než začnete: Před zahájením

Více

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios Uživatelská příručka k O 2 mobilnímu POS terminálu je majetkem společnosti O2 Czech Republic a.s., poskytnuta a určena pouze

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

elan-rf-wi-003 Webové rozhraní / rev.3 Strana 1 z 15

elan-rf-wi-003 Webové rozhraní / rev.3 Strana 1 z 15 Strana 1 z 15 1. Úvod... 3 2. Přihlášení do webového rozhraní elan-rf-wi-003... 4 3. Nastavení... 5 Konfigurační panel... 6 Popis konfiguračního panelu a funkcí... 7 Přidání RF prvků do floorplanu...15

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC EN 55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001

Více

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2

Více

Návod na samoaktivaci

Návod na samoaktivaci Návod na samoaktivaci služby internet AKtivACe SluŽeB POMOCí instalátoru Pro zahájení instalace Vašeho nového připojení od naší společnosti propojte utp kabel s nástěnnou netbox zásuvkou a RJ-45 konektorem

Více

2N Helios IP Manager Software pro konfiguraci a správu dveřních komunikátorů 2N Helios IP.

2N Helios IP Manager Software pro konfiguraci a správu dveřních komunikátorů 2N Helios IP. 2N Helios IP Manager Software pro konfiguraci a správu dveřních komunikátorů 2N Helios IP. Uživatelský manuál Verze 1.0.0 Software 1.0.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a

Více

Uživatelská příručka - diagnostický systém

Uživatelská příručka - diagnostický systém Uživatelská příručka - diagnostický systém v 2.6.9 Autodiagnostika ROBEKO www.autodiagnostika-obd.cz Obsah: 1. Úvod : 1.1 Spuštění programu...4 1.2 Základní obrazovka...4 2. Základní funkce : 2.1 Navázání

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router INSTALAČNÍ MANUÁL Tenda W301R Wireless-N Broadband Router Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

Více

Fides Device Configurator 1.0.0.47

Fides Device Configurator 1.0.0.47 Trade FIDES, a.s. Fides Device Configurator 1.0.0.47 (aktualizace - 9/2014) Popis software Manuál technika systému 2 Fides Device Configurator Obsah 1 Úvod a instalace softwaru... 5 1.1 Nutné aplikace

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

Tabletová aplikace. Uživatelský manuál

Tabletová aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace... 4 Instalace a přihlášení... 5 Verze CLOUD... 5 Verze SERVER... 8 Verze DEMO... 10 Nastavení displeje, tlačítek... 11 Obecná konfigurace... 11 GPS pozice...

Více

Uživatelský manuál verze BP

Uživatelský manuál verze BP Multifunkční pedometr Uživatelský manuál verze BP www.e-corazonplus.cz 1 Co je ecorazon+? ecorazon+ je multifunkční zařízení s USB připojením k PC a kompatibilním zařízením, a s následujícími funkcemi:

Více

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 Návod na instalaci Fuksa Ladislav Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

2N NetSpeaker. IP Audio Systém. Manuál 1.4

2N NetSpeaker. IP Audio Systém. Manuál 1.4 2N NetSpeaker IP Audio Systém Manuál Verze 1.4 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Aktion Connector NÁVOD

Aktion Connector NÁVOD NÁVOD www.aktion.cz POPIS Jednoduchá aplikace pro základní přiřazení IP adresy hardwaru Aktion. Verze 4.0 obsahuje podporu nastavení zařízené ELO a možnost konfigurace zařízení, které je v jiném rozsahu

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení Úvodem... 3 Vlastnosti telefonu... 3 Požadavky pro použití telefonního přístroje... 3 Připojení a spuštění telefonu... 3 Zobrazení displeje v klidovém stavu... 4 Popis telefonu:... 6 Nastavení telefonu...

Více

SA-GSMALL. Instalační manuál

SA-GSMALL. Instalační manuál SA-GSMALL Instalační manuál SA-GSMALL 2 Popis funkce zařízení... 3 Popis konektorů... 3 Pokyny k instalaci... 3 LED ukazatele... 4 Ovládání pomocí Caller ID... 4 Nastavení Výstupu... 5 Nastavení Vstupu...

Více

KONTROLA VSTUPŮ / ČASOVÁ PREZENCE OBRAZOVKA WEBU. Uživatelský manuál

KONTROLA VSTUPŮ / ČASOVÁ PREZENCE OBRAZOVKA WEBU. Uživatelský manuál KONTROLA VSTUPŮ / ČASOVÁ PREZENCE OBRAZOVKA WEBU Uživatelský manuál OBSAH Kapitola 1 Instalace...2 Požadavky 2 Procedura.2 Kapitola 2 Popis nastavení webu 3 Přihlášení na web.3 Příprava.3 Používání webového

Více

NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast)

NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast) NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast) Obsah Návod pro práci se zařízením BenQ Qcast... 3 1. Popis zařízení... 4 2. Jednorázová instalace zařízení... 5 3. Používání zařízení...

Více

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v3.60 Vydání 4, Leden 2010 Copyright ZyXEL Communications

Více

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB Upgrade na Windows 10 na tabletu ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB 16GB tablety mají běžně k dispozici pouze cca 10GB prostoru. Zbytek z celkové kapacity interního úložiště je vyhrazen

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

JETT-6000C DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI.

JETT-6000C DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI. DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI. JETT-6000C Měřidlo pro orientační měření (domácí monitoring) obsahu alkoholu v krvi. Propojení s PC pomocí USB Archivace výsledků pro více osob. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Více

RE8USB modul s 8 vstupy a 8 výstupy ovládaný z USB

RE8USB modul s 8 vstupy a 8 výstupy ovládaný z USB RE8USB modul s 8 vstupy a 8 výstupy ovládaný z USB Popis k obrázku JP1, JP2 dvě propojky, každá pro jednu čtveřici vstupů (JP1 IN1 až IN4, JP2 IN5 až IN8). JP2 spojeno kontaktní vstupy IN5 až IN8, rozpojeno

Více

WiFi HD kamera v kapesníčcích

WiFi HD kamera v kapesníčcích WiFi HD kamera v kapesníčcích Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: HD širokoúhlá kamera Možnost připojení přes WiFi i IP Snadná instalace www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Rychlý start pokud nechcete číst

Více

Přídavný modul čtečky ClearReader +

Přídavný modul čtečky ClearReader + Přídavný modul čtečky ClearReader + Uživatelská příručka OPN: CR-MAG-FP Verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ Poznámka: Některé modely nemají samostatnou anténu POSTUP INSTALACE Poznámka: Před prvním použitím IP kamery postupujte podle výše uvedeného schématu. Připojte kameru

Více

Asset Web Interface 1.0.16.0

Asset Web Interface 1.0.16.0 Trade FIDES, a.s. Asset Web Interface 1.0.16.0 (aktualizace - 9/2014) Uživatelský manuál 2 Aplikace Asset Web Interface Obsah 1 Úvod... 3 2 Práce s aplikací... 4 2.1 Přihlášení do systému... 4 2.2 Seznam

Více