Návod k obsluze. Motorová lištová sekačka 532

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Motorová lištová sekačka 532"

Transkript

1 532 Návod k obsluze Motorová lištová sekačka 532 Pozor! Před prvním uvedením stroje do provozu si důkladně pročtěte tento návod k obsluze a dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy! /2007

2 POPIS SOUČÁSTÍ STROJE: -obr páčka plynu 2 - páčka vypnutí motoru 3 - páčka pohonu kol 4 - plnící hrdlo nádrže 5 - páčka pohonu žacího ústrojí 6 - řadící páka 7 - nastavení vodících řídítek 8 - pouzdro na nářadí 9 - filtr vzduchu 10 - páčka spojky 11 - centrální žací ústrojí 12 - suporty k nastavení střihu 13 - rozdělovač trávy 14 - plnící hrdlo oleje SPECIFIKACE A TECHNICKÁ DATA model: SOLO 532 hmotnost: 79 kg motor: 4-takt značka: HONDA GX 160 zdvih: 163 cc. výkon: 5,5 CV (4Kw) Motor má lankový spouštěč se samočinným zpětným navíjením a ochranou výfuku Palivo 4-taktní motor: bezolovnatý benzín Ochranné zařízení na madle k zastavení motoru Filtr vzduchu v olejové lázni Spotřeba benzínu při 3600 ot./min.: 0,8 kg/h Motorový olej: SAE 30 Množství oleje v motoru: 0,6 l Pohon: 2 rychlosti vpřed + 1 rychlost vzad MAZÁNÍ POJEZDU: olej SAE 80W/90 Obsah oleje v převodovce: 0,5 l Spojka kol a žacího ústrojí s ruční spínací pákou Nastavitelná vodící řídítka s ochranou proti vibracím Pneumatiky 16/650.8 Centrální žací ústrojí Ručně ovládaná spojka K identifikaci stroje (sériové číslo, motor, hmotnost, výkon -obr. 2- atd.) viz typový štítek (umístění podle obr. 2) 2

3 -obr. 3- BALENÍ A TRANSPORT ŠÍŘKA: 116 cm HLOUBKA: 42 cm. VÝŠKA: 63 cm Vyjmout lištovou sekačku z obalu. Vodící řídítka upevnit pomocí šroubu A (obr. 10). Držák vodících řídítek je přípevněný na tlumičích vibrací (viz obr. 4). Připevnit lištu na stroj a přitom zasunout jednotku do rychlouzávěru (viz foto obr. 5). Bude-li se stroj následně transportovat, vypustit benzínovou nádrž a vždy nasadit na nože žacího ústrojí ochrannou lištu. DŮLEŽITÉ: PO VYBALENÍ VE STROJI NENÍ ANI OLEJ ANI BENZÍN. -obr. 4- -obr. 5- BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Pročtěte si pozorně návod obsluze. Mladiství do 16 let nesmí stroj používat. Uživatel je zodpovědný vůči dalším osobám nacházejícím se v pracovní oblasti stroje. Nezkušené osoby nesmí stroj používat, pokud si důkladně nepřečetly návod k obsluze a neporozuměly mu. K přepravě se musí demontovat vodící řídítka a vyprázdnit nádrž. Než se od stroje vzdálíte nebo pokud chcete provést nějaké seřízení na stroji, musí se motor vypnout. 3

4 Přelitý benzín ihned setřete a místo očistěte čistou vodou. K čištění stroje a všech součástí skříně nikdy nepoužívat čistící prostředky obsahující rozpouštědla, kyseliny a jiné agresivní látky. Nedoplňujte palivo, pokud motor běží nebo je příliš horký. Tankujte pouze na volném prostranství, při tankování nekuřte. Netankujte v blízkosti otevřeného ohně! Při sečení na svazích je žádoucí zvlášťní opatrnost (např. při sečení podél linie svahu je nutné nosit pevnou obuv s protiskluznou podrážkou). Při event. výměně nožů postupujte podle pokynů na listě údržby. Pokud sekačka utrpěla nárazem na překážku, je nutná odborná kontrola. Nepřibližujte ruce a nohy k běžícímu žacímu ústrojí. Nenechávejte motor běžet v uzavřeném prostoru. Mohlo by dojít k nahromadění jedovatého kysličníku uhelnatého z odcházejících spalin. Používejte pouze kompletně smontovaný stroj. Dbejte na to, aby byly namontovány veškeré bezpečnostní kryty. Při čištění, montáži a demontáži musí být motor vždy vypnutý. DŮLEŽITÉ: Nesečte na svazích se sklonem vyšším než 26 / 50 %. Za nehody vzniklé nedodržením tohoto návodu k obsluze nejsme zodpovědní. Před každým startem motoru zkontrolujte: SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ MOTORU Zda je natankováno. -obr. 6A- -obr. 6B- Stav oleje: motorový olej naplnit až po úroveň dle odměrky oleje a stav pravidelně kontrolovat. POZOR: NOVÉ STROJE Z VÝROBY JSOU EXPEDOVÁNY BEZ OLEJE. V tomto případě naplňte olej, až dosáhnete předepsanou hladinu oleje vyznačenou na víčku olejové nádrže. DODRŽUJTE VŠECHNY PŘEDPISY A DOPORUČENÍ, KTERÁ JSOU VEDENA V ODSTAVCI PŘED SPUŠTĚNÍM V NÁVODU K MOTORU. Kontrolujte pravidelně stav oleje v převodu (obr. 12, poz. B) Zda jsou účinné všechny bezpečnostní funkce a především ovládací páky. Není-li motor zahřátý, posuňte startovací páčku (pokud je na stroji). Startujte stroj vždy na volném prostranství. Při nezahřátém motoru stlačit páčku startování dolů. Ruční páčku plynu (obr. 6A, poz. F) nastavit na START, páčku spojky (obr. 8, poz. A) zatáhnout, nouzový spínač (poz. C) stlačit dolů a pomocí spínače (obr. 8, poz. B) zablokovat. Uchopte madlo starteru jednou rukou (obr. 7), lehce zatáhněte až ucítíte odpor, pak zatáhněte silně. Jakmile motor běží, nenechte lanko starteru prudce vrátit zpět, nýbrž ho rukou veďte až ke krytu, až se úplně sroluje (obr. 7). Pro správný start motoru si přečtěte odstavec STARTOVÁNÍ v návodu k obsluze a údržbě motoru. Po spuštění motoru vypnout sytič. Běží-li motor, musí se ruční páčka plynu přetočit zpět do střední pozice (obr. 6A a B, poz. F). K pojezdu stroje dotáhnout páčku spojky poz. A na obr. 8, řadící pákou stanovit požadovanou rychlost, páčku spojky poz. A uvolnit knoflíkem B obr. 8 a pomalu pustit. K sepnutí žacího ústrojí posunout páčku poz. D na obr. 8 dopředu a dbát na to, aby se to stalo vždy při volnoběhu; po připojení se může zrychlit. Při uvolněné páčce spojky se dá lištovou sekačkou volně posunovat vpřed nebo vzad pokud je páčka uvolňující kola (obr. 8, část E) zatažena nahoru. -obr. 7- -obr. 8- -obr. 9-4

5 Před spuštěním VŽDY zkontrolovat, zda je stroj ve volnoběhu a zda je ruční páčka spojky zvednutá a zablokovaná svým knoflíkem (poz. A a B obr. 8). Je důležité, aby žací ústrojí bylo při startu vypnuto příslušnou páčkou (poz. D obr. 8). BEZPEČNOSTNÍ PÁČKA K VYPNUTÍ MOTORU Hlavní funkce páčky A obr. 9 je vypnutí motoru při puštění vodících řídítek. Dbejte na to, aby páčka STOP MOTORU A nebyla svázána s rukojetí. Před zahájením práce zkontrolovat, zda se motor se zvednutou páčkou STOP vypne. ZASTAVENÍ MOTORU: Páčka A zvednutá; PROVOZ MOTORU: Páčka A dole. K zastavení stroje a v nebezpečných situacích stačí uvolnit levou rukou rukojeť, na které se nachází páčka vypnutí motoru. POUŽITÍ A NASTAVENÍ Před zahájením sečení naolejujte žací nůž, a pak spusťte motor podle návodu. Při chodu motoru ve volnoběhu sepněte spojku kol a lišty. Sepnutí kol a lišty sekačky se musí provést páčkou spojky vždy při středních otáčkách motoru. Přitom se páčka pomalu pustí. Před začátkem sečení nastavte plynovou páčku do ¾ pozice nebo na MAX, abyste zajistili dostatečný výkon (obr. 6). Pokud se sekačka používá u zdi nebo na okraji chodníku, dbejte na dostatečný odstup, abyste zamezili nárazu nožů, při kterém by mohla být lišta poškozena. -obr. 10- K popojíždění běžícího stroje vpřed nebo vzad stále držet páčku spojky a blokovat lištu; poté zatáhnout páčku uvolňující kola a provést potřebné posuny. Vodící řídítka se dají výškově a bočně nastavit pomocí ozubeného ústrojí (poz. A obr. 10). K nastavení motoru pročíst Nastavení v návodu k motoru. Je důležité nastavit suporty, protože ty určují výšku sečení trávníku (viz přiložený návod k použití a údržbě lišty). POZOR: DOPORUČUJE SE NENECHÁVAT STROJ BĚŽET, POKUD SE NEPOUŽÍVÁ. ÚDRŽBA Pro výměnu oleje a další údržbářské práce na motoru (zapalovací svíčky, filtr vzduchu, nastavení) čtěte přiložený návod k obsluze motoru. Pravidelně kontrolujte stav oleje v převodové skříni (obr. 12, poz. B) a v případě potřeby olej doplňte. Každých 200 provozních hodin olej úplně vypusťte. K vypuštění oleje z převodu odšroubujte víčko výpusti oleje (obr. 12, poz. C). Olej nechejte úplně vytéct. Víčko opět pevně nasaďte, našroubujte záslepku odvzdušnění poz. A obr. 12, naplňte skříň převodu novým olejem doporučeného typu až po správný stav (viz šroub poz. B obr. 12). Pokud řez trávníku i přes seřízení nevypadá dobře, musí se nabrousit nůž nebo se musí vyměnit. V takovém případě postupujte podle návodu k liště. Pro všechny mechanické údržbářské práce, zvláště v době záruční lhůty, se doporučuje vyhledat odbornou servisní dílnu prodejce. K usnadnění transportu demontujte vodící řídítka uvolněním obou matic (obr. 10, poz. A). Totéž doporučení platí i pro žací lištu. K sejmutí žací lišty vytáhněte speciální hlavici na držáku lišty (obr. 5, poz. A). Noste přitom rukavice a na žací ústrojí nasaďte kryt. Pravidelně kontrolujte dotažení šroubů, především upevňovací šrouby lišty na držák. Zajistit, aby alespoň jednou ročně byl zkontrolován stav oleje v klikové skříni lišty (obr. 13). U verze s filtrem vzduchu v olejové lázni zkontrolovat každých 10 provozních hodin čistotu vany a stav oleje (viz obr. 14). -obr. 11-5

6 -obr obr obr. 14- POZOR! Při trvalém provozu se musí nosit ochrana sluchu. ZKOUŠKY BEZPEČNOSTI A CERTIFIKÁTY PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE odpovídá směrnici 98/37 CE a směrnici EMC 89/336/CE Kleinmotoren GmbH Sindelfingen prohlašuje ve výlučné zodpovědnosti, že stroj, na který se toto prohlášení vztahuje odpovídá bezpečnostním a zdravotním požadavkům stanoveným směrnicí EU 98/37. TYP: lištová sekačka trávy MODEL: SOLO 532 K věcně správné aplikaci směrnic EU byly použity násl. normy a technické specifikace: UNI EN ISO a UNI EN ISO ; UNI EN pro ručně vedené lištové sekačky s rotujícími noži nebo noži s pohybem tam a zpět, které jsou používány v zemědělství, lesnictví a v zahradnictví. SOLO Kleinmotoren GmbH Wolfgang Emmerich SINDELFINGEN, 18/10/2007 jednatel VÝSLEDKY MĚŘENÍ Typ: lištová sekačka Model: SOLO 532 Hladina akustického výkonu LwA = od 104 LdB (A) do 109 LdB (A) Tlak hluku na ucho uživatele: LpA = od 91,5 db (A) do 99,4 db (A) Podmínka měření: výška středu řídítek 1,6 m Vibrace na řídítkách s vážením UNI EN od 14,9 m/s 2 do 24,61 m/s 2. Toto prohlášení o shodě ztrácí platnost, byl-li stroj bez povolení přestaven nebo změněn. 6

7 ODBORNÝ SERVIS, NÁHRADNÍ DÍLY A ZÁRUKA Údržba a opravy: Údržba moderních strojů stejně jako jejich součástí důležitých pro bezpečnost vyžaduje odborné vzdělání a dílnu vybavenou speciálními nástroji a testovacími přístroji. Výrobce proto doporučuje nechat provést veškeré práce, které nejsou popsané v návodu k obsluze specializovanou dílnou. Odborník má k dispozici požadované vzdělání, zkušenost a vybavení, zpřístupní Vám nejvýhodnější cenové řešení a bude Vám dále nápomocen radou i skutkem. Náhradní díly: Spolehlivý provoz a bezpečnost Vašeho stroje závisí také na kvalitě použitých náhradních dílů. Používejte pouze originální náhradní díly. Pouze originální díly pocházejí od výrobce stroje a tím zaručují nejvyšší možnou kvalitu materiálu, dodržení rozměrů, funkčnost a bezpečnost. Originální náhradní díly a příslušenství obdržíte u Vašeho odborného prodejce. Má k dispozici potřebné rozkresy náhradních dílů, aby mohl sdělit potřebná objednací čísla a je průběžně informován o detailních vylepšeních a inovacích v nabídce náhradních dílů. Prosíme, vezměte na vědomí, že v případě použití neoriginálních náhradních dílů zaniká záruka. Záruka: Výrobce zaručuje bezvadnou kvalitu a přebírá náklady spojené s opravou provedenou formou výměny vadných částí v případě vad materiálu nebo výrobních vad, které se projeví v záruční době po dni nákupu stroje. V některých zemích jsou platné specifické záruční podmínky. V případě pochybností se informujte u prodejce. Prodejce stroje je zodpovědný za záruku. Prosíme o pochopení, že za následující příčiny škod nemůžeme ručit: Nerespektování návodu k obsluze. Zanedbání nutné údržby a čištění. Poškození způsobené neodborným seřízením karburátoru. Opotřebení způsobené běžným užíváním. Zřejmé přetížení v důsledku trvalého překračování horní hranice výkonu. Používání nepovolených pracovních nástrojů. Násilné zásahy, neodborné zacházení, zneužití nebo nehoda. Škody vzniklé přehřátím z důvodu znečištění krytu ventilátoru. Zásahy nepovolaných osob nebo neodborné pokusy o opravy. Použití nevhodných náhradních dílů, resp. jiných než originálních náhradních dílů, pokud byly příčinou škody. Použití nevhodných nebo příliš dlouho skladovaných pohonných hmot. Škody, které lze zdůvodnit používáním při pronájmu stroje v půjčovnách Čištění, péče a seřizování se nepovažují za záruční výkony. Jakékoliv práce v záruce musí provádět odborník autorizovaný výrobcem. Díly podléhající běžnému opotřebení: Některé části konstrukce podléhají opotřebení způsobenému provozem, resp. obvyklému opotřebení a musí proto být včas vyměněny. Následující díly podléhající běžnému opotřebení nespadají do záručního plnění výrobce: nůž upevnění nože klínový řemen vzduchový filtr palivový filtr všechny gumové části, které přicházejí do styku s palivem zapalovací svíčka provozní prostředky jako motorový olej nebo olej převodu V zájmu neustálého dalšího vývoje našich strojů si vyhrazujeme provedení změn v rozsahu dodávky z hlediska tvaru, techniky a vybavení. Prosíme dále o pochopení, že z údajů a obrázků uvedených v tomto návodu nelze odvozovat žádné nároky. SOLO Praha s. r. o. Belnická 596, Jesenice u Prahy tel.: , fax:

8 Made in Germany Distributor: Solo Praha s.r.o. Belnická Jesenice Telefon: Fax: SOLO SOLO Postfach P.O.Box D Sindelfingen D Sindelfingen Germany Tel Phone Fax Fax

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

Návod na obsluhu Sněhová fréza s benzínovým motorem

Návod na obsluhu Sněhová fréza s benzínovým motorem Návod na obsluhu Sněhová fréza s benzínovým motorem Obal Přístroj se nachází v obalu, aby se zabránilo poškození při přepravě. Tento obal je surovina, a tedy je znovu použitelný nebo může být dán

Více

Speciální fréza 119. Návod k použití

Speciální fréza 119. Návod k použití Speciální fréza 119 Návod k použití CE Obsah 1 Popis.. 4 2 Technické vlastnosti..5 3 Technické informace. 5 4 Obal a transport... 6 5 Instalace.. 7 6 Provoz. 7 7 Upozornění před použitím.. 8 8 Nastavení

Více

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem DYNAPAC Stroje pro práci s betonem Vibrační hladicí lať BV30 Návod k obsluze a katalog náhradních dílů BV30 - IS - 10631 1 - CZE Bezpečnostní pokyny - STROJE: Poháněné: elektrickým proudem, stlačeným vzduchem,

Více

Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5

Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5 Version 1.2 česky Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 06 Art.-Bez.: HBBR5,5 Obsah: Poznámky: Důležité upozornění 2 Před použitím 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

zametací stroj Limpar 67 4 F

zametací stroj Limpar 67 4 F Návod k obsluze pro zametací stroj Limpar 67 4KM-KW01 4 F Maschinentechnik GmbH, 49453 Rehden, Obsah Batňovice 269, 542 32 Úpice, Tel: 498 100 050 1. Všeobecně 1.1 Účel použití 1.2 Údaje k výrobku (výrobce,

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

582 / 582SM. Sekačka na trávu. Návod k použití Původní návod k používání

582 / 582SM. Sekačka na trávu. Návod k použití Původní návod k používání 582 / 582SM Návod k použití Původní návod k používání Sekačka na trávu Upozornění! Před prvním uvedením sekačky na trávu do provozu si důkladně pročtěte tento návod k obsluze a dodržujte bezpodmínečně

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Travní sekačka

NÁVOD K OBSLUZE. Travní sekačka NÁVOD K OBSLUZE Travní sekačka CZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, KTERÉ JE NUTNÉ DODRŽOVAT A) PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE 1) Přečtěte si pozorně tuto instrukční příručku. Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro průmyslový šicí stroj. YAO-HAN F-300 Serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro průmyslový šicí stroj. YAO-HAN F-300 Serie Návod k používání a katalog náhradních dílů pro průmyslový šicí stroj YAO-HAN F-300 Serie ANITA B, s.r.o. Hliníky 2068 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 516 454 774 +420 516 453 496 fax: +420 516

Více

Návod. obsluze zametacího stroje. Limpar 82. Pro. 4KM-Ko01. 4 F Maschinentechnik GmbH, 49453 Rehden,

Návod. obsluze zametacího stroje. Limpar 82. Pro. 4KM-Ko01. 4 F Maschinentechnik GmbH, 49453 Rehden, Návod k obsluze zametacího stroje Limpar 82 Pro 4KM-Ko01 4 F Maschinentechnik GmbH, 49453 Rehden, Obsah 1. Všeobecně 1.1 Účel použití 1.2 Údaje k výrobku (výrobce, označení, data...) 2. Bezpečnost 2.1

Více

Pásová a kotoučová bruska BBTS500

Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Verze 1.1 Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Návod k obsluze CE Číslo artiklu: 101 23 Označení artiklu: BBTS500 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Benzínový křovinořez NÁVOD K OBSLUZE

Benzínový křovinořez NÁVOD K OBSLUZE FZS 3020-B Obsah 25 CZ Benzínový křovinořez Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento benzínový křovinořez. Než jej začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

První stupeň geometrický objem 25,4.10-6 m 3 tlak maximální. Druhý stupeň geometrický objem 1,8.10-6 m 3

První stupeň geometrický objem 25,4.10-6 m 3 tlak maximální. Druhý stupeň geometrický objem 1,8.10-6 m 3 Mobilní hydraulický agregát HA 8110 provozní příručka Provozní příručka obsahuje veškeré informace pro správné a bezpečné používání mobilního hydraulického agregátu. Tuto příručku si pečlivě prostudujte

Více

ŘEZAČSPÁR CF-12.4 B. Výrobce: CEDIMA GmbH. Larchenweg 3 D-29227 Celle Německo

ŘEZAČSPÁR CF-12.4 B. Výrobce: CEDIMA GmbH. Larchenweg 3 D-29227 Celle Německo ŘEZAČSPÁR CF-12.4 B Výrobce: CEDIMA GmbH. Larchenweg 3 D-29227 Celle Německo se jako výrobce uvedeného stroje zavazuje poskytnout servisní služby, záruční i pozáruční, po celém území České republiky. V

Více

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Provozní návod Bruska za mokra D111084 - - 1001 *D111084-1001* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Více

128L / 128B / 130H / 135L / 135B / 145L / 145B

128L / 128B / 130H / 135L / 135B / 145L / 145B 128L / 128B / 130H / 135L / 135B / 145L / 145B Návod k použití Originální návod k obsluze Vyžínač/křovinořez Upozornění! Před prvním uvedením do provozu si důkladně pročtěte tento návod k obsluze a samostatný

Více

Zemní vrták EAN : 912003923758 9 / 912003923755 8. Stav: 28. 6. 2010 revize 03 - ČESKY

Zemní vrták EAN : 912003923758 9 / 912003923755 8. Stav: 28. 6. 2010 revize 03 - ČESKY Návod k použití Zemní vrták ZI-EBO100 / Zi-EBO300 EAN : 912003923758 9 / 912003923755 8 Přečtěte si a dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Technické změny jakož i chyby tisku a sazby vyhrazeny!

Více

ELIET E 750. Návod k obsluze. ELIET nv Zwevegemstraat 136 8553 Otegem, Belgium Tel. + 32 (0) 56 77 70 88 Fax + 32 (0) 56 77 52 13, www.eliet.

ELIET E 750. Návod k obsluze. ELIET nv Zwevegemstraat 136 8553 Otegem, Belgium Tel. + 32 (0) 56 77 70 88 Fax + 32 (0) 56 77 52 13, www.eliet. Návod k obsluze Výobce: Výhadní zastoupení ELIET nv v ČR: ELIET nv Zwevegemstaat 136 8553 Otegem, Belgium Tel. + 32 (0) 56 77 70 88 Fax + 32 (0) 56 77 52 13, www.eliet.be AGROCAR s..o. Česká 685 742 21

Více

Drtič zahradního odpadu. Návod k obsluze GTS 1300 M. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu)

Drtič zahradního odpadu. Návod k obsluze GTS 1300 M. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu) Drtič zahradního odpadu Návod k obsluze GTS 1300 M www.gtmprofessional.com (Překlad z originálního návodu) 1 2 GTS 1300 M Instrukce k montáži 1a 1b 1 d a 2 3 4 e f b c g 2a 5 9 6 5 165 kg 2b 6 3 4 8 7

Více

Návod k použití Hladička betonu ZI-BG100 EAN:912003923799 2 Přečtěte si a dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Technické změny jakož i chyby tisku a sazby vyhrazeny! Stav: 4. března 2010 revize

Více

XS 50 TR/W XT 50 TR - XT 50 TR/W

XS 50 TR/W XT 50 TR - XT 50 TR/W CZ Návod k obsluze XS 50 TR/W XT 50 TR - XT 50 TR/W Výhradní dovozce a distributor: Verze návodu 2010/1 Copyright a autorská práva k překladu: GLOBAL ENTERPRISES LTD., spol. s r.o. Vizovice. Kopírovat

Více

TopSpin. č. 1835. Návod k obsluze

TopSpin. č. 1835. Návod k obsluze TopSpin č. 1835 Návod k obsluze ČESKY 1. Úvod Těší nás, že jste se rozhodli pro nákup přístroje k vrtání otvorů pro vodící čepy TopSpin, který představuje nový standard funkce, výkonu, bezpečnosti a tvaru.

Více

423 Návod k obsluze Rosič Upozornění! Než začnete se strojem pracovat, pročtěte si pozorně návod k obsluze a bezpodmínečně respektujte bezpečnostní předpisy! Návod k obsluze pečlivě uschovejte. 08/2006

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

665 / 665H // 675 / 675H // 681 / 681H Návod k obsluze Motorové pily Upozornění! Než začnete s motorovou pilou pracovat, pročtěte si pozorně návod k obsluze a bezpodmínečně respektujte bezpečností předpisy!

Více

MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany I15 FORM NO. 769-05588D MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 4 10 17 24 31 38 45 51 57 64 71 78 86 93 101 107 114 121 128 134 140 146 153 160 168 175 182 188 194 Provozní návod Sekačka

Více

BUBNOVÝ ŽACÍ STROJ ŽT-100Z Kubota

BUBNOVÝ ŽACÍ STROJ ŽT-100Z Kubota NÁVOD K OBSLUZE BUBNOVÝ ŽACÍ STROJ ŽT-100Z Kubota OBSAH: 1. Popis stroje 2. Pravidla dopravní bezpečnosti 3. Bezpečnost práce 4. Požární bezpečnost 5. Příprava stroje k práci 6. Mazání stroje 7. Přeprava

Více

Horní frézka 1100-E. Návod k použití

Horní frézka 1100-E. Návod k použití Horní frézka 1100-E Návod k použití Bezpečná práce s přístrojem je možná pouze tehdy, pokud si úplně přečtete návod k použití a bezpečnostní upozornění a pokyny v nich uvedené budete striktně dodržovat.

Více

Návod k obsluze Nůžky na živý plot MC H600

Návod k obsluze Nůžky na živý plot MC H600 Návod k obsluze Nůžky na živý plot MC H600 1.0 ÚVOD Tento návod k obsluze popisuje pokyny pro používání a údržbu nůžek na živý plot model MC H600. Řádná funkce a životnost nůžek na živý plot závisí na

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

546 / 546R / 546HR / 546RS / 546SM

546 / 546R / 546HR / 546RS / 546SM 546 / 546R / 546HR / 546RS / 546SM Návod k obsluze Sekačka na trávu Upozornění! Před prvním uvedením sekačky na trávu do provozu si důkladně pročtěte tento návod k obsluze a dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní

Více

Návod na použití. Křovinořez s elektrickým motorem EB 1000. Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín

Návod na použití. Křovinořez s elektrickým motorem EB 1000. Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín Návod na použití Křovinořez s elektrickým motorem EB 1000 Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín Před prvním používáním stroje si pozorně přečtěte návod! MTD EB 1000 Elektrický křovinořez

Více

GAA 1100 T # 55154. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany

GAA 1100 T # 55154. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany GAA 1100 T # 55154 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany 1 4 2 5 6 1 230 V / 50 Hz 50 l 3,05 m 3 /min 1100 W/P1 13,6 kg 20000 min -1 2 3 4 5 CZ Dříve než uvedete

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

modelové řady 65 80 Pásový minipřepravník

modelové řady 65 80 Pásový minipřepravník modelové řady 65 80 Pásový minipřepravník Vyd. PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU Uschovejte tuto příručku po celou dobu užívání stroje tak, aby byla v případě potřeby kdykoliv k dispozici pro řidiče. 2010

Více

Deutsch English Français Dansk Čeština Slovenčina Italiano Magyar Hrvatski Slovenščina Bosanski

Deutsch English Français Dansk Čeština Slovenčina Italiano Magyar Hrvatski Slovenščina Bosanski ½ PRO Deutsch English Français Dansk Čeština Slovenčina Italiano Magyar Hrvatski Slovenščina Bosanski 3 12 20 29 37 45 53 61 69 77 85 # 75130 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen

Více

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod!

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod! Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y Záruční list je průkazem práva uživatele ve smyslu 620 občanského zákoníku. Ve vlastním zájmu je proto pečlivě uschovejte. V souladu s ustanovením 619 627 a za podmínek dodržení

Více

Návod k obsluze. Protahovačka ADH 200 ADH 250. Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze pro případné další použití.

Návod k obsluze. Protahovačka ADH 200 ADH 250. Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze pro případné další použití. Návod k obsluze Protahovačka ADH 200 ADH 250 Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze pro případné další použití. 9.2.2011 ADH 200 / ADH 250 Protahovačka Všechna práva vyhrazena Holzstar Holzbearbeitungsmaschinen

Více

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy 03 591 A411 CZ Obsah 1. Všeobecné údaje 2 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 2 1.2 Konstrukce a popis funkce 2 1.3 Technická data 3 1.4 Oblast použití

Více

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče Dodávané pilové kotouče Použití Označení Obj. číslo Univerzální pilový kotouč: dřevo Řezy vysoké kvality: dřeva třískových desek Pilový kotouč pro: potažené desky porýhované desky Opravy 210 x 2,2 / 1,4

Více

Vibrační pěch VS 1000 08-2011. Návod k použití

Vibrační pěch VS 1000 08-2011. Návod k použití Vibrační pěch VS 1000 08-2011 Návod k použití 390 8301 002 Česká republika Pouze pro země EU Nevyhazujte elektrické přístroje a nářadí do domovního odpadu! Podle evropské směrnice 2002/96/EU o starých

Více

Profi S # 40140. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany. Čeština English Français.

Profi S # 40140. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany. Čeština English Français. Profi S Čeština English Français Dansk Čeština Slovenčina Nederlands Italiano Norsk Svenska Magyar Hrvatski Slovenščina Româneşte Български Bosanski Srpski # 40140 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse

Více

Nosit ochranu sluchu! P e t te si návod/pokyny! Používejte ochranné brýle. Používejte respirátor!

Nosit ochranu sluchu! P e t te si návod/pokyny! Používejte ochranné brýle. Používejte respirátor! Horní frézka Technické údaje OF 1010 EBQ OF 1010 EQ OF 1010 Q Výkon 1010 W 1010 W 1010 V 720 W Otácky (volnobeh) 10000-24000 min -1 9500-23000 min -1 26500 min -1 Rychlé seøízení hloubky 55 mm 55 mm 55

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Elektrocentrála ZI-STE6000 EAN-kód: 912003923793 0 Přečtěte a dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Technické změny jakož i chyby tisku a sazby vyhrazeny! Stav: 2009 revize 02

Více

BUBNOVÝ ŽACÍ STROJ ŽT-100P

BUBNOVÝ ŽACÍ STROJ ŽT-100P NÁVOD K OBSLUZE BUBNOVÝ ŽACÍ STROJ ŽT-100P OBSAH: 1. Popis stroje 2. Technické údaje 3. Pravidla dopravní bezpečnosti 4. Bezpečnost práce 5. Požární bezpečnost 6. Obsluha stroje, seřizování, mazání, práce

Více

AKU- vrtačka-šroubovák

AKU- vrtačka-šroubovák NÁVOD K OBSLUZE AKU- vrtačka-šroubovák Obj.č.: 823 887 1. BEZPEČNOSTTNÍ UPOZORNĚNÍ Pozor! Při používání elektrického nářadí je nutno dbát ochrany před úrazem elektrickým proudem, dbát bezpečnosti při práci

Více

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÝROBNÍ ČÍSLO A TYP MOTORU UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, Děkujeme vám za zakoupení si motoru Honda. Tato příručka obsahuje pokyny pro údržbu a provoz motorů GCV135 (E) a GCV160 (E). Všechny informace

Více

MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE

MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto motoru Honda. Tento návod k obsluze popisuje obsluhu a údržbu vašeho motoru: GX100 Všechny informace obsažené v této

Více

www.bow.cz tel. 585 378 012 Návod k obsluze Štípačka na dřevo HS 7-1000 HS 6-1000 Návod pečlivě uschovejte pro další použití!!!

www.bow.cz tel. 585 378 012 Návod k obsluze Štípačka na dřevo HS 7-1000 HS 6-1000 Návod pečlivě uschovejte pro další použití!!! www.bow.cz tel. 585 378 012 Návod k obsluze Štípačka na dřevo HS 7-1000 HS 6-1000 Návod pečlivě uschovejte pro další použití!!! Vážený zákazníku, Mnohokrát děkujeme za nákup výrobku firmy Holzstar. Dřevoobráběcí

Více

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F Motorový manuál Version:1.1 Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F OBSAH: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Ovládací prvky na motoru 4 Uvedení do

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

Version 1.2 česky. Vibrační deska HRP90. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 152 19 Art.-Bez.: HRP90

Version 1.2 česky. Vibrační deska HRP90. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 152 19 Art.-Bez.: HRP90 Version 1.2 česky Vibrační deska HRP90 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 152 19 Art.-Bez.: HRP90 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

travních sekaček s benzínovým motorem

travních sekaček s benzínovým motorem travních sekaček s benzínovým motorem GARLAND distributor, spol. s r.o., Hradecká 1136, Jičín Bezpečnostní opatření Sledujte pozorně A) ÚVOD 1) Přečtěte si pozorně návod k použití. Seznamte se s ovládáním

Více

444 / 451. Návod k obsluze. Motorový rosič

444 / 451. Návod k obsluze. Motorový rosič 444 / 451 Návod k obsluze Motorový rosič Upozornění! Před prvním uvedením do provozu si důkladně pročtěte tento návod k obsluze a dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy! 9 450 110 01/2008 Předmluva

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

Bezpečnostní symboly použité na stroji

Bezpečnostní symboly použité na stroji Bezpečnostní symboly použité na stroji DŮLEŽITÉ: Následující značky se nacházejí na Vašem zařízení nebo v přiloženém prospektu výrobku. Před použitím zařízení je důležité seznámit se s významem každé značky.

Více

HYDRAULICKÉ ŠTÍPAČKY DŘEVA Model WL 13/16/20 C/1000

HYDRAULICKÉ ŠTÍPAČKY DŘEVA Model WL 13/16/20 C/1000 Via W. Tobagi, 1-42025 CAVRIAGO (R.E.) Italy tel. +.39..0522.372378 370733 fax + 39.0522.372386 www.woodline-srl.com info@woodline-srl..com HYDRAULICKÉ ŠTÍPAČKY DŘEVA Model WL 13/16/20 C/1000 OBSAHUJE

Více

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Pozor: tento návod k provozu obsahuje upozornění, která jsou důležitá pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto sí bezpodmínečně peč1ivě přečtěte

Více

Drtič zahradního odpadu. Návod k obsluze GTS 900 G. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu)

Drtič zahradního odpadu. Návod k obsluze GTS 900 G. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu) Drtič zahradního odpadu Návod k obsluze GTS 900 G www.gtmprofessional.com (Překlad z originálního návodu) 1 A 1 : 5 1 2 A B 1 : 3 3 4 C B C 1 : 5 5 GTS 900 G Instrukce k montáži 2 1a 1b 1 d a 2 3 4 e f

Více

Návod k použití KŘOVINOŘEZ. Profi 750, Profi 1800

Návod k použití KŘOVINOŘEZ. Profi 750, Profi 1800 Návod k použití KŘOVINOŘEZ Profi 750, Profi 1800 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před uvedením křovinořezu do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Dodržujte všechny uvedené pokyny. Návod

Více

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314 Návod na obsluhu a údržbu pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru Obj. č. D 322 314 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D CZ Návod k obsluze Obj. číslo: 4031610 Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D Všeobecné bezpečnostní pokyny Pozor: Při používání tohoto kompresoru je třeba na ochranu před úderem elektrickým

Více

Pečlivě si přečtěte před uvedením do provozu! Uschovejte pro další použití!

Pečlivě si přečtěte před uvedením do provozu! Uschovejte pro další použití! Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SYPAČ K 51 Pečlivě si přečtěte před uvedením do provozu! Uschovejte pro další použití! Na tento návod k obsluze je třeba nahlížet jako na nedílnou součást stroje. Dodavatelé

Více

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze POZOR! Tento Návod k obsluze obsahuje informace, které jsou důležité pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto si tento Návod k obsluze pečlivě přečtěte. EG

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY NÁVOD K OBSLUZE model N1F KZ2-250 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si důkladně tento návod k obsluze dříve než zahájíte provoz s přístrojem. Návod k

Více

Vibrátor betonu HEBR1500

Vibrátor betonu HEBR1500 Version 1.2 česky Vibrátor betonu HEBR1500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 08 Art.-Bez.: HEBR1500 Obsah Důležité upozornění 2 Před použitím 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 4 Popis 5 Uvedení

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro správkárenský šicí stroj. GC-320 Serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro správkárenský šicí stroj. GC-320 Serie Návod k používání a katalog náhradních dílů pro správkárenský šicí stroj GC-320 Serie ANITA B, s.r.o. Hliníky 2068 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 516 454 774 +420 516 453 496 fax: +420 516 452

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Radlice ASR - 1000. Původní návod k používání

Radlice ASR - 1000. Původní návod k používání Radlice ASR - 1000 Původní návod k používání Obsah 1 Základní informace.... 3 2 Úvod.... 4 2.1 Základní upozornění.... 4 3 Bezpečnost provozu.... 5 3.1 Bezpečnostní předpisy.... 5 4 Použití, technické

Více

Návod k použití 300 / 600

Návod k použití 300 / 600 Návod k použití 300 / 600 Symboly W&H VAROVÁNÍ! (při nedodržení těchto pokynů může dojít ke zranění) POZOR! (při nedodržení těchto pokynů může dojít k poškození zařízení) Všeobecná vysvětlení, není zde

Více

DL-Set # 40400 # 40425 D GB F DK CZ SK NL I. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

DL-Set # 40400 # 40425 D GB F DK CZ SK NL I. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen DL-Set D GB F DK SK NL I # 40400 NOR S # 40425 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com UNICORE nářadí

Více

STANLEY. Tichý invertorový generátor

STANLEY. Tichý invertorový generátor STANLEY Tichý invertorový generátor CZ CZ Překlad originálního návodu Vyrobeno v licenci společnosti: MATRIX sro - Postauer Straße 26 - D-84109 Wörth / Isar - www.matrix-direct.net Stanley je registrovaná

Více

POWX082 & 085 CS 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ...

POWX082 & 085 CS 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost... 4 5.3 Osobní bezpečnost...

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Janser GmbH Maschinen, Fachwerkzeuge, Arbeitskleidung E-mail: info@janser.com Internet: www.janser.com Böblinger Straße 91 71139 Ehningen NĚMECKO Telefon: +49 / 7034 / 127-0 Fax:

Více

Návod na použití. Okružní pila W 8402CI

Návod na použití. Okružní pila W 8402CI Návod na použití Okružní pila W 8402CI RYOBI W-6402NC W-8402NC Kotoučová pila Návod k použití Popis 1. Šroub se šestihrannou zápustnou hlavou 2. Klíč 3. Vnější příruba 4. Spodní ochranná lišta 5. Páka

Více

Návod k použití. Benzínový vysavač / foukač BV 3100

Návod k použití. Benzínový vysavač / foukač BV 3100 Návod k použití Benzínový vysavač / foukač BV 3100 Před prvním používáním stroje si pozorně přečtěte návod! Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín BV3100 Dvoutaktní mulčovací vysavač

Více

Version 1. 2 česky. Šavlová pila BSS720. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 278 75 Art.-Bez.: BSS720

Version 1. 2 česky. Šavlová pila BSS720. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 278 75 Art.-Bez.: BSS720 Version 1. 2 česky Šavlová pila BSS720 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 278 75 Art.-Bez.: BSS720 Obsah: Seznam dílů: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru Obj. č. D 322 678 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

POWX086 & 087 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POWX086 & 087 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost... 4 5.3 Osobní bezpečnost...

Více

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Obj.č. 3936 LI Equi Clip Perfekt (TYP 1400-2-TD) 1 Obsah 1 Bezpečnostní předpisy... strana 3-4 1.1 Všeobecné 1.2 Symboly a výstražné pokyny 1.3 Použití, odpovídající

Více

CZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY vibracemi během práce. 13. Včas zařazujte přestávky. POZOR - Delší používání motorového přístroje může vést k poruchám prokrvení na prstech, rukách nebo zápěstí, které je způsobeno

Více

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA 1.1 Název a adresa výrobce SEA-LAND S.R.L. Via E. Mattei, 25 I-35038 TORREGLIA (PD) Itálie 1.2 Identifikace čerpadla a) popis: čerpadla pro čerpání nafty

Více

Řezač spár CF 13 B. Výrobce: CEDIMA GmbH Larchenweg 3 D-29227 Celle Německo

Řezač spár CF 13 B. Výrobce: CEDIMA GmbH Larchenweg 3 D-29227 Celle Německo Řezač spár CF 13 B Výrobce: CEDIMA GmbH Larchenweg 3 D-29227 Celle Německo CEDIMA GmbH. Laerchenweg 3 D 29227 Celle Německo se jako výrobce uvedeného stroje zavazuje poskytnout servisní služby, záruční

Více

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ ČELNÍ ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ + PTO (TAG3954) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

ES 500 č.v. 4066. Návod na použití. Elektrický provzdušňovač trávníku

ES 500 č.v. 4066. Návod na použití. Elektrický provzdušňovač trávníku ES 500 č.v. 4066 Návod na použití Elektrický provzdušňovač trávníku Elektrický provzdušňovač trávníku ES 500 Vítejte v zahradě GARDENA.. Přečtěte si pozorně návod a dodržujte pokyny, které jsou v něm uvedeny.

Více

GCV 160 * GCV 190. Návod k obsluze. AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. 2003 Vydání české verze 26/06/2006 Copyright

GCV 160 * GCV 190. Návod k obsluze. AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. 2003 Vydání české verze 26/06/2006 Copyright GCV 160 * GCV 190 Návod k obsluze AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. 2003 Vydání české verze 26/06/2006 Copyright 2 OBSAH: ÚVOD... 4 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE. 5 2 POPIS KOMPONENTŮ A OVLÁDÁNÍ MOTORU... 6 3.

Více

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Návod k obsluze Technické informace o produktu Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 2. Technické údaje 4 3. Doprava, balení 5 4. Návod k montáži

Více

Použité harmonizované normy:

Použité harmonizované normy: Provozní návod na brusku jádrových vrtáků KBS Kaindl Schleiftechnik REILING GmbH Remchinger Str. 4 D-75203 KÖNIGSBACH - Stein Tel.:+49 7232 / 4001-0 Fax:+49 7232 / 4001-30 e-mail: info@kaindl-schleiftechnik.de

Více

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703 Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5 Obj. č. D 322 703 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete

Více

Originální návod k použití. 1 Symboly. 2 Bezpečnostní pokyny

Originální návod k použití. 1 Symboly. 2 Bezpečnostní pokyny Originální návod k použití 1 Symboly Symbol Význam Varování před všeobecným nebezpečím Varování před úrazem elektrickým proudem Přečtěte si návod k použití, bezpečnostní pokyny! Noste chrániče sluchu!

Více

Generátor GSE 2700 ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. nářadí s.r.o. VÝROBEK: TYP: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Razítko a podpis prodejny:

Generátor GSE 2700 ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. nářadí s.r.o. VÝROBEK: TYP: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Razítko a podpis prodejny: nářadí s.r.o. ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE VÝROBEK: TYP: Razítko a podpis prodejny: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Generátor GSE 2700 Obj. číslo 40628 Datum prodeje: Číslo výrobku Číslo zakázky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu) SEKAČKY NA TRÁVU

NÁVOD K OBSLUZE. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu) SEKAČKY NA TRÁVU NÁVOD K OBSLUZE (Překlad z originálního návodu) SEKAČKY NA TRÁVU www.gtmprofessional.com Obsah: 1. Důležité bezpečnostní provozní pokyny...3 2. Nalezení čísla modelu...7 3. Volání na linku podpory pro

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více