Všeobecné smluvní podmínky společnosti Thomas Cook Reisen Individual

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné smluvní podmínky společnosti Thomas Cook Reisen Individual"

Transkript

1 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Thomas Cook Reisen Individual Cestovní a platební podmínky Tyto cestovní a platební podmínky jsou součástí s námi uzavírané cestovní smlouvy. U cestovních nabídek jsou některé služby nabízeny za zvláštních podmínek, které jsou uvedeny u popisu služeb v katalogu. O těchto podmínkách se informujte v katalogu. Důležité upozornění: Po uzavření rezervace uvádějte při veškerém písemném kontaktu nebo u žádostí své rezervační číslo. 1. Uzavření cestovní smlouvy 1.1. Na základě našich prospektů nám podáním přihlášky k zájezdu závazně nabízíte uzavření cestovní smlouvy. Cestovní smlouva nabývá platnosti v okamžiku doručení Vaší přihlášky do Oberurselu. O přijetí přihlášky jakýmkoliv způsobem Vás informujeme zasláním potvrzení zájezdu / faktury. Cestovní kanceláře vystupují pouze jako zprostředkovatelé Pokud nemáte naše cestovní a platební podmínky k dispozici při podávání přihlášky po telefonu, pošleme Vám je spolu s potvrzením zájezdu / fakturou Odchyluje-li se obsah potvrzení zájezdu / faktury od obsahu přihlášky, jsme touto nabídkou vázáni po dobu 10 dnů. Smlouva vstoupí v platnost na základě této nové nabídky, pokud nám v této lhůtě předložíte přihlášku, k čemuž může dojít také prostřednictvím uskutečněné platby, pokud Vás při zaslání upozorníme na změnu V případě, že jste jako přihlášený účastník zájezdu neobdržel cestovní dokumenty nejpozději 5 dní před zahájením zájezdu, obratem nás vyrozumějte. Za předpokladu platby z Vaší strany Vám v takovém případě cestovní dokumenty okamžitě zašleme, nebo Vám je u leteckých zájezdů nejdříve jeden den před odletem předáme na odletovém letišti proti předložení dokladu o zaplacení. 2. Platba 2.1. Dohodnutá a na potvrzení zájezdu / faktuře (nebo případně na formuláři pro příkaz k úhradě) vyznačená záloha je splatná do jednoho týdne od obdržení potvrzení zájezdu / faktury. Tato záloha činí 25 %, u zájezdů lodí 20 %, u zájezdů z programů Thomas Cook Last Minute a Neckermann Reisen Last Minute 30 % (zaokrouhleno na celá eura) z celkové částky vyznačené na faktuře, pokud při uzavírání smlouvy nebylo ujednáno jinak. Pojistné je splatné spolu se zálohou. Platba zbylé částky je bez další výzvy splatná 40 dní před zahájením zájezdu. Pokud jste udělili písemný souhlas s inkasní platbou nebo platíte-li kreditní kartou jsou-li tyto možnosti nabízeny, jsou finanční prostředky odepisovány z Vašeho účtu včas, abychom je obdrželi k datu splatnosti. Při platbě kreditní kartou je Vám účtována transakční přirážka ve výši 1 % z celkové ceny zájezdu zaokrouhlená na celá eura. Pokud se při rezervacích uskutečněných po 1. únoru 2014 rozhodnete pro platbu prostřednictvím příkazu k inkasu SEPA, budeme potřebovat Váš písemný souhlas s inkasem. Je třeba, aby tento souhlas při uzavírání rezervace podepsal majitel účtu. Den odpisu ceny zájezdu z účtu (platba zálohy a platba zbylé částky) Vám vždy oznámíme nejpozději jeden den před výše uvedenými daty splatnosti vyznačenými na potvrzení zájezdu / faktuře. Při platbě prostřednictvím inkasa není účtována transakční přirážka. Při platbě převodem se transakční přirážka snižuje na 3 eura. Pokud zvolíte platbu převodem, očekáváme platbu na našem účtu v dohodnutých termínech splatnosti. Před platbou/odpisem z účtu Vám v každém případě bude předáno nebo zasláno potvrzení o pojištění, protože Vaše platba ceny zájezdu je podle 651k BGB pojištěna pro případ insolvence. 2.2 Není-li odpis z účtu, ke kterému jste dali souhlas k inkasu SEPA, nebo odpis z účtu kreditní karty v době splatnosti v důsledku nedostatečného krytí možný, máme právo Vám vyúčtovat vzniklé vícenáklady ve výši 16,83 eur při platbě inkasem nebo 15 eur při platbě kreditní kartou. V takovém případě záleží čistě na Vás, zda nám prokážete, že nám nevznikly žádné náklady nebo že nám vznikly náklady výrazně nižší. Neprovedete-li platby v dohodnutých termínech a je třeba Vás z naší strany

2 upomenout, jsme oprávněni Vám účtovat náklady spojené s upomínkou ve výši 25 eur, přičemž záleží na Vás, zda nám prokážete, že nám nevznikly žádné náklady nebo nám vznikly náklady výrazně nižší Není-li dohodnutá záloha uhrazena ani po zaslání upomínky nebo pokud není cena zájezdu v plné výši uhrazena do zahájení zájezdu, opravňuje nás tato skutečnost k odstoupení od cestovní smlouvy a ke stanovení náhrady škody ve výši odpovídajících paušálů pro odstoupení od smlouvy za předpokladu, že do této chvíle neexistuje vadné plnění, které by k odstoupení od smlouvy opravňovalo Za vydání cestovních dokumentů na servisní přepážce na letišti na Vaše přání nebo pokud v důsledku pozdní rezervace již není možné dokumenty zaslat poštou, účtujeme si poplatek ve výši až 3 eura. Pokud je cena zájezdu na základě zvláštních ujednání splatná teprve v okamžiku vyzvednutí cestovních dokumentů na odletovém letišti, zvyšuje se servisní poplatek na 23 eur za každou transakci. 3. Služby, ceny 3.1. Pro rozsah smluvních služeb jsou závazné popisy služeb ve znění, na jehož základě byla podepsána smlouva, a údaje obsažené v potvrzení zájezdu / faktuře, které se na těchto popisech zakládají. Podpůrná omezení měnící rozsah smluvních služeb vyžadují výslovné schválení Váš zájezd začíná a končí dle rezervované délky pobytu v termínech odjezdu a příjezdu, které jsou specifikovány v prospektu Letenky a mimořádné jízdenky jsou platné pouze v uvedený den. Pokud chcete tuto skutečnost změnit, budeme se snažit Vám za poplatek sehnat náhradní dopravu Pokud z vlastních důvodů nechcete využít Vámi zaplacené služby, můžeme Vám zaručit pouze částečné proplacení těchto služeb, pokud jejich poskytovatel vystaví dobropis, ovšem nikoliv v případech, kdy se jedná o zcela nepodstatné služby Pokud není výslovně ujednáno jinak, jsou ceny na osobu stanoveny pro ubytování v dvoulůžkových pokojích nebo pro Vámi zvolenou kategorii kajuty nebo pro Vámi zvolený typ rekreačního objektu Dětské ceny: Pokud jsou doprovázeny dospělou osobou, mohou být děti mladší 2 let (při přepravě vlakem mladší 4 let) bez nároku na vlastní sedadlo v letadle nebo lehátko ve vlaku při charterových letech přepravovány zdarma, při linkových letech za cenu maximálně 70 eur, dle nabídky. Pokud dítě během cesty dovrší 2. rok života, platí při rezervaci zájezdu podmínky a ceny platné pro děti starší 2 let. Náklady, které v hotelu vzniknou pro děti mladší 2 let, jsou splatné přímo na místě. Na okružních plavbách nemohou být děti mladší 2 let přepravovány. Pro všechny slevy je rozhodující věk při zahájení zájezdu. Není-li stanoveno jinak, umístíme dítě v doprovodu hosta platícího plnou cenu na dvoulůžkovém pokoji a dítě v doprovodu dvou hostů v dvoulůžkovém pokoji s přistýlkou, v apartmánu nebo v pokoji suite. Sleva se neposkytuje na: Příplatky, které vyplývají z přepravní tabulky, jako například příplatky na odletovém letišti, příplatky za letový den, příplatky za přistoupení (kromě vlakové přepravy) a příplatky za hotel na přání na dálkových cestách. Další podrobnosti o slevách naleznete v platných prospektech Chcete-li zájezd prodloužit, obraťte se včas na našeho cestovního průvodce. Prodloužení je v takovém případě možné, pouze není-li Váš pokoj obsazen. Zpáteční let bude záviset na volné kapacitě letadla. V případě, že je z důvodu prodloužení nutné změnit původně zvolené letiště, nemáte nárok na poskytnutí náhradní dopravy. Není-li stanoveno jinak, určuje se cena za prodloužení dle sezónní ceny za týden navíc uvedené v našem katalogu. 4. Změny služeb a cen 4.1. Změny nebo odchylky jednotlivých cestovních služeb od sjednaného obsahu cestovní smlouvy, které budou nutné po uzavření smlouvy a které jsou z naší strany prováděny v dobré víře, jsou dovoleny pouze tehdy, pokud tyto změny nejsou zásadní a pokud nebudou mít vliv na celkový průběh cesty. Pokud změněné služby vykazují nedostatky, zůstávají případné nároky vyplývající ze záruky nedotčeny. Ke změnám zájezdů se sjížděním řeky patří například změny rezervace na stejnou loď

3 patřící loďaři, změny časů cesty a/nebo tras, které se mohou odvíjet od předpovídaného vysokého nebo nízkého stavu vody nebo z bezpečnostních důvodů a z důvodů počasí, kompletní nebo částečné vynechání části trasy nebo realizace části trasy jinými dopravními prostředky, rušení výletů nebo změny programu výletů a případné alternativní ubytování v hotelech. Nejpozději 24 hodin, ale ne dříve než 48 hodin, před zpátečním letem nebo zpáteční cestou se informujte u našeho cestovního průvodce o přesných časech odletu nebo odjezdu Pokud bude muset být za předpokladu výše uvedeného bodu 4.1. odst. 1 let nebo cesta na náš podnět nebo na podnět přepravní společnosti uskutečněn z jiného letiště nebo místa či na jiné letiště nebo místo, převezmeme náklady na náhradní přepravu minimálně ve výši vlakové jízdenky 2. třídy na původně potvrzené letiště/místo. 4.3 Vyhrazujeme si právo odpovídajícím způsobem změnit cenu zájezdu sjednanou v cestovní smlouvě, pokud se přepravní náklady nebo poplatky za některé služby, jako například přístavní nebo letištní poplatky, zvýší, a sice následovně. Zvýší-li se přepravní náklady platné při uzavření cestovní smlouvy, zejména náklady na pohonné hmoty, můžeme zvýšit cenu zájezdu podle následujícího výpočtu: a) při zvýšení nákladů na místo k sezení po Vás můžeme požadovat částku, o niž se cena navýšila; b) v jiných případech vydělíme dodatečné přepravní náklady požadované přepravní společností za dopravní prostředek počtem míst k sezení sjednaného dopravního prostředku. Takto vypočítanou částku navýšení za jedno místo k sezení od Vás pak můžeme požadovat. Budou-li vůči nám navýšeny odvody platné při uzavření cestovní smlouvy, jako jsou přístavní nebo letištní poplatky, pak je možné cenu zájezdu zvýšit o poměrnou částku. Zvýšení je přípustné pouze v případě, že mezi uzavřením smlouvy a sjednaným termínem zájezdu jsou více než 4 měsíce a okolnosti vedoucí k navýšení nevznikly ještě před uzavřením smlouvy a před uzavřením smlouvy jsme je nemohli předvídat. V případě dodatečných změn ceny zájezdu Vás budeme neprodleně informovat. Zvýšení ceny, k němuž dojde později než 20 dnů před zahájením zájezdu, není účinné. U zvýšení ceny o více než 5 % jste oprávněni odstoupit od cestovní smlouvy bez poplatku nebo požadovat účast na minimálně rovnocenném zájezdu, pokud jsme Vám schopni z naší nabídky takový zájezd bez příplatku poskytnout. Tato práva musíte uplatnit neprodleně po ohlášení zvýšení ceny Práva uvedená v předchozím odstavci Vám přísluší i v případě značné změny zájezdu a stejně tak i v tomto případě je nutné uplatnit je po oznámení podstatné změny. 5. Odstoupení od smlouvy, změny rezervace, náhradní osoba 5.1. Kdykoliv před zahájením zájezdu můžete od zájezdu odstoupit. Odstoupení od smlouvy je třeba provést s uvedením rezervačního čísla. Ve Vašem vlastním zájmu a v zájmu zamezení nedorozumění důrazně doporučujeme, abyste odstoupení od smlouvy provedli písemně. Rozhodující pro okamžik odstoupení je doručení prohlášení o odstoupení společnosti Thomas Cook Touristik GmbH 5.2. Odstoupíte-li od cestovní smlouvy nebo nenastoupíte-li cestu (např. kvůli zmeškanému přípoji), můžeme požadovat přiměřenou náhradu za učiněná cestovní opatření a za naše výdaje. Při výpočtu náhrady zohledníme obvykle ušetřené výdaje a možné další obvyklé využití cestovních služeb. V takovém případě záleží čistě na Vás, zda nám prokážete, že nám nevznikly žádné náklady nebo že nám vznikly náklady výrazně nižší než náklady odpovídající výše uvedeným paušálům nebo podmínkám stornování zájezdu uvedeným v katalogu Výše se řídí cenou zájezdu. Paušály pro odstoupení, které musíme požadovat v případě odstoupení ze zájezdu za nahlášeného účastníka, vždy za osobu, resp. obytnou jednotku, v procentech z ceny zájezdu nebo pronájmu, zpravidla činí: U Neckermann Reisen a) U paušálních leteckých zájezdů a letů rezervovaných v rámci programu na míru do 42 dnů před zahájením zájezdu 25 %; od 41. do 30. dne před zahájením zájezdu 30 %; od 29. dne do 22. dne před zahájením zájezdu 35 %; od 21. dne do 15. dne před zahájením zájezdu 45 %;

4 od 14. do 7. dne před zahájením zájezdu 65 %; od 6. do 3. dne před zahájením zájezdu 70 %; od 2. do 1. dne před zahájením zájezdu 80 %; v den zahájení zájezdu nebo v případě nenastoupení cesty 90 %. b) U Neckermann Reisen last minute do 30. dne před zahájením zájezdu 40 %; od 29. do 22. dne před zahájením zájezdu 55 %; od 21. do 15. dne před zahájením zájezdu 65 %; od 14. do 7. dne před zahájením zájezdu 75 %; od 6. dne do 3. dne před zahájením zájezdu 85 %; od 2. dne před zahájením zájezdu až po den zahájení zájezdu včetně 95 % U zájezdu s vlastní dopravou, u vlakových a autobusových zájezdů (kromě rekreačních objektů) do 22. dne před zahájením zájezdu 25 %; od 21. dne do 15. dne před zahájením zájezdu 30 %; od 14. dne do 7. dne před zahájením zájezdu 45 %; od 6. dne do 1. dne před zahájením zájezdu 55 %; v den zahájení zájezdu nebo v případě nenastoupení cesty 75 %. U rekreačních objektů za objekt do 45 dnů před sjednaným počátkem pronájmu 20 %; od 44. do 35. dne před sjednaným počátkem pronájmu 50 %; od 34. dne před sjednaným počátkem pronájmu nebo v případě nenastoupení cesty 80 % Podléhá-li letový tarif odchylným ustanovením (například zvláštní tarif), budou případně při rezervaci oznámeny podmínky pro stornování odlišné od bodu a). Poplatky za stornování a změnu rezervace letů mohou být v závislosti na letecké společnosti a tarifních podmínkách značně rozdílné. Celá řada zvláštních tarifů nenabízí možnost změny rezervace nebo stornování, což rovněž zjistíte při rezervaci letu Bylo-li z katalogů rezervováno a kombinováno více služeb s jednotkovými cenami (například let a okružní jízda), vyúčtují se stornovací poplatky jednotlivě a sečtou se U Thomas Cook Reisen a) U paušálních leteckých zájezdů a letů rezervovaných v rámci programu na míru a v nabídkách pouze lety rezervovaných v rámci TOC FLUG a TOC.NET do 42 dnů před zahájením zájezdu 25 %; od 41. do 30. dne před zahájením zájezdu 30 %; od 29. dne do 22. dne před zahájením zájezdu 35 %; od 21. dne do 15. dne před zahájením zájezdu 45 %; od 14. do 7. dne před zahájením zájezdu 65 %; od 6. do 3. dne před zahájením zájezdu 70 %; od 2. do 1. dne před zahájením zájezdu 80 %; v den zahájení zájezdu nebo v případě nenastoupení cesty 90 %. b) U Thomas Cook Reisen last minute do 30. dne před zahájením zájezdu 40 %; od 29. do 22. dne před zahájením zájezdu 55 %; od 21. do 15. dne před zahájením zájezdu 65 %; od 14. do 7. dne před zahájením zájezdu 75 %; od 6. dne do 3. dne před zahájením zájezdu 85 %; od 2. dne před zahájením zájezdu až po den zahájení zájezdu včetně 95 % U zájezdu s vlastní dopravou, u vlakových a autobusových zájezdů (kromě rekreačních objektů) do 22. dne před zahájením zájezdu 25 %; od 21. dne do 15. dne před zahájením zájezdu 30 %; od 14. dne do 7. dne před zahájením zájezdu 45 %; od 6. do 1. dne před zahájením zájezdu 55 %; v den zahájení zájezdu nebo v případě nenastoupení cesty 75 %.

5 d) U rekreačních objektů za objekt do 45 dnů před sjednaným počátkem pronájmu 20 %; od 44. do 35. dne před sjednaným počátkem pronájmu 50 %; od 34. dne před sjednaným počátkem pronájmu nebo v případě nenastoupení cesty 80 % Podléhá-li letový tarif odchylným ustanovením (například zvláštní tarif), budou případně při rezervaci oznámeny podmínky pro stornování odlišné od bodu a). Poplatky za stornování a změnu rezervace letů mohou být v závislosti na letecké společnosti a tarifních podmínkách značně rozdílné. Celá řada zvláštních tarifů nenabízí možnost změny rezervace nebo stornování, což rovněž zjistíte při rezervaci letu Bylo-li z katalogů Thomas Cook Selection rezervováno a kombinováno více služeb s jednotkovými cenami (například hotel a let), vyúčtují se stornovací poplatky jednotlivě a sečtou se Odchylné stornovací paušály pro výlety, vstupenky na akce a jiné složky zájezdu jsou uvedeny u jednotlivých nabídek a mají přednost před paušály uvedenými zde. Při rezervacích v rámci programů Neckermann Reisen XNER a YNER se nabídka sestavuje podle Vašich přání do výsledného balíčku. K tomu jsou využívány zvláštní tarify poskytovatelů služeb (například leteckých společností, hotelů), které nemohou být zpětně proplaceny, takže v těchto případech platí následující zvláštní paušály pro případ odstoupení od smlouvy: V takovém případě záleží čistě na Vás, zda nám prokážete, že nám nevznikly žádné náklady nebo že nám vznikly náklady výrazně nižší než náklady odpovídající níže uvedeným paušálům. Při odstoupení od smlouvy do 42 dnů před zahájením zájezdu 55 %; do 30 dnů před zahájením zájezdu 60 %; do 22 dnů před zahájením zájezdu 65 %; do 15 dnů před zahájením zájezdu 70 %; do 7 dnů před zahájením zájezdu 80 %; do 3 dnů před zahájením zájezdu 85 %; do dne odjezdu nebo v den odjezdu 90 %. Změna rezervací XNER/YNER dle Vašeho přání, pokud jde o termín cesty, cílovou destinaci, způsob přepravy a odletové letiště, není možná. Při rezervaci cestovních služeb v rámci XNER nebo YNER Vám při jmenování náhradní osoby nebo při změně jména účtujeme vícenáklady požadované poskytovatelem služby. Dále bude účtován administrativní poplatek ve výši 40 eur na osobu Paušály se vztahují na cenu zájezdu nebo pronájmu a jsou vždy zaokrouhleny na celá eura Žádáme Vás, abyste svá přání ohledně změn oznamovali své cestovní kanceláři až po obdržení potvrzení zájezdu / faktury a s uvedením rezervačního čísla. Budou-li po rezervaci zájezdu provedeny změny např. ohledně termínu zájezdu, ubytování, odletového letiště nebo nástupní železniční stanice, vybíráme u leteckých, jakož i u automobilových, vlakových a autobusových zájezdů do 30 dnů před zahájením zájezdu 40 eur na osobu; u rekreačních objektů do 45 dnů před zahájením zájezdu 40 eur za objekt; při dodatečné rezervaci dalších spolucestujících v rekreačních objektech 40 eur za změnu; u lodních zájezdů do 91 dní před zahájením zájezdu 60 eur. Změny rezervací XNER a YNER nejsou možné. Pozdější změny jsou možné pouze po předchozím odstoupení od Vámi rezervovaného zájezdu. Změny pevných rezervací na předběžné rezervace, jakož i změna rezervovaného druhu přepravy a zájezdu, jakož i cílové destinace zájezdu nejsou možné Nastoupí-li na místo nahlášeného účastníka náhradní osoba, jsme oprávněni požadovat náhradu vícenákladů, které nám vzniknou účastí náhradní osoby. Účastník a náhradní osoba ručí za cenu zájezdu jako spoludlužníci. Se změnou v osobě cestujícího nemusíme souhlasit, pokud tato nesplňuje zvláštní požadavky ve vztahu k zájezdu, je v rozporu se zákonnými předpisy nebo úředními nařízeními. Vícenáklady činí zpravidla 40 eur na osobu, u rekreačních objektů za změnu, u lodních zájezdů 45 eur na osobu. U linkových letů a letů z programů na míru jsou změny rezervací a změny jmen možné pouze jako nové rezervace a jen podle obsazenosti míst (a po zaslání popř. již vystavené letenky). Před vystavením letenky činí vícenáklady 40 eur na osobu. Náklady na změnu rezervace a změnu jména po vystavení letenky jsou závislé na zvoleném leteckém tarifu. Některé zvláštní tarify

6 nenabízí možnost změny rezervace nebo stornování. Vaše cestovní kancelář Vás bude před rezervací o příslušných pravidlech informovat Pokud si dvě nebo více osob dohromady rezervovalo lodní kajutu nebo dvoulůžkový či vícelůžkový pokoj a na místo nahlášeného účastníka nenastoupí žádná náhradní osoba, jsme oprávněni požadovat plnou cenu pokoje nebo, pokud je to možné, ubytovat zbývající účastníky jiným způsobem V případě stornování je nutné vrátit zpět již vystavené letenky na linkové lety, jízdenky na vlak nebo jízdní doklady, jinak bychom museli účtovat plnou cenu. 6. Cestovní pojištění Pojištění nákladů na odstoupení od smlouvy a cestovní zdravotní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Důrazně doporučujeme tato pojištění uzavřít, a sice bezprostředně při rezervaci zájezdu. Pro Vaši celkovou bezpečnost doporučujeme uzavření komplexního cestovního pojištění u Europäische Reiseversicherung AG. O tomto pojištění se můžete blíže informovat v našich katalozích nebo ve své cestovní kanceláři. Nastane-li pojistný případ, je nutné neprodleně informovat Europäische Reiseversicherung AG, Mnichov. Likvidace škody není předmětem naší činnosti. 7. Odstoupení od smlouvy ze strany pořadatele zájezdu Není-li dosaženo výslovně stanoveného minimálního počtu účastníků uvedeného v potvrzení o cestě, máme právo zájezd nejpozději šest týdnů před jeho zahájením zrušit. Platby ceny zájezdu budou neprodleně navráceny. V takovémto případě disponujete právy uvedenými v bodě 4.3, posledním odstavci. 8. Záruka 8.1. Pokud není cestovní služba poskytnuta nebo není poskytnuta v souladu se smlouvou, můžete ve stanovené lhůtě požadovat nápravu. Jsme oprávněni zjednat nápravu poskytnutím rovnocenné nebo hodnotnější náhradní služby. Nápravu však nemusíme poskytnout, pokud by představovala vynaložení nepřiměřeného úsilí. Pokud nebyly služby poskytnuty dle smlouvy a pokud jste nahlášení této skutečnosti na místě bez vlastního zavinění opomenuli, můžete po ukončení zájezdu požadovat snížení ceny zájezdu. Je-li zájezd v důsledku nedostatku závažným způsobem narušen a nezjednáme-li v rámci přiměřené lhůty nápravu, nebo není-li třeba stanovovat lhůtu, protože náprava není možná nebo ji odmítáme poskytnout, nebo je-li vypovězení smlouvy ospravedlněno Vaším mimořádným zájmem, můžete, ve vlastním zájmu nejlépe písemně, cestovní smlouvu v rámci zákonných ustanovení vypovědět Dojde-li k vadnému plnění, jste povinni v rámci zákonných ustanovení učinit vše, abyste přispěli k odstranění nedostatku a aby byla případná škoda co nejnižší. Pokud se Vaše zavazadlo při letecké přepravě ztratí nebo je poškozeno, musíte škodu bezpodmínečně nahlásit u letecké společnosti (podat Property Irregularity Report PIR), která přepravu provozovala. Dle přepravních podmínek leteckých společností je nahlášení škody zpravidla předpokladem pro uskutečnění Vašich nároků. Kromě toho je třeba ztrátu, poškození nebo odeslání zavazadla na jiné místo nahlásit cestovnímu průvodci. Za ztrátu nebo poškození cenností nebo peněz v přepravovaném zavazadle nepřijímáme odpovědnost Náš cestovní průvodce není oprávněn uznávat nároky cestujících. 9. Odpovědnost, promlčecí lhůta 9.1. Za narušení služeb, poškození osob a věcí v souvislosti se službami, které jsou provozovány pouze externě (například sportovní akce, výlety, pronájem vozů atd.) a které jsou v cestovní nabídce a v potvrzení výslovně označeny jako externí služby, neručíme ani v případě, že se těchto mimořádných akcí účastní průvodce Naše odpovědnost vyplývající z cestovní smlouvy, pokud jde o škody, které nejsou tělesným poškozením, je omezena na trojnásobnou výši ceny zájezdu,

7 1. pokud škoda cestujícímu nevznikla úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti nebo 2. pokud jsme za Vám vzniklou škodu odpovědni sami v důsledku zavinění cestovního průvodce Naše odpovědnost je vyloučena nebo omezena z důvodů mezinárodních dohod nebo na nich se zakládajících zákonných předpisů, které se použijí na služby provedené poskytovatelem služeb, jejichž ručení je rovněž vyloučené nebo omezené Za nároky na náhradu škody z nedovoleného jednání, které se nezakládají na úmyslu nebo hrubé nedbalosti, ručíme vždy za zákazníka a zájezd do výše trojnásobku ceny zájezdu. Možné, uvedený rámec překračující nároky podle Montrealské dohody v souvislosti s cestovními zavazadly zůstávají nedotčeny. V této souvislosti doporučujeme uzavření kompletní, resp. základní, ochrany ve Vaší cestovní kanceláři nebo v naší pobočce na letišti a) Všechny v úvahu přicházející smluvní nároky z důvodu neprovedení zájezdu v souladu se smlouvu u nás musíte pokud možno písemně uplatnit během jednoho měsíce po smluvně sjednaném konci zájezdu, ledaže Vám bylo bez Vašeho zavinění zabráněno v dodržení lhůty. Tato lhůta platí také pro nahlášení škod na zavazadle nebo zpoždění doručení zavazadla v souvislosti s lety podle bodu 8.2, jestliže je právo na poskytnutí záruky v souladu s 651c odst. 3, 651d, 651e odst. 3 a 4 BGB. Nárok na náhradu škody poškozeného zavazadla je třeba uplatnit do 7 dní, nárok na náhradu škody zpožděného zavazadla do 21 dní po doručení. b) Nároky z nedovoleného jednání, pokud se nejedná o poškození zdraví, u nás musíte pokud možno písemně uplatnit během jednoho měsíce po smluvně sjednaném konci zájezdu, ledaže Vám bylo bez Vašeho zavinění zabráněno v dodržení lhůty. c) V případě poškození zdraví u nás musíte pokud možno písemně uplatnit nároky z nedovoleného jednání během jednoho měsíce po smluvně sjednaném konci zájezdu, pokud byl během smluvně stanovené doby zájezdu znám poškozovatel nebo škodní událost nebo tyto skutečnosti musely být známy. Toto však v žádném případě neplatí, pokud byla škoda hrubě zaviněna námi nebo našimi zástupci nebo pokud Vám bylo bez Vašeho zavinění v dodržení lhůty zabráněno Smluvní nároky cestujících se promlčí po jednom roce, počínaje dnem, kdy měl zájezd podle smlouvy končit. Nároky z nedovoleného jednání, pokud se nejedná o tělesné poškození, poškození zdraví nebo omezení svobody, se promlčí po jednom roce, počínaje dnem, kdy měl zájezd podle smlouvy končit, pokud nebylo poškození úmyslné. V ostatních případech platí zákonná ustanovení. Protáhnou-li se jednání o Vámi vznesených nárocích, promlčecí lhůta se pozastaví, dokud Vy nebo my neodmítneme pokračování jednání. Promlčení nastává nejdříve 3 měsíce po ukončení pozastavení. Nároky na náhradu škody z nedovoleného jednání z důvodu tělesného poškození nebo usmrcení se promlčí po 3 letech. 10. Pasová, vízová a zdravotní ustanovení Dbejte prosím našich informací o pasových, vízových a zdravotních ustanoveních ve Vaší destinaci, neboť za dodržování těchto ustanovení jste sami odpovědni. Veškeré újmy, které vyplynou z jejich nerespektování, jdou k Vaší tíži, s výjimkou případů, kdy jsme Vás neinformovali nebo Vám poskytli špatné informace. Tyto informace platí pro občany Spolkové republiky Německo, pokud jsou vlastníky jí vystaveného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti. Jste-li cizinec nebo majitel cizího cestovního pasu, musíte často respektovat jiná ustanovení. Informujte se prosím u příslušného konzulátu Neručíme za včasné udělení a doručení potřebného víza příslušným diplomatickým zastoupením, pokud jste nás jeho obstaráním pověřili, ledaže jsme zpoždění zavinili Technická zařízení v zahraničí ne vždy odpovídají německému standardu. Respektujte proto prosím bezpodmínečně případný návod k použití. 11. Informační povinnost, pokud jde o totožnost provozujícího leteckého dopravce V souladu s nařízením (EU) č. 2111/05 o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce jsme při provádění rezervace povinni Vás informovat o totožnosti provozující letecké společnosti nebo společností u všech služeb souvisejících s leteckou přepravou v rámci rezervovaného zájezdu. Pokud v okamžiku rezervace totožnost provozující letecké společnosti

8 ještě není známa, informujeme Vás o letecké společnosti nebo společnostech, které tento let pravděpodobně budou provozovat. Jakmile se dozvíme, která letecká společnost bude let provozovat, budeme Vás o této skutečnosti informovat. Dojde-li ke změně provozující letecké společnosti, budeme Vás o této skutečnosti rovněž informovat. Budeme neprodleně podnikat všechny adekvátní kroky, abychom zajistili, že o změně budete informováni, jak nejrychleji to bude možné. Kompletní seznam EU je dostupný na internetové adrese 12. Ochrana údajů a všeobecná ustanovení Shromažďování a zpracovávání všech osobních údajů probíhá v souladu s německými zákonnými ustanoveními týkajícími se ochrany údajů. Shromažďujeme a našim partnerům předáváme pouze ty osobní údaje, které jsou nutné k uskutečnění Vaší cesty. Tito partneři a naši zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí. Proti dalšímu využívání Vašich osobních údajů k reklamním účelům a/nebo předávání těchto údajů k reklamním účelům můžete kdykoliv vznést námitku na adrese Thomas Cook AG, Abteilung DMS, Thomas-Cook-Platz 1, Oberursel. Po obdržení této námitky Vám okamžitě přestaneme zasílat reklamní nabídky včetně našeho katalogu a/nebo nebudeme Vaše údaje nadále předávat pro reklamní účely. Pokud zájezd financujete z úvěru, předáváme si za účelem kontroly úvěru a monitorování bonity a pro marketingové účely údaje s jinými společnostmi poskytujícími skupinové služby a případně se společností Schufa a společnostmi Producta Daten-Service GmbH, Adam-Opel-Str. 18, Frankfurt a Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, Baden-Baden. Vaše potřeby, které je třeba chránit, při těchto postupech zohledňujeme. Zprostředkování údajů státním agenturám a úřadům probíhá pouze v souladu s platnými právními předpisy Všechny údaje v našich prospektech jsou zveřejňovány po předchozím úředním schválení a právním posouzení. Jednotlivé součásti těchto prospektů odpovídají stavu, v němž byly v okamžiku tisku Se zveřejněním nových prospektů ztrácejí všechny naše předchozí publikace o shodných destinacích a termínech svoji platnost Patrné tiskové a početní chyby nás opravňují k napadení platnosti cestovní smlouvy. Pořadatel zájezdu: Thomas Cook International AG, Churerstrasse 47, CH-8808 Pfäffikon Stav k: září 2014 Dokument byl přeložen na základě podmínek platných dne Aktuální verzi naleznete zde: Tento překlad je majetkem společnosti Thomas Cook s.r.o.!