Pátý ročník soutěže Mléčná farma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pátý ročník soutěže Mléčná farma"

Transkript

1 Pátý ročník soutěže Mléčná farma Poslední týden v dubnu proběhly po asi tříleté přestávce návštěvy farem v rámci pátého ročníku soutěže o nejlepší mléčnou farmu. Mezi finalisty vybrala odborná komise celkem deset farem, po pěti mezi chovateli holštýnského a českého strakatého plemene. Hlavními kritérii byly počet somatických buněk v mléce, průběh a hygiena dojení, ale komisi zajímalo také ustájení jednotlivých kategorií skotu, krmení a celková úroveň a management chovu. Pátý ročník soutěže připravil vyhlašovatel, společnosti Pfizer, za podpory generálního partnera společnosti Agrofert a partnerů soutěže společností Alltech, Eurofarm a Sano. Projekt podpořil i Svaz chovatelů českého strakatého skotu a Zemědělský svaz České republiky. Mediálním partnerem tohoto projektu je již tradičně vydavatelství Profi Press. Cílem projektu je motivovat producenty mléka k zavádění opatření ke zvyšování kvality mléka a zejména ocenit úsilí, které vyžaduje produkce takového mléka. Chovatelé mají také možnost získat informace a doporučení od členů odborné komise a také s nimi konzultovat své názory i představy pro zlepšení chovu. Podmínky pro účast v soutěži Účastník soutěže musí být chovatelem skotu na území České republiky a musí pravidelně sledovat počet somatických buněk v rámci kontroly užitkovosti. Letošního ročníku se mohli zúčastnit chovatelé dojnic s počtem krav základního stáda nad 100 strakatých dojnic v ml mléka a v holštýnských chovech v ml mléka. Mezi finalisty vybrala odborná komise celkem deset farem, po pěti mezi chovateli holštýnského a českého strakatého plemene. Vítězové každé skupiny chovatelů podle chovaného plemene budou i finančně oceněni. Tři nejlepší farmy získaly za první místo Kč, za druhé Kč a farma na třetí příčce obdrží Kč. Slavnostní předání cen vítězům proběhlo 10. května na semináři ve Větrném Jeníkově a dočtete se o něm v dalším čísle časopisu. kusů. Novinkou tohoto ročníku bylo rozdělení soutěže do dvou skupin podle chovaných plemen, českého strakatého a holštýnského. K hodnocení výsledků byly využity sestavy programu Milk Profit Data. Týden na farmách Složení komise Odborná komise navštívila v rámci soutěže v týdnu od 23. dubna deset farem. Ve skupině chovatelů českého strakatého skotu to byl chov ZOD Borovany na Českobudějovicku, Kravín Svojek z jihovýchodní části okresu Semily, dále farma Řenče v okrese Plzeň-jih a farma Štichovice z okresu Plzeň-sever. Na jižní Moravě chovají český strakatý skot ve Velkých Němčicích v okrese Břeclav. Chovatele holštýnského plemene zastupovaly VKK Chodeč z Českokrumlovska, navštívili jsme také farmu Kouty na Nymburku, dalšími účastníky byli chovatelé z Malčína z Vysočiny v okrese Havlíčkův Brod. Již potřetí se soutěže zúčastnili chovatelé z farmy Roudnice z Královéhradecka a na Domažlicku komise viděla farmu Tlumačov. Členy odborné komise byli MVDr. Jiří Davídek, privátní veterinární lékař, a pořádající firmu Pfizer Animal Health zastupoval MVDr. Libor Borkovec a předsedkyní byla Ing. Růžena Seydlová, Ph.D. (Milcom, a. s.). Vyhlášení a odměna vítězům Do soutěže se letos přihlásilo dvacet chovů českého strakatého skotu a dvacet jedna chovatelů holštýnského skotu. Průměrný počet dojnic přihlášených farem byl 391 v chovech českých strakatých dojnic s minimem 193 a maximem 575 kusů a 420 kusů v chovech holštýnských dojnic (minimálně 196 a maximálně 788 dojnic). Průměrný počet somatických buněk za posledních 12 měsíců podle Milk Profit Data byl v chovech českých Mléko se ve Štichovicích získává v rybinové dojírně První den návštěva tří farem První den byl rozvrh návštěv koncipován tak, že v době ranního dojení byla komise ve Štichovicích, na jeho konci v Řenči a odpolední dojení se stihlo na farmě v Tlumačově. Farma ZDV Štichovice hospodaří v okrese Plzeň-sever na rozloze 950 ha zemědělské půdy. Chovají 330 dojnic českého strakatého plemene s užitkovostí 7900 kg mléka s průměrnou tučností 3,93 % a s obsahem bílkovin 3,53 %, průměrný počet somatických buněk je podle kontroly užitkovosti v ml mléka. Dojí se v rybinové dojírně DeLaval s 2 x 10 stáními, pro toaletu vemene využívají jednorázové vlhké hadrové utěrky. Mléko dodávají do mlékárny v Kralovicích. Dojnice jsou ustájeny ve volné boxové stáji s loži dostýlanými slámou a krávy stojící na sucho a před porodem ve volné stlané stáji. Paznehty krav ošetřují dvakrát ročně a dále průběžně podle stavu paznehtů jednotlivých zvířat. Telata jsou v období mléčné výživy ustájena ve stalých individuálních kotcích pod přístřeškem, jednotlivé kotce jsou odděleny slamnatou stěnou. V období rostlinné výživy jsou telata ustájena skupinově ve stlaných kotcích. Pro krmení používají mj. vojtěškovou senáž, kukuřičnou a hrachovou siláž, seno. Volná boxová stáj s dostýlanými loži pro štichovické dojnice 9

2 Ve stáji pro dojnice se v Řenčích stele separátem Pouze v Tlumačově dojí v tandemové dojírně Hygiena dojení se hodnotila i v rybinové dojírně farmy Řenče Produkční stáj v Tlumačově má boxy s matracemi Farma Řenče je jedním z hospodářství zemědělské společnosti Lukrena a. s. Dolní Lukavice v oblasti Plzeň-jih. Chovají 378 dojnic českého strakatého plemene s průměrnou užitkovostí 7140 kg mléka, tedy 20,8 litrů denně na ustájenou krávu. Tučnost mléka je 4,13 % a obsah bílkovin 3,6 %, průměrný počet somatických buněk zjišťovaný kontrolou užitkovosti je v ml mléka. Počet dojnic chtějí postupně zvýšit až na 410 kusů. Dojí se v rybinové dojírně Fulwood s 2 x 12 stáními a mléko dodávají do mlékárny Kralovice. Pro toaletu mléčné žlázy před dojením se používají jednorázové papírové utěrky a na prediping pěnu Calgodip ER soft a Calgonit sterizid forte 15 pro dezinfekci dojicího zařízení a pro dezinfekci struků po dojení Calgodip D500. Dojnice jsou ustájeny ve volné boxové stáji s loži slanými separátem. Krávy stojící na sucho, které se zaprahují plošně antibiotiky (Orbenin extra DC čistí pomocí vlhčených jednorázových papírových utěrek a pro predipping se používá Calgodip Sterizide a po něm přípravek Kamilla Oro. Dojnice jsou v produkční stáji ustájeny volně v boxech vybavených matracemi ošetřovaných Dekamixem. Krávy stojící na sucho mají ve volné stáji boxy přistýlané slámou a porodní kotce mají hlubokou podestýlku. Třikrát ročně paznehtář se zootechnikem upravuje a ošetřuje paznehty a dále potom celoročně průběžně podle potřeby. Zaprahuje se antibiotiky, případně se využívá kombinace přípravků antibiotických i neantibiotických (Kloxerate Plus D. C., Noroseal). Krmí se mj. travní senáž, kukuřičná siláž, pivovarské mláto, seno. ZOD Mrákov má novou bioplynovou stanici v Poběžovicích, která využívá senáže (denně tun senáže denně) a zbytků krmiva nevhodného pro skot a kejdu. a používá se i Calgodip T-Hexx Dry), v období přípravy na porod jsou ustájeny ve stlané stáji s pastevním výběhem. Paznehty plemenicím ošetřují dvakrát ročně. Telata jsou ustájena ve stlaných boxech v teletníku. Průměrný úhyn telat je v současnosti pod 4 % a včetně mrtvě narozených telat je to 4,71 %. Krmí se např. jetelová a travní senáž, kukuřičná siláž a hrachová, GPS, CCM, pivovarské mláto konzervované ve vaku, jalovicím a kravám stojícím na sucho se přidávají 2 kg sena denně. Farma Tlumačov je součástí ZOD Mrákov a hospodaří na Domažlicku. Chovají 235 dojnic holštýnského plemene s průměrnou užitkovostí 9200 kg mléka o tučnosti 3,85 % tuku a obsahu bílkovin 3,21 % a průměrným počtem somatických buněk v ml mléka Mléko dodávají do mlékárny Kralovice. Dojí se v tandemové dojírně Fulwood s 2 x 4 stáními. Struky před dojením 10 Den druhý v jižních Čechách V úterý v době ranního dojení byli členové komise v Borovanech a odpoledne pak na Českokrumlovsku na jedné z farmě ZD Netřebice. V ZOD Borovany na Českobudějovicku chovají 575 dojnic českého strakatého plemene. Průměrná užitkovost dojnic je 7230 kg mléka s obsahem tuku 4,25 % a 3,62 % bílkovin. Průměrný počet somatických buněk v mléce je podle kontroly užitkovosti v ml. Dojnice jsou ustájeny ve volné boxové stáji, lože jsou podestýlána separátem a řezanou slámou s vápencem. Také krávy stojící na sucho jsou ustájené v boxové stáji se stejným systémem podestýlání a mají k dispozici pastevní výběh. Paznehty se kontrolují a upravují pravidelně třikrát ročně. Dojnice zaprahují se kombinováním antibiotických a neantibiotických preparátů (Drycloxa-kel, Calgodip T-Hexx Dry).

3 V Borovanech dojí v rybinové dojírně s 2 x 12 stáními Dojí se v rybinové dojírně Farmtec s 2 x 12 stáními. Pro očištění struků před dojením používají dojiči vlhkou jednorázovou papírovou utěrkou. Pro prediping se využívá preparát Calgodip ER soft a po dojení před odchodem do stáje Calgodip Green. Mléko se dodává do mlékárny v Klatovech. Telata jsou odchovávána ve venkovních individuálních boxech a následně ve skupinových venkovních boxech. Pro krmení se využívá také jetelová a travní senáž, kukuřičná siláž, CCM, pivovarské mláto, seno. V ZOD jsou telata v době mléčné výživy ustájena v dřevěných individuálních boxech Krávy zaprahují plošně antibiotiky (Kloxerate, Cepravin) a používají také přípravek Orbeseal. Telata jsou v době mléčné výživy ustájena ve venkovních individuálních boxech a následně ve venkovních skupinových boxech. Dojí se v rybinové dojírně DeLaval s 2 x 10 stáními. Pro toaletu vemene dojičky používají vlhčenou jednorázovou papírovou utěrku, dezinfikují struky před dojením i po něm. Pro prediping používají prostředky Apol First a Triolet a pro postidiping bariérový dezinfekční přípravek Io Shield. VKK Chodeč je farmou ZD Netřebice a hospodaří v oblasti Českého Krumlova na 700 ha zemědělské půdy. Chovají 280 dojnic holštýnského plemene s průměrnou užitkovostí 7800 kg a tučností 4,39 % a s obsahem bílkovin 3,35 % a počtem somatických buněk v ml mléka. Mléko dodávají do mlékárny v Klatovech. Dojnice v produkční stáji jsou ustájeny volně, ve slámou přistýlaných boxech a třikrát týdně se do boxů dosypává vápenec. Podobně jsou ustájeny i krávy stojící na sucho. Všem dojnicím upravují dvakrát ročně paznehty. 11 Pro krmení se využívá také jetelová a travní senáž, kukuřičná siláž a seno, vysokoužitkové dojnice dostávají také glycerol. Ve středu z jižní Moravy na Vysočinu Zemos a. s. Velké Němčice hospodaří na jižní Moravě v okrese Břeclav a chovají zde 570 dojnic českého strakatého plemene. Průměrná užitkovost je asi 7590 kg mléka s obsahem 3,98 % tuku a 3,48 % bílkovin, počet somatických buněk z kontroly užitkovosti byl průměrně v ml mléka.

4 Holštýnské dojnice v dojírně na farmě Chodeč Dojí se v rybinové dojírně Fulwood s 2 x 14 stáními. Mléko se dodává do mlékárny Olma a. s. Pro očištění vemen se v dojírně používá jednorázová hadrová utěrka a před dojením také prostředek Kenopure. Po podojení před odchodem do stáje se na struky používá Kenostart. Dojnice v období rozdojování (prvních dní laktace, u prvotelek 100 dní) se dojí třikrát denně. Dojnice jsou v produkční stáji ustájeny volně s boxy dostlanými slámou. Krávy v období stání na sucho, zaprahované plošně antibiotiky (Orbenin extra Dry Cow, Rilexine 500), jsou ve stáji s hlubokou podestýlkou. Paznehty se kravám ošetřují denně podle potřeby. Na farmě inseminují sami zootechnici, ošetřovatelé jsou hmotně zainteresováni na vyhledávání říjí a na březosti krav. Servis perioda je 98 dní, inseminační index 2,4. Telata jsou v období mléčné výživy Ustájení telat v plastových boxech v Chodči ku. Telata se odstavují ve dvou měsících a ustájí se po čtyřech společně a následně jsou ustájeny po deseti v době rostlinné výživy (do šesti měsíců věku). Pro krmení se používá např. jetelová a travní senáž, kukuřičná siláž, seno. ustájena ve venkovních individuálních boxech a následně ve skupinových kotcích s hlubokou podestýlkou. Ke krmení se využívá mimo jiné vojtěšková a žitná senáž, kukuřičná siláž, seno. Malčínská a. s. hospodaří na Vysočině v okrese Havlíčkův Brod na 500 ha zemědělské půdy. Chovají 200 dojnic holštýnského plemene s užitkovostí kolem 8500 kg mléka s obsahem 3,99 % tuku a 3,41 % bílkovin a počtem somatických buněk v ml mléka. Dojí se v rybinové dojírně Agromilk s 2 x 8 stáními a mléko dodávají do mlékárny Pribina TPK, s. r. o. Dojnice jsou ustájeny ve volné boxové stáji s loži přistýlanými slámou, podobně jako krávy stojící na sucho. Paznehty dojnic se ošetřují dvakrát ročně a dále podle potřeby. Jalovice odchovávají ve stlané boxové odchovně s venkovním krmištěm a telata ve stlaných boxech kotcích v teletní- Nakonec zase ve třech chovech Ve Středočeském kraji jsme navštívili farmu v Roudnici při ranním dojení, v Koutech na Nymbursku se dojí třikrát denně, a tak se stihlo i odpolední dojení v Podkrkonoší na farmě Svojek. Farma Roudnice, s. r. o. hospodaří na Královéhradecku, chovají asi 360 dojnic holštýnského plemene s průměrnou užitkovostí 8400 kg mléka (3,65 % tuku a 3,29 % bílkovin a počet somatických buněk průměrně v ml mléka). Mléko dodávají do mlékárny Niva, s. r. o., Dolní Přím. Dojnice jsou ustájeny ve volné boxové stáji, boxy jsou přistýlány slámou V období rostlinné výživy jsou v Němčicích telata ustájena ve skupinových kotcích Odborná komise sledovala průběh dojení i ve Velkých Němčicích a v období duben až listopad využívají přes noc pastevní výběh s volným přístupem do stáje. Podobně jsou ustájeny krávy stojící na sucho, tedy ve volné boxové přistýlané stáji s pastevním výběhem. Dojnice se selektivně zaprahují pomocí antibiotik (Virbactan). Paznehtům dojnic se věnuje péče třikrát za rok a také podle potřeby. Dojí se v rybinové dojírně DeLaval s 2 x 9 stáními. Pro toaletu mléčné žlázy používají dojičky jednorázové papírové utěrky vlhčená v dezinfekčním roztoku. Před dojením struky nedezinfikují a pro postdipping používají přípravek Dipal. Telata odchovávají ve venkovních boxech, po měsíci se přesunují do školky a po třech týdnech do venkovních skupinových kotců se stlanými boxy. Pro krmení se využívá také vojtěšková a travní senáž, siláž z kukuřice a v letošním roce také čiroku, prozatím z 12 hektarů, CCM, cukrovarské řízky, 12

5 Dojírna v Malčíně v době návštěvy odborné poroty Stáj pro odchov jalovic rekonstruují Malčinští svépomocí Jalovice jsou na farmě v Roudnici odchovávány ve skupinových kotcích se stlanými boxy Rybinová dojírna v Roudnici má 2 x 9 stání seno. Konzervovaná krmiva silážují ve vacích, ročně jich naplní asi dvacet. Farma Kouty je součástí zemědělského podniku Poděbradská Blata, a. s. v okrese Nymburk. Chovají 600 dojnic holštýnského plemene s užitkovostí kolem kg mléka s obsahem 3,84 % tuku a 3,36 % bílkovin a průměrným počtem somatických buněk v ml mléka. Mléko dodávají do Polabských mlékáren v Poděbradech. Dojnice jsou ustájeny ve volné boxové stáji s s přistýlanými loži a krávy stojící na sucho ve stáji s hlubokou podestýlkou. Hnůj se vyhrnuje třikrát denně a také se třikrát denně přistýlají boxy. Ve stájích jsou dojnice rozmístěny podle fáze laktace. Na farmě se dojnice zaprahují pomocí kombinace antibiotických a neantibiotických prostředků (Orbenin extra Dry DC, Kloxerate DC, Orbeseal). Paznehty plemenic jsou upravovány třikrát za rok. 13

6 Také v Koutech jsou starší telata ustájena ve venkovních skupinových kotcích Telata ve Svojku jsou po čtyřech ustájena v dřevěných stlaných boxech v teletníku V produkční stáji na farmě Kouty jsou boxy dostýlané slámou České strakaté dojnice ve Svojku se dojí v rybinové dojírně s 2 x 8 stáními Dojí se třikrát denně v rybinové dojírně Wesfalia s 2 x 10 stáními, struky čistí pomocí jednorázové hadrové utěrky. Pro dezinfekce před dojením používají Deprosan premix a po dojení bariérový přípravek pro dezinfekci struků Valiant Barrier. Telata jsou odchovávána v individuálních venkovních boxech a později skupinově v teletníku nebo ve venkovních skupinových boxech. Odchovna mladého dobytka je v nedaleké vesnici Křečkov, kam se převážejí také zaprahnuté krávy. Asi 14 dní před otelením se přesunují zpět do Kout, stejně jako vysokobřezí jalovice. Krmné dávky se kombinují z vojtěškové senáže, kukuřičné siláže, vlhkého šrotovaného zrna ječmene kombinováním antibiotických a neantibiotických preparátů (Virbactan, Matarie). O paznehty dojnic pečují minimálně dvakrát za rok. Dojí se v rybinové dojírně Farmtec s 2 x 8 stáními. Pro přípravu mléčné žlázy se používá vlhká jednorázová papírová utěrka a před dojením také preparát Dermaline a po něm na postdiping Kamilla. Telata jsou odchovávána v teletníku v dřevěných individuálních boxech stlaných slámou a po čtyřech přesunována do skupinových také dřevěných stlaných boxů na protilehlé straně teletníku. Krmí se mj. jetelová i travní senáž, kukuřičná siláž, seno. a pšenice, cukrovarských řízků, pivovarského mláta. Farma Svojek je jedním z hospodářství DS Agro Libštát s. r. o. v jihovýchodní části okresu Semily v podhůří Krkonoš. Hospodaří na ploše 900 ha zemědělské půdy a chovají 193 dojnic českého strakatého plemene. Průměrná užitkovost dojnic je 6380 kg mléka se 3,97 % tuku a 3,34 % bílkovin, průměrný počet somatických buněk v mléce je podle výsledků kontroly užitkovosti v ml. Mléko dodávají do mlékárny Pragolaktos a. s. V produkční stáji jsou dojnice ustájeny volně v boxech dostýlaných slámou a podobně jsou ustájeny i dojnice stojící na sucho. Ty se zaprahují 14 V DS Agro Libštát s. r. o. postavili novou bioplynovou stanici, kterou spustili asi před půl rokem. Členové komise byli ve všech chovech vlídně přijati a zootechnici i ostatní pracovníci farem se představování svých podniků věnovali. Z návštěv farem vyplynulo, že v letošním, resp. loňském roce bylo v porovnání, například s ročníkem minulým před třemi lety, velmi dobře připraveno objemné krmivo, zvýšila se kvalita senáží a siláží. Při inspekci na farmách bylo mj. zjištěno, že pozornost je věnována welfare všech kategorií skotu a rovněž hygiena při dojení se zlepšila, ale přesto v ní existují ještě rezervy. Text a foto Alena Ježková

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU Hlavní vzdělávací program projektu je rozdělen na tyto segmenty: ekonomika výroby mléka, optimalizace tržeb, struktura výdajů (rozhodující výdaje a jejich hodnocení), nástroje

Více

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Tomáš Hrůša (c) AGRO-partner, s.r.o. 1 Obsah prezentace - O firmě AGRO-partner - Jednotlivé produkty: - Přihrnovač Lely Juno - GreenStall

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Dojnice na pastvě Trocha historie Divokým předkem tura domácího byl pravděpodobně pratur. Poslední jedinec tohoto divokého plemene uhynul v polských

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014. doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc.

NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014. doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014 doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. INVESTIČNĚ NÁROČNÁ ZAŘÍZENÍ DO STÁJÍ nové tvary stranových boxových zábran automatické krmné soustavy

Více

CowSignals a návrh stáje pro dojnice

CowSignals a návrh stáje pro dojnice CowSignals a návrh stáje pro dojnice 6 svobod pro lehací box: Přemýšlejte jako kdyby to byla vaše vlastní postel Čistá, suchá, měkká s dostatečným prostorem k tomu, abyste si snadno lehli i vstali. Krávy

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K NÁKLADŮM = ZÁKLAD EKONOMIKY VÝROBY MLÉKA

RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K NÁKLADŮM = ZÁKLAD EKONOMIKY VÝROBY MLÉKA RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K NÁKLADŮM = ZÁKLAD EKONOMIKY VÝROBY MLÉKA STRUKTURA NÁKLADŮ mléko - litry 645355 5,81 Kč / q 1880076 Kč/l krmiva 1589348 2,91 ND kuk.sil 90 523311 0,811 mzdy 957845 1,48 vojt.komp 100

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období Reprodukční období dojnic průřez obdobím Období stání na sucho, porod a poporodní období Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Manuál Unikátní sestavy

Manuál Unikátní sestavy Manuál Unikátní sestavy Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled somatických

Více

Fermenten ROLS Lešany o efektu přesvědčil

Fermenten ROLS Lešany o efektu přesvědčil ZPRAVODAJ podzim 2007 Vážení přátelé a obchodní partneři, do nového roku 2008 Vám přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho životních i pracovních úspěchů. kolektiv firmy AGRO-BEST spol. s r.o. Fermenten

Více

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Mléčná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Plemena skotu Nejvíce zvířat v Asii a Americe, stavy skotu v Evropě tvoří přibližně 9 %, populace skotu = 300-350 plemeny (mléko,

Více

Mléčná užitkovost skotu. cvičení

Mléčná užitkovost skotu. cvičení Mléčná užitkovost skotu cvičení Terminologie Laktace = úsek od otelení do zaprahnutí Normální laktace = laktace s řádným průběhem trvající 250 a více dnů, s minimální užitkovosti 2000 kg mléka Nenormální

Více

CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie. Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie. Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhříněves OBSAH PŘEDNÁŠKY CHOVNÝ KOMFORT, WELFARE SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE

Více

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s.

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s. 1. Úvod Kontrola mléčné užitkovosti u krav v jednotlivých chovech je jedním ze základních chovatelských opatření, které slouží chovatelům a šlechtitelům, pro selekci zvířat, práci se stádem, a je zároveň

Více

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 Základní ukazatele z chovu dojnic rok stavy dojnic dojnice/stáj průměrná laktace 1. laktace

Více

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015 Manuál Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Detail zvířete, karta zvířete Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

Chov skotu v Sasku, aneb Amerika za humny?

Chov skotu v Sasku, aneb Amerika za humny? CHOV A VÝŽIVA SKOTU Chov skotu v Sasku, aneb Amerika za humny? Návštěva mléčné farmy Hennersdorf, SLW Sadisdorfer Landwirtschafts GmbH Při poslední návštěvě našeho specialisty na chov a výživu vysokoprodukčních

Více

KONTROLNÍ DNY ZÁKLAD SPRÁVNÉHO MANAGEMENTU V CHOVU KATEGORIE DOJNICE

KONTROLNÍ DNY ZÁKLAD SPRÁVNÉHO MANAGEMENTU V CHOVU KATEGORIE DOJNICE KONTROLNÍ DNY ZÁKLAD SPRÁVNÉHO MANAGEMENTU V CHOVU KATEGORIE DOJNICE Bc. Stanislav Staněk, DiS., Doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc., Ilona Bečková Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves

Více

Výroční členská schůze ZD Košťálov a.s., 27. 6. 2015

Výroční členská schůze ZD Košťálov a.s., 27. 6. 2015 Výroční členská schůze ZD Košťálov a.s., 27. 6. 2015 Vedoucí pracovníci DS Agro Košťálov s.r.o. Ing. Miloš Franc Lukáš Hašek Petr Kučera Koordinátor výroby Hlavní agronom Technik rostlinné výroby Ing.

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Využití přirozených obranných mechanismů vemene v boji proti vzniku mastitid

Využití přirozených obranných mechanismů vemene v boji proti vzniku mastitid Využití přirozených obranných mechanismů vemene v boji proti vzniku mastitid Jana Jelínková 10.května 2012, Větrný Jeníkov Dojící technologie Dojení - postupy Hygiena, dezinfekce.. Mastitis Typ a hygiena

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme Zkušenosti s pilotním recirkulačním akvakulturním systémem ve firmě AGRICO s.r.o. Experience with pilot recirculation aquaculture system in the company AGRICO s.r.o. Ing. Miroslav Kašparů Jiří Jakobartl

Více

V tomto čísle najdete

V tomto čísle najdete Zpravodaj 1/2012 V tomto čísle najdete Farma Petrovice vítěz soutěže O nejlepší odchov jalovic 2012 ZD Krásná Hora nad Vltavou a. s. na Příbramsku dlouhodobě patří mezi špičku zemědělských podniků v celé

Více

Management reprodukce jalovic dojných plemen

Management reprodukce jalovic dojných plemen Management reprodukce jalovic dojných plemen Paul M. Fricke, PhD Professor of Dairy Science University of Wisconsin - Madison Růst jalovic Věk při prvním otelení = 24 měs. Narození 1.otelení 2.otelení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2011 Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407 V Brništi dne 27. 2. 2012 1) OBECNÉ ÚDAJE 1 a) Údaje z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní

Více

Přehled doprovodného programu

Přehled doprovodného programu Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky 23. 26. 6. 2011, Brno Výstaviště Hlavní program pavilony F a G1 Přehled doprovodného programu Čtvrtek, 23. 6. 2011 - Den chovatelů MASNÉHO SKOTU

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Vážení obchodní přátelé, Předem si Vás dovoluji pozdravit a poděkovat za zájem o spolupráci s naší firmou REUS group, s.r.o. a o předložení naší technické specifikace a cenové nabídky. Něco o společnosti

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Zvířata zařazená do hodnocení V modelu plemene H jsou hodnoceny krávy s podílem krve H nebo 75% a výše. V modelu plemene C jsou hodnoceny krávy s podílem krve

Více

V tomto čísle najdete

V tomto čísle najdete Zpravodaj 1/2010 Vážení obchodní přátelé, Chtěl bych Vás informovat o změnách, které proběhly v naší společnosti. Po určitých majetkových peripetiích v loňském roce je jasno. Agro-Best vlastní Volac International

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Lidstvo mléko získává a využívá: od skotu, koz, ovcí, buvolů, jaků, velbloudů, lam, zebu, sobů, koní

Lidstvo mléko získává a využívá: od skotu, koz, ovcí, buvolů, jaků, velbloudů, lam, zebu, sobů, koní Produkce mléka Hlavní zdroje: Základy obecné zootechniky, Majzlík, Hofmanová, Vostrý, 2012 ČZU Praha Obecná zootechnika, Hajič, Košvanec, Čítek, 1995, JU, Č.B. Obecná zootechnika (cvičení), Hajič, Košvanec,

Více

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8.

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8. Stránka 1 SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8. VÝZVA PRIORITNÍ OSA 2 - Zlepšová kvality ovzduší a omezová

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

Efektivní manipulace kejdy s DeLaval technologií

Efektivní manipulace kejdy s DeLaval technologií Efektivní manipulace kejdy s DeLaval technologií Klíčovým faktorem pro každou farmu je množství kejdy. Časté čištění kejdy zlepšuje hygienu a pohodlí dojnic. Efektivní manipulace je předpokladem lepší

Více

V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC. Národní agentura pro zemědělský výzkum

V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC. Národní agentura pro zemědělský výzkum QH91260 VÝZKUM A HODNOCENÍ INTERAKCÍ SYSTÉMU ČLOVĚK ZVÍŘE ROBOT V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC Národní agentura pro zemědělský výzkum AUTORSKÝ KOLEKTIV Ing.

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání)

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání) Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání) SCHP Praha 2005 Postup plánovitého začleňování nakoupených prasniček do chovu

Více

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020) Brožura stáží Mendelova univerzita v Brně 2013 1 Účelem této brožury je představit studentům nabídku možností

Více

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE 2013 Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby IVP 1275 Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby Prezentace k oponentuře konané dne 27. 1. 2015 v Praze Ing. Jana Poláčková, CSc. odpovědný řešitel

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: get@get.cz OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: get@get.cz OZNÁMENÍ ZÁMĚRU geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: get@get.cz OZNÁMENÍ ZÁMĚRU S OBSAHEM A ROZSAHEM PODLE PŘÍLOHY Č. 3 PODLE 6 ZÁKONA Č. 100 / 2001 Sb., ZÁKON O

Více

1. Úvod. 5. doplněné vydání. V Hradištku dne 19.12.2013. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel a prokurista ČMSCH, a.s.

1. Úvod. 5. doplněné vydání. V Hradištku dne 19.12.2013. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel a prokurista ČMSCH, a.s. 1. Úvod Kontrola mléčné užitkovosti u krav v jednotlivých chovech je jedním ze základních chovatelských opatření, které slouží chovatelům a šlechtitelům, pro selekci zvířat, práci se stádem, a je zároveň

Více

Známí špi?koví zlepšovatelé

Známí špi?koví zlepšovatelé Díky senza?nímu nástupu na sebe strhl obrovskou pozornost Waterberg?v syn Wagut. Poté co se již p?i dubnových výpo?tech plemenných hodnot dostal do TOP 50 nejlepších fleckvieh býk? v N?mecku a Rakousku,

Více

OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT (SKOT, KONĚ A PRASATA)

OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT (SKOT, KONĚ A PRASATA) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA doc. Ing. Jan Brouček, DrSc. a kol. OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT (SKOT, KONĚ A PRASATA) CERTIFIKOVANÁ METODIKA 2013 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V

Více

ROČENKA 2011 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA 2011 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE ROČENKA 2011 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů

Více

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Uvedené kalkulace včetně metodiky jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech Dobré životní podmínky zvířat, navržených

Více

březen / 2012 přijďte k nám na

březen / 2012 přijďte k nám na březen / 2012 VYBER přijďte k nám na R O 2 2 1 0 2 1 0 2. G 4. 4 nu 014 A o H 3. - avil ek e š n C. p o 07 á 1 v l E t 3 p 0 T -s é n ek 2 l n G vo t á s na 1 H 3 4 Technologie dojení značky Farmtec Minulý

Více

Inspirations for your business

Inspirations for your business Czech Celosvětově nejdůležitější výstava pro chovatele hospodářských zvířat Inspirations for your business 11. 14. listopadu 2014 Hannover / Německo včetně Decentral EuroTier 2014 Nejdůležitější výstava

Více

Prvovýroba mléka a vajec z pohledu kontroly podmíněnosti. dozoru

Prvovýroba mléka a vajec z pohledu kontroly podmíněnosti. dozoru Prvovýroba mléka a vajec z pohledu kontroly podmíněnosti nosti při i veterinárn rně-hygienickém dozoru MVDr. Jiří Hlaváček Náměšť n. O. 2010 Co byste se měli m dozvědět? Produkce syrového mléka a vajec

Více

Výroční členská schůze ADV Libštát a.s., 26. 6. 2015

Výroční členská schůze ADV Libštát a.s., 26. 6. 2015 Výroční členská schůze ADV Libštát a.s., 26. 6. 2015 Vedoucí pracovníci DS Agro Libštát s.r.o. a DS Agro Energie s.r.o. Lukáš Hašek Věra Satránská Ing. Miloš Franc Hlavní agronom Koordinátor BPS, správa

Více

Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení

Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení Učební texty k předmětům zabývajícím

Více

7červen 2013 ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY. Situace na domácím trhu Ceny zemědělských výrobců podle ČSÚ. Nákup mléka podle MZe 6-12

7červen 2013 ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY. Situace na domácím trhu Ceny zemědělských výrobců podle ČSÚ. Nákup mléka podle MZe 6-12 Ročník XI., měsíčník, 11. 07. 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských

Více

Zemědělské obchodní družstvo ŠKVOŘETICE

Zemědělské obchodní družstvo ŠKVOŘETICE Zemědělské obchodní družstvo ŠKVOŘETICE OZNÁMENÍ ZÁMĚRU O HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 6 odst. 1 a Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Stavební úpravy

Více

PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY

PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY ČLOVĚK V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ Pěstuje a chová Rostliny Odrůda, podmínky růstu Zvířata Plemena, welfare Hospodaří a ovlivňuje Půdu a vodu Úrodnost Ochrana

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

PROFIL SKUPINY AGROMĚŘÍN

PROFIL SKUPINY AGROMĚŘÍN PROFIL SKUPINY AGROMĚŘÍN 04 0 oblasti působnosti skupiny AGROMĚŘÍN Tradiční děláme jinak ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA AGROMĚŘÍN se orientuje na udržení živočišné výroby na území České republiky, zejména chovu dojnic,

Více

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA CERTIFIKOVANÁ METODIKA doc. Ing. Jan Brouček, DrSc. a kolektiv Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale

Více

Jak zamezit stresování telat v průběhu jejich odchovu

Jak zamezit stresování telat v průběhu jejich odchovu ROČ. 7 Č. 2 BŘEZEN 2010 V TOMTO VYDÁNÍ TECHNOLOGIE CHOVU Když se kravám rozsvítí aneb Jak působí světlo na dojnice MANAGEMENT CHOVU Jak zamezit stresování telat v průběhu jejich odchovu NOVINKA V NABÍDCE

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Bio-kozí mléko je na trhu žádané

Bio-kozí mléko je na trhu žádané Bio-kozí mléko je na trhu žádané Autorem této stránky o komoditách v ekologickém zemědělství je ing. Jan Dvorský dlouholetý ředitel kontrolní organizace KEZ, nyní poradce a školitel v ekologickém zemědělství

Více

Zpravodaj kontroly mléčné užitkovosti č.1

Zpravodaj kontroly mléčné užitkovosti č.1 Zpravodaj kontroly mléčné užitkovosti č.1 Kontrolní rok 2014-2015 Vydává Českomoravská společnost chovatelů, a.s., členská organizace Mezinárodního výboru pro kontrolu užitkovosti ICAR. Obsah : 1. Úvod

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál: 67.948.000,-

Více

Ecology, Palackého 1-3, 612 42 Brno

Ecology, Palackého 1-3, 612 42 Brno VLIV VYBRANÝCH MIKROKLIMATICKÝCH UKAZATELŮ NA TLOUŠŤKU SKLÁDKY KŮŽE ZA LOPATKOU U KRAV A TELAT THE INFLUENCE OF SELECTED MICROCLIMATIC PARAMETERS ON THE SKIN-FOLD OF DAIRY COWS AND CALVES Doc. Ing. Miloslav

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D.

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D. 1. den (10 hodin) 8.00-9.00 Úvod - význam inseminace, historie, ukazatele reprodukce, hodnocení výsledků reprodukce skotu, ovcí a koz (Ing. M. Hošek, Ph.D.) 1h (teorie OZO) 9.00-11.00 Anatomická stavba

Více

P O H O T O V O S T N Í P L Á N pro případ vzniku nebezpečné nákazy (část II)

P O H O T O V O S T N Í P L Á N pro případ vzniku nebezpečné nákazy (část II) P O H O T O V O S T N Í P L Á N pro případ vzniku nebezpečné nákazy (část II) hospodářství - provoz Chovatel název (viz část I): Registrační číslo hospodářství: CZ.......... Název hospodářství: Obec: KÚ:

Více

Inovativní postupy v chovu skotu a jejich vliv na jeho rentabilitu

Inovativní postupy v chovu skotu a jejich vliv na jeho rentabilitu Inovativní postupy v chovu skotu a jejich vliv na jeho rentabilitu O.Doležal FAKTORY CHOVU SKOTU Snaha člověka ochočovat a zdomácňovat a nakonec i šlechtit zvířata je zaznamenávána po tisíciletí - činí

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Technologie chovu skotu

Technologie chovu skotu Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky Technologie chovu skotu Učební texty k předmětům zabývajícím se chovem skotu 2.

Více

ROČ. 8 Č. 3 ČERVEN 2011

ROČ. 8 Č. 3 ČERVEN 2011 ROČ. 8 Č. 3 ČERVEN 2011 V TOMTO VYDÁNÍ TECHNOLOGIE CHOVU Možnosti ventilace stájí pro dojnice ŠLECHTĚNÍ Novinky v nabídce CRV pro chovatele holštýnů i strak MANAGEMENT STÁDA Tvorba skupin krav je základem

Více

ROČENKA 2013 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA 2013 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE ROČENKA 2013 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE 2014 Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz

Více

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU BULLETIN ÚZEI Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU č. 4/2013 STRUKTURA EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ V ČR DLE KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU EU Obsah Úvod... 1 Klasifikační systém zemědělských

Více

Jakost Bio Weide-Beef

Jakost Bio Weide-Beef Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau Institut de recherche de l agriculture biologique Jakost Bio Weide-Beef Eric Meili, MSc Agriculture, ETH/SIA, eric.meili@fibl.org,

Více

Kontrola kontagiosních mastitid : Dojte krávy správně. Enviromentální mastitidy

Kontrola kontagiosních mastitid : Dojte krávy správně. Enviromentální mastitidy Kontrola kontagiosních mastitid : Dojte krávy správně Enviromentální mastitidy 1 Ο Kontagiosní mastitidy Klinická mastitida 2 Subklinická mastitida Mastitidní mléko pod mikroskopem Bakterie Kontagiosní

Více

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Na realizaci se podílí: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Vyšší odborná škola potravinářská

Více

Vítejte v Alltechu. Kdo jsme? Jsme celosvětová biovědecká společnost nabízející přírodní řešení krmivářskému a potravinářskému průmyslu.

Vítejte v Alltechu. Kdo jsme? Jsme celosvětová biovědecká společnost nabízející přírodní řešení krmivářskému a potravinářskému průmyslu. Vítejte v Alltechu Kdo jsme? Jsme celosvětová biovědecká společnost nabízející přírodní řešení krmivářskému a potravinářskému průmyslu. Kdo jsme? celosvětová společnost zabývající se zdravím zvířat a lidí

Více

Statutární orgán: společnost zastupuje a jejím jménem podepisuje předseda představenstva, v nepřítomnosti místopředseda představenstva.

Statutární orgán: společnost zastupuje a jejím jménem podepisuje předseda představenstva, v nepřítomnosti místopředseda představenstva. Výroční zpráva AGRO Zlechov, a.s. za účetní období roku 2013 1. Představení společnosti Obchodní jméno : AGRO Zlechov, a.s. Sídlo : Školní 119, 687 10 Zlechov IČO : 25 34 60 75 Založena : 31. července

Více

Základní kurz bezpečnosti potravin

Základní kurz bezpečnosti potravin Základní kurz bezpečnosti potravin Výuková část 4: Mléčné farmy Potravinová bezpečnost sýrů Průběžné školení o bezpečnosti potravin v zařízeních mléčné produkce a sýrárenském průmyslu. Potravinová bezpečnost

Více

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı www.survio.com Ekologické zemědělství Obsah Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 9 4 Přehled odpovědí 0. Název podniku................................................... 0 2.

Více

Ekonomické aspekty výkrmu býků

Ekonomické aspekty výkrmu býků Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha-Uhříněves Oddělení chovu skotu Ekonomické aspekty výkrmu býků Metodická příručka Jindřich Kvapilík Metodika byla vypracována v rámci řešení záměru MZe číslo

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

Doplňky výživy pro skot

Doplňky výživy pro skot Doplňky výživy pro skot OBJEDNÁVKOVÝ SERVIS Prohlédněte si náš katalog a vyberte zboží, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám Pro bližší informace o výrobcích a službách můžete kontaktovat naše regionální

Více

Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu

Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu ü 24/7 sledování říje, zdravotního stavu a krmení ü Monitoring výživy - změny v KD, přesuny mezi skupinami ü Snadná instalace, používání i servis

Více