Pátý ročník soutěže Mléčná farma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pátý ročník soutěže Mléčná farma"

Transkript

1 Pátý ročník soutěže Mléčná farma Poslední týden v dubnu proběhly po asi tříleté přestávce návštěvy farem v rámci pátého ročníku soutěže o nejlepší mléčnou farmu. Mezi finalisty vybrala odborná komise celkem deset farem, po pěti mezi chovateli holštýnského a českého strakatého plemene. Hlavními kritérii byly počet somatických buněk v mléce, průběh a hygiena dojení, ale komisi zajímalo také ustájení jednotlivých kategorií skotu, krmení a celková úroveň a management chovu. Pátý ročník soutěže připravil vyhlašovatel, společnosti Pfizer, za podpory generálního partnera společnosti Agrofert a partnerů soutěže společností Alltech, Eurofarm a Sano. Projekt podpořil i Svaz chovatelů českého strakatého skotu a Zemědělský svaz České republiky. Mediálním partnerem tohoto projektu je již tradičně vydavatelství Profi Press. Cílem projektu je motivovat producenty mléka k zavádění opatření ke zvyšování kvality mléka a zejména ocenit úsilí, které vyžaduje produkce takového mléka. Chovatelé mají také možnost získat informace a doporučení od členů odborné komise a také s nimi konzultovat své názory i představy pro zlepšení chovu. Podmínky pro účast v soutěži Účastník soutěže musí být chovatelem skotu na území České republiky a musí pravidelně sledovat počet somatických buněk v rámci kontroly užitkovosti. Letošního ročníku se mohli zúčastnit chovatelé dojnic s počtem krav základního stáda nad 100 strakatých dojnic v ml mléka a v holštýnských chovech v ml mléka. Mezi finalisty vybrala odborná komise celkem deset farem, po pěti mezi chovateli holštýnského a českého strakatého plemene. Vítězové každé skupiny chovatelů podle chovaného plemene budou i finančně oceněni. Tři nejlepší farmy získaly za první místo Kč, za druhé Kč a farma na třetí příčce obdrží Kč. Slavnostní předání cen vítězům proběhlo 10. května na semináři ve Větrném Jeníkově a dočtete se o něm v dalším čísle časopisu. kusů. Novinkou tohoto ročníku bylo rozdělení soutěže do dvou skupin podle chovaných plemen, českého strakatého a holštýnského. K hodnocení výsledků byly využity sestavy programu Milk Profit Data. Týden na farmách Složení komise Odborná komise navštívila v rámci soutěže v týdnu od 23. dubna deset farem. Ve skupině chovatelů českého strakatého skotu to byl chov ZOD Borovany na Českobudějovicku, Kravín Svojek z jihovýchodní části okresu Semily, dále farma Řenče v okrese Plzeň-jih a farma Štichovice z okresu Plzeň-sever. Na jižní Moravě chovají český strakatý skot ve Velkých Němčicích v okrese Břeclav. Chovatele holštýnského plemene zastupovaly VKK Chodeč z Českokrumlovska, navštívili jsme také farmu Kouty na Nymburku, dalšími účastníky byli chovatelé z Malčína z Vysočiny v okrese Havlíčkův Brod. Již potřetí se soutěže zúčastnili chovatelé z farmy Roudnice z Královéhradecka a na Domažlicku komise viděla farmu Tlumačov. Členy odborné komise byli MVDr. Jiří Davídek, privátní veterinární lékař, a pořádající firmu Pfizer Animal Health zastupoval MVDr. Libor Borkovec a předsedkyní byla Ing. Růžena Seydlová, Ph.D. (Milcom, a. s.). Vyhlášení a odměna vítězům Do soutěže se letos přihlásilo dvacet chovů českého strakatého skotu a dvacet jedna chovatelů holštýnského skotu. Průměrný počet dojnic přihlášených farem byl 391 v chovech českých strakatých dojnic s minimem 193 a maximem 575 kusů a 420 kusů v chovech holštýnských dojnic (minimálně 196 a maximálně 788 dojnic). Průměrný počet somatických buněk za posledních 12 měsíců podle Milk Profit Data byl v chovech českých Mléko se ve Štichovicích získává v rybinové dojírně První den návštěva tří farem První den byl rozvrh návštěv koncipován tak, že v době ranního dojení byla komise ve Štichovicích, na jeho konci v Řenči a odpolední dojení se stihlo na farmě v Tlumačově. Farma ZDV Štichovice hospodaří v okrese Plzeň-sever na rozloze 950 ha zemědělské půdy. Chovají 330 dojnic českého strakatého plemene s užitkovostí 7900 kg mléka s průměrnou tučností 3,93 % a s obsahem bílkovin 3,53 %, průměrný počet somatických buněk je podle kontroly užitkovosti v ml mléka. Dojí se v rybinové dojírně DeLaval s 2 x 10 stáními, pro toaletu vemene využívají jednorázové vlhké hadrové utěrky. Mléko dodávají do mlékárny v Kralovicích. Dojnice jsou ustájeny ve volné boxové stáji s loži dostýlanými slámou a krávy stojící na sucho a před porodem ve volné stlané stáji. Paznehty krav ošetřují dvakrát ročně a dále průběžně podle stavu paznehtů jednotlivých zvířat. Telata jsou v období mléčné výživy ustájena ve stalých individuálních kotcích pod přístřeškem, jednotlivé kotce jsou odděleny slamnatou stěnou. V období rostlinné výživy jsou telata ustájena skupinově ve stlaných kotcích. Pro krmení používají mj. vojtěškovou senáž, kukuřičnou a hrachovou siláž, seno. Volná boxová stáj s dostýlanými loži pro štichovické dojnice 9

2 Ve stáji pro dojnice se v Řenčích stele separátem Pouze v Tlumačově dojí v tandemové dojírně Hygiena dojení se hodnotila i v rybinové dojírně farmy Řenče Produkční stáj v Tlumačově má boxy s matracemi Farma Řenče je jedním z hospodářství zemědělské společnosti Lukrena a. s. Dolní Lukavice v oblasti Plzeň-jih. Chovají 378 dojnic českého strakatého plemene s průměrnou užitkovostí 7140 kg mléka, tedy 20,8 litrů denně na ustájenou krávu. Tučnost mléka je 4,13 % a obsah bílkovin 3,6 %, průměrný počet somatických buněk zjišťovaný kontrolou užitkovosti je v ml mléka. Počet dojnic chtějí postupně zvýšit až na 410 kusů. Dojí se v rybinové dojírně Fulwood s 2 x 12 stáními a mléko dodávají do mlékárny Kralovice. Pro toaletu mléčné žlázy před dojením se používají jednorázové papírové utěrky a na prediping pěnu Calgodip ER soft a Calgonit sterizid forte 15 pro dezinfekci dojicího zařízení a pro dezinfekci struků po dojení Calgodip D500. Dojnice jsou ustájeny ve volné boxové stáji s loži slanými separátem. Krávy stojící na sucho, které se zaprahují plošně antibiotiky (Orbenin extra DC čistí pomocí vlhčených jednorázových papírových utěrek a pro predipping se používá Calgodip Sterizide a po něm přípravek Kamilla Oro. Dojnice jsou v produkční stáji ustájeny volně v boxech vybavených matracemi ošetřovaných Dekamixem. Krávy stojící na sucho mají ve volné stáji boxy přistýlané slámou a porodní kotce mají hlubokou podestýlku. Třikrát ročně paznehtář se zootechnikem upravuje a ošetřuje paznehty a dále potom celoročně průběžně podle potřeby. Zaprahuje se antibiotiky, případně se využívá kombinace přípravků antibiotických i neantibiotických (Kloxerate Plus D. C., Noroseal). Krmí se mj. travní senáž, kukuřičná siláž, pivovarské mláto, seno. ZOD Mrákov má novou bioplynovou stanici v Poběžovicích, která využívá senáže (denně tun senáže denně) a zbytků krmiva nevhodného pro skot a kejdu. a používá se i Calgodip T-Hexx Dry), v období přípravy na porod jsou ustájeny ve stlané stáji s pastevním výběhem. Paznehty plemenicím ošetřují dvakrát ročně. Telata jsou ustájena ve stlaných boxech v teletníku. Průměrný úhyn telat je v současnosti pod 4 % a včetně mrtvě narozených telat je to 4,71 %. Krmí se např. jetelová a travní senáž, kukuřičná siláž a hrachová, GPS, CCM, pivovarské mláto konzervované ve vaku, jalovicím a kravám stojícím na sucho se přidávají 2 kg sena denně. Farma Tlumačov je součástí ZOD Mrákov a hospodaří na Domažlicku. Chovají 235 dojnic holštýnského plemene s průměrnou užitkovostí 9200 kg mléka o tučnosti 3,85 % tuku a obsahu bílkovin 3,21 % a průměrným počtem somatických buněk v ml mléka Mléko dodávají do mlékárny Kralovice. Dojí se v tandemové dojírně Fulwood s 2 x 4 stáními. Struky před dojením 10 Den druhý v jižních Čechách V úterý v době ranního dojení byli členové komise v Borovanech a odpoledne pak na Českokrumlovsku na jedné z farmě ZD Netřebice. V ZOD Borovany na Českobudějovicku chovají 575 dojnic českého strakatého plemene. Průměrná užitkovost dojnic je 7230 kg mléka s obsahem tuku 4,25 % a 3,62 % bílkovin. Průměrný počet somatických buněk v mléce je podle kontroly užitkovosti v ml. Dojnice jsou ustájeny ve volné boxové stáji, lože jsou podestýlána separátem a řezanou slámou s vápencem. Také krávy stojící na sucho jsou ustájené v boxové stáji se stejným systémem podestýlání a mají k dispozici pastevní výběh. Paznehty se kontrolují a upravují pravidelně třikrát ročně. Dojnice zaprahují se kombinováním antibiotických a neantibiotických preparátů (Drycloxa-kel, Calgodip T-Hexx Dry).

3 V Borovanech dojí v rybinové dojírně s 2 x 12 stáními Dojí se v rybinové dojírně Farmtec s 2 x 12 stáními. Pro očištění struků před dojením používají dojiči vlhkou jednorázovou papírovou utěrkou. Pro prediping se využívá preparát Calgodip ER soft a po dojení před odchodem do stáje Calgodip Green. Mléko se dodává do mlékárny v Klatovech. Telata jsou odchovávána ve venkovních individuálních boxech a následně ve skupinových venkovních boxech. Pro krmení se využívá také jetelová a travní senáž, kukuřičná siláž, CCM, pivovarské mláto, seno. V ZOD jsou telata v době mléčné výživy ustájena v dřevěných individuálních boxech Krávy zaprahují plošně antibiotiky (Kloxerate, Cepravin) a používají také přípravek Orbeseal. Telata jsou v době mléčné výživy ustájena ve venkovních individuálních boxech a následně ve venkovních skupinových boxech. Dojí se v rybinové dojírně DeLaval s 2 x 10 stáními. Pro toaletu vemene dojičky používají vlhčenou jednorázovou papírovou utěrku, dezinfikují struky před dojením i po něm. Pro prediping používají prostředky Apol First a Triolet a pro postidiping bariérový dezinfekční přípravek Io Shield. VKK Chodeč je farmou ZD Netřebice a hospodaří v oblasti Českého Krumlova na 700 ha zemědělské půdy. Chovají 280 dojnic holštýnského plemene s průměrnou užitkovostí 7800 kg a tučností 4,39 % a s obsahem bílkovin 3,35 % a počtem somatických buněk v ml mléka. Mléko dodávají do mlékárny v Klatovech. Dojnice v produkční stáji jsou ustájeny volně, ve slámou přistýlaných boxech a třikrát týdně se do boxů dosypává vápenec. Podobně jsou ustájeny i krávy stojící na sucho. Všem dojnicím upravují dvakrát ročně paznehty. 11 Pro krmení se využívá také jetelová a travní senáž, kukuřičná siláž a seno, vysokoužitkové dojnice dostávají také glycerol. Ve středu z jižní Moravy na Vysočinu Zemos a. s. Velké Němčice hospodaří na jižní Moravě v okrese Břeclav a chovají zde 570 dojnic českého strakatého plemene. Průměrná užitkovost je asi 7590 kg mléka s obsahem 3,98 % tuku a 3,48 % bílkovin, počet somatických buněk z kontroly užitkovosti byl průměrně v ml mléka.

4 Holštýnské dojnice v dojírně na farmě Chodeč Dojí se v rybinové dojírně Fulwood s 2 x 14 stáními. Mléko se dodává do mlékárny Olma a. s. Pro očištění vemen se v dojírně používá jednorázová hadrová utěrka a před dojením také prostředek Kenopure. Po podojení před odchodem do stáje se na struky používá Kenostart. Dojnice v období rozdojování (prvních dní laktace, u prvotelek 100 dní) se dojí třikrát denně. Dojnice jsou v produkční stáji ustájeny volně s boxy dostlanými slámou. Krávy v období stání na sucho, zaprahované plošně antibiotiky (Orbenin extra Dry Cow, Rilexine 500), jsou ve stáji s hlubokou podestýlkou. Paznehty se kravám ošetřují denně podle potřeby. Na farmě inseminují sami zootechnici, ošetřovatelé jsou hmotně zainteresováni na vyhledávání říjí a na březosti krav. Servis perioda je 98 dní, inseminační index 2,4. Telata jsou v období mléčné výživy Ustájení telat v plastových boxech v Chodči ku. Telata se odstavují ve dvou měsících a ustájí se po čtyřech společně a následně jsou ustájeny po deseti v době rostlinné výživy (do šesti měsíců věku). Pro krmení se používá např. jetelová a travní senáž, kukuřičná siláž, seno. ustájena ve venkovních individuálních boxech a následně ve skupinových kotcích s hlubokou podestýlkou. Ke krmení se využívá mimo jiné vojtěšková a žitná senáž, kukuřičná siláž, seno. Malčínská a. s. hospodaří na Vysočině v okrese Havlíčkův Brod na 500 ha zemědělské půdy. Chovají 200 dojnic holštýnského plemene s užitkovostí kolem 8500 kg mléka s obsahem 3,99 % tuku a 3,41 % bílkovin a počtem somatických buněk v ml mléka. Dojí se v rybinové dojírně Agromilk s 2 x 8 stáními a mléko dodávají do mlékárny Pribina TPK, s. r. o. Dojnice jsou ustájeny ve volné boxové stáji s loži přistýlanými slámou, podobně jako krávy stojící na sucho. Paznehty dojnic se ošetřují dvakrát ročně a dále podle potřeby. Jalovice odchovávají ve stlané boxové odchovně s venkovním krmištěm a telata ve stlaných boxech kotcích v teletní- Nakonec zase ve třech chovech Ve Středočeském kraji jsme navštívili farmu v Roudnici při ranním dojení, v Koutech na Nymbursku se dojí třikrát denně, a tak se stihlo i odpolední dojení v Podkrkonoší na farmě Svojek. Farma Roudnice, s. r. o. hospodaří na Královéhradecku, chovají asi 360 dojnic holštýnského plemene s průměrnou užitkovostí 8400 kg mléka (3,65 % tuku a 3,29 % bílkovin a počet somatických buněk průměrně v ml mléka). Mléko dodávají do mlékárny Niva, s. r. o., Dolní Přím. Dojnice jsou ustájeny ve volné boxové stáji, boxy jsou přistýlány slámou V období rostlinné výživy jsou v Němčicích telata ustájena ve skupinových kotcích Odborná komise sledovala průběh dojení i ve Velkých Němčicích a v období duben až listopad využívají přes noc pastevní výběh s volným přístupem do stáje. Podobně jsou ustájeny krávy stojící na sucho, tedy ve volné boxové přistýlané stáji s pastevním výběhem. Dojnice se selektivně zaprahují pomocí antibiotik (Virbactan). Paznehtům dojnic se věnuje péče třikrát za rok a také podle potřeby. Dojí se v rybinové dojírně DeLaval s 2 x 9 stáními. Pro toaletu mléčné žlázy používají dojičky jednorázové papírové utěrky vlhčená v dezinfekčním roztoku. Před dojením struky nedezinfikují a pro postdipping používají přípravek Dipal. Telata odchovávají ve venkovních boxech, po měsíci se přesunují do školky a po třech týdnech do venkovních skupinových kotců se stlanými boxy. Pro krmení se využívá také vojtěšková a travní senáž, siláž z kukuřice a v letošním roce také čiroku, prozatím z 12 hektarů, CCM, cukrovarské řízky, 12

5 Dojírna v Malčíně v době návštěvy odborné poroty Stáj pro odchov jalovic rekonstruují Malčinští svépomocí Jalovice jsou na farmě v Roudnici odchovávány ve skupinových kotcích se stlanými boxy Rybinová dojírna v Roudnici má 2 x 9 stání seno. Konzervovaná krmiva silážují ve vacích, ročně jich naplní asi dvacet. Farma Kouty je součástí zemědělského podniku Poděbradská Blata, a. s. v okrese Nymburk. Chovají 600 dojnic holštýnského plemene s užitkovostí kolem kg mléka s obsahem 3,84 % tuku a 3,36 % bílkovin a průměrným počtem somatických buněk v ml mléka. Mléko dodávají do Polabských mlékáren v Poděbradech. Dojnice jsou ustájeny ve volné boxové stáji s s přistýlanými loži a krávy stojící na sucho ve stáji s hlubokou podestýlkou. Hnůj se vyhrnuje třikrát denně a také se třikrát denně přistýlají boxy. Ve stájích jsou dojnice rozmístěny podle fáze laktace. Na farmě se dojnice zaprahují pomocí kombinace antibiotických a neantibiotických prostředků (Orbenin extra Dry DC, Kloxerate DC, Orbeseal). Paznehty plemenic jsou upravovány třikrát za rok. 13

6 Také v Koutech jsou starší telata ustájena ve venkovních skupinových kotcích Telata ve Svojku jsou po čtyřech ustájena v dřevěných stlaných boxech v teletníku V produkční stáji na farmě Kouty jsou boxy dostýlané slámou České strakaté dojnice ve Svojku se dojí v rybinové dojírně s 2 x 8 stáními Dojí se třikrát denně v rybinové dojírně Wesfalia s 2 x 10 stáními, struky čistí pomocí jednorázové hadrové utěrky. Pro dezinfekce před dojením používají Deprosan premix a po dojení bariérový přípravek pro dezinfekci struků Valiant Barrier. Telata jsou odchovávána v individuálních venkovních boxech a později skupinově v teletníku nebo ve venkovních skupinových boxech. Odchovna mladého dobytka je v nedaleké vesnici Křečkov, kam se převážejí také zaprahnuté krávy. Asi 14 dní před otelením se přesunují zpět do Kout, stejně jako vysokobřezí jalovice. Krmné dávky se kombinují z vojtěškové senáže, kukuřičné siláže, vlhkého šrotovaného zrna ječmene kombinováním antibiotických a neantibiotických preparátů (Virbactan, Matarie). O paznehty dojnic pečují minimálně dvakrát za rok. Dojí se v rybinové dojírně Farmtec s 2 x 8 stáními. Pro přípravu mléčné žlázy se používá vlhká jednorázová papírová utěrka a před dojením také preparát Dermaline a po něm na postdiping Kamilla. Telata jsou odchovávána v teletníku v dřevěných individuálních boxech stlaných slámou a po čtyřech přesunována do skupinových také dřevěných stlaných boxů na protilehlé straně teletníku. Krmí se mj. jetelová i travní senáž, kukuřičná siláž, seno. a pšenice, cukrovarských řízků, pivovarského mláta. Farma Svojek je jedním z hospodářství DS Agro Libštát s. r. o. v jihovýchodní části okresu Semily v podhůří Krkonoš. Hospodaří na ploše 900 ha zemědělské půdy a chovají 193 dojnic českého strakatého plemene. Průměrná užitkovost dojnic je 6380 kg mléka se 3,97 % tuku a 3,34 % bílkovin, průměrný počet somatických buněk v mléce je podle výsledků kontroly užitkovosti v ml. Mléko dodávají do mlékárny Pragolaktos a. s. V produkční stáji jsou dojnice ustájeny volně v boxech dostýlaných slámou a podobně jsou ustájeny i dojnice stojící na sucho. Ty se zaprahují 14 V DS Agro Libštát s. r. o. postavili novou bioplynovou stanici, kterou spustili asi před půl rokem. Členové komise byli ve všech chovech vlídně přijati a zootechnici i ostatní pracovníci farem se představování svých podniků věnovali. Z návštěv farem vyplynulo, že v letošním, resp. loňském roce bylo v porovnání, například s ročníkem minulým před třemi lety, velmi dobře připraveno objemné krmivo, zvýšila se kvalita senáží a siláží. Při inspekci na farmách bylo mj. zjištěno, že pozornost je věnována welfare všech kategorií skotu a rovněž hygiena při dojení se zlepšila, ale přesto v ní existují ještě rezervy. Text a foto Alena Ježková

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 HOLŠTÝN. Farma: Podnik: DV Batelov. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.cz

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 HOLŠTÝN. Farma: Podnik: DV Batelov. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.cz Batelov Podnik: DV Batelov Družstvo vlastníků v Batelově hospodaří na 300 ha zemědělské půdy v jihlavském okresu, kraji Vysočina. Na farmě v současnosti chovají 350 holštýnských krav, dojí se jich asi

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

Dotazník pro účastníky soutěže

Dotazník pro účastníky soutěže Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro účastníky soutěže vyplněním a zasláním tohoto dotazníku vstoupíte do prvního vyhodnocovacího kola soutěže Mléčná farma roku 2015. Na jeho základě odborná komise vybere

Více

Ing. Antonín Lopatář

Ing. Antonín Lopatář Ing. Antonín Lopatář Zpracování dat z historie až po současnost 1980 EC 1027 2012 vše se zmenšilo Co potřebuje chovatel vědět Kolik mohou jeho krávy dojit a co se s tím dá dělat? Kde a kolik mléka chybí

Více

Zpravodaj ZD SEVER LOUKOVEC

Zpravodaj ZD SEVER LOUKOVEC Zpravodaj ZD SEVER LOUKOVEC Vychází v říjnu 2015 Vážení družstevníci, ani jsme se nenadáli a konec roku se přiblížil mílovými kroky. Je až neuvěřitelné, kolik práce dokáže udělat 75 družstevních zaměstnanců

Více

Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů českého strakatého skotu chovný cíl a standard šlechtitelský program českého strakatého skotu duben 2007 brozura.indd 16 24.7.2009 9:56:59 Chovný cíl a šlechtitelský program se vztahují

Více

Tab. 3 Délka servis periody u skupin krav dojených jedenkrát a dvakrát denně Pramen

Tab. 3 Délka servis periody u skupin krav dojených jedenkrát a dvakrát denně Pramen Tab. 1 Rozdíly v produkci a složkách mléka při dojení krav dvakrát a jednou denně (%) Pramen výsledky mléko (%) tuk bílkoviny (1) 2002 vlastní -32 1) a -25 2) +0,06 1) a +0,26 2) (%) +0,15 1)2) (%) (2)

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

V tomto čísle najdete

V tomto čísle najdete Zpravodaj 1/2013 Vážení obchodní přátelé, Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za projevenou důvěru a spolupráci v uplynulém roce 2013 a doufám, že společnost Volac Agro-Best spol. s r.o. a jí nabízené

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU Hlavní vzdělávací program projektu je rozdělen na tyto segmenty: ekonomika výroby mléka, optimalizace tržeb, struktura výdajů (rozhodující výdaje a jejich hodnocení), nástroje

Více

DOPLŇKY VÝŽIVY PRO SKOT

DOPLŇKY VÝŽIVY PRO SKOT DOPLŇKY VÝŽIVY PRO SKOT MIKROP ČEBÍN a.s. 664 23 ČEBÍN 416, Česká republika e-mail: objednavky@mikrop.cz tel.: 549 410 318 fax: 549 410 073 sekretariát fax: 549 424 312 objednávky MIKROP Slovensko s.r.o.

Více

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Tomáš Hrůša (c) AGRO-partner, s.r.o. 1 Obsah prezentace - O firmě AGRO-partner - Jednotlivé produkty: - Přihrnovač Lely Juno - GreenStall

Více

V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC. Národní agentura pro zemědělský výzkum

V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC. Národní agentura pro zemědělský výzkum QH91260 VÝZKUM A HODNOCENÍ INTERAKCÍ SYSTÉMU ČLOVĚK ZVÍŘE ROBOT V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC Národní agentura pro zemědělský výzkum AUTORSKÝ KOLEKTIV Ing.

Více

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (3)

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (3) 10. října 2014, Brno Připravil: Ing. Petr Junga, Ph.D. ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (3) Typologie zemědělských staveb I. - stavby pro chov hospodářských zvířat - stavby pro chov skotu Inovace studijních programů

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Agro Záblatí, a.s se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČ: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994 V Ý R O Č N Í Z P R Á V

Více

Další vlna investic byla zahájena v roce 2004 nákupem secí kombinace, píc ninářského programu do rostlinné výroby a

Další vlna investic byla zahájena v roce 2004 nákupem secí kombinace, píc ninářského programu do rostlinné výroby a Vážení, v roce 2007 oslaví naše firma 15 let od svého založení. Toto výročí bude jistě důvodem k oslavě, ale pojďme teď společně nahlédnout do uplynulých 14 let z pohledu investic a v závěru proveďme bilanci

Více

POTENCIÁL EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZMÍRNĚNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY, MINIMALIZAČNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PŮDY V EZ JAKO PŘÍSPĚVEK K ŠETRNÉMU ZACHÁZENÍ S

POTENCIÁL EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZMÍRNĚNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY, MINIMALIZAČNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PŮDY V EZ JAKO PŘÍSPĚVEK K ŠETRNÉMU ZACHÁZENÍ S POTENCIÁL EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZMÍRNĚNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY, MINIMALIZAČNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PŮDY V EZ JAKO PŘÍSPĚVEK K ŠETRNÉMU ZACHÁZENÍ S PŮDOU, KE SNÍŽENÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ FEO/55/2014

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Normativy spotřeby nafty v rámci jednotlivých pracovních operací a činností spojených s chovem hospodářských zvířat v České republice Objednací list

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

Produkční stáj pro dojnice stelivové dojnice 165 600 198. stelivové dojnice 65 600 78. Boudy pro telata stelivové telata 85 75 13

Produkční stáj pro dojnice stelivové dojnice 165 600 198. stelivové dojnice 65 600 78. Boudy pro telata stelivové telata 85 75 13 Praha: 4.3.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: Spis. značka 008714/2014/KUSK SZ_008714/2014/KUSK/8 Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/345 Značka: OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Ucelený soubor poradenství

Ucelený soubor poradenství Zima 2004 Vážení přátelé, INFORMAČNÍ MAGAZÍN VVS VERMĚŘOVICE EFEKTIVNÍ VÝŽIVA ZVÍŘAT v zimním vydání magazínu VVS Info Vám, kromě reportáží z farem, přinášíme kvalitní informace o tématech, která nás společně

Více

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí.

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR IČO 63109859, DIČ 290-63109859, bankovní spojení - VOLKSBANK, číslo účtu 4100004058/6800 sídlo: VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno, a fax 541 243 4 81, e-mail: schok@atlas.cz,

Více

Dokumentace záměru dle přílohy č.4 zák. č. 100/01 Sb. Hospodářské obchodní družstvo Dolní Heřmanice. Hospodářské obchodní družstvo.

Dokumentace záměru dle přílohy č.4 zák. č. 100/01 Sb. Hospodářské obchodní družstvo Dolní Heřmanice. Hospodářské obchodní družstvo. Hospodářské obchodní družstvo Dolní Heřmanice Dokumentace záměru zpracovaná dle 6 odst. 5 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí s obsahem a rozsahem dle přílohy č.4 k zák.č.100/2001

Více

Boj s mastitidami na mléčných farmách I. V. Krömker

Boj s mastitidami na mléčných farmách I. V. Krömker Boj s mastitidami na mléčných farmách I V. Krömker Obsah Představení Diagnóza Analýza rizik Pracovní standardy Léčba Závěr Cíle zdraví mléčné žlázy Stádo bez výskytu Sc. agalactiae a Mycoplasma spp. S.

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY UHŘÍNĚVES 104 00 Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 815 http://www.vuzv.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY UHŘÍNĚVES 104 00 Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 815 http://www.vuzv.cz Venkovní individuální box 2 / 03 V roce 2003 vyšlo : 1 / 03 Dojnice Volné porodny krav 2 / 03 Telata Venkovní individuální boxy V roce 2003 připravujeme : 3 / 03 Skot Boxová lože Z minulého listu: VÝZKUMNÝ

Více

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY Úvod Původní plemeno chované na území Čech a Moravy byl brachycerní skot, označovaný názvy české červinky, slezské červinky, líštňanské červinky apod. Podle Bílka (1955) bylo

Více

Mastitidy a ekonomické ztráty

Mastitidy a ekonomické ztráty Mastitidy a ekonomické ztráty Jindřich Kvapilík Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Kráva buď dojí, nebo je zdravá (C. Brause, 2001) Mastitidy existují stejně dlouho jako krávy (J.

Více

9. přednáška. Téma přednášky: Výživa telat. Cíl přednášky:

9. přednáška. Téma přednášky: Výživa telat. Cíl přednášky: 9. přednáška Téma přednášky: Výživa telat Cíl přednášky: Devátá přednáška je zaměřena na výživu telat a rozdělení krmných období. Studenti se seznámí s výživou telat, s problematikou profylakční, mléčné

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky)

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) 2011 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Tab. A1/02 Tab. A1/03 Tab. A1/04 Tab. A1/05 Tab. A1/06 Tab. A1/07 Tab. A1/08 Tab. A1/09 Tab.

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Odchov telat beze ztrát. Ing.Stanislav Staněk,DiS.

Odchov telat beze ztrát. Ing.Stanislav Staněk,DiS. Odchov telat beze ztrát doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. Ing.Stanislav Staněk,DiS. SKALSKÝ DVŮR, 4. prosince 2012 Co nás při odchovu telat nejvíce trápí? OŠETŘOVATELÉ NEZVLÁDAJÍ POROD! předčasná nebo naopak

Více

Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H

Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H Vyhodnocují se inseminace provedené před třemi měsíci a starší, tedy po vyšetření březosti. Inseminace provedené dříve než v roce 1995 nejsou do

Více

Pro své životní zkušenosti s řízením podniku, v chovatelství a plemenářství, je váženou a uznávanou osobností.

Pro své životní zkušenosti s řízením podniku, v chovatelství a plemenářství, je váženou a uznávanou osobností. Blahopřejeme! Dne 2. září 2007 oslavil své významné životní jubileum pan Josef Cetkovský. Pan Cetkovský patří mezi nestory českého chovatelství. Jeho životní profesní dráha je neodmyslitelně spojena s

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

Chov strakatého skotu

Chov strakatého skotu Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ 1.07/2.4.00/31.0037) Chov strakatého skotu Jiří Skládanka a kolektiv Brno 2014 Tento projekt

Více

opět Vám přinášíme něco navíc

opět Vám přinášíme něco navíc opět Vám přinášíme něco navíc BONUS KATALOG 2010 ULTRASONOGRAF moderní diagnostická metoda, využívající vysokofrekvenční vlny k mapování orgánů a tkání využíváme pro zjištění stavu reprodukčních orgánů

Více

Přístavba a modernizace hospodářských budov. Kunčice pod Ondřejníkem. Objekt č. 1 odchovna mladého dobytka. Objekt č.

Přístavba a modernizace hospodářských budov. Kunčice pod Ondřejníkem. Objekt č. 1 odchovna mladého dobytka. Objekt č. Oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění Přístavba a modernizace hospodářských budov k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem Objekt č. 1 odchovna

Více

Péče o krávy před porodem na Rosy-Lane Holsteins

Péče o krávy před porodem na Rosy-Lane Holsteins Péče o krávy před porodem na Rosy-Lane Holsteins (Transition Cow Strategies) Lloyd W. Holterman Rosy-Lane Holsteins LLC Watertown, Wis. USA Rosy-Lane Holsteins LLC Vlastníci: Lloyd & Daphne Holtermanovi,Tim

Více

Veterinářství Plasy. Maturitní okruhy

Veterinářství Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Chov skotu 2. Chov koní 3. Chov prasat 4. Plemenitba skotu Veterinářství Plasy Chov zvířat 5. Biologické předpoklady produkce mléka a jeho získávání 6. Produkce hovězího masa a jeho

Více

Odchov Trouw Nutrition Biofaktory Krmení pro lepší budoucnost

Odchov Trouw Nutrition Biofaktory Krmení pro lepší budoucnost Milkra mléčné náhražky Odchov Trouw Nutrition Biofaktory Krmení pro lepší budoucnost MA 17 Milkra Formel 35 Prolac PLUS Citro % SMP % prot. % tuk Použití ImmunStart 50 24,0 18,0 2. až 21. den života MA

Více

Zápis. z řádné valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. v. Oseku u Rokycan, konané dne 23. 6. 2015 od 13 hodin v Oseku č. p.

Zápis. z řádné valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. v. Oseku u Rokycan, konané dne 23. 6. 2015 od 13 hodin v Oseku č. p. 1 Zápis z řádné valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. v Oseku u Rokycan, konané dne 23. 6. 2015 od 13 hodin v Oseku č. p. 400 Přítomni: akcionáři a hosté dle prezenční listiny Notář:

Více

Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší

Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší 2.1. Co je skutečným problémem, na který má politika v

Více

Strojní linky a technologické prvky v ŽV

Strojní linky a technologické prvky v ŽV Tab. : 148 Strojní linky a technologické prvky v ŽV A1. Linka krmení - farma 400 dojnic, mobilní, směsná krmná dávka 1 Míchací krmný vůz s vybíracím zařízením Objem 10 m3, nosnost 3 t; výkonnost 600-800

Více

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50 Obsah ÚVOD 10 1 OBECNÉ ZÁKLADY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 11 1.1 Chov hospodářských zvířat v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství 11 1.2 Domestikace hospodářských zvířat 12 1.2.1 Průběh domestikace

Více

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a.

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. - 1 - Akce: Modernizace farmy Dolní Branná Místo stavby: Dolní Branná - společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. V Brně, září 2015

Více

FARMA PRO DOJNICE LESONICE

FARMA PRO DOJNICE LESONICE Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění FARMA PRO DOJNICE LESONICE ROLNICKÁ SPOLEČNOST LESONICE A.S. Září 2013 FARMTEC a.s. Chýnovská

Více

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Dojnice na pastvě Trocha historie Divokým předkem tura domácího byl pravděpodobně pratur. Poslední jedinec tohoto divokého plemene uhynul v polských

Více

Výroba mléka. Hygiena vemene před dojením. Dermaline. Apol First. Dermisan. Biofoam DeLaval. Deprosan Premix

Výroba mléka. Hygiena vemene před dojením. Dermaline. Apol First. Dermisan. Biofoam DeLaval. Deprosan Premix Chovservis a.s., divize PROFARM Zemědělská 897, Hradec Králové, 500 03 Kontakty: 495 404 110, profarm@profarm.cz Výroba mléka Hygiena vemene před dojením Apol First praní a dezinfekce látkových utěrek

Více

Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat

Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat Kukuřičné výpalky jsou vedlejším produktem při výrobě bioethanolu. Kukuřičné zrno je fermentováno kvasinkami a cukry a škroby jsou přeměněny

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZS DUBNÉ A.S. PRO VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ KONANOU DNE 15. KVĚTNA 2015 OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ V ŽABOVŘESKÁCH

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZS DUBNÉ A.S. PRO VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ KONANOU DNE 15. KVĚTNA 2015 OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ V ŽABOVŘESKÁCH ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZS DUBNÉ A.S. PRO VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ KONANOU DNE 15. KVĚTNA 2015 OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ V ŽABOVŘESKÁCH Dámy a pánové, vážení akcionáři, v souladu se stanovami naší a.s.

Více

CowSignals a návrh stáje pro dojnice

CowSignals a návrh stáje pro dojnice CowSignals a návrh stáje pro dojnice 6 svobod pro lehací box: Přemýšlejte jako kdyby to byla vaše vlastní postel Čistá, suchá, měkká s dostatečným prostorem k tomu, abyste si snadno lehli i vstali. Krávy

Více

Stacionární a mobilní dojírny, čekárny, robotizované dojení, chlazení mléka

Stacionární a mobilní dojírny, čekárny, robotizované dojení, chlazení mléka Stacionární a mobilní dojírny, čekárny, robotizované dojení, chlazení mléka Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky Učební texty k předmětům zabývajícím se

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Zemědělské inženýrství (N4101) Studijní obor: Zemědělské inženýrství Katedra: Katedra speciální zootechniky Vedoucí katedry:

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

Šlechtitelský program plemene wagyu

Šlechtitelský program plemene wagyu Šlechtitelský program plemene wagyu 1. Historie a základní charakteristika plemene Historie Plemeno wagyu je původní japonské plemeno. Slovem wagyu se v podstatě označuje veškerý japonský skot, protože

Více

NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014. doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc.

NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014. doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014 doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. INVESTIČNĚ NÁROČNÁ ZAŘÍZENÍ DO STÁJÍ nové tvary stranových boxových zábran automatické krmné soustavy

Více

VÝBĚR NAVŠTIVTE NÁS NA VÝSTAVĚ ZEMĚ ŽIVITELKA 2015. srpen / 2015

VÝBĚR NAVŠTIVTE NÁS NA VÝSTAVĚ ZEMĚ ŽIVITELKA 2015. srpen / 2015 srpen / 2015 NAVŠTIVTE NÁS NA VÝSTAVĚ ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 VÝBĚR - Úvodní článek - Pravidla pro investiční dotace v prvním kole PRV - Bioplynové stanice v novém - Ano investicím do chovu dojnic - FARMSOFT

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

DeLaval dobrovolný systém dojení VMS. Svoboda volby

DeLaval dobrovolný systém dojení VMS. Svoboda volby DeLaval dobrovolný systém dojení VMS Svoboda volby Nejdokonalejší robotické rameno Hydraulické robotické rameno odlišuje DeLaval VMS od ostatních automatických systémů dojení. Jeho unikátní konstrukční

Více

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera Selekční indexy v praxi Josef Kučera Selekce Cílem selekce je výběr zvířat k produkci potomstva pro obměnu stáda nebo v celé populaci k produkci další generace zvířat na všech úrovních šlechdtelského programu

Více

Sklizeň vlhkého zrna bez jakýchkoli fyzikálních úprav v ochranné atmosféře CO2 konzervací preparáty na bázi kyseliny propionové

Sklizeň vlhkého zrna bez jakýchkoli fyzikálních úprav v ochranné atmosféře CO2 konzervací preparáty na bázi kyseliny propionové Sklizeň vlhkého zrna Sklizeň a konzervace vlhkého zrna se provádí za účelem prodloužení jeho skladovatelnosti při snížených nákladech (sušení bývá výrazně dražší). Existují ale i další důvody: minimální

Více

BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček

BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček úbytek přirozených instinktů úbytek teritorií snížená schopnost autoterapie somatotropní změny dentální změny institucionalizovaný stres SPOLEK PORADCŮ V EKOLOGICKÉM

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

ZMĚNY ZÁKLADNÍHO SLOŽENÍ KRAVSKÉHO MLEZIVA V PRŮBĚHU PRVNÍCH 72 HODIN PO PORODU

ZMĚNY ZÁKLADNÍHO SLOŽENÍ KRAVSKÉHO MLEZIVA V PRŮBĚHU PRVNÍCH 72 HODIN PO PORODU ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 14 Číslo 2, 2004 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO SLOŽENÍ KRAVSKÉHO MLEZIVA V

Více

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV Změna: vyhláškou č. 476/2000 Sb. Změna: vyhláškou č. 473/2002 Sb. Změna: vyhláškou č. 399/2004 Sb. Změna: vyhláškou č. 91/2007 Sb. Změna: vyhláškou č. 353/2009 Sb. Platné znění od 1.11.2009 274/1998 Sb.

Více

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY 1. Charakteristika oblasti Táborsko sousedí s Českobudějovickem na JZ, Píseckem na Z, Benešovskem (SČK) na S, Pelhřimovskem V. (VYS) na V a Jindřichohradeckém na K 1.1.2008

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

JAK LÉPE A EFEKTIVNĚ ODCHOVÁVAT TELATA?

JAK LÉPE A EFEKTIVNĚ ODCHOVÁVAT TELATA? Stanislav Staněk odd. technologie a techniky chovu hospodářských zvířat ve spolupráci s: doc. Ing. Oldřichem Doležalem, DrSc. a Ing. Vojtěchem Zinkem JAK LÉPE A EFEKTIVNĚ ODCHOVÁVAT TELATA? Co chcete sdělit?

Více

O R G A N I Z A C E M A T U R I T

O R G A N I Z A C E M A T U R I T O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA Povinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) A G R O P O D N I K Á N Í (denní studium) zaměření

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ. vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

ÚPLNÉ ZNĚNÍ. vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 11 ÚPLNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 12 16/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Úspěch ve stáji BAKTERIE MLĚČNÉHO KVAŠENÍ LACTOSAN STARTERKULTUREN. NOSNICE Ekologický chov nosnic. Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu

Úspěch ve stáji BAKTERIE MLĚČNÉHO KVAŠENÍ LACTOSAN STARTERKULTUREN. NOSNICE Ekologický chov nosnic. Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu 1. února 2000, číslo 1/2000 Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu Úspěch ve stáji SKOT Odchov jalovic ekonomika x fyziologie Chov dojnic Rindavit-Ass-Co Příprava dojnic na otelení Klíčové onemocnění

Více

Výroba mléka v roce 2012

Výroba mléka v roce 2012 Výroba mléka v roce 2012 Jindřich Kvapilík, 1 ; Jan Syrůček 1, Jiří Burdych 1,2 1 VÚŽV, v. v. i., Praha-Uhříněves, 2 VVS Verměřovice, s. r. o. Souhrn Přes mírný pokles stavů dojnic se v letech 2010 až

Více

Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace

Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace Příloha 5 Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním výdajem, na který může být poskytnuta dotace, pro jednotlivé

Více

SOP SYSTÉM stájového. prostředí. - řešení problémů EFEKTIVNÍ A DLOUHODOBÁ KONTROLA MIKROBIÁLNÍHO ZATÍŽENÍ STÁJOVÉHO PROSTŘEDÍ

SOP SYSTÉM stájového. prostředí. - řešení problémů EFEKTIVNÍ A DLOUHODOBÁ KONTROLA MIKROBIÁLNÍHO ZATÍŽENÍ STÁJOVÉHO PROSTŘEDÍ SOP SYSTÉM stájového - řešení problémů prostředí EFEKTIVNÍ A DLOUHODOBÁ KONTROLA MIKROBIÁLNÍHO ZATÍŽENÍ STÁJOVÉHO PROSTŘEDÍ ABS cz s.r.o., Modletice 136, 251 01 tel: +420 323 655 000, abs@abscz.cz, www.abscz.cz

Více

Úvod:... 4. Co je bioplyn?... 5. Biologický materiál:... 6. Funkce bioplynové stanice... 8. Bioplynové stanice v ČR:... 9

Úvod:... 4. Co je bioplyn?... 5. Biologický materiál:... 6. Funkce bioplynové stanice... 8. Bioplynové stanice v ČR:... 9 Úvod:... 4 Co je bioplyn?... 5 Biologický materiál:... 6 Funkce bioplynové stanice... 8 Bioplynové stanice v ČR:... 9 BIOPLYNOVÁ STANICE DZV NOVA, a.s., Bystřice u Benešova... 10 Zpracování... 11 Závěr...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o hospodaření Agro bílá, a.s. za rok 2013 pro Valnou hromadu akcionářů, konanou dne 25.června 2014 Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje účetní jednotky II. Zveřejňované

Více

Intenzivní odchov s. Pomocí Super-Heifer metody od odchováte zdravejší jalovice s vysokou celoživotní užitkovostí!

Intenzivní odchov s. Pomocí Super-Heifer metody od odchováte zdravejší jalovice s vysokou celoživotní užitkovostí! Pomocí Super-Heifer metody od odchováte zdravejší jalovice s vysokou celoživotní užitkovostí! Intenzivní odchov s Optimal rozvoj bachoru Vysoká celoživotní užitkovost Silný imunitní systém Výborná reprodukce

Více

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO Václav Kudrna VÚŽV Uhříněves, v.v.i. 2012 1 Otelení -> nízký příjem sušiny (energie) -> NEB Vypočítaná energetická bilance pro krávy v laktaci

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01CU8D9* Čj: MSK 122796/2013 Sp. zn.: ŽPZ/29615/2013/Hyb 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Radmila Hybnerová

Více

Den mléka 2004, 17.5.2004. Katedra chovu skotu a mlékařství, AF, ČZU Praha

Den mléka 2004, 17.5.2004. Katedra chovu skotu a mlékařství, AF, ČZU Praha Vitamín E, selen, zinek a metionin, zbraň proti zánětům vemene a vysoké hladině somatických buněk v mléce. Vitamin E, selenium, zinc and metionin, weapon against rapture of udder and high level of body

Více

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat Ivo Vyskočil B 21-75 Obsah Obsah...1 1 Zadání...2 2 Obrat stáda...2 3 Zimní krmné dávky...3 3.1 Dojnice...3

Více

16/2006 Sb. Vyhláška. ze dne 6. ledna 2006,

16/2006 Sb. Vyhláška. ze dne 6. ledna 2006, Ú PL NÉ ZNĚ NÍ vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 16/2006 Sb. Vyhláška ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne /26. 1. 2015 KUJI 13092/2015. Jaroslav Gottfried. 4. 3. 2015 OZPZ 180/2015 Go

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne /26. 1. 2015 KUJI 13092/2015. Jaroslav Gottfried. 4. 3. 2015 OZPZ 180/2015 Go KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Mléčná užitkovost skotu. cvičení

Mléčná užitkovost skotu. cvičení Mléčná užitkovost skotu cvičení Terminologie Laktace = úsek od otelení do zaprahnutí Normální laktace = laktace s řádným průběhem trvající 250 a více dnů, s minimální užitkovosti 2000 kg mléka Nenormální

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2014 PETRA DOLEŽELOVÁ 1 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav chovu a šlechtění zvířat Vybrané vlivy působící na tržní

Více

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv Změna: 476/2000 Sb. Změna: 473/2002 Sb. Změna: 399/2004 Sb. Změna: 91/2007 Sb. Ministerstvo

Více

RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K NÁKLADŮM = ZÁKLAD EKONOMIKY VÝROBY MLÉKA

RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K NÁKLADŮM = ZÁKLAD EKONOMIKY VÝROBY MLÉKA RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K NÁKLADŮM = ZÁKLAD EKONOMIKY VÝROBY MLÉKA STRUKTURA NÁKLADŮ mléko - litry 645355 5,81 Kč / q 1880076 Kč/l krmiva 1589348 2,91 ND kuk.sil 90 523311 0,811 mzdy 957845 1,48 vojt.komp 100

Více

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.3.2014 COM(2014) 180 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Posouzení

Více

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s. MATING. Prý pro nás na webu udělali nějakou seznamku?! ver. 2.0

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s. MATING. Prý pro nás na webu udělali nějakou seznamku?! ver. 2.0 Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s. MATING MANUÁL ONLINE APLIKACE Prý pro nás na webu udělali nějakou seznamku?! ver. 2.0 Mating - internetový připařovací program Vážení uživatelé prohlížeče plemenic,

Více

VAPIG EKONOMICKY VÝHODNÝ SYSTÉM OCHRANY NOVOROZENÉHO SELETE

VAPIG EKONOMICKY VÝHODNÝ SYSTÉM OCHRANY NOVOROZENÉHO SELETE VAPIG EKONOMICKY VÝHODNÝ SYSTÉM OCHRANY NOVOROZENÉHO SELETE Vahala J. Nemálo chovatelů prasat nejen v ČR se zabývá otázkou, zda vysoké náklady na farmakoterapii téměř vždy spojené s medikací ATB přináší

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY Metodické listy 04/04 TECHNIKA A TECHNOLOGIE CHOVU SKOTU Informace pro chovatele, poradce a projektanty SPRÁVNÁ RUTINA DOJENÍ V DOJÍRNÁCH DOJNICE Mezi nejdůležitější pracovní operace před dojením patří

Více

TECHNIKA A TECHNOLOGIE CHOVU SKOTU TELATA TERMOREGULACE, FYZIOLOGICKÉ LIMITY. Informace pro chovatele, poradce a projektanty

TECHNIKA A TECHNOLOGIE CHOVU SKOTU TELATA TERMOREGULACE, FYZIOLOGICKÉ LIMITY. Informace pro chovatele, poradce a projektanty Metodické listy 01/05 TECHNIKA A TECHNOLOGIE CHOVU SKOTU Informace pro chovatele, poradce a projektanty TELATA RIZIKA PODCHLAZENÍ NOVOROZENÝCH TELAT prevence a rutiny Dramatický rozmach volného ustájení

Více

Fermenten ROLS Lešany o efektu přesvědčil

Fermenten ROLS Lešany o efektu přesvědčil ZPRAVODAJ podzim 2007 Vážení přátelé a obchodní partneři, do nového roku 2008 Vám přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho životních i pracovních úspěchů. kolektiv firmy AGRO-BEST spol. s r.o. Fermenten

Více