Zpravodaj ZD SEVER LOUKOVEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj ZD SEVER LOUKOVEC"

Transkript

1 Zpravodaj ZD SEVER LOUKOVEC Vychází v říjnu 2015 Vážení družstevníci, ani jsme se nenadáli a konec roku se přiblížil mílovými kroky. Je až neuvěřitelné, kolik práce dokáže udělat 75 družstevních zaměstnanců a pracujících členů za jeden rok. A což teprve, kdybychom dokázali využít rezerv, o kterých víme a posléze i těch, o kterých prozatím pouze tušíme. Možná nás to vbrzku čeká. Dotace do zemědělství se postupně snižují, nájmy za půdu a ostatní vstupy se zvyšují, ceny strojů a náhradních dílů stouply mnohonásobně, ale současná cena komodit odpovídá ceně před třiceti lety. Proto přežijí jen ti nejlepší. Budeme mezi nimi? Já osobně mám pocit, že přišla další vlna plánovaného nátlaku na zemědělce v bývalých postkomunistických zemích, s cílem ještě více omezit produkci potravin na východě Evropy. Je třeba si stále klást otázky typu, proč jsou kvalitní potraviny v Německu a Rakousku levnější, než ten brak, co prodávají supermarkety u nás, proč je marže supermarketů v Česku 100 i více procent, když u našich západních sousedů se pohybuje okolo 30% a hlavně proč s tím nechce nikdo nic dělat? Sdělovací prostředky záměrně mystifikují naše spoluobčany, štvou veřejnost proti zemědělcům a tutlají informace o maržích supermarketů a o kvalitě potravin, která bezesporu souvisí s nárůstem různých onemocnění v naší populaci. V rámci našich možností se snažíme ovlivnit celkové povědomí občanů o této problematice především prostřednictvím Agrární komory, Zemědělského svazu a dalších organizací, které sdružují zemědělce, ale je to cesta trnitá a velká část lidí tato fakta ani slyšet nechce. Letošní rok se vyznačuje velkým suchem. Doufám, že je to jev nahodilý a nebude se v příštích letech v takovém rozsahu opakovat. Máme velké štěstí, že letošní sucha ovlivnila naše hospodaření pouze částečně a to především na úseku výroby objemných krmiv, kterých je méně a některá jsou horší kvality. Ale pokud budeme se silážemi a senážemi rozumně hospodařit, dokážeme s nimi nakrmit jak dobytek, tak i bioplynovou stanici a vystačit do další sklizně. Další postiženou plodinou je cukrová řepa, u které očekáváme snížený výnos. Velmi kladně se horké a suché počasí odrazilo na průběhu žní, který byl rychlý a poměrně hladký. Bohužel část naší sklizně odevzdáme obchodníkům, jelikož pšenice mají vlhkost 10-12%, tudíž oproti normě obsahují méně vody, jsou tedy vlastně lehčí. A při produkci zrnin v družstvu se finančně jedná o milionové částky. Sucho postihlo i pěstování brambor, podepsalo se na špatné účinnosti půdních herbicidů a na sníženém výnosu hlíz. Bohužel jsme nebyli schopni tento stav ani při největší snaze ovlivnit a tak nezbývá, než požádat členy družstva o shovívavost a přírodu o lepší podmínky pro příští rok. Letošní hospodaření družstva bude poznamenáno propadem cen komodit, především mléka, jehož současná cena je již pod 7 korunami za litr, ale ani cena pšenice není nikterak příznivá. Část řepky a téměř veškerou pšenici držíme prozatím skladem a doufáme v oživení trhu a cen. Vysoká kvalita zrna, nízká vlhkost a zkušenosti našich pracovníků nám umožňují dlouhodobé skladování zrnin. Zčásti využíváme externích skladovacích kapacit. Jsme velmi rádi, že se rozběhl prodej hovězího masa v balení po 10 kg. Maso je čerstvé, kvalitní z našich mladých býků, porážených a bouraných přímo v jatkách pod veterinárním dozorem. Zrovna 1

2 tak dobře funguje prodej krocanů, o které je nebývalý zájem, a proto je již vyprodaný podzimní turnus. Všem zájemcům, na které se nedostane, se předem omlouvám, ale kapacita haly je omezená a poptávka obrovská. Další a v tuto chvíli jedinou možností pro neuspokojené zájemce je zajistit si krocana na jaře, prodej jarního turnusu bude probíhat po velikonocích. Stále trvá snaha družstva přiblížit se Vám, našim členům a spotřebitelům vůbec. V maloprodeji prodáváme kuřata, krocany, hovězí maso, pšenici, ječmen, mák, topné pelety a sortiment chceme dále rozšiřovat. Věřím, že letošní rok ukončíme kladným výsledkem hospodaření, i když nebude zdaleka dosahovat hodnot let minulých. Chod družstva je stabilní, v průběhu měsíce října dojde k vyplacení zvýšeného pachtovného (nájemného) z polí na bankovní účty, popřípadě poštovní poukázkou u těch z Vás, kteří jste nepředali do účtárny Vaše bankovní spojení. Ve dnech listopadu budeme prodávat naturální obilí pro členy družstva a 26. října nás čeká poslední termín prodeje brojlerů v letošním roce. Tolik na úvod aktuálního zpravodaje, přeji Vám pevné zdraví a příjemně prožitý podzim. Ing. Josef Lojda, předseda ZD Ekonomika Pětiletý přehled vybraných nákladů vždy k (v Kč) NÁKLADY r r r r r Spotřeba osiv Spotřeba hnojiv Spotřeba nafty Spotřeba pesticidů Krmiva a steliva Náhradní díly Opravy strojů Údržba a servis BPS Pětiletý přehled vybraných výnosů vždy k (v Kč) VÝNOSY r r r r r Obiloviny Luštěniny a olejniny Cukrovka Mléko Zvířata Elektřina Vzhledem k současné poměrně nízké odbytové ceně obilovin je více jak ¾ produkce z letošních žní ponecháno skladem pro prodej v příštím roce. Výkupní cena mléka se bohužel snížila a i přesto, že jsme v letošním roce dodali do mlékárny o l více, než tomu bylo v roce loňském, jsou tržby za období roku 2015 téměř o 1,5 milionu nižší,než tomu bylo za stejné období roku

3 Situace na trhu s mlékem (porovnání roku 2015 s rokem 2014 za období leden-srpen) Dodávka v l rok 2014 Dodávka v l rok 2015 Měsíc Dodávka v l rok 2014 rok 2015 Leden Únor Duben Květen Červen Červenec Srpen Průměrná cena /l rok 2014 Průměrná cena /l rok 2015 Tržba z prodeje mléka v Kč rok 2014 Tržba z prodeje mléka v Kč rok 2015 Měsíc Průměrná cena /l rok 2014 rok 2015 Leden 9,53 8,24 Únor 9,66 8,34 Březen 9,66 8,31 Duben 9,69 8,29 Květen 9,45 7,58 Červen 9,33 7,50 Červenec 9,25 7,36 Srpen 9,15 7,09 Měsíc Tržba z prodeje v Kč rok 2014 rok 2015 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen

4 Pětiletý přehled vybraných ukazatelů vždy k (v tis. Kč) UKAZATEL r r r r r Aktiva celkem Dlouhodobý majetek z toho pozemky z toho zvířata z toho stroje z toho finanční majetek Obchodní pohledávky Obchodní závazky Bankovní úvěry Hospodářský výsledek Zpracovala: Eva Zemanová DiS., ekonomka Rostlinná výroba Vážení družstevníci, Na začátku mé zprávy o dění na úseku RV v měsících červnu až září Vám připomenu průběh počasí od počátku roku Zima byla teplá, bez silných mrazů a sněhu. Následovalo suché a velmi studené jaro, léto pak bylo beze srážek s velmi vysokými teplotami. Přehled srážek po měsících ukazuje na velký deficit vody potřebné pro zdárný rozvoj vegetace. Leden 68 mm/m², únor 5, březen 51, duben 28, květen 30, červen 71, červenec 24, srpen 89, září 18, celkem za 9 měsíců 384 mm. Proti průměrným srážkám chybí do konce září přibližně 200 mm vody na m². Suchem byla nejvíce postižena kukuřice, druhá a další seč vojtěšky, travní porosty, cukrovka a brambory. Velké sucho se také negativně projevilo na zpracování půdy po sklizni a přípravě na setí ozimů. V červnu jsme v RV dokončili sklizeň první seče trav a vyrobili jsme 500 tun sena. Na konci června jsme sklidili porost hrachu a vyrobili z něho 950 tun senáže. Sklidili jsme druhou seč vojtěšky a trav ze 100 ha. Z toho jsme vyrobili 630 tun vojtěškové a 550 tun travní senáže. Porosty pšenice jsme ošetřili fungicidy proti houbovým chorobám, které napadají listy a klasy. Aplikovali jsme kvalitní přípravky složené z více účinných látek, například Alegro plus, Amistar, Artea, Zamir, Osiris a Huton. Na potlačení výskytu mšic a larev brouka kohoutka jsme do postřikové jíchy přidali insekticid Vaztak Active. V polovině července jsme všechnu kukuřici ošetřili proti zavíječi kukuřičnému přípravky Integro a Explicit Plus. Na 40 ha kukuřice jsme aplikovali fungicid Quilt Excel, který by měl snížit napadení zrna houbou fusárium a tím by mělo dojít ke snížení obsahu škodlivých mykotoxinů v kukuřičné siláži. Porosty řepky, ječmene a 200 ha pšenice jsme desikovali z důvodů řízeného dozrávání a usnadnění kombajnové sklizně přípravkem Glyfos. Ve druhé půlce července jsme posekali třetí seč vojtěšky a některé louky a z posečené píce jsme vyrobili 65 tun sena a 270 tun vojteškové senáže. 17. července jsme započali žně sklizní ozimého ječmene. Počasí bylo po celou dobu žní stále beze srážek a toho jsme využili pro rychlou a kvalitní sklizeň plodin. Žně jsme skončili

5 Sklidili jsme: plodina ha t Ø výnos v t ječmen ozimý Loukovec 39,75 197,6 4,97 Jivina 60,61 403,8 6,66 ZD 100,36 601,4 5,99 pšenice ozimá Loukovec 516, ,2 8,16 Jivina 542, ,71 ZD 1058, ,2 7,42 řepka ozimá Loukovec 179,4 710,3 3,96 Jivina 220,74 757,5 3,43 ZD 400, ,8 3,67 Mák Loukovec 51, ,54 hořčice Loukovec ,27 Po sklizni plodin jsme uklízeli slámu a všechny sklizené pozemky jsme podmítli. Slámy jsme sklidili 2100 tun slisované do kulatých a hranatých balíků konečně pršelo a spadlo 90 mm vody na m². Tento déšť zachránil úrodu kukuřice a cukrovky a umožnil nám připravit půdu na setí řepky. Řepku jsme zaseli na 390 ha a celou výměru jsme po zasetí ošetřili herbicidy proti plevelům. Použili jsme přípravky Butisan Duo nebo Rapsan v kombinaci s Commandem. Na okraje pozemků jsme aplikovali přípravek na hubení slimáků Metarex Inov. Konec srpna byl opět velmi teplý a beze srážek a proto řepka zasetá v tomto období do jílovité půdy špatně vzcházela. Na vzešlý výdrol obilí jsme aplikovali přípravek Agil. Ke konci srpna se na porostech cukrovky objevila choroba cerkospora a proto jsme na její potlačení použili fungicid Eminent. Na začátku září byly porosty kukuřice dostatečně zralé na sklizeň. Obsah sušiny se pohyboval mezi % a obsah škrobu byl 28 % a tak jsme začali sklízet kukuřici do siláže. Za tři týdny jsme sklidili tun siláže a naplnili jsme jámy v Chocnějovicích a na Bílé Hlíně, jámu v Loukovci a 5 vaků v Kozmicích. V polovině září jsme začali orat pozemky určené na setí ozimých obilovin a 22. září jsme zaseli první hektary ozimého ječmene. Do konce září jsme zaseli 120 ha ječmene odrůdy Nero a Galation, 85 ha žita odrůdy SU Phönix, které je určené na výrobu senáže a 200 ha pšenice odrůdy Tobak. Na pozemky určené k hnojení jsme v srpnu a září aplikovali statková, organická a průmyslová hnojiva: ha ha digestát 450 mletý vápenec 100 cukr.výpalky 320 síran amonný 550 hnůj 150 dusíkaté vápno 50 kompost 50 Na 200 ha jsme zaseli hořčici a na 95 ha směs hořčice a svazenky na zelené hnojení. Bohužel hořčice a svazenka v tomto suchém počasí špatně vzcházela a neroste. Stanislav Altman, hlavní agronom 5

6 Živočišná výroba Vážení družstevníci! Sucho, které nás sužuje v letošním roce, ovlivňuje velkou měrou zemědělskou výrobu. Dotýká se i živočišné výroby v našem družstvu. Výnosy druhých a dalších sečí pícnin neposkytly potřebné množství senáží pro zajištění krmivové základny našeho stáda skotu. Stavy porostů vojtěšek byly v průběhu roku špatné a nevyrovnané. Jen první seče poskytly běžné množství objemných krmiv v odpovídající kvalitě. Už koncem července byly provedeny změny v krmných dávkách pro krávy a jalovice. Bylo potřebné vycházet z množství sklizených krmiv a napočítat stabilní krmné dávky pro období do sklizně prvních sečí v roce 2016 a ještě nechat malou rezervu. A tak tedy v omezené krmné dávce dostávají krávy pouze 8 až 10 kilogramů senáží. Jinak běžně krmíme až dvojnásobek těchto bílkovinných krmiv. Je tedy jasné, že je nutno nedostatek těchto krmiv něčím nahradit. Proto byly zvýšeny dávky kukuřičné siláže a do krmné dávky zařazena aditiva, která doplňují zejména dusík, potřebný pro produkci mléka. S velkými obavami jsme pohlíželi i na stav porostů kukuřic. Vleklé sucho způsobilo zasychání rostlin a vytváření menších palic. V hodině dvanácté přišel déšť a trochu zažehnal tyto obavy. Dnes je sklizena silážní kukuřice téměř v obvyklém množství a jen nižší obsah škrobu v silážní hmotě je určitým hendikepem. Potěšitelné je, že byly sklizeny téměř 3 vaky vlhkého kukuřičného zrna pro krmení dojnic. Množství prodaného mléka tato opatření nijak neovlivnila. Je nutno podotknout, že se během roku cíleně postupně navyšoval stav krav a i toto ovlivnilo produkci a prodej mléka ve srovnání s rokem Tržby za prodané mléko se bohužel v průběhu roku, díky nízké ceně mléka snižují. Rozdíly v tržbách ve srovnání s loňským rokem, nejsou však nijak propastné. Bohužel prognóza stabilizace, či dokonce růstu ceny vykupovaného mléka, není nijak příznivá. A aby toho nebylo málo, zasáhla velmi zásadně chov skotu dlouhá vlna veder v měsíci srpnu. Tepelný stres, jak jsme se s oblibou naučili říkat stavu, kdy krávy toho už mají opravdu dost, neovlivňuje jen produkci mléka a není pouze okamžitým stavem. Dlouhodobě ovlivňuje i zdravotní stav zvířat, reprodukci, stav paznehtů atd. V neposlední řadě negativně ovlivňuje i počet somatických buněk, stanovených při pravidelném rozboru vzorků mléka, jež je ukazatelem pro zpeněžování mléka. Z tohoto pohledu jsme žádné ztráty neutrpěli. Velmi pozitivně se projevilo odvětrávání produkční stáje I. haly na VKK v Chocnějovicích velkoprůměrovými stropními ventilátory, pořízenými v minulém roce. Tato investice se ukázala opodstatněnou, přestože rozdíl maximálních teplot mezi stájemi byl jen 2-3 stupně, bylo jasně a zřetelně vidět a cítit rozdíl v mikroklimatu obou stájí a rovněž dopad na ustájené krávy byl rozdílný.,,pocitově o deset, dvanáct stupňů, slyšeli jsme v létě často od těch, kteří se ve stájích pohybovali. Pro představu je si třeba uvědomit, že průměrná denní užitkovost krav poklesla v extrémních vedrech ve II. hale, která je bez ventilace, až o pět litrů na kus. Každý si lehce spočítá, jakou újmu jsme utrpěli. K velkým ztrátám došlo rovněž v reprodukci, kdy v průběhu teplého léta byly plemenice téměř bez šance zabřeznout. To dále vytváří i provozní problém, když poté v měsíci září a dalším období tyto krávy zabřeznou a v krátkém časovém úseku se pak otelí velký počet krav. I přes snížení reprodukčních ukazatelů v letních měsících, máme dostatečný počet březích krav pro udržení stavu základního stáda. Tento stav umožňuje konečně po letech pozitivní brakaci, t.j. 6

7 vyřazování krav ze zootechnických důvodů, jako je produkce mléka, somatické buňky, tvar vemene, exteriér, charakterové vady atd. A ne jen ze zdravotních důvodů, jak tomu bylo doposud. To však přináší naopak i negativní jev. Díky velkému počtu odchovaných březích jalovic (43 % ze základního stáda), které se zapojují do produkce, jaksi opticky ovlivňují užitkovost stáda. Prvotelky, což je obecně platné, mají o 700 až 1000 litrů za laktaci nižší produkci mléka, čímž snižují průměrnou užitkovost stáda. Na druhých a dalších laktacích však jejich produkce dnes převyšuje v průměru desetitisícovou užitkovost. Ale vše jsou to jen čísla. Dá se však očekávat, že z tohoto pohledu v krátkém čase užitkovost ve stádě podstatně vzroste. V měsíci červnu se dokončila rekonstrukce III. haly VKK Chocnějovice a ihned byla naskladněna zvířaty. Záhy se ukázalo, že rekonstrukce je velmi povedená. Krávy a telata na rostlinné výživě, zde mají komfortní ustájení, což je předpokladem pro zkvalitnění stáda. Rovněž tím byla navýšena kapacita ustájovacích míst a byly vytvořeny podmínky pro bezproblémové ustájení plánovaného počtu 550 kusů krav. Další plus je zrušení nevyhovujících porodních kotců ve II. hale a přesun porodny do nově zrekonstruované III. haly, což se i přes náročnost práce pro ošetřovatele osvědčilo. Od nové stáje očekávám i zlepšení odchovu telat ve fázi rostlinné výživy, kde byly doposud velké rezervy. To se odráželo na kvalitě odchovávaných zvířat i na jejich zdravotním stavu Malou vadou na kráse je nedostatečná kapacita vzduchu pro počet ustájených zvířat, vzhledem k nízké střeše původní stáje. I zde bude nutno vybavit stáj ventilátory. A co na závěr? Snad jen přání, aby výkupní ceny produktů živočišné výroby byly adekvátní vloženým nákladům a aby strach o existenci výroby nekalil radost z dosažených výsledků a poctivě odvedené práce. Ivan Kolomazník, hlavní zootechnik PODZIMNÍ SETKÁNÍ KLUBU DŮCHODCŮ Klub důchodců zve na tradiční podzimní setkání, které se koná v PÁTEK 20.listopadu 2015 v 17 hodin na sále v Chocnějovicích. 7

8 UPOZORNĚNÍ Prodej brojlerů Prodej brojlerů na farmě Loukov se uskuteční 26. října 2015 od 13,00 do 15,30 hodin. Cena za 1 kg živé váhy je 30,- Kč Prodej hovězího masa Objednávky přijímá pan Milan Mauric na čísle telefonu Prodej bude realizován dle zájmu. Cena za balíček masa ve váze 10 kg (3,5 kg maso přední, 3,5 kg maso zadní, 2 kg žeber, 1kg pupek tolerance %) je 1.500,- Kč Prodej naturálií ČLENŮM A ZAMĚSTNANCŮM Listopadu v LOUKOVCI od 8.00 do hodin. Pšenice, ječmen 350,-Kč/q. Platba na místě v hotovosti. Pytle jsou v ceně. Šrot není k dispozici. Prodej pelet Na středisku Chocnějovice prodáváme topné pelety a suchou dřevní štěpku ve spotřebitelském balení (pytle 50 kg, big bag 500 kg). Objednávky přijímá pan Jan Vytvar na čísle telefonu ZMĚNY ve výměře brambor a krmné řepy pro rok 2016 hlaste do konce roku Telefon číslo p. Šeflová. 8

Zpravodaj ZD SEVER LOUKOVEC

Zpravodaj ZD SEVER LOUKOVEC Zpravodaj ZD SEVER LOUKOVEC Vychází v březnu 2015 Vážení družstevníci, rok s rokem se opět sešel a my účetně uzavíráme rok 2014, organizujeme členskou schůzi a zároveň již na polích a ve chlévech tvoříme

Více

Zpravodaj ZD SEVER LOUKOVEC

Zpravodaj ZD SEVER LOUKOVEC Zpravodaj ZD SEVER LOUKOVEC Vychází v březnu 2016 Vážení družstevníci, do rukou se Vám dostává třetí, tudíž závěrečný Zpravodaj roku 2015. Úvodem bych Vám chtěl poděkovat za spolupráci v uplynulém roce

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Agro Záblatí, a.s se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČ: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994 V Ý R O Č N Í Z P R Á V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. www.farmprofit.cz

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. www.farmprofit.cz FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky)

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) 2011 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Tab. A1/02 Tab. A1/03 Tab. A1/04 Tab. A1/05 Tab. A1/06 Tab. A1/07 Tab. A1/08 Tab. A1/09 Tab.

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku Praha 1.8. 2011 - Jedna z důležitých činností, kterou SZIF zajišťuje, a která vyplývá z Evropské legislativy, je zpracování

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

POTENCIÁL EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZMÍRNĚNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY, MINIMALIZAČNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PŮDY V EZ JAKO PŘÍSPĚVEK K ŠETRNÉMU ZACHÁZENÍ S

POTENCIÁL EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZMÍRNĚNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY, MINIMALIZAČNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PŮDY V EZ JAKO PŘÍSPĚVEK K ŠETRNÉMU ZACHÁZENÍ S POTENCIÁL EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZMÍRNĚNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY, MINIMALIZAČNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PŮDY V EZ JAKO PŘÍSPĚVEK K ŠETRNÉMU ZACHÁZENÍ S PŮDOU, KE SNÍŽENÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ FEO/55/2014

Více

Nabídka drobného balení

Nabídka drobného balení Travní směsi Nabídka drobného balení Charakteristika nabízených travních směsí 0,5 2,0 10,0 BRITAN UNI 1 okrasná parková směs Složení směsi: kostřava červená dlouze výběžkatá, krátce výběžkatá a trsnatá,

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZS DUBNÉ A.S. PRO VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ KONANOU DNE 15. KVĚTNA 2015 OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ V ŽABOVŘESKÁCH

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZS DUBNÉ A.S. PRO VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ KONANOU DNE 15. KVĚTNA 2015 OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ V ŽABOVŘESKÁCH ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZS DUBNÉ A.S. PRO VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ KONANOU DNE 15. KVĚTNA 2015 OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ V ŽABOVŘESKÁCH Dámy a pánové, vážení akcionáři, v souladu se stanovami naší a.s.

Více

O R G A N I Z A C E M A T U R I T

O R G A N I Z A C E M A T U R I T O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA Povinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) A G R O P O D N I K Á N Í (denní studium) zaměření

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0061/2008 4. 3. 2008 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a statistických

Více

Zápis. z řádné valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. v. Oseku u Rokycan, konané dne 23. 6. 2015 od 13 hodin v Oseku č. p.

Zápis. z řádné valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. v. Oseku u Rokycan, konané dne 23. 6. 2015 od 13 hodin v Oseku č. p. 1 Zápis z řádné valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. v Oseku u Rokycan, konané dne 23. 6. 2015 od 13 hodin v Oseku č. p. 400 Přítomni: akcionáři a hosté dle prezenční listiny Notář:

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

- ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí (15 minut

- ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí (15 minut Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ve školním roce 2013/2014 budou na základě rozhodnutí ředitelky

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o hospodaření Agro bílá, a.s. za rok 2013 pro Valnou hromadu akcionářů, konanou dne 25.června 2014 Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje účetní jednotky II. Zveřejňované

Více

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím Náklady - 2005 Tabulková část A - Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby Tabulka A1 Tabulka A2 Tabulka A3 Tabulka A4 Tabulka A5 Tabulka A6 Tabulka A7 Tabulka A8 Tabulka A9 Tabulka

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky)

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) 2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Pšenice ozimá Tab. A1/02 Žito Tab. A1/03 Ječmen jarní Tab. A1/04 Oves Tab. A1/05 Tritikále

Více

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV Změna: vyhláškou č. 476/2000 Sb. Změna: vyhláškou č. 473/2002 Sb. Změna: vyhláškou č. 399/2004 Sb. Změna: vyhláškou č. 91/2007 Sb. Změna: vyhláškou č. 353/2009 Sb. Platné znění od 1.11.2009 274/1998 Sb.

Více

Další vlna investic byla zahájena v roce 2004 nákupem secí kombinace, píc ninářského programu do rostlinné výroby a

Další vlna investic byla zahájena v roce 2004 nákupem secí kombinace, píc ninářského programu do rostlinné výroby a Vážení, v roce 2007 oslaví naše firma 15 let od svého založení. Toto výročí bude jistě důvodem k oslavě, ale pojďme teď společně nahlédnout do uplynulých 14 let z pohledu investic a v závěru proveďme bilanci

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1 V Litovli srpen 2008 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 8 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS K VYPRACOVÁNÍ: 45 60 minut INFORMACE K TÉMATU: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 178 Poř. č. Brambory rané Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos brambor k realizaci na trhu [t/ha] 19 20 2 Cena brambor od výrobce [Kč/t] 5000 5000 3 Tržba

Více

AKCE: Přednáška - Rodinná farma Švábenice

AKCE: Přednáška - Rodinná farma Švábenice AKCE: Přednáška - Rodinná farma Švábenice Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 28 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Půda a hnojení. Roman Rozsypal

Půda a hnojení. Roman Rozsypal Půda a hnojení Roman Rozsypal Koho živí půda Rostliny - Zvířata - Člověka zatížení cca 0,4 VDJ/ha o.p. Edafon -?! Potřeba sušiny krmiv Zvířata - zatížení přežvýkavci 1 VDJ/ha = potřeba sušiny krmiv cca

Více

Pátý ročník soutěže Mléčná farma

Pátý ročník soutěže Mléčná farma Pátý ročník soutěže Mléčná farma Poslední týden v dubnu proběhly po asi tříleté přestávce návštěvy farem v rámci pátého ročníku soutěže o nejlepší mléčnou farmu. Mezi finalisty vybrala odborná komise celkem

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 161 Poř. č. Pšenice jarní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,5 5,5 3,6 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 4100 4100 4100 3 Tržba z prodeje zrna

Více

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv Změna: 476/2000 Sb. Změna: 473/2002 Sb. Změna: 399/2004 Sb. Změna: 91/2007 Sb. Ministerstvo

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Doc. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Prof. Ing. Vladimír Švachula,DrSc. Prof. Ing. Josef Šroller, CSc. Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Věříme,

Více

Nedostatek energetické biomasy

Nedostatek energetické biomasy Nedostatek energetické biomasy Ing.Vlasta Petříková, DrSc. CZ Biom České sdružení pro biomasu Kontakt : vpetrikova@volny.cz Tel. 736 171 353 Obnovitelné zdroje energie (OZE) lze jednoduše rozdělit na :

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Normativy spotřeby nafty v rámci jednotlivých pracovních operací a činností spojených s chovem hospodářských zvířat v České republice Objednací list

Více

Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova 2014-2020 Program rozvoje venkova 2014-2020 investiční opatření Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací PRV ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 PRV 2007-2013 základní shrnutí

Více

PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE

PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE Radek Kazda Příspěvek přináší základní návrh zemědělské bioplynové stanice na zpracování kukuřičné siláže, uvádí její roční provozní bilanci a ekonomické zhodnocení. Klíčová

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU

ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU Prof. Ing. Lubomír Minx, DrSc. Vysoká škola zemědělská Brno Rostlinná výroba prochází od začátku devadesátých let velmi složitým obdobím.

Více

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Ministerstvo zemědělství stanoví podle 8 odst. 5 a 9 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních

Více

Zemědělské systémy I. 1.-6. týden

Zemědělské systémy I. 1.-6. týden Zemědělské systémy I. 1.-6. týden prof. Ing. Josef Soukup, CSc. katedra agroekologie a biometeorologie www.af.czu.cz/kab garant předmětu FAPPZ, 1. patro, č.dv. 143 soukup@af.czu.cz Zemědělské systémy I.

Více

- úhyn - převod do starší kategorie

- úhyn - převod do starší kategorie OBRAT STÁDA vyjadřuje kvantitativní vztahy mezi jednotlivými kategoriemi a skupinami skotu stejný pro dojné a masné z obratu stáda je možné určit trvání pobytu a počet zvířat v jednotlivých kategoriích,

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 177 Poř. č. Brambory sadbové Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos brambor k realizaci na trhu [t/ha] 15,5 18,0 2 Cena brambor od výrobce [Kč/t] 8000 8000

Více

Sklizeň vlhkého zrna bez jakýchkoli fyzikálních úprav v ochranné atmosféře CO2 konzervací preparáty na bázi kyseliny propionové

Sklizeň vlhkého zrna bez jakýchkoli fyzikálních úprav v ochranné atmosféře CO2 konzervací preparáty na bázi kyseliny propionové Sklizeň vlhkého zrna Sklizeň a konzervace vlhkého zrna se provádí za účelem prodloužení jeho skladovatelnosti při snížených nákladech (sušení bývá výrazně dražší). Existují ale i další důvody: minimální

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

Současné a nové trendy ve zpracování půdy

Současné a nové trendy ve zpracování půdy Současné a nové trendy ve zpracování půdy Prof. Ing. Vítězslav Škoda, CSc. Katedra obecné produkce rostlinné a agrometeorologie, ČZU v Praze Půda patří k nenahraditelnému přírodnímu bohatství naší země.

Více

Změny v nitrátovésměrnici

Změny v nitrátovésměrnici 06.02.2015 Změny v nitrátovésměrnici Jan Klír Výzkumný ústav rostlinnévýroby, v.v.i. Praha -Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Nitrátovásměrnice Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně

Více

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice v roce 2012 Novinky v nitrátové směrnici 110 100 90 80 (v kg č.ž. na 1 ha využité z.p. podle ČSÚ: cca 3,5 mil. ha v roce 2011) Minerální hnojiva N P2O5 K2O 70 60 50 40 30 Statková hnojiva

Více

LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek

LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek etiketa Dovozce : AMAGRO s.r.o., 28.pluku 443/27, 101 00 Praha 10 Výrobce : NPO RET, Sankt Petersburg, Rusko Číslo rozhodnutí o registraci : 2722 Chemické a fyzikální

Více

VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU

VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU Influence of Residual Effect of Herbicides on Consequently Sown Spring Barley and Winter Rapeseed David BEČKA, Ondřej

Více

PIADIN. Stabilizátor dusíku pro organická hnojiva snižuje pracnost, zvyšuje výnosy a je šetrný k životnímu prostředí INHIBITOR NITRIFIKACE

PIADIN. Stabilizátor dusíku pro organická hnojiva snižuje pracnost, zvyšuje výnosy a je šetrný k životnímu prostředí INHIBITOR NITRIFIKACE KAPALNÝ INHIBITOR NITRIFIKACE PIADIN Stabilizátor dusíku pro organická hnojiva snižuje pracnost, zvyšuje výnosy a je šetrný k životnímu prostředí Chemie pro budoucnost. VÝHODY PRO VÁS, POUŽIJETE-LI PIADIN»

Více

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o.

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o. Setkání s půdou na ekologickém hospodářství Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o. 27. října 2015, Tvrdkov Jaroslav Stránský Naše farma 1 110 ha zemědělské půdy v režimu EZ (od. r 1993) 265 ha orná

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 577, fax: 222 871 536 e-mail: tis.obiol@szif.cz Ročník II., měsíčník, 11. 3. ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN Vývoj cen: Potravinářská pšenice... 4 073 Kč/t

Více

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada SZP 23.10.2014 Větrný Jeníkov Bohumil Belada Základní platba ČR - 130 euro / ha = 3.510 Kč / ha Nad 150 tis. euro na IČO za rok podléhá 5% degresi, Do 1.150 ha žádné snížení, nad tuto výměru snížení na

Více

Listová hnojiva HYCOL

Listová hnojiva HYCOL Listová hnojiva HYCOL Produkty a přípravky HYCOL BIHOP-K + chmel, kukuřice, mák HYCOL-BMgS řepka, slunečnice, mák HYCOL-NPK zelenina, slunečnice d o ekologické prod ukce d o ekologické prod ukce d o ekologické

Více

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03.

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. Kukuřice - LONG Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420

Více

CÍL METODIKY. České republice je kolem 48 000 chovatelů, kteří ošetřují asi 500 000 včelstev.

CÍL METODIKY. České republice je kolem 48 000 chovatelů, kteří ošetřují asi 500 000 včelstev. OBSAH: I. Cíl metodiky 3 II. Popis metodiky 4 1. Úvod 4 2. Včelařův rok 4 2.1. Podletí 4 2.2. Podzim 5 2.3. Zima 6 2.4. Předjaří 6 2.5. Jaro 7 2.6. Léto 8 3. Požadavky na konstrukci úlu 8 4. Požadavky

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2011 Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407 V Brništi dne 27. 2. 2012 1) OBECNÉ ÚDAJE 1 a) Údaje z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2111(INI) 29. 10. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2111(INI) 29. 10. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 29. 10. 2010 2010/2111(INI) NÁVRH ZPRÁVY o deficitu bílkovinných plodin v EU: jak vyřešit dlouhodobý problém? (2010/2111(INI)) Výbor

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016 Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016 doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. Výsledky reprodukce dojnic v inseminačním obvodu (zadáno) Fyzioterapie u koní (zadáno) Využití různých

Více

Využití simplexového algoritmu v projektování výroby

Využití simplexového algoritmu v projektování výroby JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku Využití simplexového algoritmu v projektování

Více

Smilkov, a.s. Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89 IČ 46357432

Smilkov, a.s. Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89 IČ 46357432 Smilkov, a.s. Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89 IČ 46357432 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH A. Údaje o společnosti B. Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky C. Další finanční a nefinanční

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

Využití simplexového algoritmu pro transformaci výroby

Využití simplexového algoritmu pro transformaci výroby Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Strukturální politika Evropské unie a rozvoj venkova DIPLOMOVÁ PRÁCE Využití simplexového algoritmu pro transformaci výroby Vypracoval: Bc.

Více

Zpravodaj. ZD SEVER LOUKOVEC Vychází v březnu 2017

Zpravodaj. ZD SEVER LOUKOVEC Vychází v březnu 2017 Zpravodaj ZD SEVER LOUKOVEC Vychází v březnu 2017 Vážení družstevníci, po určitém, ne zrovna krátkém čase, se Vám dostává do rukou další číslo družstevního Zpravodaje, ve kterém bychom chtěli především

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 195 Poř. č. Šťovík krmný Uteuša Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos abs. sušiny celkové nadzemní hmoty [t/ha] 6,0 8 4 2 Farmářská cena sušiny [Kč/t] 1000

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Oceňování zásob vlastní výroby Valuation of inventories of own production Markéta Běhounková Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Ministerstvo zemědělství Obsah prezentace 1) Reforma v I. pilíři - přímé platby nové prvky od roku 2015 stav legislativních příprav k předpisům ČR

Více

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.3.2014 COM(2014) 180 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení

Více

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 29.7.2012 do částky 89/2012 Sb. a 37/2012 Sb.m.s. Obsah a text 262/2012 Sb. - stav k 31.12.2015 262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. července 2012 o stanovení zranitelných oblastí

Více

Registrační číslo: 3938-0

Registrační číslo: 3938-0 EGULÁTO ŮSTU A VÝVOJE egistrační číslo: 3938-0 Charakteristika egulátor růstu a vývoje ve formě vodného koncentrátu určený ke zpevnění stébla a omezení poléhání obilnin, řepky ozimé a okrasných rostlin

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2007

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2007 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2007 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy Organickáhnojiva a jejich vliv na bilanci organických látek v půdě Petr Škarpa Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Organická hnojiva

Více

Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015

Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015 Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas Ministerstvo zemědělství 15. října 2013 Obecná východiska

Více

Biomléko důležitá biokomodita

Biomléko důležitá biokomodita Biomléko důležitá biokomodita České ekologické zemědělství (EZ) pomalu, ale jistě začíná zkvalitňovat svoji produkci a přibývají i odbytově zaměřené projekty. Tak je to i s produkcí biomléka. Jedná se

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu Kompost patří k nejstarším a nejpřirozenějším prostředkům pro zlepšování vlastností půdy. Pro jeho výrobu jsou zásadní organické zbytky z domácností, ze zahrady atp. Kompost výrazně přispívá k udržení

Více

V těžkých případech zvyšte dávku přípravku na 30g/ m². Pro nosnice v klecovém chovu takové

V těžkých případech zvyšte dávku přípravku na 30g/ m². Pro nosnice v klecovém chovu takové použití Klíčem k efektivní kontrole parazitů je řádné pokrytí napadené oblasti. Ustájení zvířat: Použijte MiteX v dávce 20g/ m², aplikované na pevný povrch, pokud napadení není příliš vysoké. V těžkých

Více

Slovensko-prosinec 2013. Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

Slovensko-prosinec 2013. Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž Slovensko-prosinec 2013 Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž Jarní ječmen Osnova přednášky : obr. 1 až 15 je hodnocení postavení jarního ječmene obr. 15-50 je technologie pěstování obr.51-73

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Agrotechnika cibulové zeleniny

Agrotechnika cibulové zeleniny Pěstování zeleniny v ekologické produkci Agrotechnika cibulové zeleniny mechanizace a ochrana jsou součástí dalších prezentací Doc. Ing. Kristína Petříková, CSc. 24.9.2015 CIBULOVÁ ZELENINA CIBULE KUCHYŇSKÁ

Více

Šlechtitelský program plemene galloway

Šlechtitelský program plemene galloway Šlechtitelský program plemene galloway 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno Galloway je zmiňováno již v písemnostech z dob římské okupace britských ostrovů. Bylo tehdy popisováno jako podivné,

Více