NÁVRH KONCEPCE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH KONCEPCE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO"

Transkript

1 NÁVRH KONCEPCE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO

2 NÁVRH KONCEPCE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ PRACOVNÍ VERZE DUBEN 2008 Sdružení Nového Města pražského předkládá tento koncept primátorovi hlavního města Prahy, starostovi Praha 1, a široké veřejnosti. Naše sdružení (dále jen SNMP) je aktivním účastníkem veřejného života v centru Prahy, a reprezentuje celou řadu významných podnikatelů a vlastníků nemovitostí na Václavském náměstí (dále jen VN) a jeho okolí. Naše koncepce vychází z vítězné studie ateliéru Cígler Marani Architects na rekonstrukci Václavského náměstí, z října /21

3 OBSAH 1. Krédo Václavského náměstí str Rozšíření chodníků str Automobilová doprava str Parkování str Omezení vjezdu do centra Prahy str Tramvaje str Zeleň str Podpora kultury str Regulace reklamy a vzhledu fasád str Nevěstince str Casina a herny str Stánky str Čistota, úklid a odpadkové koše str Přeložka magistrály str Péče o nemovitosti str Osvětlení str Národní muzeum str Ostatní str. 21 2/21

4 1. KRÉDO VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ JE TRADIČNÍM SYMBOLEM ČESKÉ REPUBLIKY REPREZENTUJÍCÍM JEJÍ NÁRODNÍ HRDOST A SLÁVU. PROLÍNÁ SE TU HISTORIE SE SOUČASNOSTÍ, KLID S ČILÝM RUCHEM. MĚLO BY BÝT PROTO ELEGANTNÍ TŘÍDOU S ATMOSFÉROU EVROPSKÉ KULTURNÍ METROPOLE. KLASICKÝM BULVÁREM LEMOVANÝM OBCHODY, RESTAURACEMI, HOTELY, DIVADLY A DALŠÍMI KULTURNÍMI PODNIKY, SE SPOUSTOU KAVÁRNIČEK ZVOUCÍCH K PŘÍJEMNÉMU POSEZENÍ POD KORUNAMI STROMŮ. VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ BY SE MĚLO ZMĚNIT V MILÉ MÍSTO, KAM KAŽDÝ RÁD ZAVÍTÁ. 3/21

5 Kostra koncepce Václavského náměstí je shrnuta v těchto stručných bodech. Každý jednotlivý bod si zaslouží detailní rozpracování. 2. ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKŮ Rozšíření chodníků rozšířit chodníky o zhruba 3 m hlouběji do vozovky. Osadit druhou řadou stromů. Chodníky budou mít nájezdové plochy za účelem zásobování, převozu osob a dopravní obslužnosti. Budou vybrány kvalitní stromy správného druhu, vhodné svou výškou, tvarem, a způsobem údržby pro použití na VN. Širší prostory pro pěší budou sloužit zejména ke a) zklidnění VN b) omezení autodopravy c) zjednodušení průchodnosti pro chodce d) vzniku kavárenských posezení apod. 4/21

6 3. AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA Automobilová doprava - VN je dnes tranzitním (tzv. průjezdným) místem. Většina automobilů přes VN pouze projíždí a nemá cíl zde, ani v jeho nejbližším okolí. Novým dopravním značením, které omezí průjezd, změnou systému zásobování a změnou vedení jednosměrných ulic by mělo nastat omezení dopravy. Je naprosto obvyklé, že hlavní třídy historických měst mají omezenou průjezdnost. Po vzoru evropských metropolí (Paříž, Řím, Vídeň) navrhujeme zavést dopravní omezení vjezdu automobilů do určitých ulic či lokalit během víkendu. Např. zavést každou neděli zákaz vjezdu automobilů od hod ráno do hod na Václavské nám. a jeho okolí, na pobřežní komunikaci směrem k Braníku apod. Omezení by mělo být účelné pro aktivity v centru města a z ároveň zvládnutelné vzhledem k rezidentům a další dopravní obslužnosti. Ulice by tak mohly ožít korzujícími rodinkami s kočárky, mládeží na in-line bruslích apod. 5/21

7 4. PARKOVÁNÍ Parkování je nutné začít co nejdříve zřizovat další parkovací místa, v první řadě by se mělo jednat o realizaci plánu podzemního parkoviště v prostoru od Bílé labutě až po Jindřišskou ulici. Jedná se o nákladný projekt, který by mohl být financován formou PPP projektu. Po předběžných jednáních s podnikatelskými subjekty víme, že o tento PPP projekt budou mít podnikatelé zájem. Naším cílem je také částečné odstranění aut z povrchu VN s výjimkou nutné dopravní obslužnosti, invalidních stání, taxi a zásobování. 6/21

8 5. OMEZENÍ VJEZDU DO CENTRA PRAHY Omezení vjezdu do centra Prahy je nepochybné, že centrum Prahy je přeplněné automobily a situace se bude pouze zhoršovat, počet osobních automobilů na jednoho občana v Praze neustále strmě stoupá. SNMP podporuje zavedení omezení vjezdu do centra Prahy. Předem je však třeba zajistit, aby byl dostatek záchytných parkovišť a parkovacích míst na okraji centra. Je třeba posílit městskou hromadnou dopravu (např. metro nebo tramvajové linky č. 9 a 22 jsou neustále přeplněny). V zájmu okamžitého řešení problematiky na VN je možno zavést omezení vjezdu pouze pro zásobování. Vjezd bude dále povolen pouze na speciální povolení, a to rezidentům skutečně žijícím na VN, dopravní obsluze, vozům taxi, hotelovým hostům, závozům a zásobování a služebním automobilům s provozovnou nebo firemním sídlem na Václavském náměstí, které mají na VN zajištěné parkování. Závozy jednorázově objednaných služeb a podobné situace by se řešily např. formou speciálních povolenek, které budou firmy a občané sídlící na VN získávat od Mč P-1 s tím, že tyto povolenky bude nutno nalepit na dodací list či fakturu, osobním pozváním (vytisknutý nebo fax) apod. Omezení by regulovala dopravní značka a kontrolovala PČR a MP. 7/21

9 6. TRAMVAJE Tramvaje SNMP zastává názor, že zavádět tramvaje na Václavském náměstí není vhodné a jedná se o zcela překonané řešení. VN by mělo být v tomto ohledu klidovou zónou. Je nutné nechat chodce volně cirkulovat mezi oběma stranami VN. Nechat vyrůst kavárničky i na prostředním ostrůvku VN (prostřední ostrůvek by tvořily záhony s květinami, kavárničky a průchody). Zároveň ale navrhujeme ekologický elektrobus, který by kyvadlovým způsobem převážel pasažéry od Národního muzea do spodní části VN, eventuálně až na Staroměstské náměstí. Ve špičce předpokládáme nejméně 6 takových elektrobusů, mimo špičku 3. Tramvaje na VN nepatří, dopravní obslužnost částečně řeší metro, elektrobus doplňuje dopravní obslužnost zejména pro starší generaci, eventuálně návštěvníky města a je pro tyto účely zcela dostačující. Kapacita se dá průběžně upravovat včetně míst pro zastávky. Elektrobus by mohl být zpoplatněn např. i mimo MHD a tím sloužit také jako zajímavý vyhlídkový autobus s jízdou zdarma pouze pro občany ČR nad 65 let a tím by se mohl stát i samostatně financovateným projektem Prahy 1. 8/21

10 7. ZELEŇ Zeleň druhou řadu stromů na každé straně VN bychom chtěli doplnit systémem záhonů a keřových útvarů v prostřední části náměstí. Zde by se měly střídat záhony s venkovními kavárenskými posezeními a s přechody pro chodce. Ulice, které se rozebíhají z náměstí by měly být také doplněny o zeleň např. květiny na sloupech veřejného osvětlení, velké květináče apod. V rámci koncepce vzhledu fasád (viz bod Regulace reklamy a vzhled fasád) bude přijata podpora trvalé květinové výzdoby fasád domů. Zeleň a záhony ve střední pásu na Václavském nám. považujeme za důležité a krásné. Dodávají náměstí správnou atmosféru. Jejich zrušení by bylo velkou chybou. Podporujeme zavádění podzemních velkokapacitních kontejnérů na tříděný odpad. Podporujeme snahu o zvýšení množství zeleně, např. formou zavěšování květin v květináčich na sloupy veřejného osvětlení. 9/21

11 8. PODPORA KULTURY Podpora kultury MČ Praha 1 a MHMP by měly přijmout zásadní strategii, jak nakládat s obecním majetkem na VN a jeho okolí. Domníváme se, že by mělo být znemožněno využívání městského mobiliáře pro nekalé účely typu inzerce na strip bary a sexuální služby (i na veřejném osvětlení). Dále se domníváme, že by mělo být v zájmu HLMP i MČ Praha 1 pronajmout prostory v nemovitostech ve vlastnictví MČ Praha 1 a hl. m. Prahy kulturním organizacím, jako jsou divadla, výstavní síně, hudební scény (pro vážnou i populární hudbu). Kulturní stánky zároveň pomohou odumírání neduhů typu vykřičených domů apod. HLMP i MČ Praha 1 by měly ze svých rozpočtů i nadále podporovat kulturní instituce (granty, finanční podpora), na podporu kultury by se měl objem peněz výrazně navýšit. Václavskému náměstí by prospěly časté, pravidelné a pestré sportovní a kulturní akce přímo na náměstí v horní i dolní části, dle typu akce. 10/21

12 9. REGULACE REKLAMY A VZHLEDU FASÁD Regulace reklamy a vzhledu fasád HLMP by mělo přijmout vyhlášku na regulaci reklamy. V zásadě by mělo jít o dva stupně, kdy jeden by zahrnoval historickou část Prahy 1 (jako např. Staroměstské náměstí, Pařížská ul., Malá Strana, Hradčany), a v kterém by platila přísnější pravidla pro povolování reklam. V tomto stupni by byly pro reklamu vyčleněny části fasád nad příslušným obchodem, zachovávající např. jednu linii, a reklamy by měly respektovat dobové prvky a neměly by být světelné. Není zásadních námitek proti umístění světelných reklam do výkladců. V případě druhého stupně, který by zahrnoval především část Nového Města a tudíž ulice a náměstí, která mají spíše obchodní ráz (např. Václavské náměstí, Příkopy) by již bylo možné navíc povolit světelné panely. V obou stupních ochrany by však mělo dojít ke zrušení veškerých blikajících reklam a reklam otevřeně propagující sexuální služby, strip show atp. Předmětem regulace by měla být též intenzita světla a měly by být vyloučeny křiklavé barvy. Žádáme, aby Národní památkový ústav a Odbor kultury a památkové péče (OKP) při HLMP přijal v tomto duchu závazné stanovisko pro nasvětlování a vnější vzhled fasád v pražské památkové zóně, tak aby bylo dostatečně prokazatelné co majitelé domů mohou a co nemohou umístit na fasády v jednotlivých oblastech. Cílem by mělo být také zdůraznit vzhled zrekonstruovaných fasád a ukázat architektonický um a styl kolemjdoucím. Dalším cílem by mělo být zamezení jakýchkoliv nevhodných reklam a osvětlení (např. zatemněná okna podsvícená rudým neonem). V rámci inventarizace by mělo dojít k odstranění všech starých reklam, které již nemají vztah k dané nemovitosti. 11/21

13 REGULACE REKLAMY A VZHLEDU FASÁD (pokračování) V obchodní části pražské památkové rezervace (Václavské náměstí, Příkopy, Národní třída) lze akceptovat nové prvky reklamy, které jsou realizovány i v jiných městech Evropy, jako např. velkoplošní obrazovky, avšak vždy s regulací stupně svítivosti, která by neměla rušit svou intenzitou. SNMP prosazuje, aby za reklamu zodpovídal jednoznačně ten, kdo je reklamou inzerován, propagován, nikoliv ten, kdo reklamu na dané místo umístil. Zároveň SNMP žádá o podpoření uliční vánoční výzdoby, která byla v roce 2007 značně zanedbána. 12/21

14 10. NEVĚSTINCE Nevěstince cílem je pokud možno uzavření všech nevěstinců na VN a jeho okolí, jichž dnes existuje cca 22. Do té doby zamezit výskytu naháněčů do jednotlivých vykřičených domů, zamezit odpadkům ve formě letáků na nevěstince povalujících se na chodnících a římsách. Dále zrušit veškerá osvětlení, nasvícení a neony evokující prostituci a sexuální služby v daných objektech. Na místo toho cíleně a koncepčně zavést (prozatímní) řešení ve formě např. malé červené lucerničky zavěšené nad vchodem. Domy by mohly být opatřeny názvem podniku, ale takovým, který nevyvolává asociace spojené s prostitucí, sexuálními službami, strip show a jinými morálně závadnými tématy. Vzorem by mohla být Vídeň, kde jsou veřejné domy kolaudovány jako veřejné domy, a které působí tiše a nenápadně, nenarušují svoje okolí. Politické vedení HLMP by mělo pokračovat ve své iniciativě prosazení zákona o prostituci, s pomocí zákona bude pak možné regulovat i veřejné domy, strip bary apod. Více viz postoj SNMP k nevěstincům (samostatný dokument). 13/21

15 11. CASINA A HERNY Casina a herny podporujeme úsilí pražské radnice a vedení MČ Prahy 1 v zavedení okamžitého omezení vzniku nových heren. Herny jsou v pravomoci municipality, v této oblasti jsou postupně přijímány nové vyhlášky. Zásadně podporujeme myšlenku včlenit do loterijního zákona, že města a obce musejí mít vliv na regulaci casin a videoterminálů včetně vzniku nových či rušení starých. VN a jeho okolí oplývá v současné době 16 casiny, domníváme se, že regulace počtu je zde nutná, casin by stačilo maximálně tři až šest. Herny je potřeba na VN a v jeho okolí postupně vymýtit a uzavřít. Přitahují nekalé živly a kriminální činnost. Regulací by mělo být umožněno za určitých podmínek mít např. v některých restauračních provozech jeden až dva hrací automaty nebo videoterminály, ale výhradně umístěné v zadní části, neviditelné z ulice a od vchodu. 14/21

16 12. STÁNKY Stánky navrhujeme vypovězení všech smluv na všechny stánky na VN týká se jak gastronomických tak květinových i novinových. Mělo by být v trvalém zájmu radnice podporovat majitele kamenných domů a jejich nájemníky oproti provozovatelům stánků. Hlavním důvodem je trvalá hodnota nemovitostí jako takových (a velmi nákladná péče o ně), dále pak je správný odvod daní a poplatků, který bývá u stánkařů sporný. Chceme spravedlivé a rovnoprávné právní podmínky pro podnikání všech stánků na VN. V rámci koncepce navrhujeme na celém VN maximálně 4 stánky gastronomické, 4 stánky novinové a 2 stánky květinové. a. Na všechny stánky navrhujeme veřejné výběrové řízení, kde hlavními kritérii bude výše nájmu, sortiment, bezúhonnost. Žádná společnost, ani jí spřízněná společnost nebude moct provozovat více jak 3 stánky. Stánky budou muset respektovat sortiment, např. novinové stánky mohou prodávat noviny, tabák (popř. nealko nápoje), ale nikoliv jídlo. Gastronomické stánky nebudou smět prodávat tvrdý alkohol ani noviny. Stánky by obecně měly být výrazně menší. Smlouvy na stánky by měly být veřejné. b. Smlouvy by se měly uzavírat na 2 roky (s opcí na další 2 roky), s výpovědní lhůtou 30 kalendářních dní v případě závažného porušení nájemní smlouvy [jako např. neplacení nájemného, změna sortimentu (byť jen dočasná), nepořádek v okolí stánku]. c. Nutná je regulace okolí stánku, stolků na konzumaci, odpadkových košů, slunečníků. d. Zavedení registračních pokladen ve všech stáncích. e. Kontrola dodržování hygienických předpisů. f. Zákaz podpory bezdomovců, nalévání jim, poskytování zbytků jídel, útulků před nepřízní počasí. g. Kontrola vzhledu a stavu samotných stánků (viz katastrofální situace stánku před Palácem Fénix na VN) h. Koncepční umístění stánků nejméně 3m od fasády budovy apod. 15/21

17 13. ČISTOTA, ÚKLID A ODPADKOVÉ KOŠE Čistota, úklid a odpadkové koše je potřeba zajistit kontrolní mechanizmy, které by dohlížely na práci městem najaté úklidové firmy. Je nutné zajistit dostatečný počet odpadkových košů, ve správné velikosti, vzhledu a umístění, koše je třeba často a včas vyvážet. Je třeba v podnikatelích povzbudit odpovědnost za okolí svého působení stánkaři a provozovny rychlého občerstvení (např. McDonalds) jsou povinni dbát na úklid obalů svých produktů. Kontrola spadá do kompetencí Městské policie, která má s provozovateli stánků a dalších provozoven účinně komunikovat a všemi dostupnými prostředky úklid a pořádek vynucovat. Dle zkušeností SNMP není úklid společností (najaté MČ Praha 1) na VN dostatečný. SNMP podporuje snahu magistrátu o přijetí nové vyhlášky o čistotě, neboť dosavadní předrevoluční úprava již dávno nevyhovuje. SNMP prosazuje povinnost třídit odpad. 16/21

18 14. PŘELOŽKA MAGISTRÁLY Přeložka magistrály SNMP zastává názor, že je nutné řadu stavebních prací provést ještě předtím, než dojde ke stavební úpravě magistrály a jejímu přesunutí z VN pod I. P. Pavlova. Stavební ruch bude natolik velký a omezující, nemluvě o tom, že začne podle všeho nejdříve v roce 2015, že minimálně rozšíření chodníků a výstavbu podzemních garáží je třeba výrazně urychlit. Podzemní garáže by se měly stavět co nejdříve, ideálně začít koncem roku 2009 nebo počátkem roku V žádném případě není možné provádět všechny tyto stavební činnosti najednou. 17/21

19 15. PÉČE O NEMOVITOSTI Je v zájmu vedení pražské radnice, i vedení městských částí podporovat nemovitosti a jejich majitele. Hodnota nemovitostí je nepopiratelná a trvalá. Péče o ně je nákladná a náročná. Fasády a vnější vzhled objektů tvoří nedílnou a zásadní součást celkového vzhledu a atmosféry města. Z těchto důvodů se domníváme, že postoj radnic k majitelům nemovitostí by měl být vstřícný a nápomocný. Tentýž postoj pak musí projevovat i majitelé domů vůči radnicím. SNMP žádá MČ Praha 1 o přijetí koncepce koordinace stavebních činností na Václavském náměstí a jeho okolí, tím je myšlena koordinace staveb veřejného zájmu (např. kolektory) i soukromých investorů. Doporučujeme zavést systém zařízení staveniště v 1. patře, kdy pro pěší a závozy vznikne podchod, a podstatná část staveniště je umístěna cca 3 metry nad zemí. Jednotlivá stavební povolení je nutné mezi sebou obzvláště pečlivě koordinovat a vyžadovat spolupráci investorů. Odstrašujícím příkladem budiž situace ve spodní části Václavského náměstí, která vznikla v listopadu 2007 při výstavbě 2 kolektorů a stavebně demoličních pracích na objektu Diamant, Václavské náměstí 3. MČ Praha 1 by měla na svých webových stránkách zřídit zpravodaj, do kterého se aktivně bude moci přihlásit každý subjekt na Praze 1, který chce být informován o záležitostech, jenž se ho týkají. Tímto způsobem by např. odbor dopravy nebo odbor výstavby mohl automaticky informovat příslušné majitele nemovitostí, že se v jejich bezprostředním okolí chystá stavební či dopravní omezení nebo změna. Přihlášeným subjektům by chodily potřebné informace em. V souvislosti s nemovitostmi se naskýtá i koncept stanic metra. Vestibuly metra by měly mít jednotnou koncepci. Stolky se zbožím vypadají jako špatně udržovaná tržnice. Měly by zde být regulérní obchody a/nebo boxy (metroboxy), které se kolaudují a splňují určité estetické, obchodní a živnostenské parametry. Odstrašující je příklad vestibulu ve stanici metra Muzeum. 18/21

20 16. OSVĚTLENÍ Osvětlení Městská část Praha 1 by měla zavést jednotnou koncepci veřejného osvětlení, v souladu s koncepcí ochrany památkové zóny (ve spolupráci s OKP MHMP). Součástí této koncepce bude i osvětlení při zvláštních příležitostech, jako jsou např. vánoce. 19/21

21 17. NÁRODNÍ MUZEUM Národní muzeum V rámci koncepce VN je třeba zajistit důstojný přístup ke sbírkám Národního muzea umístěných jak v původním objektu na VN, tak v budově bývalého Federálního shromáždění. Okolí budov a vchodů od budov muzea musí vypadat kulturně, upraveně a čistě. Budoucí tunel spojující současnou budovu Národního muzea a budovu bývatého federálního shromáždění by měl pomoci ke kultivaci vrchní části Václavského nám. Je třeba využít chystaných stavebních úprav kolem Národního muzea ke zkultivování jeho okolí. Není s tím však možné čekat na přeložku magistrály, a to zejména z časových a logistických důvodů. 20/21

22 18. OSTATNÍ Ostatní je jistě ještě mnoho dalších témat, která jsou neméně závažná, zasluhují pozornost a jsou řešena průběžně. Je nutné i řešení těchto nepříznivých jevů ve vzájemné spolupráci MHMP a Prahy 1 s Policií ČR a MP. Jedná se například o: a. řešení drogové problematiky (a výstavby dalších šleháren i metadonových center) b. řešení povrchu chodníků, úpravy vstupů do metra c. aktivní a preventivní činnost Policie ČR a Městské policie d. bezdomovci e. stání pro taxi, kontrola poctivosti taxikářů f. směnárny 21/21

NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ

NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ PRACOVNÍ VERZE ZÁŘÍ 2010 Sdružení Nového Města pražského, o.s. předkládá tento koncept primátorovi hlavního města Prahy, starostovi Praha 1, a široké veřejnosti.

Více

Suchdolské náměstí. Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne

Suchdolské náměstí. Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne Suchdolské náměstí Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne 9.6.2008 Účastníci: Prvního veřejného setkání se zúčastnilo asi 25 obyvatel z lokalit nejbližších i trochu vzdálenějších vzhledem

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ ZPRACOVAL: CIGLER MARANI ARCHITECTS - ATELIER DUA

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ ZPRACOVAL: CIGLER MARANI ARCHITECTS - ATELIER DUA VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ OBJEDNATEL: MČ PRAHA 1 ZPRACOVAL: CIGLER MARANI ARCHITECTS - ATELIER DUA :: VÍTĚZNÝ SOUTĚŽNÍ NÁVRH NA ÚPRAVU VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ PODZIM 2005 :: OVĚŘOVACÍ STUDIE SPODNÍ ČÁST VÁCLAVSKÉHO

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj SLEDOVÁNÍ ZAHÁJENÍ

Více

dopravní politika měst

dopravní politika měst Doprava v klidu dopravní politika měst 5. cvičení parkovací politika strategie a nástroje druhy regulace Park and Ride bezplatné parkování? Parkovací politika Parkování mají na starosti především místní

Více

S O U T Ě Ž - V Á C L A V S K É N Á M Ě S T Í - Ř Í J E N A T E L I É R D U A

S O U T Ě Ž - V Á C L A V S K É N Á M Ě S T Í - Ř Í J E N A T E L I É R D U A S O U T Ě Ž - V Á C L A V S K É N Á M Ě S T Í - Ř Í J E N 2 0 0 5 A T E L I É R D U A Úvod Václavské náměstí se svým bezprostředním okolím vždy patřily k jednomu z hlavních symbolů této země. Náměstí

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru 1.ÚVOD Provozní řád řeší dopravní situaci v prostoru ulic Rašínova, Bartošova,

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2165 ze dne 19.11.2013 k návrhu akcí na komunikační síti hl.m. Prahy v souvislosti se zahájením provozu tunelového

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

MÍSTA DBK PLAZA PŘED ČS OLBRACHTOVA PASÁŽ PODCHOD NAD NÁKUPNÍM CENTREM BUDĚJOVICKÁ ULICE BUDĚJOVICKÁ

MÍSTA DBK PLAZA PŘED ČS OLBRACHTOVA PASÁŽ PODCHOD NAD NÁKUPNÍM CENTREM BUDĚJOVICKÁ ULICE BUDĚJOVICKÁ MÍSTA Členitá prostranství Budějovické lze rozdělit na několik míst více či méně vymezených. Nyní pouhé prostory, které zbyly mezi budovami, mají potenciál stát se místy s konkrétním obsahem. Analýza problémů

Více

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Obytné zóny 3. cvičení příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Základní pojmy

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj PRAKTICKÉ INFORMACE

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 1734 ze dne k Revitalizaci Karlova náměstí

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 1734 ze dne k Revitalizaci Karlova náměstí Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1734 ze dne 1.10.2013 k Revitalizaci Karlova náměstí Rada hlavního města Prahy I. bere na vědomí stav naplňování Memoranda

Více

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA?

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA? CO JE DOPRAVA? DOPRAVA JE ČINNOST VYVOLANÁ KAŽDODENNÍ AKTIVITOU ČLOVĚKA. JE TO SLUŽBA NUTNÁ PRO EXISTENCI ČLOVĚKA I FUNGOVÁNÍ MĚSTA, MÁ SLOUŽIT, ALE MŮŽE I NEGATIVNĚ OVLIVNIT KVALITU PROSTŘEDÍ A ŽIVOT

Více

Vybavení veřejných prostranství Workshop pro městské části, IPR Praha

Vybavení veřejných prostranství Workshop pro městské části, IPR Praha Vybavení veřejných prostranství OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ PRO SLUŽBY VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ DOPRAVNÍ PRVKY A TECH. INFRASTRUKTURA STROMY A VEGETACE MOBILIÁŘ VENKOVNÍ REKLAMA MATERIÁLY A POVRCHY OBJEKTY K USNADNĚNÍ

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ SOBĚSLAV

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ SOBĚSLAV AUTORSKÁ ZPRÁVA A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE akce: Revitalizace autobusového nádraží Soběslav charakter stavby: Revitalizace území stupeň zpracování: Ideová urbanistická místo stavby: Autobusové nádraží Soběslav

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

Základní zásady návrhu koncepce

Základní zásady návrhu koncepce MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor rozvoje města Základní zásady návrhu koncepce Regulace parkování v centrální části města Kopřivnice I. Zadání projektu: - Strategický plán města 2007 2022

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Dopravní omezení v době konání MS

Dopravní omezení v době konání MS Dopravní omezení v době konání MS Dopravní opatření respektují požadavky na bezpečnost a dopravní obsluhu v souvislosti s konáním mistrovství. Týkají se přemisťování přímých účastníků sportovních disciplin,

Více

Náměstí Karla IV., Brno-Líšeň Představení konceptu zadání, 1. října 2015

Náměstí Karla IV., Brno-Líšeň Představení konceptu zadání, 1. října 2015 Náměstí Karla IV., Brno-Líšeň Představení konceptu zadání, 1. října 2015 Robert Sedlák robert.sedlak@nap.cz Zadání pro rekonstrukci náměstí setkání s místními partnery plánovací setkání s veřejností anketa

Více

Město Semily Husova 82, Semily

Město Semily Husova 82, Semily Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Kancelář tajemníka MěÚ Semily VÁŠ DOPIS zn.: ZE DNE: NAŠE čj.: VYŘIZUJE: R.Šimůnek TEL.: +420 481 629 218 +420 721 346 114 FAX: +420 481 629 209 E-MAIL: simunek@mu.semily.cz

Více

Shrnutí výsledků veřejného setkání,

Shrnutí výsledků veřejného setkání, Shrnutí výsledků veřejného setkání, 22. 9. 2015 Pro město Příbram zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Tato zpráva slouží především jako

Více

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen Příprava a realizace Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut -harmonogram Zpracoval: Bohuslav Kuda, místostarosta města Letovice, březen 2005 Návrh metodiky 1. Získání podpory pro účast města

Více

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Úvod Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen bezbariérová

Více

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Doprava v klidu - 2. část

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Doprava v klidu - 2. část Autor Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Doprava v klidu - 2. část Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Červenec 2001 Poznámka Text neprošel redakční

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY 1 Provozní řád zámecké kočárovny Účelem provozního řádu je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zúčastněných osob, ochrany majetku, cílem provozního řádu je zajištění příjemné

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Modernizace komunikace II/355 Hlinsko Dřeveš, procházející obcí Holetín

Modernizace komunikace II/355 Hlinsko Dřeveš, procházející obcí Holetín Modernizace komunikace II/355 Hlinsko Dřeveš, procházející obcí Holetín Investorem a zadavatelem akce je vlastník komunikace II/355 PARDUBICKÝ KRAJ Za zhotovitele akce byla Pardubickým krajem ve výběrovém

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Zastupitelstvo města Nýrsko se na svém zasedání dne 14.12.2015 usneslo na základě ust. 10 písm. a), b),

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany Město Rokycany Nařízení č. 5/2011 o organizaci parkování na území města Rokycany Rada města Rokycany se usnesla dne 15. listopadu 2011 vydat podle 11, odst 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

seznam příloh 1. grafická část širší vztahy komplexní návrh řešení zákres do fotografie 2. textová část průvodní zpráva

seznam příloh 1. grafická část širší vztahy komplexní návrh řešení zákres do fotografie 2. textová část průvodní zpráva Cena Petra Parléře seznam příloh 1. grafická část širší vztahy komplexní návrh řešení zákres do fotografie 2. textová část průvodní zpráva 3. náležitosti CD obálka Autor obálka Zpáteční adresa PRŮVODNÍ

Více

(1) Veletržní a Dukelských hrdinů

(1) Veletržní a Dukelských hrdinů () Veletržní a Dukelských hrdinů [ koncepční studie ] Koncepční studie ulic Dukelských hrdinů a Veletržní Koncepční studie bude v ýchozím podkladem pro úpravu ulic Dukelských hrdinů a Veletržní. Studii

Více

Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád)

Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád) Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád) Rada města Nový Bydžov se na svém zasedání dne. usnesením č. usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o

Více

Vyvěšeno : Sejmuto : 1)Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno : Sejmuto : 1)Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Vyvěšeno : Sejmuto : 1 N a ř í z e n í m ě s t a T ř e b o ň č. 4/2005 TRŽNÍ ŘÁD Rada města Třeboně vydává dne 30. 5. 2005 podle ustanovení 18 zákona. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 7. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 7. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 7 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických

Více

Město Rakovník Nařízení města č. 7/2005, tržní řád

Město Rakovník Nařízení města č. 7/2005, tržní řád Město Rakovník Nařízení města č. 7/2005, tržní řád Rada města vydává dne 15.6.2005 podle 11 a 102 odst. 2), písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na

Více

Metodika pro zřizování restauračních zahrádek Brno střed

Metodika pro zřizování restauračních zahrádek Brno střed Metodika pro zřizování restauračních zahrádek Brno střed Restaurační zahrádka je vymezené místo na veřejném prostranství, sloužící k provozování hostinské činnosti, se zázemím dané provozovny. Restaurační

Více

Město Broumov - Evidence právních předpisů

Město Broumov - Evidence právních předpisů Město Broumov - Evidence právních předpisů Číslo Název předpisu (s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) ROK 2012 schválení nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti

Více

Mimoúrovňová dálniční křižovatka Malovanka a její okolí

Mimoúrovňová dálniční křižovatka Malovanka a její okolí Mimoúrovňová dálniční křižovatka Malovanka a její okolí Praha město pro život... ale jaký? Už dnes je na Malovance problém doběhnout autobus. Po výstavbě dalších komunikací dálničního typu se situace zhorší

Více

Spolek pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně. Podnět k Výboru pro územní rozvoj z

Spolek pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně. Podnět k Výboru pro územní rozvoj z Spolek pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně Podnět k Výboru pro územní rozvoj z 27.9.2016 Unikátní zelený pás od Vítkova až do Třešňovky a dále Platný Územní plán severně a východně od

Více

Město Stráž pod Ralskem Nařízení Města č. 1/2013. Nařízení Města Stráž pod Ralskem. č. 1/2013. TRŽNíŘÁo

Město Stráž pod Ralskem Nařízení Města č. 1/2013. Nařízení Města Stráž pod Ralskem. č. 1/2013. TRŽNíŘÁo Nařízení Města Stráž pod Ralskem č. 1/2013 TRŽNíŘÁo 1 Rada města Stráž pod Ralskem se na svém zasedání dne 21. srpna 2013 usnesením č. R/20112013 rozhodla vydat na základě 18, odst. (1) a (3) zákona č.

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Magistrát města Ostravy odbor dopravy Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/394762/16/OD/pro Sp. zn.: S-SMO/343991/16/OD/2 Rozdělovník Vyřizuje: Ing. Procházka Telefon: +420 599 442 390 Fax: +420 599 442 034

Více

Jaké podněty k strategickému plánu jste podávali?

Jaké podněty k strategickému plánu jste podávali? Jaké podněty k strategickému plánu jste podávali? Petr Petr Vilgus Vilgus Nejčastější podněty občanů ke strategickému plánu Celkem 621 podnětů občanů 1. Městská hromadná doprava(45) 1. STAV Zařazeno do

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Městská část Praha 11. Zápis č.18. z jednání dopravní a bezpečnostní komise, konaného dne ÚMČ Praha 11, zasedací místnost "C"

Městská část Praha 11. Zápis č.18. z jednání dopravní a bezpečnostní komise, konaného dne ÚMČ Praha 11, zasedací místnost C Městská část Praha 11 Zápis č.18 z jednání dopravní a bezpečnostní komise, konaného dne 08.12.2016 Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: Hosté: Místo jednání: Usnášeníschopnost: Datum příštího jednání: Místo

Více

Petice proti porušování práv na ochranu osobnosti a šíření zakázané reklamy na Václavském náměstí

Petice proti porušování práv na ochranu osobnosti a šíření zakázané reklamy na Václavském náměstí Petice proti porušování práv na ochranu osobnosti a šíření zakázané reklamy na Václavském náměstí Ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. a zákona 83/1990 Sb. Vás žádáme o využití veškerých právních a jiných přípustných

Více

Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 24. 6. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 13.1. Architektonická studie Nízkopodlažní zástavba Zličín, parc. č.

Více

METODICKÝ POKYN. k umisťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Bílina

METODICKÝ POKYN. k umisťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Bílina METODICKÝ POKYN k umisťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Bílina MĚSTO BÍLINA Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Městský úřad Bílina, Odbor stavební

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA č. 49/14 O REGULACI RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA č. 49/14 O REGULACI RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA č. 49/14 O REGULACI RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU Zastupitelstvo města Kladna vydává dne 15.4. 2014 v souladu s ustanoveními 10 písm. a)

Více

dopravní inženýrství

dopravní inženýrství dopravní inženýrství www.edip.cz liberec mariánské lázně plzeň 1/36 SOKOLOV NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU 2/36 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ širší centrum města okolí náměstí Budovatelů okolí Starého náměstí sídliště Vítězná

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Městys Buchlovice NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Buchlovice se na svém zasedání dne 21. 5. 2014 usnesením č. 7 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název akce Pozemky Místo stavby Kraj : : p.č. 230 a 232/1 k.ú. Krasice : ulice Krasická a její okolí

Více

ÚPRAVA OKOLÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU

ÚPRAVA OKOLÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU ÚPRAVA OKOLÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU Most, nároží ul. Josefa Skupy a tř. Budovatelů, p.p.č. 3858 Původní stav Park o výměře 0,54 ha se nachází ve středu města na okraji zástavby bytových domů sídlištního charakteru.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 279/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 246 ze dne 22.04.2015 Návrh výpovědi Smlouvy o nájmu pozemku č. S/440/03 ze dne 2.6.2003 s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Nařízení města Dvůr Králové nad Labem Článek II. č. 1/2013. Tržní řád. Článek I Úvodní ustanovení

Nařízení města Dvůr Králové nad Labem Článek II. č. 1/2013. Tržní řád. Článek I Úvodní ustanovení Článek I. Nařízení města Dvůr Králové nad Labem Článek II. č. 1/2013 Článek III. Tržní řád Rada města Dvůr Králové nad Labem přijala na svém 99. zasedání dne 23.04.2013 usnesení č. R/1204/2013 99.RM, kterým

Více

Vize pražské magistrály

Vize pražské magistrály odborný tým: Vize pražské magistrály 08. 12. 10.12. 2011 Iniciativa za humanizaci severojižní magistrály plán krátkodobých opatření do roku 2014 v CCEA Lobby, Karolíny Světlé 31, Praha 1, 110 01 Praha

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ URBANISMUS I ROZBOR ÚZEMÍ : PRAHA 1 STARÉ MĚSTO, NOVÉ MĚSTO Kateřina Stiehlová FA ČVUT, LS 2010/2011, 29.4.2011 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Hranice Starého a Nového Města, část Malé Strany Pro celou oblast je

Více

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY-

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY- Vladislava Veselá 20/12/2015 str. 1/5 Veřejná zakázka : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ NÁMĚS- TÍ E.BENEŠE Objednatel: Zhotovitel: Statutární město Kladno Magistrát města Kladna Náměstí Starosty

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA LOUN. č. 2/2014. kterým se vydává tržní řád

NAŘÍZENÍ MĚSTA LOUN. č. 2/2014. kterým se vydává tržní řád Město Louny NAŘÍZENÍ MĚSTA LOUN č. 2/2014 kterým se vydává tržní řád Květen 2014 Rada města Loun se dne 26.05.2014 usnesením č. 142/2014 usnesla podle 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000Sb., o

Více

BYTOVÁ POLITIKA V ČR. Ing. Milan Taraba

BYTOVÁ POLITIKA V ČR. Ing. Milan Taraba BYTOVÁ POLITIKA V ČR Vymezení problematiky Na vládní úrovni Koncepce bytové politiky, usnesení 292/2005 Respektujeme zásadu, že občan má právo na důstojné bydlení a že jde o podmínku nutnou pro život Pro

Více

2. Uspořádání trasy. pouze minimální zásahy

2. Uspořádání trasy. pouze minimální zásahy Název akce: Délka trasy: ZADÁVACÍ KARTA CYKLOOPATŘENÍ Projektový stupeň: Evidenční číslo TSK: A 2 (Myslíkova Na Rejdišti) 1,5 km DZ, příp. DSP Datum vyhotovení: 12.12.2010 Zpracování: KCD (cyklo.praha-mesto.cz,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 6. 2012 Hromadný podnět ve věci Soukenné nám. průjezdnost ul. Revoluční Předkládá: Lukáš Martin, náměstek

Více

D.7 Objekty k usnadnění pohybu a přístupu

D.7 Objekty k usnadnění pohybu a přístupu Prvky Schodiště, lávky a vstupy do podzemí 1 25...1 Schodiště, lávky a vstupy do podzemí Městská struktura by měla být primárně navrhována tak, aby nevytvářela požadavek na mimoúrovňová propojení na veřejných

Více

Rekonstrukce Budějovické ulice

Rekonstrukce Budějovické ulice Rekonstrukce Budějovické ulice silnice II/137 autor www.taborcz.eu Budějovická ulice je jedna z nejdůležitějších a nevytíženějších ulic motorovou dopravou v Táboře. Denně projede Budějovickou ulicí cca

Více

DOPRAVNĚ - PROVOZNÍ ŘÁD,

DOPRAVNĚ - PROVOZNÍ ŘÁD, Na zákl. 40 odst.5 písm. c) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších úprav jsou komunikace vozovky v areálu společnosti KRODOS SERVIS a.s., Skopalíkova 2385, 767 17 Kroměříž

Více

PROVOZNÍ ŘÁD 2015_2. Kulturního a společenského střediska Střelnice příspěvkové organizace města Český Těšín. Článek I.

PROVOZNÍ ŘÁD 2015_2. Kulturního a společenského střediska Střelnice příspěvkové organizace města Český Těšín. Článek I. PROVOZNÍ ŘÁD 2015_2 Kulturního a společenského střediska Střelnice příspěvkové organizace města Český Těšín Článek I. Úvodní ustanovení Provozní řád Kulturního a společenského střediska Střelnice, příspěvkové

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing.

Více

Zápis ze 139. jednání Sboru expertů

Zápis ze 139. jednání Sboru expertů Zápis ze 139. jednání Sboru expertů 5. 6. 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto Dvořák Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

Možnosti řešení problematiky dopravy v klidu 1 DIVADLO KOTELNA Rozbor současného stavu a návrhy možných variant řešení 1) Současný stav Budova se nachází ve staré zástavbě ze 70. let minulého století,

Více

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád Nařízení obce Starovice 1/2012 kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo Obce Starovice se usneslo na svém zasedání č.7/2012 konaném dne 13.12.2012 na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1a 3 zákona

Více

MĚSTO SLANÝ TRŽNÍŘÁD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej a poskytování služeb

MĚSTO SLANÝ TRŽNÍŘÁD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej a poskytování služeb Nařízení č. 1/2016, kterým se vydává TRŽNÍŘÁD Rada města Slaný se na svém zasedání dne 17.08.2016 usnesla vydat na základě 11 odst. 1 a 1 Zákon č. I 83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky okružní křižovatka + upravený úsek I/43 směr Svitavy I/43 směr Brno Letovice 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Děčín B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města Děčín

A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Děčín B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města Děčín Statutární město A. Evidence platných právních předpisů statutárního města B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Číslo Název

Více

(v souladu s ustanovením 23 odst.1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

(v souladu s ustanovením 23 odst.1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) CENÍK ZA UŽITÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NEBO JEJICH URČENÝCH ÚSEKŮ K STÁNÍ SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA VE MĚSTĚ VYŠKOVĚ A PODMÍNKY VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET (v souladu s ustanovením 23 odst.1 písm. a) a

Více

MĚSTO OSTROV. Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád

MĚSTO OSTROV. Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád Rada města Ostrov se na svém jednání dne 28. 05. 2009 usnesením č. 370/09, usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.,

Více

CÍL zvýšení plynulosti provozu

CÍL zvýšení plynulosti provozu CÍL zvýšení plynulosti provozu Evropská a tím zvýšení cestovní rychlosti zkrácení jízdních dob zlepšení pravidelnosti zvýšení pohodlí pro cestující snížení vypravení vozidel úspora energie Plzeňská, jaro

Více

VZTAH DOPRAVY A ÚZEMÍ

VZTAH DOPRAVY A ÚZEMÍ VZTAH DOPRAVY A ÚZEMÍ doprava není základní funkce v území, ale je přitom velmi důležitá při tvorbě koncepce rozvoje města nejprve nutná analýza vztah doprava lidské činnosti území produkuje nebo přitahuje

Více

Trendy v parkování, zahraniční příklady

Trendy v parkování, zahraniční příklady Trendy v parkování, zahraniční příklady Seminář Praha 24.11.2015 Zbyněk Sperat Obsah 1. Parkování a ČSN 2. Studie parkování Karlovy Vary 3. Příklady z Curychu 4. Principy moderního přístupu k parkování

Více

Pravda o (ne)realizaci zákazu vozítek segway

Pravda o (ne)realizaci zákazu vozítek segway Pravda o (ne)realizaci zákazu vozítek segway Postup zavedení zákazu užívání osobního přepravníku dle Nařízení RHMP č.14/2016 kterým se vymezují místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku,

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Preventivní akce hazard, alkohol a děti

Preventivní akce hazard, alkohol a děti Preventivní akce hazard, alkohol a děti V souvislosti s preventivní akcí uvádíme legislativní změny v dané oblasti. Dne 31. května 2017 nabyl účinnosti dlouho diskutovaný tzv. protikuřácký zákon, tedy

Více

8P města Moravská Třebová 2014

8P města Moravská Třebová 2014 8P města Moravská Třebová 2014 Moravská Třebová, 21.1.2015 8P města Moravská Třebová 2014 Problémy ověřené anketou Nový krytý bazén a wellness Stav chodníků Rušení nočního klidu Vyřešit parkování vozidel

Více