NÁVRH KONCEPCE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH KONCEPCE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO"

Transkript

1 NÁVRH KONCEPCE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO

2 NÁVRH KONCEPCE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ PRACOVNÍ VERZE DUBEN 2008 Sdružení Nového Města pražského předkládá tento koncept primátorovi hlavního města Prahy, starostovi Praha 1, a široké veřejnosti. Naše sdružení (dále jen SNMP) je aktivním účastníkem veřejného života v centru Prahy, a reprezentuje celou řadu významných podnikatelů a vlastníků nemovitostí na Václavském náměstí (dále jen VN) a jeho okolí. Naše koncepce vychází z vítězné studie ateliéru Cígler Marani Architects na rekonstrukci Václavského náměstí, z října /21

3 OBSAH 1. Krédo Václavského náměstí str Rozšíření chodníků str Automobilová doprava str Parkování str Omezení vjezdu do centra Prahy str Tramvaje str Zeleň str Podpora kultury str Regulace reklamy a vzhledu fasád str Nevěstince str Casina a herny str Stánky str Čistota, úklid a odpadkové koše str Přeložka magistrály str Péče o nemovitosti str Osvětlení str Národní muzeum str Ostatní str. 21 2/21

4 1. KRÉDO VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ JE TRADIČNÍM SYMBOLEM ČESKÉ REPUBLIKY REPREZENTUJÍCÍM JEJÍ NÁRODNÍ HRDOST A SLÁVU. PROLÍNÁ SE TU HISTORIE SE SOUČASNOSTÍ, KLID S ČILÝM RUCHEM. MĚLO BY BÝT PROTO ELEGANTNÍ TŘÍDOU S ATMOSFÉROU EVROPSKÉ KULTURNÍ METROPOLE. KLASICKÝM BULVÁREM LEMOVANÝM OBCHODY, RESTAURACEMI, HOTELY, DIVADLY A DALŠÍMI KULTURNÍMI PODNIKY, SE SPOUSTOU KAVÁRNIČEK ZVOUCÍCH K PŘÍJEMNÉMU POSEZENÍ POD KORUNAMI STROMŮ. VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ BY SE MĚLO ZMĚNIT V MILÉ MÍSTO, KAM KAŽDÝ RÁD ZAVÍTÁ. 3/21

5 Kostra koncepce Václavského náměstí je shrnuta v těchto stručných bodech. Každý jednotlivý bod si zaslouží detailní rozpracování. 2. ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKŮ Rozšíření chodníků rozšířit chodníky o zhruba 3 m hlouběji do vozovky. Osadit druhou řadou stromů. Chodníky budou mít nájezdové plochy za účelem zásobování, převozu osob a dopravní obslužnosti. Budou vybrány kvalitní stromy správného druhu, vhodné svou výškou, tvarem, a způsobem údržby pro použití na VN. Širší prostory pro pěší budou sloužit zejména ke a) zklidnění VN b) omezení autodopravy c) zjednodušení průchodnosti pro chodce d) vzniku kavárenských posezení apod. 4/21

6 3. AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA Automobilová doprava - VN je dnes tranzitním (tzv. průjezdným) místem. Většina automobilů přes VN pouze projíždí a nemá cíl zde, ani v jeho nejbližším okolí. Novým dopravním značením, které omezí průjezd, změnou systému zásobování a změnou vedení jednosměrných ulic by mělo nastat omezení dopravy. Je naprosto obvyklé, že hlavní třídy historických měst mají omezenou průjezdnost. Po vzoru evropských metropolí (Paříž, Řím, Vídeň) navrhujeme zavést dopravní omezení vjezdu automobilů do určitých ulic či lokalit během víkendu. Např. zavést každou neděli zákaz vjezdu automobilů od hod ráno do hod na Václavské nám. a jeho okolí, na pobřežní komunikaci směrem k Braníku apod. Omezení by mělo být účelné pro aktivity v centru města a z ároveň zvládnutelné vzhledem k rezidentům a další dopravní obslužnosti. Ulice by tak mohly ožít korzujícími rodinkami s kočárky, mládeží na in-line bruslích apod. 5/21

7 4. PARKOVÁNÍ Parkování je nutné začít co nejdříve zřizovat další parkovací místa, v první řadě by se mělo jednat o realizaci plánu podzemního parkoviště v prostoru od Bílé labutě až po Jindřišskou ulici. Jedná se o nákladný projekt, který by mohl být financován formou PPP projektu. Po předběžných jednáních s podnikatelskými subjekty víme, že o tento PPP projekt budou mít podnikatelé zájem. Naším cílem je také částečné odstranění aut z povrchu VN s výjimkou nutné dopravní obslužnosti, invalidních stání, taxi a zásobování. 6/21

8 5. OMEZENÍ VJEZDU DO CENTRA PRAHY Omezení vjezdu do centra Prahy je nepochybné, že centrum Prahy je přeplněné automobily a situace se bude pouze zhoršovat, počet osobních automobilů na jednoho občana v Praze neustále strmě stoupá. SNMP podporuje zavedení omezení vjezdu do centra Prahy. Předem je však třeba zajistit, aby byl dostatek záchytných parkovišť a parkovacích míst na okraji centra. Je třeba posílit městskou hromadnou dopravu (např. metro nebo tramvajové linky č. 9 a 22 jsou neustále přeplněny). V zájmu okamžitého řešení problematiky na VN je možno zavést omezení vjezdu pouze pro zásobování. Vjezd bude dále povolen pouze na speciální povolení, a to rezidentům skutečně žijícím na VN, dopravní obsluze, vozům taxi, hotelovým hostům, závozům a zásobování a služebním automobilům s provozovnou nebo firemním sídlem na Václavském náměstí, které mají na VN zajištěné parkování. Závozy jednorázově objednaných služeb a podobné situace by se řešily např. formou speciálních povolenek, které budou firmy a občané sídlící na VN získávat od Mč P-1 s tím, že tyto povolenky bude nutno nalepit na dodací list či fakturu, osobním pozváním (vytisknutý nebo fax) apod. Omezení by regulovala dopravní značka a kontrolovala PČR a MP. 7/21

9 6. TRAMVAJE Tramvaje SNMP zastává názor, že zavádět tramvaje na Václavském náměstí není vhodné a jedná se o zcela překonané řešení. VN by mělo být v tomto ohledu klidovou zónou. Je nutné nechat chodce volně cirkulovat mezi oběma stranami VN. Nechat vyrůst kavárničky i na prostředním ostrůvku VN (prostřední ostrůvek by tvořily záhony s květinami, kavárničky a průchody). Zároveň ale navrhujeme ekologický elektrobus, který by kyvadlovým způsobem převážel pasažéry od Národního muzea do spodní části VN, eventuálně až na Staroměstské náměstí. Ve špičce předpokládáme nejméně 6 takových elektrobusů, mimo špičku 3. Tramvaje na VN nepatří, dopravní obslužnost částečně řeší metro, elektrobus doplňuje dopravní obslužnost zejména pro starší generaci, eventuálně návštěvníky města a je pro tyto účely zcela dostačující. Kapacita se dá průběžně upravovat včetně míst pro zastávky. Elektrobus by mohl být zpoplatněn např. i mimo MHD a tím sloužit také jako zajímavý vyhlídkový autobus s jízdou zdarma pouze pro občany ČR nad 65 let a tím by se mohl stát i samostatně financovateným projektem Prahy 1. 8/21

10 7. ZELEŇ Zeleň druhou řadu stromů na každé straně VN bychom chtěli doplnit systémem záhonů a keřových útvarů v prostřední části náměstí. Zde by se měly střídat záhony s venkovními kavárenskými posezeními a s přechody pro chodce. Ulice, které se rozebíhají z náměstí by měly být také doplněny o zeleň např. květiny na sloupech veřejného osvětlení, velké květináče apod. V rámci koncepce vzhledu fasád (viz bod Regulace reklamy a vzhled fasád) bude přijata podpora trvalé květinové výzdoby fasád domů. Zeleň a záhony ve střední pásu na Václavském nám. považujeme za důležité a krásné. Dodávají náměstí správnou atmosféru. Jejich zrušení by bylo velkou chybou. Podporujeme zavádění podzemních velkokapacitních kontejnérů na tříděný odpad. Podporujeme snahu o zvýšení množství zeleně, např. formou zavěšování květin v květináčich na sloupy veřejného osvětlení. 9/21

11 8. PODPORA KULTURY Podpora kultury MČ Praha 1 a MHMP by měly přijmout zásadní strategii, jak nakládat s obecním majetkem na VN a jeho okolí. Domníváme se, že by mělo být znemožněno využívání městského mobiliáře pro nekalé účely typu inzerce na strip bary a sexuální služby (i na veřejném osvětlení). Dále se domníváme, že by mělo být v zájmu HLMP i MČ Praha 1 pronajmout prostory v nemovitostech ve vlastnictví MČ Praha 1 a hl. m. Prahy kulturním organizacím, jako jsou divadla, výstavní síně, hudební scény (pro vážnou i populární hudbu). Kulturní stánky zároveň pomohou odumírání neduhů typu vykřičených domů apod. HLMP i MČ Praha 1 by měly ze svých rozpočtů i nadále podporovat kulturní instituce (granty, finanční podpora), na podporu kultury by se měl objem peněz výrazně navýšit. Václavskému náměstí by prospěly časté, pravidelné a pestré sportovní a kulturní akce přímo na náměstí v horní i dolní části, dle typu akce. 10/21

12 9. REGULACE REKLAMY A VZHLEDU FASÁD Regulace reklamy a vzhledu fasád HLMP by mělo přijmout vyhlášku na regulaci reklamy. V zásadě by mělo jít o dva stupně, kdy jeden by zahrnoval historickou část Prahy 1 (jako např. Staroměstské náměstí, Pařížská ul., Malá Strana, Hradčany), a v kterém by platila přísnější pravidla pro povolování reklam. V tomto stupni by byly pro reklamu vyčleněny části fasád nad příslušným obchodem, zachovávající např. jednu linii, a reklamy by měly respektovat dobové prvky a neměly by být světelné. Není zásadních námitek proti umístění světelných reklam do výkladců. V případě druhého stupně, který by zahrnoval především část Nového Města a tudíž ulice a náměstí, která mají spíše obchodní ráz (např. Václavské náměstí, Příkopy) by již bylo možné navíc povolit světelné panely. V obou stupních ochrany by však mělo dojít ke zrušení veškerých blikajících reklam a reklam otevřeně propagující sexuální služby, strip show atp. Předmětem regulace by měla být též intenzita světla a měly by být vyloučeny křiklavé barvy. Žádáme, aby Národní památkový ústav a Odbor kultury a památkové péče (OKP) při HLMP přijal v tomto duchu závazné stanovisko pro nasvětlování a vnější vzhled fasád v pražské památkové zóně, tak aby bylo dostatečně prokazatelné co majitelé domů mohou a co nemohou umístit na fasády v jednotlivých oblastech. Cílem by mělo být také zdůraznit vzhled zrekonstruovaných fasád a ukázat architektonický um a styl kolemjdoucím. Dalším cílem by mělo být zamezení jakýchkoliv nevhodných reklam a osvětlení (např. zatemněná okna podsvícená rudým neonem). V rámci inventarizace by mělo dojít k odstranění všech starých reklam, které již nemají vztah k dané nemovitosti. 11/21

13 REGULACE REKLAMY A VZHLEDU FASÁD (pokračování) V obchodní části pražské památkové rezervace (Václavské náměstí, Příkopy, Národní třída) lze akceptovat nové prvky reklamy, které jsou realizovány i v jiných městech Evropy, jako např. velkoplošní obrazovky, avšak vždy s regulací stupně svítivosti, která by neměla rušit svou intenzitou. SNMP prosazuje, aby za reklamu zodpovídal jednoznačně ten, kdo je reklamou inzerován, propagován, nikoliv ten, kdo reklamu na dané místo umístil. Zároveň SNMP žádá o podpoření uliční vánoční výzdoby, která byla v roce 2007 značně zanedbána. 12/21

14 10. NEVĚSTINCE Nevěstince cílem je pokud možno uzavření všech nevěstinců na VN a jeho okolí, jichž dnes existuje cca 22. Do té doby zamezit výskytu naháněčů do jednotlivých vykřičených domů, zamezit odpadkům ve formě letáků na nevěstince povalujících se na chodnících a římsách. Dále zrušit veškerá osvětlení, nasvícení a neony evokující prostituci a sexuální služby v daných objektech. Na místo toho cíleně a koncepčně zavést (prozatímní) řešení ve formě např. malé červené lucerničky zavěšené nad vchodem. Domy by mohly být opatřeny názvem podniku, ale takovým, který nevyvolává asociace spojené s prostitucí, sexuálními službami, strip show a jinými morálně závadnými tématy. Vzorem by mohla být Vídeň, kde jsou veřejné domy kolaudovány jako veřejné domy, a které působí tiše a nenápadně, nenarušují svoje okolí. Politické vedení HLMP by mělo pokračovat ve své iniciativě prosazení zákona o prostituci, s pomocí zákona bude pak možné regulovat i veřejné domy, strip bary apod. Více viz postoj SNMP k nevěstincům (samostatný dokument). 13/21

15 11. CASINA A HERNY Casina a herny podporujeme úsilí pražské radnice a vedení MČ Prahy 1 v zavedení okamžitého omezení vzniku nových heren. Herny jsou v pravomoci municipality, v této oblasti jsou postupně přijímány nové vyhlášky. Zásadně podporujeme myšlenku včlenit do loterijního zákona, že města a obce musejí mít vliv na regulaci casin a videoterminálů včetně vzniku nových či rušení starých. VN a jeho okolí oplývá v současné době 16 casiny, domníváme se, že regulace počtu je zde nutná, casin by stačilo maximálně tři až šest. Herny je potřeba na VN a v jeho okolí postupně vymýtit a uzavřít. Přitahují nekalé živly a kriminální činnost. Regulací by mělo být umožněno za určitých podmínek mít např. v některých restauračních provozech jeden až dva hrací automaty nebo videoterminály, ale výhradně umístěné v zadní části, neviditelné z ulice a od vchodu. 14/21

16 12. STÁNKY Stánky navrhujeme vypovězení všech smluv na všechny stánky na VN týká se jak gastronomických tak květinových i novinových. Mělo by být v trvalém zájmu radnice podporovat majitele kamenných domů a jejich nájemníky oproti provozovatelům stánků. Hlavním důvodem je trvalá hodnota nemovitostí jako takových (a velmi nákladná péče o ně), dále pak je správný odvod daní a poplatků, který bývá u stánkařů sporný. Chceme spravedlivé a rovnoprávné právní podmínky pro podnikání všech stánků na VN. V rámci koncepce navrhujeme na celém VN maximálně 4 stánky gastronomické, 4 stánky novinové a 2 stánky květinové. a. Na všechny stánky navrhujeme veřejné výběrové řízení, kde hlavními kritérii bude výše nájmu, sortiment, bezúhonnost. Žádná společnost, ani jí spřízněná společnost nebude moct provozovat více jak 3 stánky. Stánky budou muset respektovat sortiment, např. novinové stánky mohou prodávat noviny, tabák (popř. nealko nápoje), ale nikoliv jídlo. Gastronomické stánky nebudou smět prodávat tvrdý alkohol ani noviny. Stánky by obecně měly být výrazně menší. Smlouvy na stánky by měly být veřejné. b. Smlouvy by se měly uzavírat na 2 roky (s opcí na další 2 roky), s výpovědní lhůtou 30 kalendářních dní v případě závažného porušení nájemní smlouvy [jako např. neplacení nájemného, změna sortimentu (byť jen dočasná), nepořádek v okolí stánku]. c. Nutná je regulace okolí stánku, stolků na konzumaci, odpadkových košů, slunečníků. d. Zavedení registračních pokladen ve všech stáncích. e. Kontrola dodržování hygienických předpisů. f. Zákaz podpory bezdomovců, nalévání jim, poskytování zbytků jídel, útulků před nepřízní počasí. g. Kontrola vzhledu a stavu samotných stánků (viz katastrofální situace stánku před Palácem Fénix na VN) h. Koncepční umístění stánků nejméně 3m od fasády budovy apod. 15/21

17 13. ČISTOTA, ÚKLID A ODPADKOVÉ KOŠE Čistota, úklid a odpadkové koše je potřeba zajistit kontrolní mechanizmy, které by dohlížely na práci městem najaté úklidové firmy. Je nutné zajistit dostatečný počet odpadkových košů, ve správné velikosti, vzhledu a umístění, koše je třeba často a včas vyvážet. Je třeba v podnikatelích povzbudit odpovědnost za okolí svého působení stánkaři a provozovny rychlého občerstvení (např. McDonalds) jsou povinni dbát na úklid obalů svých produktů. Kontrola spadá do kompetencí Městské policie, která má s provozovateli stánků a dalších provozoven účinně komunikovat a všemi dostupnými prostředky úklid a pořádek vynucovat. Dle zkušeností SNMP není úklid společností (najaté MČ Praha 1) na VN dostatečný. SNMP podporuje snahu magistrátu o přijetí nové vyhlášky o čistotě, neboť dosavadní předrevoluční úprava již dávno nevyhovuje. SNMP prosazuje povinnost třídit odpad. 16/21

18 14. PŘELOŽKA MAGISTRÁLY Přeložka magistrály SNMP zastává názor, že je nutné řadu stavebních prací provést ještě předtím, než dojde ke stavební úpravě magistrály a jejímu přesunutí z VN pod I. P. Pavlova. Stavební ruch bude natolik velký a omezující, nemluvě o tom, že začne podle všeho nejdříve v roce 2015, že minimálně rozšíření chodníků a výstavbu podzemních garáží je třeba výrazně urychlit. Podzemní garáže by se měly stavět co nejdříve, ideálně začít koncem roku 2009 nebo počátkem roku V žádném případě není možné provádět všechny tyto stavební činnosti najednou. 17/21

19 15. PÉČE O NEMOVITOSTI Je v zájmu vedení pražské radnice, i vedení městských částí podporovat nemovitosti a jejich majitele. Hodnota nemovitostí je nepopiratelná a trvalá. Péče o ně je nákladná a náročná. Fasády a vnější vzhled objektů tvoří nedílnou a zásadní součást celkového vzhledu a atmosféry města. Z těchto důvodů se domníváme, že postoj radnic k majitelům nemovitostí by měl být vstřícný a nápomocný. Tentýž postoj pak musí projevovat i majitelé domů vůči radnicím. SNMP žádá MČ Praha 1 o přijetí koncepce koordinace stavebních činností na Václavském náměstí a jeho okolí, tím je myšlena koordinace staveb veřejného zájmu (např. kolektory) i soukromých investorů. Doporučujeme zavést systém zařízení staveniště v 1. patře, kdy pro pěší a závozy vznikne podchod, a podstatná část staveniště je umístěna cca 3 metry nad zemí. Jednotlivá stavební povolení je nutné mezi sebou obzvláště pečlivě koordinovat a vyžadovat spolupráci investorů. Odstrašujícím příkladem budiž situace ve spodní části Václavského náměstí, která vznikla v listopadu 2007 při výstavbě 2 kolektorů a stavebně demoličních pracích na objektu Diamant, Václavské náměstí 3. MČ Praha 1 by měla na svých webových stránkách zřídit zpravodaj, do kterého se aktivně bude moci přihlásit každý subjekt na Praze 1, který chce být informován o záležitostech, jenž se ho týkají. Tímto způsobem by např. odbor dopravy nebo odbor výstavby mohl automaticky informovat příslušné majitele nemovitostí, že se v jejich bezprostředním okolí chystá stavební či dopravní omezení nebo změna. Přihlášeným subjektům by chodily potřebné informace em. V souvislosti s nemovitostmi se naskýtá i koncept stanic metra. Vestibuly metra by měly mít jednotnou koncepci. Stolky se zbožím vypadají jako špatně udržovaná tržnice. Měly by zde být regulérní obchody a/nebo boxy (metroboxy), které se kolaudují a splňují určité estetické, obchodní a živnostenské parametry. Odstrašující je příklad vestibulu ve stanici metra Muzeum. 18/21

20 16. OSVĚTLENÍ Osvětlení Městská část Praha 1 by měla zavést jednotnou koncepci veřejného osvětlení, v souladu s koncepcí ochrany památkové zóny (ve spolupráci s OKP MHMP). Součástí této koncepce bude i osvětlení při zvláštních příležitostech, jako jsou např. vánoce. 19/21

21 17. NÁRODNÍ MUZEUM Národní muzeum V rámci koncepce VN je třeba zajistit důstojný přístup ke sbírkám Národního muzea umístěných jak v původním objektu na VN, tak v budově bývalého Federálního shromáždění. Okolí budov a vchodů od budov muzea musí vypadat kulturně, upraveně a čistě. Budoucí tunel spojující současnou budovu Národního muzea a budovu bývatého federálního shromáždění by měl pomoci ke kultivaci vrchní části Václavského nám. Je třeba využít chystaných stavebních úprav kolem Národního muzea ke zkultivování jeho okolí. Není s tím však možné čekat na přeložku magistrály, a to zejména z časových a logistických důvodů. 20/21

22 18. OSTATNÍ Ostatní je jistě ještě mnoho dalších témat, která jsou neméně závažná, zasluhují pozornost a jsou řešena průběžně. Je nutné i řešení těchto nepříznivých jevů ve vzájemné spolupráci MHMP a Prahy 1 s Policií ČR a MP. Jedná se například o: a. řešení drogové problematiky (a výstavby dalších šleháren i metadonových center) b. řešení povrchu chodníků, úpravy vstupů do metra c. aktivní a preventivní činnost Policie ČR a Městské policie d. bezdomovci e. stání pro taxi, kontrola poctivosti taxikářů f. směnárny 21/21