NÁVRH KONCEPCE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH KONCEPCE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO"

Transkript

1 NÁVRH KONCEPCE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO

2 NÁVRH KONCEPCE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ PRACOVNÍ VERZE DUBEN 2008 Sdružení Nového Města pražského předkládá tento koncept primátorovi hlavního města Prahy, starostovi Praha 1, a široké veřejnosti. Naše sdružení (dále jen SNMP) je aktivním účastníkem veřejného života v centru Prahy, a reprezentuje celou řadu významných podnikatelů a vlastníků nemovitostí na Václavském náměstí (dále jen VN) a jeho okolí. Naše koncepce vychází z vítězné studie ateliéru Cígler Marani Architects na rekonstrukci Václavského náměstí, z října /21

3 OBSAH 1. Krédo Václavského náměstí str Rozšíření chodníků str Automobilová doprava str Parkování str Omezení vjezdu do centra Prahy str Tramvaje str Zeleň str Podpora kultury str Regulace reklamy a vzhledu fasád str Nevěstince str Casina a herny str Stánky str Čistota, úklid a odpadkové koše str Přeložka magistrály str Péče o nemovitosti str Osvětlení str Národní muzeum str Ostatní str. 21 2/21

4 1. KRÉDO VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ JE TRADIČNÍM SYMBOLEM ČESKÉ REPUBLIKY REPREZENTUJÍCÍM JEJÍ NÁRODNÍ HRDOST A SLÁVU. PROLÍNÁ SE TU HISTORIE SE SOUČASNOSTÍ, KLID S ČILÝM RUCHEM. MĚLO BY BÝT PROTO ELEGANTNÍ TŘÍDOU S ATMOSFÉROU EVROPSKÉ KULTURNÍ METROPOLE. KLASICKÝM BULVÁREM LEMOVANÝM OBCHODY, RESTAURACEMI, HOTELY, DIVADLY A DALŠÍMI KULTURNÍMI PODNIKY, SE SPOUSTOU KAVÁRNIČEK ZVOUCÍCH K PŘÍJEMNÉMU POSEZENÍ POD KORUNAMI STROMŮ. VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ BY SE MĚLO ZMĚNIT V MILÉ MÍSTO, KAM KAŽDÝ RÁD ZAVÍTÁ. 3/21

5 Kostra koncepce Václavského náměstí je shrnuta v těchto stručných bodech. Každý jednotlivý bod si zaslouží detailní rozpracování. 2. ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKŮ Rozšíření chodníků rozšířit chodníky o zhruba 3 m hlouběji do vozovky. Osadit druhou řadou stromů. Chodníky budou mít nájezdové plochy za účelem zásobování, převozu osob a dopravní obslužnosti. Budou vybrány kvalitní stromy správného druhu, vhodné svou výškou, tvarem, a způsobem údržby pro použití na VN. Širší prostory pro pěší budou sloužit zejména ke a) zklidnění VN b) omezení autodopravy c) zjednodušení průchodnosti pro chodce d) vzniku kavárenských posezení apod. 4/21

6 3. AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA Automobilová doprava - VN je dnes tranzitním (tzv. průjezdným) místem. Většina automobilů přes VN pouze projíždí a nemá cíl zde, ani v jeho nejbližším okolí. Novým dopravním značením, které omezí průjezd, změnou systému zásobování a změnou vedení jednosměrných ulic by mělo nastat omezení dopravy. Je naprosto obvyklé, že hlavní třídy historických měst mají omezenou průjezdnost. Po vzoru evropských metropolí (Paříž, Řím, Vídeň) navrhujeme zavést dopravní omezení vjezdu automobilů do určitých ulic či lokalit během víkendu. Např. zavést každou neděli zákaz vjezdu automobilů od hod ráno do hod na Václavské nám. a jeho okolí, na pobřežní komunikaci směrem k Braníku apod. Omezení by mělo být účelné pro aktivity v centru města a z ároveň zvládnutelné vzhledem k rezidentům a další dopravní obslužnosti. Ulice by tak mohly ožít korzujícími rodinkami s kočárky, mládeží na in-line bruslích apod. 5/21

7 4. PARKOVÁNÍ Parkování je nutné začít co nejdříve zřizovat další parkovací místa, v první řadě by se mělo jednat o realizaci plánu podzemního parkoviště v prostoru od Bílé labutě až po Jindřišskou ulici. Jedná se o nákladný projekt, který by mohl být financován formou PPP projektu. Po předběžných jednáních s podnikatelskými subjekty víme, že o tento PPP projekt budou mít podnikatelé zájem. Naším cílem je také částečné odstranění aut z povrchu VN s výjimkou nutné dopravní obslužnosti, invalidních stání, taxi a zásobování. 6/21

8 5. OMEZENÍ VJEZDU DO CENTRA PRAHY Omezení vjezdu do centra Prahy je nepochybné, že centrum Prahy je přeplněné automobily a situace se bude pouze zhoršovat, počet osobních automobilů na jednoho občana v Praze neustále strmě stoupá. SNMP podporuje zavedení omezení vjezdu do centra Prahy. Předem je však třeba zajistit, aby byl dostatek záchytných parkovišť a parkovacích míst na okraji centra. Je třeba posílit městskou hromadnou dopravu (např. metro nebo tramvajové linky č. 9 a 22 jsou neustále přeplněny). V zájmu okamžitého řešení problematiky na VN je možno zavést omezení vjezdu pouze pro zásobování. Vjezd bude dále povolen pouze na speciální povolení, a to rezidentům skutečně žijícím na VN, dopravní obsluze, vozům taxi, hotelovým hostům, závozům a zásobování a služebním automobilům s provozovnou nebo firemním sídlem na Václavském náměstí, které mají na VN zajištěné parkování. Závozy jednorázově objednaných služeb a podobné situace by se řešily např. formou speciálních povolenek, které budou firmy a občané sídlící na VN získávat od Mč P-1 s tím, že tyto povolenky bude nutno nalepit na dodací list či fakturu, osobním pozváním (vytisknutý nebo fax) apod. Omezení by regulovala dopravní značka a kontrolovala PČR a MP. 7/21

9 6. TRAMVAJE Tramvaje SNMP zastává názor, že zavádět tramvaje na Václavském náměstí není vhodné a jedná se o zcela překonané řešení. VN by mělo být v tomto ohledu klidovou zónou. Je nutné nechat chodce volně cirkulovat mezi oběma stranami VN. Nechat vyrůst kavárničky i na prostředním ostrůvku VN (prostřední ostrůvek by tvořily záhony s květinami, kavárničky a průchody). Zároveň ale navrhujeme ekologický elektrobus, který by kyvadlovým způsobem převážel pasažéry od Národního muzea do spodní části VN, eventuálně až na Staroměstské náměstí. Ve špičce předpokládáme nejméně 6 takových elektrobusů, mimo špičku 3. Tramvaje na VN nepatří, dopravní obslužnost částečně řeší metro, elektrobus doplňuje dopravní obslužnost zejména pro starší generaci, eventuálně návštěvníky města a je pro tyto účely zcela dostačující. Kapacita se dá průběžně upravovat včetně míst pro zastávky. Elektrobus by mohl být zpoplatněn např. i mimo MHD a tím sloužit také jako zajímavý vyhlídkový autobus s jízdou zdarma pouze pro občany ČR nad 65 let a tím by se mohl stát i samostatně financovateným projektem Prahy 1. 8/21

10 7. ZELEŇ Zeleň druhou řadu stromů na každé straně VN bychom chtěli doplnit systémem záhonů a keřových útvarů v prostřední části náměstí. Zde by se měly střídat záhony s venkovními kavárenskými posezeními a s přechody pro chodce. Ulice, které se rozebíhají z náměstí by měly být také doplněny o zeleň např. květiny na sloupech veřejného osvětlení, velké květináče apod. V rámci koncepce vzhledu fasád (viz bod Regulace reklamy a vzhled fasád) bude přijata podpora trvalé květinové výzdoby fasád domů. Zeleň a záhony ve střední pásu na Václavském nám. považujeme za důležité a krásné. Dodávají náměstí správnou atmosféru. Jejich zrušení by bylo velkou chybou. Podporujeme zavádění podzemních velkokapacitních kontejnérů na tříděný odpad. Podporujeme snahu o zvýšení množství zeleně, např. formou zavěšování květin v květináčich na sloupy veřejného osvětlení. 9/21

11 8. PODPORA KULTURY Podpora kultury MČ Praha 1 a MHMP by měly přijmout zásadní strategii, jak nakládat s obecním majetkem na VN a jeho okolí. Domníváme se, že by mělo být znemožněno využívání městského mobiliáře pro nekalé účely typu inzerce na strip bary a sexuální služby (i na veřejném osvětlení). Dále se domníváme, že by mělo být v zájmu HLMP i MČ Praha 1 pronajmout prostory v nemovitostech ve vlastnictví MČ Praha 1 a hl. m. Prahy kulturním organizacím, jako jsou divadla, výstavní síně, hudební scény (pro vážnou i populární hudbu). Kulturní stánky zároveň pomohou odumírání neduhů typu vykřičených domů apod. HLMP i MČ Praha 1 by měly ze svých rozpočtů i nadále podporovat kulturní instituce (granty, finanční podpora), na podporu kultury by se měl objem peněz výrazně navýšit. Václavskému náměstí by prospěly časté, pravidelné a pestré sportovní a kulturní akce přímo na náměstí v horní i dolní části, dle typu akce. 10/21

12 9. REGULACE REKLAMY A VZHLEDU FASÁD Regulace reklamy a vzhledu fasád HLMP by mělo přijmout vyhlášku na regulaci reklamy. V zásadě by mělo jít o dva stupně, kdy jeden by zahrnoval historickou část Prahy 1 (jako např. Staroměstské náměstí, Pařížská ul., Malá Strana, Hradčany), a v kterém by platila přísnější pravidla pro povolování reklam. V tomto stupni by byly pro reklamu vyčleněny části fasád nad příslušným obchodem, zachovávající např. jednu linii, a reklamy by měly respektovat dobové prvky a neměly by být světelné. Není zásadních námitek proti umístění světelných reklam do výkladců. V případě druhého stupně, který by zahrnoval především část Nového Města a tudíž ulice a náměstí, která mají spíše obchodní ráz (např. Václavské náměstí, Příkopy) by již bylo možné navíc povolit světelné panely. V obou stupních ochrany by však mělo dojít ke zrušení veškerých blikajících reklam a reklam otevřeně propagující sexuální služby, strip show atp. Předmětem regulace by měla být též intenzita světla a měly by být vyloučeny křiklavé barvy. Žádáme, aby Národní památkový ústav a Odbor kultury a památkové péče (OKP) při HLMP přijal v tomto duchu závazné stanovisko pro nasvětlování a vnější vzhled fasád v pražské památkové zóně, tak aby bylo dostatečně prokazatelné co majitelé domů mohou a co nemohou umístit na fasády v jednotlivých oblastech. Cílem by mělo být také zdůraznit vzhled zrekonstruovaných fasád a ukázat architektonický um a styl kolemjdoucím. Dalším cílem by mělo být zamezení jakýchkoliv nevhodných reklam a osvětlení (např. zatemněná okna podsvícená rudým neonem). V rámci inventarizace by mělo dojít k odstranění všech starých reklam, které již nemají vztah k dané nemovitosti. 11/21

13 REGULACE REKLAMY A VZHLEDU FASÁD (pokračování) V obchodní části pražské památkové rezervace (Václavské náměstí, Příkopy, Národní třída) lze akceptovat nové prvky reklamy, které jsou realizovány i v jiných městech Evropy, jako např. velkoplošní obrazovky, avšak vždy s regulací stupně svítivosti, která by neměla rušit svou intenzitou. SNMP prosazuje, aby za reklamu zodpovídal jednoznačně ten, kdo je reklamou inzerován, propagován, nikoliv ten, kdo reklamu na dané místo umístil. Zároveň SNMP žádá o podpoření uliční vánoční výzdoby, která byla v roce 2007 značně zanedbána. 12/21

14 10. NEVĚSTINCE Nevěstince cílem je pokud možno uzavření všech nevěstinců na VN a jeho okolí, jichž dnes existuje cca 22. Do té doby zamezit výskytu naháněčů do jednotlivých vykřičených domů, zamezit odpadkům ve formě letáků na nevěstince povalujících se na chodnících a římsách. Dále zrušit veškerá osvětlení, nasvícení a neony evokující prostituci a sexuální služby v daných objektech. Na místo toho cíleně a koncepčně zavést (prozatímní) řešení ve formě např. malé červené lucerničky zavěšené nad vchodem. Domy by mohly být opatřeny názvem podniku, ale takovým, který nevyvolává asociace spojené s prostitucí, sexuálními službami, strip show a jinými morálně závadnými tématy. Vzorem by mohla být Vídeň, kde jsou veřejné domy kolaudovány jako veřejné domy, a které působí tiše a nenápadně, nenarušují svoje okolí. Politické vedení HLMP by mělo pokračovat ve své iniciativě prosazení zákona o prostituci, s pomocí zákona bude pak možné regulovat i veřejné domy, strip bary apod. Více viz postoj SNMP k nevěstincům (samostatný dokument). 13/21

15 11. CASINA A HERNY Casina a herny podporujeme úsilí pražské radnice a vedení MČ Prahy 1 v zavedení okamžitého omezení vzniku nových heren. Herny jsou v pravomoci municipality, v této oblasti jsou postupně přijímány nové vyhlášky. Zásadně podporujeme myšlenku včlenit do loterijního zákona, že města a obce musejí mít vliv na regulaci casin a videoterminálů včetně vzniku nových či rušení starých. VN a jeho okolí oplývá v současné době 16 casiny, domníváme se, že regulace počtu je zde nutná, casin by stačilo maximálně tři až šest. Herny je potřeba na VN a v jeho okolí postupně vymýtit a uzavřít. Přitahují nekalé živly a kriminální činnost. Regulací by mělo být umožněno za určitých podmínek mít např. v některých restauračních provozech jeden až dva hrací automaty nebo videoterminály, ale výhradně umístěné v zadní části, neviditelné z ulice a od vchodu. 14/21

16 12. STÁNKY Stánky navrhujeme vypovězení všech smluv na všechny stánky na VN týká se jak gastronomických tak květinových i novinových. Mělo by být v trvalém zájmu radnice podporovat majitele kamenných domů a jejich nájemníky oproti provozovatelům stánků. Hlavním důvodem je trvalá hodnota nemovitostí jako takových (a velmi nákladná péče o ně), dále pak je správný odvod daní a poplatků, který bývá u stánkařů sporný. Chceme spravedlivé a rovnoprávné právní podmínky pro podnikání všech stánků na VN. V rámci koncepce navrhujeme na celém VN maximálně 4 stánky gastronomické, 4 stánky novinové a 2 stánky květinové. a. Na všechny stánky navrhujeme veřejné výběrové řízení, kde hlavními kritérii bude výše nájmu, sortiment, bezúhonnost. Žádná společnost, ani jí spřízněná společnost nebude moct provozovat více jak 3 stánky. Stánky budou muset respektovat sortiment, např. novinové stánky mohou prodávat noviny, tabák (popř. nealko nápoje), ale nikoliv jídlo. Gastronomické stánky nebudou smět prodávat tvrdý alkohol ani noviny. Stánky by obecně měly být výrazně menší. Smlouvy na stánky by měly být veřejné. b. Smlouvy by se měly uzavírat na 2 roky (s opcí na další 2 roky), s výpovědní lhůtou 30 kalendářních dní v případě závažného porušení nájemní smlouvy [jako např. neplacení nájemného, změna sortimentu (byť jen dočasná), nepořádek v okolí stánku]. c. Nutná je regulace okolí stánku, stolků na konzumaci, odpadkových košů, slunečníků. d. Zavedení registračních pokladen ve všech stáncích. e. Kontrola dodržování hygienických předpisů. f. Zákaz podpory bezdomovců, nalévání jim, poskytování zbytků jídel, útulků před nepřízní počasí. g. Kontrola vzhledu a stavu samotných stánků (viz katastrofální situace stánku před Palácem Fénix na VN) h. Koncepční umístění stánků nejméně 3m od fasády budovy apod. 15/21

17 13. ČISTOTA, ÚKLID A ODPADKOVÉ KOŠE Čistota, úklid a odpadkové koše je potřeba zajistit kontrolní mechanizmy, které by dohlížely na práci městem najaté úklidové firmy. Je nutné zajistit dostatečný počet odpadkových košů, ve správné velikosti, vzhledu a umístění, koše je třeba často a včas vyvážet. Je třeba v podnikatelích povzbudit odpovědnost za okolí svého působení stánkaři a provozovny rychlého občerstvení (např. McDonalds) jsou povinni dbát na úklid obalů svých produktů. Kontrola spadá do kompetencí Městské policie, která má s provozovateli stánků a dalších provozoven účinně komunikovat a všemi dostupnými prostředky úklid a pořádek vynucovat. Dle zkušeností SNMP není úklid společností (najaté MČ Praha 1) na VN dostatečný. SNMP podporuje snahu magistrátu o přijetí nové vyhlášky o čistotě, neboť dosavadní předrevoluční úprava již dávno nevyhovuje. SNMP prosazuje povinnost třídit odpad. 16/21

18 14. PŘELOŽKA MAGISTRÁLY Přeložka magistrály SNMP zastává názor, že je nutné řadu stavebních prací provést ještě předtím, než dojde ke stavební úpravě magistrály a jejímu přesunutí z VN pod I. P. Pavlova. Stavební ruch bude natolik velký a omezující, nemluvě o tom, že začne podle všeho nejdříve v roce 2015, že minimálně rozšíření chodníků a výstavbu podzemních garáží je třeba výrazně urychlit. Podzemní garáže by se měly stavět co nejdříve, ideálně začít koncem roku 2009 nebo počátkem roku V žádném případě není možné provádět všechny tyto stavební činnosti najednou. 17/21

19 15. PÉČE O NEMOVITOSTI Je v zájmu vedení pražské radnice, i vedení městských částí podporovat nemovitosti a jejich majitele. Hodnota nemovitostí je nepopiratelná a trvalá. Péče o ně je nákladná a náročná. Fasády a vnější vzhled objektů tvoří nedílnou a zásadní součást celkového vzhledu a atmosféry města. Z těchto důvodů se domníváme, že postoj radnic k majitelům nemovitostí by měl být vstřícný a nápomocný. Tentýž postoj pak musí projevovat i majitelé domů vůči radnicím. SNMP žádá MČ Praha 1 o přijetí koncepce koordinace stavebních činností na Václavském náměstí a jeho okolí, tím je myšlena koordinace staveb veřejného zájmu (např. kolektory) i soukromých investorů. Doporučujeme zavést systém zařízení staveniště v 1. patře, kdy pro pěší a závozy vznikne podchod, a podstatná část staveniště je umístěna cca 3 metry nad zemí. Jednotlivá stavební povolení je nutné mezi sebou obzvláště pečlivě koordinovat a vyžadovat spolupráci investorů. Odstrašujícím příkladem budiž situace ve spodní části Václavského náměstí, která vznikla v listopadu 2007 při výstavbě 2 kolektorů a stavebně demoličních pracích na objektu Diamant, Václavské náměstí 3. MČ Praha 1 by měla na svých webových stránkách zřídit zpravodaj, do kterého se aktivně bude moci přihlásit každý subjekt na Praze 1, který chce být informován o záležitostech, jenž se ho týkají. Tímto způsobem by např. odbor dopravy nebo odbor výstavby mohl automaticky informovat příslušné majitele nemovitostí, že se v jejich bezprostředním okolí chystá stavební či dopravní omezení nebo změna. Přihlášeným subjektům by chodily potřebné informace em. V souvislosti s nemovitostmi se naskýtá i koncept stanic metra. Vestibuly metra by měly mít jednotnou koncepci. Stolky se zbožím vypadají jako špatně udržovaná tržnice. Měly by zde být regulérní obchody a/nebo boxy (metroboxy), které se kolaudují a splňují určité estetické, obchodní a živnostenské parametry. Odstrašující je příklad vestibulu ve stanici metra Muzeum. 18/21

20 16. OSVĚTLENÍ Osvětlení Městská část Praha 1 by měla zavést jednotnou koncepci veřejného osvětlení, v souladu s koncepcí ochrany památkové zóny (ve spolupráci s OKP MHMP). Součástí této koncepce bude i osvětlení při zvláštních příležitostech, jako jsou např. vánoce. 19/21

21 17. NÁRODNÍ MUZEUM Národní muzeum V rámci koncepce VN je třeba zajistit důstojný přístup ke sbírkám Národního muzea umístěných jak v původním objektu na VN, tak v budově bývalého Federálního shromáždění. Okolí budov a vchodů od budov muzea musí vypadat kulturně, upraveně a čistě. Budoucí tunel spojující současnou budovu Národního muzea a budovu bývatého federálního shromáždění by měl pomoci ke kultivaci vrchní části Václavského nám. Je třeba využít chystaných stavebních úprav kolem Národního muzea ke zkultivování jeho okolí. Není s tím však možné čekat na přeložku magistrály, a to zejména z časových a logistických důvodů. 20/21

22 18. OSTATNÍ Ostatní je jistě ještě mnoho dalších témat, která jsou neméně závažná, zasluhují pozornost a jsou řešena průběžně. Je nutné i řešení těchto nepříznivých jevů ve vzájemné spolupráci MHMP a Prahy 1 s Policií ČR a MP. Jedná se například o: a. řešení drogové problematiky (a výstavby dalších šleháren i metadonových center) b. řešení povrchu chodníků, úpravy vstupů do metra c. aktivní a preventivní činnost Policie ČR a Městské policie d. bezdomovci e. stání pro taxi, kontrola poctivosti taxikářů f. směnárny 21/21

NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ

NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ PRACOVNÍ VERZE ZÁŘÍ 2010 Sdružení Nového Města pražského, o.s. předkládá tento koncept primátorovi hlavního města Prahy, starostovi Praha 1, a široké veřejnosti.

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru 1.ÚVOD Provozní řád řeší dopravní situaci v prostoru ulic Rašínova, Bartošova,

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj PRAKTICKÉ INFORMACE

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ

STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ 2014 Materiál pro vznik STOJANu!!! Materiál k prvním jednáním sledujícím vznik oficiálního a městem požadovaného kvalitního a bezpečného stojanu pro jízdní kola STOJAN PRO

Více

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Partneři školy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3: zřizovatel školy, odpovědnost za bezpečnostní situaci, opatření vyplývající z realizovaných

Více

Dopravní omezení v době konání MS

Dopravní omezení v době konání MS Dopravní omezení v době konání MS Dopravní opatření respektují požadavky na bezpečnost a dopravní obsluhu v souvislosti s konáním mistrovství. Týkají se přemisťování přímých účastníků sportovních disciplin,

Více

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád Nařízení obce Starovice 1/2012 kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo Obce Starovice se usneslo na svém zasedání č.7/2012 konaném dne 13.12.2012 na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1a 3 zákona

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Nabídka štítových stěn

Nabídka štítových stěn Nabídka štítových stěn Praha Náměstí hrdinů - 5. května Magistrála směr centrum Prahy, před Nuselským mostem a Kongresovým palácem Popis: Nejznámější příjezd do centra Prahy po hlavní tepně České republiky

Více

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora.

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Projekt Barbora Obsah : 1/ Pozemky 2/ Barbora 3/ Parkování 4/ Ekonomická rozvaha 5/ Závěr Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Ad1/b)

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Čl. I. Preambule 1. Programové prohlášení Rady městské části Praha 20 - Horní Počernice pro období 2014-2018 je základním politickým

Více

č. 18/2014 č. 19/2014

č. 18/2014 č. 19/2014 USNESENÍ RADY ze dne 3.. 2014 č. 15/2014 vydává souhlas zřizovatele s připojení objektu Základní školy Meteorologická, se sídlem Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 Libuš na PMS provozovaný Městskou policií

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed Provozní řád tržiště v parku na Moravském náměstí

Statutární město Brno, městská část Brno-střed Provozní řád tržiště v parku na Moravském náměstí Statutární město Brno, městská část Brno-střed Provozní řád tržiště v parku na Moravském náměstí Rada městské části Brno-střed (dále též RMČ BS), na svém 17. zasedání, konaném dne 13. 4. 2015 schválila

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: INVENTO 2013 1.

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Podle způsobu vzniku 1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem,

Více

Modernizace komunikace II/355 Hlinsko Dřeveš, procházející obcí Holetín

Modernizace komunikace II/355 Hlinsko Dřeveš, procházející obcí Holetín Modernizace komunikace II/355 Hlinsko Dřeveš, procházející obcí Holetín Investorem a zadavatelem akce je vlastník komunikace II/355 PARDUBICKÝ KRAJ Za zhotovitele akce byla Pardubickým krajem ve výběrovém

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Firemní označení, reklamní a a informační zařízení v v památkově chráněném území hlavního města Prahy

Firemní označení, reklamní a a informační zařízení v v památkově chráněném území hlavního města Prahy Firemní označení, reklamní a a informační zařízení v v památkově chráněném území hlavního města Prahy MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hlavního města Prahy Odbor Odbor památkové péče péče 2003

Více

Žádost o pronájem* nebo výpůjčku* veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Název akce Žadatel

Žádost o pronájem* nebo výpůjčku* veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Název akce Žadatel Žádost o pronájem* nebo výpůjčku* veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Název akce Žadatel Jméno, příjmení, titul nebo obchodní jméno: Adresa:

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Hotelová dokumentace. Vypracovala: Bc. Eva Cejnková pro předmět HOP

Hotelová dokumentace. Vypracovala: Bc. Eva Cejnková pro předmět HOP Hotelová dokumentace Vypracovala: Bc. Eva Cejnková pro předmět HOP Recepce Vstupní brána hotelu umístěna naproti hlavnímu vchodu, prosvětlená. Corinthia Towers Hotel Praha Hotel Michael a Ehrlich Praha

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu náměstí do Nové Role / 08-2012 snovatovarna.com

architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu náměstí do Nové Role / 08-2012 snovatovarna.com architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu Náměstí v Nové Roli Problém současné podoby města Nová Role vidíme především v naprostém postrádání centra města. Výrazného a nezpochybnitelného

Více

NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA

NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatel: Odbor rozvoje, majetku a investic Datum zpracování: 9. prosince 2011 1 1. Účel vypracování návrhu a. Zajistit v centru města

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

Seznam použité literatury

Seznam použité literatury 9 Závěr Shrnutí všech poznatků, které v předchozích kapitolách popisovaly současný i možný budoucí vzhled Václavského náměstí, je velmi obtížné. Přesto lze najít jednoho společného jmenovatele, jenž tvář

Více

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama Venkovní reklama Provozujeme a neustále aktualizujeme vlastní síť reklamních nosičů billboardů a megabordů. V oblasti velkoplošné reklamy disponujeme nejširší nabídkou ploch v Libereckém kraji. Webové

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012 SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012 Spolupracující agentura: Štruncáky s.r.o. Štruncovy sady 1 301 00 Plzeň IČ: 290 83 630 /dále jen agentura/ a Podnájemce:

Více

Předkládá: Ing. Miloslav Kala, viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu

Předkládá: Ing. Miloslav Kala, viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu Sp. zn.: 807/1-NKU180/543/1 Informace viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu o řešení dislokace sídla Nejvyššího kontrolního úřadu Určeno pro jednání Kontrolního výboru dne 19. 9. 01 Obsah: Vyhodnocení

Více

SM 46-2014. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

SM 46-2014. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Rozsah: SSOK Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Postupy a podmínky při uzavírání smluv a stanovení náhrad za užívání nemovitostí ve vlastnictví Olomouckého kraje spravovaných SSOK

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing.

Více

Za účelem koordinace činností při organizaci demonstrace vydává ČMKOS pokyny pro účastníky demonstrace 21.4.2012 na Václavském náměstí v Praze.

Za účelem koordinace činností při organizaci demonstrace vydává ČMKOS pokyny pro účastníky demonstrace 21.4.2012 na Václavském náměstí v Praze. Technickoorganizační pokyny pro demonstraci Stop vládě 21. 4. 2012 v Praze Za účelem koordinace činností při organizaci demonstrace vydává ČMKOS pokyny pro účastníky demonstrace 21.4.2012 na Václavském

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: PAMÁTKY 2012 1.

Více

Město Horšovský Týn. Organizační předpis č. 31. Organizační pokyny k Anenské pouti v Horšovském Týně pro rok 2014

Město Horšovský Týn. Organizační předpis č. 31. Organizační pokyny k Anenské pouti v Horšovském Týně pro rok 2014 Město Horšovský Týn Organizační předpis č. 31 Organizační pokyny k Anenské pouti v Horšovském Týně pro rok 2014 Zpracovala: kancelář starosty Rozsah působnosti: Město Horšovský Týn Účinnost: 15. dubna

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Rada městské části Brno-Kohoutovice prostřednictvím starosty Petra Safaříka Bašného 36 623 00 Brno

Rada městské části Brno-Kohoutovice prostřednictvím starosty Petra Safaříka Bašného 36 623 00 Brno Rada městské části Brno-Kohoutovice prostřednictvím starosty Petra Safaříka Bašného 36 623 00 Brno Věc: Žádost o projednání podnětu dle ust ~ 16 odst. 2 písm. 1) zákona Č. 128/2000 Sb. v záležitosti návrhu

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

Plán zdraví a kvality života 2012-2013

Plán zdraví a kvality života 2012-2013 lán zdraví a kvality života 2012-2013 rojekt Zdravé město a místní Agenda 21 Statutární město Karlovy Vary je od roku 2007 členem asociace Národní síť zdravých měst ČR (NSZM). Vstup do projektu Město Karlovy

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

D.8 Venkovní reklama D 8

D.8 Venkovní reklama D 8 Prvky 263. Nekultivovaná forma venkovní reklamy svým působením negativně ovlivňuje vizuální působení a pobytové kvality veřejných prostranství, ve velké míře ohrožuje bezpečnost pohybu a provozu a ovlivňuje

Více

Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice se na svém veřejném zasedání dne 29. 08. 2013, usnesením č. 3, usneslo vydat na základě zmocnění

Více

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc. Iniciativa CIVITAS Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Brno 21.9.2012 7. rámcový program (2007-2013) http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Více

Zásady tvorby dopravního prostoru a infrastruktury pro bezmotorovou a bezpečnou dopravu ve vztahu ke smyslu, významu, tvorbě a využívání veřejného

Zásady tvorby dopravního prostoru a infrastruktury pro bezmotorovou a bezpečnou dopravu ve vztahu ke smyslu, významu, tvorbě a využívání veřejného Zásady tvorby dopravního prostoru a infrastruktury pro bezmotorovou a bezpečnou dopravu ve vztahu ke smyslu, významu, tvorbě a využívání veřejného prostoru 25. listopadu 2014, Ministerstvo dopravy Kancelář

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

CPP 2014 - REVITALIZACE NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ V NYMBURCE TEXTOVÁ ČÁST

CPP 2014 - REVITALIZACE NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ V NYMBURCE TEXTOVÁ ČÁST CPP 2014 - REVITALIZACE NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ V NYMBURCE TEXTOVÁ ČÁST 3 A. Současné podmínky a zdůvodnění zásad a cílů řešení Náměstí Přemyslovců hlavní městský prostor historického centra Nymburka trpí

Více

Parkovací domy. Ing. David Kotajný, KOMA Parking. Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha

Parkovací domy. Ing. David Kotajný, KOMA Parking. Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha Parkovací domy Ing. David Kotajný, KOMA Parking Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha Způsoby parkování Parkování na volné ploše Parkování v parkovacích domech s pohybem automobilů Parkování v automatizovaných

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

PALLET. KOMA Parking. www.komaparking.cz. Automatizované Parkovací Systémy

PALLET. KOMA Parking. www.komaparking.cz. Automatizované Parkovací Systémy PALLET KOMA Parking Automatizované Parkovací Systémy Poloautomatický systém nezávislého parkování, využívá zhodnocení prostoru pro parkování uložením automobilů na palety vedle sebe buď kolmo nebo rovnoběžně

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 Hezký Milíčov Jednání občanů a odborníků 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Poznámky k záměru rozšíření parkovacích možností v Praze 13 Bellušově ulici

Poznámky k záměru rozšíření parkovacích možností v Praze 13 Bellušově ulici Poznámky k záměru rozšíření parkovacích možností v Praze 13 Bellušově ulici Praha, 10.3.2012 Ing. Jan Majer Navýšení parkovacích stání v Bellušově ulici Účel návrhu Účel předloženého návrhu je vedený snahou

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ I. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ: Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a uživateli parkoviště (dále jen uživatelé), kteří budou za úplatu dočasně

Více

Dálniční křižovatka U Vorlíků

Dálniční křižovatka U Vorlíků Dálniční křižovatka U Vorlíků Současná podoba nároží na Špejcharu po třech desetiletích od demolice obou vil. Vzrostlý strom na nároží má být zbytečně pokácen jen kvůli tomu, aby byla rekonstrukce vozovky

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám

Více

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Nabízíme tato místa obřadů: 1) Svatební obřad v Mramorovém sále zámku Karlova Koruna Počet míst k sezení: 50 osob, kapacita

Více

Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY, Vám posílám přípomínky k Vašemu návrhu Pražských stavebních předpisů.

Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY, Vám posílám přípomínky k Vašemu návrhu Pražských stavebních předpisů. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2, 128 00, označené zkratkou "PSP". Věc: Připomínky k návrhu PSP V Praze dne, 17. února 2014 Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY,

Více

CENTRUM KRAKOV. ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK

CENTRUM KRAKOV. ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK CENTRUM KRAKOV ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK Centrum Krakov základní údaje Centrum Krakov je projekt novostavby lokálního obchodního centra vznikajícího na místě

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Národní vinařské centrum, o.p.s., Nadace Partnerství o.p.s. Kategorie a poslání certifikace služeb vinařské turistiky ve vinařských oblastech ČR

Více

Reklamní plochy Galerie Vaňkovka 2015

Reklamní plochy Galerie Vaňkovka 2015 Reklamní plochy Galerie Vaňkovka 2015 Obsah 1/2 1. Galerie Vaňkovka Fakta o centru Plánek centra 2. Venkovní reklamní plochy Světelná loga Vlajky na fasádě Bannery na fasádě Reklamní plochy na lávkách

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více