NÁVRH KONCEPCE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH KONCEPCE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO"

Transkript

1 NÁVRH KONCEPCE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO

2 NÁVRH KONCEPCE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ PRACOVNÍ VERZE DUBEN 2008 Sdružení Nového Města pražského předkládá tento koncept primátorovi hlavního města Prahy, starostovi Praha 1, a široké veřejnosti. Naše sdružení (dále jen SNMP) je aktivním účastníkem veřejného života v centru Prahy, a reprezentuje celou řadu významných podnikatelů a vlastníků nemovitostí na Václavském náměstí (dále jen VN) a jeho okolí. Naše koncepce vychází z vítězné studie ateliéru Cígler Marani Architects na rekonstrukci Václavského náměstí, z října /21

3 OBSAH 1. Krédo Václavského náměstí str Rozšíření chodníků str Automobilová doprava str Parkování str Omezení vjezdu do centra Prahy str Tramvaje str Zeleň str Podpora kultury str Regulace reklamy a vzhledu fasád str Nevěstince str Casina a herny str Stánky str Čistota, úklid a odpadkové koše str Přeložka magistrály str Péče o nemovitosti str Osvětlení str Národní muzeum str Ostatní str. 21 2/21

4 1. KRÉDO VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ JE TRADIČNÍM SYMBOLEM ČESKÉ REPUBLIKY REPREZENTUJÍCÍM JEJÍ NÁRODNÍ HRDOST A SLÁVU. PROLÍNÁ SE TU HISTORIE SE SOUČASNOSTÍ, KLID S ČILÝM RUCHEM. MĚLO BY BÝT PROTO ELEGANTNÍ TŘÍDOU S ATMOSFÉROU EVROPSKÉ KULTURNÍ METROPOLE. KLASICKÝM BULVÁREM LEMOVANÝM OBCHODY, RESTAURACEMI, HOTELY, DIVADLY A DALŠÍMI KULTURNÍMI PODNIKY, SE SPOUSTOU KAVÁRNIČEK ZVOUCÍCH K PŘÍJEMNÉMU POSEZENÍ POD KORUNAMI STROMŮ. VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ BY SE MĚLO ZMĚNIT V MILÉ MÍSTO, KAM KAŽDÝ RÁD ZAVÍTÁ. 3/21

5 Kostra koncepce Václavského náměstí je shrnuta v těchto stručných bodech. Každý jednotlivý bod si zaslouží detailní rozpracování. 2. ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKŮ Rozšíření chodníků rozšířit chodníky o zhruba 3 m hlouběji do vozovky. Osadit druhou řadou stromů. Chodníky budou mít nájezdové plochy za účelem zásobování, převozu osob a dopravní obslužnosti. Budou vybrány kvalitní stromy správného druhu, vhodné svou výškou, tvarem, a způsobem údržby pro použití na VN. Širší prostory pro pěší budou sloužit zejména ke a) zklidnění VN b) omezení autodopravy c) zjednodušení průchodnosti pro chodce d) vzniku kavárenských posezení apod. 4/21

6 3. AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA Automobilová doprava - VN je dnes tranzitním (tzv. průjezdným) místem. Většina automobilů přes VN pouze projíždí a nemá cíl zde, ani v jeho nejbližším okolí. Novým dopravním značením, které omezí průjezd, změnou systému zásobování a změnou vedení jednosměrných ulic by mělo nastat omezení dopravy. Je naprosto obvyklé, že hlavní třídy historických měst mají omezenou průjezdnost. Po vzoru evropských metropolí (Paříž, Řím, Vídeň) navrhujeme zavést dopravní omezení vjezdu automobilů do určitých ulic či lokalit během víkendu. Např. zavést každou neděli zákaz vjezdu automobilů od hod ráno do hod na Václavské nám. a jeho okolí, na pobřežní komunikaci směrem k Braníku apod. Omezení by mělo být účelné pro aktivity v centru města a z ároveň zvládnutelné vzhledem k rezidentům a další dopravní obslužnosti. Ulice by tak mohly ožít korzujícími rodinkami s kočárky, mládeží na in-line bruslích apod. 5/21

7 4. PARKOVÁNÍ Parkování je nutné začít co nejdříve zřizovat další parkovací místa, v první řadě by se mělo jednat o realizaci plánu podzemního parkoviště v prostoru od Bílé labutě až po Jindřišskou ulici. Jedná se o nákladný projekt, který by mohl být financován formou PPP projektu. Po předběžných jednáních s podnikatelskými subjekty víme, že o tento PPP projekt budou mít podnikatelé zájem. Naším cílem je také částečné odstranění aut z povrchu VN s výjimkou nutné dopravní obslužnosti, invalidních stání, taxi a zásobování. 6/21

8 5. OMEZENÍ VJEZDU DO CENTRA PRAHY Omezení vjezdu do centra Prahy je nepochybné, že centrum Prahy je přeplněné automobily a situace se bude pouze zhoršovat, počet osobních automobilů na jednoho občana v Praze neustále strmě stoupá. SNMP podporuje zavedení omezení vjezdu do centra Prahy. Předem je však třeba zajistit, aby byl dostatek záchytných parkovišť a parkovacích míst na okraji centra. Je třeba posílit městskou hromadnou dopravu (např. metro nebo tramvajové linky č. 9 a 22 jsou neustále přeplněny). V zájmu okamžitého řešení problematiky na VN je možno zavést omezení vjezdu pouze pro zásobování. Vjezd bude dále povolen pouze na speciální povolení, a to rezidentům skutečně žijícím na VN, dopravní obsluze, vozům taxi, hotelovým hostům, závozům a zásobování a služebním automobilům s provozovnou nebo firemním sídlem na Václavském náměstí, které mají na VN zajištěné parkování. Závozy jednorázově objednaných služeb a podobné situace by se řešily např. formou speciálních povolenek, které budou firmy a občané sídlící na VN získávat od Mč P-1 s tím, že tyto povolenky bude nutno nalepit na dodací list či fakturu, osobním pozváním (vytisknutý nebo fax) apod. Omezení by regulovala dopravní značka a kontrolovala PČR a MP. 7/21

9 6. TRAMVAJE Tramvaje SNMP zastává názor, že zavádět tramvaje na Václavském náměstí není vhodné a jedná se o zcela překonané řešení. VN by mělo být v tomto ohledu klidovou zónou. Je nutné nechat chodce volně cirkulovat mezi oběma stranami VN. Nechat vyrůst kavárničky i na prostředním ostrůvku VN (prostřední ostrůvek by tvořily záhony s květinami, kavárničky a průchody). Zároveň ale navrhujeme ekologický elektrobus, který by kyvadlovým způsobem převážel pasažéry od Národního muzea do spodní části VN, eventuálně až na Staroměstské náměstí. Ve špičce předpokládáme nejméně 6 takových elektrobusů, mimo špičku 3. Tramvaje na VN nepatří, dopravní obslužnost částečně řeší metro, elektrobus doplňuje dopravní obslužnost zejména pro starší generaci, eventuálně návštěvníky města a je pro tyto účely zcela dostačující. Kapacita se dá průběžně upravovat včetně míst pro zastávky. Elektrobus by mohl být zpoplatněn např. i mimo MHD a tím sloužit také jako zajímavý vyhlídkový autobus s jízdou zdarma pouze pro občany ČR nad 65 let a tím by se mohl stát i samostatně financovateným projektem Prahy 1. 8/21

10 7. ZELEŇ Zeleň druhou řadu stromů na každé straně VN bychom chtěli doplnit systémem záhonů a keřových útvarů v prostřední části náměstí. Zde by se měly střídat záhony s venkovními kavárenskými posezeními a s přechody pro chodce. Ulice, které se rozebíhají z náměstí by měly být také doplněny o zeleň např. květiny na sloupech veřejného osvětlení, velké květináče apod. V rámci koncepce vzhledu fasád (viz bod Regulace reklamy a vzhled fasád) bude přijata podpora trvalé květinové výzdoby fasád domů. Zeleň a záhony ve střední pásu na Václavském nám. považujeme za důležité a krásné. Dodávají náměstí správnou atmosféru. Jejich zrušení by bylo velkou chybou. Podporujeme zavádění podzemních velkokapacitních kontejnérů na tříděný odpad. Podporujeme snahu o zvýšení množství zeleně, např. formou zavěšování květin v květináčich na sloupy veřejného osvětlení. 9/21

11 8. PODPORA KULTURY Podpora kultury MČ Praha 1 a MHMP by měly přijmout zásadní strategii, jak nakládat s obecním majetkem na VN a jeho okolí. Domníváme se, že by mělo být znemožněno využívání městského mobiliáře pro nekalé účely typu inzerce na strip bary a sexuální služby (i na veřejném osvětlení). Dále se domníváme, že by mělo být v zájmu HLMP i MČ Praha 1 pronajmout prostory v nemovitostech ve vlastnictví MČ Praha 1 a hl. m. Prahy kulturním organizacím, jako jsou divadla, výstavní síně, hudební scény (pro vážnou i populární hudbu). Kulturní stánky zároveň pomohou odumírání neduhů typu vykřičených domů apod. HLMP i MČ Praha 1 by měly ze svých rozpočtů i nadále podporovat kulturní instituce (granty, finanční podpora), na podporu kultury by se měl objem peněz výrazně navýšit. Václavskému náměstí by prospěly časté, pravidelné a pestré sportovní a kulturní akce přímo na náměstí v horní i dolní části, dle typu akce. 10/21

12 9. REGULACE REKLAMY A VZHLEDU FASÁD Regulace reklamy a vzhledu fasád HLMP by mělo přijmout vyhlášku na regulaci reklamy. V zásadě by mělo jít o dva stupně, kdy jeden by zahrnoval historickou část Prahy 1 (jako např. Staroměstské náměstí, Pařížská ul., Malá Strana, Hradčany), a v kterém by platila přísnější pravidla pro povolování reklam. V tomto stupni by byly pro reklamu vyčleněny části fasád nad příslušným obchodem, zachovávající např. jednu linii, a reklamy by měly respektovat dobové prvky a neměly by být světelné. Není zásadních námitek proti umístění světelných reklam do výkladců. V případě druhého stupně, který by zahrnoval především část Nového Města a tudíž ulice a náměstí, která mají spíše obchodní ráz (např. Václavské náměstí, Příkopy) by již bylo možné navíc povolit světelné panely. V obou stupních ochrany by však mělo dojít ke zrušení veškerých blikajících reklam a reklam otevřeně propagující sexuální služby, strip show atp. Předmětem regulace by měla být též intenzita světla a měly by být vyloučeny křiklavé barvy. Žádáme, aby Národní památkový ústav a Odbor kultury a památkové péče (OKP) při HLMP přijal v tomto duchu závazné stanovisko pro nasvětlování a vnější vzhled fasád v pražské památkové zóně, tak aby bylo dostatečně prokazatelné co majitelé domů mohou a co nemohou umístit na fasády v jednotlivých oblastech. Cílem by mělo být také zdůraznit vzhled zrekonstruovaných fasád a ukázat architektonický um a styl kolemjdoucím. Dalším cílem by mělo být zamezení jakýchkoliv nevhodných reklam a osvětlení (např. zatemněná okna podsvícená rudým neonem). V rámci inventarizace by mělo dojít k odstranění všech starých reklam, které již nemají vztah k dané nemovitosti. 11/21

13 REGULACE REKLAMY A VZHLEDU FASÁD (pokračování) V obchodní části pražské památkové rezervace (Václavské náměstí, Příkopy, Národní třída) lze akceptovat nové prvky reklamy, které jsou realizovány i v jiných městech Evropy, jako např. velkoplošní obrazovky, avšak vždy s regulací stupně svítivosti, která by neměla rušit svou intenzitou. SNMP prosazuje, aby za reklamu zodpovídal jednoznačně ten, kdo je reklamou inzerován, propagován, nikoliv ten, kdo reklamu na dané místo umístil. Zároveň SNMP žádá o podpoření uliční vánoční výzdoby, která byla v roce 2007 značně zanedbána. 12/21

14 10. NEVĚSTINCE Nevěstince cílem je pokud možno uzavření všech nevěstinců na VN a jeho okolí, jichž dnes existuje cca 22. Do té doby zamezit výskytu naháněčů do jednotlivých vykřičených domů, zamezit odpadkům ve formě letáků na nevěstince povalujících se na chodnících a římsách. Dále zrušit veškerá osvětlení, nasvícení a neony evokující prostituci a sexuální služby v daných objektech. Na místo toho cíleně a koncepčně zavést (prozatímní) řešení ve formě např. malé červené lucerničky zavěšené nad vchodem. Domy by mohly být opatřeny názvem podniku, ale takovým, který nevyvolává asociace spojené s prostitucí, sexuálními službami, strip show a jinými morálně závadnými tématy. Vzorem by mohla být Vídeň, kde jsou veřejné domy kolaudovány jako veřejné domy, a které působí tiše a nenápadně, nenarušují svoje okolí. Politické vedení HLMP by mělo pokračovat ve své iniciativě prosazení zákona o prostituci, s pomocí zákona bude pak možné regulovat i veřejné domy, strip bary apod. Více viz postoj SNMP k nevěstincům (samostatný dokument). 13/21

15 11. CASINA A HERNY Casina a herny podporujeme úsilí pražské radnice a vedení MČ Prahy 1 v zavedení okamžitého omezení vzniku nových heren. Herny jsou v pravomoci municipality, v této oblasti jsou postupně přijímány nové vyhlášky. Zásadně podporujeme myšlenku včlenit do loterijního zákona, že města a obce musejí mít vliv na regulaci casin a videoterminálů včetně vzniku nových či rušení starých. VN a jeho okolí oplývá v současné době 16 casiny, domníváme se, že regulace počtu je zde nutná, casin by stačilo maximálně tři až šest. Herny je potřeba na VN a v jeho okolí postupně vymýtit a uzavřít. Přitahují nekalé živly a kriminální činnost. Regulací by mělo být umožněno za určitých podmínek mít např. v některých restauračních provozech jeden až dva hrací automaty nebo videoterminály, ale výhradně umístěné v zadní části, neviditelné z ulice a od vchodu. 14/21

16 12. STÁNKY Stánky navrhujeme vypovězení všech smluv na všechny stánky na VN týká se jak gastronomických tak květinových i novinových. Mělo by být v trvalém zájmu radnice podporovat majitele kamenných domů a jejich nájemníky oproti provozovatelům stánků. Hlavním důvodem je trvalá hodnota nemovitostí jako takových (a velmi nákladná péče o ně), dále pak je správný odvod daní a poplatků, který bývá u stánkařů sporný. Chceme spravedlivé a rovnoprávné právní podmínky pro podnikání všech stánků na VN. V rámci koncepce navrhujeme na celém VN maximálně 4 stánky gastronomické, 4 stánky novinové a 2 stánky květinové. a. Na všechny stánky navrhujeme veřejné výběrové řízení, kde hlavními kritérii bude výše nájmu, sortiment, bezúhonnost. Žádná společnost, ani jí spřízněná společnost nebude moct provozovat více jak 3 stánky. Stánky budou muset respektovat sortiment, např. novinové stánky mohou prodávat noviny, tabák (popř. nealko nápoje), ale nikoliv jídlo. Gastronomické stánky nebudou smět prodávat tvrdý alkohol ani noviny. Stánky by obecně měly být výrazně menší. Smlouvy na stánky by měly být veřejné. b. Smlouvy by se měly uzavírat na 2 roky (s opcí na další 2 roky), s výpovědní lhůtou 30 kalendářních dní v případě závažného porušení nájemní smlouvy [jako např. neplacení nájemného, změna sortimentu (byť jen dočasná), nepořádek v okolí stánku]. c. Nutná je regulace okolí stánku, stolků na konzumaci, odpadkových košů, slunečníků. d. Zavedení registračních pokladen ve všech stáncích. e. Kontrola dodržování hygienických předpisů. f. Zákaz podpory bezdomovců, nalévání jim, poskytování zbytků jídel, útulků před nepřízní počasí. g. Kontrola vzhledu a stavu samotných stánků (viz katastrofální situace stánku před Palácem Fénix na VN) h. Koncepční umístění stánků nejméně 3m od fasády budovy apod. 15/21

17 13. ČISTOTA, ÚKLID A ODPADKOVÉ KOŠE Čistota, úklid a odpadkové koše je potřeba zajistit kontrolní mechanizmy, které by dohlížely na práci městem najaté úklidové firmy. Je nutné zajistit dostatečný počet odpadkových košů, ve správné velikosti, vzhledu a umístění, koše je třeba často a včas vyvážet. Je třeba v podnikatelích povzbudit odpovědnost za okolí svého působení stánkaři a provozovny rychlého občerstvení (např. McDonalds) jsou povinni dbát na úklid obalů svých produktů. Kontrola spadá do kompetencí Městské policie, která má s provozovateli stánků a dalších provozoven účinně komunikovat a všemi dostupnými prostředky úklid a pořádek vynucovat. Dle zkušeností SNMP není úklid společností (najaté MČ Praha 1) na VN dostatečný. SNMP podporuje snahu magistrátu o přijetí nové vyhlášky o čistotě, neboť dosavadní předrevoluční úprava již dávno nevyhovuje. SNMP prosazuje povinnost třídit odpad. 16/21

18 14. PŘELOŽKA MAGISTRÁLY Přeložka magistrály SNMP zastává názor, že je nutné řadu stavebních prací provést ještě předtím, než dojde ke stavební úpravě magistrály a jejímu přesunutí z VN pod I. P. Pavlova. Stavební ruch bude natolik velký a omezující, nemluvě o tom, že začne podle všeho nejdříve v roce 2015, že minimálně rozšíření chodníků a výstavbu podzemních garáží je třeba výrazně urychlit. Podzemní garáže by se měly stavět co nejdříve, ideálně začít koncem roku 2009 nebo počátkem roku V žádném případě není možné provádět všechny tyto stavební činnosti najednou. 17/21

19 15. PÉČE O NEMOVITOSTI Je v zájmu vedení pražské radnice, i vedení městských částí podporovat nemovitosti a jejich majitele. Hodnota nemovitostí je nepopiratelná a trvalá. Péče o ně je nákladná a náročná. Fasády a vnější vzhled objektů tvoří nedílnou a zásadní součást celkového vzhledu a atmosféry města. Z těchto důvodů se domníváme, že postoj radnic k majitelům nemovitostí by měl být vstřícný a nápomocný. Tentýž postoj pak musí projevovat i majitelé domů vůči radnicím. SNMP žádá MČ Praha 1 o přijetí koncepce koordinace stavebních činností na Václavském náměstí a jeho okolí, tím je myšlena koordinace staveb veřejného zájmu (např. kolektory) i soukromých investorů. Doporučujeme zavést systém zařízení staveniště v 1. patře, kdy pro pěší a závozy vznikne podchod, a podstatná část staveniště je umístěna cca 3 metry nad zemí. Jednotlivá stavební povolení je nutné mezi sebou obzvláště pečlivě koordinovat a vyžadovat spolupráci investorů. Odstrašujícím příkladem budiž situace ve spodní části Václavského náměstí, která vznikla v listopadu 2007 při výstavbě 2 kolektorů a stavebně demoličních pracích na objektu Diamant, Václavské náměstí 3. MČ Praha 1 by měla na svých webových stránkách zřídit zpravodaj, do kterého se aktivně bude moci přihlásit každý subjekt na Praze 1, který chce být informován o záležitostech, jenž se ho týkají. Tímto způsobem by např. odbor dopravy nebo odbor výstavby mohl automaticky informovat příslušné majitele nemovitostí, že se v jejich bezprostředním okolí chystá stavební či dopravní omezení nebo změna. Přihlášeným subjektům by chodily potřebné informace em. V souvislosti s nemovitostmi se naskýtá i koncept stanic metra. Vestibuly metra by měly mít jednotnou koncepci. Stolky se zbožím vypadají jako špatně udržovaná tržnice. Měly by zde být regulérní obchody a/nebo boxy (metroboxy), které se kolaudují a splňují určité estetické, obchodní a živnostenské parametry. Odstrašující je příklad vestibulu ve stanici metra Muzeum. 18/21

20 16. OSVĚTLENÍ Osvětlení Městská část Praha 1 by měla zavést jednotnou koncepci veřejného osvětlení, v souladu s koncepcí ochrany památkové zóny (ve spolupráci s OKP MHMP). Součástí této koncepce bude i osvětlení při zvláštních příležitostech, jako jsou např. vánoce. 19/21

21 17. NÁRODNÍ MUZEUM Národní muzeum V rámci koncepce VN je třeba zajistit důstojný přístup ke sbírkám Národního muzea umístěných jak v původním objektu na VN, tak v budově bývalého Federálního shromáždění. Okolí budov a vchodů od budov muzea musí vypadat kulturně, upraveně a čistě. Budoucí tunel spojující současnou budovu Národního muzea a budovu bývatého federálního shromáždění by měl pomoci ke kultivaci vrchní části Václavského nám. Je třeba využít chystaných stavebních úprav kolem Národního muzea ke zkultivování jeho okolí. Není s tím však možné čekat na přeložku magistrály, a to zejména z časových a logistických důvodů. 20/21

22 18. OSTATNÍ Ostatní je jistě ještě mnoho dalších témat, která jsou neméně závažná, zasluhují pozornost a jsou řešena průběžně. Je nutné i řešení těchto nepříznivých jevů ve vzájemné spolupráci MHMP a Prahy 1 s Policií ČR a MP. Jedná se například o: a. řešení drogové problematiky (a výstavby dalších šleháren i metadonových center) b. řešení povrchu chodníků, úpravy vstupů do metra c. aktivní a preventivní činnost Policie ČR a Městské policie d. bezdomovci e. stání pro taxi, kontrola poctivosti taxikářů f. směnárny 21/21

NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ

NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ PRACOVNÍ VERZE ZÁŘÍ 2010 Sdružení Nového Města pražského, o.s. předkládá tento koncept primátorovi hlavního města Prahy, starostovi Praha 1, a široké veřejnosti.

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj SLEDOVÁNÍ ZAHÁJENÍ

Více

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ ZPRACOVAL: CIGLER MARANI ARCHITECTS - ATELIER DUA

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ ZPRACOVAL: CIGLER MARANI ARCHITECTS - ATELIER DUA VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ OBJEDNATEL: MČ PRAHA 1 ZPRACOVAL: CIGLER MARANI ARCHITECTS - ATELIER DUA :: VÍTĚZNÝ SOUTĚŽNÍ NÁVRH NA ÚPRAVU VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ PODZIM 2005 :: OVĚŘOVACÍ STUDIE SPODNÍ ČÁST VÁCLAVSKÉHO

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru 1.ÚVOD Provozní řád řeší dopravní situaci v prostoru ulic Rašínova, Bartošova,

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj PRAKTICKÉ INFORMACE

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2165 ze dne 19.11.2013 k návrhu akcí na komunikační síti hl.m. Prahy v souvislosti se zahájením provozu tunelového

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

Vybavení veřejných prostranství Workshop pro městské části, IPR Praha

Vybavení veřejných prostranství Workshop pro městské části, IPR Praha Vybavení veřejných prostranství OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ PRO SLUŽBY VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ DOPRAVNÍ PRVKY A TECH. INFRASTRUKTURA STROMY A VEGETACE MOBILIÁŘ VENKOVNÍ REKLAMA MATERIÁLY A POVRCHY OBJEKTY K USNADNĚNÍ

Více

MÍSTA DBK PLAZA PŘED ČS OLBRACHTOVA PASÁŽ PODCHOD NAD NÁKUPNÍM CENTREM BUDĚJOVICKÁ ULICE BUDĚJOVICKÁ

MÍSTA DBK PLAZA PŘED ČS OLBRACHTOVA PASÁŽ PODCHOD NAD NÁKUPNÍM CENTREM BUDĚJOVICKÁ ULICE BUDĚJOVICKÁ MÍSTA Členitá prostranství Budějovické lze rozdělit na několik míst více či méně vymezených. Nyní pouhé prostory, které zbyly mezi budovami, mají potenciál stát se místy s konkrétním obsahem. Analýza problémů

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

Modernizace komunikace II/355 Hlinsko Dřeveš, procházející obcí Holetín

Modernizace komunikace II/355 Hlinsko Dřeveš, procházející obcí Holetín Modernizace komunikace II/355 Hlinsko Dřeveš, procházející obcí Holetín Investorem a zadavatelem akce je vlastník komunikace II/355 PARDUBICKÝ KRAJ Za zhotovitele akce byla Pardubickým krajem ve výběrovém

Více

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Úvod Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen bezbariérová

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

Dopravní omezení v době konání MS

Dopravní omezení v době konání MS Dopravní omezení v době konání MS Dopravní opatření respektují požadavky na bezpečnost a dopravní obsluhu v souvislosti s konáním mistrovství. Týkají se přemisťování přímých účastníků sportovních disciplin,

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Základní zásady návrhu koncepce

Základní zásady návrhu koncepce MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor rozvoje města Základní zásady návrhu koncepce Regulace parkování v centrální části města Kopřivnice I. Zadání projektu: - Strategický plán města 2007 2022

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA?

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA? CO JE DOPRAVA? DOPRAVA JE ČINNOST VYVOLANÁ KAŽDODENNÍ AKTIVITOU ČLOVĚKA. JE TO SLUŽBA NUTNÁ PRO EXISTENCI ČLOVĚKA I FUNGOVÁNÍ MĚSTA, MÁ SLOUŽIT, ALE MŮŽE I NEGATIVNĚ OVLIVNIT KVALITU PROSTŘEDÍ A ŽIVOT

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY 1 Provozní řád zámecké kočárovny Účelem provozního řádu je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zúčastněných osob, ochrany majetku, cílem provozního řádu je zajištění příjemné

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Petice proti porušování práv na ochranu osobnosti a šíření zakázané reklamy na Václavském náměstí

Petice proti porušování práv na ochranu osobnosti a šíření zakázané reklamy na Václavském náměstí Petice proti porušování práv na ochranu osobnosti a šíření zakázané reklamy na Václavském náměstí Ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. a zákona 83/1990 Sb. Vás žádáme o využití veškerých právních a jiných přípustných

Více

8P města Moravská Třebová 2014

8P města Moravská Třebová 2014 8P města Moravská Třebová 2014 Moravská Třebová, 21.1.2015 8P města Moravská Třebová 2014 Problémy ověřené anketou Nový krytý bazén a wellness Stav chodníků Rušení nočního klidu Vyřešit parkování vozidel

Více

Město Stráž pod Ralskem Nařízení Města č. 1/2013. Nařízení Města Stráž pod Ralskem. č. 1/2013. TRŽNíŘÁo

Město Stráž pod Ralskem Nařízení Města č. 1/2013. Nařízení Města Stráž pod Ralskem. č. 1/2013. TRŽNíŘÁo Nařízení Města Stráž pod Ralskem č. 1/2013 TRŽNíŘÁo 1 Rada města Stráž pod Ralskem se na svém zasedání dne 21. srpna 2013 usnesením č. R/20112013 rozhodla vydat na základě 18, odst. (1) a (3) zákona č.

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Vyvěšeno : Sejmuto : 1)Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno : Sejmuto : 1)Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Vyvěšeno : Sejmuto : 1 N a ř í z e n í m ě s t a T ř e b o ň č. 4/2005 TRŽNÍ ŘÁD Rada města Třeboně vydává dne 30. 5. 2005 podle ustanovení 18 zákona. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 7. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 7. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 7 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických

Více

Metodika pro zřizování restauračních zahrádek Brno střed

Metodika pro zřizování restauračních zahrádek Brno střed Metodika pro zřizování restauračních zahrádek Brno střed Restaurační zahrádka je vymezené místo na veřejném prostranství, sloužící k provozování hostinské činnosti, se zázemím dané provozovny. Restaurační

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen Příprava a realizace Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut -harmonogram Zpracoval: Bohuslav Kuda, místostarosta města Letovice, březen 2005 Návrh metodiky 1. Získání podpory pro účast města

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 16. 2. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 16. 2. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 16. 2. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc.

Více

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Městys Buchlovice NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Buchlovice se na svém zasedání dne 21. 5. 2014 usnesením č. 7 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ URBANISMUS I ROZBOR ÚZEMÍ : PRAHA 1 STARÉ MĚSTO, NOVÉ MĚSTO Kateřina Stiehlová FA ČVUT, LS 2010/2011, 29.4.2011 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Hranice Starého a Nového Města, část Malé Strany Pro celou oblast je

Více

2. Uspořádání trasy. pouze minimální zásahy

2. Uspořádání trasy. pouze minimální zásahy Název akce: Délka trasy: ZADÁVACÍ KARTA CYKLOOPATŘENÍ Projektový stupeň: Evidenční číslo TSK: A 2 (Myslíkova Na Rejdišti) 1,5 km DZ, příp. DSP Datum vyhotovení: 12.12.2010 Zpracování: KCD (cyklo.praha-mesto.cz,

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing.

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Možnosti řešení problematiky dopravy v klidu 1 DIVADLO KOTELNA Rozbor současného stavu a návrhy možných variant řešení 1) Současný stav Budova se nachází ve staré zástavbě ze 70. let minulého století,

Více

BYTOVÁ POLITIKA V ČR. Ing. Milan Taraba

BYTOVÁ POLITIKA V ČR. Ing. Milan Taraba BYTOVÁ POLITIKA V ČR Vymezení problematiky Na vládní úrovni Koncepce bytové politiky, usnesení 292/2005 Respektujeme zásadu, že občan má právo na důstojné bydlení a že jde o podmínku nutnou pro život Pro

Více

D.7 Objekty k usnadnění pohybu a přístupu

D.7 Objekty k usnadnění pohybu a přístupu Prvky Schodiště, lávky a vstupy do podzemí 1 25...1 Schodiště, lávky a vstupy do podzemí Městská struktura by měla být primárně navrhována tak, aby nevytvářela požadavek na mimoúrovňová propojení na veřejných

Více

Parkovací domy. Ing. David Kotajný, KOMA Parking. Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha

Parkovací domy. Ing. David Kotajný, KOMA Parking. Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha Parkovací domy Ing. David Kotajný, KOMA Parking Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha Způsoby parkování Parkování na volné ploše Parkování v parkovacích domech s pohybem automobilů Parkování v automatizovaných

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

Trendy v parkování, zahraniční příklady

Trendy v parkování, zahraniční příklady Trendy v parkování, zahraniční příklady Seminář Praha 24.11.2015 Zbyněk Sperat Obsah 1. Parkování a ČSN 2. Studie parkování Karlovy Vary 3. Příklady z Curychu 4. Principy moderního přístupu k parkování

Více

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Článek I. Úvodní ustanovení (1) Tento provozní řád upravuje organizaci dopravy

Více

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - PARKOVACÍ/ODSTAVNÉ PLOCHY OBCE POSTŘEKOV PasProRea s. r. o., Homole 198, 370 01 Homole Zpracoval: Michal Šustek Kontroloval: Jaroslav

Více

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY-

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY- Vladislava Veselá 20/12/2015 str. 1/5 Veřejná zakázka : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ NÁMĚS- TÍ E.BENEŠE Objednatel: Zhotovitel: Statutární město Kladno Magistrát města Kladna Náměstí Starosty

Více

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Regulace nákladní automobilové dopravy Omezení vjezdu vozidel na komunikacích na území hl. m. Prahy zóna se zákazem vjezdu nákladních automobilů

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

Veřejné fórum pro obyvatele Lhotky a Nuslí podněty obyvatel Doprava

Veřejné fórum pro obyvatele Lhotky a Nuslí podněty obyvatel Doprava Veřejné fórum pro obyvatele Lhotky a Nuslí podněty obyvatel Doprava Parkování, nedostatek parkovacích míst pro rezidenty (modré zóny). Vozidla parkují po obou stranách v zatáčce ke škole a busy se z tohoto

Více

Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí

Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí TEXTOVÁ ČÁST KRYCÍ LIST Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí Obchodní jméno účastníka: Ateliér zahradní a krajinářské architektury Sendler, Právní forma účastníka:

Více

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Dotčená lokalita Machnín a Bedřichovka Společnost občanů Machnína o.s. O čem hovoříme? Orná půda se má změnit na průmyslovou zónu! Co nám říkají zástupci města? Proč

Více

Zápis ze 139. jednání Sboru expertů

Zápis ze 139. jednání Sboru expertů Zápis ze 139. jednání Sboru expertů 5. 6. 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto Dvořák Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal

Více

VZTAH DOPRAVY A ÚZEMÍ

VZTAH DOPRAVY A ÚZEMÍ VZTAH DOPRAVY A ÚZEMÍ doprava není základní funkce v území, ale je přitom velmi důležitá při tvorbě koncepce rozvoje města nejprve nutná analýza vztah doprava lidské činnosti území produkuje nebo přitahuje

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Vize pražské magistrály

Vize pražské magistrály odborný tým: Vize pražské magistrály 08. 12. 10.12. 2011 Iniciativa za humanizaci severojižní magistrály plán krátkodobých opatření do roku 2014 v CCEA Lobby, Karolíny Světlé 31, Praha 1, 110 01 Praha

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

CÍL zvýšení plynulosti provozu

CÍL zvýšení plynulosti provozu CÍL zvýšení plynulosti provozu Evropská a tím zvýšení cestovní rychlosti zkrácení jízdních dob zlepšení pravidelnosti zvýšení pohodlí pro cestující snížení vypravení vozidel úspora energie Plzeňská, jaro

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/ 8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/ 8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/ 8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Eva Zavadilová Znojmo 1. listopadu 2011 Tel.: 515 216 438 Fax: 515 216 441 E-mail: Eva.Zavadilova@arm.muznojmo.cz

Více

Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644. Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává

Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644. Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644 Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Prusinovice se na své veřejné schůzi dne 13.12.2012 usnesla

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Dálniční křižovatka U Vorlíků

Dálniční křižovatka U Vorlíků Dálniční křižovatka U Vorlíků Současná podoba nároží na Špejcharu po třech desetiletích od demolice obou vil. Vzrostlý strom na nároží má být zbytečně pokácen jen kvůli tomu, aby byla rekonstrukce vozovky

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Jak získat příspěvek ze SFDI na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Příspěvkové programy I. Příspěvky na zvyšování bezpečnosti II. Příspěvky na

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama Venkovní reklama Provozujeme a neustále aktualizujeme vlastní síť reklamních nosičů billboardů a megabordů. V oblasti velkoplošné reklamy disponujeme nejširší nabídkou ploch v Libereckém kraji. Webové

Více

Řešení přechodů pro chodce. Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní

Řešení přechodů pro chodce. Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Řešení přechodů pro chodce Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní 1. ÚVOD v obcích 70 % dopravních nehod na vládní úrovni Dopravní politika + strategické dokumenty (Národní strategie

Více

PROVOZNÍ ŘÁD 2015_2. Kulturního a společenského střediska Střelnice příspěvkové organizace města Český Těšín. Článek I.

PROVOZNÍ ŘÁD 2015_2. Kulturního a společenského střediska Střelnice příspěvkové organizace města Český Těšín. Článek I. PROVOZNÍ ŘÁD 2015_2 Kulturního a společenského střediska Střelnice příspěvkové organizace města Český Těšín Článek I. Úvodní ustanovení Provozní řád Kulturního a společenského střediska Střelnice, příspěvkové

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Provozní řád organizace dopravy na ulici Školní

Provozní řád organizace dopravy na ulici Školní Provozní řád organizace dopravy na ulici Školní Článek I. Úvodní ustanovení Tento provozní řád upravuje základní pravidla organizace dopravy na ulici Školní. Článek II. Obecný režim dopravy na ulici Školní

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

Obec Veselíčko. Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013. Tržní řád

Obec Veselíčko. Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013. Tržní řád Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013 Tržní řád Zastupitelstvo obce Veselíčko se na svém zasedání dne 3. dubna 2013 usnesením č. 5A) usneslo vydat v souladu s ustanoveními 18 zákona č. 455/1991

Více

Nařízení rady města Slatiňany. číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává. Tržní řád

Nařízení rady města Slatiňany. číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává. Tržní řád Nařízení rady města Slatiňany číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává Tržní řád Rada města Slatiňany se na svém zasedání dne 12.srpna 2013 usnesla vydat, na základě zmocnění v ustanovení 18 odstavec

Více

PŘEDPLATNÉ PLATBA SMS REGULOVANÉ PARKOVÁNÍ V CENTRU UH. HRADIŠTĚ I. II. III. HRANICE I. PARKOVACÍ ZÓNY HRANICE II. PARKOVACÍ ZÓNY

PŘEDPLATNÉ PLATBA SMS REGULOVANÉ PARKOVÁNÍ V CENTRU UH. HRADIŠTĚ I. II. III. HRANICE I. PARKOVACÍ ZÓNY HRANICE II. PARKOVACÍ ZÓNY REGULOVANÉ PARKOVÁNÍ V CENTRU UH. HRADIŠTĚ I. II. III. PARKOVÁNÍ ZA POPLATEK DLE ZÓNY ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ HRANICE I. PARKOVACÍ ZÓNY HRANICE II. PARKOVACÍ ZÓNY SOUKROMÉ PLACENÉ PARKOVIŠTĚ PŘEDPLATNÉ AUTOBUSOVÉ

Více

Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat?

Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat? Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat? Tuto oblast bych rozdělil na několik okruhů: 1. Vztahy k zákazníkům, klientům: - Čestné jednání

Více

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc. Iniciativa CIVITAS Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Brno 21.9.2012 7. rámcový program (2007-2013) http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Více

Ž á d o s t. o zřízení / prodloužení vyhrazeného parkovacího stání na ulici Bzenecká (dříve zastávka MHD)

Ž á d o s t. o zřízení / prodloužení vyhrazeného parkovacího stání na ulici Bzenecká (dříve zastávka MHD) ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO VINOHRADY Velkopavlovická 25, 628 00 BRNO Tel. 544 210 839/108 Ž á d o s t o zřízení / prodloužení vyhrazeného parkovacího stání na ulici Bzenecká (dříve zastávka MHD) Žadatel:..

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

Plán udržitelné městské mobility pro Brno

Plán udržitelné městské mobility pro Brno Plán udržitelné městské mobility pro Brno Veřejná diskuse - 24. března 2015 Ing. Vladimír Bielko vedoucí Odbor dopravy Magistrátu města Brna Význam zpracování plánu udržitelné městské mobility Strategický

Více

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 Obsah Tramvajová výluka v Modřanech... 1 Evropský týden mobility Den Eska... 1 Program Dne Eska v pondělí 21.9.2009... 2 Evropský týden mobility... 3

Více

Nabídka štítových stěn

Nabídka štítových stěn Nabídka štítových stěn Praha Náměstí hrdinů - 5. května Magistrála směr centrum Prahy, před Nuselským mostem a Kongresovým palácem Popis: Nejznámější příjezd do centra Prahy po hlavní tepně České republiky

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003. o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003. o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003 o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo na svém zasedání dne 18. 6. 2003 vydat podle

Více