(1) Veletržní a Dukelských hrdinů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(1) Veletržní a Dukelských hrdinů"

Transkript

1 () Veletržní a Dukelských hrdinů [ koncepční studie ] Koncepční studie ulic Dukelských hrdinů a Veletržní Koncepční studie bude v ýchozím podkladem pro úpravu ulic Dukelských hrdinů a Veletržní. Studii zpracovává IPR Praha na podnět Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) a MČ Praha 7. Řešeným územím je část ulice Dukelských hrdinů (v úseku Milady Horákové Strojnická), dále ulice Veletržní (v úseku Letenské náměstí Bubenská) a také související ulice Strojnická. Koncepční studie souvisí s více připravovanými záměry: DPP plánuje rekonstrukci tramvajové trati v ulici Dukelských hrdinů s předpokládanou realizací v roce 08. Dlouhodobým cílem vedení MČ Praha 7 je snaha o definici celkového charakteru ulice Veletržní. Provizorní dopravní opatření ve Veletržní ulici by mělo být nahrazeno trvalou úpravou ulice. I tyto kroky vyžadují koncepční studii, která bude určovat základní směr rozvoje. Cílem je zhodnocení území a rehabilitace základní sítě veřejných prostranství Prahy 7. Ulice Dukelských hrdinů, dříve Bělského třída, byla jedním z hlavních bulvárů Prahy 7. V historii šlo o cestu od původní Písecké brány na Malé Straně do Královské obory, a to v místech dnešních nábřeží Eduarda Beneše a Kapitána Jaroše a ulice Dukelských hrdinů. Dodnes je ulice hlavní spojnicí mezi nábřežím, Výstavištěm a Stromovkou. Veletržní ulice je dopravní tepnou Prahy 7, na kterou je navázáno několik významných budov. V minulosti se uvažovalo o propojení Veletržní s Dělnickou ulicí. Dnes je tento urbanistický koncept opět aktuální a urbanistické studie na zástavbu území Holešovice-Bubny počítají pro pěší a veřejnou dopravu s jejich propojením. Koncepční studie napomůže ke koordinaci jednotlivých investičních záměrů tak, aby realizované zásahy odpovídaly významu ulice a reagovaly na současné potřeby obyvatel města. Vybudování nových a úprava stávajících přechodů pro chodce a zajištění jejich bezbariérovosti povede k výraznému zvýšení komfortu. V rámci rekonstrukce budou upraveny tramvajové zastávky a chodníky, bude doplněn uliční mobiliář a podzemní kontejnery na tříděný odpad, zlepší se podmínky pro umístění restauračních předzahrádek. Koncepční studie současně prověřuje možnost výsadby nových stromů, které výrazně napomohou zkvalitnit celkový charakter ulic. To jsou jen některá řešení dle Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy, ze kterého bude rekonstrukce vycházet. Kde můžete o návrhu diskutovat Návrhy bude možné prodiskutovat přímo s jejich autory z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Stačí se nebo od 0.00 do 8.00 hodin zastavit v Café Jedna ve Veletržním paláci, kde se budete moci k návrhu vyjádřit. Veřejnost může uplatnit své připomínky a komentáře do.. 06 prostřednictvím elektronického formuláře na webu, který je umístěn na w w w.iprpraha.cz/letenskykriz, kde je k dispozici také návrh koncepční studie. Formulář k podání připomínek a komentářů bude k dispozici v době výstavy také v Informačním centru MČ P7, Milady Horákové. Vaše podněty zohledníme v návrhu koncepční studie, než ji předáme Radě hl. m. Prahy. Aby navržená podoba veřejných prostranství odpovídala Vašim potřebám, ptali jsme se Vás na názor prostřednictvím ankety, do které se zapojilo 9 občanů. Všechny výstupy z ankety naleznete na w w w.iprpraha.cz/letenskykriz. ulice Veletržní úsek Bubenská / Dukelských hrdinů

2 () Veletržní a Dukelských hrdinů [ koncepční studie ] ulice Dukelských hrdinů úsek Veletržní / Strojnická

3 () Veletržní a Dukelských hrdinů [ koncepční studie ] ulice Dukelských hrdinů úsek Strossmayerovo náměstí / budova NG

4 () Veletržní a Dukelských hrdinů [ koncepční studie ] ulice Veletržní úsek U Studánky / Dukelských hrdinů

5 () Veletržní a Dukelských hrdinů [ koncepční studie ] ulice Veletržní úsek Letenské náměstí / Umělecká

6 () Veletržní a Dukelských hrdinů Jak hodnotíte současný stav Čeho si v ulicích ulice Veletržní? a Dukelských hrdinů nejvíce ceníte? (použit je systém známkování jako ve škole = výborný, = nedostatečný) (0 nejčastěji zmiňovaných témat) _Obchody, služby [,7 % ] [ 7,60 % ] [,00 % ] [ 6, % ] _ Společenský/Kulturní život _ Zeleň _Bezpečnost chodců, přechody [, % ] [ 7, % ] [,0 % ] [,8 % ] [,09 % ] [ 0,8 % ] [,6 % ] [,6 % ] [ 9, % ] [,70 % ] [ 9,66 % ] [,8 % ] [,69 % ] [ 6, % ] Občanská vybavenost obchody, služby, restaurace architektura historických budov [,6 % ] městský život kultura, kavárny, budova NG [,78 % ] lokalita blízkost Stromovky, Letenské Pláně, řeky [ 6, % ] [ 7,0 % ] [,7 % ] Dostupnost tramvajové dopravy [ 9,6 % ] Široké ulice, bulvár Bezbariérovost _Přítomnost parkovacích míst _Přítomnost automobilové dopravy Průjezdnost, dostupnost [,68 % ] [ 6, % ] [,77 % ] [,78 % ] [ 9,67 % ] [ 6,6 % ] [ 9,89 % ] [,0 % ] [ 7,9 % ] Méně dopravy po otevření Blanky, parkovací místa [ 7,9 % ] [ 8,7 % ] [,78 % ] [ 9,7 % ] Cyklostezky [ 9,69 % ] Vkusné, nekřiklavé fasády [,00 % ] [,8 % ] [ 0, % ] [,8 % ]

7 () Veletržní a Dukelských hrdinů Jak hodnotíte současný stav Co vám v ulicích Veletržní ulice Dukelských hrdinů? a Dukelských hrdinů nejvíce vadí? (použit je systém známkování jako ve škole = výborný, = nedostatečný) _Obchody, služby _ Společenský/Kulturní život _ Zeleň _Bezpečnost chodců, přechody [ 7,60 % ] [, % ] [ 0,86 % ] [, % ] [,97 % ] [,6 % ] [,8 % ] [ 9, % ] [, % ] [,8 % ] [ 6,0 % ] [,7 % ] [, % ] [ 6, % ] [, % ] [,8 % ] [,9 % ] [,0 % ] [,9 % ] [, % ] automobilová doprava mnoho aut, prach, hluk málo zeleně stav předprostoru Veletržního paláce a Park Hotelu (0 nejčastěji zmiňovaných témat) neútulnost a zašlost uličních prostorů [,9 % ] [ 8,6 % ] [ 6, % ] [,06 % ] absence relaxačních zón (lavičky, hřiště,...) Krátké intervaly na semaforech pro pěší Bezbariérovost [ 6,6 % ] _Přítomnost parkovacích míst _Přítomnost automobilové dopravy [ 6, % ] [ 6, % ] [, % ] [ 9,67 % ] [,9 % ] [ 9,79 % ] [ 6, % ] [ 6,96 % ] [,77 % ] _Přítomnost tramvajové dopravy [ 0, % ] [,8 % ] [,97 % ] [,09 % ] Úzké a špinavé chodníky Nepořádek na ulici exkrementy, moč, odpadky [, % ] [,6 % ] [ 9,7 % ] herny, nonstopy, absence běžných obchodů Nepřehlednost přecházení kvůli parkujícím vozidlům [, % ] [, % ] [, % ] [, % ] [ 6,09 % ] [, % ] [ 6,7 % ]

8 () Veletržní a Dukelských hrdinů Jak využíváte, nebo byste využili, na ulici Dukelských hrdinů tyto prvky? Co byste v ulicích Veletržní a Dukelských hrdinů uvítali? (0 nejčastěji zmiňovaných témat) Lavičky Pítka Koše _ Stojany na kola Regulace provozu ve Veletržní ulici [ 9,7 % ] [ 0,87 % ] [,0 % ] [ 8,6 % ] [ 8,6 % ] [ 6, % ] [,78 % ] [,67 % ] [ 6, % ] [, % ] [6,09 % ] [, % ] [,0 % ] [,78 % ] [,6 % ] [,77 % ] [, % ] [ 7,66 % ] [, % ] [ 6,9 % ] (zpomalovací prvky, zúžení silnice, omezení rychlosti) Více zeleně (vysázení stromů, stromořadí) Lepší podmínky pro chodce a cyklisty (širší chodníky, cyklopruhy, bezpečnější přecházení) Oživit prostor před Veletržním Palácem, Park Hotelem, (zeleň, lavičky) Znovuvytvoření městských bulvárů (obchody, více zeleně, omezení automobilové dopravy) _Telefonní budky _ Informační systém _ Zastíněná místa Spojit prostor před NG s ulicí Dukelských hrdinů [,67 % ] [ 0,89 % ] [,00 % ] [,6 % ] [, % ] [ 6,99 % ] [,0 % ] [,77 % ] [ 6,70 % ] [,6 % ] [,89 % ] Zlepšení podmínek cyklodopravy (oboustranně průjezdné jednosměrky, cyklopruhy) Upravení parkovacích míst ve Veletržní (parkování podélně, omezení počtu míst, vytvoření zón) [ 68,89 % ] [ 6,0 % ] [,9 % ] [,0 % ] Regulace reklamy (sjednocení vzhledu reklamy) Více přechodů (případně bezpečnější přechody)

9 () Veletržní a Dukelských hrdinů Jak ulice nejvíce využíváte? Jak hodnotíte stav navazujících veřejných prostranství? _Veletržní _Dukelských hrdinů _stav předprostoru Veletržního paláce _stav předprostoru Parkhotelu _ stav předprostoru Billy a celkové uspořádání Letenského náměstí _ stav Strossmayerova náměstí v ulici parkuji [, % ] projíždím na kole [, % ] k trávení volného času [,60 % ] jiné [ 6,69 % ] chodím pěšky [ 66, % ] k trávení volného času [ 0,9 % ] projíždím na kole [ 6, % ] [ 9,67 % ] jiné chodím pěšky [ 9,6 % ] [,0 % ] [,67 % ] [,70 % ] [ 7, % ] [ 7,7% ] [, % ] [,7 % ] [ 9,96 % ] [,68 % ] [,6 % ] [, % ] [,8 % ] [ 9,6 % ] [, % ] [,8 % ] [ 9,7 % ] [,6 % ] [,7 % ] [ 6, % ] v ulici parkuji [ 6,8 % ] [, % ] projíždím autem [ 7, % ] projíždím autem [ 9,9 % ] [, % ] [ 6,6 % ] [ 0, % ] [ 6,6 % ]

10 () Veletržní a Dukelských hrdinů Jak využíváte, nebo byste využili, na ulici Veletržní tyto prvky? Kdo odpovídal? Lavičky Pítka Koše _ Stojany na kola _Věková skladba respondentů _Vztah k území [,8 % ] [,8 % ] [ 8,66 % ] [, % ] [ 7,6 % ] [ 8,8 % ] [ 7,96 % ] [,7 % ] [,90 % ] [,76 % ] [ 0,6 % ] [ 9,09 % ] [,8 % ] [ 7,7 % ] [ 9,0 % ] [ 6,0 % ] 0,8 % 8, % 7, 8 % 9 let 09 let 09 let 8 0,7 %,7 % 7, % provozovatel/ka živnosti majitel/ka nemovitosti rezident/ka [ 6,6 % ] [,9 % ] [ 9,87 % ] [ 7,0 % ] 6, % 8,79 % 09 let 06 let 8, % 8,8 % častý/á návštěvník/ice pečující o dítě o 6 let _Telefonní budky _ Informační systém _ Zastíněná místa,77 % 6+ let 0, % držitel/ka průkazu ZTP [,76 % ] [ 0, % ] [ 6,7 % ] [ 0,96 % ] [ 7,0% ] [ 9, % ] [, % ] [,7 % ] [ 6,67 % ] bez dopovědi [, % ] [,8 % ] [ 68,7 % ] [ 6, % ] [,6 % ] [ 9,8 % ]

Letenský kříž. Koncepční studie rekonstrukce ulic Veletržní, Dukelských hrdinů, Strojnická a U Výstaviště. Zjištění potřeb a hodnocení uživatelů 400/

Letenský kříž. Koncepční studie rekonstrukce ulic Veletržní, Dukelských hrdinů, Strojnická a U Výstaviště. Zjištění potřeb a hodnocení uživatelů 400/ revize 05-2018 Letenský kříž Koncepční studie rekonstrukce ulic Veletržní, Dukelských hrdinů, Strojnická a U Výstaviště 400/ Zjištění potřeb a hodnocení uživatelů 2 3 Letenský kříž - Veletržní, Dukelských

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 2326 ze dne 30.8.2018 ke Koncepční studii rekonstrukce ulic Veletržní, Dukelských hrdinů, části ulice Strojnická

Více

dopravně-urbanistických úprav pro období

dopravně-urbanistických úprav pro období Akční plán dopravně-urbanistických úprav na území MČ Praha 7 pro období 2016 2018 verze 2016/02/29 zóny 30 vše mimo hlavní trasy (50 km/h) koordinace projektů ZPS: jejich modifikace, popř. až následně

Více

2xA REGENERACE PARTERU ULICE SOLNICKÁ. Solnická ul. Dobruška G STUDIE. Autor projektu : Ing.arch.

2xA REGENERACE PARTERU ULICE SOLNICKÁ. Solnická ul. Dobruška G STUDIE. Autor projektu : Ing.arch. město TECHNICKÁ ZPRÁVA Vymezení území: Řešené území se nachází v profilu ulice Solnická, od náměstí F.L.Věka po ulici Družstevní. Obsah zadání: Obsahem zadání je řešení parteru ulice Solnická. Hlavními

Více

Palackého. > víc než spojka

Palackého. > víc než spojka Palackého > víc než spojka 1465 > vyplněných dotazníků > UVEĎTE PROSÍM SVÉ POHLAVÍ 55,8 % > ženy 44.2 % > muži > UVEĎTE PROSÍM SVŮJ VĚK 16 29 let 47,2 % 9,7 % 0 15 let 71 + let 30 50 let 41,6 % 51 70 let

Více

PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠTĚ PŘEROV - DVOŘÁKOVA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ NAD NÁVRHEM

PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠTĚ PŘEROV - DVOŘÁKOVA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ NAD NÁVRHEM KT ARCHITEKTI ING. ARCH. PAVEL KLEIN ING. ARCH. OLGA KLEINOVÁ LUCIE ROUBALOVÁ ING. JIŘÍ HRNČÍŘ MGR. MARTIN NAWRATH ING. MARKÉTA SPRINZLOVÁ. PHD.D.. PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠTĚ PŘEROV - DVOŘÁKOVA VEŘEJNÉ

Více

Komunitní mapování veřejného prostoru se seniory

Komunitní mapování veřejného prostoru se seniory Komunitní mapování veřejného prostoru se seniory Praha 7 10/2017 12/2017 MĚSTO ŽIJE A PROSPERUJE TAM, KDE JSOU CHODCI OBEC PŘÁTELSKÁ SENIORŮM Mapování potřeb a rozvoj služeb pro seniory Podpořeno MPSV

Více

Suchdolské náměstí. Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne

Suchdolské náměstí. Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne Suchdolské náměstí Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne 9.6.2008 Účastníci: Prvního veřejného setkání se zúčastnilo asi 25 obyvatel z lokalit nejbližších i trochu vzdálenějších vzhledem

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

příklad Dukelských hrdinů chodník u zastávky tramvaje Strossmayerovo náměstí (do centra): velmi exponované místo, do roku 2017 chodci permanentně

příklad Dukelských hrdinů chodník u zastávky tramvaje Strossmayerovo náměstí (do centra): velmi exponované místo, do roku 2017 chodci permanentně příklad Dukelských hrdinů chodník u zastávky tramvaje Strossmayerovo náměstí (do centra): velmi exponované místo, do roku 2017 chodci permanentně omezováni na chodníku příklad Dukelských hrdinů chodník

Více

SPECIFIKACE ROZSAHU PROJEKČNÍCH PRACÍ

SPECIFIKACE ROZSAHU PROJEKČNÍCH PRACÍ SPECIFIKACE ROZSAHU PROJEKČNÍCH PRACÍ veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem: Reko chodníků v ul. Janovského, Praha 7 vypracování PD Projektová dokumentace bude zpracována v těchto etapách:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 453 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 453 ze dne Rada městské části U S N E S E N Í č. 453 ze dne 17.07.2019 Žádost o vypracování koncepční studie na komunikaci Slezská, Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í II. 1. doporučení Dopravní

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

02_01 Koterovská náves 0,44

02_01 Koterovská náves 0,44 02_01 Koterovská náves 0,44 dopravní bezpečnost 1 1 sociální bezpečnost 1 1 1,0 1,0 0,0 měřítko 1 1 příznivé mikroklima 1 1 podmínky pro pěší 2 1 1,5 1,0 0,5 podmínky pro pobyt 2 1 míra využití (přít.

Více

Nový projekt na Praze 7 LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM

Nový projekt na Praze 7 LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM Nový projekt na Praze 7 LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM Severojižní magistrála LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM Vltavská Strossmayerovo náměstí Kamenická Letenské náměstí VELETRŽNÍ PALÁC Veletržní Veletržní palác PARKHOTEL

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov počet obyvatel bytového domu Vyhodnocení

Více

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PŘÍLOHA 1.výzvy MAS MOST Vysočiny IROP BEZPEČNÁ DOPRAVA KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ aktivita Bezpečná doprava Název kritéria

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy I. s o u h l a s í Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 1300 ze dne 6.6.2017 k zadání pro koncepční studii lokality Klárov

Více

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Prostředí sídelních útvarů komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu (kromě dopravní

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy pro oblast bydlení

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy pro oblast bydlení Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy pro oblast bydlení Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy pro oblast bydlení OBSAH PREZENTACE 1. Organizační struktura přípravy IPRM 2. Téma

Více

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO Vážení spoluobčané, v současné době je zpracovávána územní studie Veřejná prostranství Komenského. Protože je i Váš názor důležitý,

Více

Veřejná prostranství v Plzni

Veřejná prostranství v Plzni Veřejná prostranství v Plzni Konference Město pod pokličkou 2014 Areál Otevřená zahrada, Brno 9. prosince 2014 1995 2014 (návrh) Nová výstavba Přebírání veřejných prostranství do majetku města Správa a

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV Ú P R A V A C E N T R A O B C E P O D É L T O K U V A L C H O V K A Objednatel: Zpracovatel: Obec Valchov KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov 1060 1061 1062 1063 1026 1024 1025 1128 1129 1130 1131

Více

R E G E N E R A C E P A N E L O V É H O S Í D L I Š T Ě V R Ý M A Ř O V Ě

R E G E N E R A C E P A N E L O V É H O S Í D L I Š T Ě V R Ý M A Ř O V Ě R E G E N E R A C E P A N E L O V É H O S Í D L I Š T Ě V R Ý M A Ř O V Ě ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU REGENERACE ODSTRANIT NEBO ZMÍRNIT NEDOSTATKY A DEFORMACE PANELO- VÉHO SÍDLIŠTĚ V OBLASTI: - ARCHITEKTONICKO

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Rekonstrukce ulice Joštovy

Rekonstrukce ulice Joštovy Rekonstrukce ulice Joštovy Investor: Rekonstrukce ulice Joštovy Datum zahájení stavby: 16.2.2010 Datum ukončení stavby: 26.8.2011 Charakteristika projektu Rekontrukce ulice Joštovy je součástí dlouhodobého

Více

Město Tišnov. Anketa k občanské vybavenosti v lokalitě Hony za Kukýrnou

Město Tišnov. Anketa k občanské vybavenosti v lokalitě Hony za Kukýrnou Město Tišnov Anketa k občanské vybavenosti v lokalitě Hony za Kukýrnou 2 Město Tišnov Na začátku roku 2016 proběhlo dotazníkové šetření, které se zabývalo názory občanů bydlících v lokalitě Hony za Kukýrnou

Více

Podklad pro zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části Prahy 10 pro období

Podklad pro zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části Prahy 10 pro období Co zlepšit na Desítce: Podklad pro zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části Prahy 10 pro období 2020 2030 Závěrečná zpráva Zpracovalo: oddělení strategického rozvoje a participace,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní 2015 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní Městský úřad Kyjov Odbor majetku Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov Sídliště Zahradní má rozlohu 17,5 ha, pozemky ploch veřejných

Více

Výkresy podrobného prostorového uspořádání 04 1:500 A3. Územní studie veřejných prostranství Roztoky - Vstup

Výkresy podrobného prostorového uspořádání 04 1:500 A3. Územní studie veřejných prostranství Roztoky - Vstup Výkresy podrobného prostorového uspořádání 04 1:500 A3 Územní studie veřejných prostranství Roztoky - Vstup 07/2018 Vymezení výkresů podrobného prostorového uspořádání Náměstí 5. května Tyršovo náměstí

Více

PLUMLOVEM BEZPEČNĚ NA ZELENOU Výsledky dotazníkového šetření

PLUMLOVEM BEZPEČNĚ NA ZELENOU Výsledky dotazníkového šetření PLUMLOVEM BEZPEČNĚ NA ZELENOU 2012 Výsledky dotazníkového šetření Plumlov, 27.6.2012 Způsob dopravy do školy žáci ZŠ Plumlov Způsob dopravy do školy Pěšky s rodiči 16 Pěšky bez doprovodu 96 Auto 48 Autobus

Více

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY-

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY- Vladislava Veselá 20/12/2015 str. 1/5 Veřejná zakázka : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ NÁMĚS- TÍ E.BENEŠE Objednatel: Zhotovitel: Statutární město Kladno Magistrát města Kladna Náměstí Starosty

Více

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1 Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy Dne 17.7.2012 byl proveden průzkum všech lokalit obce Přišimasy, v kterých připadá v úvahu výstavba chodníků, včetně fotodokumentace.

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V CHOTĚBOŘI

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V CHOTĚBOŘI ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V CHOTĚBOŘI 1) Cíle a účel pořízení územní studie Cílem je ověřit podmínky využití vybraných veřejných prostranství (stávajících nebo nově navrhovaných,

Více

a. VŠEOBECNÁ PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ MĚSTA

a. VŠEOBECNÁ PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ MĚSTA Příloha č.2 NÁVRH ŘEŠENÍ ŘEŠENÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V souladu se strategií jsme zpracovali následující přehled nejvýznamnějších problémů souvisejících s veřejnými prostranstvími města (a.). Ten je v

Více

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k Příloha Vyhodnocení: Dotazníkové šetření MEZI OBČANY OBCE POSTŘEKOV jako přílohy k Strategii rozvoje obce Postřekov na období let 2015-2025 Dotazníkové šetření mezi občany proběhlo v období měsíce listopad

Více

ZADÁVACÍ KARTA CYKLOTRASY

ZADÁVACÍ KARTA CYKLOTRASY ZADÁVACÍ KARTA CYKLOTRASY Název akce: Délka trasy: Projektový stupeň: Evidenční číslo TSK: SSZ 7.028 nábřeží Kapitána Jaroše Dukelských hrdinů celý uzel včetně bezprostředních návazností v okruhu cca 200

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Rekonstrukce Budějovické ulice

Rekonstrukce Budějovické ulice Rekonstrukce Budějovické ulice silnice II/137 autor www.taborcz.eu Budějovická ulice je jedna z nejdůležitějších a nevytíženějších ulic motorovou dopravou v Táboře. Denně projede Budějovickou ulicí cca

Více

Letenský trojúhelník ověřovací hmotová studie

Letenský trojúhelník ověřovací hmotová studie Letenský trojúhelník ověřovací hmotová studie Identifikační údaje Místo: Praha 7, Holešovice Zadavatel: Městská část Praha 7 nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 IČO: 00063754 Zastoupený: Tel.: Email:

Více

JEDNOKOLOVÁ PROJEKTOVÁ ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH NÁMĚSTÍ A PŘILEHLÉ ULICE VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

JEDNOKOLOVÁ PROJEKTOVÁ ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH NÁMĚSTÍ A PŘILEHLÉ ULICE VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA JEDNOKOLOVÁ PROJEKTOVÁ ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PRŮVODNÍ ZPRÁVA Tak jako řeka prochází krajinou, tak linie tras chodců, domů a stromů prochází historickým náměstím, kde se můžeme zastavit.

Více

Vybavení veřejných prostranství Workshop pro městské části, IPR Praha

Vybavení veřejných prostranství Workshop pro městské části, IPR Praha Vybavení veřejných prostranství OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ PRO SLUŽBY VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ DOPRAVNÍ PRVKY A TECH. INFRASTRUKTURA STROMY A VEGETACE MOBILIÁŘ VENKOVNÍ REKLAMA MATERIÁLY A POVRCHY OBJEKTY K USNADNĚNÍ

Více

VÍTÁME VÁS NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ. Leden 2017

VÍTÁME VÁS NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ. Leden 2017 VÍTÁME VÁS NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ Leden 2017 Program setkání 18:00 Zahájení a úvodní slovo 18:15 Představení výsledků názorového průzkumu 18:35 I. kolo diskuse Aktuální problémy obce 19:05 Přestávka 19:20

Více

Městská část Praha 7 Úřad městské části odbor dopravy nábř. Kpt. Jaroše Praha 7

Městská část Praha 7 Úřad městské části odbor dopravy nábř. Kpt. Jaroše Praha 7 Městská část Praha 7 Úřad městské části odbor dopravy nábř. Kpt. Jaroše 1000 170 00 Praha 7 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA/DATUM MČ P7 010576/2018/ODO/Kra Kratochvílová /220144026

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

Studie veřejného prostranství vnitrobloku

Studie veřejného prostranství vnitrobloku Studie veřejného prostranství vnitrobloku Zpracovatel Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, Ing. Lenka Vašíčková Tel: 603 143 721, e-mail: zahradniarchitekt@post.cz IČ: 76266991, DIČ: CZ8256175246 Investor Město

Více

C.1 Uspořádání uličních profilů

C.1 Uspořádání uličních profilů Uspořádání 6. Ulice lze členit na základě urbanistického typu v hierarchii města a dopravního zatřídění, přičemž dopravní zatřídění by mělo z urbanistického typu vycházet a podporovat ho. Role uličního

Více

Generel cyklistické dopravy města Kopřivnice Část A průzkumy a rozbory 4) Fotodokumentace

Generel cyklistické dopravy města Kopřivnice Část A průzkumy a rozbory 4) Fotodokumentace 4) Fotodokumentace FOTOGRAFIE Č. 1 SIL. II/482 KŘÍŽENÍ CYKLOTRASY 502 NA VJEZDU OD ZÁVIŠIC FOTOGRAFIE Č. 3 TRASA 502, NEZPEVNĚNÝ POVRCH FOTOGRAFIE Č. 5 UL. ČSA KŘÍŽENÍ S CYKLOTRASOU 502 - PŘECHODEM FOTOGRAFIE

Více

Č E R N O V I C E - N Á M Ě S T Í

Č E R N O V I C E - N Á M Ě S T Í Č E R N O V I C E - N Á M Ě S T Í URBANISTICKÁ STUDIE - ŘEŠENÍ PROSTORU NÁMĚSTÍ Název stavby: Rekonstrukce Mariánského náměstí v Černovicích Místo stavby: Černovice u Tábora Datum: 07/2015 Autorský kol.:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

2. Uspořádání trasy. pouze minimální zásahy

2. Uspořádání trasy. pouze minimální zásahy Název akce: Délka trasy: ZADÁVACÍ KARTA CYKLOOPATŘENÍ Projektový stupeň: Evidenční číslo TSK: A 2 (Myslíkova Na Rejdišti) 1,5 km DZ, příp. DSP Datum vyhotovení: 12.12.2010 Zpracování: KCD (cyklo.praha-mesto.cz,

Více

PŘIHLÁŠKA. CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA. CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Městys Slavětín. Dotazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra.

Městys Slavětín. Dotazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra. Městys Slavětín otazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra. Vážení občané městyse Slavětína a části Kystra, obracíme se na Vás s dotazníkem, abychom zjistili,

Více

cyklo BAROMETR měst 2016

cyklo BAROMETR měst 2016 cyklo BAROMETR měst 2016 www.cyklobarometr.cz Co je to cyklobarometr? Jak se cítí cyklisté v českých městech? Ve kterém městě se cítí nejlépe a ve kterém nejhůře? To zjišťuje anketa Cyklobarometr měst

Více

Mechanizovan Lokalita. úklidová firma předkropem. Termín. Antonínská. Argentinská. Argentinská u nádraží. Badeniho. Bondyho. Po, Stř,Pá, Ne.

Mechanizovan Lokalita. úklidová firma předkropem. Termín. Antonínská. Argentinská. Argentinská u nádraží. Badeniho. Bondyho. Po, Stř,Pá, Ne. ROZSAH ÚKLIDOVÝCH PRACÍ A DALŠÍCH ČINNOSTÍ DLE JEDNOTLIVÝCH LOKALIT - MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7 úklid je dokončen maximálně do 14:00 vývoz košů bude dokončen příslušný den do 12:00 Svoz odpadu z Vývoz a doplňování

Více

ZŠ RUŽINOVSKÁ, Praha 4

ZŠ RUŽINOVSKÁ, Praha 4 ZŠ RUŽINOVSKÁ, Praha 4 154 žáků, dotazník vyplnilo 132 dětí (tj. 85 %) a 134 rodičů Jak daleko od školy bydlíš? 0,5 km 5 dětí 1 km 6 dětí 2 km 8 dětí Je tvoje cesta do školy bezpečná? více než 5 km 59

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 812 ze dne 12.4.2016 k vypracování koncepční studie náměstí OSN I. souhlasí se zadáním pro

Více

Rybárny Město Uherské Hradiště

Rybárny Město Uherské Hradiště Setkání starosty Ing. Stanislava Blahy s občany Rybáren a s místní komisí Rybárny 8. 11. 2017 Město Uherské Hradiště Co jsme v poslední době zrealizovali Osazení mobiliáře na Moravním nábřeží - Instalace

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

Udržitelná doprava. Veřejné fórum. Uherské Hradiště

Udržitelná doprava. Veřejné fórum. Uherské Hradiště Udržitelná doprava Veřejné fórum Uherské Hradiště 20.03.2018 OBSAH A. Veřejná doprava A.1 Dopravní terminál A.2 Nové zastávky (koncepce MHD) B. Cyklistická doprava B.1 Cyklotrasa Mojmír B.2 Cyklostezka

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. MČ Praha 7 Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. MČ Praha 7 Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny MČ Praha 7 Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

Klíčová aktivita Plán mobiliáře

Klíčová aktivita Plán mobiliáře Projekt Přívětivý Český Brod Klíčová aktivita Plán mobiliáře Výsledky dotazníkového průzkumu umístění mobiliáře ve městě Plán umístění mobiliáře Součást projektu Přívětivý Český Brod klíčová aktivita Plán

Více

Provozovací místa na území MČ Praha 7 navržena dle jednotných pravidel Radou MČ Praha 7 k vyřazení z přílohy OZV

Provozovací místa na území MČ Praha 7 navržena dle jednotných pravidel Radou MČ Praha 7 k vyřazení z přílohy OZV Příloha č. 6 Provozovací místa na území MČ Praha 7 navržena dle jednotných pravidel Radou MČ Praha 7 k vyřazení z přílohy OZV Poř. č. Ulice příp. jiné označení Č. popisné/ Typ provozovny Stav - povoleno

Více

ZADAVATEL: OBSAH: ZPRACOVATEL:

ZADAVATEL: OBSAH: ZPRACOVATEL: ZADAVATEL: OBSAH: MĚSTO LOMNICE NAD POPELKOU Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz / tel. 481 629 026 II. NÁVRHOVÁ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST Statutární zástupce: Mgr. Josef Šimek,

Více

Průměrné hodnocení (středová hodnota 2,5) Městský úřad a rada města 2,01 2,00 Životní prostředí a odpadové hospodářství 2,15 2,18 2,28 2,45

Průměrné hodnocení (středová hodnota 2,5) Městský úřad a rada města 2,01 2,00 Životní prostředí a odpadové hospodářství 2,15 2,18 2,28 2,45 Výsledky ankety spokojenosti a postojů občanů Nového Strašecí 2013 Letos na jaře se konal druhý ročník této ankety. Jak dopadla a lze zaznamenat nějaký posun v odpovědích oproti loňskému roku? Reprezentativní

Více

Pocitové mapování sídliště Křižáky

Pocitové mapování sídliště Křižáky Pocitové mapování sídliště Křižáky Pro město Příbram zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Hlavní shrnutí terénního a on-line názorového

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU,

CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, VIII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Nástroje na zvyšování bezpečnosti a efektivity úprav na pozemních komunikacích v obcích Ing. Alena Daňková CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i.

Více

Jaké podněty k strategickému plánu jste podávali?

Jaké podněty k strategickému plánu jste podávali? Jaké podněty k strategickému plánu jste podávali? Petr Petr Vilgus Vilgus Nejčastější podněty občanů ke strategickému plánu Celkem 621 podnětů občanů 1. Městská hromadná doprava(45) 1. STAV Zařazeno do

Více

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu:

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Obrázek 1 - přehled lokalit přestavby Ulice Budyšínská Ulice Zhořelecká Ulice Hrádecká ulice Na Výsluní, Hornická Točka autobusu v ulici

Více

5. CYKLISTICKÁ DOPRAVA

5. CYKLISTICKÁ DOPRAVA 5. CYKLISTICKÁ DOPRAVA V prosinci 2001 byl usnesením Rady města Plzně č. 1211 schválen Generel cyklistických tras města Plzně jako koncepční dokument, jehož postupným naplňováním vznikne na území města

Více

MÍSTA DBK PLAZA PŘED ČS OLBRACHTOVA PASÁŽ PODCHOD NAD NÁKUPNÍM CENTREM BUDĚJOVICKÁ ULICE BUDĚJOVICKÁ

MÍSTA DBK PLAZA PŘED ČS OLBRACHTOVA PASÁŽ PODCHOD NAD NÁKUPNÍM CENTREM BUDĚJOVICKÁ ULICE BUDĚJOVICKÁ MÍSTA Členitá prostranství Budějovické lze rozdělit na několik míst více či méně vymezených. Nyní pouhé prostory, které zbyly mezi budovami, mají potenciál stát se místy s konkrétním obsahem. Analýza problémů

Více

PŘIHLÁŠKA. CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA. CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC

ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC návrh 82. ZMĚNA ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC pořizovatel projektant Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Ing.

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ ČÁST 2: ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI A BEZPEČNOSTI PROVOZU NA LINCE 17

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ ČÁST 2: ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI A BEZPEČNOSTI PROVOZU NA LINCE 17 ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ ČÁST 2: ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI A BEZPEČNOSTI PROVOZU NA LINCE 17 Vypracoval: Ing. Miroslav Grossmann srpen 2008 Opatření 1: úprava SSZ 4.628b Modřanská

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Nový projekt na Praze 7 LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM

Nový projekt na Praze 7 LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM Nový projekt na Praze 7 LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM Severojižní magistrála LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM Vltavská Strossmayerovo náměstí Kamenická Letenské náměstí VELETRŽNÍ PALÁC Veletržní Veletržní palác PARKHOTEL

Více

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům - podrobný komentář s vysvětlením jednotlivých požadavků O Praze se právem říká, že je jedním z nejkrásnějších měst světa. Při přebíhání

Více

CYKLOBAROMETR MĚST

CYKLOBAROMETR MĚST CYKLOBAROMETR MĚST 2019 www.cyklobarometr.cz CO JE TO CYKLOBAROMETR? Jak se cítí cyklisté v českých městech? Ve kterém městě se cítí nejlépe a ve kterém nejhůře? A jak si města vedla oproti minulému roku?

Více

Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Technická správa komunikací hlavního města Prahy Technická správa komunikací hlavního města Prahy Úsek dopravního inženýrství Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Váš dopis Naše č.j. Vyřizuje/

Více

Veřejné prostranství Seifertova - Táboritská SFR

Veřejné prostranství Seifertova - Táboritská SFR SFR informace o projektu současný stav koncept řešení o studiu informace o projektu identifikační údaje SFR Místo : Seifertova ulice, Táboritská ulice, Praha 3 Zadání: Klient: Koncepční studie veřejného

Více

Jaké jsou Kuřimské priority?

Jaké jsou Kuřimské priority? Jaké jsou Kuřimské priority? Anketa Ankety se zúčastnilo celkem 119 respondentů, z nichž mělo trvalé bydliště v Kuřimi 97 (tj. 82%) a mimo Kuřim 22 (tj. 18%). Z celkového počtu dotázaných bylo 39 (tj.

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Jméno obce, jejího statutárního zástupce a jméno architekta, který s obcí dlouhodobě spolupracuje

Jméno obce, jejího statutárního zástupce a jméno architekta, který s obcí dlouhodobě spolupracuje soutěž ARCHITEKT OBCI PŘIHLÁŠKA Jméno obce, jejího statutárního zástupce a jméno architekta, který s obcí dlouhodobě spolupracuje Přihlašovatel Město Hulín Statutární zástupce Mgr. Roman Hoza Adresa nám.

Více

VIII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Praktické zkušenosti zvyšování bezpečnost dopravy v obcích

VIII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Praktické zkušenosti zvyšování bezpečnost dopravy v obcích VIII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Praktické zkušenosti zvyšování bezpečnost dopravy v obcích Ing. Eva Simonová Ing. Pavel Havránek CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Centrum dopravního

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Zkušenosti zvyšující bezpečnost dopravy v obcích Ing. Radim Striegler VLIV UTVÁŘENÍ KOMUNIKACE NA BEZPEČNOST

Více

Zelená univerzita. Udržitelný a sociálně odpovědný přístup k dopravě. PhDr. Matúš Šucha, PhD. Kateřina Böhmová Alena Hrbáčová

Zelená univerzita. Udržitelný a sociálně odpovědný přístup k dopravě. PhDr. Matúš Šucha, PhD. Kateřina Böhmová Alena Hrbáčová Udržitelný a sociálně odpovědný přístup k dopravě Kateřina Böhmová Alena Hrbáčová OBSAH 1. Úvod udržitelný a sociálně odpovědný přístup k dopravě 2. O projektu realizace 3. Pilotní fáze 4. Respondenti

Více

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Nadace Partnerství Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Ing. Petr Šmíd Nadace Partnerství/Dopravní program, Tel./fax: e-mail: petr.smid@nap.cz p http:///doprava Nadace Partnerství

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA SDRUŽENÍ: METROPROJEKT Praha a.s. 16.2.2017 PŘEHLEDNÁ SITUACE HLAVNÍ PŘÍNOSY A PRINCIPY NÁVRHU HLAVNÍ PŘÍNOSY A

Více

vize ždárské krajiny lucie radilová

vize ždárské krajiny lucie radilová vize ždárské krajiny lucie radilová systém zeleně v kontextu udržitelného rozvoje města / saarplan (refuel) rovnováha města a krajiny krajina a její vstup do města potenciál města a krajiny využití vnitřních

Více

Stálý host: Marie Petrová

Stálý host: Marie Petrová Zápis z 2. jednání Komise zdravého města, MA 21 a participace, konané dne 30. 11. 2016 od 17:10 do 18:45 v budově ÚMČ Praha 7, zasedací místnost č. 225. Seznam členů komise: Lukáš Hanus Jiří Hejnic Barbora

Více