Vybavení veřejných prostranství Workshop pro městské části, IPR Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybavení veřejných prostranství Workshop pro městské části, IPR Praha"

Transkript

1 Vybavení veřejných prostranství

2 OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ PRO SLUŽBY VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ DOPRAVNÍ PRVKY A TECH. INFRASTRUKTURA STROMY A VEGETACE MOBILIÁŘ VENKOVNÍ REKLAMA MATERIÁLY A POVRCHY OBJEKTY K USNADNĚNÍ POHYBU A PŘÍSTUPU UMĚNÍ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Cílem je stanovit základní pravidla a zásady umísťování a podoby prvků s ohledem na výslednou podobu a fungování celku.

3 Prvky D 123 struktura majetku, správy a údržby Schéma vlastnictví a správců jednotlivých částí a prvků veřejných prostranství Reklama soukromé vlastnictví a správa (reguluje samospráva) Chodník MČ (správce MČ nebo TSK) MHMP (správce TSK) Kontejnery a odpadkové koše mimo zastávky VHD TSK MČ MHMP Parky: MZO MHMP (správce Lesy hl. m. Prahy) Stromy a vegetace Stromy u silnice: TSK Parky: MZO MHMP (správce Lesy hl. m. Prahy) MČ Označník zastávek Tram (MHD): DP Praha, a. s. Bus (MHD): DP Praha, a. s. (u zastávek aspoň jedné linky DPP) nebo TSK (u ostatních zastávek) nebo MČ (dočasně před předáním TSK do správy) Přístřešek JCDecaux DP Praha, a. s. MČ Trakční vedení DP Praha, a. s. Světelně signalizační zařízení TSK (správce ELTODO, a. s.) Veřejné osvětlení MHMP (správce ELTODO CITELUM, s. r. o.) Sloupy a stožáry stožáry trakčního vedení: DP Praha, a. s. sloupy veřejného osvětlení: ELTODO CITELUM, s. r. o. kombinované: DP Praha, a. s. + ELTODO CITELUM, s. r. o. Sloupky a skříně dopravní a technické infrastruktury Silnoproud: PRE distribuce, a. s. veřejné osvětlení: ELTODO CITELUM s.r.o. Řadiče SSZ: TSK ZDS, NDS, EOV: DP Praha a.s. - JDCT HUP: Pražská plynárenská, a. s. Řadiče telefonní sítě: 02 Czech Republic, a. s. Restaurační předzahrádky soukromý nájemce pronajímá MČ pronajímá TSK Teplovod Pražská teplárenská, a. s. Městský mobiliář MČ soukromé subjekty Zábradlí u zastávek DP Praha, a. s. Lavičky mimo přístřešky DP Praha, a. s. Kanalizace a vodovod PVS (síť) PVK (služba - distribuce) Zastávkový Tramvajové těleso ostrůvek nebo mys, DP Praha, a. s. nástupiště tram nástupiště tramvajových zastávek: DP Praha, a. s. správce komunikace (TSK, MČ, ŘSD) Vozovka dálnice: ŘSD vybraná síť místních komunikací: MHMP (správce TSK) ostatní komunikace: MČ (správce TSK nebo MČ) Kabely NN silnoproud: PRE distribuce, a. s. signální a datové: různí správci Plynovod Pražská plynárenská, a. s. Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy IPR/ SDM/ KVP 2014 Pro vznik kvalitního celku je třeba nastavit pravidla a dílčí zájmy podřídit společným standardům uspořádání a podoby.

4 Odlišný přístup v různých typologických celcích Historické jádro Kompaktní město Modernistické město Okolí soliterních budov Okolí infrastruktury Park

5 materiály a povrchy Skládané povrchy Historické město: obecně Kompaktní město: chodníky, zklidněné komunikace, zklidněné křižovatky, parkovací stání příjemné měřítko města identifikace s místem / historické vazby praktické při rekonstrukcích / sítě dlouhodobě nízké náklady na údržbu nízká náchylnost na teplotní rozdíly Živičné a jiné monolitické povrchy Historické město: dle definice Koncepce povrchů (IPR, OPP) Kompaktní město: dopravně zatížené vozovky Modernistické město: vozovky (chodníky dle místních podmínek) jednodušší realizace tiché při pojezdu větší komfort při pojezdu nižší pořizovací náklady vysoké náklady na údržbu a opravy

6 materiály a povrchy

7 materiály a povrchy BR Sao Paolo NL Enschede DK Kodaň DE Berlín FR Paříž GB Londýn

8 povrchy tramvajových těles Tramvajové těleso by mělo být navrhováno jako plnohodnotná součást prostředí, kterým prochází

9 Nadzemní infrastruktura V kompaktním městě je třeba umísťovat vedení na převěsy mezi fasádami.... případně alespoň sdružovat sloupy trakčního vedení s veřejným osvětlením. Všechny prvky by měly být umístěné v ose, ideálně společně se stromořadím Umístění a podoba dílčích prvků by měla být vždy podřízena komplexnímu návrhu

10 skříně tech. infrastruktury Rušené a neužívané skříně je nutné odstraňovat Skříně je nutné sdružovat do jednotných objektů Skříně nesmí překážet v prostoru a vytvářet bariéry

11 skříně tech. infrastruktury Skříně je nutné přednostně umísťovat do stávajících objektů či budov Vhodné umístění je v ose sloupořadí v ulici

12 Zábradlí a bariéry Samotné zabránění průchodnosti může mnohdy ochranu chodce spíše omezovat Vhodný typ zábrany může sloužit více účelům: stojan na kola, lavička Alternativní bariéra: stromořadí, prvky mobiliáře, stojany, zálivy

13 barevnost prvků RAL 7021 RAL 7004

14 venkovní osvětlení Podoba a umístění světelných míst by měla odpovídat celkové kompozici osvětlovaného prostoru Je třeba zajistit osvětlení nejen vozovky, ale i chodců a okolního prostředí. Světelné zdroje s teple bílým barevným tónem světla vytvářejí příjemné a bezpečné prostředí. Pro osvětlení se doporučuje použít světelné zdroje s vysokým indexem podání barev.

15 dopravní značení Značky primárně umísťovat na stávající sloupy (TV / VO) Primárně používat zmenšené velikosti značek a umísťovat je mimo průchozí profil chodců

16 Venkovní reklama

17 reklama na mobiliáři

18 Kontejnery Kontejnery by měly být umísťovány přednostně do objektů V kompaktním městě a na významných prostranstvích podzemní kontejnery Nadzemní kontejnery na předem upravených místech s ohrazením nebo odolným materiálovým řešením a uspořádáním

19 Kontejnery

20 Pražský mobiliář Specifický mobiliář utváří identitu místa navržen pro dané místo součást kompozice prostoru Pražský mobiliář utváří identitu celého města definuje kvalitativní standard možnost volby mobiliáře z katalogu v běžných situacích

21 Mobiliář k sezení Sedací mobiliář je nutné umísťovat tak, aby poskytoval dostatečný komfort. Volný mobiliář se specifickou formou ochrany Lavičky v parteru zástavby u kaváren i jiných provozů

22 stavební objekty / stánky

23 trhové stánky - místa pro trh přizpůsobena při rekonstrukci (povrchy, napojovací body, stromořadí) - koncepce uspořádání a umístění stánků (průchod, orientace) - preference mobilních kiosků a stánků

24 Děkuji za pozornost! Ing. arch. Martin Špičák Kancelář veřejného prostoru

Zásady tvorby dopravního prostoru a infrastruktury pro bezmotorovou a bezpečnou dopravu ve vztahu ke smyslu, významu, tvorbě a využívání veřejného

Zásady tvorby dopravního prostoru a infrastruktury pro bezmotorovou a bezpečnou dopravu ve vztahu ke smyslu, významu, tvorbě a využívání veřejného Zásady tvorby dopravního prostoru a infrastruktury pro bezmotorovou a bezpečnou dopravu ve vztahu ke smyslu, významu, tvorbě a využívání veřejného prostoru 25. listopadu 2014, Ministerstvo dopravy Kancelář

Více

Jaké jsou podle Vás největší nedostatky veřejných prostranství Prahy a procesu jejich tvorby?

Jaké jsou podle Vás největší nedostatky veřejných prostranství Prahy a procesu jejich tvorby? 3 Kde Manuál / Strategie vznikly? Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je přední koncepční pracoviště Prahy v oblasti urbanismu, architektury, rozvoje, tvorby a správy města. Veškeré

Více

MANUÁL V TISKU PŘÍKLADY

MANUÁL V TISKU PŘÍKLADY MANUÁL V TISKU PŘÍKLADY NÁVRH STRATEGIE ROZVOJE A MANUÁL TVORBY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Dokumenty slouží jako podklad pro koncepční přístup k rozvoji veřejných prostranství v hlavním městě

Více

D.5 Mobiliář D 5. Prvky Mobiliář

D.5 Mobiliář D 5. Prvky Mobiliář Prvky 207. Koncepční návrh mobiliáře může v roli charakteristického detailu nebo ornamentu města symbolizovat celou lokalitu nebo dokonce celé město. je nábytkem obývacího pokoje města. Jeho základní rolí

Více

D.8 Venkovní reklama D 8

D.8 Venkovní reklama D 8 Prvky 263. Nekultivovaná forma venkovní reklamy svým působením negativně ovlivňuje vizuální působení a pobytové kvality veřejných prostranství, ve velké míře ohrožuje bezpečnost pohybu a provozu a ovlivňuje

Více

STRATEGIE PRO VEŘEJNÉ PROSTORY. část 1

STRATEGIE PRO VEŘEJNÉ PROSTORY. část 1 příloha č.1 STRATEGIE PRO VEŘEJNÉ PROSTORY PRAHY 10 Vize Cíle strategie Definice Naplňování Strategie Generel Akční plán Desatero Opatření strategie 41-1 schvaluje.doc verze (uloženo): 26.2.2010 16:30

Více

DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY HL. M. PRAHY

DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY HL. M. PRAHY Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2291 ze dne 3. 12. 2013 DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY HL. M. PRAHY Vymezení potřeby hl. m. Prahy Institut plánováni a rozvoje hlavního města Prahy listopad 2013 Obsah

Více

STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ

STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ 2014 Materiál pro vznik STOJANu!!! Materiál k prvním jednáním sledujícím vznik oficiálního a městem požadovaného kvalitního a bezpečného stojanu pro jízdní kola STOJAN PRO

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany S P09 070769/2013/OVÚR/Sk P09 047524/2014/OVÚR/Sk

Více

Pražské stavební předpisy Úplné znění nařízení

Pražské stavební předpisy Úplné znění nařízení Pražské stavební předpisy Úplné znění nařízení Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 11. NAŘÍZENÍ, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a

Více

ZŠ POŠEPNÉHO NÁMĚSTÍ PRAHA 11 DOPRAVNÍ STUDIE. Lublaňská 18, 120 00 Praha 2. Saveljevova 1630/20, 147 00 Praha 4

ZŠ POŠEPNÉHO NÁMĚSTÍ PRAHA 11 DOPRAVNÍ STUDIE. Lublaňská 18, 120 00 Praha 2. Saveljevova 1630/20, 147 00 Praha 4 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ POŠEPNÉHO NÁMĚSTÍ PRAHA 11 DOPRAVNÍ STUDIE POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: Pražské matky, o.s. Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 ZHOTOVITEL: Ing. Květoslav Syrový Saveljevova 1630/20, 147

Více

Vinohradská. koncepční studie. 700/ Zpracování komentářů veřejnosti

Vinohradská. koncepční studie. 700/ Zpracování komentářů veřejnosti Vinohradská koncepční studie 700/ Zpracování komentářů veřejnosti Autor komentáře Číslo stránky Jakub Trübenekr 3 Tomáš Repák 5 Miroslav Rebicer 7 Tomáš Mikulka 9 Martin Hobza 11 Kate Záhorská 14 Jan Drsek

Více

Pražské stavební předpisy Úplné znění nařízení

Pražské stavební předpisy Úplné znění nařízení Pražské stavební předpisy Úplné znění nařízení Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 NAŘÍZENÍ, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické

Více

Rekonstrukce ulice Joštovy

Rekonstrukce ulice Joštovy Rekonstrukce ulice Joštovy Investor: Rekonstrukce ulice Joštovy Datum zahájení stavby: 16.2.2010 Datum ukončení stavby: 26.8.2011 Charakteristika projektu Rekontrukce ulice Joštovy je součástí dlouhodobého

Více

11. NAŘÍZENÍ, ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

11. NAŘÍZENÍ, ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 11. NAŘÍZENÍ, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 15. července

Více

REGULAČ NÍ PLÁN DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU

REGULAČ NÍ PLÁN DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU REGULAČ NÍ PLÁN DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU NÁVRH-srpen 2011 POŘIZOVATEL: OPTREAL, spol. s r. o. Na Pankráci 1062/58 140 00 Praha 4 ZPRACOVATEL: AURS, spol. s r. o. Hládkov 920/12 169 00 Praha 6 a

Více

územní plán Pivkovice

územní plán Pivkovice OBEC PIVKOVICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY V Pivkovicích dne 11.01.2010 Zastupitelstvo obce Pivkovice příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ( stavební

Více

BYTOVÝ KOMPLEX V ULICI U NISY LIBEREC

BYTOVÝ KOMPLEX V ULICI U NISY LIBEREC ÚZEMNÍ STUDIE BYTOVÝ KOMPLEX V ULICI U NISY LIBEREC NÁVRH POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBERCE ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OBJEDNATEL: BYTY KLADENSKÁ S.R.O. JEDNATEL SPOLEČNOSTI:ING. IVO SEMERÁK SÍDLO:U

Více

NAŘÍZENÍ, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)

NAŘÍZENÍ, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) . NAŘÍZENÍ, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) Rada hlavního města Prahy se usnesla dne. vydat podle

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2204 ze dne 15.9.2015 k návrhu na vydání Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Obsah textové části : 2. ZADÁNÍ STAVBY A PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 3. VÝCHOZÍ STAV 4. NÁVRH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.

TEXTOVÁ ČÁST. Obsah textové části : 2. ZADÁNÍ STAVBY A PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 3. VÝCHOZÍ STAV 4. NÁVRH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZADÁNÍ STAVBY A PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 3. VÝCHOZÍ STAV 4. NÁVRH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Více

Revitalizace centra MČ Praha - Slivenec

Revitalizace centra MČ Praha - Slivenec Revitalizace centra MČ Praha - Slivenec ČÍSLO REVIZE: 0 NÁZEV (OBSAH) REVIZE: DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY - HRUBOPIS DATUM: 15.04.2009 01 DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY - ČISTOPIS 26.05.2009 SCHEMA: souřadnicový

Více

strategie rozvoje veřejných prostranství hlavního města Prahy / návrh

strategie rozvoje veřejných prostranství hlavního města Prahy / návrh strategie rozvoje veřejných prostranství hlavního města Prahy / návrh Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Sekce detailu města Kancelář veřejného prostoru Komentáře Požádali jsme 20 odborníků

Více

- P R O J E K Č N Í Č I N N O S T V E V Ý S T A V B Ě - A R C H I T E K T U R A, U R B A N I S M U S, S T A T I K A

- P R O J E K Č N Í Č I N N O S T V E V Ý S T A V B Ě - A R C H I T E K T U R A, U R B A N I S M U S, S T A T I K A - P R O J E K Č N Í Č I N N O S T V E V Ý S T A V B Ě - A R C H I T E K T U R A, U R B A N I S M U S, S T A T I K A OBSAH A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 A.1. IDENTIFIKACE DOKUMENTACE 2 A.1.a. Identifikační údaje

Více

Územní studie "U Bytovky" v Tísku

Územní studie U Bytovky v Tísku Územní studie "U Bytovky" v Tísku Kompletní elaborát územní studie obsahuje tyto přílohy: Textová a tabulková část Stav Návrh Fotodokumentace stavu Grafická část 1. KOORDINAČNÍ VÝKRES 1:2000 2. VÝKRES

Více

Územní studie zastavitelných ploch Z2 a Z5 v Bravanticích

Územní studie zastavitelných ploch Z2 a Z5 v Bravanticích Územní studie zastavitelných ploch Z2 a Z5 v Bravanticích Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 1. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 2. DOPRAVA 1:2000 3. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA. Strategie pro veřejné prostory Prahy 10

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA. Strategie pro veřejné prostory Prahy 10 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA Strategie pro veřejné prostory Prahy 10 STRATEGIE PRO VEŘEJNÉ PROSTORY PRAHY 10 Strategii pro veřejné prostory Prahy 10 a Mezinárodní chartu chůze schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 10

Více

Martin Skalský, Arnika

Martin Skalský, Arnika Magistrát hlavního města Prahy Sekretariát primátorky Mariánské nám. 2 110 00 Praha 1 V Praze dne 24. 8. 2015. Naše značka: 201/2015 Věc: Připomínka ke znění pražských stavebních předpisů Vážená paní primátorko,

Více

PLOCHY U HABROVICKÉHO RYBNÍKA

PLOCHY U HABROVICKÉHO RYBNÍKA ÚZEMNÍ STUDIE ÚSTÍ N. LABEM HABROVICE, SKOROTICE, VŠEBOŘICE PLOCHY U HABROVICKÉHO RYBNÍKA ÚZEMNÍ STUDIE SRPEN 2012 ÚZEMNÍ STUDIE SEZNAM DOKUMENTACE Průvodní zpráva Výkresy 01 Hlavní výkres 1 : 1000 02

Více

JIHLAVA - Buková. Územní studie průvodní zpráva, odůvodnění řešení. Zakázkové číslo: 08-08-04 Objednatel: Ing. Vít Zeman.

JIHLAVA - Buková. Územní studie průvodní zpráva, odůvodnění řešení. Zakázkové číslo: 08-08-04 Objednatel: Ing. Vít Zeman. Urbanisticko architektonická projekční kancelář Chopinova 9, 623 00 Brno tel.: 547 250 469, fax: 547 221 410 e-mail: atelier-urbi@volny.cz JIHLAVA - Buková Územní studie průvodní zpráva, odůvodnění řešení

Více