Dětský úsvit. Třináctá komnata dětské duše

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský úsvit. Třináctá komnata dětské duše"

Transkript

1 Dětský úsvit Třináctá komnata dětské duše Dítě se nerodí s negativními pocity vůči sobě. Všechny děti si myslí, že jsou úžasné. Jak se však po čase začnou skutečně cítit, je do značné míry ovlivněním, jaké zprávy ve svém raném věku o sobě obdrží od rodičů. Záštitu nad projektem převzala paní Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě Projekt je realizovaný u příležitosti Světového dne prevence týrání a zneužívání dětí. Realizátor projektu: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace Kontakt: Bc. Sonia Sudimacová, vedoucí pečovatelské služby kontakt: nebo mobil Termín realizace: Místo realizace: Cheb

2 1. Základní teze projektu: Většina lidí má o dětství obecně rozšířenou představu vnímají jej jako zdmi obehnanou rajskou zahradu, která děti chrání před krutým světem venku, dokud nejsou natolik silné a chytré, aby v něm dokázaly přežít. Některé děti své dětství takto skutečně zažívají. Některé děti toto štěstí nemají a snaží se co nejlépe přežít vězení vlastního dětství. Tyto děti zažívají pocity osamění, strachu, úzkosti, viny, selhání, beznaděje. Jejich dětská duše je plna smutku, bolesti a zoufalství. 2. Cíl projektu: Projekt vznikl proto, abychom k tomuto vězení pomohli najít klíč a odemkli tuto třináctou komnatu dětské duše. Záměrem projektu je vyvolat a vzbudit o danou problematiku aktivní zájem především ze strany široké veřejnosti (vč. odborné), podnítit plodnou a konstruktivní diskuzi a pomoci hledat společná efektivní řešení. Cíly projektu tedy jsou: a) multioborový dialog b) osvěta uvedených témat c) aktivní zapojení široké veřejnosti do řešení definovaných problémů. Hlavním cílem projektu je snaha o nahlédnutí do vnitřního světa dítěte a najít cesty jak podpořit vznik samostatné a jedinečné lidské bytosti. Projekt usiluje o oslovení a aktivní zapojení veřejnosti s cílem pomoci poznat, řešit a odstranit psychické bariéry, se kterými se potýkají děti během svého dětství a dospívání (zejména traumatické zážitky, agrese, úzkost, handicap). To, jakým způsobem se se svým dětstvím dokáží děti či dospívající vyrovnat, trvale předznamená hodnotu jejich budoucího života. 3. Cílová skupina projektu: a) odborná veřejnost, široká veřejnost b) děti a mládež. 4. Hlavní témata projektu: a) rodina jako hodnotový systém b) dítě jako právní pojem, Úmluva o právech dítěte c) sebehodnocení, sebepojetí a sebeobraz dítěte d) syndrom CAN - syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte Tento syndrom můžeme definovat jako jakékoliv nenáhodné, vědomé i nevědomé konání rodičů, vychovatelů nebo jiné osoby vůči dítěti, které je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a které poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, případně způsobuje jeho smrt e) handicap dítěte jako výzva a příležitost.

3 5. Obsah projektu: - Setkání a konzultace odborníků věnující se dané problematice - workshop - Prezentace organizací a zařízení v Karlovarském kraji věnující se dané problematice formou rozhovorů v rádiu Egrensis, prezentace v místním tisku - Výstavka dětských kreseb a prací- ve vitrínách, vstupní hala MěÚ Cheb - Beseda studentů ZŠ s Linkou bezpečí - Příběhy berušky Milušky - terapie hrou 6. Harmonogram projektu: Po dobu trvání programu: prezentace jednotlivých zařízení, organizací a institucí v kraji věnující se dané problematice;možnost konzultace, poradenství, informační servis Celý projekt provázejí živé vstupy a rozhovory s hosty, které budou zajištěny prostřednictvím mediálních partnerů Slavnostní zahájení: hod. setkání představitelů města Cheb s ředitelkou nadace Naše dítě, Zuzanou Baudyšovou +tisková konference hod hod. rozhovor paní Zuzany Baudyšové v rádiu Egrensis, Cheb hod hod.: odborný workshop s pí. Zuzanou Baudyšovou na MěÚ Cheb (2.mezipatro) hod. - STOP násilí na dětech (slavnostní zahájení a setkání s účastníky HEPPENINGU - na náměstí krále Jiřího z Poděbrad, před radnicí) Rozhovory v rádiu Egrensis s jednotlivými hosty: ( rozhovor bude probíhat od hod hod.) Pořadí hostů či jednotlivý hosté - v besedách v daných termínech může být změněno ( např. z důvodu nemoci, prac. povinnosti apod.)

4 : MUDr. Miroslav Rákos pediatr, Cheb Raná péče Mgr. Andrea Ungrová, vedoucí rané péče, SZSS Cheb + prezentace Domova pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája, Cheb OSPOD, Cheb Ing. Jitka Čípcová Kotec o.s. Mgr. Dagmar Roučková, vedoucí programu SAS Denní centrum Mateřídouška o.p.s., Chodov -Ing. Pavel Bráborec Útočiště o.p.s., Cheb Bc. Jana Kotounová, vedoucí zařízení PhDr. Zdena Papežová - koordinátor prevence kriminality krajského ředitelství K. Vary Policie ČR Bc. Sonia Sudimacová, vedoucí pečovatelé služby a sociální pracovník rané péče, Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Pomoc v nouzi o.p.s. - Intervenční centrum - Mgr. Eva Chalupníková Doležalová MěÚ Cheb, náhradní rodinná péče Bc.Renata Bartáková Doprovodné akce pro děti a mládež: Příběhy berušky Milušky (autor a lektor prev. programu. Bc. Sonia Sudimacová ): : Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája, Cheb

5 : ZŠ, Kostelní nám. 14, Cheb Linka bezpečí: : diskusní pořad s žáky a studenty 5. ZŠ Cheb Chebská svobodná škola Cheb 7. Personální zajištění projektu: Bc. Sonia Sudimacová, manažer projektu praxe: nezisková organizace Kotec o.s. sanace rodiny, od r vedoucí pečovatelské služby SZSS Cheb autorka a lektor prev. programu pro děti MŠ Příběhy berušky Milušky, členka komise OSPOD Cheb zakladatelka svépomocné skupiny rodičů dětí s PAS (poruchy autistického spektra) v Karlovarském kraji vzdělání: Vysoká škola Karlovy Vary právní specializace sociálně právní činnost ; UK Praha CV speciální pedagogika: Výchova a vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra 8. Publicita projektu: Webové stránky realizátora projektu, webové stránky partnerů projektu Tiskové zprávy médiím a partnerům projektu Rozhovory v médiích 9. Mediální partneři: Rádio Egrensis Chebský deník (+ př. další média - aktuálně v jednání)