BANG! OBSAH 103 karty tří různých typů (odlišitelných podle zadní strany): CÍL HRY Každý hráč má svůj vlastní cíl:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BANG! OBSAH 103 karty tří různých typů (odlišitelných podle zadní strany): CÍL HRY Každý hráč má svůj vlastní cíl:"

Transkript

1 BANG! 3. vydání Emiliano Sciarra Hra pro 4-7 hráčů od 10 let. BANG! je hra popisující přestřelku ve stylu spaghetti westernů mezi skupinou psanců a šerifem, který je jejich primárním cílem. Zástupci šerifa pomáhají šerifovi inkognito, ale je zde i odpadlík, jenž sleduje svůj vlastní cíl! Ve hře BANG! hraje každý hráč jednu z těchto rolí a představuje jednu z postav inspirovaných dalekým Západem. OBSAH 103 karty tří různých typů (odlišitelných podle zadní strany): 7 karet rolí (role cards): 1 Šerif (Sheriff), 2 Zástupce šerifa (Deputy), 3 Psanec (Outlaw), 1 Odpadlík (Renegade) 16 karet postav (charakter cards) s náboji (bullets) na zadních stranách 80 herních karet (playing cards) 7 pomocných karet (summary cards) pro začátečníky Pravidla CÍL HRY Každý hráč má svůj vlastní cíl: Šerif: Aby ochránil zákon a pořádek, musí zabít všechny Psance a Odpadlíka. Psanci: Rádi by zabili Šerifa, ale zcela bez skrupulí se budou zabíjet mezi sebou navzájem, aby získali odměnu. Zástupci šerifa: Pomáhají Šerifovi a chrání ho za každou cenu. Odpadlík: Chce se stát novým šerifem; jeho úkolem je zůstat jako poslední živý ve hře. PŘÍPRAVA Vezměte tolik karet rolí, kolik je hráčů, a rozdělte je následovně: 4 hráči: 1 Šerif, 1 Odpadlík, 2 Psanci 5 hráčů: 1 Šerif, 1 Odpadlík, 2 Psanci, 1 Zástupce šerifa 6 hráčů: 1 Šerif, 1 Odpadlík, 3 Psanci, 1 Zástupce šerifa 7 hráčů: 1 Šerif, 1 Odpadlík, 3 Psanci, 2 Zástupci šerifa Tyto karty zamíchejte a každému hráči dejte jednu kartu lícem dolů. Šerif se sám odhalí a otočí svou kartu lícem nahoru; zbylí hráči se seznámí se svou rolí, ale ostatním ji neukazují. Zamíchejte všech 16 postav a každému hráči dejte jednu lícem dolů. Všichni hráči poté oznámí jména svých postav a odhalí jejich schopnosti. Každý hráč si dále vezme jinou kartu postavy ze zbývajících, otočí ji lícem dolů, aby byly vidět náboje na zadní straně, a částečně ji zakryje svou kartou postavy tak, aby bylo vidět přesně tolik nábojů, kolik je nakresleno na kartě jeho postavy vedle jejího obrázku. Během hry se budou tyto náboje podle potřeby zakrývat, aby se znázornilo, že postava byla zraněna. Změny oproti 2. vydání jsou vyznačeny červeně. 1

2 Šerif hraje s jedním nábojem navíc: pokud jsou na jeho kartě postavy nakresleny tři náboje, uvažuje se za všech okolností, že jsou tam znázorněny čtyři; pokud jsou tam čtyři, v případě Šerifa jako by jich tam bylo pět. Zbývající karty rolí a postav dejte zpět do krabičky. Zamíchejte 80 herních karet a rozdejte každému hráči lícem dolů tolik karet, kolik je na jeho kartě postavy znázorněno nábojů. Zbývající karty položte lícem dolů doprostřed stolu jako lízací balíček (draw pile). Vedle nechejte prostor pro hromádku lícem nahoru odhozených karet (discard pile). Každému hráči dejte jednu pomocnou kartu. Poznámka: Při svých prvních hrách můžete zkusit zjednodušenou verzi, jestliže před vlastní hrou odstraníte všech 13 speciálních karet se symbolem knihy. Postavy Každá westernová postava má nějaké zvláštní schopnosti, které ji činí jedinečnou. Řada nábojů vedle portrétu postavy představuje její životy (life points), tj. kolikrát může být zasažena, než bude definitivně zabita a odstraněna ze hry. Navíc náboje udávají, kolik karet může mít hráč v ruce na konci svého kola (limit karet v ruce). Příklad: Jesse Jones má 4 životy: může být čtyřikrát zasažen, než bude odstraněn ze hry. Navíc jeho hráč může mít v ruce na konci svého kola až čtyři karty. Ovšem podle obrázku již Jesse ztratil jeden život, jak ukazuje karta s náboji pod ním: ještě tři další zranění a bude po něm! Navíc hráč hrající Jesseho se zbývajícími třemi životy může mít na konci svého kola v ruce maximálně tři karty. Poznámka: Jak již bylo řečeno, představuje každý hráč nějakou postavu; tyto dva termíny se pro účely těchto pravidel považují za vzájemně zaměnitelné. Hra probíhá v kolech po směru hodinových ručiček. Začíná Šerif. Kolo každého hráče se dělí na tři fáze: 1. Dobrání (draw) dvou karet. 2. Zahrání (play) libovolného množství karet. 3. Odhození (discard) nadpočetných karet. 1. Dobrání dvou karet Hráč si dobere vrchní dvě karty z lízacího balíčku. Jakmile karty z lízacího balíčku dojdou, zamíchejte odhozené karty a vytvořte nový lízací balíček. 2. Zahrání libovolného množství karet Hráč může zahrát karty pro své zvýhodnění nebo proti ostatním hráčům ve snaze je poškodit. Hráč v této fázi nemusí hrát žádné karty. Může zahrát libovolné množství karet; existují pouze dvě omezení: je možné zahrát pouze jednu kartu BANG! za kolo; žádný hráč nesmí mít před sebou ve hře dvě stejné karty. Pokud chcete zahrát kartu, řiďte se prostě symboly, které jsou na ní znázorněny: tyto symboly budou podrobněji vysvětleny dále. Za normálních okolností lze karty hrát pouze ve vlastním kole (s výjimkou karet Pivo a Vedle!). Za normálních okolností se účinek karty vyhodnotí ihned po jejím zahrání a poté se karta odhodí. Ale karty s modrým okrajem (jako zbraně) mají dlouhodobý efekt a vykládají se na stůl před hráče. Efekt těchto karet (karet ve hře ) trvá, dokud nejsou nějakým způsobem 2

3 odstraněny (např. zahráním karty Cat Balou) nebo nenastane nějaká speciální okolnost (jako v případě karet Vězení nebo Dynamit). 3. Odhození nadpočetných karet Jakmile druhá fáze skončí (hráč nechce nebo nemůže zahrát žádné další karty), musí hráč odhodit z ruky všechny nadpočetné karty přesahující jeho limit karet v ruce. Nezapomeňte, že hráčův limit karet v ruce na konci kola se rovná počtu nábojů, jež jsou momentálně vidět na kartě, která leží pod kartou postavy. Poté nastává kolo dalšího hráče (ve směru hodinových ručiček). Zabití postavy Pokud postava ztratí svůj poslední život, je zabita a hra pro ni končí, pokud hráč okamžitě nezahraje kartu Pivo (viz níže). Pokud hráč vypadne ze hry, ukáže ostatním svou kartu role a odhodí všechny karty, které má v ruce a ve hře před sebou. Tresty a odměny Pokud Šerif zabije svého Zástupce, musí odhodit všechny karty, které má v ruce a ve hře před sebou. Hráč, který zabije Psance (dokonce i když sám představuje Psance!), si jako odměnu musí dobrat 3 karty z lízacího balíčku. KONEC HRY Hra končí, je-li splněna některá z následujících podmínek: a) Šerif je zabit. Pokud už je naživu pouze Odpadlík, vítězí on. V opačném případě vítězí Psanci. b) Všichni Psanci a Odpadlík jsou zabiti. Šerif a jeho Zástupci vítězí. Poznámka: Pokud jsou zabiti všichni Psanci, ale Odpadlík je stále ve hře, hra pokračuje. Odpadlík musí nyní čelit Šerifovi a jeho Zástupcům sám. Nová hra Pokud chcete hrát více než jednu hru za sebou, mohou se hráči, jejichž postavy jsou na konci hry stále naživu, rozhodnout, že si je (ale nikoli karty v ruce a ve hře!) ponechají také pro následující hru; hráči, jejichž postavy byly zabity, si musí náhodně vybrat novou postavu. Pokud chcete dát všem hráčům možnost zahrát si Šerifa, můžete se rozhodnout, že před začátkem každé hry tato role přejde k jinému hráči, zatímco ostatní role se rozdělí náhodně. Nyní, když jste se důvěrně seznámili s pravidly, se podíváme na některé z karet podrobněji. KARTY Úvod: Vzdálenost mezi hráči Vzdálenost mezi dvěma hráči je minimální počet míst mezi nimi, počítáno po směru nebo proti směru hodinových ručiček (viz nákres). Vzdálenost je velmi důležitá, protože za normálních okolností hráč dosáhne pouze na cíle (hráče nebo karty) ve vzdálenosti 1. Pokud je hráč eliminován, již se do určování vzdálenosti nezapočítává; může se stát, že po eliminaci se někteří hráči dostanou blíže k sobě. 3

4 Dvě karty mění vzdálenost mezi hráči: Mustang: Z hlediska ostatních hráčů se hráč, který má ve hře Mustanga, bere, jako by byl ve vzdálenosti o 1 vyšší. Z jeho hlediska se však ostatní hráči nacházejí v normálních vzdálenostech. Pokud by na obrázku měl hráč A ve hře Mustanga, z pohledu postav B a F by se nacházel ve vzdálenosti 2, z pohledu postav C a E ve vzdálenosti 3 a postavy D ve vzdálenosti 4, zatímco z hlediska postavy A by se všichni ostatní nacházeli v běžných vzdálenostech. Appaloosa: Z hlediska hráče, který má ve hře cenného Appaloosu, se všichni ostatní hráči nacházejí ve vzdálenosti o 1 nižší. Z pohledu ostatních hráčů se však on sám nachází v běžné vzdálenosti. Vzdálenosti nižší než 1 se považují za rovné 1. Pokud by na obrázku postava A měla ve hře Appaloosu, byly by z jejího hlediska postavy B a F ve vzdálenosti 1, C a E ve vzdálenosti 1 a D ve vzdálenosti 2, zatímco z hlediska ostatních postav by se nacházela v normální vzdálenosti. Zbraně Na začátku hry může každý hráč zasáhnout cíle ve vzdálenosti 1, tj. pouze hráče sedícího po jeho pravici nebo levici (předpokládá se, že každý hráč má k dispozici revolver Colt.45, ačkoli tato zbraň není reprezentována žádnou kartou). Aby mohl hráč zasáhnout cíle na větší vzdálenost než 1, musí mít ve hře kartu zbraně. Tyto karty se poznají podle modrých okrajů, černobílé ilustrace a čísla v zaměřovacím kříži (viz obrázek), jež představuje nejvyšší dosažitelnou vzdálenost. Zbraň ve hře nahrazuje Colt.45, dokud není nějakým způsobem odstraněna (např. kartou Panika!). Můžete mít ve hře vždy pouze jednu zbraň: pokud chcete zahrát novou kartu zbraně a ve hře již jednu máte, jednoduše tu dříve vyloženou odhoďte. Nezapomeňte, že i když nemáte ve hře žádnou kartu zbraně, má vaše postava za všech okolností k dispozici Colt.45. BANG! a Vedle! Karty BANG! představují hlavní způsob, jak snížit počet hráčových životů. Pokud chcete zahrát kartu BANG!, abyste zasáhli jiného hráče, a tím snížili počet jeho životů o jeden, musíte zkontrolovat: a) v jaké vzdálenosti se hráč nachází, a b) zda je vaše zbraň schopná na tuto vzdálenost dostřelit. Příklad 1. S přihlédnutím k uvedeném schématu předpokládejme, že hráč A chce vystřelit na hráče C, tj. A chce zahrát kartu BANG! proti C. Za normálních okolností by se C nacházel ve vzdálenosti 2, takže A by potřeboval zbraň schopnou na tuto vzdálenost dostřelit: třeba Schofield, Remington, Revolverovou karabinu nebo Winchestrovku, ale nikoli Volcanic nebo starý dobrý Colt.45. Pokud by měl A ve hře Appaloosu, byl by z jeho pohledu C ve vzdálenosti 1, a proto by ho mohl zasáhnout libovolnou zbraní. Avšak C má ve hře Mustanga, proto se tyto dvě karty vzájemně znegují a C se bude z pohledu A stále nacházet ve vzdálenosti 2. Příklad 2: Pokud by měl ve hře Mustanga pouze D, z hlediska A by se nacházel ve vzdálenosti 4; aby mohl A na D vystřelit, musel by použít zbraň schopnou střelby na vzdálenost 4. Hráč zasažený kartou BANG! může okamžitě a tedy mimo své kolo! zahrát kartu Vedle!, aby se tomuto výstřelu vyhnul. Pokud tak neučiní, ztrácí život (tuto ztrátu znázorní posunutím 4

5 své karty postavy přes jeden náboj). Pokud už žádné náboje nezbývají, tj. ztrácí svůj poslední život, vypadává dotyčný hráč ze hry, pokud okamžitě nezahraje kartu Pivo (viz další odstavec). Hráči se mohou vyhnout pouze výstřelu zacílenému přímo na ně a karta BANG! je vyřazena vždy, i když neuspěje. Pivo Tato karta dovoluje hráči obnovit si jeden život posuňte kartu postavy tak, aby bylo vidět o jeden náboj více. Hráč nemůže mít více životů, než kolik činilo jejich počáteční množství! Karty Pivo nelze použít, aby pomohly ostatním hráčům. Karty Pivo je možné zahrát dvěma způsoby: běžným způsobem, ve vašem kole; mimo vaše kolo, ale pouze tehdy, pokud jste právě utrpěli smrtelný zásah (tj. zásah, který by vás připravil o poslední život), a nikoli tehdy, pokud jste pouze zasaženi. Příklad: Hráč, kterému zbývají 2 životy, utrpí díky Dynamitu zranění za 3 životy: pokud zahraje 2 karty Pivo, zůstane naživu s jedním zbývajícím životem ( ), zatímco pokud by zahrál pouze jednu kartu Pivo, jež by mu obnovovala právě jeden život, byl by zabit (dostal by se na nulu!). Poznámka: Karty Pivo neúčinkují, pokud ve hře zbývají již pouze 2 hráči. Sejměte si! (Draw!) Některé karty mají symbol pokerové karty a hodnotu vedle symbolů, jež představují jejich efekt. Hráč, který hraje takovou kartu, si proto musí sejmout, tj. otočit vrchní kartu z lízacího balíčku a odhodit ji. Pokud má tato karta v dolním rohu požadovanou barvu (a hodnotu), potom se efekt karty projeví. V opačném případě se nic nestane: je to prostě smůla! Pokud je uvedeno specifické rozmezí karet, musí si hráč otočit kartu, jejíž hodnota se v něm nachází (včetně hraničních hodnot) a jež má stejnou barvu. Sekvence hodnot je následující: J-Q-K-A. Příklad: C je cílem karty BANG! a má ve hře kartu Sud: tato karta mu umožňuje sejmout si a vyhnout se kartě BANG!, pokud si otočí srdcovou kartu. C si tedy otočí vrchní kartu z lízacího balíčku a umístí ji na hromádku odhozených karet: je to srdcová čtyřka. Efekt Sudu je proto úspěšný a C se kartě BANG! vyhne. Pokud by líznutá karta měla jinou barvu, potom by Sud neúčinkoval, avšak C by se mohl stále pokusit zrušit BANG! kartou Vedle! SYMBOLY NA KARTÁCH Na každé kartě je uveden jeden či více symbolů, které specifikují její účinek/účinky, Vedle! (viz BANG! a Vedle!) BANG! (viz BANG! a Vedle!) Obnovte si jeden život. Z tohoto efektu těží pouze hráč, který tuto kartu zahrál, není-li uvedeno jinak. Vezměte si kartu. Pokud je uvedeno libovolnému hráči (viz příslušný symbol), můžete si vzít z jeho ruky náhodně jednu kartu nebo si můžete vybrat jednu z karet vyložených před ním. Pokud není uvedeno nic dalšího, vezměte si vrchní kartu z lízacího balíčku. Takto získané karty si berete vždy do ruky. 5

6 Odhoďte kartu. Můžete přinutit určitého hráče k odhození jedné náhodné karty z ruky nebo si můžete vybrat jednu z karet vyložených před ním. Efekt této karty můžete uplatnit na libovolného hráče bez ohledu na vzdálenost. Efekt působí na všechny ostatní hráče, tj. kromě hráče, který tuto kartu zahrál, bez ohledu na vzdálenost. Efekt této karty můžete uplatnit na libovolného hráče, pokud se nachází v dostupné vzdálenosti. Efekt této karty můžete uplatnit na libovolného hráče ve vzdálenosti 1. Tuto vzdálenost mohou změnit karty Mustang a Appaloosa, ale nikoli zbraně. Z hlediska hráče, který má tuto kartu ve hře, se ostatní hráči nacházejí ve vzdálenosti o 1 nižší (viz Appaloosa). Z hlediska ostatních hráčů se hráč s touto kartou ve hře nachází ve vzdálenosti o 1 vyšší (viz Mustang). Příklady: Panika! Symboly uvádějí: vezměte si kartu od hráče ve vzdálenosti 1. Saloon: Symboly uvádějí: obnovte si jeden život, a toto se vztahuje na všechny ostatní hráče, a na následující řádce: hráč, který zahrál tuto kartu, si obnoví jeden život. Konečný efekt je ten, že si všichni hráči ve hře obnoví jeden život. Poznámka: Tuto kartu nelze použít k záchraně postavy, která právě přišla o poslední život. Gatling: Symboly uvádějí: zahrajte BANG! na všechny ostatní hráče. Poznámka: I když Gatling vypálí BANG! na všechny ostatní hráče, nepovažuje se za kartu BANG!, takže v kole, kdy ho zahrajete, můžete zahrát i kartu BANG! Proti Gatlingu je možné použít karty Vedle! a Sud. Speciální karty Šest karet (se symbolem ) má specifické účinky. 6

7 Dynamit Hráč, který tuto kartu zahrál, ji položí před sebe: Dynamit zde zůstane po celé kolo. Jakmile hráč začne se svým dalším kolem (má již Dynamit ve hře), musí si před 1. fází (dobrání dvou karet) sejmout : pokud si otočí kartu mezi pikovou dvojkou a devítkou včetně, Dynamit exploduje (odhodí se) a hráč ztrácí okamžitě 3 životy. V opačném případě se Dynamit přesune k hráči po jeho levici, který ve svém kole provede totéž ověření. Hráči si mezi sebou Dynamit přesunují, dokud neexploduje (s výše popsaným efektem) nebo není odstraněn kartami Panika! nebo Cat Balou. Pokud se Dynamit ocitne u jednoho hráče současně s kartou Vězení, jako první se vyhodnotí Dynamit. Pokud je postava zabita Dynamitem, nepřipisuje se toto zabití žádnému z hráčů. Duel Koloniál Hráč, který zahrál tuto kartu, vyzývá jiného hráče upřeným pohledem do očí. Tento hráč může odhodit kartu BANG!. Pokud tak učiní, může odhodit kartu BANG! hráč, jenž zahrál Duel atd. První hráč, který kartu BANG! neodhodí, ztrácí jeden život a souboj končí. Poznámka: Během Duelu nelze použít karty Sud nebo Vedle! a Duel se nepovažuje za kartu BANG! Je-li zahrán, otočte lícem vzhůru tolik karet z lízacího balíčku, kolik je momentálně ve hře hráčů. Každý hráč si vezme jednu z těchto karet do ruky. Začíná hráč, který Koloniál zahrál, a dále se postupuje po směru hodinových ručiček. Indiáni! Všichni hráči kromě toho, který tuto kartu zahrál, mohou odhodit kartu BANG!, jinak ztrácí jeden život. V tomto případě neúčinkují karty Vedle! a Sud. Vězení Tato karta se vykládá před libovolného hráče, který je tímto uvězněn. Uvězněný hráč si musí před začátkem svého kola sejmout ; pokud si sejme srdcovou kartu, z vězení uprchne, tato karta se odhodí a hráč pokračuje normálně svým kolem. V opačném případě se karta Vězení odhodí a hráč přijde o své kolo. Stále však zůstává možným cílem pro karty BANG! a může hrát karty Vedle! a Pivo mimo své kolo. Vězení není možné zahrát na Šerifa. Volcanic Hráč, který má tuto kartu ve hře, může ve svém kole zahrát libovolný počet karet BANG! Tyto karty lze zacílit na jeden nebo více cílů, ale jsou omezeny vzdáleností 1 (což je symbolizováno číslem v zaměřovacím kříži). POSTAVY Bart Cassidy (4 životy): Vždy, když ztratí život, dobere si okamžitě jednu kartu z lízacího balíčku. 7

8 Black Jack (4 životy): Ve svém kole musí během 1. fáze ukázat ostatním druhou kartu, kterou si dobral: pokud je srdcová nebo kárová (tak jako při sejmutí ), dobírá si další kartu (tu ostatním neukazuje). Calamity Janet (4 životy): Může používat karty BANG! jako Vedle! a naopak. Pokud zahraje kartu Vedle! jako BANG!, nemůže zahrát další kartu BANG! (pokud nemá ve hře Volcanic). El Gringo (3 životy): Vždy, když díky nějakému hráči ztratí život, vezme si z jeho ruky kartu, aniž by se na ni předtím podíval (jednu kartu za každý život). Pokud dotyčný hráč už nemá v ruce žádné karty, má smůlu! Nezapomeňte, že zranění způsobená Dynamitem se nepřiřazují žádnému hráči. Jesse Jones (4 životy): Ve svém kole si může v 1. fázi vybrat, zda si první kartu dobere náhodně z ruky jiného hráče nebo z lízacího balíčku. Druhou kartu si dobírá z lízacího balíčku. Jourdonnais (4 životy): Předpokládejte, že má ve hře kartu Sud, tj. může si sejmout, je-li cílem karty BANG!, a při srdcové kartě se mu podaří uhnout. Skutečná karta Sud se může k této fiktivní kartě přidat, takže má možnost zkusit se vyhnout kartě BANG! dvakrát, aniž by musel hrát kartu Vedle! Kit Carlson (4 životy): Ve svém kole se může v 1. fázi podívat na vrchní tři karty z lízacího balíčku: dvě z nich si dobere a zbývající položí na vršek lízacího balíčku lícem dolů. Lucky Duke (4 životy): Kdykoli si musí sejmout, otáčí si vrchní dvě karty z lízacího balíčku a vybere si tu, která se mu hodí. Obě karty se potom odhodí. Paul Regret (3 životy): Předpokládejte, že má ve hře kartu Mustang; z hlediska ostatních hráčů se nachází ve vzdálenosti o 1 vyšší. Skutečná karta Mustang se může k této fiktivní kartě přidat. Pedro Ramirez (4 životy): Ve svém kole si může v 1. fázi dobrat první kartu z hromádky odhozených karet. Druhou kartu si dobírá z lízacího balíčku. Rose Doolan (4 životy): Předpokládejte, že má ve hře kartu Appaloosa; z jejího hlediska se ostatní hráči nachází ve vzdálenosti o 1 nižší. Skutečná karta Appaloosa se může k této fiktivní kartě přidat. Sid Ketchum (4 životy): Může kdykoli odhodit dvě karty z ruky a obnovit si jeden život. Pokud chce a může, může tuto schopnost použít vícekrát za kolo. Ale nezapomeňte, že nemůže mít více životů, než kolik činí počáteční množství. Takto se může zachránit, i kdyby měl být jinak zabit. Slab the Killer (4 životy): Hráč, který se pokouší vyhnout jeho kartě BANG!, musí zahrát dvě karty Vedle! Úspěšně provedený efekt karty Sud zastoupí pouze jednu z nich. Suzy Lafayette (4 životy): Jakmile nemá v ruce žádné karty, smí si dobrat jednu kartu z lízacího balíčku. Vulture Sam (4 životy): Kdykoli je nějaká postava zabita, vezme si do ruky všechny karty, které má její hráč v ruce a ve hře. Pokud je Šerifem a zabije svého Zástupce, nejprve si vezme do ruky všechny uvedené karty hráče zabité postavy, avšak ihned poté je musí spolu se všemi svými původními kartami vyřadit. Willy the Kid (4 životy): Ve svém kole může zahrát libovolný počet karet BANG! BANG! tvůrce Emiliano Sciarra davinci Editrice S.r.l. Všechna práva vyhrazena. 8

9 Anglický název Appaloosa BANG! Barrel Beer Cat Balou Duel Dynamite Gatling General Store Indians! Jail Missed! Mustang Panic! Remington Rev. Carabine Saloon Schofield Stagecoach Volcanic Wells Fargo Winchester NÁZVY KARET Český překlad Appaloosa BANG! Sud Pivo Cat Balou Duel Dynamit Gatling Koloniál Indiáni! Vězení Vedle! Mustang Panika! Remington Revolverová karabina Saloon Schofield Dostavník Volcanic Wells Fargo Winchestrovka Poznámka: Tento překlad vznikl dříve, než firma Albi vydala českou verzi této hry, nemusí se s ní tedy ve všem shodovat. 9

BANG! Emiliano Sciarra. Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let

BANG! Emiliano Sciarra. Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let BANG! Emiliano Sciarra Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let Bang! je hra střelecký souboj ve stylu Spaghetti Western, se skupinou Zločinců a Šerifem, který je jejich primárním cílem. Zástupci pomáhají inkognito

Více

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY I. PŘEDMLUVA Hlavní město iluzionistů bývalo před desetiletími rušnou metropolí, z jejíž někdejší slávy však zbyly jen trosky. Zlaté časy skončily záhadným zmizením Dahlgaarda Velikého, mecenáše města

Více

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc s novymi variantami hry 6 bere. Hra pro 2-10 hráčů od 10 let. Délka hry: cca 45 minut Autor Wolfgang Kramer Není to hra pro krávy! Obsah: 104 hracích karet 10 karet

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o.

Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o. Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o. CÍL HRY Je srpen 1942 a Japonsko okupuje velkou část Šalamounových ostrovů.

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T 2012-2013 OBSAH PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Stůl 2.1 Síťka 2.2 Míček 2.3 Pálka 2.4 Definice některých pojmů 2.5 Správné podání 2.6 Správné vrácení míčku 2.7 Postup hry 2.8

Více

ČÁST 4 - PRAVIDLA HRY

ČÁST 4 - PRAVIDLA HRY ČÁST 4 - PRAVIDLA HRY 1. Každý tým smí mít v průběhu hry na ledě vždy jen jednoho brankáře. 2. Brankář smí být z hřiště odvolán a nahrazen hráčem. Tento hráč však nesmí využívat výhod brankáře. 400 - HRÁČI

Více

Krok za krokem basket balem

Krok za krokem basket balem Krok za krokem basket balem Pro všechny rodiče, učitele a trenéry, kteří mají zájem o sestavení řízeného, bezpečného a hlavně zábavného basketbalového programu pro naše děti. Úvodní slovo Milí basketbaloví

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Červenec 2012 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1 Definice vybraných pojmů...3 2 Podmínky účasti ve třídách obedience...4 3 Zdravotní stav...5

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

Změny a doplňky v Pravidlech fotbalu FAČR platných od 1.7.2013

Změny a doplňky v Pravidlech fotbalu FAČR platných od 1.7.2013 Fotbalová asociace České republiky Pravidlová komise Diskařská 2431/4, 160 17, Praha 6 Strahov Změny a doplňky v Pravidlech fotbalu FAČR platných od 1.7.2013 Uvedeny jsou zde stručně pouze podstatnější

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

s policistou a strážníkem

s policistou a strážníkem Jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem P o l i c e j n í p r á v o v o t á z k á c h a o d p o v ě d í c h E d i c e M a n u á l y Z u z a n a C a n d i g l i o t a K r i s t ý n a F o u k

Více

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech Použití vyvážení bílé a stylů Picture Styles Jednou z velkých výhod digitální fotografie je možnost dosáhnout přesného barevného vyjádření jak přímo během focení, tak i při tisku fotek. Nastavení správných

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Aplikace pravidel Dračího doupěte verze 1.6

Aplikace pravidel Dračího doupěte verze 1.6 Asterion Aplikace pravidel Dračího doupěte verze 1.6 ALTAR 2004, 2006 Obsah Obsah Tvorba postavy....................................3 Rasy 3 Povolání 3 Přesvědčení 4 Úroveň 4 Povolání..........................................

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Zdenko STANÍČEK 1, Josef HAJKR 2 1 etrium Corporation, a.s. U Vodárny 2,616 00 Brno zdenko.stanicek@etriumgroup.com a Katedra programových a komunikačních

Více

Binární kódování Poznámky pro učitele

Binární kódování Poznámky pro učitele Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Binární kódování Poznámky pro učitele Binární kódování - poznámky pro učitele Tento

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců ŘÁDY A PRAVIDLA I SOUTĚŽNÍ ŘÁD Platný od 1. 10. 2007 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení tenisových soutěží hraných na území České republiky (dále jen ČR), včetně mezinárodních,

Více

Všechny otázky bez odpovědí 16.4.2011

Všechny otázky bez odpovědí 16.4.2011 Všechny otázky bez odpovědí 16.4.2011 1 Družstvo, které rozehrává PVK,... 1 nemusí čekat, až se hráči soupeře vzdálí 9,15m. 2 musí vždy vyčkat, až se hráči soupeře vzdálí 9,15m. 3 ve vzdálenosti větší

Více

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

SMART Průřezové metody

SMART Průřezové metody 1-01 SMART Průřezové metody Využití metody: Téměř ve všech oblastech Facilitátor: Ne Ideální počet účastníků: Není určen Základní pomůcky: Flipchart, fl ipové papíry, lektorský kufřík Vhodná aplikace:

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více