BANG! OBSAH 103 karty tří různých typů (odlišitelných podle zadní strany): CÍL HRY Každý hráč má svůj vlastní cíl:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BANG! OBSAH 103 karty tří různých typů (odlišitelných podle zadní strany): CÍL HRY Každý hráč má svůj vlastní cíl:"

Transkript

1 BANG! 3. vydání Emiliano Sciarra Hra pro 4-7 hráčů od 10 let. BANG! je hra popisující přestřelku ve stylu spaghetti westernů mezi skupinou psanců a šerifem, který je jejich primárním cílem. Zástupci šerifa pomáhají šerifovi inkognito, ale je zde i odpadlík, jenž sleduje svůj vlastní cíl! Ve hře BANG! hraje každý hráč jednu z těchto rolí a představuje jednu z postav inspirovaných dalekým Západem. OBSAH 103 karty tří různých typů (odlišitelných podle zadní strany): 7 karet rolí (role cards): 1 Šerif (Sheriff), 2 Zástupce šerifa (Deputy), 3 Psanec (Outlaw), 1 Odpadlík (Renegade) 16 karet postav (charakter cards) s náboji (bullets) na zadních stranách 80 herních karet (playing cards) 7 pomocných karet (summary cards) pro začátečníky Pravidla CÍL HRY Každý hráč má svůj vlastní cíl: Šerif: Aby ochránil zákon a pořádek, musí zabít všechny Psance a Odpadlíka. Psanci: Rádi by zabili Šerifa, ale zcela bez skrupulí se budou zabíjet mezi sebou navzájem, aby získali odměnu. Zástupci šerifa: Pomáhají Šerifovi a chrání ho za každou cenu. Odpadlík: Chce se stát novým šerifem; jeho úkolem je zůstat jako poslední živý ve hře. PŘÍPRAVA Vezměte tolik karet rolí, kolik je hráčů, a rozdělte je následovně: 4 hráči: 1 Šerif, 1 Odpadlík, 2 Psanci 5 hráčů: 1 Šerif, 1 Odpadlík, 2 Psanci, 1 Zástupce šerifa 6 hráčů: 1 Šerif, 1 Odpadlík, 3 Psanci, 1 Zástupce šerifa 7 hráčů: 1 Šerif, 1 Odpadlík, 3 Psanci, 2 Zástupci šerifa Tyto karty zamíchejte a každému hráči dejte jednu kartu lícem dolů. Šerif se sám odhalí a otočí svou kartu lícem nahoru; zbylí hráči se seznámí se svou rolí, ale ostatním ji neukazují. Zamíchejte všech 16 postav a každému hráči dejte jednu lícem dolů. Všichni hráči poté oznámí jména svých postav a odhalí jejich schopnosti. Každý hráč si dále vezme jinou kartu postavy ze zbývajících, otočí ji lícem dolů, aby byly vidět náboje na zadní straně, a částečně ji zakryje svou kartou postavy tak, aby bylo vidět přesně tolik nábojů, kolik je nakresleno na kartě jeho postavy vedle jejího obrázku. Během hry se budou tyto náboje podle potřeby zakrývat, aby se znázornilo, že postava byla zraněna. Změny oproti 2. vydání jsou vyznačeny červeně. 1

2 Šerif hraje s jedním nábojem navíc: pokud jsou na jeho kartě postavy nakresleny tři náboje, uvažuje se za všech okolností, že jsou tam znázorněny čtyři; pokud jsou tam čtyři, v případě Šerifa jako by jich tam bylo pět. Zbývající karty rolí a postav dejte zpět do krabičky. Zamíchejte 80 herních karet a rozdejte každému hráči lícem dolů tolik karet, kolik je na jeho kartě postavy znázorněno nábojů. Zbývající karty položte lícem dolů doprostřed stolu jako lízací balíček (draw pile). Vedle nechejte prostor pro hromádku lícem nahoru odhozených karet (discard pile). Každému hráči dejte jednu pomocnou kartu. Poznámka: Při svých prvních hrách můžete zkusit zjednodušenou verzi, jestliže před vlastní hrou odstraníte všech 13 speciálních karet se symbolem knihy. Postavy Každá westernová postava má nějaké zvláštní schopnosti, které ji činí jedinečnou. Řada nábojů vedle portrétu postavy představuje její životy (life points), tj. kolikrát může být zasažena, než bude definitivně zabita a odstraněna ze hry. Navíc náboje udávají, kolik karet může mít hráč v ruce na konci svého kola (limit karet v ruce). Příklad: Jesse Jones má 4 životy: může být čtyřikrát zasažen, než bude odstraněn ze hry. Navíc jeho hráč může mít v ruce na konci svého kola až čtyři karty. Ovšem podle obrázku již Jesse ztratil jeden život, jak ukazuje karta s náboji pod ním: ještě tři další zranění a bude po něm! Navíc hráč hrající Jesseho se zbývajícími třemi životy může mít na konci svého kola v ruce maximálně tři karty. Poznámka: Jak již bylo řečeno, představuje každý hráč nějakou postavu; tyto dva termíny se pro účely těchto pravidel považují za vzájemně zaměnitelné. Hra probíhá v kolech po směru hodinových ručiček. Začíná Šerif. Kolo každého hráče se dělí na tři fáze: 1. Dobrání (draw) dvou karet. 2. Zahrání (play) libovolného množství karet. 3. Odhození (discard) nadpočetných karet. 1. Dobrání dvou karet Hráč si dobere vrchní dvě karty z lízacího balíčku. Jakmile karty z lízacího balíčku dojdou, zamíchejte odhozené karty a vytvořte nový lízací balíček. 2. Zahrání libovolného množství karet Hráč může zahrát karty pro své zvýhodnění nebo proti ostatním hráčům ve snaze je poškodit. Hráč v této fázi nemusí hrát žádné karty. Může zahrát libovolné množství karet; existují pouze dvě omezení: je možné zahrát pouze jednu kartu BANG! za kolo; žádný hráč nesmí mít před sebou ve hře dvě stejné karty. Pokud chcete zahrát kartu, řiďte se prostě symboly, které jsou na ní znázorněny: tyto symboly budou podrobněji vysvětleny dále. Za normálních okolností lze karty hrát pouze ve vlastním kole (s výjimkou karet Pivo a Vedle!). Za normálních okolností se účinek karty vyhodnotí ihned po jejím zahrání a poté se karta odhodí. Ale karty s modrým okrajem (jako zbraně) mají dlouhodobý efekt a vykládají se na stůl před hráče. Efekt těchto karet (karet ve hře ) trvá, dokud nejsou nějakým způsobem 2

3 odstraněny (např. zahráním karty Cat Balou) nebo nenastane nějaká speciální okolnost (jako v případě karet Vězení nebo Dynamit). 3. Odhození nadpočetných karet Jakmile druhá fáze skončí (hráč nechce nebo nemůže zahrát žádné další karty), musí hráč odhodit z ruky všechny nadpočetné karty přesahující jeho limit karet v ruce. Nezapomeňte, že hráčův limit karet v ruce na konci kola se rovná počtu nábojů, jež jsou momentálně vidět na kartě, která leží pod kartou postavy. Poté nastává kolo dalšího hráče (ve směru hodinových ručiček). Zabití postavy Pokud postava ztratí svůj poslední život, je zabita a hra pro ni končí, pokud hráč okamžitě nezahraje kartu Pivo (viz níže). Pokud hráč vypadne ze hry, ukáže ostatním svou kartu role a odhodí všechny karty, které má v ruce a ve hře před sebou. Tresty a odměny Pokud Šerif zabije svého Zástupce, musí odhodit všechny karty, které má v ruce a ve hře před sebou. Hráč, který zabije Psance (dokonce i když sám představuje Psance!), si jako odměnu musí dobrat 3 karty z lízacího balíčku. KONEC HRY Hra končí, je-li splněna některá z následujících podmínek: a) Šerif je zabit. Pokud už je naživu pouze Odpadlík, vítězí on. V opačném případě vítězí Psanci. b) Všichni Psanci a Odpadlík jsou zabiti. Šerif a jeho Zástupci vítězí. Poznámka: Pokud jsou zabiti všichni Psanci, ale Odpadlík je stále ve hře, hra pokračuje. Odpadlík musí nyní čelit Šerifovi a jeho Zástupcům sám. Nová hra Pokud chcete hrát více než jednu hru za sebou, mohou se hráči, jejichž postavy jsou na konci hry stále naživu, rozhodnout, že si je (ale nikoli karty v ruce a ve hře!) ponechají také pro následující hru; hráči, jejichž postavy byly zabity, si musí náhodně vybrat novou postavu. Pokud chcete dát všem hráčům možnost zahrát si Šerifa, můžete se rozhodnout, že před začátkem každé hry tato role přejde k jinému hráči, zatímco ostatní role se rozdělí náhodně. Nyní, když jste se důvěrně seznámili s pravidly, se podíváme na některé z karet podrobněji. KARTY Úvod: Vzdálenost mezi hráči Vzdálenost mezi dvěma hráči je minimální počet míst mezi nimi, počítáno po směru nebo proti směru hodinových ručiček (viz nákres). Vzdálenost je velmi důležitá, protože za normálních okolností hráč dosáhne pouze na cíle (hráče nebo karty) ve vzdálenosti 1. Pokud je hráč eliminován, již se do určování vzdálenosti nezapočítává; může se stát, že po eliminaci se někteří hráči dostanou blíže k sobě. 3

4 Dvě karty mění vzdálenost mezi hráči: Mustang: Z hlediska ostatních hráčů se hráč, který má ve hře Mustanga, bere, jako by byl ve vzdálenosti o 1 vyšší. Z jeho hlediska se však ostatní hráči nacházejí v normálních vzdálenostech. Pokud by na obrázku měl hráč A ve hře Mustanga, z pohledu postav B a F by se nacházel ve vzdálenosti 2, z pohledu postav C a E ve vzdálenosti 3 a postavy D ve vzdálenosti 4, zatímco z hlediska postavy A by se všichni ostatní nacházeli v běžných vzdálenostech. Appaloosa: Z hlediska hráče, který má ve hře cenného Appaloosu, se všichni ostatní hráči nacházejí ve vzdálenosti o 1 nižší. Z pohledu ostatních hráčů se však on sám nachází v běžné vzdálenosti. Vzdálenosti nižší než 1 se považují za rovné 1. Pokud by na obrázku postava A měla ve hře Appaloosu, byly by z jejího hlediska postavy B a F ve vzdálenosti 1, C a E ve vzdálenosti 1 a D ve vzdálenosti 2, zatímco z hlediska ostatních postav by se nacházela v normální vzdálenosti. Zbraně Na začátku hry může každý hráč zasáhnout cíle ve vzdálenosti 1, tj. pouze hráče sedícího po jeho pravici nebo levici (předpokládá se, že každý hráč má k dispozici revolver Colt.45, ačkoli tato zbraň není reprezentována žádnou kartou). Aby mohl hráč zasáhnout cíle na větší vzdálenost než 1, musí mít ve hře kartu zbraně. Tyto karty se poznají podle modrých okrajů, černobílé ilustrace a čísla v zaměřovacím kříži (viz obrázek), jež představuje nejvyšší dosažitelnou vzdálenost. Zbraň ve hře nahrazuje Colt.45, dokud není nějakým způsobem odstraněna (např. kartou Panika!). Můžete mít ve hře vždy pouze jednu zbraň: pokud chcete zahrát novou kartu zbraně a ve hře již jednu máte, jednoduše tu dříve vyloženou odhoďte. Nezapomeňte, že i když nemáte ve hře žádnou kartu zbraně, má vaše postava za všech okolností k dispozici Colt.45. BANG! a Vedle! Karty BANG! představují hlavní způsob, jak snížit počet hráčových životů. Pokud chcete zahrát kartu BANG!, abyste zasáhli jiného hráče, a tím snížili počet jeho životů o jeden, musíte zkontrolovat: a) v jaké vzdálenosti se hráč nachází, a b) zda je vaše zbraň schopná na tuto vzdálenost dostřelit. Příklad 1. S přihlédnutím k uvedeném schématu předpokládejme, že hráč A chce vystřelit na hráče C, tj. A chce zahrát kartu BANG! proti C. Za normálních okolností by se C nacházel ve vzdálenosti 2, takže A by potřeboval zbraň schopnou na tuto vzdálenost dostřelit: třeba Schofield, Remington, Revolverovou karabinu nebo Winchestrovku, ale nikoli Volcanic nebo starý dobrý Colt.45. Pokud by měl A ve hře Appaloosu, byl by z jeho pohledu C ve vzdálenosti 1, a proto by ho mohl zasáhnout libovolnou zbraní. Avšak C má ve hře Mustanga, proto se tyto dvě karty vzájemně znegují a C se bude z pohledu A stále nacházet ve vzdálenosti 2. Příklad 2: Pokud by měl ve hře Mustanga pouze D, z hlediska A by se nacházel ve vzdálenosti 4; aby mohl A na D vystřelit, musel by použít zbraň schopnou střelby na vzdálenost 4. Hráč zasažený kartou BANG! může okamžitě a tedy mimo své kolo! zahrát kartu Vedle!, aby se tomuto výstřelu vyhnul. Pokud tak neučiní, ztrácí život (tuto ztrátu znázorní posunutím 4

5 své karty postavy přes jeden náboj). Pokud už žádné náboje nezbývají, tj. ztrácí svůj poslední život, vypadává dotyčný hráč ze hry, pokud okamžitě nezahraje kartu Pivo (viz další odstavec). Hráči se mohou vyhnout pouze výstřelu zacílenému přímo na ně a karta BANG! je vyřazena vždy, i když neuspěje. Pivo Tato karta dovoluje hráči obnovit si jeden život posuňte kartu postavy tak, aby bylo vidět o jeden náboj více. Hráč nemůže mít více životů, než kolik činilo jejich počáteční množství! Karty Pivo nelze použít, aby pomohly ostatním hráčům. Karty Pivo je možné zahrát dvěma způsoby: běžným způsobem, ve vašem kole; mimo vaše kolo, ale pouze tehdy, pokud jste právě utrpěli smrtelný zásah (tj. zásah, který by vás připravil o poslední život), a nikoli tehdy, pokud jste pouze zasaženi. Příklad: Hráč, kterému zbývají 2 životy, utrpí díky Dynamitu zranění za 3 životy: pokud zahraje 2 karty Pivo, zůstane naživu s jedním zbývajícím životem ( ), zatímco pokud by zahrál pouze jednu kartu Pivo, jež by mu obnovovala právě jeden život, byl by zabit (dostal by se na nulu!). Poznámka: Karty Pivo neúčinkují, pokud ve hře zbývají již pouze 2 hráči. Sejměte si! (Draw!) Některé karty mají symbol pokerové karty a hodnotu vedle symbolů, jež představují jejich efekt. Hráč, který hraje takovou kartu, si proto musí sejmout, tj. otočit vrchní kartu z lízacího balíčku a odhodit ji. Pokud má tato karta v dolním rohu požadovanou barvu (a hodnotu), potom se efekt karty projeví. V opačném případě se nic nestane: je to prostě smůla! Pokud je uvedeno specifické rozmezí karet, musí si hráč otočit kartu, jejíž hodnota se v něm nachází (včetně hraničních hodnot) a jež má stejnou barvu. Sekvence hodnot je následující: J-Q-K-A. Příklad: C je cílem karty BANG! a má ve hře kartu Sud: tato karta mu umožňuje sejmout si a vyhnout se kartě BANG!, pokud si otočí srdcovou kartu. C si tedy otočí vrchní kartu z lízacího balíčku a umístí ji na hromádku odhozených karet: je to srdcová čtyřka. Efekt Sudu je proto úspěšný a C se kartě BANG! vyhne. Pokud by líznutá karta měla jinou barvu, potom by Sud neúčinkoval, avšak C by se mohl stále pokusit zrušit BANG! kartou Vedle! SYMBOLY NA KARTÁCH Na každé kartě je uveden jeden či více symbolů, které specifikují její účinek/účinky, Vedle! (viz BANG! a Vedle!) BANG! (viz BANG! a Vedle!) Obnovte si jeden život. Z tohoto efektu těží pouze hráč, který tuto kartu zahrál, není-li uvedeno jinak. Vezměte si kartu. Pokud je uvedeno libovolnému hráči (viz příslušný symbol), můžete si vzít z jeho ruky náhodně jednu kartu nebo si můžete vybrat jednu z karet vyložených před ním. Pokud není uvedeno nic dalšího, vezměte si vrchní kartu z lízacího balíčku. Takto získané karty si berete vždy do ruky. 5

6 Odhoďte kartu. Můžete přinutit určitého hráče k odhození jedné náhodné karty z ruky nebo si můžete vybrat jednu z karet vyložených před ním. Efekt této karty můžete uplatnit na libovolného hráče bez ohledu na vzdálenost. Efekt působí na všechny ostatní hráče, tj. kromě hráče, který tuto kartu zahrál, bez ohledu na vzdálenost. Efekt této karty můžete uplatnit na libovolného hráče, pokud se nachází v dostupné vzdálenosti. Efekt této karty můžete uplatnit na libovolného hráče ve vzdálenosti 1. Tuto vzdálenost mohou změnit karty Mustang a Appaloosa, ale nikoli zbraně. Z hlediska hráče, který má tuto kartu ve hře, se ostatní hráči nacházejí ve vzdálenosti o 1 nižší (viz Appaloosa). Z hlediska ostatních hráčů se hráč s touto kartou ve hře nachází ve vzdálenosti o 1 vyšší (viz Mustang). Příklady: Panika! Symboly uvádějí: vezměte si kartu od hráče ve vzdálenosti 1. Saloon: Symboly uvádějí: obnovte si jeden život, a toto se vztahuje na všechny ostatní hráče, a na následující řádce: hráč, který zahrál tuto kartu, si obnoví jeden život. Konečný efekt je ten, že si všichni hráči ve hře obnoví jeden život. Poznámka: Tuto kartu nelze použít k záchraně postavy, která právě přišla o poslední život. Gatling: Symboly uvádějí: zahrajte BANG! na všechny ostatní hráče. Poznámka: I když Gatling vypálí BANG! na všechny ostatní hráče, nepovažuje se za kartu BANG!, takže v kole, kdy ho zahrajete, můžete zahrát i kartu BANG! Proti Gatlingu je možné použít karty Vedle! a Sud. Speciální karty Šest karet (se symbolem ) má specifické účinky. 6

7 Dynamit Hráč, který tuto kartu zahrál, ji položí před sebe: Dynamit zde zůstane po celé kolo. Jakmile hráč začne se svým dalším kolem (má již Dynamit ve hře), musí si před 1. fází (dobrání dvou karet) sejmout : pokud si otočí kartu mezi pikovou dvojkou a devítkou včetně, Dynamit exploduje (odhodí se) a hráč ztrácí okamžitě 3 životy. V opačném případě se Dynamit přesune k hráči po jeho levici, který ve svém kole provede totéž ověření. Hráči si mezi sebou Dynamit přesunují, dokud neexploduje (s výše popsaným efektem) nebo není odstraněn kartami Panika! nebo Cat Balou. Pokud se Dynamit ocitne u jednoho hráče současně s kartou Vězení, jako první se vyhodnotí Dynamit. Pokud je postava zabita Dynamitem, nepřipisuje se toto zabití žádnému z hráčů. Duel Koloniál Hráč, který zahrál tuto kartu, vyzývá jiného hráče upřeným pohledem do očí. Tento hráč může odhodit kartu BANG!. Pokud tak učiní, může odhodit kartu BANG! hráč, jenž zahrál Duel atd. První hráč, který kartu BANG! neodhodí, ztrácí jeden život a souboj končí. Poznámka: Během Duelu nelze použít karty Sud nebo Vedle! a Duel se nepovažuje za kartu BANG! Je-li zahrán, otočte lícem vzhůru tolik karet z lízacího balíčku, kolik je momentálně ve hře hráčů. Každý hráč si vezme jednu z těchto karet do ruky. Začíná hráč, který Koloniál zahrál, a dále se postupuje po směru hodinových ručiček. Indiáni! Všichni hráči kromě toho, který tuto kartu zahrál, mohou odhodit kartu BANG!, jinak ztrácí jeden život. V tomto případě neúčinkují karty Vedle! a Sud. Vězení Tato karta se vykládá před libovolného hráče, který je tímto uvězněn. Uvězněný hráč si musí před začátkem svého kola sejmout ; pokud si sejme srdcovou kartu, z vězení uprchne, tato karta se odhodí a hráč pokračuje normálně svým kolem. V opačném případě se karta Vězení odhodí a hráč přijde o své kolo. Stále však zůstává možným cílem pro karty BANG! a může hrát karty Vedle! a Pivo mimo své kolo. Vězení není možné zahrát na Šerifa. Volcanic Hráč, který má tuto kartu ve hře, může ve svém kole zahrát libovolný počet karet BANG! Tyto karty lze zacílit na jeden nebo více cílů, ale jsou omezeny vzdáleností 1 (což je symbolizováno číslem v zaměřovacím kříži). POSTAVY Bart Cassidy (4 životy): Vždy, když ztratí život, dobere si okamžitě jednu kartu z lízacího balíčku. 7

8 Black Jack (4 životy): Ve svém kole musí během 1. fáze ukázat ostatním druhou kartu, kterou si dobral: pokud je srdcová nebo kárová (tak jako při sejmutí ), dobírá si další kartu (tu ostatním neukazuje). Calamity Janet (4 životy): Může používat karty BANG! jako Vedle! a naopak. Pokud zahraje kartu Vedle! jako BANG!, nemůže zahrát další kartu BANG! (pokud nemá ve hře Volcanic). El Gringo (3 životy): Vždy, když díky nějakému hráči ztratí život, vezme si z jeho ruky kartu, aniž by se na ni předtím podíval (jednu kartu za každý život). Pokud dotyčný hráč už nemá v ruce žádné karty, má smůlu! Nezapomeňte, že zranění způsobená Dynamitem se nepřiřazují žádnému hráči. Jesse Jones (4 životy): Ve svém kole si může v 1. fázi vybrat, zda si první kartu dobere náhodně z ruky jiného hráče nebo z lízacího balíčku. Druhou kartu si dobírá z lízacího balíčku. Jourdonnais (4 životy): Předpokládejte, že má ve hře kartu Sud, tj. může si sejmout, je-li cílem karty BANG!, a při srdcové kartě se mu podaří uhnout. Skutečná karta Sud se může k této fiktivní kartě přidat, takže má možnost zkusit se vyhnout kartě BANG! dvakrát, aniž by musel hrát kartu Vedle! Kit Carlson (4 životy): Ve svém kole se může v 1. fázi podívat na vrchní tři karty z lízacího balíčku: dvě z nich si dobere a zbývající položí na vršek lízacího balíčku lícem dolů. Lucky Duke (4 životy): Kdykoli si musí sejmout, otáčí si vrchní dvě karty z lízacího balíčku a vybere si tu, která se mu hodí. Obě karty se potom odhodí. Paul Regret (3 životy): Předpokládejte, že má ve hře kartu Mustang; z hlediska ostatních hráčů se nachází ve vzdálenosti o 1 vyšší. Skutečná karta Mustang se může k této fiktivní kartě přidat. Pedro Ramirez (4 životy): Ve svém kole si může v 1. fázi dobrat první kartu z hromádky odhozených karet. Druhou kartu si dobírá z lízacího balíčku. Rose Doolan (4 životy): Předpokládejte, že má ve hře kartu Appaloosa; z jejího hlediska se ostatní hráči nachází ve vzdálenosti o 1 nižší. Skutečná karta Appaloosa se může k této fiktivní kartě přidat. Sid Ketchum (4 životy): Může kdykoli odhodit dvě karty z ruky a obnovit si jeden život. Pokud chce a může, může tuto schopnost použít vícekrát za kolo. Ale nezapomeňte, že nemůže mít více životů, než kolik činí počáteční množství. Takto se může zachránit, i kdyby měl být jinak zabit. Slab the Killer (4 životy): Hráč, který se pokouší vyhnout jeho kartě BANG!, musí zahrát dvě karty Vedle! Úspěšně provedený efekt karty Sud zastoupí pouze jednu z nich. Suzy Lafayette (4 životy): Jakmile nemá v ruce žádné karty, smí si dobrat jednu kartu z lízacího balíčku. Vulture Sam (4 životy): Kdykoli je nějaká postava zabita, vezme si do ruky všechny karty, které má její hráč v ruce a ve hře. Pokud je Šerifem a zabije svého Zástupce, nejprve si vezme do ruky všechny uvedené karty hráče zabité postavy, avšak ihned poté je musí spolu se všemi svými původními kartami vyřadit. Willy the Kid (4 životy): Ve svém kole může zahrát libovolný počet karet BANG! BANG! tvůrce Emiliano Sciarra davinci Editrice S.r.l. Všechna práva vyhrazena. 8

9 Anglický název Appaloosa BANG! Barrel Beer Cat Balou Duel Dynamite Gatling General Store Indians! Jail Missed! Mustang Panic! Remington Rev. Carabine Saloon Schofield Stagecoach Volcanic Wells Fargo Winchester NÁZVY KARET Český překlad Appaloosa BANG! Sud Pivo Cat Balou Duel Dynamit Gatling Koloniál Indiáni! Vězení Vedle! Mustang Panika! Remington Revolverová karabina Saloon Schofield Dostavník Volcanic Wells Fargo Winchestrovka Poznámka: Tento překlad vznikl dříve, než firma Albi vydala českou verzi této hry, nemusí se s ní tedy ve všem shodovat. 9

BANG! Emiliano Sciarra. Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let

BANG! Emiliano Sciarra. Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let BANG! Emiliano Sciarra Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let Bang! je hra střelecký souboj ve stylu Spaghetti Western, se skupinou Zločinců a Šerifem, který je jejich primárním cílem. Zástupci pomáhají inkognito

Více

OBSAH POSTAVY A CÍL HRY PŘÍPRAVA

OBSAH POSTAVY A CÍL HRY PŘÍPRAVA Emiliano Sciarra Hra pro 4 7 hráčů od 10-ti let. BANG! je hra ve westernovém stylu mezi skupinou banditů a šerifem. Také jsou tu pomocníci, kteří šerifovi pomáhají vyhubit nepřátele, a odpadlík, jehož

Více

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let POZADÍ HRY Jambo je svahilský pozdrav. Tak zdraví své nakupující zákazníky zruční obchodníci na tržištích v srdci Afriky, kde již několik století rozkvétá

Více

Pravidla Za jedna! Obsah balíku 103 karet celkem: 7 karet rolí (král, 2 gardisti, 3 lapkové a nekromant) 16 karet postav 80 herních karet

Pravidla Za jedna! Obsah balíku 103 karet celkem: 7 karet rolí (král, 2 gardisti, 3 lapkové a nekromant) 16 karet postav 80 herních karet Pravidla Za jedna! Obsah balíku 103 karet celkem: 7 karet rolí (král, 2 gardisti, 3 lapkové a nekromant) 16 karet postav 80 herních karet Role a cíl hry Cíl hry každého hráče záleží na roli, kterou si

Více

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let CELKOVÝ POHLED Odin, otec bohů, posílá své dva havrany: Hugina a Mugina do světa, aby dohlíželi na Zemi. Hráči vykládají karty, aby pohybovali opeřenými

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Autor hry: Gary Kim Ilustrace: Stephane Gantiz Grafika: Ian Parovel Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Překlad do češtiny: Tomáš Endymion Hubka Choson je hra pro 2 až 4 hráče ve věku 14 a výše.

Více

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra CZ Habermaaß-hra 3616A /4717N Zvířecí pyramida karetní hra Zvířecí pyramida karetní hra Rozechvělá hra pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Obsahuje dvě herní varianty. Autor: Ilustrace: Poskytovatel

Více

Nile deluxor PŘEDSTAVENÍ HRY OBSAH KRABICE

Nile deluxor PŘEDSTAVENÍ HRY OBSAH KRABICE Nile deluxor PŘEDSTAVENÍ HRY Nile deluxor je karetní hra pro 2 6 hráčů, v níž se stáváte pěstitelem několika druhů rostlin. Počátkem každého kola přijdou záplavy, které určují, jaké plodiny se budou sklízet.

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

9 karet alibi. Každá z nich představuje postavu ze světa Mr. Jacka. Každá z těchto karet také zobrazuje počet přesýpacích hodin (0,1 nebo 2).

9 karet alibi. Každá z nich představuje postavu ze světa Mr. Jacka. Každá z těchto karet také zobrazuje počet přesýpacích hodin (0,1 nebo 2). Materiál 9 destiček ulic, dále jen hrací pole. - jsou oboustranné a slouží jako hrací plocha (městská čtvrť) Na jedné straně není vyobrazena žádná postava to je prázdná strana. Na druhé straně postava

Více

Od Uwe Rosenberga pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 30 minut

Od Uwe Rosenberga pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 30 minut Od Uwe Rosenberga pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 30 minut Herní materiál 55 karet s přísadami na pizzu: 45 karet obyčejných přísad (9 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 10 karet

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

Cíl y. Počet áčů. Cíl é skóre

Cíl y. Počet áčů. Cíl é skóre Stev Aram i Mathieu L e Pravidla y Úvod Je cirkusová sezóna. Principálové velí chvátat od štace ke štaci, protože kdo rychleji přepraví svůj cirkus, má pak víc času na přípravu grandiózního vystoupení.

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

1. Cíl hry. 2. Komponenty

1. Cíl hry. 2. Komponenty 1. Cíl hry Hráči se stávají dračími Akolyty, kteří hledají magické krystaly, aby se stali dračími králi či královnami. Krystalem zobrazeným na kartě bojiště je odměněn hráč, který vyhraje boj na bojišti,

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

NA ZÁPAD! (Go West!)

NA ZÁPAD! (Go West!) NA ZÁPAD! (Go West!) Leo Colovini 1.0 ÚVOD Na konci 18. století se zájmy USA upíraly díky osidlování vnitrozemí a přistěhovalectví ze západní, střední a severní Evropy stále více k dobytí Západu rozšiřování

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk.

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk. Jak se hraje Cardline? Vítězí ten hráč, který jako první úspěšně umístí svoji poslední kartu. Každý hráč se ve svém tahu pokouší umístit jednu ze svých karet na správné místo. Pokud hráč umístí kartu špatně,

Více

CÍL CÍL HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy:

CÍL CÍL HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy: Pravidla hry CÍL HRY Jak to bylo se zajícem a želvou, jste jistě všichni slyšeli. Co však už možná nevíte, je jak příběh pokračoval. Zajíc se totiž se svojí prohrou nesmířil a chtěl se utkat znovu. Želva

Více

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino CZ Habermaaß-hra 4789A /4092N Super nosorožec Rhino Super nosorožec Rhino Napínavá stavební 3-D hra pro 2-5 super hrdinů od 5-99 let. Authors: Steven Strumpf & Scott Frisco Licence: Excel Global Development

Více

CÍL CÍL HRY HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy:

CÍL CÍL HRY HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy: Pravidla hry CÍL HRY Jak to bylo se zajícem a želvou, jste jistě všichni slyšeli. Co však už možná nevíte, je jak příběh pokračoval. Zajíc se totiž se svojí prohrou nesmířil a chtěl se utkat znovu. Želva

Více

O HŘE HERNÍ MATERIÁL

O HŘE HERNÍ MATERIÁL Autor: Stefan Feld hra pro 2-5 hráčů od 10 let na 45-60 minut V první verzi českých pravidel se bohužel vyskytlo několik chyb. Byly způsobeny především chybami v původních německých pravidlech. Přesto

Více

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS od Uweho Rosenberga Hráči: 2-5 hráčů Věk: 10+ Herní doba: 45 min FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS I pěstitelé fazolí si po těžké celodenní dřině na poli chtějí užít trochu zábavy s kostkami. Zde se jim naskýtá

Více

Habermaaß-hra 5432A /4795N. Koláček nebo král

Habermaaß-hra 5432A /4795N. Koláček nebo král CZ Habermaaß-hra 5432A /4795N Koláček nebo král Koláček nebo král Rychlá karetní hra podporující rychlé rozhodování pro 2-4 hráče ve věku od 5 let. Hra má FEX efekt na zvýšení stupně obtížnosti! Autor:

Více

RA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REAKCÍ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE L

RA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REAKCÍ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE L HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REAKCÍ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů a každé

Více

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra)

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) Wolfgang Lüdtke Caesar a Kleopatra jsou ve sporu. Jedná se o nezávislost Egypta. Pomocí šikovného nasazení povolených a méně povolených prostředků se oba snaží získat

Více

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Cíl hry Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Dovedným budováním osídlení hráči vytváří svá vlastní království. Jejich cílem je získat na konci hry co nejvíce zlata. Podmínky pro jeho získání

Více

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem CZ Habermaaß-hra 4931 Koza s motýlkem Koza s motýlkem Kombinační hra pro 2-6 hráčů ve věku od 5 do 99let. S "Fex efektem" pro větší zábavu a větší namáhání mozkových závitů! Autoři: Christiane Hüpper,

Více

Design: Wilfried a Marie Fort

Design: Wilfried a Marie Fort Pravidla hry Design: Wilfried a Marie Fort Obsah hry 30 dřevěných dílků (5 různých tvarů, každý v 6 barvách) 14 vodních kapek Příprava hry Umístěte dřevěné dílky na hromádku doprostřed hrací plochy. Vodní

Více

Přehled hry. Cíl hry ... BARBAR ČARODĚJ BARBAR RYTÍŘ ČARODĚJ ZLODĚJKA POČET ŽIVO ŽIVOTY 4 ŽIVO POČET ŽIVOTŮ + 5. zabíjí nestvůry se silou 3 a méně.

Přehled hry. Cíl hry ... BARBAR ČARODĚJ BARBAR RYTÍŘ ČARODĚJ ZLODĚJKA POČET ŽIVO ŽIVOTY 4 ŽIVO POČET ŽIVOTŮ + 5. zabíjí nestvůry se silou 3 a méně. pravidla hry Přehled hry V průběhu každého kola hry se hráči postupně rozhodují, jestli zůstanou ve hře a pokusí se vstoupit s vybraným hrdinou do podzemí, nebo zda v daném kole ze hry odstoupí. Ve svém

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

FRONTA. Komponenty hry

FRONTA. Komponenty hry FRONTA Chceme vás informovat, že v momentě otevření této krabice se ocitnete v osmdesátých letech dvacátého století. Nyní máte úplně jiné životní cíle a prozaické touhy. Bohužel realizace vašich snů je

Více

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem!

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! PRAVIDLA HRY 1 Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! OBSAH BALENÍ 30 karet domů očíslovaných od 1 do 30. 15 17 1 19 22 21

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu A. Cíl hry Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu b) na konci hry -za nejvíce peněz - za největší rozmanitost

Více

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion Po zničující válce je všemi hlavními rasami galaxie uzavřen mír a vytvořena Aliance. Prvním krokem Aliance je vytvoření

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí Po celá desetiletí pátrají reportéři z celého světa po Lochnesské příšeře. Poslední dobou se ale zvěstí o jejím spatření objevují stále častěji. Tyto zvěsti přirozeně upoutaly pozornost řady reportérů,

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

Možná umístění karet: Tento příklad nabízí pět možných umístění, kam je možné zahrát kartu Švýcarska. Německo Braniborská brána, Berlín

Možná umístění karet: Tento příklad nabízí pět možných umístění, kam je možné zahrát kartu Švýcarska. Německo Braniborská brána, Berlín VE ZKRATCE Pokud se hráč v průběhu kola stane jediným hráčem, který se zbavil své poslední karty, stává se vítězem hry. Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo.

Více

Habermaaß-hra 5663A /4794N. Mili nosí poštu

Habermaaß-hra 5663A /4794N. Mili nosí poštu CZ Habermaaß-hra 5663A /4794N Mili nosí poštu Mili nosí poštu Bláznivá paměťová hra pro 2-4 hráče ve věku od 4 let. Na motivy knižního bestselleru "Lieselotte lauert", kterou vydalo vydavatelství Sauerländer.

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ

ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ Michael Schacht TŘI NOVÉ BUDOVY (Drei Zusatzgebäude) 4 nové destičky, a sice: - 1 restaurace (Restaurant) - 1 obchod se suvenýry (Souvenirshop) - 2 pavilóny (Pavillon) Čtyři nové destičky

Více

rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek)

rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek) rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek) Hra pro 2-5 hráčů od 8 let v trvání asi 30 minut Herní materiál a příprava hry 1 herní plán, 15 dřevěných sedláků (3 od každé barvy: modrá, žlutá,

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

Vážení milovníci společenských her! * Dostává se vám do rukou v mnohém ohledu mimořádná hra, neboť

Vážení milovníci společenských her! * Dostává se vám do rukou v mnohém ohledu mimořádná hra, neboť PRAVIDLA HRY Vážení milovníci společenských her! * Dostává se vám do rukou v mnohém ohledu mimořádná hra, neboť... se jejím vydáním plní jeden z mých životních snů;... hra vyjadřuje můj hluboký vztah k

Více

Přehled hry Délka hry: 5 minut Počet hráčů: 2 Každý hráč reprezentuje jeden klan, který usiluje o získání kontroly nad královstvím.

Přehled hry Délka hry: 5 minut Počet hráčů: 2 Každý hráč reprezentuje jeden klan, který usiluje o získání kontroly nad královstvím. TM Historie Skotská vysočina, 13. století Krysí válka mezi Eidamáky a Hermelíny se táhne již od nepaměti a vznikla údajně proto, že princ Plesnivec urazil princeznu Eidamínu, když jí na bále při tanci

Více

Historické pozadí Santy Anno

Historické pozadí Santy Anno Historické pozadí Jsi jedním z pirátů, kteří na palubě trojstěžníku Santy Anno nahánějí hrůzu celému Karibiku. Po celonoční zábavě a nestřídmém pití rumu jsi ovšem dočista zapomněl, kde je zakotven tvůj

Více

královna Má hodnotu 16.

královna Má hodnotu 16. Karty vlivu Karty vlivu je možné rozdělit na 3 druhy: 1. karty, které mají pouze číselnou hodnotu 2. karty s okamžitým efektem 3. karty s efektem při vyhodnocování Hodnota i efekt každé karty se uplatní

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů je mrtev. Podle tradice se nový král musí volit z elfích princů. Pro získání

Více

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice Ukradni Galaxy, Sharana, Alhambru Desková hra ve které si můžete vyzkoušet vzrušení jako velitel party zlodějů, která se snaží ukrást Ford Galaxy, Volkswagen Sharan anebo Seat Alhambra. Ve zkratce Každý

Více

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut Obsah: 72 hracích karet - 64 karet s ovocem, 3 karty se slonem, 3 karty s opicí, 2 karty s prasátkem 1 zvonek 1 pravidla hry

Více

HERNÍ KOMPONENTY 34 karet zakázek 132 karet palet 54 hexových žetonů palet a 1 startovní trojhexový žeton 4 karty nápovědy

HERNÍ KOMPONENTY 34 karet zakázek 132 karet palet 54 hexových žetonů palet a 1 startovní trojhexový žeton 4 karty nápovědy Svět překrásných barev ožívá, když si hráč vybírá z karet zakázek, zobrazující 34 nejlepší umělecká díla evropských mistrů minulých šesti století. Hráči tvoří svou zakázku mícháním základních barev chytrým

Více

PRAVIDLA. OBSAH 56 karet 1 pravidla

PRAVIDLA. OBSAH 56 karet 1 pravidla PRAVIDLA Íháá, bůů, kvák kvák, haf haf! Každé zvíře se chce stát novým králem. Je na tobě, aby ses stal nejrychlejším v mimickém napodobení zvuku zvířete na kartě. Ale pozor! Správné zvíře na kartě závisí

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla CZ Habermaaß-hra 4094 Princezna Kouzelná víla Princezna Kouzelná víla Paměťová a kreslící hra pro družstva pro 2-4 víly od 4 do 10 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Thilo Hutzler Anja Rieger přibližně

Více

V krátkosti. Obsah. Příprava

V krátkosti. Obsah. Příprava V krátkosti Při pátrání po slávě, zlatu a legendárním Prstenu moci vedeš skupinku dobrodruhů a postupně prozkoumáváte čtyři věže. Každá věž má tři patra plná nebezpečí a pokladů. Bez ohledu na počet hráčů

Více

LER 2892-ALBI. 1 8 15 min vĕk 8+ Mysli a spojuj! Zábavná vzdĕlávací hra o lidském tĕle

LER 2892-ALBI. 1 8 15 min vĕk 8+ Mysli a spojuj! Zábavná vzdĕlávací hra o lidském tĕle LER 2892-ALBI Mysli a spojuj! 1 8 15 min vĕk 8+ Karetní hra Zábavná vzdĕlávací hra o lidském tĕle Hra obsahuje: 45 obrázkových karet 45 slovních karet 8 karet Nový start 2 karty Super start Příprava hry

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

OBSAH HRY JAK VYHRÁT. Stále se musíš stát nejmocnějším hrdinou Dice Townu, shromažďováním zlata, peněz, zboží a majetků s ranči a pozemky.

OBSAH HRY JAK VYHRÁT. Stále se musíš stát nejmocnějším hrdinou Dice Townu, shromažďováním zlata, peněz, zboží a majetků s ranči a pozemky. PRAVIDLA HRY 2 Malé město Dice Town láká více a více dobrodruhů, vábí zlatem a jednoduše získanými penězi. Aby všechny uspokojilo, všechny obchody a atrakce na hlavní ulici nabízejí nové možnosti. JAK

Více

Materiál 50 karet hanabi 4 karty pravidel 8 modrých žetonů 3 červené žetony. Autor Antoine Bauza Ilustrace Albertine Ralenti Překlad Michal Kohoutek

Materiál 50 karet hanabi 4 karty pravidel 8 modrých žetonů 3 červené žetony. Autor Antoine Bauza Ilustrace Albertine Ralenti Překlad Michal Kohoutek Autor Antoine Bauza Ilustrace Albertine Ralenti Překlad Michal Kohoutek Pro 2 až 5 hráčů od 8 let Materiál 50 karet hanabi 4 karty pravidel 8 modrých žetonů 3 červené žetony Poznámka: Hodnoty karet k rozdání

Více

Pravidla hry Joker. jméno jméno jméno jméno Součet zbylých karet v prvním kole

Pravidla hry Joker. jméno jméno jméno jméno Součet zbylých karet v prvním kole Pravidla Joker Pravidla hry Joker Pravidla Joker pro druţstvo Pravidla Joker pro systém vyřazování Tabulka pro rozmístění hráčů ke stolům podle čísla losu Pravidla hry Joker Jednotlivci: Začíná se losováním

Více

JAMBO. Cíl hry Vyhrává ten, komu se podaří vydělat více zlata.

JAMBO. Cíl hry Vyhrává ten, komu se podaří vydělat více zlata. JAMBO Rüdiger Dorn Pozadí hry Pozdravem Jambo vítají ve svahilštině zdatní prodavači své koupěchtivé zákazníky. Již před staletími existovala v srdci Afriky kvetoucí obchodnická kultura. Zdaleka sem přicházelo

Více

UNLOCK! ÚNIKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ

UNLOCK! ÚNIKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ UNLOCK! ÚNIKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ Od 10 let 60 minut 1 až 6 hráčů KOMPONENTY DŮLEŽITÉ: PŘED ZAČÁTKEM HRY SI NEPROHLÍŽEJTE BALÍČEK KARET. Deseti-kartový výukový balíček Šedesáti-kartový balíček PŘEHLED HRY

Více

Dirk Baumann * 1971 diplomovaný informatik a autor her. Autor: Dirk Baumann Ilustrace: Grafika/návrh: Rolf Vogt Redakce: Thorsten Gimmler

Dirk Baumann * 1971 diplomovaný informatik a autor her. Autor: Dirk Baumann Ilustrace: Grafika/návrh: Rolf Vogt Redakce: Thorsten Gimmler Autor: Dirk Baumann Ilustrace: Grafika/návrh: Rolf Vogt Redakce: Thorsten Gimmler 2 4 od 6 do 99 20 30 min. Součásti hry Hrací pole s více vrstvami s podzemním bludištěm a svrchní deskou. 24 dřevěných

Více

Pravidla hry. Masao Suganuma

Pravidla hry. Masao Suganuma Pravidla hry Masao Suganuma Úvod Každý hráč si staví svoje vlastní městečko. Je vhodnější nejprve postavit několik menších staveb, se rovnou pustit do něčeho většího? Nádraží je nutné a rozhlasový vysílač

Více

KLEOPATRA & SPOLEČENSTVÍ ARCHITEKTŮ

KLEOPATRA & SPOLEČENSTVÍ ARCHITEKTŮ 1 KLEOPATRA & SPOLEČENSTVÍ ARCHITEKTŮ V krabici jste nalezli herní prvky: - 89 korupčních amuletů Vykopávky - 15 nilských kupců - talenty z Faraónova pokladu (108) Obsah vykopávek: 10 figurek sošek Anubise

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

Autoři: Ralf zur Linde a Wolfgang Sentker Hra pro 2 až 4 hráče od 8 let

Autoři: Ralf zur Linde a Wolfgang Sentker Hra pro 2 až 4 hráče od 8 let Autoři: Ralf zur Linde a Wolfgang Sentker Hra pro 2 až 4 hráče od 8 let Každý hráč má svou vlastní archu a chce na ni vzít co nejvíce zvířat. Bohužel nějaký chlapík jménem Noe si nárokuje všechny zvířecí

Více

Může být přátelství silnější než válka? Na váš rozkaz! Autoři: Fabien Riffaud a Juan Rodriguez Výtvarník:Tignous Překlad: Michal Kohoutek

Může být přátelství silnější než válka? Na váš rozkaz! Autoři: Fabien Riffaud a Juan Rodriguez Výtvarník:Tignous Překlad: Michal Kohoutek Může být přátelství silnější než válka? Na váš rozkaz! Autoři: Fabien Riffaud a Juan Rodriguez Výtvarník:Tignous Překlad: Michal Kohoutek 4. duben 1916 - Válka pokračuje. Zákopy se staly naším novým domovem.

Více

Pravidla hry. Hra pro 2 5 hráčů minut pro 5 hráčů minut pro 2 hráče

Pravidla hry. Hra pro 2 5 hráčů minut pro 5 hráčů minut pro 2 hráče Streetcar Linie 1 1996 Mayfair Games 1995 Goldsieber Pravidla hry Hra pro 2 5 hráčů 40 60 minut pro 5 hráčů 20 30 minut pro 2 hráče Designed by Stefan Dorra CZ překlad: Merlin 2009, runebound@gmail.com,

Více

Herní materiál: 10 Karet krajiny pro mini rozšíření»oslava«(pravidla viz str. 12). Pravidla hry v češtině a slovenštině.

Herní materiál: 10 Karet krajiny pro mini rozšíření»oslava«(pravidla viz str. 12). Pravidla hry v češtině a slovenštině. Klaus-Jürgen Wrede Důmyslná taktická stolní hra pro 2-5 hráčů od 8 let, jejímž autorem je Klaus-Jürgen Wrede. Jihofrancouzské město Carcassone je pověstné svým jedinečným opevněním, které se vyvíjelo od

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

AFRICKÝ PARK. (African Park) Stefania Niccolini Marco Canetta

AFRICKÝ PARK. (African Park) Stefania Niccolini Marco Canetta AFRICKÝ PARK (African Park) Stefania Niccolini Marco Canetta Cíl hry Ve hře Africký park představuje každý hráč ochránce zvířat, který je odpovědný za jednu africkou přírodní rezervaci a musí ji znovu

Více

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen CZ Habermaaß-hra 4343 Bál princezen Bál princezen Pohádkové pexeso pro 2-6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje varianty pro začátečníky i profesionály. Autoři: Christine Basler a Alix-Kis Bouguerra

Více

Habermaaß-hra Dinosauří expedice

Habermaaß-hra Dinosauří expedice CZ Habermaaß-hra 4087 Dinosauří expedice Dinosauří expedice Dobrodružná dovedností hra pro 2-5 výzkumníků ve věku od 4 do 99 let. Autor: Günter Baars Ilustrace: Cornelia Haas Délka hry: cca. 15 minut Z

Více

Hra od Antoina Bauzy Ilustrace Gerald Guerlais Od 2 do 5 hráčů Věk od 8 let

Hra od Antoina Bauzy Ilustrace Gerald Guerlais Od 2 do 5 hráčů Věk od 8 let Hra od Antoina Bauzy Ilustrace Gerald Guerlais Od 2 do 5 hráčů Věk od 8 let Herní komponenty 3 50 karet ohňostrojů česká pravidla 8 modrých žetonů 3 červené žetony 5 duhových karet 8 (používá se jen v

Více

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci CZ Habermaaß-hra 4934 Rozruch na ledovci Rozruch na ledovci Odvážná cvrnkací hra pro 2 až 4 polární zvířátka ve věku od 5 do 9 let. Autor: Heinz Meister Ilustrace: Stephan Pricken Délka hry: cca. 15 minut

Více

Legendary Inventors. Komponenty. 20 karet vynálezců a 33 startovních žetonů znalostí:

Legendary Inventors. Komponenty. 20 karet vynálezců a 33 startovních žetonů znalostí: Legendary Inventors Cíl hry V průběhu hry se hráči budou podílet na tvorbě vynálezů a získávat patenty, aby získali co nejvíce vítězných bodů a stali se nejúspěšnějším týmem vynálezců, které kdy poznal

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

Dva proti fazolové mafii MOTIV HRY

Dva proti fazolové mafii MOTIV HRY Obsah: Dva proti fazolové mafii Hráči: 1-2 Věk: 12+ Doba hraní: 30-60 minut 20x Blaue Bohnen (Modrý) 19x Kidneybohnen 18x Feuerbohnen (Ohňový) 16x Puffbohnen (Bouchací) 16x Saubohnen (Prasečí) 14x Brechbohnen

Více

Obsah hry. Příprava hry. Přehled hry. 60 karet ptáků Každé prostředí obsahuje ptáky: 1 raritního 1 dravého 1 vzácného 2 málo běžné

Obsah hry. Příprava hry. Přehled hry. 60 karet ptáků Každé prostředí obsahuje ptáky: 1 raritního 1 dravého 1 vzácného 2 málo běžné PRAVIDLA Každý rok se ti nejnadšenější (nebo možná jen nejbláznivější) pozorovatelé ptáků připravují na velký rok, kdy se pokusí pozorovat co nejvíce ptáků. Tento rok jste se k nim rozhodli přidat i vy.

Více

Uwe Rosenberg 2006 NOMINACE

Uwe Rosenberg 2006 NOMINACE Uwe Rosenberg HRA ROKU 2006 NOMINACE Uwe Rosenberg Počet hráčů: 3-5 Věk: od 12 let Doba trvání: ca. 45 minut Obsah: 104 hracích karet 6 karet 3. fazolové pole 1 návod ke hře CÍL HRY Každý hráč obchoduje

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc Aquileia, druhé nejdůležitější město Římské říše, byla původně založena jako výspa proti barbarským útočníkům. Její vojenský původ má za následek její podivnou čtyřúhelníkovou strukturu, rozdělenou hlavními

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více