Návod na obsluhu a údržbu dílenského kompresoru UniMaster STV

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na obsluhu a údržbu dílenského kompresoru UniMaster STV"

Transkript

1 Návod na obsluhu a údržbu dílenského kompresoru UniMaster STV UNM-STV Obj. č. H UNM-STV Obj. č. H UNM-STV PT Obj. č. H UNM-STV PT Obj. č. H Únor 2007

2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. Tento návod obsahuje důležité pokyny, které zajistí Vašemu kompresoru STV a STV dlouhou životnost. Ukládejte proto tento návod neustále v blízkosti kompresorového zařízení. Celkové pokyny Používání návodu k obsluze Význam symbolů Doporučujeme: Kontroly, instalace a údržby by měly být prováděny kvalifikovanou osobou a dokumentovány v údržbové knize. P ři dotazech uvádějte sériové číslo, objednací číslo a název zařízení. Aby jste mohli rychle a racionálně přečíst návod k obsluze, máme pro vás praktické rady, jak používat tyto symboly. Tyto symboly se nacházejí vedle textů (vztahují se tedy pouze na text vedle), vedle obrázků (vztahují se ke grafice) nebo na začátku stránky (vztahují se k celkovému obsahu stránky). Pozor: Věnujte těmto symbolům nejvyšší pozornost! Čtení návodu na obsluhu! Provozovatel je povinnen přečíst návod na obsluhu a údržbu a uživatele tohoto přístroje seznámit s obsahem návodu. Pozor! Tento symbol znázorňuje důležitý popis, nebezpečné podmínky, bezpečnostní předpisy. Kompresorové zařízení je ve firmě Schneider Bohemia přezkoušeno a pečlivě zabaleno. Přesto nemůžeme vyloučit škody vzniklé při transportu. Udělejte si čas a před prvním uvedením do provozu krátce zařízení zkontrolujte. Bezpodmínečně dodržujte: Před každým uvdením do provozu zkontrolujte stav oleje. Před prvním uvedením do provozu nezapomeňte provést zkoušku správnosti směru otáček. Jištění el. prřípojení 20 A. Vzdálenost kompresoru od stěny a stropu alepoň 40 cm. Musí být zajištěno větrání popř. zateplení okolí kompresoru. 2 Schneider Bohemia

3 Obsah 1. Funkce a použití 2. Bezpečnostní předpisy 3. Popis funkcí 4. Uvedení do provozu 4.1 Místo instalace 4.2 Umístění silentbloků 4.3 Elektrické připojení 4.4 Automatické odvzdušnění pro bezzátěžový rozběh 4.5 Odběr stl. vzduchu 4.6 Zapnutí/vypnutí zařízení 5. Údržba 5.1 Sací filtr 5.2 Výměna a kontrola oleje 5.3 Mazací tabulka 5.4 Tvorba kondenzátu 5.5 Napnutí klínového řemene 5.6 Intervaly údržby 5.7 Odstavení na delší dobu 6. Hledání závad od A-L 7. Záruční podmínky 8. Nákres a seznam náhradních dílů 8.1 Nákres agregát kompresoru BK Seznam náhradních dílů BK Nákres agregát kompresoru BK Seznam náhradních dílů BK119 Technické údaje H H Sací výkon 460 l/min 650 l/min Dodávané množství 375 l/min 520 l/min Výkon motoru 3 kw 4 kw Max. tlak 10 bar 10 bar Objem vzdušníku 270 l 270 l Nejvyšší počet provozních otáček 1410 ot./min 950 ot./min Počet válců 2 2 Stupeň komprese 2 2 Množství oleje 0,9 l 0,9 l První plnění - olej: Minerální olej Napětí 400 V 400 V Jištění el. připojení 16 A 20 A L PA1 Hladina hlučnosti podle DIN (část 13, vzdálenost 1 m) 82 db (A) 83 db (A) Rozměry: délka/šířka/výška 850/830/1760 mm 850/830/1930 mm Hmotnost 135 kg 160 kg Schneider Bohemia 3

4 Dílenský kompresor H H Poz. Označení Obj.č. Obj.č. Množ. 01 Vzdušník G G Agregát kompresoru BK G G Manometr pro tlak ve vzdušníku G G Tlakový spínač G G Tlaková trubka G G Pojistný ventil E E Kulový kohout (odběr stl. vzduchu) E E Silentbloky (3 ks=1 sada) B B Mini kulový kohout (vypouštění kondenzátu) G G Elektromotor G G Handloch 1 Těsnění handlochu G G Sací filtr - vložka G G Plnící zátka oleje G G Vypouštěcí šroub oleje G G Zpětný vetil G G Vložka zpětného ventilu G G Olejoznak G G Ochranný kryt řemenu G G Klínový řemen G G Schneider Bohemia

5 1. Funkce a použití Kompresory STV a STV jsou stacionární, olejem mazaná kompresorová zažízení, vhodné k výrobě a zásobování stlačeným vzduchem do 10 bar. 2. Bezpečnostní předpisy 3. Popis funkcí kompresoru 4. Uvedení do provozu Chraňte sebe a své okolí dodržováním bezpečnostních předpisů, předejdete tím nebezpečí úrazu. - Kompresory mohou být obsluhovány a udržovány pouze zaškolenými osobami. - Provozovatel musí zajistit odpovídající podmínky pro provoz. - Zamezte přístupu dětí a domácích zvířat do provozního prostoru. - Pozorně si přečtěte návod k použití vzdušníku. - Pojistný ventil zajišťuje kompresorové zařízení proti překročení maximálního tlaku. - Při provozu zařízení se zahřeje spojovací hadice a agregát : pozor, hrozí nebezpečí popálení! - Při všech údržbách a opravách platí: Před začátkem práce vytáhněte vždy zástrčku ze zásuvky a vypusťte tlak ze vzdušníku! - Při výměně oleje: Opatrně, hrozí popálení horkým olejem! - Používejte pouze originální náhradní díly. - Opatrně, za provozu v bezprostřední blízkosti kompresoru může dojít k přerušení komunikace (hluk). Elektromotor (Poz. 11) je spojen přes klínový řemen (Pos. 20) s kompresorovým agregátem (Poz.02, dva válce, dvoustupňová komprese). Přes sací filtr (Poz. 13), který slouží jako tlumič hluku je nasáván okolní vzduch a předstlačován v prvním stupni komprese. Tento předstlačený vzduch postupuje přes mezichladič do druhého stupně komprese. Zde je vzduch na 10 bar zkomprimován. Dochlazovač je namontován na výstupu vysokého stupně tlaku, kde je vzduch ještě jednou ochlazován. Spojovací hadice (Poz. 05) vede stlačený vzduch přes zpětný ventil (Poz. 16) do vzdušníku (Poz. 01). Kompresor pracuje v přerušovaném provozu (max. 70% zapínací doby za hod). Po dosažení max. tlaku 10 barů se kompresor sám vypne. Jakmile je tlak ve vzdušníku odebrán a spínací tlak je snížen na cca 7,5 bar kompresor se znovu zapne. Tento průběh je řízen automaticky tlakovým spínačem. Vzdušník je vybaven vnitřní povrchovou úpravou. Tato speciální úprava chrání vzdušník proti prorezavění. Kompresorové zařízení je ve firmě Schneider Bohemia přezkoušeno a pečlivě zabaleno. Přesto nemůžeme vyloučit škody vzniklé při transportu. Činnost před prvním uvedením do provozu: Proveďte vizuální kontrolu zařízení. Přečtěte si návod na obsluhu, zejména pak bezpečnostní předpisy. Zkontrolujte stav oleje (viz. 5.2 "Kontrola oleje"). Zkontrolujte elektr. Připojení (viz. 4.2 "El. připojení"). Schneider Bohemia 5

6 4.1 Místo instalace Postavte svůj kompresor na chladné, suché, pokud možno bezpečné a čisté místo. Je důležité, aby teplota v místě instalace neklesla pod +5 C a nepřesáhla +35 C. Nesmí být nasávány žádné hořlavé plyny. Odstraňte z okolí kompresoru teplo vyzařující přístroje a vedení. Eventuelně proveďte větrání nebo zateplení místnosti. Musí se dbát na to, aby byl ventilátor kompresoru vzdálen od zdi min. 40 cm a p řed zařízením byl udržen volný průchod min. 1 m. Postavení na podstavec je zbytečné, podlaha však musí být rovná. Tlaková nádoba musí být ustavena tak, aby byla pokud možno přístupná ze všech stran, i pro vnitřní prohlídku a aby byl viditelný výrobní štítek. 4.2 Umístění silentbloků Nadzvihněte Váš kompresor buď zdvižným vozíkem nebo jeřábem. Vyzkoušejte, zda má zdvihací zařízení pro kompresor dostačující parametry. Hmotnost kompresoru zjistíte v kap.1 Technické údaje. Jeřáb: Upevněte břemeno vhodným pásem nebo řetězem přes konzoli. Povšiměte si, zda upevněním břemena nebudou poškozeny stavební díly kompresoru. Vidlicový zdvižný vozík: Zastrčte vidlici do konsole kompresoru. Všiměte si, zda přitom žádné stavební díly (zejména trubky a elektrický přívodní kabel) nejsou skřípnuty. Konsole Druckrohr Tlaková trubka Konsole Gabel Vidlice Obr. Nadzvinutí kompresoru 6 Schneider Bohemia

7 K 4.2 umístění silentbloků Přeneste kompresor na místo, kde bude umístěn natrvalo. Sejměte ochranné fólie ze silentbloků a přeneste je na nohy kompresoru. Gummischwingelement s fólií mit Silentblok Folie Folie Fólie 1 2 Noha Behälterfuß vzdušníku Elektrické připojení Přívodní kabel musí mít průřez alespoň 2,5 mm² a délka při výkonu motoru 4,0 kw by neměla přesahovat 10 m. Jištění by mělo být 20 A. Porovnejte napětí sítě s napětím uvedeném na typovém štítku. Tyto údaje by neměly být zaměňovány. Pozor: Při prvním uvedením do provozu musíte bezpodmínečně provést kontrolu správnosti otáček. Přesvědčte se, zda směr otáčení souhlasí se směrem šipky na krytu řemene. Jestliže ne, musíte změnit směr otáček. Pouze při správných otáčkách je ochlazování el. motoru a agregátu dostatečné k potřebnému výkonu kompresoru. K rozpojení přívodu proudu musí být před kompresor nainstalován hlavní vypínač. Pozor: Elektrické práce na zařízení na střídavý proud smějí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři. Schneider Bohemia 7

8 4.4 Automatické odvzdušnění pro bezzátěžový rozběh Kompresory STV a STV jsou vybaveny automatickým odlehčením. Při dosažení jmen. tlaku ve vzdušníku se motor automaticky vypne a tlakové potrubí (Poz.05) mezi agregátem kompresoru (Poz.02) a zpětným ventilem (Poz.16) se odvzdušní. Tím je zajištěn opětný nezatížený rozběh kompresoru. Důležité: Tento automat. odlehčovací ventil je nefunkční, pokud je kompresor během provozu zastaven vytažením zástrčky ze sítě. V tomto případě musíte před znovuspuštěním otočit tlačítkem vypnuto/zapnuto na tlakovém spínači (Poz. 04). Tím se odlehčovací ventil uvede opět do činnosti. Tento efekt se dostaví i při výpadku napětí v síti. 4.5 Odběr tlačeného vzduchu 4.6 Zap./Vypnutí - kompresoru Pro připojení kompresoru na tlakové potrubí popř. na vzdušník je nainstalován kulový kohout. Propojení od kulového kohoutu ke vzdušníku popř. k tlakovému potrubí je provedeno elastickou spojovací hadicí. Dbejte na požadovanou kvalitu stlačeného vzduchu! Pro stlačený vzduch bez kondenzátu je vhodná sušička stlačeného vzduchu. S různými typy filtrů, které jsou nainstalovány před místo odběru, je možná specifická úprava. Podstatné rozdíly podle rozsahu použití jsou: celková spotřeba vzduchu vzduch pro nástroje vzduch k dýchání Zapněte Váš kompresor poté, až si přečtete návod k použití a zejména pak bezpečnostní předpisy. Kompresor zapněte/vypněte tlakovým spímačem (Poz. 04). 5. Údržba Dodržováním všech uvedených pokynů v tomto návodu zaručíte tomuto kvalitnímu výrobku dlouhou životnost bez poruch. Pozor: Před každou údržbou popř. opravou vytáhněte elektrický kabel ze zásuvky a kompresor odvzdušněte. Všechny manometry musí ukazovat nulu! 5.1 Sací filtr Účinná filtrace nasávaného okolního vzduchu je jedna z nejdůležitějších předpokladů pro udržení dlouhodobé životnosti kompresoru. Filtrační vložky je nutno pravidelně po každých 50-ti provozních hodinách profouknout nebo podle stupně zašpinění vyměnit. 5.2 Výměna a kontrola oleje Výměna oleje: Pozor, mohlo by dojít k popálení horkým olejem. Kompresor nechte zahřát. Kompresor vypněte, zástrčku vytáhněte. Přichystejte vhodnou nádobu na starý olej. Měrku oleje vytáhněte. Výpustný olejový šroub vyšroubujte. Starý olej úplně vypusťte. Pokud se vytvoří nevhodnými provozními podmínkami (malé zatížení, velmi nízká okolní teplota) v klikové skříni kondenzát, pozná se to na mléčném zabarvení oleje. V tomto případě musíte olej okamžitě vyměnit! Prosíme, dbejte při likvidaci starého oleje na předpisy o životním prostředí. 8 Schneider Bohemia

9 Kontrola oleje: Před každým uvedením do provozu zkontrolujte stav oleje na olejoznaku. Pokud je olej na středu mezi Max. a Min., má váš kompresorový agregát optimální stav oleje (viz. obrázek vedle). Max. Optimal Min. Obr. Olejoznak Upozornění: Nemíchejte dohromady syntetický a minerální olej! Vyvarujte se přeplnění. Množství a druh oleje při prvním plnění viz. Technická data. 5.3 Mazací tabulka Minerální olej Dodavatel Označení Obj. č. Obsah Schneider Bohemia Olej pro stacionární kompresory B ,0 l Syntetický olej Dodavatel Označení Obj. č. Obsah Schneider Bohemia Syntetický olej SD 555 B B ,0 l 5,0 l 5.4 Tvorba kondenzátu Kondenzát se shromažďuje na dně vzdušníku. Je nutno jej pravidelně vyprazdňovat, nejlépe po každém použití. Otevřete pomalu mini kulový kohout (Poz. 10) na dně nádrže a nechte kondenzát pod tlakem (cca 4 bary) vypustit. Důležité: Emulgovaný olej v kondenzátu je ekologicky škodlivý. Dodržujte při jeho likvidaci zákonné pokyny. Množství vytvořeného kondenzátu je závislé na zátěži a okolní teplotě kompresoru. 5.5 Klínový řemen Napnutí klínového řemene musí být pravidelně kontrolováno a dle potřeby dotahováno. Zkouška napnutí klínového řemene: Demontujte ochranný kryt řemene. Pokuste se pohnout klínovým řemenem po směru šipky, tak jak znázorněno na vedlejším obrázku. Při pohyblivosti 1,5 cm má Váš kompresor optimální napnutí klínového řemene. Není-li napnutí v pořádku, povolte šroubení elektromotoru na konsole. Díky podélnému výřezu krytu je možno celý motor posunout tak, aby bylo možno stupňovité nastavení. Přitáhněte opět povolené šrouby; a nasaďte ochranný kryt řemene. Schneider Bohemia 9

10 5.6 Intervaly údržby Činnost Interval Kontrola stavu oleje Denně popř.před každým uvedením do provozu Výměna oleje 1. Výměna oleje Po 50 provozních hodinách 2. Výměna oleje Po jednom roce Poté Ročně U syntetického oleje Každé 2 roky Vypouštění kondenzátu Minimálně týdně, nejlépe denně,popř. po každém použití Sací filtr kontrola Týdně vyfoukání po 50 provozních hodinách výměnana podle stupně znečištění Klínový řemen Kontrola napětí měsíčně dotáhnutí dle potřeby Čištění zpětného ventilu ročně Pozor: nejprve vypusťte vzduch ze vzdušníku! Vzdušník Vnitřní kontrola každých 5 let Zkouška tlakem vody každých 10 let Intervaly platí pro "normální" provozní podmínky (okolní teplota, vlhkost vzduchu a zátěž). Při extrémních provozních podmínkách tyto intervaly zkraťte. Dbejte na čistá a bezprašná chladicí žebra na válci, hlavě válce a dochlazovači. Po prvních 10 provozních hodinách musíte dotáhnout všechna šroubová spojení, obzvlášť šrouby na hlavě válce. 10 Schneider Bohemia

11 5.7 Odstavení na delší dobu 6. Hledání závad od A - L Vnitřní konzervace. To platí také, pokud je zařízení vyrobené a teprve po delší době se uvede do provozu. Postupujte podle následujících bodů: Kompresor nechat zahřát chodem. Kompresorový olej nechat úplně vypustit. Naplnit ochranným olejem proti korozi. Zařízení nechat cca. 10 minut zahřát chodem. Sundat sací filtr. Nalít trochu ochranného oleje proti korozi do sacího otvoru. Ochranný olej proti korozi vypustit. Sací filtr namontovat a utěsnit lepicí páskou odolnou proti vodě. Vypustit kondenzát. Přes kulový kohout vypustit zbytek tlaku, kulový kohout uzavřít. Kompresor uskladnit do sucha (žádné teplotní výkyvy). Důležité a nezapomenout: Při opětovném uvedení do provozu naplňte kompresorový olej. Vyvstalé poruchy a jejich možné příčiny. Odstranění A. Kompresor se po zapnutí nespustí: - Tlak v nádobě je vyšší než zapínací tlak - Vypouštějte tlak z nádoby, dokud se automaticky nezapne tlakový spínač - Vadné el. napájení - Přívod proudu zkontrolujte - Teplotní relé vypnulo - Krátký čas počkejte, teplotní relé vyresetujte, kompresor opět zapněte. - Relé vyměňte. - Tlakový spínač je defektní - Tlakový spínač vyměňte B. Kompresor běží stále nevypíná : - Sací filtr je silně znečištěn - Filtr vyčistěte nebo vyměňte - Pneum. nářadí má příliš vysokou spotřebu vzduchu - Přezkoušet spotřebu vzduchu popř. se obrátit na odborníka - Netěsnosti na kompresoru - Lokalizujte netěsnosti, vyrozumte servis - Netěsnost sítě se stl. vzduchem - Lokalizujte netěsnosti, odstraňte závadu C. Kompresor se při dosažení zapínacího tlaku nerozběhne, ale pouze vrčí : - Síťový přívod má nepřípustnou - Přezkoumejte délku síťového délku nebo je průřez vodiče příliš malý přívodu a průřez vodiče (kap. 7.2 Elektrické připojení ) Schneider Bohemia 11

12 k 6. Hledání závad od A L Vyvstalé poruchy a jejich možné příčiny. Odstranění D. Teplotní relé často vypíná: - Relé vypíná - Zkontrolujte el. připojení (viz. schéma el. zapojení) E. Při provozu uniká stl. vzduch ze zásobníku přes zpětný ventil až na spínací tlak. - Netěsný odlehčovací ventil - Odlehčovací ventil vyčistěte nebo vyměňte F. Při klidu uniká stl. vzduch ze zásobníku přes zpětný ventil až k poklesu na spínací tlak : - Zpětný ventil netěsní nebo je defektní - Zpětný ventil vyčistit nebo vyměnit Pozor: Vzdušník je pod tlakem, vypusťte nejprve tlak! G. Kompresor často zapíná: - Příliš mnoho kondenzátu ve - Kondenzát vypusťte vzdušníku - Kompresor je přetížen - viz. bod B. H. Pojistný ventil propouští stl. vzduch: - Tlak ve vzdušníku je vyšší než nastavený tlak - Tlakový spínač znovu nastavit popř. vyměnit - Pojistný ventil je vadný - vyměňte pojist. ventil I. Nepříjemný hluk při provozu: - Klínový řemen nebo řemenice se třou o kryt řemene - Najděte toto místo a závadu odstraňte - Klínový řemen proklouzává - Klínový řemen napněte K. Agregát kompresoru je příliš horký: - Nedostatečný přívod vzduchu - Bezpečně postavte a zajistěte dostatečný přívod vzduchu (min. 40 cm ode zdi) - Špatný směr otáčení - Elektrickou přípojku přepólovat (viz. El. připojení ) L. Hladina oleje stoupá, aniž by byl doplňován: - Kondenzát shromážděn v oleji - Kompresor je poddimenzován 12 Schneider Bohemia

13 7. Záruční podmínky Podkladem pro nároky na záruku je úplně vyplněná záruční karta,příp. kupní doklad. Na škody, které vznikly neodborným používáním kompresoru, se záruka nevztahuje. Při dotazech prosíme o sdělení dat, jako je datum zakoupení, označení typu kompresoru na štítku a výrobní číslo. Schneider Bohemia poskytuje na kompresory STV a STV záruku: dle doby uvedené v záručním listě. 10 let na vzdušník proti prorezavění. 10 let na dodávku náhradních dílů. Ze záruky jsou vyloučeny: - rychle opotřebitelné díly (vložka sacího filtru, klínový řemen). - škody, způsobené přetížením kompresoru. - škody, způsebené nesprávným používáním. - škody, způsobené vadným elektrickým připojením. - Škody,způsobené nedostatečnou údržbou. - škody, způsobené nesprávnou instalací. - škody, způsobené velkým množstvím prachu. Při použití jiných než originálních náhradních dílů ztrácíte nárok na uplatnění záruky. LIKVIDACE: - Obaly likvidujte obvyklým způsobem jako běžný komunální odpad. - Znehodnocené, opotřebené a nepoužitelné výrobky předejte k likvidaci některému z našich servisních středisek. Schneider Bohemia 13

14 8. Expluatační nákresy a seznamy náhradních dílů 8. 1 Expluatační nákres agregátu kompresoru BK Seznam náhradních dílů agregátu kompresoru BK 113 Poz. Obj. č. Označení Množ G Šroub M 5 x G Krycí deska klikové skříně G Gumová přísavka G Kliková skříň G Kuličkové ložisko 6206-CMM;DIN G Simering G Kryt ložiska G Šroub M 6 x G Ventilátor G Podložka 9 x 36 x 4 mm G Šestihranný šroub M 8 x Schneider Bohemia

15 Poz. Obj. č. Označení Množ G Vypouštěcí šroub oleje G Olejoznak s těsněním G Šroub M 6 x G Kryt klikové skříně G Plnící šroub oleje G Kuličkové ložisko 6205; DIN G Šroub válce M 8 x G Klínek G Kliková hřídel G Šály (sada = 2 kusy) G Ojnice G Pojistka pístního čepu (HD) G Pístní čep (HD) G Píst (HD) G Pístní kroužek (HD) G Píst komplet (HD) G Ojnice G Pojistka pístního čepu (ND) G Pístní čep (ND) G Píst (ND) G Pístní kroužek (ND) G Píst komplet (ND) G Válec G Ventilová deska komplet G Hlava válce G Dochlazovač G Šroub Tap-Tite G Pojistný ventil 16,5 bar; R1/4 a G Upnutí sacího filtru G Šroub M 6 x G Vložka sacího filtru G Pouzdro sacího filtru G Sací filtr komplet (Poz. 420 / 430) G Pojistný ventil 1/4 a G Šestiranný šroub M 8 x G Kryt ventilátoru G Závěsné poutko G Šroub M 5 x G Mezichladič G Deska pro mezichladič G Šroub M 6 x G Sada těsnění komplet 1 Schneider Bohemia 15

16 8.3 Expluatační nákres agregátu kompresoru BK Seznam náhradních dílů agregátu kompresoru BK 119 Poz. Obj. č. Označení Množ G Šroub M 5 x G Krycí deska klikové skříně G Gumová přísavka G Kliková skříň G Kuličkové ložisko 6206-CMM; DIN G Simering G Kryt ložiska G Šestihranný šroub M 8 x G Ventilátor G Podložka 9 x 36 x 4 mm G Šestihranný šroub M 8 x Schneider Bohemia

17 Poz. Obj. č. Označení Množ G Vypouštěcí šroub oleje R1/4 a G Olejoznak s těsněním G Šroub M 6 x G Kryt klikové skříně G Plnící šroub oleje G Kuličkové ložisko 6205; DIN G Šroub válce M 8 x G Kliková hřídel G Klínek G Ojnice G Píst (HD) G Pístní čep (HD) G Pojistka pístního čepu (HD) G Pístní kroužek (HD) G Píst komplet (HD) G Pístní čep (ND) G Píst (ND) G Pístní kroužek (ND) G Píst komplet (ND) G Válec G Ventilová deska komplet G Pouzdro sacího filtru G Vložka sacího filtru G Šroub M 6 x G Upnutí sacího filtru G Sací filtr komplet (Poz. 340 / 350) G Pojistný ventil 16,5 bar; 1/4 a G Šroub Tap-Tite G Dochlazovač G Hlava válce G Pojistný ventil 1/4 a G Šestiranný šroub M 10 x G Kryt ventilátoru G Závěsné poutko G Šroub M 6 x G Mezichladič G Deska pro mezichladič G Šroub M 6 x G Šroub M 4,2 x G Šroub 4,2 x G Distanční pouzdro 10 x 2 x 10 mm G Sada těsnění komplet 1 Schneider Bohemia 17

18 9. Adresa dovozce Schneider Bohemia, spol. s r.o. Sulkov Líně, okr. Plzeň-sever Tel.: Fax: Informace o odborných prodejnách a servisních místech na území celé ČR najdete na Technické změny vyhrazeny. Zobrazení se může odlišovat od skutečnosti. 18 Schneider Bohemia

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Návod na obsluhu a údržbu kompresoru UNM-STH 460-10-90 Obj. č. H 112 013 UNM-STH 650-10-90 Obj. č. H 200 099 Duben 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320 Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Dr. Sonic 320 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Dříve než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento návod, neboť obsahuje

Více

nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru

nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru Návod na obsluhu a údržbu nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru Obj. č. D 322 311 Duben 2006 Vážený zákazníku děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s nýtovacími

Více

Návod na obsluhu a údržbu. Zásobníku na barvu typ FDB 2. Obj. č. D 040 056

Návod na obsluhu a údržbu. Zásobníku na barvu typ FDB 2. Obj. č. D 040 056 Návod na obsluhu a údržbu Zásobníku na barvu typ FDB 2 Obj. č. D 040 056 Červen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé

Více

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314 Návod na obsluhu a údržbu pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru Obj. č. D 322 314 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Návod na obsluhu a údržbu kompresoru UniMaster 650-10-50 D Obj. č. A 777 999 UniMaster 650-10-90 D Obj. č. A 777 007 Květen 2006 Děkujeme za důvěru, kterou jste věnovali nám a našemu výrobku. Nejdříve

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru Obj. č. D 322 678 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu

Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu Obj. č. D 322 658 Leden 2005 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte

Více

Návod na obsluhu a údržbu. excentrické brusky typ HW 148. Obj. č. D 322 702

Návod na obsluhu a údržbu. excentrické brusky typ HW 148. Obj. č. D 322 702 Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 148 Obj. č. D 322 702 Říjen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152 Návod na obsluhu a údržbu přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG Obj. č. D 040 152 Leden 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům.

Více

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703 Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5 Obj. č. D 322 703 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete

Více

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor BaseMaster 250-10-50 W

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor BaseMaster 250-10-50 W Návod k obsluze a údržbě pro kompresor BaseMaster 250-10-50 W Obj. č. A 111 003 Červen 2006 Děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento

Více

Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L

Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L Obj. č. D 322 288 Červen 2001 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

Návod na obsluhu a údržbu. vibrační brusky typ HW 220. Obj. č. D 322 707. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.

Návod na obsluhu a údržbu. vibrační brusky typ HW 220. Obj. č. D 322 707. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint. Návod na obsluhu a údržbu vibrační brusky typ HW 220 Obj. č. D 322 707 Březen 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4" typ HW 760 A-L

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4 typ HW 760 A-L Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4" typ HW 760 A-L Obj. č. D 322 590 Leden 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Návod na obsluhu a údržbu. stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP. Obj. č. D 030 063. Vážený zákazníku,

Návod na obsluhu a údržbu. stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP. Obj. č. D 030 063. Vážený zákazníku, Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP Obj. č. D 030 063 Vážený zákazníku, Listopad 2004 děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného

Více

Návod na obsluhu a údržbu vrtačky typ 3/8" HW 525 L

Návod na obsluhu a údržbu vrtačky typ 3/8 HW 525 L Návod na obsluhu a údržbu vrtačky typ 3/8" HW 525 L Obj. č. D 322 642 Prosinec 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu tryskací zařízení typ DSG (hadice 5 m) Obj. č. D 040 062 a tryskací zařízení typ DSG (hadice 10 m) Obj. č. D 040 096 Stav k 09/00 G 880 183 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou

Více

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. SilentMaster 50-8-9 W. Obj. č. A 333 004

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. SilentMaster 50-8-9 W. Obj. č. A 333 004 Návod k obsluze a údržbě pro kompresor SilentMaster 50-8-9 W Obj. č. A 333 004 Červenec 2006 2 Schneider Bohemia Děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem. Obj. č. D 322 668

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem. Obj. č. D 322 668 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem Obj. č. D 322 668 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete se šroubovákem pracovat

Více

Návod na obsluhu a údržbu. příklepového utahováku SGS 1/2" HW 141. Art.-Nr. D 327 400

Návod na obsluhu a údržbu. příklepového utahováku SGS 1/2 HW 141. Art.-Nr. D 327 400 Návod na obsluhu a údržbu příklepového utahováku SGS 1/2" HW 141 Art.-Nr. D 327 400 Březen 2006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu předfiltru typ DVP 6 až typ DVP 160 mikrofiltru typ DFP 6 až typ DFP 160 filtru s aktivním uhlím typ DAP 6 až typ DAP 160 Stav k 11/07 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro

Návod na obsluhu a údržbu pro Návod na obsluhu a údržbu pro Příklepový Obj. č. D 327 340 Příklepový v sadě Obj. č. D 327 347 Kombi-sada příklepový a ráčnový Obj. č. D 327 348 Ráčnový Obj. č. D 322 266 Ráčnový - v sadě Obj. č. D 322

Více

Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200. Obj. č. D 030 405 1,2

Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200. Obj. č. D 030 405 1,2 Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200 Obj. č. D 030 405 1,2 Květen 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé

Více

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. CompactMaster 300-10-20 W. Obj. č. A 222 005

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. CompactMaster 300-10-20 W. Obj. č. A 222 005 Návod k obsluze a údržbě pro kompresor CompactMaster 300-10-20 W Obj. č. A 222 005 Červen 2006 Děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento

Více

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. CompactMaster 200-8-12 W-bezolejový. Obj. č. A 222 007

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. CompactMaster 200-8-12 W-bezolejový. Obj. č. A 222 007 Návod k obsluze a údržbě pro kompresor CompactMaster 200-8-12 W-bezolejový Obj. č. A 222 007 Červen 2006 Děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro. Spritzboy. Spritzboy V 4 A, 40 l. Obj. č. D 040 063. Obj. č. D 040 086

Návod na obsluhu a údržbu pro. Spritzboy. Spritzboy V 4 A, 40 l. Obj. č. D 040 063. Obj. č. D 040 086 Návod na obsluhu a údržbu pro Spritzboy Obj. č. D 040 063 Spritzboy V 4 A, 40 l Obj. č. D 040 086 Říjen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte

Více

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. CompactMaster 560-10-20 D. Obj. č. A 222 008

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. CompactMaster 560-10-20 D. Obj. č. A 222 008 Návod k obsluze a údržbě pro kompresor CompactMaster 560-10-20 D Obj. č. A 222 008 Červenec 2006 Děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy 03 591 A411 CZ Obsah 1. Všeobecné údaje 2 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 2 1.2 Konstrukce a popis funkce 2 1.3 Technická data 3 1.4 Oblast použití

Více

Návod na používání stříkací pistole Optimal 2000 M - HVLP

Návod na používání stříkací pistole Optimal 2000 M - HVLP Návod na používání stříkací pistole Optimal 2000 M - HVLP Obj:-č. D 030 185 Stav k 1/99 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevený zájem o náš výrobek. Před tím, než začnete se zakoupenou stříkací pistolí

Více

dílenského kompresoru typ ZPM-STH 750-15-500

dílenského kompresoru typ ZPM-STH 750-15-500 Návod na údržbu a obsluhu dílenského kompresoru typ ZPM-STH 750-15-500 Obj. č. H 113 007 Duben 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s kompresorem pracovat,

Více

(CS) Překlad původního návodu k používání

(CS) Překlad původního návodu k používání (CS) Překlad původního návodu k používání XK0054D1.fm Betriebsanleitung DEUTSCH DEUTSCH 1. Das Gerät im Überblick 9 10 1 8 7 6 2 5 4 3 1 Verdichter 2 Druckbehälter 3 Ablass-Schraube für Kondenswasser 4

Více

Originál návodu k obsluze Část 1 I/1 Část 2 II/1

Originál návodu k obsluze Část 1 I/1 Část 2 II/1 Originál návodu k obsluze Část 1 I/1 Část 2 II/1 CPM 160-8-2 W-oilfree A 222 002 G870521_001 2008/12/jbrg-08 Obsah - Část 1 1.1 Všeobecné pokyny... 1 1.2 Obsah dodávky... 1 1.3 Řádné použití... 1 1.4

Více

Návod na obsluhu a údržbu přístroje na huštění pneumatik RM. Obj. č. D 040 011

Návod na obsluhu a údržbu přístroje na huštění pneumatik RM. Obj. č. D 040 011 Návod na obsluhu a údržbu přístroje na huštění Obj. č. D 040 011 Květen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s přístrojem na huštění pneumatik pracovat,

Více

Návod k použití a montáž pro

Návod k použití a montáž pro Návod k použití a montáž pro Navíjecí buben automatický Typ SA 7 A Obj. číslo D 312 510 Navíjecí buben automatický Typ SA 9 A Obj. číslo D 312 514 Navíjecí buben automatický Typ SA 10 A Obj. číslo D 312

Více

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Návod k pouïití HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max. dopravované množství Max.

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux LT35 LT300 Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 7 747 0 543-09/006 CZ Obsah Všeobecné informace........................................

Více

Návod na obsluhu a údržbu dílenského kompresoru UNM-STH 385-10-90. Obj.-č. H 112 012

Návod na obsluhu a údržbu dílenského kompresoru UNM-STH 385-10-90. Obj.-č. H 112 012 Návod na obsluhu a údržbu dílenského kompresoru UNM-STH 385-10-90 Obj.-č. H 112 012 Duben 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Návod na obsluhu, montáž a údržbu kondenzačních sušiček

Návod na obsluhu, montáž a údržbu kondenzačních sušiček Návod na obsluhu, montáž a údržbu kondenzačních sušiček DK 500 VIA Obj. č. H 609 050 DK 3000 VIA Obj. č. H 609 300 DK 000 VIA Obj. č. H 609 00 DK 4000 VIA Obj. č. H 609 400 DK 600 VIA Obj. č. H 609 60

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Originál návodu k obsluze Část 1 I/1 Část 2 II/1 UNM 510-10-90 D A 714 000. G870534CZ_001 2010/01/jbrg-08

Originál návodu k obsluze Část 1 I/1 Část 2 II/1 UNM 510-10-90 D A 714 000. G870534CZ_001 2010/01/jbrg-08 Originál návodu k obsluze Část 1 I/1 Část 2 II/1 UNM 510-10-90 D A 714 000 G870534CZ_001 2010/01/jbrg-08 16 10 07 08 19 1a 11 14 01 17 18 13 12 02 03 05 04 06 1b 09 2a 4a 5a 6a 7a 8a 8b Schneider Druckluft

Více

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit.

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit. Děkujeme Vám za výběr měchového čerpadla typu KBR. Tento návod slouží k zajištění správné a bezpečné obsluhy a údržby čerpadla. K maximálnímu využití čerpadla a zajištění jeho bezpečného, dlouhodobého

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho NÁVOD K OBSLUZE Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho Domácí vodárna HWA 800 K Obj. číslo 94206 Domácí vodárna HWA 1200 IC Obj. číslo 94207 nářadí s.r.o. Před spuš těním je nutno si důkladně pročís

Více

Návod k pouïití. HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M

Návod k pouïití. HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M Návod k pouïití HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max.

Více

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PÍSTOVÉ KOMPRESORY PROFESSIONAL TYP: PKS 245/50, PKS 245/100, PKS 335/50, PKS 335/100 OBSAH 1. Úvod 8. Uvedení do provozu a obsluha 2. Technické údaje 9. Údržba 3. Bezpečnostní

Více

Návod k použití. Odsávačka Miniaspir T. CH-03-03-071116-Odsávačka Miniaspir T

Návod k použití. Odsávačka Miniaspir T. CH-03-03-071116-Odsávačka Miniaspir T Návod k použití Odsávačka Miniaspir T Blahopřejeme Vám k nákupu tohoto odsávacího přístroje a děkujeme Vám za Vaši důvěru. Připomínáme Vám, že na www.flaemnuova.it naleznete informace o kompletní produktové

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

Návod k používání navijáku a návijáku s hadicí

Návod k používání navijáku a návijáku s hadicí Návod k používání navijáku a návijáku s hadicí Typ FZ 1 - obj.-č. D 070 004 0,4 až 1,0 kg Typ FZ 2 - obj.-č. D 070 005 1,0 až 2,0 kg Typ FZ 3 - obj.-č. D 070 006 2,0 až 3,0 kg Typ FZ 4 - obj.-č. D 070

Více

Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL

Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL Technické údaje HWW 3000/20 G, HWW 4000/ 20 GL Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max. dopravované množství Max.

Více

Pískovací pistole # 40046 # 41464. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok

Pískovací pistole # 40046 # 41464. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok Pískovací pistole # 40046 # 41464 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE

Více

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Návod k obsluze Technické informace o produktu Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 2. Technické údaje 4 3. Doprava, balení 5 4. Návod k montáži

Více

Návod na obsluhu a údržbu. tryskací pistole. Obj. č. D PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory

Návod na obsluhu a údržbu. tryskací pistole. Obj. č. D PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory Návod na obsluhu a údržbu tryskací pistole Obj. č. D 030 034 Listopad 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete

Více

KOMPRESORY. Model 750 / 10 / 90 Objednací číslo 50059 NÁVOD K OBSLUZE. Pístový kompresor s olejovou náplní

KOMPRESORY. Model 750 / 10 / 90 Objednací číslo 50059 NÁVOD K OBSLUZE. Pístový kompresor s olejovou náplní rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ZÁRUČNÍ LIST nářadí s.r.o. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

KDR 802 odsavač pilin a třísek

KDR 802 odsavač pilin a třísek odsavač pilin a třísek Návod k používání aktualizace 7/ 2010 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 517 50 Častolovice Czech Republic

Více

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA 1.1 Název a adresa výrobce SEA-LAND S.R.L. Via E. Mattei, 25 I-35038 TORREGLIA (PD) Itálie 1.2 Identifikace čerpadla a) popis: čerpadla pro čerpání nafty

Více

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 1/18 Přečerpávací zařízení odpadních vod DrainLift S Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 2/18 Obsah 1 Všeobecně 3 1.1 Účel použití

Více

PRO 1100 A # 75800. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany

PRO 1100 A # 75800. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany PRO 1100 A Čeština 3 English 7 Français xx Dansk xx Čeština xx Slovenčina xx Nederlands xx Italiano xx Norsk xx Svenska xx Magyar xx Hrvatski xx Slovenščina xx Româneşte xx Български xx Bosanski xx Srpski

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Návod k obsluze Obsah: 1. Obecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technické údaje 1.4 Oblast použití 1.5 Požadavky na místo instalace 2. Obecné

Více

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Bezpečnostní symboly použité na stroji

Bezpečnostní symboly použité na stroji Bezpečnostní symboly použité na stroji DŮLEŽITÉ: Následující značky se nacházejí na Vašem zařízení nebo v přiloženém prospektu výrobku. Před použitím zařízení je důležité seznámit se s významem každé značky.

Více

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Obj.č. 3936 LI Equi Clip Perfekt (TYP 1400-2-TD) 1 Obsah 1 Bezpečnostní předpisy... strana 3-4 1.1 Všeobecné 1.2 Symboly a výstražné pokyny 1.3 Použití, odpovídající

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem UŽIVATELSKÝ MANUÁL řada AOE Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem 2 OBSAH Bezpečnostní požadavky 3 Úvod 5 Použití 5 Obsah balení 5 Označení přístroje 5 Základní technické parametry 5 Konstrukce

Více

Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen

Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen 400/10/50 N #50015 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen 1 14 12 11 4 6 13 5 7 2 1 10 9 8 3 2 230 V~50 Hz 40 kg 2,2 kw/3 PS S3 (50%) ca. 395 l/min ca. 250 l/min 10 bar

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo 1 2 1 5 6 2 3 4 7 9 10 8 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Pro výrobek Duo od firmy Allaway vždy používejte mikrofiltr. 9 6 Instalace a používání kvalitního

Více

Malý průtokový ohřívač M 3..7

Malý průtokový ohřívač M 3..7 DE EN FR NL PL CS SK NO SV BG FI PT ES 3 19 35 52 69 85 101 117 132 148 164 180 196 Malý průtokový ohřívač M 3..7 Pokyny k instalaci a provozu Instantaneous water heater M 3..7 Operating and installation

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R Zásobníky teplé vody 6 720 615 370-00.1RS Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R 6 720 812 886 (2014/09) CZ Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150 Werkzeugmaschinen Návod k obsluze BSM 75 BSM 50 Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste se rozhodl pro tento kvalitní stroj společnosti FLOTT! Koupí tohoto výrobku společnosti FLOTT jste získali stroj, který

Více

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30 RU 24 NDT Návod k použití CZ 9000-608-26/30 CZ 2 9000-608-26/30 2016/06/06 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace...4 1.1 Směrnice...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.5 Použití

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/9 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

REGULÁTOR TLAKU MRP. manometrické tlaky Vstup G1/8 G1/4 Instalační poloha µm libovolná. max

REGULÁTOR TLAKU MRP. manometrické tlaky Vstup G1/8 G1/4 Instalační poloha µm libovolná. max REGULÁTOR TLAKU MRP Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za Vaši důvěru v naše výrobky. Na následujících stránkách naleznete technická data, nezbytná pro bezporuchovou instalaci a údržbu těchto pneumatických

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/8 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

Register and win! www.kaercher.com BPE 4000/45 AUTO CONTROL

Register and win! www.kaercher.com BPE 4000/45 AUTO CONTROL BPE 4000/45 AUTO CONTROL Deutsch 5 Magyar 15 Čeština 25 Slovenčina 35 Slovenščina 45 Româneşte 55 Hrvatski 65 Srpski 75 Български 85 Türkçe 96 Register and win! www.kaercher.com 59631320 06/11 2 3 6.997-350.0

Více

Fi l t rační oběhové čerpadl o

Fi l t rační oběhové čerpadl o Ve r z e 1.1 česká Fi l t rační oběhové čerpadl o Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 261 47 OBSAH VÝKRES DÍLŮ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

Návod na obsluhu a údržbu pistole na kartuše KP 310. Obj. č. D

Návod na obsluhu a údržbu pistole na kartuše KP 310. Obj. č. D Návod na obsluhu a údržbu pistole na kartuše KP 310 Obj. č. D 040 137 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete

Více

Návod k obsluze. Protahovačka ADH 200 ADH 250. Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze pro případné další použití.

Návod k obsluze. Protahovačka ADH 200 ADH 250. Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze pro případné další použití. Návod k obsluze Protahovačka ADH 200 ADH 250 Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze pro případné další použití. 9.2.2011 ADH 200 / ADH 250 Protahovačka Všechna práva vyhrazena Holzstar Holzbearbeitungsmaschinen

Více

Soustruh na dřevo HDB350. Návod k obsluze

Soustruh na dřevo HDB350. Návod k obsluze Soustruh na dřevo HDB350 Návod k obsluze OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis přístroje 5 Uvedení do provozu 6 Údržba

Více

UKOSOVACÍ A ODJEHLOVACÍ SYSTÉM S VARIABILNÍM ÚHLEM B 3 Stacionární stolní provedení Obj. č. 28 220

UKOSOVACÍ A ODJEHLOVACÍ SYSTÉM S VARIABILNÍM ÚHLEM B 3 Stacionární stolní provedení Obj. č. 28 220 UKOSOVACÍ A ODJEHLOVACÍ SYSTÉM S VARIABILNÍM ÚHLEM B 3 Stacionární stolní provedení Obj. č. 28 220 Návod na obsluhu Zákazník Model Sériové číslo Rok ZMĚNA VYHRAZENA 1 Před použitím : Před použitím si vždy

Více

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

Pásová a kotoučová bruska BBTS500

Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Verze 1.1 Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Návod k obsluze CE Číslo artiklu: 101 23 Označení artiklu: BBTS500 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

Generátor GSE 2700 ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. nářadí s.r.o. VÝROBEK: TYP: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Razítko a podpis prodejny:

Generátor GSE 2700 ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. nářadí s.r.o. VÝROBEK: TYP: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Razítko a podpis prodejny: nářadí s.r.o. ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE VÝROBEK: TYP: Razítko a podpis prodejny: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Generátor GSE 2700 Obj. číslo 40628 Datum prodeje: Číslo výrobku Číslo zakázky

Více

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1. INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE CELOSVĚTOVĚ Návod k obsluze059d Plynová membránová čerpadla N 0150 ANE N 0150 ATE N 0150 STE N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.2 STE N

Více

Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8. Original operating instructions/spare parts list*) 9-13

Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8. Original operating instructions/spare parts list*) 9-13 Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Telefon: 07024/804-0 Telefax: 07024/804-608 http://www.festool.com VAC SYS VP Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8 Original operating instructions/spare

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

FILTR-REGULÁTOR MFRS PRO MALÉ KOMPRESORY

FILTR-REGULÁTOR MFRS PRO MALÉ KOMPRESORY FILTR-REGULÁTOR MFRS PRO MALÉ KOMPRESORY Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za Vaši důvěru v naše výrobky. Na následujících stránkách naleznete technická data, nezbytná pro bezporuchovou instalaci a údržbu

Více

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Odsavač par Model 6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Návod k použití a instalaci OD 9 1 2 3* 4 2 a b c 3 5 4 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu sledujte také obrázky na prvních stranách, na které

Více

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ Vzduchový kompresor Návod k použití Bezolejový typ Důležité!! Pozorně pročtěte tento návod před začátkem instalace. Informace platí pro všechny obdobné modely. El. napájení Model č. Výrobní číslo Datum

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Janser GmbH Maschinen, Fachwerkzeuge, Arbeitskleidung E-mail: info@janser.com Internet: www.janser.com Böblinger Straße 91 71139 Ehningen NĚMECKO Telefon: +49 / 7034 / 127-0 Fax:

Více

Návod na obsluhu a údržbu. navíjecího bubnu s hadicí. typ SA 10. Obj. č. D 312 540

Návod na obsluhu a údržbu. navíjecího bubnu s hadicí. typ SA 10. Obj. č. D 312 540 Návod na obsluhu a údržbu navíjecího bubnu s hadicí typ SA 10 Obj. č. D 312 540 Listopad 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete se zakoupeným navíjecím

Více