UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem"

Transkript

1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL řada AOE Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem

2 2 OBSAH Bezpečnostní požadavky 3 Úvod 5 Použití 5 Obsah balení 5 Označení přístroje 5 Základní technické parametry 5 Konstrukce a princip fungování 6 Montáž a příprava k práci 7 Zapojení do elektrické sítě 9 Údržba 12 Odstranění poruch 12 Pravidla pro skladování a přepravu 12 Záruky výrobce 13 Potvrzení o převzetí 14 Informace o prodávajícím 14 Potvrzení o montáži 14 Záruční list 15

3 АОЕ 3 BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY Před provozem a montáží zařízení si pečlivě přečtěte tento uživatelský manuál. Při instalaci a provozu zařízení je nutno dodržovat požadavky tohoto uživatelského manuálu, a rovněž splňovat všechny platné místní a národní stavební, elektrické a technické normy a pravidla. Určitě si přečtěte upozornění v tomto manuálu, protože obsahují informace týkající se vaší bezpečnosti. Nedodržení pravidel a upozornění tohoto manuálu může vést ke zranění nebo poškození zařízení. Po přečtení manuálu jej uchovávejte po celou dobu životnosti zařízení. Předáte-li ovládání jinému provozovateli, je nezbytné mu předat i tento uživatelský manuál. Význam symbolů použitých v manuálu: POZOR! ZAKÁZÁNO! BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI MONTÁŽI JEDNOTKY Montáž a opravy zařízení lze provádět pouze po jeho odpojení od elektrické sítě. Je zakázáno provozovat jednotku mimo rozpětí teplot uvedených v tomto manuálu, jakožto i v agresivním a výbušném prostředí. Neumísťujte ohřívače nebo jiné spotřebiče v blízkosti síťového kabelu zařízení. Při zapojení jednotky do elektrické sítě nepoužívejte poškozené zařízení a vodiče. Dbejte zvýšené opatrnosti při práci s elektrickým nářadím při montáži jednotky. Při vybalování zařízení buďte opatrní Neměňte délku síťového kabelu sami. Neohýbejte síťový kabel. Zabraňte poškození síťového kabelu. Používejte jednotku pouze k jejímu přímému účelu.

4 4 OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU JEDNOTKY AOE Neobsluhujte jednotku vlhkýma rukama. Nemyjte zařízení vodou. Davejte pozor, aby se voda nedostala na elektrické součásti jednotky. Neblokujte vzduchový vstup a výstup jednotky během provozu. ON OFF Při údržbě odpojte zařízení od napájecí sítě. Nedovolujte dětem, aby pracovaly s tímto zařízením. Zabraňte poškození síťového kabelu během provozu. Nepokládejte na síťový kabel cizí předměty. Neskladujte v blízkosti jednotky výbušné nebo hořlavé látky. Neotevírejte zařízení během provozu. V případě vzniku nežádoucích zvuků, pachů a kouře, odpojte zařízení od napájecí sítě a obraťte se na servisní středisko. Nesměřujte proud vzduchu z jednotky na přístroje pracující na principu spalování nebo na hořící svíčky.

5 АОЕ 5 Tento uživatelský manuál je spojen s technickým popisem, provozním předpisem, technickým osvědčením výrobku a obsahuje informace o instalaci a montáži vzduchové topné jednotky s elektrickým ohřívačem AOE (dále jen zařízení/jednotka). ÚVOD POUŽITÍ Zařízení je určeno pro vytápění středních a velkých prostor: průmyslové haly, sklady, dílny, tělocvičny, nákupní pavilony, skleníky apod. Zařízení jsou určena pro provoz v lokalitách s mírným a chladným podnebím. Přepravovaný vzduch nesmí obsahovat hořlavé nebo výbušné příměsi, reaktivní výpary chemikalií, hrubý prach, saze, mastnoty, lepivé látky, vláknité materiály nebo příměsi, kde je možnost vzniku toxinů, patogenů a jiných látek. ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO K POUŽÍVÁNÍ DĚTMI NEBO OSOBAMI S OMEZENÝMI SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI, NEBO OSOBAMI, KTERÉ NEBYLY NÁLEŽITĚ ZAŠKOLENY. MANIPULOVAT JEDNOTKOU SMÍ POUZE OSOBY PO PŘÍSLUŠNÉM ZAŠKOLENÍ. JEDNOTKA MUSÍ BÝT NA INSTALOVÁNA MIMO DOSAH DĚTÍ. jednotka AOE 1 ks; uživatelský manuál 1 ks.; obal přístroje - 1 ks. OBSAH BALENÍ OZNAČENÍ PŘÍSTROJE АОЕ ХХ Výkon ohřívače, kw Typ jednotky AOE - elektrická topná jednotka ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Zařízení se používá v uzavřených prostorech při teplotě okolního vzduchu -30 C až +40 C a relativní vlhkosti vzduchu max. 80%. Podle typu ochrany před zásahem elektrickým proudem patří jednotka k přístrojům první izolační třídy 1. Konstrukce zařízení se neustále zdokonaluje, proto se některé modely mohou lišit od modelů popsaných v tomto manuálu. ROZMĚRY ZAŘÍZENÍ, MM АОЕ 9, 12, 15 АОЕ 18, 24, 30

6 6 TECHNICKÉ PARAMETRY JEDNOTKY Typ АОЕ 9 АОЕ 12 АОЕ 15 АОЕ 18 АОЕ 24 АОЕ 30 Napájecí napětí jednotky, V / 50Hz 3 ~ 400 Max. výkon ventilátoru, W Proudová hodnota ventilátoru, A 0,61 1,1 Výkon elektrického ohřívače, kw Proud elektrického ohřívače, A 13,0 17,3 21,7 26,0 34,6 43,3 Celkový výkon jednotky, kw 9,14 12,14 15,14 18,25 24,25 30,25 Celkový proud agregátu, A 13,6 17,9 22,3 27,1 35,7 44,4 Průtok vzduchu, m 3 /h Frekvence otáček ventilátoru, ot. / min Materiál pouzdra Lakovaná ocel Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 5m, db (A) Stupeň ochrany IP 21 Hmotnost, kg KONSTRUKCE A PRINCIP FUNGOVÁNÍ JEDNOTKY Zařízení je navrženo pro ohřívaní vzduchu v prostoru pomocí elektrického ohřívače a jeho rovnoměrné rozdělování pomocí ventilátoru a usměrňovacích žaluzií. Konstrukce zařízení umožňuje rychlý ohřev vzduchu ve velkých prostorech pomocí vysoce účinného elektrického ohřívače a výkonného ventilátoru. Pro elektrické spoje a napojení řídících systémů je na boční stěně agregátu umístěna připojovací skříňka. KONSTRUKCE JEDNOTKY PŘIPOJOVACÍ SKŘÍŇKA ELEKTRICKÝ HŘÍVAČ VENTILÁTOR USMĚRŇOVACÍ ŽALUZIE UZÁVĚR NOUZOVÉ TEPELNÉ POJISTKY

7 АОЕ 7 PRINCIP FUNGOVÁNÍ JEDNOTKY STUDENÝ VZDUCH OHŘÁTÝ VZDUCH Přístroj je vybaven dvěma nouzovými tepelnými pojistkami: Nouzová tepelná pojistka s teplotou spuštění +50 C. Nouzová tepelná pojistka s manuálním resetem a teplotou spuštění +90 C. Nouzová tepelná pojistka s manuálním resetem je vybavena tlačítkem reset. MONTÁŽ A PŘÍPRAVA K PRÁCI INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÍ ODBORNÍCI PO DŮKLADNÉM PROSTUDUVANÍ UŽIVATELSKÉHO MANUÁLU. Přístroj má být sestaven takovým způsobem, aby zůstal snadně přístupný pro opravy nebo údržbu. Přístroj je určen pro montáž na stěnu nebo jinou vertikální plochu, a rovněž na strop pomocí konzolí. Při instalaci jednotky je nutné zajistit volný tok vzduchu do sacího potrubí jednotky. Vzdálenost od stěny nebo stropu musí činit nejméně 300 mm. POZOR! NEDODRŽENÍ MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ VZDÁLENOSTI OD ZDI NEBO STROPU NEPŘÍZNIVĚ OVLIVNÍ AERODYNAMICKÉ I TEPELNÉ VLASTNOSTI A ŽIVOTNOST JEDNOTKY. INSTALACE JEDNOTKY POMOCÍ MONTÁŽNÍ SADY MKP-AOW Montážní sada MKP-AOW (není součástí dodávky) umožňuje stropní montáž jednotky pomocí montážních čepů nebo řetězů. Montáž jednotky pomocí MKP-AOW je zobrazena na obrázku níže. montážní čep min 300 mm

8 8 INSTALACE JEDNOTKY POMOCÍ MONTÁŽNÍ KONZOLY MK-AOB 25 A MK-AOB 40 Montážní konzola MK-AOB (není součástí dodávky) je určena pro nástěnnou nebo stropní instalaci jednotky. Montážní konzola MK-AOB 25 je určena pro instalaci jednotek AOE 9, AOE 12 a AOE 15Ž. Montážní konzola MK-AOB 45 je určena pro instalaci jednotek AOE 18, AOE 24 a AOE 30. Montáž jednotky pomocí MK-AOB je zobrazena na obrázku níže. NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ JEDNOTKY STROPNÍ MONTÁŽ JEDNOTKY min 300 mm INSTALACE JEDNOTKY POMOCÍ MONTÁŽNÍ KONZOLE MKU-AOW 25 A MKU-AOW 40 Montážní konzole MKU-AOW(není součástí dodávky) je určena pro nástěnnou nebo stropní montáž zařízení. Rovněž konzole MKU-AOW umožňuje stropní montáž zařízení v úhlu 30 a 45. Montážní konzole MKU-AOW 25 je určena pro montáž jednotek AOE 9, AOE 12 a AOE 15. Montážní konzole MKU-AOW 40 pro jednotky AOE 18, AOE 24 a AOE 30. Montáž jednotky pomocí MKU-AOW je zobrazena na obrázku níže. PRAVOÚHLÁ MONTÁŽ MONTÁŽ V ÚHLU 30 MONTÁŽ V ÚHLU

9 АОЕ 9 Oblast působení jednotky je uvedena na níže uvedeném obrázku. 3-8 m 4-14 m 16 м 16 m ZAPOJENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÝCHKOLI PRACÍ NA ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ JEJ ODPOJIT OD ZDROJE NAPÁJENÍ. ZAŘÍZENÍ SE MUSÍ NAPOJOVAT NA SPRÁVNĚ NAINSTALOVANOU ZÁSUVKU S UZEMŇOVACÍM KONTAKTEM. JAKÉKOLI ZMĚNY VNITŘNÍHO PŘIPOJENÍ JSOU ZAKÁZÁNY A MAJÍ ZA NÁSLEDEK ZÁNIK NÁROKU NA ZÁRUKU. Je zakázáno provozovat agregát bez použití systému automatiky, realizujícího následující funkce: 1. Připojení napětí na ohřívač pouze za běhu ventilátoru. 2. Provzdušňování topných těles nejméně 2 minuty po vypnutí agregátu. 3. Zajištění minimální rychlosti vzdušného toku nejméně 2m3/sek, aby nedošlo k přehřátí topných těles. 4. Zajištění vypnutí napájení ohřívače v případě přehřátí topných těles (pomocí tepelných pojistek, vmontovaných do skříně ohřívače). 5. Automatické nastavení výkonu ohřívače (teplota vzduchu za ohřívačem nesmí překročit 40 C, aby se zabránilo přehřátí topných těles a podstatnému snížení životnosti ohřívače). Doporučujeme použít jako systémovou automatiku řídicí jednotku elektrického výměníku tepla UET 15D (pro AOE 9; 12;15) nebo UET 30 D (pro AOE 18; 24; 30). Řídící jednotka UET a příslušná montážní sada pro instalaci se objednávají zvlášť. V tomto případě je nutné sejmout připojovací skříňku a namontovat na její místo příslušnou řídící jednotku, která se připojí na vnitřní svorkovnice agregátu AOEv souladu se schématy uvedenými v uživatelském manuálu UET. Napájení jednotky s vybraným systémem automatiky je realizováno třífázovým střídavým napětím 400 V /50 Hz. Jednotka s libovolným systémem automatiky se napojuje pomocí izolovaných, pevných a tepelně odolných vodičů (kabelu, vedení).» Na externí vstup 400 V / 50 Hz musí být namontován automatický vypínač integrovaný do pevného elektrického vedení, který má rozpojovat všechny fáze sítě. Vnější vypínač QF je nutno umístit tak, aby byl k němu umožněn volný přístup pro operativní vypnutí agregátu. Proudová hodnota spuštění ochrany musí odpovídat hodnotě odběru proudu AOE. Doporučený jmenovitý proud automatického vypínače a průřez vodičů pro různé druhy OAE jsou uvedeny níže v této tabulce. Při výběru vodičů je nutno zohledňovat maximálně přípustný ohřev vodiče, který zaleží na typu vodiče, izolaci a délce vodiče, a rovněž na způsobu jeho kladení - volně, v potrubí nebo ve zdi.

10 10 Název jednotky Jmenovitý proud aut. vyp. A Počet vodičů a průřez mm 2 АОЕ х2,5 АОЕ х2,5 АОЕ-15 31,5 5х4,0 АОЕ х6,0 АОЕ х10,0 АОЕ х10,0 Pro přístup k připojovacím skříňkám jednotky: 1. Vyšroubujte čtyři šrouby z krytu připojovací skříňky. 2. Sejměte kryt Svorky pro montáž do obvodu automatiky. Svorky pro integraci do obvodu stykače UMÍSTĚNÍ SVORKOVNIC V PŘIPOJOVACÍ SKŘÍŇCE Svorky pro montáž do obvodu automatiky. Svorky pro integraci do obvodu stykače X1 v řídícím obvodu TK1 TK1 TK2 TK2 L1 L2 L3 N PE L N X3 Ventilátor X1 v řídícím obvodu TK1 TK1 TK2 TK2 1L1 1L2 1L3 2L1 2L2 2L3 N PE L N Namontovat propojku pro sériové spojení TK1 a TK2 Namontovat propojku pro sériové spojení TK1 a TK2 X2 Ohřívač X2 Ohřívač Svorkovnice X1 (v řídícím obvodu): teplotní čidlo; TK1 nouzová tepelná pojistka s automatickým resetem (normálně sepnutý kontakt), teplota spuštění je +50 C; TK2 nouzová tepelná pojistka s manuálním resetem (normálně sepnutý kontakt), teplota spuštění je +90 C. Obvod sériově propojených kontaktů pojistek má byt napojen na obvod cívky sepnutí spínače, který spouští jednotku (nebo ohřívač). V případě přehřátí se jeden z kontaktů rozpojí a vypne cívku zapnutí spouštěče, což vypne ohřívač. Svorkovnice X2 (ohřívače): L1, L2, L3- fáze sítě (pro AOE 9,12,15); 1L1, 1L2, 1L3, 2L1, 2L2, 2L3 - fáze sítě (pro AOE 18,24,30); N - nulový vodič PE - ochranné uzemnění Svorkovnice X3 (ventilátor): L- fáze sítě; N - nulový vodič Na straně zařízení je připojen ventilátor, ohřívače, tepelná pojistka, teplotní čidlo (viz. elektrické schéma agregátu, s. 11).

11 АОЕ 11 X1 X2 X3 TK1 TK1 TK2 TK2 L1 L2 L3 N PE L N t E1 E2 E3 S1 S2 žluto-zelený modrý hnědý X4 C černý Reset M АОЕ 9, АОЕ 12, АОЕ 15 ELEKTRICKÉ SCHÉMA JEDNOTKY X1 X2 X3 TK1 TK1 TK2 TK2 1L1 1L2 1L3 2L1 2L2 2L3 N PE L N t E1 E2 E3 E4 E5 E6 S1 S2 žluto-zelený modrý hnědý X4 C černý Reset M АОЕ 18, АОЕ 24, АОЕ30 Za provozu jednotky se mohou spustit nouzové tepelné pojistky. Důvodem spuštění může být náhlý výpadek proudu nebo nesprávná organizace systému automatiky. Tepelná pojistka nouzovás autonatickým resetem (+50 C) se vrátí do původního stavu poté, co se ohřívač ochladí. Pro návrat tepelné pojistky s manuálním resetem do provozního stavu (+90 C) postupujte takto: Odpojte agregát od napájecí sítě. Počkejte, až se ohřívač ochladí. Sejměte uzávěr nouzové tepelné pojistky.» Stisknete tlačítko «Reset». Ke stisku tlačítka použijte kolík z nevodivého materiálu. Zjistěte příčinu přehřátí jednotky a podnikněte kroky k řešení tohoto problému.

12 12 ÚDRŽBA Při provozu jednotky je nutné systematicky provádět preventivní údržbové práce. Čištění jednotky od prachu je nutné provádět jednou za rok provzdušňovaním uzlů jednotky. Čištění jednotky se smí provádět pouze po odpojení jednotky od napájecí sítě. ODSTRANĚNÍ PORUCH Vzniklá závada Možné příčiny Způsob odstranění Po zapnutí jednotky se ventilátor nespustí. Při zapnutí jednotky se spustí automatický vypínač. Není připojen k elektrické síti. Zaseknutý motor, špinavé lopatky. Zvýšená spotřeba elektrického proudu kvůli zkratu v elektrickém obvodu. Ujistěte se, že napájecí vedení je připojeno správně, jinak odstraňte chybu připojení. Vypněte agregát. Odstraňte příčinu zaseknutí ventilátoru. Vyčistěte lopatky. Restartujte zařízení. Vypněte zařízení. Obraťte se na servisní středisko. Nízká nastavená rychlost ventilátoru. Nastavte vetší rychlost. Nízká spotřeba vzduchu. Narušení provozu automatiky. Vypněte zařízení. Obraťte se na servisní středisko. Nefunguje ohřívač. Narušení provozu automatiky. Vypněte zařízení. Obraťte se na servisní středisko. Zvýšený hluk, vibrace. Možné závady a způsoby jejich odstraňování Znečištění lopatkového oběžného kola. Povolilo utažení šroubových spojů ventilátorů nebo pouzdra. Vyčistěte lopatkové pracovní kolo. Dotáhněte šroubové spoje ventilátorů nebo pouzdra až na doraz. PRAVIDLA PRO SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVU Jednotku je nutno ve výrobním obalu ve větraných prostorách při teplotě +10 C až + 40 C a relativní vlhkosti vzduchu max. 80% (při teplotě okolního prostředí 20 C). Výpary a příměsi ve vzduchu způsobující korozi a narušení izolace a těsnosti spojů jsou nepřípustné. Pro nakládkové a vykládkové práce používejte vhodné zvedací zařízení, aby se zabránilo poškození výrobku. Dodržujte požadavky ohledně manipulace s daným typem nákladu. Dopravu lze provádět jakýmikoliv dopravními prostředky za podmínky ochrany před povětrnostními vlivy a mechanickými poškozeními. Nakládka i vykládka se musí provádět bez úhozů a otřesů.

13 АОЕ 13 ZÁRUKA VÝROBCE Výrobce poskytuje záruku na běžný provoz jednotky po dobu 24 měsíců ode dne prodeje jednotky v maloobchodní síti za podmínky dodržení pravidel pro přepravu, skladování, montáž a provoz jednotky. V případě poruch při provozu jednotky vinou výrobce v záruční době má uživatel nárok na bezplatné odstranění vad jednotky v rámci provádění záručních oprav. Záruční opravy spočívají v provádění prací souvisejících s odstraněním vad jednotky za účelem umožnění použití tohoto zařízení uživatelem k specifikovanému účelu v průběhu záruční doby. Odstranění vad se provede výměnou nebo opravou komponent jednotky nebo jeho samostatné součásti. Záruční oprava nezahrnuje: pravidelnou údržbu; montáž / demontáž jednotky; seřízení jednotky. Za účelem záruční opravy musí uživatel předložit zařízení, uživatelský manuál s poznámkou o dni prodeje a platební doklad, který potvrzuje skutečný ákup. Model zařízení musí odpovídat modelu uvedenému v uživatelském manuálu. V otázce záručního servisu jednotky kontaktujte prodejce jednotky. Záruka výrobce se nevztahuje na následující případy: přístroj nebyl předložen kompletní, ve stavu uvedeném v uživatelském manuálu, nebo byly demontovány jeho součásti; data nesouhlasící s daty uvedenými na obalu zařízení a v uživatelském manuálu údržba jednotky nebyla provedena uživatelem včas; přítomnost vnějších poškození pouzdra (za poškození nejsou považovány vnější změny agregátu nutné k montáži řídící jednotky) a vnitřních uzlů jednotky; změny konstrukce řídící jednotky nebo vylepšování zařízení; výměna a použití dílů, součástí a komponentů jednotky, aniž by to bylo stanoveno výrobcem; neúčelné použití jednotky; nedodržení uživatelem pravidel montáže řídící jednotky; nedodržení uživatelem předpisů na ovládání jednotky; připojení řídící jednotky k elektrické síti s napětím jiným, než je uvedeno v uživatelském manuálu; selhání jednotky kvůli proudovým nárazům v elektrické síti; vlastnoruční opravy jednotky uživatelem; opravy jednotky osobami, které nejsou oprávněny výrobcem; uplynutí záruční doby zařízení; nedodržení uživatelem pravidel přepravy jednotky; nedodržení uživatelem pravidel skladování jednotky; spáchání protiprávního jednání třetími osobami ve vztahu k jednotky; selhání jednotky v důsledku okolností vyšší moci (požár, povodeň, zemětřesení, válka, vojenské akce kterékoli povahy, blokáda); absence plomb, v případě, že přítomnost těchto plomb požaduje uživatelský manuál; absence uživatelského manuálu s poznámkou o dni prodeje; absence platebního dokladu, kterým se doloží nákup jednotky. DODRŽUJTE POŽADAVKY TOHOTO UŽIVATELSKÉHO MANUÁLU PRO ZAJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉHO A NEPŘERUŠOVANÉHO PROVOZU ZAŘÍZENÍ. POŽADÁVKY UŽIVATELE SE POSUZUJÍ PO PŘEDLOŽENÍ ZAŘÍZENÍ, PLATEBNÍHO DOKLADU A UŽIVATELSKÉHO MANUÁLU S POZNÁMKOU O DNI PRODEJE.

14 14 POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ Typ výrobku Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem Model АОЕ Серийный номер Datum výroby je uznán jako provozuschopný. Odpovědně prohlašujeme, že výrobek splňuje požadavky Rady Evropského hospodářského společenství 2004/108/ES, 89/336/ EHS, požadavky směrnice Rady pro nízkonapěťové zařízení 2006/95/ES, 73/23/EHS, a rovněž požadavky směrnice CE 93/68/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států v oblasti elektromagnetické kompatibility, týkajících se elektrických zařízení uvedených tříd napětí, Toto osvědčení bylo vydáno na základě zkoušek jimž byly podrobeny vzorky výše uvedeného výrobku. Značka osoby pověřené přejímkou INFORMACE O PRODÁVAJÍCÍM Název odchodu Adresa Telefon Datum prodeje Zařízení jsem obdržel v zcela kompletní včetně Uživatelského manuálu, se záručními podmínkami jsem seznámen a souhlasím s nimi. Podpis kupujícího Místo pro razítko prodávajícího POTVRZENÍ O MONTÁŽI Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem AOE je namontována a připojena k elektrické síti v souladu s požadavky tohoto uživatelského manuálu. Název firmy Adresa Telefon Jméno a příjmení montéra Datum jednotky: Podpis: Montážní práce na zařízení jsou v souladu se všemi platnými místními a národními stavebními, elektrickými a technickými normami a pravidly. Žádné připomínky k provozu jednotky nemám. Podpis: Místo pro razítko montážní firmy

15 АОЕ 15 ZÁRUČNÍ LIST Typ výrobku Model Sériové číslo Datum výroby Datum prodeje Záruční doba Prodávající firma Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem АОЕ Místo pro razítko prodávajícího

16 2013 V98CZ-01

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU Návod k použití a údržbě ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU 28.11.2004 Strana 1 (celkem 13) TECNOINOX 5410.256.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90 Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DR-90 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k výběru našeho výrobku. Jsme si jisti, že tento moderní a praktický spotřebič, vyrobený s použitím materiálů nejvyšší kvality,

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 21.6.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU CZ ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU Mod. FTL..E9 FTR..E9 FTC..E9 26.7.2009 1 z 14 5410.308.00 CZ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ SMĚRNICE 73/23/EEC > 93/68/EEC NÍZKÉ NAPĚTÍ SMĚRNICE EMC

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Svislý a vodorovný termoventilátor Model DA-T201 NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Platný od: 1. ledna 2015 Fot. 1. Termoventilátor DA-T201 Během práce se zařízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 104915 V1/0315 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 157 1.3 Zdroje nebezpečí... 158 1.4

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

SmartFan X. Návod k montáži a použití

SmartFan X. Návod k montáži a použití SmartFan X getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu V 1.1 Obsah Český 1. Všeobecné pokyny... 4 2. Příprava k montáži... 5 3. Montáž...

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! A120406 V5/0713 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM Perfekt Snaige CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM R 130 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážený zákazníku, Jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Děkujeme za provedený nákup. Při přípravě ledničky

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

Návod Sonair. přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací

Návod Sonair. přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací 1 Návod Sonair přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací 2 Přívodní ventilátor Sonair USCHOVEJTE POBLÍŽ PŘÍSTROJE Použití tohoto přístroje není dovoleno osobám, jako například dětem,

Více

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN Návod k použití a údržbě Model: CP35E7 ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN 28.11.2004 Strana 1 (celkem 11) TECNOINOX 5410.255.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

Pásová a kotoučová bruska BBTS500

Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Verze 1.1 Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Návod k obsluze CE Číslo artiklu: 101 23 Označení artiklu: BBTS500 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA

Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA 15.8.2004 Strana 1 (celkem 9) TECNOINOX 5410.252.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních. Se směrnicemi

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Model RT-23I RT-30I RT-40I 220 240V ~ 50 Hz

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Model RT-23I RT-30I RT-40I 220 240V ~ 50 Hz Stolní ventilátor Model RT-23I RT-30I RT-40I Síťové napětí 220 240V ~ 50 Hz 220 240V ~ 50 Hz 220 240V ~ 50 Hz Jmenovitý výkon 30 Watt 40 Watt 50 Watt Elektr. třída ochrany I I I Průměr ca. 23 cm ca. 30

Více

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 1. Obecné informace... 38 1.1 Informace k návodu k obsluze... 38 1.2 Informace týkající

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu TERMISTOROVÁ OCHRANA MOTORU U-EK 230E NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Termistorová ochrana U-EK230E určena k ochraně motorů ventilátorů s vyvedenými termistorovými kontakty např. ventilátory

Více

E C - s t ř e š n í v e n t i l á t o r y

E C - s t ř e š n í v e n t i l á t o r y E C - s t ř e š n í v e n t i l á t o r y OBSAH 1. Bezpečnost... 2 2. Popis 3 3. Podmínky použití 3 4. Skladování a doprava.. 3 5. Montáž. 3 6. Provoz. 5 7. Komponenty EC střešního ventilátoru. 5 8. Druhy

Více

ENAR AFE2000, AFE 2000M, AFE1000, AFE1000M AFE2000T, AFE2000MT,AFE2500,AFE3500,AFE4500. Návod k obsluze EEEE VYSOKOFREKVENČNÍ MĚNIČE

ENAR AFE2000, AFE 2000M, AFE1000, AFE1000M AFE2000T, AFE2000MT,AFE2500,AFE3500,AFE4500. Návod k obsluze EEEE VYSOKOFREKVENČNÍ MĚNIČE ENAR EEEE AFE2000, AFE 2000M, AFE1000, AFE1000M AFE2000T, AFE2000MT,AFE2500,AFE3500,AFE4500 VYSOKOFREKVENČNÍ MĚNIČE Návod k obsluze OBSAH 1 ÚVOD 2 2 SPECIFIKACE MĚNIČŮ 3 3 PODMÍNKY PRO POUŽITÍ 6 3.1 PRACOVIŠTĚ

Více

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace CZ VENUS Recover HRV Návod: Instalace 1 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení a význam:

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA BAZÉNOVÉ ČERPADLO BOXER 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Při instalaci a užívání tohoto elektrického zařízení by měly být dodržovány základní bezpečnostní pravidla /

Více

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Návod k použití Odsavač par CZ Česky Obsah SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Instalace...5 Instalace Ovladače Údržba...7 Čištění Čištění tukových

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

VESUVIO ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE

VESUVIO ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VESUVIO ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE Obsah Bezpečnostní opatření... strana 1 1- Označení a charakteristika vašeho ohřívače... strana 1 1.1 Označení... strana 1 1.2 Obsah krabice... strana1 1.3 - Technické parametry...strana

Více

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign. Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010, fax. 241001090 ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.cz

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE OBSAH BEZPEČNOST TOUSTOVAČE Důležité bezpečnostní pokyny... 6 Elektrotechnické požadavky... 8 Likvidace elektrického odpadu... 8 SOUČÁSTI A FUNKCE Součásti toustovače... 9 Funkce ovladačů...0 Funkce toustovače...

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

FDU 2002-E 4 FDU 2002-E 6 FDU 2002-E Obsah 21 CZ Vysavač na popel NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento vysavač na popel. Než ho začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento

Více

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model Návod k použití Doporučení Varování l1 1. Veškeré opravy spotřebiče, musí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. 2. Za žádných okolností nesmí být tento spotřebič upravován. Součásti, které musíte

Více

ELEKTRICKÉ SMAŽÍCÍ PÁNVE

ELEKTRICKÉ SMAŽÍCÍ PÁNVE Návod k použití a údržbě Model: FTLE-FTRE-FTCE ELEKTRICKÉ SMAŽÍCÍ PÁNVE 15.8.2004 Strana 1 (celkem 10) TECNOINOX 5410.250.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700 1 OBSAH ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 PROVOZNÍ PODMÍNKY... 5 POPIS PŘÍSTROJE... 5 INSTALACE A ZAPOJENÍ... 6 ČIŠŤĚNÍ A ÚDRŽBA... 7 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 8

Více

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Obecné 3 1.1. O této příručce 3 1.2. Další dodávaná dokumentace 3 1.3. Používání produktů značky Flamco 3 1.4. Další pomoc a informace 3 1.5. Prohlášení

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ AGW20RH U.I./AGE20RH U.E. AGW26RH U.I./AGE26RH U.E. AGW35RH U.I./AGE35RH U.E. AGW52RH U.I./AGE52RH U.E. AGW64RH U.I./AGE64RH U.E. Děkujeme, že jste si vybrali naše

Více

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu)

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Pozor: - nikdy nezapínat prázdné čerpadlo (bez vody)! Obsah písku ve vodě značně poškozuje čerpadlo! 1. / Použití Ponorná čerpadla označení BP vyráběné firmou

Více

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X "Trickle" minimální otáčky

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X Trickle minimální otáčky VENTILÁTORY DX 200 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu.

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu. Relé SSR (jednofázová) G3PB Kompaktní polovodičové úzkého profilu s chladičem pro řízení topných těles pro jmenovité napětí 48 V AC Kompaktní konstrukce díky optimálnímu tvaru chladiče. Možná montáž na

Více

Návod na použití elektrického drbadla Cow Cleaner

Návod na použití elektrického drbadla Cow Cleaner Návod na použití elektrického drbadla Cow Cleaner Obj. č: 3291 Technická data Rozměry: (d/ š / v): 1200 mm x 500 mm x 1100 mm Hmotnost: 110 kg Hlučnost: 70 dba Napětí: 230 Volt / 50 Hz Pohon: bezúdržbový

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ

Více

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150 Werkzeugmaschinen Návod k obsluze BSM 75 BSM 50 Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste se rozhodl pro tento kvalitní stroj společnosti FLOTT! Koupí tohoto výrobku společnosti FLOTT jste získali stroj, který

Více

Uživatelský manuál. 2013 AUDIO PARTNER s.r.o.

Uživatelský manuál. 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE# Obsah balení:# - Intimidator Spot Duo - napájecí kabel - záruční list - uživatelský manuál - hák na zavěšení s příslušenství Instrukce k rozbalování#

Více

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Provozní návod Bruska za mokra D111084 - - 1001 *D111084-1001* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Více

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 VYUŽITÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE... 3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NAPÁJECÍCH ZDROJŮ... 4 MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE S MODULEM ZÁLOŽNÍ BATERIE... 5 BEZPEČNOST PRÁCE -

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před použitím

Více

BMW i. Radost z jízdy. Wallbox Pure

BMW i. Radost z jízdy. Wallbox Pure BMW i Radost z jízdy Wallbox Pure 2 Wallbox Pure Montážní návod Obsah Tiráž 5 Piktogramy 6 Obecné bezpečnostní informace / Zamýšlené použití 7 Záruka / Rozsah dodávky 9 Technické údaje 10 Popis 12 Montážní

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo 1 2 1 5 6 2 3 4 7 9 10 8 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Pro výrobek Duo od firmy Allaway vždy používejte mikrofiltr. 9 6 Instalace a používání kvalitního

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 35 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 35 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 36 4. SPRÁVA... 36 4.1 Skladování... 36 4.2 Přeprava... 36 4.3 Hmotnost

Více

Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DC-AC Power Inverter Základní vlastnosti: Zabudované pojistky 1,5 krát vyšší jmenovitý výkon po dobu 10 sec, 2 x vyšší po dobu 2 sec 120% - 150% jmenovitého výkonu po

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více

Sada pro přestavbu plynu

Sada pro přestavbu plynu Sada pro přestavbu plynu 8 719 002 394 0 1 Tryska 2 Podložka 3 Podložka 6 720 608 562 CZ (2007.01) RA Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a symboly / Použité symboly 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité

Více

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení: # # # - Intimidator Spot LED 150# - napájecí kabel # # # - 2 ks držáků## # # - záruční list # # # - 2 ks šroubů## # # - uživatelský

Více

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 CS NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 3 Transport a skladování...

Více

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Verze 1.1 česká Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Provozní návod Číslo artiklu: 27805 OBSAH VÝKONOVÝ DIAGRAM Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ Vzduchový kompresor Návod k použití Bezolejový typ Důležité!! Pozorně pročtěte tento návod před začátkem instalace. Informace platí pro všechny obdobné modely. El. napájení Model č. Výrobní číslo Datum

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2-12

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2-12 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2-12 73502_V6_11/09/2014 I II III 2 30 Nm 1 6 3 7 4 5 8 5 9 6 10 IV A Tloušťka L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H B plechu 0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 0,9 mm 1 mm 1,1 mm 1,2 mm 1,3

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MOTÚČKO

NÁVOD K POUŽITÍ MOTÚČKO NÁVOD K POUŽITÍ MOTÚČKO 1 2 Obsah návodu strana 1. Předpokládané použití.4 2. Popis zařízení..6 3. Obsluha Motúčka 7 4. Oprava pojezdového kola 7 5. Ochranné pomůcky...8 6. Čištění..8 7. Péče o akumulátor

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY WV, WVI 600 200, 300, 400, 600 dle 12101-3 (600 C, 120min) WV, WVI 400 200, 300, 400, dle 12101-3 (400 C, 120min) Certifikát č. 99/2121-2,3 (TU Mnichov) a příloha z 24.04.2001 NÁVODY N MONTÁŽ,

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě

Návod k montáži, obsluze a údržbě ávod k montáži, obsluze a údržbě Střešní ventilátor DV Wolf GmbH, Postfach 80, 808 Mainburg, tel. 087/7-0,Fax 087/700, www.wolf-heiztechnik.de Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 00 Brno, tel. 7 9,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A 004-01 02/2007 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty

Více

Instalační a provozní instrukce

Instalační a provozní instrukce Instalační a provozní instrukce 5 PONORNÁ ELEKTRICKÁ ČERPADLA SÉRIE FROG Obsah Bezpečnostní upozornění... 2 1.Přehled... 3 2.Popis produktu... 3 2.1.Technické charakteristiky... 3 3.Použití... 3 3.1.Provozní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího

Více

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Návod k obsluze Technické informace o produktu Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 2. Technické údaje 4 3. Doprava, balení 5 4. Návod k montáži

Více

Infrazářič Návod k použití...2-12

Infrazářič Návod k použití...2-12 IL 50 CZ Infrazářič Návod k použití...2-12 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de 0483 Česky Obsah

Více

Fi l t rační oběhové čerpadl o

Fi l t rační oběhové čerpadl o Ve r z e 1.1 česká Fi l t rační oběhové čerpadl o Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 261 47 OBSAH VÝKRES DÍLŮ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

Ochrana odstředivého čerpadla

Ochrana odstředivého čerpadla Ochrana odstředivého čerpadla EL-FI PM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: str. ÚVOD 2 BEZPEČNOST 2 POUZDRO 2 MONTÁŽ 3 POPLACHOVÉ REŽIMY 4 NASTAVENÍ HLÍDAČE 5 PROVOZ/POPLACH 5 PROBLÉMY 6 TECHNICKÉ ÚDAJE 7 PŘÍKLADY

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 50 CZ OBSH Bezpečnost... 2. Kvalifi kace uživatele...2.2 Použité symboly...2.3

Více

Směšovací uzly USJR. průměry DN40 a DN50. Instalační firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 3/2015 7 PI-USJ-RV-02-C

Směšovací uzly USJR. průměry DN40 a DN50. Instalační firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 3/2015 7 PI-USJ-RV-02-C Směšovací uzly USJR průměry DN40 a DN50 Instalační a servisní příručka Instalační firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 3/2015 7 PI-USJ-RV-02-C 2 Směšovací uzly USJR 1. Užití směšovacích

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY CF 40 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

Všeobecná bezpečnostní opatření čeština

Všeobecná bezpečnostní opatření čeština Všeobecná bezpečnostní opatření Všeobecná bezpečnostní opatření čeština 1 Všeobecná bezpečnostní opatření 1 Všeobecná bezpečnostní opatření 1.1 O této dokumentaci Původní dokumentace je napsána v angličtině.

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/8 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB NÁVOD K OBSLUZE Invertorové klimatizační jednotky SYSTEM FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB OBSAH PŘEČTĚTE SI PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU Názvy a funkce součástí...2 Bezpečnostní

Více

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol 2 OBECNÁ VAROVÁNÍ 1. Tento návod je důležitou a nedílnou součástí spotřebiče. Je třeba jej pečlivě uschovat spolu se spotřebičem, i když bude spotřebič převeden na jiného vlastníka nebo uživatele a/nebo

Více