Onkologická sympozia Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Onkologická sympozia Program"

Transkript

1 Česká společnost komplexní onkologické péče, Česká onkologická společnost ČLS JEP, Fakultní Thomayerova nemocnice onkologické oddělení, KOC, FN Bulovka, FTN a VFN Nadační fond onkologie pro 21. století pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a VŠ Policejní akademií ČR Onkologická sympozia Program I. 17. onkologicko-urologické sympozium 18. a 19. listopadu 2009 ve spolupráci s Urologickou klinikou FN v Motole, II. 13. mammologické sympozium 20. listopadu 2009 ve spolupráci S Radioterapeuticko-onkologickým oddě lením FN v Motole 18. až 20. listopadu 2009 Policejní akademie Č eské republiky Lhotecká 7/559, Praha 4 Vystavovatelé: Generální sponzor: Nycomed,s.r.o. Sponzoř i: AstraZeneca Czech Republic, s.r.o. Amgen s.r.o. Bayer Schering Pharma Beaufour Ipsen Pharma o.s. Cephalon Sp.zo.o Egis Praha, spol.s r.o. General Electric Austria GmbH, organizač ní složka GlaxoSmithKline s.r.o. Heaton, a.s. Janssen-Cilag s.r.o. Merck Pharma, k.s. Mundipharma GmbH,organizač ní složka Č R Novartis s.r.o.. Pfizer, spol. s r.o. Pierre Fabre Médicament s.r.o. Roche, spol. s r.o. Sanofi-Aventis, s.r.o. Schering-Plough, s.r.o.

2 I. 17. onkologicko-urologické sympozium listopadu 2009 ve spolupráci s Urologickou klinikou FN v Motole Prezidenti sympozia: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. II. 13. mammologické sympozium 20. listopadu 2009 ve spolupráci s Radioterapeuticko-onkologickým oddělením FN v Motole Prezidenti sympozia: Organizační zajištění: Nadační fond onkologie pro 21. století Onkol. odd. FTNsP, Vídeňská Praha 4 Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. prim. MUDr. Jana Prausová, Ph.D, MBA 17. onkologicko-urologické sympozium, 18. a 19. listopadu 2009 středa 18. listopadu Registrace, prohlídka stánků farmaceutických firem, 12,00 12,45 instalace posterů Zahájení: MUDr. Karel Filip, CSc.,MBA 12,45 13,00 Ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice Téma: Nádory varlat I. Koordinátoři: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc. 1. Epidemiologie nádorů varlat Abrahámová J, Dušek L, Mužík J Onkologické oddělení FTNsP, Praha - Krč Institut biostatistiky a analýz, MU Brno 2. Časná diagnóza nádorů varlat Büchler T, Kupec M, Donátová Z, Foldyna M, Nepomucká J, Klimeš D, Abrahámová J 3. Bilaterální testikulární germinální nádory Kubánková P, Büchler T, Nepomucká J, Foldyna M, Donátová Z, Kupec M, Abrahámová J 4. Extragonadální germinální nádory Büchler T, Nepomucká J, Foldyna M, Donátová Z, Kupec M, Abrahámová J 5. Testikulární lymfomy Donátová Z, Nepomucká J

3 6. Paratestikulární embryonální rabdomyosarkom kazuistika 8 Kaliská V, Bartoníčková K, Veselý Š, Kawaciuk I, Jarolím L, Dušek P Urologická klinika, 2. LF UK a FN v Motole, Praha Diskuse Téma: Nádory varlat II. Koordinátoři: Doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 7. Technika laparoskopické modifikované retroperitoneální lymfadenektomie v léčbě germinálních nádorů varlat Hanek P, Schmidt M, Dušek P, Veselý Š, Kaliská V, Chocholatý M Urologická klinika, 2. LF UK a FN v Motole, Praha 8. Výsledky retroperitoneální lymfadenektomie u pacientů s metastatickým testikulárním nádorem neseminomového typu na našem pracovišti Havránek O, Krhut J, Hájek J, Feltl D Urologické odd. FN Ostrava Onkologické odd. FN Ostrava 9. Úloha retroperitoneální lymfadenektomie u pacientů po high-dose chemoterapii s autologní transplantací Prošvic P, Filip S, Hafuda A Urologické oddělení, oblastní nemocnice Náchod, Klinika onkologie a radioterapie LF a FN v Hradci Králové 10. Laparoskopická modifikovaná retroperitoneální lymfadenektomie v léčbě germinálních nádorů nižších stádií Schmidt M, Hanek P, Dušek P, Veselý Š, Rejchrt M, Kaliská V Urologická klinika, 2. LF UK a FN v Motole, Praha 11. Retroperitoneální lymfadenektomie u pacientů s neseminomovými germinálními nádory varlat a poruchy ejakulace Jarabák J, Zachoval R Urologické oddělení FTNsP, Praha Krč 12. Skúsenosti so suplementačnou liečbou testosterónom u pacientov s nádormi testis Ondruš D, Ondrušová M UKLF UK, FNsP Dérera, Bratislava, SK Diskuse Přestávka Téma: Karcinom prostaty Screening a včasná detekce a diagnostika Koordinátoři: Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc. Doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, CSc. 13. Včasná detekce a screening karcinomu prostaty Študent V 14. Význam PSA velocity ve včasné detekci karcinomu prostaty Hrabec M, Grepl M, Král M, Vidlář A, Študent V 15. Význam exprese mirna v tkáni karcinomu prostaty a tkáni postižené benigní hyperplazií Klečka J, Pešta M, Hora M, Holubec L, Topolčan O, Babjuk M, Eret V, Novák K, Stolz J Urologická klinika FN a LF UK v Plzni Centrální radioizotopová laboratoř LF UK v Plzni Radioterapeutické oddělení FN v Plzni Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 16. Histoscanning v diagnostice karcinomu prostaty Bárta J, Klézl P, Novák J, Záťura F Urologické oddělení FN Na Bulovce, Praha 17. Vztah objemu prostaty k výsledku biopsie Grepl M, Král M, Hrabec M, Vidlář A, Študent V

4 18. Diagnostika lokálně pokročilého karcinomu prostaty s využitím NMR Bárta J, Krolupper M, Novák J Urologické oddělení FN Na Bulovce, Praha 19. Pilotní studie chemopreventivního účinku silymarinu a selenu na prostatu Vidlák A, Dostálová J, Študent V, Grepl M, Ulrichová J, Vrbková J, Šimánek V Diskuse Téma: Léčba pokročilého karcinomu prostaty Koordinátoři: Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Prim. MUDr. Jana Prausová, Ph.D Prim. MUDr. Pavel Dušek 20. Princip imunoterapie dendritickými buňkami u nádorových onemocnění Bartůňková J, Spíšek R Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha 21. Protokol klinické studie imunoterapie autologními dendritickými buňkami u karcinomu prostaty Horváth R, Podrazil M Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha 22. Kolísání hladin testosteronu při hormonální léčbě karcinomu prostaty Matoušková, M. Hanuš M, Králová V, Dudková V, Tejčková E Urocentrum Praha Oddělení nukleární medicíny a PET centrum Nemocnice na Homolce, Praha 23. Intermitentní androgenní suprese v léčbě karcinomu prostaty - dvanáctileté zkušenosti Dušek P, Jarolím L, Kawaciuk I Urologická klinika UK v Praze 2. LF a FN v Motole, Praha 24. Definice a léčba hormonálně refrakterního karcinomu prostaty Babjuk M Urologická klinika UK v Praze 2. LF a FN v Motole, Praha 25. Megestrol acetát v terapii hormonálně refrakterního karcinomu prostaty Katolická J, Rovný A, Filipenský P Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno Urologické oddělení, FN u svaté Anny, Brno 26. Sdělení firmy Novartis: Postavení Zomety v léčbě karcinomu prostaty Abrahámová J 27. Výsledky projektu UJO z pohledu urologa Čapoun O, Brabec P, Babjuk M, Pacík D, Matoušková M, Petruželka L, Fínek J, Dušek L za členy skupiny UJO Urocentrum Praha Onkologická klinika 1. LF UK, Praha Onkologické oddělení FN Plzeň 28. Výsledky a dopady projektu UJO z pohledu onkologa Hájek J, Holubec L, Brabec P, Petruželka L, Fínek J, Babjuk M, Matoušková M, Pacík D, Dušek L za členy skupiny UJO Urocentrum Praha Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Onkologické oddělení FN Plzeň Diskuse Závěr Občerstvení

5 čtvrtek 19. listopadu Registrace, prohlídka stánků farmaceutických firem, instalace posterů Sympozium firmy Pfizer snídaně Zahájení: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Téma: Karcinom prostaty epidemiologie a klinické registry Koordinátoři: Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D Doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. 29. UROWEB nový informační systém zajišťující bezbariérový přístup k epidemiologii urologických malignit v regionech ČR Mužík J, Dušek L, Babjuk M, jménem panelu expertů České urologické společnosti ČLS JEP 30. Pozitivní zpráva o vývoji dosahovaného přežití u pacientů s urologickými malignitami v ČR, srovnání v rámci období Dušek L, Pavlík T, Babjuk M, Abrahámová J 31. Predikce počtu léčených pacientů s karcinomem prostaty v ČR - spojení populačních modelů se vstupem panelu expertů ČUS. Část I. Epidemiologický prediktivní model Dušek L, Mužík J, Májek O, Babjuk M, jménem panelu expertů České urologické společnosti ČLS JEP 32. Predikce počtu léčených pacientů s karcinomem prostaty v ČR - spojení populačních modelů se vstupem panelu expertů ČUS. Část II. Predikce počtu léčených pacientů v interaktivních léčebných schématech Babjuk M, Dušek L, Mužík J, Májek O, jménem panelu expertů České urologické společnosti ČLS JEP 33. CAPROS parametrický klinický registr Študent V, Grepl M, Král M, Hrabec M, Vidlář A Diskuse Téma: Léčba lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty Koordinátoři: Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D Prim. MUDr. Vladimíra Stáhalová 34. Kdy je indikována operační intervence u lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty? Pacík D Urologické kliniky FN Brno 35. Místo radioterapie v léčbě karcinomu prostaty Kubeš J Ústav radiační onkologie, FN Na Bulovce, Praha 36. Brachyterapie karcinomu prostaty Stankušová H Oddělení onkologie a radioterapie 2. LF UK a FN v Motole 37. Teleterapie karcinomu prostaty Malinová B, Matoušková M, Vinakurau S Urologická klinika UK v Praze 2. LF a FN v Motole Urocentrum Praha

6 38. Relaps po RD-CRT pro karcinom prostaty Odrážka K, Vaculíková M, Doležel M, Šefrová J, Zouhar M Onkologické centrum, Pardubická krajská nemocnice a.s, Multiscan s.r.o. Urologické oddělení, oblastní nemocnice Náchod, Klinika onkologie a radioterapie LF a FN v Hradci Králové 39. Technika simultánního integrovaného boostu (SIB) v radioterapii vysoce rizikových karcinomů prostaty Kubeš J, Cvek J, Navrátil M, Vondráček V Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce, Praha Onkologická klinika FN Ostrava Radiofyzikální oddělení FN Na Bulovce, Praha 40. Využití SIB (simultánní integrovaný boost) u karcinomu prostaty Doležel M, Odrážka K, Vaňásek J, Kolářová I, Dvořáková D, Zahradník L, Kabrhel J, Morávek R Onkologické centrum, Pardubická krajská nemocnice a.s, Multiscan s.r.o. Urologické oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s. 41. Obrazem naváděná radioterapie (IGRT) prostaty Jansa J Klinika onkologie a radioterapie, FN a LF v Hradci Králové 42. První zkušenosti s využitím zlatých zrn při obrazem naváděné radioterapii (IGRT) prostaty Paluska P, Jansa J, Kašaová L, Macingová Z, Šefrová J, Vošmik M, Zouhar M, Petera J Klinika onkologie a radioterapie, FN a LF v Hradci Králové 43. Možnosti a perspektivy aktivního monitoringu u karcinomu prostaty - naše zkušenosti Král M, Grepl M, Hrabec M, Vidlář A, Študent V 44. Agresivní karcinom prostaty s nízkým PSA Grepl M, Král M, Vidlář A, Hrabec M, Študent V Diskuse Občerstvení Téma: Prognostické faktory a jejich využití v léčbě lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty Koordinátoři: Prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. MUDr. Michaela Matoušková 45. Vztah biochemické recidivy a předoperační hodnoty celkového a volného PSA Brisuda A, Jarolím L, Kawaciuk I, Dušek P, Kaliská V, Veselý Š Urologická klinika UK v Praze 2. LF a FN v Motole 46. Prognostické parametry u pacientů po radikální prostatektomii Čapoun O, Babjuk M, Pavlík I, Hanuš T, Šafařík L, Dvořáček J Urologická klinika UK 1. LF a VFN v Praze 47. Validizace nomogramu pro patologickou klasifikaci karcinomu prostaty po radikální prostatektomii Čapoun O, Babjuk M, Pavlík I, Hanuš T, Šafařík L, Dvořáček J Urologická klinika UK 1. LF a VFN v Praze 48. Matematický model predikce elevace PSA při biochemické recidivě po radikální prostatektomii Jarolím L, Veselý Š, Antoch J, Dupač V, Kawaciuk I, Dušek P, Schmidt M, Hanek P Urologická klinika UK v Praze 2. LF a FN v Motole 49. Předpověď rizika biochemické recidivy po radikální prostatektomii pomocí nadir PSA měřeného ultrasenzitivním testem Veselý Š, Jarolím L, Kawaciuk I, Schmidt M, Kaliská V, Dušek P Urologická klinika UK v Praze 2. LF a FN v Motole 50. Prognostický význam kinetiky PSA po radioterapii pro karcinom prostaty Kubeš J, Vilímovský J, Vondáček V, Dvořák J, Hollá S Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce, Praha Radiofyzikální odd. FN Na Bulovce, Praha Diskuse

7 Oběd Sympozium firmy Bayer-Schering Nexavar a renální karcinom Téma: Chirurgická léčba lokalizovaného karcinomu prostaty I Koordinátoři: Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc. prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D MUDr. Pavel Hanek 51. Místo otevřené retropubické radikální prostatektomie v moderní léčbě karcinomu prostaty Jarolím L Urologická klinika UK v Praze 2. LF a FN v Motol, Praha 52. Výsledky laparoskopické radikální prostatektomie Novák K, Vraný M, Macek P, Dvořáček J, Hanuš T Urologická klinika UK 1. LF a VFN v Praze 53. Naše zkušenosti s roboticky asistovanou laparoskopickou radikální prostatektomií v léčbě karcinomu prostaty Doležel J, Tvarůžek J, Zachoval R, Chamzin A, Staník M Robotické centrum Vysočina, Nem. Sv. Zdislavy, Mostiště u Velkého Meziříčí 54. Nové techniky ke zlepšení kontinence u laparoskopické a roboticky asistované radikální prostatektomie Štursa M Urologické odd. nemocnice Nový Jičín 55. Čtyřleté zkušenosti s robotickou radikální prostatektomií Kočárek J, Köhler O, Belej K, Kaplan O, Bulíř D Urologické odd. Ústřední vojenské nemocnice, Praha 56. Srovnání peroperačního průběhu časných komplikací a funkčních výsledků robotické a otevřené radikální prostatektomie Filipenský P, Rovný A, Oplatek Z, Hrabec R, Řehořek P, Katolická J Urologické oddělení FN u sv. Anny v Brně Diskuse Téma: Chirurgická léčba lokalizovaného karcinomu prostaty II Koordinátor: Prim. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D Prim. MUDr. Zdeněk Mechl, CSc. MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D 57. Patologické nálezy u nemocných po radikální prostatektomii vhodných k případnému aktivnímu sledování Belej K, Köhler O, Kočárek J, Kastnerová A, Chmelenský T Urologické odd. Ústřední vojenské nemocnice, Praha 58. Biochemická recidiva po perineální radikální prostatektomii pro karcinom. Náš postup a výsledky Vomáčka V, Galas M, Foldyna M, Voršilková E, Klemenc V Urologické oddělení FTNsP, Praha 59. Rizikové faktory vzniku striktury anastomózy po radikální prostatektomii Čapoun O, Babjuk M, Pavlík I, Hanuš T, Šafařík L, Dvořáček J Urologická klinika UK 1. LF a VFN v Praze 60. Radikální prostatektomie u vysoce rizikového karcinomu prostaty Broďák M, Louda M, Košina J, Holub L, Pacovský J, Romžová M, Morávek P, Navrátil P Urologická klinika UK v Praze LF a FN v Hradci Králové 61. Klinická a patologická klasifikace a hodnocení Gleasonova score u pacientů po radikální prostatektomii Prošvic P, Hafuda A Urologické odd. Oblastní nemocnice Náchod

8 62. Porovnání Gleasonova score v preparátu získaného punkční biopsií prostaty a po radikální prostetaktomii Krolupper M, Bárta J, Gilbert Z, Novák J Urologické oddělení FN Na Bulovce, Praha Diskuse Závěrečné slovo: Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Společenský večer Rezidence primátora HMP, Mariánské náměstí 1, Praha 1 (odjezd autobusů od Policejní akademie ČR v 18.15) 13. mammologické sympozium, 20. listopadu 2009 pátek 20. listopadu Registrace, prohlídka stánků farmaceutických firem, instalace posterů Sympozium firmy Roche snídaně Biologická léčba karcinomu prsu. Zahájení: MUDr. Karel Filip, CSc.,MBA Ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Téma: Karcinom prsu I, aktivní vyhledávání a diagnostika Koordinátoři: prim. MUDr. Zdeněk Mechl, CSc. prim. MUDr. Katarína Petráková prim. MUDr. Vladimír Bella, CSc. 1. Možnosti včasnej diagnostiky karcinómu prsníka Mináriková E, Bella V, Raneta O Mamologické oddelenie OUSA Bratislava, SK 2. Včasná diagnostika Morbus Paget naše skúsenosti Sabolová L, Bella V, Sabol M Mamologické oddelenie OUSA Bratislava, SK 3. Sekrét jako prvý príznak karcinómu prsníka naše skúsenosti Bella V, Zámečníková E, Silešová J Mamologické oddelenie OUSA Bratislava, SK 4. Molekulární zobrazení a nukleární medicína, její postavení v současné onkologické diagnostice Bakala J, Bernátek J, Gregarová E Oddělení nukleární medicíny, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín

9 5. Zhodnocení přínosu kontrastního ultrazvuku (CEUS) ve vyšetřovacím algoritmu mléčné žlázy a v diferenciální diagnostice nehmatných lézí prsu - analýza 80 maligních a 80 benigních lézí Dvořák K FN Brno 6. Včasný záchyt karcinomu prsu z pohledu chiruga Zedníková I, Sůvová B Chirurgická klinika FN Plzeň 7. Časná diagnostika nádorů prsu ve skupině rizikových žen vlastní zkušenosti Palácová M, Petráková K, Schneiderová M, Foretová L Masarykův onkologický ústav, Brno 8. Sdělení firmy Bayer Schering Postavení Bonefosu v léčbě kostních metastáz Büchler T, Abrahámová J Diskuse Sympozium firmy Nycomed Občerstvení Téma: Karcinom prsu II, novinky v diagnostice a léčbě Koordinátoři: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 9. Patomorfologické prognostické markery u karcinomu prsu Povýšil C Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Praha 10. Imunohistochemicky detekovaná exprese proteinů u nemocných s karcinomy mléčné žlázy - korelace s klinicko-patologickými daty Mrhalová M 1, Prausová P 2, Kodet R 1 1 Ústav patologie a molekulární medicíny, 2.LF UK a FN Motol, Praha 2 Radioterapeuticko-onkologické oddělení, 2.LF UK a FN Motol, Praha 11. Synergizovaná chemoterapie a imunoterapie nádorů úkol pro směrovaná nanoterapeutika Říhová B Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha 12. První klinické zkušenosti se směrovanými antracyklíny Prausová J, Kubáčková K Radioterapeuticko-onkologické oddělení, 2.LF UK a FN Motol, Praha 13. Lapatinib v léčbě pokročilého karcinomu prsu Abrahámová J, Donátová Z, Dušek L Institut biostatistiky a analýz LF a PF Masarykovy univerzity, Brno Diskuse Oběd Téma: Možnosti chirurgické léčby karcinomu prsu Koordinátoři: MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D. Prim. MUDr. Jana Prausová, Ph.D. Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. 14. Pagetův karcinom prsu, možnosti jeho chirgického léčení Kubala O, Prokop J, Ostruszka P, Mitták M, Jalůvka F Chirurgická klinika FN Ostrava 15. Optimalizace aplikačního protokolu sentinelové biopsie u karcinomu prsu Chromý M, Czinner D, Pertlíček J, Maxa V Chirurgické odd. Nemocnice České Budějovice Odd. nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice 16. Vynechání axilární disekce u pacientek s pozitivní sentinelovou uzlinou Coufal O 1, Fabian P 2, Pavlík T 3, Foltinová V 1, Vrtělová P 1, Chrenko V 1, Fait V 1, Cserni G 4 1 Oddělení chirurgické onkologie MOÚ Brno 2 Oddělení patologie MOÚ Brno 3 Institut biostatistiky a analýz MU Brno 4 Bács-Kiskun County Teaching Hospital, Kecskemét, Maďarsko

10 17. Karcinom prsu po estetickém výkonu Sůvová B Chirurgická klinika FN Plzeň 18. Reexcize u konzervativních výkonů pro karcinom prsu Gatěk J, Vážan P, Kotoč J, Kotočová K, Hnátek L, Duben J, Dudešek B Chirurgické oddělení nemocnice Atlas Univerzita Tomáše Bati, Zlín 19. Naše komplikace při chirurgické terapii časného karcinomu prsu Vrabcová A, Hoferka P Chirurgická klinika FTNsP, Praha Krč Diskuse Indikace boostu v radioterapii karcinomu prsu Betlachová L, Kmoníčková E, Stáhalová V Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce, Praha Diskuse Závěrečné slovo Závěrečné slovo: Prim. MUDr. Jana Prausová, Ph.D.,MBA Přátelské setkání na závěr onkologických sympozií Téma: Systémová a radiační léčba karcinomu prsu Koordinátoři: Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc. Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. prim. MUDr. Vladimíra Stáhalová 20. Neoadjuvantná chemoterapia u HER pozitívnych karcinómov prsníka Wagnerová M Klinika radioterapie a onkologie LF Košice, SK 21. Karcinom prsu u velmi starých žen Hornová J, Bűchler T, Kordíková D, Donátová Z, Abrahámová J 22. Adjuvantní chemoterapie u starších žen s karcinomem prsu Petráková P, Palácová M Masarykův onkologický ústav, Brno 23. Časný karcinom u pacientky po transplantaci ledviny - kazuistika Vachtová M, Třeška V, Sůvová B Chirurgická klinika FN Plzeň

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOM AYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015

ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015 verze: 8.1.2015 ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015 16.00 18.00 SEKCE I. Andrologie moderace L. Zámečník / M. Chocholatý Neděle 11/1/2015 úvod M. Chocholatý J. Breza

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

DRG v úhradách za onkologickou péči

DRG v úhradách za onkologickou péči DRG v úhradách za onkologickou péči Jiří Šedo a Motivace pro vznik Pracovní skupiny pro DRG Podhodnocení ekonomicky náročnější péče je v současné době důležitým faktorem, který u poskytovatelů péče vyvolává

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM ŠPINDLERŮV MLÝN 13. 18. LEDNA 2013 DRUHÁ INFORMACE PROGRAM SYMPOZIA Generální sponzoři Hlavní sponzoři Sponzoři Organizátor: Urologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

19. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi)

19. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi) Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 19. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 26.2. - 28.2. 2014 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 27.2. 2014 Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

Září 2011. CD uvnitř bulletinu

Září 2011. CD uvnitř bulletinu Září 2011 CD uvnitř bulletinu Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Beatrix Bencsíková Klinika komplexní onkologické péče MOU, Brno MUDr. Dagmar

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 25. 6. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 25. 6. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6 Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 25. 6. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6 Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, doc. Broďák, prof. Hora, doc. Jarolím (z rodinných

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. GYN-E-Centrum Ústí nad Labem SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 23. 25. dubna 2010 Hotel Fit

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

4D-CT data pro plánování radioterapie a respiratory gating zavádění do klinické praxe ve FNHK

4D-CT data pro plánování radioterapie a respiratory gating zavádění do klinické praxe ve FNHK Pátek 25.9.2009 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie 21. století, vize a perspektivy 2. 9,30 Dušek L., Feltl D.,

Více

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU V Praze dne 28. listopadu 2014 PROHLÁŠENÍ Nadační fond proti korupci

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky

8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky PÁTEK 9.00 9.15 zahájení Prostata a ORL (9.15 10.30) Předsednictvo: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D., MUDr. Jiří Kubeš 9.15 9.30 Krupa P., Komínek L., Kazda T., Procházka T.: Hypofrakcionovaná akcelerovaná

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů pořádaná k 20. výročí vzniku samostatné ČR a SR NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ POZNATKY MĚNÍ PARADIGMA TERAPIE DIABETICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

PROGRAM XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU. Český Krumlov 18. 20. října 2012 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

PROGRAM XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU. Český Krumlov 18. 20. října 2012 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU Český Krumlov 8. 0. října 0 PROGRAM PARTNEŘI ČTVRTEK 8. 0. 0 SATELITNÍ SYMPÓZIA

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ výroční zpráva 2014 DÍKY MOC ZA POMOC O NÁS ZÁKLADNÍ INFORMACE Sídlo: Do Čtvrti 1036/21, Praha 4 Modřany, PSČ 143 00 IČ: 24853232 www stránka: www.muziprotirakovine.cz,

Více

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 16. 17. února 2007 Oznámení & Výzva k aktivní účasti Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec

Více

Problematika krční páteře

Problematika krční páteře Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové pořádají multioborové sympozium na téma: Problematika krční páteře Lázně Bělohrad / 10. 11. září 2015 PROGRAM MEDICAL & PHARMA PROMOTION www.mppromotion.cz

Více

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

Redakce. Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma

Redakce. Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Září 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní onkologické

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

Zpráva o činnosti výboru ČUS 10/2011 10/2012

Zpráva o činnosti výboru ČUS 10/2011 10/2012 Zpráva o činnosti výboru ČUS 10/2011 10/2012 Složení výboru: M. Babjuk (předseda), M. Hora (místopředseda), M. Rosenberg (místopředseda), A. Petřík (pokladník) R. Zachoval - Financování péče, úhrady, struktura

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 4. 2012, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 4. 2012, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 4. 2012, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, doc. Zachoval, as. Petřík Členové

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Mamografický screening Onkologická sympozia: Praha 4 MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Adam Svobodník 1, Jan Daneš, Miroslava Skovajsová 3, Helena Bartoňková 4, Daniel

Více

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3.

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy

I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy Pátek 3.10.2008 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ FINÁLNÍ PROGRAM 15. 17. 4. 2011 ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ FINÁLNÍ PROGRAM 15. 17. 4. 2011 ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU Gynekologicko-porodnické oddělení Městská nemocnice v Litoměřicích GYN-E-Centrum Ústí nad Labem SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 15. 17. 4. 2011 Litoměřice FINÁLNÍ

Více

17. ROČNÍK SYMPÓZIA. a 7. ročník pro nelékaře s názvem SPOLUPRÁCE NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ PŘI LÉČBĚ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ

17. ROČNÍK SYMPÓZIA. a 7. ročník pro nelékaře s názvem SPOLUPRÁCE NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ PŘI LÉČBĚ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 17. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 6.1. - 7.1. 2012 Kongresové centrum Výstaviště Brno a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno NELÉKAŘI 6.1. 2012 Onkologie v gynekologii

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

ČASOPIS ČESKÉ UROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

ČASOPIS ČESKÉ UROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ČESKÁ UROLOGIE ČASOPIS ČESKÉ UROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP Plzeň, 0.. 0. 007 program, abstrakta XI. ročník, ISSN -879 www.czechurol.cz 007 ČESKÁ

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 20. 2. 2007 v Praze

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 20. 2. 2007 v Praze Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 20. 2. 2007 v Praze Přítomni: dr. Anděl, doc. Babjuk, prof. Hanuš T., doc. Hanuš M., doc. Jarolím, doc. Kočvara, dr. Rosenberg, doc. Záťura Za RK: prof. Pacík, dr. Petřík

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba doprovodné výstavy

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 10. 9. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 10. 9. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6 Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 10. 9. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6 Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, doc. Broďák, prof. Hanuš, prof. Hora, doc. Jarolím,

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, as. Petřík, doc. Jarolím, doc. Zachoval, as. Broďák, doc. Krhut, MUDr. Rosenberg

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 Kurs kontinuální ho v zdě lává ní I X. roční k EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 w w w.c o n fe r e n c e.c z / E PO2 0 0 8 VÁ ŽENÍ PŘ ÁTELÉ, přijměte naše srdečné pozvání

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi:

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi: SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČLS JEP Příručka pro praxi: METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. Klinika

Více

Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011

Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011 Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011 Pátek 16.9.2011 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. 9,10 Prof. MUDr. Macháček Jindřich, CSc., Šrámek V. Curriculum vitae české radiační onkologie

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES 12. 11. 14. 11. 2015, Clarion Congress Hotel Praha NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES 12. 11. 14. 11. 2015, Clarion Congress Hotel Praha NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE ČESKÝ A SLOVENSKÝ NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE 2 PARTNERSKÉ POZICE Generální partneři 16 m 2 výstavní plochy priorita ve výběru výstavní plochy možnost prezentace firmy formou paralelního sympozia

Více

IX. Krakonošský CT kurz

IX. Krakonošský CT kurz IX. Krakonošský CT kurz Pořadatel: Radiologická klinika FN v Hradci Králové Generální sponzor Bayer Schering Pharma Termín: 18. 21. března 2009 Odborný program: MDCT: vyšetřovací protokoly aneb: co se

Více

Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg

Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 25. 9. 2012, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg Členové revizní komise:

Více