Onkologická sympozia Program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Onkologická sympozia Program"

Transkript

1 Česká společnost komplexní onkologické péče, Česká onkologická společnost ČLS JEP, Fakultní Thomayerova nemocnice onkologické oddělení, KOC, FN Bulovka, FTN a VFN Nadační fond onkologie pro 21. století pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a VŠ Policejní akademií ČR Onkologická sympozia Program I. 17. onkologicko-urologické sympozium 18. a 19. listopadu 2009 ve spolupráci s Urologickou klinikou FN v Motole, II. 13. mammologické sympozium 20. listopadu 2009 ve spolupráci S Radioterapeuticko-onkologickým oddě lením FN v Motole 18. až 20. listopadu 2009 Policejní akademie Č eské republiky Lhotecká 7/559, Praha 4 Vystavovatelé: Generální sponzor: Nycomed,s.r.o. Sponzoř i: AstraZeneca Czech Republic, s.r.o. Amgen s.r.o. Bayer Schering Pharma Beaufour Ipsen Pharma o.s. Cephalon Sp.zo.o Egis Praha, spol.s r.o. General Electric Austria GmbH, organizač ní složka GlaxoSmithKline s.r.o. Heaton, a.s. Janssen-Cilag s.r.o. Merck Pharma, k.s. Mundipharma GmbH,organizač ní složka Č R Novartis s.r.o.. Pfizer, spol. s r.o. Pierre Fabre Médicament s.r.o. Roche, spol. s r.o. Sanofi-Aventis, s.r.o. Schering-Plough, s.r.o.

2 I. 17. onkologicko-urologické sympozium listopadu 2009 ve spolupráci s Urologickou klinikou FN v Motole Prezidenti sympozia: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. II. 13. mammologické sympozium 20. listopadu 2009 ve spolupráci s Radioterapeuticko-onkologickým oddělením FN v Motole Prezidenti sympozia: Organizační zajištění: Nadační fond onkologie pro 21. století Onkol. odd. FTNsP, Vídeňská Praha 4 Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. prim. MUDr. Jana Prausová, Ph.D, MBA 17. onkologicko-urologické sympozium, 18. a 19. listopadu 2009 středa 18. listopadu Registrace, prohlídka stánků farmaceutických firem, 12,00 12,45 instalace posterů Zahájení: MUDr. Karel Filip, CSc.,MBA 12,45 13,00 Ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice Téma: Nádory varlat I. Koordinátoři: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc. 1. Epidemiologie nádorů varlat Abrahámová J, Dušek L, Mužík J Onkologické oddělení FTNsP, Praha - Krč Institut biostatistiky a analýz, MU Brno 2. Časná diagnóza nádorů varlat Büchler T, Kupec M, Donátová Z, Foldyna M, Nepomucká J, Klimeš D, Abrahámová J 3. Bilaterální testikulární germinální nádory Kubánková P, Büchler T, Nepomucká J, Foldyna M, Donátová Z, Kupec M, Abrahámová J 4. Extragonadální germinální nádory Büchler T, Nepomucká J, Foldyna M, Donátová Z, Kupec M, Abrahámová J 5. Testikulární lymfomy Donátová Z, Nepomucká J

3 6. Paratestikulární embryonální rabdomyosarkom kazuistika 8 Kaliská V, Bartoníčková K, Veselý Š, Kawaciuk I, Jarolím L, Dušek P Urologická klinika, 2. LF UK a FN v Motole, Praha Diskuse Téma: Nádory varlat II. Koordinátoři: Doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 7. Technika laparoskopické modifikované retroperitoneální lymfadenektomie v léčbě germinálních nádorů varlat Hanek P, Schmidt M, Dušek P, Veselý Š, Kaliská V, Chocholatý M Urologická klinika, 2. LF UK a FN v Motole, Praha 8. Výsledky retroperitoneální lymfadenektomie u pacientů s metastatickým testikulárním nádorem neseminomového typu na našem pracovišti Havránek O, Krhut J, Hájek J, Feltl D Urologické odd. FN Ostrava Onkologické odd. FN Ostrava 9. Úloha retroperitoneální lymfadenektomie u pacientů po high-dose chemoterapii s autologní transplantací Prošvic P, Filip S, Hafuda A Urologické oddělení, oblastní nemocnice Náchod, Klinika onkologie a radioterapie LF a FN v Hradci Králové 10. Laparoskopická modifikovaná retroperitoneální lymfadenektomie v léčbě germinálních nádorů nižších stádií Schmidt M, Hanek P, Dušek P, Veselý Š, Rejchrt M, Kaliská V Urologická klinika, 2. LF UK a FN v Motole, Praha 11. Retroperitoneální lymfadenektomie u pacientů s neseminomovými germinálními nádory varlat a poruchy ejakulace Jarabák J, Zachoval R Urologické oddělení FTNsP, Praha Krč 12. Skúsenosti so suplementačnou liečbou testosterónom u pacientov s nádormi testis Ondruš D, Ondrušová M UKLF UK, FNsP Dérera, Bratislava, SK Diskuse Přestávka Téma: Karcinom prostaty Screening a včasná detekce a diagnostika Koordinátoři: Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc. Doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, CSc. 13. Včasná detekce a screening karcinomu prostaty Študent V 14. Význam PSA velocity ve včasné detekci karcinomu prostaty Hrabec M, Grepl M, Král M, Vidlář A, Študent V 15. Význam exprese mirna v tkáni karcinomu prostaty a tkáni postižené benigní hyperplazií Klečka J, Pešta M, Hora M, Holubec L, Topolčan O, Babjuk M, Eret V, Novák K, Stolz J Urologická klinika FN a LF UK v Plzni Centrální radioizotopová laboratoř LF UK v Plzni Radioterapeutické oddělení FN v Plzni Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 16. Histoscanning v diagnostice karcinomu prostaty Bárta J, Klézl P, Novák J, Záťura F Urologické oddělení FN Na Bulovce, Praha 17. Vztah objemu prostaty k výsledku biopsie Grepl M, Král M, Hrabec M, Vidlář A, Študent V

4 18. Diagnostika lokálně pokročilého karcinomu prostaty s využitím NMR Bárta J, Krolupper M, Novák J Urologické oddělení FN Na Bulovce, Praha 19. Pilotní studie chemopreventivního účinku silymarinu a selenu na prostatu Vidlák A, Dostálová J, Študent V, Grepl M, Ulrichová J, Vrbková J, Šimánek V Diskuse Téma: Léčba pokročilého karcinomu prostaty Koordinátoři: Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Prim. MUDr. Jana Prausová, Ph.D Prim. MUDr. Pavel Dušek 20. Princip imunoterapie dendritickými buňkami u nádorových onemocnění Bartůňková J, Spíšek R Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha 21. Protokol klinické studie imunoterapie autologními dendritickými buňkami u karcinomu prostaty Horváth R, Podrazil M Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha 22. Kolísání hladin testosteronu při hormonální léčbě karcinomu prostaty Matoušková, M. Hanuš M, Králová V, Dudková V, Tejčková E Urocentrum Praha Oddělení nukleární medicíny a PET centrum Nemocnice na Homolce, Praha 23. Intermitentní androgenní suprese v léčbě karcinomu prostaty - dvanáctileté zkušenosti Dušek P, Jarolím L, Kawaciuk I Urologická klinika UK v Praze 2. LF a FN v Motole, Praha 24. Definice a léčba hormonálně refrakterního karcinomu prostaty Babjuk M Urologická klinika UK v Praze 2. LF a FN v Motole, Praha 25. Megestrol acetát v terapii hormonálně refrakterního karcinomu prostaty Katolická J, Rovný A, Filipenský P Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno Urologické oddělení, FN u svaté Anny, Brno 26. Sdělení firmy Novartis: Postavení Zomety v léčbě karcinomu prostaty Abrahámová J 27. Výsledky projektu UJO z pohledu urologa Čapoun O, Brabec P, Babjuk M, Pacík D, Matoušková M, Petruželka L, Fínek J, Dušek L za členy skupiny UJO Urocentrum Praha Onkologická klinika 1. LF UK, Praha Onkologické oddělení FN Plzeň 28. Výsledky a dopady projektu UJO z pohledu onkologa Hájek J, Holubec L, Brabec P, Petruželka L, Fínek J, Babjuk M, Matoušková M, Pacík D, Dušek L za členy skupiny UJO Urocentrum Praha Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Onkologické oddělení FN Plzeň Diskuse Závěr Občerstvení

5 čtvrtek 19. listopadu Registrace, prohlídka stánků farmaceutických firem, instalace posterů Sympozium firmy Pfizer snídaně Zahájení: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Téma: Karcinom prostaty epidemiologie a klinické registry Koordinátoři: Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D Doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. 29. UROWEB nový informační systém zajišťující bezbariérový přístup k epidemiologii urologických malignit v regionech ČR Mužík J, Dušek L, Babjuk M, jménem panelu expertů České urologické společnosti ČLS JEP 30. Pozitivní zpráva o vývoji dosahovaného přežití u pacientů s urologickými malignitami v ČR, srovnání v rámci období Dušek L, Pavlík T, Babjuk M, Abrahámová J 31. Predikce počtu léčených pacientů s karcinomem prostaty v ČR - spojení populačních modelů se vstupem panelu expertů ČUS. Část I. Epidemiologický prediktivní model Dušek L, Mužík J, Májek O, Babjuk M, jménem panelu expertů České urologické společnosti ČLS JEP 32. Predikce počtu léčených pacientů s karcinomem prostaty v ČR - spojení populačních modelů se vstupem panelu expertů ČUS. Část II. Predikce počtu léčených pacientů v interaktivních léčebných schématech Babjuk M, Dušek L, Mužík J, Májek O, jménem panelu expertů České urologické společnosti ČLS JEP 33. CAPROS parametrický klinický registr Študent V, Grepl M, Král M, Hrabec M, Vidlář A Diskuse Téma: Léčba lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty Koordinátoři: Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D Prim. MUDr. Vladimíra Stáhalová 34. Kdy je indikována operační intervence u lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty? Pacík D Urologické kliniky FN Brno 35. Místo radioterapie v léčbě karcinomu prostaty Kubeš J Ústav radiační onkologie, FN Na Bulovce, Praha 36. Brachyterapie karcinomu prostaty Stankušová H Oddělení onkologie a radioterapie 2. LF UK a FN v Motole 37. Teleterapie karcinomu prostaty Malinová B, Matoušková M, Vinakurau S Urologická klinika UK v Praze 2. LF a FN v Motole Urocentrum Praha

6 38. Relaps po RD-CRT pro karcinom prostaty Odrážka K, Vaculíková M, Doležel M, Šefrová J, Zouhar M Onkologické centrum, Pardubická krajská nemocnice a.s, Multiscan s.r.o. Urologické oddělení, oblastní nemocnice Náchod, Klinika onkologie a radioterapie LF a FN v Hradci Králové 39. Technika simultánního integrovaného boostu (SIB) v radioterapii vysoce rizikových karcinomů prostaty Kubeš J, Cvek J, Navrátil M, Vondráček V Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce, Praha Onkologická klinika FN Ostrava Radiofyzikální oddělení FN Na Bulovce, Praha 40. Využití SIB (simultánní integrovaný boost) u karcinomu prostaty Doležel M, Odrážka K, Vaňásek J, Kolářová I, Dvořáková D, Zahradník L, Kabrhel J, Morávek R Onkologické centrum, Pardubická krajská nemocnice a.s, Multiscan s.r.o. Urologické oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s. 41. Obrazem naváděná radioterapie (IGRT) prostaty Jansa J Klinika onkologie a radioterapie, FN a LF v Hradci Králové 42. První zkušenosti s využitím zlatých zrn při obrazem naváděné radioterapii (IGRT) prostaty Paluska P, Jansa J, Kašaová L, Macingová Z, Šefrová J, Vošmik M, Zouhar M, Petera J Klinika onkologie a radioterapie, FN a LF v Hradci Králové 43. Možnosti a perspektivy aktivního monitoringu u karcinomu prostaty - naše zkušenosti Král M, Grepl M, Hrabec M, Vidlář A, Študent V 44. Agresivní karcinom prostaty s nízkým PSA Grepl M, Král M, Vidlář A, Hrabec M, Študent V Diskuse Občerstvení Téma: Prognostické faktory a jejich využití v léčbě lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty Koordinátoři: Prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. MUDr. Michaela Matoušková 45. Vztah biochemické recidivy a předoperační hodnoty celkového a volného PSA Brisuda A, Jarolím L, Kawaciuk I, Dušek P, Kaliská V, Veselý Š Urologická klinika UK v Praze 2. LF a FN v Motole 46. Prognostické parametry u pacientů po radikální prostatektomii Čapoun O, Babjuk M, Pavlík I, Hanuš T, Šafařík L, Dvořáček J Urologická klinika UK 1. LF a VFN v Praze 47. Validizace nomogramu pro patologickou klasifikaci karcinomu prostaty po radikální prostatektomii Čapoun O, Babjuk M, Pavlík I, Hanuš T, Šafařík L, Dvořáček J Urologická klinika UK 1. LF a VFN v Praze 48. Matematický model predikce elevace PSA při biochemické recidivě po radikální prostatektomii Jarolím L, Veselý Š, Antoch J, Dupač V, Kawaciuk I, Dušek P, Schmidt M, Hanek P Urologická klinika UK v Praze 2. LF a FN v Motole 49. Předpověď rizika biochemické recidivy po radikální prostatektomii pomocí nadir PSA měřeného ultrasenzitivním testem Veselý Š, Jarolím L, Kawaciuk I, Schmidt M, Kaliská V, Dušek P Urologická klinika UK v Praze 2. LF a FN v Motole 50. Prognostický význam kinetiky PSA po radioterapii pro karcinom prostaty Kubeš J, Vilímovský J, Vondáček V, Dvořák J, Hollá S Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce, Praha Radiofyzikální odd. FN Na Bulovce, Praha Diskuse

7 Oběd Sympozium firmy Bayer-Schering Nexavar a renální karcinom Téma: Chirurgická léčba lokalizovaného karcinomu prostaty I Koordinátoři: Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc. prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D MUDr. Pavel Hanek 51. Místo otevřené retropubické radikální prostatektomie v moderní léčbě karcinomu prostaty Jarolím L Urologická klinika UK v Praze 2. LF a FN v Motol, Praha 52. Výsledky laparoskopické radikální prostatektomie Novák K, Vraný M, Macek P, Dvořáček J, Hanuš T Urologická klinika UK 1. LF a VFN v Praze 53. Naše zkušenosti s roboticky asistovanou laparoskopickou radikální prostatektomií v léčbě karcinomu prostaty Doležel J, Tvarůžek J, Zachoval R, Chamzin A, Staník M Robotické centrum Vysočina, Nem. Sv. Zdislavy, Mostiště u Velkého Meziříčí 54. Nové techniky ke zlepšení kontinence u laparoskopické a roboticky asistované radikální prostatektomie Štursa M Urologické odd. nemocnice Nový Jičín 55. Čtyřleté zkušenosti s robotickou radikální prostatektomií Kočárek J, Köhler O, Belej K, Kaplan O, Bulíř D Urologické odd. Ústřední vojenské nemocnice, Praha 56. Srovnání peroperačního průběhu časných komplikací a funkčních výsledků robotické a otevřené radikální prostatektomie Filipenský P, Rovný A, Oplatek Z, Hrabec R, Řehořek P, Katolická J Urologické oddělení FN u sv. Anny v Brně Diskuse Téma: Chirurgická léčba lokalizovaného karcinomu prostaty II Koordinátor: Prim. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D Prim. MUDr. Zdeněk Mechl, CSc. MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D 57. Patologické nálezy u nemocných po radikální prostatektomii vhodných k případnému aktivnímu sledování Belej K, Köhler O, Kočárek J, Kastnerová A, Chmelenský T Urologické odd. Ústřední vojenské nemocnice, Praha 58. Biochemická recidiva po perineální radikální prostatektomii pro karcinom. Náš postup a výsledky Vomáčka V, Galas M, Foldyna M, Voršilková E, Klemenc V Urologické oddělení FTNsP, Praha 59. Rizikové faktory vzniku striktury anastomózy po radikální prostatektomii Čapoun O, Babjuk M, Pavlík I, Hanuš T, Šafařík L, Dvořáček J Urologická klinika UK 1. LF a VFN v Praze 60. Radikální prostatektomie u vysoce rizikového karcinomu prostaty Broďák M, Louda M, Košina J, Holub L, Pacovský J, Romžová M, Morávek P, Navrátil P Urologická klinika UK v Praze LF a FN v Hradci Králové 61. Klinická a patologická klasifikace a hodnocení Gleasonova score u pacientů po radikální prostatektomii Prošvic P, Hafuda A Urologické odd. Oblastní nemocnice Náchod

8 62. Porovnání Gleasonova score v preparátu získaného punkční biopsií prostaty a po radikální prostetaktomii Krolupper M, Bárta J, Gilbert Z, Novák J Urologické oddělení FN Na Bulovce, Praha Diskuse Závěrečné slovo: Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Společenský večer Rezidence primátora HMP, Mariánské náměstí 1, Praha 1 (odjezd autobusů od Policejní akademie ČR v 18.15) 13. mammologické sympozium, 20. listopadu 2009 pátek 20. listopadu Registrace, prohlídka stánků farmaceutických firem, instalace posterů Sympozium firmy Roche snídaně Biologická léčba karcinomu prsu. Zahájení: MUDr. Karel Filip, CSc.,MBA Ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Téma: Karcinom prsu I, aktivní vyhledávání a diagnostika Koordinátoři: prim. MUDr. Zdeněk Mechl, CSc. prim. MUDr. Katarína Petráková prim. MUDr. Vladimír Bella, CSc. 1. Možnosti včasnej diagnostiky karcinómu prsníka Mináriková E, Bella V, Raneta O Mamologické oddelenie OUSA Bratislava, SK 2. Včasná diagnostika Morbus Paget naše skúsenosti Sabolová L, Bella V, Sabol M Mamologické oddelenie OUSA Bratislava, SK 3. Sekrét jako prvý príznak karcinómu prsníka naše skúsenosti Bella V, Zámečníková E, Silešová J Mamologické oddelenie OUSA Bratislava, SK 4. Molekulární zobrazení a nukleární medicína, její postavení v současné onkologické diagnostice Bakala J, Bernátek J, Gregarová E Oddělení nukleární medicíny, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín

9 5. Zhodnocení přínosu kontrastního ultrazvuku (CEUS) ve vyšetřovacím algoritmu mléčné žlázy a v diferenciální diagnostice nehmatných lézí prsu - analýza 80 maligních a 80 benigních lézí Dvořák K FN Brno 6. Včasný záchyt karcinomu prsu z pohledu chiruga Zedníková I, Sůvová B Chirurgická klinika FN Plzeň 7. Časná diagnostika nádorů prsu ve skupině rizikových žen vlastní zkušenosti Palácová M, Petráková K, Schneiderová M, Foretová L Masarykův onkologický ústav, Brno 8. Sdělení firmy Bayer Schering Postavení Bonefosu v léčbě kostních metastáz Büchler T, Abrahámová J Diskuse Sympozium firmy Nycomed Občerstvení Téma: Karcinom prsu II, novinky v diagnostice a léčbě Koordinátoři: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 9. Patomorfologické prognostické markery u karcinomu prsu Povýšil C Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Praha 10. Imunohistochemicky detekovaná exprese proteinů u nemocných s karcinomy mléčné žlázy - korelace s klinicko-patologickými daty Mrhalová M 1, Prausová P 2, Kodet R 1 1 Ústav patologie a molekulární medicíny, 2.LF UK a FN Motol, Praha 2 Radioterapeuticko-onkologické oddělení, 2.LF UK a FN Motol, Praha 11. Synergizovaná chemoterapie a imunoterapie nádorů úkol pro směrovaná nanoterapeutika Říhová B Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha 12. První klinické zkušenosti se směrovanými antracyklíny Prausová J, Kubáčková K Radioterapeuticko-onkologické oddělení, 2.LF UK a FN Motol, Praha 13. Lapatinib v léčbě pokročilého karcinomu prsu Abrahámová J, Donátová Z, Dušek L Institut biostatistiky a analýz LF a PF Masarykovy univerzity, Brno Diskuse Oběd Téma: Možnosti chirurgické léčby karcinomu prsu Koordinátoři: MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D. Prim. MUDr. Jana Prausová, Ph.D. Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. 14. Pagetův karcinom prsu, možnosti jeho chirgického léčení Kubala O, Prokop J, Ostruszka P, Mitták M, Jalůvka F Chirurgická klinika FN Ostrava 15. Optimalizace aplikačního protokolu sentinelové biopsie u karcinomu prsu Chromý M, Czinner D, Pertlíček J, Maxa V Chirurgické odd. Nemocnice České Budějovice Odd. nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice 16. Vynechání axilární disekce u pacientek s pozitivní sentinelovou uzlinou Coufal O 1, Fabian P 2, Pavlík T 3, Foltinová V 1, Vrtělová P 1, Chrenko V 1, Fait V 1, Cserni G 4 1 Oddělení chirurgické onkologie MOÚ Brno 2 Oddělení patologie MOÚ Brno 3 Institut biostatistiky a analýz MU Brno 4 Bács-Kiskun County Teaching Hospital, Kecskemét, Maďarsko

10 17. Karcinom prsu po estetickém výkonu Sůvová B Chirurgická klinika FN Plzeň 18. Reexcize u konzervativních výkonů pro karcinom prsu Gatěk J, Vážan P, Kotoč J, Kotočová K, Hnátek L, Duben J, Dudešek B Chirurgické oddělení nemocnice Atlas Univerzita Tomáše Bati, Zlín 19. Naše komplikace při chirurgické terapii časného karcinomu prsu Vrabcová A, Hoferka P Chirurgická klinika FTNsP, Praha Krč Diskuse Indikace boostu v radioterapii karcinomu prsu Betlachová L, Kmoníčková E, Stáhalová V Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce, Praha Diskuse Závěrečné slovo Závěrečné slovo: Prim. MUDr. Jana Prausová, Ph.D.,MBA Přátelské setkání na závěr onkologických sympozií Téma: Systémová a radiační léčba karcinomu prsu Koordinátoři: Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc. Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. prim. MUDr. Vladimíra Stáhalová 20. Neoadjuvantná chemoterapia u HER pozitívnych karcinómov prsníka Wagnerová M Klinika radioterapie a onkologie LF Košice, SK 21. Karcinom prsu u velmi starých žen Hornová J, Bűchler T, Kordíková D, Donátová Z, Abrahámová J 22. Adjuvantní chemoterapie u starších žen s karcinomem prsu Petráková P, Palácová M Masarykův onkologický ústav, Brno 23. Časný karcinom u pacientky po transplantaci ledviny - kazuistika Vachtová M, Třeška V, Sůvová B Chirurgická klinika FN Plzeň

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR ČESKÁ SPOLEČNOST KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE onkologické oddělení KOC, FN BULOVKA, FTN A VFN NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají

Více

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 4 MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Čtvrtek 20. 3. 2014 / lékařská sekce 14.00 Slavnostní zahájení doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., 14.10 16.00 Doktorandský studijní program garant doc. MUDr. Vladimír Študent,

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOM AYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 Vážení kolegové, po dohodě s ambulantními urology na sjezdu v Novém Městě na Moravě a se souhlasem Katedry urologie

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Úterý 10. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace 13.00 20.00

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 7 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu prostaty Schválili:

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 1. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 12. dubna 2013 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Základní harmonogram programu. Symposium pořádají. Čestné předsednictvo. Vědecký program symposia sestavil. 9. prosince, hlavní program

Základní harmonogram programu. Symposium pořádají. Čestné předsednictvo. Vědecký program symposia sestavil. 9. prosince, hlavní program Program Aktualizace k 20.11.2009 (s výhradou další aktualizace a úpravy) Symposium pořádají Česká revmatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Léčebnými lázněmi Jáchymov a.s. Čestné předsednictvo

Více

I. 13. onkologicko-urologické sympozium 23. - 24. listopadu 2005 ve spolupráci s Urologickou klinikou FN Motol

I. 13. onkologicko-urologické sympozium 23. - 24. listopadu 2005 ve spolupráci s Urologickou klinikou FN Motol I. 13. onkologicko-urologické sympozium 23. - 24. listopadu 2005 ve spolupráci s Urologickou klinikou FN Motol Prezidenti sympozia: Doc. MUDr.Jitka Abrahámová, DrSc. Doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc. prim.

Více

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu 3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu Pátek 11.12.2015 Sál Kepler 08:00 08:30 Zahájení kongresu Miroslav Zavoral, Meinhard Classen (Mnichov), Martin Stropnický, Tomáš Zima, Dagmar

Více

BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP 4/2013

BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP 4/2013 BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP 4/2013 Úvodní slovo předsedy ČUS Vážení přátelé, bulletin vychází krátce po skončení letošní výroční konference, a proto mi dovolte, abych se k ní krátce vrátil.

Více

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o.

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. Sborník přednášek II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. ISBN 978-80-87327-73-9 II. ročník 2 PROGRAM 8.30 9.00 Zahájení

Více

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E. Purkyně & Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně Vás srdečně zvou na symposium 21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu

Více

Výroèní zpráva. rok 2005

Výroèní zpráva. rok 2005 Výroèní zpráva rok 2005 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů

SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU FINÁLNÍ INFORMACE www.bos-congress.cz/gyn2014 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 11. 13. dubna 2014, BEST WESTERN Hotel VLADIMIR, Masarykova

Více

Vydání podpořily společnosti

Vydání podpořily společnosti Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ INOVATIVNÍCH KURZŮ IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI

PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ INOVATIVNÍCH KURZŮ IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ INOVATIVNÍCH KURZŮ IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita

Více

Česká urologie CZECH UROLOGY. 61. Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP 21. 23. 10. 2015. Clarion Congress hotel Olomouc

Česká urologie CZECH UROLOGY. 61. Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP 21. 23. 10. 2015. Clarion Congress hotel Olomouc 9 Česká urologie CZECH UROLOGY 05 ročník/volume 9 číslo/number 3 (suppl. B) říjen ISBN 978-80-747-3-7 6. Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. 3. 0. 05 Clarion Congress hotel Olomouc

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

PROGRAM. 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014

PROGRAM. 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014 PROGRAM 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014 29. a 30. ledna 2014, hotel Zlatá Štika, Pardubice www.rank.cz Záštitu nad konferencí

Více

X. mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví

X. mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví X. mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví 3. března 2014 Brno, hotel Myslivna PROGRAM KONGRESU 2014 www.telemedicina-brno.info KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ PARTNER

Více

Pátek 1.10.2010 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. IGRT a stereotaktická RT předsednictvo: Feltl D., Steiner M.

Pátek 1.10.2010 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. IGRT a stereotaktická RT předsednictvo: Feltl D., Steiner M. Pátek 1.10.2010 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. IGRT a stereotaktická RT předsednictvo: Feltl D., Steiner M. 9,10 Lovas P., Lovasová Z., Krupa P., Steiner M. Soudobý pohled na definici

Více

14. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti

14. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti 14. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Klasická versus nová metoda léčby chlopenních vad Pardubice, 23.-24. února 2012 Aula Univerzity

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE ODBORNÝ PROGRAM HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 204 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Onkologická

Více

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2006 ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (ve spolupráci s ČPFS a ČIPA) Název akce: Evropská konference EFA-ČIPA Datum konání: 10. 12. 5. 2006 Místo konání:

Více

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 20. - 21. května 2016 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2016

Více

Zdravotnictví 2016. 12. 11. 2015 Praha, Hotel Ambassador. www.uzs konference.cz. Mgr. Bohuslav Sobotka. MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

Zdravotnictví 2016. 12. 11. 2015 Praha, Hotel Ambassador. www.uzs konference.cz. Mgr. Bohuslav Sobotka. MUDr. Svatopluk Němeček, MBA Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Mladá fronta a. s. pořádají konferenci pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky, ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, České lékařské

Více

V Pardubicích dne 31. října 2011

V Pardubicích dne 31. října 2011 V Pardubicích dne 31. října 2011 Vážení kolegové, Český rozhlas Radiožurnál vysílal dne 26.10.2011 v 10 hodin dopoledne rozhovor s doc. MUDr. Vladimírem Študentem, Ph.D., přednostou Urologické kliniky

Více

Odborný program. Neděle 9. ledna 2011. Pondělí 10. ledna 2011. Ces Urol 2011; 15(Suppl 1): 3 7

Odborný program. Neděle 9. ledna 2011. Pondělí 10. ledna 2011. Ces Urol 2011; 15(Suppl 1): 3 7 Odborný program Neděle 9. ledna 2011 SEKCE I. ANDRO-UROLOGIE Koordinátor: L. Zámečník, M. Chocholatý J. Breza: Rehabilitace penisu po radikální prostatektomii L. Zámečník: Induratio penis plastica praktické

Více

V ENDOKRINOLOGII VII. HRADECKÝ POSTGRADUÁLNÍ KURZ. 12. 14. května 2016. Univerzita Hradec Králové Hradecká 1227/4 INFORMACE

V ENDOKRINOLOGII VII. HRADECKÝ POSTGRADUÁLNÍ KURZ. 12. 14. května 2016. Univerzita Hradec Králové Hradecká 1227/4 INFORMACE ČESKÁ ENDOKRINOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI SE SUBKATEDROU ENDOKRINOLOGIE KATEDRY INTERNÍCH OBORŮ LF UK A 4. INTERNÍ HEMATOLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN V HRADCI KRÁLOVÉ pod záštitou děkana

Více

1. košumberský den. Vzpřimování, Stoj, Chůze. Program. Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií

1. košumberský den. Vzpřimování, Stoj, Chůze. Program. Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 1. košumberský den Vzpřimování, Stoj, Chůze Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 10. dubna 2014 Hamzova léčebna Luže - Košumberk Záštita a garance Partneři

Více

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie Pozvánka a program VI. Liberecké dny úrazové chirurgie (páteř, pánev, proximální femur) Pořádá Traumacentrum Krajské nemocnice Liberec a.s. ve spolupráci s B. Braun Medical, divizí Aesculap - Ortopedie

Více

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ NA ROK 2008 + SSAKI Název akce: 25. sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie XII.kongres

Více

SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ

SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ Česká lékařská komora ve spolupráci s Gennet s. r. o. Liberec za organizačního zajištění pořádají SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 23. 25. května 2008 Kongresové

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Návrh postupu při preskripci preparátu BOTOX

Návrh postupu při preskripci preparátu BOTOX Návrh postupu při preskripci preparátu BOTOX Z pověření výboru ČUS zpracoval doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. ke dni 1. 5. 2015 Postup u pacientů s neurogenním měchýřem 1. V současné době je na základě jednání

Více

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav Sekce lékařů 8. ledna 18.00 22.00 Stavba doprovodné výstavy I (Foyer recepce, foyer kongresového sálu) 9. ledna 07.30 11.00

Více

Nabídka pro vystavovatele

Nabídka pro vystavovatele Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT AKCE: prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. PROGRAMOVÝ VÝBOR: prof. prof. MUDr. Ivan

Více

ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015

ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015 verze: 8.1.2015 ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015 16.00 18.00 SEKCE I. Andrologie moderace L. Zámečník / M. Chocholatý Neděle 11/1/2015 úvod M. Chocholatý J. Breza

Více

Doporučení výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP k používání 13-valentní pneumokokové polysacharidové konjugované vakcíny Prevenar 13

Doporučení výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP k používání 13-valentní pneumokokové polysacharidové konjugované vakcíny Prevenar 13 Doporučení výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP k používání 13-valentní pneumokokové polysacharidové konjugované vakcíny Prevenar 13 Hradec Králové, 24.2. 2010 Předseda: Prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007 Výbor Společnosti lékařské genetiky si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2007. Tato zpráva je stručným výčtem aktivit

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 5. března 2015 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech 1 1 180 170 Kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech registrace na www.kongresad.cz POŘADATEL Interní klinika 2. LF UK a FN

Více

Seznam pojmů karcinom prostaty

Seznam pojmů karcinom prostaty Patient Informace Information pro pacienty Čeština English Seznam pojmů karcinom prostaty Adrenolytické léky Skupina léčiv, které snižují nebo zcela blokují produkci hormonu adrenalinu. Aktivní sledování

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2010

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2010 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2010 Česká myelomová skupina je občanské sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie

Více

Hotel Relax Roţnov pod Radhoštěm 26. 5. - 28. 5. 2010

Hotel Relax Roţnov pod Radhoštěm 26. 5. - 28. 5. 2010 Společnost pracovního lékařství ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií OU Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje Krajská hygienická stanice Zlínského kraje Státní zdravotní ústav Praha 1. Lékařská

Více

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE A SLEDOVÁNÍ KVALITY PÉČE V ROCE 2006 NOVĚ ZAVEDENÉ TRENDY V OŠETŘOVATELSTVÍ VE FTNSP SLEDOVÁNÍ KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE A SLEDOVÁNÍ KVALITY PÉČE V ROCE 2006 NOVĚ ZAVEDENÉ TRENDY V OŠETŘOVATELSTVÍ VE FTNSP SLEDOVÁNÍ KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Obsah ÚVODNÍ SLOVO MANAGEMENT NEMOCNICE ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROFIL FTNSP POSLÁNÍ NEMOCNICE HODNOTY NEMOCNICE PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA FTNSP VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2006 ORIENTACE NA KLIENTA OMBUDSMAN

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 9. 9. 2014, Praha 5, Restaurace Podolka

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 9. 9. 2014, Praha 5, Restaurace Podolka , Praha 5, Restaurace Podolka Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, doc. Jarolím, as. Petřík, doc. Zachoval, MUDr. Rosenberg Členové revizní komise: as. Matoušková, doc. Doležel,

Více

JARNÍ SYMPOZIUM RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ

JARNÍ SYMPOZIUM RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ JARNÍ SYMPOZIUM RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ 30. května 1. června 2013 hotel Sepetná, Ostravice PROGRAM SYMPOZIA SOMATOM Definition Flash www.siemens.cz/healthcare Po íta ový tomograf (CT) se dv ma zdroji

Více

Program zasedání Výzkumného záměru 0021620816 v roce 2007

Program zasedání Výzkumného záměru 0021620816 v roce 2007 Program zasedání Výzkumného záměru 0021620816 v roce 2007 koordinátor prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., 3. LF UK Čtvrtek 15. 11. 2007: 15,00-18,30 hod. 15,00 15,15 hod. prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Více

Brněnské neurochirurgické dny

Brněnské neurochirurgické dny Program Brněnské neurochirurgické dny s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Pořádá pod záštitou České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, České lékařské komory a Profesní a odborové

Více

18. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 8. ročník pro nelékaře s názvem

18. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 8. ročník pro nelékaře s názvem Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 18. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 11.1. - 12.1. 2013 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 11.1. 2013 Onkologie v gynekologii a mammologii a 8. ročník

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - PROBLÉM NÁS VŠECH

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - PROBLÉM NÁS VŠECH Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni pořádají ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a Onkologickou sekcí České asociace

Více

6. mezioborové sympozium Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů v ambulantní i klinické praxi - krvácení

6. mezioborové sympozium Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů v ambulantní i klinické praxi - krvácení Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

Český Krumlov 9. 11. října 2008

Český Krumlov 9. 11. října 2008 SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ XV. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka Český

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 www.ecpa-cz.com poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ

Více

Parametrická struktura databáze CAPROS

Parametrická struktura databáze CAPROS Parametrická struktura databáze CAPROS Screening... 2 Screeningové vyšetření... 2 Anamnéza... 2 PSA... 2 Testosteron - nepovinné... 2 Fyzikální vyšetření (per rectum)... 2 IPSS... 2 IIEF... 3 Závěr vyšetření...

Více

PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav Středa 1. října 18:00 22:00 Registrace 17:00 22:00 Instalace doprovodné výstavy konference 17:30 Schůze výboru Sekce gynekologické

Více

XXI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

XXI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE XXI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VELKÉ LOSINY 2. 4. 6. 2016 Pořádají: Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP Radiologická klinika LF a FN Olomouc Nadace prof. Rösche

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH prostaty OBSAH Co je prostata?................................... 2 Co jsou nádory?.................................. 3 Co je zbytnění prostaty benigní hyperplazie prostaty?.............................

Více

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT II. INFORMACE VÝBOR ČSOT pořádá XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 17. 5. 2013 TOP HOTEL, PRAHA Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Senologická sekce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádají 12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu Senologie pro praxi Hormony

Více

VI. celostátní setkání Sdružení celiaků České republiky

VI. celostátní setkání Sdružení celiaků České republiky VI. celostátní setkání Sdružení celiaků České republiky se bude konat u příležitosti Mezinárodního dne celiakie v sobotu 20. května 2006 od 8 do 17 hodin v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce, Roentgenova

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

CORECT - ERBITUX. Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

CORECT - ERBITUX. Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 CORECT - ERBITUX Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ Pátek 23.5.2008 Kongresový sál A 09.00-09.20 Slavnostní zahájení kongresu 09.20 12.10 Svalové choroby I. Předsedající: Voháňka S., Špalek P. 1. Therapeutic Possibilities in

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

Česká iniciativa pro astma o. p. s.

Česká iniciativa pro astma o. p. s. Jaroslava KLEINHAMPLOVÁ 17. 9. 1921 29. 4. 2006 MUDr. Kleinhamplová s doc. Strejčkem a prof. Oehlingem Na hradeckém sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a českých a slovenských

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE 1. česko-slovenská konference paliativní medicíny představuje fórum, na kterém se sejde několik stovek lékařů a sester z oboru onkologie, interny, geriatrie, algeziologie, pneumologie

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru České vysoké učení technické Fakulta biomedicínského inţenýrství Biomedicínská a klinická technika

Více

DRG v úhradách za onkologickou péči

DRG v úhradách za onkologickou péči DRG v úhradách za onkologickou péči Jiří Šedo a Motivace pro vznik Pracovní skupiny pro DRG Podhodnocení ekonomicky náročnější péče je v současné době důležitým faktorem, který u poskytovatelů péče vyvolává

Více

Odborný program lékařů

Odborný program lékařů Odborný program lékařů NENÍ-LI U PŘÍSPĚVKU SPECIFIKOVÁNO JINAK, POČÍTÁ SE NA DISKUZI Z UVEDENÉHO ČASU PŘÍSPĚVKU 5 MINUT NA DISKUZI Neděle 13. ledna 2013 16.00 18.00 SEKCE I. ANDRO UROLOGIE Koordinátor:

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

Záois ze schůze výboru dne 20. 1. 2016, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6

Záois ze schůze výboru dne 20. 1. 2016, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6 Záois ze schůze výboru dne 20. 1. 2016, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6 Přítomni: prof. Babjuk, doc. Broďák, doc. Doležel, prof. Hanuš, prof. Hora, doc. Kočvara, doc. Krhut,

Více

1. Lymphological reasons of pain in the leg Dr.Med. Franz-Josef Schingale Lympho-Opt Klinik, Pommelsbrunn, ěmecko

1. Lymphological reasons of pain in the leg Dr.Med. Franz-Josef Schingale Lympho-Opt Klinik, Pommelsbrunn, ěmecko KO GRES ČESKÉ LYMFOLOGICKÉ SPOLEČ OSTI ČLS JEP S MEZI ÁROD Í ÚČASTÍ LYMPHO 2011 14. 15. ŘÍJ A 2011, OSTRAVA, AULA VŠB TU ODBOR Ý PROGRAM PÁTEK 14. ŘÍJ A 2011 7.30-18.00 Registrace 9.15-9.30 Slavnostní

Více

NÁVRH ODBORNÉHO PROGRAMU

NÁVRH ODBORNÉHO PROGRAMU NÁVRH ODBORNÉHO PROGRAMU Finální verze, ze dne 29.5.2013 12.06.2013 10:30 11:30 Bufet menzy Tisková konference: Pouze pro zvané hosty 12:00 18:00 1. přednáškový blok: Připravenost státní správy a samosprávy

Více