20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:"

Transkript

1 Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii a gastroenterologii) a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo Koordinátor: MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA prim. oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo Ve spolupráci s OSL ČLK Brno-venkov Občanským sdružením SOVA SEKCAMA SOS SLS O odbornou záštitu byla požádána ČOS ČLS JEP SROBF ČLS JEP ČCHS ČLS JEP ČUS ČLS JEP ČGPS ČLS JEP ČAS SRLA Sympózium je určeno pro všechny lékaře se zájmem o danou problematiku, dále pro radioterapeutické fyziky, asistenty a zdravotní sestry, pracující na onkologických odděleních či klinikách.

2 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE STŘEDA 4. BŘEZNA 2015# STR. 2 Zahájení 13,45 14,00 hod. prim. MUDr. Kavka M., MBA, prof. MUDr. Abrahámová J., DrSc., prof. MUDr. Kala Z., CSc., prof. MUDr. Ryška A., Ph.D., prof. MUDr. Petruželka L., CSc., MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA I. BLOK 14,00 15,00 hod. Karcinom kolorekta 1 Předsednictvo: Kala Z., Ryška A., Svoboda T., Petruželka L.., Abrahámová J. 1) Co je nového v histopatologické diagnostice kolorektálního karcinomu Ryška A. (Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové) 2) Hodnocení kvality totálních mezorektálních excizí z pohledu patologa Frola L., Kyclová J. (Ústav patologie, Fakultní nemocnice Brno) 3) Novinky v předoperační radioterapii u karcinomu recta Pospíšil P. (Klinika radiační onkologie, MOÚ) 4) Lokálně pokročilý karcinom rekta - podíl chirurga na multidisciplinární léčbě Kala Z. 1, Procházka V. 1, Grolich T. 1, Ostřížková L. 2, Šlampa P. 3, Bohatá Š. 4, Válek V. 4 (Chirurgická klinika FN Brno 1, IHOK FN Brno 2, Klinika radiační onkologie MOU Brno 3, Radiodiagnostická klinika FN Brno 4 ) 15,00 15,15 hod. II. BLOK 15,15 16,30 hod. Karcinom kolorekta 2 Předsednictvo: Abrahámová J., Kala Z., Kubala E., Petera J., Fínek J. 1) Metastatický kolorektální karcinom z pohledu chirurga Kala Z. 1, Procházka V. 1, Svatoň R. 1, Válek V. 2, Ostřížková L. 3 (Chirurgická klinika FN Brno 1, Radiodiagnostická klinika FN Brno 2, IHOK FN Brno 3 ) 2) Máme jasno ve stanovení správného algoritmu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu? Kubala E. (Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové 3) Novinky v algoritmu léčby metastatického kolorektálního karcinomu Abrahámová J. (Onkologická klinika 1.LF UK, Thomayerova nemocnice Praha)

3 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE STŘEDA 4. BŘEZNA 2015# STR. 3 4) Cílená medikamentózní léčba hepatocelulárního karcinomu. Je významná i v adjuvanci? Abrahámová J. (Onkologická klinika 1.LF UK, Thomayerova nemocnice Praha) 16,30 17,00 hod. III. BLOK 17,00 19,00 hod. Multioborová témata Předsednictvo: Sláma O., Dušek L., Jurga L., Roztočil A., Kyjacová L. 1) Povinnosti a práva zdravotnického pracovníka Pieranová L. (G-medica screening Olomouc) 2) Pokročilá a metastatická nádorová onemocnění: epidemiologie a výsledky péče dle nových národních a mezinárodních dat Dušek L., Pavlík T., Májek O. (MU, Institut biostatistiky a analýz Brno) 3) Perspektíva využitia novších prístupov v liečbe malígnych nádorov Jurga L., M., Benedikovičová A. (Onkologická klinika FNsP a FZ a SP Trnavskej univerzity) k mammám 4) Profylaktická salpingectomie v prevenci ovariálního karcinomu Roztočil A. (Gynekologicko-porodnické oddělení FN Jihlava) 5) Úloha genotoxickeho stresu (radioterapie a chemoterapie) v metastatickych procesech Kyjacová L., Hubáčková S., Bartek J., Hodný Z. (Oddělení genomové integrity, Ústav molekulární genetiky, v.v.i., AVČR Praha) 6) Léčba symptomů pokročilých onemocnění, organizace paliativní péče Sláma O. (Klinika komplexní onkologické péče MOÚ Brno) Volná zábava

4 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 4 I. BLOK 8,30 10,00 hod. Karcinom ovaria 1 Předsednictvo: Rob L., Ševčík L., Chvátal R., Špaček J., Svoboda T., 1) Nová patogeneze ca ovarií - co přinese pro klinickou praxi? Rob L., Škapa P. (Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF FN Motol) 2) Léčba karcinomu ovaria v současnosti Ševčík L., Gráf P., Mláděnka A. (Porodnicko gynekologická klinika FN a LF Ostrava) 3) Neoadjuvantní chemoterapie u karcinomu ovaria ano či ne a kdy? - z pohledu onkologa Svoboda T. (Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň) 4) Podmínky pro neoadjuvantní terapii při pokročilém karcinomu ovaria (III.c) Chvátal R. (Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Znojmo) 10,00 10,15 hod. II. BLOK 10,15 11,40 hod. Karcinom ovaria 2 Předsednictvo: Rob L., Špaček J., Robová H., Cwiertka K., Svoboda T. 1) Kontroverze adjuvantní léčby - systémová x I.P. x nové režimy Robová H. (Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF FN Motol) 2) Kontroverze chirurgické léčby - recidivy ovariálních karcinomů Rob L. (Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF FN Motol) 3) Stereotaktická radioterapie v léčbě recidiv gynekologických nádorů - první zkušenosti. Ćwiertka K., Vrána D., Matzenauer M., Gremlica D., Novák V. (Onkologická klinika FN Olomouc a OLFRO FN Olomouc) 4) Metastatické nádory ovaria Špaček J., Kubeček O. (GPK FNHK) 11,40 12,00 hod.

5 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 5 III. BLOK 12,00 13,00 hod. Chirurgická léčba karcinomu prsu Předsednictvo: Gatěk J., Jandík P., Vomela J., Mergancová J., Kubala O. 1) Rizika lokální recidivy po onkoplastické resekci prsu a možnosti řešení Jelínek P., Kubala O., Prokop J., Ostruszka P. (LF Ostravské univerzity a Chirurgická klinika FN Ostrava) 2) Chirurgická terapie v komplexní léčbě metastazujícího karcinomu prsu Gatěk J. 1, Vrána D. 2, Dudešek B. 1, Zbojníková M. 3, Duben J. 1 (Chirurgické oddělení nemocnice Atlas Zlín Univerzita Tomáše Bati Zlín 1, Onkologické oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, Palackého univerzita Olomouc 2, Onkologické oddělení Krajská nemocnice Tomáše Bati Zlín 3 ) 3) Postiradiační angiosarkom prsu a jeho chirurgické řešení Kubala O., Prokop J., Jelínek P., Ostruszka P. (LF Ostravské univerzity a Chirurgická klinika FN Ostrava) 4) Máme ještě další chirurgické možnosti v onkochirurgii prsu? Vomela J. Hýža P., Brančíková D., Ventruba P. (LF a FN Brno) Oběd 13,00 14,00 hod. IV. BLOK 14,00 15,30 hod. Diagnostika karcinomu prsu Předsednictvo: Bartoňková H., Skovajsová M., Bella V., Jandáková E., Nenutil R. 1) Význam multidisciplinárního přístupu v diagnostice a terapii karcinomu prsu - z pohledu radiologa Schneiderová M. (Oddělení radiologie, MOU Brno) 2) Obtížná diagnostika karcinomu prsu z pohledu chirurga Prokop J. 1, Kubala O. 1,2, Jelínek P. 1 (Chirurgická klinika FN Ostrava 1, LF Ostravské univerzity 2 ) 3) Zobrazování prsů žen ve fertilním věku Skovajsová M., Rýbová J., Žížalová J. (BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje Praha)

6 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 6 4) Korelácia sérových markerov a metastáz karcinómu prsníka Bella V., Zámečníková E. (Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava) 5) Pokročilý karcinom mléčné žlázy Dvořák K. 1, Jandáková E. 2, Křikavová L. 1, Němcová E. 1, Brančíková D. 3 (Radiologická klinika FN Brno 1, Ústav patologie, FN Brno 2, Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno 3 ) 6) Postižení prsu u hematoonkologických pacientů Němcová E. 1, Dvořák K. 1, Křikavová L. 1, Brančíková D. 2, Jandáková E. 3 Radiologická klinika FN Brno, mamodiagnostické oddělení, FN Brno 1, Interní hematoonkologická klinika, FN Brno 2, Oddělení patologie, FN Brno 3 15,30 16,00 hod. V. BLOK 16,00 18,00 hod. Konzervativní léčba karcinomu prsu Předsednictvo: Abrahámová J., Petruželka L., Fínek J., Svoboda T., Neumanová R., Petera J., Kubecová M. 1) Perioperační APBI Petera J. 1, Jandík P. 2, Sirák I. 1, Kasaová L. 1, Motyčka P. 2, Asqar A. 2, Paluska P. 1 (Klinika onkologie a radioterapie 1, Chirurgická klinika FN Hradec Králové 2 ) 2) Jak dál v radioterapii Ca prsu Kubecová M., Kindlová E., Regináčová K. (Radioterapeutická a onkologická klinika FN Královské Vinohrady Praha) 3) Optimální sekvence systémové terapie v léčbě karcinomu prsu Neumanová R. (Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo) 4) Budoucnost hormonální léčby karcinomu prsu - SABCS 2014 Kubala E. (Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové) 5) Bevacizumab v léčbě karcinomu prsu slepá ulička? Brančíková D., Protivánková M., Mechl Z. (Interní, hematologická a onkologická klinika FN Brno) 6) Úskalí vstupu nových molekul do úhrady, aneb jak pracuje regulátor Fínek J. 1, Kmínek A. 2, Kostern M. 2 (Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK v Plzni 1, AstraZeneca 2 )

7 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 7 7) Chirurg v první linii - videoklip Motyčka P. (chirurgická klinika FN HK) 3 min. Team buildingová aktivita GALERIE: formou hry Téma: Týmová komunikace optimální účast 8 14 osob Diskuzní fórum 19,15 19,55 hod. od 20,00 hod.

8 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE PÁTEK 6. BŘEZNA 2015# STR. 8 I. BLOK 08,30 10,10 hod. Karcinom močového měchýře Předsednictvo: Babjuk M., Pacík D., Hanuš M., Katolická J., Čermák A. 1) Léčba nádorů močového měchýře transuretrální resekce, nové diagnostické postupy, vlastní zkušenosti a výsledky PDD Čermák A., Pacík D. (Urologická klinika FN Brno) 2) Intravezikální chemoprofylaxe a imunoprofylaxe neinvazivních nádorů močového měchýře Hanuš M., Matoušková M. (Urocentrum Praha) 3) Cystektomie u maligních nádorů močového měchýře Babjuk M. (Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol) 4) Kontinentní a inkontinentní derivace moči, měchýř šetřící postupy Čermák A., Pacík D. (Urologická klinika FN Brno) 5) Přínos chemoterapie v léčbě pokročilého karcinomu močového měchýře z pohledu běžné klinické praxe. Katolická J. (Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno) 10,10 10,30 hod. II. BLOK 10,30 12,00 hod. Karcinom prostaty 1 Předsednictvo: Pacík D., Macek P., Babjuk M., Záleský M., Zachoval R., Hanuš M. 1) Čichová detekce karcinomu prostaty pomocí speciálně trénovaného psa ve vzorcích lidské moči Vyhnanková V., Pacík D. (Urologická klinika FN Brno) 2) Možnosti - algoritmus - léčby CRPC Fedorko M., Pacík D. (Urologická klinika FN Brno) 3) Řešení pokročilého karcinomu prostaty - operační/multdisciplinární Macek P. (Urologická klinika VFN a 1.LF UK v Praze) 4) Komplikace po radikální prostatektomii: porovnání laparoskopického, retropubického a perineálního přístupu. Záleský M., Zachoval R. (Urologické oddělení Thomayerova nemocnice, Praha)

9 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE PÁTEK 6. BŘEZNA 2015# STR. 9 5) Další poznatky mapování senzitivní inervace prostatické žlázy, klinické implikace Pacík D., Vít V., Varga G., Čermák A. (Urologická klinika FN Brno) - polévka 12,00 12,30 hod. III. BLOK 12,30 14,10 hod. Karcinom prostaty 2 Předsednictvo: Pacík D., Odrážka K., Holubec L., Matoušková M., Katolická J. 1) Relaps karcinomu prostaty po radioterapii Odrážka K. 1-4, Doležel M. 1,2,5, Vaňásek J. 1 Oddělení klinické a radiační onkologie, Multiscan, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice 1, 1. LF, UK v Praze 2, 3. LF, UK v Praze 3, Katedra radiační onkologie IPVZ, Praha 4, LF, Univerzita Palackého v Olomouci 5 2) Farmakologické možnosti ovlivnění pokročilého a metastatického karcinomu prostaty Matoušková M., Hanuš M. (Urocentrum Praha) 3) Benefity hormonální léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty Katolická J. (Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno) 4) Současná pozice chemoterapie u kastračně rezistentního karcinomu prostaty Holubec L., Fiala O., Matějka V.M., Fínek J. (Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LFUK v Plzni) 5) Proč se liší šance nemocných s pokročilým karcinomem prostaty Holubec L. (Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LFUK v Plzni) Závěrečné občerstvení 14,15 hod.

10 PROGRAM - NELÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 10 Zahájení 8,50 hod. I. BLOK 9,15 10,30 hod. Předsednictvo: Zámečníková E., Pokorná Š., Mináriková E., Švecová D. 1) Prevence nádorů prsu u žen v prescreeningovém věku Pokorná Š. (Mamma centrum Háje, BU Praha) 2) P.o. antikoncepcia a riziko vzniku karcinómu prsníka Zámečníková E., Bella V. (Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava) 3) Ca mastitída Mináriková E., Bella V. (Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžběty, Bratislava) 4) Karcinom prsu v šestinedělí Kučerová M. (Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Znojmo) 5) Léčba karcinomu prsu brachyradioterapií Paulasová V., Fuchsová J., Čaňová M., Gregorčíková P. (Klinika radiační onkologie, MOÚ Brno) 10,30 10,45 hod. II. BLOK 10,45 12,00 hod. Předsednictvo: Fuchsová J., Macharová R., Paulasová V. 1) Brachyterapie u nádorů děložního hrdla Paulasová V. Fuchsová J., Čaňová M., Gregorčíková P. (Klinika radiační onkologie, MOÚ Brno) 2) Asistence RA při UVAG Macharová R., Čaňová M. (Klinika radiační onkologie, MOÚ Brno) 3) Radioterapie nádorů hlavy a krku z pohledu radiologického asistenta Kohútová R., Hůlková V., Holubová J. (Klinika radiační onkologie LF MU, MÓU Brno) 4) Adenocarcinom děložního čípku diagnostikovaný při porodu Navrátilová M. (Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Znojmo)

11 PROGRAM - NELÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 11 5) Stereotaktická radioterapie a chirurgie Šimoničová L., Solařová L., Šoukalová H. (Klinika radiační onkologie LF MU, MOÚ Brno) Oběd 12,00 13,00 hod. III. BLOK 13,00 14,45 hod. Předsednictvo: Jelečková M., Kuchyňka P., Hoduláková D., Mikulec I., Siposová E. 1) Sexuální život nemocných s onkologickým onemocněním Jelečková M. (Chirurgické oddělení Nemocnice Znojmo) 2) Clostridiová infekce u onkologicky nemocných pacientů Hoduláková D. 1, Růžičková M. 2 (Oddělení radiační a klinické onkologie 1, Infekční oddělení Nemocnice Znojmo 2 ) 3) Studie Pan care - Kvalita života podmíněná zdravím Mikulec I., Kepák T. (Klinika dětské onkologie Brno) 4) Přínosy a zkušenosti nemocniční kaplanské péče Kuchyňka P. (Evangelická církev metodistická Znojmo, kaplan ORKO Nemocnice Znojmo) 5) Co je to lymfedém, příčina vzniku, diagnostika, léčba, prognóza Procházková D., Třímalová M. (Kožní ambulance - lymfologická, Nemocnice Znojmo p.o.) 6) Léčba lymfedému u onkologicky nemocných praktická ukázka lymfotapingu Třímalová M., Procházková D. (Kožní ambulance - lymfologická, Nemocnice Znojmo p.o.) 7) Rehabilitační léčba lymfedému v onkológii Siposová E. (Onkologický ústav sv. Alžběty, FRO, Bratislava) 14,45 15,15 hod.

12 PROGRAM - NELÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 12 IV. BLOK 15,15 16,30 hod. Předsednictvo: Švecová D., Sobková B., Kalčíková M., Jelečková M., Kučerová 1) Bolest onkologicky nemocných Bořil A. (ORKO Nemocnice Znojmo) 2) Léčba bolesti u onkologicky nemocného z pohledu SZ personálu, analgetika, transdermální náplasti, opiátová léčba Plháková O. (ORKO Nemocnice Znojmo) 3) Zkušenosti s bolestí u onkologických pacientů Švecová D. (Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové) 4) Klinické projevy poruchy metabolismu vápníku Sobková B., Kalčíková M. (Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo)

13 PROGRAM - POSTERY# STR. 13 POSTERY 1) Spolupráce mamárního a plastického chirurga u pacientky s pokročilým karcinomem prsu - kazuistika Fousková A. 1, Motyčka P. 1, Jandík P. 1, Asqar A. 1, Hošek F. 1, Urminská H. 2, Kohoutová J. 2 (Chirurgická klinika FN HK 1, radiologická klinika FN HK 2 ) 2) Poruchy metabolismu vápníku Kalčíková M., Sobková B. (Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo) 3) Klinické studie ACOSOG Z0011 vynechání axilární disekce v případě pozitivní sentinelové uzliny u časného karcinomu prsu (souhrn literatury) Vrána D., Gatěk J, Vlachová Z., Cwiertka K. (Onkologická klinika FN Olomouc, Aberdeen Royal Infirmary, Scotland, UK, Chirurgické oddělení Nemocnice atlas Zlín)

14 PROGRAM - DALŠÍ INFORMACE# STR. 14 DALŠÍ INFO Pokyny pro aktivní účastníky: Postery na plochu 80 x 100 cm (šířka x výška) K dispozici bude připraveno promítání z PC přes dataprojektor v programu Power Point 2x, na požádání je možné zajistit video Pro 1. autora přednášky, členy předsednictva je účast na sympóziu zdarma Pro první autory vybraných posterů činí poplatek 50 % z ceny Všichni obdrží sborník s kompletním zněním přednášek s číslem ISBN v elektronické podobě Forma prezentací do sborníku - plný text přednášky nebo posteru do rozsahu deseti stran (Styl písma Times New Roman, formát A 4, řádkování 1,5, velikost písma 12) Struktura: Jména autorů VELKÉ TISKACÍ, Název práce VELKÉ TISKACÍ TUČNĚ, Název pracoviště malé tiskací Např. NEUMANOVÁ R. 1, PETERA J. 2 NEOADJUVANTNÍ SYSTÉMOVÁ LÉČBA KARCINOMU PRSU A JEJÍ VLIV NA INDIKACI ADJUVANTNÍ SYSTÉMOVÉ TERAPIE ORKO Nemocnice Znojmo 1, Klinika onkologie a radioterapie FNHK 2 Registrační poplatky (včetně DPH): lékaři + VŠ NLZP ostatní NLZP Do ,- Kč 400,- Kč Do ,- Kč 500,- Kč Později a na místě 1700,- Kč 600,- Kč Číslo účtu pro bezhotovostní platby: konstantní symbol: variabilní symbol: specifický symbol: / (datum 1. dne kongresu) Rodné číslo event. jméno (ne pouze pracoviště) Bez těchto údajů není možné identifikovat Vaši platbu! Platí to zejména v případě hromadných plateb a plateb, které provádí Vaše nemocnice, upozorněte je na to, prosím. Neuvedete-li tyto identifikační údaje, vezměte si prosím doklad o zaplacení s sebou. Registrační poplatek zahrnuje: Vstup na přednášky a satelitní sympózia Tašku s materiály a CD sborníkem Obědy a občerstvení během sympózia

15 PROGRAM - DALŠÍ INFORMACE# STR. 15 Společenská část sympózia Ve čtvrtek dne proběhne ve večerních hodinách v místě konání kongresu, tj. v hotelu Sladovna v areálu pivovaru Černá Hora, diskuzní fórum. Sponzory sympózia jsou přední farmaceutické firmy a některé další Organizátor a kontaktní osoba pro aktivní účast: MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA mobil: , e mail: Kontaktní osoba pro pasivní účast: Bc. Radovan Pukl mobil: Kontaktní osoba pro firmy: Oldřiška Mačalíková Mobil: Přihlášky můžete zasílat elektronicky na: akce/20.ročník 2015/pozvánka online Aktuální informace budou vyvěšeny na webových stránkách Občanského sdružení SOVA a v případě souhlasu předsedů odborných společností i na stránkách těchto společností např. atp.

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR ČESKÁ SPOLEČNOST KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE onkologické oddělení KOC, FN BULOVKA, FTN A VFN NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají

Více

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka

Více

Onkologická sympozia Program

Onkologická sympozia Program Česká společnost komplexní onkologické péče, Česká onkologická společnost ČLS JEP, Fakultní Thomayerova nemocnice onkologické oddělení, KOC, FN Bulovka, FTN a VFN Nadační fond onkologie pro 21. století

Více

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL 12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno www.ivfbrno.cz

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 4. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 22. dubna 2016 Výukové centrum LF UK a FN Pořádá Urologická klinika LF UK a FN a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 Vážení kolegové, po dohodě s ambulantními urology na sjezdu v Novém Městě na Moravě a se souhlasem Katedry urologie

Více

MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje. Vás zve na VI. ročník odborné konference. Termín konání:

MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje. Vás zve na VI. ročník odborné konference. Termín konání: MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Vás zve na VI. ročník odborné konference Kontroverze v onkologii Termín konání: 19. - 20. 5. 2016 Místo konání: Kongresové centrum Kunětická

Více

18. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 8. ročník pro nelékaře s názvem

18. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 8. ročník pro nelékaře s názvem Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 18. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 11.1. - 12.1. 2013 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 11.1. 2013 Onkologie v gynekologii a mammologii a 8. ročník

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech 1 1 180 170 Kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech registrace na www.kongresad.cz POŘADATEL Interní klinika 2. LF UK a FN

Více

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Senologická sekce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádají 12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu Senologie pro praxi Hormony

Více

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o.

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. Sborník přednášek II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. ISBN 978-80-87327-73-9 II. ročník 2 PROGRAM 8.30 9.00 Zahájení

Více

19. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi)

19. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi) Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 19. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 26.2. - 28.2. 2014 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 27.2. 2014 Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii

Více

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2013

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2013 1 KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2013 PŮVODNÍ PUBLIKACE SOUHRNNÁ PRÁCE (ČESKY) Šlampa, P., Kazda, T.: Konzervativní postupy v léčbě gliomů. Postgraduální medicína, 15,

Více

TELEMEDICÍNA BRNO 2007

TELEMEDICÍNA BRNO 2007 Radiologická klinika LF MU, Fakultní nemocnice Brno Sekce pro telemedicínu, teleradiologii a PACS Radiologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s OSL ČLK Brno město pořádají III. mezinárodní kongres TELEMEDICÍNA

Více

21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE ONKOLOGIE V PRAXI

21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE ONKOLOGIE V PRAXI 21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE ONKOLOGIE V PRAXI LÉKAŘI 24.2. - 26.2. 2016 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 25.2. 2016 a 11. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku Pořadatel a organizátor:

Více

II. košumberský den. Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia. Program

II. košumberský den. Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia. Program II. košumberský den Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 28. dubna 2016 Hamzova

Více

21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE ONKOLOGIE V PRAXI

21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE ONKOLOGIE V PRAXI 21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE ONKOLOGIE V PRAXI LÉKAŘI 24.2. - 26.2. 2016 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 25.2. 2016 a 11. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku Koordinátor:

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007 Výbor Společnosti lékařské genetiky si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2007. Tato zpráva je stručným výčtem aktivit

Více

Beskydský hotel Relax

Beskydský hotel Relax V. BILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí Rožnov pod Radhoštěm 4. - 6. května 2016 Projekty TAČR s názvem TraumaTech TA04011606, ONAR TA03010804, FEMUR TH01020049 Česká společnost pro úrazovou chirurgii

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Úterý 10. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace 13.00 20.00

Více

OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2011

OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2011 Celostátní konference s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2011 6. - 8. 10. 2011 Clarion Congress Hotel Ostrava I. OZNÁMENÍ ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

X. mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví

X. mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví X. mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví 3. března 2014 Brno, hotel Myslivna PROGRAM KONGRESU 2014 www.telemedicina-brno.info KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ PARTNER

Více

17. ROČNÍK SYMPÓZIA. a 7. ročník pro nelékaře s názvem SPOLUPRÁCE NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ PŘI LÉČBĚ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ

17. ROČNÍK SYMPÓZIA. a 7. ročník pro nelékaře s názvem SPOLUPRÁCE NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ PŘI LÉČBĚ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 17. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 6.1. - 7.1. 2012 Kongresové centrum Výstaviště Brno a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno NELÉKAŘI 6.1. 2012 Onkologie v gynekologii

Více

14. března 2016, Brno, hotel Myslivna PROGRAM KONGRESU. www.telemedicina-brno.info

14. března 2016, Brno, hotel Myslivna PROGRAM KONGRESU. www.telemedicina-brno.info 2016 14. března 2016, Brno, hotel Myslivna PROGRAM KONGRESU www.telemedicina-brno.info UNITI REVOLUCE V ZOBRAZOVÁNÍ! zobrazení a diagnostika všech modalit první barevný monitor i pro mamografii barevný

Více

Brněnské neurochirurgické dny

Brněnské neurochirurgické dny Program Brněnské neurochirurgické dny s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Pořádá pod záštitou České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, České lékařské komory a Profesní a odborové

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE ODBORNÝ PROGRAM HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 204 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Onkologická

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ

III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ XIII. TOMÁNKŮV DEN BRONCHOLOGIE pořádá Česká pneumologická a ftizeologická

Více

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT II. INFORMACE VÝBOR ČSOT pořádá XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 17. 5. 2013 TOP HOTEL, PRAHA Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ

Více

Multidisciplinární přístup v diagnostice a terapii u závažného poranění

Multidisciplinární přístup v diagnostice a terapii u závažného poranění Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 20. - 21. května 2016 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2016

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 www.ecpa-cz.com poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ

Více

1. košumberský den. Vzpřimování, Stoj, Chůze. Program. Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií

1. košumberský den. Vzpřimování, Stoj, Chůze. Program. Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 1. košumberský den Vzpřimování, Stoj, Chůze Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 10. dubna 2014 Hamzova léčebna Luže - Košumberk Záštita a garance Partneři

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

13. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Rizikový pacient s chlopenní vadou

13. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Rizikový pacient s chlopenní vadou 13. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Rizikový pacient s chlopenní vadou Pardubice, 24. 25. února 2011 Aula Univerzity Pardubice Výbor

Více

I. kongres biologické léčby. 12. 13. listopadu 2010. Hotel Barceló (Na Strži 32, 140 00 Praha) Biologická léčba chronických zánětlivých onemocnění

I. kongres biologické léčby. 12. 13. listopadu 2010. Hotel Barceló (Na Strži 32, 140 00 Praha) Biologická léčba chronických zánětlivých onemocnění Hotel Barceló (Na Strži 32, 140 00 Praha) 12. 13. listopadu 2010 I. kongres biologické léčby Biologická léčba chronických zánětlivých onemocnění současnost a perspektivy pořádá Česká lékařská společnost

Více

V ENDOKRINOLOGII VII. HRADECKÝ POSTGRADUÁLNÍ KURZ. 12. 14. května 2016. Univerzita Hradec Králové Hradecká 1227/4 INFORMACE

V ENDOKRINOLOGII VII. HRADECKÝ POSTGRADUÁLNÍ KURZ. 12. 14. května 2016. Univerzita Hradec Králové Hradecká 1227/4 INFORMACE ČESKÁ ENDOKRINOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI SE SUBKATEDROU ENDOKRINOLOGIE KATEDRY INTERNÍCH OBORŮ LF UK A 4. INTERNÍ HEMATOLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN V HRADCI KRÁLOVÉ pod záštitou děkana

Více

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 4 MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Čtvrtek 20. 3. 2014 / lékařská sekce 14.00 Slavnostní zahájení doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., 14.10 16.00 Doktorandský studijní program garant doc. MUDr. Vladimír Študent,

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE 1. česko-slovenská konference paliativní medicíny představuje fórum, na kterém se sejde několik stovek lékařů a sester z oboru onkologie, interny, geriatrie, algeziologie, pneumologie

Více

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Místa konání a lokální garanti KOC Brno, hotel International, místní garant prim. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. Olomouc, NH Hotel Olomouc, místní

Více

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ Pátek 23.5.2008 Kongresový sál A 09.00-09.20 Slavnostní zahájení kongresu 09.20 12.10 Svalové choroby I. Předsedající: Voháňka S., Špalek P. 1. Therapeutic Possibilities in

Více

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max Aesculap Akademie Svět vzdělávání zdravotníků Max Obsah Úvodní slovo Tým Aesculap Akademie Úvodní slovo 3 Aesculap Akademie ve světě 4 Aesculap Akademie v České Republice a na Slovensku 6 Cena Aesculap

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

XXXVIII.FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXVIII.FLEBOLOGICKÉ DNY XXXVIII.FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Praha 8. 9. listopadu 2013 pořádá Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOM AYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Foyer recepce, ostatní foyer VZ Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu 3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu Pátek 11.12.2015 Sál Kepler 08:00 08:30 Zahájení kongresu Miroslav Zavoral, Meinhard Classen (Mnichov), Martin Stropnický, Tomáš Zima, Dagmar

Více

BIOIMPLANTOLOGIE 2012 Brno, 12. 13. dubna 2012 hotel Holiday Inn

BIOIMPLANTOLOGIE 2012 Brno, 12. 13. dubna 2012 hotel Holiday Inn Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP ve spolupráci s Národním Tkáňovým Centrem pořádají IV. celostátní konferenci BIOIMPLANTOLOGIE 2012 Brno, 12. 13. dubna 2012 hotel Holiday Inn Akce má charakter postgraduálního

Více

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají 13. konferenci pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

XXI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

XXI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE XXI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VELKÉ LOSINY 2. 4. 6. 2016 Pořádají: Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP Radiologická klinika LF a FN Olomouc Nadace prof. Rösche

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

14. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti

14. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti 14. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Klasická versus nová metoda léčby chlopenních vad Pardubice, 23.-24. února 2012 Aula Univerzity

Více

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv ONKOGYNEKOLOGIE Autorský kolektiv: doc. MUDr. Otakar Bìlohlávek, CSc. MUDr. Jiøí Bouda, Ph.D. MUDr. Andrea Burgetová prof.

Více

15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ

15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ 15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ Milí přátelé, je to neuvěřitelné, ale náš každoroční seminář v letošním roce dosáhne věku, ve kterém my, obyčejní smrtelníci,

Více

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Multiscan, s.r.o.

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Multiscan, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Multiscan, s.r.o. Vás zve na VII. ročník odborné konference Kontroverze v onkologii Termín konání: 11. - 12. 5. 2017 Místo konání: Kongresové centrum Kunětická

Více

SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů

SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU FINÁLNÍ INFORMACE www.bos-congress.cz/gyn2014 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 11. 13. dubna 2014, BEST WESTERN Hotel VLADIMIR, Masarykova

Více

Funkční Urologie Novinky 2017

Funkční Urologie Novinky 2017 Pozvánka Funkční Urologie Novinky 2017 Hotel ILF, Praha 1. 2. června 2017 Odborná garance: prim. MUDr. Miroslav Krhovský Konference Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii České urologické

Více

Oslovení Oslovení dopis Jméno Vážená paní Vážená paní doktorko MUDr. Adriana Stará Vážený pan Vážený pane doktore MUDr. Svatopluk Němeček, MBA Vážený

Oslovení Oslovení dopis Jméno Vážená paní Vážená paní doktorko MUDr. Adriana Stará Vážený pan Vážený pane doktore MUDr. Svatopluk Němeček, MBA Vážený Oslovení Oslovení dopis Jméno Vážená paní Vážená paní doktorko MUDr. Adriana Stará Vážený pan Vážený pane doktore MUDr. Svatopluk Němeček, MBA Vážený pan Vážený pane profesore prof. MUDr. Michal Michal

Více

XXVIII. Konference. Sekce perinatální medicíny. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. Sekce perinatální medicíny. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 20 Kongresové centrum hotelu Parkhotel Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická

Více

SYMPOSIUM PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

SYMPOSIUM PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ II. INFORMACE Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Ostravská Univerzita,Fakulta zdravotnických studií,ostrava Zdravotní

Více

6. mezioborové sympozium Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů v ambulantní i klinické praxi - krvácení

6. mezioborové sympozium Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů v ambulantní i klinické praxi - krvácení Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 7 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu prostaty Schválili:

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav Středa 1. října 18:00 22:00 Registrace 17:00 22:00 Instalace doprovodné výstavy konference 17:30 Schůze výboru Sekce gynekologické

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Pátek 1.10.2010 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. IGRT a stereotaktická RT předsednictvo: Feltl D., Steiner M.

Pátek 1.10.2010 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. IGRT a stereotaktická RT předsednictvo: Feltl D., Steiner M. Pátek 1.10.2010 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. IGRT a stereotaktická RT předsednictvo: Feltl D., Steiner M. 9,10 Lovas P., Lovasová Z., Krupa P., Steiner M. Soudobý pohled na definici

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 1. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 12. dubna 2013 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

BULLETIN č.5. České urologické společnosti ČLS JEP. Vážení kolegové a přátelé,

BULLETIN č.5. České urologické společnosti ČLS JEP. Vážení kolegové a přátelé, BULLETIN č.5 České urologické společnosti ČLS JEP Vážení kolegové a přátelé, Moje první poznámka tentokrát bohužel není vůbec veselá. S hlubokým smutkem jsem během letních měsíců přijal zprávu o úmrtí

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

XXXVII. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXVII. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXVII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí 9. 10. listopadu 2012 IKEM Praha pořádá Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně www.phlebology.cz prezident konference prim.

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E. Purkyně & Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně Vás srdečně zvou na symposium 21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu

Více

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory pozvánka a program Top Hotel Praha 3. 11. 2015 Společnost pro porty a permanentní katetry SPPK Vás zve na Mezinárodní vědeckou konferenci Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory - Novinky

Více

Onkologická sympozia NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ. Onkologická klinika 1. LF UK a TN ČESKÉ UROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

Onkologická sympozia NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ. Onkologická klinika 1. LF UK a TN ČESKÉ UROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ THOM AYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) za podpory ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ČESKÉ UROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP pořádají

Více

12. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti

12. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti 12. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Praktické otázky u nemocných se srdeční vadou Pardubice, 18.-19. února 2010 Aula Univerzity

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

Physio-Control defibrilátory a systémy pro KPR

Physio-Control defibrilátory a systémy pro KPR Společnost Medsol s.r.o. Vám nabízí špičkové produkty a služby předních světových výrobců zdravotnické techniky, informačních systémů a spotřebního materiálu. Naší specializací jsou systémy a technologie

Více

PROGRAM. 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014

PROGRAM. 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014 PROGRAM 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014 29. a 30. ledna 2014, hotel Zlatá Štika, Pardubice www.rank.cz Záštitu nad konferencí

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

IV. HIrscHůV den 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz

IV. HIrscHůV den 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz IV. Hirschův den Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz Srdečně vás zveme

Více

SROBF KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY Program HRADEC KRÁLOVÉ června 2016

SROBF KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY Program HRADEC KRÁLOVÉ června 2016 1 SROBF 12 12. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY Program HRADEC KRÁLOVÉ 23. - 25. června 2016 2 12. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky Organizátoři

Více

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 16. 17. února 2007 Oznámení & Výzva k aktivní účasti Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

ZÁPIS Č. j. 2016/02/04

ZÁPIS Č. j. 2016/02/04 ZÁPIS Č. j. 2016/02/04 Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ze dne 4. února 2016 11:00 15:00 GUARANT International, Business Centrum Vyšehrad 3. patro,

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více