Onkologická sympozia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Onkologická sympozia"

Transkript

1 ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOM AYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou náměstka ministra zdravotnictví MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA a ředitele Thomayerovy nemocnice MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA ve spolupráci s Hotelem Olympik Artemis Onkologická sympozia I o n k o l o g i c k o - u r o l o g i c k é s y m p o z i u m 2 0. l i s t o p a d u v e s p o l u p r á c i s U r o l o g i c k o u k l i n i k o u 2. L F U K a F N M o t o l I I m a m m o l o g i c k é s y m p o z i u m 2 1. l i s t o p a d u v e s p o l u p r á c i s O n k o l o g i c k o u k l i n i k o u 2. L F U K a F N M o t o l 2 0. a ž 2 1. l i s t o p a d u Kongresové centrum hotelu Olympik Artemis U Sluncové 14, Praha 8

2

3 V y s t a v o v a t e l é : Sponzoři: Amgen, s.r.o. Astellas Pharma, s.r.o. AstraZeneca, s.r.o. Bayer, s.r.o. Eisai GesmbH, org. složka Gedeon Richter, s.r.o. GlaxoSmithKline, s.r.o. Heaton, a.s. Janssen-Cilag, s.r.o. Novartis, s.r.o. Pfizer, s.r.o. Pierre Fabre Médicament, s.r.o. Roche, s.r.o. Sanofi Aventis, s.r.o.

4 I. 22. onkologicko-urologické sympozium 20. listopadu 2014 ve spolupráci s Urologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol Prezidenti sympozia: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. II. 18. mammologické sympozium 21. listopadu 2014 ve spolupráci s Onkologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol Prezidenti sympozia: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Organizační zajištění: Nadační fond onkologie pro 21. století Onkologická klinika 1. LF UK a TN, Vídeňská 800, Praha 4 Registrace účastníků: Amis s.r.o. Rooseveltova 47, Praha 6 Vědecký sekretář: Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

5 22. onkologicko - urologické sympozium 20. listopadu 2014 čtvrtek 20. listopadu Registrace, prohlídka stánků farmaceutických firem, instalace posterů. Minisympozium, snídaně firmy Bayer Předsedající: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 223 Radium - nová alternativa léčby skeletálních metastáz u mcrpc (praktické zkušenosti a postřehy) MUDr. Aleš Chodacki Zahájení Náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA Ředitelka Nemocnice Na Bulovce MUDr. Andrea Vrbovská, MBA Ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA Ředitel Thomayerovy nemocnice MUDr. Karel Filip, CSc., MBA

6 Téma: Nádory močového měchýře I. Koordinátoři: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. MUDr. Jana Katolická, Ph.D. 1. Aktuální stav a trendy epidemiologie zhoubného novotvaru močového měchýře Mužík J 1, Malúšková D 1, Dušek L 1,2, Abrahámová J 3 1 Institut biostatistiky a analýz MU, Brno 2 ÚZIS, Praha 3 Onkologická klinika 1. LFUK a Thomayerovy nemocnice, Praha 2. Pokroky v endoskopické terapii Babjuk M Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 3. Intravezikální chemoterapie a imunoterapie Matoušková M Urocentrum Praha 4. Přítomnost mirna v moči pacientů s nádory močového měchýře jako potenciální biomarker Brisuda A 1,Pazourková E 4, Soukup V 2, Hrbáček J 1, Čapoun O 2, Mareš J 3, Korabečná M 4, Hořínek A 4, Hanuš T 2, Babjuk M 1 1 Urologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha 2 Urologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné Fakultní nemocnice, Praha 3 Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK, Praha 4 Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha

7 5. Rozdílná exprese mirna v moči pacientů s nádory močového měchýře a v moči zdravých kontrol Brisuda A 1,Pospíšilová Š 4, Soukup V 2, Hrbáček J 1, Čapoun O 2, Mareš J 3, Pazourková E 4, Korabečná M 4, Hořínek A 4, Hanuš T 2, Babjuk M 1 1 Urologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha 2 Urologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné Fakultní nemocnice, Praha 3 Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK, Praha 4 Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha 6. Současné postavení chemoterapie v léčbě karcinomu močového měchýře Katolická J 1, Filipenský P 2, Rotnáglová S 1, Svobodová S 1 1 Onkologicko chirurgické odd. FN USA Brno 2 Urologické odd. FN USA Brno 7. Kvalita života pacientů léčených vinfluninem v II. linii léčby metastatického karcinomu močového měchýře první vlastní zkušenosti Katolická J 1, Filipenský P 2, Rotnáglová S 1, Svobodová S 1 1 Onkologicko chirurgické odd. FN USA Brno 2 Urologické odd. FN USA Brno Diskuse Přestávka, občerstvení Téma: Nádory močového měchýře II. Panel: Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc. Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. 8. Radikální cystektomie versus záchovná radioterapie Pohled urologa - Brisuda A Pohled radiačního onkologa Zapletal R Diskuse Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

8 Téma: Nádory ledvin I. Koordinátoři: Prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D. Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, Ph.D. 9. Aktuální stav a trendy epidemiologie zhoubného novotvaru ledviny Mužík J 1, Malúšková D 1, Dušek L 1,2, Abrahámová J 3 1 Institut biostatistiky a analýz MU, Brno 2 ÚZIS, Praha 3 Onkologická klinika 1. LFUK a Thomayerovy nemocnice, Praha 10. Parciální nefrektomie indikace současný stav a techniky Záleský M, Zachoval R Urologické oddělení TN Praha 11. Lymfadenektomie v terapii karcinomu ledviny Hora M FN Plzeň 12. Prognostické faktory u nepokročilých karcinomů ledvin Sobotka R, Hanuš T Urologická klinika 1. LF UK a VFN Diskuse Minisympozium firmy Pfizer Renální karcinom dnes předsedající: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Léčba karcinomu ledviny, optimální možnosti doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Kasuistiky (léčba sunitinibem) doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. Závěr prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Oběd

9 Téma: Nádory ledvin II. Koordinátoři: Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. Doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc. MUDr. Kateřina Kubáčková, Ph.D. 13. Embolizace tumorů ledvin Peregrin J Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM Praha 14. Radiofrekvenční ablace nádorů ledvin Beran J Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM Praha 15. Sekvenční léčba mrcc Büchler T Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha 16. Bevacizumab v léčbě I. linie renálního karcinomu Kubáčková K Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol 17. Sorafenib v léčbě RCC Kubáčková K Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol 18. Sarkosin a prolin jako potencionální, neinvazivní prognostické biomarkery karcinomu prostaty Cernei N 1,2, Heger Z 1,2, Gumulec J 1,2, Veselý Š 3, Zitka O 1,2, Masařík M 1,2, Adam V 1,2, Kizek R 1,2 1 Ústav chemie a biochemie, Mendelova univerzita v Brně 2 Středoevropský technologický institut, VUT v Brně 3 Urologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a FN V Motole Vyžádaná přednáška 19. PSA skríning u karcinomu prostaty pro a proti Hanuš M Urocentrum, Praha Diskuse

10 Kasuistika panelová diskuse: Metastazektomie versus cílená léčba Koordinátor: MUDr. Kateřina Kubáčková, Ph.D. Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol Členové panelu: prof. MUDr. Marek Babjuk, Ph.D. Urologická klinika FN Motol Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice MUDr. Kateřina Bílská Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce Poster: Sarkosin a prolin jako potencionální, neinvazivní prognostické biomarkery karcinomu prostaty Cernei N 1,2, Heger Z 1,2, Gumulec J 1,2, Veselý Š 3, Zitka O 1,2, Masařík M 1,2, Adam V 1,2, Kizek R 1,2 1 Ústav chemie a biochemie, Mendelova univerzita v Brně 2 Středoevropský technologický institut, VUT v Brně 3 Urologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a FN V Motole Závěrečné slovo: Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Společenský večer - divadelní představení vstup pouze s platnou vstupenkou! Odjezd autobusů od hotelu Olympik v Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

11 pátek 21. listopadu Registrace, prohlídka stánků farmaceutických firem, instalace posterů 18. mammologické sympozium 21. listopadu 2014 Minisympozium, snídaně firmy Roche Nový standard v léčbě HER2 pozitivního metastazujícího karcinomu prsu Přednášející: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc MUDr. Katarína Petráková Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D Zahájení Náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA Ředitelka Nemocnice Na Bulovce MUDr. Andrea Vrbovská, MBA Ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA Ředitel Thomayerovy nemocnice MUDr. Karel Filip, CSc., MBA

12 Téma: Karcinom prsu I Koordinátoři: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 1. Aktuální stav a trendy v epidemiologii zhoubného novotvaru prsu v České republice Mužík J 1, Malúšková D 1, Dušek L 1,2, Abrahámová J 3 1 Institut biostatistiky a analýz MU, Brno 2 ÚZIS, Praha 3 Onkologická klinika 1. LFUK a Thomayerovy nemocnice, Praha 2. Novinky ve skríningu Ca prsu Daneš J Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 3. Magnetická rezonance prsu Bitmanová H Radiodiagnostické oddělení TN, Praha Medicon, a.s. 4. Kontraverzie v neoadjuvantnej liečbe karcinómu prsníka Wagnerová M, Garanová H VOÚ a.s. Klinika radioterapie a onkológie, Kosice Diskuse Firemní sdělení firmy Eisai Halaven (eribulin) u pokročilého Ca prsu poslední novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc MUDr. Zuzana Donátová

13 Minisympozium firmy Amgen KVALITA ŽIVOTA pouhá fráze nebo významná hodnota v životě pacientek s karcinomem prsu? Předsedající: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. XGEVA přínos léčby v každodenním životě pacientky s metastazujícím onemocněním kazuistika MUDr. Lucie Betlachová Podobné přípravky nejen v profylaxi febrilní neutropenie v čem spatřovat rozdíl? PharmDr. Irena Netíková, Ph.D. Přestávka, občerstvení Téma: Karcinom prsu II Koordinátoři: Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc. 5. Riziko vzniku zhubného nádoru prsníka v korelácii s pozitívnou rodinnou anamnézou ca mammae. Naše skúsenosti Zámečníková E, Bella V Onkologický ústav sv. Alžběty, Bratislava 6. Manažment žien s pozitívnou mutáciou BRCA Bella V, Zámečníková E Onkologický ústav sv. Alžběty, Bratislava 7. Granulomatózna mastitída imponujúca ako ca mammae Mináriková E, Bella V Onkologický ústav sv. Alžběty, Bratislava Diskuse Bevacizumab a paclitaxel v terapii triple negativního karcinomu prsu Prausová J Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol 9. Význam tumor infiltrujících lymfocytů u nemocných s karcinomu prsu Melichar B, Vitásková D, Študentová H, Kalábová H Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 10. Neoadjuvantní chemoterapie karcinomu prsu u starších žen Brančíková D, Protivánková M, Mechl Z Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

14 11. Zázraky v onkologii Konopásek B Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Diskuse Minisympozium firmy AstraZeneca Hormonální léčba pokročilého karcinomu prsu: Kde je místo pro fulvestrant? Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Lucie Žitňanská Oběd Téma: Karcinom prsu III Koordinátoři: Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA MUDr. Jiří Gatěk Firemní sdělení firmy Pierre Fabre Současné postavení Navelbinu v komplexní léčbě karcinomu prsu prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 12. Má tato pacientka karcinom prsu? Význam kombinace vyšetřovacích metod v detekci karcinomu prsu Heroková J, Humeňanská A, Mazur M Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava 13. Pozitivní sentinelové uzliny. Je nutná disekce axily? Gatěk J 1, Vrána D 2, Kotoč J 1, Važan P 4, Zábojníková M 3, Dudešek B 1, Duben J 1 1 Nemocnice Atlas a.s. Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2 Onkologické oddělení Fakultní nemocnice Olomouc a Palackého univerzita Olomouc 3 Onkologické oddělení Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně 4 Bioptická laboratoř VELAB s.r.o Zlín

15 14. Stratégia chirurgickej liečby hepatálnych metastáz karcinómu prsníka Sabol M, Sabolová L Onkologický ústav sv. Alžběty, Bratislava Diskuse Fyloidní nádory prsu náš soubor Zedníková I, Černá M, Ňaršanská A, Hlaváčková M, Hes O Chirurgická klinika FN a LFUK v Plzni 16. Cystosarcoma phyllodes - adjuvantní a systémová léčba, kazuistiky Čejková J, Büchler T, Boublíková L, Abrahámová J Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice 17. Karcinom prsu u transsexuála male to female Zárubová L, Molitor M, Bárta J, Betlachová L Nemocnice Na Bulovce, Praha 18. Dlouhodobá dispenzarizace žen s karcinomem prsu je skutečným přínosem pro nemocné? Černá M, Zedníková I, Ňaršanská A Chirurgická klinika FN a LFUK v Plzni 19. Farmakokinetika intrathekálního podávání léčiv u meningeálních metastáz karcinomu prsu Netíková I Oddělení klinické farmakologie a farmacie VFN 20. Predikce rizika ipsilaterálních recidiv po tumorektomii pro DCIS Betlachová L Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, Praha 21. Lokální recidiva po onkoplastické resekci prsu rizika, možnosti řešení Kubala O, Jelínek P, Prokop J, Ostruszka P LF Ostravské univerzity a Chirurgická klinika FN Ostrava Diskuse

16 Poster: Copingové strategie u pacientek s ca mammy PhDr. Peterková Hana FN Bohunice Závěrečné slovo: Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

Výroční zpráva Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za rok 2013

Výroční zpráva Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za rok 2013 ÚVOD Vážení přátelé Urologické kliniky, předkládáme vám výroční zprávu za rok 2013, shrnující naši činnost v oblasti zdravotnické, výukové a vědecko-výzkumné. V roce 2013 bylo na naší klinice hospitalizováno

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 Rok 2012 byl opět rokem velké aktivity a maximální výkonnosti celého týmu pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Naše

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 7. 9. 0. 20, Ústí nad Labem Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti a České pediatrické

Více

důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006

důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006 31. května 3. června 2006 20 důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006 s mezinárodní účastí Postgraduální vzdělávání state of art historická ohlédnutí přehledné referáty původní práce kasuistiky diskuze

Více

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen.

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň Program www.chirurgieplzen.cz generální partneři hlavní partner partneři 2 vystavovatelé Rous Surgical

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 9. 10. 12. 2011 Clarion Congress Hotel, Praha Předseda organizačního výboru prof. MUDr. Miroslav

Více

24. 25. listopadu 2011

24. 25. listopadu 2011 1 Celostátní lékařský kongres - setkání lékařů Zlínského kraje pořádaný k 80. výročí založení interního oddělení v Baťově nemocnici ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS

Více

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů pořádaná k 20. výročí vzniku samostatné ČR a SR NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ POZNATKY MĚNÍ PARADIGMA TERAPIE DIABETICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012 Abstrakty www.pneuonkdny.cz Generální partner: Partneři: Ostatní vystavovatelé: ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK přednesených na XX. západočeských pneumoonkologických

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP 6. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a Sdružením soukromých gynekologů ČR 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida

Více

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnost Slovenskej lekárskej spoločnosti Česká lékařská komora Česká asociace sester Klinika nemocí plicních

Více

IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM. a roční setkání České myelomové skupiny. 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant

IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM. a roční setkání České myelomové skupiny. 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM a roční setkání České myelomové skupiny 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant národní workshop IX MNOHOČETNÝ MYELOM IX.a roční setkání České myelomové skupiny 15. 16.

Více

16. - 18. března 2006 HARRACHOV HOTEL SVORNOST

16. - 18. března 2006 HARRACHOV HOTEL SVORNOST F a k u l t n í n e m o c n i c e H r a d e c K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a VIII. NEURO-SKI H A R R A C H O V H O T E L S V O R N O S T 6. - 8. 3. 2 0 0 6 V Ě D E C K Ý P R O G R

Více

1. NOVÉ PREDIKTIVNÍ FAKTORY V KLINICKÉ ONKOLOGII

1. NOVÉ PREDIKTIVNÍ FAKTORY V KLINICKÉ ONKOLOGII STŘEDA, 26. listopadu 2008 14:00 14.10 Zahájení konference 14.10 15.50 1. NOVÉ PREDIKTIVNÍ FAKTORY V KLINICKÉ ONKOLOGII Předsedající: Divoký V., Svoboda M. 1. Hajdúch M., Drábek J., Berkovcová J., Dziechciarková

Více