Onkologická sympozia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Onkologická sympozia"

Transkript

1 ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou ředitele Thomayerovy nemocnice MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci s Hotelem Olympic Artemis Onkologická sympozia I. 21. onkologicko-urologické sympozium 21. listopadu 2013 ve spolupráci s Urologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol II. 17. mammologické sympozium 22. listopadu 2013 ve spolupráci s Onkologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol 21. až 22. listopadu 2013 Kongresové centrum hotelu Olympik Artemis U Sluncové 14, Praha 8

2

3 Vystavovatelé: Sponzoři: Amgen, s.r.o. Apotex, s.r.o. Astellas Pharma, s.r.o. AstraZeneca, s.r.o. Bayer, s.r.o. Ferring Pharmaceuticals, s.r.o. Gedeon Richter, s.r.o. GlaxoSmithKline, s.r.o. Heaton, a.s. Janssen-Cilag, s.r.o. Medicom International, s.r.o. Novartis, s.r.o. Pfizer, s.r.o. Pierre Fabre Médicament, s.r.o. Roche, s.r.o. Sanofi Aventis, s.r.o.

4 I. 21. onkologicko-urologické sympozium 21. listopadu 2013 ve spolupráci s Urologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol Prezidenti sympozia: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. II. 17. mammologické sympozium 22. listopadu 2013 ve spolupráci s Onkologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol Prezidenti sympozia: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Organizační zajištění: Nadační fond onkologie pro 21. století Onkologická klinika 1. LF UK a TN, Vídeňská 800, Praha 4 Vědecký sekretář: Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

5 21. onkologicko urologické sympozium 21. listopadu 2013 čtvrtek 21. listopadu Registrace, prohlídka stánků farmaceutických firem, instalace posterů Minisympozium firmy Sanofi Aventis, snídaně Předsedající: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Studie TROPIC 2 years post-hoc analysis Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. Zhodnocení klinického užití Jevtany v praxi MUDr. Jana Katolická, Ph.D. Zahájení: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Ředitel Thomayerovy nemocnice MUDr. Karel Filip, CSc., MBA Ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

6 Téma: Léčba lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty Koordinátoři: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. 1. Pečlivé sledování vs. aktivní léčba lokalizovaného karcinomu prostaty u muže ve věku let o 10tileté výsledky primárně konzervativního postupu ve skupině 141 mužů s karcinomem prostaty Hanuš M 1, Matoušková M 1, Dušek L 2 1 Urocentrum Praha 2 IBA Brno o Aktivní léčba Študent V Urologická klinika UP LF a FN v Olomouci 2. Vhodná primární léčba vysoce rizikového karcinomu prostaty? Radikální prostatektomie Babjuk M Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 3. Současné možnosti radikální radioterapie karcinomu prostaty Malinová B Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Diskuse Minisympozium firmy Amgen Od inovace k léčebnému standardu Jak maximalizovat přínos denosumabu (XGEVA) v rámci klinické praxi? Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. Jak minimalizovat riziko osteonekrózy čelisti Prim. MUDr. Gabriela Pavlíková XGEVA: první zkušenosti z klinické praxe Prof. MUDr. Jitka Abrahámová Dr.Sc. Přestávka, občerstvení

7 Téma: Volba optimální léčebné modality a techniky lokalizovaného karcinomu prostaty Koordinátoři: Prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D. Doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. 4. Argumenty pro otevřenou RP Jarolím L Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5. Argumenty pro robotickou RP Schraml J Urologické oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí n. Labem 6. Radioterapie karcinomu prostaty volba optimální technologie IMRT, protonové záření Kubeš J Onkologická klinika 1. LF UK a TN, Praha Proton Therapy Center, Praha 7. Radioterapie karcinomu prostaty volba optimální technologie cyberknife Feltl D Radioterapeutická klinika FN Ostrava 8. Radioterapie karcinomu prostaty volba optimální technologie brachyterapie Soumarová R Komplexní onkologické centrum Nový Jičín Diskuse Minisympozium firmy Pfizer Pokročilý renální karcinom sekvenční léčba předseda: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Axitinib ve 2.linii mrcc, studie AXIS doc. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA doporučené postupy sekvenční léčby mrcc v ČR doc. MUDr. Tomáš Buchler, PhD. Oběd

8 Téma: Pokroky v uroonkologii (nádory varlat, karcinom prostaty) Koordinátoři: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. MUDr. Pavel Dušek 9. Adjuvantní versus salvage radioterapie po radikální prostatektomii o Adjuvantní radioterapie Zapletal R Onkologická klinika 1. LF UK a TN o Salvage radioterapie Veselý Š Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol 10. Druhé primární nádory u původně úspěšně léčených germinálních nádorů varlat Abrahámová J Onkologická klinika 1. LF UK a TN, Praha 11. Manažment liečby u pacientov so seminómom testis v I. klinickom štádiu Ondruš D 1, Ondrušová M 2,3,4 1 I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava; 2 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava; 3 Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava; 4 Pharm-In, Bratislava 12. IGRT karcinomu prostaty časná toxicita Odrážka K 1-4, Doležel M 1,2,5, Vaňásek J 1, Mynařík J 1, Vaculíková M 6, Ulrych V 1, Hlávka A 1, Štuk J 1, Pacasová Z 1, Valentová E 1 1 Oddělení klinické a radiační onkologie, Multiscan, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice; 2 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze; 3 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze; 4 IPVZ Praha; 5 Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci; 6 Onkologické oddělení, Oblastní nemocnice Trutnov

9 13. Detekce sarkosinu a prolinu slibných biomarkerů ve vzorcích moči pacientů s diagnostikovaným karcinomem prostaty Cernei N 1,2, Heger Z 1,2, Gumulec J 2, Zitka O 1,2, Masařík M 1,2, Vojtěch A 1,2, Kizek R 1,2 1 Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2 Středoevropský technologický institut, VUT v Brně 14. Management léčby seminomů I. a II. stádia včera a dnes Perková H, Soumarová R, Maňásek V Komplexní onkologické centrum Nový Jičín 15. Molekulární aberace u testikulárních germinálních nádorů a jejich potenciální klinický význam Boublíková L Onkologická klinika 1. LF UK a TN, Praha Diskuse Minisympozium firmy Ferring Firmagon nové zkušenosti v léčbě karcinomu prostaty Nové možnosti v léčbě karcinomu prostaty Katolická J, Babjuk M Svačina Téma: Léčba pokročilého karcinomu prostaty Koordinátoři: Prim. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA MUDr. Michaela Matoušková MUDr. Robert Grill 16. První linie léčby hormonálně refrakterního karcinomu: současnost a blízká budoucnost? Záleský M, Zachoval R Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha

10 17. Optimální léčebná modalita po selhání docetaxelu: současnost a blízká budoucnost Prausová J Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 18. Kostní postižení u karcinomu prostaty, úspěšnost a bezpečnost aplikace 153 Samaria u algického syndromu Matoušková M 1, Kubinyi J 2, Hanuš M 1, Králová V 1 1 Urocentrum Praha 2 Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN 19. Intermitentní androgenní suprese v léčbě karcinomu prostaty Matoušková M 1, Hanuš M 1, Dušek P 2, Kiacová H 1 1 Urocentrum Praha 2 Urologická klinika 2. LF UK a FNM Diskuse Poster Výskyt tumorů urogenitálního traktu u pacientů po transplantaci ledviny aktualizace Kleinbauerová Z, Zachoval R, Viklický O, Pokorná E Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha Závěrečné slovo: Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Společenský večer Profesní dům, Malostranské náměstí 25, Praha 1 odjezd autobusu od hotelu Olympik Artemis v hod. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

11 pátek 22. listopadu 17. mammologické sympozium 22. listopadu 2013 Registrace Minisympozium, snídaně Roche prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. Zahájení: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Ředitel Thomayerovy nemocnice MUDr. Karel Filip, CSc., MBA Ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA Téma: Karcinom prsu Koordinátoři: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. 1. Metodika adresného zvaní do screeningu zhoubných nádorů v ČR a její implementace Dušek L, Blaha M, Májek O Institut biostatistiky a analýz, Brno 2. Minulost, současnost a budoucnost mamografického screeningu u nás Daneš J Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Hlasování

12 3. Možné využití kontrastního ultrazvuku (CEUS) v mammodiagnostice Dvořák K, Němcová E, Brančíková D, Jandáková E Fakultní nemocnice Brno, Česká republika 4. Aktuální standardy a novinky v histopatologické diagnostice karcinomu prsu Ryška A Fingerlandův patologický ústav, Hradec Králové Hlasování Je zvýšené riziko vzniku karcinómu u pacientok liečených na fertilitu, užívajúcich hormonálnu antikoncepciu a hormonálne substitučnú terapiu? Literatúra a naša prax Bella V, Zámečníková E Onkologický ústav sv. Alžběty, Bratislava 6. Je předoperační scintigrafie skeletu v časném stadiu karcinomu prsu T1 N0 smysluplná? Žaloudík J 1, Skovajsová M 2, Česlarová K 1, Bieberová L 1, Petruželka L 3, Zimovjanová M 3, Hussarová L 4 1 Chirurgická klinika 2. LF a ÚVN Praha 2 Breast Unit Prague, Praha 3 Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha 4 Onkologická ambulance ÚVN a Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK, Praha Diskuse Minisympozium firmy Novartis Koordinátor: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Jak zdvojnásobit PFS u pokročilého karcinomu prsu; zaměřeno na: Afinitor u pokročilého ca prsu Svačina

13 Koordinátoři: Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. 7. Lékové registry u karcinomu prsu Vyzula R Masarykův onkologický ústav, Brno 8. Nové perspektivy v léčbě HER2 pozitivního pokročilého karcinomu prsu Abrahámová J Onkologická klinika 1. LF UK a TN, Praha 9. Ako ďalej po zlyhaní trastuzumabu liečbe HER -2 pozitívnych karcinómov prsníka Wagnerová M, Garanová H VOÚ a.s. Klinika radioterapie a onkológie, Košice Hlasování Onkologie včera, dnes a zítra Konopásek B Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 11. Neoadjuvantní systémová léčba u primárně operabilních časných karcinomů prsu kontroverze Petruželka L, Konopásek B Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 12. Nežádoucí účinky léčby LHRH analogy a jejich možné řešení Petruželka L, Ušiaková Z Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 13. Úskalí hormonální léčby pacientek s karcinomem prsu Melichar B Onkologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

14 Hlasování Oběd Koordinátoři: Prof. MUDr. Luboš Petruželka, DrSc Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. MUDr. Jiří Gatěk 14. Bevacizumab v 1. linii paliativní linii léčby metastatického triple negativního karcinomu prsu naše zkušenosti Čmejlová V, Batko S KOC FN Motol Praha 15. Nové postavení olanzapinu u profylaxi chemoterapií indukované nauzey a zvracení Netíková I Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 16. Terapie karcinomu prsu v seniorském věku Hornová J, Büchler T Onkologická klinika 1. LF UK a TN, Praha Diskuse Přesnost a význam peroperační biopsie sentinelové uzliny v chirurgické léčbě karcinomu prsu naše zkušenosti Kubala O, Prokop J, Jelínek P, Ostruszka P Chirurgická klinika a LF OU, Ostrava 18. Vliv resekčních okrajů na vznik lokálních recidiv dlouhodobé sledování Gatěk J 1, Vrána D 2, Kotoč J 1, Vážan P 3, Krátka A 1, Dudešek B 1, Duben J 1 Chirurgické oddělení nemocnice Atlas Zlín, Univerzita Tomáše Bati Zlín 1 Onkologické oddělení fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta Palackého univerzity Olomouc 2 Bioptická laboratoř VELAB Zlín 3

15 19. Možnosti léčby mamární Pagetovy choroby Naše zkušenosti Heroková J, Humeňanská A, Krištof J Chirurgické oddělení, Nemocnice Vítkovice Diskuse Závěrečné slovo: Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

16

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOM AYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM ŠPINDLERŮV MLÝN 13. 18. LEDNA 2013 DRUHÁ INFORMACE PROGRAM SYMPOZIA Generální sponzoři Hlavní sponzoři Sponzoři Organizátor: Urologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity

Více

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19.

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19. SBORNÍK ABSTRAKT XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Svoboda M., Slabý O. 8. 9. dubna 203 Brno We take cancer personally PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A PARTNERŮM

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM. Program. www.chirurgieplzen2015.

7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM. Program. www.chirurgieplzen2015. 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM Program www.chirurgieplzen2015.cz generální partner hlavní partneři partneři Ždánská 987, 68501

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů Radiační onkologie 2012 Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů 8. k o n f e r e n c e Sp o l e č n o s t i r a d i a č n í o n k o l o g i e, b i o l o g i e a f y z i k y Hr a d e c Kr á l o v é 2. 3. b ř e z

Více

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE HOJENÍ suplementum 3 3. ročník ISSN 1802-6400 RAN 2009 IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) 2 2009 slovo

Více

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES KLINICKÁ ONKOLOGIE XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 8. 0. 4. 205, Brno Vydává ČLS JEP.

Více

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 9. 10. 12. 2011 Clarion Congress Hotel, Praha Předseda organizačního výboru prof. MUDr. Miroslav

Více

Výroční zpráva Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za rok 2013

Výroční zpráva Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za rok 2013 ÚVOD Vážení přátelé Urologické kliniky, předkládáme vám výroční zprávu za rok 2013, shrnující naši činnost v oblasti zdravotnické, výukové a vědecko-výzkumné. V roce 2013 bylo na naší klinice hospitalizováno

Více

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 Rok 2012 byl opět rokem velké aktivity a maximální výkonnosti celého týmu pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Naše

Více

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 7. 9. 0. 20, Ústí nad Labem Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti a České pediatrické

Více

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 7. května 2014 s výhradou dalších změn a upřesnění) SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí) Pondělí 19. května 09.00 09.15 Zahájení prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA, rektor

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

24. 25. listopadu 2011

24. 25. listopadu 2011 1 Celostátní lékařský kongres - setkání lékařů Zlínského kraje pořádaný k 80. výročí založení interního oddělení v Baťově nemocnici ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS

Více

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen.

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň Program www.chirurgieplzen.cz generální partneři hlavní partner partneři 2 vystavovatelé Rous Surgical

Více

důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006

důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006 31. května 3. června 2006 20 důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006 s mezinárodní účastí Postgraduální vzdělávání state of art historická ohlédnutí přehledné referáty původní práce kasuistiky diskuze

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012 Abstrakty www.pneuonkdny.cz Generální partner: Partneři: Ostatní vystavovatelé: ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK přednesených na XX. západočeských pneumoonkologických

Více

urologického sympozia

urologického sympozia 14. ročník Moravského Suppl. A 2012 ISBN 978-80-87327-86-9 urologického sympozia Pořadatel: Urologická klinika FN OL a LF UP Olomouc, Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové ve spolupráci s LF UP

Více