ZÁKLADNÍ DATA O DÝCHÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ DATA O DÝCHÁNÍ"

Transkript

1 Spinální muskulární atrofie SMA ZÁKLADNÍ DATA O DÝCHÁNÍ Respirační péče o děti se spinální svalovou atrofií Příručka pro rodiče a odborníky

2 Mary K. Schroth, M.D. Associate Professor of Pediatric Pulmonology Director, Pediatric Pulmonology Center Grant American Family Children s Hospital University of Wisconsin School of Medicine and Public Health Základní data o dýchání Respirační péče o děti se spinální svalovou atrofií Poděkování americké Family of SMA za poskytnutí svolení k překladu této brožury do českého jazyka Kdo by si měl přečíst tuto brožuru? Tato brožura je určena rodičům a rodinám dětí se spinální svalovou atrofií (SMA). Také zdravotníci zabývající se péčí o nemocné se SMA i široká veřejnost zde mohou najít velmi užitečné informace.

3 Obsah Úvod do respirační péče 1 Co je to respirační péče? 1 Proč je respirační péče tak důležitá pro pacienty se SMA? 1 Jak vypadá normální dýchání? 1 Jak dýchají jedinci se SMA? 2 Břišní dýchání, Zvonovitý hrudník, Vpadlý hrudník 2 Jaké jsou nejčastější dýchací problémy u dětí se SMA? 3 Nedostatečný rozvoj plic, Slabý kašel, Riziko infekce a zánětu plic 3 Virové infekce, RSV, Problémy s polykáním,vdechnutí 4 Problémy se spaním, hypoventilace 5 Základy vedení respirační péče u pacientů se SMA 5 1: Posuzování, hodnocení, monitorování 5 2: Dýchací cviky pro rozvoj plic 7 Resuscitační vak a maska, Přístroj usnadňující odkašlávání 7 3: Odkašlávání a čištění dýchacích cest 8 Přístroj usnadňující odkašlávání, Manuální asistence při odkašlávání 8 4: Odstraňování hlenu z dýchacích cest a plic(mobilizace sekrtů) 9 Hrudní fyzioterapie (manuální/mechanická masáž poklepem) 9 Posturální drenáž, Intrapulmonální perkusní ventilace (IPV), Vysokofrekvenční oscilace hrudní stěny nebo terapie pomocí vesty 10 5: Měření hodnot kyslíku 11 Pulzní oximetrie 11 6: Možnosti podpory dýchání 12 Neinvazivní respirační péče, Invazivní respirační péče, Možnosti pro podporu dýchání během noci 12 2-úrovňová pozitivní tlaková ventilace (BiPAP) 13 Mechanický ventilátor 14 Ventilátor s negativním tlakem (NPV) 14 Sací ventil 14 7: Péče během nachlazení 15 Hodnocení tvorby hlenu a mobilizace sekrece, Přístroj usnadňující odkašlávání, Podpora dýchání 15 Pulzní oximetr a saturace kyslíkem, Dehydratace 16 Prevence nachlazení včetně RSV 17 8: Perioperační hodnocení (před a po operaci) 18

4 Typ SMA I Jaké jsou zvláštní potřeby dětí typu SMA I? 19 Podpora dýchání 19 Možnosti respirační péče a komplikovaná rozhodování 20 Neinvazivní respirační péče 20 Invazivní respirační péče s intubací 21 Paliativní péče 22 Typ SMA II Jaké jsou zvláštní potřeby dětí typu SMA II? 23 Péče během nachlazení 23 Typ SMA III Jaké jsou zvláštní potřeby dětí typu SMA III? 24 Závěr 25 Souhrn základních dat o dýchání 25 Základní body programu respirační péče 26 Co to jsou Rodiny SMA? 28 Projekt Podpora rodin s onemocněním SMA 29 Kontakty 30

5 Co je to respirační péče? Respirační péče se týká funkce plic a jejich zdraví, včetně dýchání. Pulmonární znamená vztahující se k plicím. Pulmonární medicína a pulmonologie jsou taktéž obory zabývající se chorobami plic a dýchacího ústrojí. V některých zemích se tyto vědní obory nazývají hrudní a respirační medicína. Pulmonologové (plicní specialisté) a respirační terapeuti pomáhají lidem s dýchacími problémy. Dětští pulmonologové jsou plicní specialisté zabývající se výhradně dětskými pacienty. Proč je respirační péče tak důležitá při SMA? Respirační (dýchací) problémy jsou hlavní příčinou onemocnění dětí se SMA. Jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí typu SMA I a SMA II. Intervence respirační péče jsou nezbytné pro přežití a pohodlí dětí se SMA. Je velmi důležité, abyste vy, rodiče, sledovali dýchací potíže svého dítěte. Komunikujte s lékaři a dětskými plicními specialisty, abyste stanovili cíle respirační péče vhodné právě pro vaše dítě (v souladu se Shodným prohlášením o standardech péče při SMA) Jak vypadá normální dýchání? Dýcháme pomocí dvou hlavních skupin svalů: mezižeberních svalů a bránice. Mezižeberní svaly jsou svaly mezi žebry. Tyto svaly pomáhají rozpínat hrudní koš, zatímco se plíce plní vzduchem (nádech). nos ústa průdušnice plíce bránice Bránice je kruhový sval nacházející se v dolní části hrudního koše. Bránice pomáhá zvětšovat hrudní koš směrem dolů, aby se plíce mohly plnit vzduchem (nádech). Umístění bráničního svalu ve vztahu k plicím. Při normálním dýchání mezižeberní svaly a bránice spolupracují. Rozpínáním hrudníku dovolují tyto svaly plicím, aby se plnily vzduchem během inspirace (když se nadechujeme). Kyslík obsažený v tomto vzduchu je odváděn z plic do zbytku těla prostřednictvím krevního řečiště. Během expirace (když vydechujeme) je odváděn z plic do vzduchu oxid uhličitý. 1

6 Jak dýchají jedinci se SMA? Břišní dýchání Děti se SMA dýchají různě. Mají ochablé mezižeberní svaly. Jejich bránice je silnější, a stává se tak hlavním dýchacím svalem. Hrudní koš se slabými mezižeberními svaly se během dýchání navenek nezvětšuje. Bránice zůstává silná a táhne hrudní koš směrem dolů. Toto způsobuje jev zvaný břišní dýchání - kdy se dítěti při dýchání zvětšuje bříško místo hrudníku. Změny hrudníku normální SMA Se souhlasem M.Schroth M.D. Zvonovitý hrudník Děti se SMA mohou mít tzv. zvonovitý hrudník, který je ve spodní části širší než v horní. K tomuto dochází proto, že během dýchání slabé mezižeberní svaly nepomáhají roztahovat (povolovat) hrudník v horní části, jak je normální, a bránice tahá hrudník a hrudní koš dolů. Vpadlý hrudník čili pectus excavatum U dětí se SMA často dochází k vývoji tzv. pectus excavatum. Při tom je sternum, kost uprostřed hrudníku, jakoby vpadlé. Jak táhne bránice hrudní koš dolů, sternum je také vtahováno. 2

7 Jaké jsou nejčastější respirační problémy u dětí se SMA? Svaly hrudního koše jsou normálně silné. Umožňují plicím efektivně přijímat kyslík a vylučovat oxid uhličitý. U dětí se SMA slabé svaly v horní části hrudníku ztěžují dýchání stále více a více. Proto mohou trpět řadou respiračních problémů, včetně nedostatečného růstu plic a slabého kašle; zvýšeného rizika infekce, včetně virových infekcí a zánětu plic; problémů s polykáním a nadechováním; poruch spánku spojených s hypoventilací. Nedostatečný růst plic Jak děti rostou, měly by růst a vyvíjet se i jejich plíce. U dětí se SMA jejich slabé mezižeberní svaly neumožňují plicím se správně vyvinout. Časem jejich plíce nedosáhnou správné velikosti a jejich hrudní svaly nebudou tak silné, jak by být měly. Slabý kašel Když dojde u dítěte se SMA k nachlazení, onemocní chřipkou nebo virovou respirační infekcí, často dochází ke zvýšení sekrece (hlenu) z nosu a plic. Silný kašel pomůže odstranit sekrety a zabrání tak zablokování dýchacích cest. Děti se SMA nemají dostatečně silné svaly, aby mohly silně odkašlat. Kvůli slabému odkašlávání hlen zůstává v plicích a dochází ke zhoršení (oslabení) dýchání. Pokud dojde k ucpání průdušnice a dýchacích cest, může část plic kolabovat, což vede k tzv. atelektáze plic. Hladiny saturace kyslíkem (údaj o obsahu kyslíku v krvi) také mohou klesat. Více informací o saturaci kyslíkem najdete v kapitole 7 Péče v průběhu nachlazení. Riziko infekce a zánětu plic Při nedostatečně silném kašli se mohou sekrety pocházející z nachlazení, chřipky nebo jiné virové infekce stejně jako částice vzduchu hromadit v plicích. Vytvářejí se tak ideální podmínky pro růst bakterií, což může vést k zánětu plic (pneumonie). Pneumonie znamená zánět nebo infekci plic způsobenou bakterií nebo virem. Existuje několik cest, kdy může dojít k pneumonii u dětí se SMA: Přechodem respirační infekce z horních cest dýchacích (nachlazení s bolestmi hlavy) do dolních cest dýchacích a do plic (pneumonie). Když dítě vdechne (naloká se) jídlo nebo obsah žaludku do plic. 3

8 Virové respirační nfekce, RSV Virové respirační infekce mohou ohrozit život. Příkladem je RSV způsobená respiračním syncytiálním virem. Tento virus se může projevovat jako běžné nachlazení. Nakazit se může kdokoli a pro většinu dětí RSV nepředstavuje víc než ošklivé nachlazení. Avšak pro děti se SMA může být RSV vážná a může vést k těžkým dýchacím problémům, dokonce k hospitalizaci. Podobně jako běžné virózy je RSV velmi nakažlivá a nejčastěji se objevuje na konci podzimu a v zimních měsících. Šíří se velmi snadno z člověka na člověka a manipulací s předměty, např. hračkami, infikovanými tímto virem. Existuje lék v injekční podobě, který vám může předepsat lékař, pomocí něhož se může zabránit RSV. Používá se pouze u malého počtu dětí s velkým rizikem hospitalizace. Jako rodiče můžete pomoci zabránit nachlazení, chřipce a RSV používáním selského rozumu. Např. každý v domě by si měl důkladně mýt ruce; izolovat infekční sourozence od dítěte se SMA a nenavštěvovat s vaším dítětem rušná veřejná místa, jako např. nákupní centra a jesle či mateřskou školu v období chřipek. Více informací o imunizaci a vakcínách najdete v kapitole 1 Posuzování, hodnocení a monitorování a v kapitole 7 Péče během nachlazení. Určitě si promluvte se svým lékařem o preventivních a léčebných opatřeních. Problémy s polykáním, vdechnutí Děti se SMA mívají často problémy s polykáním, které mohou způsobit vdechnutí (inhalaci) potravy do plic v průběhu pojídání. Navíc děti se SMA také často trpí zpětným tokem kyselin čili gastroezofageálním refluxem a pálením žáhy. K refluxu kyselin dochází tehdy, když se tekutina nebo jídlo v žaludku, obsahující kyseliny, vrací ze žaludku přes jícen (polykací trubice) do úst. Pálení žáhy je pálivý pocit stoupající ze žaludku nebo ze spodního hrudníku nahoru do krku. Špatné polykání v důsledku svalové ochablosti může během dýchání dítěte vést ke vdechnutí tekutiny nebo potravy, která stoupá ze žaludku, do plic.potrava nebo jiné cizí částice v plicích mohou způsobit pneumonii. Pokud dojde k pneumonii v důsled- 4

9 ku vdechnutí potravy nebo tekutiny, mluvíme o tzv. aspirační pneumonii. Poruchy spánku, hypoventilace Během spánku normálně dochází k uvolnění tělesných svalů, včetně svalů dýchacích. U dětí se SMA toto uvolnění dýchacích svalů může vést k hypoventilaci. Hypoventilace znamená, že dýchání je příliš mělké nebo pomalé. Plíce nepřijímají (nevdechují) dostatek kyslíku nebo nevylučují (nevydechují) dostatek oxidu uhličitého, aby uspokojily potřeby těla. Hypoventilace během spánku bývá často jedním z prvních známek dýchacích problémů u SMA. Základy vedení respirační péče u SMA 1 Posuzování, hodnocení a monitorování Doporučili jsme všem rodičům dětí se SMA, aby si promluvili se svými lékaři o vedení respirační péče svého dítěte. Každé dítě je jiné a potřebuje svůj vlastní plán respirační péče s cíli, včetně plánu pro jednotlivé fáze nemoci. Tyto cíle by měly odpovídat potřebám vašeho dítěte a tomu, co vy považujete za nejlepší. Tyto cíle by měly také zohledňovat, co je pro vás jako rodiče a ošetřovatele a vaši rodinu přijatelné. Děti se SMA musí obvykle chodit na pravidelné lékařské prohlídky každých 3 až 6 měsíců, kde se sleduje jejich dýchání a zjišťují další problémy. Děti typu SMA III nemusejí být kontrolovány tak často. Následující doporučení jsou rozdělena podle 3 funkčních úrovní SMA: nesedící, sedící a chodíci. 5

10 U nesedících by měly být pravidelně sledovány: efektivita kašle výměna plynů včetně hladiny kyslíku v krvi deformity hrudního koše (změny) dýchání ve spánku pomocí polysomnografie (spánkové studie) rentgen hrudníku schopnost polykat nová nebo neznámá dýchací komplikace U sedících by měly být kontrolovány: efektivita kašle deformity hrudního koše (změny) dýchání ve spánku pomocí polysomnografie (spánkové studie) skolióza U chodících se pravidelně sleduje: efektivita kašle plicní funkce pomocí spirometrie (měření dýchací kapacity) jiné testy založené na klinických symptomech a pozorováních. Všechny děti se SMA by měly být pravidelně vakcinovány, měla by být zajištěna přiměřená podpora výživy a hydratace a měl by být sledován gastroezofageální reflux (GERD). Více informací o imunizaci a vakcínách najdete v odkazech na webovských stránkách Americké akademie pediatrů Určitě si promluvte s vaším lékařem o lécích a preventivních metodách, které mohou snížit riziko nachlazení, chřipky a respiračních infekcí včetně RSV u vašeho dítěte.podívejte se také na kapitolu 7 Péče v průběhu nachlazení. 6

11 2 Dýchací cviky pro rozvoj plic Dýchací cvičení, prováděná obvykle doma, mohou dětem se SMA pomoci rozvinout plíce. Tyto intervence a cvičení mohou také dětem pomoci zlepšit jejich schopnost více naplnit své plíce. Resuscitační vak a maska Resuscitační vak a maska mohou pomoci s dýcháním. Umístíte-li masku přes nos a ústa vašeho dítěte, můžete pomocí vaku poskytnout dítěti vzduch při nadechování. Toto můžete opakovat několikrát po dobu několika minut. Přístroj usnadňující odkašlávání Přístroj usnadňující odkašlávání pomáhá vašemu dítěti se nadechovat a vydechovat. Přístroj tlačí vzduch do plic pod definovaným tlakem a pak vysává pod definovaným tlakem vzduch z plic. Pro rozvoj plic nastavte přístroj na odkašlávání do režimu pouze inhalace otočením výdechového času do polohy 0. Umístěte masku přes nos a ústa dítěte nebo použijte náústek. Přístroj pak bude dítěti pomáhat naplňovat plíce pod definovaným tlakem. 7

12 3 Odkašlávání a čištění dýchacích cest Odkašlávání (nebo čištění dýchacích cest) je nezbytné pro odstranění nosních sekretů a vdechnutých částic. Podporou účinnějšího odkašlávání se zabrání u dětí se SMA plicním infekcím a dalším respiračním komplikacím, které souvisejí se zadržovanými sekrety. Odkašlávání lze zlepšit pomocí přístroje usnadňujícího odkašlávání nebo manuální asistencí. Přístroj usnadňující odkašlávání Přístroj usnadňující odkašlávání lze také velmi vhodně použít pro odkašlávání a čištění dýchacích cest. Jak bylo zmíněno výše, přístroj tlačí vzduch do plic a pak ho z plic vysává pod definovaným tlakem. Tento způsob pomáhá vyvolat účinnější kašel vašeho dítěte, který je velmi podobný kašli zdravého dítěte. Obvykle se nechává přestávka 1-2 minuty mezi sérií 4-5 dechů. Přístroj můžete zakoupit u stálého medicínského dodavatele na lékařský předpis. Manuální asistence při odkašlávání Manuální znamená ruční. Během manuální asistence při odkašlávání rodič nebo jiný ošetřovatel pomocí svých rukou položených na bříško a bránici dítěte vytvoří jemný tlak směrem nahoru, jakmile dítě kašle. Toto pomůže dítěti posunout bránici nahoru a silněji vydechnout (výdech). Po manuální (nebo mechanické) asistenci při odkašlávání sekrety z úst dítěte odsajte nebo je dítě může spolknout. Požádejte plicního lékaře nebo respiračního terapeuta, aby vám manuální asistenci při odkašlávání ukázali, dříve než ji u dítěte provedete. 8

13 4 Odstraňování hlenu z dýchacích cest a plic (mobilizace sekretů) Většina dětí se SMA má při nachlazeních více problémů s odkašláváním. Nedokáží se účinně zbavit sekretů, které ucpávají jejich dýchací cesty. K dispozici je několik technik, které pomáhají mobilizovat sekrety nebo odstraňovat hlen z dýchacích cest a plic.tyto techniky, včetně hrudní fyzioterapie (manuální a mechanická), posturální drenáže, intrapulmonální perkusní ventilace (IPV) a vysokofrekvenční oscilace hrudní stěny (terapie pomocí vesty). Hrudní fyzioterapie (známá také jako manuální nebo mechanická masáž) Hrudní fyzioterapie je zlatým standardem mobilizace sekretů. Používá se k uvolňování sekretů, aby mohly být snáze vykašlávány. Ošetřovatel při manuální masážní technice ( vibrace, poklepávání) využívá ruce dítěte a gravitaci, aby pomohl uvolnit sekrety. Můžete použít obličejovou masku nebo dlaňové pohárky k jemnému poklepu na hrudní stěnu dítěte. Pokud je toto pro vaše dítě vhodné, požádejte svého zdravotníka, aby vám ukázal, jak správně provádět hrudní fyzioterapii. Ošetřovatel při mechanické masáži provádí vibrace na hrudní stěně dítěte, aby došlo k uvolnění sekretů. Děti více postižené SMA potřebují k asistovanému odkašlávání, abyste prováděli hrudní fyzioterapii denně. Ostatní mohou potřebovat tuto asistenci pouze při onemocnění. 9

14 Posturální drenáž Během posturální drenáže dítě leží na nakloněném rovině ( pomohou polštáře nebo klíny), kdy má hlavu a hrudník níže než hýždě. Gravitace pak táhne sekrety z dolních do horních dýchacích cest, odkud je můžeme odsát nebo vykašlat. Intrapulmonální perkusní ventilace ( IPV) IPV je přístroj, který zásobuje plíce vzduchem pod pozitivním tlakem definovanou frekvencí a vydává zvuky jako vláček. Lék nebo fyziologický roztok se rozprašuje (přeměňuje se v jemnou mlhu, která putuje vzduchem), a tak se dostává dítěti do plic. Tlak a frekvence se nastavují předem, abychom dosáhli hladiny příjemné pro dítě. Přístroj třese a uvolňuje sekrety uvnitř plic, takže se dají snadněji vykašlat. IPV je drahá a možná není ani účinnější než jiné levnější metody, jako je např. hrudní fyzioterapie k odstraňování tekutin z plic. Vysokofrekvenční oscilace hrudní stěny nebo terapie pomocí vesty Toto zařízení se nosí jako vesta. Jemně otřásá hrudníkem a uvolňuje sekrety uvnitř plic. Vesta je drahá a možná není ani účinnější než jiné - levnější metody, jako je např. hrudní fyzioterapie k odstraňování tekutin z plic. 10

15 Měření hladiny kyslíku 5Pulzní oximetrie Měření pulzní oximetrií ( množství kyslíku v krvi) lze provádět pomocí jednoduché lehčené svorky nebo obalu podobnému leukoplasti na prstu dítěte či jeho palci u nohy. Toto měření vás bude informovat o tom, jestli se vaše dítě dostatečně zbavuje sekretů. Pokud vaše dítě dýchá obvykle velmi slabě, pomůže vám měření saturace kyslíkem ( hladina kyslíku v krvi) pomocí pulzní oximetrie, když je mu dobře, stanovit počáteční měřítko. Pak můžete srovnat toto měření ze zdravějšího období s měřením v průběhu nemoci. 95 % a více se považuje za normální saturaci kyslíkem. Více informací o pulzní oximetrii a saturaci kyslíkem najdete v kapitole 7 Péče v průběhu nachlazení. 11

16 Možnosti podpory dýchání 6Neinvazivní respirační péče Neinvazivní znamená, že v průběhu podpory dýchání nejsou použity žádné přístroje, které by byly uvnitř těla nebo by do něj pronikaly. Vše se nachází vně těla. Neinvazivní respirační péče usnadní vašemu dítěti dýchání pomocí neprodyšné masky zakrývající nos nebo nos a ústa. Maska je spojena s přístrojem, který pomáhá s dýcháním. Invazivní respirační péče Invazivní znamená, že použité přístroje jsou uvnitř těla nebo do něj vnikají, aby pomáhaly s dýcháním. Mohou být použity jehly, trubice, nitě a provedena chirurgie. Invazivní respirační péče usnadní vašemu dítěti dýchání pomocí dýchací trubice napojené na mechanický ventilátor (dýchací přístroj). Trubice je do těla zavedena ústy nebo malou dírkou v krku přímo do plic. Nejprve invazivní respirační péče používá dýchací trubici zvanou endotracheální trubice do úst. Endotracheální trubice může způsobit poškození a podráždění úst a hrdla, pokud je z dýchacích cest vytahována častěji než pár dní až týdnů. Zavedení trubice do těla se nazývá intubace. Pokud je nutná dlouhodobá podpora ventilátorem, lékař nejspíš zavede tracheostomální trubici. Při tracheostomii lékař vytvoří v krku dítěte malou operační ranku. Dýchací trubice zvaná trach je vložena skrze tuto ranku, kde obejde ústa a hlasivky přímo do velké dýchací trubice, známé jako průdušnice. Možnosti podpory dýchání během noci Děti typu SMA I a SMA II dýchají během spánku velmi slabě s krátkými a mělkými nádechy a výdechy a dochází k nedostatečné výměně kyslíku a oxidu uhličitého (hypoventilace). V takovém případě má dítě v těle velmi málo kyslíku a příliš mnoho oxidu uhličitého. 12

17 Když jsou hladiny kyslíku příliš nízké a oxidu uhličitého příliš vysoké, tělo nemůže fungovat normálně. Aby se zabránilo hypoventilaci, některé děti potřebují v noci mechanickou podporu dýchání, aby si mohly jejich dýchací svaly odpočinout. Jestliže onemocní nachlazením nebo chřipkou, nejspíš budou potřebovat tuto podporu i mimo spánek. Děti s hypoventilací se po zlepšení výměny kyslíku a spánku v noci méně potí, méně je bolí hlava, mají lepší chuť k jídlu, přibírají na váze a lépe se koncentrují. K dispozici máme 3 způsoby, jak dětem se SMA pomoci s dýcháním během spánku. Jsou to BiPAP, mechanická ventilace a negativní tlaková ventilace (NPV). 2 - úrovňová pozitivní tlaková ventilace (BiPAP, vyslovuj bye-pap ) Přístroj BiPAP poskytuje dvě hladiny pozitivního tlaku v dýchacích cestách, který je dodáván přes nosní masku nebo masku překrývající nos a ústa nebo trubici zespodu nosu a do nosních dírek. Přístroj poskytuje vyšší tlak a zvětšuje objem vzduchu, který dítě vdechne. Když dítě vydechuje, přístroj automaticky tlak sníží, aby se zlepšil dýchací vzorec. Přístroj BiPAP dokáže rozpoznat normální dýchací cyklus dítěte a synchronizuje se s tímto cyklem (pracuje současně a se stejnou rychlostí). Přístroj také za dítě dýchá, pokud je v hlubokém spánku a dostatečně nedýchá. Obvykle používaná nastavení BIPAP u pacientů se SMA, která pomáhají odpočinout jejich dýchacím svalům: Pozitivní tlak v dýchacích cestách při nádechu (IPAP) od 14 do 20 cm H2O. Pozitivní tlak v dýchacích cestách při výdechu (EPAP) od 3 do 6 cm H2O. Respirační rychlost od 14 do 30 dechů za minutu podle věku a klidové respirační rychlosti. Čas nádechu od 0,5 do 1,5 sekundy podle věku a respirační rychlosti. Kontinuální pozitivní ventilace (CPAP) představuje odlišný typ nastavení, který poskytuje kontinuální množství nebo hladinu tlaku. Tento způsob neposkytuje dostatečný odpočinek pro dýchací svaly. Nedoporučuje se pro pacienty se SMA. 13

18 Mechanický ventilátor Mechanické ventilátory nabízejí více možností a nastavení než BiPAP a poskytují lepší kontrolu dýchání. Mechanická ventilace může být napojena na nosní masku nebo masku přes nos a ústa nebo na tracheostomální trubici. Tento typ podpory dýchání lze používat, když je dítě vzhůru anebo spí. Existují různé typy mechanických ventilátorů včetně těch, které lze přenášet na rameni nebo mohou být umístěny na kolečkovém křesle. Dostupné jsou také mobilní externí baterie. Ventilátor s negativním tlakem (NPV) Tento typ ventilátoru byl používán před mnoha lety, obepíná hrudník ve velké externí komoře, velmi podobné železné plíci. Komora je napojena na vakuum, které odsává vzduch z komory. Jak vzduch odchází, vzniká v komoře negativní tlak, a ten pomáhá rozpínat hrudník a dostávat vzduch do plic. Ventilátor je nastaven na určitý vakuový tlak a respirační rychlost. Příkladem ventilátoru s negativním tlakem je Porta- Lung. Některé děti stále používají NPV, ale tento typ ventilace je dnes zřídkakdy ordinován, protože jsou k dispozici technologicky pokročilejší BIPAP a mechanické ventilátory. Sací ventil Toto zařízení umožňuje dítěti nebo dospělému člověku se nadechnout i na kolečkovém křesle z malého náústku umístěného jako mikrofon před obličejem. Náústek je spojený s ventilátorem, který poskytuje zásobu vzduchu pro mluvení a dýchání současně. 14

19 7 Péče během nachlazení (onemocnění horních cest dýchacích) Hodnocení tvorby hlenu a mobilizace sekretů Děti se SMA mohou mít během nachlazení problémy s odstraňováním hlenu z plic. Abyste tomuto problému předešli, provádějte následující postup v tomto pořadí každé 4 hodiny, v případě potřeby během nachlazení: Mobilizace sekretů dýchacích cest: provádějte po dobu minut. Použijte techniku, která uvolňuje sekrety, včetně hrudní fyzioterapie pomocí vašich rukou nebo dlaňových pohárků; nebo elektrické masáže poklepem ( mechanické masáže poklepem); nebo vysokofrekvenční oscilace hrudní stěny (terapie pomocí vesty); nebo intrapulmonální perkusní ventilace (IPV). Přístroj usnadňující odkašlávání: provádějte 4 série s 5 dechy, abyste odstranili uvolněné sekrety. Pak je odsajte z úst dítěte. Posturální drenáž: Provádějte po dobu minut. Polohujte dítě do sklonu (můžete použít polštáře nebo klíny), kdy má dítě hlavu a hrudník níže než hýždě. Opět přístroj k usnadnění odkašlávání: provádějte znovu 4 série s 5 dechy, abyste odstranili uvolněné sekrety. Poté sekrety z úst dítěte znovu odsajte. Přístroj usnadňující odkašlávání Přístroj usnadňující odkašlávání je důležitý prostředek, nikdy byste ho ale neměli používat přespříliš! Použijte ho pokaždé, když dýchání vašeho dítěte bude chraplavé nebo nastanou-li problémy s vykašláváním sekretů. Pokud bude vaše dítě ztěžka vykašlávat sekrety z dolní části hrdla, můžete je také odsát. Podpora dýchání Nachlazení děti se SMA oslabují. Během nachlazení, i pokud vaše dítě už je připojené na BiPAP nebo jinou podporu dýchání, používejte BiPAP v průběhu celého spánku, včetně zdřímnutí během dne. Vaše dítě bude nejspíš při nachlazení potřebovat podporu dýchání, i když spát nebude. Kontrolujte pomocí pulzního oximetru, jak je popsáno v následující kapitole, jestli dítě potřebuje být připojeno na BiPAP. 15

20 Pulzní oximetr a saturace kyslíkem Použijte pulzní oximetr, abyste zkontrolovali hladinu kyslíku v krvi svého dítěte, když je dítě v pořádku a můžete tak určit jeho normální hodnoty. Pak ho používejte opakovaně, jestliže vaše dítě začne mít problémy s dýcháním. Používejte ho častěji, když je vaše dítě nemocné. Někdy není právě snadné bez takového sledování zjistit, zda má vaše dítě dýchací potíže. Pulzní oximetr vás upozorní, že nastal problém a vaše dítě potřebuje s dýcháním pomoci. Saturace kyslíkem měří, kolik kyslíku je v krvi obsaženo. Děti se SMA potřebují dodatečnou podporu dýchání, pokud jejich saturace kyslíkem je příliš nízká. Obecné pokyny pro saturaci kyslíkem jestliže... Jestliže je saturace kyslíkem nižší než 94% Jestliže je saturace kyslíkem 92% a méně a přístroj usnadňující odkašlávání ji nedokáže zvýšit... Jestliže nemůžete zvýšit saturaci kyslíkem nad 90% ani pomocí BiPAP a za pokojového vzduchu... pak... Použijte přístroj usnadňující odkašlávání, abyste odstranili sekrety. Současně kontrolujte pulzní oximetr. Nejprve připojte dítě na BiPAP nebo jiné zařízení podporující dýchání a vyčistěte dýchací cesty; kontaktujte svého ošetřujícího lékaře. Zavolejte pohotovost, protože vaše dítě nejspíš bude muset do nemocnice na intenzívnější léčbu. Dehydratace Jestliže vaše dítě zvrací, má průjem nebo malou chuť k jídlu a málo pije, může být dehydratováno. U dětí se SMA to může představovat vážnou komplikací. Zavolejte svému lékaři, jestli pozná tyto příznaky a bude mít podezření na dehydrataci. 16

21 Prevence nachlazení včetně RSV Toto jsou důležitá opatření, kterými můžete snížit riziko nachlazení, RSV a jiných virů, zvláště v prvních několika měsících života vašeho dítěte: Zajistěte, aby si každý, kdo se dotýká vašeho dítěte, předtím umyl ruce. Zabraňte kontaktu svého dítěte s tím, kdo je nachlazen, má horečku nebo rýmu. Neberte své dítě do přelidněných prostor, jako jsou nákupní centra. Nechoďte se svým dítětem do zakouřených míst, cigaretový kouř zvyšuje riziko a komplikuje řadu virových infekcí. Omezte pobyt svého dítěte v dětských kolektivech během chřipkového období, zvláště v jeslích. Očkujte své dítě se SMA a sourozence proti chřipce. 17

22 8 Perioperační hodnocení (před a po operaci) Jedinci se SMA jsou náchylní k určitým komplikacím po operaci včetně respiračních infekcí a dýchacích problémů. Pokud komplikace nastanou, vaše dítě možná bude muset být intubováno a na nějaký čas připojeno k ventilátoru, možná bude muset být provedena tracheostomie. Jak již bylo popsáno v předešlých kapitolách, při tracheostomii se provede malá chirurgická ranka do krku, kudy se zavede dýchací trubice trach ). Trach obejde ústa a hlasivky a vede přímo do velké dýchací trubice známé jako průdušnice. Nejlepším způsobem, jak se vyhnout komplikacím, je vyhodnotit stav dýchání před a po operaci a přijmout potřebná opatření. Hodnocení před plánovanou operací (předoperační) by mělo zahrnovat: lékařskou prohlídku plicním specialistou měření respirační činnosti a síly kašle hodnocení polykání, pokud je vyžádáno rentgen hrudníku spánková studie, pokud je vyžádána Plán péče po operaci (po-operační) bude záviset na výsledcích předoperačního hodnocení a typu operace. Pokud se objeví bolest spojená s dýcháním nebo kašlem, promluvte okamžitě s lékařem o léčbě bolesti vašeho dítěte. Mělké dýchání a slabý kašel doprovázené bolestí mohou ukazovat na zánět plic. Jestliže má vaše dítě po operaci dýchací potíže (včetně zástavy dýchání ve spánku), problémy s vykašláváním a chabé svalové funkce, nejspíš bude muset jít na jednotku intenzívné péče. 18

23 Typ SMA I Jaké jsou zvláštní potřeby dětí typu SMA I? Děti typu SMA I čelí mnoha zdravotním problémům. Neexistuje žádný prostředek, který by zvrátil nebo zastavil progresi typu SMA I a není dostupná žádná léčba. Na druhou stranu ale máme k dispozici intervence, které pomohou s dýcháním a s problémy se stravováním, svalovou slabostí, zmírní průběh nemocí a nepohodlí. Podpora dýchání Každé dítě se SMA I je jedinečné a má různou řadu problémů a nároků, co se týká svalové slabosti a síly. Proto to, co mohou vaši lékaři, terapeuti a vy udělat, abyste pomohli s podporou dýchání, se může dítě od dítěte různit. Tyto potřeby se dají těžko předvídat. Podpora dýchání u dětí se SMA I může zahrnovat řadu intervencí, dokonce i když je jim dobře. Během nachlazení potřebuje většina dětí typu I dodatečnou podporu dýchání. Ta může zahrnovat připojení na BiPAP nebo ventilátor, i když jsou vzhůru a možná 24 hodin denně, dokud se nachlazení nezlepší. Téměř všem dětem typu SMA I se od raného věku ve spánku lépe dýchá s BiPAP nebo ventilátorem s nosní maskou. Podpora dýchání u typu I Žádná podpora dýchání BIPAP nebo ventilátor s nosní maskou během spánku. Celodenní podpora dýchání s nebo bez tracheostomální trubice. 19

24 Možnosti respirační péče a obtížná rozhodování Rodiče dětí typu SMA I čekají těžká rozhodnutí o způsobu respirační péče. Musejí se rozhodnout o 1) neinvazivní respirační péči, 2) invazivní respirační péči a 3) paliativní péči. Požádejte svého lékaře, aby si s vámi otevřeně promluvil o tom, co představují tyto tři rozdílné přístupy, a současně o jejich výhodách a nevýhodách pro vaše dítě, a co znamenají pro vás jako ošetřovatele. Současně proberte se svým lékařem, čemu věříte a co je pro vás důležité. Co si myslíte, že by mohlo zlepšit kvalitu a smysl života vašeho dítěte? Někteří rodiče vehementně bojují o to, aby lékařská péče zajistila jejich dítěti co nejdelší život. Jiní chtějí střední úroveň lékařské péče, která by minimalizovala riziko nemocí a zvyšovala sílu a pohodlí. Jiní jsou pro minimální používání intervencí a pro přirozený průběh. A nakonec někteří rodiče využívají kombinace přístupů. Milující a starající se rodiče si mohou vybrat z různých možností, neexistuje jen jedna správná nebo nejlepší cesta. Co je nejlepší pro jedno dítě, nemusí být nejlepší volba pro jiné. Určitě se svým lékařem prodiskutujte všechny možnosti. Sestavte plán postupu pro jednotlivá období a body pro budoucnost včetně doby, kdy se stav dýchání vašeho dítěte zhorší. Vždy je lepší mít nějaký plán a myslet dopředu, než nemít plán a být zaskočen krizí. Možná budete muset v případě nouze reagovat rychle a budete chtít být připraveni co nejrychleji. Nezapoměňte, že plány se mohou kdykoli změnit nebo upravit podle potřeb vašeho dítěte, a pokud vy změníte svůj názor. Neinvazivní respirační péče Budou se vás ptát na neinvazivní respirační péči pro vaše dítě s nosní maskou nebo maskou přes nos a ústa. Maska je připojena na přístroj BiPAP ( 2-úrovňová pozitivní tlaková ventilace) nebo mechanický ventilátor, obojí zajišťuje stálý přívod vzduchu do plic. Tyto metody a zařízení jsou obvykle účinné, ale rodičům je současně doporučována kontrola pulzním oximetrem. Mnoho rodičů zjistí, že je potřeba být velmi opatrný při péči o své dítě během nemoci. Prostudujte si v kapitole 7, Péče během nachlazení, speciální opatření v péči o své dítě. 20