ZÁKLADNÍ DATA O DÝCHÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ DATA O DÝCHÁNÍ"

Transkript

1 Spinální muskulární atrofie SMA ZÁKLADNÍ DATA O DÝCHÁNÍ Respirační péče o děti se spinální svalovou atrofií Příručka pro rodiče a odborníky

2 Mary K. Schroth, M.D. Associate Professor of Pediatric Pulmonology Director, Pediatric Pulmonology Center Grant American Family Children s Hospital University of Wisconsin School of Medicine and Public Health Základní data o dýchání Respirační péče o děti se spinální svalovou atrofií Poděkování americké Family of SMA za poskytnutí svolení k překladu této brožury do českého jazyka Kdo by si měl přečíst tuto brožuru? Tato brožura je určena rodičům a rodinám dětí se spinální svalovou atrofií (SMA). Také zdravotníci zabývající se péčí o nemocné se SMA i široká veřejnost zde mohou najít velmi užitečné informace.

3 Obsah Úvod do respirační péče 1 Co je to respirační péče? 1 Proč je respirační péče tak důležitá pro pacienty se SMA? 1 Jak vypadá normální dýchání? 1 Jak dýchají jedinci se SMA? 2 Břišní dýchání, Zvonovitý hrudník, Vpadlý hrudník 2 Jaké jsou nejčastější dýchací problémy u dětí se SMA? 3 Nedostatečný rozvoj plic, Slabý kašel, Riziko infekce a zánětu plic 3 Virové infekce, RSV, Problémy s polykáním,vdechnutí 4 Problémy se spaním, hypoventilace 5 Základy vedení respirační péče u pacientů se SMA 5 1: Posuzování, hodnocení, monitorování 5 2: Dýchací cviky pro rozvoj plic 7 Resuscitační vak a maska, Přístroj usnadňující odkašlávání 7 3: Odkašlávání a čištění dýchacích cest 8 Přístroj usnadňující odkašlávání, Manuální asistence při odkašlávání 8 4: Odstraňování hlenu z dýchacích cest a plic(mobilizace sekrtů) 9 Hrudní fyzioterapie (manuální/mechanická masáž poklepem) 9 Posturální drenáž, Intrapulmonální perkusní ventilace (IPV), Vysokofrekvenční oscilace hrudní stěny nebo terapie pomocí vesty 10 5: Měření hodnot kyslíku 11 Pulzní oximetrie 11 6: Možnosti podpory dýchání 12 Neinvazivní respirační péče, Invazivní respirační péče, Možnosti pro podporu dýchání během noci 12 2-úrovňová pozitivní tlaková ventilace (BiPAP) 13 Mechanický ventilátor 14 Ventilátor s negativním tlakem (NPV) 14 Sací ventil 14 7: Péče během nachlazení 15 Hodnocení tvorby hlenu a mobilizace sekrece, Přístroj usnadňující odkašlávání, Podpora dýchání 15 Pulzní oximetr a saturace kyslíkem, Dehydratace 16 Prevence nachlazení včetně RSV 17 8: Perioperační hodnocení (před a po operaci) 18

4 Typ SMA I Jaké jsou zvláštní potřeby dětí typu SMA I? 19 Podpora dýchání 19 Možnosti respirační péče a komplikovaná rozhodování 20 Neinvazivní respirační péče 20 Invazivní respirační péče s intubací 21 Paliativní péče 22 Typ SMA II Jaké jsou zvláštní potřeby dětí typu SMA II? 23 Péče během nachlazení 23 Typ SMA III Jaké jsou zvláštní potřeby dětí typu SMA III? 24 Závěr 25 Souhrn základních dat o dýchání 25 Základní body programu respirační péče 26 Co to jsou Rodiny SMA? 28 Projekt Podpora rodin s onemocněním SMA 29 Kontakty 30

5 Co je to respirační péče? Respirační péče se týká funkce plic a jejich zdraví, včetně dýchání. Pulmonární znamená vztahující se k plicím. Pulmonární medicína a pulmonologie jsou taktéž obory zabývající se chorobami plic a dýchacího ústrojí. V některých zemích se tyto vědní obory nazývají hrudní a respirační medicína. Pulmonologové (plicní specialisté) a respirační terapeuti pomáhají lidem s dýchacími problémy. Dětští pulmonologové jsou plicní specialisté zabývající se výhradně dětskými pacienty. Proč je respirační péče tak důležitá při SMA? Respirační (dýchací) problémy jsou hlavní příčinou onemocnění dětí se SMA. Jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí typu SMA I a SMA II. Intervence respirační péče jsou nezbytné pro přežití a pohodlí dětí se SMA. Je velmi důležité, abyste vy, rodiče, sledovali dýchací potíže svého dítěte. Komunikujte s lékaři a dětskými plicními specialisty, abyste stanovili cíle respirační péče vhodné právě pro vaše dítě (v souladu se Shodným prohlášením o standardech péče při SMA) Jak vypadá normální dýchání? Dýcháme pomocí dvou hlavních skupin svalů: mezižeberních svalů a bránice. Mezižeberní svaly jsou svaly mezi žebry. Tyto svaly pomáhají rozpínat hrudní koš, zatímco se plíce plní vzduchem (nádech). nos ústa průdušnice plíce bránice Bránice je kruhový sval nacházející se v dolní části hrudního koše. Bránice pomáhá zvětšovat hrudní koš směrem dolů, aby se plíce mohly plnit vzduchem (nádech). Umístění bráničního svalu ve vztahu k plicím. Při normálním dýchání mezižeberní svaly a bránice spolupracují. Rozpínáním hrudníku dovolují tyto svaly plicím, aby se plnily vzduchem během inspirace (když se nadechujeme). Kyslík obsažený v tomto vzduchu je odváděn z plic do zbytku těla prostřednictvím krevního řečiště. Během expirace (když vydechujeme) je odváděn z plic do vzduchu oxid uhličitý. 1

6 Jak dýchají jedinci se SMA? Břišní dýchání Děti se SMA dýchají různě. Mají ochablé mezižeberní svaly. Jejich bránice je silnější, a stává se tak hlavním dýchacím svalem. Hrudní koš se slabými mezižeberními svaly se během dýchání navenek nezvětšuje. Bránice zůstává silná a táhne hrudní koš směrem dolů. Toto způsobuje jev zvaný břišní dýchání - kdy se dítěti při dýchání zvětšuje bříško místo hrudníku. Změny hrudníku normální SMA Se souhlasem M.Schroth M.D. Zvonovitý hrudník Děti se SMA mohou mít tzv. zvonovitý hrudník, který je ve spodní části širší než v horní. K tomuto dochází proto, že během dýchání slabé mezižeberní svaly nepomáhají roztahovat (povolovat) hrudník v horní části, jak je normální, a bránice tahá hrudník a hrudní koš dolů. Vpadlý hrudník čili pectus excavatum U dětí se SMA často dochází k vývoji tzv. pectus excavatum. Při tom je sternum, kost uprostřed hrudníku, jakoby vpadlé. Jak táhne bránice hrudní koš dolů, sternum je také vtahováno. 2

7 Jaké jsou nejčastější respirační problémy u dětí se SMA? Svaly hrudního koše jsou normálně silné. Umožňují plicím efektivně přijímat kyslík a vylučovat oxid uhličitý. U dětí se SMA slabé svaly v horní části hrudníku ztěžují dýchání stále více a více. Proto mohou trpět řadou respiračních problémů, včetně nedostatečného růstu plic a slabého kašle; zvýšeného rizika infekce, včetně virových infekcí a zánětu plic; problémů s polykáním a nadechováním; poruch spánku spojených s hypoventilací. Nedostatečný růst plic Jak děti rostou, měly by růst a vyvíjet se i jejich plíce. U dětí se SMA jejich slabé mezižeberní svaly neumožňují plicím se správně vyvinout. Časem jejich plíce nedosáhnou správné velikosti a jejich hrudní svaly nebudou tak silné, jak by být měly. Slabý kašel Když dojde u dítěte se SMA k nachlazení, onemocní chřipkou nebo virovou respirační infekcí, často dochází ke zvýšení sekrece (hlenu) z nosu a plic. Silný kašel pomůže odstranit sekrety a zabrání tak zablokování dýchacích cest. Děti se SMA nemají dostatečně silné svaly, aby mohly silně odkašlat. Kvůli slabému odkašlávání hlen zůstává v plicích a dochází ke zhoršení (oslabení) dýchání. Pokud dojde k ucpání průdušnice a dýchacích cest, může část plic kolabovat, což vede k tzv. atelektáze plic. Hladiny saturace kyslíkem (údaj o obsahu kyslíku v krvi) také mohou klesat. Více informací o saturaci kyslíkem najdete v kapitole 7 Péče v průběhu nachlazení. Riziko infekce a zánětu plic Při nedostatečně silném kašli se mohou sekrety pocházející z nachlazení, chřipky nebo jiné virové infekce stejně jako částice vzduchu hromadit v plicích. Vytvářejí se tak ideální podmínky pro růst bakterií, což může vést k zánětu plic (pneumonie). Pneumonie znamená zánět nebo infekci plic způsobenou bakterií nebo virem. Existuje několik cest, kdy může dojít k pneumonii u dětí se SMA: Přechodem respirační infekce z horních cest dýchacích (nachlazení s bolestmi hlavy) do dolních cest dýchacích a do plic (pneumonie). Když dítě vdechne (naloká se) jídlo nebo obsah žaludku do plic. 3

8 Virové respirační nfekce, RSV Virové respirační infekce mohou ohrozit život. Příkladem je RSV způsobená respiračním syncytiálním virem. Tento virus se může projevovat jako běžné nachlazení. Nakazit se může kdokoli a pro většinu dětí RSV nepředstavuje víc než ošklivé nachlazení. Avšak pro děti se SMA může být RSV vážná a může vést k těžkým dýchacím problémům, dokonce k hospitalizaci. Podobně jako běžné virózy je RSV velmi nakažlivá a nejčastěji se objevuje na konci podzimu a v zimních měsících. Šíří se velmi snadno z člověka na člověka a manipulací s předměty, např. hračkami, infikovanými tímto virem. Existuje lék v injekční podobě, který vám může předepsat lékař, pomocí něhož se může zabránit RSV. Používá se pouze u malého počtu dětí s velkým rizikem hospitalizace. Jako rodiče můžete pomoci zabránit nachlazení, chřipce a RSV používáním selského rozumu. Např. každý v domě by si měl důkladně mýt ruce; izolovat infekční sourozence od dítěte se SMA a nenavštěvovat s vaším dítětem rušná veřejná místa, jako např. nákupní centra a jesle či mateřskou školu v období chřipek. Více informací o imunizaci a vakcínách najdete v kapitole 1 Posuzování, hodnocení a monitorování a v kapitole 7 Péče během nachlazení. Určitě si promluvte se svým lékařem o preventivních a léčebných opatřeních. Problémy s polykáním, vdechnutí Děti se SMA mívají často problémy s polykáním, které mohou způsobit vdechnutí (inhalaci) potravy do plic v průběhu pojídání. Navíc děti se SMA také často trpí zpětným tokem kyselin čili gastroezofageálním refluxem a pálením žáhy. K refluxu kyselin dochází tehdy, když se tekutina nebo jídlo v žaludku, obsahující kyseliny, vrací ze žaludku přes jícen (polykací trubice) do úst. Pálení žáhy je pálivý pocit stoupající ze žaludku nebo ze spodního hrudníku nahoru do krku. Špatné polykání v důsledku svalové ochablosti může během dýchání dítěte vést ke vdechnutí tekutiny nebo potravy, která stoupá ze žaludku, do plic.potrava nebo jiné cizí částice v plicích mohou způsobit pneumonii. Pokud dojde k pneumonii v důsled- 4

9 ku vdechnutí potravy nebo tekutiny, mluvíme o tzv. aspirační pneumonii. Poruchy spánku, hypoventilace Během spánku normálně dochází k uvolnění tělesných svalů, včetně svalů dýchacích. U dětí se SMA toto uvolnění dýchacích svalů může vést k hypoventilaci. Hypoventilace znamená, že dýchání je příliš mělké nebo pomalé. Plíce nepřijímají (nevdechují) dostatek kyslíku nebo nevylučují (nevydechují) dostatek oxidu uhličitého, aby uspokojily potřeby těla. Hypoventilace během spánku bývá často jedním z prvních známek dýchacích problémů u SMA. Základy vedení respirační péče u SMA 1 Posuzování, hodnocení a monitorování Doporučili jsme všem rodičům dětí se SMA, aby si promluvili se svými lékaři o vedení respirační péče svého dítěte. Každé dítě je jiné a potřebuje svůj vlastní plán respirační péče s cíli, včetně plánu pro jednotlivé fáze nemoci. Tyto cíle by měly odpovídat potřebám vašeho dítěte a tomu, co vy považujete za nejlepší. Tyto cíle by měly také zohledňovat, co je pro vás jako rodiče a ošetřovatele a vaši rodinu přijatelné. Děti se SMA musí obvykle chodit na pravidelné lékařské prohlídky každých 3 až 6 měsíců, kde se sleduje jejich dýchání a zjišťují další problémy. Děti typu SMA III nemusejí být kontrolovány tak často. Následující doporučení jsou rozdělena podle 3 funkčních úrovní SMA: nesedící, sedící a chodíci. 5

10 U nesedících by měly být pravidelně sledovány: efektivita kašle výměna plynů včetně hladiny kyslíku v krvi deformity hrudního koše (změny) dýchání ve spánku pomocí polysomnografie (spánkové studie) rentgen hrudníku schopnost polykat nová nebo neznámá dýchací komplikace U sedících by měly být kontrolovány: efektivita kašle deformity hrudního koše (změny) dýchání ve spánku pomocí polysomnografie (spánkové studie) skolióza U chodících se pravidelně sleduje: efektivita kašle plicní funkce pomocí spirometrie (měření dýchací kapacity) jiné testy založené na klinických symptomech a pozorováních. Všechny děti se SMA by měly být pravidelně vakcinovány, měla by být zajištěna přiměřená podpora výživy a hydratace a měl by být sledován gastroezofageální reflux (GERD). Více informací o imunizaci a vakcínách najdete v odkazech na webovských stránkách Americké akademie pediatrů Určitě si promluvte s vaším lékařem o lécích a preventivních metodách, které mohou snížit riziko nachlazení, chřipky a respiračních infekcí včetně RSV u vašeho dítěte.podívejte se také na kapitolu 7 Péče v průběhu nachlazení. 6

11 2 Dýchací cviky pro rozvoj plic Dýchací cvičení, prováděná obvykle doma, mohou dětem se SMA pomoci rozvinout plíce. Tyto intervence a cvičení mohou také dětem pomoci zlepšit jejich schopnost více naplnit své plíce. Resuscitační vak a maska Resuscitační vak a maska mohou pomoci s dýcháním. Umístíte-li masku přes nos a ústa vašeho dítěte, můžete pomocí vaku poskytnout dítěti vzduch při nadechování. Toto můžete opakovat několikrát po dobu několika minut. Přístroj usnadňující odkašlávání Přístroj usnadňující odkašlávání pomáhá vašemu dítěti se nadechovat a vydechovat. Přístroj tlačí vzduch do plic pod definovaným tlakem a pak vysává pod definovaným tlakem vzduch z plic. Pro rozvoj plic nastavte přístroj na odkašlávání do režimu pouze inhalace otočením výdechového času do polohy 0. Umístěte masku přes nos a ústa dítěte nebo použijte náústek. Přístroj pak bude dítěti pomáhat naplňovat plíce pod definovaným tlakem. 7

12 3 Odkašlávání a čištění dýchacích cest Odkašlávání (nebo čištění dýchacích cest) je nezbytné pro odstranění nosních sekretů a vdechnutých částic. Podporou účinnějšího odkašlávání se zabrání u dětí se SMA plicním infekcím a dalším respiračním komplikacím, které souvisejí se zadržovanými sekrety. Odkašlávání lze zlepšit pomocí přístroje usnadňujícího odkašlávání nebo manuální asistencí. Přístroj usnadňující odkašlávání Přístroj usnadňující odkašlávání lze také velmi vhodně použít pro odkašlávání a čištění dýchacích cest. Jak bylo zmíněno výše, přístroj tlačí vzduch do plic a pak ho z plic vysává pod definovaným tlakem. Tento způsob pomáhá vyvolat účinnější kašel vašeho dítěte, který je velmi podobný kašli zdravého dítěte. Obvykle se nechává přestávka 1-2 minuty mezi sérií 4-5 dechů. Přístroj můžete zakoupit u stálého medicínského dodavatele na lékařský předpis. Manuální asistence při odkašlávání Manuální znamená ruční. Během manuální asistence při odkašlávání rodič nebo jiný ošetřovatel pomocí svých rukou položených na bříško a bránici dítěte vytvoří jemný tlak směrem nahoru, jakmile dítě kašle. Toto pomůže dítěti posunout bránici nahoru a silněji vydechnout (výdech). Po manuální (nebo mechanické) asistenci při odkašlávání sekrety z úst dítěte odsajte nebo je dítě může spolknout. Požádejte plicního lékaře nebo respiračního terapeuta, aby vám manuální asistenci při odkašlávání ukázali, dříve než ji u dítěte provedete. 8

13 4 Odstraňování hlenu z dýchacích cest a plic (mobilizace sekretů) Většina dětí se SMA má při nachlazeních více problémů s odkašláváním. Nedokáží se účinně zbavit sekretů, které ucpávají jejich dýchací cesty. K dispozici je několik technik, které pomáhají mobilizovat sekrety nebo odstraňovat hlen z dýchacích cest a plic.tyto techniky, včetně hrudní fyzioterapie (manuální a mechanická), posturální drenáže, intrapulmonální perkusní ventilace (IPV) a vysokofrekvenční oscilace hrudní stěny (terapie pomocí vesty). Hrudní fyzioterapie (známá také jako manuální nebo mechanická masáž) Hrudní fyzioterapie je zlatým standardem mobilizace sekretů. Používá se k uvolňování sekretů, aby mohly být snáze vykašlávány. Ošetřovatel při manuální masážní technice ( vibrace, poklepávání) využívá ruce dítěte a gravitaci, aby pomohl uvolnit sekrety. Můžete použít obličejovou masku nebo dlaňové pohárky k jemnému poklepu na hrudní stěnu dítěte. Pokud je toto pro vaše dítě vhodné, požádejte svého zdravotníka, aby vám ukázal, jak správně provádět hrudní fyzioterapii. Ošetřovatel při mechanické masáži provádí vibrace na hrudní stěně dítěte, aby došlo k uvolnění sekretů. Děti více postižené SMA potřebují k asistovanému odkašlávání, abyste prováděli hrudní fyzioterapii denně. Ostatní mohou potřebovat tuto asistenci pouze při onemocnění. 9

14 Posturální drenáž Během posturální drenáže dítě leží na nakloněném rovině ( pomohou polštáře nebo klíny), kdy má hlavu a hrudník níže než hýždě. Gravitace pak táhne sekrety z dolních do horních dýchacích cest, odkud je můžeme odsát nebo vykašlat. Intrapulmonální perkusní ventilace ( IPV) IPV je přístroj, který zásobuje plíce vzduchem pod pozitivním tlakem definovanou frekvencí a vydává zvuky jako vláček. Lék nebo fyziologický roztok se rozprašuje (přeměňuje se v jemnou mlhu, která putuje vzduchem), a tak se dostává dítěti do plic. Tlak a frekvence se nastavují předem, abychom dosáhli hladiny příjemné pro dítě. Přístroj třese a uvolňuje sekrety uvnitř plic, takže se dají snadněji vykašlat. IPV je drahá a možná není ani účinnější než jiné levnější metody, jako je např. hrudní fyzioterapie k odstraňování tekutin z plic. Vysokofrekvenční oscilace hrudní stěny nebo terapie pomocí vesty Toto zařízení se nosí jako vesta. Jemně otřásá hrudníkem a uvolňuje sekrety uvnitř plic. Vesta je drahá a možná není ani účinnější než jiné - levnější metody, jako je např. hrudní fyzioterapie k odstraňování tekutin z plic. 10

15 Měření hladiny kyslíku 5Pulzní oximetrie Měření pulzní oximetrií ( množství kyslíku v krvi) lze provádět pomocí jednoduché lehčené svorky nebo obalu podobnému leukoplasti na prstu dítěte či jeho palci u nohy. Toto měření vás bude informovat o tom, jestli se vaše dítě dostatečně zbavuje sekretů. Pokud vaše dítě dýchá obvykle velmi slabě, pomůže vám měření saturace kyslíkem ( hladina kyslíku v krvi) pomocí pulzní oximetrie, když je mu dobře, stanovit počáteční měřítko. Pak můžete srovnat toto měření ze zdravějšího období s měřením v průběhu nemoci. 95 % a více se považuje za normální saturaci kyslíkem. Více informací o pulzní oximetrii a saturaci kyslíkem najdete v kapitole 7 Péče v průběhu nachlazení. 11

16 Možnosti podpory dýchání 6Neinvazivní respirační péče Neinvazivní znamená, že v průběhu podpory dýchání nejsou použity žádné přístroje, které by byly uvnitř těla nebo by do něj pronikaly. Vše se nachází vně těla. Neinvazivní respirační péče usnadní vašemu dítěti dýchání pomocí neprodyšné masky zakrývající nos nebo nos a ústa. Maska je spojena s přístrojem, který pomáhá s dýcháním. Invazivní respirační péče Invazivní znamená, že použité přístroje jsou uvnitř těla nebo do něj vnikají, aby pomáhaly s dýcháním. Mohou být použity jehly, trubice, nitě a provedena chirurgie. Invazivní respirační péče usnadní vašemu dítěti dýchání pomocí dýchací trubice napojené na mechanický ventilátor (dýchací přístroj). Trubice je do těla zavedena ústy nebo malou dírkou v krku přímo do plic. Nejprve invazivní respirační péče používá dýchací trubici zvanou endotracheální trubice do úst. Endotracheální trubice může způsobit poškození a podráždění úst a hrdla, pokud je z dýchacích cest vytahována častěji než pár dní až týdnů. Zavedení trubice do těla se nazývá intubace. Pokud je nutná dlouhodobá podpora ventilátorem, lékař nejspíš zavede tracheostomální trubici. Při tracheostomii lékař vytvoří v krku dítěte malou operační ranku. Dýchací trubice zvaná trach je vložena skrze tuto ranku, kde obejde ústa a hlasivky přímo do velké dýchací trubice, známé jako průdušnice. Možnosti podpory dýchání během noci Děti typu SMA I a SMA II dýchají během spánku velmi slabě s krátkými a mělkými nádechy a výdechy a dochází k nedostatečné výměně kyslíku a oxidu uhličitého (hypoventilace). V takovém případě má dítě v těle velmi málo kyslíku a příliš mnoho oxidu uhličitého. 12

17 Když jsou hladiny kyslíku příliš nízké a oxidu uhličitého příliš vysoké, tělo nemůže fungovat normálně. Aby se zabránilo hypoventilaci, některé děti potřebují v noci mechanickou podporu dýchání, aby si mohly jejich dýchací svaly odpočinout. Jestliže onemocní nachlazením nebo chřipkou, nejspíš budou potřebovat tuto podporu i mimo spánek. Děti s hypoventilací se po zlepšení výměny kyslíku a spánku v noci méně potí, méně je bolí hlava, mají lepší chuť k jídlu, přibírají na váze a lépe se koncentrují. K dispozici máme 3 způsoby, jak dětem se SMA pomoci s dýcháním během spánku. Jsou to BiPAP, mechanická ventilace a negativní tlaková ventilace (NPV). 2 - úrovňová pozitivní tlaková ventilace (BiPAP, vyslovuj bye-pap ) Přístroj BiPAP poskytuje dvě hladiny pozitivního tlaku v dýchacích cestách, který je dodáván přes nosní masku nebo masku překrývající nos a ústa nebo trubici zespodu nosu a do nosních dírek. Přístroj poskytuje vyšší tlak a zvětšuje objem vzduchu, který dítě vdechne. Když dítě vydechuje, přístroj automaticky tlak sníží, aby se zlepšil dýchací vzorec. Přístroj BiPAP dokáže rozpoznat normální dýchací cyklus dítěte a synchronizuje se s tímto cyklem (pracuje současně a se stejnou rychlostí). Přístroj také za dítě dýchá, pokud je v hlubokém spánku a dostatečně nedýchá. Obvykle používaná nastavení BIPAP u pacientů se SMA, která pomáhají odpočinout jejich dýchacím svalům: Pozitivní tlak v dýchacích cestách při nádechu (IPAP) od 14 do 20 cm H2O. Pozitivní tlak v dýchacích cestách při výdechu (EPAP) od 3 do 6 cm H2O. Respirační rychlost od 14 do 30 dechů za minutu podle věku a klidové respirační rychlosti. Čas nádechu od 0,5 do 1,5 sekundy podle věku a respirační rychlosti. Kontinuální pozitivní ventilace (CPAP) představuje odlišný typ nastavení, který poskytuje kontinuální množství nebo hladinu tlaku. Tento způsob neposkytuje dostatečný odpočinek pro dýchací svaly. Nedoporučuje se pro pacienty se SMA. 13

18 Mechanický ventilátor Mechanické ventilátory nabízejí více možností a nastavení než BiPAP a poskytují lepší kontrolu dýchání. Mechanická ventilace může být napojena na nosní masku nebo masku přes nos a ústa nebo na tracheostomální trubici. Tento typ podpory dýchání lze používat, když je dítě vzhůru anebo spí. Existují různé typy mechanických ventilátorů včetně těch, které lze přenášet na rameni nebo mohou být umístěny na kolečkovém křesle. Dostupné jsou také mobilní externí baterie. Ventilátor s negativním tlakem (NPV) Tento typ ventilátoru byl používán před mnoha lety, obepíná hrudník ve velké externí komoře, velmi podobné železné plíci. Komora je napojena na vakuum, které odsává vzduch z komory. Jak vzduch odchází, vzniká v komoře negativní tlak, a ten pomáhá rozpínat hrudník a dostávat vzduch do plic. Ventilátor je nastaven na určitý vakuový tlak a respirační rychlost. Příkladem ventilátoru s negativním tlakem je Porta- Lung. Některé děti stále používají NPV, ale tento typ ventilace je dnes zřídkakdy ordinován, protože jsou k dispozici technologicky pokročilejší BIPAP a mechanické ventilátory. Sací ventil Toto zařízení umožňuje dítěti nebo dospělému člověku se nadechnout i na kolečkovém křesle z malého náústku umístěného jako mikrofon před obličejem. Náústek je spojený s ventilátorem, který poskytuje zásobu vzduchu pro mluvení a dýchání současně. 14

19 7 Péče během nachlazení (onemocnění horních cest dýchacích) Hodnocení tvorby hlenu a mobilizace sekretů Děti se SMA mohou mít během nachlazení problémy s odstraňováním hlenu z plic. Abyste tomuto problému předešli, provádějte následující postup v tomto pořadí každé 4 hodiny, v případě potřeby během nachlazení: Mobilizace sekretů dýchacích cest: provádějte po dobu minut. Použijte techniku, která uvolňuje sekrety, včetně hrudní fyzioterapie pomocí vašich rukou nebo dlaňových pohárků; nebo elektrické masáže poklepem ( mechanické masáže poklepem); nebo vysokofrekvenční oscilace hrudní stěny (terapie pomocí vesty); nebo intrapulmonální perkusní ventilace (IPV). Přístroj usnadňující odkašlávání: provádějte 4 série s 5 dechy, abyste odstranili uvolněné sekrety. Pak je odsajte z úst dítěte. Posturální drenáž: Provádějte po dobu minut. Polohujte dítě do sklonu (můžete použít polštáře nebo klíny), kdy má dítě hlavu a hrudník níže než hýždě. Opět přístroj k usnadnění odkašlávání: provádějte znovu 4 série s 5 dechy, abyste odstranili uvolněné sekrety. Poté sekrety z úst dítěte znovu odsajte. Přístroj usnadňující odkašlávání Přístroj usnadňující odkašlávání je důležitý prostředek, nikdy byste ho ale neměli používat přespříliš! Použijte ho pokaždé, když dýchání vašeho dítěte bude chraplavé nebo nastanou-li problémy s vykašláváním sekretů. Pokud bude vaše dítě ztěžka vykašlávat sekrety z dolní části hrdla, můžete je také odsát. Podpora dýchání Nachlazení děti se SMA oslabují. Během nachlazení, i pokud vaše dítě už je připojené na BiPAP nebo jinou podporu dýchání, používejte BiPAP v průběhu celého spánku, včetně zdřímnutí během dne. Vaše dítě bude nejspíš při nachlazení potřebovat podporu dýchání, i když spát nebude. Kontrolujte pomocí pulzního oximetru, jak je popsáno v následující kapitole, jestli dítě potřebuje být připojeno na BiPAP. 15

20 Pulzní oximetr a saturace kyslíkem Použijte pulzní oximetr, abyste zkontrolovali hladinu kyslíku v krvi svého dítěte, když je dítě v pořádku a můžete tak určit jeho normální hodnoty. Pak ho používejte opakovaně, jestliže vaše dítě začne mít problémy s dýcháním. Používejte ho častěji, když je vaše dítě nemocné. Někdy není právě snadné bez takového sledování zjistit, zda má vaše dítě dýchací potíže. Pulzní oximetr vás upozorní, že nastal problém a vaše dítě potřebuje s dýcháním pomoci. Saturace kyslíkem měří, kolik kyslíku je v krvi obsaženo. Děti se SMA potřebují dodatečnou podporu dýchání, pokud jejich saturace kyslíkem je příliš nízká. Obecné pokyny pro saturaci kyslíkem jestliže... Jestliže je saturace kyslíkem nižší než 94% Jestliže je saturace kyslíkem 92% a méně a přístroj usnadňující odkašlávání ji nedokáže zvýšit... Jestliže nemůžete zvýšit saturaci kyslíkem nad 90% ani pomocí BiPAP a za pokojového vzduchu... pak... Použijte přístroj usnadňující odkašlávání, abyste odstranili sekrety. Současně kontrolujte pulzní oximetr. Nejprve připojte dítě na BiPAP nebo jiné zařízení podporující dýchání a vyčistěte dýchací cesty; kontaktujte svého ošetřujícího lékaře. Zavolejte pohotovost, protože vaše dítě nejspíš bude muset do nemocnice na intenzívnější léčbu. Dehydratace Jestliže vaše dítě zvrací, má průjem nebo malou chuť k jídlu a málo pije, může být dehydratováno. U dětí se SMA to může představovat vážnou komplikací. Zavolejte svému lékaři, jestli pozná tyto příznaky a bude mít podezření na dehydrataci. 16

21 Prevence nachlazení včetně RSV Toto jsou důležitá opatření, kterými můžete snížit riziko nachlazení, RSV a jiných virů, zvláště v prvních několika měsících života vašeho dítěte: Zajistěte, aby si každý, kdo se dotýká vašeho dítěte, předtím umyl ruce. Zabraňte kontaktu svého dítěte s tím, kdo je nachlazen, má horečku nebo rýmu. Neberte své dítě do přelidněných prostor, jako jsou nákupní centra. Nechoďte se svým dítětem do zakouřených míst, cigaretový kouř zvyšuje riziko a komplikuje řadu virových infekcí. Omezte pobyt svého dítěte v dětských kolektivech během chřipkového období, zvláště v jeslích. Očkujte své dítě se SMA a sourozence proti chřipce. 17

22 8 Perioperační hodnocení (před a po operaci) Jedinci se SMA jsou náchylní k určitým komplikacím po operaci včetně respiračních infekcí a dýchacích problémů. Pokud komplikace nastanou, vaše dítě možná bude muset být intubováno a na nějaký čas připojeno k ventilátoru, možná bude muset být provedena tracheostomie. Jak již bylo popsáno v předešlých kapitolách, při tracheostomii se provede malá chirurgická ranka do krku, kudy se zavede dýchací trubice trach ). Trach obejde ústa a hlasivky a vede přímo do velké dýchací trubice známé jako průdušnice. Nejlepším způsobem, jak se vyhnout komplikacím, je vyhodnotit stav dýchání před a po operaci a přijmout potřebná opatření. Hodnocení před plánovanou operací (předoperační) by mělo zahrnovat: lékařskou prohlídku plicním specialistou měření respirační činnosti a síly kašle hodnocení polykání, pokud je vyžádáno rentgen hrudníku spánková studie, pokud je vyžádána Plán péče po operaci (po-operační) bude záviset na výsledcích předoperačního hodnocení a typu operace. Pokud se objeví bolest spojená s dýcháním nebo kašlem, promluvte okamžitě s lékařem o léčbě bolesti vašeho dítěte. Mělké dýchání a slabý kašel doprovázené bolestí mohou ukazovat na zánět plic. Jestliže má vaše dítě po operaci dýchací potíže (včetně zástavy dýchání ve spánku), problémy s vykašláváním a chabé svalové funkce, nejspíš bude muset jít na jednotku intenzívné péče. 18

23 Typ SMA I Jaké jsou zvláštní potřeby dětí typu SMA I? Děti typu SMA I čelí mnoha zdravotním problémům. Neexistuje žádný prostředek, který by zvrátil nebo zastavil progresi typu SMA I a není dostupná žádná léčba. Na druhou stranu ale máme k dispozici intervence, které pomohou s dýcháním a s problémy se stravováním, svalovou slabostí, zmírní průběh nemocí a nepohodlí. Podpora dýchání Každé dítě se SMA I je jedinečné a má různou řadu problémů a nároků, co se týká svalové slabosti a síly. Proto to, co mohou vaši lékaři, terapeuti a vy udělat, abyste pomohli s podporou dýchání, se může dítě od dítěte různit. Tyto potřeby se dají těžko předvídat. Podpora dýchání u dětí se SMA I může zahrnovat řadu intervencí, dokonce i když je jim dobře. Během nachlazení potřebuje většina dětí typu I dodatečnou podporu dýchání. Ta může zahrnovat připojení na BiPAP nebo ventilátor, i když jsou vzhůru a možná 24 hodin denně, dokud se nachlazení nezlepší. Téměř všem dětem typu SMA I se od raného věku ve spánku lépe dýchá s BiPAP nebo ventilátorem s nosní maskou. Podpora dýchání u typu I Žádná podpora dýchání BIPAP nebo ventilátor s nosní maskou během spánku. Celodenní podpora dýchání s nebo bez tracheostomální trubice. 19

24 Možnosti respirační péče a obtížná rozhodování Rodiče dětí typu SMA I čekají těžká rozhodnutí o způsobu respirační péče. Musejí se rozhodnout o 1) neinvazivní respirační péči, 2) invazivní respirační péči a 3) paliativní péči. Požádejte svého lékaře, aby si s vámi otevřeně promluvil o tom, co představují tyto tři rozdílné přístupy, a současně o jejich výhodách a nevýhodách pro vaše dítě, a co znamenají pro vás jako ošetřovatele. Současně proberte se svým lékařem, čemu věříte a co je pro vás důležité. Co si myslíte, že by mohlo zlepšit kvalitu a smysl života vašeho dítěte? Někteří rodiče vehementně bojují o to, aby lékařská péče zajistila jejich dítěti co nejdelší život. Jiní chtějí střední úroveň lékařské péče, která by minimalizovala riziko nemocí a zvyšovala sílu a pohodlí. Jiní jsou pro minimální používání intervencí a pro přirozený průběh. A nakonec někteří rodiče využívají kombinace přístupů. Milující a starající se rodiče si mohou vybrat z různých možností, neexistuje jen jedna správná nebo nejlepší cesta. Co je nejlepší pro jedno dítě, nemusí být nejlepší volba pro jiné. Určitě se svým lékařem prodiskutujte všechny možnosti. Sestavte plán postupu pro jednotlivá období a body pro budoucnost včetně doby, kdy se stav dýchání vašeho dítěte zhorší. Vždy je lepší mít nějaký plán a myslet dopředu, než nemít plán a být zaskočen krizí. Možná budete muset v případě nouze reagovat rychle a budete chtít být připraveni co nejrychleji. Nezapoměňte, že plány se mohou kdykoli změnit nebo upravit podle potřeb vašeho dítěte, a pokud vy změníte svůj názor. Neinvazivní respirační péče Budou se vás ptát na neinvazivní respirační péči pro vaše dítě s nosní maskou nebo maskou přes nos a ústa. Maska je připojena na přístroj BiPAP ( 2-úrovňová pozitivní tlaková ventilace) nebo mechanický ventilátor, obojí zajišťuje stálý přívod vzduchu do plic. Tyto metody a zařízení jsou obvykle účinné, ale rodičům je současně doporučována kontrola pulzním oximetrem. Mnoho rodičů zjistí, že je potřeba být velmi opatrný při péči o své dítě během nemoci. Prostudujte si v kapitole 7, Péče během nachlazení, speciální opatření v péči o své dítě. 20

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., odborná asistentka Katedry fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc U pacientů

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava 1/8 3.2.11.8 Cíl popsat stavbu a funkci dýchací soustavy - chápat princip dýchání - charakterizovat jednotlivé části dýchací soustavy - objasnit pojmy plicní ventilace, dechová frekvence, kyslíkový dluh,

Více

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA VAKCÍNU, KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI OCHRÁNIT. Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyright MERCK & CO., INC., Whitehouse

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.26 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Umělá plicní ventilace slouží k podpoře dýchání - korekci respirační insuficience 1. typu porucha transportu plynů na alveokapilárním rozhraní, způsobena postižením

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku Transplantace ledvin Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč se provádí transplantace ledvin? Úspěšná transplantace je jediným řešením, jak se po selhání ledvin zbavit potřeby dialýzy. Po transplantaci

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE EU-OP VK/SOM I/21 Předmět: Somatologie Ročník: první Autor: Mgr. Anna Milerová DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE Název školy Název projektu Reg. číslo projektu Název šablony Tematická oblast (předmět) Střední odborná

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Mgr. Lucie Slámová Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Spinální trauma Je závažný stav s rozsáhlým dopadem jak na fyzickou tak na psychickou stránku člověka. Důsledkem tohoto

Více

Léčba druhé linie OAB

Léčba druhé linie OAB Informace pro pacienty Čeština 35 Léčba druhé linie OAB Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Někdy se může stát, že medikamentózní léčba je bez efektu. V tom případě existují i jiné metody.

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

INHALÁTORY KOMPRESOROVÉ

INHALÁTORY KOMPRESOROVÉ INHALÁTORY KOMPRESOROVÉ Inhalace je moderní rychlá, dokonalá a příjemná terapie při dýchacích potížích. Působí do hloubky plic a výsledek zaručuje vysokou účinnost. Inhalovat je snadné, bezpečné, příjemné

Více

Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii

Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii Jana Haberlová MRC Centre for Neuromuscular Diseases, Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, UK Klinika

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System Blood Glucose Monitoring System Naučte se správně žít s cukrovkou Žít s cukrovkou, nebo-li s Diabetes mellitus, to je otázka

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc.

Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc. Význam tréninku respiračních svalů u neuromuskulárních onemocnění Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc. Dechová

Více

Dýchání (respirace, plícní ventilace) výměna plynů mezi organismem a prostředím.

Dýchání (respirace, plícní ventilace) výměna plynů mezi organismem a prostředím. Dýchací soustava - Umožňuje okysličování krve a odvod oxidu uhličitého z organismu - Dýchací trubice tvořená hladkou svalovinou s kostěnou (dutina nosní) nebo chrupavčitá výztuž (dýchací trubice, průdušnice),

Více

Masážní přístroj chodidel Jett 350 C

Masážní přístroj chodidel Jett 350 C Masážní přístroj chodidel Jett 350 C Uživatelská příručka Poslední revize: 17. 5. 2013 Upozornění: Před použitím, si prosím, pečlivě prostudujte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Obsah

Více

Návod pro pacienty s předepsaným přípravkem DuoResp Spiromax. budesonid/formoterol

Návod pro pacienty s předepsaným přípravkem DuoResp Spiromax. budesonid/formoterol Návod pro pacienty s předepsaným přípravkem DuoResp Spiromax budesonid/formoterol Proč mi byl předepsán přípravek DuoResp Spiromax? DuoResp Spiromax je inhalační léčivo používané k léčbě astmatu a chronické

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

máme 2 druhy dýchání: VNĚJŠÍ plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví VNITŘNÍ výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání

máme 2 druhy dýchání: VNĚJŠÍ plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví VNITŘNÍ výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání je děj, při kterém organismus získává kyslík a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý je složeno z 3 dějů 1. PLICNÍ VENTILACE = výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi 2. VÝMĚNA

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_20_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE PLICNÍ VENTILACE Plicní ventilace: mechanický proces pohyb vzduchu do plic a z plic změny

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Odborný program III. Konference AKUTNE.CZ 19.listopadu 2011 PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ NA KARIM Michaela Veselá Veronika Smékalová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno

Více

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků.

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků. sp.zn.: sukls106117/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Viru-Merz, gel tromantadini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

SPINING ALPHA www.insportline.cz

SPINING ALPHA www.insportline.cz SPINING ALPHA www.insportline.cz -1- Návod na použití -2- Složení kola: KROK 1 Připevněte přední a zadní stabilizační tyč (6 a 7) k hlavní části (1) a připevněte je šrouby, matkami a podložkami (10,11,12).

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Co byste měli vědět o čištění zubů

Co byste měli vědět o čištění zubů Co byste měli vědět o čištění zubů Jaký je správný způsob čištění zubů? Čistěte si zuby nejméně 2 minuty, tzn. 30 vteřin každý kvadrant úst každé ráno a večer. Opřete kartáček o zuby tak, aby kónické štětinky

Více

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č.

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Chřipka - neviditelný nepřítel: zvýšíme proočkovanost u indikovaných pacientů na 75%? Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Praha

Chřipka - neviditelný nepřítel: zvýšíme proočkovanost u indikovaných pacientů na 75%? Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Praha Chřipka - neviditelný nepřítel: zvýšíme proočkovanost u indikovaných pacientů na 75%? Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Praha Obsah prezentace Chřipka: výskyt onemocnění závažnost chřipky Očkování proti

Více

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

) a vysoká relativní vlhkost vzduchu. To má za následek únavu a špatnou regeneraci během spánku, ale také tvorbu plísní v novostavbách.

) a vysoká relativní vlhkost vzduchu. To má za následek únavu a špatnou regeneraci během spánku, ale také tvorbu plísní v novostavbách. Zejména při dnešním trendu prosazování utěsněných, energeticky úsporných stavebních konstrukcí přirozená výměna vzduchu zdaleka nestačí. Důsledkem je pak příliš velká zátěž oxidem uhličitým (CO 2 ) a vysoká

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Důležité bezpečnostní informace pro pacienty léčené přípravkem MabThera 1 Co byste měl(a) vědět o přípravku MabThera Pokud máte revmatoidní artritidu (RA), granulomatózu

Více

8 jídel proti chřipce. Funguje to!

8 jídel proti chřipce. Funguje to! 8 jídel proti chřipce. Funguje to! 14. 10. 2012 / 18:27h z webu centrum.cz Mezi chřipkou a nemocemi z nachlazení je trochu rozdíl, ale bránit se jim dá stejně. Chřipka je daleko závažnější onemocnění než

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Komplexní fyzioterapie u pacienta na resuscitačním oddělení. Veronika Jelínková Stanislava Chromá Zuzana Dlabalová KARIM VFN v Praze

Komplexní fyzioterapie u pacienta na resuscitačním oddělení. Veronika Jelínková Stanislava Chromá Zuzana Dlabalová KARIM VFN v Praze Komplexní fyzioterapie u pacienta na resuscitačním oddělení Veronika Jelínková Stanislava Chromá Zuzana Dlabalová KARIM VFN v Praze Oddělení ARO - poskytuje integrovanou péči v plném rozsahu o kriticky

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka Obsah příspěvku Cerebrum kdo jsme, co děláme Jak vnímáme trénink kognitivních funkcí Čeho chceme tréninkem dosáhnout Komponenty

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ Kontrolní otázky: 1. Vyjmenujte dýchací svaly. 2. Kde nalezneme dechové centrum, jakou má funkci a na jaké změny je citlivé? 3. Jaký je mechanizmus vdechu a výdechu? 4. Čím rozumíme

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce?

Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce? Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce? Martina Havlíčková Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Proč je chřipka stále problém? Je stále přítomna v populaci

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

ZAVEDENÍ TUNELIZOVANÉHO NUTRIČNÍHO KATETRU

ZAVEDENÍ TUNELIZOVANÉHO NUTRIČNÍHO KATETRU INFORMOVANÝ SOUHLAS ZAVEDENÍ TUNELIZOVANÉHO NUTRIČNÍHO KATETRU Pacient/ka: titul jméno příjmení Narozen/a: Rodné číslo (číslo pojištěnce): / Kód ZP: Bydliště: Zákonný zástupce: Vztah: titul jméno příjmení

Více

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD drény a drenáže

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD drény a drenáže METODICKÝ LIST TÉMA: ÚVOD drény a drenáže Zpracovala: Mgr. Petra Bednářová Datum: únor 2012 ANOTACE: Zdravotnický asistent pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře připravuje pacienty k diagnostickým

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Wellness lehátko. Heatwave - infračervená lampa

Wellness lehátko. Heatwave - infračervená lampa hair Pojem WELLNESS se před lety plně vžil v kosmetické branži. Tělové zábaly a tělová ošetření byla dříve poskytována výhradně v exkluzivních lázeňských domech. Dnes však taková ošetření nabízejí kosmetické

Více

Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1897 Kansas City USA, +1996 Branford USA Věnovala se ošetřovatelskému výzkumu

Více

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací.

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. VÝZVA HPV COLLEGE Vážená paní doktorko, pane doktore, kolegové, HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. HPV je

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více