Zápěstní digitální tlakoměr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápěstní digitální tlakoměr"

Transkript

1 Zápěstní digitální tlakoměr MS-906 Návod k použití Důležitá upozornění Před použitím tohoto tlakoměru si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny a instrukce uvedené v tom návodu k použití. Výsledky měření Vašeho krevního tlaku může odborně posoudit pouze praktický lékař, používání tohoto přístroje pro monitorování krevního tlaku nemůže nahradit pravidelné zdravotní prohlídky prováděné praktickým lékařem. Před prvním monitorováním krevního tlaku se doporučuje, aby Váš lékař zkontroloval postup používání přístroje a aby ověřil výsledky měření krevního tlaku před tím, než předepíše léky na úpravu krevního tlaku, nebo upraví jejich dávkování. Přístroj je určen pro monitorování tlaku dospělých osob. Přístroj musí být uložen mimo dosah dětí. Na přístroji neprovádějte údržbu, ani jakékoliv úpravy mimo postupy uvedené v tomto návodu. Vyskytne-li se jakákoliv závada, obraťte se výhradně pouze na dovozce, nebo vašeho prodejce. Nepoužívejte přístroj k jinému účelu než pro monitorování vlastního krevního tlaku. Poslední revize návodu byla provedna dne

2 Přesnost měření Tento přístroj pro měření tlaku krve nese označení o shodě CE0044. Kvalita přístroje byla ověřena a doložena evropskou směrnicí 93/42/EEC týkající se zdravotnických zařízení a dále pak také směrnicí 89/336/EEC týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC): Norma EN Neinvazivní tonometry Část 1: Všeobecné požadavky Norma EN Neinvazivní tonometry Část 3: Specifické požadavky pro elektromechanické systémy na měření krevního tlaku Norma EN Zdravotnické elektrické přístroje Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost Norma EN Zdravotnické elektrické přístroje Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost. 2. skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita. Požadavky a zkoušky. Norma EN Zdravotnické prostředky Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky Základní pomocné informace Co je krevní tlak? Krevní tlak je síla, kterou krev působí na tepny. Krevní tlak se vlivem srdeční činnosti neustále mění v souladu s tepem srdce. Když se srdce stáhne, vytlačuje krev do oběhového systému a krevní tlak dosahuje nejvyšší hodnoty. Tomu se říká systolický krevní tlak. Mezi jednotlivými srdečními stahy srdce ochabne, krevní tlak se sníží. Tomu se říká diastolický krevní tlak. Krevní tlak je nejvyšší ve velkých tepnách blízko srdce a klesá v periferních částech oběhového systému. Jednotkou pro měření krevního tlaku je mmhg (milimetr rtuťového sloupce). Například, výsledky měření krevního tlaku mohou být 120mmHg (systolický tlak) a 80mmHg (diastolický tlak). Tyto hodnoty se často slovně označují také jako 120 na 80 nebo písemně jako 120/80. Je důležité si uvědomit, že krevní tlak se během dne mění. Na hodnotu krevního tlaku má vliv kouření, jídlo, denní doba, míra stresu, fyzická zátěž a další faktory. Typický denní průběh krevního tlaku (Příklad: muž, věk 35 let) 3 4

3 Vysoký krevní tlak: Zdraví lidí je nejčastěji ohroženo vysokým krevním tlakem neboli hypertenzí. Je to situace, při níž zůstává krevní tlak jednotlivce vysoký delší časové období. Pokud vysoký krevní tlak není léčen, je příčinou velmi vážných zdravotních problémů jako například mozkových příhod, infarktu apod. Krevní tlak zvyšuje kouření, nadměrný příjem tuku a soli, nadváha, nedostatek pohybu. Nezanedbávejte pravidelné lékařské prohlídky. I lidé narození s vysokým krevním tlakem mohou zabránit jeho zvyšování pomocí pravidelného měření. Rozdělení krevního tlaku Rady pro získání přesných výsledků měření 5 až 10 minut před měřením si odpočiňte a uvolněte se. Hluboký nádech a výdech (5-6krát) pomůže tlak stabilizovat. Měření provádějte v klidu a uvolnění. Po cvičení a sprchování buďte v klidu alespoň 20minut. Než si nasadíte manžetu, sundejte si oblečení, které těsně obepíná zápěstí (košili) i hodinky. Před měřením nejezte, nepijte (zejména alkoholické nápoje), nekuřte. Tyto činnosti ovlivňují krevní tlak. Ideální teplota pro měření tlaku je 20 C. Nízká teplota způsobuje zvýšení tlaku. Krevní tlak se během dne neustále mění. Proto se snažte měřit si jej vždy ve stejnou dobu. Při měření v lehu bude výsledek odlišný. Krevní tlak také ovlivňují: Nedostatek spánku, jídlo, mluvení, pohyb, stres, tlak na žaludek (jste-li skrčení nebo ohnutí), změny teploty. Proč měřit krevní tlak doma? Návštěva lékaře, nemocnice, či skupinová zdravotní prohlídka může vyvolat u pacienta nervozitu. Protože krevní tlak kolísá podle mnoha různých vlivů, může být správný úsudek na podkladě jediného měření nemožný. Měření krevního tlaku během dne Vám umožní sestavit si záznam průběhu tlaku celého dne a pochopit faktory které mají vliv na kolísání tlaku. Poraďte se svým lékařem, jakmile zjistíte, že váš krevní tlak není v pořádku. Měření krevního tlaku ihned, jakmile vstanete z postele, v klidu před snídaní je známo jako základní měření krevního tlaku. V praxi bývá jeho zjišťování problematické. Ale pomocí domácího měření tlaku se dá dosáhnout výborných výsledků. Denní výkyvy ve výši mmhg jsou běžné. Zdravý člověk má také různý tlak na zápěstí a nad loktem (až ±10mmHg) a to systolický i diastolický. Nedělejte si starosti z výsledků jednoho měření. Až větší počet měření zaznamenávaných delší dobu může poskytnout lepší informaci o vašem krevním tlaku. Vyhodnocení Vašeho měření může provést pouze lékař. UPOZORNĚNÍ: Osoby s vysokým krevním tlakem, cukrovkou, nemocemi ledvin, arteriosklerózou, špatným krevním oběhem mohou zjistit velký rozdíl mezi měřením nad předloktím a na zápěstí. Dotazy v tomto směru (o použití tohoto přístroje) konzultujte se svým lékařem. Výsledky Vašeho měření může posoudit pouze lékař! 5 6

4 Správný postup měření Popis přístroje Chcete-li získat při měření krevního tlaku co nejpřesnější výsledky, dodržujte prosím tyto důležité pokyny: Posaďte se na židli s opěradlem S přístrojem pevně nasazeným na levém zápěstí, zvedněte ruku a položte si ji na hruď. Přístroj mějte ve výši srdce. Podepřete levé předloktí pravou rukou. Mějte zápěstí uvolněné. Nezatínejte pěst. Mějte obě nohy na zemi. Důležité: Zápěstní manžeta musí být na stejné úrovni jako Vaše srdce, jinak nebude přesné měření možné. Příslušenství Popis symbolů na displeji Symbol Význam Nafukování Uvolňování Chyba při měření Probíhá měření Nízká kapacita baterie 7 8

5 Příprava před měřením Instalace / výměna baterií 1. Odsuňte kryt baterií ve směru šipky na obrázku. 2. Vložte nebo vyměňte 2 alkalické baterie 1.5V typu AAA. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou kladného + a záporného pólu. 3. Zasuňte kryt baterie zpět na jeho místo. 4. Pokud se na displeji zobrazí symbol nízkého stavu baterie, vyměňte obě baterie. Nikdy nekombinujte staré a nové baterie. 5. Pokud nebude přístroj delší dobu používán, vždy před jeho uložením nejprve vyjměte obě baterie. Upozornění: Baterie jsou nebezpečný odpad. Nikdy staré baterie nelikvidujte spolu s běžným odpadem. Nasazení zápěstní manžety (Tyto pokyny platí pro měření na pravé i levé ruce.) 1. Otočte ruku dlaní vzhůru, přístroj umístěte do středu zápěstí a nasaďte manžetu tak, aby byla asi cca 1cm od dlaně. Správné vycentrování přístroje můžete provést pomocí prostředníčku. Vzdálenost tlakoměru od dlaně můžete odhadnout podle šířky vašeho ukazováčku. 2. Nastavení vzdálenosti od dlaně odhadnete jednoduše použitím šířky ukazováčku. 3. Nenasazujte si přístroj na rukáv! 4. Těsně omotejte manžetu kolem zápěstí a upevněte ji pomocí suchého zipu. Manžeta má být nasazena a napnuta rovnoměrně. 5. Jakákoli mezera mezi manžetou a zápěstím negativně ovlivní měření. 6. Přesahující část manžety můžete ohnout, abyste dobře viděli na displej během měření. 9 10

6 Postup měření Jakmile je manžeta správně nasazena na zápěstí (viz. předchozí kapitola) a postupujte podle následujících kroků. 1. Po správném nasazení manžety a umístění přístroj na pravé nebo levé zápěstí stiskněte tlačítko Memory a zvolte některý z uživatelských profilů M1, M2 nebo M3. Poté stiskněte tlačítko Start / Stop. 2. Přístroj se zapne a na displeji se krátce zobrazí symbol 0. Poté se manžeta nafoukne na příslušný. Pokud je před nafouknutím zjištěna nízká kapacita baterií, zobrazí se na displeji symbol nízkého stavu baterií. Po plném nafouknutí zápěstní manžety začne její pomalé uvolňování (vyfukování) během něhož dochází k měření a na LCD displeji je zobrazen symbol. Na začátku měření může být manžeta více nafouklá a tím může lehce nepříjemně tlačit na zápěstí, to je však zcela normální. Snažte se během celého měření zůstat v klidu, nehýbat se, nemluvit a relaxovat. Upozornění: Pokud přístroj během měření zjistí, že počáteční nafouknutí bylo nedostatečné, dojde ke znovu nafouknutí zápěstní manžety na vyšší tlak. 3. Měření je dokončeno poté, co se manžeta zcela vyfoukne (uvolní). Poté se na LCD displeji zobrazí změřené hodnoty systolického a diastolického tlaku a také hodnota tepové frekvence srdce. 4. Pokud si přejete z jakéhokoli důvodu měření ukončit, stiskněte START/STOP, přístroj se vypne a tlak v manžetě se uvolní. 5. Pokud přístroj nedetekuje váš puls, ukončí měření. Zkontrolujte, zda je manžeta správně nasazená a poté měření opakujte. 6. Tlakoměr se automaticky vypne po 3 minutách nečinnosti nebo může být ručně vypnut stiskem tlačítka Start/Stop. Nastavení data a času Nastavení správného data a času je třeba provést vždy po vložení nebo výměně baterií. Správné nastavení data a času je důležité pro správné ukládání záznamů o měření. 1. Po správném vložení baterií se na displeji zobrazí defaultní hodnoty data a času 1 01 a 13: Opakovaným stiskem tlačítka Mode budou blikat jednotlivé symboly zastupující postupně měsíc, den, hodiny a minuty. 3. Poté, co nastavíte pomocí předešlého kroku požadovaný režim, pomocí tlačítka Recall/Set nastavte správnou hodnotu. Upozornění: Jedním stiskem tlačítka Recall/Set se nastavovaná hodnota zvýší o jednu číslici. 4. Poté, co nastavíte všechny správné hodnoty data i času, stiskněte tlačítko Mode nebo Start/Stop pro uložení nastavených hodnot

7 Vnitřní paměť Uložení záznamu do paměti Tento přístroj disponuje možností automatického ukládání naměřených hodnot do paměti. Poté, co dojde ke správnému změření tlaku, se výsledky měření (systolický tlak, diastolický tlak a tepová frekvence) automaticky uloží do vnitřní paměti přístroje. K uložení hodnot dojde ihned po vypnutí přístroje nebo před spuštěním dalšího měření. Tento přístroj má kapacitu paměti celkem pro 75 záznamů tedy 25 záznamů pro každý uživatelský profil M1, M2 nebo M3. Při naplnění kapacity paměti (25 záznamů pro jeden uživatelský profil) nové měření vždy vymaže nejstarší záznam. Vyvolání záznamu z paměti Pomocí tlačítka Memory zvolte některý z uživatelských režimů M1, M2 nebo M3. V levém dolním rohu displeji se zobrazí symbol A, což znamená, že se nacházíte v režimu paměti. Symbol A označuje průměrnou hodnotu tlaku a tepové frekvence vypočítanou z uložených záznamů. Nyní stiskněte tlačítko Recall/Set, čímž se symbol A změní na 1 a na displeji se zobrazí váš naposledy uložený záznam měření. Opakovaným stiskem tlačítka Recall/Set můžete postupně procházet uloženými záznamy. Stiskem tlačítka Start/Stop opustíte režim paměti. Chybová hlášení Označení chyby (symbol) Řešení potíží Význam Příčina Způsob řešení Tlak v manžetě dosáhl 330mmHg. Tlak v manžetě se uvolní a zobrazí se hodnota tlaku 0. Přístroj nedokáže detekovat tep. Zkroucený měchýř uvnitř manžety. Pohyb ruky nebo mluvení během měření. Manžeta je nasazena příliš volně, puls je slabý nebo se jedná o arytmii. Ujistěte se, zda je měchýř narovnaný. Vypněte a zapněte přístroj. Opakujte měření a zůstaňte přitom v klidu. Nasaďte znovu manžetu. Baterie jsou vybité. Vyměňte je za nové alkalické typu AAA. Nikdy se nepokoušejte přístroj sami opravovat nebo rozebírat! V případě, že přístroj nepracuje správně, pokuste se najít řešení v následující tabulce. Pokud se i přesto nepodaří problém odstranit, přístroj vypněte a kontaktujte svého prodejce nebo dovozce. Vymazání paměti Pokud jsou z přístroje vyjmuty baterie, dojde k vymazání všech záznamů uložených v paměti. Upozornění: Během měření nejsou funkční tlačítka spojená s funkcí paměti. 13 Problém Displej nic nezobrazuje. Měření neprobíhá. Změřené hodnoty jsou příliš vysoké nebo nízké. Změřené hodnoty jsou proměnlivé. Doporučený postup řešení Zkontrolujte stav a polaritu baterií. Zkontrolujte, zda je manžeta správně nasazená. Celý postup měření opakujte. Zkontrolujte správnou polohu zápěstí při měření. V průběhu celého měření seďte v naprostém klidu. Krevní tlak v průběhu dne kolísá. Následující faktory ovlivňují krevní tlak: emoční stavy, stres, denní aktivity, cvičení, kouření, pití alkoholických nápojů, jídlo, užívání léků. 14

8 Péče a údržba Neuchovávejte přístroj v místech s vysokou teplotou a vlhkostí, chraňte jej před přímým slunečním světlem. Chraňte manžetu před ostrými předměty, hrozí propíchnutí. Nemačkejte tlačítko Start/Stop, pokud nemáte manžetu nasazenou na ruce. Manžeta by se mohla přetlakovat a poškodit. Pokud omylem přístroj takto zapnete, je zapotřebí jej ihned vypnout! Nepoužívejte přístroj poblíž přístrojů produkujících silné elektrické pole (televizory, mikrovlnky, rentgenová zařízení apod.). Chraňte přístroj před nárazy a pády! Nezasahujte jakkoli do přístroje, nesnažte se jej rozebírat ani opravovat. Nebudete-li jej delší dobu používat, vyjměte baterie (dojde k vymazání všech záznamů uložených v paměti). Přístroj čistěte pouze suchým a měkkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, benzín nebo jiné chemické čisticí prostředky. Manžetu nenatahujte, nepřekrucujte ani s ní nekruťte. Technické parametry Označení modelu: MS-906 Metoda měření: Oscilometrická Rozsah měření tlaku: mmHg / kPa Rozsah měření tepové frekvence: pulzů Přesnost měření tlaku: ± 3mmHg / ± 0.4kPa Přesnost měření tepové frekvence: ± 5% Nafukovací systém: Elektro-pneumatická pumpa Displej: Digitální LCD displej, rozměry číslic 4.9x9.3mm Kapacita vnitřní paměti: 3x 25 záznamů Obvod zápěstí: cm Napájení: 2x alkalická baterie 1.5V, AAA Automatické vypnutí: Po 3 minutách nečinnosti Hmotnost: 119g (bez baterií) Pracovní podmínky: +10 C C, vlhkost <85% Skladovací podmínky: -10 C C, vlhkost <95% Certifikace a standardy: EN , EN , EN , EN , EN Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce. Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny. Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce: Compex spol. s r.o., Palackého 105, Brno ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese ;