MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM"

Transkript

1 Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19) Demolice objektu č.p. 452, ul. 17. listopadu, Červený Kostelec 3. (20) I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17. listopadu - chodníky a inž. sítě 4. (21) Rekonstrukce ulic Langrova, Žďárská, Rybničná v Červeném Kostelci 5. (22) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace 6. (23) Optický kabel mezi MěÚ - Stará radnice - Městská policie, Červený Kostelec 7. (24) Prodloužení lesních pěšin Občina, Červený Kostelec 8. (25) Kanalizační přípojky - Červený Kostelec - Olešnice 9. (26) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza 10. (27) Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec Jiří Prouza 11. (28) Hospodaření (29) Rozpočtové opatření č (30) Rozpočtové opatření č (31) Rozpočtové opatření č. 21 Věra Šimková Věra Šimková Věra Šimková Věra Šimková 15. (32) Rozpočtové opatření č. 22 file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%E1pisy/2014/RM14_2014v/0PDFindex.html[ :57:32]

2 Zastupitelstvo a rada - ADW 16. (33) Kontrola FÚ - dotovaná akce "Stavební úpravy ZŠ čp. 268" Věra Šimková Věra Šimková 17. (8) 18. (9) Převedení hospodářského výsledku MŠ Větrník za rok 2013 do rezervního fondu Irena Petirová Převedení hospodářského výsledku MKS za rok 2013 do rezervního fondu Kateřina Macková Irena Petirová 19. (34) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ páteční a sobotní diskotéky v kiosku na Špince, - měsíc červen 2014 Irena Petirová 20. (35) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ páteční a sobotní diskotéky v kiosku na Špince, - měsíc červenec 2014 Irena Petirová 21. (36) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ páteční a sobotní diskotéky v kiosku na Špince - měsíc srpen 2014 Irena Petirová 22. (13) Směna částí pozemků p.č. 844 za p.č. 1180/7 v k.ú. Červený Kostelec Luboš Křivda 23. (37) Přijetí daru částí pozemku p.č. 909 a p.č. 910 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem Luboš Křivda 24. (38) Pronájem bytu 1008/ (39) Výběrové řízení na výměnu vodovodních stoupaček ul. Gen. Kratochvíla 26. (40) Smlouva o zřízení VB - služebnosti č. IV /4 27. (41) Pachtovní smlouva na část p.č. 91/2 v k.ú. Horní Kostelec 28. (42) Darovací smlouva obrazu "Keyzlarova vila" 29. (15) Oprava komunikace Malá strana Olešnice 30. (16) Smlouva o dílo - Sběrný dvůr - projekt 31. (17) Smlouva o dílo - Sběrný dvůr - výběr a administrace Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Emil Košut Emil Košut Emil Košut file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%E1pisy/2014/RM14_2014v/0PDFindex.html[ :57:32]

3 Zastupitelstvo a rada - ADW 32. (43) Žádost o poskytnutí dotace na povodňové škody v roce (44) Poskytování telekomunikačních služeb a dodávka pobočkové ústředny 34. (45) Jednotka požární ochrany 35. (46) Vymezení koridoru dálkového vodovodního řadu 36. (47) Žádost o dopravu materiálu 37. (48) Porovnání hospodaření za 1.Q roku 2013 a 2014 na MKS 38. (49) Diskuse Emil Košut Kateřina Macková Jaroslav Kordina Kateřina Macková file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%E1pisy/2014/RM14_2014v/0PDFindex.html[ :57:32]

4 č. R-2014/14/1 Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu investiční akce "Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec".

5 č. R-2014/14/2 Demolice objektu č.p. 452, ul. 17. listopadu, Červený Kostelec b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu akce "Demolice objektu č.p. 452, ul. 17. listopadu, Červený Kostelec.

6 č. R-2014/14/3 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17. listopadu - chodníky a inž. sítě b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu akce "I/14 Červený Kostelec ul. Náchodská a ul. 17. listopadu chodníky a inženýrské sítě".

7 č. R-2014/14/4 Rekonstrukce ulic Langrova, Žďárská, Rybničná v Červeném Kostelci b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu investiční akce "Rekonstrukce ulic Langrova, Žďárská, Rybničná v Červeném Kostelci".

8 č. R-2014/14/5 Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace I. b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu investiční akce "Červený Kostelec Bohdašín, splašková kanalizace". II. s c h v a l u j e uzavření Smlouvy mandátní č. 6/2014 na výkon technického dozoru mezi Městem Červený Kostelec a Martinem Peldou, Poděbradova 417, Náchod (IČ: ). Jedná se o technický dozor při realizaci domovních přípojek po soukromých pozemcích v rámci stavby "Červený Kostelec Bohdašín, splašková kanalizace domovní přípojky", která je součástí stavby "Červený Kostelec Bohdašín, splašková kanalizace".

9 č. R-2014/14/6 Optický kabel mezi MěÚ - Stará radnice - Městská policie, Červený Kostelec s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č.: 9/40/14/0111/Ha/N mezi Městem Červený Kostelec a Správou silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové Plačice (IČ: ), vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové (IČ: ). Smlouva se týká uložení optického komunikačního kabelu v silnici III/3037 o celkové délce cca 5 bm, a v silnici III/3038 o celkové délce cca 7 bm v rámci plánované akce "Optický kabel mezi MěÚ Stará radnice Městská policie, Červený Kostelec".

10 č. R-2014/14/7 Prodloužení lesních pěšin Občina, Červený Kostelec s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o výpůjčce č.: 9/40/14/0053/Ha/N mezi Městem Červený Kostelec a Správou silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové Plačice (IČ: ), vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové (IČ: ). Jedná se o zábor pozemků p.č. 1177/1 a p.č. 1352/1 v k.ú. Červený Kostelec na stavbu pěšin v rámci stavby "Prodloužení lesních pěšin Občina, Červený Kostelec".

11 č. R-2014/14/8 Kanalizační přípojky - Červený Kostelec - Olešnice b e r e n a v ě d o m í prodej kanalizačních přípojek v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce, vybudovaných v rámci stavby "Kanalizační přípojky - Červený Kostelec - Olešnice", do vlastnictví majitelů připojených nemovitostí na hlavní kanalizační řad za cenu schválenou usnesením ZM č.z-2010/6/10 ze dne , tj. - přípojky na veřejných pozemcích uhradí město 100% - přípojky na soukromých pozemcích uhradí 50% město a 50% vlastník připojené nemovitosti, s tím, že vlastnické právo přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a předkládá ZM k projednání.

12 č. R-2014/14/9 Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace s c h v a l u j e uzavření Příkazní smlouvy č /2014 vč.přílohy č. 1 mezi Městem Červený Kostelec a společností Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., nám. Československé armády 37, Jaroměř (IČ: ) týkající se zpracovávání průběžných provozních monitorovacích zpráv na SFŽP ČR po dobu udržitelnosti projektu "Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace (do ), který byl spolufinancován v rámci Operačního programu životní prostředí ČR.

13 č. R-2014/14/10 Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec I. s c h v a l u j e znění Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a kompletní Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na služby "Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje Města Červený Kostelec" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. II. s c h v a l u j e zaslání výzvy pěti firmám k podání nabídky na veřejnou zakázku na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení "Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje Města Červený Kostelec". III. j m e n u j e členy výběrové komise a jejich náhradníků pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek od uchazečů o veřejnou zakázku na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení "Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje Města Červený Kostelec".

14 č. R-2014/14/11 Hospodaření b e r e n a v ě d o m í hospodaření města za leden až květen 2014.

15 č. R-2014/14/12 Rozpočtové opatření č. 19 s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 19.

16 č. R-2014/14/13 Rozpočtové opatření č. 20 s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 20.

17 č. R-2014/14/14 Rozpočtové opatření č. 21 s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 21.

18 č. R-2014/14/15 Rozpočtové opatření č. 22 b e r e n a v ě d o m í rozpočtové opatření č. 22.

19 č. R-2014/14/16 Kontrola FÚ - dotovaná akce "Stavební úpravy ZŠ čp. 268" b e r e n a v ě d o m í ukončení daňové kontroly na použití dotace na akci roku 2009 "Stavební úpravy ZŠ čp.268, Červený Kostelec" s výsledkem "nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně".

20 č. R-2014/14/17 Převedení hospodářského výsledku MŠ Větrník za rok 2013 do rezervního fondu s c h v a l u j e převod hospodářského výsledku za rok 2013 Mateřské školy Červený Kostelec, Větrník 999, ve výši ,98 Kč, do rezervního fondu školy.

21 č. R-2014/14/18 Převedení hospodářského výsledku MKS za rok 2013 do rezervního fondu s c h v a l u j e převod hospodářského výsledku za rok 2013 MKS Červený Kostelec, Žižkova 365, ve výši ,93 Kč, do rezervního fondu.

22 č. R-2014/14/19 Výjimka z vyhlášky města č. 7/ páteční a sobotní diskotéky v kiosku na Špince, - měsíc červen 2014 s c h v a l u j e výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - páteční a sobotní diskotéky v kiosku na Špince, - měsíc červen povolení pátky do hodiny následujícího dne, soboty do hodiny následujícího dne

23 č. R-2014/14/20 Výjimka z vyhlášky města č. 7/ páteční a sobotní diskotéky v kiosku na Špince, - měsíc červenec 2014 z a m í t á výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - páteční a sobotní diskotéky v kiosku na Špince, - měsíc červenec povolení pátky do hodiny následujícího dne, soboty do hodiny následujícího dne

24 č. R-2014/14/21 Výjimka z vyhlášky města č. 7/ páteční a sobotní diskotéky v kiosku na Špince - měsíc srpen 2014 z a m í t á výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - páteční a sobotní diskotéky v kiosku na Špince, - měsíc srpen povolení pátky do hodiny následujícího dne, soboty do hodiny následujícího dne

25 č. R-2014/14/22 Směna částí pozemků p.č. 844 za p.č. 1180/7 v k.ú. Červený Kostelec d o p o r u č u j e směnu částí pozemků p.č. 844 (trvale travní porost) o výměře 14 m 2 za p.č. 1180/7 (ostatní plocha) o výměře 9 m 2 v k.ú. Červený Kostelec a předkládá ZM k projednání.

26 č. R-2014/14/23 Přijetí daru částí pozemku p.č. 909 a p.č. 910 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem b e r e n a v ě d o m í přijetí daru částí pozemku p.č. 909 (ostatní plocha) o výměře m 2 a p.č. 910 (ostatní plocha) o výměře 681 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem od Elitechnics, s.r.o., Lhota za Č. K. 261, Červený Kostelec. Město Č. K. se zavazuje, že nejpozději do tří let ode dne uzavření darovací smlouvy vybuduje na svoje náklady novou rozšířenou asfaltovou pozemní komunikaci v průmyslové zóně s umožněním napojení areálu firmy Elitechnics, s.r.o., která bude dimenzována pro těžkou nákladní kamionovou přepravu, a to jak vyplývá z celkového situačního výkresu C.2. č. zakázky 4830 Orgatex Náchod a předkládá ZM k projednání.

27 č. R-2014/14/24 Pronájem bytu 1008/41 s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy s Tato část textu nemohla být zveřejněna. na byt 1008/41 Gen. Kratochvíla, Červený Kostelec (1+1, kvalita základní, 3. patro).

28 č. R-2014/14/25 Výběrové řízení na výměnu vodovodních stoupaček ul. Gen. Kratochvíla I. s c h v a l u j e vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Výměna vodovodních stoupaček v ul. Gen. Kratochvíla, č.p , Červený Kostelec". II. s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo na akci "Výměna vodovodních stoupaček v ul. Gen. Kratochvíla, č.p , Červený Kostelec" s firmou AKVA-MONT M. Svatoňovice s.r.o., Hornická, č.p. 72, Malé Svatoňovice.

29 č. R-2014/14/26 Smlouva o zřízení VB - služebnosti č. IV /4 s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o zřízení VB - služebnosti č. IV /4 pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ za finanční náhradu 1 000,- Kč + DPH.

30 č. R-2014/14/27 Pachtovní smlouva na část p.č. 91/2 v k.ú. Horní Kostelec s c h v a l u j e uzavření Pachtovní smlouvy na část p.č. 91/2 v k.ú. Horní Kostelec pro paní T. R., Tato část textu nemohla být zveřejněna. za cenu 120,- Kč/rok.

31 č. R-2014/14/28 Darovací smlouva obrazu "Keyzlarova vila" s c h v a l u j e uzavření Darovací smlouvy na převzetí obrazu "Keyzlarova vila" do obrazové sbírky města Červený Kostelec.

32 č. R-2014/14/29 Oprava komunikace Malá strana Olešnice I. s c h v a l u j e vyhodnocení nejvhodnější nabídky na zhotovitele stavby "Oprava místní komunikace III. tř. č. 5c Malá strana v Olešnici u Červeného Kostelce. II. s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby "Oprava místní komunikace III. tř. č. 5c Malá strana v Olešnici u Červeného Kostelce s firmou GaG STAV s.r.o., Starý Bydžov 120, (IČ: ).

33 č. R-2014/14/30 Smlouva o dílo - Sběrný dvůr - projekt s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro stavbu sběrného dvora ve městě Č. Kostelec s firmou ISES s.r.o., M.J. Lermontova 25, Praha 6 č. 128/14.

34 č. R-2014/14/31 Smlouva o dílo - Sběrný dvůr - výběr a administrace s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo na organizaci zadávacích řízení a administraci projektu "Sběrný dvůr Červený Kostelec" s firmou ISES s.r.o., M. J. Lermontova 25, Praha 6 č. 130/14.

35 č. R-2014/14/32 Žádost o poskytnutí dotace na povodňové škody v roce 2013 b e r e n a v ě d o m í žádost o poskytnutí účelové investiční dotace na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2013 a předkládá ZM k projednání.

36 č. R-2014/14/33 Poskytování telekomunikačních služeb a dodávka pobočkové ústředny I. s c h v a l u j e uzavření Smlouvy na zajištění zakázky malého rozsahu "Poskytování telekomunikačních služeb a dodávka pobočkové ústředny" s firmou Centrum rozvoje Česká Skalice. II. j m e n u j e členy výběrové komise pro otevírání obálek, posouzení nabídek od uchazečů na veřejnou zakázku na služby zadávanou jako zakázka malého rozsahu "Poskytování telekomunikačních služeb a dodávka pobočkové ústředny".

37 č. R-2014/14/34 Jednotka požární ochrany b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti a vybavení JPO II a předkládá ZM k projednání.

38 č. R-2014/14/35 Vymezení koridoru dálkového vodovodního řadu s o u h l a s í s vymezením koridoru dálkového vodovodního řadu (TV1pr) Trutnov - Červený Kostelec - Velké Poříčí v Zásadách územního rozvoje.

39 č. R-2014/14/36 Žádost o dopravu materiálu s c h v a l u j e dopravu materiálu pro svaz Junák na skautské tábory ve Velkých Petrovicích.

40 č. R-2014/14/37 Porovnání hospodaření za 1.Q roku 2013 a 2014 na MKS b e r e n a v ě d o m í porovnání hospodaření za 1.Q. roku 2013 a 2014.

41 č. R-2014/14/38 Diskuse b e r e n a v ě d o m í připomínky členů RM.