MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM"

Transkript

1 Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený Kostelec Bohdašín, splašková kanalizace 3. (102) Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska 4. (103) Snížení energetické náročnosti a instalace TČ v ZŠ Olešnice 5. (105) Dispoziční a objemová studie sportovního areálu v Červeném Kostelci 6. (107) Červený Kostelec, rekonstrukce 4 mostů 7. (102) Zahájení prací - kanalizace Stolín 8. (106) Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací města 9. (108) Informace o zápisu do 1. ročníku ZŠ v Červeném Kostelci 10. (96) Prodej části pozemku p.č. 889/59 v k.ú. Červený Kostelec Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza Věra Šimková Kateřina Macková Irena Petirová Irena Petirová Luboš Křivda 11. (99) 12. (105) Prodej častí pozemků p.č a p.č v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce Luboš Křivda Smlouva o právu provést stavbu na p.č. 96/2 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce Luboš Křivda 13. (109) Pronájem nebytových prostor v budově sokolovny 14. (110) Pronájem sokolovny na uspořádání maturitního plesu dne Luboš Křivda Luboš Křivda file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%E1pisy/2014/RM04_2015v/0PDFindex.html[ :27:39]

2 Zastupitelstvo a rada - ADW 15. (111) Výběrové řízení na akci "Sanace zdiva" v budově zdravotního střediska, Manž. Burdychových 325, Červený Kostelec. Luboš Křivda 16. (112) Bytové hospodářství města 17. (113) Návrh úprav interiéru obřadní síně 18. (114) Informace z jednání komise životního prostředí ze dne (89) Informace z jednání osadního výboru Olešnice 20. (127) Informace z jednání osadního výboru Bohdašín 21. (104) Informace z jednání komise tělovýchovy a sportu ze dne Luboš Křivda Luboš Křivda Kateřina Macková 22. (116) Monitorování vlivu bývalé skládky odpadů na Bohdašíně na podzemní vody Kateřina Macková Jiří Prokop 23. (117) Informace o přípravě nového plánu odpadového hospodářství města 24. (118) Hospodaření voda s.r.o. za prosinec 2014 Kateřina Macková Jiří Prokop Kateřina Macková Petrák 25. (119) 26. (120) Smlouva o poskytování připojení do sítě Rtyně.net a Internetu č _2 Jaroslav Kordina Zadání zakázky "Datové centrum pověřeného Obecního úřadu Červený Kostelec II" Jaroslav Kordina 27. (121) Zásady pro vydávání Červenokosteleckého zpravodaje (122) Nástroje na řízení projektů "Projektově.CZ" 29. (123) Řád veřejného pohřebiště města Červený Kostelec Jaroslav Kordina Jaroslav Kordina Emil Košut Kateřina Macková 30. (124) Zpráva o činnosti Městské policie Červený Kostelec v roce 2014 Michal Škoda Kateřina Macková file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%E1pisy/2014/RM04_2015v/0PDFindex.html[ :27:39]

3 Zastupitelstvo a rada - ADW 31. (125) Bezpečnostní situace města v roce 2014 OO PČR Červený Kostelec 32. (106) Zpráva o hospodaření v městských lesích za rok (103) Žádost o souhlas s převzetím daru p. o. Městská knihovna Č. Kostelec 34. (100) Vzdání se funkce ředitelky MKS Kateřina Macková Petrák Kateřina Macková Petrák Kateřina Macková Petrák Kateřina Macková Petrák 35. (101) Statut fondů a návrh řešení podpory činnosti spolků a dalších organizací Kateřina Macková Petrák 36. (126) Diskuse Kateřina Macková file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%E1pisy/2014/RM04_2015v/0PDFindex.html[ :27:39]

4 č. R-2015/4/1 Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu investiční akce "Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace". místo

5 č. R-2015/4/2 Červený Kostelec Bohdašín, splašková kanalizace b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu investiční akce "Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace", jejíž součástí je realizace akce "Červený Kostelec Bohdašín, splašková kanalizace domovní přípojky". místo

6 č. R-2015/4/3 Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu investiční akce "Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska". místo

7 č. R-2015/4/4 Snížení energetické náročnosti a instalace TČ v ZŠ Olešnice b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu investiční akce "Snížení energetické náročnosti a instalace TČ v ZŠ Olešnice". místo

8 č. R-2015/4/5 Dispoziční a objemová studie sportovního areálu v Červeném Kostelci u k l á d á vedoucímu odboru rozvoje města vystavit objednávku na zpracování dispoziční a objemové studie sportovního areálu v Červeném Kostelci dle nabídky Ing. arch. Marka Wajsara ze dne místo

9 č. R-2015/4/6 Červený Kostelec, rekonstrukce 4 mostů I. s c h v a l u j e vyhodnocení nejvhodnější nabídky na zhotovitele kompletní projektové dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu povolení, provádění stavby vč. související inženýrské činnosti a zajištění autorského dozoru pro akci "Červený Kostelec, rekonstrukce 4 mostů": 1.PROKONSULT s.r.o., Koubovka 876, Červený Kostelec (IČ: ) s nabídkovou cenou bez DPH Kč 2.ASSPRO, projekční a inženýrská kancelář, s.r.o., Plhovská 1100, Náchod (IČ: ) s nabídkovou cenou bez DPH Kč 3.PROFES PROJEKT spol. s r.o., Vejrichova 272, Turnov (IČ: ) s nabídkovou cenou bez DPH Kč 4.IDProjekt s.r.o., Jůnova 1028, Kostelec nad Orlicí (IČ: ) s nabídkovou cenou bez DPH Kč. II. p o v ě ř u j e starostu města Ing. a Petráka podepsáním Smlouvy o dílo na služby (vypracování kompletní projektové dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu povolení, provádění stavby vč. související inženýrské činnosti a zajištění autorského dozoru) týkající se akce "Červený Kostelec, rekonstrukce 4 mostů" s vybraným uchazečem, kterým je společnost PROKONSULT s.r.o., Koubovka 876, Červený Kostelec (IČ: ). místo

10 č. R-2015/4/7 Zahájení prací - kanalizace Stolín d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit zahájení prací na akci "Červený Kostelec - Stolín, splašková kanalizace" před podpisem smlouvy o dotaci s Ministerstvem zemědělství. místo

11 č. R-2015/4/8 Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací města d o p o r u č u j e změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací města : Základní škola V.Hejny Červený Kostelec, Komenského 540; Základní škola Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138; Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190; Mateřská škola Červený Kostelec, Náchodská 270; Mateřská škola Červený Kostelec,Větrník 999; Základní umělecká škola Červený Kostelec Městská knihovna Červený Kostelec Městské kulturní středisko Červený Kostelec - ve vymezení práv a povinností k majetku ve vlastnictví zřizovatele a k majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace. místo

12 č. R-2015/4/9 Informace o zápisu do 1. ročníku ZŠ v Červeném Kostelci I. b e r e n a v ě d o m í informaci o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku základních škol v Červeném Kostelci. II. u k l á d á řediteli ZŠ V. Hejny zpracovat výhledovou studii o naplněnosti 1. a 2. stupně ZŠ V. Hejny, Č. Kostelec. místo

13 č. R-2015/4/10 Prodej části pozemku p.č. 889/59 v k.ú. Červený Kostelec d o p o r u č u j e prodej části pozemku z majetku města - p.č. 889/59 (ostatní plocha) o výměře cca 35 m 2 v k.ú. Červený Kostelec pro pana Tato část textu nemohla být zveřejněna. za cenu 500,- Kč/m 2 a předkládá ZM k projednání. místo

14 č. R-2015/4/11 Prodej častí pozemků p.č a p.č v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce d o p o r u č u j e prodej částí pozemků p.č (ostatní plocha) o výměře cca m 2 a p.č (ostatní plocha) o výměře cca 875 m 2 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce pro pana Tato část textu nemohla být zveřejněna. za cenu 10,- Kč/m 2 a předkládá ZM k projednání. místo

15 č. R-2015/4/12 Smlouva o právu provést stavbu na p.č. 96/2 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na p.č. 96/2 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce pro Rservis.com s.r.o., Horní Rybníky 119, Zábrodí. místo

16 č. R-2015/4/13 Pronájem nebytových prostor v budově sokolovny s c h v a l u j e uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne v budově sokolovny, Chrby 675, Červený Kostelec. místo

17 č. R-2015/4/14 Pronájem sokolovny na uspořádání maturitního plesu dne s c h v a l u j e žádost Bezpečnostně právní akademie s.r.o., 17. listopadu 177, Malé Svatoňovice o pronájem sokolovny na uspořádání maturitního plesu dne místo

18 č. R-2015/4/15 Výběrové řízení na akci "Sanace zdiva" v budově zdravotního střediska, Manž. Burdychových 325, Červený Kostelec. I. s c h v a l u j e vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Sanace zdiva" v budově zdravotního střediska, Manž. Burdychových 325, Červený Kostelec. II. s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo na akci "Sanace zdiva" v budově zdravotního střediska, Manž. Burdychových 325, Červený Kostelec s firmou DELTA Velké Poříčí s.r.o., Ke Koupališti 663, Velké Poříčí. místo

19 č. R-2015/4/16 Bytové hospodářství města I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o bytovém hospodářství města Červený Kostelec, která popisuje současný stav bytového fondu města a hospodaření s ním. II. u k l á d á majetkovému odboru prověření možnosti dotační podpory pro malometrážní byty a vybrat vhodnou nemovitost (Náchodská čp.384). místo

20 č. R-2015/4/17 Návrh úprav interiéru obřadní síně I. b e r e n a v ě d o m í návrh úprav interiéru obřadní síně a chodeb před ní v budově Městského úřadu č.p. 26, ul. Komenského v Červeném Kostelci vypracovaný firmou LACERTA DESIGN, Pod Kapličkou 1192, Náchod. II. u k l á d á městskému architektovi posoudit návrh úprav interiéru obřadní síně a chodeb před ní v budově Městského úřadu č. p. 26 ul. Komenského v Červeném Kostelci vypracovaný firmou LACERTA DESIGN, Pod Kapličkou 1192, Náchod. místo

21 č. R-2015/4/18 Informace z jednání komise životního prostředí ze dne b e r e n a v ě d o m í informace z jednání komise životního prostředí ze dne místo

22 č. R-2015/4/19 Informace z jednání osadního výboru Olešnice I. b e r e n a v ě d o m í informace z jednání osadního výboru Olešnice, které se konalo II. d o p o r u č u j e počet členů a předsedů osadního výboru Olešnice v tomto složení: Předseda Ing. Háze Miroslav, členové Kábrt Jíří, Mgr. Švidroňová Jitka, Cejnar Karel, Ing. Vlček Roman, Tylšová Renata, Nývlt Josef, Jůza Radek a předkládá ZM k projednání. místo

23 č. R-2015/4/20 Informace z jednání osadního výboru Bohdašín I. b e r e n a v ě d o m í informace z jednání osadního výboru Bohdašín, které se konalo II. d o p o r u č u j e počet členů a předsedů osadního výboru Bohdašín v tomto složení: Předseda Linhart Tomáš, členové Havel Jaromír, Ing. Brož Ladislav, Hornych Karel, Sedláčková Lenka, Bc. Nováková Irena, Němcová Edita, Kubečková Martina a předkládá ZM k projednání. místo

24 č. R-2015/4/21 Informace z jednání komise tělovýchovy a sportu ze dne b e r e n a v ě d o m í informace z jednání komise tělovýchovy a sportu ze dne místo

25 č. R-2015/4/22 Monitorování vlivu bývalé skládky odpadů na Bohdašíně na podzemní vody I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o hodnocení vlivu bývalé skládky odpadů na Bohdašíně na podzemní vody za rok 2014, kterou zpracovala Hydrogeologická společnost, s.r.o., IČ , Praha, v lednu II. s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo č pod názvem: "Červený Kostelec - Bohdašín. Hodnocení vlivu skládky TKO na podzemní vody za rok 2015" se společností Hydrogeologická společnost, s.r.o., IČ , Praha, týkající se monitorování vlivu bývalé skládky odpadů na Bohdašíně na podzemní vody v roce III. p o v ě ř u j e starostu města Ing. a Petráka podepsáním smlouvy o dílo č pod názvem: "Červený Kostelec - Bohdašín. Hodnocení vlivu skládky TKO na podzemní vody za rok 2015" se společností Hydrogeologická společnost, s.r.o., IČ , Praha, týkající se monitorování vlivu bývalé skládky odpadů na Bohdašíně na podzemní vody v roce místo

26 č. R-2015/4/23 Informace o přípravě nového plánu odpadového hospodářství města I. b e r e n a v ě d o m í informaci o přípravě nového plánu odpadového hospodářství města Červený Kostelec. II. r e v o k u j e usnesení RM č. R-2014/23/35 ze dne v části IV. písmeno a). místo

27 č. R-2015/4/24 Hospodaření voda s.r.o. za prosinec 2014 b e r e n a v ě d o m í informaci o hospodaření VODA Č. Kostelec s.r.o. za období prosinec místo

28 č. R-2015/4/25 Smlouva o poskytování připojení do sítě Rtyně.net a Internetu č _2 I. z a m í t á uzavření Smlouvy o poskytování připojení do sítě Rtyně.net a Internetu č _2 s firmou Ing. Petr Kadaník, Hronovská 779, Rtyně v Podkrkonoší, IČ: , DIČ: CZ II. z a m í t á vypovězení služby IP VPN a IP VPN s T-mobile Czech republic a.s. místo

29 č. R-2015/4/26 Zadání zakázky "Datové centrum pověřeného Obecního úřadu Červený Kostelec II" I. s c h v a l u j e výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek pro provedení výběrového řízení na dodávku "Datové centrum pověřeného Obecního úřadu Červený Kostelec II" z minimálně 3 nabídek. II. j m e n u j e komisi, která provede otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek od uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku "Datové centrum pověřeného Obecního úřadu Červený Kostelec II". místo

30 č. R-2015/4/27 Zásady pro vydávání Červenokosteleckého zpravodaje 2015 s c h v a l u j e zásady pro vydávání Červenokosteleckého zpravodaje z ledna místo

31 č. R-2015/4/28 Nástroje na řízení projektů "Projektově.CZ" s c h v a l u j e uzavření Smlouvy č. PRO o poskytování webhostingových a implementačních služeb s firmou Projektově.CZ s.r.o., Studentská 6202/17, Ostrava - Poruba, IČ a vystavení objednávky "OBJ " na podporu projektového řízení. místo

32 č. R-2015/4/29 Řád veřejného pohřebiště města Červený Kostelec d o p o r u č u j e předložit návrh Řádu veřejného pohřebiště města Červený Kostelec Krajskému úřadu Hradec Králové k vydání souhlasu dle 18 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví v platném znění. místo

33 č. R-2015/4/30 Zpráva o činnosti Městské policie Červený Kostelec v roce 2014 b e r e n a v ě d o m í zprávu Městské policie Červený Kostelec o bezpečnostní situaci města za rok místo

34 č. R-2015/4/31 Bezpečnostní situace města v roce 2014 OO PČR Červený Kostelec b e r e n a v ě d o m í zprávu OO Policie ČR Červený Kostelec o bezpečnostní situaci města Červený Kostelec za rok místo

35 č. R-2015/4/32 Zpráva o hospodaření v městských lesích za rok 2014 b e r e n a v ě d o m í výsledek hospodaření v městských lesích za rok 2014, které předložilo sdružení SILVA s.r.o. Červený Kostelec. místo

36 č. R-2015/4/33 Žádost o souhlas s převzetím daru p. o. Městská knihovna Č. Kostelec s c h v a l u j e žádost ředitelky Městské knihovny o převzetí finančního daru v hodnotě ,- Kč od firmy Havel, Kuchar, Ryšavá a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. místo

37 č. R-2015/4/34 Vzdání se funkce ředitelky MKS I. b e r e n a v ě d o m í rezignaci na funkci ředitelky Městského kulturního střediska se sídlem Žižkova 365, Červený Kostelc Mgr. Lenky Slavíkové. II. u k l á d á tajemníkovi vypsat výběrové řízení na funkci ředitele MKS Červený Kostelec. místo

38 č. R-2015/4/35 Statut fondů a návrh řešení podpory činnosti spolků a dalších organizací I. u k l á d á starostovi dále pracovat na koncepci přidělování příspěvků do sportu, kultury a dalších organizací. II. s c h v a l u j e rozdělit ,- Kč podle stávajících pravidel hospodaření s prostředky fondu pro rozvoj sportu a v 2. polovině roku rozdělit ,- Kč podle nových pravidel hospodaření s prostředky fondu pro rozvoj sportu ,- Kč rozdělit na základě účelově určených žádostí podaných na RM. místo

39 č. R-2015/4/36 Diskuse b e r e n a v ě d o m í připomínky členů RM. místo

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 12. řádné jednání Rady města, konané dne 13.5.2015 kancelář starosty 1. (10) Kanalizace v ul. V Zahradách 2. (1) Žádost ředitele ZŠ V. Hejny o

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 11.9.2014 malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (9) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková

Více

Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: 23 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 9 občanů Omluveni:

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) č.j.mukv34686/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 26.1.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace - domovní přípojky 2. (2) Hospodaření 1.-12.2010

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 17.03.2014

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV. Přehled úkolů

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV. Přehled úkolů KS_STAR (Mgr. Dalibor Carda) Zpracování ZM3/II Uk 00239/2014 Úkol z ZM3/II, č.usnesení 0024/ZM3/2014/II, ze dne 17.12.2014, bod 1,VĚC: Hotel Vyšehrad Zastupitelstvo města nesouhlasí s nabídkou společnosti

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 29.

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 57. schůze Rady města Příbora dne 29. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

USNESENÍ z 14. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 04. 05. 2015

USNESENÍ z 14. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 04. 05. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 14.

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2014 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 15. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ č. RM 19/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 22. 7. 2013

USNESENÍ č. RM 19/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 22. 7. 2013 USNESENÍ č. RM 19/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 22. 7. 2013 1. schvaluje Rada města Kostelec nad Orlicí a) zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu Strategie rozvoje

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-3/2009 které se konalo v pondělí 23.3.2009 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Helena

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více