VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Školní rok: 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Školní rok: 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Školní rok: 2012/2013

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Základní údaje o škole Vymezení hlavního účelu zřízení školy Součásti školy Základní údaje o součástech školy Údaje o školské radě Materiálně-technické podmínky vzdělávání Vzdělávací program školy, obor vzdělání Vzdělávací program školy Obor vzdělání Učební plán školy Rámcový popis personálního zabezpečení školy Základní údaje o pracovnících školy Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví k Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k Personální obsazení k pedagogové Personální obsazení k pedagogové Třídy a personální obsazení Personální obsazení asistenti pedagoga k Personální obsazení asistenti pedagoga k Personální zabezpečení ostatních pracovníků školy Počty žáků ve třídách Údaje o zápisu k povinné školní docházce Počty žáků ve třídách Speciální třídy podle druhu postižení Údaje o zápisu k povinné školní docházce Výsledky rozmisťovacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu a chování žáků na konci školního roku 2012/ Rozbor opravných zkoušek a klasifikace v náhradním termínu ve školním roce 2012/

3 5.3 Uložená výchovná opatření a snížené známky z chování ve školním roce 2012/ Počet omluvených (neomluvených) hodin ve školním roce 2012/ Plavecký výcvik ve školním roce 2012/ Prevence rizik a školní úrazy Školní úrazy ve školním roce 2012/ Počet úrazů Vyhodnocení úrazů Rozbor pracovní úrazovosti za rok Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Rizikové projevy chování Záškoláctví Šikana Drogy Tabakismus Klima školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/ Týmové vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled studia asistentů pedagoga Studium speciální pedagogiky Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti Přehled účasti žáků v soutěžích a olympiádách Recyklohraní Ekoškola Aktivity žáků, pedagogů Prezentace školy na veřejnosti Exkurze Sezónní pohybové aktivity Projekty Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy... 67

4 11.1 Hlavní činnost Doplňková činnost Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Spolupráce s rodiči, s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce se zákonnými zástupci Spolupráce s odborovými organizacemi Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů Spolupráce s dalšími partnery Přílohy Příloha č. 1: Dotazník k záškoláctví - listopad Příloha č. 2: Dotazník k záškoláctví Příloha č. 3: Grafické srovnání školního roku 2011/2012 a 2012/ Příloha č. 4: Dotazník k šikaně vyhodnocení Příloha č. 5: Dotazník k šikaně vyhodnocení Příloha č. 6: Klima školy - dotazník pro žáky Příloha č. 7: Grafické srovnání školní rok 2011/2012 a 2012/ Příloha č.8: Hodnocení činnosti přípravné třídy za školní rok 2012/ Příloha č. 9: Hodnocení činnosti školní družiny Příloha č. 10: Hodnocení činnosti metodického sdružení Příloha č. 11: Hodnocení preventivní činnosti školy v oblasti rizikových jevů ve školním roce Příloha č. 12: Seznam seminářů a školení MP: Příloha č. 13: Dotazník ke kouření Příloha č. 14: Akce školy Příloha č. 15: Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. v platném znění za rok

5 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Sídlo školy Jungmannova 3298/6, Jihlava Obor vzdělávání C/01 Základní škola IČ DIČ CZ IZO ředitelství Identifikátor školy Bankovní spojení /0800 Telefon E- mail Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zřizovatel Statutární město Jihlava Masarykovo nám Jihlava IČ: Vedení školy ředitelka školy Mgr. Ivana Málková zástupkyně ředitelky Mgr. Radoslava Koreňová Organizace školy plně organizovaná škola Součásti školy Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna - výdejna Počet tříd k tříd /1. až 9. ročníku/ Počet žáků 110 /dle zahajovacího výkazu/ Přípravná třída 1 Počet žáků přípravné třídy 17 /dle zahajovacího výkazu/ Počet učitelů /včetně ředitelky/k /fyzické osoby/ k /fyzické osoby/ Počet oddělení ŠD 1 Počet vychovatelů ŠD k k Počet vychovatelů ŠK 4 Počet pedagogických asistentů k k Počet THP pracovníků 2 Počet provozních pracovníků 4/3 5

6 1.2 Vymezení hlavního účelu zřízení školy Statutární město Jihlava zřídilo příspěvkovou organizaci Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace včetně jejích součástí za účelem zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ve smyslu ustanovení 16 odst. 6, 178 a 179 odst. 4, písm. d) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 1.3 Součásti školy Součásti školy kapacita Základní škola 300 Školní družina 30 Školní klub 35 Školní jídelna výdejna Základní údaje o součástech školy Součásti školy počet tříd/ oddělení počet žáků Základní škola 1. st Základní škola 2. st Školní družina 1 6 Školní klub 1 14 Školní jídelna výdejna Údaje o školské radě Školská rada - členové Předsedkyně školské rady Kontakt Počet členů školské rady Miroslav Kraus, Renata Bendová Ing. Ivo Přibyl, Ilona Moravcová Mgr.Světlana Sovová, Mgr. Pavel Koreň Mgr. Světlana Sovová Telefon školy, webové stránky 2 zákonní zástupci žáků 2 zástupci zřizovatele 2 zástupci školy 6

7 1.6 Materiálně-technické podmínky vzdělávání Prostředí, prostory, vybavení školy Budovy Komentář 1 (původní, přístavba panelová, tělocvična, nářaďovna, kotelna, garáž a technické zázemí) Kmenové učebny 11 Herna školní družiny 1 Školní klub - herna 1 Odborné učebny Počítačová pracovna 2 Multimediální, jazyková 1 EVVO, přírodopis, fyzika, chemie 1 Společenskovědní 1 Dílna, výtvarná výchova, keramika 1 Kovodílna 1 Dřevodílna 1 Cvičná kuchyň 1 Minizahradnictví 1 Relaxační místnosti 2 Trampolína Sportovní zařízení Hřiště 1 tělocvična cvičebna Posilovací stroje Informační centrum 1 Časopisy, knihy, denní tisk, počítače Knihovna Zahrady Školní poradenské pracoviště 1 (Žákovská, učitelská) Školní pozemek Arboretum 1 (Vybaveno ke skupinové práci) Školní bufet 1 (Zajištění pitného režimu, dotované mléko) Školní jídelna - výdejna 1 Zařízení a vybavení: 7

8 Oblast ICT: Všechny učebny a kabinety jsou připojeny na internet. Veškeré počítačové vybavení školy je běžně využíváno ve výuce i v zájmové činnosti. Třídy, kabinety, odborné učebny jsou vybaveny počítači nebo notebooky. K dispozici jsou tři dataprojektory a interaktivní tabule. V rámci projektu Praktická environmentální výuka, který škola realizovala do , byla škola v průběhu realizace projektu vybavena interaktivní tabulí s příslušenstvím, tablety, notebooky, hlasovacím zařízením, vizualizerem, digitálním fotoaparátem a kamerou. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Nově bylo ve školním roce 2012/2013 zřízeno informační centrum. Kde žáci mohou využívat tři počítače a audiovizuální techniku. V závěru roku 2012 škola nakoupila dva notebooky ASUS, dvě počítačové sestavy Intel, čtečky Amazon Kindle 3 ks, k využití ve výuce. Uvedené pomůcky nebyly hrazeny z provozního příspěvku. Bezúplatným převodem od zřizovatele škola získala záložní zdroj UPS, multilicenci Bakaláři, MS Office Standart 2010 SNGL 12 ks, antivirus ESET NOD ks. Přehled a umístění PC ve školním roce 2012/13. Počítačová učebna PC1 č.52 2.p Typ PC Windows Office Compaq XP 2003 Compaq XP 2003 Compaq XP 2003 Compaq XP 2003 Compaq XP 2003 Compaq XP 2003 Compaq XP 2003 Počítačová učebna PC2 č.53 2.p Typ PC Windows Office Office pro XP 2003 Lynx Office 2010 Lynx W Lynx W Lynx W Office pro Vista 2007 Office pro Vista 2007 Pracovny s IAT č.49 2.p Typ PC Windows Office 8

9 XP 2003 COMFORT Office 2007 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Kabinety Umístění Typ PC Windows Office 2.p č.60 Office Vista p č.67 Intel XP 2007 Kabinety Umístění Typ PC Windows Office 1.p č.38 Intel XP 2003 Ostatní pracovny Umístění Typ PC Windows Office 1.p č. 27 Intel Vista p č.29 Intel Vista p č.45 Compaq W p č.26 XP p č.26 Lynx W Ředitelna Umístění Typ PC Windows Office 1.p č.30 Notebook Asus Vista p č.30 Notebook Acer Extenza Vista p č.30 Notebook Acer Extenza XP p č.30 Notebook Acer Extenza XP 2007 Výchovný poradce Umístění Typ PC Windows Office Přízemí č.1 Lynx XP 2003 Kancelář-Ekonomka Umístění Typ PC Windows Office 1.p č.28 Compaq W Školní poradenské pracoviště Umístění Typ PC Windows Office 1.p č.39 Harry Vista 2003 Projekt EVVO Umístění Typ PC Windows Office 2.p č.51 Notebook Dell X15 W

10 2.p č.51 Notebook Dell X15 W p č.51 Notebook Dell X15 W p č.51 Notebook Acer Extenza W Notebooky pro práci učitele Jméno Typ PC Windows Office Mgr. Hladíková Notebook Acer Extenza 5620 XP 2007 Mgr. Koreňová Notebook HP Compaq Vista 2007 Mgr. Koreň Notebook HP Compaq XP 2007 Mgr. Schwarzová Notebook HP Compaq Vista 2007 Mgr. Sovová Notebook Acer Extenza 5620 XP 2003 Mgr. Prokešová Notebook HP Compaq 610 Vista 2007 Mgr. Matějková Notebook Asus F54 Vista 2010 Mgr. Bartizalová Notebook Acer Extenza 5620 Vista 2010 Mgr. Špinarová Notebook HP Compaq Vista 2007 Mgr. Malina Notebook Acer Extenza 5620 XP 2007 Mgr. Malinová Notebook Acer Broad BCM94318 XP 2003 Mgr. Volfová Notebook Acer Extenza 5620 Vista 2007 Mgr. Kameníková Notebook Acer Extenza 5620 W Mgr. Málková Notebook Acer Extenza 5620 W Majetek pořízený v roce 2012/13 na základě požadavku příspěvkové organizace Název ks Záložní zdroj UPS 1 Antiviru ESET NOD Program Bakaláři multilicence do 220 žáků 1 MS Office Standart 2010 SNGL MVL 12 Informační systém: V srpnu 2012 byl vytvořen pro lepší orientaci nový informační systém školy označení budovy školy, označení tříd, místností školy. Bylo upraveno logo školy. Webové stránky: Na konci roku 2012 byly spuštěny nové webové stránky školy s redakčním systémem. Nové učebny: Od září 2012 se nově upravily místnosti a vznikly dvě relaxační místnosti, místnost pro školní klub, školní dílna, upravila se cvičebna a prostor šaten. Nové vybavení pro žáky s více vadami: Z dotace pro handicapované žáky, po dohodě s SPC a s rodiči žáků, byly pořízeny pomůcky a částečně vybaveny nově otevřené místnosti školy. Byly zakoupeny: drumbeny pro žáky školy, trampolína s ochranou sítí, relaxační vaky, solné jeskyně, čistička vzduchu- Therapy Air Ion, 10

11 relaxační míče, Kin- Ball sada, boxovací trenažéry s rukavicemi, lezecký panel, balanční podložky Bosu, stojan s košem na basketbal, drobné relaxační pomůcky, pomůcky pro rozvoj motoriky. 11

12 2 Vzdělávací program školy, obor vzdělání 2.1 Vzdělávací program školy Školní vzdělávací program Otevřená škola - ŠVP pro ZV dle RVP ZV LMP, č.j. 265/2012 ze dne zařazené ročníky: 1. až 9. ročník přípravná třída 2.2 Obor vzdělání Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: C/01 Základní škola. 2.3 Učební plán školy Učební plán ročník 1. stupeň 2. stupeň Vyučovací předměty Minimální časová dotace+disponibilní časová dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Rýsování Informatika Prvouka Vlastivěda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Svět práce Etická výchova celkem Poznámky k učebnímu plánu ŠVP 12

13 Učební plán ŠVP pro základní vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením stanovuje: začlenění vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů do základního vzdělávání na 1. stupni (v 1. až 5. ročníku) a na 2. stupni (v 6. až 9. ročníku) základní školy pro žáky s lehkým mentálním postižením, celkovou povinnou časovou dotaci na 1. a 2. stupni základního vzdělávání, povinnou časovou dotaci pro jednotlivé předměty ve všech ročnících, zařazení a realizaci průřezových témat, využití disponibilní časové dotace. 13

14 3 Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počty pracovníků k k Počet pracovníků celkem Počet pedagogů Počet asistentů pedagoga 8 7 Počet vychovatelů ŠD 1 1 Počet THP pracovníků 2 2 Počet provozních pracovníků 4 4 Na mateřské, rodičovské dovolené Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví k Věk muži ženy celkem % Do 20 let let , let , let , let ,6 61 a více let ,6 Celkem % 14,29 85, Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k Dosažené vzdělání muži ženy celkem % Základní ,1 Střední odborné ,9 střední odborné s maturitou ,4 vyšší odborné vysokoškolské ,6 celkem

15 3.4 Personální obsazení k pedagogové Titul Jméno a příjmení Třídní učitel - třída Počet roků praxe Hana Slavíková přípravná třída 22,339 Mgr. MarcelaVolfová I. ( 1.,3.) 38,304 Mgr. Světlana Sovová II. 27,7 Mgr. Hana Matějková IV. (4.,5.) 29,7 Mgr. Iva Malinová VI. 26,351 Mgr. Dana Schwarzová VII. A 26,282 Mgr. Marie Kameníková VII. B 27,302 Mgr. Jovanka Špinarová VIII. A 26,210 Mgr. Radmila Bartizalová VIII. B 22,291 Mgr. Jana Hladíková IX. A 25,8 Mgr. Vladimír Malina IX. B 28,7 Titul Jméno a příjmení Netřídní učitel vyučuje předměty Počet roků praxe Mgr. Ivana Málková Tělesná výchova 20,342 Mgr. Radoslava Koreňová Český jazyk, Občanská výchova, 28,7 Zeměpis, Výtvarná výchova Mgr. Pavel Koreň Občanská výchova, Dějepis, Fyzika, 35,9 Svět práce, Pracovní činnosti Mgr. Michaela Prokešová Anglický jazyk, Přírodopis, Hudební výchova, Umění a kultura, Informatika, Tělesná výchova, Zeměpis, Pracovní činnosti 2, Personální obsazení k pedagogové Titul Jméno a příjmení Třídní učitel - třída Počet roků praxe Hana Slavíková přípravná třída 23,276 Mgr. MarcelaVolfová I. ( 1.,3.) 39,241 Mgr. Světlana Sovová II. 27,310 Mgr. Hana Matějková IV. (4.,5.) 29,310 Mgr. Iva Malinová VI. 27,288 Mgr. Dana Schwarzová VII. A 27,219 15

16 Mgr. Marie Kameníková VII. B 28,239 Mgr. Jovanka Špinarová VIII. A 27,147 Mgr. Radmila Bartizalová VIII. B 23,228 Mgr. Jana Hladíková IX. A 25,310 Mgr. Vladimír Malina IX. B 28,309 Titul Jméno a příjmení Netřídní učitel vyučuje předměty Počet roků praxe Mgr. Ivana Málková Tělesná výchova 21,279 Mgr. Radoslava Koreňová Český jazyk, Občanská výchova, 28,309 Zeměpis, Výtvarná výchova Mgr. Pavel Koreň Občanská výchova, Dějepis, Fyzika, 35,311 Svět práce, Pracovní činnosti Mgr. Michaela Prokešová Anglický jazyk, Přírodopis, Hudební výchova, Umění a kultura, Informatika, Tělesná výchova, Zeměpis, Pracovní činnosti 3, Třídy a personální obsazení Třída Třídní učitel Počet žáků celkem Z toho chlapců Z toho dívek Přípravná Hana Slavíková třída I. ( 1.,3.) Mgr. Marcela Volfová II. Mgr. Světlana Sovová IV. (4.,5.) Mgr. Hana Matějková VI. Mgr. Iva Malinová VII. A Mgr. Dana Schwarzová VII. B Mgr. Marie Kameníková VIII. A Mgr. Jovanka Špinarová VIII. B Mgr. Radmila Bartizalová IX. A Mgr. Jana Hladíková IX. B Mgr. Vladimír Malina

17 3.7 Personální obsazení asistenti pedagoga k Asistent Třída Jméno žáka Lenka Drevňáková II. Kristian Kováč Zdeňka Partlová IV. (4.,5.) Dominik Hable Kamila Pavlíčková VI. Dominika Vinická Květoslava Františková VIII. B Martin Šereda Jana Hažmuková IX. B Jan Kvasnička Danka Duždová přípravná třída Michal Lagron Hana Šánová Tři asistenti pedagoga byli zapojeni v rámci rozvojového programu Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, pět asistentů pedagoga pracovalo ve třídách, v nichž jsou zařazeni žáci s těžšími formami zdravotního postižení a žáci s více vadami. Ve škole působila dále osobní asistentka, zaměstnankyně o. s. Život 90, která pečovala o žákyni s kombinovaným postižením. 3.8 Personální obsazení asistenti pedagoga k Asistent Třída Jméno žáka Michal Lagron přípravná třída Lenka Drevňáková II. Kristian Kováč Marcela Štěchová IV. (4.,5.) Dominik Hable Kamila Pavlíčková VI. Dominika Vinická Květoslava Františková VIII. B Martin Šereda Jaroslava Heřmánková VIII. B Lucie Hošková Jana Hažmuková IX. B Jan Kvasnička 3.9 Personální zabezpečení ostatních pracovníků školy Ve školní družině pracovali na částečný úvazek ve funkci vychovatele dva pracovníci. Výchovný poradce má požadované vzdělání. Ve škole působil na zkrácený úvazek také jako školní speciální pedagog v rámci projektu RAMPS - VIP III., který je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Mzdovou oblast zajišťovala pracovnice s odborným středoškolským vzděláním na částečný úvazek. Ekonomická a administrativní oblast byla zajišťována do pracovnicí se středním odborným vzděláním (od do v pracovní neschopnosti). Od nastoupila na místo ekonomky pracovnice s úplným středním odborným vzděláním ekonomického směru. 17

18 4 Počty žáků ve třídách Údaje o zápisu k povinné školní docházce 4.1 Počty žáků ve třídách k třída roční k I. ( 1.,3.) třídní učitel chlapci dívky celkem umístění (číslo místnosti) Mgr. Marcela Volfová II. 2. Mgr.Světlana Sovová IV. Mgr. Hana (4.,5.) Matějková VI. 6. Mgr. Iva Malinová VII. A 7. Mgr. Dana Schwarzová VII. B 7. Mgr. Marie Kameníková VIII. A 8. Mgr. Jovanka Špinarová VIII. B 8. Mgr. Radmila Bartizalová IX. A 9. Mgr. Jana Hladíková IX. B 9. Mgr. Vladimír Malina průměr žáků v ročníku 18

19 k třída roční k I. ( 1.,3.) třídní učitel chlapci dívky celkem umístění (číslo místnosti) Mgr. Marcela Volfová II. 2. Mgr. Světlana Sovová IV. (4. Mgr. Hana ,5.) Matějková VI. 6. Mgr. Iva Malinová VII. A 7. Mgr. Dana Schwarzová VII. B 7. Mgr. Marie Kameníková VIII. A 8. Mgr. Jovanka Špinarová VIII. B 8. Mgr. Radmila Bartizalová IX. A 9. Mgr. Jana Hladíková IX. B 9. Mgr. Vladimír Malina průměr žáků v ročníku přípravná tř. Hana Slavíková stupeň počet tříd chlapci dívky celkem průměr na třídu 1. stupeň stupeň ,71 celá škola ,4 19

20 4.2 Speciální třídy podle druhu postižení k Počet tříd Žáků na 1. stupni Žáků na 2. stupni celkem dívek chlapců celkem dívek chlapců Mentální postižení Souběžné postižení více vadami Autismus k Počet tříd Žáků na 1. stupni Žáků na 2. stupni celkem dívek chlapců celkem dívek chlapců Mentální postižení Souběžné postižení více vadami Autismus Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2013/2014 se konal v pátek od 10:00 do 15:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 11:00 hodin. Byli zapsáni 2 žáci v řádném termínu. Dodatečně byl zapsán 1 žák. 4.4 Výsledky rozmisťovacího řízení Kariérové poradenství a volba povolání Kariérovému poradenství je na naší škole věnována velká pozornost. Je cílená především na žáky 8. a 9. tříd, jejich rodiče a třídní učitele. Přehled nejdůležitějších akcí v letošním školním roce: besedy k volbě povolání pro vycházející žáky (třikrát ročně), 20

21 práce se žáky 8. a 9. tříd v rámci předmětu Svět práce, poskytování písemných a ústních informací o možnostech volby povolání žáci, rodiče, třídní učitelé, seznámení žáků a rodičů se změnami v přijímacím řízení, besedy s bývalými žáky školy, které slouží jako pozitivní motivace při výběru povolání, spolupráce s třídními učiteli při výběru vhodných učebních oborů pro žáky, poskytování informací o dnech otevřených dveří na učilištích a zajišťování účasti našich žáků dle zájmu ( SOŠ a SOU Třešť), spolupráce s pediatry a speciálně pedagogickým centrem při řešení problematiky uplatnění žáků s kombinovanými vadami, realizace půldenní akce na úřadu práce Volím si povolání ( ), účast našich žáků na Přehlídce středních škol v regionu ( ), sledování úspěšnosti našich bývalých žáků na jednotlivých učilištích, především na SOU a SOŠ v Třešti, na SŠ stavební v Jihlavě a SŠ automobilní v Jihlavě (třikrát ročně), zajištění návštěv odborných a středních odborných učilišť mimo DOD pro rodiče a žáky, realizace individuálních pohovorů s rodiči vycházejících žáků a žáky samotnými ( a )), poskytování pomoci rodičům a žákům při vyplňování přihlášek a jiné. V letošním školním roce celkem 25 žáků splnilo povinnou školní docházku (18 z 9. tříd a 7 ze 7. a 8. tříd). Přihlášku na střední školy podává celkem 17 žáků. Rozmisťovací řízení vypadá následovně: Střední odborná škola a střední odborné učiliště Třešť 10 žáků - 3 potravinářská výroba cukrářské práce - 2 cukrář - 2 potravinářská výroba řeznické a uzenářské práce - 2 truhlářská a čalounická výroba (truhlářské práce) - 1 kuchař - číšník Střední škola stavební Jihlava 2 žáci - 1 zedník - 1 stavební provoz Základní škola speciální a praktická škola Jihlava 1 žák - 1 praktická škola jednoletá Střední škola obchodu a služeb Jihlava 1 žák - 1 kadeřník Obchodní akademie a hotelová škola Havlíčkův Brod 1 žák - 1 kuchařské práce a ubytovací služby Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice 1 žák - 1 opravářské práce Střední škola rybářská a vodohospodářská Třeboň 1 žák - 1 rybář 4 žáci pokračující v základním vzdělávání 4 žáci nepodávají přihlášku 21

22 - 3 žáci z 9. ročníku a 1 žák ze 7. ročníku Prakticky každoročně největší počet našich vycházejících žáků směřuje na Střední odbornou školu a střední odborné učiliště v Třešti. S touto školou máme velmi dobrou spolupráci. Všichni vycházející žáci pravidelně navštěvují den otevřených dveří, kde se kromě jiného též setkávají s bývalými spolužáky. Naši pedagogové ji též několikrát navštívili, dobře znají prostředí i požadavky kladné na naše žáky. Na základě vzájemné spolupráce třikrát ročně dostáváme zpětnou vazbu o tom, jak si naši bývalí žáci v učení vedou, jakých dosahují výsledků. Procento úspěšnosti vyučení se a získání výučního listu je na této škole stabilně nejvyšší. školní rok 2007/2008 nastoupilo 7 žáků dokončilo 6 žáků školní rok 2008/2009 nastoupili 4 žáci dokončili 3 žáci školní rok 2009/2010 nastoupilo 7 žáků pokračuje 7 žáků školní rok 2010/2011 nastoupilo 11 žáků pokračuje 10 žáků školní rok 2011/2012 nastoupilo 7 žáků pokračuje 5 žáků I přes značné úsilí zainteresovaných pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství a volby povolání přetrvávají problémy s žáky, kteří vyrůstají v rodinách s nízkou sociokulturní úrovní, především pak s romskou populací. U naprosté většiny z nich chybí motivace k učení, je malý zájem nebo nezájem o další vzdělávání a získání kvalifikace. Tito žáci buď přihlášku vůbec nepodají (letos 4 žáci), nebo krátce po nástupu střední školu opouštějí. Rovněž ze strany rodičů těchto žáků není o profesní růst svých dětí příliš velký zájem. 22

23 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o prospěchu a chování žáků na konci školního roku 2012/2013 Ročník Celkem Žáci celkem Prospěli s vyznamenáním Celkem Celkem Prospěli Neprospěli Budou konat OZ Budou opakovat Nehodnoceni (KNT) 2. a 3. stupeň z chování Neomluvené hodiny Rozbor opravných zkoušek a klasifikace v náhradním termínu ve školním roce 2012/ pololetí celkem dostavili se nedostavili se vykonali nevykonali Opravné zkoušky x x x x x Klasifikace v náhradním termínu počet ž./počet KNT 1/8 0 1/8 0 1/8 2. pololetí 23

24 Opravné zkoušky počet ž./počet OZ Klasifikace v náhradním termínu počet ž./počet KNT Opravné zkoušky počet ž./počet OZ Klasifikace v náhradním termínu počet ž./počet KNT celkem dostavili se nedostavili se vykonali nevykonali 4/5 3/4 1/1 1/1 2/3 8/29 3/5 5/24 3/5 5/24 Celkem za školní rok celkem dostavili se nedostavili se vykonali nevykonali 4/5 3/4 1/1 1/1 2/3 8/37 3/5 5/32 3/5 5/ Uložená výchovná opatření a snížené známky z chování ve školním roce 2012/2013 datum věková kategorie pochvaly napomenutí TU DTU DŘŠ 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování 1. stupeň x x 2. stupeň x x celkem x x 1. stupeň stupeň celkem stupeň x x 2. stupeň x x celkem x x 1. stupeň x x x 0 x x 24

25 ( mimořádná porada ke schválení DŘŠ) 2. stupeň x x x 7 x x celkem x x x 7 x x ( mimořádná porada ke schválení DŘŠ) stupeň x x x 0 x x 2. stupeň x x x 13 x x celkem x x x 13 x x 1. stupeň stupeň celkem celkem za školní rok Počet omluvených (neomluvených) hodin ve školním roce 2012/2013 třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy I. (1.,3.) , II ,45 IV. (4.,5.) , ,54 VI , ,66 VII. A , ,66 VII. B , ,55 VIII. A , ,83 VIII. B , ,61 IX. A , ,68 IX. B , ,93 celkem , , Plavecký výcvik ve školním roce 2012/

26 Termín konání výcviku Počet lekcí 10 Zařazené třídy IV. (4.,5.) Počet žáků celkem ve třídě 12 Počet žáků zařazených do výcviku plavání 6 Osnovy plaveckého výcviku splnilo žáků 1 Počet neklasifikovaných žáků 1 26

27 6 Prevence rizik a školní úrazy 6.1 Školní úrazy ve školním roce 2012/ Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 4 Počet odeslaných záznamů o úrazu 4 Počet odškodněných úrazů (částka v Kč) 1 ( 3.800,-Kč) Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů Hodina tělesné výchovy 2 Společné prostory chodba, schodiště Rozbor pracovní úrazovosti za rok 2012 Počet pracovních úrazů: 3 Charakteristika úrazu: Drobná krvácející rána na koleně pravé nohy, bolestivost. K úrazu došlo na schodech při přecházení z odborné pracovny do kmenové třídy. Úraz nebyl lékařsky ošetřen, bez pracovní neschopnosti. Podvrtnutí kolena na levé noze, otok, bolestivost. K úrazu došlo při přípravě třídy na nový školní rok. Úraz nebyl lékařsky ošetřen, bez pracovní neschopnosti. Naražení loktu pravé ruky, otok, bolestivost. K úrazu došlo při asistenci na hodině TV, uklouznutí na vlhkém písku. Úraz byl lékařsky ošetřen, bez pracovní neschopnosti. Úraz odškodněn Opatření: Opětovné poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 27

28 7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7.1 Rizikové projevy chování Záškoláctví V říjnu 2012 byly v třídách realizovány besedy se žáky na téma záškoláctví. Ve školním poradenském pracovišti jsme se při těchto akcích zaměřili především na pojem záškoláctví, proč se děti záškoláctví dopouštějí. Účastníci besed též dávali příklady, jak záškoláctví může vypadat a co je jeho příčinou. Uvádím nejčastější: nechce se mi do školy, protože máme neoblíbený předmět, neoblíbeného učitele, dlouho jsem se díval na televizi, video, byli jsme na návštěvě, ráno se mi nechtělo vstávat, nechtělo se mi do školy, tak jsem šel k doktoru, že mě něco bolí (hlava, břicho), že mám teplotu a zvracel jsem, schválně jsem si nechal ujet školní autobus a pak jsem jel linkou a přišel jsem pozdě, zaspal jsem, do školy jsem už nešel a rodiče mi potom napsali omluvenku, že mi nebylo dobře, potkal jsem kamarády a ti mně řekli, abych šel s nimi za školu, doma jsme slavili, nevyspal jsem se, do školy jsem nešel, nejdu do školy, protože je písemka, test, zkouší se, je opakování, neudělal jsem úkol, nepřipravil jsem se, proto jdu za školu, ve třídě je spolužák, který mě otravuje, proto nejdu do školy, byl jsem na lékařské prohlídce, ale po skončení jsem už do školy nešel, nebo jsem se loudal po městě a přišel jsem o pozdě, musel jsem doma hlídat mladšího bratra, sestru, protože naši někam jeli, něco vyřizovali, jeli jsme všichni nakupovat, za příbuznými mimo Jihlava a naši mi pak napsali, že mi bylo špatně, domluvili jsme se s partou, že půjdeme za školu. Po dotazníku jsme besedu uzavírali povídáním o tom, jak postupovat při řešení situací, do kterých se žáci dostávají, na koho se obracet s žádostí o pomoc při řešení problémů. Po besedě byl realizován anonymní dotazník s dvanácti otázkami. Shrnutí výsledků průzkumu záškoláctví Průzkum byl realizován anonymním dotazníkem na konci měsíce října Zúčastnilo se ho celkem 60 žáků tříd (27 dívek a 33 chlapců). 75,0 % dotazovaných uvedlo, že žijí úplné rodině, největší procento žáků, kteří žijí v neúplných rodinách, je v 7. a 9. ročníku (33,0 %), 13,3 % respondentů již během své školní docházky opakovalo ročník, 55,0 % žáků chodí rádo do školy, největší procento žáků, kteří neradi chodí do školy, je v 9. ročníku (66,6 %), 66,6 % žáků uvádí, že již mělo problémy s policií (6. r. 60 %, 7. r. 69 %, 8. r. 68 %, 9. r. 66 %), 28

Informace pro zákonné zástupce žáků školní rok 2014/2015

Informace pro zákonné zástupce žáků školní rok 2014/2015 Informace pro zákonné zástupce žáků školní rok 2014/2015 Pedagogičtí pracovníci školy: Vedení školy: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Mgr. Michaela Prokešová zástupkyně ředitelky Třídní učitelé: Přípravná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-489/15-S Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov Identifikátor školy: 600 111 334 Termín konání inspekce: 1. 2. březen 2006 Čj.: ČŠI 1032/06-12

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více