COREL DRAW SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI Pomocný text pro výuku výpočetní techniky. Dr. Pavel Kovář

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "COREL DRAW SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI 1266. Pomocný text pro výuku výpočetní techniky. Dr. Pavel Kovář"

Transkript

1 SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI 1266 COREL DRAW Pomocný text pro výuku výpočetní techniky Dr. Pavel Kovář 2009 S O Š O T R O K O V I C E, T. B A T I O T R O K O V I C E,

2 I. COREL DRAW úvodní seznámení s programem Při startu grafického programu COREL DRAW se uživateli nabídne první rozhodovací okno, ve kterém se rozhodne pro způsob další práce. Tlačítko Nová grafika nás přivede k práci se zcela čistou pracovní plochou, kde budeme tvořit novou grafickou aplikaci. Tlačítko Otevřít poslední umožní pokračovat v naposledy rozpracovaném grafickém projektu. Tlačítko Otevřít grafiku umožní uživateli pracovat s vybranou grafikou, která je uložena v uživateli definované složce. Tuto složku lze z úvodního okna snadno načíst viz obr. 2. Tlačítko Šablona nám umožňuje sestavit grafickou aplikaci stavebnicovým způsobem z výrobcem nastavených šablon, které je však nutno po primární instalaci zpravidla ze zdrojového CD Obr.1 přiinstalovat. Obrázek 3 ukazuje vzhled otevřeného okna dialogu šablon. CorelTUTOR je tlačítko, které přivede uživatele začátečníka k velmi praktické elektronické učebnici, která mu umožní seznámení se se základy tohoto grafického prostředí. Obrázek č.4 ukazuje vzhled okna elektronické učebnice. Poslední nabízené tlačítko tlačítko Co je nového? v úvodní obrazovce programu je určeno uživateli, který již pracoval v prostředí CORELu a chce se seznámit toliko s novinkami, které nová verze programu přináší. V instalaci, s níž pracujeme v tomto skriptu, nebyla uvedená část programu přeložena do čekého jazyka, a tudíž je určena toliko uživateli, který je schopen studia v angličtině. Poslední ze serie úvodních vyobrazení obrázek 5 nám ukazuje, jak vypadá otevřené okno Co je nového?. Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Stránka 2

3 II. Začínáme s tvorbou první grafické aplikace Obr. 5 Nástroje nejdostupnější prvky pro obsluhu CorelDRAW Obrázek 5 nám ukazuje nejčastěji používané nástroje, které při práci s CorelDRAW používáme. 1. Výběrový nástroj CorelDraw pracuje s částmi obrázku jako s celistvými objekty. Výběrový nástroj s nimi pracuje jako ruka. Umožňuje objekty uchopit, přesunout Jde o výchozí nástroj ke každé editační činnosti. Nástroj je-li zvolen jiný z nástrojů lze zvolit také pomocí mezerníku. 2. Tvar vybrané objekty ukazují své uzly, které je tímto nástrojem možno editovat. Celá sada nástrojů obsahuje celkem čtyři součásti. Vlastní nástroj Tvar a dálepak nástroje nůž, jehož použití si vyzkoušíme podle obrázku 6 a nástroj guma, jehož použití je patrno z obrázku 7. Gumovaný objekt je však třeba označit. Stránka 3

4 Obr. 6 nástroj nůž užití k ořezávání objektů Obr. 7 požití nástroje guma Obr. 8 nástroj volné transformace Obr. 9 nástroj čtverec úkol nástrojem obdélník vytvořte podle obr. 9 příslušný obrazec. Poté s něj pomocí nástroje Tvar vytvořte obrazec podobný televizní obrazovce. Pro duplikování objektů vyskytujících se v obrázku několikrát použijte dvojhmatu CTRL + D. Odzkoušejte si uložení obrázku do zvolené složky a pak uložení nepatrné změny obrázku pod názvem VERZE1.CDR. Možnou podobou obrázku se můžeme inspirovat na vyobrazení č. 10. Obr. 10 Stránka 4

5 3. Lupa zoomovací nástroj doplněný ve vysouvací nabídce nástrojem pracička, který je určen k posouvání celé pracovní plochy vlevo, vpravo, nahoru i dolů. 4. Pero se v další nabídce rozpadá na pět samostatných nástrojů. Hraje roli tužky viz obr. 11. Sousední nástroj představuje tzv. Bezierův režim Import souboru do grafiky. Soubor import Obr. 11 Obr Obdélník nástroj umožňuje kreslit obdélníky a čtverce prázdné i vyplněné 6. Elipsa nástroj kreslí elipsy i kružnice prázdné i vyplněné, kreslí také výseče z kružnic a elips. 7. Polygon trojjediný nástroj umožňující kreslit mřížky, mnohoúhleníky a mhohocípé hvězdy a spirály. viz ukázkový obrázek č Text - Nástroj pro zadávání textových objektů převoditelných na křivky 9. Interaktivní vyplnění nástroj, který definuje vše, co se týká vyplnění objektů.viz obrázek Interaktivní průhlednost Editační nástroj umožní nastavit průsvitnost a průhlednost objektů použito na obr. 13, 14. Obr. 13 Obr.14 Stránka 5

6 - klikneme na místo v grafice, kam má být import vložen. Jeho umístění je možné volit z nabídky vyvolané stiskem pravého tlačítka. Výsledek úpravy spatříme na obr. 14. Obr. 15 Obr Interaktivní obálka - soubor pěti nástrojů pro další úpravu objektu. Obrázek 15 ukazuje úpravu obálky importované fotografie. Obr. 16 předvádí použití nástroje interaktivního přechodu. Posloužil nám pětiúhelník v levém horním rohu, pod který jsme nechali zobrazit elipsu. Obrázek 17 předvádí dokončení přechodu pětiúhelníku v elipsu. - Obr. 17 Obr. 18 Další obrázek obr. 18 předvádí použití nástroje interaktivní deformace. Na obr. 19 deformujeme objekt obdélníku, který vysuneme. Obrázek 20 ukazuje použití nástroje interaktivní stín na elipse vytvořené v levé polovině grafiky. Obr. 19 Obr. 20 Stránka 6

7 12. Obrys - editační nástroj, který umožňuje veškeré úpravy obrysů vybraných objektů. Ukázkou použití se zabývá vyobrazení 21. Zvětšujeme tloušťku obrysové čáry objektu vpravo nahoře. Obr. 21 Obr Výplň - Obr. 22 ukazuje na obdélníku v horní části grafiky možnost plynule se měnící výplně, kterou nabízí poslední z nástrojů z obr. 5 Úkol : podle obrázků vytvořte návrh na emblem školního almanachu. Na vyobrazeních je pouze návrh cesty k hotové grafice. Uplatněte vlastní fantazii; vaše vyobrazení může být zejména barevnější. V serii vyobrazení používáme rutin popsaných v tomto skriptu. Obr. 23 Obr. 24 Stránka 7

8 Obr. 25 Obr. 26 Obr. 27 Obr. 28 Obr. 29 Obr. 30 Stránka 8

9 III. Kreslení úseček a křivek praktická cvičení Nakreslete v ručním režimu klikatou čáru a pokuste se ( záleží na kvalitě myši ) napsat jednoduchý text. Znázorněný námět na tuto práci naleznete na obrázku 31. Obr. 31 Obr. 32 Nakreslete hladkou křivku v Bezierově režimu, k jemné editaci křivky použijte také nástroje guma. Viz obrázek 32. IV. Obdélníky, čtverce, elipsy a kružnice Úrava pracovní plochy pro zpřesnění orientace doporučuji z menu Zobrazit vybrat položku Pravítka a Mřížky viz obr.33. Podle obrázku 34 si vyzkoušejte tvorbu čtverců a kružnic (při aktivním nástroji elipsa či obdélních držte CTRL) a otestujte si možnost vrstvení pravé tlačítko na objekt + následná volba Zařadit. Držíme-li klávesu Shift, kreslíme objekt od středu, držíme-li klávesu CTRL+Shift kreslí se objekt 1:1 (čtverec, kružnice) a od středu. Obr. 33 Obr. 34 Modifikace elips a kružnic pomocí mechanického zadávání souřadnic Do panelu viz obrázek 35 lze zadávat souřadnice mechanicky z klávesnice. Šipky v obrázku označují místa, v nichž provádíme editaci souřadnic a míru natočení aktuálního objektu. Stránka 9

10 x-ové a y-onové souřadnice určující umístění objektu x-ové a y-onové souřadnice určující rozměry objektu na pracovní ploše Velikost pracovní plochy Míra natočení objektu Obr. 35 Výseče a kruhové oblouky Kruhové výseče a oblouky lze vytvářet pomocí aktivizace tlačítka s ikonou výseče a stiskem tlačítka oblouku ( obé viz obrázek 36) můžeme zvolené položky snadno modifikovat. výseč oblouk V. Pracujeme s textem Obr. 36 Texty se v prostředí CorelDRAW dělí na dva druhy: řetězcový a odstavcový. Odstavcový text je omezený ve formátovacích schopnostech, lze připodobnit k textu, který používáme v sazebním programu. Naopak řetězcový text představuje pro CorelDRAW zdroj velkého množství editačních možností. Stránka 10

11 a) Tvoříme textový objekt Kliknutím nastavíme pozici kurzoru Obr. 37 Nástroj pro psaní textu Obr. 38 V místě blikajícího kurzoru bude psán náš umělecký text. Podle obrázku 37 si lze ještě nastavit vhodný font a velikost písma. Dilčí výsledek naší práce se může např. podobat situaci na obr. 38. Klávesovou zkratkou CTRL+T vyvoláme příkaz Formátovat text z menu Text. Kliknutím na barevnou škálu po pravé straně obrázku zvolíme potřebnou barvu textu. Text musí být při této operaci zvolen jako aktuální část pracovní plochy pomocí nástroje Výběr. Napsaný text lze však upravit i jinak než monotónní barevnou výplní. Z nástroje Výplň zvolíme nyní položku Vzorová výplň. Obr. 39 Obr. 40 Výběrem dialogového okna Vzorová výplň je možné aktuální text upravit např. viz obr. 40 Vyzkoušejte si možnosti tohoto příkazu volbou různých variant z panelu vzorová výplň. b) Odstavcový text slouží k tvorbě rozsáhlých odstavcových bloků. Není umísťován na stránku volně, ale vléván do rámečku. V prostředí CorelDRAW je rámeček obvyklým objektem, s nímž je možno otáčet, zešikmovat, zvětšovat, atp. Na takto vložený text klade CorelDRAW spíše jen informativní omezení. V každé serii může být maximálně odstavců, přičemž v souboru může být zřetězených rámů a v každém odstavci může být maximálně znaků. To je však opravdu jen teoretický limit, protože tak objemnou knihu ještě nikdo nenapsal. Stránka 11

12 Zadávání řetězcového textu Řetězcový text se zadává zdvojením nástroje Text a vložením na místo, kde se budoucí text bude nacházet. Konkrétní příklad požití: V prostředí MS WORD napíšeme text ( obr. 41) Text vkopírujeme do schránky (např. CTRL+C) Uzavřeme MS WORD, přepneme se zpět do programu CorelDRAW Zvolíme nástroj Text a ukážeme na prázdné místo na obrazovce Nyní obsah schránky převedeme (např. CTRL+V) do pracovní plochy CorelDRAW Výsledek ukazuje obrázek 42. Obr. 41 Obr. 42 Pomocí devíti nástrojů můžeme s vloženým textem nyní manipulovat jako s celkem. Pomocí devátého nástroje středový bod můžeme upravený celek přemísťovat po pracovní ploše. Výsledek naší práce může po ověření si možností prostředí CorelDRAW vypadat např. podle obrázků např. jako vyobrazení 49. Obr. 43 přidáváme perspektivu Obr. 44 volba možnosti Upravit text Stránka 12

13 Obr. 45 okno Úpravy textu Obr. 46 Podtrhujeme nadpis, zbytek textu kurzíva Obr. 47 Uspořádání Vzhled stránky - Na šířku následuje pootočení textu Obr. 48 přes text vkládáme spirálu Nástrojem Výběr nyní oznacíme text na pracovní ploše. Přes rutinu Text Upravit text se dostaneme do prostředí znímého z obrázků Zde text škrtnutím myši označíne a zmenšíme na velikost 16. Následuje vyjmutí do schránky pomocí CTRL+X. Stiskneme OK, text zdánlivě zmizí (uložen ve schránce) a CorelDRAW nás vrací na pracovní plochu, kde zůstává pouze spirála. Nástrojem Výběr označíme spirálu jako Obr. 49 aktuální objekt. Dalším krokem je rutina Text Přizpůsobit osnově. Ve spirále se rozbliká textový kurzor. Následuje vložení textu ze schránky CTRL+V. Obrázek 49 ukazuje možný výsledek našich úprav. Stránka 13

14 c) Co dál s textem? Vícestránkový dokument Nástrojem Výbět označíme spirálu a smažeme ji. Zůstane pouze text dříve navedený na spirálu jako na vodící linku. Nyní můžeme kliknout na nástroj Text, dálepak kliknout myší na konec věty psané do spirály a dvojhmatem CTRL + Shift + HOME označit celý text v CORELu jako blok. Označený text nám ukazuje obrázek 50. Obr. 50 Obr. 51 Běžnou rutinou Úpravy Kopírovat provedenou v CORELu a Úpravy Vložit provedenou např. v Poznámkovém bloku překopírujeme vybraný text zpět do textového editoru. Zde můžeme dalším kopírováním tento text rozmnožit natolik, aby zaplnil asi tři stránky viz obr. 51. Tak jsme získali zdroj textu, který uložíme např. jako Komenský.txt. Text citát Jana Ámose Komenského jsme rozkopírovali na např. 13 kopií. Předpoládej me, že z nich nyní vytvoříme vísetránkový dokument v prostředí CORELu. Corel skutečně umožňuje vysázet knihu, nebo časopis. Všechna potřebná data drží v jednom souboru. COREL tedy musí umět provázat. text mezi jednotlivými stranami text tedy musí být schopen se plynule přelévat z jedné strínky na druhou. Tvorba vícestránkového textového dokumentu 1. Vytvoříme více prázdných stránek v dokumentu, který máme otevřen 2. Uspořádání Vložit stránku objeví se dialogový panel viz obr Zvolíme např. 4 stránky budoucího vícestránkového dokumentu. Nastavení zvolme za stranu 1. Po stisku OK se stránky zobrazí na budovaném dokumentu. Stiskem kláves Page Up a Page Down můžeme mezi jednotlivými stránkami tvořeného vícestránkového dokumentu přeskakovat. Obr. 52 Nyní můžeme chtít v takto vytvořených stránkách importovat předem vytvořený text. Nejdříve určíme jeho vlastnosti. 4. Zvolme nástroj Text a v prvním pruhu nástrojů pod menu vidíme styl Default Artistic Text. Zvolme v něm bezpatkové písmo Arial CE velikosti 12 bodů. Při každé změně Stránka 14

15 stylu je nám nabídnut Řetězcový text, který změníme na Odstavcový text a stiskneme OK. 5. Je známo, že soubor KOMENSKY.RTF je uložen na známém místě na našem pevném disku. Otevřeme tedy menu Soubor a zadejme příkaz Importovat. Nezapomeňme, že Komenský.rtf napsaný a uložený ve editoru WORD musí být nejen uložen doporučuji formát RTF - ale především nesmí zůstat načten jiným prostředím (samotným WORDem). 6. Na pracovní ploše se pro obsluhu myší zpřístupní tvorba rámečku do něhož se po vytvoření rámečku naimportuje soubor KOMENSKY.RTF, který se přeleje i na další stránky souboru. Úkol: Nejprve vyhledejte, pak zkopírujte do Vašeho adresáře a poté načtěte prostředí CORELDRW soubor WIN.INI tak, aby pokryl několik stránek. Řešení: 1. Soubor WIN.INI, který nalezneme v C:\WINDOWS, překopírujeme do vlastního adresáře Obr Otevřeme CORELDRW jako novou grafiku a zvolíme import souboru WIN.INI viz obr. 54. Obr V prostředí CORELDRW určíme velikost rámu, do kterého bude soubor WIN.INI načten. 4. Vytvoří se kupř. 6 stránkový dokument obsahující rozsáhlou textovou informaci. Stránka 15

16 VI. Modifikace znaků Napišme si nápis do prostředí CORELDRW. Ihned první pruh nástrojů přístupný pod menu se nazývá Panel vlastností. Jeho viditelnost je vázána na stisknutí nástroje TEXT (označení A ) ve svislém menu nástrojů. Roletky v Panelu vlastností určují viz obrázek: styl písma, font písma, velikost písma, T=tučné, K= kurzíva, P= podtržené písmo Obr. 55 Obr. 56 Nyní podle obr. 56 zaktivizujeme nástroj Tvar ( druhý nástroj shora ve svislé sadě nástrojů umístěné defaultově vlevo)tvořítko umožní posouvat jednostlivé části textu interaktivně po ploše. Změn docílíme tak, že vlečeme jednostlivé znaky za jim příslušející uzly. Úkol: Vytvořme řetězcový text ve dvou řádcích. Použijme libovolný text libovolné velikosti. Příklad takového textu je na obr. 57. Nástrojem Lupa zvětšeme obraz tak, aby zaplnil celou obrazovku. Obr. 57 Obr. 58 Potom aktivujme nástroj Tvar. Jím text pootočme a následně rozptylme po pracovní ploše. Výsledek tohoto cvičného úkolu je zřejmý z obrázku 58. Držením klávesy CTRL a kurzorových šipek 4,6,8,2 lze měnit také velikost aktuálních písmen vybraného nápisu. Obrázek 59 nám ukazuje situaci, kdy odstavcový text můžeme posouvat pomocí nástrojů táhel - umístěných pod editovaným odstavcem. Text, s nímž manipulujeme, pak může snadno vystoupit i z původního rámečku. Stránka 16

17 Nástroje pro manipulaci s textem Obr. 59 Cvičení : 1. Zopakujme si duplikování objektů vytvořte v prostředí CORELDRV vlajku USA. Pozn. počet červených pruhů = 6, pruhování začíná a končí bílým pruhem. 2. Vytvořte vlajku České republiky ( pozn. nejprve klín pomocí polygonu) VII. Efekty a práce s barvami Obálky Menu Efekty obálka, nebo dvojhmat CTRL+F7 zkouška efektu čočka na obdélníku + použít. Obr. 60 Nástroj čočka a některé jeho vlastnosti Obr. 61 Obr Nástroj kontura Napíšeme text označíme ho výběrovým nástrojem. Obr. 63 CTRL+F7 plovoucí roletka Přidat novou kolem textového objektu se vytvoří obálka s obálkou lze manipulovat viz obr. 63 Stránka 17

18 Perspektiva a její přidávání k objektům Efekt perspektivy používáme s citem, a mírně. Tento efekt umožňuje dodat objektu zdání hloubky a působím, jako by se přibližoval k pozorovateli nebo vzdaloval od pozorovatele. Provádí se příkazem Přidat perspektivu z menu Efekty. 1. V novém výkresu vytvořte nástrojem Text nápis PERSPEKTIVA 2. Efekty- Přidat perspektivu se sítí úprava textu Obr. 64 Tvarové a barevné přechody Tento efekt přijímá v zadání dva objekty zcela odlišného charakteru a podle určitého algoritmu vytvoří přechodovou řadu mezi nimi. Oba objekty mohou být tvarově libovolně odlišné. Je možné vytvořit přechod např. mezi kružnicí a čtvercem, také však mezi dvěma textovými řetězci. Dalším rozšířením možností je příležitost zadat křivku, po níž bude transformace mezi zvolenými objekty probíhat.. Plynulost přechodu může uživatel regulovat zadáním počtu přechodových kroků. Efekt je dostupný a řiditelný v plovoucí roletce Vytvořit přechod, kterou lze vyvolat v nabídce Efekty, nebo dvojhmatem CTRL+B. Plovoucí roletka má čtyři záložky. Definují počet kroků obr. 65, urychlit objekty obr. 66, barevný přechod obr. 67 a mapování uzlů obr. 68, jejich mapování. Pro běžnou potřebu je nejpodstatnější definování způsobu přechodu mezi objekty. Při stisknutém tlačítku počet kroků se nastavuje počet kroků pře- Stránka 18

19 Obr. 65 Obr. 66 Obr. 67 Obr. 68 chodu mezi dvěma tvary. Přechod si předvedeme na následujícím příkladu : 1. Nakreslete do pravé části stránky protáhlý obdélník. 2. Zhruba do středu stránky nakresleme (nástroj elipsa+ctrl) kružnici. 3. Označme výběrovým nástrojem obdélník a nastavte mu zelenou barvu výplně. 4. Kružnici obdobným postupem vyplňme modrou barvou 5. Kliknutím na jedenáctý nástroj shora vyvoláme (viz obr. 73 na str. 20) nástroj na interaktivní přechod. 6. Výběrovým nástrojem označme oba objekty ( buďto přes Shift, nebo ohraničit) 7. V plovoucí roletce nastavme např. 6 kroků a klepněme Použít. 8. Tažením shora dolů od jednoho objektu k druhému dosáhneme přechodového efektu. Výsledek by se měl shodovat s obr. 69 v tomto skriptu: Obr. 69 Obr. 70 Změnu barevného přechodu nám ukáže obr. 70 Barva lze lokálně odblokovat a opět zobrazit dvojhmatem Shift+F9. Jde o aktivaci zapnutí výplně či obrysu. Z různých možností směru výběru barev uvidíme i způsob, jakým CorelDraw zadanou úlohu řeší. V dalším cvičení doporučuji vlastní experiment, který situaci ozřejmí i v detailech, které jsou patrny z obrázků. Stránka 19

20 Rotování při přechodu mezi objekty Často lze dosáhnout silnějšího účinku efetu přechod nastavením rotace objektů při jejich transformaci. Při zadání kladného čísla se rotace děje ve směru hodinových ručiček, zadáním záporného čísla pak v opačném směru. Způsob rotace lze ovlivnit i zátržítkem Smyčka. Rozdíl je patrný z obr. 71 a 72. Na obr. 71 je zvolena kladná rotace bez smyčky, na obr. 72 záporná rotace s aktivní smyčkou. Objekt hvězda doporučuji (zlepší se jeho viditelnost při rotaci) opatřit světlým obrysem. K podrobnějšímu ozřejmení popsaných funkcí i zde doporučuji Obr.71 Obr. 72 individuální experiment s vytvořenou grafikou. Nastane-li námi nepožadovaný efekt, snadno jej vrátíme do předchozí podoby použitím rutiny Úpravy Zpět viz obrázek 73. Obr. 73 Stránka 20

21 Vyvolání nástroje pro přechod z lišty viz 5. bod postupu na str. 18 Obr. 74 Obr. 75 Zdravím své studenty není toho mnoho, ale je to provás Stránka 21

22 Obsah: I. COREL DRAW úvodní seznámení s programem... 2 II. Začínáme s tvorbou první grafické aplikace... 3 III. Kreslení úseček a křivek praktická cvičení... 9 IV. Obdélníky, čtverce, elipsy a kružnice... 9 V. Pracujeme s textem VI. Modifikace znaků VII. Efekty a práce s barvami Stránka 22

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

aneb Malířem snadno a rychle

aneb Malířem snadno a rychle MALUJEME V MALOVÁNÍ aneb Malířem snadno a rychle Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Informatika 6. ročník/9. Malování IV

Informatika 6. ročník/9. Malování IV Malování IV Text v obrázku Malování je program určený pro malování. Pro psaní textů existují jiné, mnohem lepší programy. I v Malování máme možnost určitým způsobem vložit text. Důležité je uvědomit si,

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Obecný úvod, vektorová grafika

Obecný úvod, vektorová grafika Obecný úvod, vektorová grafika Anotace Tato kapitola se bude zabývat počítačovou grafikou obecně, konkrétně pak grafikou vektorovou. Dále bude probráno vytváření grafických útvarů, jejich vrstvení. V další

Více

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku Vytvoření nového obrázku a jeho uložení MALUJEME v MALOVÁNÍ Po otevření programu se automaticky otevře i čistá bílá plocha, na které budeme malovat. Velikost této kreslící čtvrtky si můžeme libovolně změnit.

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com PowerPoint prezentace dat www.kajtar.com Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Manuál na tvorbu kartografického výstupu 1. Aplikace po startu 2. Přiblížení na zájmovou oblast www.omapy.cz 3. Přepnutí mód aplikace na editaci www.omapy.cz

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit odkazy ke strojním součástem, plochám, dílům, sestavám, a práci

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Střední vzdělání gymnaziální vzdělání

Střední vzdělání gymnaziální vzdělání Vyoral VY_32_INOVACE_IVT_GRAF1 Tematická oblast - počítačová grafika Program Gimp Otevření obrázku Žák si po osvojení teoretické lekce procvičí otevírání obrázků v různých režimech, pohyby s nimi po pracovní

Více

Objekty v GEONExTu, jejich vytváření, zobrazení, vlastnosti a manipulace s nimi, vztahy mezi objekty

Objekty v GEONExTu, jejich vytváření, zobrazení, vlastnosti a manipulace s nimi, vztahy mezi objekty Objekty v GEONExTu, jejich vytváření, zobrazení, vlastnosti a manipulace s nimi, vztahy mezi objekty Typy objektů Objekty, se kterými v programu GEONExT pracujeme, mají převážně grafické znázornění. Jednak

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

InDesign. GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou)

InDesign. GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou) InDesign GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou) Přehled témat: Co jsou to vazby a jak s nimi pracovat v InDesignu? Představení dvou rámečků pro editaci grafiky Jak importovat grafiku do dokumentu?

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače.

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Klávesnice počítače Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Takto vypadá standardní česká klávesnice: Pro lepší orientaci rozdělíme

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor Základy práce Aplikace MS Excel umožňuje pracovat najednou s více sešity i listy. Proto není od věci vysvětlit si rozdíl mezi sešitem, listem a buňkou Sešit - dokument vytvořený aplikací MS Excel List

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 4. Tvorba základní HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Webové Strana: 1/9 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC textový editor MS WORD Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 0 MS Word - úvod Po spuštění programu MS WORD (ať z ikony nebo pomocí pracovní lišty a tlačítka

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Tento článek popisuje, co jsou klávesové zkratky a jak je lze používat pro přístup k pásu karet. Obsahuje také seznam klávesových zkratek v kombinaci s klávesou

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř

Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř konir@zsjesenice.cz 1. Téma: program malování Cíl: žáci umí používat vybraná tlačítka z panelu nástrojů, smazat obraz, vrátit se o krok zpět, změnit velikost

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi Vytvoření pozvánky Michaela Maginot O autorovi Michaela Maginot žije v Unterhachingu v Německu kousek od Mnichova. Vystudovala školu Deutschen Meisterschule für Mode (německá přední škola zabývající se

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Copyright StatSoft CR s.r.o. 2008, 1. vydání 2008 StatSoft CR Podbabská 16 CZ-160 00 Praha 6 tel.: +420 233 325 006 fax: +420 233 324 005

Více