COREL DRAW SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI Pomocný text pro výuku výpočetní techniky. Dr. Pavel Kovář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "COREL DRAW SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI 1266. Pomocný text pro výuku výpočetní techniky. Dr. Pavel Kovář"

Transkript

1 SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI 1266 COREL DRAW Pomocný text pro výuku výpočetní techniky Dr. Pavel Kovář 2009 S O Š O T R O K O V I C E, T. B A T I O T R O K O V I C E,

2 I. COREL DRAW úvodní seznámení s programem Při startu grafického programu COREL DRAW se uživateli nabídne první rozhodovací okno, ve kterém se rozhodne pro způsob další práce. Tlačítko Nová grafika nás přivede k práci se zcela čistou pracovní plochou, kde budeme tvořit novou grafickou aplikaci. Tlačítko Otevřít poslední umožní pokračovat v naposledy rozpracovaném grafickém projektu. Tlačítko Otevřít grafiku umožní uživateli pracovat s vybranou grafikou, která je uložena v uživateli definované složce. Tuto složku lze z úvodního okna snadno načíst viz obr. 2. Tlačítko Šablona nám umožňuje sestavit grafickou aplikaci stavebnicovým způsobem z výrobcem nastavených šablon, které je však nutno po primární instalaci zpravidla ze zdrojového CD Obr.1 přiinstalovat. Obrázek 3 ukazuje vzhled otevřeného okna dialogu šablon. CorelTUTOR je tlačítko, které přivede uživatele začátečníka k velmi praktické elektronické učebnici, která mu umožní seznámení se se základy tohoto grafického prostředí. Obrázek č.4 ukazuje vzhled okna elektronické učebnice. Poslední nabízené tlačítko tlačítko Co je nového? v úvodní obrazovce programu je určeno uživateli, který již pracoval v prostředí CORELu a chce se seznámit toliko s novinkami, které nová verze programu přináší. V instalaci, s níž pracujeme v tomto skriptu, nebyla uvedená část programu přeložena do čekého jazyka, a tudíž je určena toliko uživateli, který je schopen studia v angličtině. Poslední ze serie úvodních vyobrazení obrázek 5 nám ukazuje, jak vypadá otevřené okno Co je nového?. Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Stránka 2

3 II. Začínáme s tvorbou první grafické aplikace Obr. 5 Nástroje nejdostupnější prvky pro obsluhu CorelDRAW Obrázek 5 nám ukazuje nejčastěji používané nástroje, které při práci s CorelDRAW používáme. 1. Výběrový nástroj CorelDraw pracuje s částmi obrázku jako s celistvými objekty. Výběrový nástroj s nimi pracuje jako ruka. Umožňuje objekty uchopit, přesunout Jde o výchozí nástroj ke každé editační činnosti. Nástroj je-li zvolen jiný z nástrojů lze zvolit také pomocí mezerníku. 2. Tvar vybrané objekty ukazují své uzly, které je tímto nástrojem možno editovat. Celá sada nástrojů obsahuje celkem čtyři součásti. Vlastní nástroj Tvar a dálepak nástroje nůž, jehož použití si vyzkoušíme podle obrázku 6 a nástroj guma, jehož použití je patrno z obrázku 7. Gumovaný objekt je však třeba označit. Stránka 3

4 Obr. 6 nástroj nůž užití k ořezávání objektů Obr. 7 požití nástroje guma Obr. 8 nástroj volné transformace Obr. 9 nástroj čtverec úkol nástrojem obdélník vytvořte podle obr. 9 příslušný obrazec. Poté s něj pomocí nástroje Tvar vytvořte obrazec podobný televizní obrazovce. Pro duplikování objektů vyskytujících se v obrázku několikrát použijte dvojhmatu CTRL + D. Odzkoušejte si uložení obrázku do zvolené složky a pak uložení nepatrné změny obrázku pod názvem VERZE1.CDR. Možnou podobou obrázku se můžeme inspirovat na vyobrazení č. 10. Obr. 10 Stránka 4

5 3. Lupa zoomovací nástroj doplněný ve vysouvací nabídce nástrojem pracička, který je určen k posouvání celé pracovní plochy vlevo, vpravo, nahoru i dolů. 4. Pero se v další nabídce rozpadá na pět samostatných nástrojů. Hraje roli tužky viz obr. 11. Sousední nástroj představuje tzv. Bezierův režim Import souboru do grafiky. Soubor import Obr. 11 Obr Obdélník nástroj umožňuje kreslit obdélníky a čtverce prázdné i vyplněné 6. Elipsa nástroj kreslí elipsy i kružnice prázdné i vyplněné, kreslí také výseče z kružnic a elips. 7. Polygon trojjediný nástroj umožňující kreslit mřížky, mnohoúhleníky a mhohocípé hvězdy a spirály. viz ukázkový obrázek č Text - Nástroj pro zadávání textových objektů převoditelných na křivky 9. Interaktivní vyplnění nástroj, který definuje vše, co se týká vyplnění objektů.viz obrázek Interaktivní průhlednost Editační nástroj umožní nastavit průsvitnost a průhlednost objektů použito na obr. 13, 14. Obr. 13 Obr.14 Stránka 5

6 - klikneme na místo v grafice, kam má být import vložen. Jeho umístění je možné volit z nabídky vyvolané stiskem pravého tlačítka. Výsledek úpravy spatříme na obr. 14. Obr. 15 Obr Interaktivní obálka - soubor pěti nástrojů pro další úpravu objektu. Obrázek 15 ukazuje úpravu obálky importované fotografie. Obr. 16 předvádí použití nástroje interaktivního přechodu. Posloužil nám pětiúhelník v levém horním rohu, pod který jsme nechali zobrazit elipsu. Obrázek 17 předvádí dokončení přechodu pětiúhelníku v elipsu. - Obr. 17 Obr. 18 Další obrázek obr. 18 předvádí použití nástroje interaktivní deformace. Na obr. 19 deformujeme objekt obdélníku, který vysuneme. Obrázek 20 ukazuje použití nástroje interaktivní stín na elipse vytvořené v levé polovině grafiky. Obr. 19 Obr. 20 Stránka 6

7 12. Obrys - editační nástroj, který umožňuje veškeré úpravy obrysů vybraných objektů. Ukázkou použití se zabývá vyobrazení 21. Zvětšujeme tloušťku obrysové čáry objektu vpravo nahoře. Obr. 21 Obr Výplň - Obr. 22 ukazuje na obdélníku v horní části grafiky možnost plynule se měnící výplně, kterou nabízí poslední z nástrojů z obr. 5 Úkol : podle obrázků vytvořte návrh na emblem školního almanachu. Na vyobrazeních je pouze návrh cesty k hotové grafice. Uplatněte vlastní fantazii; vaše vyobrazení může být zejména barevnější. V serii vyobrazení používáme rutin popsaných v tomto skriptu. Obr. 23 Obr. 24 Stránka 7

8 Obr. 25 Obr. 26 Obr. 27 Obr. 28 Obr. 29 Obr. 30 Stránka 8

9 III. Kreslení úseček a křivek praktická cvičení Nakreslete v ručním režimu klikatou čáru a pokuste se ( záleží na kvalitě myši ) napsat jednoduchý text. Znázorněný námět na tuto práci naleznete na obrázku 31. Obr. 31 Obr. 32 Nakreslete hladkou křivku v Bezierově režimu, k jemné editaci křivky použijte také nástroje guma. Viz obrázek 32. IV. Obdélníky, čtverce, elipsy a kružnice Úrava pracovní plochy pro zpřesnění orientace doporučuji z menu Zobrazit vybrat položku Pravítka a Mřížky viz obr.33. Podle obrázku 34 si vyzkoušejte tvorbu čtverců a kružnic (při aktivním nástroji elipsa či obdélních držte CTRL) a otestujte si možnost vrstvení pravé tlačítko na objekt + následná volba Zařadit. Držíme-li klávesu Shift, kreslíme objekt od středu, držíme-li klávesu CTRL+Shift kreslí se objekt 1:1 (čtverec, kružnice) a od středu. Obr. 33 Obr. 34 Modifikace elips a kružnic pomocí mechanického zadávání souřadnic Do panelu viz obrázek 35 lze zadávat souřadnice mechanicky z klávesnice. Šipky v obrázku označují místa, v nichž provádíme editaci souřadnic a míru natočení aktuálního objektu. Stránka 9

10 x-ové a y-onové souřadnice určující umístění objektu x-ové a y-onové souřadnice určující rozměry objektu na pracovní ploše Velikost pracovní plochy Míra natočení objektu Obr. 35 Výseče a kruhové oblouky Kruhové výseče a oblouky lze vytvářet pomocí aktivizace tlačítka s ikonou výseče a stiskem tlačítka oblouku ( obé viz obrázek 36) můžeme zvolené položky snadno modifikovat. výseč oblouk V. Pracujeme s textem Obr. 36 Texty se v prostředí CorelDRAW dělí na dva druhy: řetězcový a odstavcový. Odstavcový text je omezený ve formátovacích schopnostech, lze připodobnit k textu, který používáme v sazebním programu. Naopak řetězcový text představuje pro CorelDRAW zdroj velkého množství editačních možností. Stránka 10

11 a) Tvoříme textový objekt Kliknutím nastavíme pozici kurzoru Obr. 37 Nástroj pro psaní textu Obr. 38 V místě blikajícího kurzoru bude psán náš umělecký text. Podle obrázku 37 si lze ještě nastavit vhodný font a velikost písma. Dilčí výsledek naší práce se může např. podobat situaci na obr. 38. Klávesovou zkratkou CTRL+T vyvoláme příkaz Formátovat text z menu Text. Kliknutím na barevnou škálu po pravé straně obrázku zvolíme potřebnou barvu textu. Text musí být při této operaci zvolen jako aktuální část pracovní plochy pomocí nástroje Výběr. Napsaný text lze však upravit i jinak než monotónní barevnou výplní. Z nástroje Výplň zvolíme nyní položku Vzorová výplň. Obr. 39 Obr. 40 Výběrem dialogového okna Vzorová výplň je možné aktuální text upravit např. viz obr. 40 Vyzkoušejte si možnosti tohoto příkazu volbou různých variant z panelu vzorová výplň. b) Odstavcový text slouží k tvorbě rozsáhlých odstavcových bloků. Není umísťován na stránku volně, ale vléván do rámečku. V prostředí CorelDRAW je rámeček obvyklým objektem, s nímž je možno otáčet, zešikmovat, zvětšovat, atp. Na takto vložený text klade CorelDRAW spíše jen informativní omezení. V každé serii může být maximálně odstavců, přičemž v souboru může být zřetězených rámů a v každém odstavci může být maximálně znaků. To je však opravdu jen teoretický limit, protože tak objemnou knihu ještě nikdo nenapsal. Stránka 11

12 Zadávání řetězcového textu Řetězcový text se zadává zdvojením nástroje Text a vložením na místo, kde se budoucí text bude nacházet. Konkrétní příklad požití: V prostředí MS WORD napíšeme text ( obr. 41) Text vkopírujeme do schránky (např. CTRL+C) Uzavřeme MS WORD, přepneme se zpět do programu CorelDRAW Zvolíme nástroj Text a ukážeme na prázdné místo na obrazovce Nyní obsah schránky převedeme (např. CTRL+V) do pracovní plochy CorelDRAW Výsledek ukazuje obrázek 42. Obr. 41 Obr. 42 Pomocí devíti nástrojů můžeme s vloženým textem nyní manipulovat jako s celkem. Pomocí devátého nástroje středový bod můžeme upravený celek přemísťovat po pracovní ploše. Výsledek naší práce může po ověření si možností prostředí CorelDRAW vypadat např. podle obrázků např. jako vyobrazení 49. Obr. 43 přidáváme perspektivu Obr. 44 volba možnosti Upravit text Stránka 12

13 Obr. 45 okno Úpravy textu Obr. 46 Podtrhujeme nadpis, zbytek textu kurzíva Obr. 47 Uspořádání Vzhled stránky - Na šířku následuje pootočení textu Obr. 48 přes text vkládáme spirálu Nástrojem Výběr nyní oznacíme text na pracovní ploše. Přes rutinu Text Upravit text se dostaneme do prostředí znímého z obrázků Zde text škrtnutím myši označíne a zmenšíme na velikost 16. Následuje vyjmutí do schránky pomocí CTRL+X. Stiskneme OK, text zdánlivě zmizí (uložen ve schránce) a CorelDRAW nás vrací na pracovní plochu, kde zůstává pouze spirála. Nástrojem Výběr označíme spirálu jako Obr. 49 aktuální objekt. Dalším krokem je rutina Text Přizpůsobit osnově. Ve spirále se rozbliká textový kurzor. Následuje vložení textu ze schránky CTRL+V. Obrázek 49 ukazuje možný výsledek našich úprav. Stránka 13

14 c) Co dál s textem? Vícestránkový dokument Nástrojem Výbět označíme spirálu a smažeme ji. Zůstane pouze text dříve navedený na spirálu jako na vodící linku. Nyní můžeme kliknout na nástroj Text, dálepak kliknout myší na konec věty psané do spirály a dvojhmatem CTRL + Shift + HOME označit celý text v CORELu jako blok. Označený text nám ukazuje obrázek 50. Obr. 50 Obr. 51 Běžnou rutinou Úpravy Kopírovat provedenou v CORELu a Úpravy Vložit provedenou např. v Poznámkovém bloku překopírujeme vybraný text zpět do textového editoru. Zde můžeme dalším kopírováním tento text rozmnožit natolik, aby zaplnil asi tři stránky viz obr. 51. Tak jsme získali zdroj textu, který uložíme např. jako Komenský.txt. Text citát Jana Ámose Komenského jsme rozkopírovali na např. 13 kopií. Předpoládej me, že z nich nyní vytvoříme vísetránkový dokument v prostředí CORELu. Corel skutečně umožňuje vysázet knihu, nebo časopis. Všechna potřebná data drží v jednom souboru. COREL tedy musí umět provázat. text mezi jednotlivými stranami text tedy musí být schopen se plynule přelévat z jedné strínky na druhou. Tvorba vícestránkového textového dokumentu 1. Vytvoříme více prázdných stránek v dokumentu, který máme otevřen 2. Uspořádání Vložit stránku objeví se dialogový panel viz obr Zvolíme např. 4 stránky budoucího vícestránkového dokumentu. Nastavení zvolme za stranu 1. Po stisku OK se stránky zobrazí na budovaném dokumentu. Stiskem kláves Page Up a Page Down můžeme mezi jednotlivými stránkami tvořeného vícestránkového dokumentu přeskakovat. Obr. 52 Nyní můžeme chtít v takto vytvořených stránkách importovat předem vytvořený text. Nejdříve určíme jeho vlastnosti. 4. Zvolme nástroj Text a v prvním pruhu nástrojů pod menu vidíme styl Default Artistic Text. Zvolme v něm bezpatkové písmo Arial CE velikosti 12 bodů. Při každé změně Stránka 14

15 stylu je nám nabídnut Řetězcový text, který změníme na Odstavcový text a stiskneme OK. 5. Je známo, že soubor KOMENSKY.RTF je uložen na známém místě na našem pevném disku. Otevřeme tedy menu Soubor a zadejme příkaz Importovat. Nezapomeňme, že Komenský.rtf napsaný a uložený ve editoru WORD musí být nejen uložen doporučuji formát RTF - ale především nesmí zůstat načten jiným prostředím (samotným WORDem). 6. Na pracovní ploše se pro obsluhu myší zpřístupní tvorba rámečku do něhož se po vytvoření rámečku naimportuje soubor KOMENSKY.RTF, který se přeleje i na další stránky souboru. Úkol: Nejprve vyhledejte, pak zkopírujte do Vašeho adresáře a poté načtěte prostředí CORELDRW soubor WIN.INI tak, aby pokryl několik stránek. Řešení: 1. Soubor WIN.INI, který nalezneme v C:\WINDOWS, překopírujeme do vlastního adresáře Obr Otevřeme CORELDRW jako novou grafiku a zvolíme import souboru WIN.INI viz obr. 54. Obr V prostředí CORELDRW určíme velikost rámu, do kterého bude soubor WIN.INI načten. 4. Vytvoří se kupř. 6 stránkový dokument obsahující rozsáhlou textovou informaci. Stránka 15

16 VI. Modifikace znaků Napišme si nápis do prostředí CORELDRW. Ihned první pruh nástrojů přístupný pod menu se nazývá Panel vlastností. Jeho viditelnost je vázána na stisknutí nástroje TEXT (označení A ) ve svislém menu nástrojů. Roletky v Panelu vlastností určují viz obrázek: styl písma, font písma, velikost písma, T=tučné, K= kurzíva, P= podtržené písmo Obr. 55 Obr. 56 Nyní podle obr. 56 zaktivizujeme nástroj Tvar ( druhý nástroj shora ve svislé sadě nástrojů umístěné defaultově vlevo)tvořítko umožní posouvat jednostlivé části textu interaktivně po ploše. Změn docílíme tak, že vlečeme jednostlivé znaky za jim příslušející uzly. Úkol: Vytvořme řetězcový text ve dvou řádcích. Použijme libovolný text libovolné velikosti. Příklad takového textu je na obr. 57. Nástrojem Lupa zvětšeme obraz tak, aby zaplnil celou obrazovku. Obr. 57 Obr. 58 Potom aktivujme nástroj Tvar. Jím text pootočme a následně rozptylme po pracovní ploše. Výsledek tohoto cvičného úkolu je zřejmý z obrázku 58. Držením klávesy CTRL a kurzorových šipek 4,6,8,2 lze měnit také velikost aktuálních písmen vybraného nápisu. Obrázek 59 nám ukazuje situaci, kdy odstavcový text můžeme posouvat pomocí nástrojů táhel - umístěných pod editovaným odstavcem. Text, s nímž manipulujeme, pak může snadno vystoupit i z původního rámečku. Stránka 16

17 Nástroje pro manipulaci s textem Obr. 59 Cvičení : 1. Zopakujme si duplikování objektů vytvořte v prostředí CORELDRV vlajku USA. Pozn. počet červených pruhů = 6, pruhování začíná a končí bílým pruhem. 2. Vytvořte vlajku České republiky ( pozn. nejprve klín pomocí polygonu) VII. Efekty a práce s barvami Obálky Menu Efekty obálka, nebo dvojhmat CTRL+F7 zkouška efektu čočka na obdélníku + použít. Obr. 60 Nástroj čočka a některé jeho vlastnosti Obr. 61 Obr Nástroj kontura Napíšeme text označíme ho výběrovým nástrojem. Obr. 63 CTRL+F7 plovoucí roletka Přidat novou kolem textového objektu se vytvoří obálka s obálkou lze manipulovat viz obr. 63 Stránka 17

18 Perspektiva a její přidávání k objektům Efekt perspektivy používáme s citem, a mírně. Tento efekt umožňuje dodat objektu zdání hloubky a působím, jako by se přibližoval k pozorovateli nebo vzdaloval od pozorovatele. Provádí se příkazem Přidat perspektivu z menu Efekty. 1. V novém výkresu vytvořte nástrojem Text nápis PERSPEKTIVA 2. Efekty- Přidat perspektivu se sítí úprava textu Obr. 64 Tvarové a barevné přechody Tento efekt přijímá v zadání dva objekty zcela odlišného charakteru a podle určitého algoritmu vytvoří přechodovou řadu mezi nimi. Oba objekty mohou být tvarově libovolně odlišné. Je možné vytvořit přechod např. mezi kružnicí a čtvercem, také však mezi dvěma textovými řetězci. Dalším rozšířením možností je příležitost zadat křivku, po níž bude transformace mezi zvolenými objekty probíhat.. Plynulost přechodu může uživatel regulovat zadáním počtu přechodových kroků. Efekt je dostupný a řiditelný v plovoucí roletce Vytvořit přechod, kterou lze vyvolat v nabídce Efekty, nebo dvojhmatem CTRL+B. Plovoucí roletka má čtyři záložky. Definují počet kroků obr. 65, urychlit objekty obr. 66, barevný přechod obr. 67 a mapování uzlů obr. 68, jejich mapování. Pro běžnou potřebu je nejpodstatnější definování způsobu přechodu mezi objekty. Při stisknutém tlačítku počet kroků se nastavuje počet kroků pře- Stránka 18

19 Obr. 65 Obr. 66 Obr. 67 Obr. 68 chodu mezi dvěma tvary. Přechod si předvedeme na následujícím příkladu : 1. Nakreslete do pravé části stránky protáhlý obdélník. 2. Zhruba do středu stránky nakresleme (nástroj elipsa+ctrl) kružnici. 3. Označme výběrovým nástrojem obdélník a nastavte mu zelenou barvu výplně. 4. Kružnici obdobným postupem vyplňme modrou barvou 5. Kliknutím na jedenáctý nástroj shora vyvoláme (viz obr. 73 na str. 20) nástroj na interaktivní přechod. 6. Výběrovým nástrojem označme oba objekty ( buďto přes Shift, nebo ohraničit) 7. V plovoucí roletce nastavme např. 6 kroků a klepněme Použít. 8. Tažením shora dolů od jednoho objektu k druhému dosáhneme přechodového efektu. Výsledek by se měl shodovat s obr. 69 v tomto skriptu: Obr. 69 Obr. 70 Změnu barevného přechodu nám ukáže obr. 70 Barva lze lokálně odblokovat a opět zobrazit dvojhmatem Shift+F9. Jde o aktivaci zapnutí výplně či obrysu. Z různých možností směru výběru barev uvidíme i způsob, jakým CorelDraw zadanou úlohu řeší. V dalším cvičení doporučuji vlastní experiment, který situaci ozřejmí i v detailech, které jsou patrny z obrázků. Stránka 19

20 Rotování při přechodu mezi objekty Často lze dosáhnout silnějšího účinku efetu přechod nastavením rotace objektů při jejich transformaci. Při zadání kladného čísla se rotace děje ve směru hodinových ručiček, zadáním záporného čísla pak v opačném směru. Způsob rotace lze ovlivnit i zátržítkem Smyčka. Rozdíl je patrný z obr. 71 a 72. Na obr. 71 je zvolena kladná rotace bez smyčky, na obr. 72 záporná rotace s aktivní smyčkou. Objekt hvězda doporučuji (zlepší se jeho viditelnost při rotaci) opatřit světlým obrysem. K podrobnějšímu ozřejmení popsaných funkcí i zde doporučuji Obr.71 Obr. 72 individuální experiment s vytvořenou grafikou. Nastane-li námi nepožadovaný efekt, snadno jej vrátíme do předchozí podoby použitím rutiny Úpravy Zpět viz obrázek 73. Obr. 73 Stránka 20

21 Vyvolání nástroje pro přechod z lišty viz 5. bod postupu na str. 18 Obr. 74 Obr. 75 Zdravím své studenty není toho mnoho, ale je to provás Stránka 21

22 Obsah: I. COREL DRAW úvodní seznámení s programem... 2 II. Začínáme s tvorbou první grafické aplikace... 3 III. Kreslení úseček a křivek praktická cvičení... 9 IV. Obdélníky, čtverce, elipsy a kružnice... 9 V. Pracujeme s textem VI. Modifikace znaků VII. Efekty a práce s barvami Stránka 22