COREL DRAW SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI Pomocný text pro výuku výpočetní techniky. Dr. Pavel Kovář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "COREL DRAW SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI 1266. Pomocný text pro výuku výpočetní techniky. Dr. Pavel Kovář"

Transkript

1 SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI 1266 COREL DRAW Pomocný text pro výuku výpočetní techniky Dr. Pavel Kovář 2009 S O Š O T R O K O V I C E, T. B A T I O T R O K O V I C E,

2 I. COREL DRAW úvodní seznámení s programem Při startu grafického programu COREL DRAW se uživateli nabídne první rozhodovací okno, ve kterém se rozhodne pro způsob další práce. Tlačítko Nová grafika nás přivede k práci se zcela čistou pracovní plochou, kde budeme tvořit novou grafickou aplikaci. Tlačítko Otevřít poslední umožní pokračovat v naposledy rozpracovaném grafickém projektu. Tlačítko Otevřít grafiku umožní uživateli pracovat s vybranou grafikou, která je uložena v uživateli definované složce. Tuto složku lze z úvodního okna snadno načíst viz obr. 2. Tlačítko Šablona nám umožňuje sestavit grafickou aplikaci stavebnicovým způsobem z výrobcem nastavených šablon, které je však nutno po primární instalaci zpravidla ze zdrojového CD Obr.1 přiinstalovat. Obrázek 3 ukazuje vzhled otevřeného okna dialogu šablon. CorelTUTOR je tlačítko, které přivede uživatele začátečníka k velmi praktické elektronické učebnici, která mu umožní seznámení se se základy tohoto grafického prostředí. Obrázek č.4 ukazuje vzhled okna elektronické učebnice. Poslední nabízené tlačítko tlačítko Co je nového? v úvodní obrazovce programu je určeno uživateli, který již pracoval v prostředí CORELu a chce se seznámit toliko s novinkami, které nová verze programu přináší. V instalaci, s níž pracujeme v tomto skriptu, nebyla uvedená část programu přeložena do čekého jazyka, a tudíž je určena toliko uživateli, který je schopen studia v angličtině. Poslední ze serie úvodních vyobrazení obrázek 5 nám ukazuje, jak vypadá otevřené okno Co je nového?. Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Stránka 2

3 II. Začínáme s tvorbou první grafické aplikace Obr. 5 Nástroje nejdostupnější prvky pro obsluhu CorelDRAW Obrázek 5 nám ukazuje nejčastěji používané nástroje, které při práci s CorelDRAW používáme. 1. Výběrový nástroj CorelDraw pracuje s částmi obrázku jako s celistvými objekty. Výběrový nástroj s nimi pracuje jako ruka. Umožňuje objekty uchopit, přesunout Jde o výchozí nástroj ke každé editační činnosti. Nástroj je-li zvolen jiný z nástrojů lze zvolit také pomocí mezerníku. 2. Tvar vybrané objekty ukazují své uzly, které je tímto nástrojem možno editovat. Celá sada nástrojů obsahuje celkem čtyři součásti. Vlastní nástroj Tvar a dálepak nástroje nůž, jehož použití si vyzkoušíme podle obrázku 6 a nástroj guma, jehož použití je patrno z obrázku 7. Gumovaný objekt je však třeba označit. Stránka 3

4 Obr. 6 nástroj nůž užití k ořezávání objektů Obr. 7 požití nástroje guma Obr. 8 nástroj volné transformace Obr. 9 nástroj čtverec úkol nástrojem obdélník vytvořte podle obr. 9 příslušný obrazec. Poté s něj pomocí nástroje Tvar vytvořte obrazec podobný televizní obrazovce. Pro duplikování objektů vyskytujících se v obrázku několikrát použijte dvojhmatu CTRL + D. Odzkoušejte si uložení obrázku do zvolené složky a pak uložení nepatrné změny obrázku pod názvem VERZE1.CDR. Možnou podobou obrázku se můžeme inspirovat na vyobrazení č. 10. Obr. 10 Stránka 4

5 3. Lupa zoomovací nástroj doplněný ve vysouvací nabídce nástrojem pracička, který je určen k posouvání celé pracovní plochy vlevo, vpravo, nahoru i dolů. 4. Pero se v další nabídce rozpadá na pět samostatných nástrojů. Hraje roli tužky viz obr. 11. Sousední nástroj představuje tzv. Bezierův režim Import souboru do grafiky. Soubor import Obr. 11 Obr Obdélník nástroj umožňuje kreslit obdélníky a čtverce prázdné i vyplněné 6. Elipsa nástroj kreslí elipsy i kružnice prázdné i vyplněné, kreslí také výseče z kružnic a elips. 7. Polygon trojjediný nástroj umožňující kreslit mřížky, mnohoúhleníky a mhohocípé hvězdy a spirály. viz ukázkový obrázek č Text - Nástroj pro zadávání textových objektů převoditelných na křivky 9. Interaktivní vyplnění nástroj, který definuje vše, co se týká vyplnění objektů.viz obrázek Interaktivní průhlednost Editační nástroj umožní nastavit průsvitnost a průhlednost objektů použito na obr. 13, 14. Obr. 13 Obr.14 Stránka 5

6 - klikneme na místo v grafice, kam má být import vložen. Jeho umístění je možné volit z nabídky vyvolané stiskem pravého tlačítka. Výsledek úpravy spatříme na obr. 14. Obr. 15 Obr Interaktivní obálka - soubor pěti nástrojů pro další úpravu objektu. Obrázek 15 ukazuje úpravu obálky importované fotografie. Obr. 16 předvádí použití nástroje interaktivního přechodu. Posloužil nám pětiúhelník v levém horním rohu, pod který jsme nechali zobrazit elipsu. Obrázek 17 předvádí dokončení přechodu pětiúhelníku v elipsu. - Obr. 17 Obr. 18 Další obrázek obr. 18 předvádí použití nástroje interaktivní deformace. Na obr. 19 deformujeme objekt obdélníku, který vysuneme. Obrázek 20 ukazuje použití nástroje interaktivní stín na elipse vytvořené v levé polovině grafiky. Obr. 19 Obr. 20 Stránka 6

7 12. Obrys - editační nástroj, který umožňuje veškeré úpravy obrysů vybraných objektů. Ukázkou použití se zabývá vyobrazení 21. Zvětšujeme tloušťku obrysové čáry objektu vpravo nahoře. Obr. 21 Obr Výplň - Obr. 22 ukazuje na obdélníku v horní části grafiky možnost plynule se měnící výplně, kterou nabízí poslední z nástrojů z obr. 5 Úkol : podle obrázků vytvořte návrh na emblem školního almanachu. Na vyobrazeních je pouze návrh cesty k hotové grafice. Uplatněte vlastní fantazii; vaše vyobrazení může být zejména barevnější. V serii vyobrazení používáme rutin popsaných v tomto skriptu. Obr. 23 Obr. 24 Stránka 7

8 Obr. 25 Obr. 26 Obr. 27 Obr. 28 Obr. 29 Obr. 30 Stránka 8

9 III. Kreslení úseček a křivek praktická cvičení Nakreslete v ručním režimu klikatou čáru a pokuste se ( záleží na kvalitě myši ) napsat jednoduchý text. Znázorněný námět na tuto práci naleznete na obrázku 31. Obr. 31 Obr. 32 Nakreslete hladkou křivku v Bezierově režimu, k jemné editaci křivky použijte také nástroje guma. Viz obrázek 32. IV. Obdélníky, čtverce, elipsy a kružnice Úrava pracovní plochy pro zpřesnění orientace doporučuji z menu Zobrazit vybrat položku Pravítka a Mřížky viz obr.33. Podle obrázku 34 si vyzkoušejte tvorbu čtverců a kružnic (při aktivním nástroji elipsa či obdélních držte CTRL) a otestujte si možnost vrstvení pravé tlačítko na objekt + následná volba Zařadit. Držíme-li klávesu Shift, kreslíme objekt od středu, držíme-li klávesu CTRL+Shift kreslí se objekt 1:1 (čtverec, kružnice) a od středu. Obr. 33 Obr. 34 Modifikace elips a kružnic pomocí mechanického zadávání souřadnic Do panelu viz obrázek 35 lze zadávat souřadnice mechanicky z klávesnice. Šipky v obrázku označují místa, v nichž provádíme editaci souřadnic a míru natočení aktuálního objektu. Stránka 9

10 x-ové a y-onové souřadnice určující umístění objektu x-ové a y-onové souřadnice určující rozměry objektu na pracovní ploše Velikost pracovní plochy Míra natočení objektu Obr. 35 Výseče a kruhové oblouky Kruhové výseče a oblouky lze vytvářet pomocí aktivizace tlačítka s ikonou výseče a stiskem tlačítka oblouku ( obé viz obrázek 36) můžeme zvolené položky snadno modifikovat. výseč oblouk V. Pracujeme s textem Obr. 36 Texty se v prostředí CorelDRAW dělí na dva druhy: řetězcový a odstavcový. Odstavcový text je omezený ve formátovacích schopnostech, lze připodobnit k textu, který používáme v sazebním programu. Naopak řetězcový text představuje pro CorelDRAW zdroj velkého množství editačních možností. Stránka 10

11 a) Tvoříme textový objekt Kliknutím nastavíme pozici kurzoru Obr. 37 Nástroj pro psaní textu Obr. 38 V místě blikajícího kurzoru bude psán náš umělecký text. Podle obrázku 37 si lze ještě nastavit vhodný font a velikost písma. Dilčí výsledek naší práce se může např. podobat situaci na obr. 38. Klávesovou zkratkou CTRL+T vyvoláme příkaz Formátovat text z menu Text. Kliknutím na barevnou škálu po pravé straně obrázku zvolíme potřebnou barvu textu. Text musí být při této operaci zvolen jako aktuální část pracovní plochy pomocí nástroje Výběr. Napsaný text lze však upravit i jinak než monotónní barevnou výplní. Z nástroje Výplň zvolíme nyní položku Vzorová výplň. Obr. 39 Obr. 40 Výběrem dialogového okna Vzorová výplň je možné aktuální text upravit např. viz obr. 40 Vyzkoušejte si možnosti tohoto příkazu volbou různých variant z panelu vzorová výplň. b) Odstavcový text slouží k tvorbě rozsáhlých odstavcových bloků. Není umísťován na stránku volně, ale vléván do rámečku. V prostředí CorelDRAW je rámeček obvyklým objektem, s nímž je možno otáčet, zešikmovat, zvětšovat, atp. Na takto vložený text klade CorelDRAW spíše jen informativní omezení. V každé serii může být maximálně odstavců, přičemž v souboru může být zřetězených rámů a v každém odstavci může být maximálně znaků. To je však opravdu jen teoretický limit, protože tak objemnou knihu ještě nikdo nenapsal. Stránka 11

12 Zadávání řetězcového textu Řetězcový text se zadává zdvojením nástroje Text a vložením na místo, kde se budoucí text bude nacházet. Konkrétní příklad požití: V prostředí MS WORD napíšeme text ( obr. 41) Text vkopírujeme do schránky (např. CTRL+C) Uzavřeme MS WORD, přepneme se zpět do programu CorelDRAW Zvolíme nástroj Text a ukážeme na prázdné místo na obrazovce Nyní obsah schránky převedeme (např. CTRL+V) do pracovní plochy CorelDRAW Výsledek ukazuje obrázek 42. Obr. 41 Obr. 42 Pomocí devíti nástrojů můžeme s vloženým textem nyní manipulovat jako s celkem. Pomocí devátého nástroje středový bod můžeme upravený celek přemísťovat po pracovní ploše. Výsledek naší práce může po ověření si možností prostředí CorelDRAW vypadat např. podle obrázků např. jako vyobrazení 49. Obr. 43 přidáváme perspektivu Obr. 44 volba možnosti Upravit text Stránka 12

13 Obr. 45 okno Úpravy textu Obr. 46 Podtrhujeme nadpis, zbytek textu kurzíva Obr. 47 Uspořádání Vzhled stránky - Na šířku následuje pootočení textu Obr. 48 přes text vkládáme spirálu Nástrojem Výběr nyní oznacíme text na pracovní ploše. Přes rutinu Text Upravit text se dostaneme do prostředí znímého z obrázků Zde text škrtnutím myši označíne a zmenšíme na velikost 16. Následuje vyjmutí do schránky pomocí CTRL+X. Stiskneme OK, text zdánlivě zmizí (uložen ve schránce) a CorelDRAW nás vrací na pracovní plochu, kde zůstává pouze spirála. Nástrojem Výběr označíme spirálu jako Obr. 49 aktuální objekt. Dalším krokem je rutina Text Přizpůsobit osnově. Ve spirále se rozbliká textový kurzor. Následuje vložení textu ze schránky CTRL+V. Obrázek 49 ukazuje možný výsledek našich úprav. Stránka 13

14 c) Co dál s textem? Vícestránkový dokument Nástrojem Výbět označíme spirálu a smažeme ji. Zůstane pouze text dříve navedený na spirálu jako na vodící linku. Nyní můžeme kliknout na nástroj Text, dálepak kliknout myší na konec věty psané do spirály a dvojhmatem CTRL + Shift + HOME označit celý text v CORELu jako blok. Označený text nám ukazuje obrázek 50. Obr. 50 Obr. 51 Běžnou rutinou Úpravy Kopírovat provedenou v CORELu a Úpravy Vložit provedenou např. v Poznámkovém bloku překopírujeme vybraný text zpět do textového editoru. Zde můžeme dalším kopírováním tento text rozmnožit natolik, aby zaplnil asi tři stránky viz obr. 51. Tak jsme získali zdroj textu, který uložíme např. jako Komenský.txt. Text citát Jana Ámose Komenského jsme rozkopírovali na např. 13 kopií. Předpoládej me, že z nich nyní vytvoříme vísetránkový dokument v prostředí CORELu. Corel skutečně umožňuje vysázet knihu, nebo časopis. Všechna potřebná data drží v jednom souboru. COREL tedy musí umět provázat. text mezi jednotlivými stranami text tedy musí být schopen se plynule přelévat z jedné strínky na druhou. Tvorba vícestránkového textového dokumentu 1. Vytvoříme více prázdných stránek v dokumentu, který máme otevřen 2. Uspořádání Vložit stránku objeví se dialogový panel viz obr Zvolíme např. 4 stránky budoucího vícestránkového dokumentu. Nastavení zvolme za stranu 1. Po stisku OK se stránky zobrazí na budovaném dokumentu. Stiskem kláves Page Up a Page Down můžeme mezi jednotlivými stránkami tvořeného vícestránkového dokumentu přeskakovat. Obr. 52 Nyní můžeme chtít v takto vytvořených stránkách importovat předem vytvořený text. Nejdříve určíme jeho vlastnosti. 4. Zvolme nástroj Text a v prvním pruhu nástrojů pod menu vidíme styl Default Artistic Text. Zvolme v něm bezpatkové písmo Arial CE velikosti 12 bodů. Při každé změně Stránka 14

15 stylu je nám nabídnut Řetězcový text, který změníme na Odstavcový text a stiskneme OK. 5. Je známo, že soubor KOMENSKY.RTF je uložen na známém místě na našem pevném disku. Otevřeme tedy menu Soubor a zadejme příkaz Importovat. Nezapomeňme, že Komenský.rtf napsaný a uložený ve editoru WORD musí být nejen uložen doporučuji formát RTF - ale především nesmí zůstat načten jiným prostředím (samotným WORDem). 6. Na pracovní ploše se pro obsluhu myší zpřístupní tvorba rámečku do něhož se po vytvoření rámečku naimportuje soubor KOMENSKY.RTF, který se přeleje i na další stránky souboru. Úkol: Nejprve vyhledejte, pak zkopírujte do Vašeho adresáře a poté načtěte prostředí CORELDRW soubor WIN.INI tak, aby pokryl několik stránek. Řešení: 1. Soubor WIN.INI, který nalezneme v C:\WINDOWS, překopírujeme do vlastního adresáře Obr Otevřeme CORELDRW jako novou grafiku a zvolíme import souboru WIN.INI viz obr. 54. Obr V prostředí CORELDRW určíme velikost rámu, do kterého bude soubor WIN.INI načten. 4. Vytvoří se kupř. 6 stránkový dokument obsahující rozsáhlou textovou informaci. Stránka 15

16 VI. Modifikace znaků Napišme si nápis do prostředí CORELDRW. Ihned první pruh nástrojů přístupný pod menu se nazývá Panel vlastností. Jeho viditelnost je vázána na stisknutí nástroje TEXT (označení A ) ve svislém menu nástrojů. Roletky v Panelu vlastností určují viz obrázek: styl písma, font písma, velikost písma, T=tučné, K= kurzíva, P= podtržené písmo Obr. 55 Obr. 56 Nyní podle obr. 56 zaktivizujeme nástroj Tvar ( druhý nástroj shora ve svislé sadě nástrojů umístěné defaultově vlevo)tvořítko umožní posouvat jednostlivé části textu interaktivně po ploše. Změn docílíme tak, že vlečeme jednostlivé znaky za jim příslušející uzly. Úkol: Vytvořme řetězcový text ve dvou řádcích. Použijme libovolný text libovolné velikosti. Příklad takového textu je na obr. 57. Nástrojem Lupa zvětšeme obraz tak, aby zaplnil celou obrazovku. Obr. 57 Obr. 58 Potom aktivujme nástroj Tvar. Jím text pootočme a následně rozptylme po pracovní ploše. Výsledek tohoto cvičného úkolu je zřejmý z obrázku 58. Držením klávesy CTRL a kurzorových šipek 4,6,8,2 lze měnit také velikost aktuálních písmen vybraného nápisu. Obrázek 59 nám ukazuje situaci, kdy odstavcový text můžeme posouvat pomocí nástrojů táhel - umístěných pod editovaným odstavcem. Text, s nímž manipulujeme, pak může snadno vystoupit i z původního rámečku. Stránka 16

17 Nástroje pro manipulaci s textem Obr. 59 Cvičení : 1. Zopakujme si duplikování objektů vytvořte v prostředí CORELDRV vlajku USA. Pozn. počet červených pruhů = 6, pruhování začíná a končí bílým pruhem. 2. Vytvořte vlajku České republiky ( pozn. nejprve klín pomocí polygonu) VII. Efekty a práce s barvami Obálky Menu Efekty obálka, nebo dvojhmat CTRL+F7 zkouška efektu čočka na obdélníku + použít. Obr. 60 Nástroj čočka a některé jeho vlastnosti Obr. 61 Obr Nástroj kontura Napíšeme text označíme ho výběrovým nástrojem. Obr. 63 CTRL+F7 plovoucí roletka Přidat novou kolem textového objektu se vytvoří obálka s obálkou lze manipulovat viz obr. 63 Stránka 17

18 Perspektiva a její přidávání k objektům Efekt perspektivy používáme s citem, a mírně. Tento efekt umožňuje dodat objektu zdání hloubky a působím, jako by se přibližoval k pozorovateli nebo vzdaloval od pozorovatele. Provádí se příkazem Přidat perspektivu z menu Efekty. 1. V novém výkresu vytvořte nástrojem Text nápis PERSPEKTIVA 2. Efekty- Přidat perspektivu se sítí úprava textu Obr. 64 Tvarové a barevné přechody Tento efekt přijímá v zadání dva objekty zcela odlišného charakteru a podle určitého algoritmu vytvoří přechodovou řadu mezi nimi. Oba objekty mohou být tvarově libovolně odlišné. Je možné vytvořit přechod např. mezi kružnicí a čtvercem, také však mezi dvěma textovými řetězci. Dalším rozšířením možností je příležitost zadat křivku, po níž bude transformace mezi zvolenými objekty probíhat.. Plynulost přechodu může uživatel regulovat zadáním počtu přechodových kroků. Efekt je dostupný a řiditelný v plovoucí roletce Vytvořit přechod, kterou lze vyvolat v nabídce Efekty, nebo dvojhmatem CTRL+B. Plovoucí roletka má čtyři záložky. Definují počet kroků obr. 65, urychlit objekty obr. 66, barevný přechod obr. 67 a mapování uzlů obr. 68, jejich mapování. Pro běžnou potřebu je nejpodstatnější definování způsobu přechodu mezi objekty. Při stisknutém tlačítku počet kroků se nastavuje počet kroků pře- Stránka 18

19 Obr. 65 Obr. 66 Obr. 67 Obr. 68 chodu mezi dvěma tvary. Přechod si předvedeme na následujícím příkladu : 1. Nakreslete do pravé části stránky protáhlý obdélník. 2. Zhruba do středu stránky nakresleme (nástroj elipsa+ctrl) kružnici. 3. Označme výběrovým nástrojem obdélník a nastavte mu zelenou barvu výplně. 4. Kružnici obdobným postupem vyplňme modrou barvou 5. Kliknutím na jedenáctý nástroj shora vyvoláme (viz obr. 73 na str. 20) nástroj na interaktivní přechod. 6. Výběrovým nástrojem označme oba objekty ( buďto přes Shift, nebo ohraničit) 7. V plovoucí roletce nastavme např. 6 kroků a klepněme Použít. 8. Tažením shora dolů od jednoho objektu k druhému dosáhneme přechodového efektu. Výsledek by se měl shodovat s obr. 69 v tomto skriptu: Obr. 69 Obr. 70 Změnu barevného přechodu nám ukáže obr. 70 Barva lze lokálně odblokovat a opět zobrazit dvojhmatem Shift+F9. Jde o aktivaci zapnutí výplně či obrysu. Z různých možností směru výběru barev uvidíme i způsob, jakým CorelDraw zadanou úlohu řeší. V dalším cvičení doporučuji vlastní experiment, který situaci ozřejmí i v detailech, které jsou patrny z obrázků. Stránka 19

20 Rotování při přechodu mezi objekty Často lze dosáhnout silnějšího účinku efetu přechod nastavením rotace objektů při jejich transformaci. Při zadání kladného čísla se rotace děje ve směru hodinových ručiček, zadáním záporného čísla pak v opačném směru. Způsob rotace lze ovlivnit i zátržítkem Smyčka. Rozdíl je patrný z obr. 71 a 72. Na obr. 71 je zvolena kladná rotace bez smyčky, na obr. 72 záporná rotace s aktivní smyčkou. Objekt hvězda doporučuji (zlepší se jeho viditelnost při rotaci) opatřit světlým obrysem. K podrobnějšímu ozřejmení popsaných funkcí i zde doporučuji Obr.71 Obr. 72 individuální experiment s vytvořenou grafikou. Nastane-li námi nepožadovaný efekt, snadno jej vrátíme do předchozí podoby použitím rutiny Úpravy Zpět viz obrázek 73. Obr. 73 Stránka 20

21 Vyvolání nástroje pro přechod z lišty viz 5. bod postupu na str. 18 Obr. 74 Obr. 75 Zdravím své studenty není toho mnoho, ale je to provás Stránka 21

22 Obsah: I. COREL DRAW úvodní seznámení s programem... 2 II. Začínáme s tvorbou první grafické aplikace... 3 III. Kreslení úseček a křivek praktická cvičení... 9 IV. Obdélníky, čtverce, elipsy a kružnice... 9 V. Pracujeme s textem VI. Modifikace znaků VII. Efekty a práce s barvami Stránka 22

DUM 03 téma: Tvary - objekty

DUM 03 téma: Tvary - objekty DUM 03 téma: Tvary - objekty ze sady: 1 tematický okruh sady: Vektorová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

František Hudek. leden Informační a komunikační technologie ZONER Práce s textem. Tvorba a editace odstavcového a uměleckého textu.

František Hudek. leden Informační a komunikační technologie ZONER Práce s textem. Tvorba a editace odstavcového a uměleckého textu. VY_32_INOVACE_FH19_Z Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek leden 2013 9.

Více

Kreslení úseček a křivek

Kreslení úseček a křivek Adobe Illustrator Kreslení úseček a křivek Volná kresba od ruky o Tužka (N) - stisknutím levého tlačítka pohybujte po výkrese o Úkol: zkuste si nakreslit čáru, označit ji a smazat Kreslení úseček o Nástroj

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ Kopírování jednoho prvku je častá činnost v mnoha editorech. Vícenásobné kopírování znamená opakování jednoho prvku v

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Lenka Bednaříková SEZNÁMENÍ S OKNEM APLIKACE Panel nabídek Panel nástrojů Panel vlastností Ukotvitelné panely Okno nástrojů Paleta barev Okno obrázku Stavový řádek

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

CORELDRAW SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková

CORELDRAW SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková CORELDRAW SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Lenka Bednaříková SEZNÁMENÍ S OKNEM APLIKACE Panel nabídek Panel nástrojů Panel vlastností Ukotvitelné panely Okno nástrojů Paleta barev Okno kresby Pravítko Stavový řádek

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů Seznámení Corel Draw Okno programu Objeví se po spuštění, většinou je připraven nový, prázdný dokument, obvyklá velikost A4. Pamatujme, že na běžném monitoru se stránka zobrazí menší, takže při tisku budou

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Práce s plátnem. Vrácení se o krok zpět CTRL+Z Vrácení se o krok vpřed SHIFT+CTRL+Z Duplikace objektu CTRL+D

Práce s plátnem. Vrácení se o krok zpět CTRL+Z Vrácení se o krok vpřed SHIFT+CTRL+Z Duplikace objektu CTRL+D INKSCAPE - Základy Tato prezentace se vám bude snažit přiblížit základy práce s vektorovou grafikou, v našem případě v programu Inkscape. Ukážeme si navigaci na plátně, práci s objekty, výplní, seskupováním

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

INFORMATIKA PRO ZŠ. Ing. Veronika Šolcová

INFORMATIKA PRO ZŠ. Ing. Veronika Šolcová INFORMATIKA PRO ZŠ 2 Ing. Veronika Šolcová 6. 7. 2016 1 Anotace: 1. Nástroje I 2. Ukládání dokumentu 3. Otevírání dokumentu 4. Nový dokument 5. Nástroje II 6. Nástroje III 7. Kopírování 8. Mazání 9. Text

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy

Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy Tomáš Kmínek Projekt CZ.1.07/1.1.32/01.0013 je spolufinancován

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Interaktivní tabule SMART Notebook

Interaktivní tabule SMART Notebook Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 Interaktivní tabule

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILEJŠÍ ČINNOSTI

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILEJŠÍ ČINNOSTI POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILEJŠÍ ČINNOSTI MALOVÁNÍ HODIN Naším úkolem bude namalovat nástěnné hodiny. VODÍCÍ LINKY Vodící linky umožňují přesné umístění kreslených objektů. Není nutné

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Vektorová grafika. Návod do cvičení z Informatiky pro ekonomy I

Vektorová grafika. Návod do cvičení z Informatiky pro ekonomy I 1 Práce ve vektorovém editoru 1.1 Principy vektorového obrazu Vektorová grafika Návod do cvičení z Informatiky pro ekonomy I Vektorový obraz je reprezentován pomocí geometrických prvků (úsečky, křivky,

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007 MS Word je textový editor (program pro tvorbu a editaci textových dokumentů). Ve verzi 2007 došlo k zásadní změně v grafickém prostředí a tedy i ovládání programu. Základní ovládací prvky aplikace: RÁM

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 15. 1. Spuštění programu... 17. 2. Pracovní prostředí... 19. 3. Vytvoření a otevření dokumentu... 21. 4. Kreslení objektů...

Obsah. Obsah. Úvod... 15. 1. Spuštění programu... 17. 2. Pracovní prostředí... 19. 3. Vytvoření a otevření dokumentu... 21. 4. Kreslení objektů... CORELDRAW 12 5 Úvod... 15 1. Spuštění programu... 17 1.1 Obnovení výchozích hodnot...17 2. Pracovní prostředí... 19 3. Vytvoření a otevření dokumentu... 21 3.1 Vytvoření nového dokumentu...21 3.2 Otevření

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Zoner Callisto. text. tabulky

Zoner Callisto. text. tabulky Středa 30. listopadu Zoner Callisto vektorový kreslící program, grafická informace je ukládána ve formě matematického zápisu Panel základních nástrojů text tabulky vkládání obrázků výběr a editace objektů

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 24.8.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

SMART Notebook verze Aug

SMART Notebook verze Aug SMART Notebook verze 10.6.219.2 Aug 5 2010 Pořadové číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3007 Šablona č.: III/2 Datum vytvoření: 11.10.2012 Pro ročník: 7. Vzdělávací obor předmět: Informatika Klíčová slova:

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit odkazy ke strojním součástem, plochám, dílům, sestavám, a práci

Více

Téma: Práce se základními objekty, výplní a obrysem

Téma: Práce se základními objekty, výplní a obrysem Téma: Práce se základními objekty, výplní a obrysem Vypracovala: Ing. Jana Wasserbauerová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Cíl:

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

František Hudek. duben 2013

František Hudek. duben 2013 VY_32_INOVACE_FH11_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro možnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006 MALOVÁNÍ aplikace,

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 02. Písmo, fonty, formátování textu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu Autor Vyučovací předmět Cílová skupina Klíčová slova Anotace

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Systém Inkscape.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Systém Inkscape. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Systém Inkscape semestrální práce Martin Hanzl Pavel Filípek Editor: Radka Junová V Praze

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Základní ovládání a práce s programem CorelDraw 11

Základní ovládání a práce s programem CorelDraw 11 2. Základní ovládání a práce s programem CorelDraw 11 Základní informace Program Corel Draw je produktem kanadské společnosti Corel corporation a je jedním z mnoha programů které při zakoupení balíku Corel

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 5 7 U k á z k a k n i h

Více

Kreslení 2D technické dokumentace. AutoCAD styl textu. Ing. Richard Strnka, 2012

Kreslení 2D technické dokumentace. AutoCAD styl textu. Ing. Richard Strnka, 2012 Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD styl textu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Psaní textu Výklad: Většina vlastností textu je řízena textovým stylem, který nastavuje výchozí písmo a jiné parametry,

Více

Informatika 6. ročník/9. Malování IV

Informatika 6. ročník/9. Malování IV Malování IV Text v obrázku Malování je program určený pro malování. Pro psaní textů existují jiné, mnohem lepší programy. I v Malování máme možnost určitým způsobem vložit text. Důležité je uvědomit si,

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

DUM 02 téma: Corel - křivky

DUM 02 téma: Corel - křivky DUM 02 téma: Corel - křivky ze sady: 1 tematický okruh sady: Vektorová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku Vytvoření nového obrázku a jeho uložení MALUJEME v MALOVÁNÍ Po otevření programu se automaticky otevře i čistá bílá plocha, na které budeme malovat. Velikost této kreslící čtvrtky si můžeme libovolně změnit.

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul SITUACE

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul SITUACE Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Vkládání dalších objektů

Vkládání dalších objektů Vkládání dalších objektů Do textu v aplikaci Word, můžeme vkládat další objekty. Jedním z takových objektů je tabulka, o které jsme si už něco ukázali. Dalšími jsou obrázky, kliparty, grafy a kreslené

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 27.10.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výkresu sestavy

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 1 Obsah 1 OBSAH... 1 2 ÚVOD... 1 3 OTEVŘENÍ PREZENTACE MICROSOFT POWERPOINT 2013... 2 4 ULOŽENÍ DOKUMENTU... 3 5 FORMÁT PROJEKTU... 4

Více

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Jazykové nástroje se nachází na pásu karet Revize. Obrázek 1 - Pás karet Revize Nastavení jazyka Nastavení jazyka,

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Posadíte se na určené místo v počítačové učebně, kde již předtím správce zkoušky spustil určený internetový prohlížeč s IP adresou zkouškového serveru.

Více

Střední vzdělání gymnaziální vzdělání

Střední vzdělání gymnaziální vzdělání Vyoral VY_32_INOVACE_IVT_GRAF1 Tematická oblast - počítačová grafika Program Gimp Otevření obrázku Žák si po osvojení teoretické lekce procvičí otevírání obrázků v různých režimech, pohyby s nimi po pracovní

Více

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Manuál na tvorbu kartografického výstupu 1. Aplikace po startu 2. Přiblížení na zájmovou oblast www.omapy.cz 3. Přepnutí mód aplikace na editaci www.omapy.cz

Více

František Hudek. červen ročník

František Hudek. červen ročník VY_32_INOVACE_FH18_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červen 2013

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu Autor Vyučovací předmět Cílová skupina Klíčová slova Anotace

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Tvorba a editace textu v dokumentu

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Tvorba a editace textu v dokumentu Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 1.4 WORD - psaní a úpravy textu I. Tematická oblast

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více