katalog nabídky vzdělávacích programů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "katalog nabídky vzdělávacích programů"

Transkript

1 katalog nabídky vzdělávacích programů

2 Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publkace, jejímž vydáním jsme završl více než čtyřletou prác na řešení projektu UNIV 2 KRAJE. Cílem tohoto projektu bylo a je proměnt s využtím evropské a státní dotace české školy v centra celožvotního vzdělávání a umožnt jm využít kapacty př očekávaném poklesu počtu žáků. Zároveň s dal projekt za cíl poslovat v krajích chybějící řemesla, jako jsou zámečníc, svářeč, ale veškeré stavební profese, kvalfkovaná obsluha pro lnky moderních výrobních závodů apod. K tomu, abychom se tomuto cíl přblížl, bylo zapotřebí zcela změnt myšlení pedagogckého sboru ve školách. Prvním akcem projektu pro vybraný lektorský tým byly hned v úvodní fáz semnáře pedagogckého projektování a semnáře karérového poradenství, dále se pedagogové učl vzdělávat dospělé, zdokonall se ve vytváření vzdělávacích programů v marketngu. Na 325 zapojených školách ve všech krajích České republky byla s využtím nových znalostí a dovedností vytvořena bezmála tsícovka programů dalšího vzdělávání velm pestré oborové struktury, z nchž téměř polovna byla plotně ověřena s prvním účastníky. Prmárním cílem vytváření vzdělávacích programů UNIV 2 KRAJE je pomoc ldem díky dalšímu vzdělávání nacházet uplatnění na trhu práce.

3 Celkem 78 programů bylo vytvořeno v oboru stavebnctví, 59 se týkalo zemědělství, 45 obchodu, 40 výuky jazyků, 36 podnkání a řízení apod. Oborová struktura programů je ovšem samozřejmě jná např. na průmyslovém Ostravsku, kde domnují programy z oblast strojírenství a stavebnctví, zatímco např. Vysočna více preferovala programy pro obory technckého zaměření a řemesel, služeb, zemědělství, lesnctví č zahradnctví. K tomu, abyste se v nabídce vzdělávacích programů vytvořených školam v projektu UNIV 2 KRAJE lépe zorentoval, Vám poslouží právě tato publkace. Přej s, abyste v ní nalezl dostatek nformací pro Vaše profesní soukromé potřeby a aby zároveň posloužla školám jako prostředek pro jejch marketngovou čnnost. PhDr. Jana Bydžovská projekt UNIV 2 KRAJE

4 Obsah: Jhočeský kraj 5 Jhomoravský kraj 37 Karlovarský kraj 73 Královéhradecký kraj 89 Lberecký kraj 113 Moravskoslezský kraj 129 Olomoucký kraj 167 Pardubcký kraj 195 Plzeňský kraj 221 Středočeský kraj 259 Ústecký kraj 293 kraj Vysočna 323 Zlínský kraj

5 jhočeský kraj Písek Strakonce Mlevsko Tábor Sezmovo Ústí Volyně Vmperk Prachatce Hluboká nad Vltavou Lšov České Budějovce Velešín Jndřchův Hradec Třeboň České Velence Dačce Přehled škol: SOŠ veternární, mechanzační a zahradncká 6 a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovce Střední škola obchodní, České Budějovce, Husova 9 7 SŠ a VOŠ cestovního ruchu, České Budějovce 8 SŠ obchodu, služeb a podnkání a VOŠ, České Budějovce 9 Střední škola polytechncká, České Budějovce, Nerudova VOŠ, SPŠ automoblní a techncká, České Budějovce 11 SŠ, České Velence 12 SŠ techncká a obchodní, Dačce 13 SOŠ elektrotechncká, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou SOŠ a SOU Jndřchův Hradec SOU, Lšov SOŠ a SOU Mlevsko 18 SPŠ a VOŠ, Písek 19 VOŠ lesncká a Střední lesncká škola Bedřcha Schwarzenberga Písek 20 SOŠ a SOU, Písek 21 VOŠ socální a Střední pedagogcká škola Prachatce Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezmovo Ústí, Budějovcká 421 VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonce 26 VOŠ a Střední zemědělská škola, Tábor SPŠ strojní a stavební Tábor 29 SŠ rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň 30 OA, SOŠ a SOU Třeboň 31 SOŠ strojní a elektrotechncká, Velešín 32 Střední škola, Vmperk 33 VOŠ a Střední průmyslová škola, Volyně Zkratky: OA = Obchodní akademe, SŠ = Střední škola, SOŠ = Střední odborná škola, sou = Střední odborné učlště, SPŠ = Střední průmyslová škola, VOŠ = Vyšší odborná škola jhočeský kraj - 5 -

6 SOŠ veternární, mechanzační a zahradncká a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovce české budějovce jhočeský kraj adresa: Rudolfovská 92, České Budějovce kontakt: Mgr. Olga Cahová, , Program č. 1: Anglcký jazyk pro strážníky Městské polce České Budějovce Cílová kvalfkace: Ovládání czího jazyka na jazykové úrovn A2 se zaměřením na specfckou profesní čnnost příslušníků městské polce Pops: Vzdělávací kurz je určen pro strážníky Městské polce. Cílem programu je, aby s absolvent osvojl základní gramatcké jevy, slovní zásobu, která odpovídá vybraným tématům (orentace ve městě, pops cesty na určté místo, komunkace př jednání s cznc, objasnění problému, pomoc př vznklé komplkac, dotazování se a podání vysvětlení a odpovědí). Program je zaměřen především na komunkační stuace, na řešení daných událostí a na procvčování konverzace. Cílem je porozumění slyšeným a také čteným textům a schopnost takto získané nformace z textů reprodukovat a dále předávat. Absolvent budou schopn napsat text kratšího rozsahu (základní nformace o sobě, napsat dops, napsat odpověď na nzerát č odpověď na určtý dotaz cznce). Cílová skupna: Základní znalost odpovídající jazykové úrovn A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, bez zdravotního omezení. Program č. 2: Florstka a květnářství Cílová kvalfkace: Florsta - asstent prodeje, pomocný aranžér florstckých akcí a / nebo majtel květnářství (prodejny květn) Pops: Rekvalfkační kurz zaměřený na praktcké zvládnutí základních vazačských a aranžérských dovedností běžně požadovaných v sít květnářských prodejen. Absolvent kurzu mohou pracovat v prodejnách květn, ve vazárnách smuteční vazby, v zahradních centrech, případně s zřídt vlastní provozovnu nebo poskytovat florstcké aranžérské služby (výstavy, úprava a dekorace nterérů, společenské událost). Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení Program č. 3: Paznehtářský kurz Cílová kvalfkace: Ošetřovatel paznehtů skotu, ovcí a koz Pops: Cílem vzdělávacího programu je umožnt účastníkům osvojt s teoretcké znalost, a to včetně nových poznatků, a vybudovat s základní návyky včetně manuálních dovedností př úpravě paznehtů velkých a malých přežvýkavců. Absolvent kurzu jsou schopn aplkovat získané poznatky do praxe pochopením vzájemných souvslostí mez produkcí, výžvou, způsoby ustájení, pohodou zvířat a nemocem paznehtů. Cílová skupna: Základní znalost veternární prevence, anatome, chovu a výžvy hospodářských zvířat, manuální zručnost. Hodnová dotace:100 Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Jazyková škola. Obory SOŠ: Veternářství; Zahradnctví; Mechanzace a služby - 6 -

7 Střední škola obchodní, České Budějovce, Husova 9 adresa: Husova 9, České Budějovce kontakt: Mgr. Jarmla Benýšková, , Program č. 1: Počítač pro každého Cílová kvalfkace: Základní počítačová gramotnost Pops: Cílem vzdělávacího programu je naučt absolventy pracovat s osobním počítačem a dalším prostředky nformačních a komunkačních technologí, s běžným základním a aplkačním programovým vybavením (textové edtory, tabulkové procesory ), využívat celosvětovou sít Internet, posuzovat rozdílnou věrohodnost různých nformačních zdrojů. Dále se absolvent naučí pracovat s nformacem z různých zdrojů neseným na různých médích (tštěných, elektronckých, audovzuálních), a to s využtím prostředků nformačních a komunkačních technologí, komunkovat elektronckou poštou a využívat další prostředky onlne a off-lne komunkace. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, znalost základních postupů př prác a ovládání PC, bez zdravotního omezení Program č. 2: Manažer prodeje ( H) Cílová kvalfkace: Kompetence v rozsahu PK Manažer prodeje ( H) Pops: Rekvalfkační kurz přpravující na složení zkoušky z PK Manažer prodeje ( H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent kurzu Manažer prodeje přpraví zboží k prodej, vystaví zboží, ovládá technku prodeje zboží různého sortmentu. Poskytne služby souvsející s prodejem zboží - předvede zboží zákazníkov s náležtým odborným výkladem, vystaví potřebné doklady spojené s prodejem, vyřídí reklamac zákazníka. Absolvent je schopen obsluhovat různé pokladní systémy, provádět hotovostní bezhotovostní platby v české jné měně. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení Hodnová dotace: 250 Program č. 3: Průvodce cestovního ruchu ( N) Cílová kvalfkace: Kompetence v rozsahu PK Průvodce cestovního ruchu ( N) Pops: Rekvalfkační kurz přpravující na složení zkoušky z PK Průvodce cestovního ruchu ( N) dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent kurzu Průvodce cestovního ruchu získá znalost a dovednost z odborných dscplín potřebných pro prác průvodce v oblast cestovního ruchu a to: dějn kultury, geografe cestovního ruchu, aktuálního společenského dění, metodky průvodcovské čnnost a psychologe práce průvodce, ekonomky a technky služeb cestovního ruchu. Absolvent bude rovněž jazykově vybaven odbornou termnologí a znalostí reálí pro výkon práce průvodce pro zvolenou jazykovou oblast. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení Hodnová dotace: 250 Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Ekonomka a admnstratva; Podnkání v oborech a odvětvích; Obchod; Gastronome, hotelnctví a tursmus české budějovce jhočeský kraj - 7 -

8 Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovce české budějovce jhočeský kraj adresa: Senovážné náměstí 12, České Budějovce kontakt: Mgr. Zdeňka Erhartová, , Program č. 1: Barsta Cílová kvalfkace: Znalost a dovednost z oblast přípravy kávy Pops: Cílem tohoto vzdělávacího programu je předat jeho absolventům znalost a dovednost v souladu se světovým trendy v barstce. Absolvent se budou zároveň orentovat v základech psychologe, naučí se je používat př jednání s hostem př obsluze a prodej kávy. Budou schopn komunkovat též v německém jazyce. Absolvent získají základní dovednost a znalost z oblast hospodaření barsty a základů marketngu. Program je určen jak pro odborníky v oblast gastronome, tak pro šrokou veřejnost bez předchozího odborného vzdělání. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení Program č. 2: Sommeler ( H) Cílová kvalfkace: Kompetence v rozsahu PK Sommeler ( H) Pops: Rekvalfkační kurz přpravující na složení zkoušky z PK Sommeler ( H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent programu se bude orentovat ve vnařské legslatvě - jak podle oblastí, cukernatost, tak výroby. Získá přehled o pěstování vnné révy v Evropě. Bude se orentovat v etketách jednotlvých zemí ohledně označení apelací. Seznámí se s výrobou sektu a bude znát rozdělení šumvých vín celé Evropy. V rámc třech nepovnných modulů se naučí používat př své prác počítač, získá základní anglckou slovní zásobu z oblast sommelerství a bude využívat marketngové stratege. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, zdravotní průkaz potravnáře Program č. 3: Jak se naučt anglckému jazyku a zdokonalt se v něm Cílová kvalfkace: Rozšíření znalostí v anglckém jazyce Pops: Cílem vzdělávacího programu je předat jeho absolventům znalost a dovednost v souladu se světovým trendy ve výuce anglčtny. Absolvent se zároveň budou orentovat v základech psychologe, osvojí s základy metod soustředění, prác s nformacem, a toto vše se naučí používat př učení anglčtny. Absolvent získají základní znalost a dovednost o možnostech využtí počítače př studu a zdokonalování se v anglckém jazyce. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Cestovní ruch; Hotelnctví; Společné stravování; Gastronome - 8 -

9 Střední škola obchodu, služeb a podnkání a Vyšší odborná škola, České Budějovce adresa: Kněžskodvorská 33/A, České Budějovce kontakt: Mgr. Mroslav Petrovský, , , Program č. 1: S počítačem v každém věku Cílová kvalfkace: Základní počítačová gramotnost Pops: Vzdělávací program S počítačem v každém věku má oslovt zájemce ve věkové skupně 50+ (v produktvním věku) a umožnt jm získat základní dovednost práce s počítačem a programovým vybavením. Absolvent programu se naučí základní čnnost práce s počítačem - jeho ovládání pomocí prvků operačního systému Wndows, běžné operace s textem, vyhledávání na nternetu, elektronckou komunkac, prohlížení a jednoduché upravování dgtálních fotografí, přehrávání hudby a vdea, vytváření prezentací a využtí tabulek pro sestavování výpočtů. Zároveň získá možnost dalšího neformálního vzdělávání prostřednctvím technologí ICT. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení Program č. 2: Management služeb Cílová kvalfkace: Získání č prohloubení odborných ekonomckých znalostí a dovedností (dle charakteru jž dokončeného učebního oboru) Pops: Cílem vzdělávacího programu je přpravt absolventy na založení s vlastního podnku č zdokonalení podnkatelských znalostí a dovedností. V rámc povnných modulů získá absolvent odborný přehled z oblast účetnctví, podnkové ekonomky, managementu a marketngu a personálního řízení. To mu umožní bezpečně podnkat a dodržovat platnou legslatvu. V rámc voltelných modulů může získat kompetence z oblast etky podnkání, nformatky, psychologe prodeje, obchodní korespondence a bankovnctví. Cílová skupna: Mnmálně výuční lst, bez zdravotního omezení Program č. 3: Začínáme podnkat Cílová kvalfkace: Získání odborných ekonomckých znalostí a dovedností, které ulehčí start v podnkání jako OSVČ Pops: Cílem vzdělávacího programu je přpravt občany, kteří se rozhodnou podnkat jako osoby samostatně výdělečně čnné (dále jen OSVČ) na podnkání. Absolvent programu s rozšíří znalost a dovednost spojené s podnkáním a tak se vyhnou případným potížím, které mohou nastat vlvem neznalost legslatvy. Absolvent získá povědomí, jaké jsou jeho povnnost k žvnostenskému a k fnančnímu úřadu, ke zdravotním pojšťovnám, k OSSZ z ttulu OSVČ jako zaměstnavatel. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Informatcké obory; Ekonomka a admnstratva; Podnkání v oborech, odvětvích české budějovce jhočeský kraj - 9 -

10 Střední škola polytechncká, České Budějovce, Nerudova 59 české budějovce jhočeský kraj Program č. 1: Fnanční služby Cílová kvalfkace: Pracovník fnančních služeb Pops: Absolvent programu získá odborné kompetence v oboru Fnanční služby. Témata výuky jsou určena především požadavky na trhu práce s ohledem na rychlý rozvoj společnost především v oblast ekonomky, bankovnctví, fnančního trhu a v oboru nformačních technologí. Cílová skupna: Mnmálně středoškolské vzdělání, bez zdravotního omezení. program č. 2: Komník - Montáž komínů a komínových vložek ( H) Cílová kvalfkace: Kompetence v rozsahu PK Komník - Montáž komínů a komínových vložek ( H) Pops: Rekvalfkační kurz přpravující na složení zkoušky z PK Komník - Montáž komínů a komínových vložek ( H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent programu je schopen samostatně vykonávat stavbu a montáž komínů a kouřovodů, nstalac komínových vložek, drobné opravy komínů a jejch příslušenství. Zjšťuje závady komínů a určuje způsoby jejch odstranění, posuzuje návrhy na stavbu a rekonstrukc komínů a kouřovodů. Ovládá výpočet rozměrů komínů a kouřovodů, výpočet komínového tahu, dále základy zdění, omítání, betonování a šamotování. Po získání příslušné praxe může samostatně podnkat v oboru. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, potvrzení o zdravotní způsoblost od lékaře Hodnová dotace: 150 (+14 voltelné moduly) Program č. 3: Komník - Kontrola a čštění spalnových cest ( H) Cílová kvalfkace: Komník - Kontrola a čštění spalnových cest ( H) Pops: Rekvalfkační kurz přpravující na složení zkoušky z PK Komník - Kontrola a čštění spalnových cest ( H). Absolvent programu je schopen samostatně kontrolovat a udržovat provoz spalnových cest, včetně přpojení, kontroly a údržby spotřebčů palv. Dovede se rozhodovat v odborné oblast, má znalost o používaných materálech a spotřebčích palv, technologích, technckých normách a pravdlech z oblast komínové technky, které dovede využívat ve svém povolání. Dovede kontrolovat průchodnost komínů, čstt komíny, kouřovody a spotřebče včetně tahové, tlakové a kouřové zkoušky. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, potvrzení o zdravotní způsoblost od lékaře Hodnová dotace: 150 adresa: Nerudova 59, České Budějovce kontakt: Ing.Mare Bartyzalová, , , Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Ekologe a ochrana žvotního prostředí; Strojírenství a strojírenská výroba; Stavebnctví; Ekonomka a admnstratva; Podnkání v oborech, odvětvích

11 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automoblní a techncká, České Budějovce adresa: Skuherského 1274/3, České Budějovce kontakt: Bc. Jan Šndelář, , Program č. 1: Automoblová dagnostka oscloskopem Cílová kvalfkace: Dagnostk a elektronk slnčních motorových vozdel Pops: Cílem vzdělávacího programu Automoblová dagnostka oscloskopem je poskytnout absolventům dovednost a návyky potřebné pro měření sérovou a paralelní dagnostkou, kterou mohou využt v provozu opravárenství, provádění oprav, seřzování a dagnostkování, přípravu nových vozdel na provoz, provádění organzačních nebo servsních úkonů ve stanc techncké kontroly a stanc měření emsí, zpracování servsní dokumentace. Absolvent bude schopen komunkovat se spolupracovníky a zákazníky na patřčné odborné úrovn. Cílová skupna: Mnmálně střední odborné vzdělání Hodnová dotace: 280 Program č. 2: Obsluha CNC obráběcích strojů Cílová kvalfkace: Strojní výroba a práce na CNC obráběcích strojích Pops: Cílem kurzu je teoretcká a praktcká příprava pracovníků pro výkon čnnost v oblast obráběcích technologí na CNC obráběcích strojích. Absolvent kurzu získá teoretcké praktcké znalost problematky týkající se obsluhy CNC obráběcích strojů a jejch seřzování a dílenského programování CNC OS v systému Snumerk Semens. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, zdravotní omezení - uchazeč nesmí mít prognostcky závažné poruchy vdění (potvrzení od lékaře) Program č. 3: Techncká dokumentace s počítačovou podporou konstruování Cílová kvalfkace: Konstruktér ve strojírenských frmách s vlastním konstrukčním vývojem a/ nebo v žvnostenské oblast zaměřené na strojírenskou výrobu. Pops: Cílem kurzu je teoretcká a praktcká příprava absolventů pro čnnost v oblast konstrukce a tvorby techncké dokumentace. Absolvent získá teoretcké a praktcké znalost a dovednost v oblast problematky tvorby a konstrukce 3D modelů jako součástí, sestav strojů, výkresů těchto součástí a sestav, anmace a prezentace pohybů strojů, pevnostní a dynamcké analýzy. Cílová skupna: Mnmálně vyučen ve strojírenském oboru nebo praxe ve strojním provozu. Uchazeč nesmí mít závažné vady pohybového ústrojí horních končetn a závažné poruchy vdění (potvrzení od lékaře) Hodnová dotace:100 Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Strojírenství (obráběč kovů, zámečník, nástrojař), Automoblní obory (automechank, autoelektrkář, karosář, autolakýrník, dagnostka motorových vozdel). české budějovce jhočeský kraj

12 Střední škola, České Velence adresa: Revoluční 220, České Velence kontakt: RNDr. Mlena Elsterová, , Program č. 1: Svařování v evropské kvaltě české velence jhočeský kraj Cílová kvalfkace: Svářeč elektrckým obloukem tavící se elektrodou v aktvním plynu, Svářeč elektrckým obloukem obalenou elektrodou, Svářeč kyslíko-acetylenovým plamenem Pops: V rámc kurzu je možnost vybrat s ze tří metod svařování: svařování el. obloukem tavící se elektrodou v aktvním plynu - MAG, ruční svařování el. obloukem obalenou elektrodou - MMA a svařování kyslíko-acetylenovým plamenem. Kompetence, získané absolvováním některé z metod je schopen a oprávněn uplatnt jak v České republce, tak v zemích Evropské une. Absolvent pracuje s ohledem na dodržování BOZP a dokáže posuzovat výsledky své práce na základě autoevaluace. Cílová skupna: Šroká veřejnost Hodnová dotace: 152 Program č. 2: Němčna pro pracovníky v dopravě Cílová kvalfkace: Schopnost odborné komunkace v německém jazyce v oblast dopravy. Pops: Cílem programu je rozšířt znalost německého jazyka v oblast dopravy přepravy, a zlepšt komunkační schopnost se správným použtím gramatky a stylstky a způsobem vyjadřování. Absolvent s rozšíří slovní zásobu včetně základní odborné termnologe a zautomatzují s využívání základních jazykových prostředků př běžné komunkac pracovníků dopravy s cestující veřejností. Absolvent programu tak získají větší sebevědomí během komunkace s německy hovořícím cestujícím a klenty. Cílová skupna: Znalostní úroveň klasfkovaná dle Společného evropského referenčního rámce (SERR) stupněm B1, který v německém prostředí odpovídá certfkátu: Goethe-Zertfkat B1. Bez zdravotního omezení. Hodnová dotace: 150 Program č. 3: Měření a ostření nástrojů Cílová kvalfkace: Pracovník kontroly kvalty a údržby nástrojů Pops: Cílem vzdělávacího programu je přpravt absolventa na provádění běžných dílenských měření ve strojírenské výrobě. Absolvent dokáže měřt a kontrolovat rozměry a tvary součástí a také měřt vzájemnou polohu prvků na součástech. Dále je schopen udržovat, upravovat a kontrolovat výrobní nástroje včetně ostření jednobřtého nástroje. Absolvent pracuje s ohledem na dodržování BOZP a dokáže posuzovat výsledky své práce na základě autoevaluace. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, manuální zručnost a kladný vztah k oborům technckého zaměření. Bez zdravotního omezení. Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Elektrotechnka, telekomunkační a výpočetní technka: Mechank elektrotechnk se zaměřením na slnoproud; Provozní elektrotechnka; Strojírenství a strojírenská výroba: Strojní mechank; Nástrojař Magny Cartech; Provozní technka Doprava a spoje: Management v dopravě - dopravní logstka EU; Operátor provozu a ekonomky dopravy; Komerční pracovník v dopravě; Logstcké a fnanční služby

13 Střední škola techncká a obchodní, Dačce adresa: Strojírenská 304, Dačce kontakt: Ivana Bínová, , Program č. 1: Opravář strojů a zařízení ( H) Cílová kvalfkace: Strojní zámečník, provozní zámečník a montér, mechank opravář, montér točvých strojů, provozní zámečník Pops: Rekvalfkační program přpravující na složení zkoušky z PK Opravář strojů a zařízení ( H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent kurzu získá znalost a dovednost ve sféře výrobní, montážní, opravárenské servsní. Uplatnění absolventa se předpokládá jak ve strojírenství, tak v dalších průmyslových odvětvích. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání. Hodnová dotace: 120 Program č. 2: Aranžérské a dekorační dovednost Cílová kvalfkace: Aranžér a dekoratér v prodejnách s výkladovým prostory určeným k aranžování, v prodejnách nebo provozovnách, které se zabývají přípravou, zpracováním nebo aranžováním květn. Pops: Cílem vzdělávacího programu je naučt účastníky základům aranžování a úpravám výkladových prostor, vytváření sezónních dekorací, estetckým úpravám nterérů a tvorbě florstckých objektů v podobě suchých a žvých vazeb. Absolvováním tohoto programu získá účastník vědomost a dovednost potřebné k vytvoření návrhů a realzací výše uvedených záležtostí. Vzdělávací program vede účastníky k získání a prohloubení znalostí v problematce barev a jejch kombnací, prác s grafckým programy a k orentac v moderních trendech florstky. Dále vede tento program účastníky k formování jejch estetckého cítění a dodržování pravdel bezpečnost a hygeny práce. Cílová skupna: Mnmálně základny vzdělání, bez alergí na rostlny a nátěrové hmoty (potvrzení od lékaře) Program č. 3: Manažer prodeje ( H) Cílová kvalfkace: Rekvalfkační program přpravující na složení zkoušky z PK Manažer prodeje ( H) Pops: Rekvalfkační program přpravující na složení zkoušky z PK Manažer prodeje ( H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Cílem kurzu je aby absolvent získal teoretcké vědomost a praktcké dovednost v oblast řízení provozu obchodně provozní jednotky, vyplňování prodejní dokumentace, nventarzace, obsluhy pokladny, jednání ve styku se zákazníky v souladu s platnou legslatvou a osvojí s základy aranžování zboží. Veškeré vědomost a dovednost budou v souladu s nejnovějším trendy v oblast prodeje zboží. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, podmínky zdravotní způsoblost závsí na sortmentu prodávaného zboží (potvrzení od lékaře) Hodnová dotace: 250 Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Strojírenství a strojírenská výroba ( M/01 Strojírenství; L/01 Mechank seřzovač; L/01 Provozní technka; H/01 Obráběč kovů; H/01 Strojní mechank) Elektrotechnka, telekomunkační a výpočetní technka ( 26-51H/01 Elektrkář) Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů ( H/01 Truhlář) Ekonomka a admnstratva (63-41-M/01 Ekonomka a podnkání) Podnkání v oborech, odvětvích (64-41-L/01 Podnkání) Obchod (66-52-H/01 Aranžér); Osobní a provozní služby (69-51-H/01 Kadeřník) dačce jhočeský kraj

14 Střední odborná škola elektrotechncká, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou adresa: Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou kontakt: Jan Kašpar, , Program č. 1a: Montér kabelových souborů Cílová kvalfkace: Rozšřující kvalfkace v elektrotechnckém oboru Montér kabelových souborů Pops: Základním cílem programu dalšího vzdělávání je naučt absolventy řešt konkrétní praktcké problémy a stuace v oboru kabelových souborů NN a VN s využtím získaných technckých a zejména praktckých dovedností. Absolvent programu je schopen provádět pokládku kabelových souborů NN a VN; spojky a koncovky NN a VN; měření na kabelových souborech NN a VN, dagnostkovat poruchy na kabelových souborech NN a VN a tyto poruchy odstrant. Cílová skupna: Mnmálně střední vzdělání v oboru elektro - vyučen, bez zdravotního omezení Hodnová dotace: 30 Program č. 1b: Základní práce s osobním počítačem hluboká nad vltavou Cílová kvalfkace: Základní počítačová gramotnost, příprava na zkoušku ECDL Pops: Vzdělávací program se odvíjí od myšlenky vychovat nformační společnost, která bude efektvně užívat počítač ve své prác v osobním žvotě. Cílem vzdělávacího programu je aby absolvent dokázal samostatně vytvářet dokumenty, tabulky, prezentace, databáze a dále s nm pracoval. Dalším cílem je, aby absolvent uměl využívat nternet, elektroncky komunkovat se svým okolím př dodržování bezpečnostních zásad. Cílová skupna: Základy vzdělání, základní znalost práce na PC, bez zdravotního omezení Program č. 2: Práce na elektrckých zařízeních Cílová kvalfkace: Pracovník pro práce na elektrckých zařízení NN Pops: Cílem vzdělávacího programu je přpravt absolventa tak, aby byl schopen provádět práce na elektrckých zařízeních, jejch kontrolu a údržbu, měření elektrckých velčn, dagnostku a odstraňování závad, návrh a nstalace jštění pro elektrcké zařízení a práce př přpojování elektrckých zařízení na síť NN. Cílová skupna: Dokončené střední odborné vzdělání a úspěšně vykonaná alespoň jedna profesní zkouška v oboru elektro, bez zdravotního omezení. jhočeský kraj Program č. 3: Odborná způsoblost v elektrotechnce pro absolventy oborů skupny 23 Cílová kvalfkace: Odborná způsoblost v elektrotechnce Pops: Základním cílem vzdělávacího programu je naučt absolventy řešt konkrétní praktcké problémy a stuace v oblast elektrckých zařízení, např. stuace př opravách a montáž elektrckých zařízení a strojů, dále dagnostku závad a její odstranění s využtím získaných teoretckých a zejména praktckých dovedností: kontrolu a údržbu elektrckých přístrojů, měření elektrckých velčn, dagnostku a odstraňování závad, návrh a nstalace jštění pro elektrcké zařízení, práce př přpojování elektrckých zařízení na síť NN, přpojování a montáž elektrckých přístrojů a elektrckých zařízeních

15 Cílová skupna: Mnmálně dokončené střední vzdělání v oboru Mechatronka - vyučen bez zdravotního omezení Hodnová dotace: 140 Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Elektrotechnka a výpočetní technka Střední odborná škola a Střední odborné učlště Jndřchův Hradec adresa: Jáchymova 478/III, Jndřchův Hradec kontakt: Mgr. Karel Chalupa, , Program č. 1: Aplkovaná nformatka aneb základy počítačové gramotnost, psaní a zpracování dokumentů na PC Cílová kvalfkace: Základní počítačová gramotnost. Pops: Cílem vzdělávacího programu je, aby absolvent byl přpraven aplkovat poznatky z nformačních technologí, datových komunkací tak, aby mu pomáhaly př řešení problémů; ovládat klávesnc počítače a vyhotovovat písemnost v patřčné úpravě; zpracovávat jednoduché texty na běžná odborná témata a různé pracovní materály; pracovat s osobním počítačem a dalším prostředky nformačních a komunkačních technologí. Absolvent bude umět př prác využívat běžného specálního programového vybavení, učt se používat nový aplkační software; komunkovat elektronckou poštou a využívat další prostředky komunkace; získávat nformace z otevřených zdrojů (nternetu) a mít přehled o možnostech uplatnění nabytých dovedností. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení Program č. 2: Zedncké stavební práce Cílová kvalfkace: Základní zedncké práce (zdění, betonářské práce, povrchové úpravy zdva, přestavby budov, provádění stropních konstrukcí). Pops: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout absolventům odborné znalost a dovednost v oblast stavebnctví. Absolvent programu bude přpraven provádět základní zedncké práce na pozemních stavbách, pracovní úkoly př výkonu specálních prací na stavbách (zateplování budov, sanace vlhkého zdva, obkladačské práce a výstavba montovaných staveb). Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, potvrzení zdravotní způsoblost od lékaře Hodnová dotace: 250 jndřchův hradec jhočeský kraj

16 jndřchův hradec Program č. 3: Složtá obsluha hostů ( H) Cílová kvalfkace: Absolvent se může uplatnt ve frmách zabývajících se restaurační čnností, je přpraven vykonávat čnnost v odbytovém středsku. Pops: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout absolventům znalost a dovednost v oblast gastronome př stolnčení. Absolvent se budou orentovat ve složtějších čnnostech ve vztahu k hostov. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, platný zdravotní průkaz pro prác v potravnářství Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Nástrojař; Zedník; Klempíř; Elektrkář-slnoproud; Prodavač - smíšené zboží; Kuchař-číšník pro pohostnství Střední odborné učlště, Lšov adresa: Tř. 5. května 3, Lšov kontakt: Mgr. Dalbor Benýšek, , Lbuše Krásná, , Program č. 1a: Výpomoc př přípravě pokrmů ( E) lšov jhočeský kraj Cílová kvalfkace: Po složení zkoušky z PK Výpomoc př přípravě pokrmů ( E) pomocný pracovník v pohostnství Pops: Výpomoc př přípravě pokrmů přpravuje absolventa na výkon zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent bude přpravený na výkon stanoveného okruhu pracovních čnností povolání pracovník v pohostnství a uplatní se v zařízeních poskytujících stravovací služby ve veřejném účelovém stravování v pozc zaměstnance. Vzdělání v oboru směřuje k tomu, aby s absolvent vytvořl žádoucí kompetence pro vykonávání pomocných prací v oblast přípravy pokrmů a nápojů. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, platný zdravotní průkaz pro prác v potravnářství Hodnová dotace: 77 Program č. 1b: Výpomoc př obsluze hostů ( E) Cílová kvalfkace: Po složení zkoušky z PK pomocný pracovník v pohostnství. Pops: Výpomoc př přípravě pokrmů přpravuje absolventa na výkon zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent bude přpravený na výkon stanoveného okruhu pracovních čnností povolání pracovník v pohostnství a uplatní se v zařízeních poskytujících stravovací služby ve veřejném účelovém stravování v pozc zaměstnance. Vzdělání v oboru směřuje k tomu, aby s absolvent vytvořl žádoucí kompetence pro vykonávání pomocných prací v oblast přípravy pokrmů a nápojů. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, platný zdravotní průkaz pro prác v potravnářství Program č. 2: Výroba čalouněných sedadel a opěradel ždlí ( H) Cílová kvalfkace: Kompetence v rozsahu PK Výroba čalouněných sedadel a opěradel ždlí ( H) Pops: Rekvalfkační program přpravující na složení zkoušky z PK Výroba čalouněných sedadel

17 a opěradel ždlí ( H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Program je určen pro uchazeče, kteří se chtějí uplatnt v čalouncké výrobě. Cílem programu je poskytnout uchazečům odborné teoretcké znalost a praktcké dovednost, které jm umožní realzovat odborné práce ve výrobě a renovac čalounckého nábytku a zařízení, rovněž př vytváření dekoratérských prací. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení Hodnová dotace: 160 Program č. 3: Výroba matrací z matracových prefabrkátů ( H) Cílová kvalfkace: Kompetence v rozsahu PK Výroba matrací z matracových prefabrkátů ( H) Pops: Rekvalfkační program přpravující na složení zkoušky z PK Výroba matrací z matracových prefabrkátů ( H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Tento program je určen pro uchazeče, kteří mají zájem se na trhu práce uplatnt jako kompetentní dělníc v čalounckých a truhlářských frmách, popřípadě jako podnkatelské subjekty v rámc obsahové náplně žvnost volné v čnnost Výroba a opravy čalounckých výrobků. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, vhodné pro osoby se sníženou pracovní schopností Hodnová dotace: 120 Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Truhlář, Čalouník, Truhlářská a čalouncká výroba; Stravovací a ubytovací služby (ŠVP: Kuchařské práce); Potravnářská výroba; (ŠVP:Řezncko-uzenářská výroba); Prodavačské práce; Pečovatelské služby jhočeský kraj lšov

18 Střední odborná škola a Střední odborné učlště Mlevsko adresa: Čs. Armády 777, Mlevsko kontakt: Mgr. Dagmar Švárová, , , Program č. 1: Dělník ve strojírenské výrobě ( E) Cílová kvalfkace: Kompetence v rozsahu PK Pomocný pracovník ve strojírenství ( E) Pops: Rekvalfkační program přpravující na složení zkoušky z PK Dělník ve strojírenské výrobě ( E) dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent se naučí používat odbornou termnolog, bude se orentovat ve výrobních postupech a technologcké dokumentac, osvojí s praktcké dovednost př nácvku a procvčování jednotlvých pracovních postupů. Absolvent se bude orentovat ve výrobních postupech a technologcké dokumentac, čte techncké výkresy a pracovní postupy jednotlvých součástí a sestav. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení Program č. 2: Pečovatelské a socální dovednost mlevsko jhočeský kraj Cílová kvalfkace: Pracovník v socálních službách ( 116 zákona č. 108/2006 Sb.) Pops: Vzdělávací program je zaměřen na získání kvalfkace pro výkon povolání pracovníka v socálních službách ( 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb. a 116 zákona č. 108/2006 Sb.). Po úspěšném ukončení kurzu obdrží absolvent osvědčení o odborné způsoblost akredtované MPSV ČR. Absolvent se uplatní jako pracovník socálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních, v terénních službách, př poskytování socální pomoc jak dospělým, tak dětem. Má vědomost a dovednost potřebné pro zajšťování přímé péče a osobní asstence klentům, pro podporu jejch soběstačnost a socální aktvzac. Cílová skupna: Mnmálně základní, zdravotní způsoblost potvrzená lékařem (dle 116, odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb.), bez zdravotního omezení Hodnová dotace: 230 Program č. 3: Příprava pokrmů studené kuchyně ( H) Cílová kvalfkace: Kompetence v rozsahu PK Příprava pokrmů studené kuchyně ( H) Pops: Rekvalfkační program přpravující na složení zkoušky z PK Příprava pokrmů studené kuchyně ( H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent vzdělávacího programu bude používat odbornou termnolog a orentovat se ve výrobním procesu v oblast caterngu a stravovacích služeb. Osvojí s praktcké dovednost př přípravě pokrmů pro běžné slavnostní příležtost. Zvládá použtí veškerých technologckých zařízení a admnstratvu spojenou s výrobou studených pokrmů. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, platný zdravotní průkaz pro prác v potravnářství Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Ekonomka a podnkání; Socální péče - pečovatelská čnnost; Obchodník; Mechank strojů a zařízení; Strojní mechank; Opravář zemědělských strojů; Obráběč kovů; Mechank opravář motorových vozdel; Prodavač; Truhlář; Truhlářské práce; Opravářské práce; Kuchařské práce; Provozní technka; Podnkání

19 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek adresa: Karla Čapka 402, Písek kontakt: Mgr. Mroslav Šroký, , Program č. 1: Projekty nformačních systémů Cílová kvalfkace: Konzultant projektů IS Pops: Absolvent programu získá znalost a schopnost použtí metod návrhu nformačních systémů. Prostupuje všechny kroky návrhu IS a především se orentuje na schopnost prezentace výsledků jednotlvých kroků - po stránce techncké, ekonomcké komunkační (součástí kurzu je modul, který je zaměřen na odborné termíny anglckého nebo německého jazyka). Program poskytuje náhled na softwarové nženýrství a jeho přesah do dalších oborů př návrhu nformačních systémů. Cílová skupna: Mnmálně maturta technckého směru, základní znalost práce na PC, znalost czího jazyka úroveň A2, bez zdravotního omezení Hodnová dotace: 90 Program č. 2: Automatzované a přenosové systémy Cílová kvalfkace: Mechank měřcích, regulačních a automatzačních zařízení (Kód: 2073) Pops: Cílem vzdělávacího programu je přpravt absolventy na používání programovatelných automatů, zabezpečovacích systémů a datových sítí. Obsahem programu jsou prncpy čnnost programovatelných automatů, jejch programování dle evropských standardů a komunkace v rámc datové sítě. Absolvent bude umět používat prvky zabezpečovací technky v aplkacích ochrany osoby, zabezpečení objektu a pracovště. Dále se seznámí se zásadam vybudování datových sítí a zabezpečení všech uvedených technologí prot přepětí. Cílová skupna: Vzdělání mnmálně ukončené maturtou technckého směru (základní znalost elektronky), základní znalost práce na PC. Bez zdravotního omezení. Program č. 3: Získání a prezentace nformace Cílová kvalfkace: Elektronženýr nvestc engneerngu (ID 5128); Samostatný organzační pracovník (ID 5589); Fnanční poradce (ID ); Pracovník vztahů k veřejnost (ID 8518); Ředtel nformačních systémů (ID 30664); ředtel velké a stření organzace (ID 30658) Pops: Absolvent programu získá znalost o sběru dat a seznámí se s problematkou jejch následného zpracování. Cílem programu je seznámt absolventy s oborem prezentace nformace koncovému užvatel - zákazníkov. Absolvent se naučí vytvoření multmedální prezentace (včetně využtí dgtální fotografe) a její efektvní předvedení. Zpracováním a vyhodnocením dat s využtím matematckých a statstckých postupů za využtí počítače dokáží ze souboru dat získat relevantní nformac, kterou dále dokáží zpracovat do souhrnů a grafů. Částí programu je modul prezentace v czím jazyce (anglcké č německém). Cílová skupna: Vzdělání - mnmálně ukončené maturtou technckého směru, základní znalost práce na PC, znalost czího jazyka úroveň A2. Bez zdravotního omezení. Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Informatcké obory; Elektrotechnka, telekomunkační a výpočetní technka písek jhočeský kraj

20 Vyšší odborná škola lesncká a Střední lesncká škola Bedřcha Schwarzenberga Písek adresa: Lesncká 55, Písek kontakt: Ing. Karel Bílek, , , Program č. 1: Zalesňování zemědělských půd a pěstování rychle rostoucích dřevn pro energetcké účely Cílová kvalfkace: Manažer projektu zalesňování zemědělských půd a pěstování rychle rostoucích dřevn pro energetcké účely Pops: Absolvent tohoto programu dalšího vzdělávání je přpraven provádět vypracování projektů, realzovat založení kultury dle plánu, vychovávat založené porosty a plánovat produkc, její sklzeň a využtí. Absolvent je schopen pracovat v pěstební čnnost a je schopen založt hlavové školky, případně plantáž vánočních stromků a rozšířt s tak podnkatelský prostor. Cílová skupna: Základy vzdělání, základy práce na PC. Bez zdravotního omezení. Program č. 2: Údržba městské zeleně Cílová kvalfkace: Specalsta pro údržbu městské zeleně Pops: Absolvent programu získá teoretcké poznatky z oborů bologe, dendrologe a pedologe a bude je aplkovat př zakládání a údržbě zeleně plánovaně po havarjní stuac. Absolvent získá teoretcké poznatky z oborů bologe, dendrologe a pedologe a bude je aplkovat př zakládání a údržbě zeleně plánovaně po havarjní stuac. Absolvent programu se budou moc uplatnt jako podnkatelé (OSVČ) př údržbě městské zeleně a rozšířt s tak svoje podnkatelské aktvty. Budou kvalfkovanou pracovní slou pro městské a obecní úřady pro údržbu jejch zeleně. Absolvent může použít svoje získané znalost a dovednost např. př údržbě zahrádkářských koloní, zámeckých parků, soukromých zahrad aj. Cílová skupna: Mnmálně základní vzdělání, základy práce na PC, bez zdravotního omezení Program č. 3: Posuzování a odhad stáří zvěře, hodnocení trofeje podle CIC písek jhočeský kraj Cílová kvalfkace: Hodnottel trofejí podle CIC Pops: Absolvent vzdělávacího programu s osvojí základní dovednost a znalost zkvaltňování chovu zvěře. Absolvent kurzu získá základy posuzování stáří žvé zvěře. Bude schopen s vytvořt odhad chovnost zvěře a bude umět profesně posoudt trofej podle hodnocení CIC ulovené zvěře. Cílová skupna: Lovecký lístek nebo znalost v oboru zoologe. Bez zdravotního omezení. Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Zemědělství a lesnctví; Ekologe a ochrana žvotního prostředí

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

Hodnocení účinnosti údržby

Hodnocení účinnosti údržby Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Projekt ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! Neváhejte a přihlaste se k vykonání zkoušky odborné způsobilosti a získejte Osvědčení profesní kvalifikace s celostátní platností. Pořádáme

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby Změny v šablonách typových pozic v rámci revize šablon Šablona Obor Typ změny Řádek Předmět změny Autoelektrikář Autoopravárenství Věcná 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury.

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury. www.dtest.cz Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Storno zájezdu Cestovní pojštění Reklamace zájezdu Práva v letecké dopravě Roamng Pomocník na cesty Haló, to je časops dtest? Právě řeším složtý problém

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK OBSAH 4 O společnost 6 Přednost automatckých kotlů TEKLA 8 Hořáky a palva 10 Elektroncké regulátory 12 Šetříme žvotní prostředí 14 16 DUO 18 DUO VERSA 20 BIO COMPACT 22 BIO 24 DUO

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54. Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Adresář obsahuje kontakty na pedagogy, kteří se aktivně podíleli v

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště. Škola se stodvacetiletou tradicí

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště. Škola se stodvacetiletou tradicí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2010 2011 Škola se stodvacetiletou tradicí nabízí: - moderní perspektivní obory - aktuální a prakticky

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ a LESNICTVÍ BZENEC. náměstí Svobody 318, 696 81 BZENEC. www.sosbzenec.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ a LESNICTVÍ BZENEC. náměstí Svobody 318, 696 81 BZENEC. www.sosbzenec.cz STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ a LESNICTVÍ BZENEC náměstí Svobody 318, 696 81 BZENEC www.sosbzenec.cz OBORY VZDĚLÁNÍ: Absolvent se uplatní při výkonu povolání potravinářský technik v potravinářském

Více

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Spolupracujeme se zaměstnavateli? Jak může spolupráce vypadat? Co pro to musíme, můžeme nebo chceme udělat? Je

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce PŘÍLOHA Č. 3 Informační a komunikační technologie Pokrytí předměty, Speciální technologie,, Občanská nauka, Ekonomika, Speciální obsluha,,, Základy podnikání, Fyzika, Chemie, Společenská výchova, Český

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

20 2012 12 we love golf

20 2012 12 we love golf 2012 ROUND 01 BENÁTKY NAD JIZEROU 26.04.2012 Golfový areál Golf Resort Paradse se nachází nedaleko města Benátky nad Jzerou. Hřště celý areál je zasazen do krásné přírody v chráněné krajnné oblast Travny.

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248)

Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248) Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248) Tento projekt je financován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Konference RRLZ LK Podpora celoživotního vzdělávání 16. prosince 2010 Mgr.

Více

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun.

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun. ZPRAVODAJ OBCE DUBNO è í s l o : 0 4 è e r v e n 2 0 1 4 w w w. o b e c d u b n o. c z Slovo starosty Obec Dubno Vážení spoluobčané, tento rok je čtvrtým rokem volebního období a my zastuptelé se ohlížíme,

Více

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015. obor: Aranžér

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015. obor: Aranžér obor: Aranžér 1076 Přijat(a) 1150 Přijat(a) 1104 Přijat(a) 1016 Přijat(a) 1097 Přijat(a) 1122 Přijat(a) 1195 Přijat(a) 1019 Přijat(a) 1181 Přijat(a) 1127 Přijat(a) 1120 Přijat(a) 1220 Přijat(a) 1219 Přijat(a)

Více

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV 2015 VÍTEJTE V MOTOR JIKOV MOTOR JIKOV GROUP je skupina čtyř podniků se strojírenským a slévárenským zaměřením. MOTOR JIKOV Slévárna a.s. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. MOTOR JIKOV Fostron a.s. MOTOR JIKOV

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Adresa: Školní č.p. 76, 36 1 Humpolec IČ: 62 Druh školy: Střední škola Cizí jazyky: AJ, NJ Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 6 32 6 Ubytování: Kč/měs

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Pojdte s námi do pohádky

Pojdte s námi do pohádky Zárí 2007 OBEC PASEKA Pojdte s nám do pohádky Prázdnny jsou v plném proudu,ale materská škola se už prpravuje na príchod nových detí a nového školního roku. Po zhodnocení výchovné práce v mnulém školním

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1. Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1. Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1. Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže!

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Studuj stř íbrný obor VÝPOČ ETNÍ TECHNIKY Seznam studijních oborů VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Školní vzdělávací program 2015 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha

Více

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cenným papíry a) Obchodní frma: CITCO - Fnanční trhy a.s. Právní forma: Akcová společnost Sídlo: Radlcká 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápsu do obchodního

Více

Rekvalifikační kurzy (následný program) ukončené do konce měsíce června 2010

Rekvalifikační kurzy (následný program) ukončené do konce měsíce června 2010 Rekvalifikační kurzy (následný program) ukončené do konce měsíce června 2010 Název rekvalifikace Datum od - do Místo konání IT technologie - technická - AutoCad 2.11. - 23.11.2009 Sezimovo Ústí průkazu

Více

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV Tomáš INSPEKTOR 1, Jří HORÁK 1, Igor IVAN 1, Davd VOJTEK 1, Davd FOJTÍK 2, Pavel ŠVEC 1, Luce ORLÍKOVÁ 1,Pavel BELAJ 1 1

Více

Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího programu je 3 roky : probíhá standardním způsobem od pondělí do pátku podle rozvrhu

Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího programu je 3 roky : probíhá standardním způsobem od pondělí do pátku podle rozvrhu Základní informace Vyšší odborné studium je určeno pro absolventy středních škol. Naše škola umožňuje získat vyšší odborné vzdělání formou denního nebo dálkového studia. Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího

Více

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení Softwarová podpora matematckých metod v ekonomce a řízení Petr Sed a Opava 2013 Hrazeno z prostředků proektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studních oborů se zaměřením na spoluprác s

Více

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s.

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. MUSELI JSME SE HODNĚ UČIT SPOLEČNĚ JSME PŘEKONÁVALI NOVÉ PŘEKÁŽKY DOSÁHLI JSME SPOLEČNÝCH ÚSPĚCHŮ A CÍLŮ 6 ARMATURY Group a.s. 0/0 7/ OBSAH. Profil společnosti,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu

A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu Kvalifikační standard profesní kvalifikace je zákonem č. 179/2006 Sb. definován jako strukturovaný popis odborné způsobilosti fyzické osoby pro řádný výkon

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

PROJEKT OPEN DOOR Profesní jazykové kurzy pro podniky a instituce

PROJEKT OPEN DOOR Profesní jazykové kurzy pro podniky a instituce PROJEKT OPEN DOOR Profesní jazykové kurzy pro podniky a instituce Autor a koordinátor: Grafia, s.r.o., Budilova 4, Plzeň Partneři i projektu Hospodářská komora Plzeň ZČU v Plzni Projekt OPEN DOOR je spolufinancován

Více

.r:», INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí

.r:», INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí Rt.r:», socální ***,MINISTERSTVO KOLSTVf. OPVzdělAvěnl - fond v CR EVROPSKA UNIE MLÁDEžE A TLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost I.. evropský :..*..". INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí Střední škola zemědělská

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál. Z původních dvou

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více