katalog nabídky vzdělávacích programů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "katalog nabídky vzdělávacích programů"

Transkript

1 katalog nabídky vzdělávacích programů

2 Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publkace, jejímž vydáním jsme završl více než čtyřletou prác na řešení projektu UNIV 2 KRAJE. Cílem tohoto projektu bylo a je proměnt s využtím evropské a státní dotace české školy v centra celožvotního vzdělávání a umožnt jm využít kapacty př očekávaném poklesu počtu žáků. Zároveň s dal projekt za cíl poslovat v krajích chybějící řemesla, jako jsou zámečníc, svářeč, ale veškeré stavební profese, kvalfkovaná obsluha pro lnky moderních výrobních závodů apod. K tomu, abychom se tomuto cíl přblížl, bylo zapotřebí zcela změnt myšlení pedagogckého sboru ve školách. Prvním akcem projektu pro vybraný lektorský tým byly hned v úvodní fáz semnáře pedagogckého projektování a semnáře karérového poradenství, dále se pedagogové učl vzdělávat dospělé, zdokonall se ve vytváření vzdělávacích programů v marketngu. Na 325 zapojených školách ve všech krajích České republky byla s využtím nových znalostí a dovedností vytvořena bezmála tsícovka programů dalšího vzdělávání velm pestré oborové struktury, z nchž téměř polovna byla plotně ověřena s prvním účastníky. Prmárním cílem vytváření vzdělávacích programů UNIV 2 KRAJE je pomoc ldem díky dalšímu vzdělávání nacházet uplatnění na trhu práce.

3 Celkem 78 programů bylo vytvořeno v oboru stavebnctví, 59 se týkalo zemědělství, 45 obchodu, 40 výuky jazyků, 36 podnkání a řízení apod. Oborová struktura programů je ovšem samozřejmě jná např. na průmyslovém Ostravsku, kde domnují programy z oblast strojírenství a stavebnctví, zatímco např. Vysočna více preferovala programy pro obory technckého zaměření a řemesel, služeb, zemědělství, lesnctví č zahradnctví. K tomu, abyste se v nabídce vzdělávacích programů vytvořených školam v projektu UNIV 2 KRAJE lépe zorentoval, Vám poslouží právě tato publkace. Přej s, abyste v ní nalezl dostatek nformací pro Vaše profesní soukromé potřeby a aby zároveň posloužla školám jako prostředek pro jejch marketngovou čnnost. PhDr. Jana Bydžovská projekt UNIV 2 KRAJE

4 Obsah: Jhočeský kraj 5 Jhomoravský kraj 37 Karlovarský kraj 73 Královéhradecký kraj 89 Lberecký kraj 113 Moravskoslezský kraj 129 Olomoucký kraj 167 Pardubcký kraj 195 Plzeňský kraj 221 Středočeský kraj 259 Ústecký kraj 293 kraj Vysočna 323 Zlínský kraj

5 jhočeský kraj Písek Strakonce Mlevsko Tábor Sezmovo Ústí Volyně Vmperk Prachatce Hluboká nad Vltavou Lšov České Budějovce Velešín Jndřchův Hradec Třeboň České Velence Dačce Přehled škol: SOŠ veternární, mechanzační a zahradncká 6 a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovce Střední škola obchodní, České Budějovce, Husova 9 7 SŠ a VOŠ cestovního ruchu, České Budějovce 8 SŠ obchodu, služeb a podnkání a VOŠ, České Budějovce 9 Střední škola polytechncká, České Budějovce, Nerudova VOŠ, SPŠ automoblní a techncká, České Budějovce 11 SŠ, České Velence 12 SŠ techncká a obchodní, Dačce 13 SOŠ elektrotechncká, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou SOŠ a SOU Jndřchův Hradec SOU, Lšov SOŠ a SOU Mlevsko 18 SPŠ a VOŠ, Písek 19 VOŠ lesncká a Střední lesncká škola Bedřcha Schwarzenberga Písek 20 SOŠ a SOU, Písek 21 VOŠ socální a Střední pedagogcká škola Prachatce Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezmovo Ústí, Budějovcká 421 VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonce 26 VOŠ a Střední zemědělská škola, Tábor SPŠ strojní a stavební Tábor 29 SŠ rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň 30 OA, SOŠ a SOU Třeboň 31 SOŠ strojní a elektrotechncká, Velešín 32 Střední škola, Vmperk 33 VOŠ a Střední průmyslová škola, Volyně Zkratky: OA = Obchodní akademe, SŠ = Střední škola, SOŠ = Střední odborná škola, sou = Střední odborné učlště, SPŠ = Střední průmyslová škola, VOŠ = Vyšší odborná škola jhočeský kraj - 5 -

6 SOŠ veternární, mechanzační a zahradncká a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovce české budějovce jhočeský kraj adresa: Rudolfovská 92, České Budějovce kontakt: Mgr. Olga Cahová, , Program č. 1: Anglcký jazyk pro strážníky Městské polce České Budějovce Cílová kvalfkace: Ovládání czího jazyka na jazykové úrovn A2 se zaměřením na specfckou profesní čnnost příslušníků městské polce Pops: Vzdělávací kurz je určen pro strážníky Městské polce. Cílem programu je, aby s absolvent osvojl základní gramatcké jevy, slovní zásobu, která odpovídá vybraným tématům (orentace ve městě, pops cesty na určté místo, komunkace př jednání s cznc, objasnění problému, pomoc př vznklé komplkac, dotazování se a podání vysvětlení a odpovědí). Program je zaměřen především na komunkační stuace, na řešení daných událostí a na procvčování konverzace. Cílem je porozumění slyšeným a také čteným textům a schopnost takto získané nformace z textů reprodukovat a dále předávat. Absolvent budou schopn napsat text kratšího rozsahu (základní nformace o sobě, napsat dops, napsat odpověď na nzerát č odpověď na určtý dotaz cznce). Cílová skupna: Základní znalost odpovídající jazykové úrovn A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, bez zdravotního omezení. Program č. 2: Florstka a květnářství Cílová kvalfkace: Florsta - asstent prodeje, pomocný aranžér florstckých akcí a / nebo majtel květnářství (prodejny květn) Pops: Rekvalfkační kurz zaměřený na praktcké zvládnutí základních vazačských a aranžérských dovedností běžně požadovaných v sít květnářských prodejen. Absolvent kurzu mohou pracovat v prodejnách květn, ve vazárnách smuteční vazby, v zahradních centrech, případně s zřídt vlastní provozovnu nebo poskytovat florstcké aranžérské služby (výstavy, úprava a dekorace nterérů, společenské událost). Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení Program č. 3: Paznehtářský kurz Cílová kvalfkace: Ošetřovatel paznehtů skotu, ovcí a koz Pops: Cílem vzdělávacího programu je umožnt účastníkům osvojt s teoretcké znalost, a to včetně nových poznatků, a vybudovat s základní návyky včetně manuálních dovedností př úpravě paznehtů velkých a malých přežvýkavců. Absolvent kurzu jsou schopn aplkovat získané poznatky do praxe pochopením vzájemných souvslostí mez produkcí, výžvou, způsoby ustájení, pohodou zvířat a nemocem paznehtů. Cílová skupna: Základní znalost veternární prevence, anatome, chovu a výžvy hospodářských zvířat, manuální zručnost. Hodnová dotace:100 Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Jazyková škola. Obory SOŠ: Veternářství; Zahradnctví; Mechanzace a služby - 6 -

7 Střední škola obchodní, České Budějovce, Husova 9 adresa: Husova 9, České Budějovce kontakt: Mgr. Jarmla Benýšková, , Program č. 1: Počítač pro každého Cílová kvalfkace: Základní počítačová gramotnost Pops: Cílem vzdělávacího programu je naučt absolventy pracovat s osobním počítačem a dalším prostředky nformačních a komunkačních technologí, s běžným základním a aplkačním programovým vybavením (textové edtory, tabulkové procesory ), využívat celosvětovou sít Internet, posuzovat rozdílnou věrohodnost různých nformačních zdrojů. Dále se absolvent naučí pracovat s nformacem z různých zdrojů neseným na různých médích (tštěných, elektronckých, audovzuálních), a to s využtím prostředků nformačních a komunkačních technologí, komunkovat elektronckou poštou a využívat další prostředky onlne a off-lne komunkace. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, znalost základních postupů př prác a ovládání PC, bez zdravotního omezení Program č. 2: Manažer prodeje ( H) Cílová kvalfkace: Kompetence v rozsahu PK Manažer prodeje ( H) Pops: Rekvalfkační kurz přpravující na složení zkoušky z PK Manažer prodeje ( H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent kurzu Manažer prodeje přpraví zboží k prodej, vystaví zboží, ovládá technku prodeje zboží různého sortmentu. Poskytne služby souvsející s prodejem zboží - předvede zboží zákazníkov s náležtým odborným výkladem, vystaví potřebné doklady spojené s prodejem, vyřídí reklamac zákazníka. Absolvent je schopen obsluhovat různé pokladní systémy, provádět hotovostní bezhotovostní platby v české jné měně. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení Hodnová dotace: 250 Program č. 3: Průvodce cestovního ruchu ( N) Cílová kvalfkace: Kompetence v rozsahu PK Průvodce cestovního ruchu ( N) Pops: Rekvalfkační kurz přpravující na složení zkoušky z PK Průvodce cestovního ruchu ( N) dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent kurzu Průvodce cestovního ruchu získá znalost a dovednost z odborných dscplín potřebných pro prác průvodce v oblast cestovního ruchu a to: dějn kultury, geografe cestovního ruchu, aktuálního společenského dění, metodky průvodcovské čnnost a psychologe práce průvodce, ekonomky a technky služeb cestovního ruchu. Absolvent bude rovněž jazykově vybaven odbornou termnologí a znalostí reálí pro výkon práce průvodce pro zvolenou jazykovou oblast. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení Hodnová dotace: 250 Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Ekonomka a admnstratva; Podnkání v oborech a odvětvích; Obchod; Gastronome, hotelnctví a tursmus české budějovce jhočeský kraj - 7 -

8 Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovce české budějovce jhočeský kraj adresa: Senovážné náměstí 12, České Budějovce kontakt: Mgr. Zdeňka Erhartová, , Program č. 1: Barsta Cílová kvalfkace: Znalost a dovednost z oblast přípravy kávy Pops: Cílem tohoto vzdělávacího programu je předat jeho absolventům znalost a dovednost v souladu se světovým trendy v barstce. Absolvent se budou zároveň orentovat v základech psychologe, naučí se je používat př jednání s hostem př obsluze a prodej kávy. Budou schopn komunkovat též v německém jazyce. Absolvent získají základní dovednost a znalost z oblast hospodaření barsty a základů marketngu. Program je určen jak pro odborníky v oblast gastronome, tak pro šrokou veřejnost bez předchozího odborného vzdělání. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení Program č. 2: Sommeler ( H) Cílová kvalfkace: Kompetence v rozsahu PK Sommeler ( H) Pops: Rekvalfkační kurz přpravující na složení zkoušky z PK Sommeler ( H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent programu se bude orentovat ve vnařské legslatvě - jak podle oblastí, cukernatost, tak výroby. Získá přehled o pěstování vnné révy v Evropě. Bude se orentovat v etketách jednotlvých zemí ohledně označení apelací. Seznámí se s výrobou sektu a bude znát rozdělení šumvých vín celé Evropy. V rámc třech nepovnných modulů se naučí používat př své prác počítač, získá základní anglckou slovní zásobu z oblast sommelerství a bude využívat marketngové stratege. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, zdravotní průkaz potravnáře Program č. 3: Jak se naučt anglckému jazyku a zdokonalt se v něm Cílová kvalfkace: Rozšíření znalostí v anglckém jazyce Pops: Cílem vzdělávacího programu je předat jeho absolventům znalost a dovednost v souladu se světovým trendy ve výuce anglčtny. Absolvent se zároveň budou orentovat v základech psychologe, osvojí s základy metod soustředění, prác s nformacem, a toto vše se naučí používat př učení anglčtny. Absolvent získají základní znalost a dovednost o možnostech využtí počítače př studu a zdokonalování se v anglckém jazyce. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Cestovní ruch; Hotelnctví; Společné stravování; Gastronome - 8 -

9 Střední škola obchodu, služeb a podnkání a Vyšší odborná škola, České Budějovce adresa: Kněžskodvorská 33/A, České Budějovce kontakt: Mgr. Mroslav Petrovský, , , Program č. 1: S počítačem v každém věku Cílová kvalfkace: Základní počítačová gramotnost Pops: Vzdělávací program S počítačem v každém věku má oslovt zájemce ve věkové skupně 50+ (v produktvním věku) a umožnt jm získat základní dovednost práce s počítačem a programovým vybavením. Absolvent programu se naučí základní čnnost práce s počítačem - jeho ovládání pomocí prvků operačního systému Wndows, běžné operace s textem, vyhledávání na nternetu, elektronckou komunkac, prohlížení a jednoduché upravování dgtálních fotografí, přehrávání hudby a vdea, vytváření prezentací a využtí tabulek pro sestavování výpočtů. Zároveň získá možnost dalšího neformálního vzdělávání prostřednctvím technologí ICT. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení Program č. 2: Management služeb Cílová kvalfkace: Získání č prohloubení odborných ekonomckých znalostí a dovedností (dle charakteru jž dokončeného učebního oboru) Pops: Cílem vzdělávacího programu je přpravt absolventy na založení s vlastního podnku č zdokonalení podnkatelských znalostí a dovedností. V rámc povnných modulů získá absolvent odborný přehled z oblast účetnctví, podnkové ekonomky, managementu a marketngu a personálního řízení. To mu umožní bezpečně podnkat a dodržovat platnou legslatvu. V rámc voltelných modulů může získat kompetence z oblast etky podnkání, nformatky, psychologe prodeje, obchodní korespondence a bankovnctví. Cílová skupna: Mnmálně výuční lst, bez zdravotního omezení Program č. 3: Začínáme podnkat Cílová kvalfkace: Získání odborných ekonomckých znalostí a dovedností, které ulehčí start v podnkání jako OSVČ Pops: Cílem vzdělávacího programu je přpravt občany, kteří se rozhodnou podnkat jako osoby samostatně výdělečně čnné (dále jen OSVČ) na podnkání. Absolvent programu s rozšíří znalost a dovednost spojené s podnkáním a tak se vyhnou případným potížím, které mohou nastat vlvem neznalost legslatvy. Absolvent získá povědomí, jaké jsou jeho povnnost k žvnostenskému a k fnančnímu úřadu, ke zdravotním pojšťovnám, k OSSZ z ttulu OSVČ jako zaměstnavatel. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Informatcké obory; Ekonomka a admnstratva; Podnkání v oborech, odvětvích české budějovce jhočeský kraj - 9 -

10 Střední škola polytechncká, České Budějovce, Nerudova 59 české budějovce jhočeský kraj Program č. 1: Fnanční služby Cílová kvalfkace: Pracovník fnančních služeb Pops: Absolvent programu získá odborné kompetence v oboru Fnanční služby. Témata výuky jsou určena především požadavky na trhu práce s ohledem na rychlý rozvoj společnost především v oblast ekonomky, bankovnctví, fnančního trhu a v oboru nformačních technologí. Cílová skupna: Mnmálně středoškolské vzdělání, bez zdravotního omezení. program č. 2: Komník - Montáž komínů a komínových vložek ( H) Cílová kvalfkace: Kompetence v rozsahu PK Komník - Montáž komínů a komínových vložek ( H) Pops: Rekvalfkační kurz přpravující na složení zkoušky z PK Komník - Montáž komínů a komínových vložek ( H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent programu je schopen samostatně vykonávat stavbu a montáž komínů a kouřovodů, nstalac komínových vložek, drobné opravy komínů a jejch příslušenství. Zjšťuje závady komínů a určuje způsoby jejch odstranění, posuzuje návrhy na stavbu a rekonstrukc komínů a kouřovodů. Ovládá výpočet rozměrů komínů a kouřovodů, výpočet komínového tahu, dále základy zdění, omítání, betonování a šamotování. Po získání příslušné praxe může samostatně podnkat v oboru. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, potvrzení o zdravotní způsoblost od lékaře Hodnová dotace: 150 (+14 voltelné moduly) Program č. 3: Komník - Kontrola a čštění spalnových cest ( H) Cílová kvalfkace: Komník - Kontrola a čštění spalnových cest ( H) Pops: Rekvalfkační kurz přpravující na složení zkoušky z PK Komník - Kontrola a čštění spalnových cest ( H). Absolvent programu je schopen samostatně kontrolovat a udržovat provoz spalnových cest, včetně přpojení, kontroly a údržby spotřebčů palv. Dovede se rozhodovat v odborné oblast, má znalost o používaných materálech a spotřebčích palv, technologích, technckých normách a pravdlech z oblast komínové technky, které dovede využívat ve svém povolání. Dovede kontrolovat průchodnost komínů, čstt komíny, kouřovody a spotřebče včetně tahové, tlakové a kouřové zkoušky. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, potvrzení o zdravotní způsoblost od lékaře Hodnová dotace: 150 adresa: Nerudova 59, České Budějovce kontakt: Ing.Mare Bartyzalová, , , Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Ekologe a ochrana žvotního prostředí; Strojírenství a strojírenská výroba; Stavebnctví; Ekonomka a admnstratva; Podnkání v oborech, odvětvích

11 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automoblní a techncká, České Budějovce adresa: Skuherského 1274/3, České Budějovce kontakt: Bc. Jan Šndelář, , Program č. 1: Automoblová dagnostka oscloskopem Cílová kvalfkace: Dagnostk a elektronk slnčních motorových vozdel Pops: Cílem vzdělávacího programu Automoblová dagnostka oscloskopem je poskytnout absolventům dovednost a návyky potřebné pro měření sérovou a paralelní dagnostkou, kterou mohou využt v provozu opravárenství, provádění oprav, seřzování a dagnostkování, přípravu nových vozdel na provoz, provádění organzačních nebo servsních úkonů ve stanc techncké kontroly a stanc měření emsí, zpracování servsní dokumentace. Absolvent bude schopen komunkovat se spolupracovníky a zákazníky na patřčné odborné úrovn. Cílová skupna: Mnmálně střední odborné vzdělání Hodnová dotace: 280 Program č. 2: Obsluha CNC obráběcích strojů Cílová kvalfkace: Strojní výroba a práce na CNC obráběcích strojích Pops: Cílem kurzu je teoretcká a praktcká příprava pracovníků pro výkon čnnost v oblast obráběcích technologí na CNC obráběcích strojích. Absolvent kurzu získá teoretcké praktcké znalost problematky týkající se obsluhy CNC obráběcích strojů a jejch seřzování a dílenského programování CNC OS v systému Snumerk Semens. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, zdravotní omezení - uchazeč nesmí mít prognostcky závažné poruchy vdění (potvrzení od lékaře) Program č. 3: Techncká dokumentace s počítačovou podporou konstruování Cílová kvalfkace: Konstruktér ve strojírenských frmách s vlastním konstrukčním vývojem a/ nebo v žvnostenské oblast zaměřené na strojírenskou výrobu. Pops: Cílem kurzu je teoretcká a praktcká příprava absolventů pro čnnost v oblast konstrukce a tvorby techncké dokumentace. Absolvent získá teoretcké a praktcké znalost a dovednost v oblast problematky tvorby a konstrukce 3D modelů jako součástí, sestav strojů, výkresů těchto součástí a sestav, anmace a prezentace pohybů strojů, pevnostní a dynamcké analýzy. Cílová skupna: Mnmálně vyučen ve strojírenském oboru nebo praxe ve strojním provozu. Uchazeč nesmí mít závažné vady pohybového ústrojí horních končetn a závažné poruchy vdění (potvrzení od lékaře) Hodnová dotace:100 Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Strojírenství (obráběč kovů, zámečník, nástrojař), Automoblní obory (automechank, autoelektrkář, karosář, autolakýrník, dagnostka motorových vozdel). české budějovce jhočeský kraj

12 Střední škola, České Velence adresa: Revoluční 220, České Velence kontakt: RNDr. Mlena Elsterová, , Program č. 1: Svařování v evropské kvaltě české velence jhočeský kraj Cílová kvalfkace: Svářeč elektrckým obloukem tavící se elektrodou v aktvním plynu, Svářeč elektrckým obloukem obalenou elektrodou, Svářeč kyslíko-acetylenovým plamenem Pops: V rámc kurzu je možnost vybrat s ze tří metod svařování: svařování el. obloukem tavící se elektrodou v aktvním plynu - MAG, ruční svařování el. obloukem obalenou elektrodou - MMA a svařování kyslíko-acetylenovým plamenem. Kompetence, získané absolvováním některé z metod je schopen a oprávněn uplatnt jak v České republce, tak v zemích Evropské une. Absolvent pracuje s ohledem na dodržování BOZP a dokáže posuzovat výsledky své práce na základě autoevaluace. Cílová skupna: Šroká veřejnost Hodnová dotace: 152 Program č. 2: Němčna pro pracovníky v dopravě Cílová kvalfkace: Schopnost odborné komunkace v německém jazyce v oblast dopravy. Pops: Cílem programu je rozšířt znalost německého jazyka v oblast dopravy přepravy, a zlepšt komunkační schopnost se správným použtím gramatky a stylstky a způsobem vyjadřování. Absolvent s rozšíří slovní zásobu včetně základní odborné termnologe a zautomatzují s využívání základních jazykových prostředků př běžné komunkac pracovníků dopravy s cestující veřejností. Absolvent programu tak získají větší sebevědomí během komunkace s německy hovořícím cestujícím a klenty. Cílová skupna: Znalostní úroveň klasfkovaná dle Společného evropského referenčního rámce (SERR) stupněm B1, který v německém prostředí odpovídá certfkátu: Goethe-Zertfkat B1. Bez zdravotního omezení. Hodnová dotace: 150 Program č. 3: Měření a ostření nástrojů Cílová kvalfkace: Pracovník kontroly kvalty a údržby nástrojů Pops: Cílem vzdělávacího programu je přpravt absolventa na provádění běžných dílenských měření ve strojírenské výrobě. Absolvent dokáže měřt a kontrolovat rozměry a tvary součástí a také měřt vzájemnou polohu prvků na součástech. Dále je schopen udržovat, upravovat a kontrolovat výrobní nástroje včetně ostření jednobřtého nástroje. Absolvent pracuje s ohledem na dodržování BOZP a dokáže posuzovat výsledky své práce na základě autoevaluace. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, manuální zručnost a kladný vztah k oborům technckého zaměření. Bez zdravotního omezení. Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Elektrotechnka, telekomunkační a výpočetní technka: Mechank elektrotechnk se zaměřením na slnoproud; Provozní elektrotechnka; Strojírenství a strojírenská výroba: Strojní mechank; Nástrojař Magny Cartech; Provozní technka Doprava a spoje: Management v dopravě - dopravní logstka EU; Operátor provozu a ekonomky dopravy; Komerční pracovník v dopravě; Logstcké a fnanční služby

13 Střední škola techncká a obchodní, Dačce adresa: Strojírenská 304, Dačce kontakt: Ivana Bínová, , Program č. 1: Opravář strojů a zařízení ( H) Cílová kvalfkace: Strojní zámečník, provozní zámečník a montér, mechank opravář, montér točvých strojů, provozní zámečník Pops: Rekvalfkační program přpravující na složení zkoušky z PK Opravář strojů a zařízení ( H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent kurzu získá znalost a dovednost ve sféře výrobní, montážní, opravárenské servsní. Uplatnění absolventa se předpokládá jak ve strojírenství, tak v dalších průmyslových odvětvích. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání. Hodnová dotace: 120 Program č. 2: Aranžérské a dekorační dovednost Cílová kvalfkace: Aranžér a dekoratér v prodejnách s výkladovým prostory určeným k aranžování, v prodejnách nebo provozovnách, které se zabývají přípravou, zpracováním nebo aranžováním květn. Pops: Cílem vzdělávacího programu je naučt účastníky základům aranžování a úpravám výkladových prostor, vytváření sezónních dekorací, estetckým úpravám nterérů a tvorbě florstckých objektů v podobě suchých a žvých vazeb. Absolvováním tohoto programu získá účastník vědomost a dovednost potřebné k vytvoření návrhů a realzací výše uvedených záležtostí. Vzdělávací program vede účastníky k získání a prohloubení znalostí v problematce barev a jejch kombnací, prác s grafckým programy a k orentac v moderních trendech florstky. Dále vede tento program účastníky k formování jejch estetckého cítění a dodržování pravdel bezpečnost a hygeny práce. Cílová skupna: Mnmálně základny vzdělání, bez alergí na rostlny a nátěrové hmoty (potvrzení od lékaře) Program č. 3: Manažer prodeje ( H) Cílová kvalfkace: Rekvalfkační program přpravující na složení zkoušky z PK Manažer prodeje ( H) Pops: Rekvalfkační program přpravující na složení zkoušky z PK Manažer prodeje ( H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Cílem kurzu je aby absolvent získal teoretcké vědomost a praktcké dovednost v oblast řízení provozu obchodně provozní jednotky, vyplňování prodejní dokumentace, nventarzace, obsluhy pokladny, jednání ve styku se zákazníky v souladu s platnou legslatvou a osvojí s základy aranžování zboží. Veškeré vědomost a dovednost budou v souladu s nejnovějším trendy v oblast prodeje zboží. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, podmínky zdravotní způsoblost závsí na sortmentu prodávaného zboží (potvrzení od lékaře) Hodnová dotace: 250 Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Strojírenství a strojírenská výroba ( M/01 Strojírenství; L/01 Mechank seřzovač; L/01 Provozní technka; H/01 Obráběč kovů; H/01 Strojní mechank) Elektrotechnka, telekomunkační a výpočetní technka ( 26-51H/01 Elektrkář) Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů ( H/01 Truhlář) Ekonomka a admnstratva (63-41-M/01 Ekonomka a podnkání) Podnkání v oborech, odvětvích (64-41-L/01 Podnkání) Obchod (66-52-H/01 Aranžér); Osobní a provozní služby (69-51-H/01 Kadeřník) dačce jhočeský kraj

14 Střední odborná škola elektrotechncká, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou adresa: Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou kontakt: Jan Kašpar, , Program č. 1a: Montér kabelových souborů Cílová kvalfkace: Rozšřující kvalfkace v elektrotechnckém oboru Montér kabelových souborů Pops: Základním cílem programu dalšího vzdělávání je naučt absolventy řešt konkrétní praktcké problémy a stuace v oboru kabelových souborů NN a VN s využtím získaných technckých a zejména praktckých dovedností. Absolvent programu je schopen provádět pokládku kabelových souborů NN a VN; spojky a koncovky NN a VN; měření na kabelových souborech NN a VN, dagnostkovat poruchy na kabelových souborech NN a VN a tyto poruchy odstrant. Cílová skupna: Mnmálně střední vzdělání v oboru elektro - vyučen, bez zdravotního omezení Hodnová dotace: 30 Program č. 1b: Základní práce s osobním počítačem hluboká nad vltavou Cílová kvalfkace: Základní počítačová gramotnost, příprava na zkoušku ECDL Pops: Vzdělávací program se odvíjí od myšlenky vychovat nformační společnost, která bude efektvně užívat počítač ve své prác v osobním žvotě. Cílem vzdělávacího programu je aby absolvent dokázal samostatně vytvářet dokumenty, tabulky, prezentace, databáze a dále s nm pracoval. Dalším cílem je, aby absolvent uměl využívat nternet, elektroncky komunkovat se svým okolím př dodržování bezpečnostních zásad. Cílová skupna: Základy vzdělání, základní znalost práce na PC, bez zdravotního omezení Program č. 2: Práce na elektrckých zařízeních Cílová kvalfkace: Pracovník pro práce na elektrckých zařízení NN Pops: Cílem vzdělávacího programu je přpravt absolventa tak, aby byl schopen provádět práce na elektrckých zařízeních, jejch kontrolu a údržbu, měření elektrckých velčn, dagnostku a odstraňování závad, návrh a nstalace jštění pro elektrcké zařízení a práce př přpojování elektrckých zařízení na síť NN. Cílová skupna: Dokončené střední odborné vzdělání a úspěšně vykonaná alespoň jedna profesní zkouška v oboru elektro, bez zdravotního omezení. jhočeský kraj Program č. 3: Odborná způsoblost v elektrotechnce pro absolventy oborů skupny 23 Cílová kvalfkace: Odborná způsoblost v elektrotechnce Pops: Základním cílem vzdělávacího programu je naučt absolventy řešt konkrétní praktcké problémy a stuace v oblast elektrckých zařízení, např. stuace př opravách a montáž elektrckých zařízení a strojů, dále dagnostku závad a její odstranění s využtím získaných teoretckých a zejména praktckých dovedností: kontrolu a údržbu elektrckých přístrojů, měření elektrckých velčn, dagnostku a odstraňování závad, návrh a nstalace jštění pro elektrcké zařízení, práce př přpojování elektrckých zařízení na síť NN, přpojování a montáž elektrckých přístrojů a elektrckých zařízeních

15 Cílová skupna: Mnmálně dokončené střední vzdělání v oboru Mechatronka - vyučen bez zdravotního omezení Hodnová dotace: 140 Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Elektrotechnka a výpočetní technka Střední odborná škola a Střední odborné učlště Jndřchův Hradec adresa: Jáchymova 478/III, Jndřchův Hradec kontakt: Mgr. Karel Chalupa, , Program č. 1: Aplkovaná nformatka aneb základy počítačové gramotnost, psaní a zpracování dokumentů na PC Cílová kvalfkace: Základní počítačová gramotnost. Pops: Cílem vzdělávacího programu je, aby absolvent byl přpraven aplkovat poznatky z nformačních technologí, datových komunkací tak, aby mu pomáhaly př řešení problémů; ovládat klávesnc počítače a vyhotovovat písemnost v patřčné úpravě; zpracovávat jednoduché texty na běžná odborná témata a různé pracovní materály; pracovat s osobním počítačem a dalším prostředky nformačních a komunkačních technologí. Absolvent bude umět př prác využívat běžného specálního programového vybavení, učt se používat nový aplkační software; komunkovat elektronckou poštou a využívat další prostředky komunkace; získávat nformace z otevřených zdrojů (nternetu) a mít přehled o možnostech uplatnění nabytých dovedností. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení Program č. 2: Zedncké stavební práce Cílová kvalfkace: Základní zedncké práce (zdění, betonářské práce, povrchové úpravy zdva, přestavby budov, provádění stropních konstrukcí). Pops: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout absolventům odborné znalost a dovednost v oblast stavebnctví. Absolvent programu bude přpraven provádět základní zedncké práce na pozemních stavbách, pracovní úkoly př výkonu specálních prací na stavbách (zateplování budov, sanace vlhkého zdva, obkladačské práce a výstavba montovaných staveb). Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, potvrzení zdravotní způsoblost od lékaře Hodnová dotace: 250 jndřchův hradec jhočeský kraj

16 jndřchův hradec Program č. 3: Složtá obsluha hostů ( H) Cílová kvalfkace: Absolvent se může uplatnt ve frmách zabývajících se restaurační čnností, je přpraven vykonávat čnnost v odbytovém středsku. Pops: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout absolventům znalost a dovednost v oblast gastronome př stolnčení. Absolvent se budou orentovat ve složtějších čnnostech ve vztahu k hostov. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, platný zdravotní průkaz pro prác v potravnářství Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Nástrojař; Zedník; Klempíř; Elektrkář-slnoproud; Prodavač - smíšené zboží; Kuchař-číšník pro pohostnství Střední odborné učlště, Lšov adresa: Tř. 5. května 3, Lšov kontakt: Mgr. Dalbor Benýšek, , Lbuše Krásná, , Program č. 1a: Výpomoc př přípravě pokrmů ( E) lšov jhočeský kraj Cílová kvalfkace: Po složení zkoušky z PK Výpomoc př přípravě pokrmů ( E) pomocný pracovník v pohostnství Pops: Výpomoc př přípravě pokrmů přpravuje absolventa na výkon zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent bude přpravený na výkon stanoveného okruhu pracovních čnností povolání pracovník v pohostnství a uplatní se v zařízeních poskytujících stravovací služby ve veřejném účelovém stravování v pozc zaměstnance. Vzdělání v oboru směřuje k tomu, aby s absolvent vytvořl žádoucí kompetence pro vykonávání pomocných prací v oblast přípravy pokrmů a nápojů. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, platný zdravotní průkaz pro prác v potravnářství Hodnová dotace: 77 Program č. 1b: Výpomoc př obsluze hostů ( E) Cílová kvalfkace: Po složení zkoušky z PK pomocný pracovník v pohostnství. Pops: Výpomoc př přípravě pokrmů přpravuje absolventa na výkon zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent bude přpravený na výkon stanoveného okruhu pracovních čnností povolání pracovník v pohostnství a uplatní se v zařízeních poskytujících stravovací služby ve veřejném účelovém stravování v pozc zaměstnance. Vzdělání v oboru směřuje k tomu, aby s absolvent vytvořl žádoucí kompetence pro vykonávání pomocných prací v oblast přípravy pokrmů a nápojů. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, platný zdravotní průkaz pro prác v potravnářství Program č. 2: Výroba čalouněných sedadel a opěradel ždlí ( H) Cílová kvalfkace: Kompetence v rozsahu PK Výroba čalouněných sedadel a opěradel ždlí ( H) Pops: Rekvalfkační program přpravující na složení zkoušky z PK Výroba čalouněných sedadel

17 a opěradel ždlí ( H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Program je určen pro uchazeče, kteří se chtějí uplatnt v čalouncké výrobě. Cílem programu je poskytnout uchazečům odborné teoretcké znalost a praktcké dovednost, které jm umožní realzovat odborné práce ve výrobě a renovac čalounckého nábytku a zařízení, rovněž př vytváření dekoratérských prací. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení Hodnová dotace: 160 Program č. 3: Výroba matrací z matracových prefabrkátů ( H) Cílová kvalfkace: Kompetence v rozsahu PK Výroba matrací z matracových prefabrkátů ( H) Pops: Rekvalfkační program přpravující na složení zkoušky z PK Výroba matrací z matracových prefabrkátů ( H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Tento program je určen pro uchazeče, kteří mají zájem se na trhu práce uplatnt jako kompetentní dělníc v čalounckých a truhlářských frmách, popřípadě jako podnkatelské subjekty v rámc obsahové náplně žvnost volné v čnnost Výroba a opravy čalounckých výrobků. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, vhodné pro osoby se sníženou pracovní schopností Hodnová dotace: 120 Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Truhlář, Čalouník, Truhlářská a čalouncká výroba; Stravovací a ubytovací služby (ŠVP: Kuchařské práce); Potravnářská výroba; (ŠVP:Řezncko-uzenářská výroba); Prodavačské práce; Pečovatelské služby jhočeský kraj lšov

18 Střední odborná škola a Střední odborné učlště Mlevsko adresa: Čs. Armády 777, Mlevsko kontakt: Mgr. Dagmar Švárová, , , Program č. 1: Dělník ve strojírenské výrobě ( E) Cílová kvalfkace: Kompetence v rozsahu PK Pomocný pracovník ve strojírenství ( E) Pops: Rekvalfkační program přpravující na složení zkoušky z PK Dělník ve strojírenské výrobě ( E) dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent se naučí používat odbornou termnolog, bude se orentovat ve výrobních postupech a technologcké dokumentac, osvojí s praktcké dovednost př nácvku a procvčování jednotlvých pracovních postupů. Absolvent se bude orentovat ve výrobních postupech a technologcké dokumentac, čte techncké výkresy a pracovní postupy jednotlvých součástí a sestav. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení Program č. 2: Pečovatelské a socální dovednost mlevsko jhočeský kraj Cílová kvalfkace: Pracovník v socálních službách ( 116 zákona č. 108/2006 Sb.) Pops: Vzdělávací program je zaměřen na získání kvalfkace pro výkon povolání pracovníka v socálních službách ( 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb. a 116 zákona č. 108/2006 Sb.). Po úspěšném ukončení kurzu obdrží absolvent osvědčení o odborné způsoblost akredtované MPSV ČR. Absolvent se uplatní jako pracovník socálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních, v terénních službách, př poskytování socální pomoc jak dospělým, tak dětem. Má vědomost a dovednost potřebné pro zajšťování přímé péče a osobní asstence klentům, pro podporu jejch soběstačnost a socální aktvzac. Cílová skupna: Mnmálně základní, zdravotní způsoblost potvrzená lékařem (dle 116, odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb.), bez zdravotního omezení Hodnová dotace: 230 Program č. 3: Příprava pokrmů studené kuchyně ( H) Cílová kvalfkace: Kompetence v rozsahu PK Příprava pokrmů studené kuchyně ( H) Pops: Rekvalfkační program přpravující na složení zkoušky z PK Příprava pokrmů studené kuchyně ( H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent vzdělávacího programu bude používat odbornou termnolog a orentovat se ve výrobním procesu v oblast caterngu a stravovacích služeb. Osvojí s praktcké dovednost př přípravě pokrmů pro běžné slavnostní příležtost. Zvládá použtí veškerých technologckých zařízení a admnstratvu spojenou s výrobou studených pokrmů. Cílová skupna: Mnmálně základy vzdělání, platný zdravotní průkaz pro prác v potravnářství Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Ekonomka a podnkání; Socální péče - pečovatelská čnnost; Obchodník; Mechank strojů a zařízení; Strojní mechank; Opravář zemědělských strojů; Obráběč kovů; Mechank opravář motorových vozdel; Prodavač; Truhlář; Truhlářské práce; Opravářské práce; Kuchařské práce; Provozní technka; Podnkání

19 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek adresa: Karla Čapka 402, Písek kontakt: Mgr. Mroslav Šroký, , Program č. 1: Projekty nformačních systémů Cílová kvalfkace: Konzultant projektů IS Pops: Absolvent programu získá znalost a schopnost použtí metod návrhu nformačních systémů. Prostupuje všechny kroky návrhu IS a především se orentuje na schopnost prezentace výsledků jednotlvých kroků - po stránce techncké, ekonomcké komunkační (součástí kurzu je modul, který je zaměřen na odborné termíny anglckého nebo německého jazyka). Program poskytuje náhled na softwarové nženýrství a jeho přesah do dalších oborů př návrhu nformačních systémů. Cílová skupna: Mnmálně maturta technckého směru, základní znalost práce na PC, znalost czího jazyka úroveň A2, bez zdravotního omezení Hodnová dotace: 90 Program č. 2: Automatzované a přenosové systémy Cílová kvalfkace: Mechank měřcích, regulačních a automatzačních zařízení (Kód: 2073) Pops: Cílem vzdělávacího programu je přpravt absolventy na používání programovatelných automatů, zabezpečovacích systémů a datových sítí. Obsahem programu jsou prncpy čnnost programovatelných automatů, jejch programování dle evropských standardů a komunkace v rámc datové sítě. Absolvent bude umět používat prvky zabezpečovací technky v aplkacích ochrany osoby, zabezpečení objektu a pracovště. Dále se seznámí se zásadam vybudování datových sítí a zabezpečení všech uvedených technologí prot přepětí. Cílová skupna: Vzdělání mnmálně ukončené maturtou technckého směru (základní znalost elektronky), základní znalost práce na PC. Bez zdravotního omezení. Program č. 3: Získání a prezentace nformace Cílová kvalfkace: Elektronženýr nvestc engneerngu (ID 5128); Samostatný organzační pracovník (ID 5589); Fnanční poradce (ID ); Pracovník vztahů k veřejnost (ID 8518); Ředtel nformačních systémů (ID 30664); ředtel velké a stření organzace (ID 30658) Pops: Absolvent programu získá znalost o sběru dat a seznámí se s problematkou jejch následného zpracování. Cílem programu je seznámt absolventy s oborem prezentace nformace koncovému užvatel - zákazníkov. Absolvent se naučí vytvoření multmedální prezentace (včetně využtí dgtální fotografe) a její efektvní předvedení. Zpracováním a vyhodnocením dat s využtím matematckých a statstckých postupů za využtí počítače dokáží ze souboru dat získat relevantní nformac, kterou dále dokáží zpracovat do souhrnů a grafů. Částí programu je modul prezentace v czím jazyce (anglcké č německém). Cílová skupna: Vzdělání - mnmálně ukončené maturtou technckého směru, základní znalost práce na PC, znalost czího jazyka úroveň A2. Bez zdravotního omezení. Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Informatcké obory; Elektrotechnka, telekomunkační a výpočetní technka písek jhočeský kraj

20 Vyšší odborná škola lesncká a Střední lesncká škola Bedřcha Schwarzenberga Písek adresa: Lesncká 55, Písek kontakt: Ing. Karel Bílek, , , Program č. 1: Zalesňování zemědělských půd a pěstování rychle rostoucích dřevn pro energetcké účely Cílová kvalfkace: Manažer projektu zalesňování zemědělských půd a pěstování rychle rostoucích dřevn pro energetcké účely Pops: Absolvent tohoto programu dalšího vzdělávání je přpraven provádět vypracování projektů, realzovat založení kultury dle plánu, vychovávat založené porosty a plánovat produkc, její sklzeň a využtí. Absolvent je schopen pracovat v pěstební čnnost a je schopen založt hlavové školky, případně plantáž vánočních stromků a rozšířt s tak podnkatelský prostor. Cílová skupna: Základy vzdělání, základy práce na PC. Bez zdravotního omezení. Program č. 2: Údržba městské zeleně Cílová kvalfkace: Specalsta pro údržbu městské zeleně Pops: Absolvent programu získá teoretcké poznatky z oborů bologe, dendrologe a pedologe a bude je aplkovat př zakládání a údržbě zeleně plánovaně po havarjní stuac. Absolvent získá teoretcké poznatky z oborů bologe, dendrologe a pedologe a bude je aplkovat př zakládání a údržbě zeleně plánovaně po havarjní stuac. Absolvent programu se budou moc uplatnt jako podnkatelé (OSVČ) př údržbě městské zeleně a rozšířt s tak svoje podnkatelské aktvty. Budou kvalfkovanou pracovní slou pro městské a obecní úřady pro údržbu jejch zeleně. Absolvent může použít svoje získané znalost a dovednost např. př údržbě zahrádkářských koloní, zámeckých parků, soukromých zahrad aj. Cílová skupna: Mnmálně základní vzdělání, základy práce na PC, bez zdravotního omezení Program č. 3: Posuzování a odhad stáří zvěře, hodnocení trofeje podle CIC písek jhočeský kraj Cílová kvalfkace: Hodnottel trofejí podle CIC Pops: Absolvent vzdělávacího programu s osvojí základní dovednost a znalost zkvaltňování chovu zvěře. Absolvent kurzu získá základy posuzování stáří žvé zvěře. Bude schopen s vytvořt odhad chovnost zvěře a bude umět profesně posoudt trofej podle hodnocení CIC ulovené zvěře. Cílová skupna: Lovecký lístek nebo znalost v oboru zoologe. Bez zdravotního omezení. Obory, v jejchž rámc je možné se školou komunkovat o přípravě a realzac programů DV: Zemědělství a lesnctví; Ekologe a ochrana žvotního prostředí

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342. Nabídka oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342. Nabídka oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016 Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342 Nabídka oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016 sociální činnost 75-41-M/01 čtyřletý obor, maturitní vysvědčení Absolvent se

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště. Obory vzdělávání pro školní rok 2014/2015

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště. Obory vzdělávání pro školní rok 2014/2015 Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Obory vzdělávání pro školní rok 2014/2015 zdravotnický asistent 53-41-M/01 čtyřletý obor, maturitní vysvědčení Určený pro dívky i chlapce 9.

Více

26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce

26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce PROFIL ABSOLVENTŮ 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce Absolventi připravovaní na základě ŠVP "Elektrikář" oboru vzdělání 26-51- E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce jsou schopni

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Univerzita třetího věku akademický rok 2014/2015

Univerzita třetího věku akademický rok 2014/2015 Unverzta třetího věku akademcký rok 2014/2015 Charakterstka studjního oboru: Vzdělávání senorů patří mez prestžní úkoly moderních unverzt ve vyspělých státech. Unverzta třetího věku (U3V) představuje jednu

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

EDUCA Jobdays Liberec EDUCA 2011 JOBDAYS. Kvalita v dalším vzdělávání Liberec

EDUCA Jobdays Liberec EDUCA 2011 JOBDAYS. Kvalita v dalším vzdělávání Liberec EDUCA 2011 - Jobdays Liberec EDUCA 2011 JOBDAYS Kvalita v dalším vzdělávání 20.10.2011 Liberec CÍLE PROJEKTU CÍL: Proměnit postupně SŠ zapojené do projektu na istituce poskytující počáteční i DV - centra

Více

Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód H

Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód H Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód 65-001-H 1. Identifikační údaje o rekvalifikačním kurzu název školy Střední škola potravinářská, Gen. Govorova 110, Smiřice adresa školy Gen. Govorova 110,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Škola se stodvacetipětiletou tradicí Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2017 2018 nabízí: - moderní perspektivní maturitní i učební

Více

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Projekt ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA PULICKÁ 695, DOBRUŠKA Učební obor 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Absolvent učebního oboru zámečník se uplatní především jako seřizovač, opravář a údržbář strojů a výrobních linek

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

pro školní rok 2013/2014

pro školní rok 2013/2014 Přehled studijních a učebních oborů na středních školách a učilištích na Mladoboleslavsku pro školní rok 2013/2014 1. Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, MB 79-41-K/41, 4-letý obor, maturita, přijímají

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Má vytvářet postoj žáků k ekonomické problematice tak, aby byli schopni aplikace teoretických poznatků v praxi. 1. Všeobecně vzdělávací

Má vytvářet postoj žáků k ekonomické problematice tak, aby byli schopni aplikace teoretických poznatků v praxi. 1. Všeobecně vzdělávací 1) stanovení cílových znalostí, dovedností, návyků, postojů a hodnotové orientace 2) zásady tvorby učiva 3) témata vytvářející obsah učiva předmětu 4) uspořádání a obsah učiva na OA a ostatních středních

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01. Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.27 Požadavky na osobnost obsluhujícího Autor: Eva Němcová

Více

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Tříleté

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

Střední škola technická

Střední škola technická Střední škola technická Konference: Mezinárodní partnerství technických škol Zaměřeno na obory: Zedník Malíř lakýrník Strojník Elektrikář silnoproud Foto: V.Kodíček,K. Novák, P. Brodecký Schéma vzdělávacího

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Školní vzdělávací program 2015 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace z OPVK ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

Analýza absolventů řemeslných oborů

Analýza absolventů řemeslných oborů Analýza absolventů řemeslných oborů Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Leden 2017 Stránka 1 z 6 Porovnání absolventů všech oborů navazujících na základní školy s obory učňovskými

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Útvar celoživotního učení (CŽU) se zabývá vzděláním dospělých, především pořádáním profesních školení a kvalifikací ve stavebních řemeslech.

Útvar celoživotního učení (CŽU) se zabývá vzděláním dospělých, především pořádáním profesních školení a kvalifikací ve stavebních řemeslech. O celoživotním učení Útvar celoživotního učení (CŽU) se zabývá vzděláním dospělých, především pořádáním profesních školení a kvalifikací ve stavebních řemeslech. Současná nabídka vzdělávání dospělých zahrnuje:

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 1. Profil absolventa Název vzdělávacího programu: Truhlář Motivační název: Kód a název oboru: 33-56-H/01 Truhlář Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka studia (v letech): 3 Forma studia:

Více

Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář. Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář. Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Spolupracujeme se zaměstnavateli? Jak může spolupráce vypadat? Co pro to musíme, můžeme nebo chceme udělat? Je

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Řidič kolesového nakladače (kód: 21-020-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Obsluha

Více

1/11 PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ OSOBNÍ PROJEKT ŽÁKA. Jméno: Datum: Třída: Hodnocení:

1/11 PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ OSOBNÍ PROJEKT ŽÁKA. Jméno: Datum: Třída: Hodnocení: PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ OSOBNÍ PROJEKT ŽÁKA 1/11 Jméno: Datum: Třída: Hodnocení: PRACOVNÍ LIST / ZADÁNÍ - OSOBNÍ PROJEKT ŽÁKA 2/11 Motivace - úvod: V předchozích hodinách předmětu Člověk a svět práce ses

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Vzdělávací nabídka školy Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Jaké jsou přednosti certifikované školy? vytvoření moderního komplexního systému řízení

Více

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 1. Profil absolventa Název vzdělávacího programu: Strojní mechanik Motivační název: Kód a název oboru: 23-51-H/01 Strojní mechanik Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka studia (v letech):

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Montér kovových stavebních konstrukcí (kód: H)

Montér kovových stavebních konstrukcí (kód: H) Montér kovových stavebních konstrukcí (kód: 36-094-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji.

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. reg. č. proj. CZ.1.04/3.3.05/96.00220 délka trvání od 15. 3. 2013 do 14. 9. 2014 Cíl projektu Cílem

Více

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci 3. období 9. ročník Strádel, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ (Člověk a svět

Více

ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA pro dočasné stavební konstrukce 1.stupně

ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA pro dočasné stavební konstrukce 1.stupně MILADY HORÁKOVÉ 28, 170 00 PRAHA 7 KURZ PRO ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY PRO DOČASNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1.STUPNĚ tel./fax.: +420 233 378 351; mobil +420 720 203 495 1 z 5 ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA pro dočasné

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Řidič kolesového nakladače (kód: 21-020-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Řidič kolesového

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Řidič velkostroje (kód: 21-01-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Řidič velkostroje

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

ZÁKLADNÍ KURZ PRO ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY PRO DOČASNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1. STUPNĚ

ZÁKLADNÍ KURZ PRO ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY PRO DOČASNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ KURZ PRO ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY PRO DOČASNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1. STUPNĚ 1 z 5 ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA pro dočasné stavební konstrukce 1. stupně Program tohoto kurzu byl vypracován s přihlédnutím

Více

JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ

JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ žádostí o grant Jednotka výsledků učení (JVU) Co je jednotka výsledků učení? - část kvalifikace - ucelený soubor znalostí, dovedností a kompetencí - jednotlivé JVU lze kombinovat,

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

Strojař. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035

Strojař. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Ostrov, Májová 997. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

OBORY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU

OBORY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2017/2018 OBORY STUDIA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

PROFIL ABSOLVENTA - CUKRÁŘ. Kód oboru: H/01. Střední vzdělání s výučním listem. Tříleté denní studium. Popis uplatnění absolventa v praxi:

PROFIL ABSOLVENTA - CUKRÁŘ. Kód oboru: H/01. Střední vzdělání s výučním listem. Tříleté denní studium. Popis uplatnění absolventa v praxi: PROFIL ABSOLVENTA - CUKRÁŘ Kód oboru: 29-54-H/01 Střední vzdělání s výučním listem Tříleté denní studium Popis uplatnění absolventa v praxi: Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

Mezipředmětové vztahy: Výchova k občanství, Informatika. Průřezová témata: Výchova demokratického občana, Osobnostní výchova

Mezipředmětové vztahy: Výchova k občanství, Informatika. Průřezová témata: Výchova demokratického občana, Osobnostní výchova Metodický list: Volba povolání Předmět: Člověk a práce Mezipředmětové vztahy: Výchova k občanství, Informatika Průřezová témata: Výchova demokratického občana, Osobnostní výchova Ročník: osmý, devátý Naplňování

Více

Hodnoticí standard. Betonář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Hodnoticí standard. Betonář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Betonář (kód: 36-052-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Betonář; Železobetonář Kvalifikační úroveň NSK

Více

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět 5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 0+1 Předmět Pracovní výchova je vyučován

Více