Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace."

Transkript

1 Position paper Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace.

2 Vzdělávací program Gendalos 2 Během roku 2013 se nám podařilo podpořit 56 studentů v jejich cestě za dobrým vzděláním. V roce 2011 se organizace IQ Roma servis rozhodla zřídit vlastní vzdělávací program Gendalos/Zrcadlo, který podporuje mladé motivované romské studenty ve věku let na cestě k jejich vzdělávacím a profesionálním úspěchům. Program Gendalos se soustřeďuje také na osobnostní rozvoj klientů. Je postaven na dlouhodobé a komplexní spolupráci klienta a organizace (IQRS). Do spolupráce vstupují rodiče, kteří se podílí na vzniku a naplňování individuálního plánování. Ke spolupráci se zavazují také školy. Tato čtyřstranná spolupráce umožňuje komplexně podpořit vzdělávání klientů s návazností na nároky školy, rodičů a reálné možnosti klientů.

3 Proč vzdělávání? Přestože se společnost shoduje na akutní potřebně podporovat lepší vzdělání romských dětí a mládeže, praxe tomu neodpovídá. Vzdělání je přitom hlavním klíčem k sociálnímu začlenění Romů. Bohužel, velké procento romských dětí stále končí své vzdělání pouze základní školou, nebo předčasně opouští střední školy a učiliště. Problémem nadále zůstává Vzdělání je hlavním klíčem segregace ve školství, praktické nebo tzv. spádové školy. Děti často chodí do přípravných tříd a následně škol, kde je velké procento romských žáků. Jejich k sociálnímu začlenění Romů úroveň znalostí po skončení takovéto základní školy je zpravidla nízká, snižuje se možnost jejich dalšího vzdělávání a tím i jejich uplatnění na trhu práce. Romské děti často pochází ze sociálně vyloučených lokalit a rodin s nízkým sociálním statusem. Kritická ekonomická situace a řešení každodenních životních problémů nedávají rodinám dostatečný prostor pro rozvoj dítěte. 3 Cíl spolupráce Naším cílem je podpořit klienty během studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole a pomoci jim překonat úskalí, která se během studia objevují. Výsledkem naší spolupráce je klient, který úspěšně absolvoval vybranou školu, má vizi ohledně svého budoucího uplatnění a pracuje na své budoucnosti.

4 Formy podpory: 1. Individuální plánování > > spolupráce s klientem na společně stanoveném cíli > > průběžné plánování dílčích kroků vedoucích k cíli a jejich vyhodnocování > > na podobě individuálního plánu se podílí také rodiče a škola klienta 4 2. Výuka v centru IQRS > > pod vedení dobrovolníků a pracovníků IQ Roma servisu > > jednou týdně skupinová výuka pro klienty Gendalos > > kurz anglického jazyka > > kurz počítačové gramotnosti > > doučování matematiky 3. Mentoring > > dobrovolník/mentor je člověk, který ovlivňuje a podporuje růst a rozvoj klienta převážně neformálními aktivitami > > klient a mentor se pravidelně setkávají za účelem aktivního a smysluplného trávení volného času > > mentoři se podílí na doučování, podnikají s klienty výlety, navštěvují galerie, muzea, divadla, kulturní akce apod. > > mentoři jsou často studenti vysokých a vyšších odborných škol, kteří mají chuť smysluplně trávit svůj volný čas a zároveň tím pomoci druhému člověku, do spolupráce se však zapojují také lidé pracující, v domácnosti nebo nezaměstnaní > > mentorem se může stát jakákoli osoba starší 15 let, která je trestně bezúhonná 4. Dobrovolnictví klientů Gendalos > > snažíme se, aby se sami klienti stali dobrovolníky IQ Roma servisu > > během dobrovolnické činnosti klientů se upevňuje a zvyšuje jejich sebevědomí a sebehodnocení, zároveň získávají zajímavou zkušenost pro svůj profesní životopis > > klienti se zapojují nejčastěji do aktivit individuálního doučování v rodinách nebo do vedení volnočasových aktivit

5 5. Finanční/hmotný dar v rámci komise Gendalos Komise Gendalos: Zasedá pravidelně jednou za čtvrt roku, aby schválila podporu vybraným klientům, kteří aktivně spolupracují minimálně 6 měsíců a splňují podmínky stanovené IQ Roma servisem. Komise podporuje studenty ve složité finanční situaci. Podpora je zaměřena na: > > nákup školních pomůcek (učebnice, specifické učební pomůcky např. instalatérský kufřík) > > jazykové kurzy > > předplatné jízdné > > školné na SŠ/VŠ > > vybrané volnočasové aktivity > > notebook nebo stolní PC 5 Cíle podpory > > eliminovat ekonomické bariéry ovlivňující studium a úspěšný osobní rozvoj mladých Romů > > podporovat nesegregované vzdělávání tím, že budou žáci motivováni a podporováni k navštěvování kvalitních majoritních vzdělávacích zařízení > > podporou využívání běžných zařízení, kroužků a zájmových činností přispívat k zapojení romských dětí do běžných sítí služeb pro děti a mládež > > podporovat nadané romské děti v jejich zájmech i vzdělávání > > rozvíjet u dětí přirozené zájmové aktivity, tím stimulovat jejich vlastní rozvoj a přispívat k prevenci negativních jevů důrazem na pravidelné a řízené volnočasové aktivity > > prezentovat pozitivní příklady mladých Romů s cílem upevnění jejich sebeúcty

6 Nejsnadnější cesta, jak můžete pomoci! 1. Odesláním zprávy DMS GENDALOS na číslo , cena DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 27 Kč. (DMS - dárcovská SMS je společným projektem Fóra dárců - občanského sdružení usilujícího o podporu filantropie v České republice a Asociace provozovatelů mobilních sítí) 2. Platbou platební kartou on line nebo převodem na účet výhodou on -line přístupu je jednoduchost a bezpečnost, navíc se jedná o dárcovství bez nutnosti složité registrace. Stačí vstoupit na a zvolit si výši svého daru. Poté je dárce přesměrován na stránku DARUJME.CZ, kde má k dispozici rekapitulaci svého daru. V dalším kroku pak vyplňuje základní údaje a určuje způsob odeslání daru. Pro účely darů zřídil IQ Roma servis samostatný transparentní bankovní účet: / Zapojením do dobrovolnického programu organizace Dobrovolníci v IQ Roma servisu spolupracují při pořádání volnočasových aktivit pro děti a mládež, angažují se ve výukových aktivitách (doučování dětí u nich doma nebo v prostorách organizace), pomáhají terénním sociálním pracovníkům nebo zaměstnancům vytvářejícím PR materiály apod. Někteří se podílejí také na realizaci mimořádných aktivit (např. tábor, víkend cirkusových dovedností, besídky atd.). Záleží na preferencích dobrovolníků, na jakých aktivitách by se rádi podíleli. Koho kontaktovat v případě zájmu o spolupráci IQ Roma servis, o. s. Vranovská Brno Bc. Klára Hamplová (vedoucí Centra vzdělávání a profesních ambicí) Tel: e -mail: Mgr. Daniela Drnková (koordinátorka dobrovolníků) Tel.: e -mail: Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu Vzájemně bez předsudků (reg. č. : JUST/2012/PROG/AG/AD/3733), který je podpořen programem Evropského společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu PROGRESS ( ). Tento program řídí Evropská komise. Jeho účelem je finančně podporovat plnění cílů Evropské unie v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a rovných příležitostí a tím přispívá k dosažení cílů Strategie Evropy 2020 v těchto oblastech. Tento sedmiletý program je zacílen na všechny zúčastněné strany, které mohou pomoci při vytváření vhodných a účinných právních předpisů a politik v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí v celé EU-27, ESVO/EHP a v kandidátských zemích pro členství v EU a v zemích usilujících o status kandidátské země. Více informací naleznete na stránce: Projekt je spolufinancován Ministerstvem práce a sociálních věci České republiky a Velvyslanectvím Spojených států Amerických v Praze. Informace obsažené v tomto dokumentu nemusí nezbytně reflektovat stanovisko a názory Evropské komise.

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 IQ Roma servis získal ocenění neziskovka roku 2013! sídlo Brno plácek Brno pobočka Břeclav pobočka Vyškov Brno: Sídlo, vedení IQRS: Vranovská 846/45, Brno, 614 00

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Výroční zpráva Inclusio o.p.s. 2013

Výroční zpráva Inclusio o.p.s. 2013 Výroční zpráva Inclusio o.p.s. 2013 O nás: Inclusio o.p.s. Vize Chceme, aby naše nezisková společnost byla společností i donory vnímána jako solidní, spolehlivý partner s transparentním hospodařením, dodržující

Více

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ Estonsko Slovensko Švédsko 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Portugalsko 1 2 3 4 VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ ato str OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 5. Zaměstnávání Romů

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 5. Zaměstnávání Romů Roma MATRIX Příručka dobré praxe 5. Zaměstnávání Romů Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství. Za obsah publikace odpovídá výlučně Social Marketing

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: 13. 6. 2013 razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání 1 pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce

Více

CZ 03 - Fond pro nestátní neziskové organizace - 2. výzva Seznam podpořených projektů - III Sociální inkluze

CZ 03 - Fond pro nestátní neziskové organizace - 2. výzva Seznam podpořených projektů - III Sociální inkluze Číslo projektu Žadatel Název projektu Partner z donorské země Doba realizace Přidělený grant Kč Celkové náklady projektu Kč Místo realizace (kraj) 3750005 Portimo, o.p.s. Škola (nemusí být) nuda?! N/A

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

METODIKA PROGRAMU. kariérní poradenství INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA PROGRAMU. kariérní poradenství INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ METODIKA PROGRAMU kariérní poradenství INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ METODIKA PROGRAMU kariérní poradenství EDITOŘI: Lada Šuláková Daniel Hůle AUTORSKÝ KOLEKTIV: Romana Bartůňková Simona Benešová Barbara

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

Zpráva o činnosti. občanského sdružení IQ Roma servis

Zpráva o činnosti. občanského sdružení IQ Roma servis Zpráva o činnosti občanského sdružení IQ Roma servis 2008 IQ Roma servis, o. s. komplexní a profesionální služby pro sociálně vyloučené komunity IQ Roma servis, o. s. Sídlo organizace a sociální program

Více

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k dospělosti Havířov

Více

Kroměřížsko. Příklady dobré praxe z neziskového sektoru. Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje

Kroměřížsko. Příklady dobré praxe z neziskového sektoru. Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje Příklady dobré praxe z neziskového sektoru Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje Kroměřížsko Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013 Zpracoval: odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Moravskoslezského

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

Priorita VIII. Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit

Priorita VIII. Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit Opatření VIII. 1.: Udržení klubových aktivit pro občany V současné době je činnost klubů důchodců města organizována a financována odborem sociálních věcí Magistrátu města Mladá Boleslav. Jsou to kluby

Více