VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘENÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁY 6, CHEB VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Phr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne Razítko školy: Podpis ředitele školy: Tato výroční zpráva školy byla schválena Školskou radou ISŠ Cheb dne

2 Seznam použitých zkratek ČR ČŠI M PS VPP EVVO FO HK ICT IČO ISŠ IZO MŠMT MP MZ OP OV PPP PV PO SRN ŠVP TV VH VOŠ VP VŠ VVP Česká republika Česká školní inspekce omov mládeže doplňkové studium pedagogiky další vzdělávání pedagogických pracovníků environmentální výchova, vzdělání a osvěta fyzická osoba Hospodářská komora informační a komunikační technologie identifikační číslo organizace Integrovaná střední škola identifikační znak organizace Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy metodik prevence maturitní zkouška odloučené pracoviště odborný výcvik pedagogicko-psychologická poradna praktické vyučování právnická osoba Spolková republika Německo školní vzdělávací program teoretické vyučování vyučovací hodina vyšší odborná škola výchovný poradce vysoká škola všeobecně vzdělávací předměty ZO ČMOS PŠ Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství 1

3 OBSAH 1.0 Základní údaje o škole Charakteristika školy Obory vzdělání Personální zabezpečení činnosti školy Přijímací řízení Výsledky vzdělávání žáků Prospěch tříd ve školním roce 2010/ Výsledky maturitních zkoušek Výsledky závěrečných zkoušek Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů alší vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Hospodaření školy Mezinárodní a rozvojové programy Mezinárodní programy Rozvojové programy alší vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Realizované projekty Projekty připravené k realizaci Spolupráce s odborovými a jinými organizacemi Odborové organizace Organizace zaměstnavatelů alší partneři omov mládeže

4 Název: Integrovaná střední škola Cheb Sídlo: Obrněné brigády Cheb IČO: ZÁKLANÍ ÚAJE O ŠKO LE Identifikátor PO: IZO: omov mládeže IZO: Školní jídelna Zřizovatel školy Karlovarský kraj IČO: Závodní 353/ Karlovy Vary Vedení školy Informace o vedení školy v kategoriích složení a personálního obsazení jsou uvedeny v Tabulce č. 1. Tabulka č. 1 Vedení a rozšířené vedení školy Funkce Jméno a příjmení Ředitel školy Phr. Bc. Miroslav Liška Zástupce ředitele školy pro PV (statutární zástupce ředitele školy) Ing. Martin Ševčík Zástupce ředitele pro TV Mgr. Bc. Tomáš Humeník-Babický Zástupce ředitele pro TV Mgr. Lenka Cimrhaklová Ing. Jan Homolka (od ) Zástupce ředitele pro TV Mgr. Bc. Tomáš Mašek Zástupce ředitele pro ekonomiku Ing. Jana Krejsová Vedoucí vychovatel Hana Burdová Vedoucí školní jídelny Marie Garšicová Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání Mgr. Petr Adamec Rozšířené vedení Vedoucí učitel OP U divadla Vladimír Golláň Vedoucí učitel OP - Komenského Mgr. Světlana Borysová Vedoucí učitel OP - Májová Mgr. Oldřiška Kábová Vedoucí učitel OP Houslařská škola Bc. Jiří Pátek Vedoucí učitel OV elektrotechnické obory František Brož Vedoucí učitel OV potravinářské obory Valerie Šumpíková Vedoucí učitel OV stavební obory Václav Gotthelf Vedoucí učitel OV strojírenské obory Ing. Richard Kala Vedoucí výcvikového střediska Ing. Milan Hlaváček Učitel pověřený vedením obor kadeřník Martina Fialová Předseda ZO ČMOS PŠ Jan Horáček Adresa pro dálkový přístup: 3

5 Školská rada: Předseda: Jan Horáček (člen rady zvolený za pedagogickou kurii) Místopředseda: Bc. Matěj Pecháček (člen rady zvolený za žákovskou kurii) Členové: Ing. Jaroslav Bradáč (člen rady jmenovaný zřizovatelem) Ing. Jiří Červenka (člen rady jmenovaný zřizovatelem) Mgr. Irena Kindlová (členka rady zvolená za pedagogickou kurii) do Ing. Ivan Slováček (člen rady zvolený za pedagogickou kurii) od JUr. Josef Kvasnička (člen rady zvolený za žákovskou kurii) 1.1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb je největší střední školou Karlovarského kraje, kterou ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo žáků v mnoha oborech vzdělání (viz kapitola 2.0). Škola má ve městě Chebu celkem 9 objektů. Z toho počtu je 5 budov prioritně určeno pro teoretické vyučování, 3 budovy jsou součástí omova mládeže a jeden objekt slouží pro potřeby praktického výučování. Škola má k dispozici potřebné dílny a prostory pro odborný výcvik, zejména strojírenských a zemědělských učebních oborů vzdělání. Pro teoretické vyučování se využívají odborné učebny většinou s kabinety, 8 počítačových učeben s moderními počítačovými sítěmi, 2 učebny techniky administrativy. Vybrané učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou. Škola má k dispozici 3 vlastní tělocvičny. Součástí školy je školní jídelna a omov mládeže. V průběhu školního roku 2010/2011 došlo k dalším zásadním změnám ve způsobu řízení školy. Koncepce, se kterou ve školním roce 2009/2010 nastoupil do funkce ředitele školy Phr. Bc. Miroslav Liška je postupně naplňována skrze splnění jejích dílčích cílů. Ve školním roce 2010/2011 patří mezi, v klíčových oblastech, částečně splněné a splněné cíle: aktivní zajištění všech možností financování školy; intenzivní náborová činnost na ZŠ; mimořádná inventarizace majetku; nastavení transparentního systému řízení organizace; optimalizace personálního zajištění výuky; optimalizace výchovně-vzdělávacího procesu a provozu školy; úprava ŠVP; zahájení přípravy systému procesního řízení (ISO 9001:2009); zavedení systému hospitací VH; zavedení systému odměňování zaměstnanců. 4

6 Mezi klíčové priority příštích let patří: zvýšení kvality výuky, přizpůsobení oborové struktury pracovnímu trhu, profesní rozvoj zaměstnanců a pokračování ekonomické stabilizace. Všechny přístupy tak směřují k naplnění a maximálnímu využití kurikulárních reforem, ke zkvalitnění nabízených služeb a zefektivněním řízení školy na horizontální i vertikální úrovni. Postupně naplňovaná koncepce rozvoje školy by měla dále pozitivně ovlivnit oblasti výchovně vzdělávací, personální a ekonomicky materiální. Významnou součástí koncepce je rozvoj propagace a prezentace školy s cílem zlepšit informovanost veřejnosti o dění ve škole. 2.0 OBORY VZĚLÁNÍ Přehled oborů vzdělání vyučovaných na Integrované střední škole Cheb v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Integrovaná střední škola Cheb vzdělávala žáky ve školním roce 2010/2011 v těchto oborech: Vysvětlivky: = denní studium, V = večerní studium Studijní obory ukončované maturitní zkouškou 4leté M/001 Výpočetní technika M/002 Elektronické počítačové systémy M/001 Pozemní stavitelství M/01 Pozemní stavitelství M/001 Agropodnikání M/01 Agropodnikání M/004 Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie M/001 Veřejnosprávní činnost M/01 Veřejnosprávní činnost L/001 Mechanik elektronik L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov L/009 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 3leté L/524 Podnikání - večerní nástavbové studium V 5

7 2leté L/524 Podnikání denní nástavbové studium Učební obory ukončované závěrečnou zkouškou 3leté H/002 Klempíř strojírenská výroba H/002 Klempíř H/001 Automechanik H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje H/001 Mechanik elektronických zařízení H/001 Instalatér H/01 Instalatér H/001 Zedník H/01 Zedník H/003 Opravář zemědělských strojů H/001 Kuchař H/01 Kuchař-číšník H/001 Kadeřník H/01 Kadeřník H/01 Prodavač H/022 Prodavač a výrobce lahůdek Učební obory ukončované závěrečnou zkouškou Obory jsou určeny především pro vzdělávání absolventů základní školy, kteří ukončili povinnou školní docházku úspěšně alespoň v 6. až 8. ročníku základní školy. Jedná se o dvouleté učební obory se zvlášť upravenými učebními (ve dvoutýdenním cyklu mají žáci 3 dny teoretického vyučování a 7 dnů odborného výcviku) cykly. Vzdělávání probíhalo v těchto oborech: E/501 Strojírenská výroba E/001 Potravinářská výroba 6

8 33-57-E/502 Zpracování dřeva E/003 Stavební výroba E/001 Provoz společného stravování Učební obory ukončované závěrečnou zkouškou Tyto obory vzdělání jsou určeny především pro vzdělávání absolventů speciálních základních škol. Vzdělávání probíhalo v těchto oborech: E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce E/002 Opravářské práce E/001 Kuchařské práce Kompletní seznam nabízených oborů je dispozici na níže uvedených odkazech. Obory ukončované maturitní zkouškou: Obory ukončované závěrečnou zkouškou: 3.0 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Na ISŠ Cheb zajišťovalo k výkon všech činností v kategorii pedagogických i nepedagogických pracovníků celkem 195 fyzických osob. V období školního roku 2010/2011 byl uzavřen pracovní poměr s 20 zaměstnanci a ukončen pracovní poměr s 39 zaměstnanci. V průběhu výše uvedeného období byla dvakrát vyhlášena organizační změna, přičemž byl ukončen pracovní poměr se šesti zaměstnanci, kterým byla dána výpověď pro nadbytečnost, a těmto zaměstnancům bylo vyplaceno odstupné. Snížení stavu zaměstnanců se týkalo vyššího počtu, ale u těchto zaměstnanců byl uzavřen pracovní poměr na dobu určitou, tudíž nebylo nutné vyplácet finanční prostředky ze státního rozpočtu. Organizační změny byly dle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění projednány s odborovými organizacemi. Všechny námitky zástupců odborových organizací byly řádně projednány. 7

9 Tabulka č. 2 Počet pracovníků Počet pracovníků Celkový stav FO k Průměrný přepočtený z toho pedagogičtí pracovníci z toho pedagogičtí pracovníci , 1 Stav FO k Stav FO k , 1 z toho pedagogičtí pracovníci z toho pedagogičtí pracovníci Tabulka č. 3 Věková struktura Tabulka č. 4 Vzdělanost Věková struktura Věk Počet zaměstnanců do nad Vzdělání Počet zaměstnanců Základní 7 Střední odborné 35 Úplné střední odborné a všeobecné 60 Vysokoškolské - bakalářské 6 Vysokoškolské (magisterské a vyšší) PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ K přijímacímu řízení pro školní rok 2010/2011 přišlo v pěti vyhlášených kolech na ISŠ Cheb celkem 970 přihlášek (viz Tabulka č. 5). Celkem bylo odevzdáno 507 zápisových lístků od uchazečů, kteří již jako žáci nastoupili do prvních ročníků studia všech otevíraných oborů vzdělání. Tabulka č. 5 Přijímací řízení Jednotlivá kola přijímacího řízení Počet přihlášek Počet odevzdaných zápisových lístků 1. kolo - do kolo - do kolo - do kolo do kolo do CELKEM

10 5.0 VÝSLEKY VZĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Výsledky vzdělávání žáků jsou uvedeny v kategoriích prospěchu tříd (Tabulka č. 6) a výsledků maturitních a závěrečných zkoušek (Tabulka č. 7, 8). Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu. 5.1 PROSPĚCH TŘÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Tabulka č. 6 Prospěch tříd ve školním roce Třída Vyznamenání Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr 1. AK ,92 1. ELZ ,97 1. ITE ,11 1. ITV ,02 1. KA ,03 1. KUL ,03 1. KUP ,09 1. MIU ,99 1. NA ,35 1. NB ,37 1. OA ,78 1. OZS ,31 1. PS ,34 1. PVC ,7 1. PVS ,87 1. SSV ,16 1. SUS ,6 1. TI ,89 1. V ,17 1. VS ,14 2. AE ,78 2. EPS ,07 2. IZ ,89 2. KA ,87 2. KM ,19 2. KUP ,84 2. MIU ,65 2. MTP ,78 2. NA OA ,36 2.OZK ,97 2. PSE ,03 2. PSS ,71 2.PV ,61 2.SSV ,91 2. V ,42 2.VS ,69 9

11 Třída Vyznamenání Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr 2. VT ,04 3. AGP ,2 3. AUT ,12 3. EPS ,27 3. IZ ,05 3. KA ,49 3.KMO ,58 3. KU ,97 3. MIU ,71 3. MTP ,92 3. OA ,68 3.OZK ,74 3. PSE ,15 3. V ,18 3. VS ,58 3. VT ,73 4. AGM ,89 4. OA ,86 4. PSE ,86 4.USH ,44 4.VS ,46 4. VT ,91 Celkem , VÝSLEKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK Ve školním roce 2010/2011 maturovalo na ISŠ Cheb 154 žáků. Údaje o žácích, kategoriích, počtu, příslušnosti k oboru vzdělání a prospěchu jsou uvedeny v Tabulce č. 7. Tabulka č. 7 Výsledky maturitních zkoušek Třída 2. NA 3. V 4. AGM Obor vzdělání L/524 Podnikání denní L/524 Podnikání večerní M/001 Agropodnikání, L/002 Mechanik elektronik, L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov Počet žáků Připuštěni k MZ Vyznamenání Prospěli Neprospěli

12 Třída Obor vzdělání Počet žáků Připuštěni k MZ Vyznamenání Prospěli Neprospěli 4. OA 4. PSE 4.USH 4.VS 4. VT Celke m M/004 Obchodní akademie M/001 Pozemní stavitelství, M/002 Elektronické počítačové systémy L/009 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů M/001 Veřejnosprávní činnost M/001 Výpočetní technika VÝSLEKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Ve školním roce 2010/2011 se závěrečných zkoušek účastnilo 190 žáků. Údaje o žácích, kategoriích, počtu, příslušnosti k oboru vzdělání a prospěchu jsou uvedeny v Tabulce č. 8. Tabulka č. 8 Výsledky závěrečných zkoušek Obor vzdělání 2368 H H E H E E H H H001 Prospěl s vyznamenáním 11 Prospěl Automechanik Opravář zemědělských strojů Opravářské práce Klempíř strojírenská výroba Strojírenská výroba Zpracování dřeva Zámečník Kadeřník Instalatér Neprospěl

13 Obor vzdělání Prospěl s vyznamenáním Prospěl 3667 E503 Stavební výroba H001 Zedník E005 Malířské natěračské práce H001 Kuchař E501 Potravinářská výroba cukrář E001 Kuchařské práce E501 Provoz společného stravování H022 Prodavač výrobce lahůdek H002 Kuchař-číšník Mechanik elektrotechnických H004 zařízení CELKEM Neprospěl 6.0 VÝCHOVNÉ PORAENSTVÍ A PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Oblast primární prevence zahrnuje zaměření na řešení patologických jevů v kategoriích záškoláctví, krádeží, distribuce a užívání drog nebo šikany. Oblast výchovného poradenství je zaměřena především na výchovné a vzdělávací problémy, poruchy učení a chování žáků. Ve školním roce 2010/2011 působilo na ISŠ Cheb šest metodiků prevence a tři výchovné poradkyně. Činnost výchovných poradců a metodiků prevence vycházela z ročního plánu výchovných poradců a minimálního preventivního programu školy. Plány byly zpracovány v souladu s platnými právními předpisy, především školským zákonem a vyhláškou č. 72/2005 Sb., také vycházely z doporučené metodiky ministerstva školství, vycházely i z potřeb školy a regionu. Pro třídní učitele byla detailně zpracována metodika řešení problémů šikany (krizový plán školy), záškoláctví (projednáváno na výchovných komisích), problém drog (alkohol, tabákové výrobky, omamné a psychotropní látky). Výchovné poradkyně i metodikové prevence spolupracovali s vedením školy, třídními učiteli i učiteli teoretického a praktického vyučování (metodika, výchovná činnost, další studium, individuální vzdělávací plány). Byli podchyceni žáci s poruchami učení i chování, zdravotním i sociálním znevýhodněním. 12

14 Tabulka č. 9 Rozdělení působnosti VP a MP pro školní rok 2010/2011 Jméno a příjmení Zařazení Působnost Ing. Karla Hirková MP OP Na Hrázi Hana Holá VP OP Na Hrázi OP Houslařská škola Jan Horáček MP OP U divadla, M ana Chládková MP, koordinace OP Komenského charitativních akcí OP Májová Ing. Richard Kala MP OP Na letišti, OV - komplet Mgr. Oldřiška Kábová VP, MP, vedoucí týmu OP Májová, OP U divadla Mgr. Renata Speierlová MP OP Houslařská škola OP Komenského Mgr. Ivana Utíkalová VP OP Komenského Mgr. Vlastimil Vrba MP OP Komenského Přehled realizovaných akcí skupiny MP a VP: Září Vytvoření plánu práce týmu VP a MP Evidence žáků s individuálními vzdělávacími plány poruchy chování, pozornosti, učení. Vypracování metodiky pro řešení problémů s alkoholem, kouřením, drogami seznámeni učitelé, žáci + web školy pro rodiče a veřejnost Zveřejněny konzultační hodiny VP a MP na škole, rozdělení jejich působnosti, možnosti konzultací Informativní schůzky VP s žáky, kteří chtějí dále studovat na VŠ, VOŠ či chtějí dále pokračovat ve studiu na ISŠ Cheb Říjen Minimální preventivní program - dokument Rozdělení působnosti VP a MP pro jednotlivé třídy Sociometrie tříd nižších ročníků zaměřená na šikanu Sbírková charitativní akce Bílá pastelka zaměřeno na nevidomé Sbírková akce Světluška Metodický pokyn řešení problému záškoláctví Ošetření problému s testováním na drogy souhlas rodičů Listopad Jednání výchovné komise ( ) Seznámení žáků školy s volnočasovými aktivitami školy kroužky Získání programu pro diagnostiku tříd z realizovaných sociometrických šetření Spolupráce s Tyflocentrem Prosinec Návštěvy Úřadu práce Exkurze rážďany - muzeum Hygieny Charitativní akce Srdíčkový den nemocné, opuštěné děti Leden Sbírková akce Červená stužka 13

15 Únor Školení MP a VP rozvoj osobnostně sociálních dovedností pedagogických pracovníků Seminář pro učitele odborných předmětů a praxe problematika prevence patologických jevů Březen Seznámení žáků s činností Prev- centra drogy Charitativní sbírka Emil handicapované děti Přednášky o AIS (přednášející z omu světla) napříč ročníky Charitativní akce Srdíčkový den opuštěné děti uben Realizace akce en řemesel v Chebu Přednášky o AIS (přednášející z omu světla) napříč ročníky Květen Přednášky Tyflocentrum nevidomí zařazení do společnosti Extremismu přednášky Policie ČR Spolupráce s Kotcem besedy drogy Průběžně byl realizován minimální protidrogový program. Výchovné poradkyně i metodikové prevence se vždy alespoň 1x měsíčně scházeli pod vedením vedoucí VP a MP Mgr. Kábové, kde konzultovali jednotlivé problémy ve škole či konkrétní případy výchovných opatření, kontrolovali plnění plánu ve školním roce, kreativně přispívali dalšími návrhy na jednotlivé akce a plán průběžně aktualizovali. Vedoucí VP a MP Mgr. Kábová se pravidelně setkávala s ředitelem školy na pracovních schůzkách a na výchovných komisích. Vedení školy vytvořilo kvalitní podmínky pro práci VP a MP. VP a MP se pravidelně vzdělávali na odborných seminářích, účastnili se setkání a přednášek, které organizovala PPP v Chebu, VP a MP pomáhali organizovat i kulturní a sportovní akce viz Chebské dvorky, zájezd za významnými osobnostmi Praha, kadeřnické soutěže Sušice, výstava kreseb a fotografií K. Vary, žáci psali do regionálních novin, VP do školního časopisu (Mgr. Oldřiška Kábová) a na web školy (Ing. Richard Kala). 7.0 ALŠÍ VZĚLÁVÁNÍ PEAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ I přes pestrou škálu doplňkových činností je ISŠ Cheb primárně institucí zajišťující vzdělávání a výchovu žáků. V kontextu této jednoznačně stanovené priority je kvalita všech složek výchově vzdělávacího procesu, zejména pak přímé vyučovací činnosti, nejdůležitější složkou fungování školy. Vzhledem k nutnosti zabezpečit kvalifikovaný personál na všech úsecích, je pro organizaci, průběh, kontrolu a zpětnou vazbu v kategorii VPP vytvoření funkčního systému, nezbytností. 14

16 Tabulka č. 11 Studující - splnění kvalifikačních předpokladů Obor Počet PS 11 Rozšiřující studium 2 Učitelství VVP 2 VŠ mimo obory učitelství 7 Učitelství PV a OV 1 Celkem 23 Tabulka č. 12 Studující další kvalifikační předpoklady, specializační studium Obor Počet EVVO 1 VP 1 Celkem 2 Tabulka č. 13 MŠMT akreditované kurzy v rámci VPP Kurz Počet Interaktivní tabule 10 idaktická technika 15 Jazykové kurzy 6 Odborné kurzy učitelů OV 12 ICT kurzy 8 Kurzy pro VP a MP 8 Celkem AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Škola vyvíjí celou řadu aktivit v mnoho oblastech a úrovních, které mají za cíl ji zviditelnit a kvalitně prezentovat. Hlavními oblastmi zájmu v kategorii prezentace na veřejnosti jsou: reklama, prezentace vybraných činností spojených s praxí a odborným výcvikem, účast na sportovních soutěžích, webové stránky, workshopy, organizace akcí apod. o těchto činností se zapojují, jak žáci, tak učitelé teoretického i praktického vyučování. Ve školním roce 2010/2011 byly realizovány následující akce: zajišťování školení, meetingů, rodinných oslav, firemních večírků v nově zrekonstruovaných prostorách sálu budovy U Křížovníků; charitativní sbírka Píšťalka, která byla organizována ve spolupráci s o. s. Píšťalka svátek s Emilem - veřejná sbírka podporující handicapované děti a mládež ve věku od 6 do 23 let; Intršou žáci ubytovaní v M se baví; účast žáků na tradiční chebské akci Chebské dvorky ; realizace stavebních prací různého rozsahu (zedníci, instalatéři, malíři). 15

17 Houslařská škola Žáci a učitelé pravidelně jezdí na prezentace a výstavy, kde názorně předvádějí své řemeslo, za účelem zaujmutí případných uchazečů o studium. Ve školním roce 2010/2011 se zúčastnili výstav v Chebu (kulturně umělecký festival Chebské dvorky, akce Zlaté české ručičky ), Českých Budějovicích (Vzdělání a řemeslo). Každý nový školní rok zahajuje houslový virtuóz Jaroslav Svěcený. Školu navštěvují exkurze z různých částí republiky a zahraničí. V červnu pořádá Houslařská škola přehrávky hudebních nástrojů, kde mezi sebou soutěží v tónové zkoušce mistři houslaři, mistři kytaráři, žáci a absolventi naší školy. Akce houslařské školy ve školním roce 2010/2011 výstava umělecké řemeslo na ISŠ Cheb (fotografie a ukázky z praktické tvorby) v prostorách Krajské knihovny v Karlových Varech návštěva muzea hudebních nástrojů v Lubech návštěva výstavy hudebních nástrojů ve Frankfurtu nad Mohanem (SRN) nábory na základních a středních školách v okolí Chebu a v SRN (Waldsasen, Markneukirchen, Klingental) prezentace v Chebu en řemesel prezentace v Kunštátu na Moravě akce Velký den houslí s Houslařskou školou ISŠ Cheb v Klášterci nad Ohří (červenec 2011) tónové přehrávky houslí a kytar v Lubech (Atelier Saldo) úspěšné navázání spolupráce s výrobcem hudebních nástrojů firmou Strunal a atelierem Saldo realizace workshopu výroba hudebních nástrojů (srpen 2011) Reklama ISŠ Cheb informace o škole v celostátně vydávaném sborníku středních škol inzeráty v tisku krajském, okresním zapojení do projektu ŠIK prezentační účast na různých výstavách burza škol chebského okresu a Karlovarského kraje dny otevřených dveří individuální jednání se zájemci o studium a jejich rodiči průběžně podle zájmu osobní návštěvy základních škol při příležitosti rodičovských sdružení 16

18 9.0 VÝSLEKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEENÉ ČŠI Ve školním roce 2010/2011 byly na ISŠ Cheb realizovány celkem dvě kontroly ČŠI. 1. V termínu proběhla kontrola ČŠI zaměřená na: vedení dokumentace školy; splnění předpokladů pro výkon činnosti ředitele školy, organizování a plánování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků; ukončování vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání. Závěr: V žádné z výše uvedených oblastí nebylo zjištěno porušení platných právních předpisů. Protokol ČSI čj. ČŠIK-538/10-K 2. V dubnu 2011 byla prošetřena stížnost paní Hany Pivovarové na ISŠ Cheb ve věci znovupřijetí zletilého žáka Lukáše Pivovara do 3. ročníku oboru vzdělání M/01 Agropodnikání, denní formy vzdělávání. Stížnost byla v části spadající pod kontrolu ČŠI shledána jako důvodná. Výsledek šetření stížnosti ČŠKI-179/11-K 10.0 HOSPOAŘENÍ ŠKOLY Údaje o hospodaření školy jsou uvedeny v kategoriích základních dat o hospodaření příspěvkové organizace (Tabulka č. 14) a ve školním roce přijatých příspěvků (Tabulka č. 15). Hospodaření ISŠ Cheb skončilo v roce 2010 kladným hospodářským výsledkem v hlavní činnosti celkem ,59 Kč a v doplňkové činnosti celkem ,99 Kč. Organizace pokryla všechny nutné provozní a platové výdaje. V průběhu roku byla řešena řada provozních záležitostí, nutné opravy a běžná údržba budov. Tabulka č. 14 Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy k Činnost k Činnost v tis. Kč Hlavní oplňková Hlavní oplňková 1. Náklady celkem , , , ,76 2. Výnosy celkem , , , ,72 z toho 3. příspěvky a dotace na provoz (ač. 691) HOSPOÁŘSKÝ VÝSLEEK před zdaněním , , , , , ,96 17

19 Tabulka č. 15 Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč k Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem (INV) Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených příjmů z pronájmu celkem (INV) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV) ,00 4. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) ,97 5. Příspěvky a dotace na provoz , MEZINÁRONÍ A ROZVOJOVÉ PROGRAMY ISŠ Cheb byla ve školním roce 2010/2011 součástí mnoha mezinárodních a rozvojových programů (viz kapitoly 11.1 a 11.2). U většiny níže uvedených programů je předpoklad udržení parametrů kvalitní spolupráce pro následující školní roky MEZINÁRONÍ PROGRAMY Projekt Nižní Tagil (Ruská federace) Projekt je koncipován jako každoroční třítýdenní výměnná stáž v rámci odborné praxe žáků oboru kuchař-číšník v Rusku nebo v České republice. le sdělení Ministerstva školství v Moskvě je naše partnerská škola v Nižním Tagilu jedinou školou na území Ruské federace, která je zapojena do obdobných projektů se školou v České republice. Spolupráce se Staatliche Realschule im Stiftland ve Waldsassenu (SRN) Spolupráce s výše uvedenou školou probíhá v oblastech výměnných pobytů žáků, pracovních setkání zástupců škol a vzájemných návštěv vybraných školních akcí. Spolupráce se Staatliche Realschule in Kemnath (SRN) Projekt vzájemná spolupráce s výše uvedenou školou probíhá na bázi výměnných pobytů žáků v rámci česko-německo-francouzské spolupráce. Spolupráce s Berufsschule in Wiesau (SRN) Spolupráce probíhá na bázi jednodenních vzájemných návštěv tříd na ISŠ Cheb v hodinách němčiny a našich žáků na Berufsschule v hodinách češtiny. Primárně se tak jedná o zvyšování kvality jazykového vybavení žáků ISŠ. Spolupráce prostřednictvím BSI Hof (Bildungs-und-Schulungsinstitut Hof) s Berufsschule in Hof formou celodenních programů vzájemné výměny tříd zahrnující seznámení žáků se školskými systémy, průběhem výuky, včetně prohlídek budov škol a účasti ve výuce 18

20 Spolupráce ISŠ Cheb (Houslařské školy) s Houslařskou školou v Klingenthalu (SRN) Enersol Mezinárodní environmentální projekt k využívání obnovitelných zdrojů energie. Zvýšení informovanosti o problematice šetření energií a obnovitelných energetických zdrojů a podpora výukového úsilí v této oblasti ROZVOJOVÉ PROGRAMY Centrum celoživotního učení škola jako centrum celoživotního učení. Projekt UNIV 2 Karlovarského kraje: Školy centra celoživotního učení. Výsledkem proměny by měla být nabídka vzdělávání a to jak počátečního, tak dalšího i zájmového vzdělávání, v různých formách pro dospělé. Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Systematické zvyšování kvalifikace a odbornosti pedagogických pracovníků v různých programech a kurzech dalšího vzdělávání včetně terciárního ALŠÍ VZĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Jako součást dalšího vzdělávání byly v rámci celoživotního učení realizovány rekvalifikační kurzy (kurzy sváření, výuka v autoškole, průkazy profesní způsobilosti řidičů, a další). Autorizace dílčích kvalifikací le zákona č. 179/2006 Sb., v platném znění má škola 84 udělených autorizací z oblastí: Potravinářství a potravinářská chemie; Strojírenství a strojírenská výroba; Stavebnictví, geodézie a kartografie; Zemědělství a lesnictví; Obchod; Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika; Speciální a interdisciplinární obory; Gastronomie, hotelnictví a turismus PŘELOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZROJŮ ISŠ byla ve školním roce 2010/2011 součástí celé řady realizovaných projektů, které jsou dotovány z fondů EU a státního rozpočtu ČR. Některé další projekty byly ve školním roce připraveny k realizaci. 19

21 13.1 REALIZOVANÉ PROJEKTY AKONA Integrovaná střední škola Cheb Projekt zahrnuje vytvoření, ve spolupráci s partnery BIC-Forum Wirtschaftsforderung e. A Regionální hospodářskou komorou Poohří, vzdělávacího a vývojového centra pro automatizaci v prostorách školy se zaměřením na tři nové obory: obrábění kovů pomocí strojů CNC, svařování CNC a manipulace s materiálem za použití prvků robotizace. Nikdy není pozdě v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.00/ Pomoc uchazečům o zaměstnání starším 40 let, evidovaných na úřadech práce v Karlovarském kraji minimálně 5 měsíců, v návratu zpět na trh práce. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi CZ.1.07/1.1.11/ Orientace žáků ve finanční problematice a uplatnění poznatků v osobním životě. Rychle zpátky do práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.00/ Pomoc uchazečům a zájemcům o zaměstnání evidovaných na úřadech práce v Karlovarském kraji méně než 5 měsíců, v zajištění rychlého návratu do práce. Učíme správně technické obory CZ.1.07/1.3.11/ Zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků odborných předmětů prostřednictvím kvalifikovaných školení Projekt MF NES Studenti čtou a píší noviny Studenti z celé ČR se v textech zamýšleli nad stavem politiky, státní maturitou, dvacetiletou svobodou, vzory, které je v životě inspirují, ekologií a mnohými dalšími aktuálními tématy PROJEKTY PŘIPRAVENÉ K REALIZACI Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů a odborného výcviku CZ.1.07/1.3.42/ Hlavním cílem projektu je vytvořit nabídku akreditovaných kurzů VPP v oblasti odborných předmětů, a to konkrétně v oblasti technických a přírodovědných oborů a řemesel, a tím zvýšit kvalitu vzdělávání v těchto oblastech. Záměr reaguje na absenci kurzů VPP pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku v rámci Karlovarského kraje, a to jak v oblasti pedagogických a didaktických dovedností, tak v oblasti odborných znalostí. V rámci projektu dojde k podpoře jak učitelů žadatelské a partnerských škol, tak dalších středních odborných škol a učilišť v Karlovarském kraji. o projektu budou zapojeny tři střední školy, které společně pokryjí celou oborovou strukturu v oblasti odborného vzdělávání. íky této spolupráci bude zajištěna kvalita kurzů a seminářů, které povedou odborníci z akademické i podnikové sféry, případně vybraní pedagogové ze středních škol. 20

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice Identifikátor: 600 011 283 Termín konání inspekce: 6.

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola Dalovice Hlavní 27, 362 63 Dalovice Identifikátor školy: 600 009 181 Termín konání inspekce: 14. a 16. března 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620. Jednoty 1620, 356 11 Sokolov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620. Jednoty 1620, 356 11 Sokolov Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620 Jednoty 1620, 356 11 Sokolov Identifikátor školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 121 288/98-11136 Inspektorát č. 12 Brno Signatura: al1hs201 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T.

ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T. ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T. ŠETŘENÍ Šetření přechodu absolventů středních škol na trh práce Získání zpětné vazby od absolventů z hlediska kariérové volby, spokojenosti

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR

Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR a) Podpora a rozvoj mobility na středních školách - možnosti využití ECVET. Účastníci se seznámí s evropskými nástroji na podporu

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

POSPOLU. Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

POSPOLU. Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi Cíle projektu Projekt MŠMT a NÚV, leden 2013 až červen 2015 Podpora spolupráce SOŠ, SOU a firem pro vyšší kvalitu odborného

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

pro školní rok 2013/2014

pro školní rok 2013/2014 Přehled studijních a učebních oborů na středních školách a učilištích na Mladoboleslavsku pro školní rok 2013/2014 1. Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, MB 79-41-K/41, 4-letý obor, maturita, přijímají

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola Ostrov Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Identifikátor: 600 009 084 Termín konání inspekce: 7. a 9. února 2007 Čj. Signatura

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 135 92/99-11096 Signatura: bm5zs201 Oblastní pracoviště č. 13 Olomouc Okresní pracoviště Šumperk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborné učiliště železniční a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více