ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová *

2 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí 65, Uherský Brod identifikační číslo organizace: odloučená pracoviště: právní forma: zřizovatel: adresa zřizovatele: Bánov, Nivnice, Prakšice, Strání, Vlčnov Šumice aktuálně není v provozu příspěvková organizace Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně od č.j. 1169/2001/Šk tř. T. Bati 3792, Zlín statutární orgán ředitelka školy: Mgr. Hana Mahdalová zástupce statutárního orgánu a 1. zástupce ředitele: Eva Valečková 2. zástupce ředitele: Mgr. Tomáš Lekeš kontakty : telefon fax web založení školy: jako Městská hudební škola v roce 1946 příspěvková organizace k , zřizovatel Školský úřad Uherské Hradiště zápis do sítě škol: k rozhodnuti č. j. 1962/ UH, MŠMT ČR zápis do školského rejstříku k č. j /05-21 poslední aktualizace: ze dne č. j. MSMT 8102/ s účinností od celková kapacita školy: vyučované obory: 900 žáků hudební obor výtvarný obor taneční obor literárně dramatický obor 1

3 1.1 Základní údaje za školní rok 2013/2014 Žáků celkem s dospělými / bez dospělých z toho dospělých žáků 3 0 dospělých absolventů 1 0 Výše vybíraného příspěvku za rok: Úplata za vzdělávání (Kč) Hudební obor - indiv. výuka 2450,- Literárně dramatický obor 1760,- Taneční obor 1760,- Výtvarný obor 2040,- Základní umělecká škola v Uherském Brodě je součástí školského rejstříku od , v právních vztazích vystupuje jako právní subjekt a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Poskytuje základy vzdělání ve čtyřech uměleckých oborech a připravuje po odborné stránce své žáky pro studium na středních školách uměleckého zaměření, případně pro stejně zaměřené učební obory a v některých případech rovněž pro studium na vysokých školách uměleckého nebo pedagogického směru. Škola organizuje studium pro žáky mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol. Výuka probíhá podle ŠVP a platných učebních plánů ve formě přípravného a základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé. Při výběru nejvhodnějšího uplatnění svých žáků spolupracuje škola s rodiči a se školami vyššího typu /konzervatoře, UMPRUM, fakulta multimediálních studií UTB ve Zlíně aj./ formou konzultací a návštěv. Základní umělecká škola v Uherském Brodě navazuje na dlouhou historii hudebního školství jak ve městě samotném, tak v regionu. Kromě obvyklých žákovských besídek a vystoupení škola vždy pořádala pro širokou veřejnost koncerty vážné hudby a to již od školního roku 1946/1947. Kruh přátel hudby při naší škole byl založen Se školou spolupracuje spolek Klub přátel Základní umělecké školy, který byl založen jako občanské sdružení, je složen jak ze zástupců rodičů žáků a pedagogů školy, tak z příznivců vážné hudby z města a okolí. Věkový průměr pedagogického sboru činil 43,2 let /k , bez zaměstnanců na dohody/. Škola využívá od nových prostor v objektu Města UB. Počet žáků je stabilizovaný. Pedagogové školy mají zájem o další vzdělávání. Spolupráce se všemi místními školami, od mateřských po střední školy, také s ústavem sociální péče, Domem kultury, Domem dětí, Muzeem JAK, Centrem pro seniory, místní Charitou a Domy s pečovatelskou službou, výrazně s Městem Uherský Brod - je funkční. Instituce je nadále spolupořadatelem mezinárodní dětské výtvarné soutěže s ekologickou tématikou Týká se to také tebe a pravidelně v rámci soutěže uskutečňuje Výtvarnou dílnu pro 10 českých a 10 slovenských účastníků, letos se konal její 12. ročník. 2

4 2. Vzdělávací programy školy Základní umělecká škola vyučuje podle svého ŠVP Brána do světa múz a stále platných učebních plánů schválených MŠMT ČR ze dne pod č. j /95, přípravná hudební výchova na naší škole má dotaci 2 hodiny. Přípravná hudební výchova pro žáky pětileté je vyučována v rozsahu 1 hodiny týdně. ŠVP je přístupný ve škole i na webových stránkách. Hudební nauka je vyučována do 5. ročníku, nabízíme speciální hudební nauku pro přípravu ke studiu na konzervatoři a hudební nauku pro starší začínající žáky, hodinu základů skladby, varhanní improvizaci, hudební klub a pěvecký seminář. Většina žáků hudebního oboru je vyučována 1 hodinu týdně v hlavním předmětu, rozšířené vyučování /2 a více lekcí za týden/ měli 2 žáci hudebního oboru a 1 žák výtvarného oboru. Celkový počet vyučovaných hodin za týden je 689 hodin, což představuje 28,705 tříd. V individuální výuce je realizováno 538 hodin za týden, kolektivní výuka představuje 151 hodin, korepetice učitelská celkem 18 hodin. Z kolektivní výuky /bez hodin učitelské korepetice/ je 54 hodin v hudebním oboru, to jsou hodiny hudební nauky a teorie, souborové výuky a přípravné hudební výchovy. Ostatní hodiny tedy 79 hodin připadají na výuku tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru 2.1. Obory vyučované ve škole ve školním roce 2013/2014: obor hudební literárně taneční výtvarný celkem dramatický počet žáků počet tříd 25,08 0,875 0, ,705 počet hod žáci rozš. v Vyučované nástroje a počty žáků v hudebním oboru: Hudební nástroj počet žáků klavír 147 klávesy 51 akordeon 20 varhany 2 housle 104 viola 1 cimbál 11 kytara 82 zobcová flétna 66 příčná flétna 7 klarinet 7 saxofon 2 trubka 9 ostatní dech. nástroje 2 bicí nástroje 5 pěvecká hlasová výchova 30 PHV 54 celkem 600 3

5 2.3. Soubory a komorní hry ve školním roce 2013/2014: dechový soubor / UB dechový soubor / Nivnice cimb. muzika Šablička / UB smyčcový soubor / Přikrylová V. komorní smyčcový orchestr / UB komorní hra / Enderesová DPS Comenius/Amosek / UB kyt. komorní hra / Trcalová dětský divadelní soubor ZUŠ kyt. komorní hra / Flekačová kyt. kom. hra / Mahdal taneční skupina TO ZUŠ taneční orchestr / UB smyč. přípravka / UB flétnový soubor / UB flétnová komorní hra / Vlčnov akord. kom. hra / Bánov 3. Údaje o pracovnících školy 3.1. Pedagogičtí pracovníci Škola nemá problémy s oborem a odbornosti výuky, daří se uplatňovat obor vzdělání u téměř všech učitelů, dochází pouze k drobným odchylkám, kdy například učitel s aprobací na žesťové nebo dřevěné dechové nástroje vyučuje hru na zobcovou flétnu nebo u aprobace na akordeon je vyučován v menší míře na doplnění klavír případně klávesy. Snahou vedení školy je pokrýt zájem o výuku uvedených nástrojů. V roce 2013/2014 čerpaly mateřskou nebo rodičovskou dovolenou 3 maminky učitelky. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 k datu : počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 37 30,11 externí pracovníci 6 2,24 pedagogové celkem 43 32,35 Odbornost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2013/2014: /jsou započítáni i externí pedagogové/ % požadovaný stupeň vzdělání 97,2% odbornost vzdělání 97,2% 4

6 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014: /úvazky k , doba praxe je přepočtena k , celé roky/ Poř. číslo pracovní zařazení funkce úva zek Kvalifikace 1 Učitel HO / housle 1 Konzervatoř, maturita 34 2 Učitel HO / klavír 1 Konzervatoř, absolutorium 22 3 Učitel VO 0,14 VŠ Pedag. VV 7 4 Učitel HO / klavír 0,3 Konzervatoř, absolutorium 4 5 Učitel HO / housle 0,35 VŠ JAMU 14 6 Učitel HO / kytara 0,74 Konzervatoř, absolutorium 3 7 Učitel HO / klavír 1 Konzervatoř, absolutorium 33 8 Učitel HO / housle 1 VŠ - bakalář 4 9 Učitel VO 1 VŠ - bakalář Učitel TO 0,29 Konzervatoř, absolutorium 0 11 Učitel HO / zpěv 0,83 Konzervatoř, absolutorium Učitel HO / housle 1 Konzervatoř, absolutorium Učitel HO / HN 0,19 VŠ - Mgr Učitel HO / dech. 0,52 VŠ - JAMU 9 15/RD Učitel HO / klavír 0 VŠ - bakalář 5 16 Učitel HN, z. ř. školy 1 VŠ Ped. Fakulta /HV Mgr Učitel HO / kytara 1 VŠ - vychovatelství Učitel VO, řed. školy 1 VŠ, Vv pro střední školy, 36 funkční manažerské studium 19/RD Učitel HO / kytara 0 Konzervatoř, absolutorium 9 20 Učitel HO / klavír 1 Konzervatoř, absolutorium Učitel HO / housle 0,61 Konzervatoř, absolutorium Učitel HO / housle 1 VŠ Mgr Učitel HO / kytara 0,83 Konzervatoř, absolutorium 12 24/RD Učitel HO / př. flétna 0 Konzervatoř, absolutorium 6 25 Učitel HO / dechy 1 Konzervatoř, absolutorium Učitel HO / klavír 1 Konzervatoř, absolutorium Učitel HO / klavír 0,65 Mgr., student konz HO/korepetitor 0,75 BMus 3 29 Učitel HO / key, varh. 1 Konzervatoř, absolutorium Učitel LDO 1 VŠ - bakalář, divadelní věda Učitel HO / zpěv 0,65 Konzervatoř, absolutorium Učitel HO / dechy 0,83 Konzervatoř, absolutorium Učitel HO / kytara 0,52 VŠ Mgr Učitel VO 1 Umprum- textil, ped. minimum Učitel HO / klavír 1 VŠ - JAMU Učitel HO / žestě 1 vyučen Učitel HO / žestě 0,91 Konzervatoř, absolutorium Učitel HN, PHv 1 VŠ - Pedag. Hv Učitel HO / akordeon 1 Konzervatoř, absolutorium 27 stat. z řed.školy 40 Učitel HO / kytara 1 Konzervatoř, absolutorium 28 celkem 30,11 1/E Učitel HN, PHv 0,48 VŠ - Pedag. Hv 2/E Učitel HO / akordeon 0,48 Konzervatoř, absolutorium 3/E Učitel HO / akordeon 0,48 Konzervatoř, absolutorium 4/E Učitel HO / cimbál 0,35 Konzervatoř, absolutorium 5/E Učitel TO 0,19 maturita 6/E Učitel HO / housle 0,26 Konzervatoř, absolutorium celkeme 2,24 celkem 32,35 *) E - externí zaměstnanec, MD/RD mateřská nebo rodičovská dovolená, ped. praxe 5

7 3.2. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 : /úvazky k / Počet fyzických osob Přepočtené úvazky za rok Interní pracovníci 7 4,68 Externí pracovníci 0 0 Nepedagogické zaměstnance tvoří 2 pracovnice THP s úvazkem 0,5, 3 uklízečky, jeden údržbář topič a správce AV zařízení úvazek 0,48. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve šk. roce 2013/ úvazky k Poř. číslo Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 THP - účetní, ekonom 0,5 střední odb. ek. s maturitou 2 THP - hospodářka 0,5 střední odb. ek. s maturitou 3 údržbář - topič 0,8 výuční list 4 uklízečka 0,8 výuční list 5 uklízečka 0,8 výuční list 6 uklízečka 0,8 výuční list 7 správce AV zařízení 0,48 odb. kurz a praxe, VŠ Mgr Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků školy: Učitelé, vedoucí pracovníci i ostatní zaměstnanci ZUŠ v Uherské Brodě se ve školním roce 2013/2014 zúčastnili vzdělávacích akcí podle plánu vzdělávání. Vzdělávací akce byly hrazeny z prostředků školy a pořádány akreditovanými subjekty. Tabulka DVP a ostatních pracovníků ZUŠ Uherský Brod, školní rok 2013/2014 akce pořadatel počet účastníků cena za účastníka klavírní semináře JAMU Brno Seminář VO Mgr. Blechová Seminář První pomoc MUDR. Beneš 32 62, AZUŠ seminář AZUŠ Hudeb. vzděl. programy Konzervatoř Brno BOZP ved.prac. Mgr. Blechová Bacha na Bacha KP ZUŠ Seminář VO Mgr. Blechová Školení THP Ing. Netoušková Kytarový festival ČKS Komunikace, stres KPPP Zlín celkem 93 Průměr 377,-/os Celkově bylo na vzdělávání zaměstnanců vynaloženo 35100,- Kč. celková cena za akci 4. Údaje o zařazování žáků Přijímací řízení na školní rok 2013/2014 proběhlo ve dvou týdnech v červnu Informace o době konání a způsobu přijímání žáků se uveřejňují v místním tisku, jsou plakátovány a vyhlašovány v místním rozhlase. Podrobné pokyny lze rovněž najít na stránkách školy. 6

8 Nově zařazení žáci do jednotlivých oborů ve školním roce 2013/2014: obory hudební literárně dramatický taneční výtvarný počty žáků přihlášených počty žáků přijatých Celkem bylo pro školní rok 2013/2014 do všech oborů přijato 249 žáků. 5. Výsledky výchovy a vzdělávání Ve školním roce 2013/2014 absolvovalo 62 žáků, 44 žáků bylo z hudebního oboru, 2 žáci absolvovali dramatický obor a 16 žáků studium výtvarného oboru. Taneční obor neměl absolventy Absolventi školy ve školním roce 2013/2014 po oborech: obory hudební literárně dramatický taneční výtvarný počty absolventů celkem Z toho I. stupeň II. stupeň Srovnání počtu absolventů od roku 1996/1997: obory/ absolventi hudební literárně dramatický taneční výtvarný celkem školní rok rok 1996/ rok 1997/ rok 1998/ rok 1999/ rok 2000/ rok 2001/ rok 2002/ rok 2003/ rok 2004/ rok 2005/ rok 2006/ rok 2007/ rok 2008/ rok 2009/ rok 2010/ rok 2011/ rok 2012/ rok 2013/ celkem za období

9 5.2.1 Srovnání počtu přijatý žáků a absolventů od roku 1996/1997: */resp. od roku 1998/1999/ obory/ absolventi školní rok hudební přij /abs liter. dr. přij /abs taneční přij /abs výtvarný přij /abs celkem přij /abs Celkem žáků rok 1996/1997 -/21 -/0 -/3 -/19 -/ rok 1997/1998 -/16 -/0 -/5 -/28 -/ mezisoučet* -/37 -/0 -/8 -/47 -/92 rok 1998/ /27 5/0 27/7 54/20 179/ rok 1999/ /30 4/0 29/8 54/20 191/ rok 2000/ /42 5/0 16/5 43/16 160/ rok 2001/ /21 7/0 27/7 69/16 265/ rok 2002/ /27 4/0 18/8 23/16 226/ rok 2003/ /25 5/0 8/8 25/8 113/ rok 2004/ /33 7/1 8/4 28/19 157/ rok 2005/ /48 9/2 8/6 38/27 164/ rok 2006/ /39 15/0 14/3 41/17 164/ rok 2007/ /35 9/1 21/2 33/15 148/ rok 2008/ /56 5/5 19/2 39/19 152/ rok 2009/ /47 15/2 17/1 52/18 202/ rok 2010/ /61 13/2 8/0 54/33 242/ rok 2011/ /44 6/4 13/4 59/21 235/ rok 2012/ /37 18/6 8/0 50/22 223/ rok 2013/ /44 13/2 21/0 59/16 249/ mezisoučet 1947/ /25 262/65 721/ / celkem 1947/ /25 262/73 721/ /1039 Podklady pro statistiku byly vybrány z výročních zpráv školy. Od roku 2001 pokračujeme v tradici školy a fotografické tablo všech absolventů i s jejich učiteli zveřejňujeme v průběhu měsíce června ve výloze lékárny na hlavním náměstí Srovnání počtu žáků školy od roku 1995/1996: školní rok celkem žáků TO VO LDO HO z toho PHV ind 1995/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /

10 5.3. Žáci přijatí ke studiu do středních a vysokých škol: konzervatoř /hudební + taneční dramatická/ UMPRUM jiná střední škola výtvarného směru VŠ uměleckého směru jiné navazující na ZUŠ VOŠ přihl. přijato přihl. přijato přihl. přijato přihl. přijato přihl. přijato Ve školním roce 2013/2014 se 10 žáků hlásilo na umělecké školy různého stupně. To je 16 % z absolventů daného roku, 8 žáků bylo přijato ke studiu, úspěšnost je 80 % Hodnocení žáků na konci školního roku 2013/2014: stupeň hodnocení s vyznamenáním prospěl neprospěl Ostatní žáci jsou v přípravných ročnících /celkem 85/ a dostávají potvrzení bez hodnocení. Ze zdravotních důvodů nebyl klasifikován 1 žák Výsledky soutěží /viz. příloha č.1/: Ve školním roce 2013/2014 se škola stala pořadatelem 2 soutěží ZUŠ a to okresního kola ve hře na klavír a okresního kola LDO. Školní hudební soutěž Muzikant ročník : Soutěže se zúčastnilo 81 žáků hudebního oboru, ve všech nástrojích jsou vyhlašováni dva vítězové (jeden pro mladší a jeden pro starší kategorii). Soutěžilo se opět také v hudební teorii a ve skladbě. Celkem bylo jmenováno 18 nositelů titulu MUZIKANT Vzdělávání handicapovaných žáků: Na naší škole stále probíhá vzdělávání handicapovaných žáků ve všech oborech, týká se žáků s dysfunkcemi, kteří přicházejí na doporučení pedagogicko psychologické poradny, většinou se dobře zapojují do výuky Jiné výchovně vzdělávací aktivity školy: Škola pravidelně pořádá kromě žákovský přehrávek pro jednotlivé třídy také koncerty žáků, které jsou minimálně jednou za měsíc, dále galakoncert, výchovné a nově motivační koncerty pro mateřské, základní a střední školy, vystoupení souborů pro různé subjekty. V tomto školním roce byla před přijímacím řízením uskutečněna řada náborových aktivit, jejichž součástí byly Výtvarné dílny pro žáky mateřských a základních škol, vystoupení LDO a TO. Zájem ze strany škol a školek je setrvalý. 6. Údaje o významných mimoškolních aktivitách Aktivity pedagogických pracovníků školy úzce souvisí s jejich činností pracovní nebo s uměleckým oborem, který vyučují. Dle svých časových možností vystupují jako sólisté nebo 9

11 jsou členy hudebních těles a příležitostných seskupení. Někteří učitelé školy pracují také v porotách různých soutěží, svým odborným přístupem jsou garanty úrovně a zpětně přinášejí nové poznatky do svých oborů. Ve volném čase se aktivně věnují umělecké činnosti. Žáci vystupují nejenom na akcích pořádaných naší školou, ale pravidelně mají příležitost se prezentovat na akademiích škol, které studují. Taneční orchestr školy se rovněž zúčastňuje různých vystoupení. Pravidelně vystupuje DCM Šablička, Flétnový soubor, Taneční soubor a Dětský divadelní soubor Výběr z akcí Hudební obor: Zahajovací koncert pro žáky 1. ročníků, vystoupení žáků na Dnu otevřených památek, 6 žákovských koncertů, 1 přehlídka vítězů MUZIKANT 2014, Sváteční koncert, Učitelský koncert, 3 absolventské koncerty, 1 absolventská besídka, 3 výchovné koncerty pro mateřské školy a 1. třídy ZŠ, 1 výchovný koncert pro gymnázium JAK, slavnostní GALAKONCERT, hudební podvečer Tanečního orchestru, vystoupení při vernisážích, slavnostní Koncert pro Jana Dny Komenského, spolupráce s Městem při akcích /Kateřinský jarmark, vánoční Brodské koledování, přehlídka lidových souborů, výstava fotografií Brody v Brodě/, ples Centrum pro rodinu, vystoupení pro seniory v DPS také ke Dni matek, spolupráce s Muzeem JAK při akcích typu adventních a velikonočních dílen /vystoupení v doprovodném programu/, vystoupení v rámci Brodského jarmarku, Bělokarpatských slavností a na dalších akcích, pořádaných různými subjekty, 5 koncertů Kruhu přátel hudby, vystoupení CM Šablička a Tanečního orchestru v rámci multižánrového festivalu ZUŠKA?ZUŠKA! ve Zlíně 16. května 2014, účast v mezinárodním projektu Tvoříme bez hranic /SR ČR/. Výtvarný obor: Realizace 5 výstav žáků, návrhy a instalace /tablo ZUŠ, plakáty, diplomy a plakety pro potřeby školy/, návrh a realizace scény pro sváteční koncert, Galakoncert a vystoupení tanečního oboru, pro vystoupení tanečního orchestru v Domě kultury, návštěvy výstav, 2- denní adaptační kurz PLENÉR na Maršově, 1 výlet SUPŠ Uherské Hradiště, Mezinárodní výtvarná dílna při TSTTT workshop, výtvarné dílny pro MŠ a ZŠ, účast a velmi dobré výsledky v soutěžích: Černobílé turné LB 2 ocenění žáci s účastí na koncertě Lucie Bílé, Jirkovská paleta 1. místo v kategorii, republiková soutěž VO ZUŠ postup 2 projektů a 1 práce jednotlivce do celostátního kola, mezinárodní výtvarná soutěž TSTTT 1. místo v kategorii ZUŠ/projekty, pracovní účast na multižánrovém festivalu ZUŠ Zlínského kraje ZUŠKA? ZUŠKA!, účast na projektu Tvoříme bez hranic Plenér SR a ČR, obrázky pro RUMPOLD UB /Čisté město/ a v rámci roku seniorů pro Nemocnici Uherské Hradiště. Taneční obor: Vystoupení na Svátečním koncertu, na závěrečném představení tanečního oboru, vystoupení na Galakoncertu, motivační hodiny pro děti MŠ, spolupráce na inscenaci pohádky O studánce Ohloběnce s LDO a 2x vystoupení - projekt Tvoříme bez hranic. Literárně dramatický obor: Uvedl celkem 19 představení, splněné projekty: Bajaja, Pět malých černoušků, Rozhádaná písmenka, Jamie a upíři, Plastická chirurgie, Pověsti O studánce Ohloběnce /projekt Tvoříme bez hranic Spolupráce s Divadlem Brod - v pohádce O víle Jeřabince a v inscenaci hry Caesar. Spolupráce s MD Zlín hra Divotvorný hrnec Recitační soutěže Národní soutěž ZUŠ /ústřední kolo/ 1. a 3. místo, Dětská scéna /republikové kolo/ - 1. místo, Wolkerův Prostějov /krajské kolo/ 1. místo, mezinárodní 10

12 soutěž Prednášam teda som v Kremnici 1. místo /próza/, 2. místo /próza/, 3. místo /poezie/, literární část soutěže TSTTT 1. a 3. místo, návštěva divadelních představení, moderování pořadů, koncertů a školních vystoupení, vystoupení v rámci Dne otevřených památek Spolupráce Škola spolupracuje s Kruhem přátel hudby při pořádání koncertů, v rámci koncertní sezóny bylo uskutečněno 5 koncertních vystoupení. Velký zájem je pravidelně o učitelské koncerty a vystoupení bývalých absolventů naší školy, kteří studují nebo již ukončili studium středoškolské či vysokoškolské. Rovněž dobře funguje spolupráce Klubu přátel školy a ZUŠ při organizaci Uměleckých kurzů pro zájemce z řad dospělých. Obnovení mezinárodní spolupráce - vztahy se školou v Novém Mestě nad Váhom se zatím stále vymezují účastí ve výtvarné části soutěže TSTTT, kterou spolupořádáme. V uplynulém školním roce jsme však navázali kontakt se ZUŠ K. Pádivého v Trenčíně a ve spolupráci s neziskovou organizací Eva Trenčín jsme uskutečnili v programu přeshraniční spolupráce Slovenské a České republiky projekt Tvoříme bez hranic, na kterém se celkem podílelo téměř 150 žáků naší školy. Spolupráce s firmami COLORLAK - sponzorování účasti výtvarníků na akci ZUŠKA?ZUŠKA! RUMPOLD projekt Čisté město Spolupráce s ostatními krajskými ZUŠkami Projekt multižánrového festivalu těchto škol ZUŠKA?ZUŠKA! 6.3. Podpora školy žákům ZUŠ v Uherském Brodě ve spolupráci s Klubem přátel ZUŠ pořádá pro žáky školy různé akce, které podporují jejich vztah k vybranému uměleckému oboru. Pravidelné koncerty Kruhu přátel hudby, na které mají žáci i jejich rodiče vstup volný, jim zprostředkovávají živý kontakt s umělci. Zájezdy na divadelní představení, tématické výlety výtvarného oboru, volný vstup žáků VO do Galerie PD, účast na školních vystoupeních všech oborů to vše přispívá k budování cenných vazeb žáků se školou. Možnost reprezentovat školu na soutěžích, častá vystoupení souborů, společná soustředění před významnými soutěžemi, to jsou prostředky, které škola při podpoře žáků využívá. Některé z těchto činností jsou však limitovány svou finanční náročností. KP ZUŠ přispívá vynikajícím žákům na prázdninové kurzy či na účast v soutěžích. Absolventi jsou pravidelně oceňováni pamětním listem, drobným dárkem a umístěním fotografie na tradičním tablu absolventů, které předkládáme veřejnosti. Na vyjmenované druhy podpory žákům však pravděpodobně nedosáhnou všichni, ne všichni pracují v souborech, ne všichni mají stejně silný zájem o zvolený obor, aby vydrželi až k absolutoriu Spolupráce s rodiči Škola spolupracuje s rodiči na několika úrovních. Jako s jednotlivci rodiči, kteří mohou vstupovat do vyučovacích hodin a sledovat výuku svých dětí. Zde se jedná o kontakt pro učitele žádoucí a ze strany rodičů ne vždy využívaný. Dále jako se skupinou rodičů a přátel školy, sdruženou v Klubu přátel ZUŠ. Jde o velmi dobrou spolupráci při pořádání koncertů, financování různých aktivit a podporu pro vzdělávání. Zatím se nepodařilo angažovat do těchto činností většinu rodičů, kteří by se pak více zajímali o její rozvoj. 11

13 6.5. Vliv vzájemných vztahů školy, žáků a rodičů na vzdělávání Vzdělávání na ZUŠ je založeno na důvěře v poskytování kvalitní výuky vzhledem ke specifičnosti navštěvovaných oborů. Přestože rodič ve většině případů není odborně disponovaný přímo zasahovat do výuky, může svým projeveným zájmem, např. v účasti na vystoupeních nebo třídních předehrávkách, dodat svému dítěti podporu a chuť do další práce a nepřímo přispět ke zkvalitnění samotného vzdělávání. Přímý vliv nastává hlavně u mimořádně nadaných žáků, kdy zájem rodiny směřuje k přípravě jejich dítěte na vyšší stupeň umělecké školy a vzájemná důvěra a spolupráce rodiny a školy je nezbytná Vliv na kulturní dění ve městě a regionu Škola je svou téměř sedmdesátiletou tradicí zakotvená v životě města i regionu. S účastí žáků a učitelů ZUŠ se počítá při většině akcí pořádaných Městem Uh. Brod, Domem kultury, jinými kulturními, sportovními či sociálními zařízeními ve městě. Škola sama pořádá pravidelná vystoupení pro všechny typy místních škol, různé společenské organizace a pro veřejnost. Jsou to výchovné koncerty, taneční vystoupení, divadelní představení, výstavy výtvarných projektů. Na akcích se podílí převážná část žáků školy. Snahou pedagogů je připravit žáky na tato vystoupení co nejlépe tím veřejně prezentují existenci a úroveň základní umělecké školy. Odezvou jsou dobrá hodnocení a zájem o další účinkování našich žáků v kulturních programech. Rovněž učitelé se ve velké míře podílejí na kultuře regionu, aktivně vystupují i spolupracují s dalšími soubory, jsou zastoupeni v odborných porotách soutěží všech vyučovaných oborů. ZUŠ tak naplňuje své poslání uplatnit talent žáků nejen pro jejich další profesionální život, ale vychovávat je i jako současné a budoucí účastníky kulturního dění regionu. 7. Údaje o výsledcích kontrol Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnila státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst.2 písm.d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), provedená ve dnech Závěry kontroly - finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu byly použity efektivně, hospodárně a v souladu s účelem, na který byly přiděleny. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla uložena žádná opatření k nápravě. Penále ani pokuta nebyly vyměřeny. Současně byla v uvedených dnech provedena kontrola ČŠI v těchto předmětech kontrolní činnosti: 1/ kontrola platného školního řádu ustanovení 30, odst. 1, 2 a 3 školského zákona a 2/ kontrola vydání ŠVP podle ustanovení 5 odst. 3 školského zákona věta první. V obou případech byl ČŠI konstatován soulad školních dokumentů s uvedenými ustanoveními. Dalším předmětem kontroly ČŠI bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle ŠVP a platných učebních osnov ve vybraných oblastech ve sledovaném období od školního roku 2010/2011 k datu inspekce a posledním předmětem bylo zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a s RVP pro ZUV a jeho naplňování ve vybraných oblastech ve sledovaném období od školního roku 2012/2013 k datu inspekce. Ve svých závěrech ČŠI ohodnotila především dokončenou celkovou rekonstrukci školy a vytvoření podnětného prostředí pro umělecké vzdělávání ve všech vyučovaných oborech jako příklad dobré praxe. Zároveň byla jako nadstandardní ohodnocena propojenost systému vlastního hodnocení školy s koncepčními záměry. Další závěry z inspekční zprávy jsou přístupné na stránkách školy. 12

14 Stanovisko OŠMS ZK pro hodnocení výsledků hospodaření příspěvkové organizace za rok 2013 je uloženo v dokumentaci školy. 8. Závěr výroční zprávy Činnost ZUŠ v Uherském Brodě byla ve školním roce 2013/2014 bohatá a úspěšná. Cíle školy se postupně dařilo naplňovat, vývoj činnosti školy je zaměřen na kvalitu. Dlouhodobě pracujeme na zkvalitnění materiálních podmínek vzdělávání, věnujeme patřičnou pozornost stavu hudebních nástrojů, které využíváme k výuce. Pracujeme na zapojení moderní informační technologie do výuky podobně jako jiné typy škol, hledáme jejich uplatnění v naší práci a v neposlední řadě se dále vzděláváme. Rok 2012 by se dal nazvat rokem nula, protože jsme se v jeho závěru přestěhovali do rekonstruovaného objektu na Mariánském náměstí 65 a zahájili jsme zde výuku ve všech vyučovaných oborech. Rokem 2013 začala etapa rozvoje ZUŠ Uherský Brod, ve které jsme se učili to nové smysluplně používat. S rokem 2014 se již pojí využívání nahrávacího studia a technických možností učebny PC, konání netradičních akcí a snaha o naplnění školního objektu jiskřivým, inspirativním a tvořivým životem. Přílohy : č. 1 Soutěže tabulka 1,2,3 č. 2 - Akce školy tabulka Datum zpracování zprávy: Pedagogická rada seznámena: Podpis ředitele: Razítko školy: 13

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2016-2017 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2015-2016 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015. Základní umělecká škola Uherský Ostroh

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015. Základní umělecká škola Uherský Ostroh Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Uherský Ostroh Zpracoval: Mgr. Radim Havlíček Místo: Uherský Ostroh Datum: 28. srpna 2015 Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2012/2013 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP06/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval

Více

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou.

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou. Akce - školní rok 2015/2016 Září Výstava absolventů výtvarného oboru - vestibul VO ZUŠ Říjen Den Zlínského kraje 3.10.2015 od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2009/2010 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz

Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a Z d o u n k y Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za období školního

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice je příspěvkovou organizací, jejímž

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016. Základní umělecká škola Uherský Ostroh

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016. Základní umělecká škola Uherský Ostroh Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola Uherský Ostroh Zpracoval: Mgr. Radim Havlíček Místo: Uherský Ostroh Datum: 25. srpna 2016 Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2015 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2015-2016 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Kroměříž. Jánská 31, Kroměříž. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Kroměříž. Jánská 31, Kroměříž. Identifikátor: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Kroměříž Jánská 31, 767 01 Kroměříž Identifikátor: 600 003 604 Termín konání inspekce: 16. - 17. květen 2007 Čj. Signatura

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Uherský Ostroh Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh Identifikátor: 600 003 680 Termín konání inspekce: 24. 25. září 2007

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Koncepce rozvoje ZUŠ, Tachov, Rokycanova

Koncepce rozvoje ZUŠ, Tachov, Rokycanova Koncepce rozvoje ZUŠ, Tachov, Rokycanova 1 2012-2017 A. ÚVOD Charakteristika školy Hlavní předmět činnosti Místa poskytování vzdělávání Kapacita školy, nabídka oborů, stav žáků Současnost školy Úspěchy

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Anna Pataková Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Přehled učebních plánů

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 16 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 214/215 I. Základní údaje

Více

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 rok 2012 1. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Fráni Šrámka 131, je samostatnou

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 204/205 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 2. Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 68 407

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 8 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Marie Pochopová Město Liberec ŠÚ v Liberci

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 8 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Marie Pochopová Město Liberec ŠÚ v Liberci Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 083 538/98-4017 Oblastní pracoviště č. 8 Signatura: ah4ks101 Okresní pracoviště Liberec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Liberec

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Září 24.9.2012 Zájezd VO na výstavu J. Lady do Holešova Říjen 13.10.2012 Vystoupení cimbálové muziky Malina Mysločovice 23.10.2012

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní umělecká škola Bílina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Zpracovaná v souladu s ustanovením 10 odst.3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2010/2011 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 ZÁŘÍ 2005 OBSAH 1. POSLÁNÍ A FILOZOFIE ZUŠ POLNÁ 3 2. DLOUHODOBÉ CÍLE 4 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 4. SOUTĚŽE 14 5. CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno - venkov. Nádražní 232, 667 01 Židlochovice. Identifikátor: 600 003 418

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno - venkov. Nádražní 232, 667 01 Židlochovice. Identifikátor: 600 003 418 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno - venkov Nádražní 232, 667 01 Židlochovice Identifikátor: 600 003 418 Termín konání inspekce:

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více