ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová *

2 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí 65, Uherský Brod identifikační číslo organizace: odloučená pracoviště: právní forma: zřizovatel: adresa zřizovatele: Bánov, Nivnice, Prakšice, Strání, Vlčnov Šumice aktuálně není v provozu příspěvková organizace Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně od č.j. 1169/2001/Šk tř. T. Bati 3792, Zlín statutární orgán ředitelka školy: Mgr. Hana Mahdalová zástupce statutárního orgánu a 1. zástupce ředitele: Eva Valečková 2. zástupce ředitele: Mgr. Tomáš Lekeš kontakty : telefon fax web založení školy: jako Městská hudební škola v roce 1946 příspěvková organizace k , zřizovatel Školský úřad Uherské Hradiště zápis do sítě škol: k rozhodnuti č. j. 1962/ UH, MŠMT ČR zápis do školského rejstříku k č. j /05-21 poslední aktualizace: ze dne č. j. MSMT 8102/ s účinností od celková kapacita školy: vyučované obory: 900 žáků hudební obor výtvarný obor taneční obor literárně dramatický obor 1

3 1.1 Základní údaje za školní rok 2013/2014 Žáků celkem s dospělými / bez dospělých z toho dospělých žáků 3 0 dospělých absolventů 1 0 Výše vybíraného příspěvku za rok: Úplata za vzdělávání (Kč) Hudební obor - indiv. výuka 2450,- Literárně dramatický obor 1760,- Taneční obor 1760,- Výtvarný obor 2040,- Základní umělecká škola v Uherském Brodě je součástí školského rejstříku od , v právních vztazích vystupuje jako právní subjekt a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Poskytuje základy vzdělání ve čtyřech uměleckých oborech a připravuje po odborné stránce své žáky pro studium na středních školách uměleckého zaměření, případně pro stejně zaměřené učební obory a v některých případech rovněž pro studium na vysokých školách uměleckého nebo pedagogického směru. Škola organizuje studium pro žáky mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol. Výuka probíhá podle ŠVP a platných učebních plánů ve formě přípravného a základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé. Při výběru nejvhodnějšího uplatnění svých žáků spolupracuje škola s rodiči a se školami vyššího typu /konzervatoře, UMPRUM, fakulta multimediálních studií UTB ve Zlíně aj./ formou konzultací a návštěv. Základní umělecká škola v Uherském Brodě navazuje na dlouhou historii hudebního školství jak ve městě samotném, tak v regionu. Kromě obvyklých žákovských besídek a vystoupení škola vždy pořádala pro širokou veřejnost koncerty vážné hudby a to již od školního roku 1946/1947. Kruh přátel hudby při naší škole byl založen Se školou spolupracuje spolek Klub přátel Základní umělecké školy, který byl založen jako občanské sdružení, je složen jak ze zástupců rodičů žáků a pedagogů školy, tak z příznivců vážné hudby z města a okolí. Věkový průměr pedagogického sboru činil 43,2 let /k , bez zaměstnanců na dohody/. Škola využívá od nových prostor v objektu Města UB. Počet žáků je stabilizovaný. Pedagogové školy mají zájem o další vzdělávání. Spolupráce se všemi místními školami, od mateřských po střední školy, také s ústavem sociální péče, Domem kultury, Domem dětí, Muzeem JAK, Centrem pro seniory, místní Charitou a Domy s pečovatelskou službou, výrazně s Městem Uherský Brod - je funkční. Instituce je nadále spolupořadatelem mezinárodní dětské výtvarné soutěže s ekologickou tématikou Týká se to také tebe a pravidelně v rámci soutěže uskutečňuje Výtvarnou dílnu pro 10 českých a 10 slovenských účastníků, letos se konal její 12. ročník. 2

4 2. Vzdělávací programy školy Základní umělecká škola vyučuje podle svého ŠVP Brána do světa múz a stále platných učebních plánů schválených MŠMT ČR ze dne pod č. j /95, přípravná hudební výchova na naší škole má dotaci 2 hodiny. Přípravná hudební výchova pro žáky pětileté je vyučována v rozsahu 1 hodiny týdně. ŠVP je přístupný ve škole i na webových stránkách. Hudební nauka je vyučována do 5. ročníku, nabízíme speciální hudební nauku pro přípravu ke studiu na konzervatoři a hudební nauku pro starší začínající žáky, hodinu základů skladby, varhanní improvizaci, hudební klub a pěvecký seminář. Většina žáků hudebního oboru je vyučována 1 hodinu týdně v hlavním předmětu, rozšířené vyučování /2 a více lekcí za týden/ měli 2 žáci hudebního oboru a 1 žák výtvarného oboru. Celkový počet vyučovaných hodin za týden je 689 hodin, což představuje 28,705 tříd. V individuální výuce je realizováno 538 hodin za týden, kolektivní výuka představuje 151 hodin, korepetice učitelská celkem 18 hodin. Z kolektivní výuky /bez hodin učitelské korepetice/ je 54 hodin v hudebním oboru, to jsou hodiny hudební nauky a teorie, souborové výuky a přípravné hudební výchovy. Ostatní hodiny tedy 79 hodin připadají na výuku tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru 2.1. Obory vyučované ve škole ve školním roce 2013/2014: obor hudební literárně taneční výtvarný celkem dramatický počet žáků počet tříd 25,08 0,875 0, ,705 počet hod žáci rozš. v Vyučované nástroje a počty žáků v hudebním oboru: Hudební nástroj počet žáků klavír 147 klávesy 51 akordeon 20 varhany 2 housle 104 viola 1 cimbál 11 kytara 82 zobcová flétna 66 příčná flétna 7 klarinet 7 saxofon 2 trubka 9 ostatní dech. nástroje 2 bicí nástroje 5 pěvecká hlasová výchova 30 PHV 54 celkem 600 3

5 2.3. Soubory a komorní hry ve školním roce 2013/2014: dechový soubor / UB dechový soubor / Nivnice cimb. muzika Šablička / UB smyčcový soubor / Přikrylová V. komorní smyčcový orchestr / UB komorní hra / Enderesová DPS Comenius/Amosek / UB kyt. komorní hra / Trcalová dětský divadelní soubor ZUŠ kyt. komorní hra / Flekačová kyt. kom. hra / Mahdal taneční skupina TO ZUŠ taneční orchestr / UB smyč. přípravka / UB flétnový soubor / UB flétnová komorní hra / Vlčnov akord. kom. hra / Bánov 3. Údaje o pracovnících školy 3.1. Pedagogičtí pracovníci Škola nemá problémy s oborem a odbornosti výuky, daří se uplatňovat obor vzdělání u téměř všech učitelů, dochází pouze k drobným odchylkám, kdy například učitel s aprobací na žesťové nebo dřevěné dechové nástroje vyučuje hru na zobcovou flétnu nebo u aprobace na akordeon je vyučován v menší míře na doplnění klavír případně klávesy. Snahou vedení školy je pokrýt zájem o výuku uvedených nástrojů. V roce 2013/2014 čerpaly mateřskou nebo rodičovskou dovolenou 3 maminky učitelky. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 k datu : počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 37 30,11 externí pracovníci 6 2,24 pedagogové celkem 43 32,35 Odbornost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2013/2014: /jsou započítáni i externí pedagogové/ % požadovaný stupeň vzdělání 97,2% odbornost vzdělání 97,2% 4

6 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014: /úvazky k , doba praxe je přepočtena k , celé roky/ Poř. číslo pracovní zařazení funkce úva zek Kvalifikace 1 Učitel HO / housle 1 Konzervatoř, maturita 34 2 Učitel HO / klavír 1 Konzervatoř, absolutorium 22 3 Učitel VO 0,14 VŠ Pedag. VV 7 4 Učitel HO / klavír 0,3 Konzervatoř, absolutorium 4 5 Učitel HO / housle 0,35 VŠ JAMU 14 6 Učitel HO / kytara 0,74 Konzervatoř, absolutorium 3 7 Učitel HO / klavír 1 Konzervatoř, absolutorium 33 8 Učitel HO / housle 1 VŠ - bakalář 4 9 Učitel VO 1 VŠ - bakalář Učitel TO 0,29 Konzervatoř, absolutorium 0 11 Učitel HO / zpěv 0,83 Konzervatoř, absolutorium Učitel HO / housle 1 Konzervatoř, absolutorium Učitel HO / HN 0,19 VŠ - Mgr Učitel HO / dech. 0,52 VŠ - JAMU 9 15/RD Učitel HO / klavír 0 VŠ - bakalář 5 16 Učitel HN, z. ř. školy 1 VŠ Ped. Fakulta /HV Mgr Učitel HO / kytara 1 VŠ - vychovatelství Učitel VO, řed. školy 1 VŠ, Vv pro střední školy, 36 funkční manažerské studium 19/RD Učitel HO / kytara 0 Konzervatoř, absolutorium 9 20 Učitel HO / klavír 1 Konzervatoř, absolutorium Učitel HO / housle 0,61 Konzervatoř, absolutorium Učitel HO / housle 1 VŠ Mgr Učitel HO / kytara 0,83 Konzervatoř, absolutorium 12 24/RD Učitel HO / př. flétna 0 Konzervatoř, absolutorium 6 25 Učitel HO / dechy 1 Konzervatoř, absolutorium Učitel HO / klavír 1 Konzervatoř, absolutorium Učitel HO / klavír 0,65 Mgr., student konz HO/korepetitor 0,75 BMus 3 29 Učitel HO / key, varh. 1 Konzervatoř, absolutorium Učitel LDO 1 VŠ - bakalář, divadelní věda Učitel HO / zpěv 0,65 Konzervatoř, absolutorium Učitel HO / dechy 0,83 Konzervatoř, absolutorium Učitel HO / kytara 0,52 VŠ Mgr Učitel VO 1 Umprum- textil, ped. minimum Učitel HO / klavír 1 VŠ - JAMU Učitel HO / žestě 1 vyučen Učitel HO / žestě 0,91 Konzervatoř, absolutorium Učitel HN, PHv 1 VŠ - Pedag. Hv Učitel HO / akordeon 1 Konzervatoř, absolutorium 27 stat. z řed.školy 40 Učitel HO / kytara 1 Konzervatoř, absolutorium 28 celkem 30,11 1/E Učitel HN, PHv 0,48 VŠ - Pedag. Hv 2/E Učitel HO / akordeon 0,48 Konzervatoř, absolutorium 3/E Učitel HO / akordeon 0,48 Konzervatoř, absolutorium 4/E Učitel HO / cimbál 0,35 Konzervatoř, absolutorium 5/E Učitel TO 0,19 maturita 6/E Učitel HO / housle 0,26 Konzervatoř, absolutorium celkeme 2,24 celkem 32,35 *) E - externí zaměstnanec, MD/RD mateřská nebo rodičovská dovolená, ped. praxe 5

7 3.2. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 : /úvazky k / Počet fyzických osob Přepočtené úvazky za rok Interní pracovníci 7 4,68 Externí pracovníci 0 0 Nepedagogické zaměstnance tvoří 2 pracovnice THP s úvazkem 0,5, 3 uklízečky, jeden údržbář topič a správce AV zařízení úvazek 0,48. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve šk. roce 2013/ úvazky k Poř. číslo Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 THP - účetní, ekonom 0,5 střední odb. ek. s maturitou 2 THP - hospodářka 0,5 střední odb. ek. s maturitou 3 údržbář - topič 0,8 výuční list 4 uklízečka 0,8 výuční list 5 uklízečka 0,8 výuční list 6 uklízečka 0,8 výuční list 7 správce AV zařízení 0,48 odb. kurz a praxe, VŠ Mgr Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků školy: Učitelé, vedoucí pracovníci i ostatní zaměstnanci ZUŠ v Uherské Brodě se ve školním roce 2013/2014 zúčastnili vzdělávacích akcí podle plánu vzdělávání. Vzdělávací akce byly hrazeny z prostředků školy a pořádány akreditovanými subjekty. Tabulka DVP a ostatních pracovníků ZUŠ Uherský Brod, školní rok 2013/2014 akce pořadatel počet účastníků cena za účastníka klavírní semináře JAMU Brno Seminář VO Mgr. Blechová Seminář První pomoc MUDR. Beneš 32 62, AZUŠ seminář AZUŠ Hudeb. vzděl. programy Konzervatoř Brno BOZP ved.prac. Mgr. Blechová Bacha na Bacha KP ZUŠ Seminář VO Mgr. Blechová Školení THP Ing. Netoušková Kytarový festival ČKS Komunikace, stres KPPP Zlín celkem 93 Průměr 377,-/os Celkově bylo na vzdělávání zaměstnanců vynaloženo 35100,- Kč. celková cena za akci 4. Údaje o zařazování žáků Přijímací řízení na školní rok 2013/2014 proběhlo ve dvou týdnech v červnu Informace o době konání a způsobu přijímání žáků se uveřejňují v místním tisku, jsou plakátovány a vyhlašovány v místním rozhlase. Podrobné pokyny lze rovněž najít na stránkách školy. 6

8 Nově zařazení žáci do jednotlivých oborů ve školním roce 2013/2014: obory hudební literárně dramatický taneční výtvarný počty žáků přihlášených počty žáků přijatých Celkem bylo pro školní rok 2013/2014 do všech oborů přijato 249 žáků. 5. Výsledky výchovy a vzdělávání Ve školním roce 2013/2014 absolvovalo 62 žáků, 44 žáků bylo z hudebního oboru, 2 žáci absolvovali dramatický obor a 16 žáků studium výtvarného oboru. Taneční obor neměl absolventy Absolventi školy ve školním roce 2013/2014 po oborech: obory hudební literárně dramatický taneční výtvarný počty absolventů celkem Z toho I. stupeň II. stupeň Srovnání počtu absolventů od roku 1996/1997: obory/ absolventi hudební literárně dramatický taneční výtvarný celkem školní rok rok 1996/ rok 1997/ rok 1998/ rok 1999/ rok 2000/ rok 2001/ rok 2002/ rok 2003/ rok 2004/ rok 2005/ rok 2006/ rok 2007/ rok 2008/ rok 2009/ rok 2010/ rok 2011/ rok 2012/ rok 2013/ celkem za období

9 5.2.1 Srovnání počtu přijatý žáků a absolventů od roku 1996/1997: */resp. od roku 1998/1999/ obory/ absolventi školní rok hudební přij /abs liter. dr. přij /abs taneční přij /abs výtvarný přij /abs celkem přij /abs Celkem žáků rok 1996/1997 -/21 -/0 -/3 -/19 -/ rok 1997/1998 -/16 -/0 -/5 -/28 -/ mezisoučet* -/37 -/0 -/8 -/47 -/92 rok 1998/ /27 5/0 27/7 54/20 179/ rok 1999/ /30 4/0 29/8 54/20 191/ rok 2000/ /42 5/0 16/5 43/16 160/ rok 2001/ /21 7/0 27/7 69/16 265/ rok 2002/ /27 4/0 18/8 23/16 226/ rok 2003/ /25 5/0 8/8 25/8 113/ rok 2004/ /33 7/1 8/4 28/19 157/ rok 2005/ /48 9/2 8/6 38/27 164/ rok 2006/ /39 15/0 14/3 41/17 164/ rok 2007/ /35 9/1 21/2 33/15 148/ rok 2008/ /56 5/5 19/2 39/19 152/ rok 2009/ /47 15/2 17/1 52/18 202/ rok 2010/ /61 13/2 8/0 54/33 242/ rok 2011/ /44 6/4 13/4 59/21 235/ rok 2012/ /37 18/6 8/0 50/22 223/ rok 2013/ /44 13/2 21/0 59/16 249/ mezisoučet 1947/ /25 262/65 721/ / celkem 1947/ /25 262/73 721/ /1039 Podklady pro statistiku byly vybrány z výročních zpráv školy. Od roku 2001 pokračujeme v tradici školy a fotografické tablo všech absolventů i s jejich učiteli zveřejňujeme v průběhu měsíce června ve výloze lékárny na hlavním náměstí Srovnání počtu žáků školy od roku 1995/1996: školní rok celkem žáků TO VO LDO HO z toho PHV ind 1995/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /

10 5.3. Žáci přijatí ke studiu do středních a vysokých škol: konzervatoř /hudební + taneční dramatická/ UMPRUM jiná střední škola výtvarného směru VŠ uměleckého směru jiné navazující na ZUŠ VOŠ přihl. přijato přihl. přijato přihl. přijato přihl. přijato přihl. přijato Ve školním roce 2013/2014 se 10 žáků hlásilo na umělecké školy různého stupně. To je 16 % z absolventů daného roku, 8 žáků bylo přijato ke studiu, úspěšnost je 80 % Hodnocení žáků na konci školního roku 2013/2014: stupeň hodnocení s vyznamenáním prospěl neprospěl Ostatní žáci jsou v přípravných ročnících /celkem 85/ a dostávají potvrzení bez hodnocení. Ze zdravotních důvodů nebyl klasifikován 1 žák Výsledky soutěží /viz. příloha č.1/: Ve školním roce 2013/2014 se škola stala pořadatelem 2 soutěží ZUŠ a to okresního kola ve hře na klavír a okresního kola LDO. Školní hudební soutěž Muzikant ročník : Soutěže se zúčastnilo 81 žáků hudebního oboru, ve všech nástrojích jsou vyhlašováni dva vítězové (jeden pro mladší a jeden pro starší kategorii). Soutěžilo se opět také v hudební teorii a ve skladbě. Celkem bylo jmenováno 18 nositelů titulu MUZIKANT Vzdělávání handicapovaných žáků: Na naší škole stále probíhá vzdělávání handicapovaných žáků ve všech oborech, týká se žáků s dysfunkcemi, kteří přicházejí na doporučení pedagogicko psychologické poradny, většinou se dobře zapojují do výuky Jiné výchovně vzdělávací aktivity školy: Škola pravidelně pořádá kromě žákovský přehrávek pro jednotlivé třídy také koncerty žáků, které jsou minimálně jednou za měsíc, dále galakoncert, výchovné a nově motivační koncerty pro mateřské, základní a střední školy, vystoupení souborů pro různé subjekty. V tomto školním roce byla před přijímacím řízením uskutečněna řada náborových aktivit, jejichž součástí byly Výtvarné dílny pro žáky mateřských a základních škol, vystoupení LDO a TO. Zájem ze strany škol a školek je setrvalý. 6. Údaje o významných mimoškolních aktivitách Aktivity pedagogických pracovníků školy úzce souvisí s jejich činností pracovní nebo s uměleckým oborem, který vyučují. Dle svých časových možností vystupují jako sólisté nebo 9

11 jsou členy hudebních těles a příležitostných seskupení. Někteří učitelé školy pracují také v porotách různých soutěží, svým odborným přístupem jsou garanty úrovně a zpětně přinášejí nové poznatky do svých oborů. Ve volném čase se aktivně věnují umělecké činnosti. Žáci vystupují nejenom na akcích pořádaných naší školou, ale pravidelně mají příležitost se prezentovat na akademiích škol, které studují. Taneční orchestr školy se rovněž zúčastňuje různých vystoupení. Pravidelně vystupuje DCM Šablička, Flétnový soubor, Taneční soubor a Dětský divadelní soubor Výběr z akcí Hudební obor: Zahajovací koncert pro žáky 1. ročníků, vystoupení žáků na Dnu otevřených památek, 6 žákovských koncertů, 1 přehlídka vítězů MUZIKANT 2014, Sváteční koncert, Učitelský koncert, 3 absolventské koncerty, 1 absolventská besídka, 3 výchovné koncerty pro mateřské školy a 1. třídy ZŠ, 1 výchovný koncert pro gymnázium JAK, slavnostní GALAKONCERT, hudební podvečer Tanečního orchestru, vystoupení při vernisážích, slavnostní Koncert pro Jana Dny Komenského, spolupráce s Městem při akcích /Kateřinský jarmark, vánoční Brodské koledování, přehlídka lidových souborů, výstava fotografií Brody v Brodě/, ples Centrum pro rodinu, vystoupení pro seniory v DPS také ke Dni matek, spolupráce s Muzeem JAK při akcích typu adventních a velikonočních dílen /vystoupení v doprovodném programu/, vystoupení v rámci Brodského jarmarku, Bělokarpatských slavností a na dalších akcích, pořádaných různými subjekty, 5 koncertů Kruhu přátel hudby, vystoupení CM Šablička a Tanečního orchestru v rámci multižánrového festivalu ZUŠKA?ZUŠKA! ve Zlíně 16. května 2014, účast v mezinárodním projektu Tvoříme bez hranic /SR ČR/. Výtvarný obor: Realizace 5 výstav žáků, návrhy a instalace /tablo ZUŠ, plakáty, diplomy a plakety pro potřeby školy/, návrh a realizace scény pro sváteční koncert, Galakoncert a vystoupení tanečního oboru, pro vystoupení tanečního orchestru v Domě kultury, návštěvy výstav, 2- denní adaptační kurz PLENÉR na Maršově, 1 výlet SUPŠ Uherské Hradiště, Mezinárodní výtvarná dílna při TSTTT workshop, výtvarné dílny pro MŠ a ZŠ, účast a velmi dobré výsledky v soutěžích: Černobílé turné LB 2 ocenění žáci s účastí na koncertě Lucie Bílé, Jirkovská paleta 1. místo v kategorii, republiková soutěž VO ZUŠ postup 2 projektů a 1 práce jednotlivce do celostátního kola, mezinárodní výtvarná soutěž TSTTT 1. místo v kategorii ZUŠ/projekty, pracovní účast na multižánrovém festivalu ZUŠ Zlínského kraje ZUŠKA? ZUŠKA!, účast na projektu Tvoříme bez hranic Plenér SR a ČR, obrázky pro RUMPOLD UB /Čisté město/ a v rámci roku seniorů pro Nemocnici Uherské Hradiště. Taneční obor: Vystoupení na Svátečním koncertu, na závěrečném představení tanečního oboru, vystoupení na Galakoncertu, motivační hodiny pro děti MŠ, spolupráce na inscenaci pohádky O studánce Ohloběnce s LDO a 2x vystoupení - projekt Tvoříme bez hranic. Literárně dramatický obor: Uvedl celkem 19 představení, splněné projekty: Bajaja, Pět malých černoušků, Rozhádaná písmenka, Jamie a upíři, Plastická chirurgie, Pověsti O studánce Ohloběnce /projekt Tvoříme bez hranic Spolupráce s Divadlem Brod - v pohádce O víle Jeřabince a v inscenaci hry Caesar. Spolupráce s MD Zlín hra Divotvorný hrnec Recitační soutěže Národní soutěž ZUŠ /ústřední kolo/ 1. a 3. místo, Dětská scéna /republikové kolo/ - 1. místo, Wolkerův Prostějov /krajské kolo/ 1. místo, mezinárodní 10

12 soutěž Prednášam teda som v Kremnici 1. místo /próza/, 2. místo /próza/, 3. místo /poezie/, literární část soutěže TSTTT 1. a 3. místo, návštěva divadelních představení, moderování pořadů, koncertů a školních vystoupení, vystoupení v rámci Dne otevřených památek Spolupráce Škola spolupracuje s Kruhem přátel hudby při pořádání koncertů, v rámci koncertní sezóny bylo uskutečněno 5 koncertních vystoupení. Velký zájem je pravidelně o učitelské koncerty a vystoupení bývalých absolventů naší školy, kteří studují nebo již ukončili studium středoškolské či vysokoškolské. Rovněž dobře funguje spolupráce Klubu přátel školy a ZUŠ při organizaci Uměleckých kurzů pro zájemce z řad dospělých. Obnovení mezinárodní spolupráce - vztahy se školou v Novém Mestě nad Váhom se zatím stále vymezují účastí ve výtvarné části soutěže TSTTT, kterou spolupořádáme. V uplynulém školním roce jsme však navázali kontakt se ZUŠ K. Pádivého v Trenčíně a ve spolupráci s neziskovou organizací Eva Trenčín jsme uskutečnili v programu přeshraniční spolupráce Slovenské a České republiky projekt Tvoříme bez hranic, na kterém se celkem podílelo téměř 150 žáků naší školy. Spolupráce s firmami COLORLAK - sponzorování účasti výtvarníků na akci ZUŠKA?ZUŠKA! RUMPOLD projekt Čisté město Spolupráce s ostatními krajskými ZUŠkami Projekt multižánrového festivalu těchto škol ZUŠKA?ZUŠKA! 6.3. Podpora školy žákům ZUŠ v Uherském Brodě ve spolupráci s Klubem přátel ZUŠ pořádá pro žáky školy různé akce, které podporují jejich vztah k vybranému uměleckému oboru. Pravidelné koncerty Kruhu přátel hudby, na které mají žáci i jejich rodiče vstup volný, jim zprostředkovávají živý kontakt s umělci. Zájezdy na divadelní představení, tématické výlety výtvarného oboru, volný vstup žáků VO do Galerie PD, účast na školních vystoupeních všech oborů to vše přispívá k budování cenných vazeb žáků se školou. Možnost reprezentovat školu na soutěžích, častá vystoupení souborů, společná soustředění před významnými soutěžemi, to jsou prostředky, které škola při podpoře žáků využívá. Některé z těchto činností jsou však limitovány svou finanční náročností. KP ZUŠ přispívá vynikajícím žákům na prázdninové kurzy či na účast v soutěžích. Absolventi jsou pravidelně oceňováni pamětním listem, drobným dárkem a umístěním fotografie na tradičním tablu absolventů, které předkládáme veřejnosti. Na vyjmenované druhy podpory žákům však pravděpodobně nedosáhnou všichni, ne všichni pracují v souborech, ne všichni mají stejně silný zájem o zvolený obor, aby vydrželi až k absolutoriu Spolupráce s rodiči Škola spolupracuje s rodiči na několika úrovních. Jako s jednotlivci rodiči, kteří mohou vstupovat do vyučovacích hodin a sledovat výuku svých dětí. Zde se jedná o kontakt pro učitele žádoucí a ze strany rodičů ne vždy využívaný. Dále jako se skupinou rodičů a přátel školy, sdruženou v Klubu přátel ZUŠ. Jde o velmi dobrou spolupráci při pořádání koncertů, financování různých aktivit a podporu pro vzdělávání. Zatím se nepodařilo angažovat do těchto činností většinu rodičů, kteří by se pak více zajímali o její rozvoj. 11

13 6.5. Vliv vzájemných vztahů školy, žáků a rodičů na vzdělávání Vzdělávání na ZUŠ je založeno na důvěře v poskytování kvalitní výuky vzhledem ke specifičnosti navštěvovaných oborů. Přestože rodič ve většině případů není odborně disponovaný přímo zasahovat do výuky, může svým projeveným zájmem, např. v účasti na vystoupeních nebo třídních předehrávkách, dodat svému dítěti podporu a chuť do další práce a nepřímo přispět ke zkvalitnění samotného vzdělávání. Přímý vliv nastává hlavně u mimořádně nadaných žáků, kdy zájem rodiny směřuje k přípravě jejich dítěte na vyšší stupeň umělecké školy a vzájemná důvěra a spolupráce rodiny a školy je nezbytná Vliv na kulturní dění ve městě a regionu Škola je svou téměř sedmdesátiletou tradicí zakotvená v životě města i regionu. S účastí žáků a učitelů ZUŠ se počítá při většině akcí pořádaných Městem Uh. Brod, Domem kultury, jinými kulturními, sportovními či sociálními zařízeními ve městě. Škola sama pořádá pravidelná vystoupení pro všechny typy místních škol, různé společenské organizace a pro veřejnost. Jsou to výchovné koncerty, taneční vystoupení, divadelní představení, výstavy výtvarných projektů. Na akcích se podílí převážná část žáků školy. Snahou pedagogů je připravit žáky na tato vystoupení co nejlépe tím veřejně prezentují existenci a úroveň základní umělecké školy. Odezvou jsou dobrá hodnocení a zájem o další účinkování našich žáků v kulturních programech. Rovněž učitelé se ve velké míře podílejí na kultuře regionu, aktivně vystupují i spolupracují s dalšími soubory, jsou zastoupeni v odborných porotách soutěží všech vyučovaných oborů. ZUŠ tak naplňuje své poslání uplatnit talent žáků nejen pro jejich další profesionální život, ale vychovávat je i jako současné a budoucí účastníky kulturního dění regionu. 7. Údaje o výsledcích kontrol Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnila státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst.2 písm.d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), provedená ve dnech Závěry kontroly - finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu byly použity efektivně, hospodárně a v souladu s účelem, na který byly přiděleny. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla uložena žádná opatření k nápravě. Penále ani pokuta nebyly vyměřeny. Současně byla v uvedených dnech provedena kontrola ČŠI v těchto předmětech kontrolní činnosti: 1/ kontrola platného školního řádu ustanovení 30, odst. 1, 2 a 3 školského zákona a 2/ kontrola vydání ŠVP podle ustanovení 5 odst. 3 školského zákona věta první. V obou případech byl ČŠI konstatován soulad školních dokumentů s uvedenými ustanoveními. Dalším předmětem kontroly ČŠI bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle ŠVP a platných učebních osnov ve vybraných oblastech ve sledovaném období od školního roku 2010/2011 k datu inspekce a posledním předmětem bylo zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a s RVP pro ZUV a jeho naplňování ve vybraných oblastech ve sledovaném období od školního roku 2012/2013 k datu inspekce. Ve svých závěrech ČŠI ohodnotila především dokončenou celkovou rekonstrukci školy a vytvoření podnětného prostředí pro umělecké vzdělávání ve všech vyučovaných oborech jako příklad dobré praxe. Zároveň byla jako nadstandardní ohodnocena propojenost systému vlastního hodnocení školy s koncepčními záměry. Další závěry z inspekční zprávy jsou přístupné na stránkách školy. 12

14 Stanovisko OŠMS ZK pro hodnocení výsledků hospodaření příspěvkové organizace za rok 2013 je uloženo v dokumentaci školy. 8. Závěr výroční zprávy Činnost ZUŠ v Uherském Brodě byla ve školním roce 2013/2014 bohatá a úspěšná. Cíle školy se postupně dařilo naplňovat, vývoj činnosti školy je zaměřen na kvalitu. Dlouhodobě pracujeme na zkvalitnění materiálních podmínek vzdělávání, věnujeme patřičnou pozornost stavu hudebních nástrojů, které využíváme k výuce. Pracujeme na zapojení moderní informační technologie do výuky podobně jako jiné typy škol, hledáme jejich uplatnění v naší práci a v neposlední řadě se dále vzděláváme. Rok 2012 by se dal nazvat rokem nula, protože jsme se v jeho závěru přestěhovali do rekonstruovaného objektu na Mariánském náměstí 65 a zahájili jsme zde výuku ve všech vyučovaných oborech. Rokem 2013 začala etapa rozvoje ZUŠ Uherský Brod, ve které jsme se učili to nové smysluplně používat. S rokem 2014 se již pojí využívání nahrávacího studia a technických možností učebny PC, konání netradičních akcí a snaha o naplnění školního objektu jiskřivým, inspirativním a tvořivým životem. Přílohy : č. 1 Soutěže tabulka 1,2,3 č. 2 - Akce školy tabulka Datum zpracování zprávy: Pedagogická rada seznámena: Podpis ředitele: Razítko školy: 13

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola HARMONIE Zlín B. Němcové 258, 760 01 Zlín IČO: 25 33 64 10 IZO: 600 003 523 Číslo účtu: 379781453/0300 Právní forma: společnost s

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-590/13-Z. Miroslavem Naučem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-590/13-Z. Miroslavem Naučem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-590/13-Z Název právnické osoby Základní umělecká škola Zdounky vykonávající činnost školy: Sídlo: Náměstí 23, 768 02 Zdounky IČO: 63

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Č. j.: 577/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2011-2012 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 A. Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39, Identifikátor zařízení: 600 002 551 IČO: 70 848 335

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 257/10 S. Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 257/10 S. Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS 257/10 S Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556 Adresa: Školní 556, 290 01 Poděbrady Identifikátor: 600 002 284

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-337/10-Z. Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-337/10-Z. Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-337/10-Z Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Adresa: Pilařova 7, 767 64 Kroměříž Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-90/09-07

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-90/09-07 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-90/09-07 Základní umělecká škola Karla Komzáka Týn nad Vltavou, okres České Budějovice Adresa: 375 01 Týn nad Vltavou,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 OSNOVA 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika základní umělecké školy 3) Údaje o pracovnících

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace náměstí

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více