Bezpečnost provozu na evropských dálnicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost provozu na evropských dálnicích"

Transkript

1 Bezpečnost provozu na evropských dálnicích Andreas Schepers a Susanne Reichwein Pro některé evropské země se srovnatelnými dopravními mezními podmínkami a USA jsou uvedeny analýzy bezpečnosti provozu na dálnicích. Základem je databanka IRTAD (International Road Traffic and Accident Database), která je pod patronací OECD a ECMT a zahrnuje pro základní veličiny dopravy a nehodovost mezinárodně srovnatelné údaje. Je v ní uveden rozvoj délek sítí, vývoj jízdních výkonů, střední intenzity provozu a počtu usmrcených na dálnicích až do roku Ukazatel usmrcených, vztažený na jízdní výkon, vykazuje zásadně u většiny posuzovaných zemí klesající tendenci. Pro rok 2004 se opět rýsuje znatelný pokles ukazatele počtu usmrcených na německých dálnicích a tím i přiblížení se vhodným srovnávaným zemím, jako jsou Nizozemsko, Velká Británie a Švýcarsko. Pro větší počet zemí se uvádí i podíl (kvóta) používání bezpečnostních pásů řidiči osobních automobilů na dálnicích. Přitom jsou v různých zemích účinky současných právních nařízení pro využívání bezpečnostních pásů jednoznačné. Lehká nákladní vozidla do 3,5 t dosahují na německých dálnicích shodných rychlostí jako osobní automobily. Proto se nehodovost lehkých nákladních vozidel analyzuje v mezinárodních souvislostech. 1. Úvod Vývoj nehodovosti probíhá v Německu v posledních letech vcelku pozitivně. Rok 2004 se opět zapsal znatelným poklesem počtu usmrcených při silničním provozu na celkem případů. Rovněž na německých dálnicích viditelně poklesl počet usmrcených a se svými 694 případy odpovídá asi 12 % všech smrtelně zraněných, zatímco podíl na zemských silnicích se blíží 63 % a podíl uvnitř obcí činí 26 %. Při současně značně vyšších jízdních výkonech na dálnicích v porovnání k ostatním silnicím mimo obce je riziko smrtelného zranění na dálnici nejmenší. V porovnání k ostatním evropským zemím zaujímá Německo místo ve středu pole. V dalším textu se uvádí aktuální vývoj dopravy a nehodovosti v jednotlivých evropských zemích a přitom dochází i k mezinárodnímu porovnání podílů používání bezpečnostních pásů na dálnicích. 2. Databanka IRTAD Zdrojem pro dále uváděné údaje je databanka IRTAD, která je pod patronací společného dopravního výzkumu OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) a ECMT (European Conference of Ministers of Transport). IRTAD získává data o dopravě a nehodovosti ze 30 zemí. Zevrubný popis stavu uveřejnil IRTAD v roce Nadto je možno informace o stavu databanky a aktuální pokyny IRTAD - homepage vyvolat na internetu na

2 Země Délka sítě dálnic 1 (v km) Nárůst Hustota sítě / / / Německo % % 33,7 677 Francie % + 49 % + 53 % 18,5 Itálie % + 5 % + 11 % 22,8 Velká % + 20 % + 13 % 15,1 Británie 4 Nizozemsko % + 16 % + 10 % 5 54,8 5 Belgie % + 36 % + 6 % 6 53,2 6 Rakousko % + 62 % + 19 % 19,9 Švýcarsko % + 49 % + 14 % 31,6 Dánsko % + 40 % + 95 % 29,5 USA % + 10 % + 4 % 7, Tabulka 1: Rozvoj délek dálniční sítě Charakteristické hodnoty, obsažené v databázi IRTAD, jsou uváděny do souladu v trvalém procesu odsouhlasování se zúčastněnými zeměmi a v pravidelně prováděných rozhovorech expertů. Proto jsou z IRTAD k dispozici mezinárodně srovnatelná data pro základní skutkový stav o dopravě a nehodovosti. Pro definici usmrceného během nehody v silničním provozu byla vzata za základ třicetidenní lhůta pro shromáždění dat. Pro země s rozdílnými definicemi (např. pro Francii) se používají mezinárodně odsouhlasené opravy. Pro dále uváděná pozorování byly vybrány evropské země Německo (D), Francie (F), Itálie (I), Velká Británie (VB), Nizozemsko (NL), Belgie (B), Rakousko (A), Švýcarsko (CH) a Dánsko (DK), které mají jako vysoce motorizované země obdobnou dopravní infrastrukturu. Za porovnávací hodnotu byly při posuzování rizika přibrány Spojené státy americké. Některé časové řady se proti předešlému roku - po z části intenzivních diskusích se zahraničními odborníky - opravily. Při snaze o co nejporovnatelnější a co nejaktuálnější údaje jsou obdobné korektury nezbytné. 3. Délka sítě a jízdní výkon Německo má v roce 2004 k dispozici km dálnic, což představuje nejdelší dálniční síť v Evropě. Tabulka 1 představuje délky sítí posuzovaných evropských zemí a jejich rozvoj od roku 1970 do roku Pokud se týká hustoty sítě, vztaženo k ploše, zaujímá Německo v Evropě po Nizozemsku a Belgii třetí místo. Vysoké ukazatele přírůstků vykazuje Dánsko (+ 95 %) a Francie (+ 53 %). (Poznámka: protože nárůst délky sítě v Německu v roce 1990 je třeba v podstatě vyvozovat z prostorového rozšíření po sjednocení země, není pro časové údobí 1990/1980 vykazována žádná hodnota pro prodloužení délky sítě). V daleko větším rozsahu než výstavba sítě dálnic proběhl na evropských dálnicích vývoj jízdních výkonů (tab. 2 a obr. 1). V Německu vzrostl od roku 1990 jízdní výkon na dálnicích o 44 1 Stav k 1. lednu 2 Hustota sítě v km dálnic/1000 km 2 3 Před r jen bývalé území Spolkové republiky 4 Stav k 1. dubnu

3 %. (Poznámka: protože nárůst jízdních výkonů v Německu v roce 1990 je třeba v postatě vyvozovat z prostorového rozšíření po sjednocení země, není pro časové údobí 1990/1980 vykazována žádná hodnota pro růst tohoto výkonu). Úhrnem bylo 31 % celkového jízdního výkonu docíleno na dálnicích. V roce 2004 se zvýšil jízdní výkon na dálnicích i celkový jízdní výkon na všech silnicích o 2 %. Vysoké podíly jízdních výkonů na dálnicích se vyskytují i v Nizozemsku, Belgii a Švýcarsku. Dánsko zřejmě dosáhne největšího přírůstku od roku Zde vzrostl jízdní výkon na dálnicích v porovnání s ostatními zeměmi v průměru o 133 %. Země Jízdní výkon na dálnicích (v 10 9 vozokm) Nárůst Podíl na celk. jízdním výkonu Střední PDP (vozidla/den) 7 na dálnicích /70 90/ / Německo 8 35,0 80,7 149,1 214, % % 31 % Francie 9,6 35,1 67,6 118, % + 93 % + 74 % 21 % Itálie 15,9 33,6 60, % + 80 % Velká 8,6 29,4 61,6 92, % % + 51 % 19 % Británie Nizozemsko 7,7 20,0 34,6 56, % + 73 % + 63 % 42 % Belgie 2,4 10,9 21,0 31, % + 92 % + 51 % 9 34 % Rakousko 3,7 5,6 11,8 18,4 +51 % % + 56 % 23 % Švýcarsko 2,7 8,8 15,7 20, % + 78 % + 32 % 34 % Dánsko - 2,3 4,8 11, % % 22 % USA 257,7 474,1 770, % + 63 % + 41 % 24 % Tabulka 2: Vývoj jízdních výkonů a intenzity provozu na dálnicích Obr. 1: Roční jízdní výkony na dálnicích (mld. vozokm) Poznámka: D(W) = Německo v hranicích bývalé spolkové republiky před rokem Střední průměrný denní provoz 8 Před r jen bývalé území Spolkové republiky

4 4. Čísla k nehodovosti v přehledu EU V roce 2003 se bezpečnost při dopravě v Evropě vyvíjela, celkově posuzováno, příznivě, protože počet všech v silničním provozu usmrcených ve většině z posuzovaných zemí byl klesající. Obr. 2 ukazuje počty usmrcených, vztažené na počet obyvatelstva v Evropě a v USA. Ke skupině zemí s nejvyšší hodnotou rizika lze přiřadit i USA. Švédsko dnes zaujímá nejpříznivější pozici v Evropě, následováno Velkou Británií, Norskem a Nizozemskem. Po otevření hranic směrem na západ došlo ve střední a východní Evropě k silnému vzestupu motorizace. Ve srovnání rizika, vztaženo na počet obyvatelstva, jsou na tom Maďarsko a Česká republika hůře než jejich západní soused Rakousko. Ve skupině zemí s nejvyššími hodnotami rizik je zastoupeno Polsko. Obr. 2: Počty usmrcených při silniční dopravě na l obyvatel v roce Počet usmrcených na dálnicích Tabulka 3 podává přehled o počtu usmrcených na dálnicích v roce 2003 v mezinárodním srovnání. Při pohledu na vývoj ve střední a východní Evropě je třeba upozornit na to, že zde dálnice tvoří jen malý podíl ze silniční sítě. Procentuální podíl usmrcených na dálnicích na celkové nehodovosti je proto malý (tab. 3). Pokud ukazatel odvodíme z výkonů na dálnicích, vykazuje vysoké hodnoty rizika i Maďarsko a Česká republika. Pro Polsko je jako charakteristická hodnota k dispozici jen hustota usmrcených (mrtvých při dopravě na km dálnice), která rovněž v mezinárodním srovnání ukazuje na vysoké riziko, ale má přitom snižující se tendenci. Protože v Maďarsku a České republice byla zahájena výstavba dálniční sítě, stane se bezpečnost na dálnicích i ve východní Evropě středem zájmu. Obr. 3 představuje pro vybrané vysoce motorizované země časový vývoj těchto čísel. I když Německo vykazuje v absolutních číslech nejvyšší počet usmrcených, je zřejmé, jak je vývoj těchto čísel v dlouhodobém srovnání s 3

5 ostatními zeměmi silně klesající. Tento vývoj je třeba posuzovat i v souvislosti s nárůstem jízdních výkonů a délky sítě dálnic, v Německu ovšem také s opětným sjednocením země. Pro rok 2004 byl v Německu zaznamenán velmi značný pokles počtu usmrcených na dálnicích o téměř 15 %. Nápadný je i velmi vysoký pokles ve Francii, kde v roce 2003 zapůsobily rozsáhlé kampaně k bezpečnosti dopravy. Země Počet usmrcených při nehodě 11 Celkem Dálnice Podíl Na 1000 km Na 1 mld. vozokm. dálnice Německo ,3 % 67 3,8 Francie ,9 % 47 4,0 Itálie ,2 % 98 - Velká Británie ,2 % 62 2,3 Nizozemsko ,3 % ,1 Belgie ,0 % ,2 13 Rakousko ,6 % 65 5,9 Švýcarsko ,6 % 44 2,8 Španělsko ,9 % - - Portugalsko ,2 % ,1 14 Švédsko ,4 % 22 2,5 14 Dánsko ,6 % 26 2,9 Finsko ,8 % 12 1,4 Irsko ,7 % Lucembursko ,3 % Maďarsko ,8 % ,6 16 Česká ,3 % 93 9,9 republika Polsko ,7 % 91 - Slovinsko ,1 % 46 8,1 USA ,2 % 75 5,2 13 Tab. 3: Počet usmrcených na dálnicích v roce Ukazatele usmrcených na dálnicích Aby bylo možno při posuzování dopravní bezpečnosti přihlédnout k provozním mezním podmínkám, byly počty nehod vztaženy na jízdní výkony a zde ukazatel usmrcených (usmrcených na l mld. vozidlokilometrů - dále jen vozokm) vypočítán pro srovnávací hodnocení. Riziko, vztažené na jízdní výkon ve zvolených evropských sousedících zemích a USA, je představeno na obr. 4. V roce 2003 zaujímá Německo, přes nízký ukazatel 3,8 usmrcených na l ml. vozokm, stále ještě nepříznivější místo než Nizozemsko, Velká Británie a Švýcarsko. V roce 2004 došlo ovšem v Německu k dalšímu snížení tohoto ukazatele o více než 15 %. 11 Třicetidenní lhůta pro shromáždění dat 12 Před r jen bývalé území Spolkové republiky

6 Odlišný názor na bezpečnostní úroveň na dálnicích dokládá statistická souvislost mezi intenzitou provozu a ukazatelem usmrcených. Z tohoto posouzení vyplývá, že nízké hodnoty pro střední intenzity provozu jsou spojeny spíše s vyššími ukazateli usmrcených a že se v různých evropských státech a USA ukazatele usmrcených v časovém průběhu při současně se zvyšující intenzitě provozu snižují. Obr.3: Roční počet usmrcených na dálnicích Osa y: Počet usmrcených při dopravě Obr.4: Vývoj ukazatele usmrcených na dálnicích Obr.5: Podíl používání bezpečnostních pásů u řidičů osobních automobilů na dálnicích Verkehrstote je Mrd. Fz km počet usmrcených Anlegequote % - Podíl používání (pásů) v % při dopravě na mld. vozokm 5

7 5. Podíl používání bezpečnostních pásů Na rozdíl od jízdních výkonů, délek sítí a obyvatelstva jako kvantitativních vztahových veličin nabízí podíl (kvóta) používání bezpečnostních pásů možnost pro kvalitativní posouzení vzniku rizika. Zapnutí bezpečnostního pásu je jedním z nejdůležitějších opatření, které může řidič učinit pro zmenšení osobního rizika zranění. Ve všech srovnávaných evropských zemích platí všeobecná povinnost mít k dispozici bezpečnostní pás pro cestujícího v osobním automobilu, rozdíly jsou ovšem v podílu jejich užívání. Podíly používání pásů se zjišťují na základě pozorování v silničním provozu. Metody šetření, jejich intervaly a množství namátkových kontrol nejsou ovšem mezinárodně sladěny. Odhlédneme-li od odchylného časového zavedení povinnosti používat bezpečnostní pásy, jsou i zákony, policejní kontroly a varovné pokuty mezi zeměmi rozdílné. Pro výběr mezinárodně srovnatelných zemí ukazuje obr. 5 vývoj používání bezpečnostních pásů na dálnicích řidiči osobních automobilů. Ve většině z těchto zemí byla povinnost používat bezpečnostní pásy na předních sedadlech zavedena již během 70. let, což se odrazilo na nárůstu tohoto podílu. V Japonsku tento efekt nastal až při zavedení obdobné povinnosti v roce Ve Francii a západním Německu lze zároveň se zavedením této povinnosti konstatovat silný pokles počtu usmrcených na dálnicích. Účinnost bezpečnostních pásů lze ovšem v různých zemích těžko kvantifikovat, protože rozdílná opatření a mezní podmínky nepřipouštějí jednoznačné přiřazení. Zavedení varovných pokut v roce 1984 vedlo v Německu a Rakousku k obnovení skokového nárůstu podílu používání pásů. K úspěchu tohoto opatření přispěly v Německu i rozsáhlé bezpečnostní akce. Jednou dosažená úroveň podílu používání bezpečnostních pásů se v posledních l5 letech ve většině zemí udržela. Již několik let vykazuje Německo, Francie a Švédsko téměř 100 % podíl, zatímco ochota souhlasit s bezpečnostními pásy je v Rakousku znatelně nižší (83 %). Rovněž Maďarsko se svým 69 % podílem je v mezinárodním srovnání stále ještě nízko. 6. Účast nákladních automobilů na nehodách Lehké nákladní automobily do 3,5 t nepodléhají v Německu zvláštním omezením rychlosti nebo předpisům pro řízení tak, jak je tomu u těžkých nákladních automobilů, a na dálnicích dosahují obdobných rychlostí jako osobní automobily. Proto se na tomto místě v mezinárodním kontextu analyzuje nehodovost i pro lehké nákladní automobily. Jako srovnávací skupina se uplatňují nákladní automobily s přípustnou celkovou hmotností nad 3,5 t. Ve většině evropských zemích mají nehody za účasti nákladních automobilů narůstající podíl na celkové nehodovosti. Přitom je struktura, tzn. rozdělení mezi lehké a těžké nákladní automobily, ovšem naprosto rozdílná. Uvnitř skupiny zde posuzovaných zemí vykazuje Nizozemsko se 16,4 % a zvláště Portugalsko s 22,5 % nejvyšší podíly usmrcených při nehodách za účasti lehkých nákladních automobilů do 3,5 t. V porovnání s tím je tento podíl v Německu, tj. 5,3 %, velmi nízký. U nákladních automobilů přes 3,5 t je Německo se svým podílem usmrcených ve výši 13,6 % přibližně na úrovni většiny porovnávaných zemí (obr. 6). Výjimku tvoří Finsko, kde je možno zaznamenat jen 2,4 % ze všech usmrcených při nehodách za účasti nákladních automobilů nad 3,5 t. Na dálnicích leží podíl usmrcených při nehodách nákladních automobilů ve všech zemích podle očekávání zřetelně výše než u průměru všech silnic (tab. 4). U nákladních automobilů přes 3,5 t vykazují Finsko, Švýcarsko a Portugalsko se svými 14 %, resp. 15 %, spíše malé podíly usmrcených. Ve srovnatelných zemích (včetně Německa) bylo možno v roce 2003 zaznamenat na dálnicích cca 30 % usmrcených při nehodách za účasti nákladních automobilů přes 3,5 t, ve Velké Británii dokonce cca 37 %. 6

8 Nákladní automobily do 3,5 t Nákladní automobily nad 3,5 t Obr.6: Počet usmrcených při nehodách za účasti nákladních automobilů v roce 2003 Anteil an allen getöteten Verkehrsteilnehmern in % - Podíl na všech usmrcených účastnících dopravy v % Země Podíl nákl. automobilů na všech silnicích Podíl nákl. automobilů na dálnicích Do 3,5 t Nad 3,5 t Do 3,5 t Nad 3,5 t Německo (D) 5,3 % 13,6 % 9,6 % 29,5 % Finsko (FIN) 4,0 % 2,4 % 0,0 % 14,3 % Francie (F) 5,1 % 12,6 % 6,7 % 28,2 % Velká Británie (GB) 9,3 % 15,1 % 19,4 % 36,9 % Nizozemsko (NL) 16,4 % 15,4 % 23,3 % 32,8 % Rakousko (A) 7,3 % 15,5 % 8,3 % 28,7 % Portugalsko (P) 2,5 % 12,2 % 33,9 % 15,0 % Švýcarsko (CH) 6,0 % 9,2 % 10,3 % 13,8 % Tab. 4: Podíl usmrcených při nehodách za účasti nákladních automobilů na všech usmrcených při dopravě v roce 2003 U lehkých nákladních automobilů do 3,5 t vykazují opět Portugalsko a Nizozemsko s cca 34 % resp. 23 % nejvyšší podíly. Přitom Portugalsko je jedinou zemí, ve které hrají lehké nákladní automobily znatelně vyšší roli než nákladní automobily nad 3,5 t (l5 %). V Německu bylo v roce 2003 na dálnicích zaznamenáno 9,6 % usmrcených při nehodách za účasti nákladních automobilů do 3,5 t. Tím se Německo u této skupiny vozidel zařadilo i na dálnicích ke skupině relativně příznivějších zemí. Název originálu: Verkehrssicherheit auf europäischen Autobahnen Zdroj: Strasse + Autobahn, 12/2005, s Překlad: Jiří Mencl Korektura: ODIS 7

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015 Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup Olomouc 30. 4. 2015 Nehodovost cyklistů v České republice 81 % usmrcených cyklistů nemělo na hlavě přilbu Téměř třetina zaviněných nehod pod vlivem

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

AKTUÁLNÍ SITUACE VE STAVEBNICTVÍ EFEKTIVNÍ NÁSTROJE SNIŽOVÁNÍ ENB DOPORUČENÍ PRO MSK

AKTUÁLNÍ SITUACE VE STAVEBNICTVÍ EFEKTIVNÍ NÁSTROJE SNIŽOVÁNÍ ENB DOPORUČENÍ PRO MSK AKTUÁLNÍ SITUACE VE STAVEBNICTVÍ EFEKTIVNÍ NÁSTROJE SNIŽOVÁNÍ ENB DOPORUČENÍ PRO MSK Tisková konference Ostrava 7. 10. 2013 Ing. Pavel Ševčík viceprezident SPS v ČR STAVEBNÍPRODUKCE PROPADODROKU2008 2

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 22.8.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Autor: Simo PASI Obsah Celková nákladní přeprava...2 Vnitrostátní přeprava...3 Mezinárodní přeprava...5 Rozdělení podle skupin zboží...7 Tranzitní doprava...7

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Au-pair agentury v ČR

Au-pair agentury v ČR Au-pair agentury v ČR Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působíci při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Česká 11, tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

LONGTERM TREND OF INDEX OF AGING AND DEPENDENCY RATIO IN THE DEVELOPED COUNTRIES. Lucie Vítková

LONGTERM TREND OF INDEX OF AGING AND DEPENDENCY RATIO IN THE DEVELOPED COUNTRIES. Lucie Vítková DLOUHODOBÝ VÝVOJ INDEXU STÁŘÍ A INDEXU EKONOMICKÉ ZÁVISLOSTI VE VYSPĚLÝCH ZEMÍCH LONGTERM TREND OF INDEX OF AGING AND DEPENDENCY RATIO IN THE DEVELOPED COUNTRIES Lucie Vítková Abstract Paper turns to longterm

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

eorders LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009

eorders LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009 LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009 Vaše cesta k operativnímu leasingu Page 2 Dceřinná společnost LeasePlan Corporation V České republice od roku 1995 (obchodně od 1996) Certifikát

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

Doprava ve městech. Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu. Christiane Just

Doprava ve městech. Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu. Christiane Just Doprava ve městech Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu Christiane Just Faktory ovlivňující cestovní zvyklosti a dopravu ve městech jsou předmětem řady studií a často se

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Czech Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005 Přehled v českém jazyce Stručný souhrn Pokračuje dlouhodobé směřování k

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny: HISTORICKÝ POHLED NA ROZŠIŘOVÁNÍ EU 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny: Interaktivně prezentovat, upevnit, případně prohloubit

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Education at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD ročník 2005

Education at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD ročník 2005 Education at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition Summary in Czech Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD ročník 2005 Přehled v českém jazyce Vzdělání a celoživotní vzdělávání hrají klíčovou roli

Více

Celodenní svícení motorových vozidel v ostatních státech Evropy. mimo obec

Celodenní svícení motorových vozidel v ostatních státech Evropy. mimo obec AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 224212123, tel. + fax: 222242448, mobil: 602 363032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz CELODENNÍ SVÍCENÍ V ROCE 2006 JE POVINNÉ OD

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 9. 1. září 29 Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii Lumír Kulhánek 1 Abstrakt V příspěvku je analyzována historická volatilita měsíčních

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.30 Prosinec 2010 Průmyslové armatury Šoupátka ze slitin mědi ČSN EN 12288 13 3730 Industrial valves Copper alloy gate valves Robinetterie industrielle Robinets-vannes en

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁPIS O PODPISU ÚMLUVY O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU

DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Doklady pro cestování v EU V této kapitole se dozvíte: Zda budete ke svému cestování po EU potřebovat cestovní pas. Přehled států s bezvízovým

Více

Přehled. Trendy v mezinárodní migraci: SOPEMI 2003

Přehled. Trendy v mezinárodní migraci: SOPEMI 2003 Přehled Trendy v mezinárodní migraci: SOPEMI 2003 Overview Trends in International Migration: SOPEMI 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.20 2008 Průmyslové armatury - Kulové kohouty ze slitin mědi ČSN P CEN/TS 13547 13 4112 Leden Industrial valves - Copper alloy ball valves Robinetterie industrielle

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition. Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004

Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition. Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004 Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition Summary in Czech Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004 Přehled v českém jazyce Měnící se hospodářské a sociální podmínky zdůraznily

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vydal: Úřad vlády

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více