Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha"

Transkript

1 Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha Přítomni: p. Adámek, p. Bělka (do 12:15), p. Čurda (do 12:00), p. Chvalný, p. Kolář, p. Novák, p. Srba Omluveni: p. Bochnia, sl. Hapková Sekretariát: pí. Drozdová, sl. Korandová Trvání: , 9:10-13:00

2 Úkol č.19/012 Splněné úkoly Připravit písemné odůvodnění rozhodnutí Exekutivy ČSH o vyloučení p. Bendla jako podklad pro OKK. Úkol č.18/064 Nesplněné úkoly Připravit úpravu textace Zásad činnosti reprezentačních družstev. (Zodpovídá: p. Čurda, p. Adámek, nový termín: ) Kontrola Trvající úkoly plnění Úkol č.19/004 Předložit návrhy na úpravy Řádů. (upraveno) (Zodpovídá: všichni členové Exekutivy, termín: ) Úkol č.19/005 Předložit návrhy na úpravy Řádů v paragrafovém znění včetně důvodové zprávy. (upraveno) (Zodpovídá: p. Novák, termín: ) Úkol č.19/014 Připravit textovou formulaci Projektu rozvoje házené v regionech. (Zodpovídá: p. Bochnia, p. Chvalný, termín ) Úkol č.19/015 Připravit úpravu systému talentované mládeže v kategorii dorostu. (Zodpovídá: p. Čurda, p. Adámek, termín: ) Úkol č.19/007 Zrušené úkoly Zajistit nabídky od obou partnerů na dodávku míčů na další období.

3 Změna programu jednání Exekutiva se shodla na doplnění programu jednání o další dva body. Do budoucna budou body k projednání s usnesením vždy jako jednotlivý bod programu, témata do diskuse budou zařazeny pod bod Různé. Hlasování per-rollam Dne vyvolal p. Chvalný hlasování per-rollam o schválení předloženého návrhu 4. verze rozpočtu pro rok Usnesení: Exekutiva ČSH schvaluje návrh rozpočtu ČSH na rok 2019 podle předloženého materiálu jako podkladový materiál pro jednání Rady ČSH. Hlasování: pro 8, proti 1. Exekutiva se shodla, že hlas člena, který vyvolá hlasování per-rollam a následně nehlasuje, se považuje automaticky za souhlas s návrhem usnesení. Jednání s dodavateli míčů Exekutiva se seznámila s informací o průběhu jednání s dodavatelem míčů Select (mužská složka reprezentace, Extraliga mužů) a Molten (ženská složka reprezentace, WHIL, mládež). Na základě jednání navrhuje marketingová komise ponechat v platnosti smlouvu se Select (končící ) a prodloužit na základě opce smlouvu s Molten o jeden soutěžní ročník (bude tedy končit ). V říjnu-listopadu 2019 začnou zástupci marketingového úseku jednat s oběma partnery o případných nabídkách na sezónu 2020/2021 a následující, ať už jednotlivě nebo kombinací obou partnerů na dodávku míčů pro kluby v nejvyšších soutěžích obou kategorií a také pro reprezentační družstva. Exekutiva ČSH vyjádřila souhlas s postupem marketingové komise. V souvislosti s přijatým řešením se ruší úkol č. 19/007. Kvalifikační utkání reprezentace mužů v Ostravě Exekutiva se seznámila s aktuálním stavem příprav kvalifikačního utkání reprezentace mužů. Exekutiva se shodla, že z hlediska marketingové strategie by měl marketingový úsek neodkladně řešit celkovou propagaci akce ve městě Ostrava a daném regionu. Rozpočet akce je schválen v rámci rozpočtu ČSH, pokud by průběh příprav vykazoval výraznější výkyvy v oblasti nákladů/výnosů, předá marketingový úsek tuto informaci Exekutivě ČSH. Exekutiva ČSH bere na vědomí informace o přípravách akce ke kvalifikačnímu utkání reprezentace mužů v Ostravě.

4 Úkol č.19/016 Informace z jednání Rady P. Chvalný předal informace z jednání Rady ČSH. Exekutiva se dohodla na následujících termínech k připravovaným změnám Stanov: do 5. července 2019 Stanovy připomínkují krajské svazy (včetně důvodové zprávy) 11. července 2019 bude připravena finální verze, která bude zaslána k připomínkování do jednotlivých klubů ČSH, do 15. září Stanovy připomínkují jednotlivé kluby ČSH. Exekutiva byla informována, že Rada schválila rozpočet na rok 2019 a výsledek hospodaření Exekutiva ČSH bere na vědomí, že Rada schválila rozpočet na rok 2019 a výsledek hospodaření Předložit finální verzi Stanov k připomínkování do klubů. Zodpovídá: p. Bochnia Termín: Úpravy Řádů Exekutiva se shodla, že kluby obdrží informaci o plánované změně Řádů ČSH a mohou předkládat návrhy na úpravu stávajících Řádů, a to do (formou připomínky, námětu apod.). Stejný termín platí i pro členy Exekutivy ČSH. Úkol č.19/017 Vyzvat kluby k předložení návrhů na změnu stávajících Řádů ČSH. Zodpovídá: pí. Drozdová Termín: Žádost o přijetí nového klubu Exekutiva ČSH obdržela přihlášku nového klubu Házená Neratovice, z.s. ke členství v ČSH. Usnesení: Exekutiva ČSH schvaluje členství klubu Házená Neratovice, z.s. v ČSH. Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Postoupení soutěže Exekutiva se seznámila s předloženou žádostí o převedení soutěže 1. ligy žen mezi kluby HC Plzeň, z.s. a TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s. Zmíněné kluby se dohodli na vzájemném převedení práva účasti v soutěži 1. ligy žen v soutěžním ročníku 2019/2020 za úplatu. Exekutiva se shodla na schválení této žádosti a určila výši poplatku za tento úkon v ČSH, který odpovídá výši startovného v soutěži. Usnesení: Exekutiva ČSH stanovuje dle článku 13 SŘH výši poplatku za převod práva k účasti v soutěži 1. ligy dospělých na Kč. Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zároveň ukládá předsedovi SK zapracovat poplatky dle tohoto článku do připravované novelizace Zásad stanovování poplatků. Poplatky budou stanoveny ve výši startovného pro danou soutěž. Úkol č. 19/018 Zapracovat výši poplatků do připravované novelizace Zásad stanovování poplatků. Zodpovídá: p. Novák Termín:

5 Žádost DHK Baník Most o změnu trenéra TCM Exekutiva ČSH obdržela žádost od klubu DHK Baník Most o výměnu trenéra TCM, a to k Místo trenéra p. Sabadky navrhuje klub p. Spuchláka. Usnesení: Exekutiva ČSH schvaluje změnu trenéra TCM DHK Baníku Most. Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. MOL liga Exekutiva se seznámila s informacemi o přípravách nového soutěžního ročníku MOL ligy. Podle stávajících informací se soutěž rozšíří o 2 slovenské celky. Za ČR bude nominováno 8 družstev. Pokud odmítne účast vítěz 1. ligy, nabídne se postup sestupujícímu celku MOL ligy nebo druhému celku v 1. lize. Pokud nebude mít vítěz 1. ligy o účast v MOL lize zájem, předseda soutěžní komise vyvolá hlasování perrollam o schválení dalšího postupujícího dle soutěžního řádu ČSH. Příští jednání , Zapsala Zpracoval Kontroloval Petra Korandová Petra Korandová, Šárka Drozdová Jaroslav Chvalný Datum

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 11 7. 3. 2019 Praha Přítomni: p. Adámek, p. Bělka, p. Bochnia, p. Čurda, sl. Hapková, p. Chvalný, p. Kolář, p. Srba Omluveni: p. Novák Sekretariát: pí.

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 9 11. 1. 2019 Praha Přítomni: p. Bochnia, p. Čurda, sl. Hapková, p. Chvalný, p. Novák, p. Srba, Omluveni: p. Adámek, p. Bělka, p. Kolář Hosté: p. Mičkal

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 10 30. 1. 2019 Praha Přítomni: p. Adámek, p. Bochnia (do 14:20), p. Čurda (do 14:00), p. Chvalný, p. Kolář, p. Novák, p. Srba Omluveni: p. Bělka, sl. Hapková

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 12 4. 4. 2019 Praha Přítomni: p. Adámek, p. Bělka, p. Bochnia, p. Čurda, sl. Hapková, p. Chvalný, p. Kolář (od 10 hod), p. Novák, p. Srba (do 16:10) Omluveni:

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha. Přítomni: Omluveni:

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha. Přítomni: Omluveni: Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 8 6. 12. 2018 Praha Přítomni: Omluveni: p. Bochnia, p. Čurda, sl. Hapková, p. Chvalný, p. Kolář, p. Novák, p. Srba p. Adámek, p. Bělka Hosté: p. Nosek

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 4 12. 7. 2018 Praha Přítomni: Omluveni: p. Adámek, p. Bochnia, p. Čurda, p. Chvalný, p. Kolář, p. Novák, p. Srba p. Bělka, sl. Hapková Trvání: Zahájení

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha. Kontrola plnění úkolů

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha. Kontrola plnění úkolů Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 3 12. 6. 2018 Praha Přítomni: p. Bělka, p. Bochnia, p. Čurda, sl. Hapková, p. Chvalný, p. Novák, p. Srba Nepřítomni: p. Adámek, p. Kolář Hosté: p. Kozma,

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha. Přítomni:

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha. Přítomni: Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 7 1. 11. 2018 Praha Přítomni: Omluveni: p. Adámek, p. Bělka, p. Čurda, p. Chvalný, sl. Hapková, p. Kolář, p. Novák, p. Srba, p. Bochnia - Trvání: Čtvrtek

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha. Přítomni:

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha. Přítomni: Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 6 4. 10. 2018 Praha Přítomni: Omluveni: p. Adámek, p. Bělka, p. Čurda, p. Chvalný, sl. Hapková, p. Kolář, p. Novák, p. Srba p. Bochnia Trvání: Čtvrtek

Více

Zápis z 23. jednání Exekutivy ČSH Praha,

Zápis z 23. jednání Exekutivy ČSH Praha, Zápis z 23. jednání Exekutivy ČSH Praha, 3. 11. 2017 Přítomni: R. Bendl, L. Šrámková, V. Haber, J. Bělka, T. Augustýn M. Duda (do 16:15) V. Simu, J. Žďárský Hosté: R. Miček, J. Sviták Místo konání: ČSH,

Více

Zápis z 14. jednání Exekutivy ČSH Praha,

Zápis z 14. jednání Exekutivy ČSH Praha, Zápis z 14. jednání Exekutivy ČSH Praha, 31. 3. 2017 Přítomni: Radek Bendl, Liběna Šrámková, Tomáš Augustýn (od 14:30), Vladimír Haber, Daniel Novotný (od 18:00), Jiří Žďárský Hosté: R. Miček, J. Sviták,

Více

Zápis z jednání Exekutivy ČSH č. 5 Praha,

Zápis z jednání Exekutivy ČSH č. 5 Praha, Zápis z jednání Exekutivy ČSH č. 5 Praha, 10.6.2016 Přítomni: Hosté: Omluveni: Radek Bendl, Liběna Šrámková, Vladimír Haber, Miroslav Duda (do 20:30), Tomáš Augustýn, Vangelis Simu, Jiří Žďárský, Róbert

Více

Rytířsko

Rytířsko Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 5 30. 31. 8. 2018 Rytířsko Přítomni: Omluveni: p. Adámek, p. Bělka (30.8. do 14 hod), p. Bochnia, p. Čurda (30.8. do 16 hod), p. Chvalný, sl. Hapková,

Více

Zápis z 30. zasedání Exekutivy ČSH Praha, dne

Zápis z 30. zasedání Exekutivy ČSH Praha, dne Zápis z 30. zasedání Exekutivy ČSH Praha, dne 28.3.2018 Přítomni: 5 - Simu, Žďárský, Haber, Bělka, Duda; omluvena - Šrámková Hosté: Miček (body 1-2 programu), Melničuk, Konečný Místo konání: sídlo ČSH,

Více

Zápis z jednání Exekutivy ČSH č. 3 Praha

Zápis z jednání Exekutivy ČSH č. 3 Praha Zápis z jednání Exekutivy ČSH č. 3 Praha -3.4.2016 Přítomni: Radek Bendl, Liběna Šrámková, Miroslav Duda (od 10:50), Vladimír Haber, Vangelis Simu, Jiří Žďárský, Tomáš Augustýn, Michal Barda, Luboš Hübner

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Beroun, 07. 04. 2015; čas jednání 15:00-20:29 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

Zápis z 31. zasedání Exekutivy ČSH Praha, dne

Zápis z 31. zasedání Exekutivy ČSH Praha, dne Zápis z 31. zasedání Exekutivy ČSH Praha, dne 11.4.2018 Přítomni: 6 Šrámková, Simu, Žďárský, Haber, Duda, Bělka (přes Skype) Hosté: Deml, Melničuk, Konečný Místo konání: sídlo ČSH, zasedací místnost Trvání

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 26. jednání Exekutivy ČSH Praha,

Zápis z 26. jednání Exekutivy ČSH Praha, Zápis z 26. jednání Exekutivy ČSH Praha, 12. 1. 2018 Přítomni: R. Bendl, L. Šrámková, V. Haber, M. Duda, V. Simu, J. Žďárský, J. Bělka (od 13:30) Omluveni: Hosté: R. Miček, J. Sviták Místo konání: ČSH,

Více

Zápis z 24. jednání Exekutivy ČSH Praha,

Zápis z 24. jednání Exekutivy ČSH Praha, Zápis z 24. jednání Exekutivy ČSH Praha, 1. 12. 2017 Přítomni: R. Bendl, L. Šrámková, V. Haber, M. Duda (do 12:30), V. Simu, J. Žďárský Omluveni: J. Bělka, T. Augustýn Hosté: R. Miček, J. Sviták Místo

Více

Zásady činnosti sportovních středisek

Zásady činnosti sportovních středisek Zásady činnosti sportovních středisek Článek I Systém sportovních středisek 1. Systém sportovních středisek je vymezen vládními dokumenty: Zákon č.115/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a usnesení

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 4. 12. 2014; čas jednání 16:00-20:40 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 1. 31.7.2013 Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 1. 31.7.2013 Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 1 31.7.2013 Praha Přítomni: Omluvena: Hosté: A. Pospíšil, K.Poláková, M.Barda, M.Bartoň, D.Čurda, P.Novák, A.Staněk, P. Jaroň, R.Bendl P.Kheková L.Vondráčková,

Více

Zápis z 11. jednání Exekutivy ČSH Praha,

Zápis z 11. jednání Exekutivy ČSH Praha, Zápis z 11. jednání Exekutivy ČSH Praha, 20. 1. 2017 Přítomni: Hosté: Radek Bendl, Liběna Šrámková, Tomáš Augustýn, Vladimír Haber, Daniel Novotný, Vangelis Simu, Jiří Žďárský, Miroslav Duda Róbert Miček,

Více

Zásady pro činnost center talentované mládeže. PRVNÍ ČÁST Systém Regionálních házenkářských center

Zásady pro činnost center talentované mládeže. PRVNÍ ČÁST Systém Regionálních házenkářských center Zásady pro činnost center talentované mládeže Článek I Systém center talentované mládeže 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) poskytuje dotaci v rámci Programu II Sportovně

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20. 22.3.2015 Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20. 22.3.2015 Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20 22.3.2015 Praha Přítomni: Hosté: Nedostavil se: L.Vondráčková, A.Pospíšil, M.Barda, L.Adámek, M.Bartoň, P.Novák, R.Bendl J.Sviták, V.Chalupa A.Staněk

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 05. 04. 2016; čas jednání 15:00 20:00 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, P.

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 05. 05. 2015; čas jednání 16:08-18:38 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T.

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Dne: Přítomni: Omluven: 13.10.2014, Sirákov Dita Dvořáková, Petr Videcký, Radek Číž, Petr Novák Michal Balhárek Program jednání: 1. Stávající úkoly 2. Nové úkoly

Více

Ostrava Polanka nad Odrou

Ostrava Polanka nad Odrou Ostrava Polanka nad Odrou PROPOZICE KRAJSKÉHO FINÁLE V HÁZENÉ ŽÁKŮ NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2009 Soutěž má náborový charakter s cílem zapojit co největší počet mládeže do organizované soutěže v házené A.Organizační

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 08. 10. 2015; čas jednání 15:00-19:57 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák Omluven:

Více

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Praze

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Praze ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 16. 8. 2017 v Praze Přítomni: Jiří Jančálek, Vladimír Sedláček, Hanuš

Více

Zápis z 15. jednání Exekutivy ČSH Praha,

Zápis z 15. jednání Exekutivy ČSH Praha, Zápis z 15. jednání Exekutivy ČSH Praha, 27. 4. 2017 Přítomni: R. Bendl, L. Šrámková, T. Augustýn (do 16:00), V. Haber (do 18:00), J. Bělka (do 18:00), J. Žďárský, M. Duda (do 18:00), V. Simu Hosté: J.

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené květen 2016 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých vnitřních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční plnění

Více

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 1. jednání

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 1. jednání ZÁPIS z 1. jednání Výkonného výboru České baseballové asociace konaného dne 11. 1. 2017 v 18:00 hod. salónek HK, hotel Kotyza, Humpolec Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni: Petr Ditrich,

Více

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM 1/8 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Rychtaříková, p. Šimoník Neomluveni: Hosté: p. Nebřenská Zasedání řídi: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.00 hodin.

Více

Výroční zpráva Odvolací a kontrolní komise ČSH 09/

Výroční zpráva Odvolací a kontrolní komise ČSH 09/ Výroční zpráva Odvolací a kontrolní komise ČSH 09/2015 2016 2 Základní data Odvolací a kontrolní komise je zřízena na základě Stanov Českého svazu házené schválených 29. srpna 2015 a je kontrolním a revizním

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE

SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE Zápis ze schůze Řídicí komise SKŠ v ČR konané ve dnech 11. 12. 11. 2016 v pensionu Josefina, Nad Bořislavkou 355/34, 162 00 Praha 6 Vokovice Přítomni:

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 25 13.8.2015 Praha Přítomni: Hosté: L.Vondráčková, A.Pospíšil, L.Adámek (do 17:30), M.Barda, M.Bartoň, P.Novák, R.Bendl, J.Sviták, V.Chalupa, J.Konečný

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru Účastníci Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.12.2006 v Praze Výkonný výbor Martin Maršálek, Vlastimil Pabián, Gerhard Knop, Ivan Králík, Martin Frélich, Aleš Opravil Sekretář Dalibor Nováček

Více

U S N E S E N Í z 80. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne v Mostě od 11:00 hod.

U S N E S E N Í z 80. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne v Mostě od 11:00 hod. 434 37 Most, Budovatelů 2532 U S N E S E N Í z 80. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 2. 9. 2016 v Mostě od 11:00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny (originál

Více

Zápis z valné hromady HK MD Šumperk, konané dne v hod., v jídelně Základní školy Dr. E. Beneše 1, Šumperk

Zápis z valné hromady HK MD Šumperk, konané dne v hod., v jídelně Základní školy Dr. E. Beneše 1, Šumperk Zápis z valné hromady HK MD Šumperk, konané dne 7.6.2010 v 18.00 hod., v jídelně Základní školy Dr. E. Beneše 1, Šumperk Přítomno: 39 členů (viz příloha Prezenční listina) PROGRAM VALNÉ HROMADY: 1. Zahájení

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Místo a termín: Plzeň, hotel Marriott, 23. 9. 2012; čas jednání 11:00-15:00 Přítomni: J. Kozel, J. Donauschachtl, V. Řezáč, J. Badzik,

Více

Zápis č.2/2018 z jednání Rady OSÚ AD SLČR dne

Zápis č.2/2018 z jednání Rady OSÚ AD SLČR dne Zápis č.2/2018 z jednání Rady OSÚ AD SLČR dne 15.5.2018 V Praze dne 15.5. 2018 od 17:00 hod Přítomni za Radu: L.Forejtek (LF), F.Brýdl (FB), K.Vlček(KV), M.Štěpán (MŠ), S.Kmoch (SK) Omluvena: E.Kurfuerstová

Více

STATUT Úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů České republiky

STATUT Úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů České republiky STATUT Úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů České republiky Preambule Odborný sportovní úsek je odborným orgánem Svazu lyžařů České republiky (SLČR) bez vlastní právní subjektivity. Odborný sportovní

Více

Zápis z 10. jednání Exekutivy ČSH Cheb,

Zápis z 10. jednání Exekutivy ČSH Cheb, Zápis z 10. jednání Exekutivy ČSH Cheb, 25. 11. 2016 Přítomni: Hosté: Radek Bendl, Liběna Šrámková, Tomáš Augustýn, Vladimír Haber, Daniel Novotný, Vangelis Simu (od 13:30), Miroslav Duda, Jiří Žďárský

Více

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání: Z á p i s z 35. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 11. 4. 2012 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Mgr. Táňa Šormová, Jan Bém,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí ze dne

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí ze dne 1 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí ze dne 10. 12. 2018 Přítomni: p. Luboš Holman, Ing. Radek Mydlář, Ing. Miroslav Čížek, Mgr. Vladimír Knížek, Ing. Jaroslava Kořínková, p.

Více

na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů - klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2015.

na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů - klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2015. P O Z V Á N K A na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů - klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2015. Porada se uskuteční v pátek 30. ledna 2015 ve 18:00 hodin v Olomouci na Fakultě

Více

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 7. jednání

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 7. jednání ZÁPIS z 7. jednání konaného dne 17. 10. 2016 v 18:00 hod. salónek HF, Hotel Fabrika, Humpolec Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni: Petr Ditrich, Michal Hanuš, Pavel Jozek Pavel Chadim, Marek

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 7/

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 7/ Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 7/2013-2014 Dne: 18.3.2014, Sirákov Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký, Michal Balhárek Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Němčice u Kolína, 03. 12. 2015; čas jednání 11:15-18:10 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, M. Komárek, R. Novák, P. Ticháček,

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 2 6.9.2013 Praha Přítomni: A.Pospíšil, P.Kheková, K.Poláková, M.Barda, M.Bartoň, D.Čurda, P.Novák, A.Staněk, R.Bendl Hosté: L.Vondráčková, P.Jaroň, K.Nocar,

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 26.04.2009 Účast: počet členů: v čase: 15,00 hod 12 osob v čase: 15,05 hod 13 osob v čase: 15,10 hod 14 osob

Více

Zápis č. 7. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod

Zápis č. 7. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod Zápis č. 7 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne 23. 1. 2015 v 9.30 hod Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: viz prezenční listina Průběh jednání 1. Zahájení jednání Jednání zahájila

Více

12/11 3.3 VSP ČSPS provedl výběrové řízení na organizátory soutěží řízených VSP ČSPS následovně: Semifinále MČR družstev Morava

12/11 3.3 VSP ČSPS provedl výběrové řízení na organizátory soutěží řízených VSP ČSPS následovně: Semifinále MČR družstev Morava Přítomní: Petr Ryška, Petr Adamec, Luboš Imryšek, Petr Vodák, Andrea Balášová Omluveni: Hosté: Schůzi zahájil a řídil: Petr Ryška předseda sekce plavání Program: 1. Kontrola zápisu 2. Reprezentace, SCM,

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2012

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2012 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2012 Dne: 4.6.2012 Přítomni: David Divoka, Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Jaromír Petřek Omluveni: Aleš Zwettler ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Brně

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Brně ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 16. 1. 2014 v Brně Přítomni: Omluveni: Petr Vaňura, Naděžda Dobešová,

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ ZE DNE

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ ZE DNE ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ ZE DNE 26. 11. 2019 Zápis číslo 17/2018 Datum, čas 26. 11. 2018 od 19:00 do 22:10 Místo Přítomni (9) Hlásná Třebaň, Obecní úřad Ing. Tomáš Snopek,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 2 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 2 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 2 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Bratislava, hotel Premium, 27. 6. 2014; čas jednání 13:00-15:30 Přítomni: J. Kozel, M. Komárek, P. Novák, T. Macko,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 12 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 3 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 3 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 3 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 6. 8. 2014; čas jednání 16:00-20:30 Přítomni: D. Kantor, M. Komárek, J. Kozel, T. Macko, R. Novák Omluveni:

Více

Zápis č.4/v./2018 Krajské rady KO ČUS Kraje Vysočina

Zápis č.4/v./2018 Krajské rady KO ČUS Kraje Vysočina Zápis č.4/v./2018 Krajské rady KO ČUS Kraje Vysočina Datum konání: Místo konání: Předsedající: Přítomni: 23. dubna 2018 od 16,00 hod., ukončení 17,35 hod. KO ČUS Kraje Vysočina Ing. Vítězslav Holub předseda

Více

Z á p i s č. 2018/1. z 1. zasedání VV-ČSOS, které se konalo dne v Praze

Z á p i s č. 2018/1. z 1. zasedání VV-ČSOS, které se konalo dne v Praze Z á p i s č. 2018/1 z 1. zasedání, které se konalo dne 17. 1. 2018 v Praze Přítomni: Omluveni: Kamenický, Matějů, Klimpl, Aleš, Škoda, Picek, Vystavěl, Šubrt Zřídkaveselý, Pospíšek Jednání řídil předseda

Více

Český baseballová asociace. ZÁPIS z 2. jednání

Český baseballová asociace. ZÁPIS z 2. jednání ZÁPIS z 2. jednání Českého baseballová asociace konaného dne 26. 2. 2016 v 17:00 hod. zasedací místnost, ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni: Petr

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 21. 17.4.2015 Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 21. 17.4.2015 Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 21 17.4.2015 Praha Přítomni: Hosté: Nedostavil se: L.Vondráčková, A.Pospíšil, M.Barda, L.Adámek, P.Novák, R.Bendl, M.Bartoň (do 18:30), J.Sviták, V.Chalupa,

Více

1) Prezence a zahájení jednání

1) Prezence a zahájení jednání Zápis č. 8 ze zasedání Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území konaného dne 29. 1. 2015 Přítomni: Nepřítomni: Hosté: Počet členů řídícího výboru: 16 s právem hlasovat 13 členů bez

Více

Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc. č. 10/2017

Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc. č. 10/2017 Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc č. 10/2017 Datum a čas konání: 13. 12. 2017 (17:00-19:15) Místo konání: OMEGA centrum sportu a zdraví, Legionářská 1299/19, Olomouc, 779 00 Přítomni členové

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne od 9 00 hod. ve Velkých Hošticích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne od 9 00 hod. ve Velkých Hošticích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 23. 2. 2017 od 9 00 hod. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Petr Halfar, Lukáš

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová.

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně Přítomni: Omluveni: Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Kupová, Koblížek, John, Matyášová

Více

Zápis z jednání Exekutivy ČSH č. 6 Praha,

Zápis z jednání Exekutivy ČSH č. 6 Praha, Zápis z jednání Exekutivy ČSH č. 6 Praha, 21. 7. 2016 Přítomni: Hosté: Omluven: Radek Bendl, Liběna Šrámková, Tomáš Augustýn, Miroslav Duda, Vladimír Haber, Vangelis Simu, Jiří Žďárský Róbert Miček, Jan

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA 5/2015

Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA 5/2015 Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA 5/2015 Přítomni: Petr Ditrich, Michal Hanuš, Pavel Jozek, Pavel Chadim, Marek Rejman, František Přibyl Jednání VV ČBA 29. 30. dubna v Praze. Schůze zahájena 29. dubna

Více

Zápis z Výroční valné hromady Českého svazu mužského lakrosu konané dne 14. února / 8

Zápis z Výroční valné hromady Českého svazu mužského lakrosu konané dne 14. února / 8 Český svaz mužského lakrosu Rektorská 9 108 00 Praha 10 IČO 00406732 DIČ CZ-00406732 Zápis z Výroční valné hromady Českého svazu mužského lakrosu konané dne 14. února 2009 od 17.00 hod. v zasedací místnosti

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Zápis č. 2 / 2016 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova

Zápis č. 2 / 2016 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova Materiál číslo: 33 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Ing. Bc. Brzobohatá Zuzana - předsedkyně výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis č. 6. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 6. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 6 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 20. 7. 2015 Přítomni: Nepřítomni: Pavel Košutek Mgr. Bc. Věra Václavíčková Ing. Michal Majer Mgr. Petr Kouba Mgr. Přemysl

Více

ZÁPIS Z KONFERENCE ČESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE

ZÁPIS Z KONFERENCE ČESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE ZÁPIS Z KONFERENCE ČESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE konané dne 26.6.2010 od 11:00 hodin v hotelu IMPERIAL, Libušina 18, 360 01 Karlovy Vary PŘÍTOMNI dle prezenčních listin (příloha 1): Delegáti s hlasem rozhodujícím

Více

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 4. jednání

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 4. jednání ZÁPIS z 4. jednání konaného dne 23. 5. 2016 v 18:00 hod. salónek HF, Hotel Fabrika, Humpolec Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni: Petr Ditrich, Michal Hanuš, Pavel Chadim, Pavel Jozek, Marek

Více

Zápis z II 54. řádného jednání Výkonného výboru České asociace stolního tenisu

Zápis z II 54. řádného jednání Výkonného výboru České asociace stolního tenisu Zápis z II 54. řádného jednání Výkonného výboru České asociace stolního tenisu Datum: 30. 1. 2019 od 13.00 hodin, Sídlo ČAST, Praha 6 Strahov, Zátopkova 100/2 Přítomni: Z. Špaček - předseda VV ČAST, P.

Více

ZÁPISU z jednání Sněmu ČMMJ, z.s. OMS Olomouc konaného dne od hodin v reprezentačním sále hotelu Záložna v Příkazích

ZÁPISU z jednání Sněmu ČMMJ, z.s. OMS Olomouc konaného dne od hodin v reprezentačním sále hotelu Záložna v Příkazích ZÁPISU z jednání Sněmu ČMMJ, z.s. OMS Olomouc konaného dne 3.4.2016 od 10.00 hodin v reprezentačním sále hotelu Záložna v Příkazích Sněm ČMMJ, z.s. OMS Olomouc v souladu s 121, 125 a 127 stanov ČMMJ svolala

Více

Valná hromada TJ Sokol

Valná hromada TJ Sokol Strana 1 z 5 Datum: 19.03.2013 Valná hromada TJ Sokol 19.03.2013 Účast na poradě Osoba U O N Z Forma zápisu Poznámka Bachorek Jarda Baňas Rudolf Bouček Martin Boučková Jana Bursová Alena Bursová Zuzana

Více

Zápis z 9. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 9. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 5 Přítomni: Omluveni: Bc. Karel Heller - předseda, MgA. Ivana Honsnejmanová, Danuše Motejlová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr. Zuzana Šídlová, Mgr. Gabriela Fišarová Mgr.

Více

Z Á P I S. ze zasedání sportovního odboru LRU plavaná, sekce Feeder konaného dne

Z Á P I S. ze zasedání sportovního odboru LRU plavaná, sekce Feeder konaného dne Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU plavaná, sekce Feeder konaného dne 8. 2. 2015 Přítomni: Jiří Ouředníček (ÚSMP), Miroslav Stejskal (ÚSMP), Petr Bromovský (StČ), František Koubek (StČ), František

Více

JEDNACÍ ÁD VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY LANŠKROUNSKO Z.S.

JEDNACÍ ÁD VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY LANŠKROUNSKO Z.S. JEDNACÍ ÁD VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY LANŠKROUNSKO Z.S. Čl.1. Úvodní ustanovení Jednací řád Valné hromady MAS Lanškrounsko, z.s. upravuje zejména přípravu, svolání a průběh jednání, usnášení a

Více

Z Á P I S č. 2. ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013

Z Á P I S č. 2. ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013 Výkonný výbor okresního sdružení ČUS Vsetín Z Á P I S č. 2 ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013 Schůze byla zahájena v 16.00 hodin. Schůzi zahájil a řídil

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 23 v mandátním období 2010 2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 23 v mandátním období 2010 2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 23 v mandátním období 2010 2014 Místo a termín: Praha, 25. 04. 2014; Čas jednání: 16:00-18:30 Přítomni: J. Kozel, V. Řezáč (16:52 17:39), J. Donauschachtl, M. Edl,

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 48. jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 29. 1. 2010 v Mostě od 10,00

Více

Přítomni: Ing. Milan Fábera, Mgr. Martina Nováková, Mgr. Dagmar Žbánková, Ing. Eva Dvořáková, Petr Janoušek

Přítomni: Ing. Milan Fábera, Mgr. Martina Nováková, Mgr. Dagmar Žbánková, Ing. Eva Dvořáková, Petr Janoušek Zápis Č. 6/2014-2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2014-2018, konaného dne 29. 4. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomni: Ing. Milan Fábera, Mgr.

Více

Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc. č. 06/2017

Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc. č. 06/2017 Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc č. 06/2017 Datum a čas konání: 4. 7. 2017 (16:00-19:00) Místo konání: Jednací místnost ČUS, Na střelnici 1337/41, Olomouc, 779 00 Přítomni členové VV: Omluveni

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Zápis jednání Výkonného výboru RSHb Čechy Východ konaného dne 12.10.2016 v Pardubicích, ul. K Vinici 1901 Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Petr Špaček Omluven: Pavel Štefka Host:

Více

Zápis z valné hromady Klubu přátel ZŠ Štefánikova 566, Hradec Králové

Zápis z valné hromady Klubu přátel ZŠ Štefánikova 566, Hradec Králové Zápis z valné hromady Klubu přátel ZŠ Štefánikova 566, Hradec Králové Valná hromada proběhla dne 19. 11. 2013 a zúčastnilo se jí 25 členů (viz prezenční listina). Program: informace ředitele školy Mgr.

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY č. 1/2014 Datum konání: 11. února 2014 Místo: Skalsko čp. 18 Přítomni: Hosté: Ověřovatelé zápisu: dle prezenční listiny

Více

STANOVY SPOLKU. Spolek Kuskoles

STANOVY SPOLKU. Spolek Kuskoles STANOVY SPOLKU Spolek Kuskoles Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Kuskoles (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Směrnice České kuželkářské asociace. č. 3/2016. Ekonomická směrnice ČKA. (dále jen směrnice ) Část I Zdroje a majetek ČKA

Směrnice České kuželkářské asociace. č. 3/2016. Ekonomická směrnice ČKA. (dále jen směrnice ) Část I Zdroje a majetek ČKA _ Směrnice České kuželkářské asociace č. 3/2016 Ekonomická směrnice (dále jen směrnice ) Část I Zdroje a majetek Článek 1 Výše náhrad a jejich úhrada (1) Zdroje k zajištění plynulého hospodaření jsou zejména:

Více