R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J"

Transkript

1 Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace elektronického hlasování 3. Odborné komise RSHb 4. Turnaje žen, přípravek, minipřípravek a mikropřípravek za uplynulé období 5. Dotace ČMSHb, ÚRSHb (KpRR), ČUS 6. Český pohár 2014 pořadatelské místo 7. Realizační tým U15 Pard. kraje 8. Koncepce RSHb 9. Městské slavnosti Pardubice 10. Světový pohár Pardubice 11. Ekonomické záležitosti RSHb 12. Aktuální informace z PKS ČUS, z ČMSHb 13. Ostatní Zápis: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) předseda RSHb konstatoval, že úkoly vyplývající z předchozích Usnesení Výboru RSHb jsou plněny průběžně v zadaných termínech 2. Rekapitulace elektronického hlasování Výbor RSHb potvrdil platnost elektronického hlasování ze dne týkajícího se schválení členů Komise rozhodčích RSHb na základě návrhu předloženého předsedou KR RSHb Michalem Kubečkem navržení členové Bohumil Řezníček, Radek Havelka (schváleno pro 3, proti 1 /Králová/, zdržel 1 /Ticháček/) platnost hlasování schválena (5 0 0) 3. Odborné komise RSHb stavy odborných komisí RSHb, situace v LK RSHb

2 předseda RSHb informoval Výbor o tom, že předseda LK RSHb Jiří Kubeš se rozhodl ukončit činnost v LK RSHb k LK v současné době pracuje ve dvoučlenném složení po rezignaci Petra Kopečného. Na základě doporučení Jiřího Kubeše Výbor pověřil předsedu RSHb vést jednání s možným kandidátem na nového předsedu LK RSHb Janem Bílým předseda RSHb připraví do textové znění návrhu statusu TMK RSHb KR RSHb, KM RSHb je v současné době kompletní, činnost DK RSHb vykovává DK ČMSHb stížnosti v kompetenci RSHb a odborných komisí RSHb předseda RSHb informoval Výbor o projednaných stížnostech oddílu TJ Paramo Svítkov Stars a Jokerit Chrudim, v obou případech se stížnosti týkaly nasazení či nenasazení rozhodčích ze strany KR RSHb. Na základě stížností byl s předsedou KR RSHb proveden osobní pohovor. Martin Komárek seznámil Výbor s projednáním stížnosti oddílu TJ Paramo Svítkov Stars po turnaji žen v Letohradě, stížnost řešena v rámci KM RSHb redakce RSHb Eva Králová informovala Výbor o situaci v redakci RSHb, které v současné době chybí redaktoři, podzimní část je však zajištěna k bezproblémovému chodu redakce, v současné době probíhá prostřednictvím webu RSHb nábor nových tváří redakce 4. Turnaje žen, přípravek, minipřípravek a mikropřípravek za uplynulé období Martin Komárek stručně zhodnotil proběhlé i připravované turnaje žen i dětí příprava na VČ přebor žen probíhá tak, aby přebor mohl být spuštěn na jaře 2014, záleží i na národní strategii ženského hokejbalu, o které se teprve bude jednat 5. Dotace ČMSHb, ÚRSHb (KpRR), ČUS informace k poskytnutým dotacím předseda RSHb ve spolupráci s Martinem Komárkem a Evou Královou informovali Výbor o získaných dotacích z rozpočtu ČMSHb a ČUS info k plánovaných dotacím, o které bude ještě RSHb usilovat RSHb bude usilovat o získání dotací z rozpočtu KM RSHb a dotací na HPD. Dotace na HPD následně přerozdělí v celé získané částce do oddílů pořádajících HPD v roce Český pohár 2014 pořadatelské místo Martin Komárek ve spolupráci s předsedou RSHb na základě chystané pracovní cesty po Královéhradeckém kraji vytipuje vhodné lokality ke konání finálového turnaje Českého poháru Do musí být známo pořadatelské místo.

3 7. Realizační tým U15 Pard. kraje Výbor ukládá v návaznosti na připravovaný status TMK RSHb této komisi vytipovat a předložit Výboru do dalšího jeho jednání seznam možných kandidátů na pozice v realizačním týmu Výběru U15 Pardubického kraje 8. Koncepce RSHb Výbor vzal na vědomí předloženou koncepci RSHb 9. Městské slavnosti Pardubice Výbor vzal na vědomí proběhlou prezentaci hokejbalu v rámci Městských slavností v Pardubicích v září Světový pohár Pardubice Výbor vzal na vědomí informace předsedy ČMSHb Josefa Kozla, předsedy RSHb a Martina Komárka o proběhlém Světovém poháru v Pardubicích 11. Ekonomické záležitosti RSHb Vodafone dlužné platby, přehled RSHb za období 01-09/2013 předseda RSHb informoval o provedení fakturace za užívání soukromých čísel v rámci sítě Vodafone One net hokejbal DPP vyplacení odměn do odborných komisí za 2. poletí 2013, odměny účetnictví, matrika (2. pololetí) Výbor schválil vyplacení odměn do odborných komisí a redakci ve stejném objemu, jako v 1. pololetí 2013 (5 0 0) Výbor schválil vyplacení odměny za přípravu a správu účetních záležitostí RSHb Josefu Kozlovi v částce 1.000,-Kč/měsíc v kalendářním roce 2013 (4 0 1 /Kozel/) Výbor schválil vyplacení odměny matričním pracovníkům RSHb odpovídající částce vyplacené do RSHb ze strany ČMSHb jako dotace na matriční úkony matriční úkony informace ze sekretariátu o objemu matričních úkonů a vytíženosti kanceláře RSHb a odloučeného pracoviště předseda RSHb informoval o nárůstu objemu matričních úkonů v rámci RSHb, celkový objem matričních úkonů v roce 2013 se pohybuje v částce přesahující ,-Kč dlužné platby ze strany oddílů, jednotlivců, žádosti o odklad splatnosti předseda RSHb informoval Výbor o průběžných kontrolách plnění plateb ze strany oddílů, kdy dochází k občasným opožděním v platbách za provedené úkony ze strany oddílů, avšak tyto se pohybují v řádech dní informace o změně dispozičních práv k účtu RSHb Výbor byl předsedou RSHb informován o změně statutárního orgánu a s tím spojených dispozičních práv k účtu RSHb

4 12. Aktuální informace z PKO ČUS, z ČMSHb Josef Kozel informoval Výbor o situaci v PKO ČUS, která je po změně ve vedení PKO ČUS nepřehledná a pro příští rok není jistota jakéhokoliv finančního příjmu ze stran PKO ČUS do RSHb na základě uvedených skutečností tak Josef Kozel předložil návrh na ukončení smlouvy o spolupráci mezi RSHb a PKO ČUS a to k , Výbor následně návrh schválil (schváleno 5 0 0) Výbor následně schválil návrh Josefa Kozla, aby od vedla účetnictví RSHb Eva Králová, vč. správy a přípravy účetních dokladů (schváleno 5 0 0). Předseda RSHb a sekretář Patrik Ticháček má za úkol připravit návrh dohody s Evou Královou ohledně poskytnutí účetních služeb. rozpočet RSHb 2014 odborné komise mají za úkol připravit do dalšího jednání Výboru návrhy rozpočtu svých komisí pro rok Ostatní jednání ÚRSHb na počátku roku v Pardubicích předseda RSHb informoval o chystaném jednání ÚRSHb a Předsednictva ČMSHb v Pardubicích na počátku února 2014 pravidelné zimní setkání s oddíly RSHb (ve formátu letohradského setkání s kluby ) setkání proběhne na počátku roku 2014, pravděpodobně opět v Letohradě informace o činnosti předsedy RSHb za uplynulé období předseda RSHb informoval Výbor o své činnosti za uplynulé období informace k zapojení oddílů do sítě Vodafone One net hokejbal informace zaslány oddílům, nyní jsou se zájemci připravovány písemné dohody MS Sharepoint možnost využití v rámci RSHb informace Výboru o možnosti využití programu v rámci RSHb smysl při využívání větším počtem uživatelů další jednání Výboru RSHb proběhne dne Zapsal: Patrik Ticháček Ověřil: Martin Komárek

5 Výbor RSHb: 1. Bere na vědomí přehled plnění Usnesení Výboru RSHb ze dne informaci o ukončení činnosti předsedy LK RSHb Jiřího Kubeše k zprávu Martina Komárka o proběhlých či plánovaných turnajích KM a chystaném VČ přeboru žen informace k dotacím ze strany ČMSHb a ČUS informaci o proběhlé prezentaci hokejbalu v rámci Městských slavností Pardubice informaci o proběhlém Světovém poháru 2013 v Pardubicích a jeho doprovodném programu koncepci RSHb situaci v PKO ČUS 2. Ukládá Martinu Komárkovi a Patriku Ticháčkovi vytipovat vhodné pořadatelské místo ke konání finále Českého poháru 2014 TMK RSHb vytipovat a následně předložit Výboru seznam vhodných kandidátů na pozice v realizačním týmu U15 Pardubického kraje Patriku Ticháčkovi připravit návrh dohody na poskytování účetních služeb s Evou Královou odborným komisím RSHb připravit návrhy rozpočtu svých komisí pro rok Schvaluje vyplacení odměn v rámci DPP odborným komisím a redakci RSHb vyplacení odměny Josefu Kozlovi za vedení a správu účetních záležitostí RSHb v částce 1.000,-Kč / měsíc v roce 2013 vyplacení odměn matričním pracovníkům dle výše poskytnuté dotace ze strany ČMSHb na tuto činnost ukončit dohodu o spolupráci s PKO ČUS k návrh, aby účetnictví RSHb a s tím spojené náležitosti vedla od Eva Králová Zapsal: Patrik Ticháček Ověřil: Martin Komárek

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb Zápis z jednání předsednictva ČMSHb Místo a termín: Praha, 11. 12. 2010; čas jednání 11:00-19:00 Přítomni: J. Kadaně, J. Kozel, L. Kubica, P. Falta, J. Badzik, V. Hycl, V. Čapek, P. Coufal, T. Macko Omluveni:

Více

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Ostrava, 3. 5. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Buchníček (pověřen zastupováním SKŠ), Ladislav Palovský (od 14:00) Hosté: František

Více

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení Organizační řád České sledge hokejové asociace Článek I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád České sledge hokejové asociace (dále jen ČSHA) upravuje činnost VV ČSHA, předsedy ČSHA, odborných komisí ČSHA

Více

Z á p i s. ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 20. března 2015 ve Slivenci.

Z á p i s. ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 20. března 2015 ve Slivenci. Z á p i s ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 20. března 2015 ve Slivenci. Účast: Delegáti 16 OS ČS CHPH - viz prezenční listina (omluveni OS Tábor) Neomluveni

Více

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Představenstvo ČKA projednalo návrh rozpočtu pro rok 2015 na svém XII. zasedání 2. 12. 2014 a schválilo I. zasedání 21. 1. 2015. Návrh

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 VH 13/2007 Valná hromada MR Hranicko schválila tyto členy komise pro usnesení: Konečný Jiří, Karel Galas, Naděžda Polednová (pro: 16, proti: 0,

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky.

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Obecně: Webové stránky mají sloužit primárně široké šachové obci. Především se jedná o informace z probíhajících soutěží a pak informace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže NHbL SD skup. VÝCHOD

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Zápis z 3. jednání Správní rady sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty

Zápis z 3. jednání Správní rady sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty Zápis z 3. jednání Správní rady sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty 1. Úvod Jednalo se hlasování správní rady Asociace metodou per-rollam prostřednictvím e-mailu. Žádost o hlasování byla

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA. Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA. Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR za rok 2005 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA Všeobecné zdravotní pojiš ovny

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více