VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace

2 Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. zpracoval Petr Bouček, ředitel školy

3 OBSAH 1. Základní charakteristika školy 4 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Údaje o pracovnících školy 6 4. Údaje o přijímacím řízení 7 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání 8 6. Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Prezentace a aktivity školy na veřejnosti Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů Spolupráce s odborovou organizací 21

4 1. Základní charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh11, příspěvková organizace Sídlo: Právní forma: Nádražní okruh 11/674, Opava příspěvková organizace Identifikátor školy: IZO: IČO: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 28. října 117, Ostrava IČO: Ředitel školy: Petr Bouček Odloučená pracoviště: Matiční dům, Rybí trh 7, Opava Městský dům kultury Petra Bezruče, Nádražní okruh 27, Opava Základní škola, Šrámkova 4, Opava Mendelovo gymnázium, Komenského 5, Opava Zařazení do sítě škol: Kapacita školy dle zařazení: 1258 žáků 4

5 Základní umělecká škola Václava Kálika poskytuje vzdělání v hudebním, tanečním a literárnědramatickém oboru. Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo školu 1110 žáků. Výuka probíhá v pěti budovách. Školu navštěvují nejen žáci z Opavy a okolí, ale i žáci z jiných okresů (Bruntál, Ostrava). Nádražní okruh 11: ředitelství školy, výuka hry na klavír, smyčcové nástroje, akordeon, EKN, kytara, sólový a sborový zpěv, dechové nástroje, cimbál, hudební nauka a zkušebna orchestrů a souborů Matiční dům: výuka dechových a bicích nástrojů, taneční a literárně dramatické oddělení Městský dům kultury Petra Bezruče: výuka klasických varhan ZŠ Šrámkova: výuka sborového zpěvu Mendelovo gymnázium: secvičování sestav mažoretkových skupin (při tanečním oddělení) Škola dosahuje vynikajících výsledků v sólové a také v souborové hře. Klademe velký důraz právě na kolektivní výuku a to se také projeví v nově tvořeném Školním vzdělávacím programu. Na škole působí celkem 18 souborů. 5

6 2. Přehled oborů vzdělávání Hudební obor Schváleno MŠMT ČR dne , č. j /95 s účinností od učební plány č. 1A, 1B, 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 10, 11 učební plán č. 12, 13, y14, 15, 18, 19, 21 Taneční obor Schváleno MŠMT ČR dne č. j / a č. j /2003 s platností od učební plány č. 1, 2, 3, 4 Literárně-dramatický obor Schváleno MŠMT ČR s platností od , č. j / učební plány č. 1, 2 3. Údaje o pracovnících školy Pedagogický sbor nedoznal za poslední roky výrazných změn. Podařilo se snížit počet nekvalifikovaných pedagogů z původních šesti (ještě ve školním roce 2008/2009) na tři. Je to učitel hry na cimbál, vedoucí souboru cimbálová muzika a vedoucí mažoretkových skupin. Ve školním roce 2010/2011 působilo ve škole celkem 55 zaměstnanců: pedagogičtí pracovníci: 49 pracovníci na dobu určitou: 8 nepedagogičtí pracovníci: 6 z toho nekvalifikovaných: 3 6

7 4. Údaje o přijímacím řízeních Přijímací řízení proběhlo a do všech tří vyučovaných oborů. K talentovým zkouškám přišlo 175 uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacího řízení podle předem zadaných kritérií. Celkem bylo přijato 168 nových žáků. 200 počet zájemců o studium v ZUŠ celkem uchazečů 175 přijatých 168 hudební oddělení 110 literárně dramatické oddělení 11 taneční oddělení 35 kolektivní výuka 12 7

8 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání Klasifikace za 1. pololetí: výborný: chvalitebný: uspokojivý: 963 žáci 140 žáků 7 žáků počet zameškaných a omluvených hodin: 1198 Klasifikace za 2. pololetí: výborný: chvalitebný: uspokojivý: 983 žáci 121 žák 6 žáků počet zameškaných a omluvených hodin: 1157 počet absolventů: 78 na umělecké školy přijato žáků: 7 8

9 VÝSLEDKY ŽÁKŮ ZUŠ OPAVA V KRAJSKÝCH, ÚSTŘEDNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH Výsledky žáků ZUŠ Opava krajská kola Klavír ZUŠ B. Smetany Karviná II. kategorie Šimečková Julie Čestné uznání (uč. J. Táborská) III. kategorie Schreierová Veronika Čestné uznání (uč. L. Majnušová) IV. kategorie Svobodová Sára 3. místo (uč. M.Kristýnková) V. kategorie Kostková Markéta 3. místo (uč. M.Kristýnková) VI. kategorie Hendrychová Markéta Čestné uznání (uč. L. Majnušová) VII. kategorie Schubert Martin 3. místo (uč. Z. Witassková) XI. kategorie Kudelová Nelly 3. místo (uč. M.Kristýnková) 9

10 Akordeon ZUŠ Klimkovice 0. kategorie Švábová Karolína 1. místo (uč. T. Pokorná) Ježková Adéla 3. místo (uč. H. Nosková) I. kategorie Pavlík Martin 3. místo (uč. H. Nosková) II. kategorie Vajdová Veronika 2. místo (uč. H. Nosková) III. komorní hra Lukašáková Marie Čestné uznání (uč. E. Orišková) Cihlářová Zdenka III. komorní hra Sobotka Jan 2. místo (uč. E. Orišková) Slavík Jiří IV. komorní hra Hrádková Kristýna 2. místo (uč. T. Pokorná) Musila Jan Akordeonový orchestr Andante 1. místo (uč. H. Nosková) 10

11 Smyčcové nástroje ZUŠ Ostrava 1 I. kat. housle Kubala Filip 2. místo (uč. M. Foltisová) III. kat. housle Vítečková Kateřina 1. místo (uč. M. Foltisová) Zvláštní ocenění poroty za mimořádný výkon IV. kat. housle Ševčíková Hana Čestné uznání (uč. L. Židková) III. kat. viola Vedra Radek 1. místo (uč. D. Raabová) IV. kat. violoncello Krupa Kateřina 2. místo (uč. O. Jíra) II. kat. kontrabas Vinkler Ondřej 1. místo (uč. O. Jíra) Absolutní vítěz kontrabas uč. Kristýnková Margareta Zvláštní ocenění poroty za klavírní doprovod 11

12 Kytara ZUŠ Frýdek-Místek 0a. kategorie Děkan Michal 2. místo (uč. D. Plánská) 0.b kategorie Provázek Šimon 3. místo (uč. T. Hýbler) III. kategorie Ulbrichtová Petra Čestné uznání (uč. J. Bystroňová) VII. kategorie Mecová Alena 1. místo (uč. J. Bystroňová) III. komorní hra Mecová Alena 1. místo (uč. J. Bystroňová) Pospíšil Petr Zapletal David 12

13 Výsledky žáků ZUŠ Opava ústřední kolo Smyčcové nástroje ZUŠ Liberec III. kat. housle Vítečková Kateřina 2. místo (uč. M. Foltisová) II. kat. kontrabas Vinkler Ondřej 1. místo (uč. O. Jíra) Absolutní vítěz kontrabas Cena poroty za mimořádný výkon uč. Jíra Oldřich Cena poroty pedagogovi Výsledky žáků ZUŠ Opava mezinárodní soutěže 15. Mezinárodní soutěž Bohdana Warchala ve hře na smyčcové nástroje Dolný Kubín-Slovensko 15. května 2011 Kateřina Vítečková II. kategorie housle 3. místo 13

14 6. Prevence sociálně patologických jevů Základní umělecká škola působí a vede žáky ke kultivovanému projevu a chování ve společenském životě a tudíž tato výchova vytváří sama o sobě prevenci proti negativním patologickým jevům. Je třeba si uvědomit důležitost existence těchto typů škol, protože v základních uměleckých školách neexistují tyto problémy. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo organizováno kolektivní i individuální formou seminářů. Velký důraz jsme kladli na tvorbu Školního vzdělávacího programu (ŠVP) a počítačové gramotnosti. název zaměření počet seminářů počet pedagogů místo školení Art-program tvorba ŠVP 7 30 Čeladná Počítačová gramotnost Art-program Art-program práce na PC 2 15 Střední zdravotnická škola Opava školení vedoucích 4 2 Čeladná pracovníků a koordinátorů ŠVP školení školních 1 23 Čeladná týmů (ŠVP) Art-program benchlearningová setkání (ŠVP) 3 6 Orlová Klavírní ateliéry klavírní interpretace 1 4 Karviná Jak vést mažoretky práce s mažoretkami 1 1 Ostrava Hudební nauka trohu jinak práce s dětmi při výuce hudební nauky 1 1 Orlová Scénický tanec práce s mládeží 1 1 Jablonec nad Nisou Uplatnění akordeonu v soudobé hudbě začlenění nástroje v moderní hudbě 1 3 Ostrava 14

15 8. Prezentace a aktivity školy na veřejnosti rodiče Na škole působí Sdružení rodičů a přátel uměleckých škol, které je občanským sdružením působícím při ZUŠ Václava Kálika. Pomáhá v zajišťování a organizování aktivit nad rámec možností školy. Největší možnosti se otvírají při získávání grantů. družební školy Základní umělecká škola Rajec (Slovensko), s touto školou probíhá velmi aktivní spolupráce, kdy probíhají vzájemné koncerty a naši žáci interpretují skladby slovenských autorů (světové premiéry). Hudební škola v Glubčicích a Ratiboři (společné koncerty). spolupráce orchestrů a souborů Tato spolupráce probíhá na principu výměnných pobytů s koncertní činností a nacházení řešení společných problémů. spolupráce s městem Opavou Škola se aktivně zapojuje do kulturního dění ve městě. Orchestry a soubory vystupují na všech akcích, které město pořádá (Bezručova Opava, Promenádní koncerty na Ptačím vrchu, výročí a oslavy včetně významných zahraničních návštěv). Vedení školy je také v přípravném výboru Bezručovy Opavy. Škola pořádá výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ. Probíhá aktivní spolupráce se Slezským divadlem. Spolupráce s Cirkevní konzervatoří v Opavě. Spolupráce se ZŠ Ilji Hurníka (škola s rozšířenou hudební výchovou). charitativní činnost účinkování na koncertech Liga proti rakovině Praha 2010 Dolní náměstí v Opavě 15

16 Nízkoprahový klub pro děti do 15 let Modrá kočka účinkování při akcích, učitelé sedí pravidelně v porotě Nejjednodušeji řečeno je Modrá kočka nízkoprahové zařízení pro děti a mládež do 15 let, které jim nabízí pomoc a podporu při řešení obtížných životních situací a prostor pro smysluplné trávení volného času. Posláním klubu je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, (poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu), a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení. Klub je určen dětem v Opavě ve věku od 6 do 15 let, které zažívají nepříznivé sociální situace (konfliktní společenské situace, obtížné životní události, omezující životní podmínky) nebo jsou jimi ohroženy. Klub je zaměřen zejména na děti, které se nemohou a nebo nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit, vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče, dávají přednost pasivnímu trávení volného času, dávají přednost trávení volného času mimo domov nebo mají vyhraněný životní styl. Marianum Opava Poskytuje terénní, ambulantní a pobytové sociální služby dospělým osobám s mentálním nebo vícenásobným postižením. Marianum Deštné Slezská nemocnice v Opavě Psychiatrická léčebna v Opavě 16

17 9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Termín inspekční činnosti: 30. listopad 2. prosinec 2010 Závěry, celkové hodnocení Realizovaná nabídka vzdělávání odpovídá požadovaným standardům. Podpora rozvoje osobnosti žáků je ve škole funkční, úroveň výsledků vzdělávání je dlouhodobě velmi dobrá, srovnatelná se špičkovými školami v republice. Škola zajišťuje bezpečnost žáků a podporuje jejich zdravý fyzický i psychický vývoj. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou dodržována stanovená pravidla. ZUŠ poskytuje umělecké vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a zařízení. Velmi dobrá a promyšlená práce ředitele provázána kvalitní práci vyučujících vede k vytváření pozitivního vzdělávacího klimatu. Současný systém vedení školy zaručuje zkvalitňování podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve vztahu k rozvoji osobnosti žáků. Organizace vzdělávání probíhá v souladu s posláním a zaměřením tohoto druhu školy. ZUŠ vyučuje podle platných učebních dokumentů a postupnou inovací obsahu vzdělávání se intenzivně připravuje na realizaci školního vzdělávacího programu. Personální zajištění výuky je odpovídající vzdělávací nabídce. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je efektivně korigované a realizované dle potřeb a požadavků pedagogů i finančních možností školy. Materiální zabezpečení výuky je velmi dobré a umožňuje naplňování všech vzdělávacích programů. Dlouholeté partnerské vztahy se všemi zainteresovanými institucemi jsou pro ZUŠ prospěšné a pozitivně se promítají do celého vzdělávacího procesu. Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení vzdělávacích programů. Ve městě i širokém okolí působí škola jako významný nositel kultury. Aktivně se zapojuje do kulturního života prostřednictvím koncertů a řady dalších kulturních akcí. 17

18 10. Základní údaje o hospodaření školy Hospodaření školy v roce 2010 skončilo vyrovnaným rozpočtem s hospodářským výsledkem O. Závazný ukazatel školy byl tímto splněn beze zbytku. Podrobné údaje včetně důkladného rozboru hospodaření jsou uvedeny ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010, která byla odeslána KÚ Ostrava Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených ZUŠ V. Kálika Opava v roce 2010, rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Na rok 2010 byly ZUŠ V. Kálika Opava stanoveny tyto závazné ukazatele: 1. Limit počtu zaměstnanců 2. Příspěvek na provoz (platy zaměstnanců) 3. Výsledek hospodaření 1. Limit počtu zaměstnanců 48,00 Hodnoty tohoto ukazatele podle výkazu P1-04 za čtvrtletí 2010 byly následující: - zaměstnanci celkem 43,807 v tom - počet pedagogický pracovníků 38,654 - počet nepedagogických pracovníků 5,153 Výše uvedený ukazatel v roce 2010 škola dodržela. 2. Příspěvek na provoz celkem ,-- Příspěvek na provoz ,-- z toho: - přímé náklady na vzdělávání UZ ,-- Účelová dotace do investičního fondu 0,-- Odvod do rozpočtu kraje odvod z investičního fondu 3.000,-- 18

19 Plnění závazných ukazatelů: Tabulka čerpání dotací na rok 2010 dotace skutečné čerpání vratka dotace - přímé nákl.na vzděl , ,- 0 - UZ MP platy , ,- 0 - OON , ,- 0 - pojistné , ,- 0 - FKSP , ,- 0 - ONIV , ,- 0 Dotace na přímé náklady celkem , ,- 0 Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že závazné ukazatele z rozpočtu byly dodrženy, nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Ušetřené prostředky z pojistného a ONIV náhrady /UZ33353/ byly použity v souladu s pokyny KÚ Ostrava k financování ONIV (pojistné, dorovn. příd. FKSP a nákup učebních pomůcek). 19

20 3. Výsledek hospodaření 0 - výnosy z hlavní činnosti k ,59 Kč - výnosy z doplňkové činnosti k ,00 Kč - náklady k ,59 Kč - hospodářský výsledek k Základní umělecká škola Václava Kálika v Opavě stejně jako v minulých letech i po celý kalendářní rok 2010 usilovala o udržení vyrovnaného rozpočtu a dodržení závazného ukazatele hospodářského výsledku 0. Z výše uvedených údajů vyplývá, že závazný ukazatel výsledku hospodaření na rok byl dodržen beze zbytku, příděly do fondů nebudou provedeny. Doplňková činnost V roce 2010 je jako doplňková činnost vykazován příjem z pronájmu nebytových prostor zejména z prodejny hudebních nástrojů. Výnos z této činnosti činil ,-- Kč a byl beze zbytku použit k financování hlavní činnosti školy. 20

21 11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrajů Škola získala celkem Kč v Grantech vyhlašovaných Magistrátem města Opavy na kulturní činnost. Zájezdy a soustředění orchestrů a souborů. 12. Spolupráce s odborovou organizací Spolupráce s odborovou organizací byla ve školním roce 2010/2011 vynikající. V Opavě Petr Bouček ředitel školy 21

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-337/10-Z. Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-337/10-Z. Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-337/10-Z Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Adresa: Pilařova 7, 767 64 Kroměříž Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 257/10 S. Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 257/10 S. Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS 257/10 S Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556 Adresa: Školní 556, 290 01 Poděbrady Identifikátor: 600 002 284

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-90/09-07

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-90/09-07 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-90/09-07 Základní umělecká škola Karla Komzáka Týn nad Vltavou, okres České Budějovice Adresa: 375 01 Týn nad Vltavou,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013-2014 Základní umělecká škola Hlavní třída 11, 738 02 Frýdek-Místek, tel, fax 558 431 375, ČSOB 179695702/0300, IČO 00847071 Pobočky: ZUŠ Kostikovo nám. 637, tel. 558 630 071 ZUŠ-VO Polit. obětí 125, tel. 595

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2124/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-590/13-Z. Miroslavem Naučem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-590/13-Z. Miroslavem Naučem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-590/13-Z Název právnické osoby Základní umělecká škola Zdounky vykonávající činnost školy: Sídlo: Náměstí 23, 768 02 Zdounky IČO: 63

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1147/09-12 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Adresa: Riegrova 17, 664 51

Více

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ PROJEKT SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ

Více