VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace

2 Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb. zpracoval Petr Bouček, ředitel školy

3 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Personální zabezpečení školy 4. Výsledky přijímacího řízení 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Prevence sociálně patologických jevů 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9. Výsledky kontroly provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Realizované projekty financované z cizích zdrojů 14. Spolupráce s odborovou organizací

4 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh11, příspěvková organizace Sídlo: Právní forma: Nádražní okruh 11/674, Opava příspěvková organizace Identifikátor školy: IZO: IČO: Kontakt: tel.: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj IČO: října 117, Ostrava Ředitel školy: Odloučená pracoviště: Petr Bouček Matiční dům, Rybí trh 7, Opava Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Pekařská 77, Opava Zařazení do sítě škol: Kapacita školy dle zařazení: 1258 žáků Základní umělecká škola Václava Kálika poskytuje vzdělání v hudebním, tanečním a literárně-dramatickém oboru. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 1110 žáků. Výuka probíhá v pěti budovách. Nádražní okruh 11: ředitelství školy, výuka hry na klavír, smyčcové nástroje, akordeon, EKN, kytara, sólový a sborový zpěv, dechové nástroje, hudební nauka a zkušebna orchestrů a souborů Matiční dům, Rybí trh 7: výuka dechových a bicích nástrojů, taneční a literárně dramatické oddělení Knihovna Petra Bezruče: výuka klasických varhan ZŠ Ilji Hurníka Ochranova 6: výuka hudební teorie, vybraných hudebních nástrojů ZŠ Ilji Hurníka Pekařská 77:výuka cimbálových muzik

5 2. Přehled oborů vzdělávání Přehled učebních plánů hudebního oboru Schváleno MŠMT ČR dne pod č. j /95 25 s účinností od název učební plán číslo přípravné studium 1a, 1b, 1c 1. stupeň hra na klavír 2a hra na elektronické klávesové nástroje 2b hra na housle, violu, violoncello 3 hra na kontrabas 4 hra na zobcovou flétnu 5a hra na zobcovou flétnu nebo jiný dechový nástroj 5b hra na flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, baryton, tubu, bicí nástroje 6 hra na kytaru 8 hra na akordeon 9 pěvecká hlasová výchova 10 sborový zpěv stupeň hra na klávesové, smyčcové, dechové nástroje, hra na cimbál, kytaru, akordeon a bicí nástroje 12 pěvecká výchova a zpěv 13 příprava ke studiu na VŠ pro žáky s předběžnou hudební průpravou 15 příprava ke studiu na SŠ a ped. a filozofických fakultách bez předběžné hudební průpravy 16 Přehled učebních plánů tanečního oboru Schváleno MŠMT ČR dne , č. j / a pod č. j / s platností od název učební plán číslo přípravné studium 1 základní studium 1. stupně 2 základní studium 2. stupně 4 Přehled učebních plánů literárně dramatického oboru Schváleno MŠMT ČR pod č. j / s platností od název učební plán číslo přípravné studium 1 oddělení dramatické a slovesné 1. stupeň 2 oddělení dramatické 2. stupeň ročníky všech stupňů vyučováni podle platného ŠVP s platností od

6 3. Personální zabezpečení školy Na škole působí stabilní pedagogický sbor, kdy personální změny jsou minimální a většinou se jedná o nahrazení pedagogů odcházejících do starobního důchodu. Obsazení nepedagogických pracovníků je již řadu let neměnné. Celkově je převaha ženské části zaměstnanců. poměr zaměstnanců podle oborů pedagogičtí - taneční obor 11% 4% pedagogičtí - dechové a bicí oddělení 2% 8% 20% pedagogičtí - smyčcové oddělení pedagogičtí - klavírní oddělení pedagogičtí - kytarové oddělení 10% 8% 13% pedagogičtí - klávesové oddělení (akordeony, klávesy) pedagogičtí - literárně-dramatický obor pedagogičtí - pěvecké oddělení 24% nepedagogičtí zaměstnanci

7 evidenční počet zaměstnanců k zaměstnanci celkem pedagogičtí zaměstnanci hudební obor taneční obor literárně dramatický obor nepedagogičtí zaměstnanci celkem z toho žen vývoj počtu zaměstnanců / / / / /2013 pedagogičtí zaměstnci nepedagogičtí zaměstnanci

8 evidenční počet pedagogů k (přepočteno na plně zaměstnané) učitelé celkem hudební obor taneční obor literárnědramatický obor celkem 42,1 39,2 1,9 1 vývoj počtu zaměstnanců (přepočteno na plně zaměstnané) / / /2014 pedagogičtí zaměstnci 40,46 39,64 41,88 nepedagogičtí zaměstnanci 5,06 5,06 5,06

9 4. Výsledky přijímacího řízení Talentové zkoušky proběhly v termínu 20. a 27. května Dostavilo se 175 zájemců ke studiu. Celkem byli přijati 142 žáci. Přijímací řízení - talentové zkoušky celkový počet hudební obor taneční obor literárně dramatický obor celkový počet hudební obor taneční obor literárně dramatický obor přihlášení přijatí nepřijatí vývoj počtu přijatých a přihlášených žáků počet přihlášených uchazečů počet přijatých uchazečů počet nepřijatých uchazečů

10 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání Klasifikace za 1. pololetí obor celkem vyznamenání prospěl neprospěl hudební literárně-dramatický taneční celkem Klasifikace za 2. pololetí obor celkem vyznamenání prospěl neprospěl hudební literárně-dramatický taneční celkem Počty absolventů celkem dívky hudební literárně - dramatický taneční kolektivní 1. stupeň st. RS stupeň st. RS SPD celkem Počet zameškaných hodin omluvené neomluvené 1. pololetí pololetí celkem

11 Výsledky žáků v soutěžích Krajské kolo soutěže ZUŠ klavír, ZUŠ B. Smetany Karviná, Artur Kristýnek (I. kat.) 1. místo s postupem uč. M. Didi Kristýnková Maxmilián Stoklasa (IV. kat.) 3. místo uč. L. Majnušová Markéta Kostková (VIII. kat.) 1. místo uč. M. Didi Kristýnková Martin Schubert (IX. kat.) účastnický list uč. Z. Witassková Krajské kolo soutěže ZUŠ kytara, ZUŠ Frýdek-Místek, Jáchym Hasík (0.a kat.) 2. místo uč. L. Lebedová Michal Děkan (I. kat.) 2. místo uč. D. Plánská Šimon Provázek (II. kat.) 3. místo uč. I. Rybová Klára Peschková (III. kat.) 2. místo uč. L. Lebedová Jan Valeček (IV. kat.) 2. místo uč. L. Lebedová Eliška Jelínková (V. kat.) 1. místo s postupem uč. L. Lebedová Klára Peschková (I. kat duo) 1. místo uč. L. Lebedová Eliška Jelínková Magdaléna Vágnerová (II. kat. kvarteto) 1. místo uč. L. Lebedová Matěj Holubec Michal Dufek Štěpán Dufek Krajské kolo soutěže ZUŠ smyčce, ZUŠ Ostrava Sokolská, Tereza Králová (I. kat. housle) 1. místo s postupem uč. M. Foltisová Filip Kubala (III. kat. housle) 1. místo s postupem uč. M. Foltisová Kateřina Vítečková (VI. kat. housle) 1. místo s postupem uč. M. Foltisová Hana Ševčíková (VII. kat. housle) 3. místo uč. L. Židková Anna Hennhoferová (II. kat. viola) 1. místo uč. D. Raabová Radek Vedra (V. kat. viola) 1. místo uč. D. Raabová Michal Klein (IV. kat. kontrabas) 1. místo uč. L. Kavík

12 Ústřední kolo soutěže ZUŠ klavír, ZUŠ Praha 8 Taussigova, Artur Kristýnek (I. kat.) 2. místo uč. M. Didi Kristýnková Ústřední kolo soutěže ZUŠ kytara, ZUŠ Nové Strašecí, Eliška Jelínková (V. kat.) Čestné uznání uč. L. Lebedová Ústřední kolo soutěže ZUŠ smyčce, ZUŠ Liberec, Tereza Králová (I. kat. housle) 2. místo uč. M. Foltisová Filip Kubala (III. kat. housle) 2. místo uč. M. Foltisová Kateřina Vítečková (VI. kat. housle) 2. místo uč. M. Foltisová

13

14 6. Prevence sociálně patologických jevů Základní umělecká škola působí a vede žáky ke kultivovanému projevu a chování ve společenském životě a tudíž tato výchova vytváří sama o sobě prevenci proti negativním patologickým jevům. Je třeba si uvědomit důležitost existence těchto typů škol, protože v základních uměleckých školách neexistují tyto problémy. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP Práce s hudbou na PC (Sibelius aj.) Ostrava Poruba VŠB-TO DVPP Práce s hudbou na PC (Sibelius aj.) Ostrava Poruba VŠB-TO Taneční seminář Flamenco Rybí trh učebna č DVPP Ostravská setkání (sborový zpěv) JKO Taneční seminář Flamenco Rybí trh učebna č DVPP Ostravská setkání s kytarou JKO DVPP Jazzová improvizace, interpretace a harmonie ZUŠ E. Runda Ostrava, DVPP Ostravská setkání u klavíru JKO Školení v programu Klasifikace (J. Kepa) učebna č Školení první pomoci učebna č. 3 a DVPP Ostravská setkání s kytarou (orchestry), akordeonem JAKO Školení na interaktivní tabuli Smart učebna č Školení na interaktivní tabuli Smart učebna č Školení: klávesy Yamaha učebna č. 3

15 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti V tomto školním roce jsme se opět zaměřili na výchovné koncerty pro základní a mateřské školy. Jako každoročně jsou studenti vedeni k účasti na charitativních akcích. spolupráce s rodiči Na škole působí Spolek rodičů a přátel uměleckých škol, který pomáhá v zajišťování a organizování aktivit nad rámec možností školy. Škola získala pomocí tohoto spolku finanční obnos z kulturních grantů vyhlašovaných Magistrátem města Opavy Přehlídka kytarových orchestrů Kč Ostrov smyčců Kč Smyčcové dialogy Kč Magický klavír v proměnách času Kč spolupráce orchestrů a souborů Tato spolupráce probíhá na principu výměnných pobytů s koncertní činností a nacházení řešení společných problémů. spolupráce s městem Opavou Škola se aktivně zapojuje do kulturního dění ve městě. Orchestry, soubory a především pěvecký sbor Jeřabinka vystupují na všech akcích, které město pořádá (Bezručova Opava, Promenádní koncerty na Ptačím vrchu, výročí a oslavy včetně významných zahraničních návštěv). Vedení školy je také zastoupeno v přípravném výboru Bezručovy Opavy. Pořádání výchovných koncertů pro MŠ a ZŠ. Spolupráce se ZŠ Ilji Hurníka (škola s rozšířenou hudební výchovou). další spolupráce formou kulturních vystoupení Slezská nemocnice Opava Marianum Opava Eurotopia Opava o.p.s. Psychiatrická léčebna Opava

16

17 prezentace školy na veřejnosti ZÁŘÍ Akordeonový orchestr Andante Odpust M. Hoštice Vystoupení pro Domov důchodců DD Kylešovská Koncert orch. Bou-Band (výročí obce) Loděnice Akordeonový orchestr Andante 2. ročník Opavského vinobraní, Stříbrné jezero Koncert orch. Bou-Band Dolní náměstí Koncert školy v rámci BO Hudební zeměpis Knihovna P. Bezruče ŘÍJEN Koncert akordeonistů Domov pro pečovatelskou službu Kylešovská ulice Koncertní zájezd orch. Bou-Band do Německa (město Roth) Koncertní zájezd Jeřabinky do Německa (město Painten) Krajská hudební přehlídka Smyčcové dialogy Knihovna P. Bezruče LISTOPAD Koncert akordeonistů Domov pro pečovatelskou službu Kylešovská ulice Jeřabinka Den boje za svobodu a demokracii, pietní akce SMO Ocenění studentů (fanfáry) Obecní dům Klub Art Kulturní vystoupení pro OROS Opava Jídelna Matiční II. mezinárodní opavský klavírní festival Magický klavír v proměnách času Knihovna P. Bezruče Vystoupení pro stacionář Mraveneček Krnovská Pěvecká a výtvarná soutěž Eurotopia Obecní dům, 9.30 hod. PROSINEC Rozsvícení vánočního stromu fanfáry Slavkov Adventní koncert akord. orchestru Andante Kulturní dům Holasovice Koncertní zájezd Jeřabinky do Německa (město Mönchengladbach) Vánoční koledování Psychiatrická léčebna Vánoční kytarový koncert sál Vyhlášení ocenění Opavský anděl Knihovna P. Bezruče Vánoční koncert akordeonového orchestru Andante a jeho hostů Vánoční koncert DSS Jeřabinka Minorit Vánoční koncert žáků sál Taneční vánoce Loutkové divadlo Vánoční koncert akordeonového orchestru Andante Domov pro pečovatelskou službu Kylešovská ulice Vánoční koncert dechového orchestru Bou-Band a jeho hostů Slezské divadlo Koledování u vánočního stromu Otice Vánoční koncert smyčcového souboru Marianum LEDEN Třikrálový koncert kostel Litultovice Účinkování akordeonistů na plese Domov pro seniory Kylešovská

18 ÚNOR Masopust vystoupení akordeonistů Loděnice Koncert žáků Domov pro seniory Kylešovská BŘEZEN Koncert žáků pro MŠ E. Krásnohorské (výročí založení) Obecní dům Okresní kolo soutěže ZUŠ, kytara sál Jeřabinka pietní akt k výročí narození TGM Masarykova třída Vystoupení na vyhlášení sportovce roku Slezské divadlo Hudební klauniáda MŠ Havlíčková Kulturní vystoupení žáků pro OROS Opava jídelna Matiční Hudební klauniáda MŠ Mostní Hudební klauniáda MŠ Mnišská, hod Předávání cen pedagogům (akce Krajského úřadu) Knihovna P. Bezruče Slavnostní koncert k 90. výročí založení ZUŠ Slezské divadlo DUBEN Hudební klauniáda MŠ Olomoucká Koncert klavírního oddělení Hudební klauniáda MŠ Šrámková Tradiční jarní večírek Kulturní dům Na Rybníčku Koncert staré hudby (žáci školy) Knihovna P. Bezruče Hudební klauniáda MŠ Na Pastvisku absolventský koncert sál Hudební klauniáda MŠ Otická absolventský koncert sál Hudební klauniáda MŠ Sadová Jeřabinka vzpomínkové setkání u příležitosti 69. výročí osvobození Opavy Hudební klauniáda MŠ Podvihov Hudební klauniáda MŠ Riegrová KVĚTEN Jeřabinka TV projekt Minsk, Bělorusko Hudební klauniáda MŠ Komárov Výchovný koncert pro ZŠ Englišova (1. třídy) Výchovný koncert pro ZŠ I. Hurníka Koncert orchestru Bou-Band pro seniory (Iuvenis Urbi) kino Mír Koncert tanečního oboru Slezské divadlo Hudební klauniáda MŠ Vaníčkova Den otevřených dveří a přijímací talentové zkoušky Absolventský koncert (Vítečková, Schubert) CKO Taneční vystoupení pro MŠ Mařádkova Přehlídka kytarových orchestrů Knihovna P. Bezruče Taneční vystoupení pro MŠ Riegrova a Heydukova Společný koncert ZUŠ B. Martinů Havířov a ZUŠ V. Kálika Opava Knihovna P. Bezruče Vystoupení akordeonistů Domov pro pečovatelskou službu Kylešovská ulice Koncert dechového oddělení sál

19 ČERVEN Vystoupení žáků (Zahradní slavnost) ZŠ Mírová Předávání maturitních vysvědčení aula SŠPU Vystoupení žáků na vernisáži aula Ostravské univerzity Koncert pěveckého oddělení sál Den sociálních služeb (vystoupení TO) Horní náměstí Vystoupení žáků (sax. soubor) předávání maturitních vysvědčení Zdravotnická škola Koncert akordeonového (keyboard) oddělení sál Koncert akordeonového orchestru Andante Moravskoslezský Kočov Kulturní vystoupení během soutěže Obec roku (žesťový kvartet) Otice Vystoupení žáků předávání maturitních vysvědčení (Hotelová škola) sv. Václav Vystoupení žáků (sax. soubor) předávání maturitních vysvědčení Zdravotnická škola Koncert smyčcového oddělení sál Jeřabinka pietní akce SMO k výročí úmrtí H. Píky Divadelní ochutnávka Loutkové divadlo Promenádní koncert orch. Bou-Band Dolní náměstí

20

21 9. Výsledky kontroly provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 neproběhla v Základní umělecké škole Václava Kálika Opava kontrola České školní inspekce. 10. Základní údaje o hospodaření školy Hospodaření školy v roce 2013 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši ,16 Kč, z toho z hlavní činnosti činil ,16 Kč, z doplňkové činnosti 1.230,-- Kč. Podrobné údaje včetně důkladného rozboru hospodaření jsou uvedeny ve Zprávě o hospodaření a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013, která byla odeslána KÚ Ostrava Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených ZUŠ V. Kálika Opava v roce 2013, rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Na rok 2013 byly ZUŠ V. Kálika Opava stanoveny tyto závazné ukazatele: 1. Limit počtu zaměstnanců 2. Příspěvek na provoz (platy zaměstnanců) 3. Výsledek hospodaření 4. Odvod do rozpočtu kraje odvod z investičního fondu Plnění závazných ukazatelů: 1. Limit počtu zaměstnanců 50,24 Hodnoty tohoto ukazatele podle výkazu P1-04 za čtvrtletí 2013 byly následující: - zaměstnanci celkem 45,028 v tom - počet pedagogický pracovníků 39,764 - počet nepedagogických pracovníků 5,264 Výše uvedený ukazatel v roce 2013 škola dodržela. 2. Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz celkem z toho: - přímé náklady na vzdělávání UZ Účelová dotace do investičního fondu 0 Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2013

22 Druh dotace Poskytnuto Skutečné čerpání Vratka dotace UZ přímé náklady na vzdělávání , ,- 0 z toho: UZ platy ped. a neped. zam , ,- 0 UZ OON ped.a neped. zam , ,- 0 UZ zákonné odvody , ,- 0 UZ FKSP , ,- 0 UZ ONIV , ,- 0 Dotace celkem , ,- 0 Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že v uplynulém roce byly škole poskytnuty prostředky na přímé náklady na vzdělávání včetně zákonných odvodů a to bez členění na pedagogické a nepedagogické zaměstnance. Prostředky na náhrady za dočasnou pracovní neschopnost nebyly v roce 2013 poskytnuty, škola obdržela prostředky na ONIV ve výši ,-- Kč. Tyto prostředky včetně ušetřených prostředků z pojistného /UZ 33353/ byly použity v souladu s pokyny KÚ Ostrava k dofinancování ONIV (zákonné pojištění Kooperativa). Závazné ukazatele z rozpočtu byly dodrženy, nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Prostředky účelové dotace UZ byly vyčerpány beze zbytku. 3. Výsledek hospodaření 0 - výnosy z hlavní činnosti k ,97 Kč - výnosy z doplňkové činnosti k ,00 Kč - náklady k ,81 Kč - náklady z doplňkové činnosti k ,00 Kč - hospodářský výsledek k ,16 Kč

23 Základní umělecká škola Václava Kálika v Opavě dosáhla v roce 2013 kladného hospodářského výsledku ve výši ,16 Kč. Jeho vznik byl ovlivněn zvýšeným příjmem ze školného a půjčovného - nájemného - za hudební nástroje na jedné straně a důsledným dodržováním hospodárnosti a snahou o minimalizaci nákladů na straně druhé. Po schválení Radou kraje byl proveden příděl do rezervního fondu, výše uvedené prostředky tak mohou být zpětně použity na financování provozu školy v následujícím období. Doplňková činnost V roce 2013 je jako doplňková činnost vykazován příjem z pronájmu nebytových prostor nápojový automat. Výnos z této činnosti činil 1.230,-- Kč a byl beze zbytku použit k přídělu do rezervního fondu a k následnému financování hlavní činnosti školy. 4. Odvod do rozpočtu kraje odvod z investičního fondu 0 Odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje za rok 2013 nebyl stanoven. 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V tomto směru škola nevyvíjela žádnou aktivitu. 12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2013/2014 se naše škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Realizované projekty financované z cizích zdrojů Škola získala prostřednictvím Sdružení rodičů a přátel uměleckých škol finanční obnos z kulturních grantů vyhlašovaných Magistrátem města Opavy v celkové výši Kč a zároveň neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Statutárního města Opavy s názvem: Reprezentace dívčího pěveckého sboru Jeřabinka v zahraničí v částce Kč. 1. Kytarové oddělení kytarový festival Kytarová smršť Kč 2. Klavírní oddělení klavírní festival Magický klavír v proměnách času Kč 3. Smyčcové oddělení přehlídka Smyčcové dialogy Kč 4. Smyčcový orchestr publikace Ostrov smyčců Kč

24 14. Spolupráce s odborovou organizací Spolupráce s odborovou organizací je na dobré úrovni. Probíhají pravidelné schůzky v přátelské atmosféře. Při ochraně osobních údajů je postupováno v souladu se zákonem 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. K použití fotografických snímků, obrazových a zvukových záznamů máme písemný souhlas rodičů, který je součástí přihlášky ke studiu.

25 Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne Petr Bouček, ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz OBSAH Strana I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Ostrava, říjen 2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní umělecká škola Heleny Salichové Ostrava - Polanka n/o, 1. května 330, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012/201 /2013 Zpracoval: 23. 9. 2013 Mgr.art. Petr Kotek

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Č. j. ZUSBC 47/2012 Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Ondřej Langr, ředitel OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ

Více