Nemocnice Na Františku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemocnice Na Františku"

Transkript

1 Občan Klade Otázky Témata, která hýbou Prahou 1 Výtisk ZDARMA Prosinec 2012 Krásné prožití Vánoc a vše nejlepší do nového roku Vám přejí Vaši zastupitelé ČSSD Praha 1 Nemocnice Na Františku AKTUALITY ze zastupitelstva Dopady deregulace Veřejný (NE)pořádek Granty na opravy domů... a mnohem víc najdete uvnitř čísla

2 Editorial Vážení sousedé, jsem velmi poctěn, že vás touto formou mohu opět oslovit při čtení prosincového vydání časopisu OKO. Od posledního vydání se nám všude ochladilo a můžeme si jen navzájem přát, aby ten nyní vládnoucí nečas opět vystřídaly dny příznivější. V běhu všedních dnů a přibývajících starostí jsme prostřednictvím médií vtaženi do hry těch nejmocnějších a věru není to pohled nijak pěkný. Politické strany se rozpadají a jejich členové zaujímají náhle místa vedle těch, proti kterým brojili, a bezostyšně hovoří jejich jazykem. Jiné, pod záminkou snížení státního dluhu, který za jejich vládnutí strmě stoupá, nabízejí řešení vedoucí k totálnímu ožebračení osob, které pro ekonomiku státu již jaksi nejsou potřební, jako jsou osoby zdravotně hendikepované, senioři, rodiny s dětmi a další. Nejpravicovější strana, v rozporu s vlastním programem a prapůvodem svého vzniku, zvyšuje daně, čímž téměř programově ničí nejen ty výše uvedené, sociálně slabší, ale i vlastní voličskou základnu, a tak člověk již vlastně není schopen identifikovat, kdo na vládním kolbišti je ten či onen a pod jakou vlajkou politiku koná. Mám za to, že podzimní krajské volby jsou skutečně posledním varováním, které občané této země vyslali demokracii. Na sebevražedném bojovém poli pravicových stran tak živnou půdu získávají různé výzvy a lidé, kteří zcela nepokrytě hlásají destrukci parlamentní demokracie, a to jak na krajní pravici, tak na krajní levici. Plodem všeho tohoto chaosu je pak i neúcta k právu a jeho podivná vymahatelnost. Je logické, že s chaosem politickým jde ruku v ruce i koncentrace moci v rukou lidí zcela nekompetentních, které do těchto míst vynesla pouze vlna odporu občanů k tzv. dinosaurům a přání po čisté politice. Ačkoliv jsem si vždy přál, aby naše komunální politika vzhledem k lokálním problémům byla jaksi nezávislá na těch nahoře, opak je nyní pravdou. Řada rozhodnutí hl. m. Prahy je tak negací všeho, co se nám ve prospěch občanů Prahy 1 za poslední léta podařilo. V oblasti vymahatelnosti veřejného pořádku mám na mysli zejména snižování počtu strážníků v Praze 1, neochota a ignorance vůči našemu snažení o eliminaci nevěstinců v ulici Ve Smečkách, otevření prostoru pro rádoby umělce na veřejných prostranstvích v Praze 1 aj. Samostatnou kapitolou je pak zcela nelogická tvorba toku finančních prostředků vůči Praze 1, která problematiku centra dává na roveň oblastem na kraji města. Vážení sousedé, tento chmurný exkurz do reality politiky dnešních dnů je pro všechny z nás, zastupitele zvolené za ČSSD v Praze 1, pouze výzvou striktně setrvat na plnění našeho programového prohlášení, které jsme občanům Prahy 1 předestřeli a které, i v koalici s pravicovým partnerem, beze zbytku plníme. Současnost, byť pravicové většiny na naší radnici, jasně ukazuje, že bez sociální ohleduplnosti a vážení každého důležitého rozhodnutí nejen rozumem, ale i srdcem je cestou do pekel anarchie nebo totality. V této sváteční době vám já i moji kolegové přejeme zachování optimismu, veselé Vánoce a šťastné vykročení do nového roku. Kam kráčíš, Františku? Daniel Hodek předseda ČSSD v Praze 1 a 1. zástupce starosty O Nemocnici Na Františku se v posledních letech nenapsalo nic moc hezkého. Pro mnoho lidí se nemocnice naopak stala obtížnou myšlenkou či zlým snem. Pro mnohé to byla černá díra na dotace. Nemocnice byla také v porovnání s fakultními pražskými nemocnicemi považována za nepotřebnou a opomíjenou Popelku. Stejně však tak jako Popelka i ona může vstát z popela a stát se krásnou princeznou Prahy 1. Zde však pohádkové přirovnání končí. Není sice až tak složité popsat nutné změny k její proměně, hlavní však bude tyto změny prosadit, budou totiž dost zásadní a možná pro někoho i bolestivé. Nemocnice Na Františku totiž dlouhou řadu let neměla žádnou koncepci a její vedení spíše připomínalo symptomatickou léčbu než kauzální řešení problému. Základním problémem je totiž rozkol mezi poptávkou po péči a nasmlouvanými výkony od zdravotních pojišťoven. Nemocsplnit nasmlouvaný limit. Tento zjevný rozdíl je nutno hned v prvopočátku vyřešit a aspoň střednědobě stabilizovat. Proto jsme zahájili jednání se zdravotními pojišťovnami, abychom na principu vzájemné Hlavní důraz musí být kladen především na ambulantní sektor. nice je třeba schopna kapacitně i odborně pokrýt poptávku po ortopedických výkonech, kde je však zastropována úhradou od zdravotních pojišťoven, naopak v chirurgii a intenzivní péči není schopna výhodnosti, kvality léčby a dostupnosti provedli restrukturalizaci nasmlouvaných výkonů. Tím by nemocnice získala první stabilizační pilíř, na kterém by mohla postavit svoji budoucnost. Dalším nezbytným krokem je nastavit optimálně nákladovou složku pro tvorbu bodu. Česky to znamená efektivně léčit. Proto nemocnice nyní provádí klinický a personální audit. Tím získá objektivní pohled především na strukturu nákladů a také návrhy, jak je optimalizovat. Z nepřímých ukazatelů totiž vyplývá, že především položka osobních nákladů není optimální a bude potřeba ji opti malizovat. Neznamená to okamžité propouštění, jak by si mohl někdo myslet, ani snižování platů. Jde o lepší využití kapacity nemocnice v kontextu smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Teprve pak může dojít na redukci nepotřebných kapacit. 2

3 Naše priorita: Nemocnice Na Františku zůstane v majetku Městské části Praha 1 Snížení výdajů o celých 11 milionů se podařilo zajistit reorganizací vnitřní organizační struktury nebo třicetiprocentním snížením pracovních úvazků v oblasti technicko-hospodářských pracovníků tedy nezdravotnického personálu. Je připravován kompletní reformní a rozvojový program, který bude představen zaměstnancům nemocnice a představitelům městské časti do konce roku Třetím a posledním pilířem, který je nutno postavit, je rozvojový program nemocnice. Nemocnice má totiž strategické umístění v centru Prahy a právě toho se musí využít. Jde přece o metropoli s jednou z největších návštěvností turistů v Evropě, ne-li na světě. Je proto potřeba rozšířit sortiment služeb a zkvalitnit již poskytované služby a zároveň dosáhnout dobrého lůžkového zázemí pro stanovení standardních diagnóz, tak aby nemocnice mohla získat klientelu, která jí chodí přímo za dveřmi a přináší peníze mimo platby od zdravotních pojišťoven. Hlavní důraz musí být kladen především na ambulantní sektor, který je prvosledový a vlastně se stává branou a vizitkou nemocnice. Všechny prostředky, které pak budou získány mimo platby od zdravotních pojišťoven, mohou být použity pro financování investičních a rozvojových projektů nemocnice. Občané Prahy 1 tak získají větší rozsah služeb ve své spádové nemocnici a zároveň i vyšší kvalitu. Prostředky takto uspořené v dotační politice městské časti pak mohou být použity pro jiné účely. V současnosti je totiž nemocnice závislá na provozních dotacích, které umožňují nemocnici udržet status quo v objemu a struktuře poskytovaných zdravotních služeb. Tím však peníze chybějí jinde. Vyřešení těchto dotací je možné při uskutečnění důsledných reformních kroků v rozmezí tří let. Dřívější očekávání by byla nerealistická. Musíme si uvědomit, že se jedná o vyřešení přibližně jedné desetiny obratu nemocnice. V současnosti byly proto novým vedením provedeny základní standardní analytické kroky, které umož nily získat ucelený přehled o hospodaření nemocnice a problémech spojených s její stavební a technickou zaostalostí. Na základě těchto objektivních faktů a poznatků je připravován kompletní reformní a rozvojový program, který bude představen zaměstnancům nemocnice a představitelům městské časti do konce roku Věřím, že stejně jako příběh o Popelce má i tento příběh svůj dobrý konec, neboť je založen na reálných podkladech a odhodlání spousty lidí věci změnit k lepšímu. MUDr. Rudolf Demeš, CSc. Předseda správní rady Nemocnice Na Františku Jednou z hlavních priorit obyvatel Městské části Praha 1 je zachování nemocnice Na Františku a Polikliniky Palackého v majetku Prahy 1. Je zjevné, že případná privatizace zmíněných zdravotnických zařízení by měla na obyvatele první městské části negativní dopad. Především pak na seniory, kteří zařízení navštěvují častěji. Zdroj: Praha 1 Vnímání priorit Městské části Praha 1; duben respondentů 3

4 ČSSD v Praze 1: Chráníme naše obyvatele Ochrana našich obyvatel před provozovateli hlučných, bezohledných a problémových provozoven je jeden z dlouhodobých cílů současného vedení radnice Prahy 1. Za tuto oblast v Praze 1 odpovídá radní Ivan Solil (ČSSD). Ten také dne 27. listopadu předložil Radě městské části Praha 1 návrh opatření k nápravě stavu v provozovně U Čarodějek v Rámové ulici č. 4. Dlouhodobé neřešení sousedských sporů zde totiž vedlo k otevřenému boji mezi provozovatelkou restaurace U čarodějek a místními obyvateli. Spor, v němž jde především o dodržování nočního klidu, se táhne již několik let. Radnice v minulosti podnikla ve spolupráci s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, Stavebním úřadem nebo požárníky několik šetření. Existuje zde tedy několik úředních záznamů a dokumentů, které příčiny přetrvávání neuspokojivého stavu popisují. Cílem předkladu radního Solila je zajistit nápravu současného stavu a následné dodržování podmínek stanovených nájemní smlouvou. Problematiku domu v Rámové 4 budeme dále sledovat. Povedlo se zrušit vykřičené domy? Praha 1 přijímá kroky k zamezení hrozících škod. Důvod? Vykřičený dům Ve Smečkách 22. STOP prostituci v Praze 1 AKTUÁLNĚ V den redakční uzávěrky proběhla razie Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu v nevěstinci Darling v ulici Ve Smečkách. Policie byla na slovo skoupá, nicméně je vysoce pravděpodobné, že to, co jsme avizovali dříve, a sice že zde může docházet k trestnému činu kuplířství, se potvrdí. Případ budeme dále sledovat, nicméně v době uzávěrky byly erotické kluby stále uzavřeny. Rada městské části Praha 1 na svém čtyřicátém zasedání přijala návrh Ivana Solila (ČSSD) na přijmutí opatření k zamezení případného vzniku škody městské části Praha 1. Úkol byl svěřen starostovi městské části Praha 1. Škoda by mohla vzniknout nečekaným a dosti nepochopitelným rozhodnutím magistrátu. Ten pravomocně ukončil řízení ve věci uzavření nebytového prostoru na adrese Ve Smečkách 22. Nárok na náhradu škody z údajně zmařené investice ve výši 50 milionů korun totiž ještě v den rozhodnutí magistrátu hlásil do médií jednatel společnosti Chilicake s.r.o. Ta Ve Smečkách 22 několik dní provozovala nevěstinec amsterodamského typu (erotické služby jsou nabízeny přímo z výloh domu - pozn. red.), a to až do doby, kdy Stavební úřad Prahy 1 nařídil bezodkladné vyklizení stavby. To vedlo k okamžitému ukončení provozu tohoto vykřičeného domu, který měl pravděpodobně způsobit revoluci v nabízení erotických služeb. Zvažuji možnost podání trestního oznámení a samozřejmě budu žalovat Prahu 1 přibližně o padesát milionů korun za zmařenou investici, - Marek Postler, jednatel Chilicake s.r.o. 4

5 NAŠE PRIORITA ZASADÍME SE O VYHLÁŠENÍ GRANTŮ NA OPRAVY DOMŮ V PRAZE 1 A ANTIGRAFITOVÝ PROGRAM Česká strana sociálně demokratická vždy v rámci radničního rozpočtu prosazovala poskytnutí veřejných finančních prostředků na zlepšení stavu domovního fondu na území Prahy 1 a tím do tohoto ozdravného procesu zapojovala vlastníky těchto domů. Jen tak je možné udržovat soukromé i státní domy na úrovni mezinárodního kulturního dědictví UNESCO. Díky nepolevujícímu tlaku na Magistrát hlavního města Prahy vše nasvědčuje tomu, že by Městská část Praha 1 mohla na sklonku roku 2012 dostat mimořádnou dotaci. Pokud se tak stane, zasadíme se o to, aby tyto mimořádné finanční prostředky byly primárně využity na opravy domů a anitigrafity program, uvedla předsedkyně Komise obecního majetku Šárka Táborská. Vyhlášením grantů na opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2013 a zároveň antigrafitového programu by radnice Prahy 1 navázala na rok V roce 2010 vyčlenila první městská část ze svého rozpočtu na tyto opravy domů přes 25 milionů korun. Mnohé z řady krásných domů v Praze 1 tak přispěly k jedinečnému vzhledu Prahy 1 i udržení genia loci. ČSSD v Praze 1 vždy o tuto položku v rozpočtu bojovala a na tuto formu podpory vzhledu Prahy 1 nikdy nerezignovala. Bohužel v součtu všech škrtů krácení dotací a utahování rozpočtu nebylo v silách radnice v roce 2011 tento grant vyhlásit. Ve svém úsilí jsme však nepolevili a pevně věříme, že naše důslednost přinese v nejbližší době své ovoce, vysvětlila Šárka Táborská. Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování mimořádných jednorázových příspěvků (grantů) na opravu domovního fondu na území Prahy 1 byly schváleny usnesením Rady městské části Prahy 1 dne 9. března 2010 (č. UR10_0264). Tedy ještě v minulém volebním období, kdy byla opravu domů jednou z priorit ČSSD. Najít je můžete na webových stránkách radnice Prahy 1 na adrese: Lze ovšem předpokládat, že podmínky, které se v minulých letech osvědčily, by měly být pro rok 2013 velmi podobné. Základními kritérii byly například lokace nemovitosti v Praze 1 nebo vlastnický vztah k nemovitosti či bytovým jednotkám v domě. Grant také mohl být poskytnut výlučně na konkrétní opravu společných částí domu, kdy tato oprava přímo souvisí se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty domu, vyjmenovala základní podmínky Šárka Táborská. 5

6 Aktuálně z 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 na Žofíně Poklidné zastupitelstvo, mohlo by se při pohledu na program listopadového jednání zdát. Opak byl pravdou. A to především díky přítomným obyvatelům Prahy 1, kteří přišli dát jasně a zřetelně najevo, co si o některých krocích radnice myslí. Interpelace, kterých bylo nakonec rekordních 25, tak nebyly ani po dvou hodinách vyčerpány. Kauza pozemek č. 153 k. ú. Malá Strana Jeden pozemek, dva zájemci a mezi tím radnice Prahy 1 coby vlastník pozemku a opěrné zdi. To je obsazení aktérů kauzy pozemku číslo 153 na Malé Straně. O pozemek projevila zájem majitelka domu s uliční adresou Úvoz 18, a proto podala návrh na odkup tohoto pozemku za cenu převyšující znalecký odhad. Praha 1 ani žádná jiná městská část, řídící se zákony, však nemůže přijmout jakkoliv dobře vypadající nabídku, aniž by ověřila její detaily. Tím vyšly najevo rozsáhlé skutečnosti. Pozemek je totiž dlouhodobě pronajat jednomu z členů SVJ. Díky chvályhodně fungujícím vztahům v rámci tohoto společenství je pozemek využíván i ostatními vlastníky bytů v tomto domě, a to především kvůli zajištění potřebné péče a každodenní správy domu, který k tomuto pozemku bezprostředně přiléhá. To byl také hlavní důvod, proč SVJ požádalo radnici Prahy 1, coby vlastníka pozemku, o případný pronájem pozemku. S nabídnutou cenou za odkup nemohlo SVJ soutěžit. A to především z důvodu omezených finančních prostředků SVJ, neboť stále probíhají rozsáhlé stavební práce za účelem rekonstrukce víc než sto let starého domu. Navíc SVJ Loretánská 174 do budoucna plánuje další stavební úpravy v tomto domě, a to i v souvislosti s předmětným pozemkem. To, že pozemek k domu Loretánská 3 historicky náleží, opakovaně doložilo SVJ náležitými dokumenty a historickými rozbory. Stanovisko radních ČSSD Radní za ČSSD po zvážení všech informací deklarovali, že v každém případě preferují vyhovění žádosti SVJ Loretánská 174 a v případě otázky pronájmu tohoto pozemku se pevně postaví za pronájem na dobu určitou. To také potvrdili v následném jednání Rady MČ Praha 1 dne 27. listopadu. Zde oproti návrhu koaličního partnera, který navrhodo tohoto pozemku bude právně ochráněna a v budoucnu nehrozí nenadálá výpověď ze strany vlastníka, s běžnou výpovědní lhůtou tři měsíce. Případ: stavba Úvoz 18 Dalším rozsáhlým problémem, se kterým se přítomní občané obraceli na místní zastupitele a který Prosazovali jsme pronájem na celých 15 let pro SVJ Lodecká 174. val pronájem jen na 5 let s pětiletou opcí, prosazovali pronájem na celých 15 let. V Radě městské části Praha 1 jsme však v menšině. Proto jsme s naším koaličním partnerem dospěli ke kompromisu, když jsme odsouhlasili pronájem pozemku místnímu SVJ na dobu deseti let, uvedl předseda ČSSD v Praze 1 a první místostarosta Daniel Hodek. Tím budou mít členové SVJ jistotu, že jejich plánovaná investice je od tohoto pozemku skutečně na dosah, je běžící soudní spor mezi majitelkou domu na adrese Úvoz 18, Stavebním úřadem a majiteli okolních nemovitostí. Jádrem sporu je možné poškozování bezprostředně sousedních domů, tedy Úvoz 16 a 20 a opěrné zdi městské části Praha 1, během rozsáhlé rekonstrukce domu Úvoz 18. Stanovisko klubu ČSSD Zastupitelstvo tak zažilo déjà vu z minulého volebního období, když na Žofín dorazila kromě rozhořčených občanů spousta kamer a fotografů. Vzpomněli jsme si na staré časy Věcí veřejných, kdy se tímto způsobem snažily prosazovat své zájmy. Zde se naneštěstí jedná o poměrně složité, ryze technicko-právní soudní řízení, v rámci kterého existuje spousta zrušených nepravomocných rozhodnutí s mnoha stránkovými odůvodněními. Do řízení navíc mohou vstupovat jen zákonem stanovení účastníci, reagoval na tuto část jednání zastupitel za ČSSD Ivan Solil. Klub zastupitelů ČSSD jednoznačně pro- NÁVRH PROGRAMU JEDNÁNÍ 19. zasedání Zastupitelstva m stské ásti Praha 1, které se koná dne , od 10:00 hod., v reprezenta ní budov Žofín, Slovanský ostrov. p. 226/2, Malý sál Po adí V c íslo tisku Poznámka P edkládá 1. Dotazy a interpelace 2. P id lení finan ních prost edk v rámci II. kola grantu JEDNI KA PRO ROK podpora MHMP v sociální oblasti 3. Finan ní dary pedagog m, nepedagog m a editel m základních a mate ských škol, školních jídelen a Školy v p írod a školní jídelny estice 4. Zm na Z izovací listiny p ísp vkové organizace Školní jídelna Uhelný trh 5. Dodatek. 3 ke Z izovací listin p ísp vkové organizace Nemocnice Na Františku BJ2012/2269 Ing. Lomecký, starosta M P1 BJ2012/2345 paní Polverini, len RM P1 6. Žádost o informace k projektu rekonstrukce a pronájmu domu p. 120, Letenská 5, k. ú. Malá Strana, Praha 1 - Palác von Daun (Vrtbovský, Thurn - Taxis v) 7. Žádost o p id lení alikvotní ástky z rozpo tu M Praha 1 na opravu kostela sv. Tomáše a sv. Jakuba v rámci dota ního titulu "Program regenerace m stských památkových rezervací (MPR) a zón (MPZ)" 8. Odpis ú etních položek do výnos i náklad ekonomické innosti M Praha 1 BJ2012/2317 paní Polverini, len RM P1 BJ2012/2383 pan Hodek, zástupce starosty M P1 sazuje názor, že pokud se o těchto věcech má vést diskuze za přítomnosti volených zástupců městské části Praha 1 coby vlastníka tamní opěrné zdi, pak u kulatého stolu za přítomnosti plného obsazení všech zúčastněných stran. Nikoli na půdě veřejného zasedání zastupitelstva, které není oprávněno jakékoliv soudní řízení hodnotit, či snad dokonce rozhodovat. Distancujeme se od populistických výroků typu já tomu vůbec nerozumím, ale chci říci některých zastupitelů, kteří tak činí, jen aby se blýskli před dorazivšími kamerami. Uvedenou kauzu budeme sledovat, a pokud dospějeme k názoru, že spor má jakýkoliv nestandardní vývoj směrem k majetku městské části Praha 1, budeme náležitě reagovat, uzavřel Ivan Solil. BJ2012/2398 ThDr. Klasno len ZM BJ2012/2349 Ing. L staro BJ2012/2346 BJ2012/ Nada ní fond M Praha 1 SOFOS - zrušení fondu 10. Realizace projektu Revitalizace parku Kampa 11. Uzav ení splátkového kalendá e na dlužné nájemné v. úhrady za pln ní poskytovaná s užíváním bytu v dom.p. 860, k.ú. Staré M sto, V ze ská 7 BJ2012/2267 BJ2012/ Uzav ení splátkového kalendá e na dlužné nájemné v. úhrady za pln ní poskytovaná s užíváním nebytových prostor v dom.p. 118, k.ú. Staré M sto, Široká 20 Zastupitelé za ČSSD říkají: pekárna v Dušní ulici zůstane Na listopadovém jednání také zazněly interpelace k dalšímu fungování provozovny Michelské pekárny na adrese Dušní 928/1. Spolu s předchozími interpelacemi se mohlo mnohým přítomným zdát, že byl současný starosta občany doslova grilován. Možná právě proto, v době reakcí na interpelace vztahující se k oblíbené rohové pekárně, předal starosta slovo pro okamžitou odpověď občanům místostarostovi Danielu Hodkovi (ČSSD), který má oblast obchodu a služeb ve své kompetenci. Jeho ústy bylo přítomným občanům slíbeno, že Rada městské části Praha 1 BJ2012/

7 vá P1 omecký, sta M P1 pan Krej í, MBA zástupce starosty M P1 Ing. Lomecký, starosta M P1 Ing. Lomecký, starosta M P1 výpověď z nájmu, vezme zpět. Tím si vysloužil od přítomných občanů potlesk. Již před lety jsem prohlásil: Chci pekaře do každé čtvrti. Na tomto postoji se nic nezměnilo. Proto jsem Komisi obchodu a služeb předložil tento bod k projednání a jsem velmi rád, že komise jednoznačně doporučila zachování této provozovny, uvedl Daniel Hodek. Stanovisko ČSSD O tom, že pekárna je v dané lokalitě ojedinělá a velmi potřebná, asi netřeba polemizovat. Druhá věc je zachovat odpovídající sortiment a zároveň srovnat nájemné na stejnou úroveň obdobných provozoven v Praze 1. Hlavním důvodem výpovědi byl totiž velmi nízký nájem bez jakékoliv investice do nebytového prostoru. Proto bude bod opětovně projednán také v Komisi obecního pan Machá ek, zástupce starosty M P1 6 pan Machá ek, zástupce starosty M P1 majetku. Současně bude jednáno se stávajícím nájemcem o možnosti zvýšení nájemného a vymezení sortimentu, který by plně vyhovoval představám o prodejně tohoto typu. Záměr městské části Praha 1 je jednoznačný. Tento nebytový prostor má sloužit jako prodejna pečiva. Nájemné však neodpovídalo umístění nebytového prostoru. Proto byla udělena stávajícímu nájemci výpověď z nájmu a byl vyhlášen záměr obce na pronájem tohoto nebytového prostoru pro prodejnu pečiva a dalších pekařských výrobků, uvedla předsedkyně Komise obecního majetku Šárka Táborská (ČSSD) a dodala: Po obdržení nabídek, kdy se do tohoto záměru obce přihlásili různé potravinářské řetězce nebo podnikatelé z Východu, a také s ohledem na reakci místních obyvatel jsme se vrátili k jednání se stávajícím nájemcem. Návrh na zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy bude předložen místostarostou Hodkem Radě městské části Praha 1 ke schválení. Radnice nemůže nařizovat s o u k r o m ý m majitelům, komu svoje nebytové prostory pronajmout. O to více je třeba v našich nebytových prostorech upřednostňovat pronájmy hlavně pro účely základní občanské vybavenosti. Jen tak nebude nezasvěcenému člověku připadat, že centrum Prahy je jeden velký turistický skanzen, uzavřel Daniel Hodek. Václav Jirásek posílil klub zastupitelů ČSSD Zdroj časopis Praha 1, 09/2010 Člen Zastupitelstva městské části Praha 1 Václav Jirásek posílil v průběhu měsíce října zastupitelský klub České strany sociálně demokratické v Praze 1. Do zastupitelstva kandidoval v roce 2010 jako kandidát nominovaný stranou Věci veřejné. O důvodech jeho rozhodnutí i jeho vizích do budoucna jsme diskutovali v kavárně hotelu Rott, kde zastává funkci ředitele. Hned v úvodu bych se vás rád optal. Je velmi chladné ráno, něco málo po osmé hodině. Aniž bych to věděl, byl jste první zaměstnanec hotelu, kterého jsem potkal. To je u vás standard? Práce manažera hotelu nemůže být jen u počítače, ale musíte být vidět i na place. Snažím se tak jít svým podřízeným příkladem. Pokud vidí ředitele, nedovolí si sami polevovat v úsilí. Chci také mít přehled o našem zařízení, i o našich lidech. To z křesla kanceláře není možné. Vrátím se k našemu hlavnímu tématu. Co vás vedlo k tomu, že jste takříkajíc změnil politický dres? V klubu VV jsem působil jako nezávislý zastupitel bez politické příslušnosti. Nebyl jsem tedy členem této politické strany, a proto jsem v podstatě dres neměnil, spíše jsem ho nyní oblékl. Ale abych odpověděl na vaši otázku. Přikláním se k názoru, že pokud člověk chce politicky efektivně pracovat, měl by být členem nějakého klubu nebo politické strany. Vstup do klubu ČSSD mi mimo jiné umožňuje spolupracovat s lidmi, u kterých cítím, že jejich práce má smysl a naše spolupráce bude ku prospěchu Prahy 1 i jejím obyvatelům. V rámci klubu Věcí veřejných to již nešlo? Nešlo, stejně jako spousta jiných lidí i já jsem uvěřil tomu, co bylo v médiích i v rámci volební kampaně stranou Věci veřejné proklamováno. Skutečně jsem se chtěl podílet na tehdejším volebním programu, který mě i statisícům lidí v této zemi připadal smysluplný a správný. Po dvouletém působení Věcí veřejných ve velké politice jsem velmi zklamán, cítím se být doslova podveden. Z tohoto důvodu jsem nadále již nechtěl spojovat svoje jméno s touto stranou ani jako nestraník. Na druhou stranu musím přiznat, že si velmi vážím Jany Pařízkové a Kateřiny Klasnové a budu rád, když si zachováme přátelské vztahy. Dobrá, proč však zrovna klub ČSSD? Má to něco společného s výsledky posledních voleb do krajských zastupitelstev? Tak to určitě není. Víte, ČSSD v minulosti nevyhrála v Praze 1 volby, a přitom několikrát sestavovala vládu České republiky. V minulosti měla i bezpočet hejtmanů či starostů. Spoléhat se tedy na výsledky voleb v jiných krajích a doufat, že to tak dopadne i ve velmi pravicově smýšlející Praze, by bylo poněkud krátkozraké. Jak už jsem řekl, komunální politika, její realizace a dopady mi musí dávat smysl. Ten u zastupitelů ČSSD v Praze 1 jednoznačně vidím. Strana je mi také nejblíže po lidské stránce. Chci se účastnit slušné a ohleduplné politiky a upřímně mohu říci, že jsem přesvědčen, že s panem Hodkem, coby 1. místostarostou a předsedou ČSSD v Praze 1 je to více než možné. Jaké oblasti se chcete věnovat? Aktuálně jsem členem kontrolního výboru, kam jsem však byl nominován právě Věcmi veřejnými, a je pravděpodobné, že v souvislosti s mým vstupem do klubu zastupitelů ČSSD budu odvolán. Co se týká mé budoucnosti. Disponuji sociálně právním vzděláním, a proto bych, v případě zájmu, mohl spolupracovat s panem radním pro oblast bezpečnosti a prevenci kriminality. Případně se věnovat sociálně citlivým tématům, která se týkají Prahy 1. Rád bych se také angažoval v rámci Komise obchodu a služeb. V této oblasti jsem celoživotním profesionálem a i díky práci v hotelu na Starém Městě, kde jsem sedm let ředitelem, si myslím, že mohu pomoci svými zkušenostmi. Detailně tedy znám jednotlivá úskalí turistického ruchu i jeho dopady na obyvatele Prahy 1. Jsem si jist, že v této oblasti bych byl Praze 1 i jejím obyvatelům platný. Zastávám názor, že všichni, kdo v Praze 1 bydlí a podnikají tak jako já, by měli přiložit ruku k dílu a zabránit tomu, že jednou v Praze 1 budou jen kanceláře a sídla politických stran. Všechno ale bude záviset na dalších jednáních. Především pak na zájmu mých nových stranických kolegů. 7

8 SNIŽUJEME DOPADY DEREGULACE Komise obecního majetku městské části Praha 1 začíná projednávat žádosti o snížení nájmu. Jde o byty, u kterých je s ohledem na jejich technické vybavení možné uvažovat o uznání snížené kvality. O slevu na nájemném tak lze požádat nejen z hlediska sociálního, kdy žadatel musí splnit určitá sociální kritéria, o kterých jsme občany podrobně informovali v minulém vydání časopisu OKO, ale také z hlediska majetkového. Položili jsme proto předsedkyni Komise obecního majetku paní Šárce Táborské (ČSSD) několik dotazů. Paní předsedkyně, zaznamenali jsme, že Komise obecního majetku projednává zcela nové žádosti o snížení nájmu, je to skutečně tak? Ano je to tak. Komise obecního majetku od 3. října 2012 skutečně zahájila ve věci posuzování žádostí o snižování nájmů konkrétní kroky. Společným důvodem zatím doručených žádostí je stavebně technický stav vybavení jednotlivých obecních bytových jednotek. Ještě však před tím, než dojde k posuzování jednotlivých žádostí, je nutné stanovit jasná a transparentní pravidla, která budou při tomto rozhodování uplatněna. Co přesně technický stav vybavení jednotlivých bytových jednotek znamená? Na území městské části Praha 1 se nachází velké množství historických budov. Tím je tak jedinečná. Na druhou stranu je velmi obtížné do těchto historických domů dispozičně zasahovat, měnit jejich vnitřní vybavení, a všechny byty tak srovnat do jedné kategorie. Jinými slovy, ne vždy je technicky možné vybudovat toalety přímo v bytech, když jsou stoupačky objektu uzpůsobeny pro společné toalety na chodbě. Čím si vysvětlujete, že žádosti začaly chodit právě v těchto dnech? Nárůst žádostí je samozřejmě spojen s konečnou fází deregulace nájemného, která zasáhla i obyvatele městské části Praha 1. Ke snížení dopadů deregulace uplatňuje první městská část několik mechanizmů. Tím asi nejdůležitějším je fakt, že především díky ČSSD radnice Prahy 1 nevyužila možnost plného navýšení nájemného na 145 Kč za metr čtvereční, jak jí umožňoval na 128 Kč. Tedy už při rozhodování o výši nájmu brala Praha 1 v potaz skutečný stav stavebně technického vybavení jednotlivých bytů, a proto zvolila nižší nájemné, než jí umožňoval zákon. Nyní bychom tak nemuseli už jednat o další slevě na nájemném. Na druhou stranu si ČSSD plně uvědomuje, jaké ekonomické dopady deregulace na rodiny žijící v Praze 1 má. Nesmíme dopustit, aby lidé žili na hranici životního minima, nebo dokonce Díky ČSSD radnice Prahy 1 nevyužila možnost plného navýšení nájemného. zákon, nýbrž se v rámci koalice jednoznačně zasadila o smírnější kompromis. Přesto si však stále uvědomujeme, že i takové navýšení nájemného velmi silně zasáhlo nespočet domácností. Praha 1 na základě zákona o jednostranném navýšení nájemného jednotně navýšila nájemné na 125 Kč za metr čtvereční u všech obecních bytů. Příslušný zákon však říká, že nájem u bytů s horším technickým vybavením mohl být navýšen až pod ní. Tuto hranici tedy budeme u jednotlivých bytů se sníženou kvalitou bydlení dále snižovat. Parametry snížené kvality bydlení přesně vyjadřuje zákon. Jak je tedy vlastně s takovou žádostní naloženo? Komise obecního majetku stanovila následující postup. Doručená žádost je předána na Odbor technické a majetkové zprávy (OTMS pozn. redakce). Příslušný technik odboru si s žadatelem sjedná Mgr. Šárka Táborská předsedkyně Komise obecního majetku termín prohlídky předmětného bytu. Samotná prohlídka a stanovisko technika jsou pro posouzení oprávněnosti žádosti velmi důležité. Po prohlídce bude žádost spolu s protokolem z prohlídky předána k projednání Komisi obecního majetku. Pokud bude žádost uznána usnesením komise jako opodstatněná, bude spolu s doporučujícím stanoviskem k vyhovění žádosti postoupena Radě městské části Praha 1 k projednání a závěrečnému rozhodnutí. O jak velké slevě mohou žadatelé vůbec uvažovat? Jako nejpravděpodobnější se jevila varianta stanovení jedné sazby, která se bude týkat všech bytů s horším technickým vybavením. Neumím si představit, kdo a jak by rozhodoval, zdali je v bytě důležitější určitý druh topení, nebo vlastní toaleta. Důležité je současně upozornit, že podle zákona jsou při určování stavebně technického stavu bytové jednotky posuzovány podle způsobu vytápění bytu 8

9 a stavu základního příslušenství, tedy zda je byt vybaven koupelnou, koupelnovým či sprchovým koutem a splachovací toaletou. Ústředním vytápěním se pak rozumí zdroj tepla umístěný mimo byt, nebo v místnosti k tomu určené, případně jiný druh elektrického či plynového vytápění umístěné v každé obytné místnosti bytu. Proto se domnívám, že slevu z nájemného nelze stanovit procenty, nýbrž jednotnou sazbou. Nyní již mohu prozradit, že Rada městské části vzala na vědomí doporučení Komise obecního majetku. Žadatelům v současné době schválila první opodstatněné žádosti, na sníženou sazbu nájemného za byt ve výši 100 Kč za metr čtvereční za jeden měsíc. Kam mohou žadatelé svoji žádost adresovat? Žádost mohou žadatelé směřovat přímo mně. Tedy: ÚMČ Praha 1, Mgr. Šárka Táborská, předsedkyně Komise obecního majetku, Vodičkova 18, Praha 1. Naprosto ideální je, pokud se žadatel vyjádří v tom smyslu, že by se chtěl účastnit jednání Komise obecního majetku v jeho věci. Zde by mohl členy komise osobně seznámit s daným problémem, který vždy nemusí technik OTMS při jedné kontrolní návštěvě zaznamenat. BYT S úplným základním příslušenstvím S částečným základním příslušenstvím Se společným základním příslušenstvím Bez základního příslušenství s ústředním vytápěním standardní kvalita standardní kvalita standardní kvalita snížená kvalita bez ústředního vytápění standardní kvalita snížená kvalita snížená kvalita snížená kvalita Občan klade otázky Vážená paní Staňková, děkujeme za Váš podnětný dopis. Každého občana, který si všímá svého okolí a snaží se být, jak jste napsala, aktivním občanem, si velice vážíme. Mohu Vás ujistit, že členové České strany sociálně demokratické nikdy nerezignovali na svůj program i sliby, které svým voličům dali. I nadále se všemi zákonnými prostředky snažíme o řešení, z našeho pohledu krizové situace Ve Smečkách. Jako jeden z našich kroků bylo iniciování umístění služebny městské policie přímo v ulici Ve Smečkách. Dále hledáme nová řešení, jak výskyt takových provozoven omezit. Aktivně také přistupujeme k řešení problematiky selekce heren na území Prahy 1, problematiky hlučných provozoven nebo pouličního umění, s jehož stávajícím legislativním řešením, nebo spíš neřešením, se nemůžeme spokojit. Prioritou České strany sociálně demokratické v Praze 1 však vždy bylo konstruktivní řešení problémů. Tedy aby se věci reálně pohnuly kupředu a vzniklé problémy se správně a efektivně řešily. Nikdy nám nešlo o hašteření, kdo problém vyřešil a jak kdo řešení vzniklých problémů prezentuje. Právě proto tam, kde to má opodstatnění, preferujeme řešení problémů napříč politickým spektrem. Vzhledem k tomu, že se zde jedná o našeho koaličního partnera, jistě pochopíte, že bychom tuto věc nechtěli dále komentovat. V úctě Daniel Hodek předseda ČSSD v Praze 1 9

10 Veřejný (ne)pořádek aneb Magistrát se točí zády i nadále Ohlédneme-li se zpět za letní sezonou, je třeba si přiznat, že z pohledu veřejného pořádku má za sebou městská část Praha 1 nejhorší léto za posledních 10 let. Více rušno bylo v Praze 1 naposledy při povodni v roce 2002 kvůli pravděpodobně nejtěžší přírodní katastrofě moderní české historie. V roce 2012 za to mohla také povodeň, nikoli vyvolaná velkou vodou, nýbrž neuvěřitelným množstvím alkoholu. Ten byl dnem i nocí proléván nejedním českým i zahraničním hrdlem. Alkohol v ulicích Za nejrušnějším létem za posledních 10 let totiž stojí právě alkohol a jeho nezřízené pití všude, kde se dá a vlastně i na první pohled nedá a nesmí. K dosud známým situacím, kdy se houfy podnapilých turistů v rámci organizovaného vymetání hospod tzv. Pub Crowl přemísťují z místa na místo a patřičně o sobě dávají vědět, se v letošním létě přidaly minimálně další tři jevy, které byly dříve v Praze 1 nevídané. První z těchto jevů je pravidelný výskyt neuvěřitelného množství lidí, jejíchž cílovou destinací jsou bary a hospody v okolí ulic Dlouhá, V Kolkovně, Kozí a Dušní. Tento jev 10 překvapil i místní provozovatele barů, kteří jsou nuceni pouštět do svých podniků další návštěvníky, až když někdo jiný odejde. Netrpěliví, podnapilí hosté čekající na vstup a absence zákona o verbálním napadení veřejného činitele způsobuje, že je na policisty pokřikováno, je jim nadáváno. Příčina: nonstop prodejny? Další neméně zásadní novinkou v narušování veřejného pořádku je častější přítomnost podnapilých skupinek velmi mladých lidí. Nakupují alkohol v nonstop prodejnách, a to v množství, za které by se nemusel stydět ani zásobovací pracovník velmi dobře zaběhnutého alkohol baru. Zakoupené lihoviny I přes všechny nesnáze Praha 1 sama koná. a nealkoholické nápoje konzumují, kdekoliv je napadne. Svůj mladý věk nahrazují pravidelností, se kterou se v centru Prahy objevují, a promyšleností, se kterou se pomocí sociálních sítí efektivně svolávají. Vývoj počtu strážníků Městské policie v Praze 1 v letech 2006 až 2012 * zdroj OŘ Městské policie Opletalova 19, Praha 1 Vývoj počtu policistů Policie ČR sloužící v oblasti I. v letech 2006 až 2012 * zdroj OŘ Policie ČR I., do oblasti I. spadá také MČ Praha 6 a MČ Praha 7 Slovanský ostrov, nároží Masné a Malé Štupartské, piaceta u Národního divadla nebo kruhová křižovatka mezi ulicemi Dlouhá a Masná - to jsou tradiční místa jejich setkávání. Absenci nádobí plně nahrazuje dutina ústní, kde je alkohol bez důkladnějšího míchání rovnou polykán. Následky snad netřeba po pisovat. Démon alkohol se kolem těchto výrostků vznáší při jejich fotbalových zápasech hraných nad ránem na ulici s půllitrem místo míče, stejně jako odér luxusní kolínské v Pařížské ulici. A zase ty nevěstince Poslední novinkou letošního léta byla arogance provozovatelů nevěstinců, která kulminovala v červnu. Ulice Ve Smečkách se díky novému nevěstinci v domě číslo 22 na krátkou dobu proměnila v nechvalně známý Red light district v Amsterodamu. Erotické služby byly kolemjdoucím nabízeny rovnou z výloh na ulici. Vrcholem pak bylo vystavování dámského spodního prádla coby reklamy na erotické služby přímo nad tamní služebnou městské policie. V rámci řešení krizové situace v ulici Ve Smečkách podnikla Praha 1 všechny zákonné kroky, aby tento boj vyhrála. Už se zdálo, že boj vyhrává, když stavební úřad nařídil vyklizení objektu Ve Smečkách 22. Magistrát však svým, pro Prahu 1 i její právní kancelář nepochopitelným rozhodnutím, Praze 1 doslova podřezal větev. Řízení vedené stavením úřadem proti majiteli domu Ve Smečkách 22 totiž zastavil. Více o tomto problému se dočtete na straně 4. ČSSD chce systémové řešení Chce-li někdo řešit problém, je třeba ho pojmenovat, shrnout možná opatření a ty k řešení problému aplikovat. To má ale háček. Velkou část problémů je třeba řešit systémově, a to se neobejde bez součinnosti s Magistrátem hl. města Prahy. Zprávy, postoje a kroky magistrátu v řešení jednotlivých problémů v Praze 1 i denní kontakt s občany nás však utvrzují o naprosté nekompetentnosti lidí zodpovídajících za rozhodovací pro cesy Magistrátu hlavního města Prahy. To mimo jiné dokládá i neschopnost přes půl roku shrnout zadávací podmínky pro zahájení výběrové řízení na velitele městských strážníků. Praha 1 zůstává na řešení problémů sama Městská část Praha 1 je touto nekompetentností přímo ohrožena, neboť neschopnost magistrátu pružně reagovat na vzniklé problémy, jako vyřešit otázku dalšího fungování městské police, nebo demotivující finanční ohodnocení strážníků, které musí Praha 1 kompenzovat ze svého rozpočtu, přispívají k snižování účinnosti zásahů a akceschopnosti městské policie. Díky těmto aspektům čelí Praha 1 dosud největší krizi vymahatelnosti a respektovaní vyhlášek a zákonů v oblasti veřejného pořádku. Nečekáme se založenýma rukama Nová řešení dávají nové možnosti v boji proti drobné kriminalitě v ulicích města. I přes všechny nesnáze Praha 1 sama koná. Aktuálně se díky iniciativě radnice Prahy 1 připravuje nová služebna v Lodecké ulici. Ta bude mít od příštího roku vlastní hlídkový režim v oblasti kolem Petrského náměstí, které často bývá neprávem opomíjeno. Další ze způsobů, jak bojovat s rušením nočního klidu a veřejného pořádku, je instalovat do stávajících kamer speciální software. Během desetiletého vývoje tohoto sofwaru byla zohledněna jak potřeba jednotlivých uživatelů z řad policie nebo armád mnoha států včetně Číny, tak i technologický pokrok. Systém, velmi zjednodušeně řečeno, JUDr. Ivan Solil člen Rady MČ Praha 1

11 dokáže rozpoznat předem nadefinované pohyby pachatelů, které jsou často velmi podobné. Jakmile nadefinované pohyby systém zachytí, přidělí jim prioritu a v dohledovém kamerovém centru na ně upozorní obsluhu. Třeba pomocí předřazení záběru na monitoru. Obsluha tak může okamžitě zalarmovat hlídku. Systém tedy pomáhá vyhodnocovat online záběry z ulic obsluze, která je nucena sledovat až desítky kamer na několika monitorech najednou. Došlo na naše slova: Bez strážníka v ulicích to prostě nejde Zatím poslední novinkou je zřízení pravidelné pěší pochůzkové služby. Na základě iniciativy radního pro oblast prevenci kriminality a veřejného pořádku Ivana Solila (ČSSD), bylo vytipováno téměř třicet ulic v rámci pěti úseků. V těchto úsecích budou policisté a strážníci od 23:00 do 05:00 hodin, respektive od půlnoci do šesté hodiny ranní vykonávat pravidelnou pochůzkovou službu. Ve spolupráci s městkou policií jsme vytipovali třicet nejproblematičtějších ulic v rámci pěti úseků. V těchto úsecích budou policisté a strážníci vykonávat pravidelnou noční pochůzkovou službu. Tedy žádné projíždění služebním vozem, ale poctivá pěší kontrola, uvedl iniciátor opatření Ivan Solil. V ideálním případě bude služba vykonávána denně, nejméně však každou druhou noc. Mobilní motorizované hlídky budou průběžně pokrývat ostatní prostor a pružně reagovat na případně stížnosti z jiných lokalit, kde se jedná o nahodilý vznik problému, doplnil ředitel Městské police Praha 1 Miroslav Stejskal. Od cílené pěší pochůzkové služby si radnice Prahy 1 slibuje nastavení režimu v nejvíce problematických oblastech. Praxe sice naznačuje, že s příchodem zimy bude problémů s rušením nočního klidu ubývat. Pravidelná pochůzková služba by však měla nastavit režim a připravit oběma složkám policie dobrou pozici pro nadcházející jarní a letní turistickou sezonu. Pokud nebudou obě složky police náležitě připraveny, nová sezona může přinést ještě větší nárůst pouliční zábavy, doplnil Ivan Solil. První hlídky bude možné v ulicích Prahy 1 potkat začátkem prosince. Úsek č. 1 Na Struze, Pštrosova, Myslíkova, Křemencova, Oaptovická, v Jirchářích Úsek č. 2 Uhelný trh, Michalská, Melantrichova, Havelská, Skořepka Úsek č. 3 Kaprova, Valentýnská, Široká, Bílkova, Dušní, Haštalská Úsek č. 4 Dlouhá, V kolkovně, Kozí, Dlouhá od ulice Rámová po křižovatku Kozí, V kolkovně a část Masné ulice Úsek č. 5 Malá Štupartská, Štupartská, Jakubská, Templová 11

12 OKO v ulicích Z Prahy 1 dělat cirkus nikdo nebude Nevídané množství reklamních desek o rozměrech až 1,5 m 2 inzerujících cirkusová vystoupení se objevilo na území celé Prahy. Od Butovic po Hagibor, od Letňan po Háje se na sloupech a lampách veřejného osvětlení objevila reklama, která svojí velikostí i četností umístění nemá v Praze obdoby. Ani městská část Praha 1 tohoto náletu nebyla ušetřena. Na přelomu září a října se cílem umísťování této reklamy stalo okolí Klárova, ulice Lazarská, Myslíkova nebo Na Poříčí. Praha 1 však v tomto roce díky iniciativě 1. místostarosty Daniela Hodka (ČSSD) zahájila systémový postup proti umísťování černé reklamy do uličního interiéru. Reklama na cirkusy, která v ulicích Pražské památkové rezervace cirkus tak trochu dělala, byla ještě v sobotu 29. září odstraněna. Naším cílem je, aby byla reklama odstraněna co nejdříve a jejím zadavatelům se tak její umístění s ohledem na vynaložené finanční prostředky nevyplatila. V ideálním případě ještě týž den, uvedl Daniel Hodek. Reklama velikosti a rozsahu, v jakém se v podzimních měsících objevila v ulicích Praha 1, si však vyžádala nasazení sběrného auta s dvoučetnou posádkou, ta sebranou reklamu v desítkách kusů odvážela do sběrného skladu. Kromě stálých kontrolorů z odboru Dopravy disponuje městská část Praha 1 také speciálním týmem tří osob, které denně ulice Prahy 1 hlídají a čistí. Letáky, nálepky a plakáty na lampách, lavičkách nebo dopravních značkách jsou okamžitě odstraňovány. Samozřejmostí je pořízení fotodokumentace. Informace o výskytu větších reklamních nosičů jsou předány odboru dopravy, který je v rámci pravidelného svozu protokolárně zajistí a tím zahájí správní řízení. Pokud se vlastník reklamních nosičů přihlásí, správní řízení pokračuje. Po uhrazení pokuty jsou sebrané nosiče vydány zpět. Takto sebrané nosiče jsou uskladněny jeden rok. Petrské hudební léto splnilo cíl a naplnilo očekávání hostů Dva srpnové a tři zářijové čtvrtky proměnily oblíbený park v ulici Lannova na hudební amfiteátr. Městská část Praha 1 zde pořádala již druhý ročník Petrského hudebního léta. Vstup byl stejně jako loni bezplatný. Akce se konala v rámci cyklu sousedských setkání, jež Praha 1 pravidelně organizuje v jednotlivých čtvrtích první městské části. Praha 1 nejsou jen Hradčany, Kampa nebo uličky Josefova, které díky všudypřítomným turistům žijí svým specifickým životem. Chceme přenést část kulturního vyžití trochu dál a nabídnout kulturní, sportovní a jiné společenské akce do částí, které jsou neprávem trochu opomíjené. Příkladem toho- to opomíjení je Petrská čtvrť, ve které žije více než třetina obyvatel naší městské části, uvedl k výběru místa konání radní pro oblast kultury a občanské společnosti Pavol Škrak. Návštěvníkům zpívala finalistka soutěže Hlas Československa se svojí skupinou G-Divers, legendární rocková skupina V.S.D.H. nebo Rock n Roll Gang. Účinkující byli vybráni tak, aby pokryli co nejširší cílovou skupinu ze všech věkových kategorií. Zároveň byl kladen důraz na obsazenost hudebních skupin obyvateli Prahy 1, respektive Petrské čtvrti. Petrské hudební léto navštívilo kolem 400 návštěvníků a podle spokojených výrazů lze přepokládat, že program naplnil očekávání. Je skutečně radost uspořádat setkání, kde soused hraje sousedovi. Věřím, že takto přispíváme k utužování sousedských vztahů, což je kvůli uspěchanému tempu života v centru metropole rozhodně potřeba, doplnil Pavol Škrak. Petrské hudební léto sice skončilo, ale obyvatelé Prahy 1 se mohou těšit na další zajímavé vánoční akce. Ing. Pavol Škrak člen Rady MČ Praha 1 12

13 OKO v ulicích Historické centrum, nebo smeťák? Provozovny v první městské části si v poslední době začaly ulehčovat život tím, že odpadky připravené k odvozu vyskládají na chodník, místo aby si je nechaly u sebe a neobtěžovaly svým odérem všechny kolemjdoucí. A to mnohdy i několik hodin před jejich svozem. Když pomineme, že je umístění pytlů s odpadem minimálně nevzhledné, jde o porušení hned několika vyhlášek. Místo se dá nazvat černou skládkou, stejně tak i nepovoleným záborem. Jedná se však o odpad z provozoven tzv. nekomunální odpad. Ten může dle příslušného zákona kontrolovat Odbor životního prostředí, kterému byly tyto podněty postoupeny. Byly jsme ujištěni, že se kontroloři odboru na tuto problematiku ještě více zaměří. Aktuální problém Václavské náměstí má nové koše obstojí? V průběhu září se na Václavském náměstí objevily nové odpadkové koše. Za 116 košů zaplatil magistrát hlavního města 1,4 milionu korun. Umístění jednoho ementálového koše tedy vyšlo na Kč. Design košů je věc čistě subjektivní. Koše se lidem líbí i nelíbí. Jiná věc je jejich funkčnost. Podle prvních týdnů užívání je zcela patrné, že koše na Václaváku nebudou mít jednoduchý život. Kladně lze hodnotit jejich hrabánívzdornost. Bezdomovci tak mají s prohrabováním košů utrum. Na druhou stranu je patrné, že koše jsou tak hezké a tak důkladně odolávají přehrabování, že odrazují i ty, kdo by koše rádi využili k jejich účelům. Abyste do koše mohli něco vhodit, musíte dojít až k němu a ruku prostrčit malým otvorem. To je samo o sobě dosti nehygienické. Možná právě proto koše ve srovnání se svými předchůdci zejí prázdnotou. První měsíce užívání také ukázaly, kolik kuřáků se na Václavském náměstí pohybuje. Všechny poklopy jsou již zažloutlé od típání nedopalků cigaret. Problém by mohl znamenat i hladký povrch košů. Ten je při těchto rozměrech přímo lákadlem pro umísťovače černého výlepu tzv. nálepkáře. O tom, zda-li jsme špatnými proroky, nebo na naše slova dojde, se přesvědčíme v příštích měsících. Máme pro vás řešení Temné zákoutí čeká osvícení Temné zákoutí domu s uliční adresou Vojtěšská 12, které je často využíváno sexuchtivými návštěvníky přilehlé diskotéky, narkomany nebo osobami s neskonalou touhou ulevit svému močovému měchýři, bude osvíceno. Postará se o to zbrusu nová lampa od společnosti Eltodo a.s., která je správcem většiny světelných lamp v Praze 1. Obrátili se na mne obyvatelé přilehlého domu, že zákoutí slouží jako WC nebo tzv. šmajchlkabinet. Poté, co jsme tuto informaci ověřili, byly zahájeny konkrétní kroky k umístění speciální nové lampy. Ta toto zákoutí dostatečně nasvítí, zároveň však nebude díky nasměrování světla oslňovat okna přilehlého objektu, uvedl Ivan Solil, který kroky k umístění nové lampy inicioval. Celkové náklady vybudování nové lampy jsou odhadovány na Kč bez DPH. Největší položkou v rozpočtu je kabeláž a její uložení do chodníku. Nyní se zpracovává projektová dokumentace, která je nutná pro každou lampu v ulici. Ke každé lampě se také musí vyjádřit památkáři a stavební úřad. Kvůli těmto administrativně technickým procesům se počítá, že by lampa mohla začít svítit na přelomu roku. 13

14 Problematika segway je zářný příklad problému komunální politiky, který má okamžitý a každodenní vliv na obyvatele Prahy 1 a který je třeba řešit napříč politickým spektrem. Zde nejde o díru v chodníku nebo místní znečišťování veřejného prostranství, nýbrž o každodenní ohrožování širokého spektra obyvatel Prahy 1 od mladých maminek s kočárky po naše seniory. Zde nejde o získávání politických bodů, kdo a jak problém vyřeší. K řešení takového problému musí přispět i opoziční strana, má-li k tomu prostředky. ODS ve svém zářijovém čísle měsíčníku Jednička věnovala problematice segway celou stranu. V rámci té se však dočteme jen to, že ministerstvo dopravy neví kam zařadit segway v rámci silničního 14 Segway radnice Prahy 1 se nespoléhá na druhé a pracuje dál na také dlouholetou zastupitelku Prahy 1 paní Karolínu Peake. Ta by podle ODS měla svému ministrovi domluvit, aby nestavěl zájmy několika podnikavců nad zájmy obyvatel Prahy 1. Bohužel paní Peake mlčí a vyvolává tak dojem, že o problému neví, nebo že ji nezajímá. Je ale s podivem, že se ODS Praha 1 neobrátila na svého předsedu, který je zároveň předseda vlády České republiky, jejíž součástí je i ministerstvo dopravy. Je třeba také připomenout, že ministerstvo dopravy moc dobře ví, kam segway zařadit. Do kategorie chodce. A to se všemi právy a povinnostmi, které chodci mají. Tedy jízda, pardon chůze v podnapilém stavu, bez ochranných pomůcek a klidně i s mobilem na uchu nebo kamerou v ruce. Dle zástupce ministerstva dopravy je segway považován za elektrické boty a na jeho zařazení do kategorie chodců dále trvá. zákona. Článek je doplněn dopisy čtenářů, které považují segway za vážný problém. Toto všechno jsou známá fakta, která byla popsána již při zahájení letošní turistické sezony. ODS Praha 1 deklarovala, že jejich způsob řešení je obrátit se na předsedkyni strany LIDEM a donedáv- VÍTE, CO JE TO SEGWAY? NE 10 % ANO 90 % Radnice Prahy 1 hledá systémové řešení celé problematiky Současné vedení radnice se proto nespoléhalo na jiné. V květnu tohoto roku byl zahájen systémový postup, jehož cílem má být stanovení jasných pravidel, která by užívání segway taxativně vyjmenovala. V rámci tohoto postupu jsem také inicioval jednání pracovní skupiny segway, kam byli pozváni jak zástupci ministerstva dopravy, tak zástupci Magistrátu hlavního města Prahy, kompetentní pracovníci UMČ Praha 1 i dopravní experti, říká Daniel Hodek (ČSSD) 1. zástupce starosty Prahy 1, který řešení problematiky segway v Praze 1 zahájil, a dodává: Cílem radnice Prahy 1 je nalezení optimálního řešení této problematiky. Řešení, která nejenže budou v souladu s výkladem příslušných paragrafů, ale budou také zohledňovat reálný stav na silnicích a především chodnících v Praze 1. Nechceme MĚLA BY PODLE VÁS RADNICE PRAHY 1 INICIOVAT KROKY VEDOUCÍ K OMEZENÍ PROVOZU SEGWAY NA CHODNÍCÍCH A PĚŠÍCH ZÓNÁCH? NE 15 % ANO 85 % Zdroj: průzkum veřejného mínění - Segway v ulicích Prahy 1, Empirica, červen 2012; 537 respondentů nikomu kazit podnikání, nechceme segweye zakázat plošně, ale dát jejich provozu jasná pravidla a dostat segweye z chodníků na silnice, kam svým charakterem podle nás i dopravních expertů patří. Dle sdělení zástupce ministerstva dopravy je však segway považován za elektrické boty a na jeho zařazení do kategorie chodců nadále trvá. Do kategorie jsou zahrnuté malé elektrické koloběžky Pravdou ale zůstává, že do kategorie mopedů jsou dle výkladu silničního zákona zahrnuty i malé elektrické koloběžky, které jsou mnohem pomalejší a lehčí než segway. Tento i další argumenty zahrnující například i fotografie a videa pořízená v průběhu července v ulicích Prahy 1 (videa můžete shlédnout na adrese: přimělo zástupce ministerstva dopravy, aby alespoň začal uvažovat o jiných možnostech zařazení. Jednou z těchto vyřčených možností, je že segway je dvojstopý, a proto by se mohl stát poddruhem invalidního vozíku. Na dalším jednání pracovní skupiny by měl každý účastník předložit plnění svých úkolů, vycházející ze zápisu z prvního jednání. Po předložených argumentech předpokládáme v této věci mnohem vstřícnější postoj ministerstva dopravy, uzavřel Daniel Hodek.

15 Na Starém Městě byly vysázeny nové stromy Tři nové stromy, lípu srdčitou Tilia cordata a dva akáty Robinia pseudoacacia, vysadil na Starém Městě počátkem listopadu 1. místostarosta Daniel Hodek (ČSSD) ve spolupráci se starostou Prahy 1. Vysazením těchto stromů byla dokončena rekonstrukce povrchů v ulicích Karlova, Husova, Jilská a Liliová, které měly kvůli havarijnímu stavu nejvyšší prioritu. Městská část Praha 1 do těchto rekonstrukcí investovala celkem 22 milionů korun. Na jednotlivé stromy o obvodu cca 25 centi metrů vynaložila radnice první městské části necelých Kč. V rámci rekonstrukce povrchů ulic na Starém Městě, která proběhla v letních měsících, byla mimo jiné vytipována a připravena místa pro vysazení nových stromů. Staré Město je jednou z oblastí, kde je každý nový strom kvůli husté blokové zástavbě obzvláště ceněný. Téměř každý den se navíc můžeme v novinách dočíst, jak ve městech bez náhrady mizí zeleň. I proto jsme se rozhodli, že budeme naši zeleň v Praze 1 ve zvýšené míře nejen udržovat, ale i rozšiřovat. Jsem rád, že se nám ve spolupráci s Technickou správou komunikací podařilo najít nová místa pro výsadbu stromů do Na nedávné schůzi Rady městské části Praha 1 byla projednávána žádost o spolupořadatelství na rodinnou akci Praha plná strašidel 2013, kterou pořádá Junák svaz skautů a skautek. Jde již o 29. ročník akce konající se v ulicích Starého Města pražského, jejíž tradice sahají až do 80. let předchozího století. Strašidla jsou velice úspěšná a oblíbená mezi občany Prahy 1 i Pražany a každoročně počet účastníků převyšuje 1000 lidí, z toho minimálně 600 dětí. Akce nabízí obyvatelům Prahy 1 i návštěvníkům Starého Města strávit příjemné aktivní odpoledne v ulicích historického jádra Prahy a seznámit se s příběhy z dob dávno minulých, ale i současných. Díky soutěžní povaze akce se zábavnou formou zapojují jednotlivci i rodinné týmy. O aktivní zábavu i zajímavá poučení tak nebývá nouze. země, nikoli do květináčů, vysvětlil Daniel Hodek, do jehož kompetence patří i zeleň a životní prostředí. Nové stromy, které se vyznačují košatou korunou, dorůstají v městském prostředí 15 metrů. Jejich životnost je kolem 40 let. V současné době jsou vytipovávány další lokality, které by byly pro výsadbu nové zeleně vhodné. Například v ulicích Melantrichova nebo Rytířská. Rozsah prací v jednotlivých ulicích: Karlova zvýšení úrovně vozovky a chodníku, výškové úpravy chodníků s obrubníky, výškové úpravy stávajících povrchových prvků inženýrských sítí (plynová a vodovodní šoupata, hydranty, kanalizační vpusti a šachty, poklopy atd.), zrušení třístupňových prahů, vybudování dvoustupňových prahů, osazení kamenných patníků, úprava dopravního značení. Husova předláždění s částečnými výškovými korekcemi, výškové úpravy chodníků a obrubníků, výškové úpravy stávajících povrchových prvků inženýrských sítí, zrušení třístupňového prahu do Jalovcové ulice a vybudování nového dvoustupňového prahu, úprava dopravního značení. Liliová zvýšení úrovně vozovky, výšková úprava chodníků s obrubníky, výškové úpravy stávajících povrchových prvků inženýrských sítí, zrušení třístupňového prahu se žlaby směrem ke Karlově ulici, vybudování nového třístupňového prahu ve směru do Anenské, úprava dopravního značení. Jilská zvýšení úrovně vozovky a chodníků, tvarová úprava chodníků a obrubníků, výškové úpravy stávajících povrchových prvků inženýrských sítí, vybudování čtyř třístupňových prahů, celková úprava náměstíčka na rohu Jilské a Zlaté (vybudování parkoviště a zeleného ostrůvku se stromy, lavičkami a pítkem), vybudování dvou nových vpustí, úprava dopravního značení atd. ZASADILI JSME SE O VYŠŠÍ FINANČNÍ PODPORU OBLÍBENÉ AKCE A co vlastně Praha plná strašidel je? Jedná se o orientační závod, i když ne v pravém slova smyslu. Jde o závod většinou tříčlenných družstev po staré Praze, v uličkách Starého Města a Malé Strany, kde závodníci hledají pražská strašidla. Druhou lednovou sobotu tak obyvatelé Prahy 1, ale i její návštěvníci opět spatří historické postavy strašidel v ulicích staré Prahy. Všichni Foto Junák Arcus Praha 2 zájemci se také budou moci dozvědět něco z legend, kterými jsou tyto postavy opředeny. A že jich na území Starého Města pražského není málo. Každý závodník obdrží po absolvování strašidelné cesty pamětní list. Večer proběhne slavnostní vyhlášení nejlepších hlídek v jednotlivých kategoriích, přičemž vyhlášení předchází přehlídka všech bubáků s následným vyhlášením nejlepšího strašidla roku MISS HUHULA O vítězi rozhodují všichni závodníci svým hlasováním. Radním za ČSSD se díky výše uvedeným argumentům podařilo přesvědčit další kolegy v Radě městské části Prahy 1, že tyto tradiční a u dětí a občanů Prahy 1 velice oblíbené akce si zaslouží vyšší finanční podporu. Místo navrhovaných Kč nakonec bude Praha plná strašidel 2013 podpořená částkou Kč. XXIX. ročník proběhne v sobotu od cca do hodin. Místem srazu, startu i cíle je hřiště u Tyršova domu na Malé Straně. Srdečně vás na tento poučný, sportovní nebo jen příjemně strávený rodinný den zveme. Více informací se už nyní dozvíte na webových stránkách Ing. Pavol Škrak člen Rady MČ Praha 1 za ČSSD 15

16 Přidejte se k nám Česká strana sociálně demokratická Přidejte se k nám. Chcete přispět k tomu, aby se nám v Praze 1 lépe žilo? Chcete, aby byl váš hlas více slyšet? Přidejte se k ČSSD v Praze 1! Kontaktujte nás na adrese: OVV Praha 1, Hybernská 7, Praha 1 em: tel.: , Vaše reklama na velkoplošných LED obrazovkách PRAHA / PRAGUE, , 14. ROČNÍK / 14th YEAR MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL Czech Touches of Music INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL Festival se koná pod záštitou Ing. Miloše Zemana. Gratulační koncert k jubileu Václava Hudečka pod záštitou první dámy Livie Klausové. Koncerty v Novoměstské radnici se konají pod záštitou starostky Městské části Praha 2 Mgr. Jany Černochové. Koncerty na Pražském hradě se konají v rámci cyklu Hudba Pražského hradu. Program festivalu Festival programme Vstupenky v síti TicketPro Ticket Sales Soutěže a novinky Competitions and news Pořadatel / Organiser Spolupořadatelé / Co-organisers Spolupořadatel festivalu Hudba vánoční Prahy / Coorganiser of the festival Music of Christmas Prague Spolupořadatelé koncertů na Pražském hradě / Co-organisers of the concerts at the Prague Castle Mediální partneři / Media partners Podporovatelé / Supporters Partneři / Partners člen evropské asociace hudebních festivalů EFA Občan Klade Otázky Občan klade otázky - Vydavatel: Klára Trachtová. Náklad ks. Redakce: K. Trachtová, J. Vaculín. Foto: K. Trachtová, J. Vaculín, archiv. Uzávěrka čísla: Kontakt redakce: Klára Trachtová, OVV Praha 1, Hybernská 7, Praha 1, registrace: MK ČR e 17847

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Datum: 18. 12. 2012 v 18:15 hodin Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Stránská Markéta Ševčíková Dana Kopeček Jaromír Marek Tomáš Zajíc Roman Nepřítomen:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 68.Rady MČ Praha Zličín Rada MČ Praha Zličín 0.I. projednala aktualizaci návrhu investičních

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Občané za spokojené bydlení (OSB) představili návrh zásad pro prodej a správu majetku městské části Praha 2.

Občané za spokojené bydlení (OSB) představili návrh zásad pro prodej a správu majetku městské části Praha 2. TISKOVÁ ZPRÁVA 1/2011 Občané za spokojené bydlení (OSB) představili návrh zásad pro prodej a správu majetku městské části Praha 2. Praha, 10. ledna 2011 (JŠ) Zatímco v jiných městských částech mají privatizaci

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Vážený pane Vašku, Objasnění problému

Vážený pane Vašku, Objasnění problému Radovan Vašek Odbor obecního majetku Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč Vážený pane Vašku, radovan.vasek@praha4.cz na základě naší listopadové schůzky, na níž jsme společně probírali otázku rozdělení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 11. 2014 v Horním Maršově

Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 11. 2014 v Horním Maršově Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 11. 2014 v Horním Maršově 1. Jednací řád Rady obce Horní Maršov Starosta předložil přítomným návrh jednacího řadu rady obce, který je přílohou zápisu.

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Metodika oprav volných bytů

Metodika oprav volných bytů Metodika oprav volných bytů Schválená Radou městské části Brno Starý Lískovec na 46. schůzi konané dne 13. 8. 2008 usnesením č. 19, ve znění změn schválených na 94. schůzi konané dne 11. 11. 2009, 103.

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl

Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl V Brně dne 14. dubna 2010 Sp. zn.: 5070/2009/VOP/MLU Vážený pane řediteli, dne 9. září 2009 jste se na mě obrátil podnětem jako ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 07 09 / 2014 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu

Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 07 09 / 2014 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m.č. Praha 10 Zastupitelstva m.č. Praha 10 dne Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 07 09 / 2014 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. č.j.: 977/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 905 ze dne 19.11.2014 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. Žižkov Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Náhrada škody na zdraví způsobená pádem na zledovatělém chodníku Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 2758/2011 Žalobkyně

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 11. schůze, konané dne 16. 5. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 8. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Proč se Praha 6 vzdala svých milionů?! PRONÁJEM POLIKLINIKY POD MARJÁNKOU SPOLEČNOSTI COMITIA MEDICAL

Proč se Praha 6 vzdala svých milionů?! PRONÁJEM POLIKLINIKY POD MARJÁNKOU SPOLEČNOSTI COMITIA MEDICAL Proč se Praha 6 vzdala svých milionů?! PRONÁJEM POLIKLINIKY POD MARJÁNKOU SPOLEČNOSTI COMITIA MEDICAL V Praze dne 4. listopadu 2014 PROHLÁŠENÍ Nadační fond proti korupci (dále jen NFPK ) tímto prohlašuje,

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Privatizace ano či ne:

Privatizace ano či ne: Úvod: Bytová koncepce MČ Brno-Černovice je dle našeho názoru jedním ze zásadních dokumentů, kterými se volení zastupitelé MČ zabývají. Problematika bytů je velice složitá a komplexní a vstupuje do ní mnoho

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Z á p i s. Omluveni: Ing. Winter, p. Fiala, MUDr. Otava, RNDr. Stejskal, MUDr. Tichý,

Z á p i s. Omluveni: Ing. Winter, p. Fiala, MUDr. Otava, RNDr. Stejskal, MUDr. Tichý, Z á p i s z 13. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 11. 5. 2010 od 14.00 hod., zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 5/2011 konaného dne 9.8.2011 od 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Kriegler,

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 1990/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Nakládání s památkovým fondem v nových ekonomických souvislostech

Nakládání s památkovým fondem v nových ekonomických souvislostech Nakládání s památkovým fondem v nových ekonomických souvislostech stručné seznámení s výsledky studie Analýza výdajů státu na podporu péče o památkový fond v ČR KPMG, Praha, 10. 06. 2015 SEMINÁŘ Starostové

Více