Turnus Termín Základní cena pobytu Cena pobytu (ubyt.-stan)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Turnus Termín Základní cena pobytu Cena pobytu (ubyt.-stan)"

Transkript

1 Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) - verze II,typ 3 Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, Praha 9 tel, fax, zázn: , mobil: bankovní spojení: / Vážení rodiče, milí kamarádi, jsme potěšeni, že jste se rozhodli spolupracovat s firmou, která se věnuje tuzemské dětské rekreaci již šestnáctým rokem. Na základě předběžného přihlášení na náš letní dětský tábor (LDT) Vám zasíláme potřebné informace a tiskopisy. V letošním roce jsme rozšířili nabídku o dva turnusy v našem druhém rekreačním středisku u Kamýku nad Vltavou (v Hrachově). Adresa táborů, charakteristika střediska, ubytování, stravování, kontakt rodičů s táborem Adresa tábora ve Svoru: Rekreační středisko STAR LINE, Svor č.p. 8, PSČ Rekreační středisko Star Line se nachází v chráněné krajinné oblasti Lužických hor. Je umístěno v hezkém a zdravém prostředí uprostřed lesů, na konci vesnice Svor (15 km severně od České Lípy). V areálu střediska je několik kluboven (aparatura na diskotéku, televize, dataprojektor), tři hřiště, kiosek, tělocvična (stolní tenis), horolezecká stěna, prolézačky, venkovní bazén, nově též minigolf a nafukovací skákací hrad. Adresa tábora v Hrachově: Rekreační středisko STAR LINE, Svatý Jan-Hrachov, Kamýk nad Vltavou, PSČ RS se nachází v nádherné krajině v povodí říčky Brziny u vesnice Hrachov, která je vzdálena 12 km od Sedlčan. Areál je vybaven obdobně jako RS Svor; děti se mohou těšit např. na lanový park, minigolf, travnaté fotbalové hřiště, velký bazén, trampolínu. Ubytování v obou RS: za příplatek 220 Kč nabízíme dětem ubytování na pokojích ve zděných budovách (vždy tři pokoje mají samostatnou koupelnu a WC). V případě deštivého nebo chladného počasí můžeme na pokojích přitopit. Ostatní děti (se zaplacenou základní cenou pobytu) budou ubytované ve čtyřlůžkových dřevěných chatičkách a na zbylých místech na pokojích. Děti, jež mají zájem o ubytování ve stanu s podsadou, ušetří 600 Kč ze základní ceny pobytu ( stany jsou pouze ve Svoru). Stravování probíhá 6x denně (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, druhá večeře). V den příjezdu se začíná večeří. Děti budou mít u jednoho hlavního jídla denně možnost výběru ze dvou různých pokrmů (jedno jídlo je zpravidla bezmasé). V průběhu pobytu budete mít možnost se denně telefonicky spojit s vedením tábora (mobil ), a to mezi a hod (předposlední den a v den střídání turnusů po celý den: od do 20.00).Vaše případné návštěvy v rekr.středisku po dobu tábora je třeba s námi předem dohodnout telefonicky. Jinak Vám schůzku s Vaším dítětem nemůžeme zaručit. Ceny pobytů - turnusy LDT r.2010 Turnus Termín Základní cena pobytu Cena pobytu (ubyt.-stan) První Svor Kč Kč Druhý Svor Kč Kč Čtvrtý Svor vyprodáno Kč Pátý Svor Kč Kč Druhý Hrachov Kč nenabízíme Třetí Hrachov Kč nenabízíme V ceně pobytu je zahrnuto: ubytování (dvě ceny: standardní ubyt. nebo ubyt. ve stanu s podsadou), strava, doprava zájezdovými autobusy z Prahy do RS a zpět, program (vč. většiny dop. zaměření), pedagogický dozor, zdravotní péče, DPH. Program, výlety, DVD V dopoledních hodinách se děti ve Svoru věnují zvolenému zaměření (výběr zájmových kroužků je uveden v Dotazníku). V odpoledních a večerních hodinách (v Hrachově i dopoledne) čeká děti pod vedením kvalifikovaných vedoucích bohatý program. Mohou se těšit například na celotáborovou etapovou hru s atraktivní tematikou (letos na téma Rytíři kulatého stolu), hry v přírodě, soutěže, sportovní klání, táborák, diskotéky s efekty. Pro zájemce připravujeme i noční bojovku. Táborový program bude zpestřen celodenním výletem (ve Svoru na 1. a 2. turnusu dvěma výlety). Vybírejte z následující nabídky: 1a. Svor: Babylon zábavní centrum v Liberci: 3 hodiny v akvaparku, lunapark s mnoha atrakcemi, IQpark (zábavně naučné centrum), nákupy. Cena výletu je 690 Kč, v ceně je zahrnuta: doprava zájezdovým autobusem a veškeré vstupné. 1b. Svor: Nový Bor exkurze sklárna, ranč Malevil projížďka na koních, bowling, minizoo, stříbrný důl v Jiřetíně pod Jedlovou, nákupy. Cena výletu je 520 Kč. V ceně je zahrnuta doprava zájezdovým autobusem a veškeré vstupné. 2a. Svor jen 1. a 2. běh: Děčín, Hřensko 3 hodiny v aquapark v Děčíně, projížďka na lodičkách Soutěskami v Hřensku, nákupy. Cena výletu je 530 Kč. V ceně je doprava zájezdovým autobusem, veškeré vstupné. 2.b Svor jen 1. a 2.běh: Ústí nad Labem ZOO, Krásné Březno - exkurze do pivovaru/ zámek, bowling, prohlídka města, nákupy. Cena výletu je 550 Kč, v ceně je záj..autobus a vstupné. Výlety 1a) a 1b) se budou konat ve stejný den, obdobně výlety 2a) a 2b) se uskuteční najednou v jiný výletový den. 3. Hrachov: Příbram hornické muzeum prohlídka dolu, jízda vláčkem, důlní vodní kolo, aquapark (tobogány, vířivky..). Cena výletu je 490 Kč. V ceně je zahrnuta doprava zájezdovým autobusem a veškeré vstupné. Od dětí, které nepojedou v den výletu na placený výlet, vybereme na začátku pobytu částku 50 Kč, ze které jim uhradíme cestu vlakem a vstupné na kulturní památku v rámci pěšího výletu, kterého se zúčastní v den konání výletů. Dále Vám i Vašim dětem nabízíme DVD s několika sty fotek z tábora (nebudou chybět: tematicky rozčleněné fotky z různých programů, fotky oddílů, vedoucích i fotografie na přání dětí) a s filmem o RS a z celotáborové hry + zajímavé nahrávky z pobytu. Chcete-li mít hezkou vzpomínku na tábor, připlaťte si 130 Kč (DVD předáme dítěti poslední den pobytu nebo Vám ho zašleme poštou do 30 dnů po skončení tábora na kontaktní adresu klienta).

2 Úrazové pojištění a pojištění odstupného, pojištění klientů proti úpadku provozovatele Provozovatel tábora je v souladu se zákonem pojištěn proti úpadku u Etics ITP, s.r.o. Nabízíme Vám sjednání pojištění nákladů, které byste museli uhradit v případě Vašeho odstoupení od Smlouvy (=odhlášení dítěte z pobytu). Pojištění se vztahuje na zrušení pobytu (ze zdravotních nebo jiných pojišťovnou uznaných důvodů), ke kterému dojde z Vaší strany kdykoli před zahájením pobytu. Při pojistné události Vám bude vyplaceno 80% odstupného. Připlatíte-li si tedy 250 Kč k ceně pobytu, jsou pojištěny Vaše ev. náklady související se zrušením pobytu (odstupné) a zároveň máte své dítě úrazově pojištěné (např. na trvalé následky). Další informace o odstupném najdete ve Všeobecných podmínkách. Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb Kromě těchto Závazných pokynů Vám zasíláme k vyplnění Cestovní smlouvu (Smlouvu) a Dotazník, Lékařské potvrzení a formulář na vylepení kopie kartičky pojištěnce a Písemné prohlášení rodičů s tiskopisem Doplňující informace. Písemné prohlášení rodičů (bezinfekčnost) a Doplňující informace odevzdáte při zahájení tábora u autobusu (nezasílejte je poštou). Čitelnou kopii lékařského potvrzení a kopii kartičky pojištěnce nám doručte písemně formou doporučeného dopisu nejpozději 8 dnů před zahájením pobytu. Lékařské potvrzení musí být opatřeno podpisem a razítkem praktického lékaře, který Vaše dítě registruje a nesmí být starší než jeden rok. Bez platného Lékařského potvrzení dítě na tábor nemůžeme přijmout. Originál lék. potvrzení vezměte, prosíme, k odjezdu (pro ev. kontrolu). Cestovní smlouvu spolu s Dotazníkem je třeba pečlivě a čitelně vyplnit. Ve Smlouvě, prosíme, údaje neškrtejte, ani nepřepisujte. Nezapomeňte provést správný výpočet částky k úhradě a uveďte požadované osobní údaje o klientovi. Klientem rozumíme zákonného zástupce dítěte, s ním Smlouvu uzavíráme. Pokud by za klienta jednala jiná osoba (např. by vyzvedávala dítě na konci tábora), musí být její jméno uvedeno v tiskopise Doplňující údaje. Ke Smlouvě, prosíme, nic nepřišívejte. Tím, že jsme Vám tyto tiskopisy zaslali, máte jistotu, že s účastí Vašeho dítěte na táboře počítáme (předpokladem je dodržení lhůty k zaslání Smlouvy a lhůty k úhradě z Vaší strany). Vyplněnou Smlouvu spolu s Dotazníkem je třeba doručit formou doporučeného dopisu provozovateli, a to do osmi dnů od data, které je uvedeno v záhlaví Smlouvy (tímto datem je den, kdy jsme Vám Smlouvu a ostatní dokumenty odeslali). Cestovní smlouvu a Dotazník můžete ale vyplnit a odevzdat též u nás v kanceláři, a to kdykoli v úředních hodinách (mimo úřední hodiny jen po předchozí telefonické domluvě). Při této příležitosti můžete tábor i zaplatit, ev. se dozvědět bližší podrobnosti o táboře. Potvrzenou kopii řádně vyplněné Smlouvy Vám zašleme na adresu klienta nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nám bude uhrazen pobyt nebo záloha na pobyt (výj. i dříve). Hradí-li pobyt zaměstnavatel, zašleme Vám kopii Smlouvy zpět do 15 dnů ode dne, kdy jsme Vám (podniku) odeslali fakturu k zaplacení tábora. Vyplněné Smlouvy nezasílejte faxem či em (nešlo by o právně závaznou smlouvu). Novému zájemci o náš tábor rádi zašleme jeho vlastní Smlouvu, informace i potřebné tiskopisy (stačí, aby byl předběžně přihlášen); proto nikomu nekopírujte Smlouvu, ani další tiskopisy, které jsou určeny jen Vám. Přihlašujete-li na tábor sourozence nebo účastní-li se Vaše dítě dvou turnusů, vyplňte, prosím, Smlouvu na každého účastníka (turnus) zvlášť. K úhradě pobytu využívejte přiloženou poštovní poukázku. Na ní ve zprávě pro adresáta musí být uvedeno rodné číslo přihlašovaného dítěte. Jako odesílatele uvádějte příjmení a křestní jméno dítěte (nikoli tedy jméno plátce). Složenku vyplňte výrazně a čitelně; nezaškrtávejte, že výplata peněz je určena jen majiteli firmy do vlastních rukou. Budete-li hradit pobyt bankovním převodem, uvádějte rodné číslo dítěte jako variabilní symbol platby + jméno dítěte do zprávy pro příjemce. Existují dvě varianty, jak můžete tábor uhradit. Jednu z nich je třeba si vybrat a zaškrtnout ji v Dotazníku. První varianta předpokládá, že můžete zaplatit tábor najednou, a to poměrně brzy. Zaškrtnete-li si tedy v Dotazníku variantu jedna, je třeba zaplatit pobyt i Vámi objednané služby do osmi dnů od data, které je uvedeno v záhlaví Smlouvy ve formě datumky; neboli od data, kdy jsme Vám tuto Smlouvu zaslali. Pokud ale na základě dohody s podnikem (úřadem) bude celou částku za pobyt a placené služby hradit Váš zaměstnavatel, zvolte variantu úhrady číslo dvě. Stačí pak v Dotazníku čitelně vyplnit všechny požadované údaje. Fakturu Vám (podniku) obratem vystavíme a zašleme ji do 10 dnů na Vámi uvedenou adresu. Termín splatnosti faktury je 10 dnů ode dne odeslání faktury. Ať už zvolíte první nebo druhou variantu úhrady tábora, musí být pobyt i služby uhrazeny nejpozději tři dny před zahájením pobytu. Pokud bychom peníze v této lhůtě od Vás (od podniku) nepřijali, bude dítě přijato na tábor jen za předpokladu, že pobyt uhradíte podruhé při zahájení tábora. Jakmile nám dojde Vaše první platba, vrátíme Vám duplicitní platbu zpět (do ). Návod na vyplnění Cestovní smlouvy a Dotazníku Celkovou částku k úhradě si vypočítáváte ve Smlouvě samostatně. Do prvního nebo druhého pole v tabulce (dle druhu objednávaného ubytování a zvoleného rekr.střediska) vepište částku za pobyt Vámi vybraného turnusu. Pokud chcete mít jistotu, že Vaše dítě bude ubytováno na pokoji ve zděné budově, vepište do rámečku na řádek s číslem tři částku 220 Kč. Obdobným způsobem v bodech 4 až 12 vybírejte další placené služby. Pokud si vyberete v první či druhé volbě některou z placených výuk, je třeba uvést cenu výuky ve Smlouvě a tuto částku dítěti zaplatit. Nezapomeňte vyplnit celkovou částku za pobyt a placené služby. Žádáme Vás, abyste při vyplňování zájmového kroužku v Dotazníku uvedli kromě Vámi preferované volby (tu označte číslem jedna) i náhradní variantu (tu označte č. dvě). Náhradní výukový kroužek je třeba uvést pro případ, že se Vámi favorizované zaměření pro nedostatečný zájem neotevře, nebo naopak bude kapacita Vámi preferovaného kroužku již naplněná. Ev. přáním ohledně společného zařazení kamarádů (sourozenců) do stejného kroužku provozovatel nemusí vyhovět. Zaměření jsou určena dětem všech věkových kategorií. Rozšířená nabídka kroužků je pro děti 1. a 2. turnusu ve Svoru, děti ostatních turnusů mohou vybírat ze čtyř základních dopoledních zaměření. V RS Hrachov dopolední kroužky nenabízíme. Děti zde mají i dopoledne klasický táborový program se svým oddlílovým vedoucím. Změny v Dotazníku (např. nové přání ohledně společného ubytování) po jeho doručení (odevzdání) provozovateli je možné provést jen ve lhůtě delší než 14 dnů před zahájením pobytu (formou doporuč. dopisu nebo osobně). Novým přáním ohledně společného zařazení dětí, která budou sdělena provozovateli až u odjezdu na tábor nebo dětmi až v RS, nelze vyhovět.

3 Odjezdy a příjezdy Místo odjezdů i příjezdů je pro pobyty do/ze Svoru: stanice metra trasy B - Černý Most, stanoviště nepravidelných (rekreačních) odjezdů (uvedeno na směrové tabuli u východu z metra), souběžné s ulicí Chlumeckou ve směru na Poděbrady. Parkování je možné na parkovišti nad plochou odjezdů našich autobusů (příjezd ze sídliště Černý Most ulicí Bryksovou). Nedoporučujeme vjíždět do areálu TSK ani stát déle než 5 minut na parkovišti v Chlumecké ulici (kontroly městské policie). Místo odjezdů i příjezdů je pro pobyty do/ze Hrachova: stanice metra trasy B Radlická, ulice Radlická, park pod Plaveckým stadionem SSK Motorlet. Odjezdy z Prahy do Svoru: Příjezdy ze Svoru do Prahy: 1. turnus turnus turnus turnus Odjezdy z Prahy do Hrachova: Příjezdy z Hrachova do Prahy: 2. turnus turnus Režim u odjezdu na tábor, individuální doprava K odbavení se dostavte nejpozději 45 minut před odjezdovým časem. Nejprve si vyvěšeném abecedním seznamu zjistěte číslo autobusu, kterým Vaše dítě pojede. U příslušného autobusu poté odevzdejte vedoucímu Písemné prohlášení rodičů - bezinfekčnost (vyplňuje ho zákonný zástupce dítěte, nesmí být starší než jeden den), Doplňující údaje a kapesné, pokud si přejete, aby peníze byly během tábora bezpečně uloženy a spravovány oddílovým vedoucím Vašeho dítěte (kapesné předávejte v nezalepené obálce označené jménem dítěte a částkou). Doporučujeme cca 400 Kč, nejméně však 200 Kč (výlety, občerstvení, pohledy). Zdravotníkovi odevzdejte jménem označené léky, které dítě užívá. Sdělte mu také ev. aktuální zdravotní problémy dítěte (ty však zároveň písemně uveďte v Bezinfekčnosti). S sebou si k odjezdu nezapomeňte vzít také doklad o zaplacení pobytu, originál lékařského potvrzení, kopii námi potvrzené Cestovní smlouvy. Jakékoli další záležitosti řešte výhradně na centrále se zástupcem provozovatele. Informace sdělené komukoli jinému provozovatele tábora nezavazují. Pokud byste dítě chtěli dopravit na tábor sami, uveďte tuto skutečnost na rubové straně Lékařského potvrzení. V takovém případě přivezte dítě do rekr.střediska mezi a hod. (nejvhodnější čas). V den ukončení tábora Vám dítě v RS. můžeme předat mezi a hod. nelze dříve (budete-li si dítě vyzvedávat v RS, uveďte to v tiskopisu Doplňující údaje). Při individuální dopravě dítěte na tábor (z tábora) se klientovi žádné peníze nevracejí. Seznam povinných a doporučených věcí, důležitá sdělení Každé dítě musí mít povinně: boty na běhání (na sport), nepromokavou obuv (holinky, outdoorová obuv, goratex), pantofle nebo sandály (na přezutí do klubovny či na pokoj), nepromokavou bundu s kapucí (nebo pláštěnku), pokrývku hlavy (ochrana před sluncem), 2x oblečení vhodné na sport a hry v lese, a to na teplé i chladné počasí (kraťasy, trička, tepláky, svetr), oděv na spaní, láhev na pití (od 0.5 l do 1 litru), plavky, funkční svítilnu s novými bateriemi, neplavci kruh nebo křidélka do vody. Nebude-li dítě něčím z výše uvedeného vybaveno, může se stát, že se proto nezúčastní některého z táborových programů. Doporučené věci: kalhoty, triko s dlouhým rukávem nebo mikina, několik triček s krátkým rukávem, 11x spodní prádlo a ponožky, dostatek kapesníků, 2x teplé ponožky, ručník, toaletní potřeby (zejména mýdlo, kartáček na zuby, pasta na zuby), sluneční brýle, psací potřeby, plátěný pytel na špinavé prádlo, příruční zavazadlo vhodné na výlety, věci na dopolední zaměření. Dále je možné si s sebou vzít hračku, knížku, hudební nástroj nebo společenskou hru. Děti, které si ve Svoru objednaly ubytování ve stanu, musí mít s sebou vlastní spacák. Ostatní děti si spacák mohou vzít také (ale nemusí). Věci dětem sbalte do kufru (lze umístit do úložného prostoru postele nebo pod postel). Mladší děti je třeba důkladně seznámit s obsahem zavazadla; seznam věcí je dobré jim vylepit na vnitřní stranu víka kufru. Provozovatel neručí za cennosti, které si dítě s sebou na tábor přiveze. Mobilní telefony nedoporučujeme z důvodu možných krádeží, nejsou vhodné ani z psychologického hlediska. Žádáme Vás, abyste respektovali naše úřední hodiny, ve kterých nás můžete navštívit nebo nám telefonovat. Úřední hodiny: do každé úterý od do hod. Provozovna - kancelář: CK Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, Praha 9, (též adresa pro doručování), tel./ fax ; i bankovní spoj. je uvedeno v záhlaví Závazných pokynů. Dostanete se k nám metrem (stanice Hloubětín, trasa B) nebo tramvají č.3, 19 (zastávka Kbelská), poté pěšky cca 300 m ulicí Hloubětínskou kolem bazénu a kostela (sídlíme naproti hřišti). Od 1.7. do jsme Vám k dispozici jen na mobilním telefonu (denně mezi a hod.) a po dohodě též v RS Star Line. Od nás můžete opět navštívit v úředních hodinách na naší pražské adrese. Těšíme se s Vámi i Vašimi dětmi na shledanou Těšíme se s Vámi i Vašimi dětmi na shledanou Mgr. Robert Černý

4 Všeobecné podmínky účasti dítěte na letním dětském táboře organizovaném provozovatelem tábora verze II, typ 3 Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý Star Line (dále jen provozovatel) stanoví pro zabezpečení služeb na letním dětském táboře (dále jen LDT) Závazné pokyny a Všeobecné podmínky účasti dítěte na LDT organizovaném provozovatelem tábora (dále jen Podmínky). Závazné pokyny i Podmínky jsou nedílnou součástí Cestovní smlouvy (Smlouvy). 1. Uzavření Cestovní smlouvy Klient může při vyplňování Smlouvy změnit obsah i rozsah objednávaných služeb v porovnání s tím, co uvedl při předběžném přihlášení dítěte. Klient je povinen doručit provozovateli originál řádně vyplněné Smlouvy, a to osobně nebo doporučeným dopisem. Jeli Smlouva uzavírána na dálku (poštou), vzniká smluvní vztah dnem doručení potvrzené kopie Smlouvy na adresu klienta, při osobním jednání vzniká smluvní vztah převzetím potvrzené kopie Smlouvy klientem. Klientovy zápisy v Dotazníku, které nejsou v souladu se Závaznými pokyny, provozovatele nezavazují, i když Smlouvu uzavře (tím, že ji klientovi bez připomínek potvrdí a doručí). 2. Změna či odstoupení od Smlouvy ze strany klienta Jakýkoliv klientův návrh na změnu uzavřené Smlouvy se stává změnou Smlouvy jen v případě, že tento návrh provozovatel akceptuje (tj. svůj souhlas se změnou Smlouvy klientovi písemně potvrdí). Klient může formou doporučeného dopisu adresovaného provozovateli zažádat o přehlášení svého dítěte na pozdější turnus nebo sdělit provozovateli, že se místo jeho dítěte zúčastní LDT jiná osoba ve věku 6-16 let. Doručí-li klient žádost (oznámení) dle předchozí věty provozovateli ve lhůtě delší než 24 hodin před zahájením pobytu, bude mu vyhověno, pokud uhradí náklady s tím spojené (stanovené dohodou obou stran v paušální výši 1000 Kč) a pokud bude na pozdějším turnusu volné místo. Dosud uhrazená částka za LDT se převede na novou Smlouvu, která musí být v těchto případech uzavřena. Odstupné v takovém případě klient platit nemusí. Pokud nebyla dítěti (účastníkovi pobytu) poskytnuta placená služba z důvodu na straně tohoto účastníka (jen zdravotní důvody), má klient právo na vrácení poloviny uhrazené částky za tuto zaplacenou službu. Při předčasném ukončení tábora ze zdravotních důvodů má klient právo na vrácení stravného ve výši 160 Kč za každý úplný den, který účastník LDT na táboře nestrávil. Přeplatek (např. dvojí zaplacení tábora) je splatný až po uplynutí tábora. V případech uvedených v tomto odstavci je třeba zaslat provozovateli písemnou žádost o vrácení peněz, a to do 15 dnů ode dne skončení tábora formou doporučeného dopisu. Jinak právo na vrácení peněz klientovi zanikne. Žádosti budou vyřízeny do Poukázečné je nákladem klienta, proto doporučujeme uvádět raději bankovní spojení. Klient je oprávněn před zahájením pobytu od Smlouvy odstoupit (o odstoupení nutno provozovatele informovat nejpozději u odjezdu na tábor). Odstoupení nastává oznámením o odstoupení za předpokladu, že je provozovateli do 7 dnů od tohoto oznámení doručen doporučený dopis o odstoupení. (V opačném případě se má za to, že klient od Smlouvy neodstoupil; zaplacená částka za tábor propadá). Žádá-li klient v dopise o odstoupení o vrácení zaplacené částky, musí zaslat spolu s ním lékařskou zprávu, jde-li o zdrav. důvod. Odstoupením vzniká klientovi povinnost uhradit provozovateli do 5 dnů od odstoupení odstupné. Výše odstupného činí: při odstoupení od Smlouvy ve lhůtě delší než 10 dnů před zahájením pobytu 50% z ceny objednaného pobytu a ve Smlouvě vybraných placených služeb (dále jen Ceny) a při odstoupení od Smlouvy ve lhůtě 10-2 dny před začátkem pobytu 80% z Ceny. Při pozdějším odstoupení od Smlouvy činí odstupné 100% z Ceny (možnost pojištění odstupného viz Závazné pokyny). Zaplacenou částku za tábor vrátí provozovatel klientovi během měsíce září (podmínkou je předchozí úhrada odstupného ze strany klienta). Poukazečné je nákladem klienta. 3. Změna Smlouvy, zrušení Smlouvy či odstoupení od Smlouvy ze strany provozovatele Nedodrží-li klient platební podmínky uvedené v bodě 4 odst. 1 Podmínek, nemusí provozovatel respektovat druh ubytování, který klient ve Smlouvě dítěti objednal a zaplatil (ani přání na společné zařazení, např. na ubytování). Pokud z tohoto důvodu bude dítě ubytováno v horší ubytovací kategorii, nevzniká klientovi právo na vrácení peněz (právo na reklamaci). Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout dítěti (i bez vědomí rodičů a bez fin.vyrovnání) jiný výlet obdobné ceny než ten, který má dítě objednáno ve Smlouvě. Provozovatel si vyhrazuje právo bez fin. vyrovnání neuskutečnit (zaměnit) jednu z aktivit z programu placeného výletu, a to ve vazbě na počasí a provozní problémy (netýká se akvaparku). Pokud provozovatel z důvodů na jeho straně dítěti nějakou placenou službu vůbec neposkytne, vrátí klientovi zaplacenou částku za tuto službu do , a to i bez žádosti klienta. Provozovatel může s okamžitou účinností vypovědět Smlouvu, a tím zrušit účast dítěte na táboře, pokud během pobytu účastník LDT vážně nebo opakovaně poruší Táborový řád. Bude-li dítě z tohoto důvodu vyloučeno z tábora, nevzniká klientovi nárok na vrácení peněz. Vznikne-li v důsledku takového chování dítěte provozovateli škoda (např. škoda na majetku vzniklá zaviněním dítěte), zavazuje se ji klient v plné výši neprodleně uhradit. Klient prohlašuje, že se on i účastník tábora seznámili s Táborovým řádem (k dispozici na: nebo v naší kanceláři) a že se zavazují jeho ustanovení respektovat. Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud klient nedodržel platební podmínky uvedené v bodě 4 odst. 1 Podmínek nebo pokud do zahájení pobytu neodevzdal řádné Lékařské potvrzení dítěte nebo pokud je dítě při zahájení pobytu infekční. Odstoupením od Smlouvy z těchto důvodů vzniká provozovateli nárok na odstupné ve výši 100% Ceny dle bodu 2 čtvrtý odstavec Podmínek. 4. Platební podmínky Úhradu celkové částky za pobyt a placené služby uvedené ve Smlouvě (dále jen Celkové částky) je třeba provést včas, tj. v termínu splatnosti. Platí-li klient se souhlasem provozovatele Celkovou částku dvěma splátkami, je termín splatnosti Celkové částky uveden v kopii Smlouvy potvrzené provozovatelem. Platí-li Celkovou částku třetí osoba na základě provozovatelem vystavené faktury, je termín splatnosti Celkové částky uveden v kopii Smlouvy i na faktuře. V ostatních případech (např. hradí-li klient Celkovou částku jednou splátkou) platí termín splatnosti uvedený v Závazných pokynech. Klient zodpovídá za včasnou úhradu i v případě, že plátcem LDT je třetí osoba (zaměstnavatel). Dnem úhrady se u bezhotovostních plateb rozumí den, kdy částka byla připsána na bank. účet provozovatele (u platby pošt.poukázkou typu C se dnem úhrady rozumí den doručení poukázky poštovním doručovatelem provozovateli). Pro všechny způsoby úhrady platí, že uhrazená částka (součet uhrazených částek) nesmí být celkově nižší než Celková částka. Řádnou úhradou Celkové částky není, pokud klient, resp. zaměstnavatel při úhradě neuvedl správný variabilní symbol (rodné číslo dítěte). Při částečné úhradě se za uhrazený považuje nejprve pobyt, poté placené služby, a to v pořadí, jak jsou uvedeny ve Smlouvě (odshora dolů). Pokud nebude Celková částka uhrazena před zahájením pobytu, bude dítě na tábor přijato až po provedení řádné úhrady. 5. Důležitá upozornění Klient má právo uplatnit své nároky plynoucí z ev. porušení právní povinnosti provozovatelem, a to ihned, jakmile se o důvodech reklamace dozvěděl. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud účastník nebude věnovat patřičnou pozornost ochraně svých věcí (zamykání ubikací, zavírání oken, úschova cenných věcí u vedoucího). Klient se zavazuje do 24 hodin od nahlášení dítě na své náklady z tábora odvézt, pokud je nemocné nebo bylo z tábora vyloučeno. Klient souhlasí s tím, že osobní údaje uvedené ve Smlouvě budou použity jen pro potřeby provozovatele, a v budoucnu výhradně za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu klientovi. Klient (účastník) souhlasí s fotografováním (nahráváním) dítěte (sebe), které bude prováděno za účelem dokumentace tábora a prodeje DVD klientům, již si tuto placenou službu objednali.

5 Vyplněnou cestovní smlouvu je třeba provozovateli doručit do šestnácti dnů od tohoto data : C E S T O V N Í S M L O U V A Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, IČO Provozovna (kancelář): Hloubětínská 374/10, Praha 9, PSČ a klient : Pan/í....č.OP Rodné číslo Příbuzenský poměr k účastníku LDT.... Kontaktní adresa uzavírají v souladu se zákony č. 159/99 Sb. a č. 40/64 Sb. v platném znění tuto Cestovní smlouvu: Účastník: Příjmení a jméno dítěte:...., rodné číslo (číslo cest. sml.): se zúčastní. (doplňte číslici) turnusu (běhu) dětského tábora v RS Star Line v... (doplňte středisko) v termínu od do (Svor: 1.běh: , 2.běh: , 4.běh : , 5.běh : ; Hrachov: 2.běh: , 3.běh: ) Podmínky účasti dítěte na táboře i veškeré další potřebné informace o pobytu jsou uvedeny v Závazných pokynech (tři strany textu - verze II, typ 3) a ve Všeobecných podmínkách účasti dítěte na letním dětském táboře organizovaném provozovatelem tábora (jedna strana textu verze II, typ 3), které jsou nedílnou součástí této Cestovní smlouvy. Klient prohlašuje, že se s oběma dokumenty seznámil a že s nimi přiměřeně seznámil i účastníka pobytu. Klient se rovněž zavazuje tyto dokumenty respektovat. Vepsáním ceny pobytu či placené služby do příslušného pole v tabulce (tj. do prázdného rámečku vpravo) se klient zavazuje odpovídající částku uhradit. Vyplňujte Smlouvu čitelně; ve Smlouvě neškrtejte, ani nepište nic navíc. Cena pobytu: a. Základní cena pobytu (ubytování chatičky, zbylá místa na pokojích) - Svor: 1. běh Kč, 2. běh Kč, 4. běh Kč, 5. běh Kč 1b. Cena pobytu (ubytování ve stanu s podsadou) - Svor: 1. běh Kč, 2. běh Kč, 4. běh Kč, 5. běh Kč 2. Cena pobytu (ubytování sruby, ev. pokoje) Hrachov: 2. běh Kč, 3. běh Kč Placené služby: Příplatek za ubytování na pokoji ve zděné budově 220 Kč 4. Výlet Svor: Babylon v Liberci (Babylon - aquapark, lunapark, IQ park, nákupy) 690 Kč 5. Výlet Svor: Nový Bor, Malevil, Jiřetín (sklárna, koně, bowling, stříbrný důl, nákupy) 520 Kč 6. Výlet Svor jen 1. a 2.běh: Děčín, Hřensko (aquapark, bowling/lodičky- Soutěsky, nákupy) 530 Kč 7. Výlet Svor jen 1. a 2.běh: Ústí n.l. (Zoo, V.Březno - pivovar/ zámek, nákupy) 550 Kč 8. Výlet Hrachov: Příbram (hornické muzeum důl, vláček, aquapark) 490 Kč 9. Svor jen 1. a 2. běh: Tenisové výukové zaměření Kč 10. Moderní tanec (např. disco dance, hip hop, RnB - profesionální instruktorka) 240 Kč 11. Zprostředkování pojištění odstupného + úrazové pojištění Kč 12. DVD s fotkami a videonahrávkami z tábora Kč Celková částka za pobyt a placené služby (součet částek v řádcích 1 až 12): Datum odeslání Smlouvy provozovateli (vyplní klient) Vyplní provozovatel:..... Podpis klienta Sdělení klientovi: Datum odeslání kopie Smlouvy zpět klientovi Podpis a razítko provozovatele...

6 D O T A Z N Í K Příjmení a jméno dítěte... Rodné číslo dítěte... dítěte... Telefon dítěte Bydliště dítěte... Turnus... Jméno matky... Telefon a ... Jméno otce... Telefon a ... Kolonku bydliště dítěte nemusíte vyplňovat, pokud jde o shodnou adresu s kontaktní adresou klienta uvedenou ve Smlouvě. Výběr dvou dopoledních zaměření; jednomu z nich se bude Vaše dítě po celou dobu tábora ve Svoru věnovat Vámi preferovanou volbu zakroužkujte a označte jedničkou, náhradní volbu zakroužkujte a označte dvojkou. 1. Výtvarné zaměření (kreslení, batikování, barvy na sklo či na tělo, práce se samoschnoucí hmotou, používání přírodních materiálů; s sebou potřeby na kreslení a malování, tričko nebo šátek na batikování) 2. Sport (mladší děti: vybíjená, přehazovaná, ringo, atletika, ev. plavání a vodní pólo, ping-pong; starší děti: tři aktivity v třídenních blocích - softbal, fotbal, flagbal + horol.stěna) 3. Zálesáctví (orientace v přírodě, práce s buzolou a mapou, uzlování, šifry a morseovka, poznávání zvířat a rostlin, výroba z přírodních materiálů, vaření v přírodě, ekologie) 4. Moderní tanec příplatek 240 Kč (profesionální lektor výuka moderních stylů: disco dance, RnB, hip hop) Výše uvedená zaměření se týkají všech turnusů ve Svoru, na 1. a 2. běhu nabízíme navíc tyto zájmové kroužky: 5. Aerobic (s sebou sportovní obuv a oblečení) 6. Kurz moderní dívky (typologie, modeling, zdravý životní styl, líčení, účesy, kosmetika, společenské chování, psychotesty; s sebou líčidla, event. další kosmetické přípravky; vhodné pro dívky od 10 do 14 let) 7. Tenis příplatek 540 Kč (výuka tenisu na kurtech ve Svoru, přeprava z kurtů zajištěna; s sebou tenis. raketu) 8. Nácvik a realizace muzikálu zpěv, tanec, herectví - děti nastudují muzikál, vyzkoušejí si filmařské profese kameru, režii, produkci. Přání na společné zařazení dítěte na ubytování (jméno kamaráda):... Způsob úhrady pobytu a placených služeb Klient je povinen zakroužkovat číslo jedné ze dvou níže uvedených variant a postupovat při úhradě v souladu s touto zvolenou variantou. Pokud klient uhradil pobyt i služby najednou nebo tak učiní v termínu splatnosti uvedeném v Závazných pokynech, vyplní variantu jedna (datum a formu úhrady). Pokud klient vyjednal se svým zaměstnavatelem, že za něj pobyt uhradí, zvolí variantu dvě. Splatnost faktury bude 10 dnů ode dne odeslání faktury na Vámi zvolenou adresu. Varianta 1: Celkovou částku za pobyt a placené služby jsem uhradil (uhradím) dne... Platbu dle var.1 jsem provedl(a) a) přiloženou pošt.poukázkou b) z bankovního účtu číslo... c) hotově... d) vkladem na bankovní účet. Varianta 2: Celkovou částku za pobyt a placené služby bude za mě hradit můj zaměstnavatel na základě faktury. V takovém případě vyplňte, prosíme, čitelně a úplně údaje na tohoto plátce pobytu: Jméno plátce... Sídlo plátce IČO.... DIČ... Telefon na fakt.oddělení plátce... Na faktuře uveďte dále tyto údaje Fakturu zašlete na adresu klienta / na sídlo plátce / jinam, a to V... dne Podpis účastníka tábora Podpis klienta

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) verze II, typ 1 Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, 198

Více

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/ Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov tel.: 353 613 248 e-mail: mddm@mddmostrov.cz www.mddmostrov.cz PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/ I. turnus 30.6. 13.7.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 2, Vinohrady, Kunětická 2534/2,

Více

SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou

SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou Dům dětí a mládeže Tišnov, Riegrova 312, www.ddm-tisnov.cz SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou 8.7.-19.7.2013 Hálův mlýn Tělo nechť každodenní své hýbání má 1 Informace k táboru Nový sportovní tábor určený pro

Více

INFORMACE LT 2015. 1ks flanelová košile nebo teplejší tričko s dl. rukávem. 2ks trička s dl. rukávem

INFORMACE LT 2015. 1ks flanelová košile nebo teplejší tričko s dl. rukávem. 2ks trička s dl. rukávem INFORMACE LT 2015 Informace k letnímu táboru v termínu 1.8.2015 15.8.2015 Ubytování: Stany s podsadou Doprava: Sraz na vlakovém nádraží Most : 1.8.2015 v 8.00 hodin Návrat na vlakové nádraží Most : 15.8.2015

Více

Přinést při odjezdu! Bez tohoto potvrzení nemůže dítě odjet na tábor!!!!! Upozornění zákonných zástupců účastníka

Přinést při odjezdu! Bez tohoto potvrzení nemůže dítě odjet na tábor!!!!! Upozornění zákonných zástupců účastníka DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. května 968 tel: 325 514 671, e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz příspěvková organizace pořádá pro děti od 7 do 15 let LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR Termín: 19.7.2015

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue Style k.s. a. Pojistné podmínky ERV pojišťovna, a. s.

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue Style k.s. a. Pojistné podmínky ERV pojišťovna, a. s. Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue Style k.s. a Pojistné podmínky ERV pojišťovna, a. s. LÉTO 2013 Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012 Podmínky pro cestující Cestovní Ceník kanceláře DestinaceFISCHER Exotika 2011/2012 str. 1 Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012 1. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 Místo: Rekreační středisko Varvažov http://www.tabory.cz/varvazov.html Společná doprava z Prahy Odjezd 17.8. v 11:30 Černý Most / místo bude upřesněno / Prosíme, přijďte

Více

Přihláška na dětský letní tábor POD SOVÍM VRCHEM 2015

Přihláška na dětský letní tábor POD SOVÍM VRCHEM 2015 Adresa pro přihlášky: Šmídová Markéta Horní 280 Rokytnice nad Jizerou, 512 44 tabor.marenice@seznam.cz tel. +420 776 838 506 Soví vrch,o.s. Horní 668 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 Přihláška na dětský

Více

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců.

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců. Všeobecné smluvní podmínky CK Best Reisen CZ, s. r. o. na rok 2015 ve smyslu zákona č.: 89/2012/1999 Sb., občanský zákoník a o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře

Více

Letní tábory 2014. děti jezdí na hodných, zkušených a klidných koních plemene kůň Kinský nebo český teplokrevník

Letní tábory 2014. děti jezdí na hodných, zkušených a klidných koních plemene kůň Kinský nebo český teplokrevník Letní tábory 2014 Termíny: 1. 29. 06. 04. 07. 2014 - pokročilí 2. 13. 07. 18. 07. 2014 - putování s koněm 3. 27. 07. 01. 08. 2014 s angličtinou 4. 10. 08. 15. 08. 2014 - putování s koněm 5. 24. 08. 29.

Více

Reklamační řád. Reklamační řád str. 24. Článek 8. Článek 1. Článek 5. Článek 2. Článek 9. Článek 4. Článek 6. Článek 3. Článek 7

Reklamační řád. Reklamační řád str. 24. Článek 8. Článek 1. Článek 5. Článek 2. Článek 9. Článek 4. Článek 6. Článek 3. Článek 7 Reklamační řád str. 24 Reklamační řád K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování práv občanů nebo právnických osob (dále jen zákazník ) z odpovědnosti za vady služeb poskytnutých nebo

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Letní dovolená u moře 2014 1. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., (dále jen Podmínky pro cestující a CKF ) tvoří nedílnou součást

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. 1. Přeprava: Autobusy, auty různého typu, letecky, vlaky, loděmi (včetně člunů), na slonech, velbloudech, pštrosech, koních a jiných zvířatech používaných

Více

Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště...

Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště... Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště... Část A) Posuzované dítě k zájmovému vzdělávání (zotavovací akce) *) a) není zdravotně

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013. Erebor. w ww.tulak.org

LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013. Erebor. w ww.tulak.org LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013 Erebor w ww.tulak.org moji mili pratele! ˇ zvu vas na schuzku, kde se k nam pripoji ˇ posledni ˇclen vypravy a spolecne ˇˇvyrazime k hore ˇ Erebor. prijdte ˇ tedy do dna

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK Termín: 26. 7. 9. 8. 2014 Ubytování: ve srubech a chatkách Strava: 5x denně Doprava: autobusem, odjezd z Prahy Kapacita: cca 70 dětí Cena poukazu: 4.200, Kč Organizátor: Klub

Více

Informace o táboře a seznam potřeb

Informace o táboře a seznam potřeb Informace o táboře a seznam potřeb Adresa tábora Ekologická farma Kozodoj Rolavská 538/56 Karlovy Vary 360 17 Na následujícím odkaze nás najdete na mapě. Kontakt hlavní vedoucí: Pavlína Štyndlová táborový

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Vítejte. v Kooperativě 1. CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT 2. JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI

Vítejte. v Kooperativě 1. CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT 2. JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI Soubor dokumentů pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT www.koop.cz Vítejte v Kooperativě platné od 1. ledna 2014 Vážená paní, vážený pane, předvídat budoucnost nikdo neumí a nikdo ji nemá

Více

34. pionýrský tábornický oddíl Tulák

34. pionýrský tábornický oddíl Tulák 34. pionýrský tábornický oddíl Tulák Letní tábor v Dolním Bolíkově 4. - 18. července 2015 Vážení rodiče i tuláci, předkládáme vám informace o letošním táboře v Dolním Bolíkově. Pozorně si je prosím přečtěte

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

NEZAPOMEŇTE Tuto brožuru s pojistnými podmínkami a dokladem o pojištění si nezapomeňte vzít s sebou na cestu do zahraničí.

NEZAPOMEŇTE Tuto brožuru s pojistnými podmínkami a dokladem o pojištění si nezapomeňte vzít s sebou na cestu do zahraničí. Cestovní pojištění na cesty do 90 dnů SingleTrip DĚKUJEME VÁM, že jste si mezi mnoha produkty na trhu zvolili právě naše cestovní pojištění. Vždy vycházíme vstříc především klientům, kteří vědí, co potřebují,

Více

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Orbis Link, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní

Více