Ceny pobytů - turnusy LDT r.2008 (délka turnusů nezměněna, kvůli dřívějšímu začátku prázdnin došlo k posunům termínů)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceny pobytů - turnusy LDT r.2008 (délka turnusů nezměněna, kvůli dřívějšímu začátku prázdnin došlo k posunům termínů)"

Transkript

1 Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) verze II Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, Praha 9 tel, fax, zázn: , mobil: bankovní spojení: / Vážení rodiče, milí kamarádi, jsme potěšeni, že jste se rozhodli spolupracovat s firmou, která se věnuje tuzemské dětské rekreaci již patnáctým rokem. Na základě předběžného přihlášení na náš letní dětský tábor (LDT) Vám zasíláme potřebné informace a tiskopisy. Adresa tábora, charakteristika střediska, ubytování, stravování, kontakt rodičů s táborem Adresa tábora: Rekreační středisko STAR LINE, Svor č.p. 8, PSČ Rekreační středisko Star Line ve Svoru se nachází v chráněné krajinné oblasti Lužických hor. Je umístěno v hezkém a zdravém prostředí uprostřed lesů, na konci vesnice Svor (15 km severně od České Lípy). V areálu střediska je několik kluboven (aparatura na diskotéku, televize, DVD, video, dataprojektor), tři hřiště, kiosek, tělocvična (stolní tenis), horolezecká stěna, prolézačky i venkovní bazén, který využívají jen naši rekreanti. Ubytování je zajištěno ve 2-6lůžkových pokojích, v chatkách a ve stanech s podsadou. Za příplatek 200 Kč nabízíme dětem ubytování na pokojích ve zděných budovách (vždy tři pokoje mají samostatnou koupelnu a WC vše po nedávné rekonstrukci). V případě deštivého nebo chladného počasí můžeme na pokojích přitopit. Děti, jež mají zájem o ubytování ve stanu s podsadou, ušetří 600 Kč ze základní ceny pobytu. Ostatní děti (se zaplacenou základní cenou pobytu), budou ubytované ve čtyřlůžkových dřevěných chatičkách (ev. na zbylých místech na pokojích) standardní ubytování. Stravování probíhá 6x denně (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, druhá večeře). V den příjezdu se začíná večeří. Děti budou mít u jednoho hlavního jídla denně možnost výběru ze dvou různých pokrmů (jedno jídlo je zpravidla bezmasé). V průběhu pobytu budete mít možnost se denně telefonicky spojit s vedením tábora (mobil ), a to mezi a hod (předposlední den a v den střídání turnusů po celý den: od do 20.00).Vaše případné návštěvy ve Svoru po dobu tábora je třeba s námi předem dohodnout telefonicky. Jinak Vám schůzku s Vaším dítětem nemůžeme zaručit. Ceny pobytů - turnusy LDT r.2008 (délka turnusů nezměněna, kvůli dřívějšímu začátku prázdnin došlo k posunům termínů) Turnus Termín Základní cena pobytu Cena pobytu (ubyt.-stan) První Kč Kč Druhý Kč Kč Třetí Kč Kč Čtvrtý Kč Kč Pátý Kč Kč V ceně pobytu je zahrnuto: ubytování (dvě ceny: standardní ubyt. nebo ubyt. ve stanu s podsadou), strava, doprava zájezdovými autobusy z Prahy do Svoru a zpět, program (vč. většiny dop. zaměření), pedagogický dozor, zdravotní péče, DPH. Věkové rozdělení dětí, program, DVD Účastníci pobytu budou rozděleni do dvou táborů podle věku. Rozsah služeb je stejný, rozdíly se dotknou především programu a táborového režimu (např. starší tábor má později budíček i večerku a má náročnější celotáborovou hru). V dopoledních hodinách se děti věnují zvolenému zaměření (výběr zájmových kroužků je uveden v Dotazníku). V odpoledních a večerních hodinách čeká děti pod vedením kvalifikovaných vedoucích bohatý program. Mohou se těšit například na celotáborovou etapovou hru s atraktivní tematikou (letos na téma Simpsonovi vyšetřování detektivní záhady), hry v přírodě, soutěže, sportovní klání, táborák, diskotéky se světelnými efekty. Pro zájemce připravujeme i noční bojovku. Děti stráví v případě příznivého počasí jeden večer a noc mimo tábor (přespání v přírodě). Spacáky dětem pro tuto akci zajistíme, mohou si však přivézt i vlastní spací pytle. Táborový program bude zpestřen dvěma celodenními výlety. Z následující nabídky si můžete vybrat dva placené výlety: 1a. Babylon zábavní centrum v Liberci: 3 hodiny v aquaparku, lunapark s mnoha atrakcemi, IQpark (zábavně naučné centrum), nákupy. Cena výletu je 680 Kč, v ceně je zahrnuta: doprava zájezdovým autobusem a veškeré vstupné. 1b. Česká Lípa a Nový Bor exkurze do sklárny v Novém Boru, nákupy, nový aquapark v České Lípě, návštěva Klubu westernového ježdění (projížďka na koních nebo ponících, ukázky různých stylů ježdění, prohlídka stájí hřebelcování, sedlání aj.), v případě nepřízně počasí část programu v KWJ nahrazena exkurzí do Akvária v České Lípě a delším pobytem v aquaparku. Cena výletu je 550 Kč. V ceně je zahrnuta doprava zájezdovým autobusem a veškeré vstupné. 2a. Ralsko a Máchovo jezero koupání a výuka základů vodního lyžování na trenažéru s instruktorem - vodní nádrž v Ralsku, návštěva venkovního aquaparku ve Starých Splavech na Máchově jezeře (skluzavky, plovoucí vodní atrakce, dětské hřiště). V případě nepřízně počasí návštěva botanické zahrady a bazénu s vodními atrakcemi v Liberci, zámku a hradu Grabštejna, nákupy. Cena výletu je 490 Kč, v ceně je doprava autobusem, veškeré vstupné. 2b. Děčín 3 hodiny v aquapark v Děčíně (nutné klasické plavky, ne bermudy), prohlídka ZOO/ bowling, nákupy. Cena výletu: 480 Kč, v ceně je doprava autobusem a vstupné. Od dětí, které si nevybraly ani jeden z nabízených placených výletů, vybereme na začátku pobytu částku 50 Kč, ze které jim uhradíme cestu vlakem a vstupné na kulturní památku v rámci pěšího výletu, kterého se zúčastní v den konání výletů. Výlety 1a) a 1b) se budou konat ve stejný den, obdobně výlety 2a) a 2b) se uskuteční najednou v jiný výletový den. Dále Vám i Vašim dětem nabízíme DVD s několika sty fotek z tábora (nebudou chybět: tematicky rozčleněné fotky z různých programů, fotky oddílů, vedoucích i fotografie na přání dětí), film z celotáborové hry a zajímavé nahrávky z pobytu. Chcete-li mít

2 hezkou vzpomínku na tábor, připlaťte si 120 Kč (DVD předáme dítěti poslední den pobytu nebo Vám ho zašleme poštou do 30 dnů po skončení tábora na kontaktní adresu klienta). Pojištění odstupného, pojištění klientů proti úpadku provozovatele Provozovatel tábora je v souladu se zákonem pojištěn proti úpadku u Generali Pojišťovny, a.s. Nabízíme Vám sjednání pojištění nákladů, které byste museli uhradit v případě Vašeho odstoupení od Smlouvy (=odhlášení dítěte z pobytu). Pojištění se vztahuje na zrušení pobytu (ze zdravotních nebo jiných pojišťovnou uznaných důvodů), ke kterému dojde z Vaší strany kdykoli před zahájením pobytu. Při pojistné události Vám bude vyplaceno 80% odstupného. Připlatíte-li si tedy 190 Kč k ceně pobytu, jsou pojištěny Vaše ev. náklady související se zrušením pobytu (odstupné). Další informace o odstupném najdete ve Všeobecných podmínkách účasti dítěte na LDT. Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb Kromě těchto Závazných pokynů Vám zasíláme k vyplnění Cestovní smlouvu (Smlouvu) a Dotazník, Lékařské potvrzení a formulář na vylepení kopie kartičky pojištěnce a Písemné prohlášení rodičů s tiskopisem Doplňující informace. Písemné prohlášení rodičů a Doplňující informace odevzdáte při zahájení tábora u autobusu (nezasílejte je poštou). Čitelnou kopii lékařského potvrzení a kopii kartičky pojištěnce nám doručte písemně formou doporučeného dopisu nejpozději 8 dnů před zahájením pobytu. Lékařské potvrzení musí být opatřeno podpisem a razítkem praktického lékaře, který Vaše dítě registruje. Toto potvrzení nesmí být starší než jeden rok. Bez platného Lékařského potvrzení nesmíme dítě na tábor přijmout! Originál lék. potvrzení vezměte, prosíme, k odjezdu (pro ev. kontrolu). Cestovní smlouvu spolu s Dotazníkem je třeba pečlivě a čitelně vyplnit. Ve Smlouvě, prosíme, neškrtejte ani údaje nepřepisujte. Nezapomeňte provést správný výpočet částky k úhradě a uveďte požadované osobní údaje o klientovi. Klientem rozumíme zákonného zástupce dítěte, s nímž Smlouvu uzavíráme. Pokud by za klienta jednala jiná osoba (např. by vyzvedávala dítě na konci tábora), musí být její jméno uvedeno v tiskopise Doplňující údaje nebo musí být tato osoba k zastoupení písemně zplnomocněna. Ke Smlouvě, prosíme, nic nepřišívejte. Tím, že jsme Vám tyto tiskopisy zaslali, máte jistotu, že s účastí Vašeho dítěte na táboře počítáme (předpokladem je dodržení lhůty k zaslání Smlouvy a lhůty k úhradě z Vaší strany). Vyplněnou Smlouvu spolu s Dotazníkem je třeba doručit formou doporučeného dopisu provozovateli, a to do osmi dnů od data, které je uvedeno v záhlaví Smlouvy (tímto datem je den, kdy jsme Vám Smlouvu a ostatní dokumenty odeslali). Cestovní smlouvu a Dotazník můžete ale vyplnit a odevzdat též u nás v kanceláři, a to kdykoli v úředních hodinách (mimo úřední hodiny jen po předchozí telefonické domluvě). Při této příležitosti můžete tábor i zaplatit. Náš pracovník Vám také poradí při vyplňování tiskopisů a v případě zájmu Vás seznámí s táborovým řádem, jídelníčkem či programem; k nahlédnutí budou i fotky z minulých táborů. V kanceláři můžete také vyjednat podrobnosti o platbě tábora fakturou (bude-li za Vás hradit tábor Váš zaměstnavatel). Potvrzenou kopii řádně vyplněné Smlouvy Vám zašleme na adresu klienta nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nám bude uhrazen pobyt nebo záloha na pobyt (výj. i dříve). Hradí-li pobyt zaměstnavatel, zašleme Vám kopii Smlouvy zpět do 15 dnů ode dne, kdy jsme Vám (podniku) odeslali fakturu k zaplacení tábora. Vyplněné Smlouvy nezasílejte faxem či em (nešlo by o právně závaznou smlouvu). Novému zájemci o náš tábor rádi zašleme jeho vlastní Smlouvu, informace i potřebné tiskopisy (stačí, aby byl předběžně přihlášen); proto nikomu nekopírujte Smlouvu, ani další tiskopisy, které jsou určeny jen Vám. Přihlašujete-li na tábor sourozence nebo účastní-li se Vaše dítě dvou turnusů, vyplňte, prosím, Smlouvu na každého účastníka (turnus) zvlášť. K úhradě pobytu využívejte přiloženou poštovní poukázku. Na ní ve zprávě pro adresáta musí být uvedeno rodné číslo přihlašovaného dítěte. Jako odesílatel musí být uvedeno příjmení a křestní jméno přihlašovaného dítěte (nikoli tedy jméno plátce). Složenku vyplňte výrazně a čitelně; nezaškrtávejte, prosím, že výplata peněz je určena jen majiteli firmy do vlastních rukou. Budete-li hradit pobyt bankovním převodem (bezhotovostně), uvádějte rodné číslo dítěte jako variabilní symbol platby. Existují dvě varianty, jak můžete tábor uhradit. Jednu z nich je třeba si vybrat a zaškrtnout ji v Dotazníku. První varianta předpokládá, že můžete zaplatit tábor najednou, a to poměrně brzy. Zaškrtnete-li si tedy v Dotazníku variantu jedna, je třeba zaplatit pobyt i Vámi objednané služby do osmi dnů od data, které je uvedeno v záhlaví Smlouvy ve formě datumky; neboli od data, kdy jsme Vám tuto Smlouvu zaslali. Pokud ale na základě dohody s podnikem (úřadem) bude celou částku za pobyt a placené služby hradit Váš zaměstnavatel, zvolte variantu úhrady číslo dvě. Stačí pak v Dotazníku čitelně vyplnit všechny požadované údaje. Fakturu Vám (podniku) obratem vystavíme a zašleme ji do 10 dnů na Vámi uvedenou adresu. Termín splatnosti faktury je 10 dnů ode dne odeslání faktury. Ať už zvolíte první nebo druhou variantu úhrady tábora, musí být pobyt i služby uhrazeny nejpozději tři dny před zahájením pobytu. Pokud bychom peníze v této lhůtě od Vás (od podniku) nepřijali, bude dítě přijato na tábor jen za předpokladu, že pobyt uhradíte podruhé při zahájení tábora. Jakmile nám dojde Vaše první platba, vrátíme Vám duplicitní platbu zpět (do ). Návod na vyplnění Cestovní smlouvy a Dotazníku Celkovou částku k úhradě si vypočítáváte ve Smlouvě samostatně. Do prvního nebo druhého pole v tabulce (dle druhu objednávaného ubytování) vepište částku za pobyt Vámi vybraného turnusu. Pokud chcete mít jistotu, že Vaše dítě bude ubytováno na pokoji ve zděné budově, vepište do rámečku na řádek s číslem tři částku 200 Kč. Obdobným způsobem v bodech 4 až 12 vybírejte další placené služby. Pokud si vyberete v první či druhé volbě některou z placených výuk, je třeba uvést cenu výuky ve Smlouvě a tuto částku dítěti zaplatit. Nezapomeňte vyplnit celkovou částku za pobyt a placené služby. Žádáme Vás, abyste při vyplňování zájmového kroužku v Dotazníku uvedli kromě Vámi preferované volby (tu označte číslem jedna) i náhradní variantu (tu označte č. dvě). Náhradní výukový kroužek je třeba uvést pro případ, že se Vámi favorizované zaměření pro nedostatečný zájem neotevře, nebo naopak bude kapacita Vámi preferovaného kroužku při doručení Vaší Smlouvy již naplněná. Ev. přáním ohledně společného zařazení kamarádů (sourozenců) do stejného kroužku provozovatel nemusí vyhovět.

3 Změny v Dotazníku (např. nové přání ohledně společného ubytování) po jeho doručení (odevzdání) provozovateli je možné provést jen ve lhůtě delší než 14 dnů před zahájením pobytu (formou doporuč. dopisu nebo osobně). Přáním ohledně společného zařazení dětí, která sdělí rodiče provozovateli až u odjezdu na tábor nebo děti až po příjezdu na tábor, nelze vyhovět. Odjezdy a příjezdy Místo odjezdů i příjezdů je pro všechny pobyty stejné: stanice metra trasy B - Černý Most, stanoviště nepravidelných (rekreačních) odjezdů (uvedeno na směrové tabuli u východu z metra), souběžné s ulicí Chlumeckou ve směru na Poděbrady. Parkování je možné na parkovišti nad stanicí metra Černý Most, přímo nad plochou odjezdů našich autobusů (příjezd ze sídliště Černý Most ulicí Bryksovou z ulice Ocelkova) nebo na parkovišti u hypermarketu Makro. Nedoporučujeme vjíždět do areálu TSK hl. m. Prahy ani stát déle než 5 minut na parkovišti v Chlumecké ulici; je zde prováděna aktivní kontrola městskou policií. Odjezdy z Prahy do Svoru: Příjezdy ze Svoru do Prahy: 1. turnus turnus turnus turnus turnus Režim u odjezdu na tábor, individuální doprava K odbavení se dostavte nejpozději 45 minut před odjezdovým časem. Nejprve si ve vyvěšeném abecedním seznamu všech účastníků zjistěte číslo autobusu, kterým Vaše dítě pojede. U příslušného autobusu poté odevzdejte vedoucímu Písemné prohlášení rodičů (vyplňuje ho zákonný zástupce dítěte, nesmí být starší než jeden den), Doplňující údaje a kapesné, pokud si přejete, aby peníze byly během tábora bezpečně uloženy a spravovány oddílovým vedoucím Vašeho dítěte (kapesné předávejte v nezalepené obálce označené jménem dítěte a částkou). Doporučujeme cca 400 Kč, nejméně však 200 Kč (výlety, občerstvení, pohledy a známky). Zdravotníkovi odevzdejte jménem označené léky, které dítě užívá. Sdělte mu také ev. aktuální zdravotní problémy Vašeho dítěte (ty však zároveň písemně uveďte v Bezinfekčnosti). S sebou si k odjezdu nezapomeňte vzít také doklad o zaplacení pobytu, originál lékařského potvrzení, kopii námi potvrzené Cestovní smlouvy a pro jistotu i podací lístky prokazující doručení těchto dokumentů. Jakékoli další záležitosti řešte výhradně na centrále se zástupcem provozovatele. Informace sdělené komukoli jinému (byť i vedoucímu u autobusu) provozovatele tábora nezavazují. Pokud byste dítě chtěli dopravit na tábor sami, uveďte tuto skutečnost na rubové straně Lékařského potvrzení. V takovém případě přivezte dítě do Svoru mezi a hod. (nejvhodnější čas). V den ukončení tábora Vám dítě ve Svoru můžeme předat mezi a hod. ne dříve (budete-li si dítě vyzvedávat ve Svoru, uveďte to v tiskopisu Doplňující údaje). Při individuální dopravě dítěte na tábor (z tábora) se klientovi žádné peníze nevracejí. Seznam povinných a doporučených věcí, důležitá sdělení Každé dítě musí mít povinně: boty na běhání (na sport), nepromokavou obuv (holinky, outdoorová obuv, goratex), pantofle nebo sandály (na přezutí do klubovny či na pokoj), nepromokavou bundu s kapucí (nebo pláštěnku), pokrývku hlavy (ochrana před sluncem), 2x oblečení vhodné na sport a hry v lese, a to na teplé i chladné počasí (kraťasy, trička, tepláky, svetr), oděv na spaní, láhev na pití (od 0.5 l do 1 litru), plavky, funkční svítilnu s novými bateriemi, neplavci kruh nebo křidélka do vody. Nebude-li dítě něčím z výše uvedeného vybaveno, může se stát, že se proto nezúčastní některého z táborových programů. Doporučené věci: kalhoty, triko s dlouhým rukávem nebo mikina, několik triček s krátkým rukávem, 11x spodní prádlo a ponožky, dostatek kapesníků, 2x teplé ponožky, ručník, toaletní potřeby (zejména mýdlo, kartáček na zuby, pasta na zuby), sluneční brýle, psací potřeby, plátěný pytel na špinavé prádlo, příruční zavazadlo vhodné na výlety, věci na dopolední zaměření. Dále je možné si s sebou vzít hračku, knížku, hudební nástroj nebo společenskou hru. Děti, které si objednaly ubytování ve stanu, musí mít s sebou vlastní spacák. Ostatní děti si spacák mohou vzít také (ale nemusí). Věci dětem sbalte do kufru (lze umístit do úložného prostoru postele nebo pod postel). Mladší děti je třeba důkladně seznámit s obsahem zavazadla; seznam věcí je dobré jim vylepit na vnitřní stranu víka kufru. Provozovatel neručí za cennosti, které si dítě s sebou na tábor přiveze. Mobilní telefony nedoporučujeme z důvodu možných krádeží, nejsou vhodné ani z psychologického hlediska. Žádáme Vás, abyste respektovali naše úřední hodiny, ve kterých nás můžete navštívit nebo nám telefonovat. Úřední hodiny: do každé úterý od do hod. a každý čtvrtek od do hod. Provozovna - kancelář: CK Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, Praha 9, (též adresa pro doručování), tel./ fax ; i bankovní spoj. je uvedeno v záhlaví Závazných pokynů. Dostanete se k nám metrem (stanice Hloubětín, trasa B) nebo tramvají č.3, 19 (zastávka Kbelská), poté pěšky cca 300m ulicí Hloubětínskou kolem bazénu a kostela (sídlíme naproti hřišti). Od do jsme Vám k dispozici jen na mobilním telefonu (denně mezi a hod.) a po dohodě též v RS Star Line ve Svoru. Od nás můžete opět navštívit v úředních hodinách na naší pražské adrese. Těšíme se s Vámi i Vašimi dětmi na shledanou... Mgr. Robert Černý

4 Všeobecné podmínky účasti dítěte na letním dětském táboře organizovaném provozovatelem tábora verze II Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý Star Line (dále jen provozovatel) stanoví pro zabezpečení služeb na letním dětském táboře (dále jen LDT) Závazné pokyny a Všeobecné podmínky účasti dítěte na LDT organizovaném provozovatelem tábora (dále jen Podmínky). Závazné pokyny i Podmínky jsou nedílnou součástí Cestovní smlouvy (Smlouvy). 1. Uzavření Cestovní smlouvy Klient může při vyplňování Smlouvy změnit obsah i rozsah objednávaných služeb v porovnání s tím, co uvedl při předběžném přihlášení dítěte. Klient je povinen doručit provozovateli originál řádně vyplněné Smlouvy, a to osobně nebo doporučeným dopisem. Jeli Smlouva uzavírána na dálku (poštou), vzniká smluvní vztah dnem doručení potvrzené kopie Smlouvy na adresu klienta, při osobním jednání vzniká smluvní vztah převzetím potvrzené kopie Smlouvy klientem. Klientovy zápisy v Dotazníku, které nejsou v souladu se Závaznými pokyny, provozovatele nezavazují, i když Smlouvu uzavře (tím, že ji klientovi bez připomínek potvrdí a doručí). 2. Změna či odstoupení od Smlouvy ze strany klienta Jakýkoliv klientův návrh na změnu uzavřené Smlouvy se stává změnou Smlouvy jen v případě, že tento návrh provozovatel akceptuje (tj. svůj souhlas se změnou Smlouvy klientovi písemně potvrdí). Klient může formou doporučeného dopisu adresovaného provozovateli zažádat o přehlášení svého dítěte na pozdější turnus nebo sdělit provozovateli, že se místo jeho dítěte zúčastní LDT jiná osoba ve věku 6-16 let. Doručí-li klient žádost (oznámení) dle předchozí věty provozovateli ve lhůtě delší než 24 hodin před zahájením pobytu, bude mu vyhověno, pokud uhradí náklady s tím spojené (stanovené dohodou obou stran v paušální výši 1000 Kč) a pokud bude na pozdějším turnusu volné místo. Dosud uhrazená částka za LDT se převede na novou Smlouvu, která musí být v těchto případech uzavřena. Odstupné v takovém případě klient platit nemusí. Pokud nebyla dítěti (účastníkovi pobytu) poskytnuta placená služba z důvodu na straně tohoto účastníka (zdravotní důvody), má klient právo na vrácení poloviny uhrazené částky za tuto zaplacenou službu. Při předčasném ukončení tábora ze zdravotních důvodů má klient právo na vrácení stravného ve výši 160 Kč za každý úplný den, který účastník LDT na táboře nestrávil. Přeplatek (např. dvojí zaplacení tábora) je splatný až po uplynutí tábora. V případech uvedených v tomto odstavci je třeba zaslat provozovateli písemnou žádost o vrácení peněz, a to do 15 dnů ode dne skončení tábora formou doporučeného dopisu. Jinak právo na vrácení peněz klientovi zanikne. Žádosti budou vyřízeny do Poukázečné je nákladem klienta, proto doporučujeme uvádět raději bankovní spojení. Klient je oprávněn před zahájením pobytu od Smlouvy odstoupit (o odstoupení nutno provozovatele informovat nejpozději u odjezdu na tábor). Odstoupení nastává oznámením o odstoupení za předpokladu, že je provozovateli do 7 dnů od tohoto oznámení doručen doporučený dopis o odstoupení. (V opačném případě se má za to, že klient od Smlouvy neodstoupil; zaplacená částka za tábor propadá). Žádá-li klient v dopise o odstoupení o vrácení zaplacené částky, zašle spolu s ním lékařskou zprávu, jde-li o zdrav.důvod. Odstoupením vzniká klientovi povinnost uhradit provozovateli do 2 dnů od odstoupení odstupné. Výše odstupného činí: při odstoupení od Smlouvy ve lhůtě delší než 10 dnů před zahájením pobytu 50% z ceny objednaného pobytu a ve Smlouvě vybraných placených služeb (dále jen Ceny) a při odstoupení od Smlouvy ve lhůtě 10-2 dny před začátkem pobytu 80% z Ceny. Při pozdějším odstoupení od Smlouvy činí odstupné 100% z Ceny (možnost pojištění odstupného viz Závazné pokyny). Zaplacenou částku za tábor vrátí provozovatel klientovi během měsíce září (podmínkou je předchozí úhrada odstupného ze strany klienta). Poukazečné je nákladem klienta. 3. Změna Smlouvy, zrušení Smlouvy či odstoupení od Smlouvy ze strany provozovatele Nedodrží-li klient platební podmínky uvedené v bodě 4 odst. 1 Podmínek, nemusí provozovatel respektovat druh ubytování, který klient ve Smlouvě dítěti objednal a zaplatil (ani přání na společné zařazení, např. na ubytování). Pokud z tohoto důvodu bude dítě ubytováno v horší ubytovací kategorii, nevzniká klientovi právo na vrácení peněz (právo na reklamaci). Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout dítěti (i bez vědomí rodičů a bez fin.vyrovnání) jiný výlet obdobné ceny než ten, který má dítě objednáno ve Smlouvě. Provozovatel si vyhrazuje právo bez fin. vyrovnání neuskutečnit (zaměnit) jednu z aktivit z programu placeného výletu, a to ve vazbě na počasí a provozní problémy (netýká se Babylonu). Pokud provozovatel z důvodů na jeho straně dítěti nějakou placenou službu vůbec neposkytne, vrátí klientovi zaplacenou částku za tuto službu do , a to i bez žádosti klienta. Provozovatel může s okamžitou účinností vypovědět Smlouvu, a tím zrušit účast dítěte na táboře, pokud během pobytu účastník LDT vážně nebo opakovaně poruší Táborový řád. Bude-li dítě z tohoto důvodu vyloučeno z tábora, nevzniká klientovi nárok na vrácení peněz. Vznikne-li v důsledku takového chování dítěte provozovateli škoda (např. škoda na majetku vzniklá zaviněním dítěte), zavazuje se ji klient v plné výši neprodleně uhradit. Klient prohlašuje, že se on i účastník tábora seznámili s Táborovým řádem (k dispozici na: nebo v naší kanceláři) a že se zavazují jeho ustanovení respektovat. Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud klient nedodržel platební podmínky uvedené v bodě 4 odst. 1 Podmínek nebo pokud do zahájení pobytu neodevzdal řádné Lékařské potvrzení dítěte. Odstoupením od Smlouvy z těchto důvodů vzniká provozovateli nárok na odstupné ve výši 100% Ceny dle bodu 2 čtvrtý odstavec Podmínek. 4. Platební podmínky Úhradu celkové částky za pobyt a placené služby uvedené ve Smlouvě (dále jen Celkové částky) je třeba provést včas, tj. v termínu splatnosti. Platí-li klient se souhlasem provozovatele Celkovou částku dvěma splátkami, je termín splatnosti Celkové částky uveden v kopii Smlouvy potvrzené provozovatelem. Platí-li Celkovou částku třetí osoba na základě provozovatelem vystavené faktury, je termín splatnosti Celkové částky uveden v kopii Smlouvy i na faktuře. V ostatních případech (např. hradí-li klient Celkovou částku jednou splátkou) platí termín splatnosti uvedený v Závazných pokynech. Klient zodpovídá za včasnou úhradu i v případě, že plátcem LDT je třetí osoba (zaměstnavatel). Dnem úhrady se u bezhotovostních plateb rozumí den, kdy částka byla připsána na bank. účet provozovatele (u platby pošt.poukázkou typu C se dnem úhrady rozumí den doručení poukázky poštovním doručovatelem provozovateli). Pro všechny způsoby úhrady platí, že uhrazená částka (součet uhrazených částek) nesmí být celkově nižší než Celková částka. Řádnou úhradou Celkové částky není, pokud klient, resp. zaměstnavatel při úhradě neuvedl správný variabilní symbol (rodné číslo dítěte). Při částečné úhradě se za uhrazený považuje nejprve pobyt, poté placené služby, a to v pořadí, jak jsou uvedeny ve Smlouvě (odshora dolů). Pokud nebude Celková částka uhrazena před zahájením pobytu, bude dítě na tábor přijato až po provedení řádné úhrady. 5. Důležitá upozornění Klient má právo uplatnit své nároky plynoucí z ev. porušení právní povinnosti provozovatelem, a to ihned, jakmile se o důvodech reklamace dozvěděl. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud účastník nebude věnovat patřičnou pozornost ochraně svých věcí (zamykání ubikací, zavírání oken, úschova cenných věcí u vedoucího). Klient se zavazuje do 24 hodin od nahlášení dítě na své náklady z tábora odvézt, pokud je nemocné nebo bylo z tábora vyloučeno. Klient souhlasí s tím, že osobní údaje uvedené ve Smlouvě budou použity jen pro potřeby provozovatele, a to výhradně za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu klientovi. Klient (účastník) souhlasí s fotografováním (nahráváním) dítěte (sebe), které bude prováděno za účelem dokumentace tábora a prodeje DVD klientům, jež si tuto placenou službu objednali.

5 Vyplněnou cestovní smlouvu je třeba provozovateli doručit do osmi dnů od tohoto data :... C E S T O V N Í S M L O U V A Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, IČO Provozovna (kancelář): Hloubětínská 374/10, Praha 9, PSČ a klient : Pan/í....č.OP Rodné číslo Příbuzenský poměr k účastníku LDT.... Kontaktní adresa uzavírají v souladu se zákony č. 159/99 Sb. a č. 40/64 Sb. v platném znění tuto Cestovní smlouvu: Účastník: Příjmení a jméno dítěte:...., rodné číslo (číslo cest. sml.): se zúčastní. (doplňte číslici) turnusu (běhu) letního dětského tábora v RS Star Line ve Svoru, a to v termínu od do (1. běh: , 2.běh : , 3.běh : , 4.běh : , 5.běh : ) Podmínky účasti dítěte na táboře i veškeré další potřebné informace o pobytu jsou uvedeny v Závazných pokynech (tři strany textu - verze II) a ve Všeobecných podmínkách účasti dítěte na letním dětském táboře organizovaném provozovatelem tábora (jedna strana textu verze II), které jsou nedílnou součástí této Cestovní smlouvy. Klient prohlašuje, že se s oběma dokumenty seznámil a že s nimi přiměřeně seznámil i účastníka pobytu. Klient se rovněž zavazuje tyto dokumenty respektovat. Vepsáním ceny pobytu či placené služby do příslušného pole v tabulce (tj. do prázdného rámečku vpravo) se klient zavazuje odpovídající částku uhradit. Vyplňujte Smlouvu čitelně; ve Smlouvě neškrtejte, ani nepište nic navíc. Cena pobytu: Základní cena pobytu (ubytování chatičky, ev. zbylá místa na pokojích): 1. běh Kč, 2. běh Kč, 3. běh Kč, 4. běh Kč, 5. běh Kč 2. Cena pobytu (ubytování ve stanu s podsadou): 1. běh Kč, 2. běh Kč, 3. běh Kč, 4. běh Kč, 5. běh Kč Placené služby: Příplatek za ubytování na pokoji ve zděné budově 200 Kč 4. Výlet: Babylon v Liberci (Babylon - aquapark, lunapark, IQ park, nákupy) 680 Kč 5. Výlet: Česká Lípa a Nový Bor (sklárna, aquapark, Klub westernového ježdění, nákupy) 550 Kč 6. Výlet: Ralsko a Máchovo jezero (vodní lyže, venkovní aquapark Staré Splavy, nákupy) 490 Kč 7. Výlet: Děčín (aquapark, ZOO / bowling, nákupy) 480 Kč 8. Tenisové výukové zaměření Kč 9. Modelářství 260 Kč 10. Moderní tanec (např. disco dance, hip hop, RnB - profesionální instruktorka) 220 Kč 11. Zprostředkování pojištění odstupného Kč 12. DVD s fotkami a videonahrávkami z tábora Kč Celková částka za pobyt a placené služby (součet částek v řádcích 1 až 12): Datum odeslání Smlouvy provozovateli (vyplní klient) Vyplní provozovatel:..... Podpis klienta Sdělení klientovi: Datum odeslání kopie Smlouvy zpět klientovi Podpis a razítko provozovatele...

6 D O T A Z N Í K Příjmení a jméno dítěte... Rodné číslo dítěte... dítěte... Telefon dítěte Bydliště dítěte... Turnus... Jméno matky... Telefon a ... Jméno otce... Telefon a ... Kolonku bydliště dítěte nemusíte vyplňovat, pokud jde o shodnou adresu s kontaktní adresou klienta uvedenou ve Smlouvě. Výběr dvou dopoledních zaměření; jednomu z nich se bude Vaše dítě po celou dobu tábora věnovat Vámi preferovanou volbu zakroužkujte a označte jedničkou, náhradní volbu zakroužkujte a označte dvojkou. Všechna zaměření jsou přístupná všem dětem - bez ohledu na věk dítěte. 1. Aerobic (s sebou sportovní obuv a oblečení) 2. Výtvarné zaměření (kreslení, batikování, barvy na sklo či na tělo, práce se samoschnoucí hmotou, používání přírodních materiálů; s sebou potřeby na kreslení a malování, tričko nebo šátek na batikování) 3. Sport (mladší děti: vybíjená, přehazovaná, fotbal, teaball, atletika, ev. plavání a vodní pólo, sebeobrana, pingpong; starší děti: tři aktivity v třídenních blocích - softbal, basketbal, flagbal + horol.stěna 4. Zálesáctví (orientace v přírodě, práce s buzolou a mapou, uzlování, šifry a morseovka, poznávání zvířat a rostlin, výroba z přírodních materiálů, vaření v přírodě, ekologie) 5. Kurz moderní dívky (typologie, modeling, zdravý životní styl, líčení, účesy, kosmetika, společenské chování, psychotesty; s sebou líčidla, event. další kosmetické přípravky; vhodné pro dívky od 10 do 14 let) 6. Tenis příplatek 500 Kč (výuka tenisu na kurtech ve Svoru, přeprava z kurtů zajištěna; s sebou tenis. raketu) 7. Modelářství příplatek 260 Kč (výroba modelů a drobných výrobků plast, papír, dřevo) 8. Moderní tanec příplatek 220 Kč (profesionální lektor výuka moderních stylů: disco dance, RnB, hip hop) Způsob úhrady pobytu a placených služeb Klient je povinen zakroužkovat číslo jedné ze dvou níže uvedených variant a postupovat při úhradě v souladu s touto zvolenou variantou. Pokud klient uhradil pobyt i služby najednou nebo tak učiní v termínu splatnosti uvedeném v Závazných pokynech, vyplní variantu jedna (datum a formu úhrady). Pokud klient vyjednal se svým zaměstnavatelem, že za něj pobyt uhradí, zvolí variantu dvě. Splatnost faktury bude 10 dnů ode dne odeslání faktury na Vámi zvolenou adresu. Varianta 1: Celkovou částku za pobyt a placené služby jsem uhradil (uhradím) dne... Platbu dle var.1 jsem provedl(a) a) přiloženou pošt.poukázkou b) z bankovního účtu číslo... c) hotově... d) vkladem na bankovní účet. Varianta 2: Celkovou částku za pobyt a placené služby bude za mě hradit můj zaměstnavatel na základě faktury. V takovém případě vyplňte, prosíme, čitelně a úplně údaje na tohoto plátce pobytu: Jméno plátce... Sídlo plátce IČO.... DIČ... Telefon na fakt.oddělení plátce... Na faktuře uveďte dále tyto údaje Fakturu zašlete na adresu klienta / na sídlo plátce / jinam, a to V... dne Podpis účastníka tábora Podpis klienta

7 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na táboře (Lékařské potvrzení) Příjmení a jméno dítěte: Rodné číslo posuzovaného dítěte:... Turnus tábora:... V souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. v platném znění uvádím následující skutečnosti o posuzovaném dítěti: 1. dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním: ANO NE Pokud se dítě nepodrobilo některému ze stanovených očkování z důvodu, že je proti nákaze imunní nebo proto, že má trvalou kontraindikaci proti očkování, uveďte, prosíme, potřebné údaje: dítě prodělalo následující nemoci: dítě je alergické na: dítě dlouhodobě užívá léky: dítě má následující zdravotní omezení (trpí nemocí): Závazně potvrzuji, že na základě provedené prohlídky je posuzované dítě ze zdravotního hlediska způsobilé zúčastnit se letního tábora/ zotavovací akce a nevyžaduje žádnou zvláštní zdravotní péči. Jméno a telefon praktického lékaře pro děti, který dítě registruje (nejsou-li tyto údaje na razítku):... Datum a místo vydání posudku: Podpis praktického lékaře a razítko zdravotnického zařízení Nezapomeňte otočit!

8 Průkaz pojištěnce zdravotní kartička dítěte Příjmení a jméno dítěte:... Turnus tábora :... Do rámečku nalepte čitelnou kopii kartičky pojištěnce dítěte (účastníka pobytu): Poučení pro rodiče: Čitelnou kopii lékařského potvrzení a kartičky pojištěnce doručte na adresu provozovatele tábora osobně nebo formou doporučeného dopisu nejpozději čtrnáct dní před zahájením pobytu. Lékařské potvrzení nesmí být starší než jeden rok (počítáno do data ukončení pobytu); musí být vyplněno a podepsáno praktickým lékařem dítěte. Originál lékařského potvrzení vezměte s sebou k odjezdu. Individuální příjezd na tábor Prohlášení klienta (rodiče): Moje dítě se v den zahájení letního tábora nezúčastní společné autobusové přepravy z Prahy. Dítě přivezeme na tábor do Svoru sami dne... v... hod. (přivezete-li dítě do Svoru v den zahájení pobytu, dodržte prosím čas mezi a hod.).... Podpis klienta (rodiče)

9 Bezinfekčnost, písemné prohlášení zákonného zástupce (rodiče) Příjmení a jméno dítěte: Rodné číslo:.. Příjmení a jméno zák.zástupce:......turnus : Prohlašuji, že dítě je zdravé, nejeví známky akutního onemocnění (např. horečka, průjem, vši) a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo s osobou podezřelou z nákazy. Zároveň prohlašuji, že dítěti nebylo lékařem či hygienikem nařízeno karanténní opatření, zvýšený zdravotnický dohled nebo lékařský dohled. Jsem si vědom/a ev. právních a finančních důsledků, které by pro mě vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení táborového kolektivu. Případnou škodu, která by provozovateli tímto vznikla, se zavazuji uhradit. Dále upozorňuji u svého dítěte na následující zdravotní problémy, alergie či užívání léků (vč. režimu a důvodu jejich užívání): Prohlašuji, že uvedené zdravotní problémy dítěte, jeho alergie či užívání léků byly známy ošetřujícímu lékaři před tím, než mému dítěti vydal vyhovující Lékařské potvrzení. Dále prohlašuji, že tyto zdravotní omezení nevyžadují zvláštní zdravotní péči ani zvláštní režim dítěte na táboře. Prohlašuji též, že jsem veškeré zdravotní problémy dítěte uvedla v tomto Písemném prohlášení. Zavazuji se dále při zahájení pobytu předat táborové zdravotnici léky, které mé dítě musí po dobu tábora užívat (dítě nesmí mít u sebe po dobu pobytu bez vědomí zdravotníka jakékoli léky). Datum: Podpis zákonného zástupce: Toto prohlášení nesmí být starší než 24 hodin před odjezdem dítěte na tábor. Vyplňuje ho a podepisuje zákonný zástupce dítěte. Prohlášení odevzdejte vedoucímu u autobusu při odjezdu dítěte na tábor; neposílejte nám ho tedy poštou před začátkem pobytu.

10 Doplňující informace (vyplňuje zákonný zástupce dítěte) Příjmení a jméno dítěte:... Turnus:... Rádi bychom upozornili na následující skutečnosti (psychické problémy dítěte, stýskání, nesouhlas rodiče s účastí dítěte na ev. nočním přespání v přírodě mimo tábor atd.): Na táboře bude mít Vaše dítě příležitosti ke koupání (plavání). Potřebujeme proto vědět, zda je Vaše dítě plavec či nikoli. Za plavce označte dítě jen tehdy, pokud bez problémů uplave alespoň 25 metrů. Dítě označené za neplavce s sebou musí mít kruh (křidélka). Neplavci budou ve vodě pod stálým přímým dohledem dospělého vedoucího. Zakroužkujte: Dítě je: plavec neplavec Dítě se zúčastní tábora ve Svoru: poprvé podruhé poněkolikáté Pokud budete během tábora k zastižení na jiném telefonu, než jste uvedli v Dotazníku k Cestovní smlouvě, uveďte, prosíme, toto jiné tel. číslo. Nebudete-li během pobytu snadno k zastižení (např. budete mimo republiku), uveďte kontakt na osobu, na kterou se můžeme během pobytu obrátit (např. bude-li nutné zajistit předčasný odvoz Vašeho dítěte z tábora). Aktuální telefon rodiče; jméno a kontakt na osobu, se kterou je možné se během tábora spojit: Nestandardní převzetí dítěte na konci (před koncem) tábora Pokud ve Vašem případě nastane některá z níže popsaných variant, zakroužkujte číslo zvolené varianty a vyplňte požadované údaje: 1. Pokud si pro dítě přijedete osobně do Svoru, uveďte datum a hodinu vyzvednutí Vašeho dítěte:... Je-li tímto dnem den ukončení pobytu, respektujte, prosíme, že dítě musí ráno před odjezdem uklidit svou chatičku (pokoj či stan) a předat ji vedoucímu. Proto přijeďte do Svoru pro dítě nejdříve v hod., nejpozději však ve hod. 2. Bude-li vyzvedávat dítě v Praze u autobusu nebo ve Svoru jiná osoba než klient, resp. zákonný zástupce dítěte, uveďte zde jeho příjmení a jméno + číslo občanského průkazu nebo jeho rodné číslo:... Dále uveďte, zda si dítě vyzvedne tato osoba ve Svoru či v Praze: Souhlasíte-li s tím, aby Vaše dítě po skončení tábora (tedy po příjezdu autobusů) šlo z Černého Mostu samo domů, zvolte variantu tři. Pokud jste nezakroužkovali žádnou ze tří nabídnutých variant, přivezeme Vaše dítě v den ukončení pobytu do Prahy na Černý Most mezi hod. (jak uvedeno v Závazných pokynech). Dítě Vám osobně předá jeho oddílový vedoucí. V... dne Podpis zákonného zástupce Toto prohlášení odevzdejte vedoucímu u autobusu při odjezdu dítěte na tábor; neposílejte nám ho tedy poštou před začátkem pobytu.

11 Lístek s údaji Důležitá sdělení pro rodiče 1. Adresa naší kanceláře: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, Praha Vyplněnou cestovní smlouvu s dotazníkem je třeba doručit formou doporučeného dopisu nebo osobně na adresu kanceláře nejpozději do Cenu doplatku pobytu a objednaných placených služeb by bylo dobré uhradit do...; nejpozději však 3 dny před zahájením pobytu. 4. K platbě využívejte přiloženou poštovní poukázkou. 5. Kopii lékařského potvrzení a kopii kartičky pojištěnce je třeba doručit na adresu naší kanceláře nejpozději 8 dnů před zahájením pobytu. 6. Tiskopisy Písemné prohlášení zákonných zástupců a Doplňující informace odevzdejte až v den zahájení pobytu (neposílejte nám je do kanceláře). 7. Pokud byste věděli o nějakém novém, dalším zájemci o náš letní tábor (např. kamarád Vašeho dítěte, soused), kontaktujte nás telefonicky. Rádi Vám sdělíme bližší podrobnosti k jeho přihlášení. Jako bonus Vám za každé takto nově přihlášené dítě nabízíme odměnu ve výši 300 Kč až 400 Kč ve vazbě na zvolený turnus. O nároku na bonus se zmiňte při přihlašování nového dítěte.

12

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) verze II, typ 1 Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, 198

Více

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/ Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov tel.: 353 613 248 e-mail: mddm@mddmostrov.cz www.mddmostrov.cz PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/ I. turnus 30.6. 13.7.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 2, Vinohrady, Kunětická 2534/2,

Více

SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou

SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou Dům dětí a mládeže Tišnov, Riegrova 312, www.ddm-tisnov.cz SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou 8.7.-19.7.2013 Hálův mlýn Tělo nechť každodenní své hýbání má 1 Informace k táboru Nový sportovní tábor určený pro

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012 Podmínky pro cestující Cestovní Ceník kanceláře DestinaceFISCHER Exotika 2011/2012 str. 1 Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012 1. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

Přinést při odjezdu! Bez tohoto potvrzení nemůže dítě odjet na tábor!!!!! Upozornění zákonných zástupců účastníka

Přinést při odjezdu! Bez tohoto potvrzení nemůže dítě odjet na tábor!!!!! Upozornění zákonných zástupců účastníka DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. května 968 tel: 325 514 671, e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz příspěvková organizace pořádá pro děti od 7 do 15 let LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR Termín: 19.7.2015

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue Style k.s. a. Pojistné podmínky ERV pojišťovna, a. s.

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue Style k.s. a. Pojistné podmínky ERV pojišťovna, a. s. Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue Style k.s. a Pojistné podmínky ERV pojišťovna, a. s. LÉTO 2013 Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue

Více

INFORMACE LT 2015. 1ks flanelová košile nebo teplejší tričko s dl. rukávem. 2ks trička s dl. rukávem

INFORMACE LT 2015. 1ks flanelová košile nebo teplejší tričko s dl. rukávem. 2ks trička s dl. rukávem INFORMACE LT 2015 Informace k letnímu táboru v termínu 1.8.2015 15.8.2015 Ubytování: Stany s podsadou Doprava: Sraz na vlakovém nádraží Most : 1.8.2015 v 8.00 hodin Návrat na vlakové nádraží Most : 15.8.2015

Více

Reklamační řád. Reklamační řád str. 24. Článek 8. Článek 1. Článek 5. Článek 2. Článek 9. Článek 4. Článek 6. Článek 3. Článek 7

Reklamační řád. Reklamační řád str. 24. Článek 8. Článek 1. Článek 5. Článek 2. Článek 9. Článek 4. Článek 6. Článek 3. Článek 7 Reklamační řád str. 24 Reklamační řád K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování práv občanů nebo právnických osob (dále jen zákazník ) z odpovědnosti za vady služeb poskytnutých nebo

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Letní dovolená u moře 2014 1. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., (dále jen Podmínky pro cestující a CKF ) tvoří nedílnou součást

Více

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců.

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců. Všeobecné smluvní podmínky CK Best Reisen CZ, s. r. o. na rok 2015 ve smyslu zákona č.: 89/2012/1999 Sb., občanský zákoník a o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře

Více

Přihláška na dětský letní tábor POD SOVÍM VRCHEM 2015

Přihláška na dětský letní tábor POD SOVÍM VRCHEM 2015 Adresa pro přihlášky: Šmídová Markéta Horní 280 Rokytnice nad Jizerou, 512 44 tabor.marenice@seznam.cz tel. +420 776 838 506 Soví vrch,o.s. Horní 668 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 Přihláška na dětský

Více

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 Místo: Rekreační středisko Varvažov http://www.tabory.cz/varvazov.html Společná doprava z Prahy Odjezd 17.8. v 11:30 Černý Most / místo bude upřesněno / Prosíme, přijďte

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

Letní tábory 2014. děti jezdí na hodných, zkušených a klidných koních plemene kůň Kinský nebo český teplokrevník

Letní tábory 2014. děti jezdí na hodných, zkušených a klidných koních plemene kůň Kinský nebo český teplokrevník Letní tábory 2014 Termíny: 1. 29. 06. 04. 07. 2014 - pokročilí 2. 13. 07. 18. 07. 2014 - putování s koněm 3. 27. 07. 01. 08. 2014 s angličtinou 4. 10. 08. 15. 08. 2014 - putování s koněm 5. 24. 08. 29.

Více

NEZAPOMEŇTE Tuto brožuru s pojistnými podmínkami a dokladem o pojištění si nezapomeňte vzít s sebou na cestu do zahraničí.

NEZAPOMEŇTE Tuto brožuru s pojistnými podmínkami a dokladem o pojištění si nezapomeňte vzít s sebou na cestu do zahraničí. Cestovní pojištění na cesty do 90 dnů SingleTrip DĚKUJEME VÁM, že jste si mezi mnoha produkty na trhu zvolili právě naše cestovní pojištění. Vždy vycházíme vstříc především klientům, kteří vědí, co potřebují,

Více

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Orbis Link, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen Podmínky) jsou platné na všechny zájezdy, pobyty

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty Pojistné podmínky pro jednorázové cesty POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ NA JEDNORÁZOVÉ CESTY (PP-HED-1210) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel představuje

Více

LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013. Erebor. w ww.tulak.org

LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013. Erebor. w ww.tulak.org LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013 Erebor w ww.tulak.org moji mili pratele! ˇ zvu vas na schuzku, kde se k nam pripoji ˇ posledni ˇclen vypravy a spolecne ˇˇvyrazime k hore ˇ Erebor. prijdte ˇ tedy do dna

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

Předsmluvní informace k pojištění na krátkodobé opakované cesty

Předsmluvní informace k pojištění na krátkodobé opakované cesty Předsmluvní informace k pojištění na krátkodobé opakované cesty Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. 1. Přeprava: Autobusy, auty různého typu, letecky, vlaky, loděmi (včetně člunů), na slonech, velbloudech, pštrosech, koních a jiných zvířatech používaných

Více

Vítejte. v Kooperativě 1. CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT 2. JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI

Vítejte. v Kooperativě 1. CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT 2. JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI Soubor dokumentů pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT www.koop.cz Vítejte v Kooperativě platné od 1. ledna 2014 Vážená paní, vážený pane, předvídat budoucnost nikdo neumí a nikdo ji nemá

Více

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty Pojistné podmínky pro jednorázové cesty POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ NA JEDNORÁZOVÉ CESTY (PP-AM-1103) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel představuje

Více