Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie"

Transkript

1 Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) verze II, typ 1 Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, Praha 9 tel, zázn: , mobil: bankovní spojení: / Vážení rodiče, milí kamarádi, jsme potěšeni, že jste se rozhodli spolupracovat s firmou, která se věnuje tuzemské dětské rekreaci již sedmnáctým rokem. Na základě předběžného přihlášení na náš letní dětský tábor (LDT) Vám zasíláme potřebné informace a tiskopisy. Adresa táborů, charakteristika střediska, ubytování, stravování, kontakt rodičů s táborem Adresa tábora ve Svoru: Rekreační středisko STAR LINE, Svor č.p. 8, PSČ Rekreační středisko Star Line se nachází v chráněné krajinné oblasti Lužických hor. Je umístěno v hezkém a zdravém prostředí uprostřed lesů, na konci vesnice Svor (15 km severně od České Lípy). V areálu střediska je několik kluboven (aparatura na diskotéku, televize, dataprojektor), tři hřiště, kiosek, tělocvična (stolní tenis), horolezecká stěna, prolézačky, venkovní bazén, nově též minigolf a nafukovací skákací hrad. Děti se zaplacenou základní cenou pobytu budou ubytované ve čtyřlůžkových dřevěných chatičkách. Děti, jež mají zájem o ubytování ve stanu s podsadou, ušetří 600 Kč ze základní ceny pobytu. Stravování probíhá 6x denně (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, druhá večeře). V den příjezdu se začíná večeří. Děti budou mít u jednoho hlavního jídla denně možnost výběru ze dvou různých pokrmů (jedno jídlo je zpravidla bezmasé). V průběhu pobytu budete mít možnost se denně telefonicky spojit s vedením tábora (mobil ), a to mezi a hod (předposlední den a v den střídání turnusů po celý den: od do 20.00).Vaše případné návštěvy v rekr.středisku po dobu tábora je třeba s námi předem dohodnout telefonicky. Jinak Vám schůzku s Vaším dítětem nemůžeme zaručit. Ceny pobytů - turnusy LDT r.2011 Turnus Termín Počet dnů Základní cena pobytu Cena pobytu (ubyt.-stan) První Svor dnů Kč Kč Druhý Svor dnů Kč Kč Třetí Svor dnů Kč Kč Čtvrtý Svor dnů Kč Kč Pátý Svor dnů Kč Kč V ceně pobytu je zahrnuto: ubytování (dvě ceny: standardní ubyt. nebo ubyt. ve stanu s podsadou), strava, doprava zájezdovými autobusy z Prahy do RS a zpět, program (vč. většiny dop. zaměření), pedagogický dozor, zdravotní péče, DPH. Program, výlety, DVD V dopoledních hodinách se děti ve Svoru věnují zvolenému zaměření (výběr zájmových kroužků je uveden v Dotazníku). V odpoledních a večerních hodinách čeká děti pod vedením kvalifikovaných vedoucích bohatý program. Mohou se těšit například na celotáborovou etapovou hru s atraktivní tematikou (letos na téma Indiáni a kovbojové Dobývání Eldoráda), hry v přírodě, soutěže, sportovní klání, táborák, diskotéky s efekty. Pro zájemce připravujeme i noční bojovku. Táborový program bude zpestřen celodenním výletem (ve Svoru na a 4. turnusu dvěma výlety). Vybírejte z následující nabídky: 1a. Svor: Babylon zábavní centrum v Liberci: 3 hodiny v akvaparku, lunapark s mnoha atrakcemi, IQpark (zábavně naučné centrum), nákupy. Cena výletu je 690 Kč, v ceně je zahrnuta: doprava zájezdovým autobusem a veškeré vstupné. 1b. Svor: Nový Bor exkurze sklárna, ranč Malevil projížďka na koních, bowling, minizoo, stříbrný důl v Jiřetíně pod Jedlovou, nákupy. Cena výletu je 520 Kč. V ceně je zahrnuta doprava zájezdovým autobusem a veškeré vstupné. 2a. Svor jen 1., 2. a 4. běh: Děčín, Hřensko 3 hodiny v aquapark v Děčíně, projížďka na lodičkách Soutěskami v Hřensku, nákupy. Cena výletu je 530 Kč. V ceně je doprava zájezdovým autobusem, veškeré vstupné. 2.b Svor jen 1., 2. a 4. běh: Liberec ZOO, Ještěd prohlídka ZOO s bílými tygry, výjezd lanovkou na Ještěd, prohlídka, nákupy. Cena výletu je 540 Kč, v ceně je záj..autobus, jízdné lanovkou a vstupné. Výlety 1a) a 1b) se budou konat ve stejný den, obdobně výlety 2a) a 2b) se uskuteční najednou v jiný výletový den. Od dětí, které nepojedou v den výletu na placený výlet, vybereme na začátku pobytu částku 50 Kč, ze které jim uhradíme cestu vlakem a vstupné na kulturní památku v rámci pěšího výletu, kterého se zúčastní v den konání výletů. Dále Vám i Vašim dětem nabízíme DVD s několika sty fotek z tábora (nebudou chybět: tematicky rozčleněné fotky z různých programů, fotky oddílů, vedoucích i fotografie na přání dětí) a s filmem o RS a z celotáborové hry + zajímavé nahrávky z pobytu. Chcete-li mít hezkou vzpomínku na tábor, připlaťte si 130 Kč (DVD předáme dítěti poslední den pobytu nebo Vám ho zašleme poštou do 30 dnů po skončení tábora na kontaktní adresu klienta). Úrazové pojištění a pojištění odstupného, pojištění klientů proti úpadku provozovatele Provozovatel tábora je v souladu se zákonem pojištěn proti úpadku u Etics ITP, s.r.o. Nabízíme Vám sjednání pojištění nákladů, které byste museli uhradit v případě Vašeho odstoupení od Smlouvy (=odhlášení dítěte z pobytu). Pojištění se vztahuje na zrušení pobytu (ze zdravotních nebo jiných pojišťovnou uznaných důvodů), ke kterému dojde z Vaší strany kdykoli před zahájením pobytu. Při pojistné události Vám bude vyplaceno 80% odstupného. Připlatíte-li si tedy 250 Kč k ceně pobytu, jsou pojištěny Vaše ev. náklady související se zrušením pobytu (odstupné) a zároveň máte své dítě úrazově pojištěné (např. na trvalé následky). Další informace o odstupném najdete ve Všeobecných podmínkách.

2 Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb Kromě těchto Závazných pokynů Vám zasíláme k vyplnění Cestovní smlouvu (Smlouvu) a Dotazník, Lékařské potvrzení a formulář na vylepení kopie kartičky pojištěnce a Písemné prohlášení rodičů s tiskopisem Doplňující informace. Písemné prohlášení rodičů (bezinfekčnost) a Doplňující informace odevzdáte při zahájení tábora u autobusu (nezasílejte je poštou). Čitelnou kopii lékařského potvrzení a kopii kartičky pojištěnce nám doručte písemně formou doporučeného dopisu nejpozději 8 dnů před zahájením pobytu. Lékařské potvrzení musí být opatřeno podpisem a razítkem praktického lékaře, který Vaše dítě registruje a nesmí být starší než jeden rok. Bez platného Lékařského potvrzení dítě na tábor nemůžeme přijmout. Originál lék. potvrzení vezměte, prosíme, k odjezdu (pro ev. kontrolu). Cestovní smlouvu spolu s Dotazníkem je třeba pečlivě a čitelně vyplnit. Ve Smlouvě, prosíme, údaje neškrtejte, ani nepřepisujte. Nezapomeňte provést správný výpočet částky k úhradě a uveďte požadované osobní údaje o klientovi. Klientem rozumíme zákonného zástupce dítěte, s nímž Smlouvu uzavíráme. Pokud by za klienta jednala jiná osoba (např. by vyzvedávala dítě na konci tábora), musí být její jméno uvedeno v tiskopise Doplňující údaje. Ke Smlouvě, prosíme, nic nepřišívejte. Tím, že jsme Vám tyto tiskopisy zaslali, máte jistotu, že s účastí Vašeho dítěte na táboře počítáme (předpokladem je dodržení lhůty k zaslání Smlouvy a lhůty k úhradě z Vaší strany). Vyplněnou Smlouvu spolu s Dotazníkem je třeba doručit formou doporučeného dopisu provozovateli, a to do osmi dnů od data, které je uvedeno v záhlaví Smlouvy (tímto datem je den, kdy jsme Vám Smlouvu a ostatní dokumenty odeslali). Cestovní smlouvu a Dotazník můžete ale vyplnit a odevzdat též u nás v kanceláři, a to kdykoli v úředních hodinách (mimo úřední hodiny jen po předchozí telefonické domluvě). Při této příležitosti můžete tábor i zaplatit, ev. se dozvědět bližší podrobnosti o táboře. Potvrzenou kopii řádně vyplněné Smlouvy Vám zašleme na adresu klienta nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nám bude uhrazen pobyt nebo záloha na pobyt (výj. i dříve). Hradí-li pobyt zaměstnavatel, zašleme Vám kopii Smlouvy zpět do 15 dnů ode dne, kdy jsme Vám (podniku) odeslali fakturu k zaplacení tábora. Vyplněné Smlouvy nezasílejte faxem či em (nešlo by o právně závaznou smlouvu). Novému zájemci o náš tábor rádi zašleme jeho vlastní Smlouvu, informace i potřebné tiskopisy (stačí, aby byl předběžně přihlášen); proto nikomu nekopírujte Smlouvu, ani další tiskopisy, které jsou určeny jen Vám. Přihlašujete-li na tábor sourozence nebo účastní-li se Vaše dítě dvou turnusů, vyplňte, prosím, Smlouvu na každého účastníka (turnus) zvlášť. K úhradě pobytu využívejte přiloženou poštovní poukázku. Na ní ve zprávě pro adresáta musí být uvedeno rodné číslo přihlašovaného dítěte. Jako odesílatele uvádějte příjmení a křestní jméno dítěte (nikoli tedy jméno plátce). Složenku vyplňte výrazně a čitelně; nezaškrtávejte, že výplata peněz je určena jen majiteli firmy do vlastních rukou. Budete-li hradit pobyt bankovním převodem, uvádějte rodné číslo dítěte jako variabilní symbol platby + jméno dítěte a turnus do zprávy pro příjemce. Existují dvě varianty, jak můžete tábor uhradit. Jednu z nich je třeba si vybrat a zaškrtnout ji v Dotazníku. První varianta předpokládá, že můžete zaplatit tábor najednou, a to poměrně brzy. Zaškrtnete-li si tedy v Dotazníku variantu jedna, je třeba zaplatit pobyt i Vámi objednané služby do osmi dnů od data, které je uvedeno v záhlaví Smlouvy ve formě datumky; neboli od data, kdy jsme Vám tuto Smlouvu zaslali. Pokud na základě dohody s podnikem (úřadem) bude celou částku za pobyt a placené služby hradit Váš zaměstnavatel, zvolte variantu úhrady číslo dvě. Stačí pak v Dotazníku čitelně vyplnit všechny požadované údaje. Fakturu Vám (podniku) obratem vystavíme a zašleme ji do 10 dnů na Vámi uvedenou adresu. Předchozí odstavec pro Vás v takovém případě neplatí. Návod na vyplnění Cestovní smlouvy a Dotazníku Celkovou částku k úhradě si vypočítáváte ve Smlouvě samostatně. Do prvního nebo druhého pole v tabulce (dle druhu objednávaného ubytování a zvoleného rekr.střediska) vepište částku za pobyt Vámi vybraného turnusu. Pokud chcete mít jistotu, že Vaše dítě bude ubytováno na pokoji ve zděné budově, vepište do rámečku na řádek s číslem tři částku 220 Kč. Obdobným způsobem v bodech 3 až 11 vybírejte další placené služby. Pokud si vyberete v první či druhé volbě některou z placených výuk, je třeba uvést cenu výuky ve Smlouvě a tuto částku dítěti zaplatit. Nezapomeňte vyplnit celkovou částku za pobyt a placené služby. Sourozenci budou zařazeni společně do stejného autobusu pro cestu na tábor vždy. V této souvislosti jen dodáváme, že o tom, zda budou děti, které mají zaplacenou základní cenu pobytu, ubytované v chatce či na pokoji, rozhoduje provozovatel (nikoli tedy klient / dítě). Žádáme Vás, abyste při vyplňování zájmového kroužku v Dotazníku uvedli kromě Vámi preferované volby (tu označte číslem jedna) i náhradní variantu (tu označte č. dvě). Náhradní výukový kroužek je třeba uvést pro případ, že se Vámi favorizované zaměření pro nedostatečný zájem neotevře, nebo naopak bude kapacita Vámi preferovaného kroužku již naplněná. Ev. přáním ohledně společného zařazení kamarádů (sourozenců) do stejného kroužku provozovatel nemusí vyhovět. Zaměření jsou určena dětem všech věkových kategorií. Rozšířená nabídka kroužků je pro děti 1., 2. a 4.turnusu ve Svoru, děti ostatních turnusů mohou vybírat ze čtyř základních dopoledních zaměření. Děti zde mají i dopoledne klasický táborový program se svým oddlílovým vedoucím. Změny v Dotazníku (např. nové přání ohledně společného ubytování) po jeho doručení (odevzdání) provozovateli je možné provést jen ve lhůtě delší než 14 dnů před zahájením pobytu (formou doporuč. dopisu nebo osobně). Přáním ohledně společného zařazení dětí, která budou sdělena provozovateli až u odjezdu na tábor nebo dětmi až v RS, nelze vyhovět.

3 Odjezdy a příjezdy Místo odjezdů i příjezdů je pro pobyty do/ze Svoru: stanice metra trasy B - Černý Most, stanoviště nepravidelných (rekreačních) odjezdů (uvedeno na směrové tabuli u východu z metra), souběžné s ulicí Chlumeckou ve směru na Poděbrady. Parkování je možné na parkovišti nad plochou odjezdů našich autobusů (příjezd ze sídliště Černý Most ulicí Bryksovou). Nedoporučujeme vjíždět do areálu TSK ani stát déle než 5 minut na parkovišti v Chlumecké ulici (kontroly městské policie).. Odjezdy z Prahy do Svoru: Příjezdy ze Svoru do Prahy: 1. turnus turnus turnus turnus turnus Režim u odjezdu na tábor, individuální doprava K odbavení se dostavte nejpozději 45 minut před odjezdovým časem. Nejprve si ve vyvěšeném abecedním seznamu zjistěte číslo autobusu, kterým Vaše dítě pojede. U příslušného autobusu poté odevzdejte vedoucímu Písemné prohlášení rodičů - bezinfekčnost (vyplňuje ho zákonný zástupce dítěte, nesmí být starší než jeden den), Doplňující údaje a kapesné, pokud si přejete, aby peníze byly během tábora bezpečně uloženy a spravovány oddílovým vedoucím Vašeho dítěte (kapesné předávejte v nezalepené obálce označené jménem dítěte a částkou). Doporučujeme kapesné cca 500 Kč, nejméně však 200 Kč (výlety, občerstvení, pohledy). Zdravotníkovi odevzdejte jménem označené léky, které dítě užívá. Sdělte mu také ev. aktuální zdravotní problémy dítěte (ty však zároveň písemně uveďte v Bezinfekčnosti). S sebou si k odjezdu nezapomeňte vzít také doklad o zaplacení pobytu, originál lékařského potvrzení, kopii námi potvrzené Cestovní smlouvy. Jakékoli další záležitosti řešte výhradně na centrále se zástupcem provozovatele. Informace sdělené komukoli jinému provozovatele tábora nezavazují. Pokud byste dítě chtěli dopravit na tábor sami, uveďte tuto skutečnost na rubové straně Lékařského potvrzení. V takovém případě přivezte dítě do rekr.střediska mezi a hod. (nejvhodnější čas). V den ukončení tábora Vám dítě v RS. můžeme předat mezi a hod. nelze dříve (budete-li si dítě vyzvedávat v RS, uveďte to v tiskopisu Doplňující údaje). Při individuální dopravě dítěte na tábor (z tábora) se klientovi žádné peníze nevracejí. Seznam povinných a doporučených věcí, důležitá sdělení Každé dítě musí mít povinně: boty na běhání (na sport), nepromokavou obuv (holinky, outdoorová obuv, goratex), pantofle nebo sandály (na přezutí do klubovny či na pokoj), nepromokavou bundu s kapucí (nebo pláštěnku), pokrývku hlavy (ochrana před sluncem), 2x oblečení vhodné na sport a hry v lese, a to na teplé i chladné počasí (kraťasy, trička, tepláky, svetr), oděv na spaní, láhev na pití (od 0.5 l do 1 litru), plavky, funkční svítilnu s novými bateriemi, neplavci kruh nebo křidélka do vody. Nebude-li dítě něčím z výše uvedeného vybaveno, může se stát, že se proto nezúčastní některého z táborových programů. Doporučené věci: kalhoty, triko s dlouhým rukávem nebo mikina, několik triček s krátkým rukávem, spodní prádlo a ponožky na každý den, dostatek kapesníků, 2x teplé ponožky, ručník, toaletní potřeby (zejména mýdlo, kartáček na zuby, pasta na zuby), sluneční brýle, psací potřeby, plátěný pytel na špinavé prádlo, příruční zavazadlo vhodné na výlety, věci na dopolední zaměření. Dále je možné si s sebou vzít hračku, knížku, hudební nástroj nebo společenskou hru. Děti, které si ve Svoru objednaly ubytování ve stanu, musí mít s sebou vlastní spacák. Ostatní děti si spacák mohou vzít také (ale nemusí). Věci dětem sbalte do kufru (lze většinou umístit do úložného prostoru postele nebo pod postel). Mladší děti je třeba důkladně seznámit s obsahem zavazadla; seznam věcí je dobré jim vylepit na vnitřní stranu víka kufru. Provozovatel neručí za cennosti, které si dítě s sebou na tábor přiveze. Mobilní telefony nedoporučujeme z důvodu možných krádeží, nejsou vhodné ani z psychologického hlediska. Žádáme Vás, abyste respektovali naše úřední hodiny, ve kterých nás můžete navštívit nebo nám telefonovat. Úřední hodiny: do každé úterý od do hod. Provozovna - kancelář: CK Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, Praha 9, (též adresa pro doručování), tel ; i bankovní spoj. je uvedeno v záhlaví Závazných pokynů. Dostanete se k nám metrem (stanice Hloubětín, trasa B) nebo tramvají č.3, 19 (zastávka Kbelská), poté pěšky cca 300 m ulicí Hloubětínskou kolem bazénu a kostela (sídlíme naproti hřišti). Od 1.7. do jsme Vám k dispozici jen na mobilním telefonu (denně mezi a hod.) a po dohodě též v RS Star Line. Od nás můžete opět navštívit v úředních hodinách na naší pražské adrese. Těšíme se s Vámi i Vašimi dětmi na shledanou... Mgr. Robert Černý

4 Všeobecné podmínky účasti dítěte na letním dětském táboře organizovaném provozovatelem tábora verze II, typ 1 Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý Star Line (dále jen provozovatel) stanoví pro zabezpečení služeb na letním dětském táboře (dále jen LDT) Závazné pokyny a Všeobecné podmínky účasti dítěte na LDT organizovaném provozovatelem tábora (dále jen Podmínky). Závazné pokyny i Podmínky jsou nedílnou součástí Cestovní smlouvy (Smlouvy). 1. Uzavření Cestovní smlouvy Klient může při vyplňování Smlouvy změnit obsah i rozsah objednávaných služeb v porovnání s tím, co uvedl při předběžném přihlášení dítěte. Klient je povinen doručit provozovateli originál řádně vyplněné Smlouvy, a to osobně nebo doporučeným dopisem. Je-li Smlouva uzavírána na dálku (poštou), vzniká smluvní vztah dnem doručení potvrzené kopie Smlouvy na adresu klienta, při osobním jednání vzniká smluvní vztah převzetím potvrzené kopie Smlouvy klientem. Klientovy zápisy v Dotazníku, které nejsou v souladu se Závaznými pokyny, provozovatele nezavazují, i když Smlouvu uzavře (tím, že ji klientovi bez připomínek potvrdí a doručí). 2. Změna či odstoupení od Smlouvy ze strany klienta Jakýkoliv klientův návrh na změnu uzavřené Smlouvy se stává změnou Smlouvy jen v případě, že tento návrh provozovatel akceptuje (tj. svůj souhlas se změnou Smlouvy klientovi písemně potvrdí). Klient může formou doporučeného dopisu adresovaného provozovateli zažádat o přehlášení svého dítěte na pozdější turnus nebo sdělit provozovateli, že se místo jeho dítěte zúčastní LDT jiná osoba ve věku 6-16 let. Doručí-li klient žádost (oznámení) dle předchozí věty provozovateli ve lhůtě delší než 24 hodin před zahájením pobytu, bude mu vyhověno, pokud uhradí náklady s tím spojené (stanovené dohodou obou stran v paušální výši 1000 Kč) a pokud bude na pozdějším turnusu volné místo. Dosud uhrazená částka za LDT se převede na novou Smlouvu, která musí být v těchto případech uzavřena. Odstupné v takovém případě klient platit nemusí. Pokud nebyla dítěti (účastníkovi pobytu) poskytnuta placená služba z důvodu na straně tohoto účastníka (jen zdravotní důvody), má klient právo na vrácení poloviny uhrazené částky za tuto zaplacenou službu. Při předčasném ukončení tábora ze zdravotních důvodů má klient právo na vrácení stravného ve výši 160 Kč za každý úplný den, který účastník LDT na táboře nestrávil. Přeplatek (např. dvojí zaplacení tábora) je splatný až po uplynutí tábora. V případech uvedených v tomto odstavci je třeba zaslat provozovateli písemnou žádost o vrácení peněz, a to do 15 dnů ode dne skončení tábora formou doporučeného dopisu. Jinak právo na vrácení peněz klientovi zanikne. Žádosti budou vyřízeny do Poukázečné je nákladem klienta, proto doporučujeme uvádět raději bankovní spojení. Klient je oprávněn před zahájením pobytu od Smlouvy odstoupit (o odstoupení nutno provozovatele informovat nejpozději u odjezdu na tábor). Odstoupení nastává oznámením o odstoupení za předpokladu, že je provozovateli do 7 dnů od tohoto oznámení doručen doporučený dopis o odstoupení. (V opačném případě se má za to, že klient od Smlouvy neodstoupil; zaplacená částka za tábor propadá). Žádá-li klient v dopise o odstoupení o vrácení zaplacené částky, musí zaslat spolu s ním lékařskou zprávu, jde-li o zdrav. důvod. Odstoupením vzniká klientovi povinnost uhradit provozovateli do 5 dnů od odstoupení odstupné. Výše odstupného činí: při odstoupení od Smlouvy ve lhůtě delší než 10 dnů před zahájením pobytu 50% z ceny objednaného pobytu a ve Smlouvě vybraných placených služeb (dále jen Ceny) a při odstoupení od Smlouvy ve lhůtě 10-2 dny před začátkem pobytu 80% z Ceny. Při pozdějším odstoupení od Smlouvy činí odstupné 100% z Ceny (možnost pojištění odstupného viz Závazné pokyny). Zaplacenou částku za tábor vrátí provozovatel klientovi během měsíce září (podmínkou je předchozí úhrada odstupného ze strany klienta). Poukazečné je nákladem klienta. 3. Změna Smlouvy, zrušení Smlouvy či odstoupení od Smlouvy ze strany provozovatele Nedodrží-li klient platební podmínky uvedené v bodě 4 odst. 1 Podmínek, nemusí provozovatel respektovat druh ubytování, který klient ve Smlouvě dítěti objednal a zaplatil (ani přání na společné zařazení, např. na ubytování). Pokud z tohoto důvodu bude dítě ubytováno v horší ubytovací kategorii, nevzniká klientovi právo na vrácení peněz (právo na reklamaci). Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout dítěti (i bez vědomí rodičů a bez fin.vyrovnání) jiný výlet obdobné ceny než ten, který má dítě objednáno ve Smlouvě. Provozovatel si vyhrazuje právo bez fin. vyrovnání neuskutečnit (zaměnit) jednu z aktivit z programu placeného výletu, a to ve vazbě na počasí a ev. provozní problémy (netýká se akvaparku). Pokud provozovatel z důvodů na jeho straně dítěti nějakou placenou službu vůbec neposkytne, vrátí klientovi zaplacenou částku za tuto službu do , a to i bez žádosti klienta. Provozovatel může s okamžitou účinností vypovědět Smlouvu, a tím zrušit účast dítěte na táboře, pokud během pobytu účastník LDT vážně nebo opakovaně poruší Táborový řád. Bude-li dítě z tohoto důvodu vyloučeno z tábora, nevzniká klientovi nárok na vrácení peněz. Vznikne-li v důsledku takového chování dítěte provozovateli škoda (např. škoda na majetku vzniklá zaviněním dítěte), zavazuje se ji klient v plné výši neprodleně uhradit. Klient prohlašuje, že se on i účastník tábora seznámili s Táborovým řádem (k dispozici na: nebo v naší kanceláři) a že se zavazují jeho ustanovení respektovat. Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud klient nedodržel platební podmínky uvedené v bodě 4 odst. 1 Podmínek nebo pokud do zahájení pobytu neodevzdal řádné Lékařské potvrzení dítěte nebo pokud je dítě při zahájení pobytu infekční. Odstoupením od Smlouvy z těchto důvodů vzniká provozovateli nárok na odstupné ve výši 100% Ceny dle bodu 2 čtvrtý odstavec Podmínek. 4. Platební podmínky Úhradu celkové částky za pobyt a placené služby uvedené ve Smlouvě (dále jen Celkové částky) je třeba provést včas, tj. v termínu splatnosti. Platí-li Celkovou částku třetí osoba na základě provozovatelem vystavené faktury, je termín splatnosti Celkové částky uveden v kopii Smlouvy i na faktuře. V ostatních případech platí termín splatnosti uvedený v Závazných pokynech. Klient zodpovídá za včasnou úhradu i v případě, že plátcem LDT je třetí osoba (zaměstnavatel). Dnem úhrady se u bezhotovostních plateb rozumí den, kdy částka byla připsána na bank. účet provozovatele (u platby pošt.poukázkou typu C se dnem úhrady rozumí den doručení poukázky poštovním doručovatelem provozovateli). Pro všechny způsoby úhrady platí, že uhrazená částka (součet uhrazených částek) nesmí být celkově nižší než Celková částka. Řádnou úhradou Celkové částky není, pokud klient, resp. zaměstnavatel při úhradě neuvedl správný variabilní symbol (rodné číslo dítěte). Při částečné úhradě se za uhrazený považuje nejprve pobyt, poté placené služby, a to v pořadí, jak jsou uvedeny ve Smlouvě (odshora dolů). Pokud nebude Celková částka uhrazena před zahájením pobytu, bude dítě na tábor přijato až po provedení řádné úhrady. 5. Důležitá upozornění Klient má právo uplatnit své nároky plynoucí z ev. porušení právní povinnosti provozovatelem, a to ihned, jakmile se o důvodech reklamace dozvěděl. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud účastník nebude věnovat patřičnou pozornost ochraně svých věcí (zamykání ubikací, zavírání oken, úschova cenných věcí u vedoucího). Klient se zavazuje do 24 hodin od nahlášení své dítě z tábora odvézt, pokud je nemocné nebo pokud bylo z tábora vyloučeno. Klient souhlasí s tím, že osobní údaje uvedené ve Smlouvě budou použity pro potřeby provozovatele, a v budoucnu výhradně za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu klientovi. Klient (účastník) souhlasí s fotografováním (nahráváním) dítěte (sebe), které bude prováděno za účelem dokumentace tábora a prodeje DVD klientům, jež si tuto placenou službu objednali.

5 Vyplněnou cestovní smlouvu je třeba provozovateli doručit do osmi dnů od tohoto data : C E S T O V N Í S M L O U V A Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, IČO Provozovna (kancelář): Hloubětínská 374/10, Praha 9, PSČ a klient : Pan/í....č.OP Rodné číslo Příbuzenský poměr k účastníku LDT.... Kontaktní adresa uzavírají v souladu se zákony č. 159/99 Sb. a č. 40/64 Sb. v platném znění tuto Cestovní smlouvu: Účastník: Příjmení a jméno dítěte:...., rodné číslo (číslo cest. sml.): se zúčastní. (doplňte číslici) turnusu (běhu) dětského tábora v RS Star Line v...svor... v termínu od do (Svor: 1.běh: , 2.běh: , 3.běh: , 4.běh : , 5.běh : ) Podmínky účasti dítěte na táboře i veškeré další potřebné informace o pobytu jsou uvedeny v Závazných pokynech (tři strany textu - verze II, typ 1) a ve Všeobecných podmínkách účasti dítěte na letním dětském táboře organizovaném provozovatelem tábora (jedna strana textu verze II, typ 1), které jsou nedílnou součástí této Cestovní smlouvy. Klient prohlašuje, že se s oběma dokumenty seznámil a že s nimi přiměřeně seznámil i účastníka pobytu. Klient se rovněž zavazuje tyto dokumenty respektovat. Vepsáním ceny pobytu či placené služby do příslušného pole v tabulce (tj. do prázdného rámečku vpravo) se klient zavazuje odpovídající částku uhradit. Vyplňujte Smlouvu čitelně; ve Smlouvě neškrtejte, ani nepište nic navíc. Cena pobytu: a. Základní cena pobytu (ubytování chatičky,) - Svor: 1. běh Kč, 2. běh Kč, 3. běh Kč, 4. běh Kč, 5. běh Kč 1b. Cena pobytu (ubytování ve stanu s podsadou) - Svor: 1. běh Kč, 2. běh Kč, 3. běh Kč, 4. běh Kč, 5. běh Kč Placené služby: Výlet Svor: Babylon v Liberci (Babylon - aquapark, lunapark, IQ park, nákupy) 690 Kč 3. Výlet Svor: Nový Bor, Malevil, Jiřetín (sklárna, koně, bowling, stříbrný důl, nákupy) 520 Kč 4. Výlet Svor 1., 2. a 4. běh: Děčín, Hřensko (aquapark, bowling/lodičky- Soutěsky, nákupy) 530 Kč 5. Výlet Svor 1., 2. a 4. běh: Liberec (ZOO, Ještěd, nákupy) 540 Kč 6. Svor jen 1., 2. a 4. běh: Tenisové výukové zaměření Kč 7. Moderní tanec (např. disco dance, hip hop, RnB, zumba profesionální instruktorka) 240 Kč 8. Zprostředkování pojištění odstupného + úrazové pojištění Kč 9. DVD s fotkami a videonahrávkami z tábora Kč Celková částka za pobyt a placené služby (součet částek v řádcích 1 až 9): Datum odeslání Smlouvy provozovateli (vyplní klient) Vyplní provozovatel:..... Podpis klienta Sdělení klientovi: Datum odeslání kopie Smlouvy zpět klientovi Podpis a razítko provozovatele...

6 D O T A Z N Í K Příjmení a jméno dítěte... Rodné číslo dítěte... dítěte... Telefon dítěte Bydliště dítěte... Turnus... Jméno matky... Telefon a ... Jméno otce... Telefon a ... Kolonku bydliště dítěte nemusíte vyplňovat, pokud jde o shodnou adresu s kontaktní adresou klienta uvedenou ve Smlouvě. Výběr dvou dopoledních zaměření; jednomu z nich se bude Vaše dítě po celou dobu tábora ve Svoru věnovat Vámi preferovanou volbu zakroužkujte a označte jedničkou, náhradní volbu zakroužkujte a označte dvojkou. 1. Výtvarné zaměření (kreslení, batikování, barvy na sklo či na tělo, práce se samoschnoucí hmotou, používání přírodních materiálů; s sebou potřeby na kreslení a malování, tričko nebo šátek na batikování) 2. Sport (mladší děti: vybíjená, přehazovaná, ringo, atletika, ev. plavání a vodní pólo, ping-pong; starší děti: tři aktivity v třídenních blocích - softbal, fotbal/volejbal, flagbal + horol.stěna) 3. Moderní tanec příplatek 240 Kč (profesionální lektor disco dance, RnB, hip hop, zumba 1. turnus) 4. Zálesáctví (orientace v přírodě, práce s buzolou a mapou, uzlování, šifry a morseovka, poznávání zvířat a rostlin, výroba z přírodních materiálů, vaření v přírodě, ekologie) Výše uvedená zaměření se týkají všech turnusů ve Svoru, na 1.,2. a 4. běhu nabízíme navíc tyto zájmové kroužky: 5. Kurz moderní dívky (typologie, modeling, zdravý životní styl, líčení, účesy, kosmetika, psychotesty, pilates, aerobic; s sebou líčidla, event. další kosmetické přípravky; vhodné pro dívky od 10 do 14 let) 6. Tenis příplatek 550 Kč (výuka tenisu na kurtech ve Svoru, přeprava z kurtů zajištěna; s sebou tenis. raketu) 7. Umělecký kroužek - zpěv, tanec, herectví, hra na hudební nástroje, nácvik muzikálu, filmařské dovednosti 8. Společenské /deskové/ hry moderní hry /Aktivity, Osadníci, AZ-kvíz, Wii Nintendo, Bang, TimesUp, Česko/ Zvláštní přání, poznámky :.... Způsob úhrady pobytu a placených služeb Klient zakroužkuje číslo jedné ze dvou níže uvedených variant a při úhradě bude postupovat v souladu s ní. Pokud klient uhradil pobyt najednou nebo tak učiní v termínu splatnosti uvedeném v Závazných pokynech, vyplní variantu jedna.pokud klient vyjednal se svým zaměstnavatelem, že za něj pobyt uhradí, zvolí variantu dvě. Splatnost faktury bude 8 dnů ode dne odeslání faktury na Vámi zvolenou adresu. Varianta 1: Celkovou částku za pobyt a placené služby jsem uhradil (uhradím) dne... Varianta 2: Celkovou částku za pobyt a placené služby bude za mě hradit můj zaměstnavatel na základě Vámi vystavené faktury. V takovém případě vyplňte, prosíme, čitelně a úplně údaje na tohoto plátce pobytu: Jméno plátce... Sídlo plátce IČO.... DIČ... Telefon na fakt.oddělení plátce... Na faktuře uveďte dále tyto údaje Fakturu zašlete na adresu klienta/ na sídlo plátce/ jinam, a to.... V... dne Podpis účastníka tábora Podpis klienta

7 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na táboře (Lékařské potvrzení) Příjmení a jméno dítěte: rodné číslo:... Rekreační středisko:... Turnus tábora:... V souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. v platném znění uvádím následující skutečnosti o posuzovaném dítěti: 1. dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním: ANO NE Pokud se dítě nepodrobilo některému ze stanovených očkování z důvodu, že je proti nákaze imunní nebo proto, že má trvalou kontraindikaci proti očkování, uveďte, prosíme, potřebné údaje: dítě prodělalo následující nemoci: dítě je alergické na: dítě dlouhodobě užívá léky: dítě má následující zdravotní omezení (trpí nemocí): Závazně potvrzuji, že na základě provedené prohlídky je posuzované dítě ze zdravotního hlediska způsobilé zúčastnit se letního tábora/ zotavovací akce a nevyžaduje žádnou zvláštní zdravotní péči. Jméno a telefon praktického lékaře pro děti, který dítě registruje (nejsou-li tyto údaje na razítku):... Datum a místo vydání posudku: Podpis praktického lékaře a razítko zdravotnického zařízení

8 Kopie průkazu pojištěnce zdravotní kartičky dítěte Příjmení a jméno dítěte:... Turnus tábora :... Do rámečku nalepte čitelnou kopii kartičky pojištěnce dítěte (účastníka pobytu): Poučení pro rodiče: Čitelnou kopii lékařského potvrzení a kartičky pojištěnce doručte na adresu provozovatele tábora osobně nebo formou doporučeného dopisu nejpozději čtrnáct dní před zahájením pobytu. Lékařské potvrzení nesmí být starší než jeden rok (počítáno do data ukončení pobytu); musí být vyplněno a podepsáno praktickým lékařem dítěte. Originál lékařského potvrzení vezměte s sebou k odjezdu. Individuální příjezd na tábor Pokud ve Vašem případě nastane níže popsaná varianta, vyplňte požadované údaje: Prohlášení klienta (rodiče): Moje dítě se v den zahájení letního tábora nezúčastní společné autobusové přepravy z Prahy. Dítě přivezeme na tábor do Svoru sami dne... v... hod. (přivezete-li dítě do rekr.střed. v den zahájení pobytu, dodržte prosím čas mezi a hod.).... Podpis klienta (rodiče)

9 Bezinfekčnost, písemné prohlášení zákonného zástupce (rodiče) Příjmení a jméno dítěte: Rodné číslo:.. Příjmení a jméno zák.zástupce:......turnus : Prohlašuji, že dítě je zdravé, nejeví známky akutního onemocnění (např. horečka, průjem) a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo s osobou podezřelou z nákazy. Prohlašuji dále, že dítě nemá vši ani hnidy. Zároveň prohlašuji, že dítěti nebylo lékařem či hygienikem nařízeno karanténní opatření, zvýšený zdravotnický dohled nebo lékařský dohled. Jsem si vědom/a ev. právních a finančních důsledků, které by pro mě vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení táborového kolektivu. Případnou škodu, která by provozovateli tímto vznikla, se zavazuji uhradit. Dále upozorňuji u svého dítěte na následující zdravotní problémy, alergie či užívání léků (vč. režimu a důvodu jejich užívání): Prohlašuji, že uvedené zdravotní problémy dítěte, jeho alergie či užívání léků byly známy ošetřujícímu lékaři před tím, než mému dítěti vydal vyhovující Lékařské potvrzení. Dále prohlašuji, že tato zdravotní omezení nevyžadují zvláštní zdravotní péči ani zvláštní režim dítěte na táboře. Prohlašuji též, že jsem veškeré zdravotní problémy dítěte uvedla v tomto Písemném prohlášení. Dále se zavazuji předat táborové zdravotnici při zahájení pobytu léky, které mé dítě musí po dobu tábora užívat, s vyznačeným režimem užívání (dítě nesmí mít u sebe po dobu pobytu bez vědomí zdravotníka jakékoli léky). Datum: Podpis zákonného zástupce: Toto prohlášení nesmí být starší než 24 hodin před odjezdem dítěte na tábor. Vyplňuje ho a podepisuje zákonný zástupce dítěte. Prohlášení odevzdejte vedoucímu u autobusu při odjezdu dítěte na tábor; neposílejte nám ho tedy poštou před začátkem pobytu.

10 Doplňující informace (vyplňuje zákonný zástupce dítěte) Příjmení a jméno dítěte:... Turnus:... Rádi bychom upozornili na následující skutečnosti (psychické problémy dítěte, stýskání, nesouhlas rodiče s účastí dítěte na noční hře mimo tábor atd.): Na táboře bude mít Vaše dítě příležitosti ke koupání (plavání). Potřebujeme proto vědět, zda je Vaše dítě plavec či nikoli. Za plavce označte dítě jen tehdy, pokud bez problémů uplave alespoň 25 metrů. Dítě označené za neplavce s sebou musí mít kruh (křidélka). Neplavci budou ve vodě pod stálým přímým dohledem dospělého vedoucího. Zakroužkujte: Dítě je: plavec neplavec Dítě se zúčastní tábora s námi: poprvé podruhé poněkolikáté Pokud budete během tábora k zastižení na jiném telefonu, než jste uvedli v Dotazníku k Cestovní smlouvě, uveďte, prosíme, toto jiné tel. číslo. Nebudete-li během pobytu snadno k zastižení (např. budete mimo republiku), uveďte kontakt na osobu, na kterou se můžeme během pobytu obrátit (např. bude-li nutné zajistit předčasný odvoz Vašeho dítěte z tábora). Aktuální telefon rodiče; jméno a kontakt na osobu, se kterou je možné se během tábora spojit: Nestandardní převzetí dítěte na konci (před koncem) tábora Pokud ve Vašem případě nastane některá z níže popsaných variant, zakroužkujte číslo zvolené varianty a vyplňte požadované údaje: 1. Pokud si pro dítě přijedete osobně do RS, uveďte datum a hodinu vyzvednutí Vašeho dítěte:... Je-li tímto dnem den ukončení pobytu, respektujte, prosíme, že dítě musí ráno před odjezdem uklidit svou chatičku (pokoj či stan) a předat ji vedoucímu. Proto přijeďte do rekr.střediska pro dítě nejdříve v hod., nejpozději však ve hod. 2. Bude-li vyzvedávat dítě v Praze u autobusu nebo v RS jiná osoba než klient, resp. zákonný zástupce dítěte, uveďte zde jeho příjmení a jméno + číslo obč. průkazu nebo jeho rodné číslo + místo, kde si dítě vyzvedne: Souhlasíte-li s tím, aby Vaše dítě po skončení tábora (tedy po příjezdu autobusů) šlo z Černého Mostu samo domů, zvolte variantu tři. Pokud jste nezakroužkovali žádnou ze tří nabídnutých variant, přivezeme Vaše dítě v den ukončení pobytu do Prahy na Černý Most mezi hod. (jak uvedeno v Závazných pokynech). Dítě Vám osobně předá jeho oddílový vedoucí. V... dne Podpis zákonného zástupce Toto prohlášení odevzdejte vedoucímu u autobusu při odjezdu dítěte na tábor; neposílejte nám ho tedy poštou před začátkem pobytu.

11 Lístek s údaji Důležitá sdělení pro rodiče 1. Adresa naší kanceláře: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, PSČ , Praha Vyplněnou cestovní smlouvu s dotazníkem je třeba doručit formou doporučeného dopisu nebo osobně na adresu kanceláře nejpozději do. 3. Částku pobytu a objednaných placených služeb by bylo dobré uhradit do nejpozději však 3 dny před zahájením pobytu. 4. K platbě využívejte přiloženou poštovní poukázku. 5. Kopii lékařského potvrzení a kopii kartičky pojištěnce je třeba doručit na adresu naší kanceláře nejpozději 8 dnů před zahájením pobytu. 6. Tiskopisy Písemné prohlášení zákonných zástupců a Doplňující informace odevzdejte až v den zahájení pobytu (neposílejte nám je do kanceláře). 7. Pokud byste věděli o nějakém novém, dalším zájemci o náš letní tábor (např. kamarád Vašeho dítěte, soused), kontaktujte nás telefonicky. Rádi Vám sdělíme bližší podrobnosti k jeho přihlášení. Jako bonus Vám za každé takto nově přihlášené dítě nabízíme odměnu ve výši 400 Kč za každé takto přihlášené dítě. O nároku na bonus se zmiňte při přihlašování nového dítěte.

INFORMACE LT 2015. 1ks flanelová košile nebo teplejší tričko s dl. rukávem. 2ks trička s dl. rukávem

INFORMACE LT 2015. 1ks flanelová košile nebo teplejší tričko s dl. rukávem. 2ks trička s dl. rukávem INFORMACE LT 2015 Informace k letnímu táboru v termínu 1.8.2015 15.8.2015 Ubytování: Stany s podsadou Doprava: Sraz na vlakovém nádraží Most : 1.8.2015 v 8.00 hodin Návrat na vlakové nádraží Most : 15.8.2015

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen Podmínky) jsou platné na všechny zájezdy, pobyty

Více

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku.

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku. Základní škola Kravaře, Komenského 14 ŠKOLA V PŘÍRODĚ Vypracoval: Mgr. Tomáš Dorazil Účinnost ode dne: 22.5. 2003 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást

Více

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Předsmluvní informace, pojistné podmínky www.ervpojistovna.cz Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění Sbaleno Pojistitel Název: ERV

Více

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku vedeném

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva ), kterou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14

Více

Pojistné podmínky Vision 5.1

Pojistné podmínky Vision 5.1 Pojistné podmínky Vision 5.1 Obsah strana Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění......................................... 1 Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění VISION.................................

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat

Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat společností UPC DTH S.à r.l. se sídlem 2 rue Peternelchen, L-2370 Howald, Lucemburské velkovévodství, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku Registre de

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více