Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie"

Transkript

1 Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) verze II, typ 1 Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, Praha tel, zázn: , mobil: bankovní spojení: / Vážení rodiče, milí kamarádi, jsme potěšeni, že jste se rozhodli spolupracovat s firmou, která se věnuje tuzemské dětské rekreaci již sedmnáctým rokem. Na základě předběžného přihlášení na náš letní dětský tábor (LDT) Vám zasíláme potřebné informace a tiskopisy. Adresa táborů, charakteristika střediska, ubytování, stravování, kontakt rodičů s táborem Adresa tábora ve Svoru: Rekreační středisko STAR LINE, Svor č.p. 8, PSČ Rekreační středisko Star Line se nachází v chráněné krajinné oblasti Lužických hor. Je umístěno v hezkém a zdravém prostředí uprostřed lesů, na konci vesnice Svor (15 km severně od České Lípy). V areálu střediska je několik kluboven (aparatura na diskotéku, televize, dataprojektor), tři hřiště, kiosek, tělocvična (stolní tenis), horolezecká stěna, prolézačky, venkovní bazén, nově též minigolf a nafukovací skákací hrad. Děti se zaplacenou základní cenou pobytu budou ubytované ve čtyřlůžkových dřevěných chatičkách. Děti, jež mají zájem o ubytování ve stanu s podsadou, ušetří 600 Kč ze základní ceny pobytu. Stravování probíhá 6x denně (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, druhá večeře). V den příjezdu se začíná večeří. Děti budou mít u jednoho hlavního jídla denně možnost výběru ze dvou různých pokrmů (jedno jídlo je zpravidla bezmasé). V průběhu pobytu budete mít možnost se denně telefonicky spojit s vedením tábora (mobil ), a to mezi a hod (předposlední den a v den střídání turnusů po celý den: od do 20.00).Vaše případné návštěvy v rekr.středisku po dobu tábora je třeba s námi předem dohodnout telefonicky. Jinak Vám schůzku s Vaším dítětem nemůžeme zaručit. Ceny pobytů - turnusy LDT r.2011 Turnus Termín Počet dnů Základní cena pobytu Cena pobytu (ubyt.-stan) První Svor dnů Kč Kč Druhý Svor dnů Kč Kč Třetí Svor dnů Kč Kč Čtvrtý Svor dnů Kč Kč Pátý Svor dnů Kč Kč V ceně pobytu je zahrnuto: ubytování (dvě ceny: standardní ubyt. nebo ubyt. ve stanu s podsadou), strava, doprava zájezdovými autobusy z Prahy do RS a zpět, program (vč. většiny dop. zaměření), pedagogický dozor, zdravotní péče, DPH. Program, výlety, DVD V dopoledních hodinách se děti ve Svoru věnují zvolenému zaměření (výběr zájmových kroužků je uveden v Dotazníku). V odpoledních a večerních hodinách čeká děti pod vedením kvalifikovaných vedoucích bohatý program. Mohou se těšit například na celotáborovou etapovou hru s atraktivní tematikou (letos na téma Indiáni a kovbojové Dobývání Eldoráda), hry v přírodě, soutěže, sportovní klání, táborák, diskotéky s efekty. Pro zájemce připravujeme i noční bojovku. Táborový program bude zpestřen celodenním výletem (ve Svoru na a 4. turnusu dvěma výlety). Vybírejte z následující nabídky: 1a. Svor: Babylon zábavní centrum v Liberci: 3 hodiny v akvaparku, lunapark s mnoha atrakcemi, IQpark (zábavně naučné centrum), nákupy. Cena výletu je 690 Kč, v ceně je zahrnuta: doprava zájezdovým autobusem a veškeré vstupné. 1b. Svor: Nový Bor exkurze sklárna, ranč Malevil projížďka na koních, bowling, minizoo, stříbrný důl v Jiřetíně pod Jedlovou, nákupy. Cena výletu je 520 Kč. V ceně je zahrnuta doprava zájezdovým autobusem a veškeré vstupné. 2a. Svor jen 1., 2. a 4. běh: Děčín, Hřensko 3 hodiny v aquapark v Děčíně, projížďka na lodičkách Soutěskami v Hřensku, nákupy. Cena výletu je 530 Kč. V ceně je doprava zájezdovým autobusem, veškeré vstupné. 2.b Svor jen 1., 2. a 4. běh: Liberec ZOO, Ještěd prohlídka ZOO s bílými tygry, výjezd lanovkou na Ještěd, prohlídka, nákupy. Cena výletu je 540 Kč, v ceně je záj..autobus, jízdné lanovkou a vstupné. Výlety 1a) a 1b) se budou konat ve stejný den, obdobně výlety 2a) a 2b) se uskuteční najednou v jiný výletový den. Od dětí, které nepojedou v den výletu na placený výlet, vybereme na začátku pobytu částku 50 Kč, ze které jim uhradíme cestu vlakem a vstupné na kulturní památku v rámci pěšího výletu, kterého se zúčastní v den konání výletů. Dále Vám i Vašim dětem nabízíme DVD s několika sty fotek z tábora (nebudou chybět: tematicky rozčleněné fotky z různých programů, fotky oddílů, vedoucích i fotografie na přání dětí) a s filmem o RS a z celotáborové hry + zajímavé nahrávky z pobytu. Chcete-li mít hezkou vzpomínku na tábor, připlaťte si 130 Kč (DVD předáme dítěti poslední den pobytu nebo Vám ho zašleme poštou do 30 dnů po skončení tábora na kontaktní adresu klienta). Úrazové pojištění a pojištění odstupného, pojištění klientů proti úpadku provozovatele Provozovatel tábora je v souladu se zákonem pojištěn proti úpadku u Etics ITP, s.r.o. Nabízíme Vám sjednání pojištění nákladů, které byste museli uhradit v případě Vašeho odstoupení od Smlouvy (=odhlášení dítěte z pobytu). Pojištění se vztahuje na zrušení pobytu (ze zdravotních nebo jiných pojišťovnou uznaných důvodů), ke kterému dojde z Vaší strany kdykoli před zahájením pobytu. Při pojistné události Vám bude vyplaceno 80% odstupného. Připlatíte-li si tedy 250 Kč k ceně pobytu, jsou pojištěny Vaše ev. náklady související se zrušením pobytu (odstupné) a zároveň máte své dítě úrazově pojištěné (např. na trvalé následky). Další informace o odstupném najdete ve Všeobecných podmínkách.

2 Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb Kromě těchto Závazných pokynů Vám zasíláme k vyplnění Cestovní smlouvu (Smlouvu) a Dotazník, Lékařské potvrzení a formulář na vylepení kopie kartičky pojištěnce a Písemné prohlášení rodičů s tiskopisem Doplňující informace. Písemné prohlášení rodičů (bezinfekčnost) a Doplňující informace odevzdáte při zahájení tábora u autobusu (nezasílejte je poštou). Čitelnou kopii lékařského potvrzení a kopii kartičky pojištěnce nám doručte písemně formou doporučeného dopisu nejpozději 8 dnů před zahájením pobytu. Lékařské potvrzení musí být opatřeno podpisem a razítkem praktického lékaře, který Vaše dítě registruje a nesmí být starší než jeden rok. Bez platného Lékařského potvrzení dítě na tábor nemůžeme přijmout. Originál lék. potvrzení vezměte, prosíme, k odjezdu (pro ev. kontrolu). Cestovní smlouvu spolu s Dotazníkem je třeba pečlivě a čitelně vyplnit. Ve Smlouvě, prosíme, údaje neškrtejte, ani nepřepisujte. Nezapomeňte provést správný výpočet částky k úhradě a uveďte požadované osobní údaje o klientovi. Klientem rozumíme zákonného zástupce dítěte, s nímž Smlouvu uzavíráme. Pokud by za klienta jednala jiná osoba (např. by vyzvedávala dítě na konci tábora), musí být její jméno uvedeno v tiskopise Doplňující údaje. Ke Smlouvě, prosíme, nic nepřišívejte. Tím, že jsme Vám tyto tiskopisy zaslali, máte jistotu, že s účastí Vašeho dítěte na táboře počítáme (předpokladem je dodržení lhůty k zaslání Smlouvy a lhůty k úhradě z Vaší strany). Vyplněnou Smlouvu spolu s Dotazníkem je třeba doručit formou doporučeného dopisu provozovateli, a to do osmi dnů od data, které je uvedeno v záhlaví Smlouvy (tímto datem je den, kdy jsme Vám Smlouvu a ostatní dokumenty odeslali). Cestovní smlouvu a Dotazník můžete ale vyplnit a odevzdat též u nás v kanceláři, a to kdykoli v úředních hodinách (mimo úřední hodiny jen po předchozí telefonické domluvě). Při této příležitosti můžete tábor i zaplatit, ev. se dozvědět bližší podrobnosti o táboře. Potvrzenou kopii řádně vyplněné Smlouvy Vám zašleme na adresu klienta nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nám bude uhrazen pobyt nebo záloha na pobyt (výj. i dříve). Hradí-li pobyt zaměstnavatel, zašleme Vám kopii Smlouvy zpět do 15 dnů ode dne, kdy jsme Vám (podniku) odeslali fakturu k zaplacení tábora. Vyplněné Smlouvy nezasílejte faxem či em (nešlo by o právně závaznou smlouvu). Novému zájemci o náš tábor rádi zašleme jeho vlastní Smlouvu, informace i potřebné tiskopisy (stačí, aby byl předběžně přihlášen); proto nikomu nekopírujte Smlouvu, ani další tiskopisy, které jsou určeny jen Vám. Přihlašujete-li na tábor sourozence nebo účastní-li se Vaše dítě dvou turnusů, vyplňte, prosím, Smlouvu na každého účastníka (turnus) zvlášť. K úhradě pobytu využívejte přiloženou poštovní poukázku. Na ní ve zprávě pro adresáta musí být uvedeno rodné číslo přihlašovaného dítěte. Jako odesílatele uvádějte příjmení a křestní jméno dítěte (nikoli tedy jméno plátce). Složenku vyplňte výrazně a čitelně; nezaškrtávejte, že výplata peněz je určena jen majiteli firmy do vlastních rukou. Budete-li hradit pobyt bankovním převodem, uvádějte rodné číslo dítěte jako variabilní symbol platby + jméno dítěte a turnus do zprávy pro příjemce. Existují dvě varianty, jak můžete tábor uhradit. Jednu z nich je třeba si vybrat a zaškrtnout ji v Dotazníku. První varianta předpokládá, že můžete zaplatit tábor najednou, a to poměrně brzy. Zaškrtnete-li si tedy v Dotazníku variantu jedna, je třeba zaplatit pobyt i Vámi objednané služby do osmi dnů od data, které je uvedeno v záhlaví Smlouvy ve formě datumky; neboli od data, kdy jsme Vám tuto Smlouvu zaslali. Pokud na základě dohody s podnikem (úřadem) bude celou částku za pobyt a placené služby hradit Váš zaměstnavatel, zvolte variantu úhrady číslo dvě. Stačí pak v Dotazníku čitelně vyplnit všechny požadované údaje. Fakturu Vám (podniku) obratem vystavíme a zašleme ji do 10 dnů na Vámi uvedenou adresu. Předchozí odstavec pro Vás v takovém případě neplatí. Návod na vyplnění Cestovní smlouvy a Dotazníku Celkovou částku k úhradě si vypočítáváte ve Smlouvě samostatně. Do prvního nebo druhého pole v tabulce (dle druhu objednávaného ubytování a zvoleného rekr.střediska) vepište částku za pobyt Vámi vybraného turnusu. Pokud chcete mít jistotu, že Vaše dítě bude ubytováno na pokoji ve zděné budově, vepište do rámečku na řádek s číslem tři částku 220 Kč. Obdobným způsobem v bodech 3 až 11 vybírejte další placené služby. Pokud si vyberete v první či druhé volbě některou z placených výuk, je třeba uvést cenu výuky ve Smlouvě a tuto částku dítěti zaplatit. Nezapomeňte vyplnit celkovou částku za pobyt a placené služby. Sourozenci budou zařazeni společně do stejného autobusu pro cestu na tábor vždy. V této souvislosti jen dodáváme, že o tom, zda budou děti, které mají zaplacenou základní cenu pobytu, ubytované v chatce či na pokoji, rozhoduje provozovatel (nikoli tedy klient / dítě). Žádáme Vás, abyste při vyplňování zájmového kroužku v Dotazníku uvedli kromě Vámi preferované volby (tu označte číslem jedna) i náhradní variantu (tu označte č. dvě). Náhradní výukový kroužek je třeba uvést pro případ, že se Vámi favorizované zaměření pro nedostatečný zájem neotevře, nebo naopak bude kapacita Vámi preferovaného kroužku již naplněná. Ev. přáním ohledně společného zařazení kamarádů (sourozenců) do stejného kroužku provozovatel nemusí vyhovět. Zaměření jsou určena dětem všech věkových kategorií. Rozšířená nabídka kroužků je pro děti 1., 2. a 4.turnusu ve Svoru, děti ostatních turnusů mohou vybírat ze čtyř základních dopoledních zaměření. Děti zde mají i dopoledne klasický táborový program se svým oddlílovým vedoucím. Změny v Dotazníku (např. nové přání ohledně společného ubytování) po jeho doručení (odevzdání) provozovateli je možné provést jen ve lhůtě delší než 14 dnů před zahájením pobytu (formou doporuč. dopisu nebo osobně). Přáním ohledně společného zařazení dětí, která budou sdělena provozovateli až u odjezdu na tábor nebo dětmi až v RS, nelze vyhovět.

3 Odjezdy a příjezdy Místo odjezdů i příjezdů je pro pobyty do/ze Svoru: stanice metra trasy B - Černý Most, stanoviště nepravidelných (rekreačních) odjezdů (uvedeno na směrové tabuli u východu z metra), souběžné s ulicí Chlumeckou ve směru na Poděbrady. Parkování je možné na parkovišti nad plochou odjezdů našich autobusů (příjezd ze sídliště Černý Most ulicí Bryksovou). Nedoporučujeme vjíždět do areálu TSK ani stát déle než 5 minut na parkovišti v Chlumecké ulici (kontroly městské policie).. Odjezdy z Prahy do Svoru: Příjezdy ze Svoru do Prahy: 1. turnus turnus turnus turnus turnus Režim u odjezdu na tábor, individuální doprava K odbavení se dostavte nejpozději 45 minut před odjezdovým časem. Nejprve si ve vyvěšeném abecedním seznamu zjistěte číslo autobusu, kterým Vaše dítě pojede. U příslušného autobusu poté odevzdejte vedoucímu Písemné prohlášení rodičů - bezinfekčnost (vyplňuje ho zákonný zástupce dítěte, nesmí být starší než jeden den), Doplňující údaje a kapesné, pokud si přejete, aby peníze byly během tábora bezpečně uloženy a spravovány oddílovým vedoucím Vašeho dítěte (kapesné předávejte v nezalepené obálce označené jménem dítěte a částkou). Doporučujeme kapesné cca 500 Kč, nejméně však 200 Kč (výlety, občerstvení, pohledy). Zdravotníkovi odevzdejte jménem označené léky, které dítě užívá. Sdělte mu také ev. aktuální zdravotní problémy dítěte (ty však zároveň písemně uveďte v Bezinfekčnosti). S sebou si k odjezdu nezapomeňte vzít také doklad o zaplacení pobytu, originál lékařského potvrzení, kopii námi potvrzené Cestovní smlouvy. Jakékoli další záležitosti řešte výhradně na centrále se zástupcem provozovatele. Informace sdělené komukoli jinému provozovatele tábora nezavazují. Pokud byste dítě chtěli dopravit na tábor sami, uveďte tuto skutečnost na rubové straně Lékařského potvrzení. V takovém případě přivezte dítě do rekr.střediska mezi a hod. (nejvhodnější čas). V den ukončení tábora Vám dítě v RS. můžeme předat mezi a hod. nelze dříve (budete-li si dítě vyzvedávat v RS, uveďte to v tiskopisu Doplňující údaje). Při individuální dopravě dítěte na tábor (z tábora) se klientovi žádné peníze nevracejí. Seznam povinných a doporučených věcí, důležitá sdělení Každé dítě musí mít povinně: boty na běhání (na sport), nepromokavou obuv (holinky, outdoorová obuv, goratex), pantofle nebo sandály (na přezutí do klubovny či na pokoj), nepromokavou bundu s kapucí (nebo pláštěnku), pokrývku hlavy (ochrana před sluncem), 2x oblečení vhodné na sport a hry v lese, a to na teplé i chladné počasí (kraťasy, trička, tepláky, svetr), oděv na spaní, láhev na pití (od 0.5 l do 1 litru), plavky, funkční svítilnu s novými bateriemi, neplavci kruh nebo křidélka do vody. Nebude-li dítě něčím z výše uvedeného vybaveno, může se stát, že se proto nezúčastní některého z táborových programů. Doporučené věci: kalhoty, triko s dlouhým rukávem nebo mikina, několik triček s krátkým rukávem, spodní prádlo a ponožky na každý den, dostatek kapesníků, 2x teplé ponožky, ručník, toaletní potřeby (zejména mýdlo, kartáček na zuby, pasta na zuby), sluneční brýle, psací potřeby, plátěný pytel na špinavé prádlo, příruční zavazadlo vhodné na výlety, věci na dopolední zaměření. Dále je možné si s sebou vzít hračku, knížku, hudební nástroj nebo společenskou hru. Děti, které si ve Svoru objednaly ubytování ve stanu, musí mít s sebou vlastní spacák. Ostatní děti si spacák mohou vzít také (ale nemusí). Věci dětem sbalte do kufru (lze většinou umístit do úložného prostoru postele nebo pod postel). Mladší děti je třeba důkladně seznámit s obsahem zavazadla; seznam věcí je dobré jim vylepit na vnitřní stranu víka kufru. Provozovatel neručí za cennosti, které si dítě s sebou na tábor přiveze. Mobilní telefony nedoporučujeme z důvodu možných krádeží, nejsou vhodné ani z psychologického hlediska. Žádáme Vás, abyste respektovali naše úřední hodiny, ve kterých nás můžete navštívit nebo nám telefonovat. Úřední hodiny: do každé úterý od do hod. Provozovna - kancelář: CK Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, Praha 9, (též adresa pro doručování), tel ; i bankovní spoj. je uvedeno v záhlaví Závazných pokynů. Dostanete se k nám metrem (stanice Hloubětín, trasa B) nebo tramvají č.3, 19 (zastávka Kbelská), poté pěšky cca 300 m ulicí Hloubětínskou kolem bazénu a kostela (sídlíme naproti hřišti). Od 1.7. do jsme Vám k dispozici jen na mobilním telefonu (denně mezi a hod.) a po dohodě též v RS Star Line. Od nás můžete opět navštívit v úředních hodinách na naší pražské adrese. Těšíme se s Vámi i Vašimi dětmi na shledanou... Mgr. Robert Černý

4 Všeobecné podmínky účasti dítěte na letním dětském táboře organizovaném provozovatelem tábora verze II, typ 1 Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý Star Line (dále jen provozovatel) stanoví pro zabezpečení služeb na letním dětském táboře (dále jen LDT) Závazné pokyny a Všeobecné podmínky účasti dítěte na LDT organizovaném provozovatelem tábora (dále jen Podmínky). Závazné pokyny i Podmínky jsou nedílnou součástí Cestovní smlouvy (Smlouvy). 1. Uzavření Cestovní smlouvy Klient může při vyplňování Smlouvy změnit obsah i rozsah objednávaných služeb v porovnání s tím, co uvedl při předběžném přihlášení dítěte. Klient je povinen doručit provozovateli originál řádně vyplněné Smlouvy, a to osobně nebo doporučeným dopisem. Je-li Smlouva uzavírána na dálku (poštou), vzniká smluvní vztah dnem doručení potvrzené kopie Smlouvy na adresu klienta, při osobním jednání vzniká smluvní vztah převzetím potvrzené kopie Smlouvy klientem. Klientovy zápisy v Dotazníku, které nejsou v souladu se Závaznými pokyny, provozovatele nezavazují, i když Smlouvu uzavře (tím, že ji klientovi bez připomínek potvrdí a doručí). 2. Změna či odstoupení od Smlouvy ze strany klienta Jakýkoliv klientův návrh na změnu uzavřené Smlouvy se stává změnou Smlouvy jen v případě, že tento návrh provozovatel akceptuje (tj. svůj souhlas se změnou Smlouvy klientovi písemně potvrdí). Klient může formou doporučeného dopisu adresovaného provozovateli zažádat o přehlášení svého dítěte na pozdější turnus nebo sdělit provozovateli, že se místo jeho dítěte zúčastní LDT jiná osoba ve věku 6-16 let. Doručí-li klient žádost (oznámení) dle předchozí věty provozovateli ve lhůtě delší než 24 hodin před zahájením pobytu, bude mu vyhověno, pokud uhradí náklady s tím spojené (stanovené dohodou obou stran v paušální výši 1000 Kč) a pokud bude na pozdějším turnusu volné místo. Dosud uhrazená částka za LDT se převede na novou Smlouvu, která musí být v těchto případech uzavřena. Odstupné v takovém případě klient platit nemusí. Pokud nebyla dítěti (účastníkovi pobytu) poskytnuta placená služba z důvodu na straně tohoto účastníka (jen zdravotní důvody), má klient právo na vrácení poloviny uhrazené částky za tuto zaplacenou službu. Při předčasném ukončení tábora ze zdravotních důvodů má klient právo na vrácení stravného ve výši 160 Kč za každý úplný den, který účastník LDT na táboře nestrávil. Přeplatek (např. dvojí zaplacení tábora) je splatný až po uplynutí tábora. V případech uvedených v tomto odstavci je třeba zaslat provozovateli písemnou žádost o vrácení peněz, a to do 15 dnů ode dne skončení tábora formou doporučeného dopisu. Jinak právo na vrácení peněz klientovi zanikne. Žádosti budou vyřízeny do Poukázečné je nákladem klienta, proto doporučujeme uvádět raději bankovní spojení. Klient je oprávněn před zahájením pobytu od Smlouvy odstoupit (o odstoupení nutno provozovatele informovat nejpozději u odjezdu na tábor). Odstoupení nastává oznámením o odstoupení za předpokladu, že je provozovateli do 7 dnů od tohoto oznámení doručen doporučený dopis o odstoupení. (V opačném případě se má za to, že klient od Smlouvy neodstoupil; zaplacená částka za tábor propadá). Žádá-li klient v dopise o odstoupení o vrácení zaplacené částky, musí zaslat spolu s ním lékařskou zprávu, jde-li o zdrav. důvod. Odstoupením vzniká klientovi povinnost uhradit provozovateli do 5 dnů od odstoupení odstupné. Výše odstupného činí: při odstoupení od Smlouvy ve lhůtě delší než 10 dnů před zahájením pobytu 50% z ceny objednaného pobytu a ve Smlouvě vybraných placených služeb (dále jen Ceny) a při odstoupení od Smlouvy ve lhůtě 10-2 dny před začátkem pobytu 80% z Ceny. Při pozdějším odstoupení od Smlouvy činí odstupné 100% z Ceny (možnost pojištění odstupného viz Závazné pokyny). Zaplacenou částku za tábor vrátí provozovatel klientovi během měsíce září (podmínkou je předchozí úhrada odstupného ze strany klienta). Poukazečné je nákladem klienta. 3. Změna Smlouvy, zrušení Smlouvy či odstoupení od Smlouvy ze strany provozovatele Nedodrží-li klient platební podmínky uvedené v bodě 4 odst. 1 Podmínek, nemusí provozovatel respektovat druh ubytování, který klient ve Smlouvě dítěti objednal a zaplatil (ani přání na společné zařazení, např. na ubytování). Pokud z tohoto důvodu bude dítě ubytováno v horší ubytovací kategorii, nevzniká klientovi právo na vrácení peněz (právo na reklamaci). Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout dítěti (i bez vědomí rodičů a bez fin.vyrovnání) jiný výlet obdobné ceny než ten, který má dítě objednáno ve Smlouvě. Provozovatel si vyhrazuje právo bez fin. vyrovnání neuskutečnit (zaměnit) jednu z aktivit z programu placeného výletu, a to ve vazbě na počasí a ev. provozní problémy (netýká se akvaparku). Pokud provozovatel z důvodů na jeho straně dítěti nějakou placenou službu vůbec neposkytne, vrátí klientovi zaplacenou částku za tuto službu do , a to i bez žádosti klienta. Provozovatel může s okamžitou účinností vypovědět Smlouvu, a tím zrušit účast dítěte na táboře, pokud během pobytu účastník LDT vážně nebo opakovaně poruší Táborový řád. Bude-li dítě z tohoto důvodu vyloučeno z tábora, nevzniká klientovi nárok na vrácení peněz. Vznikne-li v důsledku takového chování dítěte provozovateli škoda (např. škoda na majetku vzniklá zaviněním dítěte), zavazuje se ji klient v plné výši neprodleně uhradit. Klient prohlašuje, že se on i účastník tábora seznámili s Táborovým řádem (k dispozici na: nebo v naší kanceláři) a že se zavazují jeho ustanovení respektovat. Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud klient nedodržel platební podmínky uvedené v bodě 4 odst. 1 Podmínek nebo pokud do zahájení pobytu neodevzdal řádné Lékařské potvrzení dítěte nebo pokud je dítě při zahájení pobytu infekční. Odstoupením od Smlouvy z těchto důvodů vzniká provozovateli nárok na odstupné ve výši 100% Ceny dle bodu 2 čtvrtý odstavec Podmínek. 4. Platební podmínky Úhradu celkové částky za pobyt a placené služby uvedené ve Smlouvě (dále jen Celkové částky) je třeba provést včas, tj. v termínu splatnosti. Platí-li Celkovou částku třetí osoba na základě provozovatelem vystavené faktury, je termín splatnosti Celkové částky uveden v kopii Smlouvy i na faktuře. V ostatních případech platí termín splatnosti uvedený v Závazných pokynech. Klient zodpovídá za včasnou úhradu i v případě, že plátcem LDT je třetí osoba (zaměstnavatel). Dnem úhrady se u bezhotovostních plateb rozumí den, kdy částka byla připsána na bank. účet provozovatele (u platby pošt.poukázkou typu C se dnem úhrady rozumí den doručení poukázky poštovním doručovatelem provozovateli). Pro všechny způsoby úhrady platí, že uhrazená částka (součet uhrazených částek) nesmí být celkově nižší než Celková částka. Řádnou úhradou Celkové částky není, pokud klient, resp. zaměstnavatel při úhradě neuvedl správný variabilní symbol (rodné číslo dítěte). Při částečné úhradě se za uhrazený považuje nejprve pobyt, poté placené služby, a to v pořadí, jak jsou uvedeny ve Smlouvě (odshora dolů). Pokud nebude Celková částka uhrazena před zahájením pobytu, bude dítě na tábor přijato až po provedení řádné úhrady. 5. Důležitá upozornění Klient má právo uplatnit své nároky plynoucí z ev. porušení právní povinnosti provozovatelem, a to ihned, jakmile se o důvodech reklamace dozvěděl. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud účastník nebude věnovat patřičnou pozornost ochraně svých věcí (zamykání ubikací, zavírání oken, úschova cenných věcí u vedoucího). Klient se zavazuje do 24 hodin od nahlášení své dítě z tábora odvézt, pokud je nemocné nebo pokud bylo z tábora vyloučeno. Klient souhlasí s tím, že osobní údaje uvedené ve Smlouvě budou použity pro potřeby provozovatele, a v budoucnu výhradně za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu klientovi. Klient (účastník) souhlasí s fotografováním (nahráváním) dítěte (sebe), které bude prováděno za účelem dokumentace tábora a prodeje DVD klientům, jež si tuto placenou službu objednali.

5 Vyplněnou cestovní smlouvu je třeba provozovateli doručit do osmi dnů od tohoto data : C E S T O V N Í S M L O U V A Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, IČO Provozovna (kancelář): Hloubětínská 374/10, Praha 9, PSČ a klient : Pan/í....č.OP Rodné číslo Příbuzenský poměr k účastníku LDT.... Kontaktní adresa uzavírají v souladu se zákony č. 159/99 Sb. a č. 40/64 Sb. v platném znění tuto Cestovní smlouvu: Účastník: Příjmení a jméno dítěte:...., rodné číslo (číslo cest. sml.): se zúčastní. (doplňte číslici) turnusu (běhu) dětského tábora v RS Star Line v...svor... v termínu od do (Svor: 1.běh: , 2.běh: , 3.běh: , 4.běh : , 5.běh : ) Podmínky účasti dítěte na táboře i veškeré další potřebné informace o pobytu jsou uvedeny v Závazných pokynech (tři strany textu - verze II, typ 1) a ve Všeobecných podmínkách účasti dítěte na letním dětském táboře organizovaném provozovatelem tábora (jedna strana textu verze II, typ 1), které jsou nedílnou součástí této Cestovní smlouvy. Klient prohlašuje, že se s oběma dokumenty seznámil a že s nimi přiměřeně seznámil i účastníka pobytu. Klient se rovněž zavazuje tyto dokumenty respektovat. Vepsáním ceny pobytu či placené služby do příslušného pole v tabulce (tj. do prázdného rámečku vpravo) se klient zavazuje odpovídající částku uhradit. Vyplňujte Smlouvu čitelně; ve Smlouvě neškrtejte, ani nepište nic navíc. Cena pobytu: a. Základní cena pobytu (ubytování chatičky,) - Svor: 1. běh Kč, 2. běh Kč, 3. běh Kč, 4. běh Kč, 5. běh Kč 1b. Cena pobytu (ubytování ve stanu s podsadou) - Svor: 1. běh Kč, 2. běh Kč, 3. běh Kč, 4. běh Kč, 5. běh Kč Placené služby: Výlet Svor: Babylon v Liberci (Babylon - aquapark, lunapark, IQ park, nákupy) 690 Kč 3. Výlet Svor: Nový Bor, Malevil, Jiřetín (sklárna, koně, bowling, stříbrný důl, nákupy) 520 Kč 4. Výlet Svor 1., 2. a 4. běh: Děčín, Hřensko (aquapark, bowling/lodičky- Soutěsky, nákupy) 530 Kč 5. Výlet Svor 1., 2. a 4. běh: Liberec (ZOO, Ještěd, nákupy) 540 Kč 6. Svor jen 1., 2. a 4. běh: Tenisové výukové zaměření Kč 7. Moderní tanec (např. disco dance, hip hop, RnB, zumba profesionální instruktorka) 240 Kč 8. Zprostředkování pojištění odstupného + úrazové pojištění Kč 9. DVD s fotkami a videonahrávkami z tábora Kč Celková částka za pobyt a placené služby (součet částek v řádcích 1 až 9): Datum odeslání Smlouvy provozovateli (vyplní klient) Vyplní provozovatel:..... Podpis klienta Sdělení klientovi: Datum odeslání kopie Smlouvy zpět klientovi Podpis a razítko provozovatele...

6 D O T A Z N Í K Příjmení a jméno dítěte... Rodné číslo dítěte... dítěte... Telefon dítěte Bydliště dítěte... Turnus... Jméno matky... Telefon a ... Jméno otce... Telefon a ... Kolonku bydliště dítěte nemusíte vyplňovat, pokud jde o shodnou adresu s kontaktní adresou klienta uvedenou ve Smlouvě. Výběr dvou dopoledních zaměření; jednomu z nich se bude Vaše dítě po celou dobu tábora ve Svoru věnovat Vámi preferovanou volbu zakroužkujte a označte jedničkou, náhradní volbu zakroužkujte a označte dvojkou. 1. Výtvarné zaměření (kreslení, batikování, barvy na sklo či na tělo, práce se samoschnoucí hmotou, používání přírodních materiálů; s sebou potřeby na kreslení a malování, tričko nebo šátek na batikování) 2. Sport (mladší děti: vybíjená, přehazovaná, ringo, atletika, ev. plavání a vodní pólo, ping-pong; starší děti: tři aktivity v třídenních blocích - softbal, fotbal/volejbal, flagbal + horol.stěna) 3. Moderní tanec příplatek 240 Kč (profesionální lektor disco dance, RnB, hip hop, zumba 1. turnus) 4. Zálesáctví (orientace v přírodě, práce s buzolou a mapou, uzlování, šifry a morseovka, poznávání zvířat a rostlin, výroba z přírodních materiálů, vaření v přírodě, ekologie) Výše uvedená zaměření se týkají všech turnusů ve Svoru, na 1.,2. a 4. běhu nabízíme navíc tyto zájmové kroužky: 5. Kurz moderní dívky (typologie, modeling, zdravý životní styl, líčení, účesy, kosmetika, psychotesty, pilates, aerobic; s sebou líčidla, event. další kosmetické přípravky; vhodné pro dívky od 10 do 14 let) 6. Tenis příplatek 550 Kč (výuka tenisu na kurtech ve Svoru, přeprava z kurtů zajištěna; s sebou tenis. raketu) 7. Umělecký kroužek - zpěv, tanec, herectví, hra na hudební nástroje, nácvik muzikálu, filmařské dovednosti 8. Společenské /deskové/ hry moderní hry /Aktivity, Osadníci, AZ-kvíz, Wii Nintendo, Bang, TimesUp, Česko/ Zvláštní přání, poznámky :.... Způsob úhrady pobytu a placených služeb Klient zakroužkuje číslo jedné ze dvou níže uvedených variant a při úhradě bude postupovat v souladu s ní. Pokud klient uhradil pobyt najednou nebo tak učiní v termínu splatnosti uvedeném v Závazných pokynech, vyplní variantu jedna.pokud klient vyjednal se svým zaměstnavatelem, že za něj pobyt uhradí, zvolí variantu dvě. Splatnost faktury bude 8 dnů ode dne odeslání faktury na Vámi zvolenou adresu. Varianta 1: Celkovou částku za pobyt a placené služby jsem uhradil (uhradím) dne... Varianta 2: Celkovou částku za pobyt a placené služby bude za mě hradit můj zaměstnavatel na základě Vámi vystavené faktury. V takovém případě vyplňte, prosíme, čitelně a úplně údaje na tohoto plátce pobytu: Jméno plátce... Sídlo plátce IČO.... DIČ... Telefon na fakt.oddělení plátce... Na faktuře uveďte dále tyto údaje Fakturu zašlete na adresu klienta/ na sídlo plátce/ jinam, a to.... V... dne Podpis účastníka tábora Podpis klienta

7 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na táboře (Lékařské potvrzení) Příjmení a jméno dítěte: rodné číslo:... Rekreační středisko:... Turnus tábora:... V souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. v platném znění uvádím následující skutečnosti o posuzovaném dítěti: 1. dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním: ANO NE Pokud se dítě nepodrobilo některému ze stanovených očkování z důvodu, že je proti nákaze imunní nebo proto, že má trvalou kontraindikaci proti očkování, uveďte, prosíme, potřebné údaje: dítě prodělalo následující nemoci: dítě je alergické na: dítě dlouhodobě užívá léky: dítě má následující zdravotní omezení (trpí nemocí): Závazně potvrzuji, že na základě provedené prohlídky je posuzované dítě ze zdravotního hlediska způsobilé zúčastnit se letního tábora/ zotavovací akce a nevyžaduje žádnou zvláštní zdravotní péči. Jméno a telefon praktického lékaře pro děti, který dítě registruje (nejsou-li tyto údaje na razítku):... Datum a místo vydání posudku: Podpis praktického lékaře a razítko zdravotnického zařízení

8 Kopie průkazu pojištěnce zdravotní kartičky dítěte Příjmení a jméno dítěte:... Turnus tábora :... Do rámečku nalepte čitelnou kopii kartičky pojištěnce dítěte (účastníka pobytu): Poučení pro rodiče: Čitelnou kopii lékařského potvrzení a kartičky pojištěnce doručte na adresu provozovatele tábora osobně nebo formou doporučeného dopisu nejpozději čtrnáct dní před zahájením pobytu. Lékařské potvrzení nesmí být starší než jeden rok (počítáno do data ukončení pobytu); musí být vyplněno a podepsáno praktickým lékařem dítěte. Originál lékařského potvrzení vezměte s sebou k odjezdu. Individuální příjezd na tábor Pokud ve Vašem případě nastane níže popsaná varianta, vyplňte požadované údaje: Prohlášení klienta (rodiče): Moje dítě se v den zahájení letního tábora nezúčastní společné autobusové přepravy z Prahy. Dítě přivezeme na tábor do Svoru sami dne... v... hod. (přivezete-li dítě do rekr.střed. v den zahájení pobytu, dodržte prosím čas mezi a hod.).... Podpis klienta (rodiče)

9 Bezinfekčnost, písemné prohlášení zákonného zástupce (rodiče) Příjmení a jméno dítěte: Rodné číslo:.. Příjmení a jméno zák.zástupce:......turnus : Prohlašuji, že dítě je zdravé, nejeví známky akutního onemocnění (např. horečka, průjem) a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo s osobou podezřelou z nákazy. Prohlašuji dále, že dítě nemá vši ani hnidy. Zároveň prohlašuji, že dítěti nebylo lékařem či hygienikem nařízeno karanténní opatření, zvýšený zdravotnický dohled nebo lékařský dohled. Jsem si vědom/a ev. právních a finančních důsledků, které by pro mě vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení táborového kolektivu. Případnou škodu, která by provozovateli tímto vznikla, se zavazuji uhradit. Dále upozorňuji u svého dítěte na následující zdravotní problémy, alergie či užívání léků (vč. režimu a důvodu jejich užívání): Prohlašuji, že uvedené zdravotní problémy dítěte, jeho alergie či užívání léků byly známy ošetřujícímu lékaři před tím, než mému dítěti vydal vyhovující Lékařské potvrzení. Dále prohlašuji, že tato zdravotní omezení nevyžadují zvláštní zdravotní péči ani zvláštní režim dítěte na táboře. Prohlašuji též, že jsem veškeré zdravotní problémy dítěte uvedla v tomto Písemném prohlášení. Dále se zavazuji předat táborové zdravotnici při zahájení pobytu léky, které mé dítě musí po dobu tábora užívat, s vyznačeným režimem užívání (dítě nesmí mít u sebe po dobu pobytu bez vědomí zdravotníka jakékoli léky). Datum: Podpis zákonného zástupce: Toto prohlášení nesmí být starší než 24 hodin před odjezdem dítěte na tábor. Vyplňuje ho a podepisuje zákonný zástupce dítěte. Prohlášení odevzdejte vedoucímu u autobusu při odjezdu dítěte na tábor; neposílejte nám ho tedy poštou před začátkem pobytu.

10 Doplňující informace (vyplňuje zákonný zástupce dítěte) Příjmení a jméno dítěte:... Turnus:... Rádi bychom upozornili na následující skutečnosti (psychické problémy dítěte, stýskání, nesouhlas rodiče s účastí dítěte na noční hře mimo tábor atd.): Na táboře bude mít Vaše dítě příležitosti ke koupání (plavání). Potřebujeme proto vědět, zda je Vaše dítě plavec či nikoli. Za plavce označte dítě jen tehdy, pokud bez problémů uplave alespoň 25 metrů. Dítě označené za neplavce s sebou musí mít kruh (křidélka). Neplavci budou ve vodě pod stálým přímým dohledem dospělého vedoucího. Zakroužkujte: Dítě je: plavec neplavec Dítě se zúčastní tábora s námi: poprvé podruhé poněkolikáté Pokud budete během tábora k zastižení na jiném telefonu, než jste uvedli v Dotazníku k Cestovní smlouvě, uveďte, prosíme, toto jiné tel. číslo. Nebudete-li během pobytu snadno k zastižení (např. budete mimo republiku), uveďte kontakt na osobu, na kterou se můžeme během pobytu obrátit (např. bude-li nutné zajistit předčasný odvoz Vašeho dítěte z tábora). Aktuální telefon rodiče; jméno a kontakt na osobu, se kterou je možné se během tábora spojit: Nestandardní převzetí dítěte na konci (před koncem) tábora Pokud ve Vašem případě nastane některá z níže popsaných variant, zakroužkujte číslo zvolené varianty a vyplňte požadované údaje: 1. Pokud si pro dítě přijedete osobně do RS, uveďte datum a hodinu vyzvednutí Vašeho dítěte:... Je-li tímto dnem den ukončení pobytu, respektujte, prosíme, že dítě musí ráno před odjezdem uklidit svou chatičku (pokoj či stan) a předat ji vedoucímu. Proto přijeďte do rekr.střediska pro dítě nejdříve v hod., nejpozději však ve hod. 2. Bude-li vyzvedávat dítě v Praze u autobusu nebo v RS jiná osoba než klient, resp. zákonný zástupce dítěte, uveďte zde jeho příjmení a jméno + číslo obč. průkazu nebo jeho rodné číslo + místo, kde si dítě vyzvedne: Souhlasíte-li s tím, aby Vaše dítě po skončení tábora (tedy po příjezdu autobusů) šlo z Černého Mostu samo domů, zvolte variantu tři. Pokud jste nezakroužkovali žádnou ze tří nabídnutých variant, přivezeme Vaše dítě v den ukončení pobytu do Prahy na Černý Most mezi hod. (jak uvedeno v Závazných pokynech). Dítě Vám osobně předá jeho oddílový vedoucí. V... dne Podpis zákonného zástupce Toto prohlášení odevzdejte vedoucímu u autobusu při odjezdu dítěte na tábor; neposílejte nám ho tedy poštou před začátkem pobytu.

11 Lístek s údaji Důležitá sdělení pro rodiče 1. Adresa naší kanceláře: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, PSČ , Praha Vyplněnou cestovní smlouvu s dotazníkem je třeba doručit formou doporučeného dopisu nebo osobně na adresu kanceláře nejpozději do. 3. Částku pobytu a objednaných placených služeb by bylo dobré uhradit do nejpozději však 3 dny před zahájením pobytu. 4. K platbě využívejte přiloženou poštovní poukázku. 5. Kopii lékařského potvrzení a kopii kartičky pojištěnce je třeba doručit na adresu naší kanceláře nejpozději 8 dnů před zahájením pobytu. 6. Tiskopisy Písemné prohlášení zákonných zástupců a Doplňující informace odevzdejte až v den zahájení pobytu (neposílejte nám je do kanceláře). 7. Pokud byste věděli o nějakém novém, dalším zájemci o náš letní tábor (např. kamarád Vašeho dítěte, soused), kontaktujte nás telefonicky. Rádi Vám sdělíme bližší podrobnosti k jeho přihlášení. Jako bonus Vám za každé takto nově přihlášené dítě nabízíme odměnu ve výši 400 Kč za každé takto přihlášené dítě. O nároku na bonus se zmiňte při přihlašování nového dítěte.

Turnus Termín Základní cena pobytu Cena pobytu (ubyt.-stan)

Turnus Termín Základní cena pobytu Cena pobytu (ubyt.-stan) Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) - verze II,typ 3 Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10,

Více

Ceny pobytů - turnusy LDT r.2008 (délka turnusů nezměněna, kvůli dřívějšímu začátku prázdnin došlo k posunům termínů)

Ceny pobytů - turnusy LDT r.2008 (délka turnusů nezměněna, kvůli dřívějšímu začátku prázdnin došlo k posunům termínů) Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) verze II Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, 198 00 Praha

Více

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 Místo: Rekreační středisko Varvažov http://www.tabory.cz/varvazov.html Společná doprava z Prahy Odjezd 17.8. v 11:30 Černý Most / místo bude upřesněno / Prosíme, přijďte

Více

PŘIHLÁŠKA. zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE

PŘIHLÁŠKA. zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE PŘIHLÁŠKA zákonný zástupce dítěte I. dospělý: jméno a datum narození:... bydliště:... telefon, mail:... zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE (Pokud se tábora nezúčastní zákonný zástupce, vyplňte,

Více

1. Záloha: 2.000,-Kč na poukaz. Splatná s odevzdáním přihlášky (do 20. 3. 2015). 2.

1. Záloha: 2.000,-Kč na poukaz. Splatná s odevzdáním přihlášky (do 20. 3. 2015). 2. LDT v kempu Cesenatico - Itálie, který se nachází 20 km od Rimini. Tato oblast je vyhlášená rozsáhlými písečnými plážemi. Děti budou ubytovány v klidné části kempu cca 8 10 minut od moře v karavanech pro

Více

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE na LDT 2015 ŠÉBA o.s.

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE na LDT 2015 ŠÉBA o.s. PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE na LDT 2015 ŠÉBA o.s. Termíny: 1.7. - 11.7.2015 cena : 4.400,- Kč 1.7. - 18.7.2015 cena : 5.990,- Kč Žádáme o nevratnou zálohu 1.500,-Kč po přijetí přihlášky Jméno a příjmení dítěte:...

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK Termín: 26. 7. 9. 8. 2014 Ubytování: ve srubech a chatkách Strava: 5x denně Doprava: autobusem, odjezd z Prahy Kapacita: cca 70 dětí Cena poukazu: 4.200, Kč Organizátor: Klub

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:...

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:... Oddíl Stříbrný vlček Rudná Česká tábornická unie ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** Provozovatel: Oddíl Stříbrný vlček Rudná, ČTU Cena tábora pro rok 2015: 3400,- Kč konaného

Více

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Příměstský tábor v DDM Třinec 10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Informace pro rodiče Příměstský tábor je určen pro všechny kluky a holky, kteří by se chtěli o prázdninách trochu více hýbat, poznat

Více

Závazná přihláška na Letní dětský tábor DREAMÍK 2015 Termín tábora 22.-30.8.2015

Závazná přihláška na Letní dětský tábor DREAMÍK 2015 Termín tábora 22.-30.8.2015 Registrační číslo: Závazná přihláška na Letní dětský tábor DREAMÍK 2015 Termín tábora 22.-30.8.2015 Organizátoři: Vzdělávací centrum Mgr. Lucie Dudková, IČ 76580661 Email: dreamik@post.cz Tel.: 725/614781,

Více

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/ Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov tel.: 353 613 248 e-mail: mddm@mddmostrov.cz www.mddmostrov.cz PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/ I. turnus 30.6. 13.7.

Více

Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015

Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015 Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015 Cena tábora: 2900,- Kč VS 104 Pobyt je určen dětem ve věku 5 10 let S neukončeným řečovým vývojem S poruchami plynulosti řeči S nesprávnou výslovností hlásek S výukovými obtížemi

Více

Závazná přihláška na letní dětský tábor Mostek u Dvora Králové od 6.7. do 19.7.2014

Závazná přihláška na letní dětský tábor Mostek u Dvora Králové od 6.7. do 19.7.2014 Jméno a příjmení dítěte: datum narození: Bydliště: Závazná přihláška na letní dětský tábor Mostek u Dvora Králové od 6.7. do 19.7.2014 Zákonní zástupci (matka, otec) Jméno a příjmení: e-mail: Jméno a příjmení:

Více

SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou

SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou Dům dětí a mládeže Tišnov, Riegrova 312, www.ddm-tisnov.cz SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou 8.7.-19.7.2013 Hálův mlýn Tělo nechť každodenní své hýbání má 1 Informace k táboru Nový sportovní tábor určený pro

Více

TÁBOR 2015-96. ODDÍL ŠIPKA-PRAHA Základní informace

TÁBOR 2015-96. ODDÍL ŠIPKA-PRAHA Základní informace TÁBOR 2015-96. ODDÍL ŠIPKA-PRAHA Základní informace Termín: 11. 7. 2015-25. 7. 2015 Místo: Nový Dvůr (část obce Číhaň; PSČ: 34142), okres Klatovy, kraj Plzeňský Mapka: GPS souřadnice tábora: Loc: 49 20'34.34"N,

Více

Smlouva o účasti dítěte na příměstském táboře WHITE CATS & BLACK DOGS CAMP. dále jen zákonný zástupce nebo objednatel

Smlouva o účasti dítěte na příměstském táboře WHITE CATS & BLACK DOGS CAMP. dále jen zákonný zástupce nebo objednatel Smlouva o účasti dítěte na příměstském táboře WHITE CATS & BLACK DOGS CAMP Zákonný zástupce dítěte: Jméno a příjmení: Datum narození: Bytem: Telefon: dále jen zákonný zástupce nebo objednatel za nezletilého

Více

JARNÍ TÁBOR 2015. pátek 20. března neděle 22. března Děti a mládež od 7 do 15 let Hodoňovice, okres Frýdek-Místek

JARNÍ TÁBOR 2015. pátek 20. března neděle 22. března Děti a mládež od 7 do 15 let Hodoňovice, okres Frýdek-Místek JARNÍ TÁBOR 2015 Pojeďte s námi na jarní tábor do podhůří Beskyd. Zažijete aktivity pod širým nebem, nová kamarádství a učení se novým věcem. Tábor je pořádán pod patronátem Diecézní Charity Ostravsko-Opavské.

Více

4. TÁBOR V RADÍKOVĚ KLUBU VEM CAMARÁ CAPOEIRA - OLOMOUC PRO MORAVU A SLEZSKO 2015

4. TÁBOR V RADÍKOVĚ KLUBU VEM CAMARÁ CAPOEIRA - OLOMOUC PRO MORAVU A SLEZSKO 2015 4. TÁBOR V RADÍKOVĚ KLUBU VEM CAMARÁ CAPOEIRA - OLOMOUC PRO MORAVU A SLEZSKO 2015 Místo pobytu: Chata pod Věží, Radíkov (cca 15km od Olomouce) adresa: Na Pevnůstce 184/32, 772 00 Olomouc - Lošov tel: 736

Více

Český červený kříž OS Děčín

Český červený kříž OS Děčín Český červený kříž OS Děčín pořádá od 20.4. do 24.4.2015 Oblastní studijní středisko pro děti od 7 15 let v rekreačních středisek OS TOK MAXOV Sloup v Čechách Ubytování : v budově Doprava : autobusem Stravování

Více

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY Soutěžní soustředění vítězů kategorií A a B krajského kola 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 proběhne

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015. Informace pro rodiče a děti. o táboře a jeho okolí. odjezdu a platbě. kontaktech.

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015. Informace pro rodiče a děti. o táboře a jeho okolí. odjezdu a platbě. kontaktech. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015 Informace pro rodiče a děti o táboře a jeho okolí odjezdu a platbě kontaktech vybavení dětí PÁR SLOV ÚVODEM PRO RODIČE Tábor se nachází v klidném prostředí

Více

28. 7. -2. 8. 2013, Nýdek- Hluchová. .700,K1 Jméno a příjmení:.. Datum narození: Rodné číslo. Bydliště:.Pojišťovna:. Telefon: Příspěvek OS žádám u:

28. 7. -2. 8. 2013, Nýdek- Hluchová. .700,K1 Jméno a příjmení:.. Datum narození: Rodné číslo. Bydliště:.Pojišťovna:. Telefon: Příspěvek OS žádám u: O S T R O V P Ř E Ž I T Í sportovní tábor pro děti od 7-13 let cena: 1.700,-Kč 28. 7. -2. 8. 2013, Nýdek- Hluchová.700,K1 Jméno a příjmení:.. Datum narození: Rodné číslo. Bydliště:.Pojišťovna:. Telefon:

Více

Níže uvádíme podrobné informace a pokyny k jednotlivým formulářům. Snažte se, je, prosím, vyplnit, vyřídit a odeslat co nejdříve. Děkujeme.

Níže uvádíme podrobné informace a pokyny k jednotlivým formulářům. Snažte se, je, prosím, vyplnit, vyřídit a odeslat co nejdříve. Děkujeme. Vážení rodiče, dětský letní tábor, který pořádá Občanské sdružení Radost Ostrava, se letos koná ve dnech 14.-28.8.2015 v obci Staré Hamry. Cena pobytu činí 3590,- Kč. Tato základna je postavena v lese

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

17. 8. 21. 8. 2015 8 00 16 00 hod cena : 1000,-Kč

17. 8. 21. 8. 2015 8 00 16 00 hod cena : 1000,-Kč příměstský tábor 17. 8. 21. 8. 2015 8 00 16 00 hod cena : 1000,-Kč (Při platbě do 30. 4. 2015 zvýhodněná cena 900,-Kč) Věk účastníků : 7-12 let V Egyptské GÍZE nedaleko pyramid objevili archeologové pozůstatky

Více

Smluvní podmínky pro Příměstské tábory na Pražském hradě platné od 1.1.2015 pro pobyty v letní sezóně 2015

Smluvní podmínky pro Příměstské tábory na Pražském hradě platné od 1.1.2015 pro pobyty v letní sezóně 2015 Smluvní podmínky pro Příměstské tábory na Pražském hradě platné od 1.1.2015 pro pobyty v letní sezóně 2015 Smluvní vztah mezi příspěvkovou organizací Správa Pražského hradu a objednatelem se řídí ustanoveními

Více

PŘIHLÁŠKA NA FOTBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ

PŘIHLÁŠKA NA FOTBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ PŘIHLÁŠKA NA FOTBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ Organizace: TJ Spartak Chrastava Oddíl: Fotbal Chrastava Adresa: Turpišova 292, 46331 Chrastava Přihlašuji závazně svého syna/dceru rodné číslo bydliště na letní fotbalové

Více

INFORMACE O LETNÍM TÁBOŘE SKAUTŮ A SKAUTEK STŘEDISKA URAGAN ZBRASLAV

INFORMACE O LETNÍM TÁBOŘE SKAUTŮ A SKAUTEK STŘEDISKA URAGAN ZBRASLAV V Praze, 12.5.2008 INFORMACE O LETNÍM TÁBOŘE SKAUTŮ A SKAUTEK STŘEDISKA URAGAN ZBRASLAV Dobrý den, Tímto se vám do rukou dostávají kompletní informace o našem táboře. Tábor se bude konat od úterý 22.7.

Více

Letní tábor Pionýrské skupiny SMĚR 18.července - 1.srpna 2015 v Široké Nivě. Závazná přihláška

Letní tábor Pionýrské skupiny SMĚR 18.července - 1.srpna 2015 v Široké Nivě. Závazná přihláška Základní informace: Závazná přihláška Pořadatel: Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina SMĚR, Bohumínská 437/42, 710 00 Ostrava; IČ: 44941234 Termín tábora: 18.července - 1.srpna 2015 Místo konání: Široká Niva,

Více

Přihláška na letní tábor SOPKA 2014

Přihláška na letní tábor SOPKA 2014 Přihláška na letní tábor SOPKA 2014 I. turnus: 28. 6. 12. 7. 2014 Jméno a příjmení dítěte:............................................. Rodné č.:..............................vychází z............. třídy

Více

Vážení rodiče, 2.300,- Kč (v ceně je zahrnuto ubytování, strava, výlet na koupaliště, pojištění dítěte a odměny)

Vážení rodiče, 2.300,- Kč (v ceně je zahrnuto ubytování, strava, výlet na koupaliště, pojištění dítěte a odměny) Vážení rodiče, do rukou se Vám dostaly propozice letního tábora, který čtvrtým rokem pořádá Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace. Tábor se koná na turistické základně v Klokočově a vedou

Více

Tábor Křeč 2013. Kufrování: ve čtvrtek 20. 6. 2013 od 18.00 do 19.00 v klubovně (V Podzámčí, Praha 4 Krč), kontakt 731 219 329 (Kačka)

Tábor Křeč 2013. Kufrování: ve čtvrtek 20. 6. 2013 od 18.00 do 19.00 v klubovně (V Podzámčí, Praha 4 Krč), kontakt 731 219 329 (Kačka) Tábor Křeč 2013 Termín: 29. června 2013 13. července 2013 Adresa: GPS: Sraz: Návrat: Cena: Skautský tábor v Křeči Statečná srdce Kateřina Hromková (= jméno dítěte) Pošta Křeč 394 95 49 22'7.468"N, 14 55'30.401"E

Více

Letní tábor 2015. Harry Potter

Letní tábor 2015. Harry Potter Letní tábor 2015 Harry Potter Tábor se koná v termínu od 18. 7. do 1. 8. 2015 na táborové základně Morgana. Tábořiště se nachází na rozhraní lesa a louky v romantické krajině nedaleko města Ledeč nad Sázavou.

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi. I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi. I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu Smluvní strany: - Pionýr, z.s. - 96. Pionýrská skupina Veselí Medvědi se

Více

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na letním táboru VAMAtremp Nadějkov, (dále jen tábor ): 1. Smluvní strany a) Pořadatel pobytu Marcela Jelínková,VAMAtremp

Více

Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky

Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky Termín: PO 12. 8. 2013 PÁ 16. 8. 2013 od 7: 00 h do 14: 45 h Sraz: každý den mezi 7: 00 h -7: 45 h ve školní družině II- hned u hlavního vchodu

Více

Propozice a uvítací dopis Táborů pro rodiče s dětmi 1, 2 a 3 v roce 2014.

Propozice a uvítací dopis Táborů pro rodiče s dětmi 1, 2 a 3 v roce 2014. Propozice a uvítací dopis Táborů pro rodiče s dětmi 1, 2 a 3 v roce 2014. Ahoj děti, už se těšíte na prázdniny? Na co nejvíce? Na sluníčko, letní lenošení či skotačení u vody? Nebo dokonce na prázdninové

Více

Přinést při odjezdu! Bez tohoto potvrzení nemůže dítě odjet na tábor!!!!! Upozornění zákonných zástupců účastníka

Přinést při odjezdu! Bez tohoto potvrzení nemůže dítě odjet na tábor!!!!! Upozornění zákonných zástupců účastníka DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. května 968 tel: 325 514 671, e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz příspěvková organizace pořádá pro děti od 7 do 15 let LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR Termín: 19.7.2015

Více

ZIMNÍ TÁBOR PRO DĚTI HERLÍKOVICE 2014

ZIMNÍ TÁBOR PRO DĚTI HERLÍKOVICE 2014 ZIMNÍ TÁBOR PRO DĚTI HERLÍKOVICE 2014 Termíny: 15. 2. - 22. 2. 2014 22. 2. - 1. 3. 2014 Věk dětí: Cena zahrnuje: Cena: 5 350,- Kč (možnost čerpání příspěvku FKSP) 6 17 let 7x ubytování s plnou penzí, 5

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Termín konání tábora: sobota 18. 7. 2015 pátek 31. 7. 2015. Přihlášky přijímáme do 15. června 2015 na adrese:

Termín konání tábora: sobota 18. 7. 2015 pátek 31. 7. 2015. Přihlášky přijímáme do 15. června 2015 na adrese: LDT Maracaibo, z. s. Výhledy 935, 592 31, Nové Město na Moravě IČO: 433 82 614 kontakty: Václav Řezníček Anna Kopečková 776 327 686 (přihlášky, organizace, ubytování, ) 602 849 435 (finance, platby, faktury,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Smluvní podmínky a organizační pokyny pro účastníky letního dětského tábora a jejich rodiče (zákonné zástupce) www.osklic.cz

Smluvní podmínky a organizační pokyny pro účastníky letního dětského tábora a jejich rodiče (zákonné zástupce) www.osklic.cz Smluvní podmínky a organizační pokyny pro účastníky letního dětského tábora a jejich rodiče (zákonné zástupce) www.osklic.cz 1. LDT se koná v pronajatém rekreačním zařízení Astra Dlouhé Rzy v Orlických

Více

Zimní tábor (lyžování a snowboarding)

Zimní tábor (lyžování a snowboarding) Dům dětí a mládeže, Chlumec nad Cidlinou, 9. května 198 Tel./Fax: 495 485 357 www.ddmchlumec.net Zimní tábor (lyžování a snowboarding) Pokyny k odjezdu na tábor Místo : Penzion Medvědín Vítkovice 145 512

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Termín konání : 29.6. 6.7. 2013

Termín konání : 29.6. 6.7. 2013 V Semilech 14.února 2013 Hasičský tábor SDH Semily 1 NEBÁKOV 2013 Vážení rodiče, náš sbor se opět rozhodl uspořádat letní tábor, který je určen pro stávající mladé hasičky/če, ale i pro ostatní děti, které

Více

Tábor Křeč 2015. Kufrování: ve čtvrtek 25. 6. 2015 od 18.00 do 19.00 v klubovně (V Podzámčí, Praha 4 Krč), kontakt 723 808 247 (Qiki Verča Nejedlá)

Tábor Křeč 2015. Kufrování: ve čtvrtek 25. 6. 2015 od 18.00 do 19.00 v klubovně (V Podzámčí, Praha 4 Krč), kontakt 723 808 247 (Qiki Verča Nejedlá) Tábor Křeč 2015 Termín: 1. 18. července 2015 Adresa: GPS: Sraz: Návrat: Cena: Skautský tábor v Křeči Statečná srdce Amélie Schaeferová (= jméno dítěte) Pošta Křeč 394 95 49 22'7.468"N, 14 55'30.401"E v

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA I. Nabídka příměstských táborů 1. Nabídku příměstských táborů vydává Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Více

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014 Zabezpečení: Vedoucí: hlavní vedoucí: Martin Zavřel vedoucí: Petr Keramidas David Šmůla pomocníci zdravotník: Jaroslav Vosátka Lucie Mikešková M. Vosátková Ubytování: Chatový ráj Komorník GPS: 49 8'5.114"N,

Více

Závazná přihláška na letní dětský tábor Smetanova Lhota II.turnus od 18. 7. do 1. 8. 2015

Závazná přihláška na letní dětský tábor Smetanova Lhota II.turnus od 18. 7. do 1. 8. 2015 Odborový svaz KOVO základní organizace Buzuluk Komárov, Závazná přihláška na letní dětský tábor Smetanova Lhota II.turnus od 18. 7. do 1. 8. 2015 Cena poukazu: 5.000,- Kč JMÉNO A PŘÍJMENÍ:... DATUM NAROZENÍ:...

Více

Lyžařský zájezd ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355/2

Lyžařský zájezd ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355/2 Lyžařský zájezd ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355/2 Informace pro žáky a rodiče Výuka a zdokonalování jízdy na sjezdových lyžích Výuka a zdokonalování jízdy na snowboardu Výlety na běžkách Tohle ve městě nezažiješ

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Závazná přihláška na anglický letní tábor Přihlašuji závazně svého syna/dceru, datum a místo narození rodné číslo, bydliště PSČ, telefon domů, mobily rodičů, e-mail, na anglický letní tábor pořádaný Jazykovou

Více

Letní tábory 2014. děti jezdí na hodných, zkušených a klidných koních plemene kůň Kinský nebo český teplokrevník

Letní tábory 2014. děti jezdí na hodných, zkušených a klidných koních plemene kůň Kinský nebo český teplokrevník Letní tábory 2014 Termíny: 1. 29. 06. 04. 07. 2014 - pokročilí 2. 13. 07. 18. 07. 2014 - putování s koněm 3. 27. 07. 01. 08. 2014 s angličtinou 4. 10. 08. 15. 08. 2014 - putování s koněm 5. 24. 08. 29.

Více

INFORMACE K SOUSTŘEDĚNÍ NALEZNETE TAKÉ NA STRÁNKÁCH

INFORMACE K SOUSTŘEDĚNÍ NALEZNETE TAKÉ NA STRÁNKÁCH INFORMACE K SOUSTŘEDĚNÍ NALEZNETE TAKÉ NA STRÁNKÁCH Vážení rodiče, v roce 2014 oddíl stolního tenisu TTC Příbram pořádá již 10. ročník. Soustředění trvá 9 dní a je určeno pro děti a mládež. Výkonnostní

Více

Nabízíme Vám pobyt na letním dětském táboře v jižních Čechách www.brloh.cz

Nabízíme Vám pobyt na letním dětském táboře v jižních Čechách www.brloh.cz Nabízíme Vám pobyt na letním dětském táboře v jižních Čechách www.brloh.cz Již po 37. pořádáme letní dětský prázdninový tábor, zaměřený na poznávání, hry a pobyt v přírodě, v nádherné krajině CHKO Blanský

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Pokyny k odjezdu na tábor

Pokyny k odjezdu na tábor Dům dětí a mládeže, Chlumec nad Cidlinou, 9.května 198 Tel./Fax : 495 485 357 www.ddmchlumec.net Pokyny k odjezdu na tábor Název tábora: Všeobecný I. Kocourkov Termín: 8.-19.7.2013 Cena : 4 000,-Kč Místo

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Směrnice k organizaci a pořádání škol v přírodě a ozdravných pobytů

Směrnice k organizaci a pořádání škol v přírodě a ozdravných pobytů 1 Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Směrnice k organizaci a pořádání škol v přírodě a ozdravných pobytů Označení dokumentu, číslo jednací: SŠVP3/27/2008 Zpracoval: Mgr. Petr Zeman

Více

ejčastější dotazy k nákupu Obchodní podmínky

ejčastější dotazy k nákupu Obchodní podmínky Obchodní podmínky 1. Nejčastější dotazy k nákupu 2. Všeobecná ustanovení 3. Vymezení pojmů 4. Informace o kupní smlouvě 5. Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku 6. Práva z odpovědnosti

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Obchodní jméno: Helena Krejčíková - Sídlo: Paní Zdislavy 418, 470 01 Česká Lípa IČO: 602 507 71 DIČ: CZ 7153282312 Bankovní spojení: ČS a.s. Česká Lípa Číslo

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Přihláška 20.7. -24. 7. 2015. Cena: 1.950,-Kč v.s. 100

Přihláška 20.7. -24. 7. 2015. Cena: 1.950,-Kč v.s. 100 Přihláška 20.7. -24. 7. 2015 Cena: 1.950,-Kč v.s. 100 Jméno a příjmení:.. Datum narození: Rodné číslo. Bydliště:.Pojišťovna:. Telefon: e-mail:.. Velikost trička:.. Zdravotní potíže dítěte uveďte jaké:

Více

Smlouva o poskytování asistenčních služeb

Smlouva o poskytování asistenčních služeb Smlouva o poskytování asistenčních služeb podle ustanovení 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva ), se níže uvedeného dne uzavírá mezi těmito smluvními stranami: DIXO

Více

Stavba velké pyramidy v Egyptě

Stavba velké pyramidy v Egyptě A s o c i a c e t u r i s t i c k ý c h o d d í l ů m l á d e ž e ČR TOM 19210 KUK Atlantik Stavba velké pyramidy v Egyptě Sraz: 30.6. 2012 8:15 na Hochmanove 5 v Brně Líšni (mapu naleznete na konci dokumentu)

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Tábor Matějovec 2.8. 16.8.2008

Tábor Matějovec 2.8. 16.8.2008 Tábor Matějovec 2.8. 16.8.2008 Odjezd je v pátek 1. srpna 2008 (pro skauty) Sraz je u klubovny v 8:00 hodin Na tábor pojedeme na kole, na tábořiště dorazíme v sobotu v poledne Účast je dobrovolná Odjezd

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Společnost. Úvodní ustanovení. Uzavření kupní smlouvy. MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín. Česká republika IČO: 26230224

Společnost. Úvodní ustanovení. Uzavření kupní smlouvy. MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín. Česká republika IČO: 26230224 Společnost MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní podmínky jsou platné do doby

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

S Einsteinem napříč časem

S Einsteinem napříč časem A s o c i a c e t u r i s t i c k ý c h o d d í l ů m l á d e ž e ČR TOM 19210 KUK Atlantik S Einsteinem napříč časem Sraz: 4.7. 2015 8:00 na Hochmanove 5 v Brně Líšni (mapu naleznete na konci dokumentu)

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, 190 00 Praha 9 tel./fax: 283 882 044 e-mail: info@zsspektrum.cz ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Základní škola Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, 190 00 Praha 9 tel./fax: 283 882 044 e-mail: info@zsspektrum.cz ŠKOLA V PŘÍRODĚ Základní škola Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, 190 00 Praha 9 tel./fax: 283 882 044 e-mail: info@zsspektrum.cz IČ 28237692 www.zsspektrum.cz SOUBOR VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ ŠKOLY ŠKOLA V PŘÍRODĚ Vydala a schválila:

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více