NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné"

Transkript

1 NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné Výroční konference Příklady úspěšného čerpání a spolupráce projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu Praha, 24. listopadu 2006 Ing. Jiří Kocánek Page 1

2 NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné NTS- A: Platforma pro setkávání expertů, výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe na poli zaměstnávání osob, které jsou obtížně integrovatelné na trh práce Složení: Rozvojová partnerství Experti 9 projektů (rozvojová partnerství) regionálního a nadregionálního charakteru MPSV - Správa služeb zaměstnanosti MPSV - oddělení pro oblast sociální politiky a sociálních služeb Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Rada vlády ČR pro rozvoj lidských zdrojů Page 2

3 Mikrobus Hlavní realizátor: Drom, romské středisko Hlavím cílem je aplikace asistovaného umístění uchazečů o zaměstnání (převážně Romů) a podpora pro zaměstnavatele. Místo realizace: Brno, Ústí nad Labem, Bruntál, Hodonín, Frýdek- Místek, Jeseník, Šternberk Doposud realizované výsledky a výstupy: Služeb center využilo přibližně 500 klientů, z nichž asi 50 prošlo různými druhy školení a zaškolení a přibližně 70 se podařilo umístit. NTS národní tématické sítě

4 Hlavní realizátor: Slezská diakonie OD OSMI DO ČTYŘ Hlavním cílem projektu je vytvořit systém pro úspěšnou integraci lidí bez přístřeší postavený na třech pilířích: - Vzdělávání - Zaměstnání - Bydlení Místo realizace: Moravskoslezský kraj (Karviná, Frýdek-Místek, Třinec) Doposud realizované výsledky a výstupy: Zpracované metodiky práce. Fungující dílny: dílna pro práci s kovem a se dřevem šicí dílna pracovní skupiny pro stavební práce pracovní skupiny pro údržbu zeleně Fungující byty se sociální asistencí: 8 bytů,v současné době ubytovaných 23 osob Page 4

5 Posílen lení postavení občan anů se ZPS na trhu práce Hlavní realizátor: Národní rada zdravotně postižených ČR Mezi hlavní cíle projektu patří: zjištění příčin a stanovení faktorů, které ovlivňují nezaměstnanost občanů se zdravotním postižením, vytvoření webového portálu pro usnadnění zprostředkování vhodných pracovních příležitostí pro zdravotě postižené občany, posílení sítě specializovaných poraden Místo realizace: Hl.m. Praha Doposud realizované výsledky a výstupy: - Informační kampaň pro zaměstnavatele - Průzkum plnění povinnosti zaměstnávání ZP orgány územní správy a samosprávy - Metodika pro práci se zdravotně postiženými určená pro Úřady práce Page 5

6 Rehabilitace- aktivace- práce Hlavní realizátor: Vzdělávací společnost EDOST, s.r.o. Cílem projektových aktivit je pomocí nových metod a postupů (vč. pracovní rehabilitace, diagnostiky a funkčního hodnocení zbytkového potenciálu) zlepšit možnosti uplatnění zdravotně postižených na trhu práce. Page 6

7 Projekt Šanceance Hlavní realizátor: Sdružení pro probaci a mediaci v justici. Hlavním cílem je vyvinout ucelený reintegrační program pro osoby před a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Místo realizace: Střední Čechy, Severozápad Doposud realizované výsledky a výstupy: - Do projektu aktivně zapojeno 30 vězňů - Motivační programy (besedy s bývalými vězni, skupinová práce) - Kurz komunikačních dovedností - Individuální práce s vězni - Kurz PC - Kurz na obsluhu vysokozdvižného vozíku - Kurz pro mentory Page 7

8 Komunitní centrum Českého Švýcarska Hlavní realizátor: Město Krásná Lípa Cílem projektu je v praxi ověřit možnost vzniku komunitních pracovněvzdělávacích center v obcích a jejich prostřednictvím umožnit cílovým skupinám odstranit znevýhodnění na trhu práce. Cílové skupiny: lidé s nízkým či neuplatitelným vzděláním, absolventi bez praxe, lidé nad 50 let, maminky na (a po) rodičovské dovolené, národnostní menšiny Místo realizace: Krásná Lípa (okres Děčín) Doposud realizované výsledky a výstupy: - otevření Komunitního centra Českého Švýcarska - zajištění přístupu na PC a internet pro hledání si zaměstnání - vytvoření devíti dlouhodobých vzdělávacích modulů Page 8

9 Komunitní centrum Českého Švýcarska projekt Doposud realizované výsledky a výstupy: - 14 klientů dlouhodobých kurzů úspěšně složilo praktické zkoušky - otevření podnikatelského centra v rámci Komunitního centra - akreditace tří krátkodobých kurzů s orientací na rozvoj cestovního ruchu - vytvoření digitálního životopisu Page 9

10 Podporované zaměstnávání pro sociálně odpovědné firmy Hlavní realizátor: Rytmus Cílem projektu je podpořit společensky odpovědné chování firem v oblasti zaměstnávání a posílit schopnosti agentur pro podporované zaměstnávání spolupracovat se zaměstnavateli. Místo realizace: Středočeský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj Doposud realizované výsledky a výstupy: - Kurz pro pracovníky agentur pro podporované zaměstnávání - Soutěže STEJNÁ ŠANCE ZAMĚSTNAVATEL Semináře Společensky odpovědné chování firem v oblasti zaměstnávání Page 10

11 KARAVANA vzdělávaní neslyšících v počítačové grafice Hlavní realizátor: TROAS s.r.o. V rámci projektu KARAVANA je reklamní agenturou realizováno rekvalifikační vzdělávání neslyšících v počítačové grafice. Projekt vychází z výjimečných vlastností oboru, který lze velmi efektivně studovat vizuálním stylem bez nutnosti rozsáhlého studia z textů. I u neslyšících tak lze dosáhnout nikoliv jenom obecného vzdělání, ale dostatečné odbornosti. Page 11

12 Zlepšení zaměstnatelnosti nevidomých, slabozrakých a kombinovaně (zrakově a jinak) postižených občanů - Tyfloemploy Hlavní realizátor: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Hlavním cílem projektu je vyvinout systém podporovaného zaměstnávání lidí se zrakovým handicapem Místo realizace: Královéhradecký, Pardubický a Jihomoravský kraj Doposud realizované výsledky a výstupy: - Analytické výstupy - Metodika podporovaného zaměstnávání - Metodika kurzů měkkých a tvrdých dovedností - Pracovní asistence - Informační materiály pro zaměstnavatele - 8 zaměstnaných zrakově postižených občanů na otevřeném trhu práce Page 12

13 Silné stránky: NTS - A Doposud realizována 3 setkání NTS A Navázání kontaktu mezi jednotlivými partnerstvími informace o projektech, výměna zkušeností Maistreamingová strategie Vysoký potenciál pro mainstreamingové aktivity Slabé stránky: Odlišné zaměření jednotlivých projektů různé cílové skupiny Malý počet projektů v NTS Nejednoznačně definované povinnosti členů NTS Nedostatečná kapacita Nízká podpora ze strany dotčených subjektů státní správy MPSV Page 13

14 Maistreamingová strategie CO? Oblast zájmu/aktivit projektu ZAMĚŘENÍ? Jaká je cílová skupina? JAK? Jak získáte pozornost a zájem dané cílové skupiny? KDY? Jaké bude načasování? Kdy je nejlepší doba? KDO? Kdo je zodpovědný za realizaci dané aktivity? Změna současné legislativy s cílem zřídit rehabilitační fond, v kterém by se shromažďovaly finanční prostředky na podporu zaměstnávání a pracovní rehabilitace OZP (například odvody získané dle 81 Zákona o zaměstnanosti, apod.) MPSV, MF ČR, parlament, senát Lobbying, semináře, mediální kampaň Podpora zachování Quota systému s postupním zaváděním antidiskriminačních opatření. Diverzifikace systému podpory zaměstnávání OZP dle stupně postižení (míry znevýhodnění) MPSV,parlament, senát MPSV, SSZ, parlament, senát Lobbying, semináře, mediální kampaň Lobbying, semináře, mediální kampaň Motivace OZP k zaměstnání osvětová kampaň, úprava legislativního prostředí (souběh částečného invalidního důchodu a ostatních příjmů) OZP, MPSV, SSZ Informační materiály, besedy, semináře, mediální kampaň Spolupráce s SSZ na uplatňovaní výkonu pracovní rehabilitace dle 67 zákona o zaměstnanosti v praxi MPSV, SSZ, ÚP Pracovní skupina, workshopy, informační kampaň Page 14

15 Maistreamingová strategie 1 CO? Oblast zájmu/aktivit projektu ZAMĚŘENÍ? Jaká je cílová skupina? JAK? Jak získáte pozornost a zájem dané cílové skupiny? KDY? Jaké bude načasování? Kdy je nejlepší doba? KDO? Kdo je zodpovědný za realizaci dané aktivity? Vytvoření společné publikace příkladů dobrých praxí pro zaměstnavatele (s důrazem na přidanou hodnotu) Zaměstnavatelé, hospodářské komory, ÚP Informační materiály, mediální kampaň, tématické semináře Zvýšení informovanosti zaměstnavatelů o možnost zaměstnávání OZP Možnosti financování motivačních kurzů (soft skills) ÚP problém akreditací Zaměstnavatelé, hospodářské komory, ÚP MPSV, MŠMT, SSZ, ÚP Informační materiály, mediální kampaň, tématické semináře Pracovní skupina, setkání, lobbing Vytvoření katalogu vhodných profesí pro OZP dle míry jejich znevýhodnění ÚP, zaměstnavatelé, Brožura, informační kampaň Iniciovat novelu Zákona o zaměstnanosti, kde by podporované zaměstnávání bylo jasně definované jako jeden z nástrojů APZ Působit na úřady práce, aby začaly OZP poskytovat pracovní rehabilitaci nákupem od externích subjektů Zavést systém zjišťování míry potřebné podpory. MPSV, SSZ ÚP, MPSV ÚP, LPS, SSZ zpracovaný a předložený návrh novely zákona lobbying, info kampaň, přímé nařízení nadřízeného orgánu -SSZ Semináře, workshopy Česká unie pro podporované zaměstnávání, agentury pro PZ, NTS NTS,, Česká unie pro podporované zaměstnávání, agentury pro PZ Page 15

16 Děkuji za pozornost Page 16

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit

Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit Program Iniciativy Společenství EQUAL Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit Prosinec 2007 Zprávu v rámci projektu Zajištění činnosti

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky

Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Seznam podpořených a nepodpořených žádostí o grant pro Akci 1 CIP EQUAL pro Priority 1, 2, 3 a 4 a 5 Opatření 1.1 - Zlepšování přístupu a návratu na

Více

Vzdělávání poradců pro zaměstnanost. popis vzdělávacího programu

Vzdělávání poradců pro zaměstnanost. popis vzdělávacího programu Vzdělávání poradců pro zaměstnanost popis vzdělávacího programu Tomáš Ergens Vzdělávání poradců pro zaměstnanost popis vzdělávacího programu Tomáš Ergens Drom, romské středisko Brno, 2008 Vzdělávání poradců

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE

ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE Individuální projekt Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POJMŮ Evropský sociální fond (ESF) Globální grant (GG) Operační program Rozvoj

Více

Šance na vzdělání, o.p.s.

Šance na vzdělání, o.p.s. Šance na vzdělání, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Výroční zpráva O vzniku obecně prospěšné společnosti Šance na vzdělání, o.p.s. Obsah: 1. Vznik společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný projekt - Podpora klientů

Více

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné.

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2005 Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY Nadace rozvoje občanské společnosti Zapsána u Městského soudu v Praze,

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55. Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.00006 Realizace: Sociotrendy výzkumná agentura (třetí etapa

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 13 PŘISPĚNÍ PROGRAMŮ POLITIKY SOUDRŽNOSTI K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ NÁRODNÍHO PLÁNU REFOREM prosinec 2012 Seznam tabulek: Tabulka

Více

ANALÝZA VYUŽITÍ NÁSTROJŮ A OPATŘENÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ESF VZHLEDEM K JEJICH INOVATIVNOSTI A K JEJICH POTENCIÁLU

ANALÝZA VYUŽITÍ NÁSTROJŮ A OPATŘENÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ESF VZHLEDEM K JEJICH INOVATIVNOSTI A K JEJICH POTENCIÁLU ANALÝZA VYUŽITÍ NÁSTROJŮ A OPATŘENÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ESF VZHLEDEM K JEJICH INOVATIVNOSTI A K JEJICH POTENCIÁLU PRO DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ JAKO NÁSTROJŮ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI Veřejná

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 www.esfcr.cz www.kr-kralovehradecky.cz Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 Zpracováno v rámci projektu Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Zpravodaj CIP EQUAL. Nová výzva k předkládání žádostí

Zpravodaj CIP EQUAL. Nová výzva k předkládání žádostí ČÍSLO 4 BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE Zpravodaj CIP EQUAL listopad 2007 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR novinky Obsah 1 Aktuální stav CIP EQUAL novinky 4 Zajímavé výstupy projektů 10 Národní tématické

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více