Vzorový audit webové stránky podle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorový audit webové stránky podle"

Transkript

1 Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines Autor: Tomáš Drn Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa Školní rok:

2 Abstrakt Tato práce se zabývá hodnocením správnosti provedení webové stránky tak, aby byl web validní, optimalizovaný a přístupný různým uživatelům. Podle známých a celosvětově uznávaných metodik jako SEO, WCAG apod., byla stanovena testovací pravidla a faktory, které jsme nazvali Vzorový audit. Tento audit byl následně aplikován na vybrané české i zahraniční webové stránky. Byly vyhodnoceny výsledky, označeny chyby a provedena ukázka jejich nápravy. Abstract This work deals with classification of rightness web page so that web was valid, optimized and accessible to all users. Simply based on known of worldwide recognize methodic as SEO, WCAG etc. Test rules and factors were designed and named Exemplary audit with this methodic. In next step this audit applied on Czech as well as outland web page. Results were designated, errors were analyzed and errors were tried show their repair. Klíčová slova Přístupnost WCAG SEO Section 508 Optimalizace Webová stránka Validita Testování Pravidla Keywords Accessibility WCAG SEO Section 508 Optimalizacion Web page Validity Testing Guidelines

3 Zadání práce Cílem bakalářské práce bude sestavit sadu objektivních i subjektivních faktorů, testovacích pravidel pro hodnocení validity, optimalizace, přístupnosti a použitelnosti standardní webové stránky podle metodik SEO, WCAG, Section 508, Manifestu Dogma W4, WAI, Blind Friendly Web apod. Součástí práce bude provedení konkrétního vzorového auditu několika známých webů českého i světového internetu dle výběru autora. Předpokládaný datum obhajoby: LS 2010

4 Úvod Úvod do problematiky Když si vezmeme dnešní standard o tom, jak má být webová stránka napsána, použijeme příslušný validátor a procházíme stránky na internetu, s údivem nalezneme velmi mnoho chyb, často i závažných. Pokud jsou stránky validní, při bližším ohledání zdrojového kódu zjistíme, že i stránky, které by měli být bez problému přístupné např. nevidomým nebo jinak postiženým osobám, bez problému přístupné nejsou. Cíle práce Teoreticky vysvětlit všechny pojmy, se kterými přijde čtenář do styku. Stanovit a podrobně popsat pravidla pro vzorový audit, který bude aplikován podle celosvětově uznávaných metodik na vybrané webové stránky. Audit si lze představit jako velkou tabulku s pravidly a výsledky, včetně závěrečného vyhodnocení. Na základě výsledku auditu navrhnout správné řešení při tvorbě zdrojového kódu webu. Současný stav problematiky V současné době jsem seznámen s jednotlivými metodikami a problematikou, jak správně psát webovou stránku. Dále je třeba pečlivě nastudovat materiály týkající se SEO [1] a Pravidel přístupnosti [7]. V rámci praktické části vybrat weby pro testování. Zaměřím se především na stránky škol, dále stránky služeb a státní správy. Dále se musí stanovit testovací pravidla pro audit, který bude na těchto stránkách proveden, k tomu dopomohou materiály [2], [3], [4], [5], [6] a další, které ještě naleznu při vytváření práce. Analýza problému Východiska řešení O tom, jak správně psát webové stránky, je v dnešní době již velké množství materiálů, jak na internetu, tak v tištěné podobě. Většinou se zabývají validitou, optimalizací, přístupností apod. Tato práce je převážně zaměřená na Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) a tzv. Vzorový audit, prezentující ucelený soubor pravidel se všemi prvky a metodami, které by měla správně napsaná webová stránka obsahovat.

5 Metodika Nejprve bylo potřeba doplnit si teoretické znalosti v celosvětově uznávaných metodikách vypsaných v zadání a zajistit si nejaktuálnější informace. Dále vybrat a sestavit sadu subjektivních a objektivních faktorů a pravidel pro hodnocení validity, optimalizace, přístupnosti a použitelnosti standardní webové stránky. Vybrat testovací webové stránky, zjištěné nedostatky vyhodnotit a navrhnout správné řešení. Co je již hotovo V současné době probíhají přípravné teoretické práce. Je připravena osnova a z větší části nastudována potřebná literatura, včetně materiálů pro správné a efektivní sestavení sady objektivních a subjektivních faktorů a testovacích pravidel pro audit. Probíhá výběr webových stránek, na které se bude aplikovat vzorový audit. Co je třeba ještě udělat Dostudovat teoretickou část. Vybrat webové stránky na testování. Pevně stanovit faktory a pravidla pro vzorový audit a aplikovat ho na vybrané webové stránky. Seznam literatury - prozatímní [1] SMIČKA, Radim. Optimalizace pro vyhledávače - SEO. [s.l.] : [s.n.], s. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://home.pf.jcu.cz/~pepe/wwwliter.htm>. ISBN [2] NOVÁK, Milan. Devět efektivních typů pro zlepšení použitelnosti stránek. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.voxcafe.cz/clanky/optimalizace-stranek/devetefektivnich-typu-pro-zlepseni-pouzitelnosti-stranek.html>. [3] Použitelnost stránek. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.jakpsatweb.cz/pouzitelnost.html>. [4] ŠPINAR, David. Přístupnost [online] WCAG, Section 508. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://pristupnost.nawebu.cz/>. [5] SEO - Webový servis [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.seoservis.cz>. [6] ŠPINAR, David, PAVLÍČEK, Radek. Pravidla přístupnosti [online]. Ministerstvo informatiky ČR, 2006 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.pravidla-pristupnosti.cz/>. [7] ŠPINAR, David, SAUR Vladimír, RÁČEK Jaroslav, NĚMETHOVÁ Danka, HŘEBÍČEK Jiří, HEJČ Michal, BUBENÍČKOVÁ Hana, PAVLÍČEK Radek. Pravidla přístupnosti [online]. Přístupnost webových stránek orgánů státní správy 2007, 106 s. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.pravidla-pristupnosti.cz/att/publikace.pdf>. ISBN:

6 [8] Metodiky: [8.1] SEO WEIDA, Petr. SEO Search Engine Optimization [online] 2003 cit. [ ] Dostupný z WWW: <http://interval.cz/clanky/seo-search-engine-optimization/>. [8.2] KUČERA, Tomáš. SEO optimalizace pro vyhledavače [online] 2009, cit. [ ] Dostupný z WWW: <http://webdesign.setup.cz/seo-optimalizace-pro-vyhledavace/>. [8.3] PROKOP, Marek. Vzorový audit podle WCAG 1.0, [online] 2002, cit. [ ] Dostupný z WWW:<http://interval.cz/clanky/vzorovy-audit-podle-wcag-10/>. [8.4] RYBÁK, Zdeněk, PAVLÍČEK, Radek. Metodika WCAG 2.0, [online] 2009, cit. [ ] Dostupný z WWW:<http://www.blindfriendly.cz/wcag20/>. [8.5] DOČEKAL, Daniel. Manifest Dogma W4, [online] 2003, cit. [ ] Dostupný z WWW:<http://investice.ihned.cz/ i00000_detail-77>. [8.6] HENRY, Shawn, Lewton. WAI, [online] 2006, cit. [ ] Dostupný z WWW:<http://pristupnost.inspirative.cz/wai-components.html>. [8.7] PAVLÍČEK, Radek. Blind Friendly Web přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké, [online] 2009, cit. [ ] Dostupný z WWW:<http://www.blindfriendly.cz/>.

Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines. Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines

Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines. Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines Bakalářská práce Tomáš Drn Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Petr Pexa

Více

Multiuživatelský systém pro publikování a prezentování zájmových sdružení regionů

Multiuživatelský systém pro publikování a prezentování zájmových sdružení regionů Anotace Multiuživatelský systém pro publikování a prezentování zájmových sdružení regionů Pavel ŠIMEK Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze Katedra informačních technologií Kamýcká 129, 165 21 Praha

Více

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy Přístupnost webových stránek orgánů státní správy David Špinar Vladimír Saur Jaroslav Ráček Danka Némethová Jiří Hřebíček Michal Hejč Hana Bubeníčková Radek Pavlíček 2007 Brno, 2007 ISBN 978-80-903786-4-3

Více

Webové stránky UTB ve Zlíně. Vít Nevřela

Webové stránky UTB ve Zlíně. Vít Nevřela Webové stránky UTB ve Zlíně Vít Nevřela Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních

Více

Podpora výuky tvorby bezbariérového webu

Podpora výuky tvorby bezbariérového webu 185 Podpora výuky tvorby bezbariérového webu Jakub Kužílek, Jiří Spilka, Lenka Lhotská Anotace V současnosti nabývá tvorba bezbariérového webu stále většího významu. Bezbariérový web je jakýmsi standardem

Více

EVALUAČNÍ PŘÍSTUPY K INFORMAČNÍMU MANAGEMENTU VE STÁTNÍ SPRÁVĚ

EVALUAČNÍ PŘÍSTUPY K INFORMAČNÍMU MANAGEMENTU VE STÁTNÍ SPRÁVĚ Zuzana Šidlichovská EVALUAČNÍ PŘÍSTUPY K INFORMAČNÍMU MANAGEMENTU VE STÁTNÍ SPRÁVĚ Abstrakt: Informační i komunikační management by měly být v prostředí informační společnosti běžnou součástí strategického

Více

Přístupnost webových stránek- projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webových stránek- projekt Blind Friendly Web 048 Přístupnost webových stránek- projekt Blind Friendly Web Mgr. Radek Pavlíček / pavlicek@tyflocentrumbrno.cz Autor působí jako metodik projektu Blind Friendly Web, přístupností se profesionálně zabývá

Více

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Vypracoval: Václav Kandus Vedoucí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Roman Gažák Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce 2013 Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vladimír Srp SEO analýza internetového obchodu Bakalářská práce 2012 Prohlášení Prohlašuji,

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ OSOB S MENTÁLNÍM HANDICAPEM

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ OSOB S MENTÁLNÍM HANDICAPEM ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ OSOB S MENTÁLNÍM HANDICAPEM disertační práce Autor: Školitel: Obor: Ing. Petr Benda doc.

Více

Optimalizace pro vyhledávače a přístupnost webu Search engine optimization and web accessibility

Optimalizace pro vyhledávače a přístupnost webu Search engine optimization and web accessibility Optimalizace pro vyhledávače a přístupnost webu Search engine optimization and web accessibility Bakalářská práce Jan Rückl Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 MARTINA GLETTNIKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 MARTINA GLETTNIKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 MARTINA GLETTNIKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE Vysoká škola

Více

Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek. Feasibility study of corporate web pages upgrade

Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek. Feasibility study of corporate web pages upgrade ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek Feasibility study

Více

PUBLIKOVÁNÍ NA WWW. Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů

PUBLIKOVÁNÍ NA WWW. Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů PUBLIKOVÁNÍ NA WWW Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů V Praze dne 23. ledna 2004 Ondřej Neumajer Jednota školských informatiků Partyzánská

Více

Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek

Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra počítačové grafiky a interakce František Bauma Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek Bakalářská práce Praha 2013

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza přístupnosti webových stránek krajských úřadů. Pavla Bubáková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza přístupnosti webových stránek krajských úřadů. Pavla Bubáková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza přístupnosti webových stránek krajských úřadů Pavla Bubáková Bakalářská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Požadavky pro předkládání bakalářských prací

Požadavky pro předkládání bakalářských prací Požadavky pro předkládání bakalářských prací PEF, ČZU v Praze, 2009 OBSAH TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE...3 OSNOVA PRÁCE...3 DESKY A VSTUPNÍ ČÁST PRÁCE...3 ÚPRAVA STRÁNKY A ROZSAH PRÁCE...4 TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE...5

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

NÁVRH A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI PIONÝR JEVIŠOVICE

NÁVRH A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI PIONÝR JEVIŠOVICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb NÁVRH A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK PRO NEZISKOVOU

Více

PŘÍSTUPNOST WEBOVÝCH STRÁNEK PRO HANDICAPOVANÉ UŽIVATELE

PŘÍSTUPNOST WEBOVÝCH STRÁNEK PRO HANDICAPOVANÉ UŽIVATELE PŘÍSTUPNOST WEBOVÝCH STRÁNEK PRO HANDICAPOVANÉ UŽIVATELE Michal Pazderský Antonín Vaishar, Kabinet knihovnictví ÚČL FF MU Abstrakt Web je univerzální médium a jako takové musí respektovat všechny možné

Více

I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L

I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L Semestrální práce k doktorandskému semináři Metody pedagogického výzkumu I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L Praha, srpen 2004 Ondřej Neumajer Modřanská ZŠ s RVJ Angelovova 3183 Praha 4 Modřany

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Popis procesů business testování a jejich optimalizace Autor BP: Dalibor Pavlíček Vedoucí BP: Mgr. Julius Čunderlík 2012 Praha Čestné prohlášení

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

TVORBA OBCHODNĚ ÚSPĚŠNÉHO WEBU

TVORBA OBCHODNĚ ÚSPĚŠNÉHO WEBU Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Martin Snížek : Ing. Jiří Kacerovský : Ing.

Více

Anylýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o.

Anylýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Anylýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov

Více