1/2012 NOVINKY NA CO SE MŮŽETE V PRŮBĚHU ROKU 2012 TĚŠIT?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2012 NOVINKY NA CO SE MŮŽETE V PRŮBĚHU ROKU 2012 TĚŠIT?"

Transkript

1 1/2012 NOVINKY NA CO SE MŮŽETE V PRŮBĚHU ROKU 2012 TĚŠIT? Podle čínského kalendáře začal rok draka, rok který má být nad očekávání úspěšný. A aby takový alespoň z části byl, připravili jsme pro vás několik více či méně tradičních akcí. V prvním pololetí roku 2012 nás čekají hned dvě novinky, a to vyhlášení zcela nového programu s názvem Energie pomáhá na podporu obnovy tras a památek, který je financován z daru společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. Významnou premiérou bude i první charitativní golfový turnaj, který se uskuteční 16. května 2012 na golfovém hřišti Janov. Pro neziskové organizace, ale i aktivní jednotlivce bude v prvním pololetí tohoto roku vyhlášeno několik výzev k předkládání žádostí o finanční podporu. Bude se jednat o grantové kolo společnosti Hennlich zaměřené na podporu mladých lidí z Litoměřicka, stejně tak bude vyhlášeno 21. otevřené grantové kolo na podporu malých a začínajících neziskových organizací působících v okresech Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice a Děčín, podporu budou moct získat i zrakově postižení studenti skrze Fond Miroslava Dušánka. Host šesté benefiční V druhé půlce roku pro vás opět večeře pan Marek Eben. připravujeme již sedmou benefiční večeři se zajímavým hostem a o finanční podporu si budou moct požádat neziskové organizace z Lounska v rámci programu Fondu T-Mobile i studenti chystající se vycestovat na zahraniční studijní cestu skrze podporu ze Stipendijního fondu Renesance. Zdá se, že rok 2012 bude opravdu perný. Vážení dárci, příznivci naší nadace, vážení čtenáři, o víkendu jsem měla možnost se setkat s přáteli, se kterými jsme si povídali o tom, jaký asi bude rok 2012, co nás čeká nového a co bychom si přáli letos zvládnout. Došlo i na věci týkající se našich zaměstnání a v závěru i na naši nadaci. Hovor, zřejmě i pod vlivem toho, že většina mých přátel se pohybuje v podnikatelské sféře, se rychle stočil na otázky typu, zda firmy darují, a jak a na co, a zda nám firemní dárci spíše neubývají. A já jsem s potěšením musela opakovat větu, kterou říkám po zkušenostech z krizových let neustále, že naši dárci jsou ti nejúžasnější a nejlepší dárci široko daleko. A netýká se to pouze našich dárců, ale i lidí okolo nás, kteří nás podporují a pomáhají nám v nejrůznějších oblastech naší nadační činnosti. Proto mi dovolte Vám všem upřímně poděkovat za vaši mnohdy mnohaletou podporu a věřte, že je nám potěšením s vámi spolupracovat. S úctou Katka Valešová manažerka pro vztah s dárci Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 1

2 DOBROČINNÉ ODKAZY ZE ZÁVĚTÍ - DÍL I. ZÁVĚTI SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ Závěť, též poslední vůle nebo testament, je často námětem mnoha detektivních románů i romantických povídek. Sepisoval ji například dědeček v Saturninovi, pátral po ni i slavný Hercule Poirot. Závěť však provází lidstvo již od nepaměti. Již Římské právo v polovině 5. století před. n. l. v Zákonu XII. desek upravovalo náležitosti spojené s dědictvím. Co je tedy onen tajemný dokument? Z právního hlediska se jedná o jednostranný právní úkon fyzické osoby, ve kterém tato osoba (budoucí zůstavitel) ustanoví své dědice, tj. určí osobu nebo osoby, na které má jeho smrtí přejít jeho práva a závazky. Závěť je typický právní úkon mortis causa, tedy úkon, jehož účinky nastanou až v okamžik smrti. Během svých životů závěť sepisovaly mnohé významné osobnosti; například Shakespeare, Napoleon Bonaparte, stejně jako Hitler, Lenin či Marilyn Monroe. Z našich zemích můžeme zmínit Jana Husa, Palackého, Jana Nerudu či z doby pozdější Bohumila Hrabala a nebo Jaroslava Foglara. O aktu sepsání závěti můžeme tedy hovořit jako o běžné věci, o které se na druhou stranu příliš veřejně nemluví. Zřejmě proto, že se dotýká samotné podstaty existence člověka a jeho bytí. Nicméně zřejmě každého z nás již napadla myšlenka, jak bude nakládáno s jeho majetkem až tu nebude. Na stejnou otázku hledali odpověď i mnozí před námi. VOJEVŮDCE NAPOLEON BONAPARTE Poslední bitvou nazývají někteří životopisci závěť legendárního vojevůdce Napoleona Bonaparte. V zajetí, zbaven všech poct panovníka i běžných občanských práv, obklopen jen několika věrnými služebníky, sestavil Napoleon svoji poslední vůli, ve které pamatuje jak na svou ženu Marii Luisu, tak na svého jediného právoplatného syna Orlíka. Napoleon zdůrazňuje, aby jeho stanovené dědictví bylo předáno synovi ve chvíli, kdy dovrší šestnáct let, avšak nejednalo se o peníze. Napoleon si totiž předmětů, které byly němými svědky jeho krátké slávy, cenil podstatně více než financí. Ve své závěti tak uvádí: Odkazuji svému synovi skříňky, řády a další předměty jako stříbro, polní lůžka, zbraně, sedla, ostruhy, nádoby ze své kaple, knihy a prádlo v souladu s přiloženým soupisem, strana A. V soupisu jsou zahrnuty věci, které Napoleon velmi miloval. Je to mimo jiné meč, který nosil u Slavkova, dva páry pistolí z Versailles, zlatý necesér, který použil ráno před bitvou u Ulmu a další. Napoleon I. Bonaparte ( ) byl francouzský vojevůdce a státník, císař v letech a Narodil se na Korsice do rodiny nepříliš zámožného příslušníka úřednické šlechty. Zemřel 5. května 1821 na ostrově Svatá Helena ve věku jednapadesáti let. Na druhou stranu štědře byly obdarováni ti, kteří s Napoleonem byli ochotni odejít do vyhnanství a sloužit mu až do konce života. O d k a z u j i h r a běti M o n t h o l o n o v i d v a miliony franků jako důkaz mé spokojenosti za synovskou péči, kterou mi věnoval během posledních šesti let. O d k a z u j i h r a běti Bertrandovi pět set tisíc f r a n ků. O d k a z u j i Marchandovi, svému prvnímu komoří, čtyři sta tisíc franků. Během své služby byl mým přítelem. Přeji si, aby se oženil s vdovou, sestrou nebo dcerou jednoho z důstojníků nebo vojáků mé staré gardy. Další peníze rozdělil Napoleon především mezi své další děti, důstojníky a vojáky. Tyto sumy budou čerpány z šesti milionů franků, které jsem uložil při odjezdu z Paříže v roce 1815, a z úroků ve výši 5% od července Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 2

3 To, co bude z tohoto vkladu získáno nad sumu pěti milionů šesti set tisíc franků, bude rozdáno jako peněžní dary zraněným od Waterloo a důstojníkům a vojákům praporu z ostrova Elby, na základě soupisu stanoveného Montholonem, Betrandem, Drouotem, Cambronneme a chirurgem Larreyem. Tyto odkazy budou v případě smrti vyplaceny vdovám a dětem a pokud to nebude možné, budou navráceny k původní sumě. Napoleon sice svoje jmění údajně trochu nadhodnotil, ve skutečnosti se mělo jednat o tři miliony franků, nicméně i ty by vdově byly milejší než relikvie. Podle francouzského práva ovšem nebyl jeho syn, vévoda Zákupský platným dědicem. ALFRED NOBEL Nobelova cena, udílena od roku 1901, se stala celosvětovým pojmem. Toto prestižní ocenění vzniklo podle závěti vynálezce dynamitu Alfreda Bernharda Nobela. Nobelovo rozhodnutí nevyplynulo však jen z faktu, že sám vynálezce byl ničivou silou svého vynálezu zaskočen a chtěl jeho následky lidstvu odčinit velkorysým odkazem. K myšlence věnovat největší podíl svého jmění na fond, jehož úroky budou každoročně rozděleny mezi ty, kteří v uplynulém roce vykonali pro lidstvo nejužitečnější činy, přivedla vědce půvabná žena, první nositelka Nobelovy ceny za mír, Bertha von Suttnerová, rozená Kinská. Ve své závěti Nobel odkazuje část svého majetku své rodině přesněji synovcům a dalším blízkým osobám. Na závěr uvádí Celý můj zbývající realizovaný majetek bude pojednán takto: kapitál investovaný vykonavateli závěti do bezpečných cenných papírů, vytvoří fond, z něhož budou úroky ročně rozdělovány ve formě cen těm, kteří v uplynulém roce přinesli lidstvu největší prospěch. Tyto úroky budou rozděleny na pět stejných částí, které budou přiděleny takto: jedna část osobě, která učiní nejdůležitější objev nebo vynález na poli fyziky; jedna část osobě, která učiní nejdůležitější chemický objev nebo zlepšení; jedna část osobě, která učiní nejdůležitější objev v oblasti fyziologie nebo medicíny; jedná část osobě, která vyprodukuje na poli literatury nejvítečnější dílo v ideálním směru a jedna část osobě, která učinila největší nebo nejlepší práci pro bratrství mezi národy, pro zrušení nebo snížení stavu stávajících armád a pro pořádání a propagování mírových jednání. Ceny za fyziku a chemii bude u dělovat Š v é d s k á akademie věd, cenu za f y z i o l o g i c k é n e b o lékařské dílo Karolinský institut ve Stockholmu; cenu za literaturu Akademie ve Stockholmu a cenu pro nositele míru komise pěti osob, které budou zvoleny norským parlamentem. Je mým výslovným přáním, aby se při udělování cen žádným způsobem nehledělo na národnost kandidátů, ale aby cenu dostali ti nejzasloužilejší, ať jsou Skandinávci či nikoliv. Vykonavateli mé závěti tímto jmenuji pana Ragnara Sohlmana, bytem v Bofors, Värmland, a pana Rudolfa Lilljequista, 31 Malmskillmadsgatan, Stockholm a na Bengtsforsu u Uddevally. Jako kompenzaci za jejich úsilí a péči, uděluji panu Ragnaru Sohlmanovi, který bude pravděpodobně muset věnovat mnoho času této záležitosti jednosto tisíc korun, a panu Rudolfu Lilljequistovi padesát tisíc korun. MARILYN MONREO Alfred Bernhard Nobel *21. října prosince 1896 byl švédský chemik, vynálezce dynamitu a díky němu byla později také založena Nobelova cena. Na jeho počest byl po něm pojmenován chemický prvek nobelium. Jedna z nejpůvabnějších hereček na světě, Američanka Marilyn Monroe, je dodnes představitelkou oslnivé krásy a symbolem sexu. Její jméno zůstává spojeno nejen se slavnými filmy, ale i s údajným poměrem s prezidentem J. F. Kennedym. Životní příběh této krásky je navíc opředen mnoha mýty, z nichž nejvíce přitahuje Marilyna smrt. Když Marilyn Monroe zemřela 5. srpna 1962 po předávkování léků na spaní, bylo jí pouhých šestatřicet let. Herečka však i přes svůj nevysoký věk zanechala závěť. Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 3

4 Herečka sepsala svoji poslední vůli patnáct měsíců před smrtí, 14. ledna Systematicky zde v několika bodech rozděluje svůj majetek mezi několik nejbližších osob. Max Brod věděl, že to Franz myslí vážně neb již za svého života mnoho svých textů spálil. Ve své závěti ustanovila svěřenecký fond, který její matce Gladys Bakerové - Eleyové zaručoval příjem pět tisíc dolarů ročně na zdravotní péči a pobyt v psychiatrické léčebně a sanatoriu. Své nevlastní sestře věnovala deset tisíc dolarů. Stejnou částku pak i své asistentce May Reisové. Dvacet pět procent pozůstalosti odkázala Maril yn lé kařce Marianne Krostové s tím, aby je využila k rozvoji práce psychiatrických institucí nebo skupin podle vlastní volby. Ta podíl odkázala po své smrti londýnské Dětské klinice Anny Freudové. Největší část hereččina m a j e t k u ( 7 5 % ) zahrnující i věci osobní potřeby, zdědil herecký pedagog Lee Strasberg, k němuž zřejmě měla Marilyn Monroe v posledních měsících svého života největší důvěru. Lee Strasberg dostal od Marilyn všechny její věci osobní potřeby s tím, že je rozdá mezi mé přátele, kolegy a ty, jež jsem měla ráda. FRANZ KAFKA Marilyn Monroe *1. června srpna 1962 vlastním jménem Norma Jeane Mortenson, byla americká filmová herečka, modelka a zpěvačka. Obecně se přijalo označovat ji za největší sexuální symbol 20.století. Po smrti Franze Kafky nalezl Max Brod v pozůstalých Kafkových písemnostech dva vzkazy, považované za poslední vůli spisovatelovu. První lístek, pocházející patrně z podzimu či zimy roku 1921, druhý je datovaný 29. listopadu Naštěstí tu byl ještě druhý vzkaz z pozdější doby, který nevyzníval tak ultimativně. I když rovněž žádal o spálení textů a dopisů, bral na milost prózy, které už byly vydány tiskem. Kafka ve své závěti uvádí: ze všeho, co jsem napsal, platí jen knihy Ortel, Topič, Proměna, V trestném táboře, Venkovský lékař a povídka Umělec v hladovění. Když říkám, že těch 5 knih platí, Franz Kafka *3. července června 1924 byl pražský, německy píšící spisovatel židovského původu a jeden z literárně nejvlivnějších a nejoceňovanějších spisovatelů 20. století. nemyslím tím, že si přeji, aby se znovu tiskly a zachovaly budoucím časům, naopak, kdyby se snad úplně ztratily, odpovídá to mému nejvlastnějšímu přání. Max Brod po dohodě s matkou Franze Kafky, paní Julií Kafkovou, udělal něco, za co mu literární historie nemůže být nikdy dostatečně vděčná. Rozhodl se poslední vůli svého přítele nesplnit. Zachránil tak světové literatuře autora, který se zejména v druhé polovině dvacátého století stal jedním z nejvýznamnějších spisovatelů své doby. Zdroj: Frajerová, B., Kovařík, P Tajemství testamentů, Závěti slavných, mocných i nemocných. Modrý stůl: Praha. PŘÍŠTÍM ČÍSLE NAŠEHO E-BULLETINU si povíme o závětech významných českých osobností jakými byli například Jan Neruda nebo Josef Hlávka. Kdyby zůstalo u prvního vzkazu (závěti), ležela by na Maxu Brodovi, jenž sám byl plodný a významný pražský spisovatel, těžká úloha. Jeho nejbližší přítel Franz si totiž přál bez milosti všechno jeho dílo spálit. Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 4

5 NADACE DÁVÁ STUDENTŮM STATISÍCE NA STIPENDIA! Dalších osm studentů z Ústí nad Labem a okolí bude moci rozšířit své vzdělání na prestižních zahraničních školách. Stipendijní fond Renesance, vůbec první stipendijní fond v Ústeckém kraji založený soukromým dárcem, uzavřel již druhé grantové kolo v tomto roce. Na podporu mladých Ústečanů tentokrát věnuje fond, který spravuje Ústecká komunitní nadace, téměř půl milionu korun. Mám za to, že člověk, který získá světový rozhled, kvalitní jazykové vybavení, vzdělání a vědomí vlastní hodnoty, má po návratu z ciziny zpět domů veškeré předpoklady se úspěšně zapojit do ekonomického, vědeckého, kulturního, společenského či politického života Ústecka a přispět tak k rozvoji své komunity," Zakladatel Stipendijního fondu Renesance, ústecký podnikatel Martin Hausenblas D l o u h o d o b ý m c í l e m S t i p e n d i j n í h o fondu Renesance je každý rok v y p r a v i t d o zahraničí plný " a u t o b u s " ú s t e c k ý c h studentů. "Fond je proto otevřený i dalším zájemcům z řad podnikatelů, kteří chtějí přispět k rozvoji vzdělání m l a d ý c h Ústečanů," doplnil Hausenblas. Stipendijní fond Renesance vznikl v p růběhu minulého roku pod hlavičkou naší Ú s t e c k é komunitní nadace. Ve dvou otevřených grantových kolech bylo z fondu podpořeno již 16 uchazečů o stipendium do zahraničí v souhrnné částce téměř Kč. Zatímco prvních osm studentů momentálně absolvuje své zahraniční studijní pobyty, druhá osmička aktuálně vybraných uchazečů má za sebou oficiální převzetí příslibu finanční podpory. Do 2. otevřeného grantového kola Stipendijního fondu Renesance bylo k datu uzávěrky 27. října 2011 přijato celkem 17 žádostí o stipendium v požadované hodnotě téměř 1 ¼ milionu Kč. Příležitost zažádat si, využili v tomto kole žadatelé ucházející se o stipendium umožňující jim studovat či pokračovat ve studiu v zahraničí již v letním semestru tohoto školního roku (2011/2012) a většina z nich již byla na zahraniční studium přijata či čeká na vyrozumění. Jedním z cílů podzimní uzávěrky totiž bylo přilákat i schopné a aktivní mladé lidi, kteří by sice rádi v zahraničí studovali, ale nikdy o tom jako o reálné možnosti neuvažovali, neboť si pobyt v zahraničí z finančních důvodů prostě nemohou dovolit. Možnost zažádat si v předstihu o stipendium z fondu Renesance působí tak na studenty motivačně a úspěšným žadatelům pak díky získanému příslibu stipendia otevírá možnosti ucházet se o zahraniční studium, o kterém třeba snili, ale nepovažovali ho za uskutečnitelné. Programový manažer Petr Veselý Téměř polovina žadatelů však plánuje strávit minimálně jeden semestr studiem v zahraničí až od příštího školního roku 2012/2013 s tím, že většina z nich ještě ani nepodala přihlášky na zahraniční školy. Na základě pohovorů bylo odbornou komisí navrženo a následně správní radou Ústecké komunitní nadace schváleno udělit celkem 8 žadatelům příslib stipendia k podpoře jejich studia v zahraničí v období 2. pololetí/semestru školního roku 2011/2012 a školním roce 2012/2013, a to v souhrnné částce Kč. Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 5

6 NAŠI STIPENDISTÉ Profil: Vyniká ve svém okolí ve studiu cizích jazyků, ale i matematice a fyzice. Zároveň hraje na trumpetu v k l a s i c k ý c h a jazzových souborech, umí na klavír a občas komponuje i klasickou hudbu. Jeho výsledky, píli a odhodlání vyrazit v 17 letech za zkušenostmi do světa ocenila i hodnotící Stipendista: Ondřej Soukup Francie či Velká Británie střední škola dle nabídky agentur zprostředkovávajících zahraniční pobyty Všeobecný Kč k o m i s e. Z e stipendijního fondu mu tak jako vůbec prvnímu uchazeči o zahraniční studium středoškolského stupně byl přidělen příslib podpory na roční studijní pobyt na některé ze všeobecně zaměřených škol prioritně ve Francii či Velké Británii. Do zahraničí se chce v současnosti student č e s k o l i p s k é h o gymnázia a ústecký rodák vydat ve š k o l n í m r o c e 2012/2013 a studijní cestu vnímá jako jedinečnou životní zkušenost, a zároveň i přípravu na další studium na vysoké škole. Budeme tedy na jeho příští kroky zvědavi, zda bude v budoucnu následovat hudební dráhu a přispěje k rozšíření kulturní nabídky v regionu či si vybere ekonomické či politické zaměření, v rámci kterého by se chtěl podílet například na reformě školství. Profil: Městu Ústí nad Labem a místní fakultě umění a designu dal přednost před Prahou kvůli studiu fotografie v ateliéru profesora Pavla Baňky, kterému v současné době dělá asistenta. Ve svých dosavadních pracích se věnuje situaci života na Ústecku a o jeho a n g a ž o v a n o s t i v místním dění hovoří i čerstvé ocenění za nejlepší fotografii reflektující neblahý s t a v děravých ústeckých silnic a komunikací. Inspiruje ho odhodlanost a úsilí právě například Pavla Baňky a dalších významných umělců, kteří si v minulosti p r o š l i r o v něž studijními či tvůrčími pobyty v zahraničí, kde někteří z nich vytvořili dokonce i svá stěžejní díla. Od dětství ho přitahuje Skandinávie, proto se chce také na podzim roku 2012 vydat v rámci programu Erasmus studovat do Finska a nechat se ve své tvorbě inspirovat t z v. H e l s i n s k o u školou, odrážející právě ony jedinečné podmínky severu. Stipendista: Pavel Matoušek Finsko či Velká Británie Turku University of Applied Sciences ve Finsku či University of Central Lancashire, Preston ve Velké Británii výtvarné umění/ fotografie Kč Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 6

7 Profil: Sama si vyjednala přijetí na Fakultu cestovního ruchu univerzity v Portoroži, kam se v letním semestru roku 2012 chystá jako vůbec první studentka z Čech v rámci programu F r e e m o v e r individuální mobilita. Ke studiu v zahraničí ji vede touha poznat novou zemi, která je v oblasti cestovního ruchu, který studuje na pražské VŠE, dobře rozvinutá. Hodnotící Stipendistka: Barbora Fryčová Slovinsko University of Primorska, Portorož ve Slovinsku cestovní ruch Kč k o m i s i k r o mě předvedeného výkonu u pohovoru a motivace z a u j a l a i j e j í angažo vanost ve prospěch rozvoje Ústeckého kraje, na j e h o ž s o učasné problémy spatřuje vhodný lék právě v možnostech rozvoje cestovního ruchu. Studentka původem z Litoměřicka totiž z p r a c o v a l a bakalářskou práci na téma Strategie rozvoje cestovního ruchu vybrané destinace a věnovala ji právě Ústeckému kraji. Problematikou rozvoje cestovního ruchu, destinačním managementem a zúročením potenciálu Ústeckého kraje pro rozvoj cestovního ruchu by se chtěla věnovat i ve své diplomové práci a posléze se v tomto oboru uplatnit i v praxi. Profil: Rodačka z Ústí nad Labem prvním rokem studuje denní magisterské studium germanistiky na Technické univerzitě v Drážďanech, pro které se rozhodla po zakončení bakalářského studia v Plzni kombinujícího němčinu a ruštinu pro komerční praxi. V nedalekém Sasku nalezla studijní obor, který není na českých univerzitách k dispozici a jenž ji umožní prohlubovat si znalosti němčiny na akademické půdě v kombinaci s každodenní komunikací v daném jazyce v autentickém prostředí. Navíc ji vybraný obor dovoluje rozvíjet se i v oboru slavistiky, která je j e j í m s t u d i j n í m p o d o b o r e m. Doplňkové stipendium pro studium dalších d v o u s e m e s t rů v Něm e c k u s i z a s l o u ž i l a d í k y kvalitně zpracovanému Stipendistka: Jitka Novodomská Německo Technische Universität Dresden v Německu MA: germanistika (Sprach-und Kulturwissenschaft) Kč záměru zahraničního studijního pobytu a odpovědností, kterou cítí k městu Ústí nad L a b e m. Z í s k a n é vědomosti, schopnosti a zkušenosti chce v budoucnu využít ve prospěch rozvoje Ústecka, a to zejména na poli školského vzdělávání či rozvoje č e s k o - německé spolupráce například v Česko-německém fondu budoucnosti. Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 7

8 Profil: Studia mezinárodního obchodu na VŠE Praha ukončila v minulém semestru v předtermínu a další 4 měsíce se věnovala každodenní práci tak, aby si zajistila finanční prostředky potřebné k splnění jejího dávného snu, kterým je již od středoškolských let, zahraniční studium v Austrálii. Poplatky za školné jsou v této zemi však tak vysoké, že stále převyšují její finanční možnosti. Proto si u fondu Renesance v předstihu zažádala o stipendium na prestižní australskou Griffith University v Brisbane, kam by v případě, že bude přijata, chtěla na letní semestr školního roku 2011/2012 odejet na náročný studijní program mezinárodního obchodu. Příslib částečného stipendia si u hodnotící komise fondu Renesance získala díky svému výkonu u pohovoru a síle její motivace a odhodlanosti, která jí již mezičase pomohla k přijetí na universitu a doufáme, že pomůže i k zajištění celkové č á s t k y p o třebné k výjezdu do Austrálie. Studentka pocházející z Litoměřic nechce dle svých slov region rozkládající se na úpatí Českého středohoří rozhodně opustit a vzhledem ke svému profesnímu zaměření zde vidí potenciál v p l o š nějším obchodování s agroprodukty, pro které má tato oblast zvaná též Zahradou Čech komparativní výhodu. A tak se nechme Stipendistka: Mariana Vahalová Austrálie Griffith University, Brisbane v Austrálii Graduate Certificate in International Business Kč překvapit, v jakém ohledu a jakým dílem v budoucnu přispěje k rozvoji svého rodného kraje i ona sama. Profil: Ráda si klade vysoké cíle, kterých se jí také průběžně daří dosahovat. Chce se zasloužit o zatraktivnění České republiky a jejich regionů na poli cestovního ruchu a p o d n í t i t Č e c h y k aktivnímu způsobu trávení dovolené u nás a zahraničním turistům nabídnout komplexní zážitek z návštěvy ČR. Rozhodla se proto věnovat v rámci studia cestovního ruchu oboru management a marketing turistické destinace, ale protože se tento obor v ČR v tak komplexní podobě nevyučuje, nezbývá jí než za tímto studiem vyjet do zahraničí. Díky podpoře ze Stipendijního fondu Renesance bude tak moci uskutečnit svůj d a l š í zahraniční studijní pobyt na vysoké škole ve Vídni. V zahraničí se chce naučit jak účelně propagovat turistické destinace a efektivně koordinovat subjekty podílející se na rozvoji cestovního ruchu a vše po návratu aplikovat k rozkvětu nejen rodného Děčína, ale celého ústeckého regionu. Stipendistka: Klára Vostiňáková Rakousko Fachhochschule Wien Tourism Management Kč Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 8

9 Profil: Kdyby komise mohla, přidělila by tomuto studentovi snad i vyšší částku stipendijní podpory, než o kterou si sám žádal. Takový dojem na hodnotitele udělal graduující student Fakulty právnické Západočeské univerzity, kde získal mimo jiné i ocenění Talent ZČU. Při studiích již několik let aktivně pracuje v evropské neziskové asociaci studentů práv (ELSA), které dokonce za lokální skupinu předsedal. Několikrát si jako delegát při zasedání Komise OSN Stipendista: Milan Fric Velká Británie University of Manchester ve Velké Británii LLM in International Business and Commercial Law Kč pro me zi národní obchodní právo měl možnost uvědomit, jaké má člověk ve skutečnosti možnosti zlepšit společnost, ve které žije, když opravdu chce a přizpůsobí tomuto cíli veškerý svůj čas a námahu. Cílem jeho j e d n o l e t é h o z a h r a n ičního postgraduálního studia v oboru mezinárodní obchodní právo, na které v září 2011 nastoupil, je hlavně zisk nových odborných znalostí a zkušeností, které mu bohužel žádná česká univerzita nemůže prozatím n a b í d n o u t. J e h o osobním cílem je dokončit studovaný program s vyznamenáním, přičemž věří, že z něj studium na tak prestižní univerzitě, jakou University of Manchester beze sporu je (29. na světě) z něj odborníka v oblastech jakými jsou mezinárodní arbitráže, finanční a bankovní právo a právo hospodářské soutěže, skutečně učiní. Nabyté znalosti a mezinárodní zkušenosti by chtěl po absolvování programu aplikovat v Ústeckém kraji, a protože jeho dalším snem a svým způsobem i určitým posláním je i přednášková a publikační činnost, shledává pro svůj start kariéry jako ideální místo ústeckou Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně. Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 9

10 Profil: Studentka doktorandského programu v oboru psychologie zažádala v předstihu o roční stipendium, aby se ve školním roce 2012/2013 mohla do hloubky v zahraničí zabývat oborem i n t e r k u l t u r n í psychologie hodnot, na který se ve své výzkumné činnosti specializuje, a který univerzity v ČR zatím nenabízejí. Její obor s e z a b ý v á p s y c h o l o g i c k ý m i aspekty soužití více kultur, kulturními střety, problémy migrace, a také p o r a d e n s t v í m a p s y c h o l o g i c k ý m i i n t e r v e n c e m i s příslušníky cizích kultur. Proto preferuje studium ve Velké B r i t á n i i č i Nizozemsku, kde lze s o u ž i t í m n o h a odlišných kultur považovat do určité míry za ukázkové. Informace a zkušenosti získané v zahraničí n a v š těvováním přednášek a praxí ve výzkumu chce jako vyučující student d o k t o r a n d s k é h o p r o g r a m u n a olomoucké univerzitě předávat českým Stipendistka: Jitka Taušová Velká Británie, Nizozemí či Kanada Brunel University ve Velké Británii či Tilburg University v Nizozemí nebo McGill University v Kanadě interkulturní psychologie Kč studentům při vlastní výuce a s výsledky své práce seznámit i veřejnost prostřednictvím publikací a prezentací na konferencích. Po ukončení studia by se zároveň chtěla vrátit zpět do Ústeckého kraje, odkud pochází a pracovat zde v oblasti služeb pro občany z odlišného kulturního prostředí nebo s příslušníky minorit majícími potíže zapojit se do života většinové společnosti. Mimoto by ráda chtěla dále přednášet i pokračovat ve výzkumech a pracovat tak pravděpodobně na ústecké Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Přejeme ji proto, aby ji příslib částečného stipendia z fondu Renesance dopomohl k přijetí a úspěšnému absolvování vysněné Brunel University v Londýně. Celkem byl v 2. otevřeném grantovém kole Stipendijního fondu Renesance schválen příslib podpory 8 stipendistům v souhrnné výši nadačního příspěvku ve výši Kč. Více informací o Stipendijním fondu Renesance najdete na webových stránkách Ústecké komunitní nadace a nebo na facebookových stránkách Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 10

11 DAR JAKO ODEČITATELNÁ POLOŽKA OD ZÁKLADU DANĚ Na konci roku 2011 nadace odstartovala kampaň s názvem Daruj ještě letos! upozorňující na skutečnost, že dar poskytnutý na základě darovací smlouvy na dobročinné účely může fyzická osoba použít jako odečitatelnou položku snižující základ daně stejně, jako například důchodové připojištění, pokud je celková hodnota darů v daném roce vyšší než 2% základu daně nebo činí alespoň Kč, maximálně však lze odečíst 10% základu daně. Kampaň vycházela ze zkušenosti, kdy se na nadaci několikrát KOLIK MŮŽETE UŠETŘIT? obrátili dárci v době POKUD JSOU NAPŘÍKLAD VAŠE PŘÍJMY NA ÚROVNI PRŮpodávání daňového MĚRNÉ MZDY, TEDY KČ HRUBÉHO MĚSÍČNĚ A přiznání, zda by VYUŽIJETE MAXIMÁLNÍ MOŽNOU VÝŠI ODPOČTU n a d a c i m o h l i 10% ZÁKLADU DANĚ, poskytnout dar, aby UŠETŘÍTE NA DANÍCH VÍCE NEŽ KČ. si snížili daňový základ. To už bohužel v té době není možné. Proto stejně tak jako například stavební spořitelny upozorňují své klienty, zda chtějí získat nejvyšší státní podporu, tak musí na svůj účet zaslat příspěvek v patřičné výši, tak nadace upozorňovala své dárce, partnery a příznivce, zda si chtějí snížit daňový základ o poskytnutý dar, že je třeba ho zaslat na účet nadace do konce roku. Samozřejmostí je, že každý dárce kromě darovací smlouvy v průběhu ledna 2012 získal od nadace potvrzení o poskytnutí daru, které mu odpočet z daňového základu umožní. Podle údajů Generálního finančního ředitelství, v roce 2010 možnost odpočtu tímto způsobem uplatnilo přes fyzických osob. Darovaná částka dosáhla téměř 1,4 miliardy korun. Přesto daňový poplatníci celkově uplatnili odpočet daru na dobročinné účely pouze ve výši 3%, přestože zákonná hranice je až 10%. Zákon myslí i na právnické osoby. U právnické osoby vzniká nárok na uplatnění daru jako odečitatelné položky, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň Kč, maximálně však lze odečíst 5% základu daně. V praxi se také setkáváme s otázkou protiplnění v případě uzavírání darovací smlouvy. Zákon říká, že v darovací smlouvě nesmí být žádné protiplnění (ani poděkování) uvedeno, jinak by tato smlouva byla v r o z p o r u s ustanovením 628 Zákona č. 40/1964 Sb., občanského z á k o n í k u. V opačném případě se musí smlouva uzavřít podle jiné právní normy. Praxe však ukazuje, že poděkování dárci (i veřejné) ze strany obdarovaného za protiplnění nelze považovat. Dokonce i označení dárce na informačních materiálech, respektive na akcích pořádaných neziskovou organizací může obsahovat obchodní název firmy či firemní logo. Obdarovaný by ale neměl uvádět v poděkování dárci takové informace, kterými by propagoval produkty či služby dárce. Pokud je toto protiplnění požadováno, hovoříme o tzv. sponzoringu. Sponzoring se upravuje smlouvou o reklamě, kde je jasně definován způsob propagace sponzora nebo smlouvou o spolupráci dle obchodního zákoníku. Nikdy však nehovoříme o sponzorském daru neb tento termín zákon nezná. Nicméně jeho užívání v praxi, ač nesprávné, je poměrně časté. Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 11

12 NEJLÉPE HODNOCENÉ PROJEKTY NESOU NÁZEV KONEV A NOPIVO KoNeV alias komunitní neziskový vodovod a NOPiVo ukrývající slova nouzový odběr pitné vody jsou názvy dvou projektů přihlášených do jubilejního 20. otevřeného grantového kola naší nadace, kterým členové hodnotící komise přiřadili nejvyšší počty bodů a následně schválili žadateli Hornonezelskému sdružení příspěvek ve výši Kč. To se tak pustí do řešení Do 20. otevřeného grantového kola bylo přihlášeno celkem 47 žádostí o nadační příspěvek v c e l k o v é p o ž a d o v a n é hodnotě Kč. Jednalo se o projekty neziskových organizací, jejichž záměrem je realizovat své veřejně prospěšné aktivity v roce 2012 na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila celkem 15 projektů neziskových organizací v celkové výši Kč. Maximální výše podpory dosahovala Kč na jeden projekt. legálního zásobování osady Horní Nezly pitnou vodou formou provozování komunitního neziskového vodovodu. Nejvyšší částku Kč přiřkla komise projektům "Zdravé sex - pracovnice" sdružení ROZKOŠ bez RIZIKA a obecně prospěšné společnosti Demosthenes. Aktivity v tematických oblastech jako je sociálně zdravotní péče, životní prostředí, vzdělávání a lidské zdroje, kultura a umění a oblast volných témat, budou realizovány nejdříve od 1. ledna 2012 nejpozději však do 31. prosince 2012 na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Finanční prostředky pro 20. otevřené grantové k o l o pocházejí z v ý n o s ů příspě vku Nadačního investičního fondu, z darů společností Jotun Powder Coatings (CZ) a.s., která se stala pro toto grantové kolo generálním partnerem, Black & Decker (Czech) s.r.o., Surgipa Medical, spol. s r.o., GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. a Envirocont s.r.o. a dalších místních firem a jednotlivců. Kompletní seznam podpořených projektů najdete na Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 12

13 E BULLETIN PRO VÁS ZPRACOVALA Ústecká komunitní nadace Koněvova 1697/ Ústí nad Labem Kateřina Valešová manažerka pro vztah s dárci tel.: Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 13

Charita na dvě kliknutí

Charita na dvě kliknutí Tisková zpráva 19. prosince 2012 Kontakt: Ústecká komunitní nadace, Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem, www.komunitninadace.cz Kateřina Valešová, tel. 475 208 258, 604 828 302, email. katka@komunitninadace.cz

Více

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Obsah Úvodní slovo.......................................................................3 O nás....................................................................................4

Více

podporováním různorodých společenství, propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů místní

podporováním různorodých společenství, propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů místní Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž kořeny sahají do roku 1993 a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední a východní Evropě. Své sídlo má v Ústí nad Labem. Podpořila

Více

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Vedlejší specializace: Ekonomika neziskového sektoru Název diplomové práce: Analýza firemního

Více

3/2014 NOVINKY PROPOJUJEME VÁS JIŽ 20 LET. Vážení dárci, příznivci naší nadace, vážení čtenáři, dovolte mi se na následujících řádkách

3/2014 NOVINKY PROPOJUJEME VÁS JIŽ 20 LET. Vážení dárci, příznivci naší nadace, vážení čtenáři, dovolte mi se na následujících řádkách 3/2014 NOVINKY PROPOJUJEME VÁS JIŽ 20 LET Poprvé jsme si ve své dvacetileté historii našli čas a odhodlání a za pomoci studentů z ústecké Fakulty umění a designu UJEP Tomáše Lumpeho a Pavla Matouška jsme

Více

Tisková zpráva. Příležitost pro neziskové organizace

Tisková zpráva. Příležitost pro neziskové organizace č. 1/2006 V Ústí nad Labem dne 15. 1. 2006 Příležitost pro neziskové organizace Sdružení pro vzdělávání komunit nabízí nevládním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v euroregionu Labe vzdělávací

Více

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 01 2013 Den s... Karlem Havlíčkem Pracovní den s děkanem FES Strana 04 Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou

Více

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D.

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D. Den otevřených dveří 2 1 3 1. Významné bylo setkání rektora VŠERS prof. J. Dolisty s JUDr. Cízlovou, předsedkyní Okresního soudu Příbram, která bude s detašovaným pracovištěm VŠERS spolupracovat při výuce.

Více

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit Ekopak Cheb Chebská firma dokazuje, Obce by měly pro veřejně prospěšné práce Hejtman Josef Novotný že plasty jsou kvalitní více využívat drží slovo, stavební materiál. nezaměstnaných. navštívil Ašsko a

Více

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Praha Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija Inovační vouchery v Praze rozhovor s radní Evou Vorlíčkovou

Více

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ Praktický průvodce světem podnikání Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji 10 czkomora.cz číslo 10 / ročník 8, říjen 2007 Zrušme investiční pobídky! strana 7 Proč je dobré

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

Zpravodaj č. 10, září 2014. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 10, září 2014. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 10, září 2014 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám představila jubilejní - desáté číslo Zpravodaje Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců

Více

Fundraising pro neziskové organizace Kniha je monografie

Fundraising pro neziskové organizace Kniha je monografie Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

1/2015 NOVINKY IV. DOBROČINNÝ GOLFOVÝ TURNAJ GRANTMAKERS FORUM PRO ÚSTECKÝ REGION. Vážení dárci, příznivci naší nadace, vážení čtenáři,

1/2015 NOVINKY IV. DOBROČINNÝ GOLFOVÝ TURNAJ GRANTMAKERS FORUM PRO ÚSTECKÝ REGION. Vážení dárci, příznivci naší nadace, vážení čtenáři, 1/2015 NOVINKY IV. DOBROČINNÝ GOLFOVÝ TURNAJ Již počtvrté pro Vás připravujeme dobročinný golfový turnaj, který se uskuteční ve středu 27. května 2015 od 13h. v areálu Golf Janov, České Švýcarsko. Výtěžek

Více

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ NEZISKOVKY JSOU TAKÉ ZNAČKY ANEB REBRANDING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ NEZISKOVKY JSOU TAKÉ ZNAČKY ANEB REBRANDING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ INFORMACE PRO VÁS VI. ROČNÍK INFORMACE O VÁS 11 LISTOPAD 2014 STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ EDITORIAL Je značka jenom logo? Jak se hledá její podstata?

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

Šortky VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, TIMův první měsíc PLES VŠFS. Návštěvnost webu roste. Zeptejte se vedení školy!

Šortky VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, TIMův první měsíc PLES VŠFS. Návštěvnost webu roste. Zeptejte se vedení školy! š k o l a k a t e d r y k l u b Šortky VŠFS zpravodaj VŠFS číslo 3 březen 2007 V lednu proběhl reprezentativní Ples VŠFS PLES VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, dnes budu děkovat. Dík první patří všem, kdo pozitivně

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah AUDITOR 7/2011 Obsah AKTUALITY Jiří Mikyna novým ředitelem úřadu KA ČR... 2 Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Aktuální změny v nabídce vzdělávacích akcí na 2. pol. 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 03/2014 ROČNÍK 4 TÉMA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 17 PROGRAMÁTOŘI MAJÍ NEJVYŠŠÍ MZDY 23 20 LET ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ OFICIÁLNÍ STATISTIKY V OSN 4 ČESKÉ MATKY

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME

POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME Výroční zpráva 2013 PROČ TO DĚLÁME? Již 20 let je to naše poslání. Více v kapitole O nás.......................................32 JAK TO DĚLÁME? Finanční, ale

Více

Dana Chrapanova MU, Pedagogická fakulta, Brno. Jonáš Gloss VUT, Fakulta strojního inženýrství, Brno. Lenka Medveďová UK, Právnicka fakulta, Praha

Dana Chrapanova MU, Pedagogická fakulta, Brno. Jonáš Gloss VUT, Fakulta strojního inženýrství, Brno. Lenka Medveďová UK, Právnicka fakulta, Praha Dominika Darndiová MU, Lékařská fakulta, Brno Tamara Dendisová UK, 1.lékařská fakulta, Praha Kristína Filová Univerzita Tomáše Bati, Fakulta mutimediálních studií, Zlín Jonáš Gloss VUT, Fakulta strojního

Více