NADACE DÁVÁ STUDENTŮM STATISÍCE NA STIPENDIA!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADACE DÁVÁ STUDENTŮM STATISÍCE NA STIPENDIA!"

Transkript

1 Tisková zpráva 16. prosince 2011 Kontakt: Ústecká komunitní nadace, Koněvova 1697/18, Ústí nad Labem, Kateřina Valešová, tel , NADACE DÁVÁ STUDENTŮM STATISÍCE NA STIPENDIA! Dalších osm studentů z Ústí nad Labem a okolí bude moci rozšířit své vzdělání na prestižních zahraničních školách. Stipendijní fond Renesance, vůbec první stipendijní fond v Ústeckém kraji založený soukromým dárcem, uzavřel již druhé grantové kolo v tomto roce. Na podporu mladých Ústečanů tentokrát věnuje fond, který spravuje Ústecká komunitní nadace, téměř půl milionu korun. "Mám za to, že člověk, který získá světový rozhled, kvalitní jazykové vybavení, vzdělání a vědomí vlastní hodnoty, má po návratu z ciziny zpět domů veškeré předpoklady se úspěšně zapojit do ekonomického, vědeckého, kulturního, společenského či politického života Ústecka a přispět tak k rozvoji své komunity," vysvětluje důvody vzniku Stipendijního fondu Renesance jeho zakladatel, ústecký podnikatel Martin Hausenblas. Dlouhodobým cílem Stipendijního fondu Renesance je každý rok vypravit do zahraničí plný "autobus" ústeckých studentů. "Fond je proto otevřený i dalším zájemcům z řad podnikatelů, kteří chtějí přispět k rozvoji vzdělání mladých Ústečanů," doplnil Hausenblas. Stipendijní fond Renesance vznikl v průběhu minulého roku pod hlavičkou Ústecké komunitní nadace. Ve dvou prvních grantových kolech bylo z fondu podpořeno již 16 uchazečů o stipendium do zahraničí v souhrnné částce téměř Kč. Zatímco prvních 8 studentů momentálně absolvuje své zahraniční studijní pobyty, druhá osmička aktuálně vybraných uchazečů čeká na oficiální převzetí příslibu finanční podpory. Více informací o Stipendijním fondu Renesance najdete na stránkách nebo na facebooku fondu SOUHRNNÉ INFORMACE K AKTUÁLNÍMU 2. GRANTOVÉMU KOLU STIPENDIJNÍHO FONDU RENESANCE Do 2. otevřeného grantového kola Stipendijního fondu Renesance bylo k datu uzávěrky 27. října 2011 přijato celkem 17 žádostí o stipendium v požadované hodnotě téměř 1 ¼ milionu Kč. 1

2 Mezi přijatými žádostmi bylo největší zastoupení uchazečů o magisterský a bakalářský stupeň zahraničního studijního pobytu, vyskytl se i pár zájemců o zahraniční studium na stupni doktorském a poprvé i uchazeč o studium na zahraniční střední škole. Příležitost zažádat si, využili v tomto kole žadatelé ucházející se o stipendium umožňující jim studovat či pokračovat ve studiu v zahraničí již v letním semestru tohoto školního roku (2011/2012) a většina z nich již byla na zahraniční studium přijata či čeká na vyrozumění. Téměř polovina žadatelů však plánuje strávit minimálně jeden semestr studiem v zahraničí až od příštího školního roku 2012/2013 s tím, že většina z nich ještě ani nepodala přihlášky na zahraniční školy. Jedním z cílů podzimní uzávěrky totiž bylo přilákat i schopné a aktivní mladé lidi, kteří by sice rádi v zahraničí studovali, ale nikdy o tom jako o reálné možnosti neuvažovali, neboť si to z finančních důvodů prostě nemohou dovolit. Možnost zažádat si v předstihu o stipendium z fondu Renesance působí tak na studenty motivačně a úspěšným žadatelům pak díky získanému příslibu stipendia otevírá možnosti ucházet se o zahraniční studium, o kterém třeba snili, ale nepovažovali ho za uskutečnitelné. Zájem byl ze strany uchazečů převážně o studijní pobyt v evropských zemích, které jsou pro mladé lidi dostupnější díky programům univerzitních výměn jako Erasmus či program Freemover. Nejčastěji se jednalo o studia ve Velké Británii, Nizozemí a Německu, ale přihlášky směřují i do Skandinávie či Turecka nebo Slovinska. Mezi uchazeči byli však jedinci, jejichž zájem studovat za hranicemi, směřuje i do vzdálenějších zemí jakou je Austrálie, Kanada či USA. Největší zájem je o ekonomické obory jako mezinárodní obchod či management a ekonomiku turistického ruchu a obory umělecké jako například studia grafiky, grafického designu, vizuální komunikace, fotografie nebo i hudby. Kromě tradičně vyhledávaných oborů jako studium práv lákají dále mladé lidi i studia psychologie, biologie, germanistiky či veřejné správy. K ústním pohovorům konaným 30. listopadu 2011 postoupilo deset nejlepších žadatelů, kteří před sedmičlennou odbornou komisí představili a obhajovali záměr svého studijního pobytu v zahraničí. Na základě pohovorů bylo odbornou komisí navrženo a následně správní radou Ústecké komunitní nadace schváleno udělit celkem 8 žadatelům příslib stipendia k podpoře jejich studia v zahraničí v období 2. pololetí/semestru školního roku 2011/2012 a školním roce 2012/2013, a to v souhrnné částce Kč. Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace, jako nevládní nezisková organizace, za dobu své činnosti podpořila přes projektů v celkové výši přes 30 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 47 mil. Kč. Při své práci klade důraz na maximální profesionalitu a transparentnost každoročně prochází nezávislým auditem, je signatářem Etického kodexu nadací, je zakládajícím členem Fóra dárců (asociace českých nadací) a Transatlantické sítě komunitních nadací, a dlouhodobě byla podporována jednou z nejvýznamnějších nadací z USA Ch. S. Mott Foundation. 2

3 Tisková zpráva 9. prosince 2011 Kontakt: Ústecká komunitní nadace, Koněvova 1697/18, Ústí nad Labem, Kateřina Valešová, tel , , Daruj ještě letos! [Ústí nad Labem] Dnešního den Ústecká komunitní nadace odstartovala kampaň s názvem Daruj ještě letos! upozorňující na skutečnost, že dar poskytnutý na základě darovací smlouvy na dobročinné účely může fyzická osoba použít jako odečitatelnou položku snižující základ daně stejně, jako například důchodové připojištění, pokud je celková hodnota darů v daném roce vyšší než 2% základu daně nebo činí alespoň Kč, maximálně však lze odečíst 10% základu daně. Kampaň vychází z naší zkušenosti, kdy se na nás již několikrát obrátili dárci v době podávání daňového přiznání, zda by naší nadaci mohli poskytnout dar, aby si snížili daňový základ. To už bohužel v té době není možné. Proto stejně tak jako například stavební spořitelny upozorňují své klienty, zda chtějí získat nejvyšší státní podporu, tak musí na svůj účet zaslat příspěvek v patřičné výši, tak my upozorňujeme naše dárce, partnery a příznivce, zda si chtějí snížit daňový základ o poskytnutý dar, že je třeba ho zaslat na náš účet do konce roku Samozřejmostí je, že každý dárce kromě darovací smlouvy v průběhu ledna 2012 získá od naší nadace potvrzení o poskytnutí daru, které mu odpočet z daňového základu umožní. vysvětlila Kateřina Valešová, manažerka pro vztah s dárci Ústecké komunitní nadace. V roce 2010 možnost odpočtu tímto způsobem uplatnilo přes fyzických osob. Darovaná částka dosáhla téměř 1,4 miliardy korun 1. Přesto daňový poplatníci celkově uplatnili odpočet daru na dobročinné účely pouze ve výši 3%, přestože zákonná hranice je až 10%. A kolik tedy můžete ušetřit? Pokud jsou například Vaše příjmy na úrovni průměrné mzdy, tedy Kč hrubého měsíčně a ještě letos využijete maximální možnou výši odpočtu 10% základu daně, ušetříte na daních více než Kč. Prostředky získané z kampaně Daruj ještě letos! nadace plánuje použít jak na svůj rozvoj, tak na podporu nejrůznějších veřejně prospěšných projektů realizovaných v okresech Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Nadace díky štědrosti dárců dlouhodobě podporuje například ochranu silně ohrožené sovy pálené. Také stojí za mnohými opravami drobných památek v regionu. 1 Zdroj: Český statistický úřad a Generální finanční ředitelství Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace, jako nevládní nezisková organizace, za dobu své činnosti podpořila přes projektů v celkové výši přes 30 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 47 mil. Kč. Při své práci klade důraz na maximální profesionalitu a transparentnost každoročně prochází nezávislým auditem, je signatářem Etického kodexu nadací, je zakládajícím členem Fóra dárců (asociace českých nadací) a Transatlantické sítě komunitních nadací, a dlouhodobě byla podporována jednou z nejvýznamnějších nadací z USA Ch.S. Mott Foundation. 3

4 Tisková zpráva 8. prosince 2011 Kontakt: Ústecká komunitní nadace, Koněvova 1697/18, Ústí nad Labem, Kateřina Valešová, tel , , Nejlépe hodnocené projekty nesou název KoNeV a NOPiVo [Ústí nad Labem] KoNeV alias komunitní neziskový vodovod a NOPiVo ukrývající slova nouzový odběr pitné vody jsou názvy dvou projektů přihlášených do jubilejního 20. otevřeného grantového kola Ústecké komunitní nadace, kterým členové hodnotící komise přiřadili nejvyšší počty bodů a následně schválili žadateli Hornonezelskému sdružení příspěvek ve výši Kč. To se tak pustí do řešení legálního zásobování osady Horní Nezly pitnou vodou formou provozování komunitního neziskového vodovodu. Nejvyšší částku Kč přiřkla komise projektům "Zdravé sex - pracovnice" sdružení ROZKOŠ bez RIZIKA a obecně prospěšné společnosti Demosthenes. Kompletní seznam podpořených projektů najdete na Do 20. otevřeného grantového kola bylo přihlášeno celkem 47 žádostí o nadační příspěvek v celkové požadované hodnotě Kč. Jednalo se o projekty neziskových organizací, jejichž záměrem je realizovat své veřejně prospěšné aktivity v roce 2012 na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila celkem 15 projektů neziskových organizací v celkové výši Kč. Maximální výše podpory dosahovala Kč na jeden projekt. Aktivity v tematických oblastech jako je sociálně zdravotní péče, životní prostředí, vzdělávání a lidské zdroje, kultura a umění a oblast volných témat, budou realizovány nejdříve od 1. ledna 2012 nejpozději však do 31. prosince 2012 na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Finanční prostředky pro 20. otevřené grantové kolo pocházejí z výnosů příspěvku Nadačního investičního fondu, z darů společností Jotun Powder Coatings (CZ) a.s., která se stala pro toto grantové kolo generálním partnerem, Black & Decker (Czech) s.r.o., Surgipa Medical, spol. s r.o., GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. a Envirocont s.r.o. a dalších místních firem a jednotlivců. Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace, jako nevládní nezisková organizace, za dobu své činnosti podpořila přes projektů v celkové výši přes 30 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 47 mil. Kč. Při své práci klade důraz na maximální profesionalitu a transparentnost každoročně prochází nezávislým auditem, je signatářem Etického kodexu nadací, je zakládajícím členem Fóra dárců (asociace českých nadací) a Transatlantické sítě komunitních nadací, a dlouhodobě byla podporována jednou z nejvýznamnějších nadací z USA Ch.S. Mott Foundation. 4

5 Fond T-Mobile i letos podpoří regiony V Královéhradeckém kraji podpoří 16 projektů 23 aktivit získá podporu v Lounech a okolí Praha, 21. listopadu 2011 T-Mobile prostřednictvím Fondu T-Mobile letos již po sedmé podpoří projekty ve svých regionech a rozdělí další Kč. Tento rok peníze poputují na 39 zajímavých a užitečných projektů. T-Mobile tak za sedm let podpořil na 363 projektů v hodnotě více než Kč. Slavnostní předání symbolických šeků zástupcům neziskových organizací a obcí proběhne 21. listopadu v Lounech a 28. listopadu v Hradci Králové. Společným rysem pro všechny projekty je aktivní zapojení místních lidí do samotné realizace projektu, čímž se snažíme motivovat veřejnost k větší angažovanosti v místním dění, říká Petra Pavičová, manažerka společenské zodpovědnosti v T-Mobile. Královéhradecký kraj Nadace VIA zde přijala celkem 60 žádostí. Rozhodnutím hodnotící komise byla částka Kč rozdělena mezi 15 různých organizací na podporu 16 projektů, průměrná výše příspěvku je Kč. Souhrnná částka, o kterou bylo v tomto regionu žádáno, je Kč. Podpořené projekty si kladou na bedra obnovu veřejných prostranství, drobných kulturních památek, posilování místních tradic a společenského života a rovněž ochranu přírody. Veřejná prostranství budou díky přispění společnosti T-Mobile sloužit všem vrstvám obyvatel dětem, jejich rodičům, ale i prarodičům pro aktivní odpočinek na speciálních cvičících strojích pro seniory. Louny Grantové řízení v okrese Louny administruje Ústecká komunitní nadace. Té se přihlásilo na 56 projektů žádostí o nadační příspěvek v hodnotě Kč. Z celkového počtu projektů pouze dva nevyhověly formálně-technickým požadavkům pro příjem žádostí a byly z výběrového řízení vyloučeny. Závěrem komise vybrala finálních 23 projektů, které si rozdělí 1 milion korun. I v Lounech se obyvatelé věnují péči o své okolí zkrášlování a úpravu veřejných prostranství, obnovu drobných kulturních památek, obnovu místních tradic a rozvíjení mezigeneračního porozumění. Svědčí o tom například projekt zřízení malého lidového muzea v Košticích, vybudování přírodní učebny ve staňkovické škole, společensko-sportovní aktivity pro vozíčkáře, projekty oprav kapliček nebo likvidace skládky v Chmelištné. 5

6 I v letošním roce byly vybrány komunitní aktivity posilující odpovědnost za místo, kde žijeme a zlepšující život lidem, s kterými toto místo sdílíme, a které primárně přišly z iniciativy místních obyvatel reagující na konkrétní potřeby v dané lokalitě. Realizace všech oceněných projektů může trvat maximálně 1 rok a je ohraničena obdobím od 1. prosince 2011 do 30. listopadu Maximální příspěvek na 1 projekt činí Kč. Více informací na O společnosti Společnost T-Mobile Czech Republic působí na českém trhu od roku K 30. září 2011 společnost obsluhovala téměř 5,4 milionu mobilních zákazníků. T-Mobile je operátorem veřejné mobilní komunikační sítě ve standardu GSM a UMTS. Od 1. ledna 2008 T-Mobile nabízí také fixní datové a hlasové telekomunikační služby. Od roku 2009 společnost rozšířila nabídku o ICT služby a od listopadu 2010 nabízí také satelitní T-Mobile Televizi. T-Mobile se dlouhodobě zaměřuje na kvalitu svých služeb. Nezávislé testy opakovaně potvrzují, že T- Mobile je leaderem v kvalitě jak v oblasti 2G a 3G (UMTS FDD) dat, tak i v případě hlasových služeb v síti GSM. Od svého založení společnost klade důraz také na vynikající péči o své zákazníky a korektní chování k obchodním partnerům, zaměstnancům a životnímu prostředí. T-Mobile je mimo jiné držitelem ocenění VIA Bona 2009 za zapojování zaměstnanců do dárcovství a dobrovolnictví. T-Mobile je členem mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom. Zákazníci díky mezinárodnímu zázemí mohou v zahraničí počítat s dostupností služeb, na něž jsou zvyklí z domova, či využít jednotné a velmi výhodné ceny za volání. Další informace o společnosti: nebo Kontakty pro novináře: Martina Kemrová Jiří Janeček Manažerka firemní komunikace Senior specialista externí komunikace T-Mobile Czech Republic a.s. T-Mobile Czech Republic a.s Tel.: Tel:

7 Tisková zpráva 16. září 2011 Kontakt: Ústecká komunitní nadace, Koněvova 1697/18, Ústí nad Labem, Kateřina Valešová, tel , MAREK EBEN DOSTAL OD NADACE DAREM TRAVERZU! [Ústí nad Labem] Marek Eben, který přijal pozvání Ústecké komunitní nadace na již šestou benefiční večeři, dostal kromě láhve dobrého vína, metrovou traverzu U16 o váze bezmála 20 kilo. Tento neobvyklý hudební nástroj Marek Eben používá v jedné ze svých písní s názvem Já na tom dělám. Nástroj v sobě také skrývá jednu zvláštnost a to věnování nadace v dokonalém provedení známého ústeckého street artového umělce, Tomáše Jelínka známého jako Sake 33. Pozvání na benefiční večeři s Markem Ebenem konané na Státním zámku Velké Březno přijalo na čtyřicet dalších hostů z řad dárců a příznivců Ústecké komunitní nadace. Výtěžek z benefice ve výši Kč nadace použije ve prospěch charitativních projektů neziskových organizací z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Neziskovky se o ně mohou ucházet prostřednictvím zaslání žádosti do 20. otevřeného grantového kola, které má uzávěrku 26. září Rozdělované finanční prostředky budou ještě navýšeny díky ústecké společnosti Jotun Powder Coatings a to až do výše Kč. Obecně, benefiční večeře jsou zejména ve Spojených státech amerických velmi oblíbené, protože se při nich setkávají významní představitelé města nebo regionu a ti svou účastí na benefiční večeři demonstrují svou podporu jak dobročinnosti obecně, tak i konkrétní neziskové organizaci, v jejíž prospěch výtěžek z benefiční večeře jde. Neméně důležitý je i rozměr lidský a společenský, tedy příležitost potkat se se zajímavými lidmi a významnými osobnostmi, navázat kontakty osobní, obchodní, společenské. Na předchozích pěti ročnících benefičních večeří měli naši dárci možnost se setkat s velvyslanci Spojených států amerických v ČR (s Williamem J. Cabanissem v roce 2006 a Richardem W. Graberem v roce 2007), s paní Eliškou Hašek Coolidge, panam Karlem Schwarzenbergem a v neposlední řadě s panem Ladislavem Špačkem. uvedla Kateřina Valešová, manažerka pro vztah s dárci, která má každoroční přípravu benefiční večeře na starost. Více informací, jak o benefičních večeřích, tak 20. otevřeném grantovém kole najdete na stránkách Ústecké komunitní nadace Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace, jako nevládní nezisková organizace, za dobu své činnosti podpořila přes projektů v celkové výši přes 30 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 47 mil. Kč. Při své práci klade důraz na maximální profesionalitu a transparentnost každoročně prochází nezávislým auditem, je signatářem Etického kodexu nadací, je zakládajícím členem Fóra dárců (asociace českých nadací) a Transatlantické sítě komunitních nadací, a dlouhodobě byla podporována jednou z nejvýznamnějších nadací z USA Ch. S. Mott Foundation. 7

8 Stipendijní fond Renesance Tisková zpráva 6. září 2011 STUDENTI POJEDOU NA ZKUŠENOU DO ZAHRANIČÍ DÍKY ÚSTECKÉMU MECENÁŠI [Ústí nad Labem] Dalších několik studentů z Ústí nad Labem a okolí bude moci rozšířit své vzdělání na prestižních zahraničních školách. Stipendijní fond Renesance, vůbec první stipendijní fond v kraji založený soukromým dárcem, dnes vyhlásil již druhé grantové kolo. Na podporu mladých Ústečanů tentokrát věnuje fond, který spravuje Ústecká komunitní nadace, více než půl milionu korun. "Mám za to, že člověk, který získá světový rozhled, kvalitní jazykové vybavení, vzdělání a vědomí vlastní hodnoty, má po návratu z ciziny zpět domů veškeré předpoklady se úspěšně zapojit do ekonomického, vědeckého, kulturního, společenského či politického života Ústecka a přispět tak k rozvoji své komunity," vysvětluje důvody vzniku Stipendijního fondu Renesance jeho zakladatel, ústecký podnikatel Martin Hausenblas. Dlouhodobým cílem Stipendijního fondu Renesance je každý rok vypravit do zahraničí plný "autobus" ústeckých studentů. "Fond je proto otevřený i dalším zájemcům z řad podnikatelů, kteří chtějí přispět k rozvoji vzdělání mladých Ústečanů," doplnil Hausenblas. První studenti již vyjeli V červnu Stipendijní fond Renesance rozdělil historicky první finanční prostředky. Osm studentů si na své studijní pobyty rozdělilo téměř 440 tisíc korun. "Mladí lidé se za studiem rozjeli například do Vietnamu, Spojených států amerických či Španělska," uvedla Kateřina Valešová z Ústecké komunitní nadace. V prvním kole se o podporu svého studia přihlásilo celkem 24 studentů. Stejně jako při výběru prvních studentů, budou i tentokrát posuzovat přihlášky zajímavé osobnosti. Předsedou výběrové komise je například Daniel Kroupa z Katedry politologie a filosofie, UJEP Ústí nad Labem. O Stipendijním Fondu Renesance: Fond vznikl v loňském roce pod hlavičkou Ústecké komunitní nadace. Motivací zakladatele fondu Martina Hausenblase je udělování stipendií nadaným mladým lidem s aktivním vztahem k městu Ústí nad Labem a jeho okolí, kteří chtějí vyjet studovat do zahraničí. Více informací o Stipendijním fondu Renesance najdete na stránkách Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace, jako nevládní nezisková organizace, za dobu své činnosti podpořila přes projektů v celkové výši přes 30 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 47 mil. Kč. Při své práci klade důraz na maximální profesionalitu a transparentnost každoročně prochází nezávislým auditem, je signatářem Etického kodexu nadací, je zakládajícím členem Fóra dárců (asociace českých nadací) a Transatlantické sítě komunitních nadací, a dlouhodobě byla podporována jednou z nejvýznamnějších nadací z USA Ch. S. Mott Foundation. 8

9 Kontakt: Ústecká komunitní nadace, Koněvova 18, Ústí nad Labem, Kateřina Valešová, tel , Martin Jonáš, mediální zastoupení Stipendijního fondu Renesance tel , 9

10 Fond T-Mobile rozdělí 2 miliony Až Kč na projekt O granty mohou žádat organizace z Královéhradeckého kraje a okresu Louny Praha, 2. srpna 2011 T-Mobile již po sedmé podpoří neziskový sektor a v letošním roce rozdělí další 2 miliony korun na komunitní projekty a rozvoj neziskových organizací. Maximální výše grantu je Kč na jeden návrh, uzávěrka příjmu žádostí je 9. září Prostředí, ve kterém žijeme, tvoříme a vychováváme další generace, je nesmírně důležité. Proto jsme se stejně jako v loňském roce rozhodli pokračovat s tématem Zdravá planeta v celé jeho šíři, říká Petra Pavičová, manažerka společenské odpovědnosti T-Mobile, a doplňuje: Šanci získat grant budou mít ty návrhy, které posilují odpovědnost za místo, kde žijeme, nebo jakýmkoli způsobem zlepšují život lidem, se kterými toto místo sdílíme. Peníze jsou určeny nevládním neziskovým organizacím a obcím v regionech, ve kterých má T-Mobile svá zákaznická centra. Potřebné finance tak poputují do Královéhradeckého kraje a okresu Louny. Podpořeny budou projekty vycházející přímo z iniciativy místních obyvatel reagující na aktuální potřeby v dané lokalitě, které zároveň podnítí své okolí k nějaké aktivitě. například místní péče o přírodu, zlepšování veřejných prostranství, drobné rekonstrukce kulturních památek, programy zaměřené na ekologicky šetrné bydlení a dopravu nebo jiné potřebné projekty posilující rozvoj komunit v daných oblastech. Projekty musí být realizovány v období od 1. prosince 2011 do 30. listopadu Od založení Fondu T-Mobile v roce 2005 bylo podpořeno na 590 projektů. Celková částka investovaná operátorem do neziskového sektoru se tak i s letošním rokem vyšplhá na téměř 39 milionů korun. Více informací na O společnosti Společnost T-Mobile Czech Republic působí na českém trhu od roku K 31. březnu 2011 společnost obsluhovala téměř 5,5 milionu mobilních zákazníků. T-Mobile je operátorem veřejné mobilní komunikační sítě ve standardu GSM a UMTS. Od 1. ledna 2008 T-Mobile nabízí také fixní datové a hlasové telekomunikační služby. Od roku 2009 společnost rozšířila nabídku o ICT služby a od listopadu 2010 nabízí také satelitní T-Mobile Televizi. 10

11 T-Mobile se dlouhodobě zaměřuje na kvalitu svých služeb. Nezávislé testy opakovaně potvrzují, že T- Mobile je leaderem v kvalitě jak v oblasti 2G a 3G (UMTS FDD) dat, tak i v případě hlasových služeb v síti GSM. Od svého založení společnost klade důraz také na vynikající péči o své zákazníky a korektní chování k obchodním partnerům, zaměstnancům a životnímu prostředí. T-Mobile je mimo jiné držitelem ocenění VIA Bona 2009 za zapojování zaměstnanců do dárcovství a dobrovolnictví. T-Mobile je členem mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom. Zákazníci díky mezinárodnímu zázemí mohou v zahraničí počítat s dostupností služeb, na něž jsou zvyklí z domova, či využít jednotné a velmi výhodné ceny za volání. Další informace o společnosti: nebo Kontakty pro novináře: Martina Kemrová Manažerka firemní komunikace T-Mobile Czech Republic a.s. Jiří Janeček Senior specialista externí komunikace T-Mobile Czech Republic a.s Tel.: Tel:

12 Tisková zpráva 13. června 2011 Kontakt: Komunitní nadace Euroregionu Labe, Koněvova 18, Ústí nad Labem, Kateřina Valešová, tel , NADACE DÁVÁ STUDENTŮM STATISÍCE NA STIPENDIA! [Ústí nad Labem] Na Den dětí zasedla sedmičlenná hodnotící komise, aby z deseti pozvaných uchazečů o stipendium vybrala ty nejlepší. Studenti, kteří by rádi vyjeli studovat například do Vietnamu, Spojených států amerických či Španělska, museli čelit otázkám kladeným například Tomášem Sedláčkem z Národní ekonomické rady vlády či Danielem Kroupou z Katedry politologie a filosofie, UJEP Ústí nad Labem. Po rozhovoru se všemi uchazeči komise rozhodla. Na studium v zahraničí přispěje osmi z nich, a to celkovou částkou ve výši Kč. Mezi úspěšnými žadateli byla například Magdalena. Magdalena žije pro design, jehož interiérovou podobu studuje na magisterském stupni v Ústí nad Labem. Nechce se vydat na komerční dráhu návrhů kuchyňských interiérů, a proto se rozhodla, že chce za novými přístupy ve svém oboru vycestovat do Beneluxu, který považuje za evropské centrum inovací a konceptuálních tendencí v současném světovém designu. Její výmluvnost, rozhled v oboru i rozhodnost, s jakou přesvědčila komisi o přínosu svého studijního záměru, byla následně oceněna téměř stotisícovým příspěvkem ze Stipendijního fondu Renesance určeného na půlroční studium interiérové architektury a designu na prestižní Royal Academy of Art v nizozemském Haagu. A tak se díky tomuto stipendiu možná již brzy i na Ústecku setkáme s neotřelými zásahy do veřejného prostoru či designem venkovního mobiliáře, vytvářejícími dosud chybějící protiváhu současné ústecké zástavbě typu nejrůznějších velkoobjemových obchodních a kancelářských center. Naopak Lucie se nechce smířit s tím, že většina jejích vrstevníků z Ústí nad Labem utíká, protože ho považuje za kulturně prázdné město se špatnými pracovními podmínkami. Sama by ráda po dokončení studií působila v Ústí jako vysokoškolská profesorka v oboru informačních technologií, který v rámci magisterského stupně studuje, nebo by se chtěla jinak podílet na rozvoji vědy ve městě. Místní univerzitu a výstavbu kampusu zároveň považuje za velký potenciál, který by městu mohl pomoci při rozvoji vzdělávání, kultury a přilákání dalších mladých lidí. Jen dodává, že ho Ústí musí umět využít. Hodnotící komise kromě studijních předpokladů a motivace ocenila nefalšovaný zájem studentky o osud Ústecka a tak se díky podpoře ze Stipendijního fondu Renesance bude moci již brzy plně věnovat půlročnímu studiu svého oboru a zdokonalování cizích jazyků na švédské univerzitě v Jönköpingu. Do 1. otevřeného grantového kola stipendijního programu z Fondu Renesance bylo k datu 9. května 2011 přijato celkem 24 žádostí o stipendium v požadované hodnotě téměř 2,5 milionu Kč. Mezi přijatými žádostmi bylo největší zastoupení uchazečů usilující o možnost studovat v zahraničí magisterský stupeň, ale přihlásili se i zájemci o zahraniční studium na stupni bakalářském a ve dvou případech i doktorském. 12

13 Zájem je především o zahraniční studium v evropských zemích, které jsou pro mladé lidi dostupnější i díky rozšířenému programu univerzitních výměn Erasmus. Stipendijní fond Renesance vznikl v průběhu minulého roku pod hlavičkou ústecké Komunitní nadace Euroregionu Labe. Jeho zakladatel Martin Hausenblas o motivaci zapojit se do aktivity, jíž je udělování stipendií nadaným mladým lidem s aktivním vztahem k městu Ústí nad Labem a jeho okolí, kteří chtějí vyjet studovat do zahraničí, říká: Mám za to, že člověk, který získá světový rozhled, kvalitní jazykové vybavení, vzdělání a vědomí vlastní hodnoty, má po návratu z ciziny zpět domů veškeré předpoklady se úspěšně zapojit do ekonomického, vědeckého, kulturního, společenského či politického života Ústecka a přispět tak k rozvoji své komunity. Více informací o Stipendijním fondu Renesance najdete na stránkách Komunitní nadace Euroregionu Labe je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace, jako nevládní nezisková organizace, za dobu své činnosti podpořila přes projektů v celkové výši přes 30 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 47 mil. Kč. Při své práci klade důraz na maximální profesionalitu a transparentnost každoročně prochází nezávislým auditem, je signatářem Etického kodexu nadací, je zakládajícím členem Fóra dárců (asociace českých nadací) a Transatlantické sítě komunitních nadací, a dlouhodobě byla podporována jednou z nejvýznamnějších nadací z USA Ch. S. Mott Foundation. 13

14 Tisková zpráva 25. května 2011 Kontakt: Komunitní nadace Euroregionu Labe, Koněvova 18, Ústí nad Labem, Kateřina Valešová, tel , , Josef Vejlupek, tel , NADACE POMŮŽE ZACHRÁNIT TZV. SCHÖNSTEINSKÉHO ANDĚLA [Ústí nad Labem] Záchrana památky tzv. Schönsteinského anděla, která je jediným artefaktem z dávno zaniklého panského sídla (zámku) Schönsteinu, který stával v obci Tisá je pouze jedním z jedenácti projektů, které hodnotící komise ústecké Komunitní nadace Euroregionu Labe navrhla k podpoře v rámci 19. otevřeného grantového kola. Mezi dalšími úspěšnými žadateli je například Waldorfská iniciativa Litoměřice, která se snaží vytvářet na základě waldorfských přístupů alternativu k tradičnímu předškolnímu vzdělávání nebo pokračování tvorby panoramatické prezentace mikroregionu Českokamenicko, jejíž první fázi nadace podpořila již v minulém roce. Kompletní seznam podpořených projektů najdete na Do 19. otevřeného grantového kola zaměřeného na podporu veřejně prospěšných projektů malých a začínajících neziskových organizací bylo ke dni uzávěrky 24. března 2011 přihlášeno celkem 60 žádostí o nadační příspěvek v celkové výši Kč. Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila celkem 11 projektů v celkové výši Kč. Maximální výše podpory dosahovala Kč na jeden projekt. Aktivity v tematických oblastech jako je sociálně zdravotní péče, životní prostředí, vzdělávání a lidské zdroje, kultura a umění a oblast volných témat, budou realizovány nejdříve od 1. července 2011 nejpozději však do 30. června 2012 na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Rozdělené finanční prostředky pocházejí z výnosů příspěvku Nadačního investičního fondu, z darů společností Black & Decker (Czech) s.r.o., Surgipa Medical, spol. s r.o. a dalších místních firem a jednotlivců. Další možnost zažádat si o finanční prostředky na veřejně prospěšné aktivity bude na konci letních prázdnin, kdy bude vyhlášené jubilejní 20. otevřené grantové kolo. Komunitní nadace Euroregionu Labe je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace, jako nevládní nezisková organizace, za dobu své činnosti podpořila přes 1000 projektů v celkové výši přes 30 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 47 mil. Kč. Při své práci klade důraz na maximální profesionalitu a transparentnost každoročně prochází nezávislým auditem, je signatářem Etického kodexu nadací, je zakládajícím členem Fóra dárců (asociace českých nadací) a Transatlantické sítě komunitních nadací, a dlouhodobě byla podporována jednou z nejvýznamnějších nadací z USA Ch.S. Mott Foundation. 14

15 Tisková zpráva 19. května 2011 Kontakt: Komunitní nadace Euroregionu Labe, Koněvova 18, Ústí nad Labem, Kateřina Valešová, tel , STUDENTI BY RÁDI JELI STUDOVAT TŘEBA I DO VIETNAMU [Ústí nad Labem] Žádosti doručené do prvního grantového kola Stipendijního fondu Renesance zaujaly svou pestrostí. Kromě tradičních destinací, jako jsou Spojené státy americké, Německo či Velké Británie, by studenti z Ústecka rádi zavítali v rámci svých zahraničních studií i do zemí více exotických, jakými mohou být Vietnam nebo Čína. Zajímavé jsou i obory, kterým se studenti chtějí v zahraničí věnovat. Jedním z takových jsou například právní aspekty ochrany duševního vlastnictví. Kdo však nakonec získá příspěvek na studium v zahraničí, je v tuto chvíli v rukou hodnotící komise. Ta si nejlepší studenty pozve k osobnímu pohovoru na počátku června. U pohovoru se studenti setkají i se známými osobnostmi, a to Tomášem Sedláčkem a Danielem Kroupou. Konečné výsledky výběrového řízení budou známy v polovině června. Do 1. otevřeného grantového kola stipendijního programu z Fondu Renesance bylo k datu 9. května 2011 přijato celkem 24 žádostí o stipendium v požadované hodnotě téměř 2,5 milionu Kč. Mezi přijatými žádostmi bylo největší zastoupení uchazečů usilující o možnost studovat v zahraničí magisterský stupeň, ale přihlásili se i zájemci o zahraniční studium na stupni bakalářském a ve dvou případech i doktorském. Zájem je především o zahraniční studium v evropských zemích, které jsou pro mladé lidi dostupnější i díky rozšířenému programu univerzitních výměn Erasmus. Stipendijní fond Renesance vznikl v průběhu minulého roku pod hlavičkou ústecké Komunitní nadace Euroregionu Labe. Jeho zakladatel Martin Hausenblas o motivaci zapojit se do aktivity, jíž je udělování stipendií nadaným mladým lidem s aktivním vztahem k městu Ústí nad Labem a jeho okolí, kteří chtějí vyjet studovat do zahraničí, říká: Mám za to, že člověk, který získá světový rozhled, kvalitní jazykové vybavení, vzdělání a vědomí vlastní hodnoty, má po návratu z ciziny zpět domů veškeré předpoklady se úspěšně zapojit do ekonomického, vědeckého, kulturního, společenského či politického života Ústecka a přispět tak k rozvoji své komunity. Do fondu Renesance by rád dával 10 % svých ročních příjmů a doufá, že jeho myšlenka zaujme i další případné donátory. Více informací o Stipendijním fondu Renesance najdete na stránkách 15

16 Komunitní nadace Euroregionu Labe je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace, jako nevládní nezisková organizace, za dobu své činnosti podpořila přes projektů v celkové výši přes 30 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 47 mil. Kč. Při své práci klade důraz na maximální profesionalitu a transparentnost každoročně prochází nezávislým auditem, je signatářem Etického kodexu nadací, je zakládajícím členem Fóra dárců (asociace českých nadací) a Transatlantické sítě komunitních nadací, a dlouhodobě byla podporována jednou z nejvýznamnějších nadací z USA Ch. S. Mott Foundation. 16

17 Tisková zpráva společnosti Hennlich Industrietechnik a Komunitní nadace Euroregionu Labe Dárcovský fond HENNLICH rozdělil korun mezi 18 projektů Litoměřice, 10. května 2011 Dárcovský fond HENNLICH dnes posedmé rozděloval peníze na podporu projektů mladých lidí v rámci projektu Litoměřice live city jsi ty. Do 7. grantového kola se přihlásilo rekordních 33 projektů. Fond jich nakonec podpořil 18 celkovou částkou korun. V sedmileté historii již Dárcovský fond HENNLICH, který funguje při prestižní Komunitní nadace Euroregionu Labe, podpořil zhruba 90 projektů celkovou částkou korun. Zájem o podporu v rámci Dárcovského fondu HHENNLICH každý rok roste, což nás určitě těší. Máme tak možnost vybrat skutečně kvalitní projekty, které pomohou mladým lidem rozhýbat život v Litoměřicích. Bohužel, také letos jsme museli kvůli velkému zájmu některé projekty odmítnout. Vybírali jsme podle zajímavosti a skutečného přínosu projektů. Důležitým kritériem bylo také to, zda je skutečně připraví mladí lidé, řekl Pavel Šumera, jednatel společnosti Hennlich Industrietechnik, která dárcovský fond založila. Vedle sportovních akcí fond v tomto grantovém kole podpořil například výstavy fotografií, koncert, divadlo či lanový park. Grantový výbor letos obdržel 33 žádostí, o sedmi více než loni. Letos jsme již potřetí v historii fondu museli bohužel některé projekty vyřadit. Věříme však, že jsme se rozhodli podpořit ty správné. Všem realizátorům přejeme úspěšné zvládnutí projektů a ty, kteří neuspěli, vyzíváme, aby se příští rok přihlásili opět a připravili nové projekty, uvedla Kateřina Valešová z Komunitní nadace Euroregionu Labe. Dárcovský fond HENNLICH si již za sedm let fungování vydobyl svou pozici mezi mladými lidmi v Litoměřicích. Neziskové organizace i jednotlivci zjistili, že podpora je skutečně reálná a zajímavé projekty mohou uspět, uvedla Kateřina Valešová. 17

18 Podpořené projekty v 7. grantovém kole Litoměřice live city jsi ty z Dárcovského fondu HENNLICH: NÁZEV PROJEKTU ORGANIZACE REALIZÁTOR Lanový park - "rozloučení s prázdninami" Petr Vomáčka Petr Vomáčka Výstava fotografii Jan Kacar Jan Kacar Dvojzkoušky - Porta Bohemica Cup 2011 Svatojánská noc pro děti Agility Klub Pohoda, sdružení pro dítě a psa o.s. Klub ochotníků a přátel loutkového divadla Barbora Ložková Anežka Horváthová ARCHITEKTONICKÁ DÍLNA Jakub Pleyer Jakub Pleyer EKOAKCE Klub potápěčů Kraken Jiří Háček UNICORN - Existenciální detektivka pro jednoho herce Eliška Korčáková Eliška Korčáková The First LTM DH Race Adam Vomáčka Tomáš Potůček Příprava nahrávky na CD Klub přátel chlapeckého sboru Páni Kluci Pavel Zajíček "Na věku nezáleží" - 2. ročník Ing. Hana Lísalová Eliška Bambasová "S Klokánkem na koně" Mgr. Rita Vlčková Barbora Bitalová Mikulášský turnaj pro dětský domov Litoměřice Dětský den na vodě I stáří má právo na sebevědomí... Sportovní kuželkářský klub Bohušovice nad Ohří Tělovýchovná jednota Slavoj Litoměřice GYMNAZIUM, SOŠ a SOU, o.p.s. Litoměřice Ing. Roman Filip Daniel Slavík Lenka Tlustá Taneční soustředění TAPOS o.s. Petr Plšek Keramická dílna - Noemova Archa Kateřina Žaludová Kateřina Žaludová TÁBOR Za střechu nad hlavou TOM 1 "Sluníčka" Litoměřice č.oddílu TOM 1 "Sluníčka" Litoměřice č.oddílu Karel Macas Hana Macasová 18

19 Kontakt: Ing. Martin Jonáš, public relations manager, Hennlich Industrietechnik, tel , mobil: , Mgr. Kateřina Valešová, Komunitní nadace Euroregionu Labe, tel./fax: , O firmě Hennlich Industrietechnik, spol. s r. o.: Společnost Hennlich Industrietechnik je důležitým partnerem pro společnosti ze strojírenského, automobilového, chemického, papírenského či důlního průmyslu. Bohaté zkušenosti má s dodávkami komponentů i celých systémů pro výrobce oceli, energií, investičních celků a hydrauliky. Zaměřuje se také na dynamicky rostoucí obor životního prostředí, zabývá se například instalacemi tepelných čerpadel. Na domácím trhu působí od roku Litoměřická firma je součástí evropské skupiny Hennlich. Historie skupiny Hennlich sahá do roku 1922, kdy v severočeském Duchcově založil Hermann Hennlich firmu specializovanou na dodávky pro strojírenství a dolyod konce války společnost sídlí v rakouském Schärdingu. Po roce 1989 rozšířila aktivity i do dalších zemí střední a východní Evropy. S přibližně 350 spolupracovníky působí ve 12 evropských zemích. O Komunitní nadaci Euroregionu Labe: Komunitní nadace Euroregionu Labe je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro euroregion Labe (území bývalých okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem). Komunitní nadace jako nevládní nezisková organizace za sedmnáct let své činnosti podpořila přes 1000 projektů v celkové hodnotě více než 30 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 47 mil. Kč. Při své práci klade důraz na maximální profesionalitu a transparentnost každoročně prochází nezávislým auditem, je signatářem Etického kodexu nadací, je zakládajícím členem Fóra dárců (asociace českých nadací) a Transatlantické sítě komunitních nadací. Dlouhodobě byla podporována jednou z nejvýznamnějších nadací z USA Ch.S. Mott Foundation. 19

20 Tisková zpráva 28. března 2011 Kontakt: Komunitní nadace Euroregionu Labe, Koněvova 18, Ústí nad Labem, Kateřina Valešová, tel , Josef Vejlupek, tel , O CESTĚ PO KANADĚ VYDALI KNIHU [Ústí nad Labem] Sedm zástupců Asociace komunitních nadací v ČR, včetně Katky Valešové z ústecké komunitní nadace, se vydalo na podzim na čtrnáctidenní cestu po kanadských komunitních nadací a dalších neziskových organizací ve státě Alberta. Dojmů a poznatků bylo tolik, že se skupina cestovatelů rozhodla zpracovat je do publikace s názvem CF - Czech Foundations, Canadian Foundations, Community Foundations. Ta bude slavnostně pokřtěna v rezidenci kanadské velvyslankyně 28. března Proč jsme se rozhodli napsat tuto publikaci? Rádi bychom naše poznatky a zkušenosti předali i dalším kolegům jak z nadačního sektoru v ČR, tak dalším neziskovým organizacím. Předávání zkušeností a získávání inspirace je totiž velmi důležité. Pomáhá vám získat nadhled nad tím, co děláte a přináší nápady, jak svou práci dělat lépe či jinak. vysvětlila Katka Valešová z ústecké komunitní nadace. V rámci sborníku jsou podrobněji rozpracovaná témata jako například jak získávat významné dárce, jak pracovat s dobrovolníky či členy správních a dozorčích rad, a nebo jak měřit kvalitu života. V závěru publikace je možné najít kontakty na všechny navštívené organizace a je nutno upozornit, že se nejedná pouze o nadace, ale i univerzity, neziskové organizace pracující v oblastech jako je poradenství, práce s dětmi, které se léčí s rakovinou apod. Všechny mají ale společnou jednu základní myšlenku, rozhodli se dělat fundraising. To znamená, že i když se jedná například o veřejné vysoké školy, které mají příspěvek od státu, pracují velmi intenzivně s firemními i individuálními dárci. A co si Katka Valešová odnesla z cesty po Kanadě pro svou práci v ústecké komunitní nadaci? Jeden z našich dárců mi jednou řekl, není potřeba vymýšlet pluh, když už ho vymyslel někdo před tebou. Na tyto slova jsem si v Kanadě vzpomněla několikrát. Není potřeba vše vymýšlet zvonu, stačí jenom koukat okolo a sbírat inspiraci. Kanadské komunitní nadace fungují třeba 50 let. Jejich zástupci velmi dobře rozumí našim starostem a obavám, protože se s nimi v podobné míře v určité fázi rozvoje jejich komunitních nadací potýkali také. Dokáží vám dát zpětnou vazbu, povědět, jak danou situaci řešili oni, na co si máme dat pozor. To bylo pro mne to nejdůležitější. Ujištění, že jdeme správným směrem a neopakujeme chyby, které udělal třeba již někdo před námi. 20

Charita na dvě kliknutí

Charita na dvě kliknutí Tisková zpráva 19. prosince 2012 Kontakt: Ústecká komunitní nadace, Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem, www.komunitninadace.cz Kateřina Valešová, tel. 475 208 258, 604 828 302, email. katka@komunitninadace.cz

Více

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Obsah Úvodní slovo.......................................................................3 O nás....................................................................................4

Více

1/2012 NOVINKY NA CO SE MŮŽETE V PRŮBĚHU ROKU 2012 TĚŠIT?

1/2012 NOVINKY NA CO SE MŮŽETE V PRŮBĚHU ROKU 2012 TĚŠIT? 1/2012 NOVINKY NA CO SE MŮŽETE V PRŮBĚHU ROKU 2012 TĚŠIT? Podle čínského kalendáře začal rok draka, rok který má být nad očekávání úspěšný. A aby takový alespoň z části byl, připravili jsme pro vás několik

Více

1/2015 NOVINKY IV. DOBROČINNÝ GOLFOVÝ TURNAJ GRANTMAKERS FORUM PRO ÚSTECKÝ REGION. Vážení dárci, příznivci naší nadace, vážení čtenáři,

1/2015 NOVINKY IV. DOBROČINNÝ GOLFOVÝ TURNAJ GRANTMAKERS FORUM PRO ÚSTECKÝ REGION. Vážení dárci, příznivci naší nadace, vážení čtenáři, 1/2015 NOVINKY IV. DOBROČINNÝ GOLFOVÝ TURNAJ Již počtvrté pro Vás připravujeme dobročinný golfový turnaj, který se uskuteční ve středu 27. května 2015 od 13h. v areálu Golf Janov, České Švýcarsko. Výtěžek

Více

Tisková zpráva. Příležitost pro neziskové organizace

Tisková zpráva. Příležitost pro neziskové organizace č. 1/2006 V Ústí nad Labem dne 15. 1. 2006 Příležitost pro neziskové organizace Sdružení pro vzdělávání komunit nabízí nevládním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v euroregionu Labe vzdělávací

Více

O nás... 5. Co podporujeme?... 8. Poskytnuté nadační příspěvky... 11. Přehled fondů... 18. Přijaté dary a příspěvky... 29. Finanční zpráva...

O nás... 5. Co podporujeme?... 8. Poskytnuté nadační příspěvky... 11. Přehled fondů... 18. Přijaté dary a příspěvky... 29. Finanční zpráva... Výroční zpráva 2014 Obsah O nás... 5 Co podporujeme?... 8 Poskytnuté nadační příspěvky... 11 Přehled fondů... 18 Přijaté dary a příspěvky... 29 Finanční zpráva... 33 Zpráva nezávislého auditora... 37 Ústecká

Více

podporováním různorodých společenství, propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů místní

podporováním různorodých společenství, propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů místní Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž kořeny sahají do roku 1993 a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední a východní Evropě. Své sídlo má v Ústí nad Labem. Podpořila

Více

POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME

POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME Výroční zpráva 2013 PROČ TO DĚLÁME? Již 20 let je to naše poslání. Více v kapitole O nás.......................................32 JAK TO DĚLÁME? Finanční, ale

Více

Přehled zpráv. Opuštěné děti si užily hokejový zápas s Vítkovicemi... 13 14.1.2014 Mostecký deník ~ Strana 16 ~ Sport Mostecka P. KUČERA, V.

Přehled zpráv. Opuštěné děti si užily hokejový zápas s Vítkovicemi... 13 14.1.2014 Mostecký deník ~ Strana 16 ~ Sport Mostecka P. KUČERA, V. Přehled zpráv Firmy v Česku darovaly na dobročinnost přes 2,5 miliardy korun... 9 2.1.2014 Hospodářské noviny ~ Strana 14 ~ Česko - svět Petra Horáková Firmy v Česku darovaly na dobročinnost přes 2,5 miliardy

Více

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010.

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010. Komunitní nadace Euroregionu Labe je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

Více

ESKOKAMENICKO NABÍZÍ UNIKÁTNÍ PROHLÍDKU...

ESKOKAMENICKO NABÍZÍ UNIKÁTNÍ PROHLÍDKU... Přehled zpráv Nadace dala 1 000 příspěvků. Jubilejní má stanice pro zvířata... 3 11.12.2010 Mladá fronta DNES ~ strana 4 ~ Severní Čechy Lucie Chlebná Peníze na sýčka, na rybník i na turistickou chatu...

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

3/2014 NOVINKY PROPOJUJEME VÁS JIŽ 20 LET. Vážení dárci, příznivci naší nadace, vážení čtenáři, dovolte mi se na následujících řádkách

3/2014 NOVINKY PROPOJUJEME VÁS JIŽ 20 LET. Vážení dárci, příznivci naší nadace, vážení čtenáři, dovolte mi se na následujících řádkách 3/2014 NOVINKY PROPOJUJEME VÁS JIŽ 20 LET Poprvé jsme si ve své dvacetileté historii našli čas a odhodlání a za pomoci studentů z ústecké Fakulty umění a designu UJEP Tomáše Lumpeho a Pavla Matouška jsme

Více

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti výroční zpráva 2007 Nadace rozvoje občanské společnosti Náklady na vydání této výroční zprávy jsou z 50 % financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 2007 Naší vizí je

Více

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace Manuál pro firmy i neziskové organizace Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností Manuál pro firmy Obsah Předmluva 3 Úvod do tématu 4 Dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011 mladí lidé energie DOBROVOLNICTVÍ POMOC podpora POTŘEBY péče síťování biodiverzita ekologie projekty MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST setkávání zkušenosti výchova ZAMĚSTNANCI

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

ROZ. VOR Více na str. 7-8. Žihadlo roku 2010. editorial. Dále v tomto čísle: Aktuality str. 2. Česká republika na špici str. 12. Poradna str.

ROZ. VOR Více na str. 7-8. Žihadlo roku 2010. editorial. Dále v tomto čísle: Aktuality str. 2. Česká republika na špici str. 12. Poradna str. SVĚT 11/2010 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Aktuality str. 2 Žihadlo roku 2010 ROZ HO Poradna str. 4 2010 Letošní Žihadla budou tančit Ve čtvrtek 28. října skončila pro

Více

16. dubna 2010 Národní technická knihovna v Praze

16. dubna 2010 Národní technická knihovna v Praze Rozhovor s Helenou Houdovou Jak na mezinárodní spolupráci Základy úspěchu NNO Proč lidé pomáhají? Volby naoko 16. dubna 2010 Národní technická knihovna v Praze .. The International Visegrad Fund supports

Více

Evaluace přínosu Jihomoravské komunitní nadace na socio-ekonomický rozvoj Břeclavska a Hodonínska. Kateřina Hájková

Evaluace přínosu Jihomoravské komunitní nadace na socio-ekonomický rozvoj Břeclavska a Hodonínska. Kateřina Hájková Evaluace přínosu Jihomoravské komunitní nadace na socio-ekonomický rozvoj Břeclavska a Hodonínska Kateřina Hájková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářské práce je stanovit přínos

Více

Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu

Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mgr. Michal Veselý

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ

Více

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Výroční zpráva 2013 3 OBSAH Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Programy nadačního fondu a projekty dlouhodobé

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 SKUPINA ČEZ Obsah Úvod 4 Skupina ČEZ a veřejnost 6 Komunikace ČEZ s veřejností 6 Nadace ČEZ 17 Dárcovství mimo Nadaci ČEZ 24 Společné filantropické projekty

Více