NADACE DÁVÁ STUDENTŮM STATISÍCE NA STIPENDIA!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADACE DÁVÁ STUDENTŮM STATISÍCE NA STIPENDIA!"

Transkript

1 Tisková zpráva 16. prosince 2011 Kontakt: Ústecká komunitní nadace, Koněvova 1697/18, Ústí nad Labem, Kateřina Valešová, tel , NADACE DÁVÁ STUDENTŮM STATISÍCE NA STIPENDIA! Dalších osm studentů z Ústí nad Labem a okolí bude moci rozšířit své vzdělání na prestižních zahraničních školách. Stipendijní fond Renesance, vůbec první stipendijní fond v Ústeckém kraji založený soukromým dárcem, uzavřel již druhé grantové kolo v tomto roce. Na podporu mladých Ústečanů tentokrát věnuje fond, který spravuje Ústecká komunitní nadace, téměř půl milionu korun. "Mám za to, že člověk, který získá světový rozhled, kvalitní jazykové vybavení, vzdělání a vědomí vlastní hodnoty, má po návratu z ciziny zpět domů veškeré předpoklady se úspěšně zapojit do ekonomického, vědeckého, kulturního, společenského či politického života Ústecka a přispět tak k rozvoji své komunity," vysvětluje důvody vzniku Stipendijního fondu Renesance jeho zakladatel, ústecký podnikatel Martin Hausenblas. Dlouhodobým cílem Stipendijního fondu Renesance je každý rok vypravit do zahraničí plný "autobus" ústeckých studentů. "Fond je proto otevřený i dalším zájemcům z řad podnikatelů, kteří chtějí přispět k rozvoji vzdělání mladých Ústečanů," doplnil Hausenblas. Stipendijní fond Renesance vznikl v průběhu minulého roku pod hlavičkou Ústecké komunitní nadace. Ve dvou prvních grantových kolech bylo z fondu podpořeno již 16 uchazečů o stipendium do zahraničí v souhrnné částce téměř Kč. Zatímco prvních 8 studentů momentálně absolvuje své zahraniční studijní pobyty, druhá osmička aktuálně vybraných uchazečů čeká na oficiální převzetí příslibu finanční podpory. Více informací o Stipendijním fondu Renesance najdete na stránkách nebo na facebooku fondu SOUHRNNÉ INFORMACE K AKTUÁLNÍMU 2. GRANTOVÉMU KOLU STIPENDIJNÍHO FONDU RENESANCE Do 2. otevřeného grantového kola Stipendijního fondu Renesance bylo k datu uzávěrky 27. října 2011 přijato celkem 17 žádostí o stipendium v požadované hodnotě téměř 1 ¼ milionu Kč. 1

2 Mezi přijatými žádostmi bylo největší zastoupení uchazečů o magisterský a bakalářský stupeň zahraničního studijního pobytu, vyskytl se i pár zájemců o zahraniční studium na stupni doktorském a poprvé i uchazeč o studium na zahraniční střední škole. Příležitost zažádat si, využili v tomto kole žadatelé ucházející se o stipendium umožňující jim studovat či pokračovat ve studiu v zahraničí již v letním semestru tohoto školního roku (2011/2012) a většina z nich již byla na zahraniční studium přijata či čeká na vyrozumění. Téměř polovina žadatelů však plánuje strávit minimálně jeden semestr studiem v zahraničí až od příštího školního roku 2012/2013 s tím, že většina z nich ještě ani nepodala přihlášky na zahraniční školy. Jedním z cílů podzimní uzávěrky totiž bylo přilákat i schopné a aktivní mladé lidi, kteří by sice rádi v zahraničí studovali, ale nikdy o tom jako o reálné možnosti neuvažovali, neboť si to z finančních důvodů prostě nemohou dovolit. Možnost zažádat si v předstihu o stipendium z fondu Renesance působí tak na studenty motivačně a úspěšným žadatelům pak díky získanému příslibu stipendia otevírá možnosti ucházet se o zahraniční studium, o kterém třeba snili, ale nepovažovali ho za uskutečnitelné. Zájem byl ze strany uchazečů převážně o studijní pobyt v evropských zemích, které jsou pro mladé lidi dostupnější díky programům univerzitních výměn jako Erasmus či program Freemover. Nejčastěji se jednalo o studia ve Velké Británii, Nizozemí a Německu, ale přihlášky směřují i do Skandinávie či Turecka nebo Slovinska. Mezi uchazeči byli však jedinci, jejichž zájem studovat za hranicemi, směřuje i do vzdálenějších zemí jakou je Austrálie, Kanada či USA. Největší zájem je o ekonomické obory jako mezinárodní obchod či management a ekonomiku turistického ruchu a obory umělecké jako například studia grafiky, grafického designu, vizuální komunikace, fotografie nebo i hudby. Kromě tradičně vyhledávaných oborů jako studium práv lákají dále mladé lidi i studia psychologie, biologie, germanistiky či veřejné správy. K ústním pohovorům konaným 30. listopadu 2011 postoupilo deset nejlepších žadatelů, kteří před sedmičlennou odbornou komisí představili a obhajovali záměr svého studijního pobytu v zahraničí. Na základě pohovorů bylo odbornou komisí navrženo a následně správní radou Ústecké komunitní nadace schváleno udělit celkem 8 žadatelům příslib stipendia k podpoře jejich studia v zahraničí v období 2. pololetí/semestru školního roku 2011/2012 a školním roce 2012/2013, a to v souhrnné částce Kč. Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace, jako nevládní nezisková organizace, za dobu své činnosti podpořila přes projektů v celkové výši přes 30 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 47 mil. Kč. Při své práci klade důraz na maximální profesionalitu a transparentnost každoročně prochází nezávislým auditem, je signatářem Etického kodexu nadací, je zakládajícím členem Fóra dárců (asociace českých nadací) a Transatlantické sítě komunitních nadací, a dlouhodobě byla podporována jednou z nejvýznamnějších nadací z USA Ch. S. Mott Foundation. 2

3 Tisková zpráva 9. prosince 2011 Kontakt: Ústecká komunitní nadace, Koněvova 1697/18, Ústí nad Labem, Kateřina Valešová, tel , , Daruj ještě letos! [Ústí nad Labem] Dnešního den Ústecká komunitní nadace odstartovala kampaň s názvem Daruj ještě letos! upozorňující na skutečnost, že dar poskytnutý na základě darovací smlouvy na dobročinné účely může fyzická osoba použít jako odečitatelnou položku snižující základ daně stejně, jako například důchodové připojištění, pokud je celková hodnota darů v daném roce vyšší než 2% základu daně nebo činí alespoň Kč, maximálně však lze odečíst 10% základu daně. Kampaň vychází z naší zkušenosti, kdy se na nás již několikrát obrátili dárci v době podávání daňového přiznání, zda by naší nadaci mohli poskytnout dar, aby si snížili daňový základ. To už bohužel v té době není možné. Proto stejně tak jako například stavební spořitelny upozorňují své klienty, zda chtějí získat nejvyšší státní podporu, tak musí na svůj účet zaslat příspěvek v patřičné výši, tak my upozorňujeme naše dárce, partnery a příznivce, zda si chtějí snížit daňový základ o poskytnutý dar, že je třeba ho zaslat na náš účet do konce roku Samozřejmostí je, že každý dárce kromě darovací smlouvy v průběhu ledna 2012 získá od naší nadace potvrzení o poskytnutí daru, které mu odpočet z daňového základu umožní. vysvětlila Kateřina Valešová, manažerka pro vztah s dárci Ústecké komunitní nadace. V roce 2010 možnost odpočtu tímto způsobem uplatnilo přes fyzických osob. Darovaná částka dosáhla téměř 1,4 miliardy korun 1. Přesto daňový poplatníci celkově uplatnili odpočet daru na dobročinné účely pouze ve výši 3%, přestože zákonná hranice je až 10%. A kolik tedy můžete ušetřit? Pokud jsou například Vaše příjmy na úrovni průměrné mzdy, tedy Kč hrubého měsíčně a ještě letos využijete maximální možnou výši odpočtu 10% základu daně, ušetříte na daních více než Kč. Prostředky získané z kampaně Daruj ještě letos! nadace plánuje použít jak na svůj rozvoj, tak na podporu nejrůznějších veřejně prospěšných projektů realizovaných v okresech Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Nadace díky štědrosti dárců dlouhodobě podporuje například ochranu silně ohrožené sovy pálené. Také stojí za mnohými opravami drobných památek v regionu. 1 Zdroj: Český statistický úřad a Generální finanční ředitelství Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace, jako nevládní nezisková organizace, za dobu své činnosti podpořila přes projektů v celkové výši přes 30 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 47 mil. Kč. Při své práci klade důraz na maximální profesionalitu a transparentnost každoročně prochází nezávislým auditem, je signatářem Etického kodexu nadací, je zakládajícím členem Fóra dárců (asociace českých nadací) a Transatlantické sítě komunitních nadací, a dlouhodobě byla podporována jednou z nejvýznamnějších nadací z USA Ch.S. Mott Foundation. 3

4 Tisková zpráva 8. prosince 2011 Kontakt: Ústecká komunitní nadace, Koněvova 1697/18, Ústí nad Labem, Kateřina Valešová, tel , , Nejlépe hodnocené projekty nesou název KoNeV a NOPiVo [Ústí nad Labem] KoNeV alias komunitní neziskový vodovod a NOPiVo ukrývající slova nouzový odběr pitné vody jsou názvy dvou projektů přihlášených do jubilejního 20. otevřeného grantového kola Ústecké komunitní nadace, kterým členové hodnotící komise přiřadili nejvyšší počty bodů a následně schválili žadateli Hornonezelskému sdružení příspěvek ve výši Kč. To se tak pustí do řešení legálního zásobování osady Horní Nezly pitnou vodou formou provozování komunitního neziskového vodovodu. Nejvyšší částku Kč přiřkla komise projektům "Zdravé sex - pracovnice" sdružení ROZKOŠ bez RIZIKA a obecně prospěšné společnosti Demosthenes. Kompletní seznam podpořených projektů najdete na Do 20. otevřeného grantového kola bylo přihlášeno celkem 47 žádostí o nadační příspěvek v celkové požadované hodnotě Kč. Jednalo se o projekty neziskových organizací, jejichž záměrem je realizovat své veřejně prospěšné aktivity v roce 2012 na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila celkem 15 projektů neziskových organizací v celkové výši Kč. Maximální výše podpory dosahovala Kč na jeden projekt. Aktivity v tematických oblastech jako je sociálně zdravotní péče, životní prostředí, vzdělávání a lidské zdroje, kultura a umění a oblast volných témat, budou realizovány nejdříve od 1. ledna 2012 nejpozději však do 31. prosince 2012 na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Finanční prostředky pro 20. otevřené grantové kolo pocházejí z výnosů příspěvku Nadačního investičního fondu, z darů společností Jotun Powder Coatings (CZ) a.s., která se stala pro toto grantové kolo generálním partnerem, Black & Decker (Czech) s.r.o., Surgipa Medical, spol. s r.o., GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. a Envirocont s.r.o. a dalších místních firem a jednotlivců. Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace, jako nevládní nezisková organizace, za dobu své činnosti podpořila přes projektů v celkové výši přes 30 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 47 mil. Kč. Při své práci klade důraz na maximální profesionalitu a transparentnost každoročně prochází nezávislým auditem, je signatářem Etického kodexu nadací, je zakládajícím členem Fóra dárců (asociace českých nadací) a Transatlantické sítě komunitních nadací, a dlouhodobě byla podporována jednou z nejvýznamnějších nadací z USA Ch.S. Mott Foundation. 4

5 Fond T-Mobile i letos podpoří regiony V Královéhradeckém kraji podpoří 16 projektů 23 aktivit získá podporu v Lounech a okolí Praha, 21. listopadu 2011 T-Mobile prostřednictvím Fondu T-Mobile letos již po sedmé podpoří projekty ve svých regionech a rozdělí další Kč. Tento rok peníze poputují na 39 zajímavých a užitečných projektů. T-Mobile tak za sedm let podpořil na 363 projektů v hodnotě více než Kč. Slavnostní předání symbolických šeků zástupcům neziskových organizací a obcí proběhne 21. listopadu v Lounech a 28. listopadu v Hradci Králové. Společným rysem pro všechny projekty je aktivní zapojení místních lidí do samotné realizace projektu, čímž se snažíme motivovat veřejnost k větší angažovanosti v místním dění, říká Petra Pavičová, manažerka společenské zodpovědnosti v T-Mobile. Královéhradecký kraj Nadace VIA zde přijala celkem 60 žádostí. Rozhodnutím hodnotící komise byla částka Kč rozdělena mezi 15 různých organizací na podporu 16 projektů, průměrná výše příspěvku je Kč. Souhrnná částka, o kterou bylo v tomto regionu žádáno, je Kč. Podpořené projekty si kladou na bedra obnovu veřejných prostranství, drobných kulturních památek, posilování místních tradic a společenského života a rovněž ochranu přírody. Veřejná prostranství budou díky přispění společnosti T-Mobile sloužit všem vrstvám obyvatel dětem, jejich rodičům, ale i prarodičům pro aktivní odpočinek na speciálních cvičících strojích pro seniory. Louny Grantové řízení v okrese Louny administruje Ústecká komunitní nadace. Té se přihlásilo na 56 projektů žádostí o nadační příspěvek v hodnotě Kč. Z celkového počtu projektů pouze dva nevyhověly formálně-technickým požadavkům pro příjem žádostí a byly z výběrového řízení vyloučeny. Závěrem komise vybrala finálních 23 projektů, které si rozdělí 1 milion korun. I v Lounech se obyvatelé věnují péči o své okolí zkrášlování a úpravu veřejných prostranství, obnovu drobných kulturních památek, obnovu místních tradic a rozvíjení mezigeneračního porozumění. Svědčí o tom například projekt zřízení malého lidového muzea v Košticích, vybudování přírodní učebny ve staňkovické škole, společensko-sportovní aktivity pro vozíčkáře, projekty oprav kapliček nebo likvidace skládky v Chmelištné. 5

6 I v letošním roce byly vybrány komunitní aktivity posilující odpovědnost za místo, kde žijeme a zlepšující život lidem, s kterými toto místo sdílíme, a které primárně přišly z iniciativy místních obyvatel reagující na konkrétní potřeby v dané lokalitě. Realizace všech oceněných projektů může trvat maximálně 1 rok a je ohraničena obdobím od 1. prosince 2011 do 30. listopadu Maximální příspěvek na 1 projekt činí Kč. Více informací na O společnosti Společnost T-Mobile Czech Republic působí na českém trhu od roku K 30. září 2011 společnost obsluhovala téměř 5,4 milionu mobilních zákazníků. T-Mobile je operátorem veřejné mobilní komunikační sítě ve standardu GSM a UMTS. Od 1. ledna 2008 T-Mobile nabízí také fixní datové a hlasové telekomunikační služby. Od roku 2009 společnost rozšířila nabídku o ICT služby a od listopadu 2010 nabízí také satelitní T-Mobile Televizi. T-Mobile se dlouhodobě zaměřuje na kvalitu svých služeb. Nezávislé testy opakovaně potvrzují, že T- Mobile je leaderem v kvalitě jak v oblasti 2G a 3G (UMTS FDD) dat, tak i v případě hlasových služeb v síti GSM. Od svého založení společnost klade důraz také na vynikající péči o své zákazníky a korektní chování k obchodním partnerům, zaměstnancům a životnímu prostředí. T-Mobile je mimo jiné držitelem ocenění VIA Bona 2009 za zapojování zaměstnanců do dárcovství a dobrovolnictví. T-Mobile je členem mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom. Zákazníci díky mezinárodnímu zázemí mohou v zahraničí počítat s dostupností služeb, na něž jsou zvyklí z domova, či využít jednotné a velmi výhodné ceny za volání. Další informace o společnosti: nebo Kontakty pro novináře: Martina Kemrová Jiří Janeček Manažerka firemní komunikace Senior specialista externí komunikace T-Mobile Czech Republic a.s. T-Mobile Czech Republic a.s Tel.: Tel:

7 Tisková zpráva 16. září 2011 Kontakt: Ústecká komunitní nadace, Koněvova 1697/18, Ústí nad Labem, Kateřina Valešová, tel , MAREK EBEN DOSTAL OD NADACE DAREM TRAVERZU! [Ústí nad Labem] Marek Eben, který přijal pozvání Ústecké komunitní nadace na již šestou benefiční večeři, dostal kromě láhve dobrého vína, metrovou traverzu U16 o váze bezmála 20 kilo. Tento neobvyklý hudební nástroj Marek Eben používá v jedné ze svých písní s názvem Já na tom dělám. Nástroj v sobě také skrývá jednu zvláštnost a to věnování nadace v dokonalém provedení známého ústeckého street artového umělce, Tomáše Jelínka známého jako Sake 33. Pozvání na benefiční večeři s Markem Ebenem konané na Státním zámku Velké Březno přijalo na čtyřicet dalších hostů z řad dárců a příznivců Ústecké komunitní nadace. Výtěžek z benefice ve výši Kč nadace použije ve prospěch charitativních projektů neziskových organizací z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Neziskovky se o ně mohou ucházet prostřednictvím zaslání žádosti do 20. otevřeného grantového kola, které má uzávěrku 26. září Rozdělované finanční prostředky budou ještě navýšeny díky ústecké společnosti Jotun Powder Coatings a to až do výše Kč. Obecně, benefiční večeře jsou zejména ve Spojených státech amerických velmi oblíbené, protože se při nich setkávají významní představitelé města nebo regionu a ti svou účastí na benefiční večeři demonstrují svou podporu jak dobročinnosti obecně, tak i konkrétní neziskové organizaci, v jejíž prospěch výtěžek z benefiční večeře jde. Neméně důležitý je i rozměr lidský a společenský, tedy příležitost potkat se se zajímavými lidmi a významnými osobnostmi, navázat kontakty osobní, obchodní, společenské. Na předchozích pěti ročnících benefičních večeří měli naši dárci možnost se setkat s velvyslanci Spojených států amerických v ČR (s Williamem J. Cabanissem v roce 2006 a Richardem W. Graberem v roce 2007), s paní Eliškou Hašek Coolidge, panam Karlem Schwarzenbergem a v neposlední řadě s panem Ladislavem Špačkem. uvedla Kateřina Valešová, manažerka pro vztah s dárci, která má každoroční přípravu benefiční večeře na starost. Více informací, jak o benefičních večeřích, tak 20. otevřeném grantovém kole najdete na stránkách Ústecké komunitní nadace Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace, jako nevládní nezisková organizace, za dobu své činnosti podpořila přes projektů v celkové výši přes 30 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 47 mil. Kč. Při své práci klade důraz na maximální profesionalitu a transparentnost každoročně prochází nezávislým auditem, je signatářem Etického kodexu nadací, je zakládajícím členem Fóra dárců (asociace českých nadací) a Transatlantické sítě komunitních nadací, a dlouhodobě byla podporována jednou z nejvýznamnějších nadací z USA Ch. S. Mott Foundation. 7

8 Stipendijní fond Renesance Tisková zpráva 6. září 2011 STUDENTI POJEDOU NA ZKUŠENOU DO ZAHRANIČÍ DÍKY ÚSTECKÉMU MECENÁŠI [Ústí nad Labem] Dalších několik studentů z Ústí nad Labem a okolí bude moci rozšířit své vzdělání na prestižních zahraničních školách. Stipendijní fond Renesance, vůbec první stipendijní fond v kraji založený soukromým dárcem, dnes vyhlásil již druhé grantové kolo. Na podporu mladých Ústečanů tentokrát věnuje fond, který spravuje Ústecká komunitní nadace, více než půl milionu korun. "Mám za to, že člověk, který získá světový rozhled, kvalitní jazykové vybavení, vzdělání a vědomí vlastní hodnoty, má po návratu z ciziny zpět domů veškeré předpoklady se úspěšně zapojit do ekonomického, vědeckého, kulturního, společenského či politického života Ústecka a přispět tak k rozvoji své komunity," vysvětluje důvody vzniku Stipendijního fondu Renesance jeho zakladatel, ústecký podnikatel Martin Hausenblas. Dlouhodobým cílem Stipendijního fondu Renesance je každý rok vypravit do zahraničí plný "autobus" ústeckých studentů. "Fond je proto otevřený i dalším zájemcům z řad podnikatelů, kteří chtějí přispět k rozvoji vzdělání mladých Ústečanů," doplnil Hausenblas. První studenti již vyjeli V červnu Stipendijní fond Renesance rozdělil historicky první finanční prostředky. Osm studentů si na své studijní pobyty rozdělilo téměř 440 tisíc korun. "Mladí lidé se za studiem rozjeli například do Vietnamu, Spojených států amerických či Španělska," uvedla Kateřina Valešová z Ústecké komunitní nadace. V prvním kole se o podporu svého studia přihlásilo celkem 24 studentů. Stejně jako při výběru prvních studentů, budou i tentokrát posuzovat přihlášky zajímavé osobnosti. Předsedou výběrové komise je například Daniel Kroupa z Katedry politologie a filosofie, UJEP Ústí nad Labem. O Stipendijním Fondu Renesance: Fond vznikl v loňském roce pod hlavičkou Ústecké komunitní nadace. Motivací zakladatele fondu Martina Hausenblase je udělování stipendií nadaným mladým lidem s aktivním vztahem k městu Ústí nad Labem a jeho okolí, kteří chtějí vyjet studovat do zahraničí. Více informací o Stipendijním fondu Renesance najdete na stránkách Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace, jako nevládní nezisková organizace, za dobu své činnosti podpořila přes projektů v celkové výši přes 30 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 47 mil. Kč. Při své práci klade důraz na maximální profesionalitu a transparentnost každoročně prochází nezávislým auditem, je signatářem Etického kodexu nadací, je zakládajícím členem Fóra dárců (asociace českých nadací) a Transatlantické sítě komunitních nadací, a dlouhodobě byla podporována jednou z nejvýznamnějších nadací z USA Ch. S. Mott Foundation. 8

9 Kontakt: Ústecká komunitní nadace, Koněvova 18, Ústí nad Labem, Kateřina Valešová, tel , Martin Jonáš, mediální zastoupení Stipendijního fondu Renesance tel , 9

10 Fond T-Mobile rozdělí 2 miliony Až Kč na projekt O granty mohou žádat organizace z Královéhradeckého kraje a okresu Louny Praha, 2. srpna 2011 T-Mobile již po sedmé podpoří neziskový sektor a v letošním roce rozdělí další 2 miliony korun na komunitní projekty a rozvoj neziskových organizací. Maximální výše grantu je Kč na jeden návrh, uzávěrka příjmu žádostí je 9. září Prostředí, ve kterém žijeme, tvoříme a vychováváme další generace, je nesmírně důležité. Proto jsme se stejně jako v loňském roce rozhodli pokračovat s tématem Zdravá planeta v celé jeho šíři, říká Petra Pavičová, manažerka společenské odpovědnosti T-Mobile, a doplňuje: Šanci získat grant budou mít ty návrhy, které posilují odpovědnost za místo, kde žijeme, nebo jakýmkoli způsobem zlepšují život lidem, se kterými toto místo sdílíme. Peníze jsou určeny nevládním neziskovým organizacím a obcím v regionech, ve kterých má T-Mobile svá zákaznická centra. Potřebné finance tak poputují do Královéhradeckého kraje a okresu Louny. Podpořeny budou projekty vycházející přímo z iniciativy místních obyvatel reagující na aktuální potřeby v dané lokalitě, které zároveň podnítí své okolí k nějaké aktivitě. například místní péče o přírodu, zlepšování veřejných prostranství, drobné rekonstrukce kulturních památek, programy zaměřené na ekologicky šetrné bydlení a dopravu nebo jiné potřebné projekty posilující rozvoj komunit v daných oblastech. Projekty musí být realizovány v období od 1. prosince 2011 do 30. listopadu Od založení Fondu T-Mobile v roce 2005 bylo podpořeno na 590 projektů. Celková částka investovaná operátorem do neziskového sektoru se tak i s letošním rokem vyšplhá na téměř 39 milionů korun. Více informací na O společnosti Společnost T-Mobile Czech Republic působí na českém trhu od roku K 31. březnu 2011 společnost obsluhovala téměř 5,5 milionu mobilních zákazníků. T-Mobile je operátorem veřejné mobilní komunikační sítě ve standardu GSM a UMTS. Od 1. ledna 2008 T-Mobile nabízí také fixní datové a hlasové telekomunikační služby. Od roku 2009 společnost rozšířila nabídku o ICT služby a od listopadu 2010 nabízí také satelitní T-Mobile Televizi. 10

11 T-Mobile se dlouhodobě zaměřuje na kvalitu svých služeb. Nezávislé testy opakovaně potvrzují, že T- Mobile je leaderem v kvalitě jak v oblasti 2G a 3G (UMTS FDD) dat, tak i v případě hlasových služeb v síti GSM. Od svého založení společnost klade důraz také na vynikající péči o své zákazníky a korektní chování k obchodním partnerům, zaměstnancům a životnímu prostředí. T-Mobile je mimo jiné držitelem ocenění VIA Bona 2009 za zapojování zaměstnanců do dárcovství a dobrovolnictví. T-Mobile je členem mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom. Zákazníci díky mezinárodnímu zázemí mohou v zahraničí počítat s dostupností služeb, na něž jsou zvyklí z domova, či využít jednotné a velmi výhodné ceny za volání. Další informace o společnosti: nebo Kontakty pro novináře: Martina Kemrová Manažerka firemní komunikace T-Mobile Czech Republic a.s. Jiří Janeček Senior specialista externí komunikace T-Mobile Czech Republic a.s Tel.: Tel:

12 Tisková zpráva 13. června 2011 Kontakt: Komunitní nadace Euroregionu Labe, Koněvova 18, Ústí nad Labem, Kateřina Valešová, tel , NADACE DÁVÁ STUDENTŮM STATISÍCE NA STIPENDIA! [Ústí nad Labem] Na Den dětí zasedla sedmičlenná hodnotící komise, aby z deseti pozvaných uchazečů o stipendium vybrala ty nejlepší. Studenti, kteří by rádi vyjeli studovat například do Vietnamu, Spojených států amerických či Španělska, museli čelit otázkám kladeným například Tomášem Sedláčkem z Národní ekonomické rady vlády či Danielem Kroupou z Katedry politologie a filosofie, UJEP Ústí nad Labem. Po rozhovoru se všemi uchazeči komise rozhodla. Na studium v zahraničí přispěje osmi z nich, a to celkovou částkou ve výši Kč. Mezi úspěšnými žadateli byla například Magdalena. Magdalena žije pro design, jehož interiérovou podobu studuje na magisterském stupni v Ústí nad Labem. Nechce se vydat na komerční dráhu návrhů kuchyňských interiérů, a proto se rozhodla, že chce za novými přístupy ve svém oboru vycestovat do Beneluxu, který považuje za evropské centrum inovací a konceptuálních tendencí v současném světovém designu. Její výmluvnost, rozhled v oboru i rozhodnost, s jakou přesvědčila komisi o přínosu svého studijního záměru, byla následně oceněna téměř stotisícovým příspěvkem ze Stipendijního fondu Renesance určeného na půlroční studium interiérové architektury a designu na prestižní Royal Academy of Art v nizozemském Haagu. A tak se díky tomuto stipendiu možná již brzy i na Ústecku setkáme s neotřelými zásahy do veřejného prostoru či designem venkovního mobiliáře, vytvářejícími dosud chybějící protiváhu současné ústecké zástavbě typu nejrůznějších velkoobjemových obchodních a kancelářských center. Naopak Lucie se nechce smířit s tím, že většina jejích vrstevníků z Ústí nad Labem utíká, protože ho považuje za kulturně prázdné město se špatnými pracovními podmínkami. Sama by ráda po dokončení studií působila v Ústí jako vysokoškolská profesorka v oboru informačních technologií, který v rámci magisterského stupně studuje, nebo by se chtěla jinak podílet na rozvoji vědy ve městě. Místní univerzitu a výstavbu kampusu zároveň považuje za velký potenciál, který by městu mohl pomoci při rozvoji vzdělávání, kultury a přilákání dalších mladých lidí. Jen dodává, že ho Ústí musí umět využít. Hodnotící komise kromě studijních předpokladů a motivace ocenila nefalšovaný zájem studentky o osud Ústecka a tak se díky podpoře ze Stipendijního fondu Renesance bude moci již brzy plně věnovat půlročnímu studiu svého oboru a zdokonalování cizích jazyků na švédské univerzitě v Jönköpingu. Do 1. otevřeného grantového kola stipendijního programu z Fondu Renesance bylo k datu 9. května 2011 přijato celkem 24 žádostí o stipendium v požadované hodnotě téměř 2,5 milionu Kč. Mezi přijatými žádostmi bylo největší zastoupení uchazečů usilující o možnost studovat v zahraničí magisterský stupeň, ale přihlásili se i zájemci o zahraniční studium na stupni bakalářském a ve dvou případech i doktorském. 12

13 Zájem je především o zahraniční studium v evropských zemích, které jsou pro mladé lidi dostupnější i díky rozšířenému programu univerzitních výměn Erasmus. Stipendijní fond Renesance vznikl v průběhu minulého roku pod hlavičkou ústecké Komunitní nadace Euroregionu Labe. Jeho zakladatel Martin Hausenblas o motivaci zapojit se do aktivity, jíž je udělování stipendií nadaným mladým lidem s aktivním vztahem k městu Ústí nad Labem a jeho okolí, kteří chtějí vyjet studovat do zahraničí, říká: Mám za to, že člověk, který získá světový rozhled, kvalitní jazykové vybavení, vzdělání a vědomí vlastní hodnoty, má po návratu z ciziny zpět domů veškeré předpoklady se úspěšně zapojit do ekonomického, vědeckého, kulturního, společenského či politického života Ústecka a přispět tak k rozvoji své komunity. Více informací o Stipendijním fondu Renesance najdete na stránkách Komunitní nadace Euroregionu Labe je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace, jako nevládní nezisková organizace, za dobu své činnosti podpořila přes projektů v celkové výši přes 30 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 47 mil. Kč. Při své práci klade důraz na maximální profesionalitu a transparentnost každoročně prochází nezávislým auditem, je signatářem Etického kodexu nadací, je zakládajícím členem Fóra dárců (asociace českých nadací) a Transatlantické sítě komunitních nadací, a dlouhodobě byla podporována jednou z nejvýznamnějších nadací z USA Ch. S. Mott Foundation. 13

14 Tisková zpráva 25. května 2011 Kontakt: Komunitní nadace Euroregionu Labe, Koněvova 18, Ústí nad Labem, Kateřina Valešová, tel , , Josef Vejlupek, tel , NADACE POMŮŽE ZACHRÁNIT TZV. SCHÖNSTEINSKÉHO ANDĚLA [Ústí nad Labem] Záchrana památky tzv. Schönsteinského anděla, která je jediným artefaktem z dávno zaniklého panského sídla (zámku) Schönsteinu, který stával v obci Tisá je pouze jedním z jedenácti projektů, které hodnotící komise ústecké Komunitní nadace Euroregionu Labe navrhla k podpoře v rámci 19. otevřeného grantového kola. Mezi dalšími úspěšnými žadateli je například Waldorfská iniciativa Litoměřice, která se snaží vytvářet na základě waldorfských přístupů alternativu k tradičnímu předškolnímu vzdělávání nebo pokračování tvorby panoramatické prezentace mikroregionu Českokamenicko, jejíž první fázi nadace podpořila již v minulém roce. Kompletní seznam podpořených projektů najdete na Do 19. otevřeného grantového kola zaměřeného na podporu veřejně prospěšných projektů malých a začínajících neziskových organizací bylo ke dni uzávěrky 24. března 2011 přihlášeno celkem 60 žádostí o nadační příspěvek v celkové výši Kč. Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila celkem 11 projektů v celkové výši Kč. Maximální výše podpory dosahovala Kč na jeden projekt. Aktivity v tematických oblastech jako je sociálně zdravotní péče, životní prostředí, vzdělávání a lidské zdroje, kultura a umění a oblast volných témat, budou realizovány nejdříve od 1. července 2011 nejpozději však do 30. června 2012 na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Rozdělené finanční prostředky pocházejí z výnosů příspěvku Nadačního investičního fondu, z darů společností Black & Decker (Czech) s.r.o., Surgipa Medical, spol. s r.o. a dalších místních firem a jednotlivců. Další možnost zažádat si o finanční prostředky na veřejně prospěšné aktivity bude na konci letních prázdnin, kdy bude vyhlášené jubilejní 20. otevřené grantové kolo. Komunitní nadace Euroregionu Labe je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace, jako nevládní nezisková organizace, za dobu své činnosti podpořila přes 1000 projektů v celkové výši přes 30 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 47 mil. Kč. Při své práci klade důraz na maximální profesionalitu a transparentnost každoročně prochází nezávislým auditem, je signatářem Etického kodexu nadací, je zakládajícím členem Fóra dárců (asociace českých nadací) a Transatlantické sítě komunitních nadací, a dlouhodobě byla podporována jednou z nejvýznamnějších nadací z USA Ch.S. Mott Foundation. 14

15 Tisková zpráva 19. května 2011 Kontakt: Komunitní nadace Euroregionu Labe, Koněvova 18, Ústí nad Labem, Kateřina Valešová, tel , STUDENTI BY RÁDI JELI STUDOVAT TŘEBA I DO VIETNAMU [Ústí nad Labem] Žádosti doručené do prvního grantového kola Stipendijního fondu Renesance zaujaly svou pestrostí. Kromě tradičních destinací, jako jsou Spojené státy americké, Německo či Velké Británie, by studenti z Ústecka rádi zavítali v rámci svých zahraničních studií i do zemí více exotických, jakými mohou být Vietnam nebo Čína. Zajímavé jsou i obory, kterým se studenti chtějí v zahraničí věnovat. Jedním z takových jsou například právní aspekty ochrany duševního vlastnictví. Kdo však nakonec získá příspěvek na studium v zahraničí, je v tuto chvíli v rukou hodnotící komise. Ta si nejlepší studenty pozve k osobnímu pohovoru na počátku června. U pohovoru se studenti setkají i se známými osobnostmi, a to Tomášem Sedláčkem a Danielem Kroupou. Konečné výsledky výběrového řízení budou známy v polovině června. Do 1. otevřeného grantového kola stipendijního programu z Fondu Renesance bylo k datu 9. května 2011 přijato celkem 24 žádostí o stipendium v požadované hodnotě téměř 2,5 milionu Kč. Mezi přijatými žádostmi bylo největší zastoupení uchazečů usilující o možnost studovat v zahraničí magisterský stupeň, ale přihlásili se i zájemci o zahraniční studium na stupni bakalářském a ve dvou případech i doktorském. Zájem je především o zahraniční studium v evropských zemích, které jsou pro mladé lidi dostupnější i díky rozšířenému programu univerzitních výměn Erasmus. Stipendijní fond Renesance vznikl v průběhu minulého roku pod hlavičkou ústecké Komunitní nadace Euroregionu Labe. Jeho zakladatel Martin Hausenblas o motivaci zapojit se do aktivity, jíž je udělování stipendií nadaným mladým lidem s aktivním vztahem k městu Ústí nad Labem a jeho okolí, kteří chtějí vyjet studovat do zahraničí, říká: Mám za to, že člověk, který získá světový rozhled, kvalitní jazykové vybavení, vzdělání a vědomí vlastní hodnoty, má po návratu z ciziny zpět domů veškeré předpoklady se úspěšně zapojit do ekonomického, vědeckého, kulturního, společenského či politického života Ústecka a přispět tak k rozvoji své komunity. Do fondu Renesance by rád dával 10 % svých ročních příjmů a doufá, že jeho myšlenka zaujme i další případné donátory. Více informací o Stipendijním fondu Renesance najdete na stránkách 15

16 Komunitní nadace Euroregionu Labe je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace, jako nevládní nezisková organizace, za dobu své činnosti podpořila přes projektů v celkové výši přes 30 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 47 mil. Kč. Při své práci klade důraz na maximální profesionalitu a transparentnost každoročně prochází nezávislým auditem, je signatářem Etického kodexu nadací, je zakládajícím členem Fóra dárců (asociace českých nadací) a Transatlantické sítě komunitních nadací, a dlouhodobě byla podporována jednou z nejvýznamnějších nadací z USA Ch. S. Mott Foundation. 16

17 Tisková zpráva společnosti Hennlich Industrietechnik a Komunitní nadace Euroregionu Labe Dárcovský fond HENNLICH rozdělil korun mezi 18 projektů Litoměřice, 10. května 2011 Dárcovský fond HENNLICH dnes posedmé rozděloval peníze na podporu projektů mladých lidí v rámci projektu Litoměřice live city jsi ty. Do 7. grantového kola se přihlásilo rekordních 33 projektů. Fond jich nakonec podpořil 18 celkovou částkou korun. V sedmileté historii již Dárcovský fond HENNLICH, který funguje při prestižní Komunitní nadace Euroregionu Labe, podpořil zhruba 90 projektů celkovou částkou korun. Zájem o podporu v rámci Dárcovského fondu HHENNLICH každý rok roste, což nás určitě těší. Máme tak možnost vybrat skutečně kvalitní projekty, které pomohou mladým lidem rozhýbat život v Litoměřicích. Bohužel, také letos jsme museli kvůli velkému zájmu některé projekty odmítnout. Vybírali jsme podle zajímavosti a skutečného přínosu projektů. Důležitým kritériem bylo také to, zda je skutečně připraví mladí lidé, řekl Pavel Šumera, jednatel společnosti Hennlich Industrietechnik, která dárcovský fond založila. Vedle sportovních akcí fond v tomto grantovém kole podpořil například výstavy fotografií, koncert, divadlo či lanový park. Grantový výbor letos obdržel 33 žádostí, o sedmi více než loni. Letos jsme již potřetí v historii fondu museli bohužel některé projekty vyřadit. Věříme však, že jsme se rozhodli podpořit ty správné. Všem realizátorům přejeme úspěšné zvládnutí projektů a ty, kteří neuspěli, vyzíváme, aby se příští rok přihlásili opět a připravili nové projekty, uvedla Kateřina Valešová z Komunitní nadace Euroregionu Labe. Dárcovský fond HENNLICH si již za sedm let fungování vydobyl svou pozici mezi mladými lidmi v Litoměřicích. Neziskové organizace i jednotlivci zjistili, že podpora je skutečně reálná a zajímavé projekty mohou uspět, uvedla Kateřina Valešová. 17

18 Podpořené projekty v 7. grantovém kole Litoměřice live city jsi ty z Dárcovského fondu HENNLICH: NÁZEV PROJEKTU ORGANIZACE REALIZÁTOR Lanový park - "rozloučení s prázdninami" Petr Vomáčka Petr Vomáčka Výstava fotografii Jan Kacar Jan Kacar Dvojzkoušky - Porta Bohemica Cup 2011 Svatojánská noc pro děti Agility Klub Pohoda, sdružení pro dítě a psa o.s. Klub ochotníků a přátel loutkového divadla Barbora Ložková Anežka Horváthová ARCHITEKTONICKÁ DÍLNA Jakub Pleyer Jakub Pleyer EKOAKCE Klub potápěčů Kraken Jiří Háček UNICORN - Existenciální detektivka pro jednoho herce Eliška Korčáková Eliška Korčáková The First LTM DH Race Adam Vomáčka Tomáš Potůček Příprava nahrávky na CD Klub přátel chlapeckého sboru Páni Kluci Pavel Zajíček "Na věku nezáleží" - 2. ročník Ing. Hana Lísalová Eliška Bambasová "S Klokánkem na koně" Mgr. Rita Vlčková Barbora Bitalová Mikulášský turnaj pro dětský domov Litoměřice Dětský den na vodě I stáří má právo na sebevědomí... Sportovní kuželkářský klub Bohušovice nad Ohří Tělovýchovná jednota Slavoj Litoměřice GYMNAZIUM, SOŠ a SOU, o.p.s. Litoměřice Ing. Roman Filip Daniel Slavík Lenka Tlustá Taneční soustředění TAPOS o.s. Petr Plšek Keramická dílna - Noemova Archa Kateřina Žaludová Kateřina Žaludová TÁBOR Za střechu nad hlavou TOM 1 "Sluníčka" Litoměřice č.oddílu TOM 1 "Sluníčka" Litoměřice č.oddílu Karel Macas Hana Macasová 18

19 Kontakt: Ing. Martin Jonáš, public relations manager, Hennlich Industrietechnik, tel , mobil: , Mgr. Kateřina Valešová, Komunitní nadace Euroregionu Labe, tel./fax: , O firmě Hennlich Industrietechnik, spol. s r. o.: Společnost Hennlich Industrietechnik je důležitým partnerem pro společnosti ze strojírenského, automobilového, chemického, papírenského či důlního průmyslu. Bohaté zkušenosti má s dodávkami komponentů i celých systémů pro výrobce oceli, energií, investičních celků a hydrauliky. Zaměřuje se také na dynamicky rostoucí obor životního prostředí, zabývá se například instalacemi tepelných čerpadel. Na domácím trhu působí od roku Litoměřická firma je součástí evropské skupiny Hennlich. Historie skupiny Hennlich sahá do roku 1922, kdy v severočeském Duchcově založil Hermann Hennlich firmu specializovanou na dodávky pro strojírenství a dolyod konce války společnost sídlí v rakouském Schärdingu. Po roce 1989 rozšířila aktivity i do dalších zemí střední a východní Evropy. S přibližně 350 spolupracovníky působí ve 12 evropských zemích. O Komunitní nadaci Euroregionu Labe: Komunitní nadace Euroregionu Labe je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro euroregion Labe (území bývalých okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem). Komunitní nadace jako nevládní nezisková organizace za sedmnáct let své činnosti podpořila přes 1000 projektů v celkové hodnotě více než 30 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 47 mil. Kč. Při své práci klade důraz na maximální profesionalitu a transparentnost každoročně prochází nezávislým auditem, je signatářem Etického kodexu nadací, je zakládajícím členem Fóra dárců (asociace českých nadací) a Transatlantické sítě komunitních nadací. Dlouhodobě byla podporována jednou z nejvýznamnějších nadací z USA Ch.S. Mott Foundation. 19

20 Tisková zpráva 28. března 2011 Kontakt: Komunitní nadace Euroregionu Labe, Koněvova 18, Ústí nad Labem, Kateřina Valešová, tel , Josef Vejlupek, tel , O CESTĚ PO KANADĚ VYDALI KNIHU [Ústí nad Labem] Sedm zástupců Asociace komunitních nadací v ČR, včetně Katky Valešové z ústecké komunitní nadace, se vydalo na podzim na čtrnáctidenní cestu po kanadských komunitních nadací a dalších neziskových organizací ve státě Alberta. Dojmů a poznatků bylo tolik, že se skupina cestovatelů rozhodla zpracovat je do publikace s názvem CF - Czech Foundations, Canadian Foundations, Community Foundations. Ta bude slavnostně pokřtěna v rezidenci kanadské velvyslankyně 28. března Proč jsme se rozhodli napsat tuto publikaci? Rádi bychom naše poznatky a zkušenosti předali i dalším kolegům jak z nadačního sektoru v ČR, tak dalším neziskovým organizacím. Předávání zkušeností a získávání inspirace je totiž velmi důležité. Pomáhá vám získat nadhled nad tím, co děláte a přináší nápady, jak svou práci dělat lépe či jinak. vysvětlila Katka Valešová z ústecké komunitní nadace. V rámci sborníku jsou podrobněji rozpracovaná témata jako například jak získávat významné dárce, jak pracovat s dobrovolníky či členy správních a dozorčích rad, a nebo jak měřit kvalitu života. V závěru publikace je možné najít kontakty na všechny navštívené organizace a je nutno upozornit, že se nejedná pouze o nadace, ale i univerzity, neziskové organizace pracující v oblastech jako je poradenství, práce s dětmi, které se léčí s rakovinou apod. Všechny mají ale společnou jednu základní myšlenku, rozhodli se dělat fundraising. To znamená, že i když se jedná například o veřejné vysoké školy, které mají příspěvek od státu, pracují velmi intenzivně s firemními i individuálními dárci. A co si Katka Valešová odnesla z cesty po Kanadě pro svou práci v ústecké komunitní nadaci? Jeden z našich dárců mi jednou řekl, není potřeba vymýšlet pluh, když už ho vymyslel někdo před tebou. Na tyto slova jsem si v Kanadě vzpomněla několikrát. Není potřeba vše vymýšlet zvonu, stačí jenom koukat okolo a sbírat inspiraci. Kanadské komunitní nadace fungují třeba 50 let. Jejich zástupci velmi dobře rozumí našim starostem a obavám, protože se s nimi v podobné míře v určité fázi rozvoje jejich komunitních nadací potýkali také. Dokáží vám dát zpětnou vazbu, povědět, jak danou situaci řešili oni, na co si máme dat pozor. To bylo pro mne to nejdůležitější. Ujištění, že jdeme správným směrem a neopakujeme chyby, které udělal třeba již někdo před námi. 20

NADACE UDĚLILA 1 000 NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK NA TENTO OKAMŽIK ČEKALA 17 LET

NADACE UDĚLILA 1 000 NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK NA TENTO OKAMŽIK ČEKALA 17 LET Tisková zpráva 8. prosince 2010 Kontakt: Komunitní nadace Euroregionu Labe, Koněvova 18, 40001 Ústí nad Labem, www.komunitninadace.cz Kateřina Valešová, tel. 475208258, katka@komunitninadace.cz Josef Vejlupek,

Více

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace 3/2013 C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O INDIVIDUÁLNÍHO DÁRCE ZÍSKAL MARTIN HAUSENBLAS Ve čtvrtek 3. října 2013 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí slavnostní vyhlášení vítězů 16. ročníku

Více

Charita na dvě kliknutí

Charita na dvě kliknutí Tisková zpráva 19. prosince 2012 Kontakt: Ústecká komunitní nadace, Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem, www.komunitninadace.cz Kateřina Valešová, tel. 475 208 258, 604 828 302, email. katka@komunitninadace.cz

Více

3/2011 NOVINKY T-MOBILE UZAVŘEL PO SEDMÉ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

3/2011 NOVINKY T-MOBILE UZAVŘEL PO SEDMÉ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ 3/2011 NOVINKY GENERÁLNÍM PARTNEREM JUBILEJNÍHO 20. OTEVŘENÉHO GRANTOVÉHO KOLA JE SPOLEČNOST JOTUN POWDER COATINGS (CZ) A.S. Po čtyřech letech hledání partnera tzv. podzimního velkého otevřeného grantového

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Neziskové organizace mohou podat žádosti do pondělí 20. dubna, v případě

Neziskové organizace mohou podat žádosti do pondělí 20. dubna, v případě Tisková zpráva FOND T-MOBILE LETOS ROZDĚLÍ OSM MILIONŮ KORUN Maximální výše grantu činí 100 000 korun Neziskové organizace mohou podat žádosti do pondělí 20. dubna, v případě Fondu T-Mobile pro zaměstnance

Více

Ústecká komunitní nadace rozdělí dalších půl milionu korun

Ústecká komunitní nadace rozdělí dalších půl milionu korun Tisková zpráva 27. listopadu 2014 Kontakt: Ústecká komunitní nadace, Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem, www.komunitninadace.cz Kateřina Valešová, tel. 475 208 258, 604 828 302, katka@komunitninadace.cz

Více

Tisková zpráva. Neziskové organizace využily příležitosti zlepšit své dovednosti

Tisková zpráva. Neziskové organizace využily příležitosti zlepšit své dovednosti Tisková zpráva Neziskové organizace využily příležitosti zlepšit své dovednosti Ústí nad Labem, 16. února 2007 - Deset nevládních neziskových organizací poskytujících sociální služby v euroregionu Labe

Více

Žáky inspiroval příběh jejich učitelky

Žáky inspiroval příběh jejich učitelky 28. listopadu 2013 Ústecká komunitní nadace, Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem, www.komunitninadace.cz Kateřina Valešová, tel. 475 208 258, 604 828 302, email. katka@komunitninadace.cz Žáky inspiroval

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

1/2011 NOVINKY GENERÁLNÍM PARTNEREM 19. OTEVŘENÉHO GRANTOVÉHO KOLA JE TŘIKRÁT V MĚSÍCI

1/2011 NOVINKY GENERÁLNÍM PARTNEREM 19. OTEVŘENÉHO GRANTOVÉHO KOLA JE TŘIKRÁT V MĚSÍCI 1/2011 GENERÁLNÍM PARTNEREM 19. OTEVŘENÉHO GRANTOVÉHO KOLA JE ÚSTECKÁ SPOLEČNOST BLACK & DECKER Otevřená grantová kola jsou základním stavebním kamenem grantového programu naší nadace. Je možné je chápat

Více

Tisková zpráva. č. 1/2008 Ústí nad Labem, 16. června 2008. První komunitní nadace v ČR byla založena před 15 lety

Tisková zpráva. č. 1/2008 Ústí nad Labem, 16. června 2008. První komunitní nadace v ČR byla založena před 15 lety Tisková zpráva č. 1/2008 Ústí nad Labem, 16. června 2008 První komunitní nadace v ČR byla založena před 15 lety Komunitní nadace Euroregionu Labe se sídlem v Ústí nad Labem je první komunitní nadací založenou

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Nadace Partnerství Vás srdečně zve na jednodenní seminář spojený

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Stipendijní program. ČéDés

Stipendijní program. ČéDés Stipendijní program ČéDés informační příručka pro školní rok 2010/2011 1. Slovo úvodem Firma České dráhy, a. s., největší železniční dopravce v České republice poskytující komplexní služby v železniční

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání ve Skupině způsob našeho podnikání životní komunitu Skupina je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v ČR je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC je dlouhodobou jedničkou ve financování

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

ČSOB Nadační program vzdělání 2015

ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB 8. června 2015 vyhlašuje grantové řízení v tématu Bezpečnost v online prostředí ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti u české veřejnosti.

Více

Pravidla pro tvorbu a použití Fondu na podporu studijních pobytů studentů v zahraničí

Pravidla pro tvorbu a použití Fondu na podporu studijních pobytů studentů v zahraničí ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla pro tvorbu a použití Fondu na podporu studijních pobytů studentů v zahraničí Číslo dokumentu: SAM 3230 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 16.04.2014 Účinnost

Více

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit dceřiná společnost AQUEL Bohemia Press kit Leden 2012 Obsah: 1. AQUEL GROUP 3 2. AQUEL Credit pojištění, finance, hypotéky 5 3. Partneři divize AQUEL Credit 7 4. CREDIT Max exkluzivní fond pro investiční

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Festival MitOst 2011 poprvé v České republice: České Budějovice 28. září 2. října 2011

Festival MitOst 2011 poprvé v České republice: České Budějovice 28. září 2. října 2011 Festival MitOst 2011 poprvé v České republice: České Budějovice 28. září 2. října 2011 MitOst Společnost pro jazykovou a kulturní výměnu ve střední, východní a jižní Evropě MitOst spojuje aktivní a motivované

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

Obsah. 1. Obecné informace/metodologie 2. Souhrnný profil 3. Očekávání studentů a hodnocení univerzity 4. Vzdělání a kariéra

Obsah. 1. Obecné informace/metodologie 2. Souhrnný profil 3. Očekávání studentů a hodnocení univerzity 4. Vzdělání a kariéra Czech Edition Obsah 1. Obecné informace/metodologie 2. Souhrnný profil 3. Očekávání studentů a hodnocení univerzity 4. Vzdělání a kariéra trendence radius of action over 530,000 participants 27 countries

Více

III.fáze Make a Connection v České republice. Vyhlášení v 8. ročníku programu!

III.fáze Make a Connection v České republice. Vyhlášení v 8. ročníku programu! III.fáze Make a Connection v České republice Vyhlášení v 8. ročníku programu! Make a Connection Připoj se Součástí globální iniciativy International Youth Foundation (IYF) a společnosti NOKIA na podporu

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

Regionální granty 2009

Regionální granty 2009 Regionální granty 2009 Nadace O 2 vznikla v roce 2002 a od svého založení rozdělila na podporu neziskových projektů, které pomáhají dětem a mladým lidem, více než 120 milionů korun. Dlouhodobým, promyšleným

Více

2/2011 NOVINKY NAŠE NADACE VE VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE

2/2011 NOVINKY NAŠE NADACE VE VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE 2/2011 NOVINKY DO TŘETICE ZMĚNA NÁZVU NADACE Pamětníci vědí, že naše nadace nemění svůj název poprvé. V roce 2004 jsme se rozhodli přejmenovat z Komunitní nadace Ústí nad Labem na Komunitní nadaci Euroregionu

Více

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7.

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7. OBSAH: Poslání 2 Rok 2006 2 Činnost 3 Dárci a partneři 4 Granty 4 Rozvoj 5 Organizační struktura 7 Kontakty 7 Finanční zpráva 8 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu 10 Poslání

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce

Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce XIII. volební sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje 8. dubna 2011 1 1. Evropské hlavní město kultury 2. Regionální spolupráce 2 1 26.7.2011

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE roku 2007 OBSAH NADAČNÍ FOND PRO MÍSTNÍ KOMUNITU 2 NAŠE ČINNOST 2 NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 3 ROK 2007 4 FONDY 4 DALŠÍ AKTIVITY 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 6 KONTAKTY 7

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko Výroční zpráva Rok 2010 Obsah 1 Základní údaje... 3 2 Informace o organizaci... 4 3 Informace o členské základně... 5 4 Činnost MAS VaS v roce 2010... 6 5 Zpráva

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant Obsah Hlavní zásady Nadace Sirius 3 Grantová strategie 4 Zásady grantování Nadace Sirius 5 Systém hodnocení žádostí 5 Informace pro žadatele 6 Hlavní zásady Nadace

Více

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 V současnosti existuje množství projektů, o kterých není mezi občany dostatečné povědomí. Jejich dopad je v řadě případů relativně malý v porovnání

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

Evropská jazyková cena Label 2015

Evropská jazyková cena Label 2015 Evropská jazyková cena Label 2015 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVATIVNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovativní

Více

Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice

Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice Přítomni: Filip Konečný, Ski Klub Hranice Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/l Arnošt Hradil, podnikatel Provodovice

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Společné Grantové kolo nadace a města Strakonice (realizované městem v rámci programu Zdravého města Strakonice a určené na podporu aktivit místní

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Občanské sdružení REMEDIUM Podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů

Více

cena za firemní a individuální filantropii

cena za firemní a individuální filantropii VIA Bona cena za firemní a individuální filantropii Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Každý rok ve spolupráci s americkým velvyslanectvím oceňujeme firmy a jednotlivce, kteří

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

radost Moje životní 1:1 Chcete být hrdí na to, že žijeme v České republice?

radost Moje životní 1:1 Chcete být hrdí na to, že žijeme v České republice? 1:1 Moje životní radost Chcete, aby naše země, obce i instituce fungovaly lépe? Záleží vám na zachování kulturních hodnot a tradic pro další generace? Rádi byste společně s ostatními měnili své okolí k

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více