Název časopisu Číslo Strana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název časopisu Číslo Strana"

Transkript

1 VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n OBSAH Název časopisu Číslo Strana Bauen mit Holz č. 5 / Building č. 9 / Building č. 10 / Building č. 11 / Building č. 12 / Building č. 13 / Building č. 19 / Deutsches Ingenieur Blatt č. 1 / Deutsches Ingenieur Blatt č. 4 / International Construction č. 3 / Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2015 1

2 VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Výtahy zpracovávají pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT ze zahraničních odborných stavebních časopisů a z časopisů příbuzných oborů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: název článku (příspěvku) překlad názvu do češtiny bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě: název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Výtahy ze zahraničních časopisů jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdržela ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V knihovně ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2015 2

3 Bauen mit Holz... č. 5 / 2015 Ústav rozšiřuje certifikaci Institut erweitert Zertifizierung Bauen mit Holz č. 5 / 2015, str. 6 Standard pro pasivní domy rozšiřuje Ústav pro pasivní domy o další třídy certifikace. Spotřeba energie na vytápění je ve standardu značně redukována, nyní přichází na řadu snížení spotřeby tepla pro ohřátí vody a vody pro domácnost. Platí, že spotřeba tepla pro vytápění nesmí překročit hodnotu 15 kwh/(m 2 a), s novým zatříděním však místo pojmu spotřeba primární energie přichází pojem celková spotřeba obnovitelné primární energie (Primary Energy Renewable). U pasivního domu Klasik je tato hodnota max. 60kWh/ (m 2 a) u pasivního domu Passivhaus Plus z obnovitelných zdrojů max. 45 kwh/ (m 2 a). K tomu musí vyrobit podle zastavěné plochy nejméně 60 kwh/(m 2 a). U pasivního domu Premium je spotřeba energie 30 kwh/ (m 2 a), avšak musí být vyrobeno nejméně 120 kwh/( m 2 a) energie. Nová certifikace zavádí celý problém do oblasti, kde se bude využívat pouze obnovitelná energie. Šikmá dřevěná konstrukce pro utěsnění stěn Schräge Bretter für dichte Wände Bauen mit Holz č. 5 / 2015, str. 22 V lucemburském městě Windhof byla modernizována konstrukce supermarketu jako biostavba pomocí dřevěných nosných i nenosných prvků. Získalo se tím 380 m 2 prodejní plochy s plným sortimentem zboží při celkové ploše objektu 557 m 2. Významná úspora energie byla získána mimo jiné také vytvořením obvodového pláště ze šikmo spojovaných prken bez lepení. Roční spotřeba primární energie je vyčíslena na 28 kwh/(m 2 a), spotřeba tepla 64 kwh/(m 2 a). Výměna vzduchu 1,18 l/hod. Plochá střecha objektu byla sestavena z předem vyrobených dřevěných panelů s izolací, obsahující celulózu a opatřených 12 mm vysokým odvětrávacím kanálkem. Střecha byla potom ozeleněna. Dřevěné prvky byly dodány z výrobny v blízkém německém Trevíru. Původní technické vybavení objektu pro vytápění a chlazení bylo nově přebudováno podlahovým systémem trubek. Projektový problém: velké formáty dlažeb Planungssache: große Fliese Bauen mit Holz č. 5 / 2015, str. 40 Moderní bytové prostory mají k dispozici nepřehledné množství různých typů dlaždic, avšak v poslední době se dostávají do módy dlažby, sestavované z velkých formátů. Tato změna vyžaduje, aby se v projektu podlah zohlednily některé s tím související změny podkladních vrstev. Obecně důležité je, aby dlažba se vždy kladla na vysušený podklad a ten aby byl navrhován podle účelu stavby jako bezpečně nosný. Velké formáty až 80 cm či dokonce 120 cm dlouhé vyžadují naprosto rovný podklad s dokonalou podkladní vrstvou, do které se dlažba vkládá. Boční poměry dlaždic bývají 1:1 až 1:3, tloušťka až 40 mm. Obezřetně je třeba postupovat při výběru materiálu, ze kterého jsou dlaždice vyrobeny (větší křehkost, náchylnost k lomu, větší hodnoty průhybu prvku) a jak budou třeba i bodově zatíženy (pračka, klavír apod.). U celodřevěných domů přicházejí řešení, související s celkovou koncepcí domu, včetně dřevěných podkladů pod podlahami. Doporučuje se včas projednat a poté zapracovat do projektu optimální návrh celkového řešení individuálního uplatnění velkoformátových dlaždic a tím předejít následným problémům při realizaci nebo rekonstrukci stavby. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2015 3

4 Také pro stavební firmy k úvaze Auch für Baubetriebe von Bedeutung Bauen mit Holz č. 5 / 2015, str. 62 Od počátku roku 2015 platí v Německu zákonné opatření, jímž se stanoví nejmenší hodinová mzda ve výši 8,50 Euro /hod. To platí pro všechny pracovní aktivity a také pro stavebnictví. Musí být respektována všemi stavebními podniky. Nárok na tuto mzdu mají i ti, kteří vyšli školu, jsou plnoletí a jsou zaměstnáni alespoň na 50 pracovních dní. Zaměstnání praktikantů je řešeno podrobnějším postupem. O poskytování minimální mzdy se vedou záznamy, podléhající kontrole o správnosti poskytování. Building... č. 9 / 2015 Z britské výstavby Spor o cenu elektřiny z Hinkley Hinkley strike price Building č. 9 / 2015, str. 11 Dlouhodobý spor o garanci ceny elektřiny z postavené jaderné elektrárny v Hinkley poškozuje britské hospodářství, prohlásil zástupce labouristů ještě před volbami konanými do parlamentu v květnu Porušila se důvěra v budoucí výrobu elektřiny a bude nezbytné pracovat po volbách na obnovení této důvěry. Ve sporu vlády s francouzským developerem Electricité de France vítězí právě EdF. Ani další části plánu vlády na nejzelenější vládu, co kdy byla se do voleb nepodařilo naplnit a proto se tento článek spíš táže, zda nyní po volbách se situace bude měnit. Pět nových přílivových lagun v plánu Five more tidal lagoons planned Building č. 9 / 2015, str. 13 Na severu a západě země vznikne pět nových přílivových lagun, které zachytí mořské přílivové vlny a využijí síly vody k pohonu turbin pro výrobu elektřiny. Celkem šest lagun bude pokrývat 8 % celostátní potřeby elektřiny v rámci investic za 30 mld. liber. Vláda již souhlasila se stanovenou cenou takto dodávané elektřiny. Tři firmy vybrány pro stavbu Temžského odpadního systému Three teams picked for Thames super sewer. Building č. 9 / 2015, str. 15 Plánovaný systém odvádění odpadních vod z Londýna Thames super-sewer bude stát 2,3 mld. liber. Systém se dělí na tři části, centrální, západní a východní. Západní sekce za 300 až 500 mil., centrální za mil. liber, východní za mil. liber. Tunel v délce 25 km povede pod celým městem a bude největší stavbou infrastruktury ve vodním hospodářství. Práce budou zahájeny v roce 2016 a dokončení bude v roce Vznikne víc než nových pracovních míst. Od výstavby si veřejnost slibuje i zlepšení dosavadního stavu v odpadovém hospodářství města a lepším životním prostředí. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2015 4

5 Prezident RIBA zahájil ženskou kampaň RIBA president launches women s campaign Building č, 9 / 2015, str. 15 Prezident Královského ústavu britských architektů (RIBA) zahájil na sociálních mediích kampaň k povzbuzení žen ucházet se o kariéru ve výstavbě. V první fázi kampaně budou předváděny ukázky o účasti žen na výstavbě ve světě. Má být zdůrazněno, zejména mladým ženám, rodičům a učitelům, že výstavba a stavebnictví nemají žádné limity pro práci žen. Bude provedeno na tisíc modelových situací, zaměřených na kvalitní práci žen. Dosud pracuje ve stavebnictví a oborech, souvisejících s výstavbou pouze 12 % žen ze všech pracovníků. Architekti propásli jádro vzdělání Architects are missing core skills Building č. 9 / 2015, str. 28 Podle zprávy Královského ústavu RIBA je výuka architektů na britských univerzitách nedostatečná a řada absolventů nemá po ukončení studia kvalitní znalosti o výstavbě toho, co se naučili v hodinách projektování. Podle příspěvku v časopisu je to způsobeno tím, že se všichni pasují na architektonické hvězdy, co budou vytvářet hvězdnou architekturu. Studentům chybí vědomosti o návazných funkčních, konstrukčních, ekonomických, ekologických a dalších návaznostech, které vytvářejí konečný produkt, začínající projektem. V Evropě musí studenti architektury projít obdobím seznámení se s konstrukcemi, jež jsou integrální součástí staveb a nechtít tvořit pouze velkou architekturu podle slavné Zahy Hadid, která ve svých návrzích plně respektuje požadavky konstrukce, kvality i ceny. Building... č. 10 / 2015 Vláda musí více podporovat výuku pracovníků Government must fund more apprenticeships Building č. 10 / 2015, str. 12 Stavební firmy investovaly v době recese méně prostředků do výuky učňů a nyní při zlepšené situaci ve výstavbě pociťují, že samy nemohou problémy s nedostatkem odborných pracovních a s požadavky na zvýšení jejich počtů bez pomoci státu uskutečnit. Odhaduje se, že v příštích pěti letech musí být proškoleno ročně nejméně nových pracovníků. Provedené šetření ukázalo, že na splnění všech úkolů ve výstavbě do roku 2020 musí mít odborné vzdělání 1,86 mil. osob. To je podnět k velkému vládnímu úsilí pomoci dosáhnout tohoto počtu. Projektanti napadají zrušení vysokého standardu pro eko- města Planneres attack scrapping of eco- towns policy Building č. 10 / 2015, str. 15 Vládní zrušení požadavku, aby v projektech nových eko měst byly dodržovány vysoké ekologické standardy, vyvolalo nesouhlas projektantů. Jednalo se o vládní výnos z doby labouristické vlády pro 10 ekologických měst, každé s obyvateli. Zrušení se pokládá za konec snahy vytvářet nová sídliště, splňující všechny moderní požadavky na ekologické bydlení, ačkoliv právě nová města měla být příkladem pro všechna další sídlištní seskupení. Příslušný ministr prohlásil, že záměr o eko-městech byl mylný, developeři tento záměr opustili, časový plán byl stále rozšiřován a místní opozice posuzovala návrhy jako trvale neudržitelné a ekologicky škodlivé. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2015 5

6 Building... č. 11 / 2015 HS 2 vydává tendry na práce ve výši 1,4 mld. liber HS 2 issues tenders for Lb. 1,4 mld. worth of work Building č. 11 / 2015, str. 11 Společnost pro výstavbu rychlodráhy HS 2, Ltd. vydala tendry na dodávky prací pro konzultanty a dodavatele pro první úseky plánované trati mezi Londýnem a Birminghamem. Inženýring a stavební práce ve výši 900 mil. liber a 500 mil. liber bude trvat čtyři roky ve třech částech, jižní, střední a severní. Tendr je také vypsán pro další fázi výstavby trati mezi Birminghamem, Manchesterem a Leedsem. Zde bude výstavba trvat sem let. Kompletní inženýring zahrnuje zpracování projektů, služby, týkající se zachování životního prostředí, přístupnost k výstavbě, územní jednání, koordinační a řídicí činnosti. Počet věžových staveb pro Londýn stoupl o 10 % na 263 budov Number of towers planned for London up 10 % to 263 Building č. 11 / 2015, str. 13 Dlouhotrvající projednávání možností stavět v Londýně výškové stavby se nyní ukončilo dohodou mezi politiky a stavebními dodavateli o výstavbě 263 výškových domů s určením převážně pro bydlení. Má se tím pomoci odstranit velký nedostatek bytů v Londýně. Domy budou mít přes 20 podlaží. Pro výstavbu je již připravováno 70 domů, dalších 76 je v projektové fázi, ostatních 117 domů nemá zatím určeno umístění. V první fází bude postaveno bytů. Londýn překoná v roce 2030 počet 10 milionů obyvatel, plány na umístění věží ve větších celcích jsou již dohodnuty. Výstavba musí zajistit bezproblémový chod těchto celků a také návaznost na okolí a komplex města. Building... č. 12 / 2015 Pět dodavatelů bylo vybráno pro soubory sociální výstavby za 3 mld. liber Five contractors appointed to 3 mld. Lb public sector framework Building č. 12 / 2015, str. 9 a 11 Pro národní program sociální výstavby ve výši 3 mld. liber bylo vybráno pět velkých stavebních firem mezi nimi i francouzský Bouygues výstavba bude trvat čtyři roky. Týká se školských staveb, zdravotní péče a veřejných budov. Do spolupráce je přizváno 16 veřejných orgánů, z nichž zejména místní správy mají zájem na co nejširším podílu svých cenově efektivních staveb sociální infrastruktury. Umístění výstavby nezahrnuje pouze jižní Anglii, nýbrž také severozápadní, jihozápadní a východní část Anglie, částečně možná i Skotsko. Ministr školství však připustil, že se program výstavby 261 škol částečně nepodaří naplnit do plánovaného roku Sněmovna lordů trumfuje ve věci HS 2 House of Lords slams case for HS 2 Building č. 12 / 2015, str. 11 Sněmovně lordů vydala prohlášení, že výstavba rychlostních trati HS 2 bude stát devětkrát více, než obdobná trať ve Francii. Zdůvodnění vlády o nezbytnosti výstavby této trati zvýšit přepravní kapacitu v oblasti neobstojí. Vláda ohlásila, že bude u velkých staveb požadovat na dodavatelských organizacích prověření cenových podkladů. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2015 6

7 RIBA souhlasí se kvalifikační reformou RIBA agrees qualification reform Building č. 12 / 2015, str. 11 Královský ústav britských architektů RIBA souhlasí s reformou výuky architektů na vysokých školách. Místo celkové pětileté výuky by se vytvořil čtyřletý program odborné výuky a k tomu tříletý program profesionálního působení v praxi, celkem tedy sedm let pro dosažení absolutoria. Skotsko potřebuje pracovníky k pokrytí potřeby stavebnictví Scotland needs workers to drive recovery Building č. 12 / 2015, str. 23 Skotský stavební průmysl potřebuje pro pokrytí růstu svých aktivit nové pracovníky, neboť objem prací vzrostl během roku 2014 o 16 %. Výstavba infrastruktury sama dosáhla vyšších hodnot dokonce o 37 %. To se může snížit po dokončení trati Crossrail v Londýně, na níž mají svou účast také skotské firmy. V bytové výstavbě a ve veřejném sektoru nejsou přírůstky práce tak vysoké, avšak i tak existuje nedostatek odborných pracovníků na pokrytí všech nároků. Nezbytné je okamžité řešení náboru cestou veřejné podpory a zvýšení aktivity ve výuce nových pracovníků. Building... č. 13 / 2015 Garden Bridge je ohrožen výstavbou odpadního tunelu Garden Bridge at risk from Thames Tideway clash Building č. 13 / 2015, str. 9 Výstavba nového mostu přes řeku Temži Garden Bridge je ve skluzu s přípravou a mohla by se dostat do střetu s jinou velkou investicí, odpadním tunelem pod Londýnem, který má odvádět splašky po celé délce města. Most má plánovanou dobu výstavby 35 měsíců, včetně projektu, z toho vlastní výstavba konstrukce potrvá 26 měsíců. V roce 2017 se má zahájit výstavba zmíněného tunelu a do té doby by měl být most dán do provozu. Předmětem jednání jsou nyní problémy, spojené s posunem obou akcí tak, aby si nekolidovaly. Tunel pro odvádění splaškových vod je velmi naléhavou investicí, která značně vyřeší současnou situaci v odpadovém hospodářství města. Británie připravuje zadání zakázek pro Světovou výstavu 2025 UK prepares to launch bid for World Expo 2025 Building č. 13 / 2015, str. 11 Vláda Velké Británie připravuje program výstavby pro Světovou výstavu 2025, která se zde bude konat. Pravidelný pětiletý cyklus pořádání Světové výstavy bude dodržen, po Miláně 2015 přichází na řadu Dubaj Zmocněnec vlády zahájil jednání s řadou institucí, které se váží svou činností na turistický ruch a s případnými uchazeči o účast na výstavbě potřebných investic. Jednání také budou vedena se zeměmi, které mají zájem o účast na výstavě a připraví výstavbu vlastních pavilonů. Vláda si slibuje od Světové výstavy 2025 velký příliv turistů a z toho plynoucí zisk jak hmotný, tak i společensko-kulturní a obchodní. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2015 7

8 London City Airport rozzloben rozhodnutím primátora Johnsona London City Airport fumes after Boris vetoes expansion Building č. 13 / 2015, str. 12 Rozvojový program City Airport zahrnoval nová parkoviště na letištích, rozšiřování počtu stání pro letadla, nové příjezdy pro taxi a zvětšení kapacity odbavovacích objektů. Rozpočet programu 200 mil. liber by přinesl celkový obrat 750 mil. liber ročně a byl proto schválen příslušným orgánem městské části Newham. Vytvořil by také nových pracovních míst, z toho 500 během výstavby. Primátor Londýna Boris Johnson rozhodl o odmítnutí vydat povolení k programu projektování těchto staveb. Budoucnost záměru byla v době vydání časopisu Building (duben 2015) nejasná. Půjčka odstarovala výstavbu WoodWharf 200 mil. lb loan kickstarts Wood Wharf Building č. 13 / 2015, str. 12 Známý londýnský územní okrsek po zrušených docích Canary Wharf s již realizovanou velkolepou výstavbou dostává nový rozměr rozšířením o m 2 nových ploch objektů za 200 mil. liber. Nový soubor staveb Wood Wharf zahrnuje bytů, z nichž 600 bytů bude na úrovni sociálního bydlení, dále m 2 dalších zařízení, úřadoven, obchodů a veřejných prostor. Bude také zlepšena dosavadní síť komunikací a parkové i jiné veřejné plochy. Plán výstavby je na deset let a na jeho splnění byla poskytnuta vládní půjčka ve výši 200 mil. liber. Jedna ze šesti nemovitostí v Anglii ohrožena záplavami One of six England properties are at risk of flooding Building č. 13 / 2015, str. 15 Okolo 5 milionů nemovitostí je v Anglii ohroženo vodou ze záplav z moře, řek nebo z povrchové vody. Pořízená studie uvádí dále, že pouze 16 % obcí má protipovodňový plán. Finanční prostředky od roku 2011 pro ochranu proti vodě byly několikrát zvyšovány, avšak dosud nebylo ve většině případů dosaženo úrovně komplexního rozhodování, zejména pro delší časové období. Building... č. 19 / 2015 Ze Spojených států Globální pohled na výstavbu v New Yorku Global City Focus New York Building č. 19 / 2015, str. 46 New York je nejen centrem financí, turistiky a globálního vlivu, je také dynamickým prvkem celé země. Ve městě žije celkem 19,75 mil. obyvatel, z nichž je 37 % jinde narozených a pouze 49 % mluvících anglicky. Jeho správa má svou charakteristiku, kterou lze vyjádřit výrazy pružnost a ekonomická udržitelnost. V současné době jedním z hlavních úkolů, týkajících se výstavby, je do roku 2025 postavit sociálních bytů s parametry moderního bydlení, což ovlivní celou městskou infrastrukturu, veřejnou, obchodní i průmyslovou výstavbu. Na výstavbu je plánováno v roce 2016 celkem 23,5 mld. dolarů a tento trend bude zachován po celých deset let. Rozdělení mezi jednotlivé sektory výstavby bude zhruba rovnoměrné, na byty půjde 7,7 mld., na obchodní sektor 8,8 mld., na veřejné stavby 6,8 mld. dolarů. Trend výstavby je výrazně vyšší, než je průměr USA s cenami, které převyšují tento průměr až dvojnásobně. Existence výstavby je patrná po celém městě díky množství jeřábů nebo prováděním velkých plošných inovací na Manhattanu velká pobřežní úprava řeky Hudson za 13,2 mld. dolarů s termínem dokončení v roce Ve městě byla v roce 2014 dokončena výstavba m 2 nových Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2015 8

9 kancelářských prostor, zejména v novém World Trade Center, Hudson Yards a v západním Manhattanu. Podle Americké společnosti stavebních inženýrů (ASCE) bude nutno vložit do infrastruktury, jež se jeví deficitní, do roku 2020 nejméně 2,4 mld. dolarů. Sem patří také projekt letištní budovy Central Terminal na letišti La Guardia nebo tunel podél východního Manhattanu délce přes 13 km. Výstavba univerzitních kampusů je v běhu, univerzity Columbia, New York University a Pace University mají hotové projekty, projekt pro univerzitu Cornel na Roosewelt Islandu v rozsahu m 2 podpoří stát 66 mld. dolarů. Vedení města projevuje celkem vysokou pružnost při plánování, projektování i vlastní výstavbě všech akcí, které jsou součástí záměru o udržitelné kvalitě staveb. Obrovské úsilí, které bude třeba věnovat rekonstrukcím a modernizacím staveb, vzniklých v první polovině 20. století a jejichž úroveň již neodpovídá současným požadavkům na provozní kvalitu, je jinou kapitolou výstavby, která musí odpovídat klimatickým, ekonomickým a ekologickým požadavkům současnosti. Deutsches Ingenieur Blatt... č. 1 / 2015 Iniciativa ECEC Initiative ECEC Deutsches Ingenieur Blatt č. 1 / 2015, str. 28 Evropský svaz inženýrských komor (ECEC) projednal v dubnu 2015 na zasedání ve Vídni záležitosti k nové směrnici Evropské unie o uznávání povolání v rámci společné vzdělávací politiky. Ta nemá nahrazovat národní vzdělávací programy členských států EU, jde o automatické uznávání dosaženého stupně vzdělání za předpokladu, že nejméně deset členských zemí má tyto programy předpisově kryty. Bruselská Evropská komise uvítala tuto iniciativu ECEC a sdělila, že i Evropský svaz architektů bude tímto směrem konat. Pracovní skupina pro tvorbu příslušného výnosu již začala pracovat. Deutsches Ingenieur Blatt... č. 4 / 2015 Možnosti modulace vnější obálky objektu Modulationsmöglichkeiten der Gebäudeaußenhaut Deutsches Ingenieur Blatt č. 4 / 2015, str. 12 Moderní systémy zateplení objektu mají dosud omezené možnosti dalšího rozvoje. Pro zdařilé řešení je nutno spojit technické i tvarové a estetické požadavky. Cesta vede přes uplatnění kontaktních zateplovacích systémů, které jsou dále rozvíjeny především z estetických důvodů. Nejdůležitější složkou kontaktního zateplovacího systému je však tepelná izolace. Počítačový program stanoví na základě termografických záznamů parametry tepelné propustnosti a nedostatky v tepelné obálce, rozložení teploty a proudění vodních par a simuluje tak trojrozměrný model. Výzkumný projekt pak z toho vyvodí modulace tvorby optimálního řešení, včetně nesložitého provedení. Součástí projektu je potom i volba variant povrchové úpravy fasádních prvků, která je vždy důležitá pro estetické požadavky zadání. Další vývoj modulových systémů obálky je tedy zaměřen na komplex všech daných problémů a hledání optimální varianty materiálové, konstrukční i estetické. Ochrana před kročejovým hlukem na schodištích Trittschallschutz im Treppenhaus Deutsches Ingenieur Blatt č. 4 / 2015, str. 12 Hluk na schodištích, vyvolaný chůzí, může přispívat k poškození zdraví osob v bytech, sousedících se schodištěm. K odstranění tohoto škodlivého vlivu je nutno věnovat pozornost správnému řešení útlumu hluku ze schodiště cestou konstrukčního návrhu a provedení. Jedním z osvědčených řešení je systém ochrany před hlukem Tronsole, vyhovující ustanovením stupně III ochrany před hlukem podle DIN 7396 pro bytové domy. Veškeré prvky systému Tronsole jsou odzkoušeny, a tím má projekt schodiště jisté Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2015 9

10 vstupní údaje pro správný návrh. Systém Tronsole se vyrábí v šesti variantách, je řešen problém hlukových mostů, spár a možných chyb v provádění ochrany proti hluku, zohledněny jsou materiálové varianty podest. Všechny prvky jsou v modrém provedení. Nové informační centrum v Lucembursku Biodiversum im Bootschrumpf Deutsches Ingenieur Blatt č. 4 / 2015, str. 24 Biodiversum je název nového informačního střediska v přírodní zóně v lucemburském Remerschen. Má dřevěnou rámovou konstrukci s lamelovým pláštěm, jedná se o biostavbu v podobě obrácené lodi na místě, kdysi obývaném Kelty, dnes uprostřed přírody s mnoha stromy, rostlinami i zvířaty. Délka stavby je 60 metrů, šířka se rozevírá z 13,5 m na 17 m na straně přilehlé k vodní ploše a výška se mění z 8 m na 15 m, uvnitř jsou 3 podlaží. Objekt je určen pro muzejní účely, připojený jednopodlažní objekt slouží jako kanceláře. Blízkost vody vyžadovala provedení tuhého základu pod konstrukcí. Stavba byla provedena za 8 měsíců, stála 54 mil. Euro, spotřeba dřeva byla 600 m 3 a 720 m 2 lamel. Německo na konci seznamu Deutschland im Schlussfeld Deutsches Ingenieur Blatt č. 4 / 2015, str. 28 Při prosazování směrnice Evropské unie o energetické efektivnosti se Německo ocitá až mezi posledními státy EU. Uvádějí to studie Coalition for Energy Savings. Víc než polovina Spolkovou vládou přijatých opatření ve věci energetických úspor neodpovídá ustanovením odstavce 7 této směrnice nebo nedosahuje minimálních požadovaných hodnot, tj. ročních úspor 1,5 %. Vláda také snížila původní rozsah úspor spotřeby energie ve výši mil. tun ropných jednotek na mil. Je povinností Německa jako vedoucí hospodářské mocnosti v Evropě dostát svým závazkům v cílovém roce 2020 v klimatické i energetické oblasti. Makroekonomické váhové nerovnosti Makroökonomische Ungleichgewichte Deutsches Ingenieur Blatt č. 4 / 2015, str. 29 Výtka Evropské komise se týká pracovních dokumentů, které sice nepředstavují konečnou podobu výnosu, avšak již odrážejí postoj komise k otázkám svobodných povolání. Německo k těmto podkladům nevyvinulo dosud žádnou aktivitu, která by vedla k oživení soutěže v sektoru. Jedná se o stanoviska ke specifickým požadavkům na povolání, k otázkám odměňování, i k věcem, týkajících se kvalifikačních hledisek pro výkon povolání. Nejsou dosud patrné žádné známky aktivity, vedoucí ke zpracování dokumentu, zahrnujícího celkovou problematiku. Komise je toho názoru, že tato nečinnost poškozuje soutěživost a produktivitu celého rozsahu svobodných povolání. Do poloviny roku 2015 by měla být stanovena konečná doporučení pro další postup jednotlivých členských zemí v otázkách svobodných povolání bez výjimky. Poptávka po proudu do roku 2025 Strom - Nachfrage bis 2025 Deutsches Ingenieur Blatt č. 4 / 2015, str. 29 Spolkové ministerstvo hospodářství a energie zveřejnilo výsledky expertizy o zabezpečení zásobování energiemi v Německu a okolních zemích. Pro monitoring tohoto dokumentu a jeho hodnocení bylo použito nového výpočetního způsobu, který obráží specifické otázky přeshraniční výměny elektrického proudu. Z něj vyplývá, že Německo bude mít v roce 2025 pokrytu svou potřebu na 100 %. Úroveň bezpečnosti v této sféře je velmi vysoká, je však nutné, aby německá energetická síť byla propojena se Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/

11 sousedními zeměmi do jedné soustavy s vyrovnávajícím efektem bezpečnosti u všech napojených států. Tím by se dosáhlo i ekonomických efektů. Efektivní opatření pro získávání fosforu Effizienter Umgang mit Phosphor gewinnt an Bedeutung Deutsches Ingenieur Blatt č. 4 / 2015, str. 29 Problém zpětného získávání fosforu a jiných surovin je věcí koaliční dohody, která obsahuje zásady získávání těchto látek v čističkách z kalů a odpadních vod. Touto problematikou se zabývala i druhá evropská konference v Berlíně. Dostatečné množství fosforu je důležité pro všechny živočichy, včetně lidí zejména při kvalitním hnojení zemědělských ploch s vysokými výnosy. Často se spojuje nedostatek fosforečných hnojiv s politickou nestabilitou. Tím se také dostal fosfor mezi ohrožené látky se snahou, získávat jej zpět z přírodního koloběhu (z pevných odpadů i odpadních vod). Proto se musí tomuto problému věnovat i technologické zajištění zpětného získávání, včetně výroby příslušných efektivních zařízení. Motivace cestou rozdělení spolupráce Motivation durch Mitarbeterbeteiligung Deutsches Ingenieur Blatt č. 4 / 2015, str. 44 V inženýrské kanceláři je nezbytným faktorem úspěchu práce velmi dobrá spolupráce všech pracovníků. Proto, aby se všichni zaměstnanci cítili spokojeni, musí být nastaven systém odměňování tak, aby motivoval k vyšším a kvalitnějším pracovním výkonům. Dobré platové zařazení nemusí být tím, co motivuje ke kvalitní práci, pokud na podkladě stejného stupně vzdělání a délky praxe se mohou značně lišit výkony jednotlivců. Vedení kanceláře by však mělo mít jasné poznatky o schopnostech všech zaměstnanců a mělo by mít také prostředky, jak lépe ocenit kvalitnější práci a její výsledky. Motivace k tomu prochází několika stadii. Především musí být vždy počátkem roku provedeny pohovory s členy projektových týmů, musí být poznány důvody jejich spokojenosti nebo nespokojenosti s ohodnocením, musí být kontrolována všechna provedená hodnotící výkonová kriteria, musí být zaveden prémiový systém za kvalitu odvedené práce. Tyto hlavní zásady jsou většinou všude dodržovány. Novinkou je zavedení systému odměňování pracovníků tvorbou podílu na zisku kanceláře. Podle získaných poznatků je tento dosud neobvyklý způsob odměn největší motivací po podávání maximálních pracovních výkonů. Konstruování pomocí děrovaných plechů Gestaltung mit Lochblechen Deutsches Ingenieur Blatt č. 4 / 2015, str. 58 Děrovaný plech poskytuje řadu možností, jak tvarovat fasády objektů zajímavým způsobem, který vedle estetických cílů dosahuje také kvalitativních parametrů, na příklad u zadem větraných prvků fasády nebo jako ochrana proti přímému působení slunce, dešti a větru. Jednotlivé prvky z perforovaného plechu jsou málo hmotné, jsou dobře montovatelné, snadno se spojují, jsou využitelné jako lehce manipulovatelné posuvné části stěn, příček i vrat buď ručně, nebo motoricky ovládané. Z materiálů lze uplatnit hliník, ocel, pozinkovaný plech, titan. Dodatečné provedení povrchové úpravy je velmi početné. Z děrovaných kovových prvků se snadno odstraní dnes velmi obtěžující grafitti. Tvarování vlastních otvorů je mnohočetné a záleží na prostředí, ve kterém se upravený plech nachází. Při zavedení velkovýroby na automatech v továrně lze dosáhnout i zajímavých ekonomických efektů. V současné době se tyto děrované panely, často zezadu osvětlované, uplatňují v kulturních oblastech (diskotéky, jeviště, výstavy, pozadí za moderátory pořadů) nebo jako obklady v pohostinství (bary, dělicí boxy). Vzhledem k své tlumicí schopnosti jsou uplatňovány také jako stěny proti hluku uvnitř budov i v intravilánu. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/

12 Nová fasáda na škole v Gentu Neue Fassade für Schule in Gent Deutsches Ingenieur Blatt č. 4 / 2015, str. 60 V belgickém Gentu byly pro rozšíření školy uplatněny titanové konstrukce v podobě kulovitých tvarů. Vedle záměru rozšířit kapacitu školy slouží titano-zinková konstrukce jako ochrana proti vnějšímu hluku z dopravy, proti zatížení škodlivými látkami a proti slunečnímu záření. Stavba zahrnuje 14 školních tříd, stravovnu s 500 místy, a čtyři kanceláře. Větrací systém spočívá ve provedení podélných průduchů v oblinách konstrukčních částí. Celková nová plocha stavby je okolo m 2. V návrhu stavby byl úspěšně uplatněn systém projektování ve třech dimenzích (3D). Stavba je pro město historické Gent výrazným architektonickým oživením a předmětem diskuzí. Z německých inženýrských komor Deutsches Ingenieur Blatt č. 4 / 2015, str. 36 a 37 Ingenieurkammern a) Šance v zahraničí Chance im Ausland Deutsches Ingenieur Blatt č. 4 / 2015, str. 36 Bavorská inženýrská stavební komora zveřejnila na svém fóru úspěšné jednání v zahraničí o možných kontraktech pro své členy inženýry. Zájemci o práci mohli na fóru, konaném 22. dubna 2015 v Mnichově, získat podrobnější informace o všech kontraktech, které se zahraničními odběrateli projednávali. b) Alternativní řešení konfliktů Alternative Konfliktlösung Deutsches Ingenieur Blatt č. 4 / 2015, str. 36 Inženýrská stavební komora v zemi Durynsko se stala partnerem dohody v rámci akce Durynská usmiřovací rada, jako grémium pro odstraňování možných konfliktů v odborných sporech mezi komorami. Tato rada zpracovává mediační síť s připojeným portálem internetu, na kterém se budou zveřejňovat informace o alternativních řešeních možných sporů a jejich smířlivé ukončení. c) Cena Fritze Leonhardta pro Dr. Wernera Sobeka Fritz-Leonhardt-Preis wird an Werner Sobek verliehen Deutsches Ingenieur Blatt č. 4 / 2015, str. 36 Každé tři roky uděluje Inženýrská stavební komora země Badensko Württembersko spolu se Spolkem konzultačních inženýrů cenu světoznámého inženýra Leonhardta. Letos získal tuto cenu Prof. Dr., Dr. E. h. Dr. h. c. Werner Sobek za celoživotní dílo v oblasti inženýrství, jako autor řady významných veřejných staveb, stadionů, výstavišť, nemocnic, ale také staveb v zahraničí letiště v Bangkoku i jako projektant vlastního domu s nulovou spotřebou energie. Jeho dílo je ohromující, stál u všech velkých investičních akcí od roku 1991, kdy se stal profesorem na Technické universitě v Hannoveru. Cena není dotovaná, je čestná. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/

13 d) Seminář Ochrana proti ohni Brandschutz Tagung 2015 Deutsches Ingenieur Blatt č. 4 / 2015, str. 37 V kongresovém centru v Düsseldorfu byl počátkem června 2015 uspořádán seminář o ochraně proti ohni ve spolupráci obou zemských stavebních komor spolkové země Severní Porýní- Vestfálsko. Zastoupeny byly všechny organizace a složky, které mají podíl na omezování nebezpečí ohně ve stavbách, odborníci, znalci, hasiči, úřední dozor a výrobci protipožárních zařízení. Byly projednány současné předpisy, části stavebního zákona, směrnice o ukládání hořlavých materiálů, nové pokyny pro evakuační zóny a únikové cesty, možný vznik požárů z recyklovaných hmot. Výrobci předvedli ukázky svých nových protipožárních zařízení a pomůcek. e) Medaile za zásluhy Spolkové republiky Německo Verdienstmedaile der Bundesrepublik Deutschland Deutsches Ingenieur Blatt č. 4 / 2015, 37 Vysoké státní vyznamenání Záslužná medaile Spolkové republiky Německo bylo uděleno viceprezidentu Inženýrské stavební komory Saska-Anhaltska Dipl.-Ing. Haraldu Rupprechtovi za jeho angažovanost v investiční výstavbě a ve spolkovém životě stavební komory. Zasloužil se zejména o oblast výstavby nebo přestavby měst ve své spolkové zemi (město Bitterfeld-Wolfen). Ve funkci viceprezidenta komory předsedal mnoha významným akcím se širokým celospolečenským dopadem na život v zemi. Vnitřní izolace difuzně otevřená a kapilárně aktivní Innendämmung diffusionsoffen und kapillaraktiv Deutsches Ingenieur Blatt č. 4 / 2015, příloha str. 6 V Německu je asi 19 milionů bytových domů s celkem cca 40 milionů bytů, z nichž si v blízké budoucnosti vyžaduje obnovu asi jedna polovina. Asi pět procent staveb, postavených před rokem 1978, je památkově chráněných a mnoho dalších má cenné fasády. Pro tyto objekty je důležité skloubit aspekty památky a energetické sanace. Existuje celá řada dobrých řešení, z nichž mimořádně kvalitní výsledek dávají difúzně otevřené, kapilárně aktivní systémy zateplení, jejichž vlastnosti, zejména transport vlhkosti, udržují u vnější stěny potenciál vysychání. Zároveň jsou odváděny vyšší hodnoty vlhkosti z interiéru a stěna přispívá i nadále k regulaci vnitřního klimatu. International Construction... č. 3 / 2015 Pokles příjmů ze stavebních zařízení v roce 2014 o - 2,6 % Equipment revenues down 2,6 % in 2014 International Construction 3 /2015, str. 6 Celosvětově byl zaznamenán pokles příjmů z dodávek stavebních strojů a zařízení v roce 2014 o -2,6 %. Fakta vycházejí z průzkumu u 50 největších výrobců stavebních strojů, dosažený objem činí 159 mld. dolarů. Důvodem je, i přes růst objednávek ve Spojených státech a částečně i v Evropě, značný propad výstavby v Číně, ve které se zpomalil a částečně i zastavil minulý trend velkého meziročního kladného růstu v investiční výstavbě. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/

14 Problémy s pracovníky Worker row International Construction č. 3 / 2015, str. 6 Francouzská nátlaková skupina Sherpa obvinila společnost Vinci, že při výstavbě v Kataru zachází velmi nehumánně s pracovníky, přicházejícími z jiných zemí. Katarská stavební společnost QDVC je ze 49 % majetkem firmy Vinci a proto nese odpovědnost za situaci na staveništích, kde mají pracovníci naprosto nepřijatelné pracovní podmínky, neslučitelné s pracovním právem i se základními lidskými právy. Vinci odmítá, že by cizím pracovníkům zadržovala pasy a že podmínky pro práci jsou jiné než jinde ve světě. Dokladuje je to i tím, že řada cizích dělníků po ukončení pracovní smlouvy požaduje její prodloužení. Obdobné zprávy ze zemí Blízkého a Středního východu se ozývaly a ozývají poměrně často a mezinárodní kontrola, musela již několikrát zasáhnout. Prodej se zvyšuje Sales boost International Construction č. 3 / 2015, str. 7 Evropská situace na trhu se stavebními stroji se v roce 2014 nepatrně zlepšila, prodalo se stavebních mechanismů. Oproti roku 2007 je však stále o 40 % nižší. Některé státy Evropy, Velká Británie a Německo se však již přibližují kladným údajům z předkrizových let. Turecko a Rusko naopak vykazují propad až o -25 %., severské země mají kladnou bilanci +10 % v porovnání s rokem 2013, Nizozemsko dokonce +35 %, Rakousko +14% a Belgie +11 %. Španělský trh se stavebními stroji se zvýšil o + 54 %, portugalský o + 69 %, italský o + 20 %. Údaje z dalších zemí chybí. Výstavba olympijského komplexu v Ašchabadu - Turkmenistán Olympic complex in Ashgabat, Turkmenistan International Construction č. 3 / 2015, str. 7, 19 a 64 Projekt olympijského komplexu v Ašchabadu bude stát 5 mld. dolarů a bude postaven na ploše 1,57 km 2 v jižní části města. Bude zahrnovat sedm velkých sportovišť s kapacitami diváků od 5 do 45 tisíc. Komplex bude obsahovat olympijskou vesnici pro 12 tisíc sportovců, hotely, restaurace, parkoviště a jako spojnici všech sportovišť 5 km dlouhou trať (monorail). Celý projekt je ve výstavbě (tři fáze) a bude dokončen v roce 2017, kdy se zde budou konat Asijské hry, zasvěcené Marsu. Vedle známých sportů bude na pořadu devět bojových umění. Na pozemku komplexu byly předtím lomy na kámen, který byl také těžen pro tuto výstavbu. Jeden z hotelů s 800 lůžky a část sportovních hal jsou již ve fázi dokončení, výstavba pokračuje podle plánu a nemá skluz. Dbá se na to, aby stavební prvky odpovídaly tradicím země, zejména se jedná o tvary střech jednotlivých budov. Umělý ostrov pro byty v Panamě Artificial residential island in Panama City international Construction č. 3 / 2015, str. 8 Na pobřeží Tichého oceánu se zřídí umělý ostrov v zálivu hlavního města Panamy Panama City. Bude mít rozlohu 9 ha, po obvodě bude nasypáno 600 tisíc m 3 kamene, uvnitř bude pozemek vyplněn pískem o objemu 1,3 mil. m 3. Umělý ostrov bude s městem spojen mostem, počátek stavby koncem roku 2015, dokončení za dva roky. Na ostrově budou postaveny bytové domy. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/

15 Holcim a Lafarge obnovují termínová ujednání Holcim and Lafarge renegotiate terms International Construction č. 3 / 2015, str. 10 Dvě největší světové společnosti vyrábějící cement, švýcarský Holcim a francouzský Lafarge, se před časem dohodly na spojení svých podniků. Vyskytly se jisté problémy, které tuto dohodu oddálily, a nyní se obnovují jednání o stanovení termínů, ve kterých se spojení uskuteční. Místo stejného podílu obou partnerů v akciích bude nyní podíl Holcimu devět, u Lafarge deset. Nastala shoda také na společném vedení sloučené společnosti. Rozdělení výroby stavebních strojů ve světě podle zemí Global constructon equipment by country International Construction č. 3 / 2015, str. 13 Tak zvaná žlutá tabulka sleduje rozložení výroby stavebních strojů a zařízení v jednotlivých světadílech a zemích s podíly této výroby z celku. Největší objem výroby se nyní přesouvá do Ásie (41,4 % z celku), Severní Amerika má podíl 31,3 %, Evropa pak 26,7 % z celkové výroby. Podle států jsou největším výrobcem Spojené státy 30,9 % z celku, následuje Japonsko 22,7 %, Čína 13,3 %, Německo 8 %, Švédsko 7,0 %, Jižní Korea 5,1 %, Finsko, Velká Británie a Itálie po 2,5 %, Francie 2,1 %. Porovnání s minulým rokem ukazuje na setrvalý stav, zaznamenané snížení je u Spojených států o -0,3 %, u Finska o - 0,7 % a u Číny o -1,1 %. Všechny velké firmy si podržely své pozice, největší je Caterpillar (17,8 %), následuje Komatsu /10,8 %), Hitachi a Volvo (po 4,9 %), Terex, Liebherr a John Deer (okolo 4,5 %). Žlutá tabulka vede všechny dané údaje v amerických dolarech. V některých zemích je fiskální rok posunut na konec března a údaje jsou odhadnuté. Národní projekt rychlostních tratí v Indii National High-speed project in India. International Construction č. 3 / 2015, str. 25 V Indii je v provozu Diamantový čtverec, kde dálnice spojuje čtyři velká města země, Bombaj (Mumbai), Delhi, Kalkatu a Chennai. Délka celého systému je km. Nyní je v plánu propojit tato města také železniční rychlostních tratí s odbočkami do měst Hajdarábád, Bangalore, Půna a Thiruvanathapuram. V současné době se studuje s tím spojená výše nákladů a otázka financování tak obrovské investice. Nesporně půjde o dlouhodobý záměr s postupnou výstavbou úseků mezi jednotlivými body čtverce, nejprve asi mezi Bombaj Dillí a Dillí Kalkata. Je skutečností, že tento projekt by značně napomohl k rychlejšímu hospodářskému rozvoji Indie, která má již přes 1 miliardu obyvatel. Nové technologie u zemních stavebních strojů ve světě New technologies in earthmoving cosntruction equipment International Construction č. 3 / 2015, str. 41 Nové standardy v oblasti pracovní činnosti stavebních strojů pro zemní práce přinášejí nezbytnost vývoje nových technologií s novými parametry. Jedná se o úspornost ve spotřebě pohonných hmot, a tím i snížení emisí, současně s tím zvýšení výkonnosti nových strojů a efektivnosti jejich provozu. Zavádějí se modernější systémy kontroly činnosti strojů na bázi elektroniky, lepší systémy mapování terénů pro usnadnění práce strojů, provádějí se výrobní diferenciace mezi výrobky pro země s různou úrovní technické legislativy vyšší a nižší požadavky na parametry. Tím se zvyšuje počet základního výrobního sortimentu a nově vyráběné stroje více vyhovují individuálním požadavkům odběratelů. Uplatňují se stroje s injektážním výfukovým systémem s omezením emisí přeměnou oxidu dusíku na směs dusíku, vody a malého množství oxidu uhlíku. Dodávají se také účinnější filtry výfukových plynů. Prodlužuje se doba plánované údržby. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/

16 Řada výrobních procesů u strojů se řídí modelem 3D s automatickou počítačovou kontrolou. Rozšiřuje se uplatnění kompozitních materiálů ve stavbě strojů a nově získané poznatky o práci strojů se používají v dalším technologickém vývoji stavebních strojů pro zemí práce. červen 2015 Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Mimořádná tisková konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Konaná v Praze dne

Mimořádná tisková konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Konaná v Praze dne Mimořádná tisková konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Konaná v Praze dne 30.8.2010 Současná situace rezortu stavebnictví Propad v objemu výkonů za i. pololetí je 12,2% oproti roku 2009. V

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Energetická efektivita v Německu Uvítání a úvod

Energetická efektivita v Německu Uvítání a úvod Energetická efektivita v Německu Uvítání a úvod 13. května 2014 v Praze, Česká republika Maximilian Müller energiewaechter GmbH z pověření společnosti Iniciativa pro energetickou efektivitu podporována

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Německu při energetické rekonstrukci domů

Německu při energetické rekonstrukci domů Zákonné předpoklady ř d a veřejné ř dotace v Německu při energetické rekonstrukci domů Dipl. Ing. (FH) Gerhard Brunner Poradce pro životní prostředí a energie při Komoře řemeslníků Niederbayern- Oberpfalz

Více

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Jindra Bušková V době hospodářské krize Česká vláda hledá, kde je všude možné ušetřit. Škrty v rozpočtu se dotkly všech odvětví hospodářství. Jak je

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Stavební systém EUROPANEL

Stavební systém EUROPANEL Stavební systém EUROPANEL snadné řešení stavebních zakázek Výrobce: EUROPANEL s.r.o. U Kolory 302 463 12 Liberec XXV Vesec Česká republika www.europanel.cz info@europanel.cz EUROPANEL s.r.o. 2017 Obsah

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Příspěvek pana Joachima Schäfera, jednatele veletržní společnosti Messe Düsseldorf GmbH, k evropským tiskovým konferencím konaným před zahájením veletrhů wire 2010 a Tube 2010 V termínu 12. až 16. dubna

Více

Šetrná energetika: šance na zvýšení energetické soběstačnosti. Martin Sedlák, výkonný ředitel AliES 15. září 2016 Brno

Šetrná energetika: šance na zvýšení energetické soběstačnosti. Martin Sedlák, výkonný ředitel AliES 15. září 2016 Brno Šetrná energetika: šance na zvýšení energetické soběstačnosti Martin Sedlák, výkonný ředitel AliES 15. září 2016 Brno České přínosy OZE Ø Čisté ovzduší: české solární elektrárny vyrobí ročně tolik elektřiny,

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Projektová dokumentace adaptace domu

Projektová dokumentace adaptace domu Projektová dokumentace adaptace domu Fotografie: Obec Pitín Starší domy obvykle nemají řešenu žádnou tepelnou izolaci nebo je nedostatečná. Při celkové rekonstrukci domu je jednou z důležitých věcí snížení

Více

Kulatý stůl ARI Úspěšné železniční projekty Velké Británie

Kulatý stůl ARI Úspěšné železniční projekty Velké Británie Kulatý stůl ARI Úspěšné železniční projekty Velké Británie 24.3.2015 Úspěšné železniční projekty Velké Británie 24. března 2015 PRAHA Cíl ARI Inspirovat dobrou praxí britských odborníků a investorů Rozpoutat

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

AREÁL MOŠNOV (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o.

AREÁL MOŠNOV (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o. (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o. 2014 Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...3 LOKALIZACE...4 DOPRAVNĚ TECHNICKÉ INFORMACE O LOKALITĚ...5 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:25 000...6 SITUACE

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

MODERNIZACE LETIŠTĚ PULKOVO

MODERNIZACE LETIŠTĚ PULKOVO MODERNIZACE LETIŠTĚ PULKOVO Termín realizace projektu: 2007-2017 Cíl projektu: rekonstrukce stávajícího petrohradského letiště Pulkovo do podoby moderního mezinárodního letiště Popis projektu: výstavba

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Nová zelená úsporám Ú ř a d v l á d y

Nová zelená úsporám Ú ř a d v l á d y Nová zelená úsporám Ú ř a d v l á d y 1. března 2016 Stručný přehled programů Program Zelená úsporám kontinuální výzva RD a BD 1. Výzva BVS 2. Výzva BVS program Nová Zelená úsporám 2013 program Nová Zelená

Více

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství Ing. Jiří Bis Vytápění a chlazení V EU vytápění a chlazení představuje polovinu celkové spotřeby energie, kdy45%spotřeby je bytový sektor,

Více

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. Cíle 20-20-20 Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % Podíl na emisích CO 2 dosahuje 35-36 % Snaha o

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Stavba : Protierozní vodní nádrž v obci Rybníček. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba : Protierozní vodní nádrž v obci Rybníček. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavba : Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: strana A. 1 Identifikační údaje 2 A. 1.1 Údaje o stavbě 2 A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 2 A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení,

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení, ...inspirujte se přírodou modulové dřevostavby určené pro celoroční bydlení, rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely komfortní způsob bydlení Bydlení v domech na bázi dřeva patři v dnešní

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště Energetický management v programu komplexní regenerace panelových domů Brno - Nový Lískovec Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských částí statutárního města Brna 12 tis.

Více

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace pro požární ochranu a bezpečnost Šikmá střecha Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice.

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

D T e c h n i c k á z p r á v a

D T e c h n i c k á z p r á v a Centrum odborné výuky ZŠ Masarykova Telč D. 1. 5. 1 - T e c h n i c k á z p r á v a www.asproject.eu AS PROJECT CZ s.r.o. architektura, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej tel.: 565 323

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje Písek 17.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký bazén Písek stanovení dalšího postupu NÁVRH USNESENÍ 1/ Zastupitelstvo

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Slovensko má po zrušení daně z převodu nemovitostí celosvětově nejnižší daně a poplatky.

Slovensko má po zrušení daně z převodu nemovitostí celosvětově nejnižší daně a poplatky. Praha, 26. července 2013 Tisková zpráva Prodejce nemovitosti v Česku platí nadprůměrné daně Slovensko má po zrušení daně z převodu nemovitostí celosvětově nejnižší daně a poplatky. Jak ukazuje průzkum

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015

Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015 Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015 Tomáš Čoček MDČR Jan Kroupa ŘSD Ivo Vykydal SFDI Tomáš Janeba ARI Lukáš Klee ARI Svend Poulsen FIDIC Ellis Baker White & Case Vít Stehlík White & Case 0 ARI je THINK-TANK

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Fórum českého stavebnictví 2008 Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Úvod do problematiky bytová výstavba a zateplení

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Šetrné či téměř nulové budovy Energetický bič nebo vyšší kvalita bydlení?

Šetrné či téměř nulové budovy Energetický bič nebo vyšší kvalita bydlení? Šetrné či téměř nulové budovy Energetický bič nebo vyšší kvalita bydlení? Bytová výstavba: na cestě do další krize Diskusní setkání časopisu Stavební fórum 14.9.2016 Definice - Budovy s téměř nulovou spotřebou

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více