Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Příspěvek pana Joachima Schäfera, jednatele veletržní společnosti Messe Düsseldorf GmbH, k evropským tiskovým konferencím konaným před zahájením veletrhů wire 2010 a Tube 2010 V termínu 12. až 16. dubna 2010 se v Düsseldorfu již podvanácté společně představí dva veletrhy s vedoucím postavením na trhu, mezinárodní fórum a místo setkávání pro osoby s nejrozsáhlejšími rozhodovacími pravomocemi wire, Mezinárodní veletrh průmyslu pro zpracování drátů a kabelů, a Tube, Mezinárodní veletrh výroby trubek a potrubní techniky. Ať už hovoříme o ocelových lanech, šroubech, pružinách nebo kabelech, tyto výrobky průmyslu vyrábějícího dráty a kabely jsou prakticky všudypřítomné a jejich technický a hospodářský význam pro rozvoj moderní společnosti je nedocenitelný. Jen v sektoru ocelových drátů existuje kolem různých produktů. K tomu přistupují dráty z neželezných kovů jako měď a hliník, které jsou pro energetiku a sdělovací techniku, pro obory elektrotechnika a elektronika a pro řadu dalších oblastí nepostradatelné. Současná ekonomická situace samozřejmě ovlivňuje i průmysl vyrábějící dráty a kabely, zvláště když pracuje ze zhruba 60 procent pro automobilový průmysl a jeho dodavatele, tedy pro obory, které jsou krizí silně postižené. A přesto hledí tato branže do budoucna s důvěrou. Inovační tlak v oborech, jako je automobilový průmysl, modernizace sítí pro rozvod elektřiny nebo rozšiřování infrastruktury v zemích jako Indie, Čína a Brazílie to je jen několik faktorů, ze kterých lze usuzovat na to, že obor vyrábějící dráty bude mít v budoucnu i nadále o práci postaráno. 1/9

2 Průmysl vyrábějící trubky, a zde máme na mysli především sektor ocelových trubek, má za sebou víceleté období rozkvětu, který byl bezprostředně ztlumen hospodářskou krizí. Tento průmysl s celosvětovým objemem výroby ve výši zhruba 124 milionů tun v roce 2008 sice překonal rekordní výsledek předcházejícího roku, ale od konce roku 2008 se globální krize konjunktury stále výrazněji negativně odráží na trhu ocelovými trubkami. Jako první a obzvlášť tvrdě byli krizí postiženi výrobci bezešvých a svařovaných přesných ocelových trubek pro automobilový průmysl. Poptávka však postupně a s narůstající intenzitou slábla i v ostatních oborech. Pro rok 2009 proto tato branže počítá s celosvětovou produkcí ocelových trubek v objemu pouze kolem 105 milionů tun (folie). Pokud jde o budoucnost, obor sází především na růst počtu projektů na výstavbu dálkových potrubí a na celosvětový růst počtu elektráren jako důsledek celosvětového růstu spotřeby energie. Z tohoto vývoje budou profitovat speciálně sektory naftových trubek, produktovodů, kotelních trubek a trubek pro stavbu elektráren. Výrobci ocelových trubek z České republiky dokázali podle údajů Asociace pro ocelové trubky během období celosvětového boomu zvýšit výrobu z 639 tisíc tun v roce 2002 na 750 tisíc tun v roce 2007 (folie). Již v roce 2008 však výroba tohoto oboru, který je silně orientován na vývoz, lehce poklesla o 5,3 procenta na 710 tisíc tun. V roce 2009 se pak museli tito výrobci vyrovnat se značným propadem produkce o 43,7 procent, což představuje objem pouhých 400 tisíc tun. Jeden z důvodů tohoto vývoje lze najít v silném zaměření tohoto oboru v Česku na sektor bezešvých trubek, který byl hospodářskou krizí postižen zvlášť silně. Výroba svařovaných trubek o průměru do 406 milimetrů udržela v roce 2008 se 260 tisíci tunami úroveň předcházejícího roku, totéž se podařilo 2/9

3 v sektoru trubek velkého průměru (vždy 30 tis. tun). V těchto segmentech však byl v roce 2009 zaznamenán zhruba třetinový pokles výroby u svařovaných trubek velkého průměru (na zhruba 20 tis. tun) a o 38,5 procent u menších svařovaných trubek (na přibližně 160 tis. tun). Výroba bezešvých trubek klesla naproti tomu od roku 2007 (460 tis. tun) o více než polovinu: zde se vyrobilo po 420 tis. tunách (rok 2008) již jen cca. 220 tis. tun (2009). V posledních rocích před krizí rostl také trh plastových potrubních systémů, a to nejen z důvodu jejich mnohostranné využitelnosti především v oblastech rozvodných sítí, likvidace odpadu, technického zařízení budov a v průmyslových aplikacích. V Německu tato branže i v roce 2008 opět nejprve rostla. Tento růst byl zastaven až v posledním čtvrtletí roku. Celkem tato výroba dosáhla v roce 2008 se zhruba tunami (bez technického zařízení budov) stejných hodnot, jaké byly vyčísleny mezi roky 2006 a Potřeba sanací jak veřejných, tak soukromých kanalizačních sítí a proces jejich výměny pro tento obor z dlouhodobého hlediska představuje příslib, protože plastové trubky získávají podíl na trhu na úkor ostatních materiálů jako beton, ocel nebo neželezné kovy. Na veletrhu wire 2010 se vystavovatelé představí ve veletržních pavilonech 9 až 12 a 15 až 17. Novinkou tohoto ročníku je rozdělení vystavovatelů veletrhu Tube 2010, kteří obsadí pavilony 1 až 7.0 a pavilon 7a. Během pěti veletržních dnů se v düsseldorfských pavilonech očekává i přes přetrvávající oslabení konjunktury opět více než odborných návštěvníků z celého světa. Návštěvníci mohou na jednu vstupenku navštívit obě odborné akce. Veletrh wire v roce 2008 docílil výsledku, který dosud nebyl překonán, a může se pyšnit vystavovateli, čistou výstavní plochou téměř metrů čtverečních a /9

4 návštěvníky. Také veletrh Tube docílil v roce 2008 rekordních výsledků: vystavovatelů, čistá výstavní plocha metrů čtverečních a více než zahraničních hostů. Do Düsseldorfu přicestovalo celkem vystavovatelů z 58 zemí. Předvedli zde své nejnovější produkty a služby na čisté výstavní ploše o rozloze metrů čtverečních. Oba veletrhy si přijelo prohlédnout zhruba zahraničních návštěvníků z 90 zemí. Tématickým těžištěm veletrhu wire 2010 jsou nejnovější stroje a zařízení pro výrobu a zpracování drátů, nástroje pro technologické procesy, základní materiály, speciální dráty a kabely jako výchozí surovina, technologie na výrobu pružin a upevňovací technika. Pořadatelé očekávají na vystavovatelských firem, které obsadí čistou výstavní plochu přes metrů čtverečních. 4/9

5 Tube Na veletrhu Tube budou dominovat obory trubky, suroviny, stroje na výrobu trubek, příslušenství. Po úspěšné premiéře v roce 2008 se představí ve větší míře inovace z oblastí technologií pro dálková potrubí a těžbu ropy (OCTG - Oil Country Tubular Goods OCTG ocelové bezešvé trubky speciálního provedení a použití pro geologický průzkum, těžbu nafty a zemního plynu), ale i účinné metody pro využívání energie. Zcela nově byly do portfolia veletrhu Tube zařazeny profily a komplexní oblast technologie profilů. Společnost Messe Düsseldorf počítá opět s cca vystavovateli, kteří obsadí plochu více než metrů čtverečních. Veletrh wire dokázal od své premiéry v roce 1986 své počty návštěvníků do dneška více než zdvojnásobit: z 488 vystavujících firem v roce 1986 zvýšil počet vystavovatelů na při poslední akci v roce I mezinárodnost veletrhu wire nepřetržitě roste až dodnes: v roce 2008 do výstavních pavilonů na Rýně přijelo 815 zahraničních a 315 německých vystavovatelů. S návštěvníky z celého světa zaznamenal ročník 2008 veletrhu wire velký úspěch. Pro rok 2010 počítáme se zhruba návštěvníky, jejichž hlavní zájmy budou předběžně obdobné jako před dvěma roky. Tehdy se 42 procent návštěvníků zajímalo o stroje pro výrobu a zpracování drátů, 37 procent o materiály, speciální dráty a kabely a 22 procent o měřicí a zkušební techniku. Veletrh Tube má za sebou obdobně úspěšnou historii vývoje. Když v roce 1988 začínal, měl 147 vystavovatelů, v roce 2008 to bylo již vystavujících firem působících v oboru vyrábějícím trubky a jejich dodavatelé. I zde byl podíl 5/9

6 zahraničních podniků (727) výrazně vyšší než počet zúčastněných německých firem, kterých bylo 301, přičemž se veletrhu zúčastnily všechny německé podniky s vedoucím postavením ha trhu. Na veletrhu Tube 2010 očekáváme opět více než návštěvníků z celého světa. Na poslední akci v roce 2008 přišlo návštěvníků, kteří se zajímali hlavně o stěžejní téma veletrhu: trubky a příslušenství (60 %). 26 % návštěvníků přišlo hlavně kvůli strojům na zpracování trubek, vždy více než 20 % hostů se zajímalo o suroviny, resp. zpracování a výrobu trubek. Další informace o oblastech zájmu návštěvníků naleznete na fóliích. Jak vidíte, patří veletrhy wire a Tube k akcím s nevyšší mírou mezinárodnosti, které společnost Messe Düsseldorf ve svém domovském městě realizuje. Více než 50 procent návštěvníků veletrhu přijelo v roce 2008 ze zahraničí. Nejsilněji byly zastoupeny země Evropy, Asie a Severní a Střední Ameriky. Ze návštěvníků veletrhu wire přicestovalo 64 procent z Evropy, většinou ze zemí se silnou průmyslovou výrobou jako Itálie, Francie, Belgie, Nizozemí, Turecko a Velká Británie. Veletrh Tube má obdobnou návštěvnickou strukturu. Ze zhruba návštěvníků přijela většina z Nizozemí, Francie, Itálie, Španělska, Velké Británie, Belgie, Rakouska a České republiky. Zaznamenali jsme také nárůst indických a severoamerických návštěvníků. Ze zhruba návštěvníků veletrhu wire v roce 2008 využilo možnost setkat se také s firmami veletrhu Tube. 6/9

7 A také z přibližně hostů veletrhu Tube přilákaly pavilony věnované veletrhu wire celkem osob. Synergické efekty vyplývající ze společného průběhu obou veletrhů jsou tedy mimořádné, vždy téměř polovina návštěvníků veletrhů wire a Tube využila příležitosti, aby navštívila podniky paralelní akce. Obdobné chování návštěvníků očekáváme i v roce Veletrh bude i v roce 2010 trvat pět dnů. wire a Tube otevřou své brány od pondělka do pátku (12. až 15. dubna 2010) vždy od 9.00 hod. do hod.; v poslední den veletrhu, pátek (16. dubna 2010), budou oba veletrhy tradičně uzavřeny v hodin. Jednodenní vstupenka, která opravňuje k návštěvě obou veletrhů, stojí 30 eur, permanentní vstupenka pak 65 eur. Studenti a učňové zaplatí 10 eur. Katalog každého veletrhu stojí 25 eur, v balíčku přijdou oba katalogy vystavovatelů na 40 eur. Při internetové objednávce jsou vstupenky na veletrhy výrazně výhodnější: jednodenní vstupenka zde stojí jen 22 eur, permanentní pak 55 eur. Vedle tradičních výstavních oborů veletrhu wire, kterými jsou výroba pružin, upevňovací technika, dráty a kabely, bude již podruhé nabídka akce rozšířena o obory logistika, účinné využívání energie a technologie pro ochranu životního prostředí. wire tak reaguje na růst povědomí veřejnosti o životním prostředí a zpřísnění legislativy v oblasti ochrany životního prostředí. Naší cílovou skupinou u veletrhu wire 2010 jsou zvláště zástupci průmyslu vyrábějícího dráty a kabely, automobilového průmyslu, ale i také průmyslu oceli a neželezných kovů. Stejně atraktivní však bude tato akce pro 7/9

8 návštěvníky z oborů elektroniky, stavebnictví, chemického průmyslu a sektorů obchodu a služeb, logistiky a technologií pro životní prostředí. Na veletrhu Tube budou prezentovány vedle oborů trubek, surovin, strojů pro výrobu trubek a příslušenství opět dálková potrubí a trubní technologie pro ropná pole (OCTG) i účinné způsoby využívání energie. Právě v oblasti trubek pro čerpání a přepravu ropy a plynu jsou kladeny mimořádně vysoké nároky na vlastnosti těchto trubek. Nový je na veletrhu celý sektor profilů a profilových technologií. Téměř v každém veletržním pavilonu budou podniky z těchto oborů vystavovat stroje a zařízení pro výrobu profilů. Předváděny budou rovněž finální produkty. Jejich tvary a materiály jsou stejně rozdílné jako jejich pozdější oblasti použití v různých průmyslových oborech. Cílovou skupinou veletrhu Tube 2010 jsou především návštěvníci ze samotného oboru trubek, z automobilového a chemického průmyslu a z průmyslu oceli a neželezných kovů. Kromě toho se mnoho návštěvníků veletrhu Tube zajímá o oblasti stavebnictví a elektroprůmyslu, logistiky, životního prostředí, obchodu a služeb, ale i On & Offshore, výstavbu potrubí. Další důležitou cílovou skupinou veletrhu jsou dodavatelé firmám se zaměřením na instalaci topení, klimatizací, větrání a vodovodu. Ideovou a odbornou podporu poskytnou oběma veletrhům svazy a mezinárodní hráči na trhu z Německa, Itálie, USA a Velké Británie. Veletrh wire podporují čtyři svazy - IWCEA, International Wire and Cable Exhibitors Association, Germany; IWMA, International Wire & Machinery Association, UK; italský svaz ACIMAF, Associazione Costrutori Italiani 8/9

9 Macchine per Filo a svaz USA US Wire and Cable Industry Suppliers Association. Veletrhu Tube poskytuje odborné zázemí ITA, International Tube Association. Pohled na rozšířené výstaviště ukazuje, že průběžně pracujeme na modernizaci areálu, abychom svým vystavovatelům poskytli optimální platformu pro prezentaci produktů. Düsseldorfské výstaviště se předvede v roce 2010 v perfektní formě. V průměrném veletržním roce představí zhruba vystavovatelů více než 1,8 milionům návštěvníků své produkty. 23 z celkem 40 akcí, které budou v Düsseldorfu během roku realizovány, zaujímá pozici hlavní akce oboru. Letiště je od výstaviště vzdáleno jen několik minut jízdy automobilem cesty vedoucí do Porúří a ostatních částí země usnadňuje hustá dálniční síť. Naše veletrhy na téma drát, kabel a trubka si postupem doby vytvořily řadu odnoží na všech kontinentech. Kontinuálně se rozvíjejí a postupně se z nich stávají úspěšné specializované veletrhy s mimořádným potenciálem růstu. Společnosti Messe Düsseldorf se ve spolupráci s dceřinými společnostmi a nosnými svazy podařilo založit celosvětovou síť odborných veletrhů zaměřených na dráty, kabely a trubky: patří k nim i wire a Tube Russia (Moskva), wire Southeast Asia a Tube Southeast Asia (Bangkok), který vznikl z wire/tube Singapore. Do této rodiny patří také wire China a Tube China (Šanghaj), Tube India (Mumbai), Tubotech Sao Paulo v Brazílii a Tekno/Tube Arabia v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. 9/9

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

8. CZ-NACE 20 - VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ

8. CZ-NACE 20 - VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ Výroba chemických látek a chemických přípravků 8. CZ-NACE 20 - VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ 8.1 Charakteristika odvětví Chemický průmysl CZ-NACE 20 má v rámci zpracovatelských odvětví

Více

mezinárodní strojírenský veletrh brno

mezinárodní strojírenský veletrh brno mezinárodní strojírenský veletrh brno II/III Foto Profimedia.cz, foto na titulní straně čtk Mezinárodní strojírenský veletrh 2015 potvrzuje ekonomický růst Dnes 14. září se v Brně otevřou brány již 57.

Více

ZHODNOCENÍ POZICE HUTNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE. Vysoká škola ekonomická v Praze. Milan Damborský, Andrej Hoffman

ZHODNOCENÍ POZICE HUTNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE. Vysoká škola ekonomická v Praze. Milan Damborský, Andrej Hoffman 2015 ZHODNOCENÍ POZICE HUTNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah ÚVOD 2 1. KOMPARACE SE STÁTY EU28 A DALŠÍMI STÁTY SVĚTA 3 2. ROLE HUTNICTVÍ V EKONOMICE ČR, INPUT-OUTPUT

Více

Služby CzechTrade pro exportéry

Služby CzechTrade pro exportéry Služby CzechTrade pro exportéry Ing. Milan Ráž Ředitel sekce služeb pro exportéry milan.raz@czechtrade.cz 29. 4. 2015, Plzeň www.czechtrade.cz Služby CzechTrade Znalosti, zkušenosti a kontakty ve 48 zemích,

Více

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ 12.1 Charakteristika odvětví Hutnictví je právem považováno za základní

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Duben 2006 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 7 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2005 7 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2012 28 Kč 1 EUR Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění Netradiční robotické aplikace Čeká evropskou energetiku válka sítí? Pět inovací,

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme BUDOUCNOST ČESKÉHO EXPORTU Ing. Milan Ráž Ředitel sekce služeb pro exportéry CzechTrade Ostrava, 29. 5. 2015 www.czechtrade.cz 1. Proč CzechTrade? Odborníci v Praze i

Více

magazín ČKD PRAHA DIZ staví v Plzni největší blok na spalování biomasy v ČR, více o projektu na straně 20

magazín ČKD PRAHA DIZ staví v Plzni největší blok na spalování biomasy v ČR, více o projektu na straně 20 magazín ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ ČKD GROUP ROČNÍK 2 / ČÍSLO 2 / 2009 ČKD PRAHA DIZ staví v Plzni největší blok na spalování biomasy v ČR, více o projektu na straně 20 obsah EDITORIAL Dobrý den, v předvánočním

Více

/str. 41/ /str. 13/ Záběr z přijetí české delegace na půdě generálního konzulátu ČR v Chicagu

/str. 41/ /str. 13/ Záběr z přijetí české delegace na půdě generálního konzulátu ČR v Chicagu Časopis svazu strojírenské technologie Svět strojírenské techniky prosinec 2014 www.sst.cz Prezident Miloš Zeman si v doprovodu prezidenta SST Miroslava Šabarta prohlíží expozice firem SST /str. 5 Záběr

Více

Procházka EGAPEM. EGAP oslavil již 22. výročí svého založení. číslo 3/2014. Exportujme české nápady. Českému vývozu se v Ázerbájdžánu daří

Procházka EGAPEM. EGAP oslavil již 22. výročí svého založení. číslo 3/2014. Exportujme české nápady. Českému vývozu se v Ázerbájdžánu daří Procházka EGAPEM číslo 3/2014 EGAP oslavil již 22. výročí svého založení EGAP pojistil export za 63,4 mld. korun Českému vývozu se v Ázerbájdžánu daří Exportujme české nápady EGAP a 22 let podpory českého

Více

MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA

MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA září 2012 (seřazeno dle aktuálnosti) Finanční management: Za unci zlata pořídíte oblek jako ve starověkém Římě 27. 9. 2012 Michal Fialka Náklad: 7 300 Díky svým jedinečným

Více

SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ. Mezinárodní strojírenský veletrh. Lék pro český průmysl: rychlá adaptace a diverzifikace

SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ. Mezinárodní strojírenský veletrh. Lék pro český průmysl: rychlá adaptace a diverzifikace TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ZÁŘÍ 2012 28 Kč 1 EUR Přechod k zelené energii líbivý, ale nákladný Bionické oči budoucnosti Lék pro český průmysl: rychlá adaptace a diverzifikace rozhovor

Více

MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA

MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA červen září 2012 (seřazeno dle aktuálnosti) Právo: Češi šetří, trh se zlatými šperky je na dně 29. 9. 2012 Jakub Svoboda, Miroslav Homola Náklad: 177 668 Zlatých šperků

Více

Nedestruktivní zkoušení. EMO Hannover: metody, technologie, diagnostika str. 36 46. v příštím čísle. Rozhovor s novým prezidentem českých strojařů

Nedestruktivní zkoušení. EMO Hannover: metody, technologie, diagnostika str. 36 46. v příštím čísle. Rozhovor s novým prezidentem českých strojařů TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ SRPEN 2013 30 Kč 1 EUR v příštím čísle EMO Hannover: ve znamení inteligentní výroby Rozhovor s novým prezidentem českých strojařů VUT svou turbínou překonala

Více

Č A S O P I S S V A Z U S T R O J Í R E N S K É T E C H N O L O G I E

Č A S O P I S S V A Z U S T R O J Í R E N S K É T E C H N O L O G I E ČASOPIS SVAZU STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE Svět strojírenské techniky září 2013 www.sst.cz Muž, který zůstává věrný své firmě /str. 4/ ŽĎAS značka s dobrou tradicí /str. 14/ Tisková konference k veletrhu EMO

Více

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2010

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2010 Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2010 Ing. Pavel Malinský, MPO ČR Současná situace ve stavebnictví V roce 2010 vzrostlo HDP o 2,3%, ve stavebnictví pokračoval sestupný trend, logicky

Více

MOTOCYKL/MOTOCYKEL. Vystavovatel a návštěvník spojené nádoby bez jednoho ani druhého není kvalitní akce

MOTOCYKL/MOTOCYKEL. Vystavovatel a návštěvník spojené nádoby bez jednoho ani druhého není kvalitní akce Salima sleduje trendy v potravinářství (str. 2) Kalendáře veletrhů v ČR a zahraničí únor až duben 2008 (str. 10, 12, 13) Pozvánka na jarní veletrhy Incheby Praha a Bratislava (str. I VIII) Redakce je čestným

Více

Strojírenství má v Číně budoucnost /str. 24/ Rozhovor s Arslanem Sanirem, generálním sekretářem MIB /str. 18/ Veletrh CMMT /str.

Strojírenství má v Číně budoucnost /str. 24/ Rozhovor s Arslanem Sanirem, generálním sekretářem MIB /str. 18/ Veletrh CMMT /str. Časopis svazu strojírenské technologie Svět strojírenské techniky červen 2012 www.sst.cz Strojírenství má v Číně budoucnost /str. 24/ Rozhovor s Arslanem Sanirem, generálním sekretářem MIB /str. 18/ Veletrh

Více

Permanentní inovace a trendy ve vývoji řezných nástrojů str. 8 9. Paletové moduly pro robotické zakládání

Permanentní inovace a trendy ve vývoji řezných nástrojů str. 8 9. Paletové moduly pro robotické zakládání TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ZÁŘÍ 2014 30 Kč 1,40 EUR Paletové moduly pro robotické zakládání Kvalitní 3D tisk nemůže být levnou záležitostí Permanentní inovace a trendy ve vývoji řezných

Více

stavebnictví stavební firmy a situace na trhu časopis prosincový speciál www.casopisstavebnictvi.cz

stavebnictví stavební firmy a situace na trhu časopis prosincový speciál www.casopisstavebnictvi.cz 2009 prosincový speciál MK ČR E 17014 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě stavebnictví časopis Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Časopis

Více

news Novinky, události a zajímavosti ze světa elektroeroze

news Novinky, události a zajímavosti ze světa elektroeroze Slovo úvodem MSV SPECIÁL 2012 Novinky, události a zajímavosti ze světa elektroeroze Vážení přátelé, do rukou se vám po delší přestávce dostává další vydání firemního časopisu PENTA News. Znáte to práce

Více

ČESKOMORAVSKÉ. 5 6/2006, roč. 13 9 Kč

ČESKOMORAVSKÉ. 5 6/2006, roč. 13 9 Kč Kalendáře veletržních organizací z ČR a ze zahraničí na rok 2007 Fenomén České Budějovice, str. 8 ČD nabízejí vystavovatelům služby z domu do domu, str. 3 Jarní Pragointeriér ve zcela nové podobě, str.

Více

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více

Časopis svazu strojírenské technologie Svět strojírenské techniky

Časopis svazu strojírenské technologie Svět strojírenské techniky Bus trolej Bus Bus Bus Časopis svazu strojírenské technologie Svět strojírenské techniky září 2012 www.sst.cz SmĚR/dIREcTION: centrum SmĚR/dIREcTION: BRATISLAVA, VIENNA, OLOmOuc SmĚR/dIREcTION: SVITAVy,

Více

V ý ro čn í zpr áva 2011

V ý ro čn í zpr áva 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah i. Profil společnosti...2 ii. Vybrané hospodářské ukazatele 2007 2011...7 IIi. Dozorčí rada a představenstvo...8 iv. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady...10 V. Zpráva představenstva...12

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza výkonnosti strategického plánu organizace Performance Analysis of Strategic Plan of an Organization Bc. Tereza Bejčková Plzeň 2013

Více

Slovenské stretnutie priemyselnej branže. Keramické disky uchovají data po staletí

Slovenské stretnutie priemyselnej branže. Keramické disky uchovají data po staletí TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ KVĚTEN 2012 28 Kč 1 EUR Síla spojené inovace dvou strojařských gigantů přináší první výsledky Keramické disky uchovají data po staletí Počítače měří naše

Více

Pobaltské země umí překvapit Dobrá a ještě lepší vize str. 11 15. Buďme tam, kde roste nový les str. 4 5. Nejprve promluvily housle str.

Pobaltské země umí překvapit Dobrá a ještě lepší vize str. 11 15. Buďme tam, kde roste nový les str. 4 5. Nejprve promluvily housle str. 3 / 2010 Pobaltské země umí překvapit Dobrá a ještě lepší vize str. 11 15 Buďme tam, kde roste nový les str. 4 5 Nejprve promluvily housle str. 16 Český design v mixu světových značek str. 30 31 13. ROČNÍK

Více