Tělocvičná jednota Sokol Český Brod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tělocvičná jednota Sokol Český Brod"

Transkript

1

2 Tělocvičná jednota Sokol Český Brod Registrační číslo T. J. v ČOS Sídlo jednoty Český Brod, Tyršova ul. 314 PSČ Adresa pro doručování pošty Český Brod, Tyršova ul. 314 PSČ mail IČ Bankovní spojení Č. spořitelna Č. Brod / 0800 Sokolská župa Barákova Statutární zástupci T.J. jednatel, starosta - starosta: Jan Firbas tel jednatel: Jana Thomesová tel (pronájem sálů) Počet členů T.J. 376 (k )

3 Zpráva o činnosti T. J. Sokol Český Brod za rok 2014 Rok 2014 jsme symbolicky přivítali na Nový rok v sokolovně tím, že jsme se zde sešli, abychom po mnoha letech v sále rozbalili druhou historickou oponu, zhotovenou v roce 1911 br. Rudolfem Rottem. Ta visela v sokolovně od května 1912 až do roku 1956, kdy byla z pochopitelných důvodů odstraněna. Někteří z nás ji zde na vlastní oči viděli úplně poprvé. Neměli jsme vůbec tušení, v jakém se nachází stavu, jen jsme předpokládali určitý stupeň poškození. Opona je opravdu moc krásná, ale zároveň se, bohužel, náš předpoklad o jejím poškození ukázal pravdivý. Posudek znalce na její opravu mluví o částce, která je bez získání grantu nad naše finanční možnosti, takže zda se jí nakonec podaří vrátit zpět, na místo kam patří, zatím nevíme. V lednu byl malý sál s konečnou platností zbaven všech zbývajících židlí, které se zde dlouhou dobu ukládaly a neustále hrozilo nebezpečí jejich pádu a zranění zejména dětí. Od poloviny ledna jsou všechny židle umístěny na jevišti a sál č. 2 slouží výhradně pro cvičení a uskladnění nářadí. Jednou z myšlenek bylo zlikvidovat staré a nefunkční jevištní tahy a konstrukce umístěné v prostoru nad jevištěm. Nicméně tomuto záměru zabránila nenosná konstrukce palubkového stropu jeviště, která by mohla při této demontáži být poškozena. Vymýšlíme jiné řešení. Odbor životního prostředí zamítl naši žádost o zkrácení hlohů rostoucích před sokolovnou. Zdůvodnění bylo velmi alibistické a neodborné. Nicméně po několika měsících došlo k náhodné operativní schůzce s dotyčným zaměstnancem města přímo u hlohů, kterého se zúčastnil i zástupce arboristické firmy, který nám dal za pravdu, a došlo alespoň na částečný prořez. I tak nám hlohy tak zbytečně ubírají světlo v hlavním sále a to jak vypadají moc krásy sokolovně také nepřidá. Jaro bylo v suterénu ve znamení pokračujících demoličních prací, které prováděli naši údržbáři ve chvílích, kdy nebyli pronásledováni jinými požadavky. Otloukalo se kachlíkové obložení a demontoval se nefunkční zásobovací výtah. Požádali jsme odbor dopravy o zřízení značení zákazu vjezdu na náš soukromý pozemek podle sokolovny, což nám

4 bylo nejdříve slíbeno, dokonce nám zabetonovali i patku pro značku, ale poté nám instalace značky byla zamítnuta z důvodu, že se jedná o náš soukromý pozemek (což bylo v žádosti výslovně uvedeno). Stejně jako před tím odbor životního prostředí se i odbor dopravy ukázal být opravdu odborným pracovištěm. U vchodu do sokolovny z Kollárovy ulice bylo zhotoveno zábradlí, které nám nikdo schvalovat nemusel, a tak se jeho výroba a instalace obešla bez problémů... Po letech se podařilo sice pod lehkou pohrůžkou zamezení přejezdu hasičských vozidel přes náš pozemek, ale přesto dohnat k jednání Krajské ředitelství HZS. Sice nám kousek pozemku, o který léta usilujeme, neprodají, ale dohodli jsme se na vzájemném věcném břemenu, které hasičům umožní i nadále průjezd a nám zase vjezd na dvůr za sokolovnu, kam bychom se také v případě nějakých problémů nemuseli autem vůbec dostat. Tato služebnost jak se jí dnes správně říká, nám právní přístup zaručí. Zatím jsme ve stádiu oddělovacích geometrických plánů, posudků znalce a protáčení očí, protože taková byrokracie, která panuje u státní instituce, se schvalovacím procesem i dvou ministerstev se jen tak nevidí. Dřív než za další rok to nebude, ale chvála bohu, že se to pohnulo a jsme rádi za vstřícnost konkrétních osob z Krajského ředitelství, které samozřejmě nemůžou za předpisy, kterými se musí řídit Byla provedena potřebná rekonstrukce hlavního komínu, který byl určen pro pevná paliva, nikoliv pro plynové vytápění. Komín máme nově vyvložkovaný a upravený, stejně jako vnitřní rozvody od kotlů do komína, které byly kompletně vyměněny. Požádali jsme o dotaci na rekonstrukci části suterénu na Kraji a pro stejný účel i na MŠMT. Ani jedna z těchto dotací nebyla úspěšná. V dubnu došlo na likvidaci starého kotle na pevná paliva, který se v sokolovně už léta nepoužíval, nicméně byl napojen na stávající topný systém a odebíral z něj teplo. Jeho rozebrání na jednotlivé díly trvalo několik týdnů a vylámali si na něm zuby i sousedící hasiči, kteří se kasali, že s jejich hydraulikou nám ho rozeberou za chvíli Velmi náročná akce byla zakončena vystěhováním částí kotle na náš dvůr a dále za pomoci jeřábu naložena a odvezena do sběru. Sokolovně se ulevilo od čtyř tun železa Byl zamítnut požadavek Kraje na prohlášení sokolovny kulturní památkou. Možná bychom občas dostali nějakou korunu, ale znamenalo by to, že bez souhlasu památkářů bychom v sokolovně nevyměnili ani šroubek. Za to nám jejich vágní finanční příslib opravdu nestál.

5 Rozhodli jsme se spojit výročí 130 let od položení základního kamene sokolovny v roce 2014 s výročím oficiálního otevření sokolovny v roce letošním a oslavit je společně. O tom, jak to celé dopadlo už víme z minulého víkendu a věřím, že se všem účastníkům akce líbila. Pustili jsme se do celkové evidence všech klíčů od sokolovny, kdy bylo zjištěno, že spoustu klíčů máme jen jednou a jsou třeba doplnit. Naopak nám skoro dva kilogramy klíčů přebývaly Bylo vidět, že taková akce v sokolovně neproběhla velmi dlouho. Požádali jsme MAS Pošembeří o dotaci na poslední etapu výměny oken a dveří v suterénu sokolovny. Tato dotace byla nakonec úspěšná, nicméně i stádium přípravy této etapy bylo poměrně náročné. Výměna oken v suterénu na rozdíl od dvou předchozích etap spadala do realizace stavebního projektu rekonstrukce celého suterénu, který měl již schválenou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení. Jenže v podobě, v jaké byl projekt tehdy schválen, bychom jejich výměnu nemohli realizovat. Ukázala se nutnost změnit dispozici projektu. Muselo proto proběhnout vše od počátku: nechat zhotovit změnu projektu a podniknout nový schvalovací proces s památkáři, stavebním úřadem atd. Kromě toho začal být problém i s ukrytými anglickými dvorky v Tyršově ulici, které byly součástí stavby sokolovny, ale zároveň se nacházely pod chodníkem, čili v majetku města. Takže i s těmi se ve změně projektu muselo počítat a navrhnout změnu rozměrů oken. V rámci dotace Města Český Brod byl pořízen dataprojektor. S ním ovšem souvisela nutnost zatemnění sálů, po kterém volaly i některé oddíly. Proto byly pořízeny závěsy nejdříve do sálu č. 3 a poté i nahoru do čtyřky. V rámci dotace ČOS jsme pořídili nové náčiní a pomůcky po oddíly, které si požádaly. Po opravě a údržbě volala i střecha sokolovny. Proto byla na nové budově částečně natřena střecha a instalovány nové žlaby a z důvodu zatékání do pokojíků sokolovny byla provedena nad

6 pokojíky generální oprava střechy. První suterénní brigádu roku 2014 jsme vyhlásili na 24. května. Díky děvčatům jsme se mimo suterénu mohli pustit i do pokojíčku v podkroví. Jeho stav byl rovněž žalostný, ale výsledek byl skvělý. I brigádníci dole se činili a výsledkem byl stejně jako vždy vrchovatý kontejner. Pustili jsme se i do administrativy: v souladu se zněním nového Občanského zákoníku jsme poslali na Rejstříkový soud jako první ze župy podepsané formuláře pro povinný nový Rejstřík spolků. Opustil nás na vlastní žádost náš webový administrátor chvíli jsme z toho byli nesví, ale našli jsme důstojnou náhradu v br. místonáčelníkovi, který se této funkce velmi zodpovědně ujal a teď mu nezbývá než tiše skřípat zuby při občasných požadavcích náčelníka. Další administrativní činnost začala v souvislosti s nadcházejícím výročím sokolovny i jednoty, kdy začalo digitalizování historických dokumentů a fotografií, které v archívu máme. Nejen jejich skenování, ale pak zejména úprava a retuš jejich leckdy značně poškozeného stavu je běh na dlouhou trať, ale už nyní nám část těchto materiálů skvěle posloužila jak pro právě aktuální výstavu k našim výročím, tak i pro tvorbu pamětního almanachu. Práce v tomto směru pokračují i nadále a v blízké době chceme pořídit archivační boxy, do kterých by se tyto materiály měly důstojně ukládat. V červnu jsme se stali obětí podvodu. Firma, od které jsme dříve nakoupili naše stoly a židle, si od nás velmi ráda nechala zaplatit zálohu na dodávku skořepin našich rozbitých plastových židlí. Krátce poté tato firma zmizela ze své prodejny, měla vypnuté všechny telefony a slehla se po ní zem. Záloha nebyla naštěstí vysoká, ale i pár tisíc je pro nás významná položka. Potřebnou se stala i oprava dřevěného obložení v sálech. Řádně nedržící dřevěné konstrukce a místy ulámané či jinak poškozené lišty byly nebezpečné pro všechny cvičící. Na přelomu prázdnin nám přívalový déšť vyplavil

7 celou kotelnu. Nepříjemná situace, všechno mokré, naštěstí v době, kdy se netopí. Situaci vyřešila až montáž nových oken a úprava dvora. A jakoby jedné vody nebylo dost, v suterénu došlo k havárii topného systému. Voda si našla cestu zrezivělými trubkami pod sálem číslo tři. Ještě, že máme všímavé údržbáře a šikovnou instalatérskou firmu! Ačkoliv je to již kolik desítek let, co v sokolovně nebydlí žádný správce, vyplavalo na povrch, že sokolovna má na Katastrálním úřadu v listinách neustále statut objektu sloužícího k bydlení. S tímto statutem nebylo možné žádat o některé dotace. Proto byl osloven Stavební úřad, který provedl kontrolní prohlídku budovy, ten zjistil, že tu opravdu nikdo nebydlí a ani nemá kde a s jeho potvrzením jsme mohli požádat o změnu V srpnu fyzicky začala již zmíněná poslední etapa výměny oken. Problémy s projektem byly vyřešeny, nicméně naše radost netrvala dlouho. Při vybourání výtahové šachty se ukázalo, že v Tyršovce žádné jednotlivé anglické dvorky nejsou, ačkoliv to tvrdili pamětníci a bylo to uvedeno i v projektové dokumentaci. Pravda je taková, že mezi oběma schodišti je pod chodníkem schován jeden veliký anglický dvůr, o kterém už nikdo nevěděl... Má 17 metrů na délku a 70 cm na šířku. A pro nás to znamenalo vymyslet v pořadí už třetí technickou variantu umístění oken v Tyršově ulici. To se nakonec podařilo a my jsme se dohodli s Městem, že nám na tento skrytý Taxisův příkop povolí věcné břemeno. Tím bude ošetřeno, že nám příkop nikdo nezasype, což je pro nás velmi důležité z hlediska vlhkosti a absence izolací suterénu. Věcné břemeno je již odesláno na Katastr... Upravený pokojík, který jsem zmiňoval v souvislosti s květnovou brigádou, nám v pěkném stavu vydržel jen pár týdnů. Ukázalo se, že pod položeným linem je v totálním rozpadu hobra, na které vše stálo. Pokojík se tedy vystěhoval, co bylo uděláno se vyklidilo, a našimi údržbáři byla provedena generálka podlahy z OSB desek. A nyní už zase máme pokojíček jako klícku. Ke konci prázdnin jsme začali pracovat na našem Facebookovém profilu, který má za účel lépe propagovat naši činnost na sociálních sítích. A ve stejné době se jako každý rok sešli dobrovolníci na úklid sokolovny před zahájením cvičebního roku. Na počátku září byla zahájena další z velkých údržbových akcí: úprava našeho topného systému. V první řadě šlo o opravu našeho centrálního čerpadla, které bylo už dávno za svým zenitem a nepodávalo výkon, který je

8 třeba. Naštěstí se objevila firma, která i tato historická čerpadla umí zrenovovat. Dalším velkým krokem bylo zprovoznění čtyřcestného ventilu nejprve na ruční ovládání a ke konci roku už i na automatické míchání teplé vody pomocí řídící jednotky a venkovního čidla. Následovalo elektronické propojení obou našich kotlů, díky kterému teď fungují na dálkové ovládání oba dva. A práce pokračují i nyní v likvidaci letitých rozvodů, které již dávno nejsou funkční, ale díky propojení se stávajícím topným systémem nám zbytečně odebírají teplo. Po těchto významných úpravách našeho topného systému očekáváme značnou úsporu ve vytápění, umocněnou navíc ještě novými okny. A až se naši údržbáři budou chtít opravdu vyvztekat, čeká je likvidace dvou ohromných expanzních nádob, které byly opět plné vody, ačkoliv už dávno svoji funkci ztratily.sláva bývalým správcům! Mimochodem, to, že jsou plné vody a navíc stále pod tlakem, zjistil náš údržbář na vlastní kůži až při povolení prvního ventilu Situaci spravil narychlo udělaný otvor pode dveřmi, kterým nás letitá voda navždy opustila Velkou investiční akcí, kterou se podařilo spolu s okny dotáhnout do vítězného konce byla kompletní To ale ještě rozhodně není konec všech úprav na topném systému. Netopí nám část sokolovny a nemůžeme přijít na důvod, jedna z větví nemá dostatečný průtok, je třeba prohlédnout všechny kohouty v suterénu, zda jsou funkční a zda jsou vůbec třeba atd. rekonstrukce celého dvora a strany sokolovny u výjezdu hasičů. Akce původně nebyla naplánována v takovémto rozsahu, ale podařilo se na ní sehnat

9 peníze z další dotace a pak už nebylo proč váhat. V rámci této rekonstrukce byly vyměněny rozvody dešťové i splaškové kanalizace, byla odizolována sokolovna nopovou folií, byl vyspádován povrch dvora tak, aby odváděl déšť od budovy a nikoliv obráceně jak tomu bylo dosud a byl udělán kompletní povrch ze zámkové dlažby. A protože se dvůr dělal takto celý a navíc jsme se domluvili i se sousedním hotelem, celkové náklady vyšly v součtu lépe, než kdybychom dvůr rekonstruovali po částech. Nechali jsme si změřit, jak pracují čtyři v předchozím roce zakoupené přístroje, které mají pomocí elektrofyzikálních procesů celý suterén odvlhčit natolik, aby zde mohly začít vnitřní stavební práce bez nutnosti provedení nákladné venkovní hydroizolace. Výsledky byly nad očekávání výborné a tak jsme dokoupili ještě další tři. Máme tak pokrytý téměř celý suterén sokolovny. Město Český Brod poskytlo v rámci jedné z dotací ,- korun na opravu fasády. Je to jen kapka toho, co bychom potřebovali na řádnou opravu - ale jen ať aspoň kape. Za tuto částku jsme tlakovou vodou očistili spodní část fasády historické budovy od nánosů letitých mechů a lišejníků, od nápisů a částečně i od cementového potěru, ošetřili jsme tuto část chemicky a fasádu zrekonstruovanou v předchozím roce jsme natřeli. Po dokončení dvora jsme nechali znovu vytýčit hraniční body našeho pozemku a také jsme zcela jasně vyznačili hranici mezi naším pozemkem a pozemkem sousedního hotelu. Nevzniknou tak v budoucnu zbytečné dohady, kdo na kterém pozemku parkuje atd. Výměna posledních oken a dveří byla zdárně dokončena na začátku října a v rámci zabezpečení objektu jsme do nich nechali osadit i bezpečnostní mříže. V této chvíli je tedy sokolovna až na střešní okénka pokojíčků kompletně zabezpečena novými okny a my očekáváme další snížení nákladů na vytápění. Nechali jsme provést kompletní revizi všech elektrorozvodů. Opět jeden z kostlivců z dřívějších dob.

10 Revize v takovémto rozsahu zde byla naposledy udělána v roce Hlavním problémem je absence jakékoliv elektrotechnické dokumentace. Žádného z těch, kteří v minulosti dělali jakékoliv zásahy do rozvodů, nenapadlo tyto změny někam zakreslit. A tak dodnes přesně nevíme, kudy vedou některé dráty elektrického vedení, a divíme se, proč nefunkční zásuvku na jedné straně sokolovny nahodí jistič na úplně opačné straně budovy. Rozvodné skříně by tu člověk očekával tak tři, možná čtyři. My jich tu máme 19!! A závad samozřejmě spoustu. Naši elektrikáři je postupně odstraňují a alespoň schematicky se snaží zakreslit to, co objevili. V rámci plánu na otevření oficiální kanceláře Sokola v roce 2015 bylo třeba doplnit a modernizovat kancelářskou techniku. Proto byl zakoupen nový monitor i tiskárna s kopírkou. Stávající technika byla opravdu hodně zastaralá. Vybavili jsme se i novou ozvučovací technikou, kterou budeme využívat na různé námi pořádané akce. Na konci listopadu jsme uspořádali jednu z nejúspěšnějších brigád. Místo jednoho kontejneru jsme naplnili hned tři! A mimo obvyklého suterénu se úderné komando dostalo i do prostoru půdy, kde řádilo jak černá ruka. Důkazem toho byl další kontejner se směsným odpadem a mimo toho běžného se sutí se odvezl ještě jeden se železem. Poctivě jsme odnesli do recepce Slavoje na půdě nalezená a dosud odpočívající čestná uznání různým soudruhům i sportovcům, podepsaná jinými soudruhy jisté strany. stanovisko k zateplení fasády nové budovy sokolovny. To již máme v ruce, a pokud budou peníze, v roce 2015 bychom toto rádi udělali. Povede to opět k dalším úsporám. Požádali jsme stavební odbor a památkáře o Povedlo se nám ke konci roku získat ještě jednu investiční dotaci, díky které jsme mimo jiné zateplili stropy v historické budově. Nyní se na nich nachází cca 20 cm nové tepelné izolace, od které si opět slibujeme snížení nákladů na vytápění. Ministerstvo školství a vedení Středočeského kraje znovu vyhlásili dotační programy, ve kterých jsme v předchozím roce neuspěli. Začali jsme na nich znovu pracovat a zkusíme to tentokrát trochu jinak a snad budeme úspěšnější. Nový sál v suterénu za to rozhodně stojí! Rok 2014 byl, co se získaných dotací týká, rozhodně nejúspěšnějším v jeho novodobé historii. V tomto roce se podařilo získat z různých grantů a dotačních titulů více než jeden milion korun! Budeme se snažit, abychom i v roce 2015 byli podobně úspěšní. Drobných úprav a oprav, o kterých jsem vůbec nemluvil, se v sokolovně provedlo i letos mnoho a předpokládám, že části z nich jste si všimli. Spousta z nich ovšem není vidět a ví o nich jen pár zasvěcených. A protože patřím mezi ně, chci z tohoto místa moc poděkovat oběma našim údržbářům, kteří zde odvádějí opravdu

11 heroický kus práce, a kdybych měl jmenovat, dejme tomu, pět nejdůležitějších lidí v českobrodském Sokole, jako první bych jmenoval právě je. I v roce 2015 bude v sokolovně stále co dělat, ať už půjde o velké investice či o menší akce. Již jsem se zmínil o zateplení fasády či vybudování nového cvičebního sálu. Ve hře jsou rozhodně i další akce. Vše ale závisí na tom, kolik se nám podaří získat pro Sokol peněz. Zrestaurování druhých velkých vchodových dveří, kterými se kdysi vcházelo přímo na jeviště. Historická opona. Kamerový systém. Topení. Výměna nevyhovujícího osvětlení. Velké malování místností. Zateplení fasády u nové budovy a oprava u té historické. Přečerpávací splašková stanice. Je toho opravdu hodně, ale snad se nám podaří alespoň něco z tohoto výčtu zrealizovat. Držte nám palce a kdo můžete přijďte přiložit ruku k dílu třeba na brigádu. Zpráva byla schválena Valnou hromadou dne Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol Český Brod

12 Zpráva o činnosti odboru všestrannosti T. J. Sokol Český Brod za rok 2014 Rok 2014 měl v porovnání s rokem předchozím alespoň co se oddílů týká - nesporně příznivější bilanci. Zatímco v první polovině roku 2013 došlo k úbytku počtu oddílů o oddíl Aerobiku a oddíl Gymnastiky díky odchodu jejich cvičitelky, v průběhu loňského roku už jsme na tom byli podstatně lépe. Počet oddílů se zvýšil a rozšířila se i činnost a počty hodin některých již zaběhnutých oddílů. Jde například o oddíl Stolního tenisu, kde byla rozšířena cvičební doba o hodinu a oddíl Sebeobrany dětí. Oba tyto oddíly zařadily do své činnosti cvičení nejpodstatnější, které u nás, bohužel, silně chybí - cvičení všestrannosti. A tak na úkor specifického zaměření obou oddílů je zde minimálně v polovině jejich cvičební doby toto cvičení zařazeno a je potěšitelné, že se u dětí setkalo s velkým ohlasem. Oddíly, které vznikly v průběhu roku 2014 jsou oddíl Aerobiku s posilováním a se staro-novou cvičitelkou ses. Dianou Minaříkovou, která se po letech do Sokola vrátila, dále oddíl Jógy a oddíl Zdravotního cvičení pro seniory, které oba vede profesionální fyzioterapeutka ses. Renáta Tejnská a oddíl Mažoretek, které vede ses. Gábina Veselá. U oddílu Mažoretek je třeba vyzdvihnout, že ačkoliv jsou oddílem vzniklým až na podzim 2014, už po několika týdnech své existence si troufly na své velmi pěkné první vystoupení před veřejností a do dnešního dne jich mají na svém kontě několik. Naopak nám ubyl oddíl Kondičního cvičení, vedený ses. Magdou Kudrnáčovou. V porovnání s rokem 2013 jsme zaplnili sály cvičením mnohem více, i když zde stále ještě volné kapacity máme. Sál č. 5 byl opět dlouhodobě pronajat Základní umělecké škole, která zde v týdnu vyučuje své žáky v rámci hudebního oboru. Stále spolupracujeme s neziskovými organizacemi, se kterými jsme v minulosti navázali kontakt. Jednou z nich je právě zmiňovaná ZUŠ a dále to je 14. středisko Junáka Psohlavci. Dlouhodobou spolupráci máme i nadále s občanským sdružením Českobroďák, jehož členové u nás v Sokole cvičí v oddílech sebeobrany a se kterým jsme zajišťovali společné Kurzy první pomoci a opětovně vystupovali i na jejich Dětském branném dnu.

13 Zúčastnili jsme se různých sokolských i nesokolských akcí. Tou první byla 11. ledna akce pořádaná ČOS Nejen pohybem živ je Sokol, které se zúčastnil oddíl sebeobrany. Děti z oddílu Aerobiku a Scénického tance vystoupily v druhé polovině ledna v Domově seniorů Anna. Velmi úspěšnou akcí bylo Karnevalové řádění pořádané rovněž oddílem Aerobiku 22. února a Kurz první pomoci pro veřejnost, pořádaný o den později ve spolupráci s o.s. Českobroďák. O týden později 1. března proběhl velmi úspěšný Sokolský ples, který nasadil velmi vysokou laťku a byl vyprodán do posledního místečka. Následovalo školení cvičitelů III. třídy všestrannosti, které se konalo března. V průběhu března a na začátku dubna nás skvěle a medailově reprezentoval na závodech v Praze a následně v Nymburce a Olomouci oddíl Aerobiku. 3. května jsme naplánovali novou společenskou akci Májovou taneční zábavu. Nicméně přesto, že jsme se po velkém úspěchu Sokolského plesu snažili o tento trend i nadále, nesetkala se tato akce s valným zájmem veřejnosti a pro letošní rok jsme ji znovu nezařadili. 2. června byl uspořádán všestrannostní závod nazvaný Sokolský pětiboj, který se všem zúčastněným dětem velmi líbil a předpokládáme jeho opakování i v letošním roce. V květnu byla Vzdělavatelským odborem ČOS vyhlášena soutěž s názvem Po stopách významných osobností Sokola a České republiky, do které jsme se rovněž zapojili. Děvčata s oddílu Aerobiku si vybrala jako téma Bysty významných osobností umístěné v hlavním sále. Jejich práce byla oceněna odbornou komisí, dívky vyhrály jako cenu víkendový pobyt v severních Čechách kam ale nakonec nejely pro kolidující termín se závody v aerobiku. Nicméně to byla soutěž zajímavá, při které se zjistilo, že kronikářský seznam velikánů neodpovídá bystám v sokolovně umístěných a že jedna z nich je tam dokonce dvakrát přičemž jednou dle seznamu zobrazuje Tyrše a jednou Havlíčka. Na konci července byl uspořádán pro děti od 3 do 10 let týdenní příměstský tábor s názvem Do pohádky za zvířátky, který obsahoval různé sportovní aktivity, hry, výlety i tvořivou činnost v sokolovně.

14 V rámci náboru v měsíci září přišla mezi nás řada nových tváří, ať už šlo o děti či dospělé. Došlo i ke změně ve vedení některých oddílů. Oddíl Stolního tenisu posílil dlouholetý trenér dětí a dorostu Peter Homola a Rodiče a děti začala místo ses. Evy Petráskové vést ses. Jitka Crosnier Leconte s pomocí ses. Diany Minaříkové. Na konci září jsme uspořádali oblíbenou a tradiční Posvícenskou zábavu, která byla i tentokrát první taneční akcí podzimu pro veřejnost. Mimo ní se ale samozřejmě rozjely i Kurzy tance a společenského chování pro mládež, ale také pro dospělé, kterých se zúčastnili i někteří cvičitelé. V rámci nedostačujících šatnových kapacit bylo nutné zavést organizační pořádek z hlediska vstupu do sokolovny a místa převlékání. Proto teď hlavním vstupem vcházejí pouze oddíly cvičící ve velkém sále, zatímco cvičící v sálech 3 a 4 vstupují do sokolovny vchodem z Kollárovy ulice a šachisté vchodem zadním. Šatnové kapacity nám chybí, ale nemáme prostory, ve kterých bychom je navýšili, a tak toto opatření je v této chvíli maximem, kterého jsme schopni. V září se také konal dnes již českobrodským občanům velmi známý Dětský branný den, pořádaný o.s. Českobroďák, kde naše členy z oddílu sebeobrany vidělo téměř 500 návštěvníků. Začátek října byl opět ve znamení aerobiku, a to v Kutné Hoře a následně v Přistoupimi, kde oddíl vystupoval při příležitosti oslav 90 let tamější sokolovny. V polovině října se v Českém Brodě školili noví cvičitelé pomahatelé. Akce, která se opakuje s velkým úspěchem každý rok a kterou chystáme i v roce letošním. Listopad nám tak trochu nepřál. Museli jsme pro nemoc zrušit avízovaný župní seminář sebeobrany a přeložit ho na letošní rok. Škoda akce, která v předchozím roce měla velký úspěch Na konci listopadu nám to ale vynahradilo již 4. setkání sokolských žen a mužů, na kterém byla opravdu plná sokolovna účastníků. Je třeba zmínit, že mezi davem sokolských žen byli zpočátku zahlédnuti i dva nebo tři sokolští muži, ale jak to s nimi nakonec dopadlo, není náčelnictvu známo 3. prosince se děti potkaly s Mikulášem, andělem a celým peklem čertů. Plná sokolovna dětí a jejich rodičů, mikulášská nadílka pro děti i cvičitele a řada disciplín včetně audience u samotného Lucifera. (bály se nejen děti.. ) Velmi povedená akce, kterou určitě zopakujeme i letos. Ten samý den večer se potkala část dospěláků na Mikulášsko-vánočním posezení ve třetím sále sokolovny.

15 Občerstvení, vínečko, popovídání. Netřeba dále rozvíjet. Akce pohodová, škoda jen, že s malým zájmem členů 6. prosince uspořádal oddíl Stolního tenisu 1. ročník otevřeného turnaje ve stolním tenisu. Akce příjemná, každý účastník byl velmi bohatě odměněn za svůj výkon díky sponzorům turnaje a neúnavnému Petru Homolovi. 11. prosince jsme zopakovali Kurz první pomoci pro veřejnost, opět se standardní, cca 30ti člennou účastí, kdy tentokrát kurz navštívila i řada cvičitelů, kterým se kurz počítal do jejich doškolení. Škoda opět malého zájmu členů zvlášť proto, že nikdo z nás neví, kdy se mu můžou tyto znalosti hodit Je třeba zmínit i činnost našich turistů, kteří v průběhu roku uspořádali řadu jedno i vícedenních akcí. Navštívili například Králíky, Luhačovice, příspěvků, odpadly různé formy úhrady, vyplňování permanentek, vybírání peněz a vypisování pokladních dokladů, které zatěžovalo cvičitele a obíralo je o čas určený ke cvičení. Dnes je tento program pro nás nepostradatelnou součástí řízení jednoty a účinným nástrojem jak pro vymáhání nedoplatků, tak pro evidenci brigád, či pro rychlé zkontaktování se všemi členy jednoty například v případě posílání hromadných ových zpráv. A je velmi potěšitelné, že o něj již projevilo zájem několik jednot. Horňácko, Bílé Karpaty, Jilemnici, Stvořidla, Děčín, Saské Švýcarsko, Dymokury, Tetín a další místa naší republiky. Důležitou událostí pro chod jednoty, zpřehlednění administrativy a zmírnění její zátěže pro cvičitele bylo zavedení evidenčního programu, který vytvořil br. místonáčelník Vašek Kyba. Díky tomuto programu se velmi výrazně zpřehlednila evidence členů, v rámci nastavení parametrů se zjednodušil výběr členských Z novinek, které se týkají činnosti jednoty v roce 2015, bych zmínil alespoň tři: tou první je obnovení kdysi dávno tradičního každoročního pochodu sokolů na Lipany. Chceme ho uspořádat 23. května místo zrušené Bambiriády a v jeho cíli u lipanské mohyly bychom rádi zorganizovali poměrně bohatý program od pečení buřtů na ohýnku, přes soutěže, povídání o bitvě až po hledání ukrytých pamětních mincí pomocí minohledaček. Uvidíme, zda se nám to podaří, zatím jsme u teoretické přípravy Za druhé zde nemohu nezmínit již probíhající nácviky na Sokolské Brno a Gymnaestrádu v Helsinkách. Obě akce se budou konat v tomto roce a jak do Brna, tak i do Finska se chystají naši členové, kteří již od loňska pilně nacvičují.

16 Tou třetí novinkou by mělo být postupné znovuobnovení oddílů všestrannosti. Pro nový školní rok se zatím počítá s oddílem Všestrannosti pro 1. stupeň ZŠ. Takový nám zde velmi chybí a v dnešní době, kdy řada dětí má problémy nejen s nesprávným držením těla, motorikou, ale i s provedením řady dříve zcela běžných cviků, považujeme toto cvičení za zásadní. Budoucí cvičitelé tohoto oddílu již prošli požadovaným školením či doškolením a mě těší, že se zčásti opět jedná o naše bývalé členy a cvičitele. Dobří holubi se zkrátka vracejí Zpráva byla schválena Valnou hromadou dne Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol Český Brod Zpráva o hospodaření jednoty Sokol Český Brod V roce 2014 se nám podařilo získat dotace a finanční příspěvky na činnost jednoty, provoz sokolovny a investice od Města Český Brod ve výši 626 tis, od Župy Barákovy 54 tis a MAS Pošembeří 450 tis. Z plesů, tanečních, občerstvení a pronájmů jsme získali 385 tis. Důležitým příjmem rozpočtu byly členské příspěvky od našich členů ve výši 324 tis. Celkové příjmy činily 1,839 tis. Z toho byly hrazeny tyto náklady: Činnost jednoty nové náčiní, školení cvičitelů, pořádání seminářů, odměny cvičitelů, Mikulášská nadílka pro děti v celkové výši 280 tis. Opravy a údržba budov oprava střechy, fasády, komína, instalatérské práce v suterénu, oprava obložení v hlavním sále ve výši 253 tis. Investiční náklady výměna oken v suterénu, úprava dvorku za sokolovnou, zateplení stropu nad hlavním sálem a šatnou a pořízení dalších vysoušečů v suterénu celkové náklady 715 tis. Provozní náklady energie, čisticí prostředky, pojištění budovy, poplatky za telefon činily 350 tis. Díky novým oknům a úpravě topení jsme při ročním vyúčtování získali zpět přeplatek ve výši 200 tis. Poslední položku za úklid a údržbu prostor, práci pro jednotu tvořily mzdové náklady ve výši 230 tis. Celkové náklady na činnost jednoty a provoz budovy činily 1,828 tis. K činil stav finančních prostředků 772 tis a to včetně půjčky od Města Český Brod o kterou jsme požádali. Půjčka je určená na rekonstrukci suterénu sokolovny, na jejíž financování se snažíme získat dotace od MŠMT a Středočeského kraje. Zpráva byla schválena Valnou hromadou dne

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary Naše Sdružení vzniklo za účelem pomoci s odstraněním havarijního

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015

Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015 Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice Rakouská 543 289 24 Milovice IČO: 247 10 733 Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015 Schůzi zahájil v 19:10 hodin pan Jan Vaněk,

Více

OREL-investiční záměr 2009

OREL-investiční záměr 2009 OREL- záměr 2009 1. Předkládající subjekt Jednota (župa) IČ: Číslo registrace v Orlu: 2. Základní údaje Název akce / stavby : Stavebník : Charakter stavby:( např. novostavba, přístavba, dostavba, nástavba,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 1 Program členské schůze SVJ Prezentace Volba skrutátora a součet hlasovacích podílů Zpráva o hospodaření SVJ za roky 2012, 2013 a k 31. 10.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

výroční zpráva 2005 Výroční zprávu schválila 5.května 2006 dozorčí rada Janovská o.p.s. a 17.května 2006 správní rada Janovská o.p.s.

výroční zpráva 2005 Výroční zprávu schválila 5.května 2006 dozorčí rada Janovská o.p.s. a 17.května 2006 správní rada Janovská o.p.s. výroční zpráva 2005 Výroční zprávu schválila 5.května 2006 dozorčí rada Janovská o.p.s. a 17.května 2006 správní rada Janovská o.p.s. vznik, zakladatelé, poslání Janovská o.p.s. byla zaregistrována Krajským

Více

Vážený pane Vašku, Objasnění problému

Vážený pane Vašku, Objasnění problému Radovan Vašek Odbor obecního majetku Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč Vážený pane Vašku, radovan.vasek@praha4.cz na základě naší listopadové schůzky, na níž jsme společně probírali otázku rozdělení

Více

Oběžník 2014. Člen výboru: MUDr. Ivana Hlaváčová Gembalová

Oběžník 2014. Člen výboru: MUDr. Ivana Hlaváčová Gembalová Oběžník 2014 Rok 2014 byl druhým rokem funkčního období nového výboru, řada věcí se podařila, řada ne. Na pár následujících řádcích bychom se s vámi rádi o událostech roku 2014 v TJ Sokol Mohelno podělili.

Více

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín.

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Krátké shrnutí nedávné historie 2007 Na základě požadavku vedení ZŠ a MŠ Hosín je z důvodu navýšení kapacity školky zrušená tělocvična. V této době zastupitelstvo

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Více

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz Partner ústeckého sportu Sportovní hala TJ Chemička Ústí nad Labem (nyní SPORTCENTRUM SLUNETA) byla postavena v letech 1972-1974. V následujícím období se zde uskutečnila řada významných sportovních a

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf Investiční akce 2013 Město Varnsdorf Výměna oken MŠ Poštovní výměna stávajících dřevěných oken za dřevěná EUROOKNA OKNA LANGER, ÚSTÍ nad ORLICÍ 1.220.692 Kč vč. DPH Oprava místní komunikace a chodníku

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE PROJEKT OD MAS SVATJIŘISKÝ LES REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY červenec - srpen 2013 V Rožďalovicích dne 12. září 2013 Ve spolupráci se

Více

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. Správa majetku města Příbor s.r.o., Freudova 118, 742 58 Příbor V Příboře dne 29.6.2011 Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky:

Více

Vypracována PD, probíhá stavební řízení. vypracovává se PD, vyjádření od památkářů (Měšická), požádat o SP

Vypracována PD, probíhá stavební řízení. vypracovává se PD, vyjádření od památkářů (Měšická), požádat o SP číslo akce Odvětví, jejichž realizace byla zahájena Rozpočet na rok 2015 1 ČOV ební úpravy v Čistírně odp.vod 38 600 000 V roce 2015 realizovány rozvody a dmychadla. Bude zařazeno na program jednání a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3930-53/2014 O ceně pozemku p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby zem.stav. čp.1226, pozemku p.č.549/34 ostatní plocha manipulační

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká?

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká? OTÁZKY A ODPOVĚDI Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká? Cílem je snížit znečišťování ovzduší lokálním vytápěním na tuhá paliva (spalovacími zdroji do tepelného výkonu 50 kw) na území daného kraje.

Více

varianta 1- prodej varianta 2- pronájem bez rekonstrukce varianta 3- rekonstrukce na vlastní náklady a následný pronájem

varianta 1- prodej varianta 2- pronájem bez rekonstrukce varianta 3- rekonstrukce na vlastní náklady a následný pronájem Vážení vlastníci, rádi bychom vám předložili anketu a na základě jejího výsledku se rozhodli, jak dále postupovat v organizaci akce "bývalá kotelna". Rádi bychom vám též celý problém souhrně vysvětlili

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 1 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 14. 1. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Datum: 5. června 2013 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 2.4.2009 18:45 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Yveta Bravencová Hana Marková Miroslav Klíma Martin Krejčí Angel Dončev Přizván: Příští zasedání:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 25 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Komise pro investice a opravy

Více

Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež)

Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež) Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež) 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Kulatý stůl TĚLOPRAHA 2010

Kulatý stůl TĚLOPRAHA 2010 Kulatý stůl TĚLOPRAHA 2010 Čtvrtek 26. 8. posluchárna P6, 17.30 Diskutovaná témata: právní, bezpečností a provozní podmínky zájmové sportovní činnosti na školách legislativa, organizace, pojištění, struktura

Více

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 Pro jednání Výroční konference VOS 2013 Dne: 30. 1. 2013 K bodu programu č.: Název: Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 Obsah: Hospodaření v roce 2012 Komentář k hospodaření za rok 2012 Návrh

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 1. spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 1. spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti spojuje pravidelnou každodenní pohybovou spojuje pravidelnou každodenní pohybovou Správné držení těla v sedě, ve stoje, při zvedání břemen ), pohybové hry se zpěvem Hygiena pohybových činností a cvičebního

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Výroční schůze: SK Starý Plzenec. Milan Froněk, Jaroslav Voráček, Tomáš Děkanovský 24. ledna 2015 Starý Plzenec

Výroční schůze: SK Starý Plzenec. Milan Froněk, Jaroslav Voráček, Tomáš Děkanovský 24. ledna 2015 Starý Plzenec Výroční schůze: SK Starý Plzenec Milan Froněk, Jaroslav Voráček, Tomáš Děkanovský 24. ledna 2015 Starý Plzenec Program schůze Zahájení a přivítání hostů Výbor klubu Zpráva o hospodaření Plánované investiční

Více

KOTLÍKOVÉ DOTACE V PLZEŇSKÉM KRAJI 2015-2018 POŘÍZENÍ EKOLOGICKÉHO VYTÁPĚNÍ V DOMÁCNOSTECH I/1

KOTLÍKOVÉ DOTACE V PLZEŇSKÉM KRAJI 2015-2018 POŘÍZENÍ EKOLOGICKÉHO VYTÁPĚNÍ V DOMÁCNOSTECH I/1 KOTLÍKOVÉ DOTACE V PLZEŇSKÉM KRAJI 2015-2018 POŘÍZENÍ EKOLOGICKÉHO VYTÁPĚNÍ V DOMÁCNOSTECH I/1 ZDROJ KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ Plzeňský kraj podal v září 2015 žádost v rámci OPŽP 2014-2020 s názvem Zlepšování

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Přítomni : Michal Konvalina, Miloslav Zelinka, Stanislav Pavlát, Jiří Marek Omluveni : Miloš Poláček Hosté:

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty/ župy JEDNOTY ÚPICE za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty/ župy JEDNOTY ÚPICE za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty/ župy JEDNOTY ÚPICE za rok 2009 Obsah: 1. Základní údaje 2. Kontaktní údaje 3. Členská základna 4. Rada jednoty/župy 5. Odborné rady 6. Činnost 7. Přílohy a. Rozvaha

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642 Společenství vlastníků Žárovická 1642 Žárovická 1642, 190 16 Praha Újezd nad Lesy IČ 28 97 66 22, mailto:svjarovicka1642@volny.cz Pozvánka na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Podpora zabezpečení škol a školských zařízení v roce 2015 č.j.

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Podpora zabezpečení škol a školských zařízení v roce 2015 č.j. Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Podpora zabezpečení škol a školských zařízení v roce 2015 č.j. MSMT-2157/2015-1 Název projektu: Zabezpečení objektů SPŠD realizace oplocení

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Vnitřní stavební, montážní a bourací práce Vybourání otvoru pro nové okno (obývák) Vybourání stáv. příčky (hala obývák) Vybourání stáv. dlaţby (hala) Odstranění podlah. krytiny (PVC) ze stávající pracovny

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

WWW.MILOTA.CZ SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

WWW.MILOTA.CZ SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTÍ WWW.MILOTA.CZ SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTÍ WWW.MILOTA.CZ KDO JSME A CO JE SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTI? WWW.MILOTA.CZ MILOTA KLADNO spol. s r.o., je projekční a inženýrská společnost, která poskytuje

Více

Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011 V Drnovicích dne 5. 4. 2012 Zpracovala: Anna Trubáková Schválil: Mgr. Petr Ducháček Vyvěšeno dne:... 26. 4. 2012 Zveřejněno dálkovým přístupem dne:... 26. 4. 2012

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Místo konání: byt předsedy SVJ, 9. května 484, Rajhrad Datum a čas konání: 5. června 2009,

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

NOVINKY! Máme centrální topení! Novým centrálním kotlem ekologickými peletkami. Topení kamny je stále možné, ale už jako snad až zbytečný luxus.

NOVINKY! Máme centrální topení! Novým centrálním kotlem ekologickými peletkami. Topení kamny je stále možné, ale už jako snad až zbytečný luxus. Ateliéry na Mazance NOVINKY! Máme centrální topení! Novým centrálním kotlem ekologickými peletkami. Topení kamny je stále možné, ale už jako snad až zbytečný luxus. Galerie ARTATAK ve spolupráci se společností

Více

Městský obvod Nová Ves je příjemcem transferů ze státního rozpočtu, rozpočtu SMO a Úřadu práce Ostrava.

Městský obvod Nová Ves je příjemcem transferů ze státního rozpočtu, rozpočtu SMO a Úřadu práce Ostrava. Důvodová zpráva: Městský obvod Nová Ves je příjemcem transferů ze státního rozpočtu, rozpočtu SMO a Úřadu práce Ostrava. V roce 2012 byly Městskému obvodu poskytnuty tyto transfery: Neinvestiční přijaté

Více

V A L N Á H R O M A D A

V A L N Á H R O M A D A V A L N Á H R O M A D A T ě l o c v i č n é j e d n o t y S O K O L N o v é V e s e l í 5. března 2015 1. Program valné hromady TJ Sokol 2. Zpráva o činnosti TJ za rok 2015 3. Zpráva o hospodaření 4. Plán

Více