Tělocvičná jednota Sokol Český Brod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tělocvičná jednota Sokol Český Brod"

Transkript

1

2 Tělocvičná jednota Sokol Český Brod Registrační číslo T. J. v ČOS Sídlo jednoty Český Brod, Tyršova ul. 314 PSČ Adresa pro doručování pošty Český Brod, Tyršova ul. 314 PSČ mail IČ Bankovní spojení Č. spořitelna Č. Brod / 0800 Sokolská župa Barákova Statutární zástupci T.J. jednatel, starosta - starosta: Jan Firbas tel jednatel: Jana Thomesová tel (pronájem sálů) Počet členů T.J. 376 (k )

3 Zpráva o činnosti T. J. Sokol Český Brod za rok 2014 Rok 2014 jsme symbolicky přivítali na Nový rok v sokolovně tím, že jsme se zde sešli, abychom po mnoha letech v sále rozbalili druhou historickou oponu, zhotovenou v roce 1911 br. Rudolfem Rottem. Ta visela v sokolovně od května 1912 až do roku 1956, kdy byla z pochopitelných důvodů odstraněna. Někteří z nás ji zde na vlastní oči viděli úplně poprvé. Neměli jsme vůbec tušení, v jakém se nachází stavu, jen jsme předpokládali určitý stupeň poškození. Opona je opravdu moc krásná, ale zároveň se, bohužel, náš předpoklad o jejím poškození ukázal pravdivý. Posudek znalce na její opravu mluví o částce, která je bez získání grantu nad naše finanční možnosti, takže zda se jí nakonec podaří vrátit zpět, na místo kam patří, zatím nevíme. V lednu byl malý sál s konečnou platností zbaven všech zbývajících židlí, které se zde dlouhou dobu ukládaly a neustále hrozilo nebezpečí jejich pádu a zranění zejména dětí. Od poloviny ledna jsou všechny židle umístěny na jevišti a sál č. 2 slouží výhradně pro cvičení a uskladnění nářadí. Jednou z myšlenek bylo zlikvidovat staré a nefunkční jevištní tahy a konstrukce umístěné v prostoru nad jevištěm. Nicméně tomuto záměru zabránila nenosná konstrukce palubkového stropu jeviště, která by mohla při této demontáži být poškozena. Vymýšlíme jiné řešení. Odbor životního prostředí zamítl naši žádost o zkrácení hlohů rostoucích před sokolovnou. Zdůvodnění bylo velmi alibistické a neodborné. Nicméně po několika měsících došlo k náhodné operativní schůzce s dotyčným zaměstnancem města přímo u hlohů, kterého se zúčastnil i zástupce arboristické firmy, který nám dal za pravdu, a došlo alespoň na částečný prořez. I tak nám hlohy tak zbytečně ubírají světlo v hlavním sále a to jak vypadají moc krásy sokolovně také nepřidá. Jaro bylo v suterénu ve znamení pokračujících demoličních prací, které prováděli naši údržbáři ve chvílích, kdy nebyli pronásledováni jinými požadavky. Otloukalo se kachlíkové obložení a demontoval se nefunkční zásobovací výtah. Požádali jsme odbor dopravy o zřízení značení zákazu vjezdu na náš soukromý pozemek podle sokolovny, což nám

4 bylo nejdříve slíbeno, dokonce nám zabetonovali i patku pro značku, ale poté nám instalace značky byla zamítnuta z důvodu, že se jedná o náš soukromý pozemek (což bylo v žádosti výslovně uvedeno). Stejně jako před tím odbor životního prostředí se i odbor dopravy ukázal být opravdu odborným pracovištěm. U vchodu do sokolovny z Kollárovy ulice bylo zhotoveno zábradlí, které nám nikdo schvalovat nemusel, a tak se jeho výroba a instalace obešla bez problémů... Po letech se podařilo sice pod lehkou pohrůžkou zamezení přejezdu hasičských vozidel přes náš pozemek, ale přesto dohnat k jednání Krajské ředitelství HZS. Sice nám kousek pozemku, o který léta usilujeme, neprodají, ale dohodli jsme se na vzájemném věcném břemenu, které hasičům umožní i nadále průjezd a nám zase vjezd na dvůr za sokolovnu, kam bychom se také v případě nějakých problémů nemuseli autem vůbec dostat. Tato služebnost jak se jí dnes správně říká, nám právní přístup zaručí. Zatím jsme ve stádiu oddělovacích geometrických plánů, posudků znalce a protáčení očí, protože taková byrokracie, která panuje u státní instituce, se schvalovacím procesem i dvou ministerstev se jen tak nevidí. Dřív než za další rok to nebude, ale chvála bohu, že se to pohnulo a jsme rádi za vstřícnost konkrétních osob z Krajského ředitelství, které samozřejmě nemůžou za předpisy, kterými se musí řídit Byla provedena potřebná rekonstrukce hlavního komínu, který byl určen pro pevná paliva, nikoliv pro plynové vytápění. Komín máme nově vyvložkovaný a upravený, stejně jako vnitřní rozvody od kotlů do komína, které byly kompletně vyměněny. Požádali jsme o dotaci na rekonstrukci části suterénu na Kraji a pro stejný účel i na MŠMT. Ani jedna z těchto dotací nebyla úspěšná. V dubnu došlo na likvidaci starého kotle na pevná paliva, který se v sokolovně už léta nepoužíval, nicméně byl napojen na stávající topný systém a odebíral z něj teplo. Jeho rozebrání na jednotlivé díly trvalo několik týdnů a vylámali si na něm zuby i sousedící hasiči, kteří se kasali, že s jejich hydraulikou nám ho rozeberou za chvíli Velmi náročná akce byla zakončena vystěhováním částí kotle na náš dvůr a dále za pomoci jeřábu naložena a odvezena do sběru. Sokolovně se ulevilo od čtyř tun železa Byl zamítnut požadavek Kraje na prohlášení sokolovny kulturní památkou. Možná bychom občas dostali nějakou korunu, ale znamenalo by to, že bez souhlasu památkářů bychom v sokolovně nevyměnili ani šroubek. Za to nám jejich vágní finanční příslib opravdu nestál.

5 Rozhodli jsme se spojit výročí 130 let od položení základního kamene sokolovny v roce 2014 s výročím oficiálního otevření sokolovny v roce letošním a oslavit je společně. O tom, jak to celé dopadlo už víme z minulého víkendu a věřím, že se všem účastníkům akce líbila. Pustili jsme se do celkové evidence všech klíčů od sokolovny, kdy bylo zjištěno, že spoustu klíčů máme jen jednou a jsou třeba doplnit. Naopak nám skoro dva kilogramy klíčů přebývaly Bylo vidět, že taková akce v sokolovně neproběhla velmi dlouho. Požádali jsme MAS Pošembeří o dotaci na poslední etapu výměny oken a dveří v suterénu sokolovny. Tato dotace byla nakonec úspěšná, nicméně i stádium přípravy této etapy bylo poměrně náročné. Výměna oken v suterénu na rozdíl od dvou předchozích etap spadala do realizace stavebního projektu rekonstrukce celého suterénu, který měl již schválenou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení. Jenže v podobě, v jaké byl projekt tehdy schválen, bychom jejich výměnu nemohli realizovat. Ukázala se nutnost změnit dispozici projektu. Muselo proto proběhnout vše od počátku: nechat zhotovit změnu projektu a podniknout nový schvalovací proces s památkáři, stavebním úřadem atd. Kromě toho začal být problém i s ukrytými anglickými dvorky v Tyršově ulici, které byly součástí stavby sokolovny, ale zároveň se nacházely pod chodníkem, čili v majetku města. Takže i s těmi se ve změně projektu muselo počítat a navrhnout změnu rozměrů oken. V rámci dotace Města Český Brod byl pořízen dataprojektor. S ním ovšem souvisela nutnost zatemnění sálů, po kterém volaly i některé oddíly. Proto byly pořízeny závěsy nejdříve do sálu č. 3 a poté i nahoru do čtyřky. V rámci dotace ČOS jsme pořídili nové náčiní a pomůcky po oddíly, které si požádaly. Po opravě a údržbě volala i střecha sokolovny. Proto byla na nové budově částečně natřena střecha a instalovány nové žlaby a z důvodu zatékání do pokojíků sokolovny byla provedena nad

6 pokojíky generální oprava střechy. První suterénní brigádu roku 2014 jsme vyhlásili na 24. května. Díky děvčatům jsme se mimo suterénu mohli pustit i do pokojíčku v podkroví. Jeho stav byl rovněž žalostný, ale výsledek byl skvělý. I brigádníci dole se činili a výsledkem byl stejně jako vždy vrchovatý kontejner. Pustili jsme se i do administrativy: v souladu se zněním nového Občanského zákoníku jsme poslali na Rejstříkový soud jako první ze župy podepsané formuláře pro povinný nový Rejstřík spolků. Opustil nás na vlastní žádost náš webový administrátor chvíli jsme z toho byli nesví, ale našli jsme důstojnou náhradu v br. místonáčelníkovi, který se této funkce velmi zodpovědně ujal a teď mu nezbývá než tiše skřípat zuby při občasných požadavcích náčelníka. Další administrativní činnost začala v souvislosti s nadcházejícím výročím sokolovny i jednoty, kdy začalo digitalizování historických dokumentů a fotografií, které v archívu máme. Nejen jejich skenování, ale pak zejména úprava a retuš jejich leckdy značně poškozeného stavu je běh na dlouhou trať, ale už nyní nám část těchto materiálů skvěle posloužila jak pro právě aktuální výstavu k našim výročím, tak i pro tvorbu pamětního almanachu. Práce v tomto směru pokračují i nadále a v blízké době chceme pořídit archivační boxy, do kterých by se tyto materiály měly důstojně ukládat. V červnu jsme se stali obětí podvodu. Firma, od které jsme dříve nakoupili naše stoly a židle, si od nás velmi ráda nechala zaplatit zálohu na dodávku skořepin našich rozbitých plastových židlí. Krátce poté tato firma zmizela ze své prodejny, měla vypnuté všechny telefony a slehla se po ní zem. Záloha nebyla naštěstí vysoká, ale i pár tisíc je pro nás významná položka. Potřebnou se stala i oprava dřevěného obložení v sálech. Řádně nedržící dřevěné konstrukce a místy ulámané či jinak poškozené lišty byly nebezpečné pro všechny cvičící. Na přelomu prázdnin nám přívalový déšť vyplavil

7 celou kotelnu. Nepříjemná situace, všechno mokré, naštěstí v době, kdy se netopí. Situaci vyřešila až montáž nových oken a úprava dvora. A jakoby jedné vody nebylo dost, v suterénu došlo k havárii topného systému. Voda si našla cestu zrezivělými trubkami pod sálem číslo tři. Ještě, že máme všímavé údržbáře a šikovnou instalatérskou firmu! Ačkoliv je to již kolik desítek let, co v sokolovně nebydlí žádný správce, vyplavalo na povrch, že sokolovna má na Katastrálním úřadu v listinách neustále statut objektu sloužícího k bydlení. S tímto statutem nebylo možné žádat o některé dotace. Proto byl osloven Stavební úřad, který provedl kontrolní prohlídku budovy, ten zjistil, že tu opravdu nikdo nebydlí a ani nemá kde a s jeho potvrzením jsme mohli požádat o změnu V srpnu fyzicky začala již zmíněná poslední etapa výměny oken. Problémy s projektem byly vyřešeny, nicméně naše radost netrvala dlouho. Při vybourání výtahové šachty se ukázalo, že v Tyršovce žádné jednotlivé anglické dvorky nejsou, ačkoliv to tvrdili pamětníci a bylo to uvedeno i v projektové dokumentaci. Pravda je taková, že mezi oběma schodišti je pod chodníkem schován jeden veliký anglický dvůr, o kterém už nikdo nevěděl... Má 17 metrů na délku a 70 cm na šířku. A pro nás to znamenalo vymyslet v pořadí už třetí technickou variantu umístění oken v Tyršově ulici. To se nakonec podařilo a my jsme se dohodli s Městem, že nám na tento skrytý Taxisův příkop povolí věcné břemeno. Tím bude ošetřeno, že nám příkop nikdo nezasype, což je pro nás velmi důležité z hlediska vlhkosti a absence izolací suterénu. Věcné břemeno je již odesláno na Katastr... Upravený pokojík, který jsem zmiňoval v souvislosti s květnovou brigádou, nám v pěkném stavu vydržel jen pár týdnů. Ukázalo se, že pod položeným linem je v totálním rozpadu hobra, na které vše stálo. Pokojík se tedy vystěhoval, co bylo uděláno se vyklidilo, a našimi údržbáři byla provedena generálka podlahy z OSB desek. A nyní už zase máme pokojíček jako klícku. Ke konci prázdnin jsme začali pracovat na našem Facebookovém profilu, který má za účel lépe propagovat naši činnost na sociálních sítích. A ve stejné době se jako každý rok sešli dobrovolníci na úklid sokolovny před zahájením cvičebního roku. Na počátku září byla zahájena další z velkých údržbových akcí: úprava našeho topného systému. V první řadě šlo o opravu našeho centrálního čerpadla, které bylo už dávno za svým zenitem a nepodávalo výkon, který je

8 třeba. Naštěstí se objevila firma, která i tato historická čerpadla umí zrenovovat. Dalším velkým krokem bylo zprovoznění čtyřcestného ventilu nejprve na ruční ovládání a ke konci roku už i na automatické míchání teplé vody pomocí řídící jednotky a venkovního čidla. Následovalo elektronické propojení obou našich kotlů, díky kterému teď fungují na dálkové ovládání oba dva. A práce pokračují i nyní v likvidaci letitých rozvodů, které již dávno nejsou funkční, ale díky propojení se stávajícím topným systémem nám zbytečně odebírají teplo. Po těchto významných úpravách našeho topného systému očekáváme značnou úsporu ve vytápění, umocněnou navíc ještě novými okny. A až se naši údržbáři budou chtít opravdu vyvztekat, čeká je likvidace dvou ohromných expanzních nádob, které byly opět plné vody, ačkoliv už dávno svoji funkci ztratily.sláva bývalým správcům! Mimochodem, to, že jsou plné vody a navíc stále pod tlakem, zjistil náš údržbář na vlastní kůži až při povolení prvního ventilu Situaci spravil narychlo udělaný otvor pode dveřmi, kterým nás letitá voda navždy opustila Velkou investiční akcí, kterou se podařilo spolu s okny dotáhnout do vítězného konce byla kompletní To ale ještě rozhodně není konec všech úprav na topném systému. Netopí nám část sokolovny a nemůžeme přijít na důvod, jedna z větví nemá dostatečný průtok, je třeba prohlédnout všechny kohouty v suterénu, zda jsou funkční a zda jsou vůbec třeba atd. rekonstrukce celého dvora a strany sokolovny u výjezdu hasičů. Akce původně nebyla naplánována v takovémto rozsahu, ale podařilo se na ní sehnat

9 peníze z další dotace a pak už nebylo proč váhat. V rámci této rekonstrukce byly vyměněny rozvody dešťové i splaškové kanalizace, byla odizolována sokolovna nopovou folií, byl vyspádován povrch dvora tak, aby odváděl déšť od budovy a nikoliv obráceně jak tomu bylo dosud a byl udělán kompletní povrch ze zámkové dlažby. A protože se dvůr dělal takto celý a navíc jsme se domluvili i se sousedním hotelem, celkové náklady vyšly v součtu lépe, než kdybychom dvůr rekonstruovali po částech. Nechali jsme si změřit, jak pracují čtyři v předchozím roce zakoupené přístroje, které mají pomocí elektrofyzikálních procesů celý suterén odvlhčit natolik, aby zde mohly začít vnitřní stavební práce bez nutnosti provedení nákladné venkovní hydroizolace. Výsledky byly nad očekávání výborné a tak jsme dokoupili ještě další tři. Máme tak pokrytý téměř celý suterén sokolovny. Město Český Brod poskytlo v rámci jedné z dotací ,- korun na opravu fasády. Je to jen kapka toho, co bychom potřebovali na řádnou opravu - ale jen ať aspoň kape. Za tuto částku jsme tlakovou vodou očistili spodní část fasády historické budovy od nánosů letitých mechů a lišejníků, od nápisů a částečně i od cementového potěru, ošetřili jsme tuto část chemicky a fasádu zrekonstruovanou v předchozím roce jsme natřeli. Po dokončení dvora jsme nechali znovu vytýčit hraniční body našeho pozemku a také jsme zcela jasně vyznačili hranici mezi naším pozemkem a pozemkem sousedního hotelu. Nevzniknou tak v budoucnu zbytečné dohady, kdo na kterém pozemku parkuje atd. Výměna posledních oken a dveří byla zdárně dokončena na začátku října a v rámci zabezpečení objektu jsme do nich nechali osadit i bezpečnostní mříže. V této chvíli je tedy sokolovna až na střešní okénka pokojíčků kompletně zabezpečena novými okny a my očekáváme další snížení nákladů na vytápění. Nechali jsme provést kompletní revizi všech elektrorozvodů. Opět jeden z kostlivců z dřívějších dob.

10 Revize v takovémto rozsahu zde byla naposledy udělána v roce Hlavním problémem je absence jakékoliv elektrotechnické dokumentace. Žádného z těch, kteří v minulosti dělali jakékoliv zásahy do rozvodů, nenapadlo tyto změny někam zakreslit. A tak dodnes přesně nevíme, kudy vedou některé dráty elektrického vedení, a divíme se, proč nefunkční zásuvku na jedné straně sokolovny nahodí jistič na úplně opačné straně budovy. Rozvodné skříně by tu člověk očekával tak tři, možná čtyři. My jich tu máme 19!! A závad samozřejmě spoustu. Naši elektrikáři je postupně odstraňují a alespoň schematicky se snaží zakreslit to, co objevili. V rámci plánu na otevření oficiální kanceláře Sokola v roce 2015 bylo třeba doplnit a modernizovat kancelářskou techniku. Proto byl zakoupen nový monitor i tiskárna s kopírkou. Stávající technika byla opravdu hodně zastaralá. Vybavili jsme se i novou ozvučovací technikou, kterou budeme využívat na různé námi pořádané akce. Na konci listopadu jsme uspořádali jednu z nejúspěšnějších brigád. Místo jednoho kontejneru jsme naplnili hned tři! A mimo obvyklého suterénu se úderné komando dostalo i do prostoru půdy, kde řádilo jak černá ruka. Důkazem toho byl další kontejner se směsným odpadem a mimo toho běžného se sutí se odvezl ještě jeden se železem. Poctivě jsme odnesli do recepce Slavoje na půdě nalezená a dosud odpočívající čestná uznání různým soudruhům i sportovcům, podepsaná jinými soudruhy jisté strany. stanovisko k zateplení fasády nové budovy sokolovny. To již máme v ruce, a pokud budou peníze, v roce 2015 bychom toto rádi udělali. Povede to opět k dalším úsporám. Požádali jsme stavební odbor a památkáře o Povedlo se nám ke konci roku získat ještě jednu investiční dotaci, díky které jsme mimo jiné zateplili stropy v historické budově. Nyní se na nich nachází cca 20 cm nové tepelné izolace, od které si opět slibujeme snížení nákladů na vytápění. Ministerstvo školství a vedení Středočeského kraje znovu vyhlásili dotační programy, ve kterých jsme v předchozím roce neuspěli. Začali jsme na nich znovu pracovat a zkusíme to tentokrát trochu jinak a snad budeme úspěšnější. Nový sál v suterénu za to rozhodně stojí! Rok 2014 byl, co se získaných dotací týká, rozhodně nejúspěšnějším v jeho novodobé historii. V tomto roce se podařilo získat z různých grantů a dotačních titulů více než jeden milion korun! Budeme se snažit, abychom i v roce 2015 byli podobně úspěšní. Drobných úprav a oprav, o kterých jsem vůbec nemluvil, se v sokolovně provedlo i letos mnoho a předpokládám, že části z nich jste si všimli. Spousta z nich ovšem není vidět a ví o nich jen pár zasvěcených. A protože patřím mezi ně, chci z tohoto místa moc poděkovat oběma našim údržbářům, kteří zde odvádějí opravdu

11 heroický kus práce, a kdybych měl jmenovat, dejme tomu, pět nejdůležitějších lidí v českobrodském Sokole, jako první bych jmenoval právě je. I v roce 2015 bude v sokolovně stále co dělat, ať už půjde o velké investice či o menší akce. Již jsem se zmínil o zateplení fasády či vybudování nového cvičebního sálu. Ve hře jsou rozhodně i další akce. Vše ale závisí na tom, kolik se nám podaří získat pro Sokol peněz. Zrestaurování druhých velkých vchodových dveří, kterými se kdysi vcházelo přímo na jeviště. Historická opona. Kamerový systém. Topení. Výměna nevyhovujícího osvětlení. Velké malování místností. Zateplení fasády u nové budovy a oprava u té historické. Přečerpávací splašková stanice. Je toho opravdu hodně, ale snad se nám podaří alespoň něco z tohoto výčtu zrealizovat. Držte nám palce a kdo můžete přijďte přiložit ruku k dílu třeba na brigádu. Zpráva byla schválena Valnou hromadou dne Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol Český Brod

12 Zpráva o činnosti odboru všestrannosti T. J. Sokol Český Brod za rok 2014 Rok 2014 měl v porovnání s rokem předchozím alespoň co se oddílů týká - nesporně příznivější bilanci. Zatímco v první polovině roku 2013 došlo k úbytku počtu oddílů o oddíl Aerobiku a oddíl Gymnastiky díky odchodu jejich cvičitelky, v průběhu loňského roku už jsme na tom byli podstatně lépe. Počet oddílů se zvýšil a rozšířila se i činnost a počty hodin některých již zaběhnutých oddílů. Jde například o oddíl Stolního tenisu, kde byla rozšířena cvičební doba o hodinu a oddíl Sebeobrany dětí. Oba tyto oddíly zařadily do své činnosti cvičení nejpodstatnější, které u nás, bohužel, silně chybí - cvičení všestrannosti. A tak na úkor specifického zaměření obou oddílů je zde minimálně v polovině jejich cvičební doby toto cvičení zařazeno a je potěšitelné, že se u dětí setkalo s velkým ohlasem. Oddíly, které vznikly v průběhu roku 2014 jsou oddíl Aerobiku s posilováním a se staro-novou cvičitelkou ses. Dianou Minaříkovou, která se po letech do Sokola vrátila, dále oddíl Jógy a oddíl Zdravotního cvičení pro seniory, které oba vede profesionální fyzioterapeutka ses. Renáta Tejnská a oddíl Mažoretek, které vede ses. Gábina Veselá. U oddílu Mažoretek je třeba vyzdvihnout, že ačkoliv jsou oddílem vzniklým až na podzim 2014, už po několika týdnech své existence si troufly na své velmi pěkné první vystoupení před veřejností a do dnešního dne jich mají na svém kontě několik. Naopak nám ubyl oddíl Kondičního cvičení, vedený ses. Magdou Kudrnáčovou. V porovnání s rokem 2013 jsme zaplnili sály cvičením mnohem více, i když zde stále ještě volné kapacity máme. Sál č. 5 byl opět dlouhodobě pronajat Základní umělecké škole, která zde v týdnu vyučuje své žáky v rámci hudebního oboru. Stále spolupracujeme s neziskovými organizacemi, se kterými jsme v minulosti navázali kontakt. Jednou z nich je právě zmiňovaná ZUŠ a dále to je 14. středisko Junáka Psohlavci. Dlouhodobou spolupráci máme i nadále s občanským sdružením Českobroďák, jehož členové u nás v Sokole cvičí v oddílech sebeobrany a se kterým jsme zajišťovali společné Kurzy první pomoci a opětovně vystupovali i na jejich Dětském branném dnu.

13 Zúčastnili jsme se různých sokolských i nesokolských akcí. Tou první byla 11. ledna akce pořádaná ČOS Nejen pohybem živ je Sokol, které se zúčastnil oddíl sebeobrany. Děti z oddílu Aerobiku a Scénického tance vystoupily v druhé polovině ledna v Domově seniorů Anna. Velmi úspěšnou akcí bylo Karnevalové řádění pořádané rovněž oddílem Aerobiku 22. února a Kurz první pomoci pro veřejnost, pořádaný o den později ve spolupráci s o.s. Českobroďák. O týden později 1. března proběhl velmi úspěšný Sokolský ples, který nasadil velmi vysokou laťku a byl vyprodán do posledního místečka. Následovalo školení cvičitelů III. třídy všestrannosti, které se konalo března. V průběhu března a na začátku dubna nás skvěle a medailově reprezentoval na závodech v Praze a následně v Nymburce a Olomouci oddíl Aerobiku. 3. května jsme naplánovali novou společenskou akci Májovou taneční zábavu. Nicméně přesto, že jsme se po velkém úspěchu Sokolského plesu snažili o tento trend i nadále, nesetkala se tato akce s valným zájmem veřejnosti a pro letošní rok jsme ji znovu nezařadili. 2. června byl uspořádán všestrannostní závod nazvaný Sokolský pětiboj, který se všem zúčastněným dětem velmi líbil a předpokládáme jeho opakování i v letošním roce. V květnu byla Vzdělavatelským odborem ČOS vyhlášena soutěž s názvem Po stopách významných osobností Sokola a České republiky, do které jsme se rovněž zapojili. Děvčata s oddílu Aerobiku si vybrala jako téma Bysty významných osobností umístěné v hlavním sále. Jejich práce byla oceněna odbornou komisí, dívky vyhrály jako cenu víkendový pobyt v severních Čechách kam ale nakonec nejely pro kolidující termín se závody v aerobiku. Nicméně to byla soutěž zajímavá, při které se zjistilo, že kronikářský seznam velikánů neodpovídá bystám v sokolovně umístěných a že jedna z nich je tam dokonce dvakrát přičemž jednou dle seznamu zobrazuje Tyrše a jednou Havlíčka. Na konci července byl uspořádán pro děti od 3 do 10 let týdenní příměstský tábor s názvem Do pohádky za zvířátky, který obsahoval různé sportovní aktivity, hry, výlety i tvořivou činnost v sokolovně.

14 V rámci náboru v měsíci září přišla mezi nás řada nových tváří, ať už šlo o děti či dospělé. Došlo i ke změně ve vedení některých oddílů. Oddíl Stolního tenisu posílil dlouholetý trenér dětí a dorostu Peter Homola a Rodiče a děti začala místo ses. Evy Petráskové vést ses. Jitka Crosnier Leconte s pomocí ses. Diany Minaříkové. Na konci září jsme uspořádali oblíbenou a tradiční Posvícenskou zábavu, která byla i tentokrát první taneční akcí podzimu pro veřejnost. Mimo ní se ale samozřejmě rozjely i Kurzy tance a společenského chování pro mládež, ale také pro dospělé, kterých se zúčastnili i někteří cvičitelé. V rámci nedostačujících šatnových kapacit bylo nutné zavést organizační pořádek z hlediska vstupu do sokolovny a místa převlékání. Proto teď hlavním vstupem vcházejí pouze oddíly cvičící ve velkém sále, zatímco cvičící v sálech 3 a 4 vstupují do sokolovny vchodem z Kollárovy ulice a šachisté vchodem zadním. Šatnové kapacity nám chybí, ale nemáme prostory, ve kterých bychom je navýšili, a tak toto opatření je v této chvíli maximem, kterého jsme schopni. V září se také konal dnes již českobrodským občanům velmi známý Dětský branný den, pořádaný o.s. Českobroďák, kde naše členy z oddílu sebeobrany vidělo téměř 500 návštěvníků. Začátek října byl opět ve znamení aerobiku, a to v Kutné Hoře a následně v Přistoupimi, kde oddíl vystupoval při příležitosti oslav 90 let tamější sokolovny. V polovině října se v Českém Brodě školili noví cvičitelé pomahatelé. Akce, která se opakuje s velkým úspěchem každý rok a kterou chystáme i v roce letošním. Listopad nám tak trochu nepřál. Museli jsme pro nemoc zrušit avízovaný župní seminář sebeobrany a přeložit ho na letošní rok. Škoda akce, která v předchozím roce měla velký úspěch Na konci listopadu nám to ale vynahradilo již 4. setkání sokolských žen a mužů, na kterém byla opravdu plná sokolovna účastníků. Je třeba zmínit, že mezi davem sokolských žen byli zpočátku zahlédnuti i dva nebo tři sokolští muži, ale jak to s nimi nakonec dopadlo, není náčelnictvu známo 3. prosince se děti potkaly s Mikulášem, andělem a celým peklem čertů. Plná sokolovna dětí a jejich rodičů, mikulášská nadílka pro děti i cvičitele a řada disciplín včetně audience u samotného Lucifera. (bály se nejen děti.. ) Velmi povedená akce, kterou určitě zopakujeme i letos. Ten samý den večer se potkala část dospěláků na Mikulášsko-vánočním posezení ve třetím sále sokolovny.

15 Občerstvení, vínečko, popovídání. Netřeba dále rozvíjet. Akce pohodová, škoda jen, že s malým zájmem členů 6. prosince uspořádal oddíl Stolního tenisu 1. ročník otevřeného turnaje ve stolním tenisu. Akce příjemná, každý účastník byl velmi bohatě odměněn za svůj výkon díky sponzorům turnaje a neúnavnému Petru Homolovi. 11. prosince jsme zopakovali Kurz první pomoci pro veřejnost, opět se standardní, cca 30ti člennou účastí, kdy tentokrát kurz navštívila i řada cvičitelů, kterým se kurz počítal do jejich doškolení. Škoda opět malého zájmu členů zvlášť proto, že nikdo z nás neví, kdy se mu můžou tyto znalosti hodit Je třeba zmínit i činnost našich turistů, kteří v průběhu roku uspořádali řadu jedno i vícedenních akcí. Navštívili například Králíky, Luhačovice, příspěvků, odpadly různé formy úhrady, vyplňování permanentek, vybírání peněz a vypisování pokladních dokladů, které zatěžovalo cvičitele a obíralo je o čas určený ke cvičení. Dnes je tento program pro nás nepostradatelnou součástí řízení jednoty a účinným nástrojem jak pro vymáhání nedoplatků, tak pro evidenci brigád, či pro rychlé zkontaktování se všemi členy jednoty například v případě posílání hromadných ových zpráv. A je velmi potěšitelné, že o něj již projevilo zájem několik jednot. Horňácko, Bílé Karpaty, Jilemnici, Stvořidla, Děčín, Saské Švýcarsko, Dymokury, Tetín a další místa naší republiky. Důležitou událostí pro chod jednoty, zpřehlednění administrativy a zmírnění její zátěže pro cvičitele bylo zavedení evidenčního programu, který vytvořil br. místonáčelník Vašek Kyba. Díky tomuto programu se velmi výrazně zpřehlednila evidence členů, v rámci nastavení parametrů se zjednodušil výběr členských Z novinek, které se týkají činnosti jednoty v roce 2015, bych zmínil alespoň tři: tou první je obnovení kdysi dávno tradičního každoročního pochodu sokolů na Lipany. Chceme ho uspořádat 23. května místo zrušené Bambiriády a v jeho cíli u lipanské mohyly bychom rádi zorganizovali poměrně bohatý program od pečení buřtů na ohýnku, přes soutěže, povídání o bitvě až po hledání ukrytých pamětních mincí pomocí minohledaček. Uvidíme, zda se nám to podaří, zatím jsme u teoretické přípravy Za druhé zde nemohu nezmínit již probíhající nácviky na Sokolské Brno a Gymnaestrádu v Helsinkách. Obě akce se budou konat v tomto roce a jak do Brna, tak i do Finska se chystají naši členové, kteří již od loňska pilně nacvičují.

16 Tou třetí novinkou by mělo být postupné znovuobnovení oddílů všestrannosti. Pro nový školní rok se zatím počítá s oddílem Všestrannosti pro 1. stupeň ZŠ. Takový nám zde velmi chybí a v dnešní době, kdy řada dětí má problémy nejen s nesprávným držením těla, motorikou, ale i s provedením řady dříve zcela běžných cviků, považujeme toto cvičení za zásadní. Budoucí cvičitelé tohoto oddílu již prošli požadovaným školením či doškolením a mě těší, že se zčásti opět jedná o naše bývalé členy a cvičitele. Dobří holubi se zkrátka vracejí Zpráva byla schválena Valnou hromadou dne Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol Český Brod Zpráva o hospodaření jednoty Sokol Český Brod V roce 2014 se nám podařilo získat dotace a finanční příspěvky na činnost jednoty, provoz sokolovny a investice od Města Český Brod ve výši 626 tis, od Župy Barákovy 54 tis a MAS Pošembeří 450 tis. Z plesů, tanečních, občerstvení a pronájmů jsme získali 385 tis. Důležitým příjmem rozpočtu byly členské příspěvky od našich členů ve výši 324 tis. Celkové příjmy činily 1,839 tis. Z toho byly hrazeny tyto náklady: Činnost jednoty nové náčiní, školení cvičitelů, pořádání seminářů, odměny cvičitelů, Mikulášská nadílka pro děti v celkové výši 280 tis. Opravy a údržba budov oprava střechy, fasády, komína, instalatérské práce v suterénu, oprava obložení v hlavním sále ve výši 253 tis. Investiční náklady výměna oken v suterénu, úprava dvorku za sokolovnou, zateplení stropu nad hlavním sálem a šatnou a pořízení dalších vysoušečů v suterénu celkové náklady 715 tis. Provozní náklady energie, čisticí prostředky, pojištění budovy, poplatky za telefon činily 350 tis. Díky novým oknům a úpravě topení jsme při ročním vyúčtování získali zpět přeplatek ve výši 200 tis. Poslední položku za úklid a údržbu prostor, práci pro jednotu tvořily mzdové náklady ve výši 230 tis. Celkové náklady na činnost jednoty a provoz budovy činily 1,828 tis. K činil stav finančních prostředků 772 tis a to včetně půjčky od Města Český Brod o kterou jsme požádali. Půjčka je určená na rekonstrukci suterénu sokolovny, na jejíž financování se snažíme získat dotace od MŠMT a Středočeského kraje. Zpráva byla schválena Valnou hromadou dne

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Info pro občany ZASTUPITELSTVO OBCE METYLOVICE NA SVÉM ZASEDÁNÍ ZE DNE 23. 9. 2013 SCHVÁLILO: ZO Metylovice schvaluje změnu funkčního využití obecního pozemku parc.

Více

V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského

V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského Duben 2011 ČÍSLO 1 / ROČNÍK 2011 V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského Usnesení Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Pražský, konané dne 22.3.2011 ve Fügnerově sále sokolovny Valná hromada

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Merkur na radnici do 28. září FOTO: PETRA FOŘTOVÁ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat Žehnání praporu hasičů a sochy sv. Floriána bylo spolu s Velkou doberskou největší událostí konce letošního léta.

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole Závěr uplynulého školního roku byl hektický. Připravovali jsme se na rekonstrukci druhé poloviny střechy na budově 2. stupně. Vystěhovat třídy, nábytek, pomůcky a k tomu dva kabinety plné fyzikálních pomůcek,

Více

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim / zima 2012 Foto: lucie Hašková Téma: Škola Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem Během několika měsíců vyrostla na

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin.

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin. Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7 8/2015 Ročník XX Zdarma Územní plán Vimperk Již několikrát bylo psáno na stránkách těchto novin o územním plánu Vimperk. Jenom pro zopakování uvádím, že rozhodnutí

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 Hafík ve Slivenci po sedmé V sobotu 3. října se za slunečného počasí uskutečnila na louce areálu bývalého státního statku ve Slivenci

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského.

V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského. Duben 2010 ČÍSLO 1 / ROČNÍK 2010 V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského. Usnesení Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Pražský, konané dne 24.3.2010 ve Fügnerově sále sokolovny Valná

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 2/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 2/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 2/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Aquadrom slouží už čtyři roky strana 3 O Co za sebou nechal orkán

Více

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Rozvoj každého města, ať již formou přirozeného vývoje, nebo ve snaze zrealizovat konkrétní projekty, s sebou často a pro

Více

Městský úřad Klimkovice Leden 2012. Z obsahu tohoto čísla:

Městský úřad Klimkovice Leden 2012. Z obsahu tohoto čísla: Městský úřad Klimkovice Leden 2012 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Dárce krve, Hýlov, Lázeňské okénko 3. Informace z rady a zastupitelstva 4. Plesy a PO 5. KlimNet 6. Kotle za hubičku 7. ZUŠ

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

Úvaly se rozrostou do polí

Úvaly se rozrostou do polí 2008 ČERVEN Z obsahu: 22. 5. byla schválena územní studie Hostína 3 Pacient není špinavé prádlo ani pneumatika 4 Výstavba na Hostíně a dopravní zatížení 5 Nevzali vám dítě do školky? A co teď? 6 První

Více

NEDOSTATEK MÍST V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH VYŘEŠEN PRAHA-LIBUŠ HOSTILA CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

NEDOSTATEK MÍST V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH VYŘEŠEN PRAHA-LIBUŠ HOSTILA CELOSTÁTNÍ KONFERENCI Libuš a Písnice NEDOSTATEK MÍST V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH VYŘEŠEN PRAHA-LIBUŠ HOSTILA CELOSTÁTNÍ KONFERENCI 10 2014 PŘEHLED ÚČASTI ZASTUPITELŮ PODZIMNÍ NABÍDKA PRO SENIORY NA ČEM (SE) SMAŽÍ INDONÉSIE 1 2 3

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více