Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Adresa: Paříţská 15, Ústí nad Labem tel./fax:

2 Obsah Str. Identifikační údaje. 3 Charakteristika školy 4 Charakteristika ŠVP 6 Státní jazykové zkoušky a další mezinárodní jazykové zkoušky 10 Tabulky nabízených kurzů 16 Nabídka Státní jazykové zkoušky a dalších mezinárodních jazykových zkoušek 25 Autoevaluace školy 26 ŠVP pro jazykovou školu učební osnovy, třídění dle jazyků 29 2

3 Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky I. Identifikační údaje Vzdělávací kurzy Předkladatel základní kurzy, střední kurzy přípravné kurzy k státní jazykové zkoušce základní přípravné kurzy k státní jazykové zkoušce všeobecné konverzační kurzy přípravné kurzy k mezinárodní jazykové zkoušce FCE dle zájmu přípravné kurzy k mezinárodní jazykové zkoušce Zertifikat Deutsch dle zájmu podnikové kurzy Studijní forma vzdělání odpolední výuka: základní, střední, přípravné a konverzační kurzy dopolední a odpolední firemní kurzy Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Paříţská 15, Ústí n. L. Ředitel: Ing. Roman Jireš Tel./fax: IČO: Právní forma: příspěvková organizace Ing. Roman Jireš Zřizovatel Ústecký kraj Tyto údaje jsou platné k Platnost dokumentu: od

4 II. Charakteristika školy 1. Základní údaje o škole a/ Velikost školy hlavní budova v ulici Paříţská 14 třípodlaţní objekt 3 specializované jazykové učebny vybavené moderní audiovizuální technikou (dataprojektory, PC, CD a DVD přehrávače), 3 učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí 26 učeben v hlavní budově cílová kapacita pro JŠ: 300 ţáků 3 automaty s nápoji a občerstvením na chodbách d/ Hygienické vybavení školy b/ Umístění školy budova v Paříţské ulici se nachází v centru města, dobré spojení městskou hromadnou dopravou se všemi částmi města c/ Materiální, prostorové a technické zázemí škola nemá bezbariérový přístup ani bezbariérové zázemí oddělené dámské a pánské toalety v kaţdém patře hlavní budovy toalety vybaveny sušákem a papírovými ručníky kaţdá učebna vybavena umývadlem 26 učeben vybavených víceúčelovým, estetickým a funkčním zařízením, jsou vybaveny 106 počítači s rychlým připojením k internetu 4

5 2. Charakteristika pedagogického sboru a/ Velikost pedagogického sboru vyučující: anglického jazyka: 8 německého jazyka: 4 francouzského jazyka: 2 ruského jazyka: 2 španělského jazyka: 1 českého jazyka pro cizince: 2 aktualizace na b/ Kvalifikovanost všichni vyučující cizích jazyků jsou plně kvalifikováni c/ Pracovní poměr trvalý pracovní poměr: 15 učitelů dohoda o provedení práce: 4 učitelé aktualizace na 3. Spolupráce se vzdělávacími a jinými subjekty spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně při zajištěná státních jazykových zkoušek spolupráce s krajským úřadem Ústeckého kraje při zajištění krajského kola olympiády v cizích jazycích spolupráce s Cizineckou policií, VUP Praha při zajištění zkoušek z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 5

6 III. Charakteristika ŠVP 1. Nabídka kurzů v jednotlivých jazycích Anglický jazyk základní kurzy hodinová dotace 2,4 hod. týdně (český učitel ) střední kurzy - hodinová dotace 2,4 hod. týdně (český učitel ) přípravné kurzy k státní jazykové zkoušce základní a k mezinárodní jazykové zkoušce FCE - hodinová dotace 3 hod. týdně přípravné kurzy k státní jazykové zkoušce všeobecné - hodinová dotace 3 hod. týdně konverzační kurzy hodinová dotace 2 hod. týdně (český učitel + rodilý mluvčí) firemní kurzy a kurzy jazyka pro státní správu dle aktuálního zájmu tříměsíční intenzivní kurz hodinová dotace 4 hod. týdně Německý jazyk základní kurzy hodinová dotace 2,4 hod. týdně (český učitel) střední kurzy hodinová dotace 2,4 hod. týdně (český učitel) přípravné kurzy k státní jazykové zkoušce základní a k mezinárodní jazykové zkoušce Zertifikat Deutsch- hodinová dotace 3 hod. týdně (český učitel + rodilý mluvčí) přípravné kurzy k státní jazykové zkoušce všeobecné - hodinová dotace 3 hod. týdně (český učitel + rodilý mluvčí) konverzační kurzy hodinová dotace 2 hod. týdně (český učitel + rodilý mluvčí) firemní kurzy a kurzy jazyka pro státní správu dle aktuálního zájmu 6

7 Francouzský jazyk základní kurzy hodinová dotace 2,4 hod. týdně střední kurzy hodinová dotace 2,4 hod. týdně přípravné kurzy k státní jazykové zkoušce základní hodinová dotace 2,4 hod. týdně přípravné kurzy k státní jazykové zkoušce všeobecné hodinová dotace 2,4 hod. týdně firemní kurzy a kurzy jazyka pro státní správu dle aktuálního zájmu Italský jazyk základní kurzy hodinová dotace 2,4 hod. týdně střední kurzy hodinová dotace 2,4 hod. týdně přípravné kurzy k státní jazykové zkoušce základní hodinová dotace 2,4 hod. týdně přípravné kurzy k státní jazykové zkoušce všeobecné hodinová dotace 2,4 hod. týdně firemní kurzy a kurzy jazyka pro státní správu dle aktuálního zájmu Španělský jazyk základní kurzy hodinová dotace 2,4 hod. týdně střední kurzy hodinová dotace 2,4 hod. týdně firemní kurzy a kurzy jazyka pro státní správu dle aktuálního zájmu 7

8 Ruský jazyk základní kurzy hodinová dotace 2,4 hod. týdně střední kurzy hodinová dotace 2,4 hod. týdně firemní kurzy a kurzy jazyka pro státní správu dle aktuálního zájmu Český jazyk pro cizí státní příslušníky základní kurzy hodinová dotace 2,4 hod. týdně 2. Organizace přijímacího řízení zápis stávajících posluchačů jazykové školy k dalšímu studiu, popř. opakování kurzu začíná 15. května a končí 30. června příslušného školního roku zápis nových posluchačů začíná 1. června příslušného školního roku a trvá do vyčerpání volných míst rozdílová zkouška do vyšších kurzů se nekoná, zájemci o studium sami posoudí své znalosti podle poţadavků do jednotlivých kurzů, které jsou k dispozici v kanceláři školy nebo na webových stránkách podmínkou přijetí do kurzu je vyplnění přihlášky v hodině (platí pro stávající posluchače), v kanceláři školy nebo zasláním přihlášky em (platí pro nové posluchače) a zároveň uhrazení nevratného rezervačního poplatku 200, Kč, který je součástí celkové částky kurzovného podmínkou dalšího studia v kurzu je uhrazení částky kurzovného, a to nejpozději do 14 dnů po podání přihlášky 8

9 3. Organizace státních jazykových zkoušek státní jazykové zkoušky jsou základní, všeobecné a speciální jazykové zkoušky se konají v období jarním a podzimním státní jazykové zkoušky se skládají z části písemné a ústní zadání písemné části zkoušky určuje MŠMT ČR a stanovuje přesné termíny konání zkoušek uchazeč odevzdá přihlášku ke státní jazykové zkoušce v termínu stanoveném školou a zveřejněném na webových stránkách školy (www. oaulpar.cz) pozvánku k vykonání zkoušky zašle škola uchazeči nejpozději tři týdny před jejím konáním podmínkou připuštění ke státní jazykové zkoušce je odevzdání řádně vyplněné přihlášky a předloţení dokladu o zaplacení úplaty za její písemnou část výše úplaty je stanovena vyhláškou č. 33/2005Sb.: a/ za státní jazykovou zkoušku základní činí nejvýše 4 000, Kč b/ za státní jazykovou zkoušku všeobecnou činí nejvýše 6 000, Kč opakuje li uchazeč státní jazykovou zkoušku, zaplatí úplatu za tuto zkoušku znovu uchazeč, který při písemné části státní jazykové zkoušky nevyhověl, nemůţe konat ústní část jazykové zkoušky ústní část zkoušky se koná nejdříve za 14 dní po zkoušce písemné uchazeč je o přesném termínu ústní části státní jazykové zkoušky informován prostřednictvím pozvánky zaslané školou komise pro státní jazykové zkoušky je vţdy tříčlenná a tvoří ji předseda komise a dva členové Předseda komise pro státní jazykové zkoušky řídí organizaci zkoušek a dbá na jejich odbornou a jazykovou úroveň, členy zkušební komise jsou pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací vyučovat danému jazyku, dle moţnosti i rodilý mluvčí výsledek písemných a ústních částí jazykových zkoušek se hodnotí stupni: 1 výborně, 2 velmi dobře, 3 dobře, 4 nevyhověl celkový výsledek státních jazykových zkoušek se hodnotí stupni: prospěl/a/ s vyznamenáním, prospěl/a/ velmi dobře, prospěl/a/ a neprospěl/a/ podrobnosti o obsahu, rozsahu a hodnocení zkoušek jsou upraveny ve zkušebním řádu v příloze vyhlášky 33/2005 Sb. a na webových stránkách školy 9

10 IV. Státní jazykové zkoušky a další mezinárodní jazykové zkoušky 1. Státní jazykové zkoušky Státní jazykové zkoušky základní: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, italský jazyk Státní jazykové zkoušky všeobecné: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, italský jazyk 2. Přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám Přípravné kurzy k mezinárodní zkoušce Zertifikat Deutsch úroveň B1 podle SERR dle zájmu Přípravné kurzy k mezinárodní zkoušce First Certificate úroveň B1 podle SERR dle zájmu 3. Osvědčení o základní znalosti jazyka Osvědčení o základní znalosti cizího jazyka (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, ITJ, ŠPJ) úroveň B1 podle SERR Osvědčení o základní znalosti českého jazyka pro cizince úroveň A1 podle SERR 10

11 4. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami seznámení vyučujících s konkrétními případy a jejich specifickou vadou a s tím související způsob výuky (výklad, práce s textem, samostatný písemný projev, zkoušení, ) zvýšený individuální přístup, větší časový prostor při práci větší důraz na přípravu pro samostatnou práci doma 5. Organizační formy výuky a metodické postupy, vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí organizace výuky na JŠ se řídí vyhláškou MŠMT č. 33/2005 Sb. vzdělávání probíhá v různě zaměřených kurzech základní, střední, přípravný, konverzační, speciální rozsah výuky v základním kurzu je 420 vyučovacích hodin, ve středním 280 aţ 315 hodin, v přípravném 140 hodin, v konverzačním 70 hodin, ve speciálních kurzech se počet hodin řídí poptávkou vyučování probíhá ve dvou pololetích, vyučovací hodina trvá 45 minut jazykové kurzy jsou dvou, tří a čtyřhodinové ve středních, přípravných a konverzačních kurzech je dotace hodin dělena mezi českého učitele a rodilého mluvčí dle zájmu ţáků výchovné a vzdělávací strategie představují metody a formy práce učitele, kterými utváří a rozvíjí klíčové kompetence ţáků. v oblasti dalšího jazykového vzdělávání se povaţují za klíčové tyto kompetence: kompetence k učení kompetence komunikativní kompetence občanské kompetence sociokulturní 11

12 Kompetence k učení Učitel seznamuje ţáka s různými způsoby zvládnutí cizího jazyka, pomáhá mu vybrat si pro sebe nejvhodnější metodu a motivuje ho tak pro další učení zařazuje do výuky párovou a skupinovou práci, kooperativní učení, ale i individuální ústní či písemný projev zadává úkoly, při kterých ţák vyhledává informace v cizojazyčných zdrojích, jako jsou encyklopedie, webové stránky, časopisy, noviny, literatura a další vystavuje práce všech ţáků, aby si je mohli vzájemně porovnat, ohodnotit a zařadit sami sebe do pomyslného ţebříčku kvality odvedené práce pravidelným procvičováním probrané látky usiluje o zlepšení svých jazykových znalostí kritickým výběrem pro sebe vhodné metody zvládnutí cizího jazyka se motivuje pro další učení pro vypracování zadaných úkolů uváţlivě vybírá zdroje informací jako i informace samotné vede si záznamník výsledků svých prací, úkolů i dílčích testů a sleduje tak vlastní pokrok stanovuje si své individuální cíle v rámci jazykového kurzu v návaznosti na své cíle kariérní či kvalifikační Kompetence komunikativní Učitel zařazuje do výuky psaní obchodních dopisů, ţádostí, stíţností a podobně zařazuje do výuky komunikaci po telefonu či internetu, kdy jeden ţák představuje firmu a druhý tazatele, zákazníka apod. navozuje při výuce situace z veřejného a společenského ţivota zadává úkoly a navozuje problémové situace, ke kterým se ţáci mají kriticky vyjádřit a vhodně formulovat své názory a postoje 12

13 vyuţívá všech vhodných prostředků komunikace, které mu učitel nabízí při plnění zadaných úkolů na hodinách vyuţívá všech příleţitostí komunikovat v cizím jazyce, a to i mimo vzdělávací kurz vyuţívá simulovaných situací z veřejného nebo společenského ţivota k získání jistoty při výběru vhodné reakce na danou situaci uváţlivě formuluje své názory, myšlenky, představy a postoje k problémovým situacím, se kterými se setkal při simulaci v hodině nebo ve skutečném ţivotě Kompetence občanská Učitel zadává takové úkoly a navozuje takové situace, při kterých ţák můţe otevřeně říct svůj názor či postoj a porovnat ho s názory a postoji svých spoluţáků zařazuje do výuky individuální zpracování a prezentaci témat z oblasti kultury a historie ČR a cílové země zařazuje do výuky simulaci návštěvy cílové země otevřeně prezentuje svoje názory k diskutované problematice, podpoří je vhodnými argumenty, ale zároveň respektuje a toleruje názory a postoje ostatních účastníků diskuse; ve svých písemných i ústních projevech citlivě přistupuje k otázkám národní a kulturní identity; zodpovědně přistupuje k roli průvodce svých přátel z cílové země nebo skupiny turistů; při fiktivní nebo reálné návštěvě cílové země akceptuje její kulturní odlišnost; iniciativně doplňuje výuku o své postřehy či zjištěné informace z historie, kultury či společenského ţivota své či cílové země. 13

14 Kompetence sociokulturní Učitel simuluje na hodinách situace z kaţdodenního ţivota v cílové zemi, při kterých dochází k navazování kontaktu s místními lidmi simuluje na hodinách situace, při kterých dochází k setkání s cizincem v naší zemi zadává úkoly a vybírá situace, při kterých ţák volí mezi formálními a familiérními jazykovými prostředky prostřednictvím četby literatury a tisku nebo sledování filmu o ţivotních podmínkách cílové země seznamuje ţáka s jeho obyvatelstvem a s jeho ţivotní úrovní zařazuje do hodin informace nebo práci s informacemi o mezilidských vztazích a základních ţivotních hodnotách a postojích obyvatel cílové země se seznamuje se společenskými konvencemi, společenskými rituály a univerzálními zkušenostmi cílové země prostřednictvím zadaných úkolů a při individuálním vyhledávání informací seznamuje se s reáliemi cílové země, s jejími tradicemi, mravy, společenskými rituály, se způsoby chování a typickými postoji v běţných situacích ve svých pracích, v ústním i písemném projevu prokazuje schopnost empatie a ochotu nebo vůli vyhnout se stereotypům nemotornosti a strnulosti v simulovaných situacích na hodinách jazykového kurzu si nacvičuje, jak se přizpůsobit společenským konvencím cílové země Tyto údaje jsou platné k

15 V. Tabulky nabízených jazykových kurzů Anglický jazyk Základní kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň 1. ročník A1 1. ročník A1 2. ročník A2 2. ročník A2 3. ročník B1 3. ročník B1 Celkový počet hod. v základ. kurzech 420 Střední kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň 1. ročník B1+ 1. ročník B1+ 2. ročník B2 2. ročník B2 Celkový počet hod. ve středních kurzech

16 Anglický jazyk Přípravné kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň Celkový počet hod. v kurzech Přípravný kurz k základní jazyk. zkoušce Přípravný kurz k všeobecné jazyk. zkoušce B C1 110 Konverzační kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň Celkový počet hod. v kurzech Konverzační kurz B2 70 Konverzační kurz C

17 Německý jazyk Základní kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň 1. ročník A1 1. ročník A1 2. ročník A2 2. ročník A2 3. ročník B1 3. ročník B1 Celkový počet hod. v základ. kurzech 420 Základní kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň 1. ročník A1 1. ročník A1 2. ročník A2 2. ročník A2 3. ročník B1 3. ročník B1 Celkový počet hod. v základ. kurzech

18 Německý jazyk Přípravné kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň Celkový počet hodin v kurzech Přípravný kurz k základní jaz. zkoušce Přípravný kurz k všeobecné jaz. zkoušce B C1 110 Konverzační kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň Celkový počet hodin v kurzech Konverzační kurz B2 70 Konverzační kurz C

19 Francouzský jazyk Základní kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň 1. ročník A1 1. ročník A1 2. ročník A2 2. ročník A2 3. ročník B1 3. ročník B1 Celkový počet hod. v základ. kurzech 420 Střední kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň 1. ročník B1+ 1. ročník B1+ 2. ročník B2 2. ročník B2 Celkový počet hod. ve středních kurzech

20 Francouzský jazyk Přípravné kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň Celkový počet hod. v kurzech Přípravný kurz k základní jaz. zkoušce Přípravný kurz k všeobecné jaz. zkoušce B C

21 Ruský jazyk Základní kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň 1. ročník A1 1. ročník A1 2. ročník A2 2. ročník A2 3. ročník B1 3. ročník B1 Celkový počet hod. v základ. kurzech 420 Střední kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň 1. ročník B1+ 1. ročník B1+ 2. ročník B2 2. ročník B2 Celkový počet hod. ve středních kurzech

22 Italský jazyk Základní kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň 1. ročník A1 1. ročník A1 2. ročník A2 2. ročník A2 3. ročník B1 3. ročník B1 Celkový počet hod. vzákl. kurzech 420 Střední kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň 1. ročník B1+ 1. ročník B1+ 2. ročník B2 2. ročník B2 Celkový počet hod. ve stř. kurzech

23 Český jazyk pro cizince Přípravné kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň Celkový počet hodin v přípravných kurzech Přípravný kurz na zkoušku potřebnou k povolení trvalého pobytu Přípravný kurz na zkoušku potřebnou k povolení trvalého pobytu A A

24 Španělský jazyk Základní kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň 1. ročník A1 1. ročník A1 2. ročník A2 2. ročník A2 3. ročník B1 3. ročník B1 Celkový počet hod. v základ. kurzech 420 Střední kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň 1. ročník B1+ 1. ročník B1+ 2. ročník B2 2. ročník B2 Celkový počet hod. ve středních kurzech 280 Poznámky k učebnímu plánu: Kurzy se otevřou při zájmu alespoň 8 ţáků. Podrobné informace na 24

25 VI. Státní jazykové zkoušky a další mezinárodní jazykové zkoušky 1. Státní jazykové zkoušky Státní jazykové zkoušky základní: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, italský jazyk Státní jazykové zkoušky všeobecné: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, italský jazyk 2. Mezinárodní jazyková zkouška City&Guilds: úroveň A1 C2 podle SERR, písemná, ústní část 3. Přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám Přípravné kurzy k mezinárodní zkoušce Zertifikat Deutsch úroveň B1 podle SERR dle zájmu Přípravné kurzy k mezinárodní zkoušce First Certificate úroveň B1 podle SERR dle zájmu 4. Osvědčení o základní znalosti jazyka Osvědčení o základní znalosti cizího jazyka ( ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, ITJ, ŠPJ) úroveň B1 podle SERR Osvědčení o základní znalosti českého jazyka pro cizince úroveň A1 podle SERR 25

26 VII. Autoevaluace školy Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace A Cíle, kritéria, nástroje autoevaluace a časové rozvržení autoevaluačních činností Cíle Kritéria Nástroje Časové rozvrţení objektivní zhodnocení vnějších i vnitřních podmínek podmínky: - demografické sledování, dotazník 1x ročně - ekonomické ekonomická analýza 2x ročně - technologické technologická analýza 1x ročně B Průběh vzdělávání Cíle Kritéria Nástroje Časové rozvrţení posoudit, zda studenti dosahují výsledků odpovídajících jejich individuálním moţnostem úroveň výuky hospitace: - vedení školy - předsedů PK - vzájemné průběţně permanentní zpětná vazba vyučujících rozhovory: - v PK - s hospitujícími kolegy průběţně permanentně zpětná vazba studentů rozhovory; dotazník permanentně; 2x ročně 26

27 C Podpora školy studentům, vliv vzájemných vztahů školy a studentů, případně dalších osob na vzdělávání Cíle Kritéria Nástroje Časové rozvrţení zjistit, jak jsou studenti spokojeni s kvalitou poskytovaného vzdělávání a s prostředím školy zjistit spokojenost interních i externích lektorů s prostředím školy D Výsledky vzdělávání žáků individuální přístup prostředí školy týmová spolupráce sledováním dotazník rozhovory dotazník rozhovory dotazník průběţně 2x ročně průběţně 1x ročně průběţně 1x ročně posoudit, jakých výsledků studenti dosahují Cíle Kritéria Nástroje Časové rozvrţení výsledky testů - průběţných hodnocení průběţně - souhrnných hodnocení ve třídě průběţně - ročníkových hodnocení v ročníku dle 1x ročně RVP - nanečisto City and Guilds; státnice - zkoušky City and Guilds; státní hodnocení v ročníku statistika úspěšnosti 3x ročně 3x ročně 2x ročně 27

28 E Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Cíle Kritéria Nástroje Časové rozvržení posoudit kvalitu manaţerské práce vedení školy komunikace vedení školy s učitelským sborem porady rozhovory průběţně průběţně posoudit odborný růst pedagogických pracovníků kvalita vzdělávacích kurzů individuální hodnocení 1x ročně F Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zájmům Cíle Kritéria Nástroje Časové rozvrţení získat objektivní obraz jazykové školy na veřejnosti a v médiích propagace školy v médiích akce pro veřejnost místní tisk, internet porady výroční zpráva průběţně průběţně 1x za rok spokojenost studentů technické vybavení materiální a personální zázemí dotazník výroční zpráva porady 2x za rok 1x za rok průběţně 28

29 VIII. ŠVP pro jazykovou školu UČEBNÍ OSNOVY Str. Anglický jazyk. 30 Český jazyk pro cizince. 53 Francouzský jazyk. 55 Italský jazyk Německý jazyk 92 Ruský jazyk Španělský jazyk

30 Charakteristika kurzu: Základní kurz 1. ročník (výstupní úroveň A1) Kurz je veden plně kvalifikovaným pedagogem. Vzdělání v 1. ročníku základního kurzu směřuje k osvojení základů jazyka na úrovni A1 podle stupnice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Ročník je jednoletý po 4 hodinách týdně nebo dvouletý po 2 hodinách týdně (celkem 140/2 x 70 hodin). Anglický jazyk Očekávané výstupy na konci kurzu Receptivní řečové dovednosti - sleduje a pochopí základní smysl jednoduchých zřetelně vyslovených monologů i dialogů; - rozumí rutinním, pečlivě vysloveným frázím a otázkám z kaţdodenního ţivota; - rozpozná témata a základní informace v diskusi; - rozumí hlavním bodům v krátkých a zřetelných vzkazech a nahraných sděleních; - rozumí obsahu jednoduchých textů a článků na známá témata - rozumí ukazatelům směru/směrovým tabulím, nápisům a jednoduchým návodům; - na plakátech a reklamách, v broţurkách, letácích a průvodcích vyhledává základní informace, např. čas, cenu, místo; - ve formulářích rozpoznává základní údaje, např. jméno a příjmení, datum narození, pohlaví; - orientuje se v jídelním lístku, ceníku, televizním programu, mapě; - rozumí informacím v jednoduché osobní korespondenci, např. pohledu, u, vzkazu; - vyuţívá překladový slovník. Učivo Slovní zásoba - základní společenské fráze při představování a seznamování se; - rodina a její členové, vyjádření vztahů; - důleţitá výročí v ţivotě člověka, svatba, gratulace; - názvy předmětů a věcí běţné potřeby; - čísla, čas, datum a cena; - jazyky a národnosti; - nejběţnější povolání a jejich náplň; - denní program, volnočasové činnosti a aktivity; - jídlo, pití, objednávání v restauraci, nakupování; - formy bydlení, zařízení bytu a domu; - oblečení, barvy; - počasí a roční období; - cestování, prázdninové aktivity; - dopravní prostředky dopravní zácpa, jízdní řády, na letišti; - lidské tělo, nemoci, zdraví, vzhled člověka a jeho charakterové vlastnosti; - filmy a knihy; - práce, schůzky; - telefonování, otázky při telefonování. 30

31 Produktivní řečové dovednosti - jednoduchou ústní a písemnou formou vyjádří informace o sobě a svém okolí; - ústně i písemně jednoduše popíše události a činnosti v běţném ţivotě; - ústně i písemně vyjádří souhlas a nesouhlas jednoduchými prostředky; - jednoduše vyjádří preference a názor; - ústně i písemně poţádá o informace; - napíše pohled, krátký , sms zprávu, dopis, vyplní formulář; - vyslovuje foneticky správně s tolerancí i větších nepřesností. Interaktivní řečové dovednosti - představí sebe a pouţije základní zdvořilostní pozdravy a fráze; - podá a zeptá se na osobní informace (adresa, věk); - zeptá se a odpoví na otázky týkajících se běţných témat; - jednoduše komunikuje v kaţdodenních situacích s vyuţitím nejběţnější slovní zásoby; - objedná si jídlo v restauraci; - dorozumí se v obchodě a zeptá se na cenu; - vyjádří preference a názor - jednoduchou formou vyjádří pozvání, návrh a omluvu a reaguje na ně; - pouţije jednoduché techniky na zahájení, udrţení a ukončení konverzace; - zdvořile poţádá o zopakování sdělení, vyjádří, ţe nerozumí; - vyslovuje foneticky správně. Mediační řečové dovednosti - předá jednoduchý vzkaz druhé osobě; - dá jednoduché instrukce; - jednoduše popíše obsah krátkého článku. Gramatika - osobní a přivlastňovací zájmena v jednotném a mnoţném čísle; - časování slovesa být v přítomném a minulém čase v kladném a záporném tvaru, tvorba otázek; - tvoření mnoţného čísla podstatných jmen; - vyjádření přivlastnění; - ukazovací zájmena tento, tato/tito, tyto; - určitý a neurčitý člen základní pouţití; - základní časové a místní předloţky; - časování slovesa mít v přítomném čase v kladném a záporném tvorba otázek; - tvorba kladných a záporných vět a otázek v přítomném prostém času; - pořádek slov v kladných větách a otázkách; - tázací slova; - existenciální fráze, vyjádření, ţe někde něco je; - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, vyjádření kolik?; - způsobové sloveso moci v kladné a záporné větě a v otázkách; - minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves; - vyjádření budoucnosti v kladných, záporných větách a otázkách; - přítomný průběhový čas pro vyjádření probíhajícího děje v kladných, záporných větách a otázkách; - rozkazovací způsob a vazba měl bys a moţná; - 2. a 3. stupeň přídavných jmen; - větné vzorce; - předpřítomný čas na vyjádření ţivotních zkušenosti v kladných, záporných větách a otázkách. Výslovnost - základní zvukový systém angličtiny; - výslovnost souhlásek, samohlásek a dvojhlásek; - způsoby výslovnosti th; - fonetická transkripce; - slovní a větný přízvuk; - intonace v otázkách. 31

32 Charakteristika kurzu: Základní kurz 2. ročník (výstupní úroveň A2) Vzdělání ve 2. ročníku základního kurzu směřuje k osvojení základů jazyka na úrovni A2 podle stupnice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Ročník je jednoletý po 4 hodinách týdně nebo dvouletý po 2 hodinách týdně (celkem 140/2 x 70 hodin). Anglický jazyk Očekávané výstupy na konci kurzu Receptivní řečové dovednosti - rozumí podstatným informacím slyšeného projevu na běţná témata, pokud je projev pronesen pomalu a zřetelně; - rozpozná téma rozhovoru vedeného spisovným jazykem; - rozumí jednoduchým pokynům (např. o místě a čase schůzky, odjezdu a příjezdu, vybavení na cestu, o dovolených a zakázaných činnostech, o tom, co je potřeba udělat v domácnosti); - rozumí jednoduchým otázkám z kaţdodenního ţivota; - rozumí krátkým jednoduchým textům na běţná témata; - rozumí obsahu osobních i jednoduchých formálních dopisů, ů i formulářů; - rozumí základním nápisům na informačních a orientačních tabulích (např. nápisy na obchodech, odjezdy a příjezdy dopravních prostředků, informace o počasí,ceny, vstupné); - rozumí jednoduchému návodu; - vyhledá jednoduchou informaci v textu, seznamu či letáku, zjistí jednoduché a běţné informace z médií; - pouţívá překladový slovník; Učivo Slovní zásoba Slovní zásoba se týká zejména těchto okruhů, zahrnuje kromě jednotlivých výrazů i základní slovní a větná spojení: - vzhled a popis osoby, vlastnosti osoby; - oblečení, v obchodě s oděvy; - počasí a klima různých oblastí, popis přírody; - plány do budoucna, obvyklé činnosti, koníčky, dovolená, prázdniny, sport, kultura; - denní reţim, zdravý ţivotní styl; - povolání, popis činností, pracovní prostředí, škola; - doprava, cestování vlakem, na nádraţí, cestování letadlem, na letišti, v odletové hale, nákup lístků; - názvy cizích zemí, návštěva těchto zemí, cestování, anglicky mluvící země a ţivot v nich (základní informace), jejich národní symboly; - běţný ţivot, domácnost,byt; - rodina, blízcí lidé, vztahy mezi lidmi, partnerské a sousedské vztahy, běţné domácí činnosti; - nakupování, obchody, na poště, v lékárně, v kavárně a restauraci; - způsoby komunikace; - časové údaje data, letopočty, části dne, roku, měsíce, hodiny; - večírky, oslavy, jídlo a pití. 32

33 - vyjádří příkaz, zákaz, radu, návrh, pozvání, výzvu včetně zdůvodnění a dokáţe na návrhy, pozvání a výzvy reagovat; - vyjádří souhlas, nesouhlas, odmítnutí, moţnost, nemoţnost či potřebu něco udělat v komunikaci s druhou osobou; - reprodukuje kratší jednoduchý text; - napíše osobní dopis (jasně strukturuje sdělení), pozdrav, vzkaz, pozvání, přání, popis místa nebo událostí; - podá krátké oznámení; - omluví se, poděkuje, vyjádří lítost, vyjádří podporu; - ústně i písemně sdělí základní informace o sobě, své rodině, práci, zájmech, svém okolí a svých potřebách; - hovoří o své minulosti, přítomnosti a plánech do budoucna - poţádá o informace (písemně či ústně); - při řeči správně a srozumitelně vyslovuje (přes zřejmý přízvuk). Interaktivní řečové dovednosti - vhodně zahájí a ukončí jednoduchou konverzaci, udrţí ji v chodu za součinnosti druhé osoby (pozdraví, projevuje zájem o výpovědi partnera, ptá se, dodává doplňující informace, zvolí vhodné ukončení a pozdrav na rozloučenou); - reaguje adekvátně na jednoduché otázky partnera, přiléhavě odpovídá a sám klade otázky, pouţívá správně jednoduché gramatické prostředky, dodrţuje zásady výslovnosti; - poţádá o zopakování v případě, ţe nerozumí; - komunikuje ústně i písemně na jemu blízká témata (zejména rodina, práce, studium, zájmy, plány do budoucna, běţné aktivity, činnosti ve volném čase) v rámci osvojených jazykových prostředků; - vede jednoduchý neformální rozhovor o své rodině, aktivitách, studiu, práci, volném čase, cestování, plánech. Mediační řečové dovednosti - poţádá písemně či ústně o jednoduché informace a dále je předá; Gramatika - přítomný čas prostý (uţití pro přítomnost i budoucnost); - přítomný čas průběhový (uţití pro přítomnost i budoucnost); - vyjádření plánovaného děje v blízké budoucnosti nebo blízkého nevyhnutelného děje; - minulý čas prostý, minulý čas průběhový; - budoucí čas prostý; - předpřítomný čas pro vyjádření minulosti související s přítomnou dobou, uţití příslovcí nikdy, ještě, uţ; - nepravidelná slovesa; - modální slovesa; - tvoření otázek s tázacím slovem i bez tázacího slova v jiţ zmíněných časech; - příslovce a jejich tvoření; - přivlastňovací zájmena, tázací čí?; - pořádek slov ve větě včetně příslovcí a přídavných jmen; - jednoduché věty; - přímá řeč; - obsahově jednoduché sloţené věty; - účelový infinitiv; - srovnávací výrazy; - základní spojky a spojovací výrazy; - pravopisná pravidla při tvoření 3. os. j. č. přítomného času, při tvoření minulého času pravidelných sloves, při tvoření mnoţného čísla podstatných jmen, při tvoření tvarů příčestí přítomného. Výslovnost - zvuková výstavba běţných slov; - fonetická redukce; - znělost a neznělost (zejména na konci slov); - přízvuk, rytmus a intonace základních typů vět (oznamovací, tázací, zvolací); - přízvuk ve slovech, zvl. s jinou neţ první přízvučnou slabikou; - výslovnost samohlásek, souhlásek i dvojhlásek; - jazykolamy. 33

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (Nabídka volitelných seminářů) Semináře pro studijní obor 79-41-K/41 (79-41-K/81) Gymnázium: Seminář z dějepisu - třetí ročník, septima

Více

3.2. Ročníkový učební plán

3.2. Ročníkový učební plán 3.2. Ročníkový učební plán Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků Vzdělávací oblasti (obory) 1. ročník (kvinta) 2. ročník (sexta) 3. ročník (septima) 4. ročník (oktáva) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace

Více

Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia. Pilotní verze (RVP DG)

Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia. Pilotní verze (RVP DG) Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia Pilotní verze (RVP DG) Praha 2009 Autorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková, Lucie Slejšková Autoři a konzultanti (VÚP): Jan Balada,

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní

Více

***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázia Frýdlant pro gymnaziální vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV a RVP G ***** Motto: Účelem veškerého vzdělávání je probudit génia v člověku. Pythagoras Školní vzdělávací

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice Školní vzdělávací program Kuchař - číšník Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 OBSAH 1. Identifikační údaje...

Více

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senováţné náměstí 12, 370 01 Č.

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senováţné náměstí 12, 370 01 Č. Školní vzdělávací program: Společné stravování Kód a název oboru vzdělávání: 65-41-L/51 Gastronomie Délka a forma studia: dvouleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Datum

Více

Školní vzdělávací program dle RVP

Školní vzdělávací program dle RVP Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Fakultní škola přírodovědecké fakulty UK Fakultní škola matematicko-fyzikální fakulty UK Školní vzdělávací program dle RVP (pro nižší gymnázium osmiletého studia) Vydání

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Kapličky 761, 342 01 Sušice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Obor vzdělání 33-56-H/01 Truhlář Obsah Identifikační údaje... 3 Profil absolventa školního

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk 5. 2 Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 1. 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Předmět vychází

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program Všeobecné čtyřleté gymnázium a Všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

LABYRINT SVĚTA II PŘÍLOHA K ŠVP UČEBNÍ OSNOVY POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ

LABYRINT SVĚTA II PŘÍLOHA K ŠVP UČEBNÍ OSNOVY POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ LABYRINT SVĚTA II PŘÍLOHA K ŠVP UČEBNÍ OSNOVY POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Platnost od 1. 9. 2012 Obsah: Učební osnovy povinně volitelných předmětů... 3 Seminář českého jazyka

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii

IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Učební osnovy... 8 2.1 Český jazyk a literatura... 8 2.1.1 Charakteristika vyučovacího

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. Celková časová dotace na

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 9 Podmínky

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

kovář a zámečník, pasíř

kovář a zámečník, pasíř Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Studničkova 260 Č.j.: 768/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více