Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Adresa: Paříţská 15, Ústí nad Labem tel./fax:

2 Obsah Str. Identifikační údaje. 3 Charakteristika školy 4 Charakteristika ŠVP 6 Státní jazykové zkoušky a další mezinárodní jazykové zkoušky 10 Tabulky nabízených kurzů 16 Nabídka Státní jazykové zkoušky a dalších mezinárodních jazykových zkoušek 25 Autoevaluace školy 26 ŠVP pro jazykovou školu učební osnovy, třídění dle jazyků 29 2

3 Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky I. Identifikační údaje Vzdělávací kurzy Předkladatel základní kurzy, střední kurzy přípravné kurzy k státní jazykové zkoušce základní přípravné kurzy k státní jazykové zkoušce všeobecné konverzační kurzy přípravné kurzy k mezinárodní jazykové zkoušce FCE dle zájmu přípravné kurzy k mezinárodní jazykové zkoušce Zertifikat Deutsch dle zájmu podnikové kurzy Studijní forma vzdělání odpolední výuka: základní, střední, přípravné a konverzační kurzy dopolední a odpolední firemní kurzy Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Paříţská 15, Ústí n. L. Ředitel: Ing. Roman Jireš Tel./fax: IČO: Právní forma: příspěvková organizace Ing. Roman Jireš Zřizovatel Ústecký kraj Tyto údaje jsou platné k Platnost dokumentu: od

4 II. Charakteristika školy 1. Základní údaje o škole a/ Velikost školy hlavní budova v ulici Paříţská 14 třípodlaţní objekt 3 specializované jazykové učebny vybavené moderní audiovizuální technikou (dataprojektory, PC, CD a DVD přehrávače), 3 učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí 26 učeben v hlavní budově cílová kapacita pro JŠ: 300 ţáků 3 automaty s nápoji a občerstvením na chodbách d/ Hygienické vybavení školy b/ Umístění školy budova v Paříţské ulici se nachází v centru města, dobré spojení městskou hromadnou dopravou se všemi částmi města c/ Materiální, prostorové a technické zázemí škola nemá bezbariérový přístup ani bezbariérové zázemí oddělené dámské a pánské toalety v kaţdém patře hlavní budovy toalety vybaveny sušákem a papírovými ručníky kaţdá učebna vybavena umývadlem 26 učeben vybavených víceúčelovým, estetickým a funkčním zařízením, jsou vybaveny 106 počítači s rychlým připojením k internetu 4

5 2. Charakteristika pedagogického sboru a/ Velikost pedagogického sboru vyučující: anglického jazyka: 8 německého jazyka: 4 francouzského jazyka: 2 ruského jazyka: 2 španělského jazyka: 1 českého jazyka pro cizince: 2 aktualizace na b/ Kvalifikovanost všichni vyučující cizích jazyků jsou plně kvalifikováni c/ Pracovní poměr trvalý pracovní poměr: 15 učitelů dohoda o provedení práce: 4 učitelé aktualizace na 3. Spolupráce se vzdělávacími a jinými subjekty spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně při zajištěná státních jazykových zkoušek spolupráce s krajským úřadem Ústeckého kraje při zajištění krajského kola olympiády v cizích jazycích spolupráce s Cizineckou policií, VUP Praha při zajištění zkoušek z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 5

6 III. Charakteristika ŠVP 1. Nabídka kurzů v jednotlivých jazycích Anglický jazyk základní kurzy hodinová dotace 2,4 hod. týdně (český učitel ) střední kurzy - hodinová dotace 2,4 hod. týdně (český učitel ) přípravné kurzy k státní jazykové zkoušce základní a k mezinárodní jazykové zkoušce FCE - hodinová dotace 3 hod. týdně přípravné kurzy k státní jazykové zkoušce všeobecné - hodinová dotace 3 hod. týdně konverzační kurzy hodinová dotace 2 hod. týdně (český učitel + rodilý mluvčí) firemní kurzy a kurzy jazyka pro státní správu dle aktuálního zájmu tříměsíční intenzivní kurz hodinová dotace 4 hod. týdně Německý jazyk základní kurzy hodinová dotace 2,4 hod. týdně (český učitel) střední kurzy hodinová dotace 2,4 hod. týdně (český učitel) přípravné kurzy k státní jazykové zkoušce základní a k mezinárodní jazykové zkoušce Zertifikat Deutsch- hodinová dotace 3 hod. týdně (český učitel + rodilý mluvčí) přípravné kurzy k státní jazykové zkoušce všeobecné - hodinová dotace 3 hod. týdně (český učitel + rodilý mluvčí) konverzační kurzy hodinová dotace 2 hod. týdně (český učitel + rodilý mluvčí) firemní kurzy a kurzy jazyka pro státní správu dle aktuálního zájmu 6

7 Francouzský jazyk základní kurzy hodinová dotace 2,4 hod. týdně střední kurzy hodinová dotace 2,4 hod. týdně přípravné kurzy k státní jazykové zkoušce základní hodinová dotace 2,4 hod. týdně přípravné kurzy k státní jazykové zkoušce všeobecné hodinová dotace 2,4 hod. týdně firemní kurzy a kurzy jazyka pro státní správu dle aktuálního zájmu Italský jazyk základní kurzy hodinová dotace 2,4 hod. týdně střední kurzy hodinová dotace 2,4 hod. týdně přípravné kurzy k státní jazykové zkoušce základní hodinová dotace 2,4 hod. týdně přípravné kurzy k státní jazykové zkoušce všeobecné hodinová dotace 2,4 hod. týdně firemní kurzy a kurzy jazyka pro státní správu dle aktuálního zájmu Španělský jazyk základní kurzy hodinová dotace 2,4 hod. týdně střední kurzy hodinová dotace 2,4 hod. týdně firemní kurzy a kurzy jazyka pro státní správu dle aktuálního zájmu 7

8 Ruský jazyk základní kurzy hodinová dotace 2,4 hod. týdně střední kurzy hodinová dotace 2,4 hod. týdně firemní kurzy a kurzy jazyka pro státní správu dle aktuálního zájmu Český jazyk pro cizí státní příslušníky základní kurzy hodinová dotace 2,4 hod. týdně 2. Organizace přijímacího řízení zápis stávajících posluchačů jazykové školy k dalšímu studiu, popř. opakování kurzu začíná 15. května a končí 30. června příslušného školního roku zápis nových posluchačů začíná 1. června příslušného školního roku a trvá do vyčerpání volných míst rozdílová zkouška do vyšších kurzů se nekoná, zájemci o studium sami posoudí své znalosti podle poţadavků do jednotlivých kurzů, které jsou k dispozici v kanceláři školy nebo na webových stránkách podmínkou přijetí do kurzu je vyplnění přihlášky v hodině (platí pro stávající posluchače), v kanceláři školy nebo zasláním přihlášky em (platí pro nové posluchače) a zároveň uhrazení nevratného rezervačního poplatku 200, Kč, který je součástí celkové částky kurzovného podmínkou dalšího studia v kurzu je uhrazení částky kurzovného, a to nejpozději do 14 dnů po podání přihlášky 8

9 3. Organizace státních jazykových zkoušek státní jazykové zkoušky jsou základní, všeobecné a speciální jazykové zkoušky se konají v období jarním a podzimním státní jazykové zkoušky se skládají z části písemné a ústní zadání písemné části zkoušky určuje MŠMT ČR a stanovuje přesné termíny konání zkoušek uchazeč odevzdá přihlášku ke státní jazykové zkoušce v termínu stanoveném školou a zveřejněném na webových stránkách školy (www. oaulpar.cz) pozvánku k vykonání zkoušky zašle škola uchazeči nejpozději tři týdny před jejím konáním podmínkou připuštění ke státní jazykové zkoušce je odevzdání řádně vyplněné přihlášky a předloţení dokladu o zaplacení úplaty za její písemnou část výše úplaty je stanovena vyhláškou č. 33/2005Sb.: a/ za státní jazykovou zkoušku základní činí nejvýše 4 000, Kč b/ za státní jazykovou zkoušku všeobecnou činí nejvýše 6 000, Kč opakuje li uchazeč státní jazykovou zkoušku, zaplatí úplatu za tuto zkoušku znovu uchazeč, který při písemné části státní jazykové zkoušky nevyhověl, nemůţe konat ústní část jazykové zkoušky ústní část zkoušky se koná nejdříve za 14 dní po zkoušce písemné uchazeč je o přesném termínu ústní části státní jazykové zkoušky informován prostřednictvím pozvánky zaslané školou komise pro státní jazykové zkoušky je vţdy tříčlenná a tvoří ji předseda komise a dva členové Předseda komise pro státní jazykové zkoušky řídí organizaci zkoušek a dbá na jejich odbornou a jazykovou úroveň, členy zkušební komise jsou pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací vyučovat danému jazyku, dle moţnosti i rodilý mluvčí výsledek písemných a ústních částí jazykových zkoušek se hodnotí stupni: 1 výborně, 2 velmi dobře, 3 dobře, 4 nevyhověl celkový výsledek státních jazykových zkoušek se hodnotí stupni: prospěl/a/ s vyznamenáním, prospěl/a/ velmi dobře, prospěl/a/ a neprospěl/a/ podrobnosti o obsahu, rozsahu a hodnocení zkoušek jsou upraveny ve zkušebním řádu v příloze vyhlášky 33/2005 Sb. a na webových stránkách školy 9

10 IV. Státní jazykové zkoušky a další mezinárodní jazykové zkoušky 1. Státní jazykové zkoušky Státní jazykové zkoušky základní: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, italský jazyk Státní jazykové zkoušky všeobecné: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, italský jazyk 2. Přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám Přípravné kurzy k mezinárodní zkoušce Zertifikat Deutsch úroveň B1 podle SERR dle zájmu Přípravné kurzy k mezinárodní zkoušce First Certificate úroveň B1 podle SERR dle zájmu 3. Osvědčení o základní znalosti jazyka Osvědčení o základní znalosti cizího jazyka (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, ITJ, ŠPJ) úroveň B1 podle SERR Osvědčení o základní znalosti českého jazyka pro cizince úroveň A1 podle SERR 10

11 4. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami seznámení vyučujících s konkrétními případy a jejich specifickou vadou a s tím související způsob výuky (výklad, práce s textem, samostatný písemný projev, zkoušení, ) zvýšený individuální přístup, větší časový prostor při práci větší důraz na přípravu pro samostatnou práci doma 5. Organizační formy výuky a metodické postupy, vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí organizace výuky na JŠ se řídí vyhláškou MŠMT č. 33/2005 Sb. vzdělávání probíhá v různě zaměřených kurzech základní, střední, přípravný, konverzační, speciální rozsah výuky v základním kurzu je 420 vyučovacích hodin, ve středním 280 aţ 315 hodin, v přípravném 140 hodin, v konverzačním 70 hodin, ve speciálních kurzech se počet hodin řídí poptávkou vyučování probíhá ve dvou pololetích, vyučovací hodina trvá 45 minut jazykové kurzy jsou dvou, tří a čtyřhodinové ve středních, přípravných a konverzačních kurzech je dotace hodin dělena mezi českého učitele a rodilého mluvčí dle zájmu ţáků výchovné a vzdělávací strategie představují metody a formy práce učitele, kterými utváří a rozvíjí klíčové kompetence ţáků. v oblasti dalšího jazykového vzdělávání se povaţují za klíčové tyto kompetence: kompetence k učení kompetence komunikativní kompetence občanské kompetence sociokulturní 11

12 Kompetence k učení Učitel seznamuje ţáka s různými způsoby zvládnutí cizího jazyka, pomáhá mu vybrat si pro sebe nejvhodnější metodu a motivuje ho tak pro další učení zařazuje do výuky párovou a skupinovou práci, kooperativní učení, ale i individuální ústní či písemný projev zadává úkoly, při kterých ţák vyhledává informace v cizojazyčných zdrojích, jako jsou encyklopedie, webové stránky, časopisy, noviny, literatura a další vystavuje práce všech ţáků, aby si je mohli vzájemně porovnat, ohodnotit a zařadit sami sebe do pomyslného ţebříčku kvality odvedené práce pravidelným procvičováním probrané látky usiluje o zlepšení svých jazykových znalostí kritickým výběrem pro sebe vhodné metody zvládnutí cizího jazyka se motivuje pro další učení pro vypracování zadaných úkolů uváţlivě vybírá zdroje informací jako i informace samotné vede si záznamník výsledků svých prací, úkolů i dílčích testů a sleduje tak vlastní pokrok stanovuje si své individuální cíle v rámci jazykového kurzu v návaznosti na své cíle kariérní či kvalifikační Kompetence komunikativní Učitel zařazuje do výuky psaní obchodních dopisů, ţádostí, stíţností a podobně zařazuje do výuky komunikaci po telefonu či internetu, kdy jeden ţák představuje firmu a druhý tazatele, zákazníka apod. navozuje při výuce situace z veřejného a společenského ţivota zadává úkoly a navozuje problémové situace, ke kterým se ţáci mají kriticky vyjádřit a vhodně formulovat své názory a postoje 12

13 vyuţívá všech vhodných prostředků komunikace, které mu učitel nabízí při plnění zadaných úkolů na hodinách vyuţívá všech příleţitostí komunikovat v cizím jazyce, a to i mimo vzdělávací kurz vyuţívá simulovaných situací z veřejného nebo společenského ţivota k získání jistoty při výběru vhodné reakce na danou situaci uváţlivě formuluje své názory, myšlenky, představy a postoje k problémovým situacím, se kterými se setkal při simulaci v hodině nebo ve skutečném ţivotě Kompetence občanská Učitel zadává takové úkoly a navozuje takové situace, při kterých ţák můţe otevřeně říct svůj názor či postoj a porovnat ho s názory a postoji svých spoluţáků zařazuje do výuky individuální zpracování a prezentaci témat z oblasti kultury a historie ČR a cílové země zařazuje do výuky simulaci návštěvy cílové země otevřeně prezentuje svoje názory k diskutované problematice, podpoří je vhodnými argumenty, ale zároveň respektuje a toleruje názory a postoje ostatních účastníků diskuse; ve svých písemných i ústních projevech citlivě přistupuje k otázkám národní a kulturní identity; zodpovědně přistupuje k roli průvodce svých přátel z cílové země nebo skupiny turistů; při fiktivní nebo reálné návštěvě cílové země akceptuje její kulturní odlišnost; iniciativně doplňuje výuku o své postřehy či zjištěné informace z historie, kultury či společenského ţivota své či cílové země. 13

14 Kompetence sociokulturní Učitel simuluje na hodinách situace z kaţdodenního ţivota v cílové zemi, při kterých dochází k navazování kontaktu s místními lidmi simuluje na hodinách situace, při kterých dochází k setkání s cizincem v naší zemi zadává úkoly a vybírá situace, při kterých ţák volí mezi formálními a familiérními jazykovými prostředky prostřednictvím četby literatury a tisku nebo sledování filmu o ţivotních podmínkách cílové země seznamuje ţáka s jeho obyvatelstvem a s jeho ţivotní úrovní zařazuje do hodin informace nebo práci s informacemi o mezilidských vztazích a základních ţivotních hodnotách a postojích obyvatel cílové země se seznamuje se společenskými konvencemi, společenskými rituály a univerzálními zkušenostmi cílové země prostřednictvím zadaných úkolů a při individuálním vyhledávání informací seznamuje se s reáliemi cílové země, s jejími tradicemi, mravy, společenskými rituály, se způsoby chování a typickými postoji v běţných situacích ve svých pracích, v ústním i písemném projevu prokazuje schopnost empatie a ochotu nebo vůli vyhnout se stereotypům nemotornosti a strnulosti v simulovaných situacích na hodinách jazykového kurzu si nacvičuje, jak se přizpůsobit společenským konvencím cílové země Tyto údaje jsou platné k

15 V. Tabulky nabízených jazykových kurzů Anglický jazyk Základní kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň 1. ročník A1 1. ročník A1 2. ročník A2 2. ročník A2 3. ročník B1 3. ročník B1 Celkový počet hod. v základ. kurzech 420 Střední kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň 1. ročník B1+ 1. ročník B1+ 2. ročník B2 2. ročník B2 Celkový počet hod. ve středních kurzech

16 Anglický jazyk Přípravné kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň Celkový počet hod. v kurzech Přípravný kurz k základní jazyk. zkoušce Přípravný kurz k všeobecné jazyk. zkoušce B C1 110 Konverzační kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň Celkový počet hod. v kurzech Konverzační kurz B2 70 Konverzační kurz C

17 Německý jazyk Základní kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň 1. ročník A1 1. ročník A1 2. ročník A2 2. ročník A2 3. ročník B1 3. ročník B1 Celkový počet hod. v základ. kurzech 420 Základní kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň 1. ročník A1 1. ročník A1 2. ročník A2 2. ročník A2 3. ročník B1 3. ročník B1 Celkový počet hod. v základ. kurzech

18 Německý jazyk Přípravné kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň Celkový počet hodin v kurzech Přípravný kurz k základní jaz. zkoušce Přípravný kurz k všeobecné jaz. zkoušce B C1 110 Konverzační kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň Celkový počet hodin v kurzech Konverzační kurz B2 70 Konverzační kurz C

19 Francouzský jazyk Základní kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň 1. ročník A1 1. ročník A1 2. ročník A2 2. ročník A2 3. ročník B1 3. ročník B1 Celkový počet hod. v základ. kurzech 420 Střední kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň 1. ročník B1+ 1. ročník B1+ 2. ročník B2 2. ročník B2 Celkový počet hod. ve středních kurzech

20 Francouzský jazyk Přípravné kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň Celkový počet hod. v kurzech Přípravný kurz k základní jaz. zkoušce Přípravný kurz k všeobecné jaz. zkoušce B C

21 Ruský jazyk Základní kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň 1. ročník A1 1. ročník A1 2. ročník A2 2. ročník A2 3. ročník B1 3. ročník B1 Celkový počet hod. v základ. kurzech 420 Střední kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň 1. ročník B1+ 1. ročník B1+ 2. ročník B2 2. ročník B2 Celkový počet hod. ve středních kurzech

22 Italský jazyk Základní kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň 1. ročník A1 1. ročník A1 2. ročník A2 2. ročník A2 3. ročník B1 3. ročník B1 Celkový počet hod. vzákl. kurzech 420 Střední kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň 1. ročník B1+ 1. ročník B1+ 2. ročník B2 2. ročník B2 Celkový počet hod. ve stř. kurzech

23 Český jazyk pro cizince Přípravné kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň Celkový počet hodin v přípravných kurzech Přípravný kurz na zkoušku potřebnou k povolení trvalého pobytu Přípravný kurz na zkoušku potřebnou k povolení trvalého pobytu A A

24 Španělský jazyk Základní kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň 1. ročník A1 1. ročník A1 2. ročník A2 2. ročník A2 3. ročník B1 3. ročník B1 Celkový počet hod. v základ. kurzech 420 Střední kurzy Týdenní dotace hodin Celkový počet hodin za rok Délka studia v letech Dosaţená úroveň 1. ročník B1+ 1. ročník B1+ 2. ročník B2 2. ročník B2 Celkový počet hod. ve středních kurzech 280 Poznámky k učebnímu plánu: Kurzy se otevřou při zájmu alespoň 8 ţáků. Podrobné informace na 24

25 VI. Státní jazykové zkoušky a další mezinárodní jazykové zkoušky 1. Státní jazykové zkoušky Státní jazykové zkoušky základní: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, italský jazyk Státní jazykové zkoušky všeobecné: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, italský jazyk 2. Mezinárodní jazyková zkouška City&Guilds: úroveň A1 C2 podle SERR, písemná, ústní část 3. Přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám Přípravné kurzy k mezinárodní zkoušce Zertifikat Deutsch úroveň B1 podle SERR dle zájmu Přípravné kurzy k mezinárodní zkoušce First Certificate úroveň B1 podle SERR dle zájmu 4. Osvědčení o základní znalosti jazyka Osvědčení o základní znalosti cizího jazyka ( ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, ITJ, ŠPJ) úroveň B1 podle SERR Osvědčení o základní znalosti českého jazyka pro cizince úroveň A1 podle SERR 25

26 VII. Autoevaluace školy Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace A Cíle, kritéria, nástroje autoevaluace a časové rozvržení autoevaluačních činností Cíle Kritéria Nástroje Časové rozvrţení objektivní zhodnocení vnějších i vnitřních podmínek podmínky: - demografické sledování, dotazník 1x ročně - ekonomické ekonomická analýza 2x ročně - technologické technologická analýza 1x ročně B Průběh vzdělávání Cíle Kritéria Nástroje Časové rozvrţení posoudit, zda studenti dosahují výsledků odpovídajících jejich individuálním moţnostem úroveň výuky hospitace: - vedení školy - předsedů PK - vzájemné průběţně permanentní zpětná vazba vyučujících rozhovory: - v PK - s hospitujícími kolegy průběţně permanentně zpětná vazba studentů rozhovory; dotazník permanentně; 2x ročně 26

27 C Podpora školy studentům, vliv vzájemných vztahů školy a studentů, případně dalších osob na vzdělávání Cíle Kritéria Nástroje Časové rozvrţení zjistit, jak jsou studenti spokojeni s kvalitou poskytovaného vzdělávání a s prostředím školy zjistit spokojenost interních i externích lektorů s prostředím školy D Výsledky vzdělávání žáků individuální přístup prostředí školy týmová spolupráce sledováním dotazník rozhovory dotazník rozhovory dotazník průběţně 2x ročně průběţně 1x ročně průběţně 1x ročně posoudit, jakých výsledků studenti dosahují Cíle Kritéria Nástroje Časové rozvrţení výsledky testů - průběţných hodnocení průběţně - souhrnných hodnocení ve třídě průběţně - ročníkových hodnocení v ročníku dle 1x ročně RVP - nanečisto City and Guilds; státnice - zkoušky City and Guilds; státní hodnocení v ročníku statistika úspěšnosti 3x ročně 3x ročně 2x ročně 27

28 E Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Cíle Kritéria Nástroje Časové rozvržení posoudit kvalitu manaţerské práce vedení školy komunikace vedení školy s učitelským sborem porady rozhovory průběţně průběţně posoudit odborný růst pedagogických pracovníků kvalita vzdělávacích kurzů individuální hodnocení 1x ročně F Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zájmům Cíle Kritéria Nástroje Časové rozvrţení získat objektivní obraz jazykové školy na veřejnosti a v médiích propagace školy v médiích akce pro veřejnost místní tisk, internet porady výroční zpráva průběţně průběţně 1x za rok spokojenost studentů technické vybavení materiální a personální zázemí dotazník výroční zpráva porady 2x za rok 1x za rok průběţně 28

29 VIII. ŠVP pro jazykovou školu UČEBNÍ OSNOVY Str. Anglický jazyk. 30 Český jazyk pro cizince. 53 Francouzský jazyk. 55 Italský jazyk Německý jazyk 92 Ruský jazyk Španělský jazyk

30 Charakteristika kurzu: Základní kurz 1. ročník (výstupní úroveň A1) Kurz je veden plně kvalifikovaným pedagogem. Vzdělání v 1. ročníku základního kurzu směřuje k osvojení základů jazyka na úrovni A1 podle stupnice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Ročník je jednoletý po 4 hodinách týdně nebo dvouletý po 2 hodinách týdně (celkem 140/2 x 70 hodin). Anglický jazyk Očekávané výstupy na konci kurzu Receptivní řečové dovednosti - sleduje a pochopí základní smysl jednoduchých zřetelně vyslovených monologů i dialogů; - rozumí rutinním, pečlivě vysloveným frázím a otázkám z kaţdodenního ţivota; - rozpozná témata a základní informace v diskusi; - rozumí hlavním bodům v krátkých a zřetelných vzkazech a nahraných sděleních; - rozumí obsahu jednoduchých textů a článků na známá témata - rozumí ukazatelům směru/směrovým tabulím, nápisům a jednoduchým návodům; - na plakátech a reklamách, v broţurkách, letácích a průvodcích vyhledává základní informace, např. čas, cenu, místo; - ve formulářích rozpoznává základní údaje, např. jméno a příjmení, datum narození, pohlaví; - orientuje se v jídelním lístku, ceníku, televizním programu, mapě; - rozumí informacím v jednoduché osobní korespondenci, např. pohledu, u, vzkazu; - vyuţívá překladový slovník. Učivo Slovní zásoba - základní společenské fráze při představování a seznamování se; - rodina a její členové, vyjádření vztahů; - důleţitá výročí v ţivotě člověka, svatba, gratulace; - názvy předmětů a věcí běţné potřeby; - čísla, čas, datum a cena; - jazyky a národnosti; - nejběţnější povolání a jejich náplň; - denní program, volnočasové činnosti a aktivity; - jídlo, pití, objednávání v restauraci, nakupování; - formy bydlení, zařízení bytu a domu; - oblečení, barvy; - počasí a roční období; - cestování, prázdninové aktivity; - dopravní prostředky dopravní zácpa, jízdní řády, na letišti; - lidské tělo, nemoci, zdraví, vzhled člověka a jeho charakterové vlastnosti; - filmy a knihy; - práce, schůzky; - telefonování, otázky při telefonování. 30

31 Produktivní řečové dovednosti - jednoduchou ústní a písemnou formou vyjádří informace o sobě a svém okolí; - ústně i písemně jednoduše popíše události a činnosti v běţném ţivotě; - ústně i písemně vyjádří souhlas a nesouhlas jednoduchými prostředky; - jednoduše vyjádří preference a názor; - ústně i písemně poţádá o informace; - napíše pohled, krátký , sms zprávu, dopis, vyplní formulář; - vyslovuje foneticky správně s tolerancí i větších nepřesností. Interaktivní řečové dovednosti - představí sebe a pouţije základní zdvořilostní pozdravy a fráze; - podá a zeptá se na osobní informace (adresa, věk); - zeptá se a odpoví na otázky týkajících se běţných témat; - jednoduše komunikuje v kaţdodenních situacích s vyuţitím nejběţnější slovní zásoby; - objedná si jídlo v restauraci; - dorozumí se v obchodě a zeptá se na cenu; - vyjádří preference a názor - jednoduchou formou vyjádří pozvání, návrh a omluvu a reaguje na ně; - pouţije jednoduché techniky na zahájení, udrţení a ukončení konverzace; - zdvořile poţádá o zopakování sdělení, vyjádří, ţe nerozumí; - vyslovuje foneticky správně. Mediační řečové dovednosti - předá jednoduchý vzkaz druhé osobě; - dá jednoduché instrukce; - jednoduše popíše obsah krátkého článku. Gramatika - osobní a přivlastňovací zájmena v jednotném a mnoţném čísle; - časování slovesa být v přítomném a minulém čase v kladném a záporném tvaru, tvorba otázek; - tvoření mnoţného čísla podstatných jmen; - vyjádření přivlastnění; - ukazovací zájmena tento, tato/tito, tyto; - určitý a neurčitý člen základní pouţití; - základní časové a místní předloţky; - časování slovesa mít v přítomném čase v kladném a záporném tvorba otázek; - tvorba kladných a záporných vět a otázek v přítomném prostém času; - pořádek slov v kladných větách a otázkách; - tázací slova; - existenciální fráze, vyjádření, ţe někde něco je; - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, vyjádření kolik?; - způsobové sloveso moci v kladné a záporné větě a v otázkách; - minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves; - vyjádření budoucnosti v kladných, záporných větách a otázkách; - přítomný průběhový čas pro vyjádření probíhajícího děje v kladných, záporných větách a otázkách; - rozkazovací způsob a vazba měl bys a moţná; - 2. a 3. stupeň přídavných jmen; - větné vzorce; - předpřítomný čas na vyjádření ţivotních zkušenosti v kladných, záporných větách a otázkách. Výslovnost - základní zvukový systém angličtiny; - výslovnost souhlásek, samohlásek a dvojhlásek; - způsoby výslovnosti th; - fonetická transkripce; - slovní a větný přízvuk; - intonace v otázkách. 31

32 Charakteristika kurzu: Základní kurz 2. ročník (výstupní úroveň A2) Vzdělání ve 2. ročníku základního kurzu směřuje k osvojení základů jazyka na úrovni A2 podle stupnice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Ročník je jednoletý po 4 hodinách týdně nebo dvouletý po 2 hodinách týdně (celkem 140/2 x 70 hodin). Anglický jazyk Očekávané výstupy na konci kurzu Receptivní řečové dovednosti - rozumí podstatným informacím slyšeného projevu na běţná témata, pokud je projev pronesen pomalu a zřetelně; - rozpozná téma rozhovoru vedeného spisovným jazykem; - rozumí jednoduchým pokynům (např. o místě a čase schůzky, odjezdu a příjezdu, vybavení na cestu, o dovolených a zakázaných činnostech, o tom, co je potřeba udělat v domácnosti); - rozumí jednoduchým otázkám z kaţdodenního ţivota; - rozumí krátkým jednoduchým textům na běţná témata; - rozumí obsahu osobních i jednoduchých formálních dopisů, ů i formulářů; - rozumí základním nápisům na informačních a orientačních tabulích (např. nápisy na obchodech, odjezdy a příjezdy dopravních prostředků, informace o počasí,ceny, vstupné); - rozumí jednoduchému návodu; - vyhledá jednoduchou informaci v textu, seznamu či letáku, zjistí jednoduché a běţné informace z médií; - pouţívá překladový slovník; Učivo Slovní zásoba Slovní zásoba se týká zejména těchto okruhů, zahrnuje kromě jednotlivých výrazů i základní slovní a větná spojení: - vzhled a popis osoby, vlastnosti osoby; - oblečení, v obchodě s oděvy; - počasí a klima různých oblastí, popis přírody; - plány do budoucna, obvyklé činnosti, koníčky, dovolená, prázdniny, sport, kultura; - denní reţim, zdravý ţivotní styl; - povolání, popis činností, pracovní prostředí, škola; - doprava, cestování vlakem, na nádraţí, cestování letadlem, na letišti, v odletové hale, nákup lístků; - názvy cizích zemí, návštěva těchto zemí, cestování, anglicky mluvící země a ţivot v nich (základní informace), jejich národní symboly; - běţný ţivot, domácnost,byt; - rodina, blízcí lidé, vztahy mezi lidmi, partnerské a sousedské vztahy, běţné domácí činnosti; - nakupování, obchody, na poště, v lékárně, v kavárně a restauraci; - způsoby komunikace; - časové údaje data, letopočty, části dne, roku, měsíce, hodiny; - večírky, oslavy, jídlo a pití. 32

33 - vyjádří příkaz, zákaz, radu, návrh, pozvání, výzvu včetně zdůvodnění a dokáţe na návrhy, pozvání a výzvy reagovat; - vyjádří souhlas, nesouhlas, odmítnutí, moţnost, nemoţnost či potřebu něco udělat v komunikaci s druhou osobou; - reprodukuje kratší jednoduchý text; - napíše osobní dopis (jasně strukturuje sdělení), pozdrav, vzkaz, pozvání, přání, popis místa nebo událostí; - podá krátké oznámení; - omluví se, poděkuje, vyjádří lítost, vyjádří podporu; - ústně i písemně sdělí základní informace o sobě, své rodině, práci, zájmech, svém okolí a svých potřebách; - hovoří o své minulosti, přítomnosti a plánech do budoucna - poţádá o informace (písemně či ústně); - při řeči správně a srozumitelně vyslovuje (přes zřejmý přízvuk). Interaktivní řečové dovednosti - vhodně zahájí a ukončí jednoduchou konverzaci, udrţí ji v chodu za součinnosti druhé osoby (pozdraví, projevuje zájem o výpovědi partnera, ptá se, dodává doplňující informace, zvolí vhodné ukončení a pozdrav na rozloučenou); - reaguje adekvátně na jednoduché otázky partnera, přiléhavě odpovídá a sám klade otázky, pouţívá správně jednoduché gramatické prostředky, dodrţuje zásady výslovnosti; - poţádá o zopakování v případě, ţe nerozumí; - komunikuje ústně i písemně na jemu blízká témata (zejména rodina, práce, studium, zájmy, plány do budoucna, běţné aktivity, činnosti ve volném čase) v rámci osvojených jazykových prostředků; - vede jednoduchý neformální rozhovor o své rodině, aktivitách, studiu, práci, volném čase, cestování, plánech. Mediační řečové dovednosti - poţádá písemně či ústně o jednoduché informace a dále je předá; Gramatika - přítomný čas prostý (uţití pro přítomnost i budoucnost); - přítomný čas průběhový (uţití pro přítomnost i budoucnost); - vyjádření plánovaného děje v blízké budoucnosti nebo blízkého nevyhnutelného děje; - minulý čas prostý, minulý čas průběhový; - budoucí čas prostý; - předpřítomný čas pro vyjádření minulosti související s přítomnou dobou, uţití příslovcí nikdy, ještě, uţ; - nepravidelná slovesa; - modální slovesa; - tvoření otázek s tázacím slovem i bez tázacího slova v jiţ zmíněných časech; - příslovce a jejich tvoření; - přivlastňovací zájmena, tázací čí?; - pořádek slov ve větě včetně příslovcí a přídavných jmen; - jednoduché věty; - přímá řeč; - obsahově jednoduché sloţené věty; - účelový infinitiv; - srovnávací výrazy; - základní spojky a spojovací výrazy; - pravopisná pravidla při tvoření 3. os. j. č. přítomného času, při tvoření minulého času pravidelných sloves, při tvoření mnoţného čísla podstatných jmen, při tvoření tvarů příčestí přítomného. Výslovnost - zvuková výstavba běţných slov; - fonetická redukce; - znělost a neznělost (zejména na konci slov); - přízvuk, rytmus a intonace základních typů vět (oznamovací, tázací, zvolací); - přízvuk ve slovech, zvl. s jinou neţ první přízvučnou slabikou; - výslovnost samohlásek, souhlásek i dvojhlásek; - jazykolamy. 33

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky německého jazyka je, aby ţáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti zvukové podoby.

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Vzdělávací obsah předmětu získávání zájmu o studium angličtiny a vytváření pozitivního

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2010. Čj SVPHT09/02

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2010. Čj SVPHT09/02 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

5. 17 Konverzace v anglickém jazyce

5. 17 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 17 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

Školní vzdělávací plán: Delfin B1. Stoffverteilung Delfin B1, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1. Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení

Školní vzdělávací plán: Delfin B1. Stoffverteilung Delfin B1, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1. Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení Německý jazyk Obsahové, organizační a časové vymezení Hlavním cílem jazykového vzdělávání je podpora příznivého rozvoje celé žákovy osobnosti a žákova smyslu pro vlastní identitu na základě zkušeností

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 Ruský jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 Ruský jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Ruský jazyk koordinoval Mgr. Vladimír Böhm. Časová dotace: Nižší

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk 4.3.2. Anglický jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení: Cílem vyučování je získat zájem o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení potřebných jazykových znalostí

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň B1, B2)

7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň B1, B2) 7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň B1, B2) Obecné cíle výuky Anglického jazyka(úroveň B1,B2) Předmět Anglický cizí jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedl k

Více

Hlavní metody vyučování slovní monologická metoda slovní dialogická metoda slovní metoda práce s učebnicí

Hlavní metody vyučování slovní monologická metoda slovní dialogická metoda slovní metoda práce s učebnicí 6.7 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Španělský jazyk. Obecné cíle výuky španělského jazyka Předmět ŠJ a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk na nižším i vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu vychází ze

Více

Na začátku 4. ročníku zpracovávají žáci práci Významné osobnosti a absolvují jazykověmediální

Na začátku 4. ročníku zpracovávají žáci práci Významné osobnosti a absolvují jazykověmediální Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Při výuce anglického jazyka se využívají znalosti z dalších vzdělávacích oblastí,

Více

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce. Anglická konverzace Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglická konverzace vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglické konverzaci v této etapě je dosažení

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk)

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) 4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Španělský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Je určen žákům prvního až

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod.

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod. 6 Italština pro pedagogy 6.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v italském jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU Německý jazyk Název školního vzdělávacího programu:

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU Německý jazyk Název školního vzdělávacího programu: UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU Německý jazyk Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Zedník 36-67-H/01 Zedník 2 hodiny za týden 1. ročník

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 12. - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK Předmět Anglický jazyk vede

Více

5. 3. Anglický jazyk

5. 3. Anglický jazyk 5. 3. Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 5. 8. ročníku vyššího gymnázia. Předmět vychází

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) 462 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk 5. 2 Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 1. 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Předmět vychází

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více