UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Rektorát UP, Křížkovského 8, Olomouc tel.: , , fax: sekretariát rektora: Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. Předseda Akademického senátu UP: doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. Předseda Správní rady UP: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Prorektoři: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. prorektorka pro vědu a výzkum doc. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D. prorektor pro studium doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D. prorektorka pro zahraničí Mgr. Ondřej Kučera prorektor pro organizaci a rozvoj Mgr. Petr Bilík, Ph.D. prorektor pro vnější vztahy prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. prorektor pro transfer technologií Kvestor: Ing. Jiří Přidal Kancléř: PhDr. Rostislav Hladký

2 Pedagogická fakulta UP v Olomouci

3 3 PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (stav k 31. březnu 2015) Žižkovo náměstí Olomouc tel. ústředna , , ústředna Univerzity Palackého fax Pracoviště Centrum celoživotního vzdělávání Katedra antropologie a zdravovědy Katedra českého jazyka a literatury Katedra matematiky Katedra primární a preprimární pedagogiky Katedra psychologie a patopsychologie Katedra společenských věd Katedra technické a informační výchovy Ústav cizích jazyků Ústav pedagogiky a sociálních studií Ústav speciálněpedagogických studií Ústav pro výzkum a vývoj Účelová zařízení Děkanát Centrum podpory studentům se specifi ckými potřebami účelové zařízení UP Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Centrum výzkumu zdravého životního stylu Středisko didaktické a informační techniky Vysokoškolská psychologická poradna Vysokoškolská sociálně-právní poradna Purkrabská 2 a 4 Katedra biologie tel.: Univerzitní 3 a 5 v budově Uměleckého centra UP Katedra hudební výchovy tel.: Katedra výtvarné výchovy tel

4 4 AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP je významným voleným fakultním orgánem, prostřednictvím něhož se mohou všichni členové akademické obce podílet na chodu a řízení fakulty. Je složen z 21 senátorů (14 akademických pracovníků a 7 studentů). Mezi nejvýznamnější pravomoci senátu patří: rozhodování o organizaci PdF UP, schvalování rozdělení fi nančních prostředků fakulty, kontrola hospodaření na PdF UP, řízení o návrhu na jmenování a odvolání děkana, schvalování návrhu na jmenování a odvolání členů Vědecké rady PdF UP, delegace zástupců do Rady vysokých škol. Funkční období senátu je tříleté; voleb se může zúčastnit každý člen akademické obce. Zápisy z jednání a podrobnější informace naleznete na: Seznam členů (stav k 31. březnu 2015) Předseda: doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. 1. místopředsedkyně: Ing. Alena Opletalová, Ph.D. 2. místopředsedkyně Mgr. Lucie Šebková Akademičtí pracovníci: doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Mgr. Michal Růžička, Ph.D. Mgr. Kateřina Stejskalová, Ph.D. Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D. doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. doc.phdr. Jitka Skopalová, Ph.D. doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. ÚSS ÚSS ÚSS ÚSS ÚSS ÚSS ÚSS ÚPS KPS

5 5 Ing. Alena Opletalová, Ph.D. PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D. Ing. Alena Opletalová, Ph.D. alena.opletalova(at)upol.cz Mgr. Zuzana Bartsch Veselá, Ph.D. PhDr. Jitka Petrová, Ph.D. Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. ÚPS KNJ ÚPS KAJ KPV KHV Studenti: Mgr. Hana Majerová Mgr. Tereza Keprdová Mgr. Lucie Šebková Jakub Kadlec Mgr. Olga Malinovská Vojtěch Přecechtěl Lucie Šustková Bc. Arnošt Štěpán

6 6 VĚDECKÁ RADA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP (stav k 31. březnu 2015) Interní členové: prof. Ing. Milada Bocáková, Ph.D. prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc. doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc. prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc. prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., PřF UP doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc. doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc. doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D. doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc. doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr., Ing.-Paed IGIP doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. doc. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D. Externí členové: doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D. doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. prof. Mgr. Jindřich Štreit prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.

7 7 KOLEGIUM DĚKANA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP (stav k 31. březnu 2015) doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr., Ing.-Paed IGIP děkan prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia, statutární zástupce děkanky doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D., proděkan pro informační a vzdělávací technologie doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., proděkanka pro organizaci, rozvoj a celoživotní vzdělávání PhDr. Vojtech Regec, PhD. proděkan pro zahraničí Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D. proděkan pro studijní záležitosti Ing. Milan Tomášek, tajemník fakulty Mgr. Milan Polák, Ph.D. FVVOS

8 8 DĚKANÁT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP Není-li uvedeno jinak, platí telefonní číslo ústředny Univerzity Palackého /příslušná linka Tajemník fakulty: Ing. Milan Tomášek /5008 Sekretariát děkana Asistentka děkana: Mgr. Jelenka Navrátilová /5009 Personální oddělení: Mgr. Kateřina Lindnerová /5032 Kateřina Burgetová /5037 Úsek proděkana pro studijní záležitosti: Studijní oddělení: Vedoucí: Mgr. Libuše Lysáková /5010 Referentky: Mgr. Martina Fišerová /5014 Pavlína Liendlová /5024 PhDr. Hana Spáčilová /5027 Petra Špundová /5026 Mgr. Eva Švubová /5029 Mgr. Marcela Vlčková /5025 Marcela Weiglhoferová /5502 Úřední hodiny: Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Středisko pedagogických a odborných praxí: Vedoucí: doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D. /5159 Odborní pracovníci: PhDr. Dagmar Budíková /5103

9 9 Úsek proděkanky pro vědu, výzkum a doktorská studia Referát pro doktorské studium: Mgr. Jana Dostálová /5007 Projekty, granty: Mgr. Věra Benešová /5015 OBD (osobní bibliografi cká databáze): Hana Šimková /5098 Lenka Váňová /5717 Databáze RUV: Lenka Hejlová /5251 Redakce časopisu e-pedagogium: PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D. /5144 Akademický senát PdF UP, Vědecká rada PdF UP, ediční činnost, habilitační a jmenovací řízení, rigorózní řízení, SVUOČ, stipendia: Mgr. Emilie Petříková /5012 Úsek proděkana pro zahraniční vztahy Referát pro zahraniční styky: Vedoucí: Mgr. Jana Dostálová /5007 Referentka pro smluvní vztahy se zahraničím: Mgr. Dagmar Ludvíková /5902 Úsek proděkanky pro organizaci, rozvoj a celoživotní vzdělávání Organizační záležitosti: Hana Šimková /5098 Mgr. Martina Bartoníčková /5189 Centrum celoživotního vzdělávání: Vedoucí pracoviště: Ing. Veronika Machovská, MBA (pověřená vedením) /5148 Odborní pracovníci: Mgr. Martin Ivanovský zástupce vedoucího katedry /5149 PaedDr. Irena Smetanová /5147

10 10 Bc. Pavel Souček /5150 PhDr. Jana Vítková /5146 Mgr. Klára Hrubá /5177 Bc. Aneta Tomanová /5150 Úsek proděkana pro informační a vzdělávací technologie Správa informačních systémů, metodická činnost: Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D. /5036 Správa počítačové sítě Konvikt, LMS Unifor: Ing. Jiří Štencl /5040 Středisko didaktické a informační techniky: Bc. Miroslav Zavadil /5036 Pracoviště Centra výpočetní techniky UP (Žižkovo náměstí 5) Správce počítačové sítě: Ing. Ivana Weberová /1793 Úsek tajemníka fakulty Podatelna: Mgr. Daniela Bujarová /5038 Lenka Váňová /5034 Kateřina Smejkalová /5039 Archiv: Lenka Váňová /5171 Mzdová účtárna: Hana Petříčková /5031 Pokladna inventarizace: Jarmila Hofmanová /5033 Rozpočet zásobování: Olga Krejčířová /5052 Renáta Kamená /5051 Stanislava Oklešťková /5053 Knihařská dílna: Václav Černý /5065 Správce budov: Radomír Lindner /5035

11 11 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 kombinované studium Akademický rok začíná 1. září 2015 a končí 31. srpna Výuka v kombinovaném studiu začíná 25. září Elektronický zápis na zimní semestr: 4. a vyšší ročníky magisterského studia: od , 8.00 hod. do , 3. ročníky magisterského studia: od , hod. do , 2. ročníky navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia: od , hod. do , 3. ročníky bakalářského studia: od , 8.00 hod. do , 2. ročníky bakalářského studia: od , hod. do , 1. ročníky bakalářského studia: od , 8.00 hod. do , 1. ročníky navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia: od , 8.00 hod. do Elektronický zápis na letní semestr: 4. a vyšší ročníky, 3. ročníky magisterského studia: od , 8.00 hod. do , 2. ročníky navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia: od , hod. do , 1. ročníky navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia: od , hod. do , 3. ročníky bakalářského studia: od , 8.00 hod. do , 2. ročníky bakalářského studia: od , hod. do , 1. ročníky bakalářského studia: od , hod. do Zápisy 1. ročník ročník DSP Imatrikulace, promoce Den otevřených dveří 20. listopadu 2015 (volitelný pátek) 16. ledna 2016 (povinný sobota) Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2016/ Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu DSP

12 12 Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu DSP v cizím jazyce Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu v Bc. a Mgr. v cizím jazyce Přezkumné řízení o rozhodnutích o nepřijetí ke studiu Zimní semestr v akademickém roce 2015/2016 začíná 1. září 2015, končí 14. února Výuka v zimním semestru 21. září prosince 2015 (13 výukových týdnů) Zadání kvalifi kační práce 31. ledna 2016 (předposlední ročník studia) Letní semestr v akademickém roce 2015/2016 začíná 15. února 2016 a končí 30. června Výuka v letním semestru 15. února května 2016 (13 výukových týdnů) Akademický týden 15. února února 2016 Sportovní den UP 11. května 2016 Hlavní prázdniny 1. července srpna 2016 Mezní termín pro splnění všech studijních povinností za akademický rok 2014/2015 do 7. září 2015 Mezní termín pro splnění všech studijních povinností za akademický rok 2015/2016 do 5. září 2016 Absolventské ročníky: Výuka v letním semestru 15. února dubna 2016 Státní závěrečné zkoušky zimní termín Mezní termín podání písemné přihlášky k SZZ či k obhajobě kvalifikační práce Mezní termín pro odevzdání kvalifi kačních prací Mezní termín splnění studijních povinností (jen vybrané obory) 11. prosince 2015 do hod. 11. prosince 2015 do hod. 11. prosince 2015 do hod.

13 13 Státní závěrečné zkoušky jarní termín Mezní termín podání písemné přihlášky k SZZ či k obhajobě kvalifikační práce (s výjimkou mezifakultního studia) 22. dubna 2016 do hod. Mezní termín pro odevzdání kvalifi kačních prací (s výjimkou mezifakultního studia) 22. dubna 2016 do hod. Mezní termín splnění studijních povinností (s výjimkou mezifakultního studia) 22. dubna 2016 do hod. Státní závěrečné zkoušky podzimní termín Mezní termín podání písemné přihlášky k SZZ či obhajobě kvalifi kační práce Mezní termín pro odevzdání kvalifi kačních prací Mezní termín splnění studijních povinností 24. června 2016 do hod. 24. června 2016 do hod. 24. června 2016 do hod. Státní závěrečné zkoušky: zimní termín leden únor 2016 jarní termín květen červen 2016 podzimní termín srpen září 2016 Přijímací zkoušky Písemné a ústní zkoušky 13. června června 2016 Přijímací zkoušky DSP 22. června června 2016 Promoce červen, červenec 2016 září říjen 2016

14 14 STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY V KOMBINOVANÉM STUDIU 2015/2016 Program a obor studia Délka studia 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Bakalářské studium B1601 Ekologie a ochrana prostředí Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor B7501 Pedagogika Pedagogika sociální práce Pedagogika veřejná správa B7505 Vychovatelství Vychovatelství B7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky Speciálně pedagogická andragogika Speciální pedagogika předškolního věku Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ 3 Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Informační výchova se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Přírodopis se zaměřením na vzdělávání Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání B7507 Specializace v pedagogice Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání Učitelství pro mateřské školy Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku dvouoborová studia: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Informační výchova se zaměřením na vzdělávání

15 15 Program a obor studia Délka studia 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Matematika se zaměřením na vzdělávání Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Přírodopis se zaměřením na vzdělávání Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání Program a obor studia Délka studia 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Magisterské studium M7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základních škol M7506 Speciální pedagogika Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika

16 16 Program a obor studia Délka studia 1. roč. 2. roč. Navazující magisterské studium N7501 Pedagogika Pedagogika sociální práce Pedagogika veřejná správa Předškolní pedagogika N7503 Učitelství pro základní školy Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol v kombinaci Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol v kombinaci Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol v kombinaci Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol v kombinaci Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol v kombinaci Učitelství výchovy ke zdraví pro 2.stupeň základních škol v kombinaci N7504 Učitelství pro střední školy Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední školy a vyšší odborné školy Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol v kombinaci N7505 Vychovatelství Řízení volnočasových aktivit N7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy v kombinaci N7507 Specializace v pedagogice Muzejní a galerijní pedagogika N7510 Učitelství pro střední školy a VOŠ Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy 2 + +

17 17 VYSVĚTLIVKY POUŽITÝCH ZKRATEK A ZNAČEK zkratka katedry/zkratka předmětu Počet kred. počet kreditů Př + Cv + Sem přednáška + cvičení + seminář Sem. semestr S seminář DS počet dnů v semestru DR počet dnů v roce TS počet týdnů v semestru TR počet týdnů v roce HR počet hodin v roce Zk zkouška Ko kolokvium Zp zápočet Szv státní závěrečná zkouška Doporučený rok nejnižší možný studijní ročník, od kterého lze předmět zapsat * na kredity označené hvězdičkou je vázána podmiňující prerekvizita Kategorie předmětů: A povinné předměty B povinně volitelné předměty C volitelné předměty

18 18 PORADENSKÁ ČINNOST NA PDF UP Poradenská činnost na PdF UP je vždy bezplatná, nestranná a důvěrná. V rámci tohoto systému je kladen velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb, plánování, evaluaci, ale také na zpětnou kontrolu. Principy činnosti poradenských služeb lze shrnout do následujících bodů: Individuální přistup Nestrannost a nezávislost Respektování potřeb Nediskriminační přistup Autonomie Partnerství a komunikace Dodržování zásad důvěrnosti a ochrany zájmů klienta Respektování etických zásad Bezplatnost Informovanost o poskytovaných poradenských službách a činnosti jednotlivých poraden jsou veřejně přístupné v podobě informační letáků, průvodců a na webových stránkách buď kateder a ústavů, které personálně zajišťují činnost poraden. Centrum celoživotního vzdělávání Centrum je specializovaným pracovištěm, které se zaměřuje na organizaci studia v oblastech splnění kvalifi kačních předpokladů, pedagogických věd, rozšíření a prohloubení odborné kvalifi kace a splnění dalších kvalifi kačních předpokladů. V těchto oblastech pracovníci centra rovněž poskytující informace a poradenskou činnost všem účastníkům a uchazečům o další vzdělávání. Programy celoživotního vzdělávání jsou důležitou součástí osobnostního rozvoje všech zaměstnanců, ale i rozvoje všech subjektů, které při své personální činností respektují zásady řízení lidských zdrojů personálního managementu. Na Pedagogické fakultě UP se realizuje celoživotní vzdělávání občanů jako studium za finanční úhradu podle zákona č. 111/1998 Sb., 60. Celoživotní vzdělávání je realizováno prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a s vyhláškou MŠMT ČR č. 317/2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

19 19 Nabídka celoživotního vzdělávání obsahuje tyto druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: 1. studium ke splnění kvalifikačních předpokladů studium v oblasti pedagogických věd, studium k rozšíření odborné kvalifi kace, 2. studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 3. studium k prohlubování odborné kvalifikace Po absolvování všech programů v rámci celoživotního vzdělávání obdrží absolventi osvědčení dle 29 zákona č. 563/2004 Sb. Všichni pracovníci CCV jsou ochotní zájemcům ve výběru studia i v otázkách kvalifi - kačních poradit a podat kvalifi kované informace. Kontaktní údaje: Ing. Veronika Machowská, MBA pověřená vedením centra, tel.: až Centrum podpory studentům se specifickými potřebami Zařízení, jehož posláním je poskytovat odborný poradenský a technický (příp. terapeutický) servis uchazečům o studium a studentům UP v Olomouci se zdravotním postižením nebo zdravotním či sociálním znevýhodněním; dále pak pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům UP v Olomouci. Služby poskytované uchazečům a studentům se specifi ckými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci mají tento charakter: osobní asistence (tlumočení do znakového jazyka či znakované češtiny, orální tlumočení, asistence při zajišťování mobility studentům s těžkým stupněm zrakového postižení, či s těžkou poruchou hybnosti, popř. s kombinovanou vadou); adaptace studijních materiálů (skenování, převod černotisku do Braillova písma, přepis zvukových záznamů přednášek a seminářů, zvětšování textů, fi nální digitalizace a tisk, tvorba audiozáznamů studijních textů); konzultační činnost; metodická pomoc, diagnostika a diferenciální diagnostika; materiální a technické zabezpečení; školící činnost aj.

20 20 Kontaktní údaje: tel: Ředitel Centra: Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Kontakty na jednotlivé koordinátory: Studenti se sluchovým postižením Mgr. BcA. Pavel Kučera Studenti se zrakovým postižením Mgr. Hana Majerová Studenti s tělesným postižením Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D. Studenti s SPU, s dlouhodobým psychickým nebo somatickým onemocněním a narušenou komunikační schopností, s PAS Mgr. Monika Kunhartová Studenti Fakulty tělesné kultury UP Olomouc (všechny kategorie studentů se SVP mimo se sluchovým postižením) Mgr. Lucie Ješinová Studenti Fakulty tělesné kultury UP Olomouc (studenti se sluchovým postižením) Pavlína Zendulková Centrum se nachází v budově PdF UP v Olomouci (Žižkovo nám. 5).

21 21 Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) je účelové zařízení fakulty, které se zaměřuje na vzdělávání, výzkum, poradenství a návaznou intervenci v oblasti rizikového chování spojeného s užíváním internetu a mobilních telefonů. Poradenské služby jsou poskytovány online poradnou na a jsou zcela zdarma. Oblasti zájmu: kyberšikana a sexting, kybergrooming, stalking a kyberstalking, hoax/spam, rizika sociálních sítí (Facebook, Twitter), zneužití osobních údajů na internetu, otázky počítačové bezpečnosti. Centrum úzce spolupracuje s Policií ČR, Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, firmou Vodafone Czech Republic, Seznam.cz, Google Czech Republic a dalšími specializovanými institucemi. Kontakty: Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. (vedoucí centra) telefon (mobil): telefon (pevná linka): Mgr. Veronika Krejčí (objednávky vzdělávacích/preventivních akcí) telefon (mobil): telefon (pevná): Web: Objednávky vzdělávacích akcí: Centrum PRVoK provozuje vzdělávací, preventivní, výzkumný a intervenční projekt E-Bezpečí ( pomocí kterého si můžete pro vaši instituci objednat preventivní a vzdělávací akce (pro různé cílové skupiny: žáky, studenty, učitele, policisty, rodiče) zaměřené na výše uvedené fenomény.

22 22 Centrum výzkumu zdravého životního stylu Centrum výzkumu zdravého životního stylu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci bylo založeno v roce Klíčové aktivity a služby realizované Centrem jsou v souladu s holistickým pojetím zdraví, s národními i nadnárodními strategiemi a programy podpory zdraví. Výzkumná činnost je zaměřena na analýzu kognitivních, afektivních i konativních přístupů ke zdraví a životnímu stylu jednotlivých populačních skupin, s důrazem na období dětství a dospívání. V rámci edukačního a osvětového působení pořádá Centrum vzdělávací akce, semináře a workshopy zaměřené na jednotlivé oblasti životního stylu (např. Den zdraví). V aplikační sféře připravuje interaktivní vzdělávací semináře pro žáky na ZŠ, vytváří platformu pro implementaci nejnovějších poznatků z oblasti zdraví do systému vzdělávání v ČR. Poradenské a konzultační služby jsou určené studentům a zaměstnancům PdF i jiných fakult UP (oblast výživy a stravovacích zvyklostí, rizikové a protektivní faktory zdraví zdravotnická prevence, prevence závislostního chování, oblast sexuálně reprodukčního zdraví atp.), konzultace jsou možné i pro učitele z pedagogického terénu při tvorbě či úpravách ŠVP s ohledem na oblast výchovy ke zdraví. Vzhledem k multidisciplinaritě oborů, spadajících pod oblast podpory a výchovy ke zdraví, plní Centrum také roli koordinační a kooperační. Aktivně spolupracuje s dalšími pracovišti v rámci UP i na meziuniverzitní úrovni. Participuje na spolupráci i s neziskovým sektorem, např. s Asociací pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví o. s., se Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Anabell o. s., P-centrem a jinými institucemi. Konzultační hodiny Poradny k otázkám zdraví a zdravého životního stylu: Středa hod. Lze i v jiných termínech po předchozí domluvě. Kontakt: Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. tel.:

23 23 Studijní oddělení PdF UP Poskytuje informace o prezenčním a kombinovaném studiu a uplatnění absolventů. Kontakty: Mgr. Libuše Lysáková vedoucí tel.: prezenční a kombinované studium tel.: , 5014, 5025, 5026, 5027, 5029 Vysokoškolská psychologická poradna Vysokoškolská poradna při Katedře psychologie a patopsychologie je účelové zařízení Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, které poskytuje poradenské psychologické služby studentům a zaměstnancům univerzity, případně jejich rodinných příslušníkům. Poradna nabízí pomoc při adaptaci na VŠ studium, při studijních obtížích, při řešení osobních, partnerských a rodinných problémů atd. Poradenskou pomoc poskytují pracovníci psychologové jmenované katedry. Poradenské služby jsou bezplatné, důvěrné a dobrovolné. Nově někteří pracovníci katedry rozšířili poradenskou službu i pro rodiče, učitele a děti fakultní MŠ. Poradna je umístěna v prostorách hlavní budovy fakulty na Žižkově náměstí v Olomouci. Poradenské konzultace lze objednat dle vlastní volby klienta u kteréhokoliv člena katedry, případně u garantující kontaktní osoby Mgr. Michaely Pugnerové, Ph.D. Kontakty: tel.: / klapka PhDr. Pavel Dařílek, CSc PhDr. Kamila Holásková, Ph.D Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D PhDr. Jana Kvintová, Ph.D doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D Mgr. et Mgr. Iveta Tichá 5207 doc. Eva Urbanovská, Ph.D. 5212

24 24 Vysokoškolská sociálně-právní poradna Poradna byla zřízena při Ústavu pedagogiky a sociálních studií. Nabízí bezplatnou sociálně-právní pomoc především v oblastech: interpretace a aplikace školského zákona, vysokoškolského zákona a dalších právních předpisů se školstvím souvisejících, výživného, domácí násilí, náhradní rodinné péče, rodinně-právních vztahů včetně majetkových, ochrany osobnosti, dodržování autorského zákona odpovědnosti za škodu, pracovně-právních vztahů pracovních smluv, pracovních dohod, BOZP, dávek státních sociálních podpor, životního a existenčního minima, sociálních služeb, nemocenského pojištění, důchodového pojištění, insolvenčního řízení aj. Poradenské služby jsou poskytovány pro studenty a zaměstnance PdF UP v Olomouci, výjimečně pro jiné osoby. Konzultace jsou možné výlučně po předběžné dohodě s některou z pracovnic poradny prostřednictvím u!! Kontakty: JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D. tel: Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D. tel:

25 B1601 Ekologie a ochrana prostředí 25 Studijní program: B1601 Ekologie a ochrana prostředí Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor Studium: Kombinované Specializace: 00 Etapa: první Verze: BB14 Kreditní limit: 75 kr. Studijní plán: Platí pro 2. ročník Segment studijního plánu: PdF 1601R003 Aplikovaná ekologie pro veř. sektor Povinné předměty Počet kreditů: 153 KPŘ/AKBTE Biologická tech. a metody stud. ekosytémů 3 0+4S+36S Zp 1 Z KPŘ/AKB1 Úvod do biologie I 6 10S+2S+90S Zp,Zk 1 Z KPŘ/AKEK Ekologie krajiny a ekosystémové služby 3 4S+0+36S Zk 1 Z KPŘ/AKGP Geologie paleontologie 6 4S+4S+72S Zp,Zk 1 Z KPŘ/AKOE Obecná ekologie 4 4S+2S+54S Zp,Zk 1 Z KPŘ/AKZP Základy práva 3 2S+2S+36S Zp,Zk 1 Z KPŘ/AKB2 Úvod do biologie II 4 6S+0+54S Zp,Zk 1 L KPŘ/AKCVG Cvičení v terénu z geologie a biologie 4 0+1DS+34S Zp 1 L KPŘ/AKOB Obecná botanika a fyziologie rostlin 5 4S+4S+72S Zp,Zk 1 L KPŘ/AKOP Ochrana životního prostředí 3 4S+0+36S Ko 1 L KPŘ/AKOZ Obecná zoologie a fyziologie živočichů 5 4S+4S+72S Zp,Zk 1 L KPŘ/AKTP Terénní praxe z péče o krajinu a přírodu 4 0+1DS+36S Zp 1 L KPŘ/AKDOZ Dendrologie a ochrana zeleně 2 2S+2S+36S Zp,Zk 2 Z KPŘ/AKEP Environmentální právo 3 4S+0+36S Zk 2 Z KPŘ/AKEV Environmentální vzdělávání, vých. a osv. 5 4S+4S+72S Zp,Zk 2 Z KPŘ/AKNR Nižší rostliny 4 4S+4S+72S Zp,Zk 2 Z KPŘ/AKOH Odpadové hospodářství 4 4S+4S+72S Zp,Zk 2 Z KPŘ/AKOP1 Odborná praxe I DS+0DS Zp 2 Z KPŘ/AKZOL Zoologie bezobratlých 4 4S+4S+72S Zp,Zk 2 Z KPG/AKZE Základy ekonomie 3 8S+0+32S Zp,Zk 2 L KPŘ/AKVR1 Vyšší rostliny I 2 2S+2S+36S Ko 2 L KPŘ/AKZHG Základy historické a regionální geologie 3* 4S+2S+54S Zp,Zk 2 L KPŘ/AKZOS Zoologie strunatců 4 4S+4S+72S Zp,Zk 2 L KPŘ/KBOOT Botanická cvičení v terénu 2 0+1DS+32S Zp 2 L KPŘ/KZOOC Zoologická cvičení v terénu 2 0+1DS+32S Zp 2 L KPG/AKVF Veřejné finance 3 8S+0+32S Zk 3 Z KPŘ/ABP1 Bakalářská práce I S Zp 3 Z KPŘ/AKHY Hydrologie a hydrobiologie 3 2S+2S+32S Zp,Zk 3 Z KPŘ/AKOP2 Odborná praxe II DS+0S Zp 3 Z KPŘ/AKPDL Pedologie 2 2S+2S+36S Zp,Zk 3 Z KPŘ/AKRZ Ekologie rostlin a živočichů 4 4S+4S+72S Zp,Zk 3 Z KPŘ/AKVR2 Vyšší rostliny II 2 2S+2S+36S Zp,Zk 3 Z KPŘ/AKZGD Základy geografických disciplín 3 4S+0S+36S Zk 3 Z KPŘ/AKZSP Základy správního práva 2 2S+2S+36S Zp,Zk 3 Z KPŘ/ABP2 Bakalářská práce II S Zp 3 L KPŘ/AKOCH Ochrana přírody 4 4S+4S+72S Zp,Zk 3 L

26 26 B1601 Ekologie a ochrana prostředí Státní závěrečná zkouška Počet kreditů: 0 KPŘ/BKVAL Obhajoba kvalifikační práce Ozp 3 Z/L KPŘ/AKSZZ Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor Szv 3 Z Povinně volitelné předměty Volba min.: 22 kr. CJP/KANF1 Anglický jazyk pro nefilology Zp 1 Z CJP/KRJ1 Ruský jazyk pro nefilology 1 2 2S+0+0 Zp 1 Z KNJ/KBC1 Německý jazyk pro nefilology 1 2 2S+0S+0S Zp 1 Z CJP/KANF2 Anglický jazyk pro nefilology Zp,Zk 1 L CJP/KRJ2 Ruský jazyk pro nefilology 2 2 2S+0+14S Zk 1 L KNJ/KBC2 Německý jazyk pro nefilology 2 2* 2S+0S+0S Zk 1 L KPŘ/AKCHU Chráněná území v ČR a ve světě 3 2S+2S+36S Ko 1 L KPŘ/AKKEZ Konvenční a ekologické zemědělství 2 2S+2S+0S Zp,Zk 2 Z KPŘ/AKZAK Základy klimatologie 3 4S+0+36S Zp,Zk 2 Z KPŘ/AKZZL Základy zemědělství a lesnictví Zp,Zk 2 Z KPŘ/AKGPZ Globální problémy Země 2 2S+2S+36S Zp,Zk 2 L KPŘ/AKKTH Kurz terénní hydrobiologie 2 0+1DS+52S Zp 3 Z KPŘ/AKSB1 Seminář k bakalářské práci I 2 0+4S+36S Zp 3 Z KPŘ/EXKUR Exkurze k udržitelnému rozvoji 2 0+3DS+0 Zp 3 Z KPŘ/AKSB2 Seminář k bakalářské práci II 2 0+4S+36S Zp 3 L Volitelné předměty KPŘ/KTPG Terénní praktikum z geologie S Zp 1 L KPŘ/AKZAP Základy paleoekologie 3 2S+2S+36S Zp,Zk 2 L KPŘ/KMZO Méně známé ovocné dřeviny 2 0+2S+0S Zp 2 L KPŘ/KPNR Praktikum z nižších rostlin 2 0+4S+16S Zp 2 L KPŘ/KUPB Určovací praktikum z botaniky 2 0+2S+18S Zp 2 L KPŘ/KUPE Terénní praktikum z entomologie 2 0+2S+0S Zp 2 L Studijní obor: Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor Studium: Kombinované Specializace: 00 Etapa: první Verze: BB13 Kreditní limit: 75 kr. Studijní plán: Platí pro 3. ročník Segment studijního plánu: PdF 1601R003 Aplikovaná ekologie pro veř. sektor Povinné předměty Počet kreditů: 153 KPŘ/AKBTE Biologická tech. a metody stud. ekosytémů 3 0+4S+36S Zp 1 Z

27 1601R003 Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor 27 KPŘ/AKB1 Úvod do biologie I 6 10S+2S+90S Zp,Zk 1 Z KPŘ/AKEK Ekologie krajiny a ekosystémové služby 3 4S+0+36S Zk 1 Z KPŘ/AKGP Geologie paleontologie 6 4S+4S+72S Zp,Zk 1 Z KPŘ/AKOE Obecná ekologie 4 4S+2S+54S Zp,Zk 1 Z KPŘ/AKZP Základy práva 3 2S+2S+36S Zp,Zk 1 Z KPŘ/AKB2 Úvod do biologie II 4 6S+0+54S Zp,Zk 1 L KPŘ/AKCVG Cvičení v terénu z geologie a biologie 4 0+1DS+34S Zp 1 L KPŘ/AKOB Obecná botanika a fyziologie rostlin 5 4S+4S+72S Zp,Zk 1 L KPŘ/AKOP Ochrana životního prostředí 3 4S+0+36S Ko 1 L KPŘ/AKOZ Obecná zoologie a fyziologie živočichů 5 4S+4S+72S Zp,Zk 1 L KPŘ/AKTP Terénní praxe z péče o krajinu a přírodu 4 0+1DS+36S Zp 1 L KPŘ/AKDOZ Dendrologie a ochrana zeleně 2 2S+2S+36S Zp,Zk 2 Z KPŘ/AKEP Environmentální právo 3 4S+0+36S Zk 2 Z KPŘ/AKEV Environmentální vzdělávání, vých. a osv. 5 4S+4S+72S Zp,Zk 2 Z KPŘ/AKNR Nižší rostliny 4 4S+4S+72S Zp,Zk 2 Z KPŘ/AKOH Odpadové hospodářství 4 4S+4S+72S Zp,Zk 2 Z KPŘ/AKOP1 Odborná praxe I DS+0DS Zp 2 Z KPŘ/AKZOL Zoologie bezobratlých 4 4S+4S+72S Zp,Zk 2 Z KPG/AKZE Základy ekonomie 3 8S+0+32S Zp,Zk 2 L KPŘ/AKVR1 Vyšší rostliny I 2 2S+2S+36S Ko 2 L KPŘ/AKZHG Základy historické a regionální geologie 3* 4S+2S+54S Zp,Zk 2 L KPŘ/AKZOS Zoologie strunatců 4 4S+4S+72S Zp,Zk 2 L KPŘ/KBOOT Botanická cvičení v terénu 2 0+1DS+32S Zp 2 L KPŘ/KZOOC Zoologická cvičení v terénu 2 0+1DS+32S Zp 2 L KPG/AKVF Veřejné finance 3 8S+0+32S Zk 3 Z KPŘ/ABP1 Bakalářská práce I S Zp 3 Z KPŘ/AKHY Hydrologie a hydrobiologie 3 2S+2S+32S Zp,Zk 3 Z KPŘ/AKOP2 Odborná praxe II DS+0S Zp 3 Z KPŘ/AKPDL Pedologie 2 2S+2S+36S Zp,Zk 3 Z KPŘ/AKRZ Ekologie rostlin a živočichů 4 4S+4S+72S Zp,Zk 3 Z KPŘ/AKVR2 Vyšší rostliny II 2 2S+2S+36S Zp,Zk 3 Z KPŘ/AKZGD Základy geografických disciplín 3 4S+0S+36S Zk 3 Z KPŘ/AKZSP Základy správního práva 2 2S+2S+36S Zp,Zk 3 Z KPŘ/ABP2 Bakalářská práce II S Zp 3 L KPŘ/AKOCH Ochrana přírody 4 4S+4S+72S Zp,Zk 3 L Státní závěrečná zkouška Počet kreditů: 0 KPŘ/BKVAL Obhajoba kvalifikační práce Ozp 3 Z/L KPŘ/AKSZZ Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor Szv 3 Z Povinně volitelné předměty Volba min.: 22 kr. CJP/KANF1 Anglický jazyk pro nefilology Zp 1 Z CJP/KRJ1 Ruský jazyk pro nefilology 1 2 2S+0+0 Zp 1 Z KNJ/KBC1 Německý jazyk pro nefilology 1 2 2S+0S+0S Zp 1 Z CJP/KANF2 Anglický jazyk pro nefilology Zp,Zk 1 L

28 28 B1601 Ekologie a ochrana prostředí CJP/KRJ2 Ruský jazyk pro nefilology 2 2 2S+0+14S Zk 1 L KNJ/KBC2 Německý jazyk pro nefilology 2 2* 2S+0S+0S Zk 1 L KPŘ/AKCHU Chráněná území v ČR a ve světě 3 2S+2S+36S Ko 1 L KPŘ/AKKEZ Konvenční a ekologické zemědělství 2 2S+2S+0S Zp,Zk 2 Z KPŘ/AKZAK Základy klimatologie 3 4S+0+36S Zp,Zk 2 Z KPŘ/AKZZL Základy zemědělství a lesnictví Zp,Zk 2 Z KPŘ/AKGPZ Globální problémy Země 2 2S+2S+36S Zp,Zk 2 L KPŘ/AKKTH Kurz terénní hydrobiologie 2 0+1DS+52S Zp 3 Z KPŘ/AKSB1 Seminář k bakalářské práci I 2 0+4S+36S Zp 3 Z KPŘ/EXKUR Exkurze k udržitelnému rozvoji 2 0+3DS+0 Zp 3 Z KPŘ/AKSB2 Seminář k bakalářské práci II 2 0+4S+36S Zp 3 L Volitelné předměty KPŘ/KTPG Terénní praktikum z geologie S Zp 1 L KPŘ/AKZAP Základy paleoekologie 3 2S+2S+36S Zp,Zk 2 L KPŘ/KMZO Méně známé ovocné dřeviny 2 0+2S+0S Zp 2 L KPŘ/KPNR Praktikum z nižších rostlin 2 0+4S+16S Zp 2 L KPŘ/KUPB Určovací praktikum z botaniky 2 0+2S+18S Zp 2 L KPŘ/KUPE Terénní praktikum z entomologie 2 0+2S+0S Zp 2 L

29 B7501 Pedagogika 29 Studijní program: B7501 Pedagogika Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Pedagogika sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 00 Etapa: první Verze: BB15 Kreditní limit: 180 kr. Studijní plán: Platí pro 1. ročník Segment studijního plánu: PDF 7501R024-Pedagogika-sociální práce Povinné předměty Počet kreditů: 164 KAZ/BKANB Úvod do antropologie 3 6S+0+0 Zk 1 Z KPG/K2OBP Obecná pedagogika 5 6S+0+28S Zk 1 Z KPG/K2SOC Sociologie 3 6S+0+0 Ko 1 Z KPG/K2SOG Sociální gerontologie 4 8S+0+14S Ko 1 Z KPG/K2SP1 Sociální politika 1 3 4S+0+0 Zp 1 Z KPG/K2SVP Úvod do studia a vědecké práce 2 4S+0+0 Zp 1 Z KPG/K2VSP Vývoj a zakotvení sociální práce 3 6S+0+14S Ko 1 Z KPS/K2OPS Obecná psychologie 5 8S+0S+0S Zk 1 Z KVS/K2FIL Filosofie 3 8S+0+0 Ko 1 Z KPG/K2KS1 Kazuistický seminář 1 3 4S+0+0 Zp 1 L KPG/K2MEV Metodologie empirického výzkumu 3 8S+0+0 Zk 1 L KPG/K2OBD Obecná didaktika 5 8S+0+14S Zk 1 L KPG/K2PPR Právní propedeutika 4 8S+0+0 Zk 1 L KPG/K2PP1 Průběžná odborná praxe DS+0 Zp 1 L KPG/K2PRP Průběžná praxe (úvod) 2 2S+0+0 Zp 1 L KPG/K2SPR Sociální práce s rodinou 3 8S+0+0 Ko 1 L KPG/K2SP2 Sociální politika 2 3 4S+0+0 Zk 1 L KPG/K2TM1 Teorie a metody sociální práce 1 3 4S+0+0 Ko 1 L KTE/K2INF Úvod do informačních technologií 2 4S+0S+0S Zp 1 L USS/KJSP1 Speciální pedagogika 1 2 4S+0+0 Zp 1 L KPG/KPEDI Základy pedagogické diagnostiky 3 4S+0+0 Zk 2 Z KPG/KSTAT Základy statistiky a analýza výzk. dat 3 8S+0+0 Zk 2 Z KPG/K2PRA Právo 3 8S+0+14S Zk 2 Z KPG/K2SPS Sociální práce se seniory 3 4S+0+0 Ko 2 Z KPG/K2TEV Teorie výchovy 3 8S+0+14S Zk 2 Z KPG/K2TM2 Teorie a metody sociální práce 2 3 8S+0+0 Zk 2 Z KPS/K2VYB Vývojová psychologie 3 8S+0+0 Zk 2 Z USS/KJSP2 Speciální pedagogika 2 3 4S+0+0 Zp,Zk 2 Z KAZ/KASPE Sociální a pedagogické aspekty zdraví 2 8S+0+0 Ko 2 L KPG/KSOPE Sociální pedagogika 3 8S+0+14S Ko 2 L KPG/KZAEK Základy ekonomie 3 8S+0+0 Ko 2 L KPG/K2PET Úvod do profesní etiky 2 4S+0+0 Zp 2 L KPG/K2PP2 Průběžná odborná praxe DS+0 Zp 2 L KPG/K2PSZ Právo sociálního zabezpečení 3 8S+0+0 Zk 2 L KPG/K2PZS Praktikum sociálního zabezpečení 3 4S+0+0 Zp 2 L KPG/K2SBP Seminář k bakalářské práci 2 2S+0+0 Zp 2 L KPG/K2SOD Sociální deviace 3 4S+0+14S Zk 2 L

30 30 B7501 Pedagogika KPG/K2SPM Sociální práce s mládeží 3 4S+0+0 Ko 2 L KPS/K2SOB Sociální psychologie 3 8S+0+0 Zk 2 L KPG/KKAZ2 Kazuistický seminář 2 3 4S+0+0 Zp 3 Z KPG/KKDSP Komunikativní dovednosti soc. pracovníka 3 4S+0+14S Zp 3 Z KPG/KMPSP Metodika prevence soc. patol. jevů 3 4S+0+14S Ko 3 Z KPG/K2HPV Historické proměny výchovy 4 6S+0+0 Ko 3 Z KPG/K2LSE Sociální práce s lidmi ohroženými 2 4S+0+0 Ko 3 Z KPG/K2PP3 Průběžná odborná praxe DS+0 Zp 3 Z KPG/K2PSP Poradenství v sociální práci 4 8S+0+0 Zk 3 Z KPG/K2ŘKM Řešení konfliktů a mediace 3 6S+0+0 Ko 3 Z KPG/K2SPP Správní právo 4 6S+0+0 Zk 3 Z KPG/K2VZP Vzdělávací politika 3 6S+0+0 Ko 3 Z KPG/K2ZAN Základy andragogiky 4 4S+0+0 Zk 3 Z KPG/K2ASP Asistentská péče 2 4S+0+0 Ko 3 L KPG/K2BPR Bakalářská práce Zp 3 L KPG/K2RPR Rozhodovací procesy ve veřejné správě 3 6S+0+0 Zk 3 L Státní závěrečné zkoušky Počet kreditů: 0 KAZ/BKVAL Obhajoba kvalifikační práce Ozp 3 Z/L KPG/BKVAL Obhajoba kvalifikační práce Ozp 3 Z/L KPS/BKVAL Obhajoba kvalifikační práce Ozp 3 Z/L KPV/BKVAL Obhajoba kvalifikační práce Ozp 3 Z/L KTE/BKVAL Obhajoba kvalifikační práce Ozp 3 Z/L KVS/BKVAL Obhajoba kvalifikační práce Ozp 3 Z/L USS/BKVAL Obhajoba kvalifikační práce Ozp 3 Z/L KPG/SZBPP Pedagogika a základy psychologie Szv 3 Z KPG/SZBSO Sociální práce a její právní aspekty Szv 3 Z Poznámka: Obhajobu kvalifikační práce si student zapisoje se zkratkou, jejíž první část odpovídá pracovišti, na němž byla práce zadána. Povinně volitelné předměty Volba min.: 10 kr. CJP/KANF1 Anglický jazyk pro nefilology Zp 1 Z CJP/KRJ1 Ruský jazyk pro nefilology 1 2 2S+0+0 Zp 1 Z KNJ/KBC1 Německý jazyk pro nefilology 1 2 2S+0S+0S Zp 1 Z CJP/KANF2 Anglický jazyk pro nefilology Zp,Zk 1 L CJP/KRJ2 Ruský jazyk pro nefilology 2 2 2S+0+14S Zk 1 L KAZ/K2KSA Kulturní a sociální antropologie S Ko 1 L KNJ/KBC2 Německý jazyk pro nefilology 2 2* 2S+0S+0S Zk 1 L KPG/KSKOL Školská legislativa 3 4S+0+0 Ko 2 Z KPG/K2MUV Multikulturní výchova 3 4S+0+0 Ko 2 Z KPG/K2KSP Vybrané kapitoly ze sociální pedagogiky 4* 4S+0+0 Zk 3 Z KPG/K2PŽS Posuzování životní situace klienta 2 4S+1S+0 Ko 3 Z KPG/K2GER Gerontagogika 3 4S+0+0 Ko 3 L

31 7501R024 Pedagogika sociální práce 31 KPG/K2PEM Sociální práce s etnickými menšinami 2 4S+0+0 Ko 3 L Poznámka: Studenti nefilologického oboru si zapisují jeden z cizích jazyků (maturitní znalost). Přímá výuka není organizována. Příslušní vyučující nabízejí konzultace. Studenti mají povinnost vykonat zkoušku do konce 2. semestru studia. Volitelné předměty KAZ/K2ZPP Základy první pomoci 2 4S+0+14S Zp 1 L KPG/K2PVA Praktikum výzkumných aktivit 2 2S+0+0 Zp 2 L KPG/K2AŠI Agresivita a šikana 3 4S+0+0 Ko Z KAZ/K2DEM Demografie 3 4S+0S+14S Ko L KPG/K2KOP Kultura osobního projevu 4 4S+0+0 Ko L KPG/K2PD Práva dítěte 3 4S+0+0 Ko L KPG/K2ÚPE Ústavní péče 2 4S+0+0 Ko L Studijní obor: Pedagogika sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 00 Etapa: první Verze: BB14 Kreditní limit: 180 kr. Studijní plán: Platí pro 2. ročník Segment studijního plánu: PDF 7501R024-Pedagogika-sociální práce Povinné předměty Počet kreditů: 164 KAZ/BKANB Úvod do antropologie 3 6S+0+0 Zk 1 Z KPG/K2OBP Obecná pedagogika 5 6S+0+28S Zk 1 Z KPG/K2SOC Sociologie 3 6S+0+0 Ko 1 Z KPG/K2SOG Sociální gerontologie 4 8S+0+14S Ko 1 Z KPG/K2SP1 Sociální politika 1 3 4S+0+0 Zp 1 Z KPG/K2SVP Úvod do studia a vědecké práce 2 4S+0+0 Zp 1 Z KPG/K2VSP Vývoj a zakotvení sociální práce 3 6S+0+14S Ko 1 Z KPS/K2OPS Obecná psychologie 5 8S+0S+0S Zk 1 Z KVS/K2FIL Filosofie 3 8S+0+0 Ko 1 Z KPG/K2KS1 Kazuistický seminář 1 3 4S+0+0 Zp 1 L KPG/K2MEV Metodologie empirického výzkumu 3 8S+0+0 Zk 1 L KPG/K2OBD Obecná didaktika 5 8S+0+14S Zk 1 L KPG/K2PPR Právní propedeutika 4 8S+0+0 Zk 1 L KPG/K2PP1 Průběžná odborná praxe DS+0 Zp 1 L KPG/K2PRP Průběžná praxe (úvod) 2 2S+0+0 Zp 1 L KPG/K2SPR Sociální práce s rodinou 3 8S+0+0 Ko 1 L KPG/K2SP2 Sociální politika 2 3 4S+0+0 Zk 1 L KPG/K2TM1 Teorie a metody sociální práce 1 3 4S+0+0 Ko 1 L KTE/K2INF Úvod do informačních technologií 2 4S+0S+0S Zp 1 L USS/KJSP1 Speciální pedagogika 1 2 4S+0+0 Zp 1 L

32 32 B7501 Pedagogika KPG/KPEDI Základy pedagogické diagnostiky 3 4S+0+0 Zk 2 Z KPG/KSTAT Základy statistiky a analýza výzk. dat 3 8S+0+0 Zk 2 Z KPG/K2PRA Právo 3 8S+0+14S Zk 2 Z KPG/K2SPS Sociální práce se seniory 3 4S+0+0 Ko 2 Z KPG/K2TEV Teorie výchovy 3 8S+0+14S Zk 2 Z KPG/K2TM2 Teorie a metody sociální práce 2 3 8S+0+0 Zk 2 Z KPS/K2VYB Vývojová psychologie 3 8S+0+0 Zk 2 Z USS/KJSP2 Speciální pedagogika 2 3 4S+0+0 Zp,Zk 2 Z KAZ/KASPE Sociální a pedagogické aspekty zdraví 2 8S+0+0 Ko 2 L KPG/KSOPE Sociální pedagogika 3 8S+0+14S Ko 2 L KPG/KZAEK Základy ekonomie 3 8S+0+0 Ko 2 L KPG/K2PET Úvod do profesní etiky 2 4S+0+0 Zp 2 L KPG/K2PP2 Průběžná odborná praxe DS+0 Zp 2 L KPG/K2PSZ Právo sociálního zabezpečení 3 8S+0+0 Zk 2 L KPG/K2PZS Praktikum sociálního zabezpečení 3 4S+0+0 Zp 2 L KPG/K2SBP Seminář k bakalářské práci 2 2S+0+0 Zp 2 L KPG/K2SOD Sociální deviace 3 4S+0+14S Zk 2 L KPG/K2SPM Sociální práce s mládeží 3 4S+0+0 Ko 2 L KPS/K2SOB Sociální psychologie 3 8S+0+0 Zk 2 L KPG/KKAZ2 Kazuistický seminář 2 3 4S+0+0 Zp 3 Z KPG/KKDSP Komunikativní dovednosti soc. pracovníka 3 4S+0+14S Zp 3 Z KPG/KMPSP Metodika prevence soc. patol. jevů 3 4S+0+14S Ko 3 Z KPG/K2HPV Historické proměny výchovy 4 6S+0+0 Ko 3 Z KPG/K2LSE Sociální práce s lidmi ohroženými 2 4S+0+0 Ko 3 Z KPG/K2PP3 Průběžná odborná praxe DS+0 Zp 3 Z KPG/K2PSP Poradenství v sociální práci 4 8S+0+0 Zk 3 Z KPG/K2ŘKM Řešení konfliktů a mediace 3 6S+0+0 Ko 3 Z KPG/K2SPP Správní právo 4 6S+0+0 Zk 3 Z KPG/K2VZP Vzdělávací politika 3 6S+0+0 Ko 3 Z KPG/K2ZAN Základy andragogiky 4 4S+0+0 Zk 3 Z KPG/K2ASP Asistentská péče 2 4S+0+0 Ko 3 L KPG/K2BPR Bakalářská práce Zp 3 L KPG/K2RPR Rozhodovací procesy ve veřejné správě 3 6S+0+0 Zk 3 L Státní závěrečné zkoušky Počet kreditů: 0 KAZ/BKVAL Obhajoba kvalifikační práce Ozp 3 Z/L KPG/BKVAL Obhajoba kvalifikační práce Ozp 3 Z/L KPS/BKVAL Obhajoba kvalifikační práce Ozp 3 Z/L KPV/BKVAL Obhajoba kvalifikační práce Ozp 3 Z/L KTE/BKVAL Obhajoba kvalifikační práce Ozp 3 Z/L KVS/BKVAL Obhajoba kvalifikační práce Ozp 3 Z/L USS/BKVAL Obhajoba kvalifikační práce Ozp 3 Z/L KPG/SZBPP Pedagogika a základy psychologie Szv 3 Z KPG/SZBSO Sociální práce a její právní aspekty Szv 3 Z Poznámka: Obhajobu kvalifikační práce si student zapisoje se zkratkou, jejíž první část odpovídá pracovišti, na němž byla práce zadána.

33 7501R024 Pedagogika sociální práce 33 Povinně volitelné předměty Volba min.: 10 kr. CJP/KANF1 Anglický jazyk pro nefilology Zp 1 Z CJP/KRJ1 Ruský jazyk pro nefilology 1 2 2S+0+0 Zp 1 Z KNJ/KBC1 Německý jazyk pro nefilology 1 2 2S+0S+0S Zp 1 Z CJP/KANF2 Anglický jazyk pro nefilology Zp,Zk 1 L CJP/KRJ2 Ruský jazyk pro nefilology 2 2 2S+0+14S Zk 1 L KAZ/K2KSA Kulturní a sociální antropologie S Ko 1 L KNJ/KBC2 Německý jazyk pro nefilology 2 2* 2S+0S+0S Zk 1 L KPG/KSKOL Školská legislativa 3 4S+0+0 Ko 2 Z KPG/K2MUV Multikulturní výchova 3 4S+0+0 Ko 2 Z KPG/K2KSP Vybrané kapitoly ze sociální pedagogiky 4* 4S+0+0 Zk 3 Z KPG/K2PŽS Posuzování životní situace klienta 2 4S+1S+0 Ko 3 Z KPG/K2GER Gerontagogika 3 4S+0+0 Ko 3 L KPG/K2PEM Sociální práce s etnickými menšinami 2 4S+0+0 Ko 3 L Poznámka: Studenti nefilologického oboru si zapisují jeden z cizích jazyků (maturitní znalost). Přímá výuka není organizována. Příslušní vyučující nabízejí konzultace. Studenti mají povinnost vykonat zkoušku do konce 2. semestru studia. Volitelné předměty KAZ/K2ZPP Základy první pomoci 2 4S+0+14S Zp 1 L KPG/K2PVA Praktikum výzkumných aktivit 2 2S+0+0 Zp 2 L KPG/K2AŠI Agresivita a šikana 3 4S+0+0 Ko Z KAZ/K2DEM Demografie 3 4S+0S+14S Ko L KPG/K2KOP Kultura osobního projevu 4 4S+0+0 Ko L KPG/K2PD Práva dítěte 3 4S+0+0 Ko L KPG/K2ÚPE Ústavní péče 2 4S+0+0 Ko L Studijní obor: Pedagogika sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 00 Etapa: první Verze: BB13 Kreditní limit: 180 kr. Studijní plán: Platí pro 3. ročník Segment studijního plánu: PDF 7501R024-Pedagogika-sociální práce Povinné předměty Počet kreditů: 164 KAZ/BKANB Úvod do antropologie 3 6S+0+0 Zk 1 Z KPG/K2OBP Obecná pedagogika 5 6S+0+28S Zk 1 Z KPG/K2SOC Sociologie 3 6S+0+0 Ko 1 Z KPG/K2SOG Sociální gerontologie 4 8S+0+14S Ko 1 Z KPG/K2SP1 Sociální politika 1 3 4S+0+0 Zp 1 Z

34 34 B7501 Pedagogika KPG/K2SVP Úvod do studia a vědecké práce 2 4S+0+0 Zp 1 Z KPG/K2VSP Vývoj a zakotvení sociální práce 3 6S+0+14S Ko 1 Z KPS/K2OPS Obecná psychologie 5 8S+0S+0S Zk 1 Z KVS/K2FIL Filosofie 3 8S+0+0 Ko 1 Z KPG/K2KS1 Kazuistický seminář 1 3 4S+0+0 Zp 1 L KPG/K2MEV Metodologie empirického výzkumu 3 8S+0+0 Zk 1 L KPG/K2OBD Obecná didaktika 5 8S+0+14S Zk 1 L KPG/K2PPR Právní propedeutika 4 8S+0+0 Zk 1 L KPG/K2PP1 Průběžná odborná praxe DS+0 Zp 1 L KPG/K2PRP Průběžná praxe (úvod) 2 2S+0+0 Zp 1 L KPG/K2SPR Sociální práce s rodinou 3 8S+0+0 Ko 1 L KPG/K2SP2 Sociální politika 2 3 4S+0+0 Zk 1 L KPG/K2TM1 Teorie a metody sociální práce 1 3 4S+0+0 Ko 1 L KTE/K2INF Úvod do informačních technologií 2 4S+0S+0S Zp 1 L USS/KJSP1 Speciální pedagogika 1 2 4S+0+0 Zp 1 L KPG/KPEDI Základy pedagogické diagnostiky 3 4S+0+0 Zk 2 Z KPG/KSTAT Základy statistiky a analýza výzk. dat 3 8S+0+0 Zk 2 Z KPG/K2PRA Právo 3 8S+0+14S Zk 2 Z KPG/K2SPS Sociální práce se seniory 3 4S+0+0 Ko 2 Z KPG/K2TEV Teorie výchovy 3 8S+0+14S Zk 2 Z KPG/K2TM2 Teorie a metody sociální práce 2 3 8S+0+0 Zk 2 Z KPS/K2VYB Vývojová psychologie 3 8S+0+0 Zk 2 Z USS/KJSP2 Speciální pedagogika 2 3 4S+0+0 Zp,Zk 2 Z KAZ/KASPE Sociální a pedagogické aspekty zdraví 2 8S+0+0 Ko 2 L KPG/KSOPE Sociální pedagogika 3 8S+0+14S Ko 2 L KPG/KZAEK Základy ekonomie 3 8S+0+0 Ko 2 L KPG/K2PET Úvod do profesní etiky 2 4S+0+0 Zp 2 L KPG/K2PP2 Průběžná odborná praxe DS+0 Zp 2 L KPG/K2PSZ Právo sociálního zabezpečení 3 8S+0+0 Zk 2 L KPG/K2PZS Praktikum sociálního zabezpečení 3 4S+0+0 Zp 2 L KPG/K2SBP Seminář k bakalářské práci 2 2S+0+0 Zp 2 L KPG/K2SOD Sociální deviace 3 4S+0+14S Zk 2 L KPG/K2SPM Sociální práce s mládeží 3 4S+0+0 Ko 2 L KPS/K2SOB Sociální psychologie 3 8S+0+0 Zk 2 L KPG/KKAZ2 Kazuistický seminář 2 3 4S+0+0 Zp 3 Z KPG/KKDSP Komunikativní dovednosti soc. pracovníka 3 4S+0+14S Zp 3 Z KPG/KMPSP Metodika prevence soc. patol. jevů 3 4S+0+14S Ko 3 Z KPG/K2HPV Historické proměny výchovy 4 6S+0+0 Ko 3 Z KPG/K2LSE Sociální práce s lidmi ohroženými 2 4S+0+0 Ko 3 Z KPG/K2PP3 Průběžná odborná praxe DS+0 Zp 3 Z KPG/K2PSP Poradenství v sociální práci 4 8S+0+0 Zk 3 Z KPG/K2ŘKM Řešení konfliktů a mediace 3 6S+0+0 Ko 3 Z KPG/K2SPP Správní právo 4 6S+0+0 Zk 3 Z KPG/K2VZP Vzdělávací politika 3 6S+0+0 Ko 3 Z KPG/K2ZAN Základy andragogiky 4 4S+0+0 Zk 3 Z KPG/K2ASP Asistentská péče 2 4S+0+0 Ko 3 L KPG/K2BPR Bakalářská práce Zp 3 L KPG/K2RPR Rozhodovací procesy ve veřejné správě 3 6S+0+0 Zk 3 L

35 7501R024 Pedagogika sociální práce 35 Státní závěrečné zkoušky Počet kreditů: 0 KAZ/BKVAL Obhajoba kvalifikační práce Ozp 3 Z/L KPG/BKVAL Obhajoba kvalifikační práce Ozp 3 Z/L KPS/BKVAL Obhajoba kvalifikační práce Ozp 3 Z/L KPV/BKVAL Obhajoba kvalifikační práce Ozp 3 Z/L KTE/BKVAL Obhajoba kvalifikační práce Ozp 3 Z/L KVS/BKVAL Obhajoba kvalifikační práce Ozp 3 Z/L USS/BKVAL Obhajoba kvalifikační práce Ozp 3 Z/L KPG/SZBPP Pedagogika a základy psychologie Szv 3 Z KPG/SZBSO Sociální práce a její právní aspekty Szv 3 Z Poznámka: Obhajobu kvalifikační práce si student zapisoje se zkratkou, jejíž první část odpovídá pracovišti, na němž byla práce zadána. Povinně volitelné předměty Volba min.: 10 kr. CJP/KANF1 Anglický jazyk pro nefilology Zp 1 Z CJP/KRJ1 Ruský jazyk pro nefilology 1 2 2S+0+0 Zp 1 Z KNJ/KBC1 Německý jazyk pro nefilology 1 2 2S+0S+0S Zp 1 Z CJP/KANF2 Anglický jazyk pro nefilology Zp,Zk 1 L CJP/KRJ2 Ruský jazyk pro nefilology 2 2 2S+0+14S Zk 1 L KAZ/K2KSA Kulturní a sociální antropologie S Ko 1 L KNJ/KBC2 Německý jazyk pro nefilology 2 2* 2S+0S+0S Zk 1 L KPG/KSKOL Školská legislativa 3 4S+0+0 Ko 2 Z KPG/K2MUV Multikulturní výchova 3 4S+0+0 Ko 2 Z KPG/K2KSP Vybrané kapitoly ze sociální pedagogiky 4* 4S+0+0 Zk 3 Z KPG/K2PŽS Posuzování životní situace klienta 2 4S+1S+0 Ko 3 Z KPG/K2GER Gerontagogika 3 4S+0+0 Ko 3 L KPG/K2PEM Sociální práce s etnickými menšinami 2 4S+0+0 Ko 3 L Poznámka: Studenti nefilologického oboru si zapisují jeden z cizích jazyků (maturitní znalost). Přímá výuka není organizována. Příslušní vyučující nabízejí konzultace. Studenti mají povinnost vykonat zkoušku do konce 2. semestru studia. Volitelné předměty KAZ/K2ZPP Základy první pomoci 2 4S+0+14S Zp 1 L KPG/K2PVA Praktikum výzkumných aktivit 2 2S+0+0 Zp 2 L KPG/K2AŠI Agresivita a šikana 3 4S+0+0 Ko Z KAZ/K2DEM Demografie 3 4S+0S+14S Ko L KPG/K2KOP Kultura osobního projevu 4 4S+0+0 Ko L KPG/K2PD Práva dítěte 3 4S+0+0 Ko L

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU STUDIJNÍ ROK 2012/2013. Prezenční a kombinované studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU STUDIJNÍ ROK 2012/2013. Prezenční a kombinované studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU STUDIJNÍ ROK 2012/2013 Prezenční a kombinované studium OLOMOUC 2012 3 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Rektorát, Křížkovského 8, 771

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Schváleno Kolegiem děkanky PdF UP dne 10. dubna 2007 Schváleno Akademickým senátem Pedagogické

Více

Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní - 1 - Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016)

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 Název předmětu způs. druh zak. před. kr. přednášející

Více

Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr.

Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. 395 Studijní program: B6703 Sociologie Kreditní limit: 180 kr. Sociální práce Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. Povinné předměty

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

Program: B 7507 Specializace v pedagogice

Program: B 7507 Specializace v pedagogice Informace o studijních oborech garantovaných ÚPSS Pracovníci ústavu zajišťují výuku veškerých teoretických pedagogických disciplín v přípravě učitelů základních a středních škol na Pedagogické fakultě,

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 http://dokumenty.osu.cz/pdf/czv/programy-kurzy-pdf-czv.pdf

Více

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703 Studijní obor Sociologie a sociální B6703 Cíle a charakteristika studijního oboru Studijní kombinace sociologie sociální a kulturní je chybějícím článkem při přípravě studentů na celou řadu povolání, v

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru České vysoké učení technické Fakulta biomedicínského inţenýrství Biomedicínská a klinická technika

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014

Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen Organizační

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Doporučený průchod studiem

Doporučený průchod studiem Doporučený průchod studiem B-SPE OVP Učitelství praktického vyučování Kombinované Bc. studium (6 semestrů) Celoživotní vzdělávání (4 semestry) Technické obory Obchod a služby Dopravní služby Zdravotnické

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2013

Studium pedagogiky pro učitele 2013 Studium pedagogiky pro učitele 2013 Obsah a průběh studia: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc jitka.kralikova@upol.cz, www.ksp.upol.cz, 585635302 Studium pro Vás ideální? co takhle pedagogika

Více

OBSAH. Funkcionáři UP... 1. Katedry a pracoviště... 9 Informace o kreditovém systému studia... 45

OBSAH. Funkcionáři UP... 1. Katedry a pracoviště... 9 Informace o kreditovém systému studia... 45 OBSAH Funkcionáři UP................................................. 1 Funkcionáři PřF, děkanát........................................... 3 Katedry a pracoviště..............................................

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013 Podle Zákona č.111/1998 Sb., 53 a Vyhlášky děkanky č. 19VD/2012, čl.3 stanovila FPE Komise pro pedagogiku a psychologii: Předseda: Doc. PaedDr. Ladislav P o d r o u ž e k, Ph.D. Místopředseda: PhDr. Dagmar

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Pondělník 15. Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku a zároveň prvním v novém kalendářním roce 2013.

Pondělník 15. Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku a zároveň prvním v novém kalendářním roce 2013. Pondělník 15 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2012/2013 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku a zároveň prvním v novém kalendářním

Více

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998 Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998 Přítomni: Omluven: Hosté: Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Suchoňová, Tuleja, Brunda, Kopecký, Kovács, Lébl, Mrozek Malátek, Kroupová doc.

Více

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu:

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu: Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: uchazec-fpe@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje

Více

Pondělník 12. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014

Pondělník 12. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Pondělník 12 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 12. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015

Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015 Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015 Přítomni: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor UK Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. prorektor UK Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. prorektor UK Doc.

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 8.10.2012

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 8.10.2012 Strana 1 z 5 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 8.10.2012 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno 1. Shromáždění vlastníků souhlasí s renovací vrat v Ostrovní ulici s firmou Tomáš Šmídl

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2006/07 ZIMNÍ SEMESTR

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2006/07 ZIMNÍ SEMESTR Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí ÚSTÍ n.l. 1. ročník, 2006/07 29.,30./9. 39 20.,21./10. 42 10.,11./11. 45 8.,9./12. 49 8-00 - 9-50 Základy geografie RNDr. Petr

Více

Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I.

Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I. Pozvánka a program Konference a semináře pro nelékařské obory Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I. Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci s Českou asociací

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Pondělí 8:30-11:30 HI5 Sběratelství a starožitnosti Mgr. Martina Obrazová 19.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015, 18.1.2016 PR6 - Geografie cestovního

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

Souhrnná zpráva 2. klíčové aktivity

Souhrnná zpráva 2. klíčové aktivity Souhrnná zpráva 2. klíčové aktivity Inovace studijního programu Školský management v souladu s kompetenčním modelem vedoucího pracovníka ve školství Ing. Lucie Mánková Inovace studijního programu Školský

Více

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2016/2017

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2016/2017 Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 778 534 316 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2016/2017 číslo 4/2016 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle učebního plánu povinně

Více

INFORMACE O STUDIU 2013 2014

INFORMACE O STUDIU 2013 2014 INFORMACE O STUDIU 2013 2014 c Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Přírodovědecká fakulta Ústí nad Labem 2013 Obsah Úvod 6 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 7 2 Přírodovědecká fakulta UJEP 7 2.1 Akademický

Více

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně INFORMACE O STUDIU Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Institut celoživotního vzdělávání (ICV) vznikl v roce 2003, kdy se zaměřoval zejména na projekt Univerzity třetího věku,

Více

výroční zpráva Ostravská univerzita v Ostravě

výroční zpráva Ostravská univerzita v Ostravě 2007 výroční zpráva Ostravská univerzita v Ostravě Obsah výroční zpráva Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2007 strana (1) Úvod..........................................................................

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

Doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Zemědělské inženýrství (v prezenční nebo kombinované formě)

Doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Zemědělské inženýrství (v prezenční nebo kombinované formě) Všeobecné zemědělství prezenční nebo kombinovaná forma studia Charakteristika oboru: Obor je určen pro absolventy středních škol, kteří chtějí získat všeobecný přehled z oblasti živočišné výroby, rostlinné

Více

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky Ing. Ondřej Brožka Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Rozpočtové prostředky organizace ANO ANO Ministerstvo zemědělství Mgr. Libor Dvořák Ing. Marcela Hauptmanová

Více

Seznam akademiků navržených na jmenování

Seznam akademiků navržených na jmenování Seznam akademiků navržených na jmenování 1. doc. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D. pro obor zoologie 2. doc. Ing. Jindřich Čítek, CSc. pro obor genetika živočichů návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP Datum konání: 12. 2.2014 Čas od 12.30 do 15.30 hod Jednání řídil: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. děkan Jednání zapsala: Alena Trefilová Místo konání: Přítomni: FSE

Více

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Pozvánka na konferenci Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Stěžejní témata: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Nový občanský zákoník jaké změny přinese nový občanský zákoník do veřejné správy

Více

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat. Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat. KONTAKTNÍ ÚDAJE NA JEDNOTLIVÉ KRAJE Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký

Více

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG)

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Témata kvalifikačních prací si studenti volí po dohodě s konkrétními vyučujícími dle vlastního zájmu či profesního zaměření. Následně uvedená témata jsou pouze návrhem

Více

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP ta/okruhy BP 2016/2017 pro současný ročník SPP Jedná se o pracovní názvy, znění tématu bude upřesněno po konzultacích pedagoga se studentem. Postup výběru tématu: Vybrat téma, zkontaktovat pedagoga, po

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 19. dubna 2005 Přítomni: podle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení PhDr. Alfreda

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Aktualizace na rok 2015 Projednáno VR PF UJEP dne: 20. listopadu 2014 Schváleno AS PF UJEP dne: 17. prosince 2014 doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. děkan PREAMBULE

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Studijní plán a státní závěrečná zkouška

Studijní plán a státní závěrečná zkouška Studijní plán a státní závěrečná zkouška Vysoká škola Univerzita Karlova Součást vysoké školy Pedagogická fakulta Druh studijního programu Bakalářský Název studijního programu Specializace v pedagogice

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

Městská část Praha 1

Městská část Praha 1 Městská část Praha 1 Rada městské části USNESENÍ 5. schůze číslo UR15_0160 ze dne 03.02.2015 Jmenování členů komisí Rady MČ Praha 1 a Správní rady Nemocnice Na Františku Rada městské části související

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2015 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

PROGRAM. Vyšší odborné školy grafické. Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická Praha 1, Hellichova 22

PROGRAM. Vyšší odborné školy grafické. Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická Praha 1, Hellichova 22 PROGRAM Vyšší odborné školy grafické 2009 10 Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická Praha 1, Hellichova 22 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ VOŠG

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 15. 04. 2013 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 15. 04. 2013 Čas: 13:00 hod. Přítomni: Omluveni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. prof.

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Součást FF UK Číslo projektu Název Hlavní řešitel Rozhodnutí ÚVES FF_15_TO1_041 Nová Paradigmatika spisovné ruštiny

Více

INFORMACE O STUDIU 2014 2015

INFORMACE O STUDIU 2014 2015 INFORMACE O STUDIU 2014 2015 c Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Přírodovědecká fakulta Ústí nad Labem 2014 Obsah Úvod 6 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 7 2 Přírodovědecká fakulta UJEP 7 2.1 Akademický

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Katedra psychologie FF UP v Olomouci realizuje dle udělených akreditací doktorský studijní program (dále i DSP či Ph.D. studium) v

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

Absolutorium a zkušební komise u absolutoria studijních skupin 1/A1 a 2/A1 (68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost)

Absolutorium a zkušební komise u absolutoria studijních skupin 1/A1 a 2/A1 (68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost) VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ Č. j. VPŠB-311-27/UV-2010 Brno 27. dubna 2011 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Absolutorium a zkušební komise u absolutoria studijních skupin 1/A1 a 2/A1 (68-42-N/04

Více

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 6. ročník studentské grantové soutěže na UP

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 6. ročník studentské grantové soutěže na UP Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 6. ročník studentské grantové soutěže na UP Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Mgr. Marika Kropíková. Mgr. Dana Karmasinová. INFRA, s.r.o. vydavatelství, nakladatelství, vzdělávací agentura

Mgr. Marika Kropíková. Mgr. Dana Karmasinová. INFRA, s.r.o. vydavatelství, nakladatelství, vzdělávací agentura Lektoři, se kterými spolupracujeme vzdělávání pedagogů Mgr. Marika Kropíková PedF UK Praha - speciální pedagogika, etopedie, psychopedie, logopedie Učitelka na zvláštní škole, Praha 5 a Praha 4 Logopedka

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Pavel Antoch (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:20 8:25 Ing. Jitka Sýkorová / Mgr. Lucie Michael Makula (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:40 8:45 Ing.

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016)

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) Název předmětu 1. Úvod do filozofie PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. druh před.

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 15. prosince 2014

Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 15. prosince 2014 Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 15. prosince 2014 Přítomni: UK 22, SK 12, podrobně viz prezenční listinu Hosté: prorektor prof. Lata, prorektorka doc. Málková, ing. Lenert, prof. Myška (FF, CHSD),

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Strana 1 z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno 1. Zpráva o hospodaření a schválení účetní závěrky za roky 2014 a 2015 ANO Potřebné kvórum

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Projekt EQUIP. Školení tutorů

Projekt EQUIP. Školení tutorů Projekt EQUIP Školení tutorů EQUIP - OTEVŘENÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO EKONOMIKU ZNALOSTÍ projekt rozvoje e-learningu na Vysoké škole finanční a správní Součást operačního programu: Praha Adaptabilita Cílem projektu

Více

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 5. března 2015 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

KONZULTAČNÍ. hodiny. LS 2012/2013 zkoušk.období 20.5.-29.6.2013. Změny v KH sledujte na osobních stránkách vyučujících!!!

KONZULTAČNÍ. hodiny. LS 2012/2013 zkoušk.období 20.5.-29.6.2013. Změny v KH sledujte na osobních stránkách vyučujících!!! KONZULTAČNÍ hodiny LS 2012/2013 zkoušk.období 20.5.-29.6.2013 Změny v KH sledujte na osobních stránkách vyučujících!!! 1 Mgr. Štefan Balkó (kancelář 210) Úterý 15.-17.00 hod. Pátek 15.-16.00 hod. Nepřítomnost:

Více

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání - obhajoby BP

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání - obhajoby BP Katedra preprimárního a primárního vzdělávání - obhajoby BP K obhajobám se dostavte 20 minut před určeným časem. Technika k dispozici nebude. 23.5.2016 učebna 129 - přízemí Jméno studenta Název práce 8

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. (tento rozvrh je pouze orientační, rozhodující jsou informace v systému STAG) Místo výuky: ÚSTÍ n. L.

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. (tento rozvrh je pouze orientační, rozhodující jsou informace v systému STAG) Místo výuky: ÚSTÍ n. L. Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí Místo výuky: ÚSTÍ n. L. 1. ročník, 2008/09 3.,4./10. 40 24.,25./10. 43 7.,8./11. 45 28.,29./11. 48 8-00 - 9-50 Základy geografie

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem INFORMACE. pro uchazeče o studium. Akademický rok 2007/08

Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem INFORMACE. pro uchazeče o studium. Akademický rok 2007/08 Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem INFORMACE pro uchazeče o studium Akademický rok 2007/08 Ústí nad Labem, 12/2006 O b s a h : Obsah a cíle činnosti FŽP... 3 Základní

Více

Obhajoby květen 2014. úterý 27.5.2014

Obhajoby květen 2014. úterý 27.5.2014 Obhajoby květen 2014 úterý 27.5.2014 Komise č. 1 /PřF - B 1301 Geografie ; Geografie střední Evropy, Geografie, Geografie (dvouoborové) Předseda: doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. Místopředseda: doc. RNDr. Ivan

Více

Centrum pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. A NEJEN PRO NĚ. Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/29.005

Centrum pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. A NEJEN PRO NĚ. Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/29.005 Centrum pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. A NEJEN PRO NĚ Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/29.005 Slezská univerzita v Opavě Na Rybníčku 626/1 746 01 Opava www.slu.cz https://www.facebook.com/slu.cz

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Zpráva o činnosti školského zařízení

Zpráva o činnosti školského zařízení Pedagogické-psychologická poradna Vary Zpráva o činnosti školského zařízení PhDr. Jolana Mižikarová 2014/2015 Zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2014/2015 Základní údaje o školském zařízení

Více

Průvodce prváka na FEI

Průvodce prváka na FEI Průvodce prváka na FEI Motto: Když nevíš, zeptej se Vážení mladí přátelé, ve vašem životě dochází k významné změně začínáte studovat na vysoké škole. Jsme rádi, že jste zvolili naši Fakultu elektrotechniky

Více

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Smetanovo nábřeží 995/1, 110 01 Praha 1 bakalářské studium: telefon 222 112 260, fax 222 112 219 bakalářské studium

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Filozofická fakulta Ostravské univerzity Filozofická fakulta Ostravské univerzity Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity konané dne 16. 9. 2003 Přítomní : podle prezenční listiny Program jednání : 1. Zahájení,

Více

Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci

Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci Autoři: Prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Mgr. Lenka Špirudová Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Seminář Jindřichův Hradec

Více

Tab. 1.1 Souhrnné výsledky hospodaření za rok 2012 (Kč) Výnosy Náklady Hospodářský výsledek

Tab. 1.1 Souhrnné výsledky hospodaření za rok 2012 (Kč) Výnosy Náklady Hospodářský výsledek červen 2013 Finanční prostředky fakulty jsou získávány z příspěvku a institucionální podpory MŠMT univerzitě a podle metodiky MŠMT a stanovených pravidel, schválených AS UHK, jsou rozdělovány na fakulty.

Více