KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ"

Transkript

1 KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

2 ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza, svalová dysbalance v rámci dolního zkříženého syndromu. Jednou z možností, jak snižovat riziko uvedených negativních problémů, je pravidelné provádění kompenzačních cvičení zaměřených na protahování svalů, které se vlivem nadměrné fyzické zátěže zkracují, a na posílení svalů, jenž mají tendence k ochabování. Při dodržování didaktických zásad se mohou stát nejspolehlivější možností prevence a nejúčinnějším prostředkem jak odstranit již vzniklou funkční poruchu hybného systému. K pozitivnímu účinku kompenzačního cvičení dochází pouze při provádění cviků přesným způsobem! 2

3 OPTIMÁLNÍ DRŽENÍ TĚLA VE STOJI POHLED Z BOKU Mírný stoj rozkročný, celé tělo je vzpřímené, vytahovat do výšky, hlava uvolněná, brada zasunutá mírně dozadu, ramena jsou stejně vysoko. Pánev v rovině, kostrč směřuje k podlaze. Kolena měkce dopnutá. Chodidla na šířku boků. Středy kyčelních, kolenních a hlezenních kloubů jsou na svislici. SPRÁVNĚ ŠPATNĚ 3

4 DECHOVÁ CVIČENÍ BRÁNÍČNÍ A HRUDNÍ DÝCHÁNÍ Snaha o vědomě prohloubené a intenzivní dýchání, kdy se výdech stává aktivním. Dech by měl být pomalý, hluboký, proudící nosem. Nádech a výdech má plynulou návaznost Brániční dýchání s nádechem se břišní část rozšiřuje dopředu a do stran (oblast pasu se rozšiřuje). Rozšiřuje se i dolní hrudní dutina. 2. Dolní hrudní dýchání při nádechu se aktivují zevní mezižeberní svaly. Rozšíření hrudníku zejména do stran. 3. Dolní hrudní dýchání s výdechem se hrudník vrací do původní polohy. 4

5 UVOLNĚNÍ A PROTAŽENÍ V OBLASTI KRČNÍ PÁTEŘE Cvičí se s využitím hmotnosti hlavy, bez bolesti. K účinějšímu protažení dojde výdrží s prodlouženým výdechem a také lehkým protitlakem hlavy do dlaně s nádechem, s výdechem dojde k uvolnění Výchozí poloha stoj (nebo sed). Vzpřímené držení trupu a hlavy. Jednu ruku volně přiložíme na temeno nádech. 2. S výdechem jedna ruka uklání hlavu ke stejnostrannému rameni. Obě ramena stlačovat dolů. (Dochází k uvolnění trapézového svalu.) 3. Dlaň ruky je na týlu. Rotace hlavy tak, aby brada směřovala ke kosti klíční. S výdechem dochází k uvolnění a relaxaci zdvihače lopatky. 5

6 CVIČENÍ NA ZLEPŠENÍ POHYBLIVOSTI PÁTEŘE S PROTAŽENÍM HAMSTRINGŮ Výchozí pozice vzpřímený stoj, chodidla od sebe na šíři boků, lopatky táhnout k sobě a dolů, neprohýbat v bederní oblasti, paže volně podél těla. 2. S výdechem postupně obratel po obratli ohýbat celou páteř do předklonu od krční po bederní část zad. Horní část těla: paže, trup, krk a hlava uvolněné. Dolní část těla zpevněná, kolena dopnutá, celá chodidla v kontaktu s podložkou. Rolování zpět opět obratel po obratli, od bederní po krční páteř. 6

7 PROTAŽENÍ SVALŮ TRUPU 1. Základní pozice - mírný stoj rozkročný. Trup i hlava jsou v jedné přímce. Váha těla zůstává během cvičení rovnoměrně rozložena na obou chodidlech. Horní končetiny drží ručník a jsou ve vzpažení. 2. S výdechem úklon na jednu stranu. S nádechem zpět do středové polohy. S výdechem úklon na druhou stranu

8 POSÍLENÍ SVALŮ HRUDNÍKU A BŘICHA Výchozí pozicí je vzpor na čtyřech končetinách. Zpevnit celé tělo, pocitově protahovat ve směru za temenem hlavy a za chodidly. Výdrž několik vteřin a povolit. 8

9 UVOLNĚNÍ A PROTAŽENÍ HRUDNÍ A HORNÍ BEDERNÍ PÁTEŘE Vzpor klečmo - s nádechem vyhrbit v oblasti hrudní a bederní páteře. 2. S výdechem srovnat zpět do vzporu. Možné lehké prohnutí doprovázené mírným záklonem hlavy a pohledem směrem vzhůru. 3. Vzpor klečmo - s výdechem úklon stranou, pohyb bérců proti hlavě. 9

10 PROTAŽENÍ ZADNÍ STRANY DOLNÍCH KONČETIN, ZPEVNĚNÍ RAMEN, ZAD A HRUDNÍKU Dlaně jsou na šířku ramen opřeny o zem. Prsty směřují dopředu a jsou roztažené. Klouby prstů a dlaně tlačit do podložky a snažit se od nich odtlačit. Chodidla celou plochou na podložce, paty tlačit do země. Snaha o propnutí kolenních kloubů a přitlačení břicha ke stehnům. 2. Pro účinější protažení možné použít srolovaný ručník kterým protahne spoluhráč (trenér) pod pánví protahujícího a tlačí směrem k sobě, kdy dochází k většímu přenášení váhy na paty. 10

11 UVOLNĚNÍ A PROTAŽENÍ HRUDNÍKU Výchozí pozice - leh na břiše. Ruce pokrčit a opřít je dlaněmi vedle ramenou o podložku. S nádechem zvednout trup. V první fázi zvedat pouze pomocí zádových svalů, později zapojit i ruce. Hlava je v prodloužení páteře nebo v mírném záklonu, ramena tlačit dolů. Pánev zůstává na podložce, ruce jsou pokrčené v lokti nebo natažené podle prohnutí zad, nohy jsou natažené a uvolněné. 11

12 OPTIMÁLNÍ POLOHA ZAD VLEŽE Leh na zádech s koleny pokrčenými na šířku pánve, celá chodidla v kontaktu s podložkou. Tělo je natažené ve vodorovné poloze do délky, pánev v rovině, paže na podložce ve V-pozici vedle těla (modelka má ruce na hrudníku pouze pro účel focení lépe viditelná křivka páteře), dlaně v kontaktu s podložkou, hlava v prodloužení, ne v záklonu. ŠPATNĚ - pánev naklopená dopředu, zvětšená bederní lordoza. 12

13 PROTAŽENÍ HAMSTRINGŮ, LÝTKOVÝCH SVALŮ A ACHILLOVY ŠLACHY Leh na zádech, pomocí ručníku držet jednu dolní končetinu přednožmo, propnutou v kolením klobu. Stlačovat dolní úhly lopatek mírně dolů k páteři a hýždím. Druhá dolní končetina pokrčená v kolenním kloubu s chodidlem na podložce. S výdechem přitahovat ručníkem dolní končetinu směrem k hrudníku. (pokoušet se sunout pokrčenou spodni dolní končetinu do propnuti v kolenním kloubu). Leh na zádech, pomocí ručníku držet jednu dolní končetinu ve skrčení přednožmo. Stlačovat dolní úhly lopatek mírně dolů k páteři a hýždím. Druhá dolní končetina pokrčená v kolenním kloubu a chodidlem na podložce. S výdechem protlačovat chodidlo do stropu (odpor ručníkem). Patu protlačovat do stropu, špičku přitahovat k tělu. (pokoušet se sunout pokrčenou spodni dolní končetinu do propnuti v kolenním kloubu). 13

14 PROTAŽENÍ PŘITAHOVAČŮ KYČELNÍHO KLOUBU Leh na břiše, jednou rukou uchopit nohu za nárt a s výdechem přitahovat patu k hýždím. Pánev je v neustálém kontaktu s podložkou, kolena jsou u sebe, výdrž. Protažení přední strany stehna. Klek s koleny mírně od sebe, špičky nohou směřují dozadu. Mírně se zaklonit, hlava v prodloužení páteře, spustit ruce volně za zády a s výdechem protlačovat pánev dopředu. Protahuje se přední část stehenních svalů. 14

15 UVOLNĚNÍ KYČELNÍHO KLOUBU A PŘITAHOVAČŮ STEHNA Leh na břiše. S výdechem sunem pokrčit únožmo jednu dolní končetinu. Pánev se nezvedá od podložky. Výdrž s uvědoměním si podsazené pánve. S nádechem noha zpět do výchozí polohy. 15

16 PROTAŽENÍ PŘITAHOVAČŮ STEHNA 1. Stoj rozkročný. Přenést váhu na jednu dolní končetinu, tu pokrčit. Pánev směřuje rovně. Druhá noha propnutá v kolenním kloubu. Prsty chodidla směřují vpřed. Protahujeme vnitřní část stehna dopnuté dolní končetiny Výchozí pozice stejná. S výdechem zvednout chodidlo propnuté nohy (špička směřuje do stropu), pánev mírně rotuje směrem k propnuté noze. S výdechem ještě více pokrčit stojnou nohu. 16

17 UVOLNĚNÍ CHODIDLA S PROTAŽENÍM ACHILLOVY ŠLACHY Dřep, celá chodidla přilepena na podložku. Dlaněmi se lehce přidržovat. S nádechem do výponu na špičky. 2. S výdechem tlačit paty na podložku. 17

18 POSÍLENÍ VZPŘIMOVAČŮ ZAD Leh na břiše. Zpevněné celé tělo. Dolní končetiny mírně od sebe, položené na podložce. Nádech s výdechem mírný hrudní záklon, hlava je v prodloužení páteře. 2. Stejná výchozí pozice. S výdechem se zvedá trup společně s dolními končetinami. Ruce ve vzpažení, tah ramen od uší. Výdrž několik vteřin. 18

19 POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ A SVALŮ ŠÍJOVÝCH Leh s propnutými koleny nebo leh s mírně pokrčenými koleny předpažit, s výdechem do předklonu (jako bychom se chtěli posadit), celý pohyb začíná zvednutím hlavy a postupně se zvedají jednotlivé obratle od podložky až do sedu, poté návrat do výchozí polohy, kdy rolování dolů začíná od kostrče maximálním vyhrbením a postupuje od bedernich obratlů az po krční zpátky do lehu. 19

20 POSÍLENÍ RAMENNÍHO PLETENCE Vzpažit. Pro lepší stlačení lopatek vzad a dolů je možné použít srolovaný ručník a chytit pevně oběma rukama. 2. S výdechem krčit lokty, zapažovat. Tlačit lokty, ramena a lopatky směrem dolů. 3. Až do pozice kdy jsou ruce v úrovni ramen. Lokty tlačit vzad. 20

21 PROTAŽENÍ PRSNÍCH SVALŮ Výchozí poloha - opřít předloktí jedné horní končetiny o žebřiny (dřevní zárubeň, sloup) a nakročit vpřed stejnostrannou dolní končetinou - nádech. Paže s trupem svírá pravý úhel - dochází k protažení střední části prsního svalu. Při posunutí lokte níž, kdy paže s trupem svírá úhel 45 stupňů dochází k protažení horní části prsního svalu. 1. S výdechem tlačit předloktí do žebřin. 21

22 PROTAŽENÍ SVALŮ PŘEDLOKTÍ 1. Mírný stoj rozkročný. Obě 1. horní končetiny v předpažení. 2. Jedna horní končetina s dlaní otočenou směrem k tělu, prsty směřují dolů. Druhá horní končetina tlačí s výdechem na hřbet ruky, dochází protažení. Obě ramena tlačit dolů. 2. Mírný stoj rozkročný, obě horní končetiny v předpažení. Jedna horní končetina s dlaní otočenou směrem od těla, prsty směřují nahoru. Druhá horní končetina tlačí s výdechem na dlaň ruky, dochází k protažení. Obě ramena tlačit dolů. 22

23 PARTNEŘI KLADENSKÉHO HOKEJE 23

24 PARTNEŘI KLADENSKÉHO HOKEJE

25 Kompenzační cvičení, jejímž autorem je Hokej Kladno s.r.o., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-neužívejte komerčně 3.0 Česko. 25

ŽS/17 Rozvoj flexibility

ŽS/17 Rozvoj flexibility Obsah: Metody strečinku Cvičení zaměřená na svalstvo nohou (KF 1) Cvičení zaměřená na zádové svalstvo (KF 2) Cvičení zaměřená na břišní svalstvo (KF 3) Cvičení zaměřená na svalstvo pletence ramenního,

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná Badminton není jen trénink, turnaj a zase trénink. To by si měl uvědomit nejen samotný hráč, ale především i jeho trenér. A to neplatí jen pro hráče na vrcholové

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR ~ 1 ~ Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvodem... 2 Kompenzační cvičení... 4 Ukázky jednotlivých cviků v domácím prostředí, kanceláři a

Více

Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí

Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí Charcot Marie Tooth Mgr. Eliška Geržová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Praha - Motol Vydáváno za finanční podpory Úřadu

Více

PŘÍRUČKA PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Jak cvičit doma

PŘÍRUČKA PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Jak cvičit doma PŘÍRUČKA PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Jak cvičit doma Tato stručná příručka je určená pro pacienty po cévní mozkové příhodě, kteří absolvovali základní rehabilitaci a vrací se do domácího prostředí.

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Zdravotní tělesná výchova

Zdravotní tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Mgr. Milan Kubic 1. Úvod... 3 1.1 Základní vyrovnávací prostředky... 3 1.1.1 Cvičení uvolňovací... 3 1.1.2 Cvičení protahovací...

Více

Petr Černý. Autorské prohlášení

Petr Černý. Autorské prohlášení Autorské prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval samostatně. K práci jsem použil pouze literaturu a prameny, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím s umístěním závěrečné

Více

Cvičení pro aktivní odpočinek relaxační cvičení

Cvičení pro aktivní odpočinek relaxační cvičení Český svaz karate Seminární práce Cvičení pro aktivní odpočinek relaxační cvičení Kopřivnice 10.9.2010 Mgr. Hejduková Soňa ASK Tatra Kopřivnice Trenér 3. třídy RELAXAČNÍ CVIČENÍ Obsah: 1. teorie 2. příklady

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka) MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka) Diplomová práce BRNO 2006 Autor práce:

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci.

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci. Strečink Před několika dny se mi dostala do rukou zajímavá publikace s názvem Strečink od Michaela J. Altera, kde je popsáno a s názornými ilustracemi vyobrazeno tři sta protahovacích cviků. V knize nenajdete

Více

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce)

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) Autor práce: Jan Hanč,

Více

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Svalové dysbalance pánevní oblasti Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Anatomicko-fyziologické základy Svalový stah (kontrakce) je mechanický projev svalové

Více

MU FSpS Brno. Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková

MU FSpS Brno. Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková MU FSpS Brno Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková SPECIFIKA A VYUŽITÍ BALANČNÍHO CVIČENÍ NA LABILNÍCH PLOCHÁCH PRO JEDNOTLIVÁ SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ Brno,

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Zdravotně posilovací cvičení v kondiční kulturistice (videoprogram) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ladislav Vopravil Tělesná výchova

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

1 ZKRACOVAČKY (CRUNCH

1 ZKRACOVAČKY (CRUNCH 1 ZKRACOVAČKY (CRUNCH přední sval holenní dlouhý natahovač prstů vnější hlava dvojhlavého svalu lýtkového střední hlava čtyrhlavého svalu dlouhý sval lýtkový šikmý sval lýtkový primy sval brisni vnitřní

Více

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY KARIN BAISOVÁ MARTIN KRUŽLIAK POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY (Soubory vybraných pohybových aktivit a cvičení pro seniorský věk) VOLYNĚ 2014 Recenzovali: Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. KTVŠ UMB, Banská Bystrica

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí

Více

Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy. Kompenzační cvičení v MG. Martina Šťastná

Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy. Kompenzační cvičení v MG. Martina Šťastná Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy Kompenzační cvičení v MG Martina Šťastná Obsah 1. Úvod... 2 2. Stav dosavadních poznatků... 3 2.1. Seznámení s tematikou, definice základních pojmů... 3 3. Následky

Více

ZDRAVOTNÍ CVIKY Příloha č. 6

ZDRAVOTNÍ CVIKY Příloha č. 6 Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Veselí č. 67 Tel: 466972181 E-mail: materska.skola@obecveseli.cz ZDRAVOTNÍ CVIKY Příloha č. 6 Zpracovala: Olga Taichová Relaxace Vědomé uvolnění celého těla v lehu

Více

Cvičení při chronických. žilních onemocněních

Cvičení při chronických. žilních onemocněních Cvičení při chronických Cvičení při chronických [ žilních onemocněních 2 Cvičení vstoje č. 1 Stoj čelem ke stěně. Jedna noha je předsunutá jako při vykročení. Ruce jsou opřené o stěnu. Předsunutá noha

Více

Funkční strečink v karate

Funkční strečink v karate Závěrečná práce trenérů II. třídy na téma Funkční strečink v karate Mgr. Marek Šír K.Vary, září 2009 1 Osnova Úvod 1 Teoretická východiska strečinku v karate 1.1 Definování cílů protahovacích cvičení 1.2

Více

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 VÝKLAD PRO VOLTIŽNÍ ZÁVODY FEI 1. vydání, platné od 1. ledna 2015 Copyright 2012 Fédération Equestre Internationale Česká jezdecká federace Zátopkova 100/2

Více