Plánování Vašeho propuštění z nemocnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánování Vašeho propuštění z nemocnice"

Transkript

1 Plánování Vašeho propuštění z nemocnice Poznámka pro přijímající zdravotní sestru: Kontrolní seznam pro propuštění musí být vyjmut ze středu této brožurky během posudku zdravotní sestry na příjmu a založen na začátek lékařských poznámek až do propuštění. Vyplní se při propuštění a žlutou kopii dostane pacient. Informační služba pro pacienty

2 Tato brožura poskytuje informace pacientům a pečovatelům k naplánování propuštění z nemocnice. Je velmi důležité si ji pečlivě pročíst a mít ji s sebou v nemocnici, neboť bude obsahovat plán Vaší péče, jakmile budete připraveni k odchodu. Jméno pacienta... Oddělení... Den plánovaného propuštění... Pověřená sestra... Sociální pracovník... Rehabilitační tým... Koordinátor propuštění... Osobní a cenné předměty Doporučujeme Vám, abyste si do nemocnice přinesli pouze osobní předměty a peněžní hotovost pro své okamžité potřeby a abyste předali všechny předměty, které chcete bezpečně uložit, staniční sestře/vrchní sestře/řediteli nemocnice, a to co nejdříve. Na tyto předměty dostanete stvrzenku. Za osobní předměty (včetně hotovosti), které nepředáte do bezpečné úschovy, ponesete sami odpovědnost. Trust nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození osobních předmětů jakéhokoli druhu, bez ohledu na to, jakým způsobem může ke ztrátě nebo poškození dojít, nejsou-li uloženy do bezpečné úschovy. 1

3 Vaše léčba v nemocnici Nemocnice v Southend je všeobecná nemocnice pro osoby s akutními chorobami, jež si vyžadují 24-hodinovou péči odborného lékaře. Má omezený počet lůžek, po kterých je velká poptávka, neboť slouží populaci lidí. Žádný pacient nemá právo obsazovat akutní nemocniční lůžko, jakmile skončí akutní fáze jeho léčby. Mohlo by se tím zabránit přijetí dalšího pacienta. Váš odborný lékař rozhodne, kdy už akutní nemocniční lůžko nepotřebujete, a prodiskutuje to s Vámi nebo, když si přejete, s Vašimi příbuznými. Váš odborný lékař rozhodne o ukončení Vaší zdravotní léčby v nemocnici a budete prohlášeni zdravotně schopnými, jakmile už nevyžadujete 24-hodinovou péči nemocničního lékaře. Rehabilitační tým rozhodne, kdy je bezpečné, abyste byli propuštěni z nemocnice, a když je nutná jakákoliv další rehabilitace, předloží Vám doporučení o Vašich potřebách. Prodiskutujte to prosím se svou zdravotní sestrou. Existují-li obavy, jak bude zajištěna péče po propuštění pacienta, bude nalezeno alternativní uspořádání péče, jež umožní pokračující diskusi. Tím se zaručí, že akutní lůžka jsou k dispozici pacientům, kteří potřebují tuto úroveň péče. Pacienti nemají právo jakoukoliv péči odmítnout nebo si zařídit vlastní opatření při propuštění. 2

4 Plánování Vašeho propuštění Personál oddělení s Vámi prodiskutuje den očekávaného propuštění co nejdříve po Vašem nástupu nebo na posudkové klinice, pokud se to na Vás vztahuje. To Vám umožní naplánovat si přepravu domů a oblečení na cestu. Pokud si přejete, zapojíme do toho i Vaši rodinu, přátele a pečovatele. Pokud požadujete pomoc při propuštění, může Vás sestra doporučit dalším odborníkům, kteří se zabývají plánováním propuštění. Realizace některých z těchto plánů trvá určitou dobu a hodnocení mimo nemocnici často poskytne pravdivější obraz. Je užitečné, když své sestře oznámíte co nejdříve, že budete potřebovat pomoc a kdo je Váš hlavní pečovatel. Odborníci podílející se na Vašem propuštění: Sociální péče Může to zahrnovat pomoc týkající se: Osobní péče Přizpůsobení domova Stravování Opatření pro denní stacionář Krátkých pobytů mimo domov Dlouhodobé péče Finančních rad Posouzení potřeb Vašeho pečovatele, je-li to nutné Kvůli kontaktu se sociální péčí Vás požádáme, abyste poskytl podrobnosti o svých financích, což může zahrnovat i Vaše úspory. Požádejte svou zdravotní sestru, aby Vás co nejdříve doporučila sociálnímu pracovníkovi v nemocnici, neboť možná máte nárok na určitou pomoc, o které ani nevíte. 3

5 Ošetřovatelská péče Pokud se ve Vašem posudku zjistilo, že potřebujete Okresní ošetřovatelské služby kvůli pokračující léčbě, bude to zařízeno před Vaším propuštěním. Spojí se s Vámi zdravotní sestra, která Vás doma posoudí a naplánuje s Vámi Vaši péči. Podrobnosti budou zaznamenány uprostřed této brožurky. Pokud jste byli propuštěni s močovým katétrem a vyskytnou se problémy, obraťte se prosím na svou Okresní ošetřovatelskou službu v kteroukoliv dobu, 24 hodin denně na čísle Rehabilitační potřeby Když se zotavujete z akutní choroby, může Vám rehabilitační tým na oddělení doporučit další rehabilitaci. Prodiskutují ji s dalšími odborníky, kteří se podílejí na péči o Vás. Často se tomu říká přechodná péče, která je bezplatná po stanovené období, a může trvat až po dobu 6 týdnů. Tato péče může být kombinací rehabilitace v domě s pečovatelskými službami s nepřetržitým provozem a rehabilitace poskytované u Vás doma. Prodiskutujte to prosím s koordinátorem propuštění nebo s rehabilitačním týmem. Tuto péči poskytuje trust primární péče po doporučení z nemocnice. Vybavení pro propuštění - Pokud rehabilitační tým stanoví potřebu určitého vybavení, bude dodáno k Vám domů. Zajistěte prosím, aby dodávku převzal Váš přítel nebo příbuzný. Prodiskutujte to s rehabilitačními pracovníky. Odborný lékař Požadujete-li další informace o své lékařské péči, požádejte prosím svou zdravotní sestru, aby Vám domluvila schůzku s Vaším ošetřujícím nebo odborným lékařem. 4

6 Váš lékař a zdravotní sestra, kteří o Vás pečují, s Vámi prodiskutují den očekávaného propuštění 24 hodin předem, abyste si mohli naplánovat dopravu domů. Organizace pokračující péče po propuštění Tyto plány a posudky budou pokračovat i po Vašem odchodu z nemocnice pro akutní pacienty. Může se Vám dostávat péče buď doma nebo v domě s pečovatelskými službami jako přechodné opatření, než se zařídí trvalé uspořádání. Bude Vám pomáhat víceoborový tým. Dostanete informace o dočasných opatřeních. Očekáváme, že rozhodnutí o Vašem umístění bude přijato co nejblíže k datu plánovaného propuštění nebo nejpozději 5 dní předem tam, kde je to možné. Financování rozhodnutí Váš sociální pracovník s Vámi během pobytu v nemocnici prodiskutuje finanční uspořádání Vaší péče a Vaše umístění. Budete požádáni, abyste vyplnili formulář finančního hodnocení, kde bude uveden přístup k financování. Prodiskutujte prosím se svým sociálním pracovníkem své nároky na příspěvky. Vlastní financování Možná máte dostatečné finance, abyste si platili svou vlastní péči. Váš sociální pracovník a koordinátor propuštění Vám pomohou zvolit si uspořádání péče. Financování sociální péče Možná máte nárok na pomoc při financování podle výsledku Vašeho finančního hodnocení. Zdravotní financování Všichni pacienti propuštění z nemocnice jsou hodnoceni podle nových kritérií pro Pokračující zdravotní péči NHS a Ošetřovatelskou péči financovanou NHS. 5

7 Pokračující zdravotní péče NHS Toto je název balíčku služeb organizovaných a financovaných NHS pro osoby, které splňují kritéria a mají všeobecnou potřebu zdravotní péče. Chcete-li dostat kopii svého kontrolního seznamu Pokračující zdravotní péče NHS, požádejte o ni prosím svou zdravotní sestru. Tento kontrolní seznam se vyplňuje elektronicky, ale lze ho pro Vás vytisknout. Ošetřovatelská péče financovaná NHS Osoby s trvalou potřebou kvalifikované zdravotní sestry obdrží tuto péči zdarma. Může to být buď doma (z Okresní ošetřovatelské služby) nebo v domě s pečovatelskými službami (péči poskytne buď dům s pečovatelskými službami nebo Okresní ošetřovatelská služba). Pokud péči poskytuje dům s pečovatelskými službami, NHS jim uhradí náklady na poskytování trvalé zdravotní péče. Jak se provádí hodnocení? Bude provedeno víceoborové hodnocení všech pečovatelských potřeb s aktivní účastí pacienta a jeho pečovatelů. Víceoborový tým se skládá ze dvou nebo více odborníků podílejících se na péči o Vás. Skríning Potenciální nárok na financování se hodnotí pomocí kontrolního seznamu, který poskytne Ministerstvo zdravotnictví. Tento seznam určí, zda se požaduje kompletní hodnocení. Kompletní hodnocení Celkový obraz Vašich potřeb provede víceoborový tým, který se podílí na péči o Vás, a posoudí jej podle národních kritérií s použitím jedenácti hodnotících oblastí. Rozhodnutí o financování přijme společný agenturní panel vedený trustem primární péče. O rozhodnutí budete informováni písemně. 6

8 Nejste-li s rozhodnutím spokojeni, můžete mít právo na přezkoumání nezávislým panelem. Požádejte prosím svého koordinátora pro propuštění o kontaktní údaje svého místního zdravotního komisaře. Na požádání je k dispozici brožurka Ministerstva zdravotnictví s dalšími informacemi. Tel.: Možná dočasná uspořádání při propuštění Dojde-li při propuštění z nemocnice k odkladu, lze naplánovat krátkodobé opatření zdravotní péče, aby mohlo být lůžko k dispozici pro příjem jiného pacienta. Dočasné umístění v domě s pečovatelskými službami. Váš sociální pracovník může zařídit krátkodobé umístění do domu s pečovatelskými službami nebo domova pro přestárlé, je-li péče, která se poskytuje, opožděná. Bude provedeno finanční hodnocení pro takové umístění spolu s vysvětlením. Umožňuje to pokračující plány dlouhodobé péče. Náhradní lůžka znamenají dočasné umístění do domu s pečovatelskými službami řízeného nemocnicí, což umožňuje pokračování probíhajících plánů na propuštění v prostředí, které je srovnatelnější s domovem. Je velmi důležité, aby bylo plánováno včasné propuštění i z těchto lůžek. Za tato lůžka pro krátkodobý pobyt platí nemocnice. Váš koordinátor pro propuštění Vám dá další informace. Tato lůžka umožňují trvalou rehabilitaci a hodnocení, které rozhodne o možnostech Vaší dlouhodobé péče. Kolektivní péče Tým terapeutů, pečovatelů a zdravotních sester může poskytnout krátkodobou rehabilitaci, ošetřování nebo osobní péčí. Bude provedeno hodnocení pro dlouhodobou podporu v domácím prostředí. 7

9 Rehabilitační jednotka pro přechodnou péči Poskytuje 24-hodinovou ošetřovatelskou péči a rehabilitaci. Cílem je napomáhat zotavení po akutní chorobě. Při všech těchto uspořádáních budou probíhat pokračující plány na propuštění, na kterých se bude podílet víceoborový tým. Pověřená sestra podílející se na Vašem přijetí s Vámi bude spolupracovat při hodnocení péče, kterou musíte naplánovat pro pobyt doma. Bude Vám poskytnut plán péče, který zajistí, že jste o plánech informováni, a bude Vás včas informovat o plánovaném datu Vašeho odchodu z nemocnice. Sociální pracovník možná musí zhodnotit a poskytnout požadovanou péči, což by mohlo zahrnovat i finanční hodnocení. Bude Vám to plně vysvětleno spolu s Vašimi možnostmi péče. Rehabilitační tým může Vám poradit v otázkách mobility a vybavení. Možná bude muset posoudit prostředí Vašeho domova. Koordinátor pro propuštění může poskytnout pomoc u všech aspektů plánování propuštění. Požádejte prosím co nejdříve po přijetí, abyste s ním mohli prodiskutovat veškeré otázky, které máte kolem odchodu z nemocnice. Jeho jméno a kontaktní číslo je na vývěsce na oddělení. Číslo kontaktního telefonu pro propouštěcí tým:

10 Zákon o duševní způsobilosti z roku 2007 Schopnost přijímat rozhodnutí v životě se nazývá duševní způsobilost. Někteří lidé mohou mít problémy při přijímání rozhodnutí buď neustále nebo po určitou dobu, a může to být způsobené zdravotním problémem. Lékař nebo jiný proškolený odborník (sociální pracovník, zdravotní sestra atd.) provedou hodnocení duševní způsobilosti určité osoby v případech, kdy je nutné přijmout rozhodnutí o uspořádání dlouhodobé péče nebo vážné zdravotní léčby. Víceoborový tým bude zahrnovat příbuzné a pečovatele, aby v případě potřeby pomáhali při přijímání těchto rozhodnutí. Máte-li pochybnosti o rozhodnutích přijatých v oblasti duševní způsobilosti, promluvte si prosím se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, která Vás má na starosti. Zákon: Doporučuje použití nezávislých poradců (IMCA Independent Mental Capacity Advocate Nezávislý poradce v otázkách duševní způsobilosti), kteří pomáhají při přijímání důležitých rozhodnutí nebo vystupují jako zástupci tam, kde nelze konzultovat žádné příbuzné ani pečovatele Doporučuje lidem, aby sepsali trvalou plnou moc, která umožňuje určené osobě přijímat rozhodnutí o financích, majetku nebo zdravotní péči Umožňuje lidem, aby přijímali rozhodnutí o své léčbě předem. Další informace o Zákonu o duševní způsobilosti najdete na: nebo mental-capacity nebo písemně na adrese: Mental Capacity Implementation Department of Constitutional Affairs, 5th Floor, Steel House, 11 Tothill Street, London, SW1H 9LH Tel.: /

11 Doprava z nemocnice Očekáváme, že Vás z nemocnice vyzvedne rodinný příslušník nebo přítel, neboť nemocniční přeprava je určena pouze pro zdravotní a pohotovostní účely. Neblokujte prosím přepravu ambulance, neboť ji možná skutečně potřebuje někdo jiný. Máte-li s tím jakékoli větší problémy, prodiskutujte je se zdravotní sestrou. Leták vysvětlující zdravotní nárok na přepravu je k dispozici na požádání. Propouštěcí místnost Tato místnost představuje prostor, kde čekáte na přepravu domů, ať už Vás poveze rodinný příslušník nebo nemocniční přeprava. Proškolená zdravotní sestra zabezpečí, aby o Vás bylo postaráno. Můžete očekávat přemístění do propouštěcí místnosti do hod. v den propuštění, abyste zde počkali na rodinného příslušníka nebo pečovatele, protože Vaše lůžko se bude připravovat pro dalšího pacienta. K dispozici je informační leták. Personál ochotně zavolá z této místnosti Vašim příbuzným nebo přátelům. Vyptejte se prosím na léčbu, léky, vybavení nebo prohlídky před odchodem z oddělení. Dbejte na to, abyste měli oblečení na cestu a klíč od bytu před dnem propuštění. Umístění propouštěcí místnosti Přízemní patro v Denní posudkové jednotce Vstup do nemocnice starým hlavním vchodem, přístup po rampě k dispozici Přímé volání: linka 6151 Bezplatné krátkodobé parkování pro vyzvednutí pacientů 10

12 Připomínky k Vašemu pobytu nebo léčbě v nemocnici: Sue Hardy Director of nursing Southend University Hospital Prittlewell Chase Westcliff-on-Sea, Essex SS0 0RY Pomoc a rada k libovolnému aspektu Vaší péče: Patient Advice and Liaison Service (PALS) Southend University Hospital Prittlewell Chase Westcliff-on-Sea, Essex SS0 0RY Tel.: (01702) Hluboká žilní trombóza (HŽT) Co je to HŽT? Co je to HŽT? HŽT je běžný zdravotní problém, který nastává, když se v hluboké žíle, obvykle v noze nebo pánvi, vytvoří trombus (krevní sraženina). Pacientům, kteří byli v nemocnici, hrozí větší riziko vzniku tohoto problému. Známky a příznaky HŽT zahrnují otok, bolest, citlivost lýtka a občas horkost a zarudnutí. Pociťujete-li kterýkoli z těchto příznaků, musíte se obrátit na svého obvodního lékaře. Dokud jste byli v nemocnici, pak jste asi dostávali preventivní léčbu (profylaxi), jako jsou injekce přípravku clexane nebo jste nosili protiembolické punčochy TED. 11

13 Vaše léčba může pokračovat i při pobytu doma. Lékárna Vám dá písemné informace o jakémkoliv léku. Musíte-li i nadále nosit punčochy TED, nezapomeňte si je sundat před koupáním a pak si je znovu natáhněte bez záhybů. Jakmile budete mobilní, nebude už třeba, abyste punčochy nosili. Máte-li jakékoliv dotazy nebo problémy, obraťte se na svého obvodního lékaře. Co je to kardiopulmonární resuscitace (KPR)? Kardiopulmonární zástava znamená, že se člověku zastaví srdce a dýchání. Když k tomu dojde, je někdy možné uvést srdce a dýchání v činnost pohotovostním zákrokem, zvaným kardiopulmonární resuscitace neboli KPR. Během Vašeho pobytu s Vámi možná lékař bude chtít prodiskutovat rozhodnutí týkající se KPR. K dispozici je leták pro pacienty, který může být užitečný i pro Vaše příbuzné, přátele a pečovatele. Tento leták možná nezodpoví všechny Vaše dotazy o KPR, ale měl by Vám pomoci o tomto problému uvažovat. Máte-li jakékoliv jiné dotazy, promluvte si prosím s jedním z odborných zdravotníků (lékařem, zdravotní sestrou a dalšími), kteří o Vás pečují. Při svém rozhodování lékař zváží Váš zdravotní stav, Vaše přání a to, zda KPR bude pravděpodobně schopná obnovit činnost Vašeho srdce a dýchání. Toto rozhodnutí neovlivní ani Váš věk ani jakákoliv případná invalidita. 12

14 Jak si zvolím pečovatelský dům? Váš sociální pracovník nebo koordinátor pro propuštění Vám pomůže vybrat si pečovatelský dům. Mohou Vám dát seznam volných míst v oblasti podle Vašeho výběru. Použití fondů sociální péče může Váš výběr omezit na určité domy podle ceny. Jakmile Váš kapitál/úspory překračují limity místních úřadů, pak možná nebudete mít nárok na formy sociální péče. Samofinancující pacienti si mohou vybrat jakýkoliv dům podle své volby. Vyberete-li si pečovatelský dům, kde není momentálně volné místo, Váš sociální pracovník projedná prozatímní opatření, abyste mohli opustit nemocnici. Podle vládních pokynů je nutné víceoborové hodnocení Vašich potřeb. Ředitel domu Vás musí posoudit, aby potvrdil, že mohou poskytnout nezbytnou péči. Registrace pečovatelských domů Všechny poskytovatele péče musí zaregistrovat Komise pro kvalitu péče (CQC) a provést u nich inspekci. Domy jsou roztříděny podle typu péče, kterou poskytují. Domy mohou přijmout pacienty pouze ve svých registračních kategoriích, tzn. že pacienti s diagnózou demence mohou být přijati pouze do pečovatelských domů s registrací demence. CQC poskytuje v určitých časových intervalech zprávy o inspekcích domů, které jsou k dispozici na internetu. Některé pečovatelské domy poskytují péči s ošetřováním kvalifikovaných sester a jiné poskytují pouze všeobecnou osobní péči. Poraďte se prosím se svým sociálním pracovníkem nebo koordinátorem pro propuštění a vyžádejte si výtisk adresáře pečovatelských služeb. 13

15 Informace pro pečovatele Staráte-li se nebo pečujete o příbuzného/souseda nebo přítele, mladého nebo starého člověka, který trpí chorobou nebo je invalidní, pak jste pečovatelem. Pomoc ve Vaší oblasti je k dispozici. Southend Southend Carers Forum Alexandra Street, Southend, Essex, SS1 1BW Infolinka: Návštěvní středisko otevřené od pondělí do pátku 10:00-14:00 hod Webová stránka: Essex Essex Carers Grapevine Castle Point / Rochford The Tyrrels Centre 39 Seymour Avenue, Thundersley, Essex, SS7 4EX Tel.: Webová stránka: 14

16 Kontaktní list pro pacienta a příbuzné 15

17 Southend University Hospital NHS Foundation Trust Prittlewell Chase, Westcliff-on-sea, Essex SS0 0RY Tel.: Propouštěcí tým lze požádat o pomoc a radu k jakémukoliv aspektu plánování propuštění na čísle Kouříte ještě? Potřebujete poradit jak přestat? Máte čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že přestanete kouřit, když použijete své místní Služby pro skoncování s kouřením. Přejete-li si informace a rady během pobytu v nemocnici, zavolejte mi přímo na číslo Nemocniční odborníci pro skoncování s kouřením: Diane Fredericks - Mobil: Linda Ashpole - Mobil: SMOKEFREE SOUTH EAST ESSEX 16

18

19

20 w w w. s o u t h e n d. n h s. u k Přejete-li si tento dokument v překladu, velkým písmem nebo ve zvukovém formátu, obraťte se na: Patient Advice & Liaison Service (PALS) Southend University Hospital NHS Foundation Trust Prittlewell Chase Westcliff-on-Sea Essex, SS0 0RY Telefon.: Fax: Společně vypracoval tým pro řízení propuštění jménem: l Southend University Hospital NHS Foundation Trust (Nadační trust NHS pro Univerzitní nemocnici v Southend) l South East Essex Primary Care Trust (Trust primární péče v jihovýchodním Essexu) l Southend Borough Council (Městská rada v Southend) l Essex Social Services (Sociální služby v Essexu) Kontrola a revize v prosinci 2011 Informační služba pro pacienty Vysázel a vytiskl Print and Design Centre, Southend University Hospital Formulář č verze 13

Informační služba pro pacienty

Informační služba pro pacienty Informace pro Vás co potřebujete vědět Tento leták vysvětluje, jaké informace o Vás uchováváme, proč to děláme a jak se k nim dostanete Informační služba pro pacienty Vaše záznamy uchováváme v tajnosti

Více

Zákon o svobodě informací z roku Váš průvodce. Informační služba pro pacienty

Zákon o svobodě informací z roku Váš průvodce. Informační služba pro pacienty Zákon o svobodě informací z roku 2000 Váš průvodce Informační služba pro pacienty Co je to Zákon o svobodě informací? (ZSI) Tento zákon dává lidem všeobecné právo prohlédnout si zaznamenané informace,

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Hodnocení při přijetí do nemocnice

Hodnocení při přijetí do nemocnice l Hodnocení při přijetí do nemocnice (Paragraf 2 Zákona o duševním zdraví z 1983) Svit budoucnosti 1. Jméno pacienta 2. Jméno osoby zodpovědné za vaši péči (váš zodpovědný lékař ) 3. Název nemocnice a

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

PNTS. Hlášení pojistné události

PNTS. Hlášení pojistné události PNTS Hlášení pojistné události Naší snahou je, aby vyřízení pojistné události proběhlo hladce a v co nejkratším možném termínu. Pokud vznikne událost, která by mohla založit Váš nárok na pojistné plnění,

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ UŽIVATELE DO DOMU SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ŽÁDOST O PŘIJETÍ UŽIVATELE DO DOMU SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM ŽÁDOST O PŘIJETÍ UŽIVATELE DO DOMU SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Příjmení: Jméno, titul: ŽADATEL Rodné číslo: Rodné příjmení: Stav: Povolání (i dřívější): Adresa trvalého bydliště: PSČ: Adresa nynějšího pobytu:

Více

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče N á v r h Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči Příloha Status klienta dlouhodobé péče Vymezení dlouhodobé péče a jejích klientů Dlouhodobá péče je spektrem kombinovaných zdravotních

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu Konference SPOLEČNOU CESTOU 13. 9. 2016 Ideálem je, aby člověk umíral usmířen, bez bolesti fyzické, psychické, sociální a duchovní a s vděčností

Více

Zdravotnické služby ve Walesu

Zdravotnické služby ve Walesu Zdravotnické služby ve Walesu Pokud jste zrovna dorazili do Walesu nebo se pokoušíte obdržet více informací o velšských zdravotnických službách, mohou vám pomoci následující informace. Co je NHS? NHS (National

Více

[cover] Po očkování vašeho dítěte

[cover] Po očkování vašeho dítěte [cover] Po očkování vašeho dítěte Nechat své dítě očkovat znamená učinit důležité rozhodnutí pro jejich ochranu proti jednomu nebo více infekčním onemocněním. Abyste věděli, co máte po aplikaci vakcín

Více

Řád R_003 Vnitřní řád

Řád R_003 Vnitřní řád Strana č.: 1 (celkem: 6) Vážená paní, vážený pane, vítejte v Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Důležitou součástí poskytování zdravotních služeb v naší nemocnici je vzájemná

Více

Postup při podávání stížností Nasloucháme Jednáme Zlepšujeme

Postup při podávání stížností Nasloucháme Jednáme Zlepšujeme Complaints Procedures Czech Postup při podávání stížností Nasloucháme Jednáme Zlepšujeme Úvod Ačkoliv dělá personál, který o vás pečuje, vše pro poskytnutí řádné a včasné léčby a péče, občas se nějaká

Více

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ První charta práv nemocných byla vyhlášena v USA (1972), kde byly vždy vysoce ceněny lidská práva a občanské svobody David Anderson (farmakolog z Virginie )- formuloval první

Více

wcb.mb.ca , na bezplatnou linku nebo napište na Důležité

wcb.mb.ca , na bezplatnou linku nebo napište  na Důležité Nahlašování úrazu Důležité Jestliže se při práci zraníte, máte právo vznést nárok u Výboru pro zaměstnanecké náhrady a mzdy. Kdyby po Vás nadřízený požadoval, abyste tento nárok nevznesli, je to protiprávní.

Více

Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou?

Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou? Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou? Tyto informace jsou zveřejněny na www.ostrava.cz Zdravotní pojišťovna Zdravotní

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Březen 2014 Vážení klienti, dovolte nám, abychom Vás informovali o možnosti

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

Vám byl soudem stanovený opatrovník / zástupce

Vám byl soudem stanovený opatrovník / zástupce Vážený pane, vážená paní, děkujeme Vám za Váš zájem o náš Domov se zvláštním režimem Senior Rezidence Chrudim. Uvědomujeme si, že prožíváte nelehké období a velice náročnou životní situaci. Abychom mohli

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Co musíte udělat vy...

Co musíte udělat vy... Oznámení nároku www.wcb.mb.ca Tato publikace uvádí pouze obecné informace. Rozhodující pro výklad a související nároky jsou vždy ustanovení The Workers Compensation Act (Zákona o zaměstnaneckých náhradách

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

Práva nemocných dětí. Práva nemocných dětí. Hana Pinkavová

Práva nemocných dětí. Práva nemocných dětí. Hana Pinkavová Práva nemocných dětí Práva nemocných dětí Hana Pinkavová Práva dítěte: etapy poznávání dítěte a dětství z hlediska historického nejdůležitější mezníky ve vývoji lidských a především dětských práv: 1924

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

Žádost o poskytování služby v Domově pro seniory Havlíčkův Brod

Žádost o poskytování služby v Domově pro seniory Havlíčkův Brod Žádost o poskytování služby v Domově pro seniory Havlíčkův Brod Den podání žádosti (vyplní podatelna) 1. Žadatel příjmení (popř. rodné jméno) jméno (křestní) 2. Narozen den, měsíc, rok 3. Trvalé bydliště,

Více

Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD)

Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) POKYNY V KOSTCE Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) Tento dokument si klade za cíl srozumitelným způsobem vysvětlit povinnosti, které mají žadatelé o výjimky dostupné

Více

* Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital

* Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital Analýza práce setry ve třech státech EU * Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital Renáta Zoubková ARK FN Ostrava, Ústav urgentní medicíny, Lékařská fakulta,

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou?

Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou? Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou? Tyto informace jsou zveřejněny na www.ostrava.cz Zdravotní pojišťovna Zdravotní

Více

Normy služeb pro bezdomovce Slibujeme, že:

Normy služeb pro bezdomovce Slibujeme, že: Záležitosti bezdomovectví Máte obavy z bezdomovectví? Můžeme Vám pomoci Normy služeb pro bezdomovce Slibujeme, že: Vám poskytneme bezplatné rady, informace a pomoc při hledání ubytování; s Vámi budeme

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Příloha dotazník spokojenosti

Příloha dotazník spokojenosti 278 Příloha dotazník spokojenosti Vážená paní, vážený pane, Vás, pacienta, považujeme za důležitého účastníka poskytované zdravotní péče. Chceme vzít v úvahu všechny Vaše názory a připomínky za účelem

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

Novela školského zákona s účinností od 1. 1. 2012

Novela školského zákona s účinností od 1. 1. 2012 Novela školského zákona s účinností od 1. 1. 2012 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2012/2013 Níže

Více

CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI PRSU

CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI PRSU FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI PRSU EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI PRSU Nádorové ložisko Mlékotvorné lalůčky Mlékovody VÁŽENÁ PANÍ, tato

Více

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení Roman Michálek Úvod Řízení lidských zdrojů Personální audit Jindřichův Hradec 19092014 2 Specifika lékařské profese

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy Tel: 371 593 121, Fax: 371 593 113, Email: dks@dkszinkovy.cz Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, právě jste obdržel DOTAZNÍK, který je prvním krokem k tomu, abyste se stal

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Razítko a den podání žádosti: 1. Příjmení žadatele: Jméno: 2. Rodné příjmení: 3. Datum narození: (den, měsíc, rok) 4. Místo

Více

Po ukončení editace ZÁZNAMU HOSPIZALIZACE můžeme vytisknout potřebné formuláře prostřednictvím ikony tisku z dolní nástrojové lišty.

Po ukončení editace ZÁZNAMU HOSPIZALIZACE můžeme vytisknout potřebné formuláře prostřednictvím ikony tisku z dolní nástrojové lišty. Postup při administrativním příjmu: Příjem pacientů se provádí v hospitalizačním rozhraní NIS. V hlavním okně tohoto rozhraní uživatel zvolí konkrétní lůžkovou stanici, na kterou chce přijmout pacienta.

Více

Informace o nakládání s osobními údaji pacientů v souvislosti s registrem pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS) v České republice

Informace o nakládání s osobními údaji pacientů v souvislosti s registrem pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS) v České republice Informace o nakládání s osobními údaji pacientů v souvislosti s registrem pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS) v České republice Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás touto cestou informovat,

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

Rozměr zavřeného průkazu mm

Rozměr zavřeného průkazu mm Přední strana Str. 1 PRŮKAZ PACIENTA užívajícího přípravek Humira (určeno dospělým i dětským pacientům) Rozměr zavřeného průkazu 105 73 mm Je nutné předložit tuto kartičku každému lékaři či zdravotníkovi

Více

VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZNÝ DLE ZÁKONA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ Z ROKU 1983

VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZNÝ DLE ZÁKONA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ Z ROKU 1983 VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZNÝ DLE ZÁKONA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ Z ROKU 1983 (oddíly 26 30 Zákona o duševním zdraví z roku 1983) ÚVOD O čem je tento leták? Tento leták informuje o tom, kdo je dle Zákona o duševním

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ ZÁZNAM

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ ZÁZNAM Příloha č. 1 FAKULTNÍ NEMOCNICE v MOTOLE V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Oddělení sociální SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ ZÁZNAM Příjmení a jméno: Rodné číslo: Stav: Zaměstnání/studium: Číslo sociálního záznamu: Pojišťovna:

Více

PŘIJETÍ K HOSPITALIZACI

PŘIJETÍ K HOSPITALIZACI PŘIJETÍ K HOSPITALIZACI (Oddíl 3 Zákona o duševním zdraví z roku 1983) 1. Jméno pacienta 2. Jméno lékaře odpovědného za péči o vás (váš ošetřující lékař ) 3. Název nemocnice a oddělení 4. Datum začátku

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ R-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE

KVALITA OČIMA PACIENTŮ R-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE KVALITA OČIMA PACIENTŮ R-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE Název zdravotnického zařízení: Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Dotazník by měl pacient vyplnit sám. Pokud potřebuje při vyplňování

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Žádost o poskytování služby Azylového domu Šromova

Žádost o poskytování služby Azylového domu Šromova Pořadové číslo: Datum podání:. Žádost o poskytování služby Azylového domu Šromova ZÁJEMCE: Máte zdravotní omezení? ano x ne Pokud ano, jaké? Trvalé bydliště: Telefon: Měsíční příjmy: Kontaktní adresa:

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

Evropská charta pacientů seniorů

Evropská charta pacientů seniorů Evropská charta pacientů seniorů Doporučení Evropské sekce Mezinárodní gerontologické asociace z roku 1997 ve znění, které bylo v roce 1998 schváleno výbory České gerontologické a geriatrické společnosti

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Práva nemocných. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Práva nemocných. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Práva nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr. Škrabová Helena duben 2009 PRÁVA PACIENTŮ Kodex práv pacientů vychází z Všeobecné

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Děkujeme Vám za pochopení.

DOMÁCÍ ŘÁD. Děkujeme Vám za pochopení. Městská nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace držitel certifikátu dle normy ISO 9001:2009 Brněnská 41, 693 37 Hustopeče tel. 519 407 311, fax. 519 407 399, e-mail: sekretariat@nemocnicehustopece.cz

Více

Informace pro pacienta studie ACST-2. Informace o účasti v klinické studii ke které můžete být přizván

Informace pro pacienta studie ACST-2. Informace o účasti v klinické studii ke které můžete být přizván Informace pro pacienta studie ACST-2 Informace o účasti v klinické studii ke které můžete být přizván Pacienti, u nichž došlo ke zúžení tepen vedoucích krev do mozku nohou potřebovat lékařský zásah aby

Více

5. Formuláře sebehodnocení

5. Formuláře sebehodnocení 5. Formuláře sebehodnocení 29 Odpovědnost za sebehodnocení V této části by měly být zdokumentovány odpovědnosti za sebehodnocení. Celkovou odpovědnost musí nést jedna osoba (vedoucí projektu). Odpovědnost

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE

ŽÁDOST O PŘIJETÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE ŽÁDOST O PŘIJETÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE Domov Duha, p.o., Hřbitovní 1128/47, 741 01 Nový Jičín Mám zájem o poskytování sociální služby (vybranou zakroužkujte): ( vyplňuje zařízení ) Datum podání

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, Příbor. Narozen/a: Den, měsíc, rok. Bydliště: Ulice Číslo popisné Obec PSČ

Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, Příbor. Narozen/a: Den, měsíc, rok. Bydliště: Ulice Číslo popisné Obec PSČ Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, 742 58 Příbor Přijímáme seniory od 65 let, kteří jsou zcela nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické osoby a kteří jsou ohroženi nebo vystaveni sociální

Více

Žádost o umístění do Domu s pečovatelskou službou (Dvojice)

Žádost o umístění do Domu s pečovatelskou službou (Dvojice) Městský úřad Český Krumlov Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 111, fax 380 766 810 Žádost o umístění do Domu s pečovatelskou službou (Dvojice) DP (označte

Více

RODINNÝ POKOJ. pravidla provozu

RODINNÝ POKOJ. pravidla provozu RODINNÝ POKOJ pravidla provozu Tato pravidla jsou přílohou Dohody o spolupráci při provozu rodinného pokoje v ODN1 v Nemocnici Nové Město na Moravě (dále jen Dohoda ) uzavřené mezi Nemocnicí Nové Město

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Žádost o poskytování sociálních služeb v Domově U Anežky

Žádost o poskytování sociálních služeb v Domově U Anežky DOMOV U ANEŽKY, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Den podání žádosti: STŘEDISKO LUŠTĚNICE Žadatel Jméno: Žádost o poskytování sociálních služeb v Domově U Anežky Příjmení: Rodné číslo: Rodné příjmení: Zdravotní

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

ŽÁDOST o přijetí. do Domova u Františka, příspěvková organizace. se sídlem Rybářská 1079, Újezd u Brna

ŽÁDOST o přijetí. do Domova u Františka, příspěvková organizace. se sídlem Rybářská 1079, Újezd u Brna Datum přijetí žádosti ŽÁDOST o přijetí do Domova u Františka, příspěvková organizace se sídlem Rybářská 1079, 664 53 Újezd u Brna Žadatel: příjmení, jméno, titul Narozen: (den, měsíc, rok, místo a okres)

Více

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Informovaný souhlas 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Souhlas s výkonem Úmluva o lidských právech a biomedicíně Článek 5 Obecné pravidlo

Více

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM Strana 1 / 5 Vážená pacientko, vážený paciente, vážení rodiče, vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu (zdravotnímu stavu Vašeho dítěte) je Vám doporučeno provedení výše uvedeného zákroku (výkonu). Před vlastním

Více

Žádost o poskytování sociální služby domov pro seniory v zařízení Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod

Žádost o poskytování sociální služby domov pro seniory v zařízení Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod Žádost o poskytování sociální služby domov pro seniory v zařízení Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod 1. Jméno a příjmení žadatele: (u žen uveďte i rodné příjmení) 2. Den, měsíc a rok narození:

Více

HODNOCENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE OČIMA PACIENTŮ Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Vážená paní, vážený pane, zvyšování kvality zdravotní péče je jednou z priorit našeho kraje. Při

Více

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Důležité bezpečnostní informace pro pacienty léčené přípravkem MabThera 1 Co byste měl(a) vědět o přípravku MabThera Pokud máte revmatoidní artritidu (RA), granulomatózu

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Pokyny pro začínající pečovatele

Pokyny pro začínající pečovatele PROJEKT PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ O SENIORY PECUJDOMA.CZ Pokyny pro začínající pečovatele 1 POKYNY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČOVATELE Stalo se, že vám z nemocnice vracejí vašeho blízkého již nesoběstačného? Rozhodli

Více

Ž á d o s t o p r o n á j e m

Ž á d o s t o p r o n á j e m Datum : Č.j.:.. ( vyplní bytové oddělení ) Ž á d o s t o p r o n á j e m bezbariérové bytové jednotky v majetku Města Bruntál 1. Údaje o žadateli: Příjmení: Jméno: Rodné číslo: Rodinný stav: Datum narození:

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK SENIORSKÝ DŮM PÍSEK Čelakovského 8, 397 01, Písek Telefon: 382 201 730 - recepce 382 201 731 sociální pracovnice 732 874 017 E-mail: info@seniorskydum.cz www.seniorskydum.cz

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK SENIORSKÝ DŮM PÍSEK Čelakovského 8, 397 01, Písek Telefon: 382 201 730 - recepce 382 201 731 sociální pracovnice 732 874 017 E-mail: info@seniorskydum.cz www.seniorskydum.cz

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk:

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více