Plánování Vašeho propuštění z nemocnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánování Vašeho propuštění z nemocnice"

Transkript

1 Plánování Vašeho propuštění z nemocnice Poznámka pro přijímající zdravotní sestru: Kontrolní seznam pro propuštění musí být vyjmut ze středu této brožurky během posudku zdravotní sestry na příjmu a založen na začátek lékařských poznámek až do propuštění. Vyplní se při propuštění a žlutou kopii dostane pacient. Informační služba pro pacienty

2 Tato brožura poskytuje informace pacientům a pečovatelům k naplánování propuštění z nemocnice. Je velmi důležité si ji pečlivě pročíst a mít ji s sebou v nemocnici, neboť bude obsahovat plán Vaší péče, jakmile budete připraveni k odchodu. Jméno pacienta... Oddělení... Den plánovaného propuštění... Pověřená sestra... Sociální pracovník... Rehabilitační tým... Koordinátor propuštění... Osobní a cenné předměty Doporučujeme Vám, abyste si do nemocnice přinesli pouze osobní předměty a peněžní hotovost pro své okamžité potřeby a abyste předali všechny předměty, které chcete bezpečně uložit, staniční sestře/vrchní sestře/řediteli nemocnice, a to co nejdříve. Na tyto předměty dostanete stvrzenku. Za osobní předměty (včetně hotovosti), které nepředáte do bezpečné úschovy, ponesete sami odpovědnost. Trust nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození osobních předmětů jakéhokoli druhu, bez ohledu na to, jakým způsobem může ke ztrátě nebo poškození dojít, nejsou-li uloženy do bezpečné úschovy. 1

3 Vaše léčba v nemocnici Nemocnice v Southend je všeobecná nemocnice pro osoby s akutními chorobami, jež si vyžadují 24-hodinovou péči odborného lékaře. Má omezený počet lůžek, po kterých je velká poptávka, neboť slouží populaci lidí. Žádný pacient nemá právo obsazovat akutní nemocniční lůžko, jakmile skončí akutní fáze jeho léčby. Mohlo by se tím zabránit přijetí dalšího pacienta. Váš odborný lékař rozhodne, kdy už akutní nemocniční lůžko nepotřebujete, a prodiskutuje to s Vámi nebo, když si přejete, s Vašimi příbuznými. Váš odborný lékař rozhodne o ukončení Vaší zdravotní léčby v nemocnici a budete prohlášeni zdravotně schopnými, jakmile už nevyžadujete 24-hodinovou péči nemocničního lékaře. Rehabilitační tým rozhodne, kdy je bezpečné, abyste byli propuštěni z nemocnice, a když je nutná jakákoliv další rehabilitace, předloží Vám doporučení o Vašich potřebách. Prodiskutujte to prosím se svou zdravotní sestrou. Existují-li obavy, jak bude zajištěna péče po propuštění pacienta, bude nalezeno alternativní uspořádání péče, jež umožní pokračující diskusi. Tím se zaručí, že akutní lůžka jsou k dispozici pacientům, kteří potřebují tuto úroveň péče. Pacienti nemají právo jakoukoliv péči odmítnout nebo si zařídit vlastní opatření při propuštění. 2

4 Plánování Vašeho propuštění Personál oddělení s Vámi prodiskutuje den očekávaného propuštění co nejdříve po Vašem nástupu nebo na posudkové klinice, pokud se to na Vás vztahuje. To Vám umožní naplánovat si přepravu domů a oblečení na cestu. Pokud si přejete, zapojíme do toho i Vaši rodinu, přátele a pečovatele. Pokud požadujete pomoc při propuštění, může Vás sestra doporučit dalším odborníkům, kteří se zabývají plánováním propuštění. Realizace některých z těchto plánů trvá určitou dobu a hodnocení mimo nemocnici často poskytne pravdivější obraz. Je užitečné, když své sestře oznámíte co nejdříve, že budete potřebovat pomoc a kdo je Váš hlavní pečovatel. Odborníci podílející se na Vašem propuštění: Sociální péče Může to zahrnovat pomoc týkající se: Osobní péče Přizpůsobení domova Stravování Opatření pro denní stacionář Krátkých pobytů mimo domov Dlouhodobé péče Finančních rad Posouzení potřeb Vašeho pečovatele, je-li to nutné Kvůli kontaktu se sociální péčí Vás požádáme, abyste poskytl podrobnosti o svých financích, což může zahrnovat i Vaše úspory. Požádejte svou zdravotní sestru, aby Vás co nejdříve doporučila sociálnímu pracovníkovi v nemocnici, neboť možná máte nárok na určitou pomoc, o které ani nevíte. 3

5 Ošetřovatelská péče Pokud se ve Vašem posudku zjistilo, že potřebujete Okresní ošetřovatelské služby kvůli pokračující léčbě, bude to zařízeno před Vaším propuštěním. Spojí se s Vámi zdravotní sestra, která Vás doma posoudí a naplánuje s Vámi Vaši péči. Podrobnosti budou zaznamenány uprostřed této brožurky. Pokud jste byli propuštěni s močovým katétrem a vyskytnou se problémy, obraťte se prosím na svou Okresní ošetřovatelskou službu v kteroukoliv dobu, 24 hodin denně na čísle Rehabilitační potřeby Když se zotavujete z akutní choroby, může Vám rehabilitační tým na oddělení doporučit další rehabilitaci. Prodiskutují ji s dalšími odborníky, kteří se podílejí na péči o Vás. Často se tomu říká přechodná péče, která je bezplatná po stanovené období, a může trvat až po dobu 6 týdnů. Tato péče může být kombinací rehabilitace v domě s pečovatelskými službami s nepřetržitým provozem a rehabilitace poskytované u Vás doma. Prodiskutujte to prosím s koordinátorem propuštění nebo s rehabilitačním týmem. Tuto péči poskytuje trust primární péče po doporučení z nemocnice. Vybavení pro propuštění - Pokud rehabilitační tým stanoví potřebu určitého vybavení, bude dodáno k Vám domů. Zajistěte prosím, aby dodávku převzal Váš přítel nebo příbuzný. Prodiskutujte to s rehabilitačními pracovníky. Odborný lékař Požadujete-li další informace o své lékařské péči, požádejte prosím svou zdravotní sestru, aby Vám domluvila schůzku s Vaším ošetřujícím nebo odborným lékařem. 4

6 Váš lékař a zdravotní sestra, kteří o Vás pečují, s Vámi prodiskutují den očekávaného propuštění 24 hodin předem, abyste si mohli naplánovat dopravu domů. Organizace pokračující péče po propuštění Tyto plány a posudky budou pokračovat i po Vašem odchodu z nemocnice pro akutní pacienty. Může se Vám dostávat péče buď doma nebo v domě s pečovatelskými službami jako přechodné opatření, než se zařídí trvalé uspořádání. Bude Vám pomáhat víceoborový tým. Dostanete informace o dočasných opatřeních. Očekáváme, že rozhodnutí o Vašem umístění bude přijato co nejblíže k datu plánovaného propuštění nebo nejpozději 5 dní předem tam, kde je to možné. Financování rozhodnutí Váš sociální pracovník s Vámi během pobytu v nemocnici prodiskutuje finanční uspořádání Vaší péče a Vaše umístění. Budete požádáni, abyste vyplnili formulář finančního hodnocení, kde bude uveden přístup k financování. Prodiskutujte prosím se svým sociálním pracovníkem své nároky na příspěvky. Vlastní financování Možná máte dostatečné finance, abyste si platili svou vlastní péči. Váš sociální pracovník a koordinátor propuštění Vám pomohou zvolit si uspořádání péče. Financování sociální péče Možná máte nárok na pomoc při financování podle výsledku Vašeho finančního hodnocení. Zdravotní financování Všichni pacienti propuštění z nemocnice jsou hodnoceni podle nových kritérií pro Pokračující zdravotní péči NHS a Ošetřovatelskou péči financovanou NHS. 5

7 Pokračující zdravotní péče NHS Toto je název balíčku služeb organizovaných a financovaných NHS pro osoby, které splňují kritéria a mají všeobecnou potřebu zdravotní péče. Chcete-li dostat kopii svého kontrolního seznamu Pokračující zdravotní péče NHS, požádejte o ni prosím svou zdravotní sestru. Tento kontrolní seznam se vyplňuje elektronicky, ale lze ho pro Vás vytisknout. Ošetřovatelská péče financovaná NHS Osoby s trvalou potřebou kvalifikované zdravotní sestry obdrží tuto péči zdarma. Může to být buď doma (z Okresní ošetřovatelské služby) nebo v domě s pečovatelskými službami (péči poskytne buď dům s pečovatelskými službami nebo Okresní ošetřovatelská služba). Pokud péči poskytuje dům s pečovatelskými službami, NHS jim uhradí náklady na poskytování trvalé zdravotní péče. Jak se provádí hodnocení? Bude provedeno víceoborové hodnocení všech pečovatelských potřeb s aktivní účastí pacienta a jeho pečovatelů. Víceoborový tým se skládá ze dvou nebo více odborníků podílejících se na péči o Vás. Skríning Potenciální nárok na financování se hodnotí pomocí kontrolního seznamu, který poskytne Ministerstvo zdravotnictví. Tento seznam určí, zda se požaduje kompletní hodnocení. Kompletní hodnocení Celkový obraz Vašich potřeb provede víceoborový tým, který se podílí na péči o Vás, a posoudí jej podle národních kritérií s použitím jedenácti hodnotících oblastí. Rozhodnutí o financování přijme společný agenturní panel vedený trustem primární péče. O rozhodnutí budete informováni písemně. 6

8 Nejste-li s rozhodnutím spokojeni, můžete mít právo na přezkoumání nezávislým panelem. Požádejte prosím svého koordinátora pro propuštění o kontaktní údaje svého místního zdravotního komisaře. Na požádání je k dispozici brožurka Ministerstva zdravotnictví s dalšími informacemi. Tel.: Možná dočasná uspořádání při propuštění Dojde-li při propuštění z nemocnice k odkladu, lze naplánovat krátkodobé opatření zdravotní péče, aby mohlo být lůžko k dispozici pro příjem jiného pacienta. Dočasné umístění v domě s pečovatelskými službami. Váš sociální pracovník může zařídit krátkodobé umístění do domu s pečovatelskými službami nebo domova pro přestárlé, je-li péče, která se poskytuje, opožděná. Bude provedeno finanční hodnocení pro takové umístění spolu s vysvětlením. Umožňuje to pokračující plány dlouhodobé péče. Náhradní lůžka znamenají dočasné umístění do domu s pečovatelskými službami řízeného nemocnicí, což umožňuje pokračování probíhajících plánů na propuštění v prostředí, které je srovnatelnější s domovem. Je velmi důležité, aby bylo plánováno včasné propuštění i z těchto lůžek. Za tato lůžka pro krátkodobý pobyt platí nemocnice. Váš koordinátor pro propuštění Vám dá další informace. Tato lůžka umožňují trvalou rehabilitaci a hodnocení, které rozhodne o možnostech Vaší dlouhodobé péče. Kolektivní péče Tým terapeutů, pečovatelů a zdravotních sester může poskytnout krátkodobou rehabilitaci, ošetřování nebo osobní péčí. Bude provedeno hodnocení pro dlouhodobou podporu v domácím prostředí. 7

9 Rehabilitační jednotka pro přechodnou péči Poskytuje 24-hodinovou ošetřovatelskou péči a rehabilitaci. Cílem je napomáhat zotavení po akutní chorobě. Při všech těchto uspořádáních budou probíhat pokračující plány na propuštění, na kterých se bude podílet víceoborový tým. Pověřená sestra podílející se na Vašem přijetí s Vámi bude spolupracovat při hodnocení péče, kterou musíte naplánovat pro pobyt doma. Bude Vám poskytnut plán péče, který zajistí, že jste o plánech informováni, a bude Vás včas informovat o plánovaném datu Vašeho odchodu z nemocnice. Sociální pracovník možná musí zhodnotit a poskytnout požadovanou péči, což by mohlo zahrnovat i finanční hodnocení. Bude Vám to plně vysvětleno spolu s Vašimi možnostmi péče. Rehabilitační tým může Vám poradit v otázkách mobility a vybavení. Možná bude muset posoudit prostředí Vašeho domova. Koordinátor pro propuštění může poskytnout pomoc u všech aspektů plánování propuštění. Požádejte prosím co nejdříve po přijetí, abyste s ním mohli prodiskutovat veškeré otázky, které máte kolem odchodu z nemocnice. Jeho jméno a kontaktní číslo je na vývěsce na oddělení. Číslo kontaktního telefonu pro propouštěcí tým:

10 Zákon o duševní způsobilosti z roku 2007 Schopnost přijímat rozhodnutí v životě se nazývá duševní způsobilost. Někteří lidé mohou mít problémy při přijímání rozhodnutí buď neustále nebo po určitou dobu, a může to být způsobené zdravotním problémem. Lékař nebo jiný proškolený odborník (sociální pracovník, zdravotní sestra atd.) provedou hodnocení duševní způsobilosti určité osoby v případech, kdy je nutné přijmout rozhodnutí o uspořádání dlouhodobé péče nebo vážné zdravotní léčby. Víceoborový tým bude zahrnovat příbuzné a pečovatele, aby v případě potřeby pomáhali při přijímání těchto rozhodnutí. Máte-li pochybnosti o rozhodnutích přijatých v oblasti duševní způsobilosti, promluvte si prosím se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, která Vás má na starosti. Zákon: Doporučuje použití nezávislých poradců (IMCA Independent Mental Capacity Advocate Nezávislý poradce v otázkách duševní způsobilosti), kteří pomáhají při přijímání důležitých rozhodnutí nebo vystupují jako zástupci tam, kde nelze konzultovat žádné příbuzné ani pečovatele Doporučuje lidem, aby sepsali trvalou plnou moc, která umožňuje určené osobě přijímat rozhodnutí o financích, majetku nebo zdravotní péči Umožňuje lidem, aby přijímali rozhodnutí o své léčbě předem. Další informace o Zákonu o duševní způsobilosti najdete na: nebo mental-capacity nebo písemně na adrese: Mental Capacity Implementation Department of Constitutional Affairs, 5th Floor, Steel House, 11 Tothill Street, London, SW1H 9LH Tel.: /

11 Doprava z nemocnice Očekáváme, že Vás z nemocnice vyzvedne rodinný příslušník nebo přítel, neboť nemocniční přeprava je určena pouze pro zdravotní a pohotovostní účely. Neblokujte prosím přepravu ambulance, neboť ji možná skutečně potřebuje někdo jiný. Máte-li s tím jakékoli větší problémy, prodiskutujte je se zdravotní sestrou. Leták vysvětlující zdravotní nárok na přepravu je k dispozici na požádání. Propouštěcí místnost Tato místnost představuje prostor, kde čekáte na přepravu domů, ať už Vás poveze rodinný příslušník nebo nemocniční přeprava. Proškolená zdravotní sestra zabezpečí, aby o Vás bylo postaráno. Můžete očekávat přemístění do propouštěcí místnosti do hod. v den propuštění, abyste zde počkali na rodinného příslušníka nebo pečovatele, protože Vaše lůžko se bude připravovat pro dalšího pacienta. K dispozici je informační leták. Personál ochotně zavolá z této místnosti Vašim příbuzným nebo přátelům. Vyptejte se prosím na léčbu, léky, vybavení nebo prohlídky před odchodem z oddělení. Dbejte na to, abyste měli oblečení na cestu a klíč od bytu před dnem propuštění. Umístění propouštěcí místnosti Přízemní patro v Denní posudkové jednotce Vstup do nemocnice starým hlavním vchodem, přístup po rampě k dispozici Přímé volání: linka 6151 Bezplatné krátkodobé parkování pro vyzvednutí pacientů 10

12 Připomínky k Vašemu pobytu nebo léčbě v nemocnici: Sue Hardy Director of nursing Southend University Hospital Prittlewell Chase Westcliff-on-Sea, Essex SS0 0RY Pomoc a rada k libovolnému aspektu Vaší péče: Patient Advice and Liaison Service (PALS) Southend University Hospital Prittlewell Chase Westcliff-on-Sea, Essex SS0 0RY Tel.: (01702) Hluboká žilní trombóza (HŽT) Co je to HŽT? Co je to HŽT? HŽT je běžný zdravotní problém, který nastává, když se v hluboké žíle, obvykle v noze nebo pánvi, vytvoří trombus (krevní sraženina). Pacientům, kteří byli v nemocnici, hrozí větší riziko vzniku tohoto problému. Známky a příznaky HŽT zahrnují otok, bolest, citlivost lýtka a občas horkost a zarudnutí. Pociťujete-li kterýkoli z těchto příznaků, musíte se obrátit na svého obvodního lékaře. Dokud jste byli v nemocnici, pak jste asi dostávali preventivní léčbu (profylaxi), jako jsou injekce přípravku clexane nebo jste nosili protiembolické punčochy TED. 11

13 Vaše léčba může pokračovat i při pobytu doma. Lékárna Vám dá písemné informace o jakémkoliv léku. Musíte-li i nadále nosit punčochy TED, nezapomeňte si je sundat před koupáním a pak si je znovu natáhněte bez záhybů. Jakmile budete mobilní, nebude už třeba, abyste punčochy nosili. Máte-li jakékoliv dotazy nebo problémy, obraťte se na svého obvodního lékaře. Co je to kardiopulmonární resuscitace (KPR)? Kardiopulmonární zástava znamená, že se člověku zastaví srdce a dýchání. Když k tomu dojde, je někdy možné uvést srdce a dýchání v činnost pohotovostním zákrokem, zvaným kardiopulmonární resuscitace neboli KPR. Během Vašeho pobytu s Vámi možná lékař bude chtít prodiskutovat rozhodnutí týkající se KPR. K dispozici je leták pro pacienty, který může být užitečný i pro Vaše příbuzné, přátele a pečovatele. Tento leták možná nezodpoví všechny Vaše dotazy o KPR, ale měl by Vám pomoci o tomto problému uvažovat. Máte-li jakékoliv jiné dotazy, promluvte si prosím s jedním z odborných zdravotníků (lékařem, zdravotní sestrou a dalšími), kteří o Vás pečují. Při svém rozhodování lékař zváží Váš zdravotní stav, Vaše přání a to, zda KPR bude pravděpodobně schopná obnovit činnost Vašeho srdce a dýchání. Toto rozhodnutí neovlivní ani Váš věk ani jakákoliv případná invalidita. 12

14 Jak si zvolím pečovatelský dům? Váš sociální pracovník nebo koordinátor pro propuštění Vám pomůže vybrat si pečovatelský dům. Mohou Vám dát seznam volných míst v oblasti podle Vašeho výběru. Použití fondů sociální péče může Váš výběr omezit na určité domy podle ceny. Jakmile Váš kapitál/úspory překračují limity místních úřadů, pak možná nebudete mít nárok na formy sociální péče. Samofinancující pacienti si mohou vybrat jakýkoliv dům podle své volby. Vyberete-li si pečovatelský dům, kde není momentálně volné místo, Váš sociální pracovník projedná prozatímní opatření, abyste mohli opustit nemocnici. Podle vládních pokynů je nutné víceoborové hodnocení Vašich potřeb. Ředitel domu Vás musí posoudit, aby potvrdil, že mohou poskytnout nezbytnou péči. Registrace pečovatelských domů Všechny poskytovatele péče musí zaregistrovat Komise pro kvalitu péče (CQC) a provést u nich inspekci. Domy jsou roztříděny podle typu péče, kterou poskytují. Domy mohou přijmout pacienty pouze ve svých registračních kategoriích, tzn. že pacienti s diagnózou demence mohou být přijati pouze do pečovatelských domů s registrací demence. CQC poskytuje v určitých časových intervalech zprávy o inspekcích domů, které jsou k dispozici na internetu. Některé pečovatelské domy poskytují péči s ošetřováním kvalifikovaných sester a jiné poskytují pouze všeobecnou osobní péči. Poraďte se prosím se svým sociálním pracovníkem nebo koordinátorem pro propuštění a vyžádejte si výtisk adresáře pečovatelských služeb. 13

15 Informace pro pečovatele Staráte-li se nebo pečujete o příbuzného/souseda nebo přítele, mladého nebo starého člověka, který trpí chorobou nebo je invalidní, pak jste pečovatelem. Pomoc ve Vaší oblasti je k dispozici. Southend Southend Carers Forum Alexandra Street, Southend, Essex, SS1 1BW Infolinka: Návštěvní středisko otevřené od pondělí do pátku 10:00-14:00 hod Webová stránka: Essex Essex Carers Grapevine Castle Point / Rochford The Tyrrels Centre 39 Seymour Avenue, Thundersley, Essex, SS7 4EX Tel.: Webová stránka: 14

16 Kontaktní list pro pacienta a příbuzné 15

17 Southend University Hospital NHS Foundation Trust Prittlewell Chase, Westcliff-on-sea, Essex SS0 0RY Tel.: Propouštěcí tým lze požádat o pomoc a radu k jakémukoliv aspektu plánování propuštění na čísle Kouříte ještě? Potřebujete poradit jak přestat? Máte čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že přestanete kouřit, když použijete své místní Služby pro skoncování s kouřením. Přejete-li si informace a rady během pobytu v nemocnici, zavolejte mi přímo na číslo Nemocniční odborníci pro skoncování s kouřením: Diane Fredericks - Mobil: Linda Ashpole - Mobil: SMOKEFREE SOUTH EAST ESSEX 16

18

19

20 w w w. s o u t h e n d. n h s. u k Přejete-li si tento dokument v překladu, velkým písmem nebo ve zvukovém formátu, obraťte se na: Patient Advice & Liaison Service (PALS) Southend University Hospital NHS Foundation Trust Prittlewell Chase Westcliff-on-Sea Essex, SS0 0RY Telefon.: Fax: Společně vypracoval tým pro řízení propuštění jménem: l Southend University Hospital NHS Foundation Trust (Nadační trust NHS pro Univerzitní nemocnici v Southend) l South East Essex Primary Care Trust (Trust primární péče v jihovýchodním Essexu) l Southend Borough Council (Městská rada v Southend) l Essex Social Services (Sociální služby v Essexu) Kontrola a revize v prosinci 2011 Informační služba pro pacienty Vysázel a vytiskl Print and Design Centre, Southend University Hospital Formulář č verze 13

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Hodnocení při přijetí do nemocnice

Hodnocení při přijetí do nemocnice l Hodnocení při přijetí do nemocnice (Paragraf 2 Zákona o duševním zdraví z 1983) Svit budoucnosti 1. Jméno pacienta 2. Jméno osoby zodpovědné za vaši péči (váš zodpovědný lékař ) 3. Název nemocnice a

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZNÝ DLE ZÁKONA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ Z ROKU 1983

VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZNÝ DLE ZÁKONA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ Z ROKU 1983 VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZNÝ DLE ZÁKONA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ Z ROKU 1983 (oddíly 26 30 Zákona o duševním zdraví z roku 1983) ÚVOD O čem je tento leták? Tento leták informuje o tom, kdo je dle Zákona o duševním

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Děkujeme Vám za pochopení.

DOMÁCÍ ŘÁD. Děkujeme Vám za pochopení. Městská nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace držitel certifikátu dle normy ISO 9001:2009 Brněnská 41, 693 37 Hustopeče tel. 519 407 311, fax. 519 407 399, e-mail: sekretariat@nemocnicehustopece.cz

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

Pokyny pro začínající pečovatele

Pokyny pro začínající pečovatele PROJEKT PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ O SENIORY PECUJDOMA.CZ Pokyny pro začínající pečovatele 1 POKYNY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČOVATELE Stalo se, že vám z nemocnice vracejí vašeho blízkého již nesoběstačného? Rozhodli

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Vám byl soudem stanovený opatrovník / zástupce

Vám byl soudem stanovený opatrovník / zástupce Vážený pane, vážená paní, děkujeme Vám za Váš zájem o náš Domov se zvláštním režimem Senior Rezidence Chrudim. Uvědomujeme si, že prožíváte nelehké období a velice náročnou životní situaci. Abychom mohli

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Evropská charta pacientů seniorů

Evropská charta pacientů seniorů Evropská charta pacientů seniorů Doporučení Evropské sekce Mezinárodní gerontologické asociace z roku 1997 ve znění, které bylo v roce 1998 schváleno výbory České gerontologické a geriatrické společnosti

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

Charta práv seniorů. Úvod

Charta práv seniorů. Úvod Úvod Se stářím se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění. Může se stát, že dojde k situaci, kdy člověk nebude moci vést plnohodnotný život. Tím důležitější se stane péče. Je všeobecně uznáváno, že některé

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Co musíte udělat vy...

Co musíte udělat vy... Oznámení nároku www.wcb.mb.ca Tato publikace uvádí pouze obecné informace. Rozhodující pro výklad a související nároky jsou vždy ustanovení The Workers Compensation Act (Zákona o zaměstnaneckých náhradách

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

V centrum města Wrexham se nacházejí tyto registrované lékárny:

V centrum města Wrexham se nacházejí tyto registrované lékárny: Kapitola 6 Zdravotní péče Platba za zdravotní péči Ve Velké Británii poskytuje zdravotní péči National Health Service (NHS). Zdravotní péče zahrnuje: nemocnice, lékaře, oční lékaře, zubní lékaře, lékařské

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Rozsah pojištění. a benefity

Rozsah pojištění. a benefity Rozsah pojištění a benefity www.wcb.mb.ca Tato publikace uvádí pouze obecné informace. Rozhodující pro výklad a související nároky jsou vždy ustanovení The Workers Compensation Act (Zákona o zaměstnaneckých

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád zjednodušená verze Název: Platnost od: 1. 9. 2014

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy Tel: 371 593 121, Fax: 371 593 113, Email: dks@dkszinkovy.cz Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, právě jste obdržel DOTAZNÍK, který je prvním krokem k tomu, abyste se stal

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK SENIORSKÝ DŮM PÍSEK Čelakovského 8, 397 01, Písek Telefon: 382 201 730 - recepce 382 201 731 sociální pracovnice 732 874 017 E-mail: info@seniorskydum.cz www.seniorskydum.cz

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro příjemce Express Import systém TNT Express Import systém umožňuje snadné objednání vyzvednutí zásilek na žádost příjemce, a to ze 168 zemí světa. Vy - jako příjemce zboží

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Vnitřní řád pobytové sociální služby

Vnitřní řád pobytové sociální služby Vnitřní řád pobytové sociální služby Posláním pobytové sociální služby v Nemocnici Valašské Meziříčí a. s. je zajistit uživatelům odbornou péči a podporu v jejich nečekané, nepříznivé zdravotní a sociální

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

Žádost o poskytování služby v Domě seniorů Mladá Boleslav

Žádost o poskytování služby v Domě seniorů Mladá Boleslav Žádost o poskytování služby v Domě seniorů Mladá Boleslav Den podání žádosti. Žadatel.. příjmení (popř. rodné jméno) jméno (křestní). Narozen den, měsíc, rok místo okres Trvalé bydliště, PSČ.. telefon...

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů.

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů. GO! Nápověda Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník Zakázka Přepravní list Denní přehled Storno Administrace uživatelů Adresy Přepravní list emailem Denní přehled emailem Feedback Předpoklady

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

NÁVRH NA LÁZEÒSKOU PÉÈI - díl 6 pouèení pacienta JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ 1. Lázeňskou péči jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje pojištěnci ošetřující lékař přímo na návrhu v části lékařská

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ V souladu s článkem 15 Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení, podepsané dne

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Razítko a den podání žádosti: 1. Příjmení žadatele: Jméno: 2. Rodné příjmení: 3. Datum narození: (den, měsíc, rok) 4. Místo

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Soukromá Pěstounská péče

Soukromá Pěstounská péče Ofstedem hodnoceno jako vynikající 2008/2009 Soukromá Pěstounská péče Bydlí vaše dítě mimo domov? Staráte se o dítě někoho jiného? Víte o dítěti, které žije s někým, kdo není jeho blízkým příbuzným? Hrabství

Více

Příloha: Speciální skarta matice případů ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ

Příloha: Speciální skarta matice případů ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ Sdělení náměstka generálního ředitele ÚP č. 20/2012 Název: Výplata nepojistných sociálních dávek prostřednictvím skarty (postup ve speciálních případech)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

VNITŘNÍ ŘÁD REHABILITAČNÍ KLINIKY MALVAZINKY MEDITERRA S.R.O.

VNITŘNÍ ŘÁD REHABILITAČNÍ KLINIKY MALVAZINKY MEDITERRA S.R.O. VNITŘNÍ ŘÁD REHABILITAČNÍ KLINIKY MALVAZINKY MEDITERRA S.R.O. Vážený kliente, vítejte v Rehabilitační klinice Malvazinky. Příchodem na naši kliniku mimo jiné prokazujete, že zdraví je pro Vás významnou

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele a zájemce o sociální službu v LDN Carvac s. r. o. Pobytová sociální služba poskytovaná ve zdravotnických zařízeních Sociální služby poskytujeme

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

Domov Alma Mater, o.p.s

Domov Alma Mater, o.p.s Domov Alma Mater, o.p.s Registrovaná sociální služba: Domov se zvláštním režimem STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele a zájemce o sociální službu Službu poskytujeme na základě: Zákona

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů

Metodika pro pořizování a předávání dokladů Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami Verze 6.2 Doplněk č. 21 textu metodiky Upravené znění na základě výsledků projednání

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ 1. Věrnostní program Lechovické dárkobraní Věrnostní program Lechovické dárkobraní je dlouhodobý program, který společnost Vinné

Více

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně na tiskopisu Oznámení o úrazu, ve kterém potvrdí, že zraněný byl v době úrazu pojištěným

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku.

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. 1. Organizátor a pořadatel Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o., se sídlem Praha

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Strana 1 ze 8 Název veřejné zakázky: Zadavatel Název / obchodní firma : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze IČ : 00064165 Adresa sídla / místa podnikání: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové?

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? Prosinec 2010 Měli byste vědět Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? POJIŠŤOVNA AEGON A JEJÍ ODBORNÍCI VÁM DOBŘE PORADÍ

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více