Plánování Vašeho propuštění z nemocnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánování Vašeho propuštění z nemocnice"

Transkript

1 Plánování Vašeho propuštění z nemocnice Poznámka pro přijímající zdravotní sestru: Kontrolní seznam pro propuštění musí být vyjmut ze středu této brožurky během posudku zdravotní sestry na příjmu a založen na začátek lékařských poznámek až do propuštění. Vyplní se při propuštění a žlutou kopii dostane pacient. Informační služba pro pacienty

2 Tato brožura poskytuje informace pacientům a pečovatelům k naplánování propuštění z nemocnice. Je velmi důležité si ji pečlivě pročíst a mít ji s sebou v nemocnici, neboť bude obsahovat plán Vaší péče, jakmile budete připraveni k odchodu. Jméno pacienta... Oddělení... Den plánovaného propuštění... Pověřená sestra... Sociální pracovník... Rehabilitační tým... Koordinátor propuštění... Osobní a cenné předměty Doporučujeme Vám, abyste si do nemocnice přinesli pouze osobní předměty a peněžní hotovost pro své okamžité potřeby a abyste předali všechny předměty, které chcete bezpečně uložit, staniční sestře/vrchní sestře/řediteli nemocnice, a to co nejdříve. Na tyto předměty dostanete stvrzenku. Za osobní předměty (včetně hotovosti), které nepředáte do bezpečné úschovy, ponesete sami odpovědnost. Trust nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození osobních předmětů jakéhokoli druhu, bez ohledu na to, jakým způsobem může ke ztrátě nebo poškození dojít, nejsou-li uloženy do bezpečné úschovy. 1

3 Vaše léčba v nemocnici Nemocnice v Southend je všeobecná nemocnice pro osoby s akutními chorobami, jež si vyžadují 24-hodinovou péči odborného lékaře. Má omezený počet lůžek, po kterých je velká poptávka, neboť slouží populaci lidí. Žádný pacient nemá právo obsazovat akutní nemocniční lůžko, jakmile skončí akutní fáze jeho léčby. Mohlo by se tím zabránit přijetí dalšího pacienta. Váš odborný lékař rozhodne, kdy už akutní nemocniční lůžko nepotřebujete, a prodiskutuje to s Vámi nebo, když si přejete, s Vašimi příbuznými. Váš odborný lékař rozhodne o ukončení Vaší zdravotní léčby v nemocnici a budete prohlášeni zdravotně schopnými, jakmile už nevyžadujete 24-hodinovou péči nemocničního lékaře. Rehabilitační tým rozhodne, kdy je bezpečné, abyste byli propuštěni z nemocnice, a když je nutná jakákoliv další rehabilitace, předloží Vám doporučení o Vašich potřebách. Prodiskutujte to prosím se svou zdravotní sestrou. Existují-li obavy, jak bude zajištěna péče po propuštění pacienta, bude nalezeno alternativní uspořádání péče, jež umožní pokračující diskusi. Tím se zaručí, že akutní lůžka jsou k dispozici pacientům, kteří potřebují tuto úroveň péče. Pacienti nemají právo jakoukoliv péči odmítnout nebo si zařídit vlastní opatření při propuštění. 2

4 Plánování Vašeho propuštění Personál oddělení s Vámi prodiskutuje den očekávaného propuštění co nejdříve po Vašem nástupu nebo na posudkové klinice, pokud se to na Vás vztahuje. To Vám umožní naplánovat si přepravu domů a oblečení na cestu. Pokud si přejete, zapojíme do toho i Vaši rodinu, přátele a pečovatele. Pokud požadujete pomoc při propuštění, může Vás sestra doporučit dalším odborníkům, kteří se zabývají plánováním propuštění. Realizace některých z těchto plánů trvá určitou dobu a hodnocení mimo nemocnici často poskytne pravdivější obraz. Je užitečné, když své sestře oznámíte co nejdříve, že budete potřebovat pomoc a kdo je Váš hlavní pečovatel. Odborníci podílející se na Vašem propuštění: Sociální péče Může to zahrnovat pomoc týkající se: Osobní péče Přizpůsobení domova Stravování Opatření pro denní stacionář Krátkých pobytů mimo domov Dlouhodobé péče Finančních rad Posouzení potřeb Vašeho pečovatele, je-li to nutné Kvůli kontaktu se sociální péčí Vás požádáme, abyste poskytl podrobnosti o svých financích, což může zahrnovat i Vaše úspory. Požádejte svou zdravotní sestru, aby Vás co nejdříve doporučila sociálnímu pracovníkovi v nemocnici, neboť možná máte nárok na určitou pomoc, o které ani nevíte. 3

5 Ošetřovatelská péče Pokud se ve Vašem posudku zjistilo, že potřebujete Okresní ošetřovatelské služby kvůli pokračující léčbě, bude to zařízeno před Vaším propuštěním. Spojí se s Vámi zdravotní sestra, která Vás doma posoudí a naplánuje s Vámi Vaši péči. Podrobnosti budou zaznamenány uprostřed této brožurky. Pokud jste byli propuštěni s močovým katétrem a vyskytnou se problémy, obraťte se prosím na svou Okresní ošetřovatelskou službu v kteroukoliv dobu, 24 hodin denně na čísle Rehabilitační potřeby Když se zotavujete z akutní choroby, může Vám rehabilitační tým na oddělení doporučit další rehabilitaci. Prodiskutují ji s dalšími odborníky, kteří se podílejí na péči o Vás. Často se tomu říká přechodná péče, která je bezplatná po stanovené období, a může trvat až po dobu 6 týdnů. Tato péče může být kombinací rehabilitace v domě s pečovatelskými službami s nepřetržitým provozem a rehabilitace poskytované u Vás doma. Prodiskutujte to prosím s koordinátorem propuštění nebo s rehabilitačním týmem. Tuto péči poskytuje trust primární péče po doporučení z nemocnice. Vybavení pro propuštění - Pokud rehabilitační tým stanoví potřebu určitého vybavení, bude dodáno k Vám domů. Zajistěte prosím, aby dodávku převzal Váš přítel nebo příbuzný. Prodiskutujte to s rehabilitačními pracovníky. Odborný lékař Požadujete-li další informace o své lékařské péči, požádejte prosím svou zdravotní sestru, aby Vám domluvila schůzku s Vaším ošetřujícím nebo odborným lékařem. 4

6 Váš lékař a zdravotní sestra, kteří o Vás pečují, s Vámi prodiskutují den očekávaného propuštění 24 hodin předem, abyste si mohli naplánovat dopravu domů. Organizace pokračující péče po propuštění Tyto plány a posudky budou pokračovat i po Vašem odchodu z nemocnice pro akutní pacienty. Může se Vám dostávat péče buď doma nebo v domě s pečovatelskými službami jako přechodné opatření, než se zařídí trvalé uspořádání. Bude Vám pomáhat víceoborový tým. Dostanete informace o dočasných opatřeních. Očekáváme, že rozhodnutí o Vašem umístění bude přijato co nejblíže k datu plánovaného propuštění nebo nejpozději 5 dní předem tam, kde je to možné. Financování rozhodnutí Váš sociální pracovník s Vámi během pobytu v nemocnici prodiskutuje finanční uspořádání Vaší péče a Vaše umístění. Budete požádáni, abyste vyplnili formulář finančního hodnocení, kde bude uveden přístup k financování. Prodiskutujte prosím se svým sociálním pracovníkem své nároky na příspěvky. Vlastní financování Možná máte dostatečné finance, abyste si platili svou vlastní péči. Váš sociální pracovník a koordinátor propuštění Vám pomohou zvolit si uspořádání péče. Financování sociální péče Možná máte nárok na pomoc při financování podle výsledku Vašeho finančního hodnocení. Zdravotní financování Všichni pacienti propuštění z nemocnice jsou hodnoceni podle nových kritérií pro Pokračující zdravotní péči NHS a Ošetřovatelskou péči financovanou NHS. 5

7 Pokračující zdravotní péče NHS Toto je název balíčku služeb organizovaných a financovaných NHS pro osoby, které splňují kritéria a mají všeobecnou potřebu zdravotní péče. Chcete-li dostat kopii svého kontrolního seznamu Pokračující zdravotní péče NHS, požádejte o ni prosím svou zdravotní sestru. Tento kontrolní seznam se vyplňuje elektronicky, ale lze ho pro Vás vytisknout. Ošetřovatelská péče financovaná NHS Osoby s trvalou potřebou kvalifikované zdravotní sestry obdrží tuto péči zdarma. Může to být buď doma (z Okresní ošetřovatelské služby) nebo v domě s pečovatelskými službami (péči poskytne buď dům s pečovatelskými službami nebo Okresní ošetřovatelská služba). Pokud péči poskytuje dům s pečovatelskými službami, NHS jim uhradí náklady na poskytování trvalé zdravotní péče. Jak se provádí hodnocení? Bude provedeno víceoborové hodnocení všech pečovatelských potřeb s aktivní účastí pacienta a jeho pečovatelů. Víceoborový tým se skládá ze dvou nebo více odborníků podílejících se na péči o Vás. Skríning Potenciální nárok na financování se hodnotí pomocí kontrolního seznamu, který poskytne Ministerstvo zdravotnictví. Tento seznam určí, zda se požaduje kompletní hodnocení. Kompletní hodnocení Celkový obraz Vašich potřeb provede víceoborový tým, který se podílí na péči o Vás, a posoudí jej podle národních kritérií s použitím jedenácti hodnotících oblastí. Rozhodnutí o financování přijme společný agenturní panel vedený trustem primární péče. O rozhodnutí budete informováni písemně. 6

8 Nejste-li s rozhodnutím spokojeni, můžete mít právo na přezkoumání nezávislým panelem. Požádejte prosím svého koordinátora pro propuštění o kontaktní údaje svého místního zdravotního komisaře. Na požádání je k dispozici brožurka Ministerstva zdravotnictví s dalšími informacemi. Tel.: Možná dočasná uspořádání při propuštění Dojde-li při propuštění z nemocnice k odkladu, lze naplánovat krátkodobé opatření zdravotní péče, aby mohlo být lůžko k dispozici pro příjem jiného pacienta. Dočasné umístění v domě s pečovatelskými službami. Váš sociální pracovník může zařídit krátkodobé umístění do domu s pečovatelskými službami nebo domova pro přestárlé, je-li péče, která se poskytuje, opožděná. Bude provedeno finanční hodnocení pro takové umístění spolu s vysvětlením. Umožňuje to pokračující plány dlouhodobé péče. Náhradní lůžka znamenají dočasné umístění do domu s pečovatelskými službami řízeného nemocnicí, což umožňuje pokračování probíhajících plánů na propuštění v prostředí, které je srovnatelnější s domovem. Je velmi důležité, aby bylo plánováno včasné propuštění i z těchto lůžek. Za tato lůžka pro krátkodobý pobyt platí nemocnice. Váš koordinátor pro propuštění Vám dá další informace. Tato lůžka umožňují trvalou rehabilitaci a hodnocení, které rozhodne o možnostech Vaší dlouhodobé péče. Kolektivní péče Tým terapeutů, pečovatelů a zdravotních sester může poskytnout krátkodobou rehabilitaci, ošetřování nebo osobní péčí. Bude provedeno hodnocení pro dlouhodobou podporu v domácím prostředí. 7

9 Rehabilitační jednotka pro přechodnou péči Poskytuje 24-hodinovou ošetřovatelskou péči a rehabilitaci. Cílem je napomáhat zotavení po akutní chorobě. Při všech těchto uspořádáních budou probíhat pokračující plány na propuštění, na kterých se bude podílet víceoborový tým. Pověřená sestra podílející se na Vašem přijetí s Vámi bude spolupracovat při hodnocení péče, kterou musíte naplánovat pro pobyt doma. Bude Vám poskytnut plán péče, který zajistí, že jste o plánech informováni, a bude Vás včas informovat o plánovaném datu Vašeho odchodu z nemocnice. Sociální pracovník možná musí zhodnotit a poskytnout požadovanou péči, což by mohlo zahrnovat i finanční hodnocení. Bude Vám to plně vysvětleno spolu s Vašimi možnostmi péče. Rehabilitační tým může Vám poradit v otázkách mobility a vybavení. Možná bude muset posoudit prostředí Vašeho domova. Koordinátor pro propuštění může poskytnout pomoc u všech aspektů plánování propuštění. Požádejte prosím co nejdříve po přijetí, abyste s ním mohli prodiskutovat veškeré otázky, které máte kolem odchodu z nemocnice. Jeho jméno a kontaktní číslo je na vývěsce na oddělení. Číslo kontaktního telefonu pro propouštěcí tým:

10 Zákon o duševní způsobilosti z roku 2007 Schopnost přijímat rozhodnutí v životě se nazývá duševní způsobilost. Někteří lidé mohou mít problémy při přijímání rozhodnutí buď neustále nebo po určitou dobu, a může to být způsobené zdravotním problémem. Lékař nebo jiný proškolený odborník (sociální pracovník, zdravotní sestra atd.) provedou hodnocení duševní způsobilosti určité osoby v případech, kdy je nutné přijmout rozhodnutí o uspořádání dlouhodobé péče nebo vážné zdravotní léčby. Víceoborový tým bude zahrnovat příbuzné a pečovatele, aby v případě potřeby pomáhali při přijímání těchto rozhodnutí. Máte-li pochybnosti o rozhodnutích přijatých v oblasti duševní způsobilosti, promluvte si prosím se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, která Vás má na starosti. Zákon: Doporučuje použití nezávislých poradců (IMCA Independent Mental Capacity Advocate Nezávislý poradce v otázkách duševní způsobilosti), kteří pomáhají při přijímání důležitých rozhodnutí nebo vystupují jako zástupci tam, kde nelze konzultovat žádné příbuzné ani pečovatele Doporučuje lidem, aby sepsali trvalou plnou moc, která umožňuje určené osobě přijímat rozhodnutí o financích, majetku nebo zdravotní péči Umožňuje lidem, aby přijímali rozhodnutí o své léčbě předem. Další informace o Zákonu o duševní způsobilosti najdete na: nebo mental-capacity nebo písemně na adrese: Mental Capacity Implementation Department of Constitutional Affairs, 5th Floor, Steel House, 11 Tothill Street, London, SW1H 9LH Tel.: /

11 Doprava z nemocnice Očekáváme, že Vás z nemocnice vyzvedne rodinný příslušník nebo přítel, neboť nemocniční přeprava je určena pouze pro zdravotní a pohotovostní účely. Neblokujte prosím přepravu ambulance, neboť ji možná skutečně potřebuje někdo jiný. Máte-li s tím jakékoli větší problémy, prodiskutujte je se zdravotní sestrou. Leták vysvětlující zdravotní nárok na přepravu je k dispozici na požádání. Propouštěcí místnost Tato místnost představuje prostor, kde čekáte na přepravu domů, ať už Vás poveze rodinný příslušník nebo nemocniční přeprava. Proškolená zdravotní sestra zabezpečí, aby o Vás bylo postaráno. Můžete očekávat přemístění do propouštěcí místnosti do hod. v den propuštění, abyste zde počkali na rodinného příslušníka nebo pečovatele, protože Vaše lůžko se bude připravovat pro dalšího pacienta. K dispozici je informační leták. Personál ochotně zavolá z této místnosti Vašim příbuzným nebo přátelům. Vyptejte se prosím na léčbu, léky, vybavení nebo prohlídky před odchodem z oddělení. Dbejte na to, abyste měli oblečení na cestu a klíč od bytu před dnem propuštění. Umístění propouštěcí místnosti Přízemní patro v Denní posudkové jednotce Vstup do nemocnice starým hlavním vchodem, přístup po rampě k dispozici Přímé volání: linka 6151 Bezplatné krátkodobé parkování pro vyzvednutí pacientů 10

12 Připomínky k Vašemu pobytu nebo léčbě v nemocnici: Sue Hardy Director of nursing Southend University Hospital Prittlewell Chase Westcliff-on-Sea, Essex SS0 0RY Pomoc a rada k libovolnému aspektu Vaší péče: Patient Advice and Liaison Service (PALS) Southend University Hospital Prittlewell Chase Westcliff-on-Sea, Essex SS0 0RY Tel.: (01702) Hluboká žilní trombóza (HŽT) Co je to HŽT? Co je to HŽT? HŽT je běžný zdravotní problém, který nastává, když se v hluboké žíle, obvykle v noze nebo pánvi, vytvoří trombus (krevní sraženina). Pacientům, kteří byli v nemocnici, hrozí větší riziko vzniku tohoto problému. Známky a příznaky HŽT zahrnují otok, bolest, citlivost lýtka a občas horkost a zarudnutí. Pociťujete-li kterýkoli z těchto příznaků, musíte se obrátit na svého obvodního lékaře. Dokud jste byli v nemocnici, pak jste asi dostávali preventivní léčbu (profylaxi), jako jsou injekce přípravku clexane nebo jste nosili protiembolické punčochy TED. 11

13 Vaše léčba může pokračovat i při pobytu doma. Lékárna Vám dá písemné informace o jakémkoliv léku. Musíte-li i nadále nosit punčochy TED, nezapomeňte si je sundat před koupáním a pak si je znovu natáhněte bez záhybů. Jakmile budete mobilní, nebude už třeba, abyste punčochy nosili. Máte-li jakékoliv dotazy nebo problémy, obraťte se na svého obvodního lékaře. Co je to kardiopulmonární resuscitace (KPR)? Kardiopulmonární zástava znamená, že se člověku zastaví srdce a dýchání. Když k tomu dojde, je někdy možné uvést srdce a dýchání v činnost pohotovostním zákrokem, zvaným kardiopulmonární resuscitace neboli KPR. Během Vašeho pobytu s Vámi možná lékař bude chtít prodiskutovat rozhodnutí týkající se KPR. K dispozici je leták pro pacienty, který může být užitečný i pro Vaše příbuzné, přátele a pečovatele. Tento leták možná nezodpoví všechny Vaše dotazy o KPR, ale měl by Vám pomoci o tomto problému uvažovat. Máte-li jakékoliv jiné dotazy, promluvte si prosím s jedním z odborných zdravotníků (lékařem, zdravotní sestrou a dalšími), kteří o Vás pečují. Při svém rozhodování lékař zváží Váš zdravotní stav, Vaše přání a to, zda KPR bude pravděpodobně schopná obnovit činnost Vašeho srdce a dýchání. Toto rozhodnutí neovlivní ani Váš věk ani jakákoliv případná invalidita. 12

14 Jak si zvolím pečovatelský dům? Váš sociální pracovník nebo koordinátor pro propuštění Vám pomůže vybrat si pečovatelský dům. Mohou Vám dát seznam volných míst v oblasti podle Vašeho výběru. Použití fondů sociální péče může Váš výběr omezit na určité domy podle ceny. Jakmile Váš kapitál/úspory překračují limity místních úřadů, pak možná nebudete mít nárok na formy sociální péče. Samofinancující pacienti si mohou vybrat jakýkoliv dům podle své volby. Vyberete-li si pečovatelský dům, kde není momentálně volné místo, Váš sociální pracovník projedná prozatímní opatření, abyste mohli opustit nemocnici. Podle vládních pokynů je nutné víceoborové hodnocení Vašich potřeb. Ředitel domu Vás musí posoudit, aby potvrdil, že mohou poskytnout nezbytnou péči. Registrace pečovatelských domů Všechny poskytovatele péče musí zaregistrovat Komise pro kvalitu péče (CQC) a provést u nich inspekci. Domy jsou roztříděny podle typu péče, kterou poskytují. Domy mohou přijmout pacienty pouze ve svých registračních kategoriích, tzn. že pacienti s diagnózou demence mohou být přijati pouze do pečovatelských domů s registrací demence. CQC poskytuje v určitých časových intervalech zprávy o inspekcích domů, které jsou k dispozici na internetu. Některé pečovatelské domy poskytují péči s ošetřováním kvalifikovaných sester a jiné poskytují pouze všeobecnou osobní péči. Poraďte se prosím se svým sociálním pracovníkem nebo koordinátorem pro propuštění a vyžádejte si výtisk adresáře pečovatelských služeb. 13

15 Informace pro pečovatele Staráte-li se nebo pečujete o příbuzného/souseda nebo přítele, mladého nebo starého člověka, který trpí chorobou nebo je invalidní, pak jste pečovatelem. Pomoc ve Vaší oblasti je k dispozici. Southend Southend Carers Forum Alexandra Street, Southend, Essex, SS1 1BW Infolinka: Návštěvní středisko otevřené od pondělí do pátku 10:00-14:00 hod Webová stránka: Essex Essex Carers Grapevine Castle Point / Rochford The Tyrrels Centre 39 Seymour Avenue, Thundersley, Essex, SS7 4EX Tel.: Webová stránka: 14

16 Kontaktní list pro pacienta a příbuzné 15

17 Southend University Hospital NHS Foundation Trust Prittlewell Chase, Westcliff-on-sea, Essex SS0 0RY Tel.: Propouštěcí tým lze požádat o pomoc a radu k jakémukoliv aspektu plánování propuštění na čísle Kouříte ještě? Potřebujete poradit jak přestat? Máte čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že přestanete kouřit, když použijete své místní Služby pro skoncování s kouřením. Přejete-li si informace a rady během pobytu v nemocnici, zavolejte mi přímo na číslo Nemocniční odborníci pro skoncování s kouřením: Diane Fredericks - Mobil: Linda Ashpole - Mobil: SMOKEFREE SOUTH EAST ESSEX 16

18

19

20 w w w. s o u t h e n d. n h s. u k Přejete-li si tento dokument v překladu, velkým písmem nebo ve zvukovém formátu, obraťte se na: Patient Advice & Liaison Service (PALS) Southend University Hospital NHS Foundation Trust Prittlewell Chase Westcliff-on-Sea Essex, SS0 0RY Telefon.: Fax: Společně vypracoval tým pro řízení propuštění jménem: l Southend University Hospital NHS Foundation Trust (Nadační trust NHS pro Univerzitní nemocnici v Southend) l South East Essex Primary Care Trust (Trust primární péče v jihovýchodním Essexu) l Southend Borough Council (Městská rada v Southend) l Essex Social Services (Sociální služby v Essexu) Kontrola a revize v prosinci 2011 Informační služba pro pacienty Vysázel a vytiskl Print and Design Centre, Southend University Hospital Formulář č verze 13

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, Praha 2, ve vydavatelství Bomton agency, s.r.o. Václavské nám. 43, Praha 1 Lektorovali:

Více

Evropská Charta práv a povinností starších osob vyžadujících dlouhodobou péči a pomoc

Evropská Charta práv a povinností starších osob vyžadujících dlouhodobou péči a pomoc Evropská Charta práv a povinností starších osob vyžadujících dlouhodobou péči a pomoc Projekt EUSTaCEA realizovaný v rámci programu Daphne III Průvodní manuál LISTOPAD 2010 2 Průvodní manuál Obsah 04 Úvod

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire. Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce

Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire. Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce Contents Page Obsah Obsah Uvítání Pobyt ve Spojeném království - Přehled -

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

důstojnost Jak být pacientem v České republice a zachovat si Medicínské právo v otázkách a odpovědích Z u z a n a C a n d i g l i o t a

důstojnost Jak být pacientem v České republice a zachovat si Medicínské právo v otázkách a odpovědích Z u z a n a C a n d i g l i o t a Jak být pacientem v České republice a zachovat si důstojnost Medicínské právo v otázkách a odpovědích E d i c e M a n u á l y Z u z a n a C a n d i g l i o t a K a t e ř i n a Č e r v e n á M i c h a e

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Průvodce. České republiky. systémem zdravotní péče. Informační příručka pro cizince. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy

Průvodce. České republiky. systémem zdravotní péče. Informační příručka pro cizince. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy Průvodce systémem zdravotní péče České republiky Informační příručka pro cizince INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy www.izpe.cz Prosinec 2004 Průvodce systémem zdravotní

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Nizozemsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Nizozemsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Nizozemsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Seniorský dům - SD OŘECH VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Schváleno dne: 29.9.2014 Miloš Frýbert Iva Riegertová Strana 1 Vážení zájemci, Dovolte mi Vám představit, který stanovuje pravidla

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

Informační příručka města Salford. Pro migrující pracovníky. Czech version

Informační příručka města Salford. Pro migrující pracovníky. Czech version Informační příručka města Salford Pro migrující pracovníky Czech version Salford je hrdý na svou pověst města otevřeného lidem z jiných zemí. Lidé z celého světa, kteří se zde usadili, představují důležitý

Více

Úvod www.myeloma.cz +420 532 233 551. Prohlášení:

Úvod www.myeloma.cz +420 532 233 551. Prohlášení: Úvod Tato informační brožura je určena pro nemocné s myelomem, jejich rodiny a další, kteří o nemocné pečují. Popisuje situace, s nimiž se nemocný s touto nemocí potýká. Znalost toho, co je možné předpokládat,

Více

VAŠE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VAŠE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VAŠE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Údaje platné k 1. prosinci 2013 OBSAH Proč v Austrálii potřebujete zdravotní pojištění... 4 Co byste měli vědět... 6 Na co se pojištění vztahuje... 10 Na co se pojištění nevztahuje...

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Evropská charta pacientů seniorů

Evropská charta pacientů seniorů Evropská charta pacientů seniorů Doporučení Evropské sekce Mezinárodní gerontologické asociace z roku 1997 ve znění, které bylo v roce 1998 schváleno výbory České gerontologické a geriatrické společnosti

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách

Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách STANDARDY KVALITY Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Obsah: 1. Cíle a způsoby poskytování služeb.str. 3 2. Ochrana práv uživatelů v DD

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy 2005 Tato

Více

PRŮVODCE URČENÝ PRO DOBROVOLNÍKA

PRŮVODCE URČENÝ PRO DOBROVOLNÍKA EVROPSKÁ DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA PLÁN SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRŮVODCE URČENÝ PRO DOBROVOLNÍKA Manažer plánu: European Benefits Administrators 82, rue Villeneuve 92587 Clichy Cedex, France www.europeanbenefits.com

Více

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Otto Matanelli MUDr. Marek

Více

VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE. Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem

VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE. Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem připravil ASAN The Autistic Self Advocacy Network ASAN - Síť sebeobhájců lidí s autismem Předmluvu

Více

DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Andrea Slováková

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

EVROPSKÁ DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA

EVROPSKÁ DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA EVROPSKÁ DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA PLÁN SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRŮVODCE URČENÝ PRO DOBROVOLNÍKA Manažer plánu: MSH INTERNATIONAL 82, rue Villeneuve 92587 Clichy Cedex, France www.msh-intl.com/global Tento průvodce

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švédsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švédsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Švédsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více